Studentkompassen Höstterminen 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentkompassen Höstterminen 2015"

Transkript

1 Handelshögskolan i Stockholm Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och Executive MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Foto: Lasse Lychnell, Nicklas Gustafsson (Arctistic) och Martin Thor. Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studentkompassen Höstterminen 2015 Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education) och PIM (Partnership in International Management). Handelshögskolan i Stockholm erbjuder två kandidatprogram Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics (ges i huvudsak på svenska) Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management (ges i huvudsak på svenska) Dessutom finns ytterligare ett kandidatprogram vid SSE Riga (Stockholm School of Economics in Riga), den stiftelseägda systerskola som Handelshögskolan i Stockholm är medgrundare till. Handelshögskolan i Stockholm erbjuder fem masterprogram som ges på engelska: International Business (MIB) Business & Management (MBM) Economics (MECON) Finance (MFIN) Accounting & Financial Management (MAFM) Handelshögskolan i Stockholm Box 6501 SE Stockholm, Sweden Phone:

2 INTRODUKTION 2015 sid 4 Viktiga datum Mycket viktigt! Inskrivning EKONOMIE KANDIDATPROGRAMMET, BUSINESS AND ECONOMICS sid 6 Om studierna Schema Översikt kandidatprogrammet Läsåret Första terminens kurser Internationellt MASTER OF SCIENCE PROGRAMS sid 11 STUDENTSUPPORT sid 12 Academic Support & Records Program Office PC Support SSE Business Lab Biblioteket Bostäder Kårexpeditionen STUDENTINFLYTANDE sid 17 EFTER EXAMEN sid 18 BRA ATT VETA sid 20 ÖPPETTIDER sid 22 Välkommen till Handelshögskolan i Stockholm! Grattis till din studieplats på Handelshögskolan i Stockholm! Att välja utbildning är ett viktigt val i livet och inte alltid så enkelt. Om Handelshögskolan i Stockholm är det rätta valet för dig är det bara du som kan avgöra, men om du väljer HHS kan vi garantera att du får en ekonomutbildning av hög internationell klass. Dessutom kommer vi att göra vårt bästa för att du ska trivas och känna dig välkommen. HHS är en välkänd och välrenommerad högskola i internationella sammanhang. Med en kandidatexamen härifrån är du väl förberedd för fortsatta studier på masternivå eller för olika arbeten i alla tänkbara branscher över hela världen. Vårt goda rykte beror givetvis på att vi satsar mycket på våra studenter, men också på att studenterna satsar mycket på Handelshögskolan. Med motiverade och talangfulla studenter som vill lära, utmana och förändra blir undervisning, grupparbeten, presentationer och studentliv något utöver det vanliga. Anna Nyberg, Program Director Kandidatprogrammet Business & Economics HANDELSHÖGSKOLAN är en privat högskola som grundades Vid HHS studerar cirka 2000 studenter och högskolan är en arbetsplats för runt 350 forskare och ungefär 35 professorer. 3

