Cancerstiftelsen ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cancerstiftelsen ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014"

Transkript

1 Cancerstiftelsen ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

2 Innehållsförteckning Cancerstiftelsens mål... 3 Generalsekreterarens översikt... 4 Förtroendevalda... 5 Styrelsen... 5 Arbetsutskottet... 5 Finansutskottet... 5 Revisorer... 5 Kommittéer... 6 Stipendienämnden och utvärderingskommittéerna... 6 Cancerstiftelsens festkommitté... 6 Vetenskapliga kommittén för 2014 års symposium (huvud-halscancer)... 7 Vetenskapliga kommittén för 2015 års symposium (lungcancer)... 7 Fondernas förvaltningsnämnder... 7 Barnens cancerfond till Emilia Heinonens minne... 7 Helvi Sylvia Pajumaas (f. Oksala) fond... 7 Eeva Rastas fond... 7 Tarja Susanna Isolde Salosaaris minnesfond... 8 Representation... 8 Stöd till cancerforskning... 8 Stöd till utbildning... 9 Cancerstiftelsens XLI symposium... 9 Stöd till kvalificering inom palliativ medicin... 9 Stöd till cancerarbete... 9 Bidrag Priser Årets cancerläkare Årets cancersjukskötare Internationell verksamhet Kommunikation Ekonomi Medelsanskaffning Förvaltning Bilaga 1 Cancerstiftelsens stipendier hösten Bilaga 2 Cancerstiftelsens resestipendier Bilaga 3 Stiftelsens stipendier för psykosocial cancerforskning Bokslut Resultaträkning Balansräkning

3 Cancerstiftelsens mål Cancerstiftelsens mål. Syftet med Cancerstiftelsen är enligt dess stadgar att bekämpa de skador som cancersjukdomar förorsakar vårt folk och stiftelsens medlemmar. Enligt stadgarna kan stiftelsen använda sin dispositionsfond för att grunda cancerpolikliniker och inrättningar för cancerbehandling, anskaffa cancerbehandlingsutrustning, främja vetenskaplig cancerforskning och stödja upplysningsarbetet för att övervinna cancer.. Cancerorganisationerna är ett gemensamt marknadsföringsnamn för Cancerföreningen i Finland, dess medlemsföreningar och Cancerstiftelsen. Uppgiftsfördelningen mellan Cancerföreningen och Cancerstiftelsen grundar sig på ett samarbetsreglemente från Cancerorganisationerna har en gemensam strategi. Under verksamhetsåret 2014 färdigställdes en ny strategi och Cancerstiftelsen godkände strategin vid sitt möte den 10 november. Föreningens styrelse och stiftelsens styrelse sammanträder tillsammans och de har ett gemensamt arbetsutskott och finansutskott. Verksamhetsidé. Enligt Cancerorganisationernas strategi är Cancerorganisationernas verksamhetsidé att övervinna cancer. I strategin förklaras verksamhetsidén så här: Målet uppnås genom att förebygga insjuknande i cancer, tidigarelägga diagnostiseringen och utveckla behandlingen av sjukdomen. För att uppnå målet är det även viktigt att stöda dem som insjuknat. Detta inkluderar stöd både i att tillfriskna och att leva ett rikt liv trots sjukdomen och de spår den lämnat. Värden. Cancerorganisationernas värden är jämlikhet och rättvisa tillgänglighet tillförlitlighe samhörighet. Vision. Cancerorganisationernas vision är ett gott liv utan cancer eller trots cancer. I strategin definieras visionen så här: Vårt mål är att så få som möjligt ska insjukna och så många som möjligt av dem som har drabbats av cancer ska bli fullt återställda. Även de som lider av obotlig cancer ska få leva ett gott liv tack vare bra vård och stöd. Strategiska mål. Cancerorganisationerna är enligt strategin för åren en stark och kompetent organisation som effektiverar förebyggande och diagnostisering av cancer på ett tidigt stadium stöder utvecklingen av cancervård främjar ett gott liv trots cancer effektiverar cancerforskningen. 3

4 Generalsekreterarens översikt 2014 hade det gått 66 år sedan Cancerstiftelsen grundades. Under verksamhetsåret blev stiftelsen en allt starkare organisation efter att Patent- och registerstyrelsen registrerat fusionen mellan Stiftelsen för cancerforskning och Cancerstiftelsen den 21 januari Stiftelsen för cancerforsknings mål kommer att förverkligas allt bättre under Cancerstiftelsens namn. Denna lösning underlättar märkbart arbetet med att informera medborgare, forskare, medierna och donatorer om Cancerstiftelsens verksamhet och mål. Också 2014 års stipendier beviljades under Cancerstiftelsens namn, inte under Cancerorganisationernas namn såsom man gjort tidigare. Cancerorganisationerna har sedan 2012 koncentrerat sig på att insamla donationer via Cancerstiftelsen. Cancerstiftelsen bär sitt strå till stacken genom att använda donationerna för att stödja Cancerföreningens och dess medlemsföreningars arbete samt främja cancerbekämpning. Över 80 procent av stiftelsens intäkter från medelsanskaffningen kommer från testamentsgåvor. Betydelsen av den övriga medelsanskaffningsverksamheten håller dock på att öka, särskilt tack vare systematiskt utvecklingsarbete och marknadsföringsinsatser. För att effektivera donationsverksamheten och göra Cancerstiftelsen mer känd förnyade stiftelsen sin grafiska profil år Vid sidan av den nya logotypen lanserades sloganen Låt oss sätta punkt för cancern. Rosa bandet-kampanjen gjorde ett mycket gott resultat; 2014 var det första året som kampanjens intäkter översteg en miljon euro. Också den första julinsamlingen uppnådde ett bättre resultat än förväntat. Vi nådde nya rekord och tog nya initiativ inom arbetet för att stödja cancerforskning. Cancerstiftelsen finansierade cancerforskningen med en total summa på ca 5,4 miljoner euro. Rosa bandet-fonden utdelade fler stipendier än någonsin tidigare, sammanlagt euro. I höstas utdelades också två stora stipendier på var. Ett av stipendierna finansierades med intäkter från Movember-kampanjen. Under verksamhetsåret fick Cancerföreningen i Finland och dess medlemsföreningar för andra året i rad bidrag av Cancerstiftelsen för rådgivningen och kamratstödsverksamheten. Stödet uppgick till euro. Med hjälp av stödet kunde man utöka utbudet av rådgivningstjänster i hela landet och utveckla verksamheten. Tack vare stödet kunde man också öka antalet svenskspråkiga handböcker och anvisningar. Symposiet i Tusby ordnades för 41:a gången. Årets tema var cancer i huvudet och halsen. Det årliga symposiet är en erkänd och effektfull tillställning på cancerbehandlingens område. Även om symposiets avsikt inte är att nå en konsensus om vårdmetoder, har de föredrag och diskussioner som hållits under symposiet samt publikationen Focus Oncologiae, som utarbetats utifrån dessa, klart bidragit till förenhetligandet av cancerdiagnoser, -klassificeringsgrunder och -rehabiliteringen i Finland. Med tanke på samhällspåverkan var ett av årets särskilda teman att stödja initiativet om inrättandet av ett nationellt cancercentrum i Finland. Initiativet togs upp i en arbetsgrupp som utnämnts av social- och hälsovårdsministeriet. Arbetsgruppens förslag offentliggjordes i maj och därefter inledde Cancerstiftelsen förhandlingar med olika relevanta aktörer (t.ex. Helsingfors universitet och HNS) om att starta den vetenskapliga koordineringen av cancercentrumet. I höstas färdigställde Cancerstiftelsen sina tre mål inför riksdagsvalen 2015: Man måste säkerställa tidig diagnos av cancer, cancervård och övrigt stöd för cancerpatienter. Ett nationellt cancercentrum måste inrättas. Ett program för att förebygga folkhälsosjukdomar måste lanseras. Regeringens proposition om en ny lag om stiftelser gavs till riksdagen i höstas. Meningen är att lagen godkänns i början av 2015 så att den träder i kraft i slutet av året. Lagens nya bestämmelser kommer också inverka på Cancerstiftelsens verksamhet och förvaltning. 4

5 Förtroendevalda Styrelsen Professor Seija Grénman, Åbo, ordförande Akademiprofessor Jaakko Kaprio, Helsingfors, vice ordförande Akademiprofessor Heikki Joensuu, Helsingfors Överläkare Ulla Keränen, Hyvinge Professor Jorma Keski-Oja, Helsingfors Professor Helena Kääriäinen, Helsingfors Professor Jukka-Pekka Mecklin, Jyväskylä Vice verkställande direktör Timo Ritakallio, Helsingfors Minister Raimo Sailas, Esbo Professor Harri Vainio, Helsingfors Professor Tapio Visakorpi, Tammerfors Professor Eero Vuorio, Helsingfors Styrelsen för Cancerstiftelsen och Stiftelsen för cancerforskning sammanträdde en gång innan Stiftelsen för cancerforskning fusionerades med Cancerstiftelsen i januari. Cancerstiftelsens styrelse sammanträdde fem gånger efter fusionen. Arbetsutskottet Professor Teuvo Tammela, ordförande Professor Seija Grénman, vice ordförande Professor Klaus Elenius, Åbo (fr.o.m. 1.7) Akademiprofessor Jaakko Kaprio, Helsingfors Generalsekreterare Sakari Karjalainen Professor Jorma Keski-Oja (fram till 30.6) Bankdirektör Kari Markkula Bankdirektör Riitta Pyhälä Arbetsutskottet sammanträdde nio gånger. Arbetsutskottet är ett gemensamt utskott med Cancerföreningen. Finansutskottet Bankdirektör Kari Markkula, ordförande Vice verkställande direktör Timo Ritakallio, vice ordförande Generalsekreterare Sakari Karjalainen Minister Raimo Sailas Professor Teuvo Tammela Ekonomi- och förvaltningsdirektör Raija Stjernvall, sekreterare Finansutskottet sammanträdde fyra gånger. Finansutskottet är ett gemensamt utskott med Cancerföreningen. Revisorer Revisorer för Cancerstiftelsen och Stiftelsen för cancerforskning var CGR Samuli Perälä och CGR Jaana Salmi. Deras personliga ersättare var CGR Soila Rantanen och CGR Sauli Salmi. 5

6 Kommittéer Stipendienämnden och utvärderingskommittéerna Professor Klaus Elenius, Åbo (fr.o.m. 1.7) Professor Sampsa Hautaniemi, Helsingfors Forskningsprofessor Kirsti Husgafvel-Pursiainen, Helsingfors Professor h.c. Helena Isoniemi, Helsingfors Forskningsprofessor Pekka Jousilahti, Helsingfors Professor Juha E. Jääskeläinen, Kuopio Professor Jorma Keski-Oja, Helsingfors (fram till 30.6) Professor Markku Koskenvuo, Helsingfors Professor Veli-Matti Kosma, Kuopio Docent Mauri Kouri, Helsingfors Docent Outi Kuittinen, Uleåborg Forskningsdirektör Pirjo Laakkonen, Helsingfors Professor Helena Leino-Kilpi, Åbo Professor Ilmo Leivo, Åbo Docent Olli Lohi, Tammerfors Professor Johanna Mäenpää, Tammerfors Docent Janne Pitkäniemi, Helsingfors Professor Lea Sistonen, Åbo Professor Kaisa Tasanen-Määttä, Uleåborg Professor Robert Winqvist, Uleåborg Cancerstiftelsens festkommitté Ordförande: Vice ordförande: Hedersordförande: Hedersmedlemmar: Medlemmar: Sekreterare: Leena Alahuhta Ansa Fagernäs Satu Tiivola Professor Sirpa Asko-Seljavaara Medicinalrådet Liisa Elovainio Statsrådet Riitta Uosukainen Marja Aarnipuro Jaana Keho-Kosonen Kirsi Komi Tiina Laisi-Puheloinen Merja Lipsanen Mia Saari Kaisu Saikku Marja Salokangas Pirkko Söderman Kerttu Tuomas Kaisu Saikku 6

7 Vetenskapliga kommittén för 2014 års symposium (huvud-halscancer) Professor Reidar Grénman, ÅUCS (ordförande) Akademiprofessor Heikki Joensuu, HNS Docent Petri Koivunen, UUS Docent Jussi Laranne, TAUS Professor Ilmo Leivo, Åbo universitet Professor Heikki Minn, ÅUCS Professor Antti Mäkitie, HNS Professor Stina Syrjänen, Åbo universitet Docent Jyrki Törnwall, HNS Docent Leena Voutilainen, KUS Docent, överläkare Liisa Pylkkänen, Cancerföreningen i Finland (sekreterare) Vetenskapliga kommittén för 2015 års symposium (lungcancer) Professor Seija Grénman, ÅUCS Professor Antti Jekunen, Vasa centralsjukhus och TU (ordförande) MD Aija Knuuttila, HUCS Docent Mauri Kouri, HUCS Professor Tarja Laitinen, ÅUCS Professor Juho Lehto, TU Professor Nea Malila, Finlands cancerregister Överläkare Paavo Pääkkö, UUS Överläkare Jarmo Salo, HUCS Docent, överläkare Liisa Pylkkänen, Cancerföreningen i Finland (sekreterare) Fondernas förvaltningsnämnder Barnens cancerfond till Emilia Heinonens minne Ordförande: ped.mag. Johanna Korte-Heinonen Medlemmar: projektledare Henriikka Forstadius, suppleant studerande Matilda Talvio direktör Markku Heinonen generalsekreterare Sakari Karjalainen specialläkare Mervi Taskinen Helvi Sylvia Pajumaas (f. Oksala) fond Medlemmar: studentmerkonom Ulla-Maria Kaukonen banktjänsteman Johan Rantala ekonom Terttu Rantala ADB-chef Senja Saukkonen generalsekreterare Sakari Karjalainen Eeva Rastas fond Ordförande: inredningsarkitekt Matti Rastas Vice ordförande: professor Heikki Joensuu Medlemmar: docent Päivi Hietanen generalsekreterare Sakari Karjalainen 7

8 Tarja Susanna Isolde Salosaaris minnesfond Medlemmar: docent Kari Salosaari generalsekreterare Sakari Karjalainen Representation Terhostiftelsen. Av Cancerstiftelsen utnämnda representanter i Terhostiftelsens förvaltningsråd var medicinalrådet Liisa Elovainio, direktör Tarja Holi, politices magister Leena Luhtanen, advokat Ritva-Liisa Luomaranta, insamlingschef Tapio Pajunen och vicehäradshövding Harri Pynnä. Stöd till cancerforskning År 2014 beviljade Cancerstiftelsen stipendier och annat stöd till vetenskaplig forskning till en sammanlagd summa på euro (2013: euro). Det sammanlagda stödet till cancerforskning hölls på ungefär samma nivå som under jubileumsåret Stödet till Finlands cancerregister och dess Massundersökningsregister uppgick till euro (2013: euro). Stipendier beviljades till totalt 175 forskare (2013: 170), för en sammanlagd summa på euro (2013: euro). Under året beviljades också två stora stipendier. Stipendier. År 2014 var Cancerstiftelsens stora stipendier tvååriga stipendier på euro var. Professor Anssi Auvinen och hans forskargrupp fick ett stort Movemberstipendium för ett forskningsprojekt om nyttorna med screening för prostatacancer. Det andra stora stipendiet gick till professor Päivi Peltomäki med forskargrupp för att undersöka predispositionsgener av en ny typ av familjär tarmcancer (FCCX). Allt fler stipendier (32 st.) var tvååriga stipendier. Ur Rosa bandet-fonden beviljades euro i höstens utlysning. Stipendiemottagarna listas i bilaga 1. I våras beviljades resestipendier till 75 forskare (totalt euro), vilket var ett rekordantal. Beviljandegraden var ungefär 50 procent. Resestipendiemottagarna listas i bilaga 2. I våras beviljades dessutom sju stipendier till psykosocial cancerforskning (se bilaga 3); den totala summan ( euro) var avsevärt högre än tidigare år. En stor del ( euro) av stipendierna beviljades ur Rosa bandet-fonden. Övrigt forskningsstöd. Cancerstiftelsen finansierade register med totalt euro. Stiftelsen för Finlands cancerinstitut fick euro i finansiering för forskaranställningar. Nordiska fonden för cancerforskning fick euro för att finansiera samnordiska forskningsprojekt. Det övriga stödet till vetenskaplig forskning uppgick till totalt euro. 8

9 Stöd till utbildning Cancerstiftelsens XLI symposium Temat för Cancerstiftelsens årliga expertsymposium var cancer i huvudet och halsen. Symposiet är avsett som ett yrkesövergripande utbildningstillfälle för ett hundratal specialister inom olika områden med nära anknytning till cancer. Föreläsningarna sammanställdes i publikationen Focus Oncologiae, som distribuerades i stor upplaga till de specialister inom hälso- och sjukvården som deltar i behandlingen och diagnosen av cancer. Stöd till kvalificering inom palliativ medicin Stiftelsen beviljade också stöd till utvecklingen av palliativ vård genom att stödja läkares möjligheter att delta i specialkompetensutbildning inom palliativ vård vid godkända vårdinstitut. Stiftelsens stöd täcker högst 50 procent av kostnaderna och vårdinstitutet i fråga täcker resten. Arbete (s.k. specialtjänst) under handledning av en läkare med specialkompetens inom palliativ vård är en förutsättning för att få specialkompetens. Vissa problem i anslutning till finansieringen av arbetet har begränsat ökningen av antalet läkare med specialkompetens. I Finland finns det fortfarande alltför lite läkare som specialiserat sig i palliativ vård. Cancerstiftelsen har beviljat stöd till specialkompetensutbildning inom palliativ medicin sedan Det årliga stödet uppgår till högst euro. Under verksamhetsåret beviljades stöd till Armila rehabiliteringscentrum, Helsingfors stads hemsjukhus, Birkaland vårdhem och Terhostiftelsen. Stödet möjliggjorde sex läkares specialtjänster. Stöd till cancerarbete Cancerarbete en definition. Med cancerarbete menas det arbete som görs för cancerpatienters och deras närståendes bästa, arbetet med att förebygga cancer och arbetet med att öka kunskapen om cancersjukdomar. De medel som samlas in används för det cancerarbete som Cancerföreningen i Finland och dess medlemsföreningar utför. I enlighet med Cancerorganisationernas linjedragning om medelsanskaffningen samlade Cancerstiftelsen in donationer för att stödja cancerarbetet. År 2014 var den totala summan som allokerades till att stödja cancerarbetet euro. Alla medlemsföreningar i Cancerföreningen i Finland fick stöd; summan varierade mellan och euro. Cancerföreningen beviljades euro för sitt cancerarbete. Med hjälp av stödet stärkte och utvidgade man den riksomfattande rådgivningen och rådgivningen på olika håll i landet. Rådgivningens anvisningar förenhetligades och man strävade efter att producera allt mer stödmaterial. Målet var att utarbeta allt nytt material också på svenska. Med stöd från Cancerstiftelsen startades också ett projekt för att utveckla och förenhetliga kamratstödsverksamheten och producera enhetligt utbildningsmaterial. Riksomfattande rådgivningstjänst. Stiftelsen stöder Cancerorganisationernas riksomfattande rådgivningstjänst där professionella inom hälso- och sjukvården besvarar frågor om cancer per telefon och e-post eller i realtid på webben. Samtidigt ger de information, stöd och råd till patienter, deras närstående och andra som är bekymrade över cancer. Dessutom erbjuder sakkunnigskötare råd gällande cancerärftlighet. Tjänsten är avgiftsfri och rådgivningen ges på en allmän nivå. 9

10 Rådgivningstjänsten kontaktades nästan gånger under året. Det var en ökning på 700 jämfört med året innan. Under året utvecklade man dessutom rådgivningen gällande cancersmärta tillsammans med smärtkliniken vid HNS. Man förlängde även tjänstens öppettider. År 2014 uppgick tjänstens utgifter till euro (2013: euro). Som en del av den riksomfattande rådgivningstjänsten upprätthålls en avgiftsfri telefonlinje för förmånsrådgivning, där man kan få svar på utkomst- och förmånsfrågor. Frågorna besvaras av experter i de respektive områden. Tjänsten kontaktades 78 gånger under året. Frågorna gällde särskilt sjukförsäkringar och utkomst. Tjänsten implementerades av Birkalands cancerförening. Bidrag Barnens cancerfond till Emilia Heinonens minne (grundad 1981) är en självständig fond som lyder under Cancerstiftelsen. Den beviljar stöd till sådana familjer som hamnat i en svår ekonomisk situation på grund av ett barns cancersjukdom. År 2014 fick 45 familjer detta bidrag; den totala bidragssumman var euro. I fjol fick 37 familjer bidrag. Fonden kan dessutom bevilja resestipendier till sjukskötare och stödja forskning kring cancer hos barn. Priser Cancerstiftelsen prisbelönar vartannat år årets cancerläkare och årets cancersjukskötare med premier på euro. Priserna utdelades i samband med Cancerföreningen i Finlands delegations möte i december Årets cancerläkare Avdelningsöverläkare, docent Kauko Saarilahti, kliniken för cancersjukdomar vid Helsingfors universitetssjukhus Årets cancersjukskötare Sjukskötare Riitta Hänninen, St Michel centralsjukhus Internationell verksamhet Nordiska cancerunionens (NCU) fond för cancerforskning utlyser årligen stöd till samnordiska projekt. Ansökningarna bedöms och förslaget om vilka projekt som ska finansieras görs av NCU:s vetenskapliga kommitté. Finlands representant i kommittén i början av året var professor Jorma Keski-Oja och i slutet av året professor Klaus Elenius. Stipendierna beviljas till sådana projekt som innehåller forskare från minst två nordiska länder och som har betydelse för cancerforskningen. Därtill ska projekten kunna genomföras i de nordiska länderna och samarbetet ska generera mervärde. År 2014 beviljades stipendier till totalt 15 projekt för en sammanlagd summa på euro. Två av projekten leddes av en finländsk forskare. 10

11 UICC:s partnerskapsprogram Together for Action. Cancerstiftelsen och Cancerföreningen i Finland beslutade i november 2013 att ansluta sig till internationella cancerunionen UICC:s (Union for International Cancer Control) nya partnerskapsprogram Together for Action. Programmet genomförs åren och dess mål är att främja det globala arbetet för cancerbekämpning med tre prioriteter. Den första prioriteten är att lyfta fram cancerbekämpning som ett globalt och nationellt viktigt mål inom hälsopolitiken. UICC och dess medlemsorganisationer är aktivt med om det internationella myndighets- och organisationssamarbetet för förebyggande av icke-smittsamma sjukdomar. Den andra prioriteten är att förena alla organisationer och aktörer inom cancerbekämpningen. Internationella cancerdagen i februari och det årliga forumet World Cancer Leaders Summit har att göra med denna prioritet. Den tredje prioriteten är att stärka kunskapsbasen inom cancerbekämpning i alla världens länder. Första årets deltagaravgift (2014) för partnerskapsprogrammet var amerikanska dollar. Kommunikation Cancerföreningen i Finlands och Cancerstiftelsens gemensamma kommunikationsenhet svarar för Cancerorganisationernas interna och externa kommunikation. Kommunikationsenheten deltar i att planera och verkställa Cancerorganisationernas mediekommunikation och de åtgärder som stöder medelsanskaffningen och förmedlingen av vetenskaplig information. Under året skickade enheten ut 35 pressmeddelanden, varav de flesta var förknippade med Cancerstiftelsens medelsanskaffning och cancerforskning. Kommunikationsenhetens huvudsakliga kanaler är webben och tidningen Syöpä- Cancer. En av årets största kommunikationssatsningar är informeringen om Cancerstiftelsens stipendier. Kommunikationsenheten satsar särskilt på att rikta informationen till landskapstidningar och övriga landskapsmedier. År 2014 presenterade tidningen Focus de forskare som mottagit Cancerstiftelsens stora stipendier samt deras forskning och forskargrupper. Tidningen innehöll också inlägg av både längre hunna och unga forskare samt av Cancerstiftelsens förtroendevalda. Av föreläsningarna vid Cancerstiftelsens symposium sammanställdes publikationen Focus Oncologiae, som har en upplaga på ca Publikationen postades till de experter och läkare vid hälsocentraler som jobbar med huvud-halscancer, symposiets tema. Ekonomi Cancerstiftelsens ekonomi var stabil. Med intäkterna från medelsanskaffningen och placeringsverksamheten kunde man fortsätta stödja cancerforskning och stiftelsens övriga verksamhet. Fusionen mellan Stiftelsen för cancerforskning och Cancerstiftelsen den 21 januari 2014 stärkte stiftelsens finansiella balans betydligt i och med att Stiftelsen för cancerforsknings tillgångar och skulder överfördes till Cancerstiftelsens balansräkning. Placeringstillgångarna förvaltades i enlighet med den placeringsplan som Cancerorganisationerna godkänt året innan. Portföljförvaltningen sköttes av Nordea Investment Management Oy och LähiTapiola Varainhoito Oy. Portföljen hade en avkastning på nio procent. 11

12 Testamentsgåvor är mycket viktiga för stiftelsens medelsanskaffning. Det finns många människor som genom ett testamente vill stödja stiftelsens insatser inom cancerforskningen och cancerarbetet. Testamentsgåvorna behandlas i en ekonomisk och juridisk flerstegsprocess, och de olika stegen bidrar också till att bygga upp en positiv bild av Cancerorganisationerna. Hanteringen av denna process kräver taktfullhet och närvarande växelverkan under alla steg. Intäkterna från testamenten år 2014 var euro (2013: euro). Fonderna använde en del av sitt kapital för att dela ut stipendier och stöd till cancerarbetet i enlighet med deras regler och beslut. Stiftelsens totala intäkter var euro (2013: euro) medan de totala utgifterna uppgick till euro (2013: euro). Medelsanskaffning 2014 En framgångsrik medelsanskaffning kräver långsiktigt stöd från donatorer. Merparten av de donationer som Cancerstiftelsen får ta emot kommer från privatpersoner i form av engångsdonationer, månadsdonationer eller testamenten. Insamlingar som ordnas i samband med minnes- och bemärkelsedagar är också populära sätt att göra något till minnet av de som gått bort eller minnas någon som har bemärkelsedag med någonting annat än gåvor och blommor. Under verksamhetsåret grundades nästa hundra insamlingar. Cancerstiftelsens webbplats för privatpersoners egna insamlingar, som grundades i fjol, har redan befäst sin ställning bland urvalet av donationsprodukter. På webbplatsen (oma.syopasaatio.fi) kan vem som helst börja en insamling och be sina vänner och bekanta om donationer till Cancerstiftelsen. I slutet av året hade webbplatsen redan nästan 300 insamlingar som totalt hade inbringat över euro. Årets största enskilda insamling var för Elina Jouhki, som hade deltagit i dokumentären Voimanlähde (Kraftkällan). I Elinas insamling deltog ett stort antal idrottare och vänner som ville stödja hennes kamp mot sjukdomen. För att få in fler donationer strävade Cancerstiftelsen att aktivt nå ut till den breda publiken via elektroniska kanaler, tryckta medier och utomhusreklam. I början och slutet av året, och dels i samband med Rosa bandet-insamlingen, skickade man ut brev till donatorer med upprop om att donera pengar. Ett upprop ingick också som en separat bilaga i tidningen Syöpä-Cancer. Man ville dessutom förbättra servicen på svenska, vilket syntes i satsningar på marknadskommunikation och webbplatsen cancerstiftelsen.fi. Under verksamhetsåret fortsatte Cancerstiftelsen att stärka sin nya image, Låt oss sätta punkt för cancern, som hade lanserats året innan. På samma gång förnyade man även logotypen för Rosa bandet och den grafiska profilen i samarbete med reklambyrån Dynamo & Son. Cancerstiftelsen fick en synligare plats i logotypen. Regelbundna donationer är det bästa sättet att säkra varaktigheten av cancerbekämpningsarbetet. I början av året fattades ett strategiskt beslut att öka värvandet av nya månadsdonatorer. Under våren inledde man därför ett pilotprojekt för telemarketing och en plan för face-to-face- och dörr till dörr-marknadsföring. I oktober prövade man för första gången att göra reklam på tv för att öka antalet månadsdonatorer. Videon, som lånats av Cancerfonden i Sverige, bidrog också till att stärka stiftelsens nordiska samarbete. Under julinsamlingarna ville man särskilt få in donationer för att hjälpa mindre bemedlade cancerpatienter och barnfamiljer. Med donationsmedlen stöder Cancerstiftelsen varje år sådana patienter och familjer som hamnat i en svår ekonomisk situation på grund av en familjemedlems sjukdom. Stödet beviljas på ansökan. 12

13 Flera företag understödde Cancerstiftelsens verksamhet med donationer eller via försäljning av produkter. Flera tiotals företag deltog i Rosa bandet-insamlingen som samarbetspartners eller genom att sälja bandet. Allt fler företag valde också att rikta sin juldonation till att understöda cancerforskning. Cancerstiftelsens långvariga samarbete med företaget Paletti, som förmedlar Cancerstiftelsens adresser och julkort till återförsäljare, fortsatte med gott resultat under verksamhetsåret På sålda produkter betalas en royalty till Cancerstiftelsen. Advokatbyrån Roschier bidrog med sin juridiska expertis till stiftelsens verksamhet pro bono. Också ett flertal andra företag hjälpte Cancerstiftelsen genom att donera tjänster och gratis marknadsföring i olika medier. Under verksamhetsåret inledde Cancerstiftelsen förhandlingar om strategiskt partnerskap med två ledande företag. Målet är att lansera det nya samarbetet i början av Kampanjer Rosa bandet Cancerstiftelsens insamlingskampanj Rosa bandet inbringade en rekordhög summa, totalt över en miljon euro ( euro). Kampanjen fick också en ny profil designad av skodesigner Minna Parikka. Årets tema, Framåt tillsammans, symboliserades av långa ben och höga klackar som Parikka hade ritat på kampanjrosetten. Största delen av insamlingens intäkter kom från de donationer som inkom via försäljningen av Rosa bandet-produkter. En stor del av intäkterna kom särskilt från privatpersoners donationer och försäljningen av själva bandet. Parikkas band uppmärksammades bra i medierna. Insamlingens huvudsakliga partner var försäkringsbolaget AIG, Lumene, Nestle Fitness och tidningen Me Naiset. Cancerföreningen i Finlands regionala cancerföreningar medverkade aktivt i kampanjens genomförande. Föreningarna säljer Rosa band och ordnar olika evenemang för att bistå kampanjen. Samtidigt sprider de information om bröstcancer. De regionala cancerföreningarna har en stor roll i att sprida kampanjen runtom i landet. Movember-kampanj I november deltog Cancerstiftelsen för sjätte gången i Finlands Movember-kampanj. Målet med kampanjen är att insamla pengar för att stödja forskningen om prostatacancer och testikelcancer. Med kampanjen vill man dessutom väcka diskussion om mäns hälsa och uppmana män att fästa mer uppmärksamhet vid sin hälsa. Kampanjen lanserades ursprungligen i Australien. År 2014 hade kampanjen 22 deltagarländer. Movember-konceptet fungerar så att män låter sina mustascher växa och uppmanar andra människor att donera pengar via Movember-webbplatsen. I Finland hade kampanjen registrerade deltagare, både män och kvinnor, antingen som enskilda deltagare eller som lag. Totalintäkterna från insamlingen var euro. Cancerstiftelsens festkommitté Den traditionella vetenskapsbalen, som ordnas av Cancerstiftelsens festkommitté tillsammans med volontärer, hölls i restaurang Crowne Plaza den 15 november. På våren ordnade man dessutom en välgörenhetsfilmkväll. 13

14 Förvaltning Stiftelsen för cancerforskning fusioneras med Cancerstiftelsen. I början året slutförde man fusionen mellan Stiftelsen för cancerforskning och Cancerstiftelsen. Patent- och registerstyrelsen registrerade fusionen den 21 januari Förvaltning. Cancerstiftelsen har ingen egen personal och därför är det personalen vid Cancerföreningen i Finland som sköter stiftelsens uppgifter. Cancerstiftelsens generalsekreterare var MD, docent Sakari Karjalainen. Till stiftelsen överfördes av förvaltningens löne- och socialutgifter totalt euro (2013: euro), av medelinsamlingens lönekostnader totalt euro (2013: euro) och av rådgivningstjänstens lönekostnader totalt euro (2013: euro). Stiftelsen fakturerades i enlighet med arbetsutskottets kalkyleringsgrund från augusti 2012 för följande personers insatser: generalsekreterare, ekonomi- och förvaltningsdirektör, tre ekonomimedarbetare och tre förvaltningsmedarbetare. Dessutom fakturerades en liten del av överläkarens och kommunikationschefens arbetsinsatser. Faktureringen kalkyleras med beaktande av lönekostnader, lönebikostnader på 25 procent och omkostnader på 30 procent. Förvaltningskostnaderna utgjorde 5,1 procent av stiftelsens totala kostnader. Dataadministration. Dataadministrationen vid Cancerföreningen i Finland ansvarar också för Cancerstiftelsens datasystemstjänster och koordinerar upphandlingarna av och utvecklingsprojekten för datasystem. Medlemskap. Cancerstiftelsen har sedan början av 2013 varit medlem i föreningen Ansvarsfullt donerande rf. Stiftelsens representant satt med i föreningens styrelse. Stiftelsen medverkade i föreningens utlåtanden om bl.a. förnyandet av lagen om penninginsamlingar. Cancerstiftelsen är också medlem i Delegationen för stiftelser och fonder, som har haft en viktig roll bl.a. i reformen av lagen om stiftelser. Samarbetsavtal. Cancerstiftelsen har sedan 2012 haft ett viktigt samarbetsavtal med advokatbyrån Roschier, som är specialiserad på affärsjuridik. Roschier bidrar med sin expertis till stiftelsens verksamhet med en månadsinsats på ca 20 timmar. Under året behandlade man bl.a. avtalsärenden och fick värdefull hjälp i skatterättsliga frågor. 14

15 Bilaga 1 Cancerstiftelsens stipendier hösten 2014 Movember-suurstipendi ( ) Professori Anssi Auvinen (Kangasala) ja tutkimusryhmä, , Kuka hyötyy eturauhassyövän seulonnasta? Syöpäsäätiön suurstipendi ( ) Professori Päivi Peltomäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Uuden paksusuolisyöpä-oireyhtymän (FCCX) alttiusgeenit. Juhlatoimikunnan rahasto ( ) Tutkimusjohtaja, dos. Pirjo Laakkonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Sääteleekö CD109 glioomien pahanlaatuisuutta? Kaksivuotinen apuraha. S02 Syöpäsäätiön käyttörahaston muut apurahat ( ) FM Anna Aakula (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, MikroRNAt sekä näiden kohdegeenien säätely eturauhassyövässä. Dr Alhadi Almangush (Vantaa) väitöskirjatyö, 3 000, Preoperative and intraoperative prognostication of early stage oral tongue squamous cell carcinoma: an international collaborative study. FM Daniel Antfolk (Turku) väitöskirjatyö, 3 000, Notch signaloinnin modifiointi kehityksessä ja syövässä. Dos, LT Peter Boström (Turku) ja tutkimusryhmä, , Eturauhassyövän tarkempi diagnosointi magneettikuvauksen ja biomarkkereiden yhdistelmällä. MSc Nicola De Franceschi (Turku) väitöskirjatyö, 3 000, A novel role for SHARPIN in regulation of cell proliferation and cancer progression. FM Samuli Eldfors (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, Mutaatioanalyysi ja mutaatioiden vaikutus lääkeainevasteeseen leuekemioissa. FM Alexandra Elsing (Turku) väitöskirjatyö, 3 500, The effect of heat shock transcription factor 2 (HSF2) on heat shock protein expression in mitotic cancer cells. Professori Jyrki Heino (Turku) ja tutkimusryhmä, , Eturauhassyövän kantasolujen vuorovaikutus syöpäfibroblastien tuottaman soluväliaineen kanssa. Kaksivuotinen apuraha. FM, LL Otto Kauko (Kaarina) väitöskirjatyö, 3 500, Kasvunestäjäproteiini PP2A:n vaikutukset syöpäsolujen toimintoihin ja lääkeherkkyyksiin. FM Riina Kaukonen (Turku) väitöskirjatyö, 3 500, Filopodioiden ja syövän mikroympäristön vaikutus syövän kehittymiseen. Filopodia and stromal architecture in cancer progression. LL Andreina Kero (Turku) väitöskirjatyö, 3 500, Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia ja kuolema syöpähoidon jälkeen. Professori Sakari Knuutila (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Clinically relevant biomarkers by next generation sequencing from stool for early diagnostics and for follow up of the gastrointestinal neoplasms. Kaksivuotinen apuraha. 15

16 LL Laura Koskenvuo (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi; profylaktinen kirurgia ja desmoidikasvainten ja APC geenimutaation assosiaatio suomalaisessa väestössä. FM Emilia Kuuluvainen (Vantaa) väitöskirjatyö, 3 000, Med12 ja Med13 proteiinien rooli GATA-transkriptiofaktoreiden säätelijöinä syöpäsoluissa. Sairaalageneetikko, FM Virpi Laitinen (Tampere) väitöskirjatyö, 3 000, Perinnölliselle eturauhassyövälle altistavien geenivirheiden tunnistaminen ja validointi suomalaisissa eturauhassyöpäsuvuissa Kohti tarkempaa diagnostiikkaa. Professori Matti Lehtinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, , Trials & models on the impacts of HPV vaccination and/or screening. Kaksivuotinen apuraha. LK Siria Lemma (Oulu) väitöskirjatyö, 3 000, Epiteliaalis-mesenkymaalisen transition ja kemokiinireseptoriekspression ennusteellinen merkitys lymfoomissa. FM Johanna Lotsari (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, Perinnöllisten ja sporadisten syöpien epigeneettiset profiilit. LL Laura Mäkinen (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 000, Etäpesäkkeiden syntyyn ja ennusteeseen vaikuttavat kasvainmerkkiaineet kielisyövässä. MSC Arafath Najumudeen (Turku) väitöskirjatyö, 3 500, Discovery of Ras nanocluster inhibitors as novel anticancer drugs. TkT Matti Nykter (Lempäälä) ja tutkimusryhmä, , Kromatiinin muutokset eturauhassyövässä Professori Jorma Palvimo (Kuopio) ja tutkimusryhmä, , Inflammaatio- ja androgeenisignalloinnin ristiinkytkennän selvittäminen eturauhassyöpäsoluissa koko perimän laajuisesti. FM Suvi Parviainen (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500, Immunoterapia lymfosyyttisiirroilla yhdistettynä onkolyyttiseen viroterapiaan. LL Pilvi Riihilä (Piikkiö) väitöskirjatyö, 3 500, Komplementtijärjestelmä ihon okasolusyövän kasvussa ja leviämisessä. MSc Pranshu Sahgal (Turku) väitöskirjatyö, 3 000, Integrin trafficking in the regulation of oncogenic signalling and motility of cancer cells. PhD Cecilia Sahlgren (Turku) ja tutkimusryhmä, , Notchsignaloinnin rooli syöpäsolujen ja tuumorien verisuonituksen välisessä vuorovaikutuksessa. Kaksivuotinen apuraha. FM Niina Santio (Mynämäki) väitöskirjatyö, 3 500, Pim-kinaasit ja Pim-inhibiittorit syöpäsolujen liikkuvuuden ja aineenvaihdunnan säätelyssä. Professori Lea Sistonen (Turku) ja tutkimusryhmä, , Proteiinihomeostaasi syöpäsolujen eloonjäämisen säätelijänä. Kaksivuotinen apuraha. FM Päivi Sutinen (Kuopio) väitöskirjatyö, 3 500, SUMO-muokkauksen vaikutus geenien säätelyyn, erityisesti androgeenireseptorin toimintaan eturauhassyöpäsoluissa. FM Laura Tuomikoski (Vantaa) väitöskirjatyö, 3 500, Yksilöllinen fysiologis-adaptiivinen sädehoito. FT, dos Markku Varjosalo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Ihmisen onkofuusiot. FT, dos Maria Vartiainen (Sipoo) ja tutkimusryhmä, , Hippo ja SRF transkriptioverkostot syövässä: mekanismeista interventioihin. Kaksivuotinen apuraha. 16

17 Professori Tapio Visakorpi (Tampere) ja tutkimusryhmä, , Precision medicine for prostate cancer. Kaksivuotinen apuraha. Taimi ja Ruben Biskopin rahasto ( ) Dos Panu Jaakkola (Turku) ja tutkimusryhmä, , Solujen hapentunnistajat munuaissyövän kasvussa ja sädeherkkyydessä. Kaksivuotinen apuraha. Aura, Anna ja Hanna Vuolle-Apialan rahasto ( ) Professori Lauri Aaltonen (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Kohti pienempää paksusuolisyöpäsairastavuutta molekyyligeneettisin työkaluin. Kaksivuotinen apuraha. Professori Olli Carpén (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Kohti munasarjasyövän yksilöllistä hoitoa uudet menetelmät ennusteellisten alaryhmien tunnistamiseen ja lääkeyhdistelmien valitsemiseen. Kaksivuotinen apuraha. Kurt Hjalmar Kastenin rahasto ( ) LT, dos Marko Salmi (Turku) ja tutkimusryhmä, , Stabilin-1 molekyylin merkitys syövän kehittymisessä. Aune Laaksosen rahasto ( ) Tutkimusprofessori Kirsti Husgafvel-Pursiainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Kuitualtistumiseen liittyvä keuhkosyöpä: Perimänlaajuiset metylaatiomuutokset ja transkriptomiikka-analyysit. Hilda ja Matti Tedren rahasto ( ) FT, dos Tero Aittokallio (Naantali) ja tutkimusryhmä, , Individualized drug target combinations: prediction, testing and translation. Kaksivuotinen apuraha. Varma Tuomisen rahasto ( ) Dos Kirsi Jahnukainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Lapsuusiän kantasolusiirron jälkeinen sairastavuus aikuisiässä. Kaksivuotinen apuraha. Tuovi Saransaaren rahasto ( ) LKT, dos. Ralf Bützow (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Endometrioidista alatyyppiä olevien gynekologisten kasvainten hoidon kehittäminen. Lehtori Sirkku Heikkisen rahasto ( ) LT, dos. Anna-Liisa Levonen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, , Nrf2 transkriptiotekijän onkogeeniset vaikutukset glioomassa. S47 Bengt och Rabbe Ekmans Fond ( ) Dos., LT Satu Mustjoki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Harvinaisten T- ja NK-soluisten leukemioiden patogeneesi ja uudet hoitokohteet. Kaksivuotinen apuraha. Frendtexin rahasto ( ) LT, Dos Sirkku Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, , Neurofibromatoosi ja syöpä. Cancer in neurofibromatosis. Dos Janne Pitkäniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Syöpäpotilaiden elossaolon alueellisen vaihtelun seuraaminen Käytännöllinen menetelmä rutiinikäyttöön. 17

18 Woldemar von Frenckells Fond för Kräftsjukdomarnas bekämpande ( ) FT, dos. Pia Vahteristo (Klaukkala) ja tutkimusryhmä, , MED12-geenin rooli kasvainten synnyssä. Makarna Olga och K. W. I. Mattsons Fond ( ) PhD Krister Wennerberg (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Yhdistelmälääkehoitojen systemaattinen tunnistaminen KRAS mutatoituneita syöpätyyppejä vastaan. Hilja Lehtisen rahasto ( ) Dos., LT Peppi Karppinen (Oulu) ja tutkimusryhmä, , 2-Oksoglutaraatista riippuvaiset dioksigenaasit syövässä. Olga ja Otto Källströmin muistorahasto ( ) Dos Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, ( Aida Viljasen rahasto), Combination oncolytic immunotherapy: harnessing the T-cell stimulating potential of oncolytic viruses. Kaksivuotinen apuraha. Aida Viljasen rahasto ( ) Dos Akseli Hemminki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, ( Olga ja Otto Källströmin rahasto), Combination oncolytic immunotherapy: harnessing the T-cell stimulating potential of oncolytic viruses. Kaksivuotinen apuraha. A. Ahlström Osakeyhtiön rahasto ( ) Dos. Ahti Anttila (Vantaa) ja tutkimusryhmä, , Seulonnassa todettujen rintaoireiden yhteys syöpäriskiin. Kaksivuotinen apuraha. Samuel ja Minna Maslovatin rahasto ( ) HLT, Professori Stina Syrjänen (Kuusisto) ja tutkimusryhmä, , HPV 16:n säätelyalueen metylaation merkitys infektion kroonistumisessa. Orion-yhtymä Oy:n rahasto ( ) FT Pekka Katajisto (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Ravinnosta riippuvat muutokset solujen välisessä viestinnässä ja niiden merkitys suolistosyövässä. Kaksivuotinen apuraha. Irma Stormbomin rahasto ( ) PhD Pipsa Saharinen (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Angiopoietin-2 as a target for novel therapeutic antibodies and as a biomarker in cancer. Eturauhassyöpärahasto ( ) FT Matti Poutanen (Piispanristi) ja tutkimusryhmä, , Androgeenivaikutuksen säätely eturauhassyöpäkudoksessa. FT, prof. Johanna Schleutker (Turku) ja tutkimusryhmä, , Kastraatio-resistentin eturauhassyövän geneettiset markkerit. Kaksivuotinen apuraha. Roosa nauha -rahasto ( ) MSc Muthiah Bose (Oulu) väitöskirjatyö, 3 500, Molecular and functional characterization of DNA damage response gene defects in breast cancer. 18

19 MSc Simona Bramante (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, Serotype chimeric oncolytic adeno-virus coding for granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) for treatment of sarcoma, melanoma and triple-negative breast cancer. MSc Maral Jamshidi (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, Breast cancer survival and treatment outcome in Finnish population. Dos. Juha Klefström (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Mycvälitteisen solukuoleman hyödyntäminen rintasyövässä. Kaksivuotinen apuraha. FT, prof. Pekka Lappalainen (Porvoo) ja tutkimusryhmä, , Twinfiliinin toiminta rintasyöpäsolujen invaasiossa ja kemoresistenssissä. Kaksivuotinen apuraha. Dos. Arto Mannermaa (Kuopio) ja tutkimusryhmä, , Rintasyövän biomarkkerit. Kaksivuotinen apuraha. Dos. Heli Nevanlinna (Veikkola) ja tutkimusryhmä, , Rintasyövän riskin, ennusteen ja hoitovasteen geneettinen tausta. Kaksivuotinen apuraha. Professori Ritva Vanninen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, , Kehittyneet MRI-analyysimenetelmät rintasyövän yksilöllisenä ennustekijänä. Kaksivuotinen apuraha. Ilma ja Vilho Mankin rahasto ( ) Professori Caj Haglund (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Identification and evaluation of new biomarkers. Kaksivuotinen apuraha. Cecilia och Max Bäcklunds fond för cancerforskning ( ) Dos Johanna Arola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Merkkiaineet endokriinisissa neoplasioissa. Kaksivuotinen apuraha. Dos, LKT Erkki Hölttä (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Primaarimelanooman metastasointiherkkyyden määräävät geeniekspression muutokset. Kaksivuotinen apuraha. Hilma Koskisen rahasto ( ) Dos Auli Karhu (Veikkola) ja tutkimusryhmä, , Kasvuhormonia erittävien aivolisäkekasvainten somaattinen tausta ja hoitovaste. Professori Lars R. Holstin rahasto ( ) Professori Sirpa Leppä (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Biologian ja uusimisriskin mukainen hoito aggressiivisessa B-solulymfoomassa. Kaksivuotinen apuraha. Märta ja Aarne Koskelon rahasto ( ) Professori Eero Pukkala (Järvenpää) ja tutkimusryhmä, , Sosioekonomisen aseman vaikutus kohdunkaulan syövän ilmaantumiseen ja seulontaan osallistumiseen sekä syöpäkuolleisuuteen Suomessa. Saga ja Harri Korhosen rahasto ( ) MSc Gergana Gateva (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 000, Septins regulate actin stress fiber contractility and osteosarcoma cell morphogenesis. FM Emmi Joensuu (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, Epigeneettiset muutokset perinnöllisissä ja satunnaisesti esiintyvissä syövissä. LL Anna Luomaranta (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, Imusolmukemetastasoinnin preoperatiivinen ennustaminen endometriumkarsinoomassa. 19

20 Kaarina Savolaisen rahasto ( ) TkT, prof. Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Potilaskohtaisen datan yhdistäminen hoitojen priorisoimiseksi rinta- ja munasarjasyövässä. Kaksivuotinen apuraha. Professori Olli-Pekka Kallioniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Yksilökohtainen syövänhoito. Kaksivuotinen apuraha. Aino ja Heikki Railon rahasto ( ) Professori Veli-Matti Kähäri (Turku) ja tutkimusryhmä, , Ihosyövän kasvun ja leviämisen molekulaariset mekanismit. Kaksivuotinen apuraha. Maire ja Erik Sylvinin rahasto ( ) FT, Dos Kaisa Lehti (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Syövän leviämisen signaalit ja proteolyyttiset säätelijät. Kaksivuotinen apuraha. Professori Olli Silvennoinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, , Molecular Mechanisms of Cytokine Signalling in Cancer. Kaksivuotinen apuraha. Lulu, Kaarlo ja Anja Pitkäsen rahasto ( ) FM Jenny Högström (Helsingfors) väitöskirjatyö, 3 500, PROX1 och dess signalering som terapeutiskt mål för kolorectal cancer läkemedelsutveckling. MSc Eevi Kaasinen (Helsinki) väitöskirjatyö, 4 000, Uusien tautialttiusperheiden ja tauteihin liittyvien geenivirheiden tunnistaminen laajamittaisen data-analyysin avulla. LL Tuomas Kaprio (Helsinki) väitöskirjatyö, 4 000, Glycomics in colorectal cancer. MSc Amanpreet Kaur (Turku) väitöskirjatyö, 3 500, The role of PME-1 in Cancer: Therapeutic implications. FM Kati Kämpjärvi (Espoo) väitöskirjatyö, 3 500, MED12-geenin rooli kasvainten muodostumisessa. LL Ilkka Liikanen (Helsinki) väitöskirjatyö, 4 000, Onkolyyttisen immunoterapian yhdistäminen perinteisiin syöpähoitoihin. LL Pirita Pekkonen (Helsinki) väitöskirjatyö, 3 500, Cellular reprogramming in cancer: cues from virus-host interactions. MSc Reetta Virtakoivu (Turku) väitöskirjatyö, 4 000, Integriinien signalointi ja solun tukirangan merkitys invasoivien syöpäsolujen liikkumisessa. Syöpäsäätiön kautta jaettavana ovat myös seuraavat apurahat Tellervo Edessalon säätiön apurahat ( ) Professori Ilmo Leivo (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Pään ja kaulan syövän uudet diagnostiset ja prognostiset biomarkkerit. Professori Johanna Mäenpää (Tampere) ja tutkimusryhmä, , TaY/Tays: Munasarjasyövän tutkimusprojekti. Urho Känkäsen säätiön apuraha (3 000 ) LL Maire Ratasvuori (Lappeenranta) väitöskirjatyö, 3 000, Kirurgisesti hoidetut luustometastaasit; elinajanodotteeseen ja komplikaatioihin vaikuttavat tekijät. Yhteensä 91 apurahaa, yhteensä euroa. 20

Verksamhetsplan 2014. Samhällspåverkan 17.9.2013. Cancerstiftelsen

Verksamhetsplan 2014. Samhällspåverkan 17.9.2013. Cancerstiftelsen 17.9.2013 Cancerstiftelsen Verksamhetsplan 2014 Cancerstiftelsen minskar det hot och de olägenheter som cancersjukdomarna orsakar i samhället och stöder cancerpatienterna och deras anhöriga under behandlingen

Läs mer

Cancerstiftelsen och Stiftelsen för cancerforskning

Cancerstiftelsen och Stiftelsen för cancerforskning Cancerstiftelsen och Stiftelsen för cancerforskning VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Stiftelsernas ändamål... 4 Generalsekreterarens översikt... 5 Förtroendevalda... 6 Styrelsen... 6 Arbetsutskottet... 6 Finansutskottet...

Läs mer

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 1 2 Stipendierna från Cancerstiftelsen har stor betydelse för forskarna i nuläget Cancerstiftelsen har gjort ett långsiktigt arbete med goda resultat för att

Läs mer

Cancerstiftelsen. Verksamhetsplan 2016

Cancerstiftelsen. Verksamhetsplan 2016 Cancerstiftelsen Verksamhetsplan 2016 1 Innehåll Cancerorganisationernas strategi... 3 Samhällspåverkan... 4 Bidrag till cancerforskning... 5 Stöd till utbildning... 7 Stöd till Cancerföreningen och övrigt

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf är en av de största folkhälso- och patientorganisationerna i Finland. I den riksomfattande organisationen ingår 17

Cancerföreningen i Finland rf är en av de största folkhälso- och patientorganisationerna i Finland. I den riksomfattande organisationen ingår 17 FAKTA STÖD HOPP Cancerföreningen i Finland rf är en av de största folkhälso- och patientorganisationerna i Finland. I den riksomfattande organisationen ingår 17 föreningar, både regionala föreningar och

Läs mer

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11. POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016 Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.2015 FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING SAMT INLEDNING TILL VERKSAMHETSPLANEN Föreningens

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Förvaltningsorgan 2013

Förvaltningsorgan 2013 Förvaltningsorgan 2013 DELEGATIONEN Lantbruksföretagaren Tiina Linnainmaa (2008 ), Tavastkyro Vice ordförande Direktör Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsingfors ORDINARIE MEDLEMMAR Företrädare för jord- och

Läs mer

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PROTOKOLL 90 Fullmäktige. FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PROTOKOLL 90 Fullmäktige. FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) EXTRA FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE Tid Onsdagen den 22 november 2011 klockan 14.00 Plats Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo Närvarande Aikkinen Ilmari Alatalo

Läs mer

Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan. Stiftelsen har understött vetenskaplig verksamhet, i enlighet med sitt syfte.

Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan. Stiftelsen har understött vetenskaplig verksamhet, i enlighet med sitt syfte. Anders Chydenius stiftelse Verksamhetsberättelse 2010 Stiftelsen har strävat att göra Anders Chydenius känd som en förespråkare för öppenhet inom ekonomi och förvaltning en internationellt sett betydande

Läs mer

Testamente en gåva till kommande generationer

Testamente en gåva till kommande generationer Testamente en gåva till kommande generationer CANCERSTIFTELSENS MÅL ÄR ATT ÖVERVINNA CANCER TESTAMENTSDONATION FÖR DET ARBETE SOM UTFÖRS FÖR ATT BEKÄMPA CANCER Vi kan i mångt och mycket tacka Cancerstiftelsens

Läs mer

Cancerstiftelsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Cancerstiftelsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Cancerstiftelsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Cancerstiftelsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 INNEHÅLL CANCERSTIFTELSENS MÅL, MISSION OCH VÄRDEN....................... 5 Cancerstiftelsens mål......................................

Läs mer

Cancerorganisationernas strategi 2020

Cancerorganisationernas strategi 2020 Cancerorganisationernas strategi 2020 Inledning Namnet Cancerorganisationerna används när man hänvisar samtidigt till Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen. Till Cancerföreningen i Finland hör

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Tidigt ingripande i familje- och närståendevåld på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård

Tidigt ingripande i familje- och närståendevåld på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård Centrala resultat Tidigt ingripande i familje- och närståendevåld på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård RutiiNiksi-projektet (2011 2013) undersökte och utvärderade de metoder som används på rådgivningsbyråer

Läs mer

Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning FINLANDS AKADEMI

Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning FINLANDS AKADEMI Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning 1 Finlands Akademi och statens totalreform av forskningsinstituten och forskningsfinansieringen Statsrådets principbeslut 5.9.2013 Riksdagen godkänner

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

Räkenskapsåret 2005. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2005. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 25 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 25 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Stefan Bergström, ordförande, överläkare

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 28 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 28 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1 4992/01.01.01/2014 Stadsstyrelsen 79 2.3.2015 Stadsstyrelsen 95 16.3.2015 43 Ordinarie tillsättande av tjänsten som teknisk direktör (vakansnummer 521000) i teknik- och

Läs mer

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002 Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 22 Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 22 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Bengt Lundgren, ordförande, överläkare

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd. med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING. Remiss. Utlåtande.

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd. med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING. Remiss. Utlåtande. FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 3 april 2001 en proposition med förslag

Läs mer

AroCell AB. Årsstämma. 18 maj 2016

AroCell AB. Årsstämma. 18 maj 2016 AroCell AB Årsstämma 18 maj 2016 MÄTER VAD SOM ÄR VIKTIGAST! TK 210 ELISA En Känslig och Specifik Biomarkör för Celltillväxt och Cellomsättning ATT FÖRBÄTTRA BESLUT UNDER CANCERBEHANDLING Individualiserade

Läs mer

Informationsfriheten - Anders Chydenius och offentlighetsprincipens tillkomst professor Juha Manninen

Informationsfriheten - Anders Chydenius och offentlighetsprincipens tillkomst professor Juha Manninen Anders Chydenius stiftelse Verksamhetsberättelse för 2005 Seminarier År 2005 utvidgade Chydenius-stiftelsen sitt verksamhetsfält och gav ut sin första publikation. Centrala mål som uppnåtts under året

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Inforrnatör Anni Lehtonen (Får publiceras 28.11.2013 kl 10.00) Tel 02956 44221 eller 050 375 7026

PRESSMEDDELANDE Inforrnatör Anni Lehtonen (Får publiceras 28.11.2013 kl 10.00) Tel 02956 44221 eller 050 375 7026 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINGFORS TINGSRÄTT HELSINGFORS TINGSRÄTT PRESSMEDDELANDE Inforrnatör Anni Lehtonen (Får publiceras 28.11.2013 kl 10.00) Tel 02956 44221 eller 050 375 7026 ASFALTSKARTELLRÄTTEGÄNGEN

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Urvalskurser 2015 Bilaga 3

Urvalskurser 2015 Bilaga 3 2015 Bilaga 3 Esbo försäkringsdistrikt Tfn 020 371 012 Byrån i Hagalund Tapiotorget, 02100 ESBO postadress: PB 21, 00232 HELSINGFORS Sirpa Vakkamäki Ersättare: Leena Eerola Kiipula/Esbo Stiftelsen för

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Innehåll Föreningens ändamål, mission och värderingar... 3 Generalsekreterarens översikt... 4 Förtroendevalda Förtjänstmedaljer...

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012 Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) 277 Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam HEL 2012-002570 T 00 00 03 Beslut Behandling

Läs mer

Förslag till. praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser

Förslag till. praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser Förslag till praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder Syftet med den här guiden är att presentera praxis

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Finlands Cancerregister Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning

Finlands Cancerregister Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning Cancerpatienternas överlevnadstal i olika områden På sidorna 3 16 framställs de ålderstandardiserade relativa överlevnadstalen för patienter i de olika universitetssjukhusens ansvarsområden vilka har diagnostiserats

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 214 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 214 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Protokoll 94 1(8) Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde Tid Torsdag 7.5.2015 klockan 15.00 Plats Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Närvarande Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Haukilahti

Läs mer

Delegation för skärgårdstrafik

Delegation för skärgårdstrafik Delegation för skärgårdstrafik NTM-centralen i Egentliga Finland, Trafik och infrastruktur Sirpa Vanhala 6.10.2015 2 Delegationens verksamhet Hösten 1993 grundade Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt delegationen

Läs mer

Ö verblick över förberedelserna inför Finlands årsjubileum. Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016

Ö verblick över förberedelserna inför Finlands årsjubileum. Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016 Ö verblick över förberedelserna inför Finlands 10 0 - årsjubileum Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016 Tema och fokus Tillsammans 2017 Finlands 100 år Finland idag Finland i framtiden Alla finländare

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Räkenskapsåret 2006. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2006. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 26 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 26 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Räkenskapsåret 2007. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2007. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 27 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 27 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Stipendier för år 2004

Stipendier för år 2004 Stipendier för år 2004 Stiftelsen Maud Kuistilas minne har utdelat stipendierna för medicinsk forskning för år 2004. I år uppgick antalet stipendiemottagare till 55 och det sammanlagda utdelade beloppet

Läs mer

STATUTER FÖR STIFTELSEN ARCADAS FONDER

STATUTER FÖR STIFTELSEN ARCADAS FONDER STATUTER FÖR STIFTELSEN ARCADAS FONDER Stiftelsen Arcada förvaltar för närvarande följande fonder: 1.1. Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond I 1.2. Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond II 1.3.

Läs mer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010 Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 sidan 1 (2) Verksamhetsåret 2010 var diabetesföreningens 23 verksamhetsår.

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 5 april 2016 kl. 13.00 i Finlandiahusets Helsinki-sal, Mannerheimvägen

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2014 I ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN

VERKSAMHETSÅRET 2014 I ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN ERSÄTTNINGSNÄMNEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN CIRKULÄR 1/2015 Bulevarden 28 00120 Helsingfors Telefon 0404 504 211 4.2.2015 Fax 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) VERKSAMHETSÅRET 2014 I ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Cancerföreningen i Finland rf ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Innehållsförteckning Föreningens mål, mission och värden... 3 Generalsekreterarens översikt... 4 Förtroendevalda Förtjänstmedaljer...

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar IV Medicinska klinikens tre professorer på Klinikens dag den 25 november 1994. Från vänster Otto Wegelius, Frej Fyhrquist och Bertel von Bonsdorff. Foto Helsingfors universitet, AVavdelningen, Eero Roine.

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Anders Chydenius stiftelse. Verksamhetsberättelse för 2006. Sommarseminariet

Anders Chydenius stiftelse. Verksamhetsberättelse för 2006. Sommarseminariet Anders Chydenius stiftelse Verksamhetsberättelse för 2006 Sommarseminariet Tyngdpunkten för Anders Chydenius stiftelse år 2006 var starten för projektet att ge ut Chydenius samlade verk, 240-årsjubileet

Läs mer

Skärgårdskommission 11.4.2016 PROTOKOLL 2/2016

Skärgårdskommission 11.4.2016 PROTOKOLL 2/2016 Skärgårdskommission 11.4.2016 PROTOKOLL 2/2016 14 Öppnande av mötet 15 Konstaterande av laglighet och beslutförhet 16 Godkännande av arbetsordningen 17 Protokollets justering 18 Seminarium om skärgårdstrafik

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Val- och partifinansieringskommissionen Typ av

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 402) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-3 255) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 402) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-3 255) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 842 (-2 402) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,10

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010

Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010 1(8) Justitieministeriet Lagberedningsavdelningen PB 25 00023 STATSRÅDET 15.7.2013 Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010 Ärende Utlåtande om betänkandet av arbetsgruppen

Läs mer

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Gemensamma åtgärder www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Forumet för välbefinnande i arbetet handlar om att dela ut och lära av god praxis nätverksträffar och förstärkning av samarbetet

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETSBETÄNKANDE 16/2000 rd

EKONOMIUTSKOTTETSBETÄNKANDE 16/2000 rd EKONOMIUTSKOTTETSBETÄNKANDE 16/2000 rd Regeringens proposition med förslag tilllag om skuldrådgivning och vissa lagar som har samband med den INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 16 maj 2000 regeringens

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt 2004 2006 Den livslånge studenten att följa kunskapsutvecklingen i en flexibel lärandemiljö, den 6 oktober

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

innehåll 2 Cancerorganisationerna

innehåll 2 Cancerorganisationerna ÅRSBERÄTTELSE 2011 innehåll MiSSion, VÄRdERingaR...5 generalsekreterarens översikt...6 FöRTRoEndEVaLda FöRTjÄnSTMEdaLjER...9 delegationen för Cancerförening i Finland Cancerstiftelsen och Stiftelsen för

Läs mer

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Perioden i sammandrag: Nettoomsättning uppgick till 174 tsek. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 404 tkr. Resultaten per aktie uppgick

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Höjdpunkter 2014 Uppdaterad grafisk profil Den nya moderna loggan visar även vår samhörighet med Svenska Diabetesförbundet. Armband för forskningen I vårt fortsatta samarbete

Läs mer

POHJOLA BANK ABP PROTOKOLL 1/2013 1 (15) Tid Fredagen den 22 mars 2013 kl. 14.00 16.15

POHJOLA BANK ABP PROTOKOLL 1/2013 1 (15) Tid Fredagen den 22 mars 2013 kl. 14.00 16.15 POHJOLA BANK ABP PROTOKOLL 1/2013 1 (15) ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Tid Fredagen den 22 mars 2013 kl. 14.00 16.15 Plats Närvarande Helsingfors Mässcentrum, kongressflygeln, adress Järnvägsmannagatan 3, 00520

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

VARJE GÅVA ÄR BÖRJAN TILL EN SKATT.

VARJE GÅVA ÄR BÖRJAN TILL EN SKATT. VARJE GÅVA ÄR BÖRJAN TILL EN SKATT. STÖD FORSKNINGEN. DU STÖDER MÅNGAS HÄLSA. 1 Diabetes är en livslång följeslagare Allt fler barn i Finland får diabetes, många redan som spädbarn. Sjukdomen blir en livslång

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 21 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 21 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

1 Stipendiernas syfte Aalto-universitetets studentkår (AUS) delar ut stipendier till sina medlemmar

1 Stipendiernas syfte Aalto-universitetets studentkår (AUS) delar ut stipendier till sina medlemmar BESLUT 1(6) Stipendiereglemente 1 Kapitlet Allmänna principer 1 Stipendiernas syfte Aalto-universitetets studentkår (AUS) delar ut stipendier till sina medlemmar 1. för att stödja chanserna till internationalisering

Läs mer

Människorättsdelegationens arbetsordning

Människorättsdelegationens arbetsordning Människorättsdelegationens arbetsordning Antagen den 9 mars 2015 Människorättscentrets delegation är ett nationellt samarbetsorgan för aktörer inom de grundläggande och mänskliga rättigheterna och som

Läs mer

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2001 rd

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2001 rd LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2001 rd Regeringens proposition om en revision av vissa bestämmelser om äktenskap och ärvande inom den internationella privaträtten INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1/2012 1 (47) Stadsfullmäktige Kj/10 18.01.2012. Beslut Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

Helsingfors stad Protokoll 1/2012 1 (47) Stadsfullmäktige Kj/10 18.01.2012. Beslut Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag Helsingfors stad Protokoll 1/2012 1 (47) 10 Helsingfors Energis uppdaterade utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid HEL 2011-007015 T 14 03 00 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Din lilla rosa bok om bröst

Din lilla rosa bok om bröst Din lilla rosa bok om bröst Årets Rosa Bandet-designer är Liselotte Watkins Jag ville göra ett mönster som hyllar brösten och som känns positivt och glatt. Även om ämnet är allvarligt och jag själv har

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Cancerföreningen i Finland rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Cancerföreningen i Finland rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Föreningens ändamål, mission och värderingar... 4 Generalsekreterarens översikt... 4 Förtroendevalda Förtjänstmedaljer... 6 Delegationen... 6

Läs mer

Esbo stad Protokoll 165. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 165. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 2553/07.02.00/2012 Stadsstyrelsen 321 12.11.2012 165 Motion om användning av Esbo stads vapen Beredning och upplysningar: Tyry-Salo Satu, tfn 09 8162 2112 E-post enligt

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Aalto-korkeakoulusäätiö Stiftelsen för Aalto-högskolan Aalto University Foundation STIFTELSEURKUND

Aalto-korkeakoulusäätiö Stiftelsen för Aalto-högskolan Aalto University Foundation STIFTELSEURKUND Aalto-korkeakoulusäätiö Stiftelsen för Aalto-högskolan Aalto University Foundation STIFTELSEURKUND Vi undertecknade har beslutat grunda Stiftelsen för Aalto-högskolan, vars syfte, enligt vad som närmare

Läs mer

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 303/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det till museilagen fogas en

Läs mer

Sammandrag av räkenskaperna för stiftelsen. Gävle Cancerfond

Sammandrag av räkenskaperna för stiftelsen. Gävle Cancerfond Sammandrag av räkenskaperna för stiftelsen Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2001 BERÄTTELSE ÖVER 2001 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Begnt

Läs mer

SFS mästerskapstävling

SFS mästerskapstävling Borgå 01.03.2009 9:31:30 Ilmakivääri 20 ls, sarja 8IT 1. Erik Valkamo KSF 96 95 191 2. Daniel Liewendahl ÅSSF 91 93 184 Ilmakivääri 20 ls, sarja 10IT 1. Rasmus Lagerström RS 98 98 196 2. Martin Nyholm

Läs mer

FINLANDS DÖVAS FÖRBUND RF 1 (6)

FINLANDS DÖVAS FÖRBUND RF 1 (6) 1 (6) Ordinarie förbundsmöte Tid 17.6.2017 Plats Ljusa huset, Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors Lunch kl. 12.00 13.00 Kaffe kl. 15.30 16.00 9.00 10.00 Granskning av delegaternas fullmakter Reseersättningar

Läs mer

I denna verksamhetsberättelse avses med yrkesutbildning ungdomars och vuxnas yrkesutbildning samt yrkeshögskoleutbildning.

I denna verksamhetsberättelse avses med yrkesutbildning ungdomars och vuxnas yrkesutbildning samt yrkeshögskoleutbildning. BILAGA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry är en medlemsförening i OAJ:s Ammattilliset opettajat OAO ry och medlem av

Läs mer

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse DIABETESFÖRBUNDET I FINLAND RF DIABETESFÖRENINGENS MODELLSTADGAR Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse 12.6.2012 Patent- och Registerstyrelsens förhandsgranskningsbeslut 14.01.2013

Läs mer

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen 19.5.2016 Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen De ofta ställda frågorna och svaren handlar

Läs mer

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd Regeringens proposition om godkännande av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och protokollet till överenskommelsen mellan Finland

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom 744/2015 53 Direktiv för placeringsverksamheten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom Beslut Antecknades för kännedom. Beslutshistoria

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om anmälan av kandidaters valfinansiering PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om

Läs mer

HKScan Abp. Beslut om disposition av vinst enligt balansräkningen och utdelning till aktieägare

HKScan Abp. Beslut om disposition av vinst enligt balansräkningen och utdelning till aktieägare Beslut om disposition av vinst enligt balansräkningen och utdelning till aktieägare föreslår bolagsstämman att utdelningen fastställs till 0,22 euro per aktie. Utdelning sker till aktieägare som på avstämningsdagen

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 18/2011 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/8 30.11.2011

Helsingfors stad Protokoll 18/2011 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/8 30.11.2011 Helsingfors stad Protokoll 18/2011 1 (5) 237 Bildande av Stiftelsen FRAME med uppgift att främja export och internationalisering av visuell konst HEL 2011-007394 T 00 01 06 Beslut beslutade i enlighet

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 5/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 5-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer