TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG"

Transkript

1 V= Antal sidor 33 Inarbetade PM: LANDSTINGSSERVICE-FASTIGHETER VÄRMLAND SJUKHUSET I ARVIKA ARVIKA HUS 4, OPERATION Diarienr: LK/ Projekt: V-450 TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av SWECO THEORELLS AB Göteborgskontoret... Ansvarig Projektnr Projektansvarig Mikael Ljunghäll Handläggare Lars Johansson Tfn SWECO THEORELLS AB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax SWECO THEORELLS AB Org.nr , säte Stockholm Ingår i SWECO-koncernen p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

2 Projektnr SJUKHUSET I ARVIKA ARVIKA HUS 4, OPERATION PROJEKT V 450 STYRINSTALLATIONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOD SID 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 80/1 Utförandeföreskrifter 80/1 Allmän orientering 80/2 Tekniska förutsättningar 80/3 81 STYR OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT 80/4 B Hänvisningar 80/4 Allmänt 80/4 Omfattning allmänt 80/6 Speciella förutsättningar 80/7 I sidoentreprenader ingår 80/10 KANALISATIONSSYSTEM 80/11 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M...80/12 BB FÖRARBETEN...80/12 BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D...80/12 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING...80/14 BEC DEMONTERING...80/14 BED RIVNING...80/15 L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDS- IMPREGNERINGAR M M...80/16 LC MÅLNING M M...80/16 LD PS S SJ SKYDDSBELÄGGNING...80/16 VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM...80/17 APPARATER, UTRUSTNINGAR, KABLAR, M M I EL- OCH TELESYSTEM...80/18 APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR LAGRING, TRANSFORMERING, FASKOMPENSERING, OMRIKTNING M M...80/18 p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

3 Projektnr SJUKHUSET I ARVIKA ARVIKA HUS 4, OPERATION PROJEKT V 450 STYRINSTALLATIONER KOD SID U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING...80/19 UA UB Y YT APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING...80/19 GIVARE...80/23 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M...80/24 MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER...80/24 YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER...80/24 YTB PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONER...80/24 YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER 80/28 YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER...80/28 YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER...80/28 YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER...80/29 YUK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER...80/29 YUM MILJÖDOKUMENTATION FÖR INSTALLATIONER...80/29 YUP YUQ YY INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL...80/29 KONTROLLPLANER FÖR INSTALLATIONER...80/30 ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING...80/30 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga Driftkort med datasammanställningar för EL och VVS Enligt förteckning Apparatskåpsdokumentation för demontering information, befintlig installation. Enligt förteckning 12.6 Ritningsförteckning styrinstallationer p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

4 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/1 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr TEKNISK BESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till AMA 98 och omfattar installationsarbeten för: 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM I beskrivning anges vissa produkter med fabrikatbeteckningar. Detta för att på så sätt ange nivån för standard och kvalitet på beskriven produkt För anbudsgivare gäller att anbud skall avfattas i enlighet med föreslaget material i beskrivning. Alternativ till föreskrivet fabrikat välkomnas dock och beställaren kommer att värdera likvärdighet i jämförelse med föreskriven produkt. Värderingsgrunder är bland annat prestanda, kvalitet, pris, tillgänglighet, miljöpåverkan samt drift- och underhållsaspekter. Se även AFC.21. In- och uttransport och lyft Anbudsgivare skall bedöma möjligheterna till ut- och intransporter av apparatskåp m m samt kostnader härför. Alla kostnader för utoch intransporter och lyft av apparatskåp m m samt erforderliga byggåtgärder härför ingår i entreprenaden. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Miljökrav Levererat material till arbetsplatsen skall om så är möjligt vara förpackat i återvinningsbara material, om så inte är fallet skall leverantören återta förpackningen för destruktion e d. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

5 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/2 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr ALLMÄN ORIENTERING Projektet avser etappvis ombyggnad, se genomförandeplan, av framförallt hus 4, Arvika sjukhus, men även omkringliggande utrymmen i hus 3, hus 16, hus 17 samt lokaler för pol-op och sterilcentral. Driftkort enligt bilaga 1 och 2 avser etapp 2 där ej annat anges. Etapp 2 Hus 4 förses med nya, våningsvis försörjande luftbehandlingsaggregat samt rörsystem för medicinska gaser, vatten, värme- och kylsystem. Luftbehandling och huvudsystem för rör placeras på plan 5 där befintligt fläktrum byggs ut. På plan 4, operationsavdelningen installeras bl.a 4 nya operationsrum. Intilliggande sterilcentral byggs ut. Plan 3 förses med ny kommunikationskorridor och övriga utrymmen förbereds för framtida ombyggnad. Plan 2 förses med ombyggnad av dragskåpssystem och giftskåp. I hus 17 installeras ny DUC för elfunktioner, reservkraftsdrift. Etapp 1B och 1C I hus 3 på plan 4 installeras brandgasspjäll och plan 5 temperatur mätning, för ny verksamhet, som anslutes till befintlig apparatskåp. Etapp 1E Plan 2 i hus 4 förses med ombyggnad av dragskåpssystem och giftskåp samt tillfälligt luftbehandlingsaggregat VA6 flyttas från plan 5 och installeras i plan 3. I hus 4 för Pol-OP installeras dragskåp med ny styrinstallation samt frånluftsfläkt på yttertak som anslutes till befintligt app.skåp. Utomhusaggregat försörjande Pol-OP på plan 5 byggs in under nytt tak, styrinstallationer påverkas ej. Etapp 3 I hus 4 för Pol-OP installeras larmcentral för medicinska gaser samt befintlig demonteras. Hus 16 påverkas ej med förändrad styrinstallation. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

6 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/3 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr Tekniska förutsättningar KV01 Tappkallvatten Temperatur C Tryckklass PN 10 VV01 VVC01 Tappvarmvatten Temp. legionella station Temperatur fastighet Tryckklass Tappvarmvattencirkulation Temperatur Tryckklass 70 C 55 C PN10 55 C PN10 VPV01 VS06 KM01 KBP01 Värmebärare, primär Systemtemperatur 60 C Tryckklass PN 10 Värmebärare, sekundär Systemtemperatur 35/30 C Tryckklass PN 10 Kylvatten Systemtemperatur C Tryckklass PN 10 Köldbärare Systemtemperatur 9/ 15 C Tryckklass PN 10 p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

7 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/4 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr 81 STYR- 0CH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT Hänvisningar För denna entreprenad gäller även handlingar enligt förteckning i AF-del för Landstinget i Värmland, Landstingsservice-Fastigheter; Allmänt Entreprenaden omfattar demontering av befintlig utrustning samt installation av ny styr- och övervakningssystem för ombyggnad av rörsystem samt luftbehandlingssystem inom hus 4, ombyggnad av operation. Omfattning av entreprenaden är redovisad på ritningar samt driftkort med funktionstexter enl. förteckning enligt denna beskrivning. Omfattning av denna entreprenad enligt bilaga 1 och 2. Befintligt apparatskåp AS för befintligt luftbehandlingsaggrega VA6 inom fläktrum plan 5 hus 04 flyttas till plan 3 i etapp 1E med ingående komponenter samt demonteras i etapp 2. Yttre funktioner som ska kvarstå efter övrig demontering är redovisade på driftkort enligt bilaga. Se även speciella förutsättningar.) Befintlig anläggning är utförd enligt följande; - Rör- och luftbehandlingsinstallation är utförd med konventionell lokal elektronisk/elektrisk reglering med anslutning via lokala reglercentraler som demonteras i hela sin utsträckning. Systemen enligt ovan övervakas via centralt elektroniskt övervakningssystem som demonteras i hela sin utsträckning komplett med relation och uppdatering av bef DHC. (fabr Johnson Control) Befintliga huvudkablar till befintliga apparatskåp demonteras av EL-entreprenör, övrig demontering inom apparatskåp ingår i denna entreprenad. För gränsdragning av demontering gäller lika förutsättningar som vid montering, se gränsdragningslista. Styr- och övervakningsinstallationen utföres med datoriserat system bestående av datorundercentraler, DUC:er, enligt följande: Komplett utförande med kommunikationsslinga, anslutning till sjukhusets centrala datorsystem, anslutning till befintlig huvuddator, DHC, inom driftcentral, utförande av grafiska bilder mm. helt enligt Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

8 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/5 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr Övervakningssystem, larmcentral, tryckvakter m m för system G1, -G2, -L1, -L3 för medicinska gaser enligt driftkort 04-54:01 levereras av rörentr. I denna entreprenad ingår, utöver ansl mot DUC, att utföra kommunikation av gränssnitt via lokal bus RS285 med översättning via omvandlare till Profibus. Programmering utföres av teleentr, för lev av OP-paneler. Komponenter samt lev.gränser enligt anvisning på driftkort. För brand- och brandgasspjäll installeras datoriserade enheter som anslutes via Siox-bus med kommunikation och anslutning till sjukhusets centrala datorsystem, anslutning till befintlig huvuddator, DHC, inom driftcentral, utförande av grafiska bilder mm. helt enligt Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. För energimätare installeras datoriserade enheter som anslutes via M-bus med kommunikation och anslutning till sjukhusets centrala datorsystem, anslutning till befintlig huvuddator, DHC, inom driftcentral, utförande av grafiska bilder mm. helt enligt Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. För dragskåpsventilation utföres lokal styr- och reglerinstallation ej ansluten till DUC och DHC, enligt specifikation på driftkort och denna beskrivning, se kap UA. Kanalisation inom rum för dragskåpsventilation ingår i SÖE. Styrentreprenör injusterar frekvensomriktare i samråd med berörda entreprenörer, avser även befintliga luftbehandlingssystem för hus 3, hus 4 pol.op samt sterilcentral, Samordnad avprovning ingår i styrentreprenaden se AF-del Dokument för samordnad provning översändes separat enligt AF-del. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

9 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/6 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr Omfattning allmänt Styr- och övervakningsanläggning utförs till komplett driftsklar anläggning. Styrutrustning komplett enligt LiV-standard. Förteckning över komponenter typ givare, ställdon, frekvensomvandlare m m ingående i entreprenaden redovisas på driftkort, mängdning utförs av entreprenören. Styrventiler och eldata (motorer etc) är redovisade på driftkort och / eller i datasammanställningar enligt denna beskrivning. Elinstallation komplett med apparatskåp, motorskydd, kontaktorer, elkablage, kanalisation m m enligt standard. Mängd ej redovisad, utförs av entreprenören. Befintligt kablage, säkerhetsbrytare samt övrig komponent som får återanvändes eller bytes, kompletteras, redovisas på driftkort. Apparatskåp komplett enligt standard. I denna entreprenad ingår nya apparatskåp: AS01 inkl DUC AS02 inkl DUC AS03 inkl DUC AS04 inkl DUC AS05 inkl DUC - Separat DUC för EL, DUC06 inom telerum hus Separat DUC för EL, DUC01 inom telerum hus komplettering av befintligt apparatskåp för fläktrum sterilcentralen AS-04-AS3 med komplettering av bef. DUC enligt driftkort. Utföres i etapp 2. - komplettering av befintligt apparatskåp för fläktrum hus AS2 med komplettering av av bef. DUC enligt driftkort. Utföres i etapp 1B och 1C. - komplettering av befintligt apparatskåp för fläktrum B1CBKA med komplettering av elgrupper samt komplettering av bef. DUC enligt driftkort. Utföres i etapp 1E och 3. Utförande enligt funktionsbeskrivning. I övrigt kompletteras befintlig funktion enligt funktionsbeskrivning. Demontering. Demontering av bef. funktioner enligt kod B3. Samtliga styrfunktioner, givare styrventiler m m inkl kablage reglercentraler, övrig elektrisk installation som ej utnyttjas för ny installation ska demonteras i hela sin omfattning. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

10 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/7 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr Märkning, skyltning enligt bilaga avser samtliga komponenter, funktioner som redovisas i denna entreprenad. Avser även ommärkning av befintliga fläktar mm. Dokumentation, relationshandlingar, protokoll, provning utförs enligt standard. Kraftmatning från UPS-installation till DUC för resp apparatskåp ingår i EL-entreprenad. Speciella förutsättningar - Apparatskåp AS02 (OBS HUS 03 plan 5) Befintlig regleranläggning är utförd med datoriserad styr och reglerutrustning, datorundercentraler fabrikat Geamatic Styr AB (Trend). Datorundercentraler är placerade inom gemensamt apparatskåp Befintlig DUC kompletteras med I/O-funktioner för brandgasspjäll och temp.mätning enligt driftkort 03-57:01. Befintlig DUC`s I/O-funktioner är delvis utnyttjade, se driftkort. Befintlig dokumentation enligt bilaga 2. - Apparatskåp AS-04-AS03 (sterilcentralen plan 5) Befintlig regleranläggning är utförd med datoriserad styr och reglerutrustning, datorundercentraler fabrikat Johnson Control. Datorundercentraler är placerade inom gemensamt apparatskåp och har ej kommunikation med överordnat system DHC. Befintlig DUC kompletteras med I/O-funktioner för signaler enligt driftkort, befintlig DUC`s I/O-funktioner är utnyttjade. Larmprioritet kopplas vidare till övervakningssystem via larmpanel. Befintlig dokumentation enligt bilaga 2. Funktioner från denna DUC anslutes ej till DHC. - Apparatskåp B1CBKA (Pol.op hus 4 plan 3) Befintlig regleranläggning är utförd med datoriserad styr och reglerutrustning, datorundercentraler fabrikat Johnson Control. Datorundercentraler är placerade inom gemensamt apparatskåp och har ej kommunikation med överordnat system DHC. Befintlig DUC kompletteras med I/O-funktioner för signaler enligt driftkort, befintlig DUC`s I/O-funktioner är utnyttjade. Larmprioritet kopplas vidare till övervakningssystem via larmpanel. Befintlig dokumentation enligt bilaga 2. Funktioner från denna DUC anslutes ej till DHC. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

11 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/8 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr - Apparatskåp AS för befintligt luftbehandlingssystem VA6. Befintlig apparatskåp komplett med samtliga, även yttre, funktioner demonteras och flyttas till plan 3 enligt luftbehandlingsritningar. Samtliga funktioner, givare, vakter styrdon mm återmonteras för funktion enligt befintligt elschema. Befintligt apparatskåp kompletteras med följande funktioner enligt driftkort: 1. Startgrupper för frånluftsfläktar från dragskåp och giftskåp i plan 2, fläktar är placerade på plan Rökdetektor installerad i fläktrum. 3. Anslutning, inkoppling, av centralt brandlarm för plan 2 framdraget av elentreprenör. 4. Befintlig larmpanel kompletteras och anslutes till system lika befintligt utförande. 5. Anslutning, inkoppling av ny huvudmatarkabel framdragen av EE. Bef installation kompletteras enligt driftkort Data enligt befintlig dokumentation, bilaga 2, samt enligt data i komponentförteckning på driftkort. Då etapp 2 för plan 2 är utförd, demonteras samtliga installationer, samt frånluftsfläktar för dragskåp och giftskåp flyttas av LE till plan 5. - Apparatskåp AS06 för frånluftsfläkt till diatermiutsug. Apparatskåp levereras och monteras av LE. I styrentreprenad SÖE ingår: 1. Inkoppling av matande huvudkabel. 2. Anslutning, inkoppling, mellan apparatskåp och av komponenter enligt driftkort. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

12 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/9 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr Dimensionering av ställdon till styrventiler Max differenstryck över styrventil vid reglering: Max differenstryck över styrventil vid stängt läge, dps, redovisas i datasammanställningar. 600 kpa System och funktioner I denna beskrivning beskrivs anläggningarna med sina grundfunktioner. Delsystemets funktioner finns redovisade på driftkort med flödesscheman, funktionssamband och funktionstexter. Entreprenör placerar komponenter som redovisas på bygghandling samt underlag för relationshandling. Ventil och eldata (motorer etc) är redovisade på datasammanställningar och omfattar styrventiler med flöde och tryckfall samt motorer med preliminära effektuppgifter. Dessa data är enbart till för anbud, definitiva data insamlas av SÖE från resp entreprenör samt kontroll på plats av befintliga data. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

13 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/10 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr I sidoentreprenader ingår: Med tillägg till Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. * Enskild provning samt utförande av samordnad avprovning - I rörentreprenad ingår: * Leverans och montage av kylmaskin komplett med apparatskåp för styr- och regler. * Leverans och montage av kylmedelskylare komplett med apparatskåp samt elinstallation för styr- och regler. * Leverans och montage av ångalstrare komplett med utrustning för styr- och regler. * Leverans och montage av tryckluftskompressor för Instrumentluft komplett med utrustning för styr- och regler. * Leverans av larmcentral mm för medicinska gaser enligt driftkort. - I luftbehandlingsentreprenad ingår: * Leverans och montage av fläktar med motorer. * Leverans och montage av mätfläns alt mätdysa i aggregat. * Leverans och montage av reglercentral inkl motor samt rotationsvakt för varvtalsreglering av roterande värmeväxlare. * Leverans och montage av apparatskåp AS06 för frånluftsfläktar till diatermiutsug. * Leverans av styrventiler, reglercentraler för frånluftssystem till diatermiutsug, se driftkort. - I elrentreprenad ingår: * Leverans och montage av operationsrumspaneler, komplett installerade. SÖE ansluter enligt driftkort. - I beställarens åtagande ingår * Tillhandahållande av befintlig dokumentation som berörs av denna entreprenad. * Kablage för LiV-nätets spridningsnät till kommunikationsnod via TCP/IP. * Korskoppling för TCP/IP. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

14 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/11 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr KANALISATIONSSYSTEM Med tillägg till Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. Kanalisation inom fläktrum plan 5 är redovisad på planritning och avser huvudkanalisation som ingår i SÖE samt övrig kanalisation ingående i el-entreprenaden. Kanalisation ingående i SÖE är markerad SÖE. Kompletterande kanalisation inom plan 5 utföres av SÖE. Samordning utföres i samråd med el-entreprenad samt övriga entreprenader. Övrig kanalisation ingående i el-entreprenad är redovisad på planritningar. SÖE samråder med el-entreprenad vid förläggning. Övrigt Kanalisation, kabelkanal, utföres i denna entreprenad SÖE för utanpåliggande komponenter placerade utanpå vägg. Kanalisation inom rum för dragskåpsventilation ingår i SÖE. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

15 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/12 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M OMFATTNING Omfattningen redovisas på ritningar enligt ritningsförteckning, denna beskrivning, tillhörande AF och kompletterande besök på platsen. FÖRUTSÄTTNINGAR Innan anbud avges skall anbudsgivaren göra syn på platsen som komplettering till ritningarna samt ta del av förhållanden på platsen för att förvissa sig om arbetets art och omfattning. Entreprenören skall utföra alla erforderliga inventeringar på platsen som erfordras för entreprenadens genomförande. BB BBB BBB.58 FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D Utförda undersökningar av el- samt styr- och övervakningsinstallationer En miljöinventering är utförd där bly konstaterades i elektriskt kablage som är monterat enligt följande: Hus 3: Ledningar i rör och på stege samt klamrade på vägg och i tak. Ledningar typ FK i rör, EKLK, EKK, AKKJ, EKKJ och FKKJ. Hus 4: Ledningar i rör och på stege samt klamrade på vägg och i tak. Ledningar består av äldre blymantlad kabel av typ.ekkl och FKKL i övrigt ledningar typ FK i rör, EKLK, EKK, AKKJ, EKKJ och FKKJ. Hus 17: Ledningar typ FK i rör, EKLK, EKK, AKKJ, EKKJ och FKKJ. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

16 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/13 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr RESULTAT Vid inventeringen fann man material innehållande följande ämnen: EL FÖR STYR Aluminium: Elledningar Koppar: Hus 3 Elledningar Hus 4 Elledningar, centralutrustningar, snabbtelefonväxel (många kopparspolar). Hus 17 Elledningar Bly : Hus 4 Elledningar Kadmium: PVC: Finns som tillsatser eller pigment i äldre kabelisolering och plastmaterial fram till 1982 (kan förekomma). Ledningskanaler och ledningar. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

17 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/14 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr BE BEC FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING DEMONTERING Se även AFJ.35. För gränsdragning av demontering gäller lika förutsättningar som vid montering, se gränsdragningslista. Omfattningen av funktioner och apparater som skall demonteras finns dels redovisat på en omgång s k demonteringsritningar enligt ritningsförteckning där omfattningen i stora drag redovisats dels i handlingen Ritningarna visar ungefärligt bef utseende enligt ursprungsritningar och tidigare dokumenterade ombyggnader och är ej exakta relationsritningar eller kompletta betr installation m m. Rivnings- och demonteringsarbetena skall utföras av entreprenören med ledning av vad handlingarna anger som färdig utformning efter ny- och ombyggnad, denna beskrivning och demonteringsritningar. Demontering av befintlig utrustning och installation av nya skall samordnas med beställaren så att kortast möjliga driftavbrott uppstår. Innan demontering skall material, som skall demonteras, genomgås tillsammans med beställaren med avseende på vad beställaren önskar omhänderta. Detta material skall transporteras av entreprenör till anvisad plats inom fastigheten. Överblivet material skall bortforslas, se även AF-del, till tipp på entreprenörens bekostnad. Vidare gäller att samtliga ledningar, vars funktion försvinner då apparater och dylikt demonteras, skall tas bort. Innan anbud avges skall anbudsgivaren besöka platsen för att förvissa sig om arbetets art och omfattning. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

18 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/15 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr BEC.8 Demontering flyttning av styr- och övervakningsinstallationer Befintliga ledningar, som kan användas av entreprenören skall ej demonteras. Demontering, flyttning Apparatskåp AS för befintligt luftbehandlingssystem VA6 Befintlig apparatskåp komplett med samtliga, även yttre, funktioner demonteras och flyttas till plan 3 enligt luftbehandlingsritningar. Kablage för funktioner återinkopplas lika befintligt utförande. Se även tidigare anvisning i denna beskrivning. Befintlig styr- reglerinstallation för samtliga system enligt planritningar och dokumentation bilaga 2, från apparatskåp, inkl givare, ställdon, reglercentraler, elektriskt kablage, yttre komponenter m m demonteras i hela sin utsträckning. Befintlig anläggning, se demontering planritningar, flödesschema och dokumentation enligt bilaga 2. Etapp 3 Befintlig larmcentral för medicinska gaser för pol.op inom hus 4 plan 4 demonteras i hela sin utsträckning. Utförande i princip lika driftkort 04-54:01 Vid anvisningstext befintlig funktion som byts ersätts befintligt kablage och/eller funktion. Hål i apparatskåpsfront (efter demontering) förses med täckplåt lika apparatskåp. BED RIVNING Se även miljöinventering. BED.5 Rivning av vvs-, kyl- och processinstallationer p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

19 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/16 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr L LC LCV LCV.1 LCV.11 PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDS- IMPREGNERINGAR M M MÅLNING M M SKYDDSMÅLNING AV KONSTRUKTIONER I INSTALLATIONER Korrosionsskyddsmålning av konstruktioner i installationer Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i installationer Korrosivitetsklass C3 och utfört enligt S2.02. Förbehandlingsgrad enligt SS LD LDV LDV.1 LDV.11 SKYDDSBELÄGGNING SKYDDSBELÄGGNING AV INSTALLATIONER Metallisering Förzinkning p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

20 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/17 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM PSD STYRVENTILER PSD.2 PSD.21 Styrventiler med fabriksmonterat ställdon Styrventiler med fabriksmonterat ställdon i vätskesystem Se Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

21 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/18 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr S SEH SEH.1 SEH.11 APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM VAKTER I EL- ELLER TELESYSTEM Vakter i elkraftsystem Fasvinkelvakter GS8 Fasvinkelvakt Komplett med strömtransformator enligt SJC.41 om så erfordras. Kopplas så att larm avges vid låg belastning och vid strömlös motor. SJ SJC SJF.4 APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR LAGRING, TRANSFORMERING, FASKOMPENSERING, OMRIKTNING M M TRANSFORMATORER Frekvensomriktare Med tillägg till Standard för Styr- och övervakningsinstallationer. Allt starkströmskablage utföres skärmad. Allt kablage utföres halogenfritt. Frekvensomriktare monteras i anslutning till fläktmotorer. Omriktaren skall vara utrustad med: * Motorskydd * Alla erforderliga skydd mot överbelastningar och överspänningar (nätinduktanser). * Summalarmkontakt för larmindikering * Ingång för reglersignal t ex 0-20 ma * Mätutrustning för 0-20 ma, signal till övervakningsanläggning en för indikering av frekvensen översatt till varvtal på motorn * Utrustning för yttre ledvärdesomställning med mätsignal * Manöverenhet för inställning, avläsning av parametrar. * Display för avläsning av inställda parametrar och signaler. * Intern backup vid spänningsbortfall, inbyggt i RAM-minne. Frekvensomriktarens storlek och typ skall vara anpassad till styrd motor, för att bl a undvika ljudproblem. (Magnetljud). Frekvensomriktaren skall vara försedd med radiostörningsfilter som uppfyller gränsvärden enligt gällande internationella normer (CE) samt övriga filter för att uppfylla EMC-direktiv. Frekvensomriktare och fläkt med motor ska omsorgsfullt potentialjordas. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

22 SJUKHUSET I ARVIKA Senaste rev dat Rev nr Sida ARVIKA Hus 4, Operation 80/19 Projekt V 405 Teknisk beskrivning Styrinstallationer Kod Pos Text Mängd + Rev enhet nr U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING Komponenter och enheter valda av entreprenören skall kunna fungera tillsammans med övriga komponenter i reglerkedjan så att en fungerande och väl anpassad funktion tillförsäkras. UA APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING Dragskåpsventilation Denna beskrivningsdel omfattar leverans och montage av elektroniskt larm och VAV-system som mäter, visar och reglerar lufthastigheten för skyddsventilerade arbetsplatser av fabrikat LindinVent AB. S:t Lars Väg 44B LUND Tel: Telefax: Ovanstående fabrikat får ersättas med likvärdigt. Fabrikat anges i anbud. ANBUD Leverans, montering, driftsättning och injustering av styr- och larmanläggningar skall ingå i denna entreprenad. Kraftmatning för utrustning installeras av styrentreprenör till varje rumsenhet. Intern kabeldragning mellan utrustningar, ingående i denna entreprenad, skall ingå i denna leverans. Förläggning av kablage utförs på av elentreprenören anvisad plats på kabelstegar och rännor. OBS! Kablage, apparater samt tomrör skall utflöras halogenfritt. Elkablage konstrueras så att mängden elledningar blir så få som möjligt. Mångledare används i möjligaste mån. Från resp flödes- alt tryckvakt skall man kunna ändra larmgränser och börvärden, testa systemet, manuellt styra spjällmotorer och reläer och sätta systemet i nödläge. All kalibrering och injustering skall utföras från enheten. Luftflödesgivare/sensorer skall bestå av material som lätt kan rengöras med pensel. Mätområde: 0-5 m/s, noggrannhet +/- 10 % eller +/- 0,05 m/s temperaturkompenserad inom området. p:\4221\ \handlingar\styr\beskr\tb doc

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Bilaga 1 2012-03-09 Teknisk kravspecifikation Dnr LiU-2012-00496 1(19) Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Handling

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung TOTALENTREPRENAD Ansvarig Konsult: mob 070-533 46 36 ; ; Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4 50. VVS- OCH KYLSYSTEM 7 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 8 57.1 UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (9) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och s förvaltningsområde.

Läs mer

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB.

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB. AB Bostäder Byte av frånluftsfläktar Arbetsnr: Rambeskrivning 57 Luftbehandling Borås ÅF Infrastruktur AB 2 (14) Orientering Entreprenaden innefattar arbete med byte av frånluftsfläktar samt injustering

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1 Sidantal 9 PREFABRICERADE SYSTEM FÖR ENKLARE FASTIGHETER Version. Stockholms Hamn AB Box 273 4 02 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid

Läs mer

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2010-06-16 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet 20151214 1 (12) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS INBROTTSLARMSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20151214 LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, 611 88 NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: TE= Totalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning GE= Generalentreprenör ME = Markentreprenör E: Egenprovning RE = Rörentreprenör

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 9 Styr- och övervakningssystem 5 Scadasystem.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2016 /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (10) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5)

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) LFV ARLANDA 06A42 Bussverksamheten TEKNISK BESKRIVNING OMBYGGNAD AV 508 Brandstation Öst 50 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av Torbjörn Johnsson

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun

Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun RAMBESKRIVNING STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Ansluter till AMA VVS & Kyl 09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ljusdal 2014-11-26 Värmevent i Ljusdal

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-19 Version 2.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-19 Version 2.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN 1(16) Sidantal 16 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(16) Innehållsförteckning Allmänt...4

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning.

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning. 1(15) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Sidantal 1515 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(15) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

BILAGA 6 UPS-anläggning

BILAGA 6 UPS-anläggning Status Konsult AB BYGGHANDLING BILAGA 6 UPS-anläggning Projektnamn Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 14. Nybyggnad Sidnr 1 (6) Handläggare H Magnusson Projektnr 2265 00 Datum 2005-10-10

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

4 Uppkoppling till överordnat system Redovisa princip för hantering av larm, överföring av mätdata till överordnat system.

4 Uppkoppling till överordnat system Redovisa princip för hantering av larm, överföring av mätdata till överordnat system. 1(2) HELENIUS INGENJÖRSBYRÅ AB Box 543 192 05 SOLLENTUNA Telefon 08-625 22 00 Telefax 08-625 22 90 Arb nr 24004:02 Leif Sellgren 2004 09 17 Ångström, hus 7 Zonreglering Ref. till intresseförfrågan översändes

Läs mer

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 12 Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Denna mängdförteckning är upprättad enligt EL AMA 12 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 12 Styr- och övervakningssystem 1 Projekteringsanvisning.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 34 REVISIONSHISTORIK... 34 ORGANISATION...

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM LOGGA OBJEKTSNAMN: ORT: TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM 20..-..-.. Antal sidor: 6 Företag: Adress: Upprättad av: xxxxxxx Objekt 2 7 TRANSPORTSYSTEM ALLMÄN ORIENTERING Entreprenaden omfattar komplett installation

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÅHS Ålands hälso- och sjukvård ÅCS Ålands centralsjukhus Mariehamn

ÅHS Ålands hälso- och sjukvård ÅCS Ålands centralsjukhus Mariehamn ÅHS Ålands hälso- och sjukvård ÅCS Ålands centralsjukhus Mariehamn Beskrivning Installationer för andnings-och instrumentluft 2013-03-19 Rev Datum Sida/or Handlägges av: Ture Karlsson Upprättad av: Ture

Läs mer

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC xxxx-b-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) ST11 GT11 GP11 GP22 GP21 GT21 GQ21 FF1 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 FO21 GP91 GT81 P1 FO11 SV61 B-5702-SHG1 PREFAB TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN. (EE) PRINCIPIELL FLÖDESBILD

Läs mer

2.6 Bildhantering Bilaga 2

2.6 Bildhantering Bilaga 2 2.6 Bildhantering Bilaga 2 Samtliga bilder skall lagras på ny server för byggnaden. Systembilder skall upprättas för samtliga system beskrivna i entreprenadhandling. Även övriga indikeringar, styrningar

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

BETECKNINGSSYSTEM BILAGA 4B DRIFTKORT

BETECKNINGSSYSTEM BILAGA 4B DRIFTKORT 2007-10-22 BETECKNINGSSYSTEM Landstinget i Östergötland BILAGA B DRIFTKORT Fastighetsförvaltning/Byggavdelning SID 1/19 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 DRIFTKORT... 2.1 Blad 01 Värmesystem

Läs mer

Bilaga 6. KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control. Rumsfunktioner KNX SWEDEN Oliver Larsson. Apparatskåp/PLC: KNX

Bilaga 6. KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control. Rumsfunktioner KNX SWEDEN Oliver Larsson. Apparatskåp/PLC: KNX KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control Bilaga 6 KNX-SWEDEN_TYP1.DOC Betjänar: Kontor 1 UTBILDNINGSHANDLING System: TYP1 Bet Rev Dat Sign KNX-858-001 Sida 1 av 3 100 FUNKTIONSÖVERSIKT REGLERING

Läs mer

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR Bilaga 5 SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR PROJEKT NR: KONSULT-UTBILDNING BILAGA 4 REV ANT AVSEENDE SIGN DATUM Företaget AB Elteknik sledare: : Företaget AB Box 50 090, -vägen 1 145 43 Stockholm Telefon 08-xx

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1 (6) LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS-ELINSTALLATIONSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING Datum: 1996-03-07 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 FASTIGHETSKNUTNA ANLÄGGNINGAR...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad Norra Neptunigatan 23, 211 23 Malmö Tel 040-57 95 00, Fax 040-97 06 90 Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA HANDLING 06.2.3 Rambeskrivning VVS Bilagor, bef. ritningar:

Läs mer

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM...

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 10 Styr- och övervakningssystem 5 Scadasystem.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Teknisk anvisning. MEDICINSKA GASER Ver. 6.0

Teknisk anvisning. MEDICINSKA GASER Ver. 6.0 Sidantal 14 MEDICINSKA GASER Ver. 6.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 : 2(15).dat 1 ALLMÄNT... 3 2 KRAV... 3 3 DIMENSIONERING (2.2)... 4 4 SYSTEMKOMPONENTER... 4 5 RESERVGASFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Sidantal 17 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM PROJEKTERINGSANVISNING 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Rev. datum 2009-05-15 Landstingsservice i Uppsala län 750 17 UPPSALA Tel 018-611

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Inkopplingsanvisning styrskåp

Inkopplingsanvisning styrskåp Inkopplingsanvisning styrskåp VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 02 21 Sida 1 av 8 Doc. r. D1044 04 Innehåll 1. Allmänt... 3 Ytterligare information...

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS Reviderad: Upprättad: 2007-12-11 : Fastighet, Östersunds kommun 2 (14) INNEHÅLL: 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM...4 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM...4 8.1 ALLMÄNT...4 8.2 GENERELL DRIFTESKRIVNING

Läs mer

K0043.007.04/55.951. Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING

K0043.007.04/55.951. Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

BLBd. Allmänt. Blandningsbox för tvåkanalssystem. Snabbval

BLBd. Allmänt. Blandningsbox för tvåkanalssystem. Snabbval Blandningsbox för tvåkanalssystem Allmänt Blandningsbox för blandning av varm och kall luft i tvåkanalssystem. Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Kan levereras med elektriskt

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Datum 2013-10-24 Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02 Ormen 7 Sidan 1 av 12 Ormen 7 Lokalanpassning Coor 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-12-02 Senast ändrad: - PRIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Sidantal 6 KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Ver. 3.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 2014-03-31 Ver 3.0 2014-10-01 Ver 3.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5)

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5) Utvärderingsrapport 2012-10-31 Upphandlingsansvarig Stockholm Vatten VA AB Upphandling 12SV480 Vårberget LTA-pumper Ingrid Landquist 12/61 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100.

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100. Sid 1 (6) 7(.1,6.$%(67b00(/6(5)g5(/(.75,6.8758671,1* Rubrik Dokument.UDIWHOHNWURQLN 7%( Utgåva 4 (S),QQHKnOO 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3 3.2 Övriga

Läs mer

PV Compact , Differenstrycksventil

PV Compact , Differenstrycksventil PV Compact 50-150, Differenstrycksventil ög noggrannhet Dimension: DN 50-150 ågt tryckfall Temperatur: -10 C till +120 C Snabb att driftsätta Tryckklass: Beskrivning PV Compact DN 50-150 Användningsområde

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND Jebix 1(8) HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY AB Nybyggnad av 24 st lägenheter. 5 st byggnader med 4 resp 6 st lägenheter i varje å fastigheten Hammarnäs 7:2 m fl ÅRE KOMMUN 5.2:7 RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD

Läs mer

B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST

B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST Antal blad 22_(126) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 0-1 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG

Läs mer

A ENL PM-SÖ1 TJN 070604 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT BESKRIVNING SÖ

A ENL PM-SÖ1 TJN 070604 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT BESKRIVNING SÖ Antal blad 23_(87) Blad nr 1 BYGGHANDLING A ENL PM-SÖ1 TJN 070604 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ A1 A2 FUNKTIONSÖVERSIKT Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Fjärrvärmecentral xxxx/ System 5600 betjänar fjärrvärmecentralens primärsida. System 5601-VVX011 betjänar värmekrets. System

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M B BB BBB FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D BBB.5 BBB.52 BBB.53 BBB.54 BBB.55 BBB.56 BBB.57 BBB.8 Utförda undersökningar

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

Dokument 1 Projekteringsanvisning_2_4.docx1 Projekteringsanvisning.doc

Dokument 1 Projekteringsanvisning_2_4.docx1 Projekteringsanvisning.doc 1(18) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. 1 Sidantal 1815 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer