Savi W430-M. Trådlöst headset. Användarhandbo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Savi W430-M. Trådlöst headset. Användarhandbo"

Transkript

1 Savi W430-M Trådlöst headset Användarhandbo TM

2 Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. Den här användarhandboken innehåller instruktioner för inställning och användning av det trådlösa Savi W430-M-headsetsystemet (D100-M-USB-adapter + WH210-headset). Innan du installerar eller börjar använda produkten bör du läsa de separata säkerhetsanvisningarna, som innehåller viktig säkerhetsinformation. Den medföljande trådlösa DECT-standardprodukten använder reglerade trådlösa radiofrekvenser som varierar mellan länder. DECTstandardenheter är i allmänhet godkända för användning i Europa, Australien och Nya Zeeland. Användning av den här DECTstandardprodukten i ej auktoriserade länder är olagligt, kan störa telekommunikationsnätverk och enheter, och kan resultera i att du får böter och strafförelägganden av myndigheterna. Specifik information om i vilka länder DECT-standardenheter för användas lagligt får du på följande platser: Plantronics Savi User Guide

3 Innehåll 1 Förpackningens innehåll, funktioner USB-adapter Headset Konfiguration Ansluta USB-adaptern till en dator Ansluta nätadaptern till basstationen Docka och ladda headsetet Montera och anpassa headsetet Använda headsetsystemet med Microsoft Lync/Office Communicator... 8 Slå på headsetet... 8 Ringa, besvara och avsluta samtal med Microsoft Lync/Office Communicator Lyssna på ljudspår på datorn Systeminformation Indikatorlampa för USB-adaptern Stänga av mikrofonen (sekretess) på headsetet under samtal Ansluta ett huvudheadset Konferenser i upp till tre extra headset Växla mellan bredband och smalband ljud Konfigurera räckvidden Avsluta anslutning Försätta headsetet i viloläge Samtalstid Funktioner för headsetetknapparna Indikatorlampa för headsetet Aktivera/avaktivera indikatorlampan Headset används Headsettoner Räckviddsvarning Varning för låg batterinivå Sekretessvarning Plantronics programvaruplattform Funktioner för telefonprogram Plantronics Update Manager Plantronics-kontrollpanelen Batteritid Fliken Devices (enheter) Fliken Applications (tillämpningar) Fliken Preferences (inställningar) Fliken About (om) Hjälp för adapterinställningar Felsökning och vanliga frågor Plantronics Savi User Guide

4 1 Förpackningens innehåll och funktioner 1.1 Savi W430-M, USB-adapter och laddare USB-adapter Nätadapter för basstationen Basstation USBladdningskabel 1.2 Savi WH210-headset Extra öronsnäckor Headset med förinstallerad öronsnäcka Plantronics Savi User Guide 4

5 Savi-USB-adapter: funktioner Indikatorlampa Anslutningsknapp Savi WH210-headsetfunktioner Knapp för volymhöjning Knapp för volymsänkning (styr även sekretessfunktionen) Samtalsknapp Indikatorlampa Mikrofon Plantronics Savi User Guide 5

6 2 Installation 2.1 Ansluta USB-adaptern till en dator 1 Anslut USB-adaptern till en USB-port på datorn. Indikatorlampan på USB-adaptern lyser med fast rött sken, vilket visar att USB-adaptern är påslagen. Lampan växlar till fast grönt sken när headsetet hittas. OBS! Det kan hända att du måste ladda headsetet för att USBadaptern ska hitta det. 2.3 Docka och ladda headsetet 1 Skjut försiktigt in headsetet i laddningsklykan. Indikatorlampan för laddning på basstationen blinkar grönt när headsetets batteri laddas. 2 Ladda i minst 20 minuter före första användningstillfället. En fullständig laddning tar tre timmar. Indikatorlampan lyser med grönt sken. 2 USB-adaptern kan vikas som i bilden. Laddningstid 20 minuter... Minsta laddning innan du använder det första gången 3 timmar... Fullständig laddning. Laddning Indikatorlampa VIKTIGT! För bästa prestanda rekommenderar vi att Windows uppdateras till de Service Pack-nivåer som anges nedan: Microsoft Windows XP Service Pack 3 (SP3) eller senare Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (SP1) eller senare 2.2 Ansluta nätadaptern till basstationen OBS! USB-laddkabeln kan även användas för att ladda headsetet. För att headsetet ska laddas på rätt sätt med USBkabeln måste datorn vara på och i aktivt läge (inte vänteläge). Laddningstiden kan variera beroende på antalet andra enheter som strömförsörjs via datorns USB-portar. 1 Anslut nätadaptern till uttaget på basstationen. 2 Anslut nätadaptern till ett strömuttag. Laddningsindikatorn lyser med fast grönt sken. Plantronics Savi User Guide 6

7 2.4 Montera och anpassa headsetet Headsetet levereras med förinstallerad medelstor öronsnäcka. Om du vill installera en annan öronsnäcka gör du så här: 5 Headsetet kan konverteras för användning på vänster öra på följande sätt: a. Rotera mikrofonbommen uppåt. 1 Ta loss den förinstallerade öronsnäckan genom att trycka in och vrida öronsnäckan MEDURS och sedan dra kraftigt. b. Vrid mikrofonbommen. 2 Välj den öronsnäcksstorlek och -stil som sitter bekvämast. Justera flikarna för öronsnäckan med skårorna i headsetet. Tryck in kraftigt och vrid den MOTURS. c. Rotera mikrofonbommen nedåt. Obs! När du installerar en gelsnäcka ska du se till att den upphöjda delen på öronsnäckan är riktad mot den böjda delen av headsetet, enligt bilden. 3 Skjut headsetet över och bakom örat och tryck det sedan försiktigt mot örat. 4 Rotera bommen tills mikrofonen pekar mot munnen. Plantronics Savi User Guide 7

8 3 Använda headsetsystemet med Microsoft Lync/Office Communicator Slå på headsetet Om batteriet i headsetet är laddat är headsetet på automatiskt. Det finns ingen på/av-knapp på headsetet. Samtalsknapp Indikatorlampa Ringa, besvara och avsluta samtal med Microsoft Lync/Office Communicator Ringa ett samtal Svara på ett samtal med headsetet Tryck kort på samtalsknappen på headsetet. Slå numret med Microsoft Lync/Office Communicator*. Tryck kort på samtalsknappen på headsetet. Avsluta ett samtal med headsetet Tryck kort på samtalsknappen på headsetet. *Consult Microsoft Lync/Office Communicator Help for more information on how to place a call. OBS! Du kan även besvara samtal direkt från Microsoft Lync/Office Communicator genom att klicka på samtalsindikeringen som visas på datorns skärm. Samtalet kopplas då till standardhögtalartelefonen, som inte nödvändigtvis är headsetet. Mer information finns i Hjälp om Microsoft Lync/Office Communicator. För din egen säkerhet bör du inte använda headsetet vid höga volymer under längre tidsperioder. Det kan orsaka hörselskador. Lyssna alltid med måttliga ljudnivåer. Mer information om headset och hörsel finns på: plantronics.com/healthandsafety. Plantronics Savi User Guide 8

9 4 Lyssna på ljudspår på datorn Se till att de ljudspår på datorn som du försöker lyssna på dirigeras till Savi W430-M-enheten. 1 Öppna Kontrollpanelen och Ljud och ljudenheter. 2 På fliken Ljud väljer du Savi 430-M under Uppspelning av ljud. 3 Starta det datorprogram som innehåller de ljudspår som du vill lyssna på och tryck på uppspelningsknappen. Plantronics Savi User Guide 9

10 5 Systeminformation USB-adapterns indikatorlampa Status för USB-adaptern Headsetet är i samtalsläge Headsetet är i sekretessläge Indikering för inkommande Anslutning av adapter och headset Headset anslutet, ingen aktivitet Påslaget headsetet är inte anslutet Anslutning för konferensläge för USB-adaptern pågår Konferenssamtal pågår med ett eller flera gästheadset anslutna Indikatorlampa Blinkar grönt Blinkar rött Blinkar rött och gult Blinkar rött och grönt Fast grönt sken Fast rött sken Blinkar grönt och gult Blinkar gult Stänga av mikrofonen (sekretess) på headsetet under ett samtal Aktivera/avaktivera sekretessfunktionen under ett samtal genom att trycka på knappen för volymsänkning i minst 1½ sekund. Sänk volym knapp Plantronics Savi User Guide 10

11 Ansluta ett huvudheadset Headsetet och USB-adaptern levereras ihopparade med varandra. Om du vill använda ett annat huvudheadset med USB-adaptern kan du para ihop enheterna med varandra på följande sätt: 1 Kontrollera att det nya headsetet är uppladdat. 2 Tryck två gånger på anslutningsknappen på USBadaptern. USB-adapter blinkar rött och grönt. 3 Tryck knappen för volymökning på headsetet i tre sekunder tills indikatorlampan på headsetet lyser grönt. 4 När indikatorlampan på USB-adaptern lyser med fast grönt sken är headsetet och USB-adaptern anslutna till varandra. OBS! Om tidsgränsen för anslutningsprocessen överskrids (efter två minuter), eller om anslutningsprocessen misslyckas, lyser indikatorlampan för USB-adaptern röd i fyra sekunder och återgår därefter till föregående läge. Om det inträffar försöker du ansluta headsetet igen. Konferenser i upp till tre extra headset Under pågående samtal kan du ansluta upp till tre extra headset till USB-adaptern för konferenssamtal. När du lägger till headset till adaptern visas en ikon för extra headset i Plantronicsprogramvaran. En siffra (1, 2 eller 3) visar hur många extra headset som är anslutna till adaptern. Så här kan gäster delta i konferenssamtal: 1 Under ett pågående samtal aktiverar du anslutningsläge för gästens headset genom att trycka på volymökningsknappen för headsetet i tre sekunder, tills indikatorlampan lyser med fast grönt sken. 2 Tryck snabbt (kortare än en sekund) på anslutningsknappen på USB-adaptern. USBadapterlampan blinkar gult och grönt. 3 Sedan lyser USB-adapterlampan med fast gult sken och du hör en ton i huvudheadsetet som anger att en gäst vill delta i samtalet. 4 Om du trycker på samtalsknappen på huvudheadsetet inom fem sekunder deltar gästen i samtalet. Om du inte trycker på samtalsknappen inom fem sekunder avslås gästens begäran att delta i samtalet och gästen hör en felton i headsetet. Du kan se hur många headset som är anslutna till adaptern längst ned till vänster i fönstret för Plantronics-kontrollpanelen. Det första headsetet är huvudheadsetet och siffran i nästa headset är antalet gästheadset som är anslutna till adaptern. I exemplen nedan visas 1, sedan 2 och sedan 3 anslutna gästheadset till adaptern, förutom huvudheadsetet Växla mellan bredbands- och smalbandsljud Savi W430-M levereras med bredbandsljud aktiverat som standard. Du kan växla mellan smalbands- och bredbandsljud genom att trycka kort (mindre än en sekund) och sedan längre (mer än tre sekunder) på anslutningsknappen på USB-adaptern när adaptern är inaktiv. USB-adapterlampan blinkar rött i fyra sekunder när smalbandsläge aktiveras och blinkar grönt i fyra sekunder när bredbandsläge aktiveras. Konfigurera räckvidden Savi W430-M levereras med lång räckvidd inställt som standard. Du kan ändra inställningen för räckvidd genom att hålla anslutningsknappen på USB-adaptern intryckt i tre sekunder när adaptern är inaktiv. USB-adapterlampan blinkar grönt i fyra sekunder för lång räckvidd, gult för medellång räckvidd och rött för kort räckvidd. Avsluta anslutning Om USB-adaptern är i anslutningsläge och du vill att adaptern ska sluta söka efter ett headset trycker du på anslutningsknappen igen. Anslutningslampan lyser rött i fyra sekunder och återgår därefter till föregående läge. Försätta headsetet i viloläge Om du inte ska använda headsetet under en längre tid och inte kommer att förvara det i laddningsklykan kan du sätta headsetet i viloläge genom att trycka på samtalsknappen i tre sekunder när det är inaktivt. Om du vill stänga viloläget trycker du på headsetets samtalsknapp igen i tre sekunder. 5 Gäster kan lämna konferenssamtalet genom att trycka på samtalsknappen. När en gäst lämnar samtalet hörs en ton i huvudheadset. Plantronics Savi User Guide 11

12 Samtalstid Savi W430-M har upp till sex timmars samtalstid. Samtalstiden förkortas när bredbandsläget används eller om headsetet hela tiden används långt från adaptern. Headsetets indikatorlampa Headset status Vid användning med basstation Vid användning med USBladdningskabel Funktioner för headsetetknapparna Laddning av headsetet Av Blinkar grönt Typ av tryckning Kort knapptryckning Kort tryckning på volym upp Kort tryckning på volym ned När en länk är upprättad: lång tryckning på knappen för volymhöjning (minst 1½ sekund) När en länk är upprättad: lång tryckning på knappen för volymsänkning (minst 1½ sekund) När en länk inte är upprättad: lång tryckning på knappen för volymhöjning (minst 3 sekunder) När en länk inte är upprättad: lång tryckning på knappen för volymsänkning (minst 3 sekunder) Funktion Ringa, besvara eller avsluta samtal Höj volymen Sänk volymen Blinkar mellan samtal Slå av/på ljudet för headsetet Sätt headsetet i anslutningsläge Aktivera och avaktivera indikatorlampan Headset används Headset helt laddat Av Fast grönt sken Headset används Blinkar grönt Blinkar grönt Ansluter Fast grönt sken Fast grönt sken Aktivera/avaktivera indikatorlampan Headset används Om du inte pratar i telefon kan du aktivera/avaktivera indikatorlampan Headset används genom att trycka på headsetets volymökningsknapp i tre sekunder. Headsettoner Räckviddsvarning Om du håller på med ett samtal och går utanför räckvidden hörs tre låga toner. Du hör en enstaka normal ton när du är tillbaka inom räckvidden. Om du stannar kvar utanför räckvidden försätts aktiva samtal i viloläge. Samtalen återupptas när du kommer tillbaka inom räckvidden. Om du befinner dig utom räckvidd i mer än 5 minuter kopplas samtalet ned permanent. Om du inte pratar i telefon och går utanför räckvidden och där trycker på samtalsknappen hör du en ton när du trycker på knappen och tre låga toner som talar om att det inte gick att upprätta någon länk. Varning för låg batterinivå Om du pratar i telefon hör du upprepande långa toner var 15:e sekund, som talar om att batterinivån är låg. Du bör då omedelbart ladda upp headsetet. Om du inte pratar i telefon och trycker på samtalsknappen hör du tre låga toner som talar om att batterinivån är låg. Du bör då omedelbart ladda upp headsetet. Sekretessvarning När mikrofonen är avstängd (sekretess) hör du tre höga toner. Tonerna upprepas var 15:e sekund så länge mikrofonen är avstängd. När du aktiverar mikrofonen hör du tre låga toner. Plantronics Savi User Guide 12

13 6 Plantronics programvaruplattform Funktioner för telefonprogram Hämta Plantronics-programvara för att få tillgång till funktioner för att fjärrbesvara/fjärravsluta samtal med kompatibla telefonprogram från plantronics.com/software. Funktioner för att fjärrbesvara/fjärravsluta samtal från Saviheadsetet är tilllgängliga för alla telefonprogram utan att användaren behöver vidta några åtgärder förutom att ha Skype installerat. En lista över telefonprogram som stöds finns på plantronics.com/software. Aktivera stöd för Skype med hjälp av följande anvisningar: 1 Ett Skype-meddelande om att PlantronicsURE.exe vill använda Skype visas under installationen av Plantronics Unified Runtime Engine. Välj Tillåt åtkomst när du vill ansluta. 2 Du kan även kontrollera Skype-anslutningsstatus för Savi W430-M genom att öppna Skype och markera inställningen Ve rktyg>alternativ>avancerat>avancerade inställningar>hantera andra programs tillgång till Skype. Plantronics Update Manager All programvara som krävs för Savi W430-M kan fjärruppdateras när uppdateringar blir tillgängliga. Starta Plantronics Update Manager från Program-menyn, som du öppnar via Start-knappen i Windows, om du vill göra inställningar, till exempel för automatisk eller manuell sökning efter uppdateringar. Check for Updates Automatically: (automatisk sökning efter uppdateringar): Genom att markera den här kryssrutan aktiverar du regelbunden automatisk sökning efter tillgängliga programuppdateringar. Check for Updates Now: (sök efter uppdateringar nu): Du kan välja att söka efter tillgängliga programuppdateringar när du vill genom att klicka på knappen Check For Updates Now i Update Manager: Öppna Start-menyn, klicka på Program, klicka på Plantronics och öppna sedan Plantronics Update Manager. Install Checked Updates: (installera uppdateringar): Efter en AUTOMATISK eller MANUELL SÖKNING EFTER UPPDATERINGAR anges eventuella tillämpliga programuppdateringar i det här fältet och installation av dem påbörjas. Plantronics Savi User Guide 13

14 Plantronics-kontrollpanelen Användarinställningar och diverse enhetsinställningar kan ändras via Plantronics-kontrollpanelen. Starta programmet genom att klicka på Start>Program>Plantronics och sedan öppna Plantronics-kontrollpanelen. Batterilivslängd I det nedre vänstra hörnet på skärmen (och på alla programskärmar) visas en av följande ikoner som anger ungefärlig laddningsnivå i headsetets batteri. 100% 75% 50% 25% 0% Fliken Devices (enheter) Om du vill göra inställningar för väljer du Plantronics D100-enheten i listrutan och markerar rutan Device Settings (enhetsinställningar). Nedan visas inställningsalternativ och standardinställningar för USB-adaptern och headsetet. OBS! Vissa parametrar som inte gäller en viss Plantronics-enhet kan visas nedtonade. Enhetsinställningar USB-adapter Funktion Inställningar Standard General (allmänt) Range (räckvidd) High/Med/Low High High/Med/Low (lång/medel/kort) High (lång) Not selected Auto Answer (automatiskt svar) Selected/Not selected (valt/ej valt) Not selected (ej valt) Audio (ljud) PC Audio Bandwidth (bandbredd för datorljud)* Wideband/Narrowband (bredband/ smalband) Wideband (bredband) Feature Set Lock (lås för funktionsinställning) (Mer information finns i Enhetsinställningar säkerhet) *Systemet har funktioner för både smalbands- och bredbandsljud från datorn. Med bredbandsljud får du ett klarare och bättre ljud. Bredbandsljud förbrukar dock mer batterieffekt och har tuffare åtkomstvillkor som minskar antalet system som samtidigt kan användas inom ett litet område. Alla datorer har stöd för bredbandsljud. När du växlar mellan smalbands- och bredbandsljud måste du återupprätta ljudlänken för att ändringarna ska verkställas. Enhetsinställningar headset Funktion Inställningar Standard General (allmänt) Mute Tone (sekretesston) Standard/Low/Off (standard/låg/av) Standard Ringtone (ringsignal) Sound 1/Sound 2/Sound 3 (ljud 1/ljud 2/ ljud 3) Sound 2 (ljud 2) PC Volume (datorvolym) Standard/Low/Off (standard/låg/av) Standard System Tones (systemsignaler) Standard/Low/Off (standard/låg/av) Standard Second Inbound Call (ett andra inkommande samtal) Ring Continuously/Ring Once/Ignore (ring kontinuerligt/ring en gång/ignorera) Ring Continuously (ring kontinuerligt) Plantronics Savi User Guide 14

15 Enhetsinställningar avancerat Funktion Inställningar Standard Audio Protection (ljudskydd) Anti-Startle (antichock) Selected/Not selected (valt/ej valt) Not selected (ej valt) G616 Selected/Not selected (valt/ej valt) Not selected (ej valt) Audio Limiting (ljudbegränsning) 80 db/85db/off (80 db/85 db/av) Off (av) Feature Set Lock (lås för funktionsinställning) (Mer information finns i Enhetsinställningar säkerhet) Enhetsinställningar säkerhet IT-personal kan via Plantronics-programvaran låsa vissa av enhetsparameterinställningarna och på så sätt förhindra att slutanvändare ändrar dem. Du måste skapa ett lösenord för att kunna använda funktionen för att låsa/låsa upp parameterinställningar. Om du vill låsa eller låsa upp en parameterinställning gör du på följande sätt: Feature Set Lock (lås för funktionsinställning) 1 Skapa och bekräfta ett nytt lösenord på skärmen Security (säkerhet) och tryck sedan på Set (ställ in). Lösenordet lagras direkt i enheten. Fliken Applications (tillämpningar) På fliken Applications (tillämpningar) visas status för Plantronicsstöd för olika tillämpningar, till exempel telefonprogram och mediespelare. Status visas endast som enabled and running (aktiverat och körs) för installerade telefonprogram och mediespelare som körs. 2 När du vill låsa eller låsa upp en parameter går du till fliken USB Adapter (USB-adapter) eller Advanced (avancerat) i Device Settings (enhetsinställningar) och anger det lösenord som du lagrade i enheten. 3 Välj inställningar på sidan för USB-adapterinställningar/ avancerade inställningar och lås eller lås upp önskade funktioner. Change Password (ändra lösenord) 1 Du kan alltid byta ut det gamla lösenordet mot ett nytt i avsnittet Change Password (ändra lösenord). Om ett lösenord inte har lagrats i enheten måste du använda funktionen för funktionsinställningslås om du vill lagra ett lösenord i enheten. Ett lösenord måste ha angetts för enheten för att du ska kunna ändra det. OBS! Om du glömmer lösenordet måste du kontakta Plantronics tekniska support för att få hjälp. Plantronics Savi User Guide 15

16 Fliken Preferences (inställningar) På fliken Preferences (inställningar) kan du både göra inställningar för mediespelaren och andra allmänna inställningar. Funktion Inställningar Standard Media Player (mediespelare) Action to Media Player (åtgärd för mediespelare) When a call begins (när samtalet tas emot) When a call ends (när samtalet avslutas) Mute/pause/do nothing (stäng av mikrofon/paus/inget) Unmute/play/do nothing (slå på mikrofon/ spela/inget) Pause (paus) Play (spela) General (allmänt) Launch audio devices control panel (visa kontrollpanelsalternativet för ljudenheter) Default Softphone (standardtelefonprogram) (En genväg till alternativet Ljud och ljudenheter i Kontrollpanelen i Windows visas.) (Standardtelefonprogrammet visas.) Ring Both Headset and PC (ring i både headset och dator) Selected/Not selected (valt/ej valt) Not selected (ej valt) Microsoft Lync/Office Communicator Dial-tone Enabled (kopplingston för Microsoft Lync/Office Communicator aktiverad) Selected/Not selected (valt/ej valt) Selected (valt)) Audio Sensing Enabled (ljudavkänning aktiverad) Selected/Not selected (valt/ej valt) Selected (valt) Maintain Headset to PC Link (upprätthåll länk mellan headset och dator) Selected/Not selected (valt/ej valt) Not selected (ej valt) Ring Both Headset and PC (ring i både headset och dator) Men den här parametern kan du ange att datorringsignalen ska höras både i headsetet och datorhögtalaren. När parametern är aktiverad hörs datorringsignalen både i datorhögtalaren och headsetet. När parametern är avaktiverad hörs datorringsignalen antingen endast i headsetet eller datorhögtalaren, beroende på vilka inställningar för datorljud som har angetts. Microsoft Lync/Office Communicator-certifierad produkt: Standardinställning = Not selected (inte valt) Standardprodukt: Standardinställning = Selected (valt) Microsoft Lync/Office Communicator Dial-tone Enabled (kopplingston för Microsoft Lync/Office Communicator aktiverad) När den här funktionen är aktiverad och en datorradiolänk har skapats antas det att du försöker ringa ett VoiP-samtal och en kopplingston hörs. Om funktionen inte avaktiverad förblir Microsoft Lync/Office Communicator kvar i vänteläge när en datorradiolänk initieras. Microsoft Lync/Office Communicator Dial-tone Enabled (kopplingston för Microsoft Lync/Office Communicator aktiverad) kan ställas in som aktiverat eller inaktiverat. Microsoft Lync/Office Communicator-certifierad produkt: Standardinställning = Selected (valt) Plantronics trådlösa enheter och som kan identifiera en ljudsignal på USB-porten och automatiskt skapa en datorradiolänk mellan adaptern och det trådlösa headsetet utan att du behöver trycka på datorns samtalsknapp. Om parametern Microsoft Lync/Office Communicator Dial-tone Enabled (kopplingston för Microsoft Lync/ Office Communicator aktiverad) är aktiverad hörs Microsoft Lync/ Office Communicator-kopplingstonen varje gång datorradiolänken upprättas. Men användaren kan ha tryckt på datorns samtalsknapp för att lyssna på musik osv. och vill inte höra kopplingstonen. I sådana fall, om användaren har aktiverat parametern Audio Sensing Enabled (ljudavkänning aktiverad),skapas radiolänken automatiskt när datorljud identifieras på USB-porten, vilket gör att användaren inte behöver trycka på datorns samtalsknapp. Audio Sensing Enabled (ljudavkänning aktiverad) kan ställas in som aktiverat eller inaktiverat. Microsoft Lync/Office Communicator-certifierad produkt: Standardinställning = Selected (valt) Standardprodukt: Standardinställning = Not Selected (ej valt) Maintain Headset to PC Link (upprätthåll länk mellan headset och dator) Med den här parametern tvingar du radiolänken till datorn att fortsätta vara aktiv även efter att samtalet har avslutats. På så sätt kan du se till att du inte behöver återupprätta radiolänken när du växlar mellan datorljudtillämpningar. Standardinställning = Not selected (inte valt) Fliken About (om) Standardprodukt: Standardinställning = Not Selected (ej valt) Från fliken About (om) kan du öppna den här utskrivbara Audio Sensing Enabled (ljudavkänning aktiverad) användarhandboken direkt och även visa kontaktinformation för Ljudavkänning är en specialfunktion som kan användas med Plantronics. Aktuell programversion och den fasta programvarans Plantronics Savi User Guide version visas också här. 16