3 Introduktion 2015 Det är mycket att tänka på när man ska börja en ny utbildning. För att du snabbt och enkelt ska kunna orientera dig, har vi sammanställt denna Studentkompass. Här hittar du kortfattad information om programmets upplägg och innehåll, vad som gäller på HHS samt även referenser till var du hittar mer detaljerad information. Behåll gärna kompassen den kan vara bra att ha som uppslagsbok! Dina studier inleds formellt vecka 35 med en obligatorisk introduktionsvecka, där grundtanken är att förena nytta med nöje genom att varva aktiviteter av akademisk, social och praktisk karaktär. Introduktionsveckan är ett samarbetsprojekt mellan högskolan och Studentkåren. Under veckan tar du ditt första steg in i den gemenskap som kännetecknar HHS. Du får möjlighet att bekanta dig med lokalerna, Studentkåren, dina studiekamrater och vår utbildningskultur. Du kommer att få ta del av HHS erfarenhet av att ta emot studenter med olika lärstilar och också testa din egen. Du får också information om hur det praktiskt går till att studera på HHS och det kommer även att erbjudas en rad arrangemang av mer social karaktär. Allt för att du ska känna dig riktigt välkommen och samtidigt bli väl förberedd för studier på HHS. Redan innan introduktionen, i veckorna 33 och 34 är du välkommen att delta i en matematikkurs som fräschar upp och bygger på dina kunskaper inför höstens kurser. Schema för introduktionen kommer att skickas ut i augusti, men boka redan nu in hela dagarna under introduktionsveckan, från tidig morgon till sen kväll, samt förbered dig på några intensiva dagar fyllda av både skoj och allvar. VIKTIGA DATUM 9 juli Antagningsbesked 1 Vecka 28/29 Välkomstringningar till nya HHS-studenter* 31 juli Sista datum för svar på Antagnings besked 1 till antagning.se 6 augusti Antagningsbesked 2 Vecka 32/33 Vecka 33/34 Välkomstringningar till nya HHS-studenter* Augustimatte 12 aug Sista datum för svar på antagnings besked 2 till aug Inskrivning aug Introduktionsdagar * Under sommaren ringer vi till alla nyantagna studenter. Du har säkert en hel del funderingar och då finns det möjlighet att få svar på dina frågor. Det kan gälla studierna eller annat i samband med dina studier hos oss. MYCKET VIKTIGT! Notera att Handelshögskolan är en privat högskola och skiljer sig något från de statliga lärosätena. Det är viktigt att du läser det som står i studiehandboken noggrant, eftersom den innehåller ett antal studieregler som du som student måste känna till. Bland annat har HHS krav på studietakt under det inledande studieåret. Under inskrivningen i augusti kommer du få skriva under en förbindelse där du accepterar HHS samlade studieregler som finns i Studiehandboken. Kopia på dokumentet finns som bilaga i Studiehandboken. Studiehandboken finns under Broschyrer på INSKRIVNING Introduktionsveckan startar med inskrivning den 24 respektive den 25 augusti (du kommer i augusti att kallas till en av dessa dagar). Den akademiska introduktionen äger sedan rum mellan den 26 och 28 augusti. Både inskrivning och introduktion är obligatorisk för alla nya studenter. Ombud kan inte skickas. 4 5

4 Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Programmet omfattar tre år (180 hp) där de två första åren ger dig en bred akademisk grund i företagsekonomi, nationalekonomi, rättsvetenskap, statistik och finansiell ekonomi. Det tredje året fördjupar du dig inom två av de sex specialiseringarna Accounting & Financial Management, Economics, Finance, Management, Marketing eller Taxation Law. I den ena skriver du även ditt examensarbete. OM STUDIERNA Nyckelord för HHS pedagogiska grund är närvaro och närhet, det vill säga att du är fysiskt närvarande och att det är tät interaktion mellan lärare och studenter. Det förekommer både föreläsningar med hela årskullen och undervisning i mindre grupper, s.k. seminariegrupper. Studierna är på heltid och flera moment är obligatoriska. Notera att andra studier eller arbete inte godtas som skäl till frånvaro. Utöver tiden i lektionssalarna kommer du att behöva avsätta tid för självstudier, grupparbeten, presentationsförberedelser, repetition inför tentamen etc. En studievecka motsvarar cirka 40 arbetstimmar. Undervisningen sker i huvudsak på svenska de två första åren och på engelska under år 3. SCHEMA Dina kurser under hösten hittar du på Där kan du klicka dig fram till sidan Programbeskrivning. Du kan sedan klicka på respektive kursnamn för att få mer information om kursen. Under introduktionen i augusti får du dina inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till SSE Portal (portal.hhs.se). SSE Portal är en applikation som ger dig tillgång till kursregistreringar, schema och all annan information som du kommer behöva under din tid som student. Tänk på att ofta kontrollera schemat, eftersom det uppdateras kontinuerligt. Mer information om SSE Portal hittar du längre bak i denna broschyr. ÖVERSIKT KANDIDATPROGRAMMET ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 TERMIN 1 HT 2015 Period Grundläggande informationssökning 210 Marknadsanalys, kundbeteenden och marknadsföring 404 Mikroekonomi Period Rättsvetenskaplig introduktionskurs 601 Ekonomisk statistik I TERMIN 2 VT 2016 Period Inledande redovisning 602 Ekonomisk statistik II Period Tillämpad marknadsföring 301 Ekonomisk analys och styrning TERMIN 3 HT 2016 Period Finance I: Investment Management 700 Internationell ekonomi Period Management: Organisering 302 Redovisning och finansiering TERMIN 4 VT 2017 Period Management: Ledning och ledarskap 407 Makroekonomi och ekonomisk-politisk analys Period Finance II: Corporate Finance 730 Strategi och integrerad ekonomi TERMIN 5 HT 2017 Du väljer två av följande specialiseringar: 1. Accounting and Financial Management 2. Economics 3. Finance 4. Management 5. Marketing 6. Taxation Law TERMIN 6 VT 2018 Du skriver examensarbete samt väljer två valfria kurser ur ett utbud om ca 25 kurser Kurserna omfattar normalt 7,5 högskolepoäng (hp). En veckas arbete motsvarar 1,5 hp och du läser normalt två kurser parallellt. LÄSÅRET Läsåret är uppdelat i fyra perioder. Efter varje period ligger en tentamensperiod. Därutöver finns en extra tentamensperiod i augusti. PERIOD 1 PERIOD 2 PERIOD 3 PERIOD 4 TENTAMEN TENTAMEN TENTAMEN TENTAMEN TENTAMEN 6 HÖSTTERMIN VÅRTERMIN AUGUSTI OKTOBER JANUARI MARS JUNI

5 Första terminens kurser KURS: 210 MARKNADSFÖRING I Högskolepoäng: 7,5 Period:1 (Företagsekonomi) Kursansvarig: Patric Andersson Den inledande kursen i marknadsföring syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om företags agerande på konsumentmarknader och företagsmarknader. Du får lära dig om skillnader och likheter mellan dessa marknader, hur kundsegment urskiljs samt hur marknadsföringsaktiviteter kan anpassas beroende på vilken typ av kund det säljande företaget riktar sig mot. Kursen tar också upp teman som marknadsanalys, marknadsföringens omvärld och corporate social responsibility (CSR) från ett marknadsföringsperspektiv. Dessutom får du lära dig om hur företag kan bemöta olika konkurrenssituationer. KURS: 404 MIKROEKONOMI Högskolepoäng: 7,5 Period: 1 (Nationalekonomi) Kursansvarig: Richard Friberg Parallellt med marknadsföringen i period 1 kommer du att läsa din första kurs i nationalekonomi mikroekonomi. Kursen behandlar hur priser bildas på en marknad och hur man kan analysera konsekvenser av olika sätt att fördela begränsade resurser. Utgångspunkten är att individer och företag försöker få det så bra som möjligt givet de restriktioner de möter. Under dessa antaganden härleder vi utbuds- och efterfrågekurvor. Du kommer också att lära dig att analysera marknader under hård konkurrens, monopol och fåtalskonkurrens. Kursen ger även en introduktion till spel- och kontraktsteori, som används för att belysa mer komplicerade organisationsformer. KURS: 317 RÄTTSVETENSKAPLIG INTRODUKTIONSKURS Högskolepoäng: 7,5 Period: 2 (Rättsvetenskap) Kursansvarig: Lars Henriksson Kunskap om de grundläggande juridiska aspekterna på ekonomisk verksamhet är en förutsättning för att kunna bli en bra ekonom. Den inledande kursen i juridik kommer att ge dig kunskap om sådan juridik som främst rör förhållandet mellan enskilda subjekt (den s.k. civileller privaträtten) och som är av särskild betydelse för det ekonomiska livet. Du kommer också att få insikt i hur rättsregler inverkar på samhällets, företagens och individernas beteenden samt på deras relationer till varandra. Utöver denna kurs läser du 7,5 hp rättsvetenskap som integrerade moment i andra kurser under de första två åren. KURS: 601 EKONOMISK STATISTIK I Högskolepoäng: 7,5 Period: 2 (Ekonomisk statistik) Kursansvarig: Håkan Lyckeborg Flertalet ekonomiska beslut sker i situationer där framtida förhållanden inte är kända med säkerhet; besluten sägs ske under osäkerhet. Det kan exempelvis gälla uppskattning av produkters efterfrågan, planering av produktionsvolymer, bedömning av växelkurser samt prognoser av avkastning och risk för olika finansiella tillgångar. Ekonomisk statistik behandlar metoder för att kunna hantera sådana beslut. Metoderna bygger på sannolikhetslärans principer och studeras i denna kurs och den följande kursen Ekonomisk statistik II. KURS 899 GRUNDLÄGGANDE INFORMATIONSSÖKNING Högskolepoäng: Period: 1 (Introduktionskurs) Kursansvarig: Peter Gavelin Att känna till bibliotekets resurser är en förutsättning för effektiva studier. I denna introduktionskurs får du en översiktlig genomgång av bibliotekets serviceutbud och tonvikten ligger just på tjänster som kan vara till hjälp för dig som student. Kursen kommer att ges i september. INTERNATIONELLT Som student på HHS har du möjlighet att studera utomlands vid något av våra partneruniversitet. Du byter då ut en termin på HHS mot en termin på ett annat välrenommerat lärosäte. Kandidatprogrammet har ett 40-tal platser under hösten det tredje året. Utbytesprogrammet ger dig värdefull erfarenhet samtidigt som de utländska studenterna som kommer till oss varje termin bidrar till en internationell miljö på HHS. Studentkåren har dessutom alltid en rad internationella projekt igång, och är du intresserad av att engagera dig är du välkommen att kontakta aktuell projektledare. 8 9

6 Master of Science Programs HHS Masterprogram har ett antal platser reserverade för studenter som tagit sin kandidatexamen vid HHS. Dock finns ingen platsgaranti. Mer information finns på SSE Portal. Samtliga program på masternivån ges helt på engelska. Handelshögskolan i Stockholm erbjuder fem masterprogram: International Business (MIB) Business & Management (MBM) Economics (MECON) Finance (MFIN) Accounting & Financial Management (MAFM) 10 11

7 Studentsupport Studierna är bitvis mycket intensiva och det är viktigt att allt det praktiska kring studierna fungerar smidigt. På HHS finns en rad olika tjänster och enheter som kan vara dig behjälpliga under din studietid. ACADEMIC SUPPORT & RECORDS Studievägledning, särskilda behov och stöd att lösa studenthälsofrågor, officiella betygskopior, examensbevis, examinationer, systemstöd, schemaläggning, statistik och kursadministration är de viktigaste områdena Academic Support & Records har ansvar för. HHS värnar om studenternas integritet och välmående och har en strikt policy avseende alla former av trakasserier och könskränkningar. PROGRAM OFFICE Frågor om programmet, marknadsföring, studentrekrytering, antagning, kursutvärdering, programstöd, kvalitetssäkring och studentutbyte hanteras av Program Office. Du hittar samtliga våra tjänster på SSE Portal. PC SUPPORT PC Support hjälper dig med allt som rör studenternas datormiljö. Här kan du bland annat få hjälp med att logga in på högskolans datorer, skriva ut dokument, få hjälp vid eventuella problem med högskolans datorer samt assistans med att koppla upp din egen bärbara dator mot det trådlösa nätverket. Den trådlösa uppkopplingen mot HHS fungerar även på Studentpalatset. Antalet datorer är begränsat och vi rekommenderar studenterna att ha tillgång till en egen bärbar dator. Som student får du ett personligt nätverkskonto, vilket ger dig tillgång till e-post och lagringsutrymme. För att få tillgång till högskolans IT-resurser måste du första gången du loggar in acceptera ett användaravtal. DATORSALARNA (Saltmätargatan 13 17) Datorsalarna är öppna dygnet runt under terminen, passerkort krävs efter kl Välkommen till oss på plan 5 i huvudbyggnaden! 12 13

8 SSE BUSINESS LAB SSE Business Lab i Stockholm (Labbet) ger dig, som student från år 3, chansen att förverkliga en företagsidé. Labbet erbjuder rådgivning, lokaler och nätverk för dig som vill pröva att utveckla ett företag. Det kostar inget förutom ditt engagemang och tid. Det finns också möjlighet att skriva uppsatser och examensarbete hos några av våra företag. Välkommen till Labbet! BIBLIOTEKET HHS bibliotek är ett fullt utrustat forskningsbibliotek inom ekonomiområdet som både studenter och forskare har tillgång till. Kärnområdena är företagsekonomi och nationalekonomi. Därutöver har biblioteket samlingar inom juridik, statistik och viss övrig samhällsvetenskap. lånekort Lånekort får du i bibliotekets kundtjänst. kursböcker I bibliotekets kursbokssamling finns en begränsad uppsättning av all obligatorisk kurslitteratur för hemlån. Lånetiden är 7 dagar. elektroniska resurser Biblioteket erbjuder en mängd elektroniska resurser, främst i form av databaser och elektroniska tidskrifter. Som HHS-student har du automatiskt tillgång till dessa via högskolans nätverk. BOSTÄDER Konkurrensen på Stockholms bostadsmarknad är hård och några tips på sidor för mer information om bostäder är t.ex.: KÅREXPEDITIONEN Som student på Handelshögskolan har du stora möjligheter att påverka din utbildning och engagera dig i olika projekt utanför studierna. Studentkårens expedition ligger i källarplanet på Sveavägen 65 och här kan du få hjälp med kårintyg, Mecenatkortet, bokningar av kårens lokaler, förvaringsskåp, fax, plåster, gratis DN och mycket mer. Kontakta gärna kårsekreteraren om du har frågor. På expeditionen sitter förutom kårsekreteraren även kårordföranden och vice kårordföranden, samt skattmästaren och Utbildningsutskottets ordförande. De flesta av utskotten inom kåren är också belägna i källaren på Sveavägen 65 och resterande hittar du på Saltmätargatan Läs gärna Småttingguiden eller gå in på Studentkårens hemsida (www.sasse.se) för mer information om kårens aktiviteter

9 Studentinflytande HHS välkomnar alltid åsikter, förslag till förbättringar och allmänna kommentarer från sina studenter. Kandidatprogrammet utvärderas kontinuerligt genom fokusgrupper och kursutvärderingar i slutet av varje kursperiod. Om du har synpunkter på eller idéer kring utbildningen är du välkommen att kontakta Utbildningsutskottets ordförande Herman Wartoft, alt. Anna Nelson, Som ny student kan du också göra din röst hörd genom att vara klassrepresentant. Det är viktigt att vi får reda på era förbättringsförslag för att hålla HHS i världsklass

10 Efter examen Förmodligen känns det avlägset att tänka på vad som ska hända efter en utbildning när du inte ens har påbörjat den, men på HHS kommer du snart att upptäcka att kopplingen mellan arbetsliv och student är påtaglig. Du kommer att ges många möjligheter att bekanta dig med intressanta företag och organisationer vid exempelvis företagspresentationer, den årliga arbetsmarknadsmässan Handelsdagarna och andra arrangemang av olika slag. Allt från Women s Banking Day till Entreprenörskapsdagen och Finansfokus. Kalendarium för vad som är på gång hittar du på kårportalen (inloggning krävs). Om du vill se var våra studenter tagit vägen, läs Placement Report på hhs.se. Många går också vidare till något av våra masterprogram. PROGRAMMETS MÅL HHS Ekonomie kandidatprogram, Business and Economics, strävar efter att attrahera talangfulla studenter och förse dem med såväl breda kunskaper och färdigheter som en solid grund i företags- och nationalekonomi i syfte att förbereda dem för vidare masterstudier eller för att påbörja en karriär i en komplex och global miljö. Huvudmålet är att utveckla individer som vill bidra till ekonomin och samhället i stort

11 Bra att veta VAR HITTAR JAG INFORMATION: SSE Portal (tillgång till portalen får du efter inskrivningen) Studiehandboken Studentkåren ADRESS Det är mycket viktigt att du så snart du har tillgång till SSE Portal (efter inskrivningen) lägger in din adress på sidan My Address som finns i menyn "Tools". Glöm inte att ange till vilken adress som post från HHS ska skickas. Om du byter adress uppdaterar du dina kontaktuppgifter via samma länk. Adresserna till studenterna används av HHS för informationsutskick, uppföljningar och enkäter. Dessutom kan kåren, om den anser att det ligger i studenternas intresse, använda adresserna för kommersiella erbjudanden och/eller reklamutskick. Om du inte vill ha dessa erbjudanden kan du avsäga dig dem. Det är också vanligt att företag kontaktar studenterna i rekryteringssyfte. FUNKTIONSHINDER Om du har ett varaktigt funktionshinder som gör att du är berättigad till extra stöd uppmuntras du att, i god tid före terminsstart, kontakta HHS samordnare genom att mejla LÄSHINDER Om du har läshinder och behöver din kurslitteratur antingen som talbok, e-textbok, punktskriftsbok eller med förstorad text är det viktigt att du, i god tid, kontaktar HHS genom att mejla eller biblioteket, Se även MTM, Myndigheten för tillgängliga medier (www.mtm.se). KURSER Menyn "Courses" är en viktig sida på portalen. Där anmäler du dig till kurser, tentamina och seminariegrupper (se Anmälan/avanmälan ). Kursanmälningsperioderna ligger normalt i november/ december för kurser på vårterminen och i april/maj för kurser på höstterminen. Exakta datum finns angivna i "Academic Calendar", under "Support". PASSERKORT Av säkerhetsskäl behöver du passerkort för att komma in vissa tider och i vissa delar av högskolan. Mer information om när du kan kvittera ut ett passerkort ges under introduktionsveckan. SEMINARIEGRUPPER I de flesta kurser sker undervisningen delvis i seminarieform i mindre grupper. Anmälan sker på sidan My Courses i portalen. STUDENTHÄLSAN Studenthälsan arbetar med medicinsk och psykologisk rådgivning och erbjuder studierelaterad hälsovård. Här kan du få hjälp med eventuella problem som påverkar din studiesituation. All rådgivning sker under tystnadsplikt. Mer information hittar du här:

12 INFORMATION OM BRANDLARM Vid brandlarm ska alla som befinner sig på HHS veta hur man tar sig ut och var man ska återsamlas. På Handelshögskolan finns skyltar som visar utrymningsvägar samt återsamlingsplatser. SSE PORTAL SSE Portal (portal.hhs.se) innehåller det mesta som du kommer behöva under din tid som student. Där hittar du din studentmejl, kurs- och programnyheter etc. I menyn Courses registrerar du dig till kurser (sidan My Upcoming Courses ), seminariegrupper och tentamina (sidan My Courses ). Under "Support" hittar du all tänkbar information som till exempel hur man ansluter till det trådlösa nätverket, information om studentutbytesprogrammet, hur man beställer ett resultatutdrag, kontaktuppgifter till studievägledare etc. Via menyn "Tools" registrerar du din adress, söker information om studenter och anställda mm. STUDIEPLATSER I huvudbyggnaden hittar du studieplatser i lästornet, Atriet och i korridoren på plan 3. Som student på HHS har du också tillgång till Studentpalatset på Norrtullsgatan 2 (www.studentpalatset.se). STUDIERESULTAT MY RESULTS Dina studieresultat kommer du att hitta under menyn "Courses" på SSE Portal. TENTAMEN Prov på universitetsnivå heter tentamen (tenta) och är en del i bedömningen av om du klarat kursen ifråga och vilket betyg du ska få. I samband med att en kurs ges erbjuds under år 1 och 2 tre tentamenstillfällen (huvudtentamen och två omtentamenstillfällen) och under år 3 normalt två tentamenstillfällen (huvudtentamen och ett omtentamenstillfälle) inom ett år efter kursstart. Vid dessa tillfällen är examinationens omfång och innehåll oförändrade. På tentamensdagen får du via SSE Portal ( My Courses/tentamensdatum ) information om i vilken sal och på vilken plats du ska tentera. Informationen läggs ut vid midnatt på tentamensdagen. På morgonen sätts även listor med samma information upp på anslagstavlan i entrén i huvudbyggnaden på Sveavägen 65. Notera att du måste vara påläst om HHS tentamensregler innan du skriver din första tentamen. Reglerna hittar du under Support i portalen. Vidare gäller att du måste ha giltig legitimation med dig för att få skriva tentamen på HHS. Om du saknar legitimation kommer du från och med att du intagit din plats i tentamenssalen ha utnyttjat ett av dina tentamenstillfällen på aktuell kurs. Därmed kommer tentamen på kursen att registreras med underkänt resultat. no id no exam. ANMÄLAN AVANMÄLAN kurs Anmälan till kurser görs på sidan My Upcoming Courses i SSE Portal. Du är som student skyldig att själv avanmäla dig från de kurser du inte avser att följa. Du blir automatiskt anmäld till de kurser som ges under första terminen. Därefter anmäler du dig själv. seminariegrupp Anmälan till och avanmälan från seminariegrupp gör du på sidan My Courses i portalen. Till den inledande perioden höstterminen 2014 blir du automatiskt anmäld till en seminariegrupp. Däremot måste du anmäla dig själv till seminariegrupper för de två kurser som går under andra halvan av höstterminen (period 2). tentamen Anmälan till omtentamen samt avanmälan från tentamen sker på sidan My Courses i portalen. På HHS gäller att om du är anmäld till en kurs blir du automatiskt anmäld till huvudtentamenstillfället. Till eventuell omtentamen måste du däremot anmäla dig själv. Du är som student skyldig att avanmäla dig från tentor som du inte avser att gå upp på. HUVUDBYGGNADEN (Sveavägen 65) Öppettider under terminstid Måndag fredag: kl (med passerkort) DATORSALARNA (Saltmätargatan 13 17) Datorsalarna är öppna dygnet runt under terminen, passerkort krävs efter kl

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomie kandidatprogram

Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomie kandidatprogram Handelshögskolan i Stockholm Ekonomie kandidatprogram Resan börjar här Vill du utveckla dina talanger och förmågor och använda dem till viktiga saker? Då kanske Handelshögskolan är något för dig. Handelshögskolan

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM HITTA RÄTT PÅ SOL 3 Hitta rätt på SOL Varmt välkommen till Språk- och litteraturcentrum (SOL-centrum)! Du som har valt att läsa något av våra ämnen kommer till en

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Utlandsstudier vid Handelshögskolan Utlandsstudier vid GUIDE för läsåret 2013/2014 s internationella koordinatorer & programkoordinatorer INNEHÅLL: Varför studera utomlands?...3 Några ord från rektor... 3 Några ord från s koordinatorer...

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar-

Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar- Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar- 2015 2 Utbildningskatalog 2015/2016 Utbildningskatalog 2015/2016 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en klok investering

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006

UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006 DATA BIBLIOTEK INFORMATION EKONOMI TEKNIK PEDAGOGIK UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006 TEXTIL VÅRD Högskolan i Borås 65 program 96 kurser 11 588 studenter 30 professorer 1 rektor Omslagsbilden: Regnkollektionen

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att

Läs mer

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2010 /2011 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2011 /2012 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer