Studentkompassen Höstterminen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentkompassen Höstterminen 2015"

Transkript

1 Handelshögskolan i Stockholm Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och Executive MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Foto: Lasse Lychnell, Nicklas Gustafsson (Arctistic) och Martin Thor. Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studentkompassen Höstterminen 2015 Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education) och PIM (Partnership in International Management). Handelshögskolan i Stockholm erbjuder två kandidatprogram Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics (ges i huvudsak på svenska) Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management (ges i huvudsak på svenska) Dessutom finns ytterligare ett kandidatprogram vid SSE Riga (Stockholm School of Economics in Riga), den stiftelseägda systerskola som Handelshögskolan i Stockholm är medgrundare till. Handelshögskolan i Stockholm erbjuder fem masterprogram som ges på engelska: International Business (MIB) Business & Management (MBM) Economics (MECON) Finance (MFIN) Accounting & Financial Management (MAFM) Handelshögskolan i Stockholm Box 6501 SE Stockholm, Sweden Phone:

2 INTRODUKTION 2015 sid 4 Viktiga datum Mycket viktigt! Inskrivning EKONOMIE KANDIDATPROGRAMMET, BUSINESS AND ECONOMICS sid 6 Om studierna Schema Översikt kandidatprogrammet Läsåret Första terminens kurser Internationellt MASTER OF SCIENCE PROGRAMS sid 11 STUDENTSUPPORT sid 12 Academic Support & Records Program Office PC Support SSE Business Lab Biblioteket Bostäder Kårexpeditionen STUDENTINFLYTANDE sid 17 EFTER EXAMEN sid 18 BRA ATT VETA sid 20 ÖPPETTIDER sid 22 Välkommen till Handelshögskolan i Stockholm! Grattis till din studieplats på Handelshögskolan i Stockholm! Att välja utbildning är ett viktigt val i livet och inte alltid så enkelt. Om Handelshögskolan i Stockholm är det rätta valet för dig är det bara du som kan avgöra, men om du väljer HHS kan vi garantera att du får en ekonomutbildning av hög internationell klass. Dessutom kommer vi att göra vårt bästa för att du ska trivas och känna dig välkommen. HHS är en välkänd och välrenommerad högskola i internationella sammanhang. Med en kandidatexamen härifrån är du väl förberedd för fortsatta studier på masternivå eller för olika arbeten i alla tänkbara branscher över hela världen. Vårt goda rykte beror givetvis på att vi satsar mycket på våra studenter, men också på att studenterna satsar mycket på Handelshögskolan. Med motiverade och talangfulla studenter som vill lära, utmana och förändra blir undervisning, grupparbeten, presentationer och studentliv något utöver det vanliga. Anna Nyberg, Program Director Kandidatprogrammet Business & Economics HANDELSHÖGSKOLAN är en privat högskola som grundades Vid HHS studerar cirka 2000 studenter och högskolan är en arbetsplats för runt 350 forskare och ungefär 35 professorer. 3

3 Introduktion 2015 Det är mycket att tänka på när man ska börja en ny utbildning. För att du snabbt och enkelt ska kunna orientera dig, har vi sammanställt denna Studentkompass. Här hittar du kortfattad information om programmets upplägg och innehåll, vad som gäller på HHS samt även referenser till var du hittar mer detaljerad information. Behåll gärna kompassen den kan vara bra att ha som uppslagsbok! Dina studier inleds formellt vecka 35 med en obligatorisk introduktionsvecka, där grundtanken är att förena nytta med nöje genom att varva aktiviteter av akademisk, social och praktisk karaktär. Introduktionsveckan är ett samarbetsprojekt mellan högskolan och Studentkåren. Under veckan tar du ditt första steg in i den gemenskap som kännetecknar HHS. Du får möjlighet att bekanta dig med lokalerna, Studentkåren, dina studiekamrater och vår utbildningskultur. Du kommer att få ta del av HHS erfarenhet av att ta emot studenter med olika lärstilar och också testa din egen. Du får också information om hur det praktiskt går till att studera på HHS och det kommer även att erbjudas en rad arrangemang av mer social karaktär. Allt för att du ska känna dig riktigt välkommen och samtidigt bli väl förberedd för studier på HHS. Redan innan introduktionen, i veckorna 33 och 34 är du välkommen att delta i en matematikkurs som fräschar upp och bygger på dina kunskaper inför höstens kurser. Schema för introduktionen kommer att skickas ut i augusti, men boka redan nu in hela dagarna under introduktionsveckan, från tidig morgon till sen kväll, samt förbered dig på några intensiva dagar fyllda av både skoj och allvar. VIKTIGA DATUM 9 juli Antagningsbesked 1 Vecka 28/29 Välkomstringningar till nya HHS-studenter* 31 juli Sista datum för svar på Antagnings besked 1 till antagning.se 6 augusti Antagningsbesked 2 Vecka 32/33 Vecka 33/34 Välkomstringningar till nya HHS-studenter* Augustimatte 12 aug Sista datum för svar på antagnings besked 2 till aug Inskrivning aug Introduktionsdagar * Under sommaren ringer vi till alla nyantagna studenter. Du har säkert en hel del funderingar och då finns det möjlighet att få svar på dina frågor. Det kan gälla studierna eller annat i samband med dina studier hos oss. MYCKET VIKTIGT! Notera att Handelshögskolan är en privat högskola och skiljer sig något från de statliga lärosätena. Det är viktigt att du läser det som står i studiehandboken noggrant, eftersom den innehåller ett antal studieregler som du som student måste känna till. Bland annat har HHS krav på studietakt under det inledande studieåret. Under inskrivningen i augusti kommer du få skriva under en förbindelse där du accepterar HHS samlade studieregler som finns i Studiehandboken. Kopia på dokumentet finns som bilaga i Studiehandboken. Studiehandboken finns under Broschyrer på INSKRIVNING Introduktionsveckan startar med inskrivning den 24 respektive den 25 augusti (du kommer i augusti att kallas till en av dessa dagar). Den akademiska introduktionen äger sedan rum mellan den 26 och 28 augusti. Både inskrivning och introduktion är obligatorisk för alla nya studenter. Ombud kan inte skickas. 4 5

4 Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Programmet omfattar tre år (180 hp) där de två första åren ger dig en bred akademisk grund i företagsekonomi, nationalekonomi, rättsvetenskap, statistik och finansiell ekonomi. Det tredje året fördjupar du dig inom två av de sex specialiseringarna Accounting & Financial Management, Economics, Finance, Management, Marketing eller Taxation Law. I den ena skriver du även ditt examensarbete. OM STUDIERNA Nyckelord för HHS pedagogiska grund är närvaro och närhet, det vill säga att du är fysiskt närvarande och att det är tät interaktion mellan lärare och studenter. Det förekommer både föreläsningar med hela årskullen och undervisning i mindre grupper, s.k. seminariegrupper. Studierna är på heltid och flera moment är obligatoriska. Notera att andra studier eller arbete inte godtas som skäl till frånvaro. Utöver tiden i lektionssalarna kommer du att behöva avsätta tid för självstudier, grupparbeten, presentationsförberedelser, repetition inför tentamen etc. En studievecka motsvarar cirka 40 arbetstimmar. Undervisningen sker i huvudsak på svenska de två första åren och på engelska under år 3. SCHEMA Dina kurser under hösten hittar du på Där kan du klicka dig fram till sidan Programbeskrivning. Du kan sedan klicka på respektive kursnamn för att få mer information om kursen. Under introduktionen i augusti får du dina inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till SSE Portal (portal.hhs.se). SSE Portal är en applikation som ger dig tillgång till kursregistreringar, schema och all annan information som du kommer behöva under din tid som student. Tänk på att ofta kontrollera schemat, eftersom det uppdateras kontinuerligt. Mer information om SSE Portal hittar du längre bak i denna broschyr. ÖVERSIKT KANDIDATPROGRAMMET ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 TERMIN 1 HT 2015 Period Grundläggande informationssökning 210 Marknadsanalys, kundbeteenden och marknadsföring 404 Mikroekonomi Period Rättsvetenskaplig introduktionskurs 601 Ekonomisk statistik I TERMIN 2 VT 2016 Period Inledande redovisning 602 Ekonomisk statistik II Period Tillämpad marknadsföring 301 Ekonomisk analys och styrning TERMIN 3 HT 2016 Period Finance I: Investment Management 700 Internationell ekonomi Period Management: Organisering 302 Redovisning och finansiering TERMIN 4 VT 2017 Period Management: Ledning och ledarskap 407 Makroekonomi och ekonomisk-politisk analys Period Finance II: Corporate Finance 730 Strategi och integrerad ekonomi TERMIN 5 HT 2017 Du väljer två av följande specialiseringar: 1. Accounting and Financial Management 2. Economics 3. Finance 4. Management 5. Marketing 6. Taxation Law TERMIN 6 VT 2018 Du skriver examensarbete samt väljer två valfria kurser ur ett utbud om ca 25 kurser Kurserna omfattar normalt 7,5 högskolepoäng (hp). En veckas arbete motsvarar 1,5 hp och du läser normalt två kurser parallellt. LÄSÅRET Läsåret är uppdelat i fyra perioder. Efter varje period ligger en tentamensperiod. Därutöver finns en extra tentamensperiod i augusti. PERIOD 1 PERIOD 2 PERIOD 3 PERIOD 4 TENTAMEN TENTAMEN TENTAMEN TENTAMEN TENTAMEN 6 HÖSTTERMIN VÅRTERMIN AUGUSTI OKTOBER JANUARI MARS JUNI

5 Första terminens kurser KURS: 210 MARKNADSFÖRING I Högskolepoäng: 7,5 Period:1 (Företagsekonomi) Kursansvarig: Patric Andersson Den inledande kursen i marknadsföring syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om företags agerande på konsumentmarknader och företagsmarknader. Du får lära dig om skillnader och likheter mellan dessa marknader, hur kundsegment urskiljs samt hur marknadsföringsaktiviteter kan anpassas beroende på vilken typ av kund det säljande företaget riktar sig mot. Kursen tar också upp teman som marknadsanalys, marknadsföringens omvärld och corporate social responsibility (CSR) från ett marknadsföringsperspektiv. Dessutom får du lära dig om hur företag kan bemöta olika konkurrenssituationer. KURS: 404 MIKROEKONOMI Högskolepoäng: 7,5 Period: 1 (Nationalekonomi) Kursansvarig: Richard Friberg Parallellt med marknadsföringen i period 1 kommer du att läsa din första kurs i nationalekonomi mikroekonomi. Kursen behandlar hur priser bildas på en marknad och hur man kan analysera konsekvenser av olika sätt att fördela begränsade resurser. Utgångspunkten är att individer och företag försöker få det så bra som möjligt givet de restriktioner de möter. Under dessa antaganden härleder vi utbuds- och efterfrågekurvor. Du kommer också att lära dig att analysera marknader under hård konkurrens, monopol och fåtalskonkurrens. Kursen ger även en introduktion till spel- och kontraktsteori, som används för att belysa mer komplicerade organisationsformer. KURS: 317 RÄTTSVETENSKAPLIG INTRODUKTIONSKURS Högskolepoäng: 7,5 Period: 2 (Rättsvetenskap) Kursansvarig: Lars Henriksson Kunskap om de grundläggande juridiska aspekterna på ekonomisk verksamhet är en förutsättning för att kunna bli en bra ekonom. Den inledande kursen i juridik kommer att ge dig kunskap om sådan juridik som främst rör förhållandet mellan enskilda subjekt (den s.k. civileller privaträtten) och som är av särskild betydelse för det ekonomiska livet. Du kommer också att få insikt i hur rättsregler inverkar på samhällets, företagens och individernas beteenden samt på deras relationer till varandra. Utöver denna kurs läser du 7,5 hp rättsvetenskap som integrerade moment i andra kurser under de första två åren. KURS: 601 EKONOMISK STATISTIK I Högskolepoäng: 7,5 Period: 2 (Ekonomisk statistik) Kursansvarig: Håkan Lyckeborg Flertalet ekonomiska beslut sker i situationer där framtida förhållanden inte är kända med säkerhet; besluten sägs ske under osäkerhet. Det kan exempelvis gälla uppskattning av produkters efterfrågan, planering av produktionsvolymer, bedömning av växelkurser samt prognoser av avkastning och risk för olika finansiella tillgångar. Ekonomisk statistik behandlar metoder för att kunna hantera sådana beslut. Metoderna bygger på sannolikhetslärans principer och studeras i denna kurs och den följande kursen Ekonomisk statistik II. KURS 899 GRUNDLÄGGANDE INFORMATIONSSÖKNING Högskolepoäng: Period: 1 (Introduktionskurs) Kursansvarig: Peter Gavelin Att känna till bibliotekets resurser är en förutsättning för effektiva studier. I denna introduktionskurs får du en översiktlig genomgång av bibliotekets serviceutbud och tonvikten ligger just på tjänster som kan vara till hjälp för dig som student. Kursen kommer att ges i september. INTERNATIONELLT Som student på HHS har du möjlighet att studera utomlands vid något av våra partneruniversitet. Du byter då ut en termin på HHS mot en termin på ett annat välrenommerat lärosäte. Kandidatprogrammet har ett 40-tal platser under hösten det tredje året. Utbytesprogrammet ger dig värdefull erfarenhet samtidigt som de utländska studenterna som kommer till oss varje termin bidrar till en internationell miljö på HHS. Studentkåren har dessutom alltid en rad internationella projekt igång, och är du intresserad av att engagera dig är du välkommen att kontakta aktuell projektledare. 8 9

6 Master of Science Programs HHS Masterprogram har ett antal platser reserverade för studenter som tagit sin kandidatexamen vid HHS. Dock finns ingen platsgaranti. Mer information finns på SSE Portal. Samtliga program på masternivån ges helt på engelska. Handelshögskolan i Stockholm erbjuder fem masterprogram: International Business (MIB) Business & Management (MBM) Economics (MECON) Finance (MFIN) Accounting & Financial Management (MAFM) 10 11

7 Studentsupport Studierna är bitvis mycket intensiva och det är viktigt att allt det praktiska kring studierna fungerar smidigt. På HHS finns en rad olika tjänster och enheter som kan vara dig behjälpliga under din studietid. ACADEMIC SUPPORT & RECORDS Studievägledning, särskilda behov och stöd att lösa studenthälsofrågor, officiella betygskopior, examensbevis, examinationer, systemstöd, schemaläggning, statistik och kursadministration är de viktigaste områdena Academic Support & Records har ansvar för. HHS värnar om studenternas integritet och välmående och har en strikt policy avseende alla former av trakasserier och könskränkningar. PROGRAM OFFICE Frågor om programmet, marknadsföring, studentrekrytering, antagning, kursutvärdering, programstöd, kvalitetssäkring och studentutbyte hanteras av Program Office. Du hittar samtliga våra tjänster på SSE Portal. PC SUPPORT PC Support hjälper dig med allt som rör studenternas datormiljö. Här kan du bland annat få hjälp med att logga in på högskolans datorer, skriva ut dokument, få hjälp vid eventuella problem med högskolans datorer samt assistans med att koppla upp din egen bärbara dator mot det trådlösa nätverket. Den trådlösa uppkopplingen mot HHS fungerar även på Studentpalatset. Antalet datorer är begränsat och vi rekommenderar studenterna att ha tillgång till en egen bärbar dator. Som student får du ett personligt nätverkskonto, vilket ger dig tillgång till e-post och lagringsutrymme. För att få tillgång till högskolans IT-resurser måste du första gången du loggar in acceptera ett användaravtal. DATORSALARNA (Saltmätargatan 13 17) Datorsalarna är öppna dygnet runt under terminen, passerkort krävs efter kl Välkommen till oss på plan 5 i huvudbyggnaden! 12 13

8 SSE BUSINESS LAB SSE Business Lab i Stockholm (Labbet) ger dig, som student från år 3, chansen att förverkliga en företagsidé. Labbet erbjuder rådgivning, lokaler och nätverk för dig som vill pröva att utveckla ett företag. Det kostar inget förutom ditt engagemang och tid. Det finns också möjlighet att skriva uppsatser och examensarbete hos några av våra företag. Välkommen till Labbet! BIBLIOTEKET HHS bibliotek är ett fullt utrustat forskningsbibliotek inom ekonomiområdet som både studenter och forskare har tillgång till. Kärnområdena är företagsekonomi och nationalekonomi. Därutöver har biblioteket samlingar inom juridik, statistik och viss övrig samhällsvetenskap. lånekort Lånekort får du i bibliotekets kundtjänst. kursböcker I bibliotekets kursbokssamling finns en begränsad uppsättning av all obligatorisk kurslitteratur för hemlån. Lånetiden är 7 dagar. elektroniska resurser Biblioteket erbjuder en mängd elektroniska resurser, främst i form av databaser och elektroniska tidskrifter. Som HHS-student har du automatiskt tillgång till dessa via högskolans nätverk. BOSTÄDER Konkurrensen på Stockholms bostadsmarknad är hård och några tips på sidor för mer information om bostäder är t.ex.: KÅREXPEDITIONEN Som student på Handelshögskolan har du stora möjligheter att påverka din utbildning och engagera dig i olika projekt utanför studierna. Studentkårens expedition ligger i källarplanet på Sveavägen 65 och här kan du få hjälp med kårintyg, Mecenatkortet, bokningar av kårens lokaler, förvaringsskåp, fax, plåster, gratis DN och mycket mer. Kontakta gärna kårsekreteraren om du har frågor. På expeditionen sitter förutom kårsekreteraren även kårordföranden och vice kårordföranden, samt skattmästaren och Utbildningsutskottets ordförande. De flesta av utskotten inom kåren är också belägna i källaren på Sveavägen 65 och resterande hittar du på Saltmätargatan Läs gärna Småttingguiden eller gå in på Studentkårens hemsida (www.sasse.se) för mer information om kårens aktiviteter

9 Studentinflytande HHS välkomnar alltid åsikter, förslag till förbättringar och allmänna kommentarer från sina studenter. Kandidatprogrammet utvärderas kontinuerligt genom fokusgrupper och kursutvärderingar i slutet av varje kursperiod. Om du har synpunkter på eller idéer kring utbildningen är du välkommen att kontakta Utbildningsutskottets ordförande Herman Wartoft, alt. Anna Nelson, Som ny student kan du också göra din röst hörd genom att vara klassrepresentant. Det är viktigt att vi får reda på era förbättringsförslag för att hålla HHS i världsklass

10 Efter examen Förmodligen känns det avlägset att tänka på vad som ska hända efter en utbildning när du inte ens har påbörjat den, men på HHS kommer du snart att upptäcka att kopplingen mellan arbetsliv och student är påtaglig. Du kommer att ges många möjligheter att bekanta dig med intressanta företag och organisationer vid exempelvis företagspresentationer, den årliga arbetsmarknadsmässan Handelsdagarna och andra arrangemang av olika slag. Allt från Women s Banking Day till Entreprenörskapsdagen och Finansfokus. Kalendarium för vad som är på gång hittar du på kårportalen (inloggning krävs). Om du vill se var våra studenter tagit vägen, läs Placement Report på hhs.se. Många går också vidare till något av våra masterprogram. PROGRAMMETS MÅL HHS Ekonomie kandidatprogram, Business and Economics, strävar efter att attrahera talangfulla studenter och förse dem med såväl breda kunskaper och färdigheter som en solid grund i företags- och nationalekonomi i syfte att förbereda dem för vidare masterstudier eller för att påbörja en karriär i en komplex och global miljö. Huvudmålet är att utveckla individer som vill bidra till ekonomin och samhället i stort

11 Bra att veta VAR HITTAR JAG INFORMATION: SSE Portal (tillgång till portalen får du efter inskrivningen) Studiehandboken Studentkåren ADRESS Det är mycket viktigt att du så snart du har tillgång till SSE Portal (efter inskrivningen) lägger in din adress på sidan My Address som finns i menyn "Tools". Glöm inte att ange till vilken adress som post från HHS ska skickas. Om du byter adress uppdaterar du dina kontaktuppgifter via samma länk. Adresserna till studenterna används av HHS för informationsutskick, uppföljningar och enkäter. Dessutom kan kåren, om den anser att det ligger i studenternas intresse, använda adresserna för kommersiella erbjudanden och/eller reklamutskick. Om du inte vill ha dessa erbjudanden kan du avsäga dig dem. Det är också vanligt att företag kontaktar studenterna i rekryteringssyfte. FUNKTIONSHINDER Om du har ett varaktigt funktionshinder som gör att du är berättigad till extra stöd uppmuntras du att, i god tid före terminsstart, kontakta HHS samordnare genom att mejla LÄSHINDER Om du har läshinder och behöver din kurslitteratur antingen som talbok, e-textbok, punktskriftsbok eller med förstorad text är det viktigt att du, i god tid, kontaktar HHS genom att mejla eller biblioteket, Se även MTM, Myndigheten för tillgängliga medier (www.mtm.se). KURSER Menyn "Courses" är en viktig sida på portalen. Där anmäler du dig till kurser, tentamina och seminariegrupper (se Anmälan/avanmälan ). Kursanmälningsperioderna ligger normalt i november/ december för kurser på vårterminen och i april/maj för kurser på höstterminen. Exakta datum finns angivna i "Academic Calendar", under "Support". PASSERKORT Av säkerhetsskäl behöver du passerkort för att komma in vissa tider och i vissa delar av högskolan. Mer information om när du kan kvittera ut ett passerkort ges under introduktionsveckan. SEMINARIEGRUPPER I de flesta kurser sker undervisningen delvis i seminarieform i mindre grupper. Anmälan sker på sidan My Courses i portalen. STUDENTHÄLSAN Studenthälsan arbetar med medicinsk och psykologisk rådgivning och erbjuder studierelaterad hälsovård. Här kan du få hjälp med eventuella problem som påverkar din studiesituation. All rådgivning sker under tystnadsplikt. Mer information hittar du här:

12 INFORMATION OM BRANDLARM Vid brandlarm ska alla som befinner sig på HHS veta hur man tar sig ut och var man ska återsamlas. På Handelshögskolan finns skyltar som visar utrymningsvägar samt återsamlingsplatser. SSE PORTAL SSE Portal (portal.hhs.se) innehåller det mesta som du kommer behöva under din tid som student. Där hittar du din studentmejl, kurs- och programnyheter etc. I menyn Courses registrerar du dig till kurser (sidan My Upcoming Courses ), seminariegrupper och tentamina (sidan My Courses ). Under "Support" hittar du all tänkbar information som till exempel hur man ansluter till det trådlösa nätverket, information om studentutbytesprogrammet, hur man beställer ett resultatutdrag, kontaktuppgifter till studievägledare etc. Via menyn "Tools" registrerar du din adress, söker information om studenter och anställda mm. STUDIEPLATSER I huvudbyggnaden hittar du studieplatser i lästornet, Atriet och i korridoren på plan 3. Som student på HHS har du också tillgång till Studentpalatset på Norrtullsgatan 2 (www.studentpalatset.se). STUDIERESULTAT MY RESULTS Dina studieresultat kommer du att hitta under menyn "Courses" på SSE Portal. TENTAMEN Prov på universitetsnivå heter tentamen (tenta) och är en del i bedömningen av om du klarat kursen ifråga och vilket betyg du ska få. I samband med att en kurs ges erbjuds under år 1 och 2 tre tentamenstillfällen (huvudtentamen och två omtentamenstillfällen) och under år 3 normalt två tentamenstillfällen (huvudtentamen och ett omtentamenstillfälle) inom ett år efter kursstart. Vid dessa tillfällen är examinationens omfång och innehåll oförändrade. På tentamensdagen får du via SSE Portal ( My Courses/tentamensdatum ) information om i vilken sal och på vilken plats du ska tentera. Informationen läggs ut vid midnatt på tentamensdagen. På morgonen sätts även listor med samma information upp på anslagstavlan i entrén i huvudbyggnaden på Sveavägen 65. Notera att du måste vara påläst om HHS tentamensregler innan du skriver din första tentamen. Reglerna hittar du under Support i portalen. Vidare gäller att du måste ha giltig legitimation med dig för att få skriva tentamen på HHS. Om du saknar legitimation kommer du från och med att du intagit din plats i tentamenssalen ha utnyttjat ett av dina tentamenstillfällen på aktuell kurs. Därmed kommer tentamen på kursen att registreras med underkänt resultat. no id no exam. ANMÄLAN AVANMÄLAN kurs Anmälan till kurser görs på sidan My Upcoming Courses i SSE Portal. Du är som student skyldig att själv avanmäla dig från de kurser du inte avser att följa. Du blir automatiskt anmäld till de kurser som ges under första terminen. Därefter anmäler du dig själv. seminariegrupp Anmälan till och avanmälan från seminariegrupp gör du på sidan My Courses i portalen. Till den inledande perioden höstterminen 2014 blir du automatiskt anmäld till en seminariegrupp. Däremot måste du anmäla dig själv till seminariegrupper för de två kurser som går under andra halvan av höstterminen (period 2). tentamen Anmälan till omtentamen samt avanmälan från tentamen sker på sidan My Courses i portalen. På HHS gäller att om du är anmäld till en kurs blir du automatiskt anmäld till huvudtentamenstillfället. Till eventuell omtentamen måste du däremot anmäla dig själv. Du är som student skyldig att avanmäla dig från tentor som du inte avser att gå upp på. HUVUDBYGGNADEN (Sveavägen 65) Öppettider under terminstid Måndag fredag: kl (med passerkort) DATORSALARNA (Saltmätargatan 13 17) Datorsalarna är öppna dygnet runt under terminen, passerkort krävs efter kl

Studentkompassen Höstterminen 2015

Studentkompassen Höstterminen 2015 Handelshögskolan i Stockholm Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger

Läs mer

STUDENTKOMPASSEN HÖSTTERMINEN 2016

STUDENTKOMPASSEN HÖSTTERMINEN 2016 STUDENTKOMPASSEN HÖSTTERMINEN 2016 EKONOMIE KANDIDATPROGRAMMET, BUSINESS AND ECONOMICS 1 VÄLKOMMEN TILL HANDELSHÖGSKOLAN sid 3 INTRODUKTION 2016 sid 4 Viktiga datum Mycket viktigt! Inskrivning EKONOMIE

Läs mer

STUDENTKOMPASSEN HÖSTTERMINEN 2017 EKONOMIE KANDIDATPROGRAMMET, RETAIL MANAGEMENT

STUDENTKOMPASSEN HÖSTTERMINEN 2017 EKONOMIE KANDIDATPROGRAMMET, RETAIL MANAGEMENT STUDENTKOMPASSEN HÖSTTERMINEN 2017 EKONOMIE KANDIDATPROGRAMMET, RETAIL MANAGEMENT VÄLKOMMEN TILL HANDELSHÖGSKOLAN sid 3 INTRODUKTION 2017 sid 4 Viktiga datum Mycket viktigt! Inskrivning EKONOMIE KANDIDATPROGRAMMET,

Läs mer

Examenskrav för Ekonomie kandidatprogrammen: Business and Economics. Retail Management. För studenter inskrivna 2016

Examenskrav för Ekonomie kandidatprogrammen: Business and Economics. Retail Management. För studenter inskrivna 2016 Examenskrav för Ekonomie kandidatprogrammen: Business and Economics Retail Management För studenter inskrivna 2016 Examenskraven för Ekonomie kandidatprogrammen fastställs av programchefen för respektive

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomie kandidatprogram

Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomie kandidatprogram Handelshögskolan i Stockholm Ekonomie kandidatprogram Resan börjar här Vill du utveckla dina talanger och förmågor och använda dem till viktiga saker? Då kanske Handelshögskolan är något för dig. Handelshögskolan

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

EKONOMIE KANDIDATPROGRAM HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

EKONOMIE KANDIDATPROGRAM HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM EKONOMIE KANDIDATPROGRAM HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM VILL DU GÖRA SKILLNAD? DÅ ÄR HANDELSHÖGSKOLAN NÅGOT FÖR DIG Handelshögskolan är en plats för alla som vill förverkliga sina drömmar. Vi ger dig möjlighet

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Ekonomprogram, 180 hp

Ekonomprogram, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Ekonomprogram, 180 hp BSc Programme in Business and Economics Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SEKOG Grundnivå Miun 2007/1088 Högskolepoäng

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4:or på CEP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4:or på CEP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4:or på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation Agenda för detta pass B-nivå Valfri termin Kurser för framtida auktorisation som revisor Utlandsstudier

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation Schema för dagen Hörsal A 13.15-14.00 Studievägledarinformation 14.00-14.15 PAUS (möjlighet att ställa frågor) 14.15-14.30 Management 14.30-14.45 Finance 14.45-15.00

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Fördjupningsvalsinformation

Fördjupningsvalsinformation Fördjupningsvalsinformation Agenda för detta informationspass Examina Civilekonomtiteln Hur man söker kurser till våren Vart siktar du efter examen? Civilekonomexamen 240hp med inriktning Handel- och logistik

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 6:or på CEP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 6:or på CEP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 6:or på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation Agenda för detta pass D-nivå Kurser för framtida auktorisation som revisor Examen Genomgång

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

Välkommen till specialiseringsvalsinformation

Välkommen till specialiseringsvalsinformation Välkommen till specialiseringsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 13.15-14.00 Examina Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser till hösten Vilket

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT14.

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Dnr: MDH 2.1.2-997/10 Programkod: GKE02/GKV02 Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för SMP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för SMP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation för SMP och HLP Välkommen till fördjupningsvalsinformation Agenda för detta pass D-nivå Kurser för framtida auktorisation som revisor Examen Genomgång av nya

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm Handelshögskolan i Stockholm Kort om högskolan Handelshögskolan i Stockholm (HHS) är en privat högskola med knappt tjugo procent av intäkterna i statligt stöd. HHS grundades 1909 på initiativ av det svenska

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

TENTAMINA för läsåret

TENTAMINA för läsåret TENTAMINA för läsåret 2007-2008 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisn ingsfria veckan

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för CEP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för CEP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation för CEP och HLP Välkommen till fördjupningsvalsinformation Agenda för detta pass D-nivå Examen Genomgång av nya webbsidorna för Val av kurser inom program Förkunskapskrav

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi KURSNAMN Examensarbete i företagsekonomi KURSKOD FEG300 ANMÄLNINGSKOD 11119 och 11118 KURSVECKOR 36-03 KURSPLAN alt. Se Blackboard

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 12.15-13.00 Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser

Läs mer

Civilekonom Antagna Höst 2013

Civilekonom Antagna Höst 2013 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2015/2016 Civilekonom Antagna Höst 2013 BESLUTSDATUM 2014-11-06 BESLUTSFATTARE Enhetschef, Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Internationell ekonomi, kandidat Antagna Vår 2014

Internationell ekonomi, kandidat Antagna Vår 2014 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2016/2017 Internationell ekonomi, kandidat Antagna Vår 2014 BESLUTSDATUM 2014-06-10 BESLUTSFATTARE Enhetschef, Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971

Läs mer

TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp

TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp TKV1K, Bachelor Programme in Leadership - Quality Management - Improvement, 180 hp Anmälningskod: P1442 Starttermin: H17 Programtakt:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HT 2012

STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDIE- OCH ARBETSMILJÖ APPENDIX III INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer arton i rapportserien Rapport från Centrum för lärande och undervisning.

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP

Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP D-nivå Kurser för framtida auktorisation som revisor Examen Ansökan till senare del av master program Genomgång av nya webbsidorna för Val av kurser inom

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

STUDENTKOMPASSEN HÖSTTERMINEN 2016 EKONOMIE KANDIDATPROGRAMMET, RETAIL MANAGEMENT

STUDENTKOMPASSEN HÖSTTERMINEN 2016 EKONOMIE KANDIDATPROGRAMMET, RETAIL MANAGEMENT STUDENTKOMPASSEN HÖSTTERMINEN 2016 EKONOMIE KANDIDATPROGRAMMET, RETAIL MANAGEMENT VÄLKOMMEN TILL HANDELSHÖGSKOLAN sid 3 INTRODUKTION 2016 sid 4 Viktiga datum Mycket viktigt! Inskrivning EKONOMIE KANDIDATPROGRAMMET,

Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-11-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-11 Sid 2 (7)

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Om ekonomiska frågor och bostadsfrågor... 2. Om studiemiljöfrågor... 3. Om studiesociala frågor... 4. Om utbildningsfrågor... 5

Om ekonomiska frågor och bostadsfrågor... 2. Om studiemiljöfrågor... 3. Om studiesociala frågor... 4. Om utbildningsfrågor... 5 Sid 1(10) THS ÅSIKTER 2011 THS är en partipolitiskt och religöst obunden studentkår som verkar för KTH:s studenters intressen. Organisationen är demokratiskt uppbyggd och alla studenter har möjlighet att

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi,

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

FEG304 Industrial and Financial Management, kandidatkurs,15 hp Industrial and Financial Management, Bachelor Course

FEG304 Industrial and Financial Management, kandidatkurs,15 hp Industrial and Financial Management, Bachelor Course Företagsekonomiska institutionen FEG304 Industrial and Financial Management, kandidatkurs,15 hp Industrial and Financial Management, Bachelor Course FEG314 Industrial and Financial Management, kandidatuppsats,15

Läs mer

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Inger Ek Studievägledare Inger.ek@linkoping.se 013-20 70 48 Sista anmälningsdag är 15 april Du gör din webbanmälan på Antagning.se. Från den

Läs mer

Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5 hp, Umeå universitet

Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5 hp, Umeå universitet Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enheten för fysioterapi Umeå universitet, 901 87 Umeå www.umu.se Sid 1 (5) Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5

Läs mer

EP1020, Introduktion till global ekonomi, 7,5 högskolepoäng An introduction to Global Economy, 7.5 higher education credits

EP1020, Introduktion till global ekonomi, 7,5 högskolepoäng An introduction to Global Economy, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP1020, Introduktion till global ekonomi, 7,5 högskolepoäng An introduction to Global Economy, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Välkommen till studierna i engelska!

Välkommen till studierna i engelska! 1(4) Juli 2011 Information till antagna till EN01H8, Engelska I, med didaktisk inriktning, heltid hösten 2011 Välkommen till studierna i engelska! Vi hoppas att du kommer att trivas som student hos oss

Läs mer

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Dagens program Måndagen den 22 september kl. 10.30 ca 12.00 Lärarfacket Programmets

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Värdefulla verktyg under studietiden. Informationspass för nya studenter

Värdefulla verktyg under studietiden. Informationspass för nya studenter Värdefulla verktyg under studietiden Informationspass för nya studenter 2016-09-06 Högskolan i Gävle 1 Datorkonto Ditt datorkonto består av ett användarnamn och ett lösenord och fungerar som inloggning

Läs mer

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT16.

Läs mer

Studievägledare SVL. Civilingenjörsprogrammet CMEDT 300 hp. Ann Häger Nerdell Medicinsk teknik

Studievägledare SVL. Civilingenjörsprogrammet CMEDT 300 hp. Ann Häger Nerdell Medicinsk teknik Studievägledare SVL Civilingenjörsprogrammet CMEDT 300 hp Ann Häger Nerdell Medicinsk teknik ann.hager.nerdell@sth.kth.se 1 Studievägledning på KTH. Vägledning: Vägledningssamtal Individuell studieplanering

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM

AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM EPF203 Ekonomistyrning med en introduktion till redovisning, 7,5 högskolepoäng Management Accounting Fastställande Kursplanen är fastställd av Företagsekonomiska

Läs mer

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg).

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg). Skogsmästarskolan 2009-05-28 U T V Ä R D E R I N G S K O G S M Ä S T A R P R O G R A M M E T 2 0 0 6 / 0 9 UNDERLAG Undersökningen bygger på de enkäter som skickats ut i april -09 (53 st). Här redovisas

Läs mer