Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader"

Transkript

1 Sida 1 (12) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 53 FPI och SR 52 Prognos i BU 07 och prognosdatum 2 maj 2006 Regeringsbeslut 9, Regleringsbrev för 2006, , Fö2004/1370/MIL m.fl. Uppdrag avvecklings-/omstruktureringskostnader Regeringsbeslut 10, planeringsanvisningar , Fö2005/2483/MIL. INNEHÅLL 1. Försvarsprisindex (anslagen 6:1 och 6:2) Tabell 1: Anslagspost 6:1:1 fördelning på delfaktorer i FPI (prisläge 2005) Tabell 2: Anslaget 6:2 fördelning på delfaktorer i FPI (prisläge 2005) Tabell 3: Fördelning på utländsk valuta (JAS 39 Gripen) Prognos för år 2006 samt för perioden 2007 till År 2006 prognos Alla anslag Anslagspost 6:1:2 Fredsfrämjande truppinsatser Anslagspost UD 5:6:1 Fredsfrämjande verksamhet År 2007 prognos År 2007 i prisläge År 2007 i prisläge Prognos 2007 till I prisläge I löpande prisläge Osäkerheter samt omstrukturerings- och avvecklingskostnader Uppgiften Sammanfattning Omstrukturerings- och avvecklingskostnader Uppgift Allmänt Kostnader för personal Fastigheter Anläggningar Förnödenheter Sammanfattning... 12

2 Sida 2 (12) 1. Försvarsprisindex (anslagen 6:1 och 6:2) 1.1 Tabell 1: Anslagspost 6:1:1 fördelning på delfaktorer i FPI (prisläge 2005) Delfaktor Utfall år 2005 Mkr Procent Löner ,8% Lokaler ,1% Olja/Drivmedel 826 4,2% Övrigt ,9% Summa 6:1: ,0% 1.2 Tabell 2: Anslaget 6:2 fördelning på delfaktorer i FPI (prisläge 2005) Delfaktor Utfall år 2005 Mkr Procent Inhemsk försvarsmateriel ,8% Importerad försvarsmateriel 1) ,7% -varav dollar Importerad försvarsmateriel JAS 39 2) ,5% Anläggningar 163 0,9% Summa 6: ,0% 1) Exklusive försvarsmateriel ingående i JAS 39 Gripen. 2) Fördelning per USD, GBP och EUR redovisas i tabell Tabell 3: Fördelning på utländsk valuta (JAS 39 Gripen) Valuta Utfall år 2005 Mkr Procent USD ,2% EURO ,0% GBP 170 6,8% Summa ,0%

3 Sida 3 (12) 2. Prognos för år 2006 samt för perioden 2007 till År 2006 prognos Alla anslag Anslag/Anslagspost Överförings- Årets till- Totalt Utfall Prognos Prognos belopp delning disponibelt t o m 2006 anslagsspar (tkr) från 2005 not RB 2006 not belopp mars not ande/kredit Fö Förbandsverksamhet och beredskap m.m. 6:1:1 Förbandsverksamhet m.m , :1:2 Fredsfrämjande truppinsatser :1 Anslag 6:1 summa Fö Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling 6:2:1 Materiel och anläggningar :2:3 Forskning och teknikutv :2 Anslag 6:2 summa Fö Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret 6:9 Försvarsmakten UD Fredsfrämjande verksamhet 5:2:1 Försvarets vht utomlands Not Summa Försvarsmakten Ingående överföringsbelopp från 2005 vilka är godkända i regleringsbrevet för 2006 att utnyttjas av respektive anslagspost. Försvarsmakten förutsätter att anslagssparandet från år 2005 kan utnyttjas för att finansiera verksamheten under år 2006 och framåt. Detta utgör en avgörande förutsättning för Försvarsmaktens möjligheter att realisera genomförandet av försvarsbeslutet, framförallt för att finansiera omstrukturerings- och avvecklingskostnader samt för att trygga materielförsörjningen (förskjutning på grund av utgiftstak). 2. Anslagssparandet från 2005 för anslagspost beror på att besparingar som följd av omstruktureringen enligt Försvarsbeslut 2004 erhållits väsentligt tidigare än beräknat. Omstruktureringens omfattning i form av omorganisering av förband, personalomflyttning och tidiga personalavgångar har tyvärr inneburit verksamhetsreduceringar och ambitionssänkningar av övrig verksamhet under Dessa förändringar har dock medfört utgiftsbesparingar. 3. Förbandsverksamheten under 2006 påverkas också av att omstruktureringen enligt Försvarsbeslut 2004 erhållits väsentligt tidigare än beräknat. Detta innebär att Försvarsmakten sänker prognosen med drygt 300 miljoner kronor. Anslagssparandet från 2005 och 2006 planerar Försvarsmakten därför att utnyttja 2007 och framåt för att finansiera kvarvarande omstrukturerings- och avvecklingskostnader efter försvarsbeslutet. 4. Regeringen har hitintills beslutat om missioner för miljoner kronor i regleringsbrevet. Prognos per mission i tabell nedan.

4 Sida 4 (12) 5. Regeringens utgiftsbegränsning av anslaget innebär förseningar av den materiella förnyelsen och att Försvarsmakten och Försvarets Materielverk måste omförhandla redan ingångna avtal. Regeringens nuvarande utgiftsbegränsning innebär att Försvarsmakten ej får utnyttja miljoner kronor av anslagssparandet från Försvarsmaktens planering bygger på inriktningen från regeringen, att anskaffningsförskjutningar (anslagssparande) på grund av utgiftsbegränsningar disponeras av Försvarsmakten. 6. Verksamheten har tillförts vissa försenade projekt från 2005 (anslagssparandet från 2005). 7. Försvarsmakten fördelar resurserna enligt fastställd plan. 8. Regeringen har hitintills beslutat om missioner år 2006 för 75 miljoner kronor. Prognos per mission i tabell nedan Anslagspost 6:1:2 Fredsfrämjande truppinsatser Verksamheten inom utlandsstyrkan kommer att genomföras i enlighet med fastställd planering. Mission (tkr) Enl RB Anslagsutfall Prognos Differens RB-prognos ALTHEA i Bo o He KFOR i Kosovo ISAF i Afghanistan UNMIL i Liberia AMIS i Sudan Athena/EU Övrigt Regeringens disp Summa Prognoserna redovisas mot de i Regleringsbrev för år 2006 angivna belopp. ISAF: PRT MeS togs över KFOR: Omstrukturering och utökning av KFOR, övertagande av MN TF (C) UNMIL: Planering för avveckling (klar november 2006). Stridsfordon omsätts.

5 Sida 5 (12) Anslagspost UD 5:6:1 Fredsfrämjande verksamhet Verksamheten genomförs enligt plan. Mission (tkr) Land Enl RB Anslagsutfall Prognos Differens RB-Prognos MONUC Kongo UNMEE Etiopien Eritrea UNIOSIL Sierra Leone UNMIS SUDAN Sudan AU Darfor Sudan Sudan UNOWA Västafrika EU Monrovia Liberia UNAMA Afghanistan UNMOGIP Indien/Pakistan NNSC Korea UNOMIG Georgien EUMM Västra Balkan UNTSO Palestina Gem missionskostn Regeringens disp Summa: UNOWA: Budget finns trots att Sverige inte planerar för någon befattning. UNAMA: Obemannad för närvarande. Beslut om tillsättande av budgeterade två MILOBS erfordras.

6 Sida 6 (12) 2.2 År 2007 prognos År 2007 i prisläge 2006 Anslag/Anslagspost Prognos BG-prop Totalt Utfall Prognos Prognos överförings disponibelt 2007 anslagsspar (tkr) belopp not prisläge 06 not belopp prisläge 06 not ande/kredit Fö Förbandsverksamhet och beredskap m.m. 6:1:1 Förbandsverksamhet m.m :1:2 Fredsfrämjande truppinsatser :1 Anslag 6:1 summa Fö Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling 6:2:1 Materiel och anläggningar :2:3 Forskning och teknikutv :2 Anslag 6:2 summa Fö Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret 6:9 Försvarsmakten UD Fredsfrämjande verksamhet 5:2:1 Försvarets vht utomlands Not Summa Försvarsmakten Överföringsbeloppen är enligt nuvarande prognos för år Försvarsmakten förutsätter att anslagssparandet från år 2006 kan utnyttjas för att finansiera verksamheten under år 2007 och framåt. Detta utgör en avgörande förutsättning för Försvarsmaktens möjligheter att realisera genomförandet av försvarsbeslut Prognosen bygger på punkt 1 ovan. Försvarsmakten önskar att en del av anslagssparandet från 2005 får föras till 2008 på grund av det ekonomiska läget till följd av de kvarvarande omstruktureringskostnaderna efter FB Prognosen har förutsatt att tillgängliga resurser utnyttjas. 4. Försvarsmaktens planering bygger på inriktningen från regeringen, att anslagssparande på grund av utgiftsbegränsningar och därav följande anskaffningsförskjutningar disponeras av Försvarsmakten (från miljoner kronor enligt regleringsbrevet för 2006). Försvarsmaktens inlämnar nu i BU 07/SR en plan i balans innehållande planering för 2007, 2008 och 2009 med Nordic Battle Group samt beaktande effekterna av FFU-utredningen för Försvarsmakten. Effekterna av FFU-utredningen är direkt avgörande för att Försvarsmaktens planering skall vara i balans.

7 Sida 7 (12) År 2007 i prisläge 2007 Anslag/Anslagspost Prognos BG-prop Totalt Utfall Prognos Prognos överförings disponibelt 2007 anslagsspar (tkr) belopp not prisläge 07 not belopp prisläge 07 not ande/kredit Fö Förbandsverksamhet och beredskap m.m. 6:1:1 Förbandsverksamhet m.m :1:2 Fredsfrämjande truppinsatser :1 Anslag 6:1 summa Fö Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling 6:2:1 Materiel och anläggningar :2:3 Forskning och teknikutv :2 Anslag 6:2 summa Fö Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret 6:9 Försvarsmakten UD Fredsfrämjande verksamhet 5:2:1 Försvarets vht utomlands Not Summa Försvarsmakten Överföringsbeloppen är enligt nuvarande prognos för år Försvarsmakten förutsätter att anslagssparandet från år 2006 kan utnyttjas för att finansiera verksamheten under år 2007 och framåt. Detta utgör en avgörande förutsättning för Försvarsmaktens möjligheter att realisera genomförandet av försvarsbeslut Prognosen bygger på punkt 1 ovan. Försvarsmakten önskar att en del av anslagssparandet från 2005 får föras till 2008 på grund av det ekonomiska läget till följd av de kvarvarande omstruktureringskostnaderna efter FB Prognosen har förutsatt att tillgängliga resurser utnyttjas. 4. Försvarsmaktens planering bygger på inriktningen från regeringen, att anslagssparande på grund av utgiftsbegränsningar och därav följande anskaffningsförskjutningar disponeras av Försvarsmakten (från miljoner kronor enligt regleringsbrevet för 2006). Försvarsmaktens inlämnar nu i BU 07/SR en plan i balans innehållande planering för 2007, 2008 och 2009 med Nordic Battle Group samt beaktande effekterna av FFU-utredningen för Försvarsmakten. Effekterna av FFU-utredningen är direkt avgörande för att Försvarsmaktens planering skall vara i balans.

8 Sida 8 (12) 2.3 Prognos 2007 till I prisläge 2006 Anslag/Anslagspost Prognos Prognos Prognos (tkr) prisläge 06 not prisläge 06 not prisläge 06 not Fö Förbandsverksamhet och beredskap m.m. 6:1:1 Förbandsverksamhet m.m :1:2 Fredsfrämjande truppinsatser :1 Anslag 6:1 summa Fö Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling 6:2:1 Materiel och anläggningar :2:3 Forskning och teknikutv :2 Anslag 6:2 summa Fö Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret 6:9 Försvarsmakten UD Fredsfrämjande verksamhet 5:2:1 Försvarets vht utomlands Not Summa Försvarsmakten Prognosen (anslagsposten 6.1.2) är höjd nästan 300 miljoner kronor enligt regeringens planeringsanvisning. Resurserna är överförda från anslagspost enligt Försvarsmaktens förslag i BU 07 (förslag motsvarar regeringens tidigare beslut t o m 2007). Ekonomin för år är enligt ramar i budgetproposition 2006 och regeringens planeringsanvisning till Försvarsmakten (hösten 2005 och mars 2006). Försvarsmaktens inlämnar nu i BU 07/SR en plan i balans innehållande planering för 2007, 2008 och 2009 med Nordic Battle Group samt beaktande effekterna av FFU-utredningen för Försvarsmakten. Effekterna av FFU-utredningen är direkt avgörande för att Försvarsmaktens planering skall vara i balans.

9 Sida 9 (12) I löpande prisläge Prognosen förutsätter att full priskompensation erhålles. Anslag/Anslagspost Prognos Prognos Prognos (tkr) prisläge 07 not prisläge 08 not prisläge 09 not Fö Förbandsverksamhet och beredskap m.m. 6:1:1 Förbandsverksamhet m.m :1:2 Fredsfrämjande truppinsatser :1 Anslag 6:1 summa Fö Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling 6:2:1 Materiel och anläggningar :2:3 Forskning och teknikutv :2 Anslag 6:2 summa Fö Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret 6:9 Försvarsmakten UD Fredsfrämjande verksamhet 5:2:1 Försvarets vht utomlands Not Summa Försvarsmakten Prognosen (anslagsposten 6.1.2) är höjd nästan 300 miljoner kronor enligt regeringens planeringsanvisning. Resurserna är överförda från anslagspost enligt Försvarsmaktens förslag i BU 07 (förslag enligt regeringens tidigare beslut t o m 2007). Ekonomin för år är enligt ramar i budgetproposition 2006 och regeringens planeringsanvisning till Försvarsmakten (hösten 2005 och mars 2006). Försvarsmaktens inlämnar nu i BU 07/SR en plan i balans innehållande planering för 2007, 2008 och 2009 med Nordic Battle Group samt beaktande effekterna av FFU-utredningen för Försvarsmakten. Effekterna av FFU-utredningen är direkt avgörande för att Försvarsmaktens planering skall vara i balans.

10 Sida 10 (12) 3. Osäkerheter samt omstrukturerings- och avvecklingskostnader 3.1 Uppgiften Ur regeringsbeslut 10, , Fö2005/2483/MIL: Försvarsmakten skall redovisa vilka kalkylförutsättningar och osäkerheter som har beaktats i underlaget. Uppskattade omstrukturerings- och avvecklingskostnader för 2007 skall redovisas. 3.2 Sammanfattning Försvarsmakten har uppfattat att med formuleringen redovisa vilka kalkylförutsättningar och osäkerheter avses vilka antaganden och avdömningar som Försvarsmakten har gjort i BU 07/SR samt vilka osäkerheter Försvarsmakten bedömer att det finns i underlaget. Försvarsmaktens antaganden och avdömningar framgår av respektive kapitel/bilaga i BU 07/SR. Tidigare målsättning, att samla alla antaganden och avdömningar till denna bilaga, har efter hand bedömts som mindre lämplig eftersom beskrivna antaganden och avdömningar då rycks ur sina sammanhang. De största osäkerheterna i BU 07/SR är beskrivna i missivet. Övriga osäkerheter framgår av respektive kapitel/bilaga. Av samma skäl som ovan anses någon total sammanställning av osäkerheter ej lämplig. Sammanfattande tabell över redovisade omstrukturerings- och avvecklingskostnader framgår nedan. I dessa belopp ingår ej nya omstrukturerings- och avvecklingskostnader hänförbara till FFU-åtgärder inom Försvarsmakten. Detta beror på att denna förändringsverksamhet inte är slutligt planerad och beräknad. Mkr Personal Fastigheter 5 Anläggningar Förnödenheter Totalt

11 Sida 11 (12) 3.3 Omstrukturerings- och avvecklingskostnader Uppgift Uppskattade omstrukturerings- och avvecklingskostnader för 2007 skall redovisas. Försvarsmakten genomför redovisningen av dessa kostnader på motsvarande sätt som för BU 06/SR uppdelat på personal, MAL och materiel Allmänt Redovisade beräkningar är enligt inlämnat underlag i BU 07/SR. Redovisningen innehåller även avvecklingskostnader från Försvarsbeslut 01, eftersom de kostnaderna belastar Försvarsmaktens ekonomiska ramar i vissa fall t o m Det är inom många områden svårt att särredovisa omstrukturerings- och avvecklingskostnader hänförbara till respektive Försvarsbeslut. Försvarsmakten anser att det är väsentligt att anslagsreduceringar genomförs först efter det att besparingar har uppnåtts, detta för att produktionen av den nya insatsorganisationen skall kunna upprätthållas Kostnader för personal Personalkostnaderna i denna sammanställning består av avvecklingskostnader och lönekostnader för övertalig personal. Mkr Yrkesofficerare Civila Totalt Redovisningen innehåller dessutom avvecklingskostnader från Försvarsbeslut 01, eftersom de kostnaderna belastar Försvarsmaktens ekonomiska ramar i vissa fall t o m Fastigheter Tabellen visar hyreskostnader för fastigheter vilka lämnas på grund av Försvarsbeslut 04. Mkr Hyror 5

12 Sida 12 (12) Anläggningar Tabellen visar avveckling av anläggningar och av förnödenheter knutna till dessa. Mkr Avveckling/ avyttring av anläggningar Förnöden hetsavveck- ling i anläggningar Totalt Förnödenheter Tabellen visar avvecklingskostnaderna (försäljning, destruktion) för förnödenheter. Kostnaderna för avvecklingen är osäker eftersom det exakta innehållet i insatsorganisationen inte föreligger i nuläget. Kommande förnödenhetsavveckling blir mer komplicerad beroende på att Försvarsmakten står inför att avveckla mer kvalificerad materiel i stället för mängdmateriel, vilket förstärker osäkerheten i kostnadsbedömningen. Mkr Förnödenhetsavveckling Ammunitionsavveckling FMV försäljning Totalt Sammanfattning Sammanfattande tabell över redovisade omstrukturerings- och avvecklingskostnader. I dessa belopp ingår ej nya omstrukturerings- och avvecklingskostnader hänförbara till FFU-åtgärder inom Försvarsmakten. Detta beror på att denna förändringsverksamhet inte är slutligt planerad och beräknad. Mkr Personal Fastigheter 5 Anläggningar Förnödenheter Totalt

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Försvarsmakten Årsredovisning 2006. foto: försvarets bildbyrå / andreas karlsson

Försvarsmakten Årsredovisning 2006. foto: försvarets bildbyrå / andreas karlsson Försvarsmakten Årsredovisning 2006 foto: försvarets bildbyrå / andreas karlsson 2007-02-20 23 386: 63006 Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2006 Resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning,

Läs mer

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2015:11 Reformeringen av försvarslogistiken Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-07 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor

Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor Sida 1 (60) Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor Regeringsbeslut 28, planeringsanvisningar 2003-06-26, Fö2003/1456/MIL. C HKV Planeringsdirektiv 2:2 FB 04, 2003-09-30, 23 250:74315

Läs mer

ESV 2005:6. Budgetprognos 2005:1. Analys

ESV 2005:6. Budgetprognos 2005:1. Analys ESV 2005:6 Budgetprognos 2005:1 Analys Budgetprognos Analys innehåller en övergripande analys som tillhandahålls kostnadsfritt i enstaka exemplar eller genom prenumeration. Detaljerade tabeller finns att

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2016-2018

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2016-2018 Staben Föredragande Magnus Hjort Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjort@uhr.se BESLUT Diarienummer 1.2.1-63-2015 Datum 2015-02-11 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK ÅRSREDOVISNING 2013

FÖRSVARETS MATERIELVERK ÅRSREDOVISNING 2013 2(127) FÖRSVARETS MATERIELVERK ÅRSREDOVISNING 2013 3(127) Mål för verksamheten Mål Återrapporteringskrav i enlighet med FMV:s regleringsbrev för 2013 1 FMV ska - redovisa vilka åtgärder som enskilt och

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018

www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 5 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren

Läs mer

F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 FMV Försvarets materielverk Årsredovisning 2012 4 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 M å l f ö r v e r k s a

Läs mer

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11 Innehåll Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7 Inledning och sammanfattning... 11 1 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 31 1.1 Utvecklingen av det internationella säkerhetspolitiska systemet... 31 Multilateralism

Läs mer

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar...

Läs mer

Innehåll. 2 GD om året som gått. 4 FMV:s omgivning och inriktning. 6 Mål och resultat 6 Mål för verksamheten 6 Resultat

Innehåll. 2 GD om året som gått. 4 FMV:s omgivning och inriktning. 6 Mål och resultat 6 Mål för verksamheten 6 Resultat ÅRSREDOVISNING 2004 Försvarets materielverk (FMV) är en av de mest projektintensiva myndigheterna i Sverige. Uppgiften är att stärka totalförsvarets operativa förmåga genom en kostnadseffektiv materielanskaffning.

Läs mer

Budgetunderlag 2007 2009

Budgetunderlag 2007 2009 Budgetunderlag 2007 2009 Del 2 Försäkringsförmåner 2006-02-15 Försäkringsförmånerna budgetförslag och långtidsbedömning Inledning 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13 13:1 Tandvårdsförmåner

Läs mer

ÅRSREDO VISNING FÖRSVARSMAKTEN

ÅRSREDO VISNING FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDO VISNING 2009 FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2009 Resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys och noter Omslagsfoton: FBB Grafisk

Läs mer

Budgetunderlag. Del 2. Försäkringsförmåner 2008-02-21. Årsplan 2007

Budgetunderlag. Del 2. Försäkringsförmåner 2008-02-21. Årsplan 2007 Budgetunderlag 2009 2011 Del 2 Försäkringsförmåner 2008-02-21 Årsplan 2007 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 1 m v.1 1 t 1 t 1 s 1 t 1 f 1 s 1 o 1 l

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Rapport 2013-10-25 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007 Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007 Särskilda redovisningar till Sida 1 (61) Innehållsförteckning 1 1 UTVECKLINGEN INOM VISSA OMRÅDEN (RB P. 5)... 3 1.1 INFORMATIONSOPERATIONER... 3 1.2 STRATEGISKA RESPEKTIVE

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 Rapport 2014-01-16 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2018 1 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning

Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning ISBN 91 7086 053 X RiR 2005:20 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till Regeringen Datum 2005-06-03 Dnr 39-2005-0225 Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning

Läs mer

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga)

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga) Vår beteckning 215-2-25 215/98 1 (11) Sändlista Budgetunderlag 216-218 (1 bilaga) RM1, v1., 213-6-14 Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 8 Karlstad, Besöksadress Våxnäsgatan 1, Karlstad Telefon 771-24

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD... 4 RESULTATBEDÖMNING OCH EKONOMISK ÖVERSIKT... 5 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 7 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET... 8 Försvarsmakten...

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2008 2011

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2008 2011 sbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2008 2011 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. spost

Läs mer

Vad kostar försvaret i framtiden?

Vad kostar försvaret i framtiden? Vad kostar försvaret i framtiden? Ekonomiberäkningar i strategisk planering Karl-Henrik Henriksson, Ulf Jonsson FOI-R -- 1640 -- SE ISSN 1650-1942 Försvarsanalys Metodrapport Maj 2005 FOI är en huvudsakligen

Läs mer

Leverans på utsatt tid?

Leverans på utsatt tid? Leverans på utsatt tid? En granskning av försvarets internationella materielsamarbeten RiR 2011:13 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018 Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se BUDGETUNDERLAG Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Rättsmedicinalverkets

Läs mer