Valberedningens nomineringar och övriga förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedningens nomineringar och övriga förslag"

Transkript

1 Valberedningens nomineringar och övriga förslag Valberedningens nomineringar Ordinarie ledamöter i styrelsen: Karin Nordström (nuv. suppl) Sten-Inge Kedbäck medlem sedan 1999 Mårten Hermansson (nuv.suppl.) Kåre Olsson omval, ordförande medlem sedan 1981 KarinMalin Ekström Mats Åkerlund , nyval Birgitta Harsbo Suppleanter i styrelsen: Rose-Mary O Leary , omval Johannes Kretchmer medlem sedan 2007 Lotta Friberg , nyval Etikråd: Inger Raaby medlem sedan 1987 Ingrid Gustafsson , pågående mandatperiod medlem sedan 1990 Jon Ernholm medlem sedan 2006

2 Lekmannarevisor, ordinarie: Lekmannarevisor, suppleant: Auktoriserad revisor, ordinarie: Damir Matesa Auktoriserad revisor, suppleant: Karolina Svensson medlem sedan 2005 Ulf Christoffersson , nyval Roland Johansson Presentation av valberedningens nomineringar till nyval Sten-Inge Kedbäck Orust, 66 år 1964 började jag min anställning i traditionell bank som bankaspirant i dåvarande Göteborgs Bank. Genom olika fusioner slutade jag i Nordbanken (nuvarande Nordea) I juli 1996 anställdes jag som bankchef i JAK Medlemsbank och under åren var jag VD för banken. De 10 år som jag arbetade i JAK Medlemsbank var otroligt stimulerande och givande och framförallt då att få arbeta med ett alternativ till räntebankerna. Under mina 2 år som pensionär har jag ägnat stor tid åt Utsikten Ekoby ek för. Föreningen förvärvade en jordbruksfastighet på Orust för ett antal år sedan och som vi projekterade som en ekoby. Sedan ett par år är detaljplanen klar och idag är byggnationen i full gång. Totalt blir det 17 fastigheter i byn. Vi håller nu på att bygga vårt eget hus och ska flytta in till midsommar. Nu efter 2 års ledighet från bankarbete i alla dess former ska det bli spännande att åter få ta del av utvecklingen i JAK Medlemsbank både som bank och bärare av en idé. Min vision är att JAK Medlemsbank ska vara ett realistiskt alternativ för dem som vill ha ett bankalternativ utanför spekulationsekonomin. Lotta Friberg Helsingborg, 62 år Jag är medlem i JAK sedan början av De första tio åren var jag passiv medlem d.v.s. läste endast medlemstidningen, men har arbetat aktivt sedan Mårten Hermansson kallade samman medlemmar i Helsingborg till ett möte. Vi träffas en gång/månad för att diskutera, klargöra och fundera kring JAK-frågor. Jag har varit i Skövde och fått påfyllning i kunskaperna vid ett flertal JAK-skolor. Jag arbetar som specialpedagog på ett boende för ungdomar med handikappet autism, beteendeproblematik och utvecklingsstörning. Tidigare har jag arbetat i förskola, högstadiet och gymnasieskola. Har en vuxen son, som bor i England. Under årens lopp har jag deltagit aktivt inom olika ideella föreningar på lokal och regional nivå - Brunnsberga Samfällighet, Koloniträdgårdsföreningen, Lärarförbundet, Svenska Rosensällskapet och Helsingborgs Trädgårdsföreningen. Är intresserad av att odla, trädgård, kultur och litteratur. Jag vill gärna vara med i JAKs styrelse för att ta ett större ansvar, men också för att få vara med och påverka. Johannes Kretschmer Stockholm, 40 år Jag har intresserat mig för alternativa ekonomiska frågor sedan några år, och gick med i JAK under våren Det känns väldigt roligt att ha blivit nominerad till JAKs styrelse. Eftersom det är ekonomi som driver samhällsutvecklingen idag tror jag det är inom detta område som man effektivast kan arbeta för att skapa en människovänligare värld. Eftersom JAK har en samhällssyn som överensstämmer mycket väl med min egen var det ett naturligt beslut att engagera mig ideellt i organisationen. Inom JAK Stockholms lokalavdelning har jag hittills deltagit i arbetet med olika aktiviteter som arrangemang av föreläsningar, utställning på mässor, filmvisningar, enkätundersökning bland medlemmar. Jag har också gått en grundkurs och varit på JAK-skolan. Jag har arbetat inom flera olika områden, främst med projektledning, sedan jag avslutade min civilekonomutbildning Jag har arbetat inom branscher som finans, telekom, IT och energi. Efter att ha avslutat min anställning på ett konferensföretag inom energiområdet i oktober letar jag nu efter en ny anställning. I styrelsen skulle jag vilja arbeta bland annat med organisations-, informations- och marknadsfrågor.

3 Mats Åkerlund Arboga, 54 år Ursprungligen en Stockholmare som via nästan 18 år i Orsa hamnat i Arboga. Jag har varit medlem i JAK sedan 2003 då jag också blev ordförande i den lokala bankstyrelsen för kontoret i Orsa. Jag har erfarenheter av bank och kreditarbete utifrån många år i banksektorn. Under åren arbetade jag på Svenska Handelsbanken och Svenska Finans med ett antal olika arbetsuppgifter. Jag kreditberedde och kreditbedömde företag och privatpersoner var jag kreditchef på Schenker Transport (speditionsföretag). Under mina år i Orsa har jag den större delen av tiden varit vd på Orsabostäder AB. I slutet av 2007 bestämde jag mig för att flytta mina bopålar och hamnade i Arboga då jag blev erbjuden en tjänst som vd på Kungsörs Fastighets AB. Jag hoppas kunna bidra med mina kunskaper i kreditarbete samt att söka vägar för att utveckla JAK. Är det kanske dags att söka sig mot företag? Hur ska vi klara den ökade konkurrensen från alla små nischbanker? Eller kanske det är så att vi ska vara kvar vid de bestämda riktlinjer som vi har idag? Jag tar inte ställning men jag anser att en förutsättningslös diskussion skulle kunna räta ut ett antal frågetecken som kan finnas hos en del medlemmar. Jon Ernholm Järna, 60 år Jag föddes och växte upp i Alingsås. Hann med mina första yrken där, som plåtslagare och telereparatör, innan jag flyttade till Norrköping för en dramapedagogutbildning. Så småningom blev Järna min hemort, där jag utbildade mig till läkepedagog. Jag startade där en dagverksamhet för vuxna förståndshandikappade som jag kallade Gårdshjälpen. Efter skilsmässa, ny relation, 4 nya barn på köpet och så ett nytt gemensamt hade vi tillsammans 7 barn och en bondgård att ta hand om. Detta var i byn Riala utanför Norrtälje där min fru Elle-Kari och jag även startade en JAK lokalavdelning och jag hade ett par grundkurser. Detta var i början av talet. Sedan ett 10-tal år bor vi nu i Järna och jag arbetar inom handikappomsorgen i Södertälje. Jag arbetar med massage (har en massageterapeututbildning) och teater, en omsorgsteater som jag startade. Jag har även arbetat med konflikthantering i skolan. Det senaste verksamhetsåret har jag varit adjungerad i Etikrådet, en uppgift som jag nu har blivit föreslagen till att få fortsätta, vilket gläder mig då dessa frågor ligger mig varmt om hjärtat. De etiska frågorna är ytterst viktiga att handskas medvetet med på det personliga planet, inom organisationen och globalt. Så om jag får förtroendet ska jag göra mitt allra bästa för att motsvara det. Ulf Christoffersson Helsingborg, 46 år Jag växte upp i Helsingborg och bor fortfarande kvar där. Har två ögonstenar (döttrar). Jag tycker att människor är spännande och att det personliga mötet är det viktigaste vi har. Mångfald och uppblandning tror jag kan vara en lösning på många problem - kulturella, personliga och vad gäller livsåskådning m.m. Mitt medlemskap i JAK beror på att JAKs idéer stämmer med mina egna om rättvisa mellan människor, att inte sko sig på andra. Viktigast för mig är att behandla alla lika, en medlem en röst, alla lånar på samma premisser och att påverka samhället utifrån JAKs verksamhetsgrund. En del av min utbildning ligger som elektriker och krafttekniker. Men jag har också varit verksam i FUB (förening för utvecklingsstörda barn och vuxna) under drygt 25 års tid på ideell basis. Jag har jobbat i tio år som produktionsplanerare på ett stort företag med 150 anställda och lika länge som miljöingenjör i samma företagsgrupp. Min yrkesbana började dock på Vin- & Spritcentralen där jag hade hand om tull och import av sprit och vin som kom till Sverige. Jag är van att fatta många snabba beslut. Detta syns ibland i min iver som bottnar i mitt entusiastiska sätt och mitt goda hjärta.

4 Efter det att valberedningen avslutat sitt omsorgsfulla arbete med att ta fram kandidater till förtroendeposterna, har alternativa förslag tagits fram från medlemmar utanför valberedningens beredning. Valberedningen har valt att tillmötesgå de alternativa förslagsställare genom att ta med förslagen i detta dokument under nedanstånde rubriker. Alternativt styrelseförslag Framtaget av Hans Gefvert m.fl. Ordinarie ledamöter: Lilly Bendevis nyval, ordf medlem sedan 1996 Johan Sandwall nyval medlem sedan 1985 Karin Nordström omval enligt valberedningens förslag Petra Modée nyval Hans Gefvert nyval medlem sedan 1991 KarinMalin Ekström pågående mandatperiod Birgitta Harsbo pågående mandatperiod Suppleanter: Mårten Hermansson pågående mandatperiod Rose-Mary O Leary omval, (av valberedningen felaktigt angivet som pågående mandatperiod Stephen Hinton nyval medlem sedan 2006 Kort presentation av de nya alternativa kandidaterna Lilly Bendevis, Göteborg ordförande i JAK Göteborg verksam som psykolog (epost: Petra Modée, Jättendal ledamot i Etikrådet styrelseledamot i JAK norra Hälsingland fil kand kommunikationsvetenskap (epost: Stephen Hinton, Vällingby aktiv i idésmedjor anordnade av JAK fd Ericsson chef, fd VD för Purity AB driver en blogg om hållbar utveckling arbetar med marknadsföring business to business (epost: Hans Gefvert, Göteborg tidigare bankchef tidigare styrelseledamot i JAK Medlemsbank fil mag statskunskap och historia (epost: Johan Sandwall, Stockholm tidigare ordförande i fördelningsnämnden i gamla JAK pol mag ekonomi arbetat 17 år i nuvarande Swedbank föredragshållare i alternativ ekonomi medförfattare till flera böcker om alternativ ekonomi (epost:

5 Nytt förslag till ordförande Framtaget av Lena Sohlin, Hudiksvall, Per Olsson, Grums, Oskar Broberg, Göteborg, Anna Burenius, Lund, Didrik Wachenfeldt, Järna, Jon Johnson, Hudiksvall, Oleg Izymenko, Lund, Eva Sandgren, Umeå, Tomas Q Nilsson, Härnösand Ordförande: KarinMalin Ekström Det har länge pågått diskussioner om inriktningen inom JAK. Inför årets stämma har ett alternativt förslag på styrelsesammansättning lanserats där fem ledamöter inkl. ordförande är utbytta. Vi håller med om att det är nyttigt och viktigt med förnyelse i en idébaserad organisation som JAK. Vi tycker dock att det är oklokt att då byta ut de förslag till nya ledamöter som arbetats fram av valberedningen. Uppdraget som ordförande i vår gemensamma bank är ett ansvarsfullt uppdrag. Att välja en ordförande utan erfarenhet av arbete i riksstyrelsen tycker vi inte känns klokt och genomtänkt. Vi vill istället föreslå Karin- Malin Ekström till ordförande. KarinMalin har fem års erfarenhet av riksstyrelsearbete i JAK. Hon har därutöver arbetat lokalt i flera lokalavdelningar, både med stafettpinnen och ideellt. Hon är enengagerad person som brinner för JAK och hon är väl insatt i de processer som banken genomgår.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Valberedningens förslag till Fältbiologernas riksårsmöte 2015

Valberedningens förslag till Fältbiologernas riksårsmöte 2015 Valberedningens förslag till Fältbiologernas riksårsmöte 2015 Valberedningen har i år bestått av Julia Pettersson, Albin Arleskär, Linn Andersson och Isak Wadsö. Valberedningsprocessen har varit en öppen

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

vem ska få skapa pengar?

vem ska få skapa pengar? Nr 3/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- specialnummer: Monetär omställning vem ska få skapa pengar? Bank of England berättar hur det funkar Oskar Broberg om en komplicerad

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Nyhetsbrev till dig som medlem i Företagarna maj 2014

Nyhetsbrev till dig som medlem i Företagarna maj 2014 Nyhetsbrev till dig som medlem i Företagarna maj 2014 Hej, Under våren har en ny styrelse bildats i Företagarna Piteå och vi vill hålla föreningen levande med att bland annat skicka ut ett nyhetsbrev en

Läs mer

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

Hitta det här... Ditt nya jobb

Hitta det här... Ditt nya jobb Hitta det här... Ditt nya jobb 1 Detta är en information från Falkenbergs kommun Du som funderar på ditt framtida yrkesval Du som vill utbilda dig Du som söker jobb Du som vill veta mer om vad det innebär

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

JAK Medlemsbank fyller 40 år i år Jubileumsskrift

JAK Medlemsbank fyller 40 år i år Jubileumsskrift JAK Medlemsbank fyller 40 år i år Jubileumsskrift Här följer en liten skrift om dagens verksamhet och vår nu 40-åriga historia, välkommen Skriven av Karin Abrahamsson Sammanställd av Joacim Walther Foton

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Valberedningens ställningstagande

Valberedningens ställningstagande Valberedningens ställningstagande Valberedningen försöker med sitt förslag spegla medlemsspridningen i förbundet i så många avseenden som möjligt. Att täcka in samtliga aspekter har dock inte varit möjligt.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

En skrift om hur och varför vi börjar engagera oss ideellt. Ungt Engagemang. Att göra skillnad

En skrift om hur och varför vi börjar engagera oss ideellt. Ungt Engagemang. Att göra skillnad En skrift om hur och varför vi börjar engagera oss ideellt Ungt Engagemang 2 Inledning Unga är engagerade. Det visar statistiska undersökningar gång på gång. Unga brinner för att förändra världen, unga

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Valberedningens förslag till förtroendeposter. Innehåll Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret 2015 4 Ordförande 4 Kristin Öster, Psykologförbundets

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Nära dig. Aldrig för sent Varför är du med i facket? Vi bildade klubb. Susanna Rennemark. klubbordförande på Stadium

Nära dig. Aldrig för sent Varför är du med i facket? Vi bildade klubb. Susanna Rennemark. klubbordförande på Stadium Nära dig Nr 2 2008 En tidning till dig som är medlem i Unionen Öst Susanna Rennemark klubbordförande på Stadium Aldrig för sent Varför är du med i facket? Vi bildade klubb 2 Innehåll 3 Nätverk för nästa

Läs mer

Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010)

Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010) Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010) Att börja plugga som vuxen kan verka både främmande och svårt. Men det kan bli din bästa investering någonsin. När Birgitta Lindström

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Tyngdpunkten i koncernen låg i landets södra hälft och då speciellt i Stockholmsområdet.

Tyngdpunkten i koncernen låg i landets södra hälft och då speciellt i Stockholmsområdet. Sundsvall ett starkt fäste för försäkringsbranschen Sundsvall brukar räknas som Sveriges fjärde största finansiella centrum, sett till antalet anställda inom bank, försäkring och pension. Totalt rör det

Läs mer

VI LEVER EFTER VÅRA VÄRDERINGAR

VI LEVER EFTER VÅRA VÄRDERINGAR VÄRDERINGAR VI LEVER EFTER VÅRA VÄRDERINGAR HiQs själ är våra värderingar. Värderingarna har följt oss sedan starten av företaget och skapar resultat genom att genomsyra vårt sätt att arbeta. Vi lever

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer