Rapport Vimmerbys IT-Ekonomi Diarienr: 2015/00028

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Vimmerbys IT-Ekonomi 2015-04-13. Diarienr: 2015/00028"

Transkript

1 Rapport Vimmerbys IT-Ekonomi Diarienr: 2015/00028

2 Innehåll Rapport Vimmerbys IT-Ekonomi Inledning Bakgrund Syfte Gränsdragningar Analys Data och uppgifter Ekonomi Vimmerbyspecifika kostnader WSP rapport Enheter Leasing/Licenser/Support Licenser Support Nyckeltal Trådlöst Servrar och drift Molntjänster Sammanfattning Prismässigt Priser samverkan Priser som blandas ihop med IT-kostnader Kommunikation Strategi och framtid

3 1 Inledning Vimmerby kommun har sedan 2012 varit medlemmar i ITSAM för samverkan, drift, support och utveckling inom IT. En utredning gjordes före inträdet och beslut togs av KF Ledord KSF 2011 Fördelar Besparingspotential på sikt Infrastrukturell satsning på fiber Ökad ekonomisk tydlighet Ökad kvalitet Strategisk samverkan - även inom fler områden Nackdelar Ökade kostnader Ökade investeringskostnader Ökade kostnader per förvaltning Färre antal IT personal på plats Funktionsupphandling av system - ej valfritt 1.1 Bakgrund Kommunchefen i Vimmerby har med anledning av det uppkomna ekonomiska läget i kommunen bett ITSAM att göra en jämförelse med Vimmerbys och andra kommuners IT-kostnader. I uppdraget ingår också att jämföra Vimmerbys tidigare kostnader, när IT drevs i egen regi, med nuvarande. 1.2 Syfte Syftet med denna skrivelse är att påvisa IT och dess kostnader under de senaste åren. Att få en bild av hur IT-kostnaden såg ut före inträdet i ITSAM med samverkan. Det ska också framgå hur ITtätheten och användningen av IT har förändrats de senaste fem åren och att viss teknik/behov som finns nu, inte fanns för fem år sedan. 1.3 Gränsdragningar Rapporten visar bilden av IT och dess kostnader gällande Vimmerby kommun. För att kunna göra en rättvis bedömning som är jämförbar med andra kommuner har inga kostnader för Fiberprojektet tagits upp. Dessa särredovisas i vanliga fall och så också i detta underlag. Underlaget baseras på ITkostnader, såsom; leasingkostnader, support, drift, utveckling, nätverk, internet, trådlöst och dylikt. Observera att kostnader för systemlicenser som betalas direkt till leverantör inte finns med i ITSAMs redovisning. Kommunalförbundet har enbart kännedom om dessa kostnader i de fall medlemskommunerna samverkar. Övriga delar som inte klassas som IT-kostnader i ITSAMs redovisning är projektorer, Telebild konferenssystem, molntjänster som köps direkt från leverantör och konsultkostnader för system där inte ITSAM har driftsansvar. 3

4 2 Analys 2.1 Data och uppgifter Inhämtande av data har gjorts via: Ekonomisystemet Aditro Rapporter från ekonomisystemet i Vimmerby kommun WSP s rapport 2010 Underlag för kostnadsberäkningar gjorda via införandeprojektet Underlag för kostnadsberäkningar gjorda på Vimmerby kommun Underlag från årsbokslutet för 2014 Statistik via SCB Kontakt med personal på andra kommuner gällande nyckeltal 4

5 2.1.1 Ekonomi IT-kostnaden för en kommun är bland annat baserad på: Enheter datorer, surfplattor och därtill kringutrustning Licenser knutna till enheten, såsom Microsoftlicenser Licenser knutna till verksamhetssystem, såsom Procapita Licenser knutna till central IT infrastruktur, servrar, brandvägg mm Kommunikation Internetkostnad Infrastruktur Datahallar, servrar, switchar, aktiva nät Personal kostnader för personal anställda för IT-drift/support/ledning Redovisning av IT-kostnader skiljer sig distinkt jämfört med dagens ITSAM-samarbete. Historiskt sett har Vimmerby haft en central IT-avdelning som i sin tur haft en drift- och investeringsbudget. Varje verksamhet har löpande stått för sina egna kostnader gällande system/program, datorer och licenser. I och med ITSAM-samverkan köper verksamheterna en funktion som är prissatt istället för att använda investeringsbudget för upphandling av datorer och system Vimmerbyspecifika kostnader VDI påverkar Vimmerbys kostnader mer än alla andra kommuners inom ITSAM-samarbetet. Dessa kostnader slår hårt mot BoU, då de har många klienter och många dubbla klienter. Används VDI på en vanlig stationär eller bärbar dator betalar man för både Microsoftlicenser och VDI licensen, vilket inte är kostnadseffektivt. Av cirka möjliga VDI:er används 330 tunna klienter. Det innebär att många betalar dubbla licenskostnader. Det finns en VDI-rapport som gjordes under hösten Den låg till grund för beslutet att avveckla detta system under Kostnaderna belastar dock 2014 och även till viss del i årets faktureringar. Kostnader relaterade till VDI: Vimmerby betalar per år ITSAM har kostnader för VDI Som syns av resultatet av VDI är det en minuspost för ITSAM-kommunerna med nästan 1MSEK per år. Detta innebär indirekt att även övriga medlemskommuner betalar för driften av systemet. Det är inte så lätt att säga att ovanstående kostnader försvinner direkt vid avveckling. Tunna klienter måste bytas ut mot stationära/bärbara/surfplattor och för de som verkligen behöver mer avancerad fjärråtkomstlösning tillkommer en mindre kostnad. Dock blir den totala kostnaden lägre och ITSAMkommunerna fokuserar på en plattform, Microsoftplattformen. Förutom VDI har Vimmerby kommun även specifika kostnader i form av förhyrda förbindelser. Dessa uppgår till närmare :-/år. Dessa avvecklas i samband med att fiberprojektet ansluter verksamheter. 5

6 2.1.3 WSP rapport 2010 gjordes en rapport av WSP gällande Vimmerby kommuns IT-kostnader och hantering. Den såg ut som följer: OBS WSP original är det som rapporten visade. Den högra kolumnen, WSP korrigerad, är tillagd av ITSAM för att påvisa hur de totala IT-kostnaderna såg ut inklusive verksamheternas IT-kostnader. Kostnaden i originalet var endast baserad på centrala IT-kostnader, dvs exklusive verksamhetssystem, licenser och datorer. WSP 2010 WSP original WSP korrigerad IT-kostnader Antal datorer Antal anställda Anställda inom IT 6 6 Antal invånare Kostnad per PC Antal PC / tekniker IT-kostnad / anställd IT-kostnad /kom.inv Enheter Antalet datorer i kommunen baserat på inventeringar och rapporter tas uppgifterna från WSP, 2010 från kommunens uträkning, 2011 avser Vimmerbys beslutsunderlag vid tillträde och 2014 är ITSAMs siffror. Förvaltning 2009 (WSP) 2010 Vimmerby 2011 **Projektet 2014 ITSAM BoU * 1575 Övriga förvaltningar 666 (184 lärctr) Surfplattor 279 Totalt *Noterbart 231 registrerade datorer på BoU var äldre än tre år före inträdet i ITSAM. ** Projektet Beslutsunderlaget för inträde i ITSAM-samarbetet 6

7 2.3 Leasing/Licenser/Support Vimmerby hade en ålderdomlig maskinpark vid inträdet i samarbetet ITSAM, varvid bedömningen var att Vimmerby skulle ingå i en regelbunden utbytescykel med leasing av datorer. Huvudargumentet var inte själva valet av finansieringstyp, utan att datorer byts ut med regelbundna intervaller. Leasing används för att få en stabil och problemfri drift och kontinuitet för den som använder en dator som arbetsredskap. Kostnaden och irritationen som uppstår vid ett driftsavbrott på en äldre dator är hög och effektiviteten påverkas. Säkerheten på en äldre dator är dessutom sämre, då drivrutiner och säkerhetspatchar inte finns tillgängliga då hårdvarusupporten från leverantören upphört. Leasingkostnaden för datorer fanns med i prognosen som låg till grund för inträdet i kommunalförbundet ITSAM. Den totala datorkostnaden togs också fram med hänsyn taget till då gällande Microsoftregler och den överenskomna supportavgiften till ITSAM. Prognos för 2014 enligt kommunens beslutsunderlag 2011, före inträdet i ITSAM. Leasingkostnad Licenskostnad Supportkostn Totalkostnad arb.plats KS kr kr kr kr BoU kr kr kr kr Soc kr kr kr kr Omsorg kr kr kr kr T&S kr kr kr kr K&F kr kr kr kr Övr kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr 2014 fakturerades kr för leasing av datorer och andra enheter, vilket kan jämföras med prognostiserad kostnad kr. Noterbart är att antalet enheter har ökat mer än prognosen och därmed även den totala supportkostnaden, men leasingkostnaden hålls nere på grund av samverkansfördelar vid upphandling. 7

8 2.3.1 Licenser Licenser Vid inventeringen som gjordes före inträdet visade det sig att det var underskott på ett antal licenser för Vimmerbys del. Detta bidrog till att kostnaderna ökade när ITSAM korrigerade uppgifterna till leverantörerna. Nedan visas ett urval av de licenser som inte var redovisade och därmed påverkade kostnadsbilden mest: - Office -158st (ca kr/år) - VMware -297st (ca kr/år) - Elevdata -153st - StavaRex -451st - Thinlinc -123st - Antivirus -981st - Antivirus -916st När ITSAM redovisade korrekta antal licenser ökade kostnadsbilden naturligt Support Support En summa på 1.800kr/dator fastslogs innan inträdet i ITSAM. Denna innefattar både servicedesk, närstöd (på-platsen-tekniker) och logistik (se klientens livscykel). Under Q har gymnasiet i Vimmerby haft på platsen support fem timmar per dag. Under Q2 kommer support på plats att finnas tillgänglig två timmar per dag utan extra kostnad. Detta är en speciallösning som inte återfinns i någon annan verksamhet eller kommun. 8

9 3 Nyckeltal Nedan i tabellen visas jämförelsetal för IT-kostnaden för Vimmerby kommun 2010, 2011 (pre ITSAM) och WSP original WSP korrigerad IT-kostnader Antal datorer Antal anställda Anställda inom IT Antal invånare Kostnad per PC Antal PC per tekniker IT-kostnad per anställd IT-kostnad per kom.inv Som tabellen visar är kostnaden per kommuninvånare kr. Värt att notera är att samtliga kostnader är inkluderat i beräkningen för 2014, inklusive telefonikostnader och alla kostnader för delade system i ITSAM-samverkan. Även skolornas datorer och IT, vilket inte är så vanligt att kommuner tar med i beräkningarna. I jämförelse med andra ITSAM kommuner ser det ut som nedan. Vimmerby Kinda Boxholm Åtvidaberg Ödeshög Ydre Total IT kost Invånare Kostnad/inv Kostnad per kommuninvånare Vimmerby Kinda Boxholm Åtvidaberg Ödeshög Ydre 9

10 I jämförelse med andra utomstående kommuner ser det ut som nedan Eksjö Nässjö Knivsta Strömstad Total IT kostnad Invånare Kostnad/inv Kostnad per kommuninvånare Vimmerby Eksjö Nässjö Knivsta Strömstad Övriga kommuner som vi har fått siffror ifrån visar t.ex att: Värnamo har en kostnad per dator och år på :- I Kristinehamn kostar det :- i nätavgift per år, därtill kostnaden för datorn och support Nacka har Tjänstekatalog med kostnader o Konto 1.856:-/år o MS-licens 2.760:-/år o Nätåtkomst 1.812:-/år o Lagring 185:-/GB och år Till detta tillkommer pris för dator, verksamhetssystem, verksamhetsspecifika licenser, trådlöst mm Ovanstående tabeller påvisar att Vimmerby har en normal till låg kostnad i jämförelser med andra kommuner. Om man ställer dessa siffror tillsammans med vad kostnaden blir utslagen på varje dator, som i Vimmerbys fall ligger på :-/dator, blir kostnaden låg. När avveckling av VDI är genomförd kommer kostnad per dator bli lägre. 10

11 Inera har för Landstinget gjort en liknande beräkning. Deras uträkning hamnade på :-/dator gällande Trådlöst Utbyggnaden och efterfrågan på trådlöst har ökat markant. Före samverkan med ITSAM hade Vimmerby kommun 60 trådlösa accesspunkter (AP). Vid utgången av 2014 fanns det 200 AP anslutet till nätet. Det trådlösa systemet kommer att utökas hela tiden med tanke på antalet mobila enheter som används ute i verksamheterna. Även förtätning av accesspunkter kommer att behöva göras på de platser som har trådlöst idag på grund av antalet privata och arbetsrelaterade enheter ökar kraftigt. Trådlöst nät finns redan som tjänst idag och faktureras direkt till verksamheterna. Enligt tidigare beslut leasas dessa från ITSAM. Detta för att kunna styra och kontrollera sitt nyttjande av IT, plus att verksamheterna slipper investera varje AP á 5.000:-, serviceavtal på dessa och switchinvestering. En accesspunkt är likt datorer uppdelade på konsument och professionell. För att säkra drift och kontinuitet centralt krävs en professionell miljö. ITSAMs pris för detta är 220kr/månad och AP (tidigare pris var 192:-/månad och AP exklusive switch). Denna prissättning är mycket fördelaktig och konkurrenskraftig. Jämförelsepris med andra kommuner: Höglandet 355:-/mån och AP Landstinget 350:-/mån och AP Generellt ligger denna tjänst på mellan :-/mån och ingen i närheten av ITSAMs pris 11

12 5 Servrar och drift Vid inträdet till ITSAM hade Vimmerby 24 verksamhetssystem och 80 servrar enligt utredningen. Idag har Vimmerby 41 redovisade verksamhetssystem och 90 servrar. Det är en fördubbling av antal system. Ett av dessa system är outsoursat, Fronter, som används av BUN. Kostnaden för det systemet går inte via ITSAM. Socialförvaltning BUN Personal Bygg o miljö Vimmarhem VEMAB Procapita Extens ecompanion Tekis VABAS E4 Elegans PhoniroCare Novaschem Besched Mapinfo Hogia Pluss AquaView LapsCare Fronter Medvind Autodesk MapInfo Medvind Dexter Winlas Tekis FIR VABAS Treserva CAPA Troman Alkoholtillstånd Adato Mobilus Ekonomi KoF Kostenheten Överförmyndare Överförmyndare Arbetsmarknadsenh Raindance Cumulus Aivo Aivo Wärna Accorda Bookit FRI Kostnader för servrar och system är beroende av hur avancerat systemet är och hur många databaser det kräver. Från och med 2014 finns även tjänsten för serverdrift att avropa från ITSAM. Detta gör att varje verksamhet själv står för sina kostnader och eventuellt delar dem med andra om samverkan ingåtts med andra verksamheter. Övriga system ligger i anslaget som nu är under utfasning till förmån för serverdrift som tjänst i Tjänstekatalogen. 5.1 Molntjänster Det är mycket diskussioner kring att köpa tjänster i molnet och att allt ska köras via molnet. Frågan man måste ställa är vad är molnet? Det finns idag ganska få system man lagligen kan köra i molnet. Detta med hänvisning till PUL och lagar och förordningar vad gäller kommunal drift och verksamhet är hårda. All information ska finnas tillgänglig på servrar i Sverige utan att det studsar mot utländska dito. Därtill måste informationen komma till den eventuella molntjänsten och då blir internet den svaga länken. Egentligen har Vimmerby en hel del molntjänster idag. Det är bara det att molnet ligger i samverkan med fem andra kommuner hos ITSAM. Det är ett moln som är kontrollerat och uppfyller de säkerhetskrav som ställs på åtkomst och återställning av data. Kostnader för att köra verksamhetssystem via direkta molntjänster med lagring, SLA och support skulle vida överstiga kostnaden Vimmerby idag betalar. Molnet påverkar inte supporten av datorer, surfplattor mm till det billigare. Licenser, säkerhet, säkert internet med mera kommer finnas där oavsett om man kör i ITSAMs moln eller någon annans. 12

13 6 Sammanfattning 6.1 Prismässigt Snittkostnaden av IT på både kommuninvånarnivå och datorarbetsplats påvisar att Vimmerby inte betalar mer än någon annan i samarbetet, eller för den delen mer än någon annan kommun i Sverige. Det som avviker är den extra plattformen som Vimmerby har och betalar för, men den är under avveckling. Prognos inför inträdet i ITSAM för 2014 års kostnader Prognos gjord Utfall Resultat Detta visar att kostnaderna för IT ligger under vad prognosen visade och som låg som underlag för beslutet att gå med i ITSAM samarbetet Priser samverkan Redan i beslutsunderlaget som togs fram före inträdet i ITSAM stod det klart att effekten av inträdet skulle komma senare. Detta då Vimmerby har/hade egen datahall med servrar och att ingen fiberförbindelse finns/fanns mellan de andra kommunerna. Första stegen är redan avklarade för att kunna samverka över kommungränserna. Fiberförbindelsen är på plats och nya serverhallen i Vimmerby är på plats. Det är först nu, sedan några månader tillbaka, som möjligheten för samverkan av system finns Priser som blandas ihop med IT-kostnader IT-kostnader som inte levereras av ITSAM är bland annat: Kostnader för inköp, drift och service av projektorer Kostnader för inköp, drift och service av Telebild (konferensanläggningar) Kostnader för inköp av programvaror utanför samverkan Kostnader för molnbaserade tjänster utanför samverkan Lärplattform som är utanför samverkan Lönekostnader för IT resurser i verksamheterna Konsultkostnader som rör system utanför samverkan Kommunikation En stor faktor till diskussion är bristen på tydlig kommunikation kring frågorna: Varför gick Vimmerby med i ITSAM Fördelningen mellan gamla centrala IT kostnader vs som nu verksamhetskostnader Vad skillnaden är på en konsumentdator och professionell dator Det måste till en dialog i kommunen om hur IT kostnader fungerar och en förståelse för det och med hjälp av ovanstående siffror och beräkningar kunna förmedla budskapet att IT kostnaderna är fördelade annorlunda idag och att verksamheterna för stå för det mesta själva. Alla de kostnader som idag finns fanns med i underlaget som Vimmerby hade att förhålla sig till före inträdet i ITSAM. 13

14 7 Strategi och framtid De utvecklingsområden som ligger i närtid för ITSAM och dess medlemskommuner är: Tjänstekatalog Fasa ut anslagsfinansieringen mot tydligt avropbara tjänster som verksamheterna beställer. Tjänstekatalog ska kunna användas för budgetering av verksamheternas IT-kostnader. Den ska också kunna användas som styrmedel för att kunna reglera IT-kostnaderna, både uppåt och nedåt. AD Vimmerby har ett eget AD (katalog med kontouppgifter för att få rätt behörigheter i nätverket) som under året ska flyttas över till ITSAMs gemensamma AD-katalog där övriga medlemskommunerna finns. Lync En video-/chatfunktionstjänst som är integrerad med Exchange. Möjliggör webbmöten med video och delad skärm för presentationer och arbetsmöten. Besparingspotential vad gäller resor till möten. E-tjänster Tjänster för både kommunmedborgare och anställda inom kommunen. Med hjälp av e-legitimation kan man t.ex. ansöka om bygglov, ställa barn i kö till förskola eller ansöka om ledighet för barn i skolan. Interna tjänster för kommunanställda kan vara beställning av t.ex. TjänsteIDkort. CityNet Ett koncept för wifi (trådlöst nätverk) i offentliga lokaler. En kostnadseffektiv lösning för gratis internetuppkoppling i anslutning till kommunala fastigheter eller evenemang. Säkerhet Att förbättra kunskapen om säkerhet inom kommunen. Vilka regler som finns och hur man förhåller sig till dem. En utbildningsinsats tillsammans med kommunen för att tydliggöra säkerhetsaspekterna inom IT. 14

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C)

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C) 1(11) Plats och tid ande Ledamöter Övr närvarande Övriga Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Kenneth Eriksson

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB SKOLDATORKONCEPT 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Program för serviceförvaltningens mässa 2013

Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Tid Fullmäktige Enköping Fjärdhundra Lagunda Trögd Åsunda SEF IT-SERVICE LÖNE-SERVICE 8.30 SEF 1: Intern service i Enköpings kommun 09.00 SEF 2: IT uppbyggnad

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1 2016-02-11 SID 1/5 BILAGA 1 IT-strategi För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2016-05-09 Reviderad 2016-03-09 SID 2/5 IT strategi Syfte och bakgrund Digitaliseringen och IT som stöd och verktyg

Läs mer

Tjänsteportfölj IT-teamet

Tjänsteportfölj IT-teamet Tjänsteprtfölj IT-teamet IT-teamets uppdrag Den gemensamma IT-driftsrganisatinen ska på uppdrag av Samarbetskmmunernas ITbeställarfunktin: - Fullgöra uppgiften av den ttala driften ch utvecklingen av Samarbetskmmunernas

Läs mer

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar HALLSTAHAMMARS KOMMUN! Satsningar de senaste åren Inflyttning Nya villaområden Marknaden vill

Läs mer

Bilagor: - ärende 4 - ärende 6 - ärende 21 - ärende 22 - ärende 27

Bilagor: - ärende 4 - ärende 6 - ärende 21 - ärende 22 - ärende 27 Bilagor: - ärende 4 - ärende 6 - ärende 21 - ärende 22 - ärende 27 Kommunalförbundet ITSAM Revisorerna Till kommunfullmäktige i: Boxholms kommun Kinda kommun Ydre kommun Vimmerby kommun Åtvidabergs kommun

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

IT-benchmarking för i norra Bohuslän

IT-benchmarking för i norra Bohuslän IT-benchmarking för i norra Bohuslän IT-enheterna i kommunerna Strömstad, Munkedal och Tanum startade kring sekelskiftet en diskussion för att jämföra kostnader för IT-verksamheterna i respektive kommun.

Läs mer

Verksamhetsutveckling med stöd av IT. KOMMITS - 4 november 2009 Åke Svenson, socialdirektör Järfälla kommun

Verksamhetsutveckling med stöd av IT. KOMMITS - 4 november 2009 Åke Svenson, socialdirektör Järfälla kommun Verksamhetsutveckling med stöd av IT KOMMITS - 4 november 2009 Åke Svenson, socialdirektör Järfälla kommun 1 Ett seminarium om IT-utveckling behöver verksamhet! Verksamhetsutveckling behöver IT! 2 Ett

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Manual. Kontering av IT-kostnader

Manual. Kontering av IT-kostnader Manual Kontering av IT-kostnader Innehåll Bakgrund 3 IT-utrustning 3 Ex. Datorer och kringutrustning 3 Ex. Servrar och IT-infrastruktur 3 Ex. AV/kringutrustning 3 Ex. Skrivare och kringutrustning 3 Redovisning

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2012-09-12 Bilaga 7 Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 IT-fakturan för 2013 bygger på samma principer som för tidigare år, d v s att den är indelad i tjänsteområden.

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Infrastruktur för IT i Knivsta kommun

Infrastruktur för IT i Knivsta kommun Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/166 2013-02-18 Kommunstyrelsen Infrastruktur för IT i Knivsta kommun KS-2013/166 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

LiU-IT ISY. Kristina Arkad ISY

LiU-IT ISY. Kristina Arkad ISY LiU-IT ISY Kristina Arkad ISY Service IT- tjänster IT- infrastruktur Serviceområdet IT- avdelningen Projekt och utveckling Applika5on Kvarters-IT området Kvarter Norrköping Kvarter Valla Norr Kvarter US

Läs mer

Plattform 2010 Ansluta till Skellefteå kommun via VPN

Plattform 2010 Ansluta till Skellefteå kommun via VPN Plattform 2010 Ansluta till Skellefteå kommun via VPN Anslutning till Skellefteå kommun via VPN 1 ger dig möjlighet att komma åt resurser från en bärbar dator (som tillhandahålls av Skellefteå kommun)

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Net at Once - Kommunikationsoperatör

Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once som kommunikationsoperatör med Öppen plattform och Öppen gruppanslutning innebär att de medlemmar i föreningen som vill välja fritt i ett öppet nät bland

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Internetanslutningar Fiber, SIM- kort, WiFi Vad ska jag välja?

Internetanslutningar Fiber, SIM- kort, WiFi Vad ska jag välja? Internetanslutningar Fiber, SIM- kort, WiFi Vad ska jag välja? Tematräff SeniorNet Kungsholmen Gunilla Brattberg Bredbandskällor På följande sätt kan du förses med bredband. Telefonledning (ADSL) Kabel-TV

Läs mer

Varbergs kommun. Kommunens IT-verksamhet Granskningsrapport. Audit KPMG AB 13 april 2015

Varbergs kommun. Kommunens IT-verksamhet Granskningsrapport. Audit KPMG AB 13 april 2015 ABCD Varbergs kommun Kommunens IT-verksamhet Granskningsrapport Audit KPMG AB 13 april 2015 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund och syfte 4 3. Ansvarig nämnd/styrelse 5 4. Metod 5 5. Projektorganisation

Läs mer

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara...

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara... 2014-04-22 Projektbeteckning Tekniskstandard Tekniskstandard David Sundelin / Pelle Nilsson IT-infrastruktur/Servermiljö Extern TEKNISK STANDARD ÅNGE KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk standard Ånge Kommun...1

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Fråga 1 Generellt är det önskvärt att få ut statistiken för utbildningsdelen på motsvarande sätt som infrastrukturen

Fråga 1 Generellt är det önskvärt att få ut statistiken för utbildningsdelen på motsvarande sätt som infrastrukturen Sida 1 av 5 FRÅGOR OCH SVAR Sista dag för att ställa frågor är 2013-08-21 Fråga 1 Generellt är det önskvärt att få ut statistiken för utbildningsdelen på motsvarande sätt som infrastrukturen Utbildningsdelen

Läs mer

Varför ska min organisation införa IPv6 och hur kan vi gå till väga

Varför ska min organisation införa IPv6 och hur kan vi gå till väga Varför ska min organisation införa IPv6 och hur kan vi gå till väga Kommits vårkonferens, 25 april 2013 Erika Hersaeus Post- och telestyrelsen Innehåll Bakgrund Kort om varför behövs adresser på internet?

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Information om Merit projektet

Information om Merit projektet Information om Merit projektet 2007-10-03 Merit Medborgarportal Effektivisering Rationalisering med IT 2007-10-03 Mål Förutom de funktionella målen skall följande frågor beaktas löpande under projektet:

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS?

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS? Molntjänster Molntjänster Molntjänster, vad är det egentligen? Molntjänst (Cloud Computing, Cloud Service) Program (PaaS, Software as a Service) Plattform (PaaS, Platform as a Service) Infrastruktur (IaaS,

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni startar den 1 oktober 2013 Östersunds kommun har nu tecknat ett nytt avtal som gäller telefoni. Både fast och mobil telefoni kommer att påverkas

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson Motala 2013-05-22 Pär Holgersson Bakgrund Nationell ehälsa högt på agendan i Östergötland HSL Nätverk med länets medicinskt ansvariga initierade under 2010 samarbete kring gemensam struktur för dokumentation

Läs mer

IT-strategi. Sida 1 (6)

IT-strategi. Sida 1 (6) Sida 1 (6) 2013-05-03 IT-strategi I en förskola och skola i världsklass är modern infrastruktur, hög tillgänglighet och hög digital kompetens självklarheter. Genom att it-verktygen används för lärande,

Läs mer

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se.

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Stöddokument för Att planera tekniken Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Här följer några frågor att fundera igenom på tekniksidan: Hur ser det ut med hårdvaruresurser och

Läs mer

Computer Sweden Mobility 2013. Så använder våra. kunder Revival

Computer Sweden Mobility 2013. Så använder våra. kunder Revival Computer Sweden Mobility 2013 Så använder våra kunder Revival Computer Sweden Mobility 2013 Så använder våra kunder Revival Revival Mobile Management Suite Snabbfakta Revival utvecklas i Sverige av The

Läs mer

Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/

Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/ 2013-09-30 rev. Ann-Cathrine Bergström Kanslichef 08 56039104 ann-cathrine.bergstrom@ekero.se Kommunstyrelsen Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/207-006 Förslag

Läs mer

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Status: Bruttolista Version: 2012-03-20 Innehåll INTRODUKTION... 3 REDOVISNING AV ETT PROJEKT/UTREDNING... 4 HUVUDPROJEKT: ÖKAD MOBILITET... 5 1.

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Sammanträdesdatum Sida 1-8 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 15.00-16.00 ande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Övriga deltagare Peter Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-17

Sammanträdesdatum 2013-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 16 {24) Sammanträdesdatum 2013-12-17 331 Motion om Wi-Fi Dnr 2013/62 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den 27 augusti 2013 med motion med förslag att möjligheten

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

The Capital of Scandinavia 2013-11-07

The Capital of Scandinavia 2013-11-07 The Capital of Scandinavia 2013-11-07 Foto: Anna Rut Fridholm, Dagens Samhälle 2013-11-07 Sida 2 2013-11-07 Sida 3 Informationsteknikens bidrag. 2013-11-07 Sida 4 2013-11-07 Sida 5 2013-11-07 Capital of

Läs mer

The Capital of Scandinavia 2013-11-07

The Capital of Scandinavia 2013-11-07 The Capital of Scandinavia Foto: Anna Rut Fridholm, Dagens Samhälle Sida 2 Sida 3 Informationsteknikens bidrag. Sida 4 Sida 5 Capital of Scandinavia Capital of Scandinavia Sida 8 Sida 8 En grundprincip

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR. Sista dag för att ställa frågor är

FRÅGOR OCH SVAR. Sista dag för att ställa frågor är Sida 1 av 6 FRÅGOR OCH SVAR Sista dag för att ställa frågor är 2012-11-06 Ställ en fråga om den här upphandlingen kommer utrustningen att nyttjas i skolmiljö? Frågan besvarades 2012-10-08 av Ragnar Ahlberg

Läs mer

Regional IT-samverkan i Östergötland

Regional IT-samverkan i Östergötland Regional IT-samverkan i Östergötland Seminarium 6:1 Föreläsare Fredrik Eriksson, ordförande IT-e Regional IT-samverkan i Östergötland Fredrik Eriksson, ordförande IT-e Vad är IT-e? Ett samarbetsnätverk

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Få ut mer av fibernätet med en av våra paketlösningar

Få ut mer av fibernätet med en av våra paketlösningar Få ut mer av fibernätet med en av våra paketlösningar Vi har tagit fram tre olika paketlösningar till ditt nya fibernät. Paketen innehåller allt från en enkel hemmalösning till ett mer avancerat nät där

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009 IT-nyckeltal Södertörn 2009 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för IT-området. De i år

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

IT i kommunerna 2014 KommITS & Tieto

IT i kommunerna 2014 KommITS & Tieto Lång version IT i kommunerna 2014 KommITS & Tieto Nils Knutsson Ulf Nygren 2015-05-06 Innehåll Tidigare undersökningar Analys av IT-verksamheten 2014 IT-personal IT-arbetsplatser Smarta telefoner och surfplattor

Läs mer

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN Versionshistorik Datum Orsak Ansvarig Version Revision 2014-03-07 Skapad Roland Jaeger 1.0 1.0 2 (5) Innehåll Beskrivning av datamiljön i... 3 Allmänt... 3 Generell

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Bengt Falke. IT-strateg Regionförbundet

Bengt Falke. IT-strateg Regionförbundet Bengt Falke IT-strateg Regionförbundet Mediankommun 2008? 2023 > 200 system X 12 + 2 Befolkningsregister Bygglov Diarium Äldreomsorg 2008 Biblioteksssystem GIS Lönesystem Lokalbokning Fakturering Reningsverk

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Instruktion: Trådlöst BYOD-nätverk Sida 2 av 24 2017-05-17 1.4 Instruktion - orebro-byod.pdf Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Så ansluter

Läs mer

Presentation Växjö Kommun Hur Växjö kommun hanterat MSKD 4.1 IT-plattform 2010 In i dimman ut i molnet? 2010-11-11 Snabb fakta Växjö Kommun I slutet av vikingatiden på 1000-talet kom, enligt legenden den

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

Request For Information (RFI)

Request For Information (RFI) Richard Boije Sida: 1 (6) Request For Information (RFI) Ansvarig: Richard Boije Datum 2017-01-23 Richard Boije Sida: 2 (6) 1 Organisation Åda... 3 2 Bakgrund och Syfte... 3 3 Mål... 4 4 RFI- Information...

Läs mer

Säker inloggning med smarta kort Karlstads kommun

Säker inloggning med smarta kort Karlstads kommun Kommits Vårkonferens 2008, 7-8 maj i Strömstad Säker inloggning med smarta kort Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef 2008-05-06 Värmland och Karlstad Värmland: Karlstad: 280.000 84.000 Resan från politiskt

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21 Kommunstyrelsens arbetsuskott 2011-03-14 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-03-14 klockan 08.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Jan-Olof Andersson (C) Ing-Britt

Läs mer

SALA. Motion om Wi-Fi. Dnr 2013/62 INLEDNING

SALA. Motion om Wi-Fi. Dnr 2013/62 INLEDNING l. SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN Sammanträdesdatum, - u_;_ - : 2014-01-09 ~.;:~ 11 2C'll~ 17 (25) 13 Motion om Wi-Fi Dnr 2013/62 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den 27 augusti 2013 med motion

Läs mer

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg Vårdens nya makthavare Parter i samverkan 290 kommuner 20 landsting, inkl regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland Socialdepartementet = Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person

Läs mer

Framgångsfaktorer i molnet!

Framgångsfaktorer i molnet! Framgångsfaktorer i molnet! Inledning samt presentation av panelen, Cloud Sweden och molntjänster Affärs-/verksamhetsnytta Juridik Säkerhet Infrastruktur Enstaka frågor kommer att besvaras Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier.

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. 08-51 90 90 00 www.vklass.com Inloggningar på kvällar och helger - bästa betyget vi kan få! Tänk dig en lärplattform

Läs mer

Underlag till reinvesteringsprojekt

Underlag till reinvesteringsprojekt Bilaga 2:1 Underlag till reinvesteringsprojekt Reinvesteringsprojekt: Reinvestering av verksamhetsdatorer: Omfattar samtliga datorer förutom gymnasiets elevdatorer (1:1) Plan enl VEP 2016-2018 2016: 4

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Ny plattform för E-tjänster och hantering av handlingar till kommunens nämnder - PRIOSavtalet

Ny plattform för E-tjänster och hantering av handlingar till kommunens nämnder - PRIOSavtalet TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 2016-12-09 KSF 2016/637 1 (3) KOMMUNLEDNINGSKANSLI Kommunkansliet Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Ny plattform för E-tjänster och hantering av handlingar

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

It-frågors hantering vid Stockholms universitet

It-frågors hantering vid Stockholms universitet It-frågors hantering vid Stockholms universitet En rapport som en del i Översynsprojektet Bakgrund Institutioner startade IT-verksamhet under 90- talet egen och/eller med extern leverantör IT och media

Läs mer

vi antar att dessa 5 dagar börjar räknas från och med att verktyget når verkstaden. är detta korrekt? Svar: Ja.

vi antar att dessa 5 dagar börjar räknas från och med att verktyget når verkstaden. är detta korrekt? Svar: Ja. Sida 1 av 6 FRÅGOR OCH SVAR Sista dag för att ställa frågor är 2012-06-03 Ställ en fråga om den här upphandlingen 1- Fråga skapad av upphandlare från Kommers. Önskar beställaren avropa olika plattformer

Läs mer