17 Hjälp för enhetsinställningar - USB-adapter Standardinställningar Range (räckvidd) Auto Answer (automatiskt svar) PC Audio Bandwidth (bandbredd för datorljud)* Bandbredd Räckvidden kan minimeras för att datorstörningar ska undvikas, användartätheten ska förbättras eller användarnas räckvidd ska begränsas. När räckvidden är inställd på HIGH (lång) är den upp till 100 meter. När räckvidden är inställd på MEDIUM (medellång) är den upp till 50 meter. När räckvidden är inställd på LOW (kort) är den upp till 15 meter. Med funktionen för automatiskt svar slipper du trycka på en knapp för att upprätta radiolänken mellan headsetet och adaptern. Om OFF (av) är inställt för funktionen för automatiskt svar måste du trycka på samtalsknappen för headsetet när du vill besvara ett inkommande samtal.* När ON (på) är inställt för funktionen för automatiskt svar besvaras ett inkommande samtal när du tar headsetet ur laddningshållaren.* Systemet har funktioner för både smalbands- och bredbandsljud från datorn. Med bredbandsljud får du ett klarare och bättre ljud. Bredbandsljud förbrukar dock mer batterieffekt och har tuffare åtkomstvillkor som minskar antalet system som samtidigt kan användas inom ett litet område. Alla datorer har stöd för bredbandsljud. När du växlar mellan smalbands- och bredbandsljud måste du återupprätta ljudlänken för att ändringarna ska verkställas. High (lång) Not selected (ej valt) Wideband (bredband) * Förutsätter att du använder ett telefonprogram som kan användas med Plantronics-programvaran. Hjälp för enhetsinställningar avancerat Anti-Startle (antichock) Antichockfunktionen ger avancerat hörselskydd mot plötsliga höga ljud. När antichockfunktionen är aktiverad identifieras och elimineras plötsliga höga ljud. De reduceras snabbt till behaglig nivå. När antichockfunktionen är avaktiverad sätts emellertid en gräns vid ljudnivåer på 118 dba, så att din hörsel inte tar skada. Off (av) G616* G616-funktionen för ljudbegränsning ger ytterligare skydd mot ljudchocker. När G616-funktionen för ljudbegränsning är aktiverad får du ytterligare skydd mot ljudchocker. Ljudnivån begränsas till 102 dba, vilket rekommenderas i G616:2006-riktlinjerna från ACIF (Australian Communications Industry Forum). När G616-funktionen för ljudbegränsning är avaktiverad sätts emellertid en gräns vid ljudnivåer på 118 dba, så att din hörsel inte tar skada. Ljudbegränsning* Ljudbegränsning ger avancerat hörselskydd för daglig ljudexponering. När funktionen för ljudbegränsning är aktiverad övervakar och kontrollerar systemet ljudnivån så att den inte överstiger 80 dba eller 85 dba (beroende på inställning), vilket är i överensstämmelse med rådande och kommande EU-lagstiftning*. När funktionen för ljudbegränsning är avaktiverad sätts emellertid en gräns vid ljudnivåer på 118 dba, så att din hörsel inte tar skada. Off (av) Off (av) *Funktionen för ljudövervakning och G616-funktionen för ljudbegränsning är baserade på ett typiskt headset och rekommenderad akustisk koppling mellan headsetet och örat. Följ anvisningarna för optimal headsetplacering på sidan 7. Plantronics Savi User Guide 17

18 7 Felsökning och vanliga frågor Headsetet fungerar inte med Microsoft Lync/Office Communicator. Ljudet i headsetet har störningar eller ekar. Kontrollera att headsetet är uppladdat. Kontrollera att headsetet är anslutet till USB-adaptern. Tryck på headsetets samtalsknapp. Finjustera lyssningsvolymen för headsetet med hjälp av volymknappen. Om volymen fortfarande är för låg justerar du lyssningsvolymen på datorn med Microsoft Lync/ Office Communicator*. Sänk tal- och/eller lyssningsvolymen för datorn via Microsoft Lync/Office Communicator*. Rikta mikrofonen mot hakan. Om du fortfarande upplever störningar sänker du volymen för headsetet med hjälp av knappen för volymsänkning. Samtalstiden är märkbart försämrad också efter fullständig laddning. Batteriet håller på att ta slut. Gå till plantronics.com/support om du vill ha information om fabriksservice. *Mer information finns i Hjälp om Microsoft Lync/Office Communicator. Plantronics Savi User Guide 18

19 Plantronics, Inc. 345 Encinal Street Santa Cruz, CA United States plantronics.com Om du vill ha produktsupport kontaktar du oss på plantronics.com/support eller ringer Plantronics, Inc. Med ensamrätt. Plantronics, logotypens utformning, Savi, W430-M och Sound Innovation är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Plantronics, Inc. Microsoft, Windows och Vista är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Skype är ett registrerat varumärke som tillhör Skype Limited eller andra företag som är knutna till Skype. Patent i USA: 5,210,791; D539,266; D535,980; D589031; China ZL ; ZL ; CN D; EM ; ; ; Taiwan D117516; D117332; D (07.13

Savi W430 Trådlöst headset. Användarhandbok

Savi W430 Trådlöst headset. Användarhandbok Savi W430 Trådlöst headset Användarhandbok Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. Den här användarhandboken innehåller instruktioner för inställning och användning av det trådlösa

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK BLUETOOTH -HEADSETSYSTEM

ANVÄNDARHANDBOK BLUETOOTH -HEADSETSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH -HEADSETSYSTEM 0 0 0 VÄLKOMMEN FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL Denna bruksanvisning innehåller instruktioner om hur du installerar och använder Plantronics

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. WIRELESS HEADSET-system

ANVÄNDARHANDBOK. WIRELESS HEADSET-system ANVÄNDARHANDBOK Plantronics CS60-USB WIRELESS HEADSET-system 0 0 0 INNEHÅLL FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL Förpackningens innehåll 3 Headset och användningssätt Funktioner 4 Installation 6 Huvudbåge Laddning

Läs mer

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Bruksanvisning www.jabra.com VÄLKOMMEN! Grattis till ditt val av vår nya Jabra GO 6430. Vi är övertygade om att du kommer att trivas med det breda utbudet av funktioner och att du kommer

Läs mer

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Bruksanvisning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas endast i beskrivande

Läs mer

Voyager. Legend UC. Trådlöst headsetsystem (B235 och B235-M) Användarhandbok

Voyager. Legend UC. Trådlöst headsetsystem (B235 och B235-M) Användarhandbok Voyager Legend UC Trådlöst headsetsystem (B235 och B235-M) Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Nya funktioner 3 Systemkrav för programvaran Plantronics Spokes 3 Det här finns i förpackningen 4 Översikt

Läs mer

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner av denna bruksanvisning finns på Tobiis webbplats www.tobii.com.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

Cisco IP Communicator version 2.0

Cisco IP Communicator version 2.0 Telefonhandbok Cisco IP Communicator version 2.0 Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1-800 553 NETS (6387)

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone

Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone Frequently Asked Questions Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone Vanliga frågor 2 Grunderna 2 Kontoinställningar 5 Samtal 6 Kontakter och sökning i katalogen 11 Röstbrevlåda 13 Senaste 14 Trådlös

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

Jabra CLIPPER. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll TACK........................................................... 2 OM JABRA CLIPPER............................................. 2 VAD JABRA CLIPPER

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business Cisco Unified Communications Manager Express för IP-telefonmodeller 30X Juni 2010 Cisco och Ciscos logotyp är varumärken ägda av Cisco Systems, Inc. och/eller dess

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 2.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Jabra SPORT. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPORT. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPORT Wireless+ Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll Tack!...2 Om Jabra SPORT...3 Headsetets funktioner...3 KOMMA IGÅNG...4 LADDA JABRA SPORT...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV JABRA SPORT....5 PARA IHOP

Läs mer

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104 Användarhandbok Xperia L C2105/C2104 Innehåll Xperia L Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Vad är Android?...7 Telefonen översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 3.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N95-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N95-1

Ytterligare program. Nokia N95-1 Ytterligare program Nokia N95-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR NOKIA N95 I enhetens minne och på dvd-rom-skivan som medföljer enheten hittar du ytterligare program från Nokia och andra programutvecklare. INGEN

Läs mer

User s Manual. Bruksanvisning

User s Manual. Bruksanvisning User s Manual Bruksanvisning Revision: R00 (Januari 2006) Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken hos sina respektive företag. Anmärkning Informationen i de här

Läs mer

Din manual NOKIA 6730 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451220

Din manual NOKIA 6730 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451220 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6730 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6730 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502 Användarhandbok Xperia ZR C5503/C5502 Innehåll Xperia ZR Användarhandbok...6 Komma igång...7 Android vad och varför?...7 Enheten - översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10 Skärmlås...10

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer