förbi kulturcensuren i Sverige utan att den har blivit upptäckt Jag går numera med ett sorgband runt mina tankar, efter denna nyhet: en

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "förbi kulturcensuren i Sverige utan att den har blivit upptäckt Jag går numera med ett sorgband runt mina tankar, efter denna nyhet: en"

Transkript

1 1 Thorny Devil Första utgåvan Carl Pechou Min kärlek till Sverige Obs. MINNESANTECKNINGAR : I anslutningen till denna bok [utökad volym, efter sidorna 364]! Prolog Yttrandefrihet Att Du i detta ögonblick kan läsa denna bok det beror på, att den har kommit förbi kulturcensuren i Sverige utan att den har blivit upptäckt Jag går numera med ett sorgband runt mina tankar, efter denna nyhet: en nyhet som avspeglar det nya Sverige. *Yttrandefriheten är numera inte så självklar i detta land, Expressen äger numera kvällstidningen GT. Efter detta samgående, har kulturen fått en annan utformning i tidningarna yttrandefriheten på kulturområdet har satts på undantag, genom att avstänga Peter Svensson: p.g.a. en artikel Dagens tryckfrihetsförordning har krackelerat, det förkommer numera allt oftare att myndigheterna och de privata särintressena inskränker yttrandefriheten i både tal och skrift

2 2 * yttrandefrihet subst. ~ en lagstadgad rätt att framföra åsikter offentligt vanl. enl. grundlagarna: slå vakt om ~ en; för att skydda allmän ordning får ~ en inskränkas genom särskilda lagar < jfr grundlagen om yttrandefrihet år > inskränkning genom särskilda lager: antagen av maktstrukturen /myndighet mot allmänheten; äv. till gagn för starka privata ekonomiska enheter ~ en, enligt Voltaire (från en svunnen tid) Jag kanske ogillar din åsikt - men jag försvarar med näbbar och klor, din rätt att uttala den. Demonstranter får ses som terrorister Detta så kallade rambeslut som EU- rådet har fattat och som riksdagen har godkänt, medför att en demonstrant mot staten blir en terrorist i juridisk mening. < Hans Schöier f.d. chefredaktör Eskilstuna-Kuriren, säger Tar riksdagen förslaget, så som det ser ut, riskerar vi att göra de demonstrerande ungdomarna till mer än lagbrytare till terrorister för hårdare bestraffning om de slår över och beter sig olagligt, när de använder sig av sin grundläggande rätt att föra fram sin åsikt. > Utdrag från artikeln Demonstranter får inte ses som terrorister införd /Debatt i Göteborgs-Posten 3 Mars April, 2003: Likaså har det visat sig att regeringens representanter i ledningen, har belagts med munkavel: inför EMU debatten. Sveriges statsminister/stalinistpampen - Persson har bestämt vem som får yttra sig och tänka fritt

3 3 12 Maj, 2003: Öppen debatt motverkar fiffel. Hårdare styrning och klarare redovisning är det bästa botemedlet mot fiffel och extravaganser. Sviktande moral och bristande omdöme gör sig dessvärre påminda i dessa dagar I inledning av det skrivna skulle man tro att det handlar om dagens politiska maktsköld i Sverige (visserligen med all rätt). Nej, inledningen är ett lösryckt citat från Göteborgs-Postens/Ledare, om att Näringslivet måste ta kritiken på allvar (ang. fiffel). Landet Sverige styrs ju av den socialdemokratiska makteliten, som tyvärr uppvisar en moralisk omognad. Även för denna makt vore det en tillgång att tillsätta en utredning: För att återupprätta förtroendet mot allmänheten dvs. ett påbud om etik och moral med förankring i partiet Man skall inte kritisera andra för fel som man själv har, eller hur: Mr. Göran Persson/statsminister! 6 Maj, 2003: KRAV PÅ NY FINLÄNDSK EU-OMRÖSTNING. Helsingfors, det nya EU:s framtidskonvent framtvingar en ny rådgivande folkomröstning om den EU-grundlag, som håller på att utarbetas, kringskär Finlands självständighet på ett väsentligt sätt. Finland har historisk erfarenhet av övergripande makt, till skillnad från när det gäller Sverige. Det är inte av intresse att göra avkall på det nationella beslutsfattandet: när man äntligen kunde lämna bakom sig det s.k. beskyddet från öst. Och till skillnad från vissa andra nationer är vi i Finland mer lyhörda för de demokratiska värdena... Danmark, 7 augusti, 2003: Likaså vill statsminister Anders Fogh Rasmussen (Venstre) ha en folkomröstning om EU:s grundlag: han får även stöd för tan-

4 4 ken, från den socialdemokratiska oppositionen. S kör över riksdagen 2 Augusti, 2003: Enligt mp Peter Eriksson, socialdemokraterna kör över hela riksdagen för att tillfredsställa Berlusconi och hans högerextrema regerings prestige. Vidare kräver mp att riksdagen kallas in, från sitt sommaruppehåll. Skälet är att det nyss avslutade konventets förslag till ny grundlag för EU skall debatteras redan på utrikesministrarnas möte 4-5 september. Riksdagen öppnar inte förrän 16 september. Den odemokratiska S regeringen, tillsammans med talmannen, avvisade kravet från mp (om, att riksdagen kallas in från sitt sommaruppehåll)! Ursäkta Vi talade ju nyss om Italiens regering, alltså inte om den Österrikiska regeringen Österrike var för tidigt ute med sin politik eller hur? Jag har inte uppmärksammat, att statsminister Göran Persson dragit den Italienska regeringen inför skampålen: likt den Österrikiska! 11 Augusti, 2003: Messiasrikets representant/mr. Persson (statsminister), citerar nu mera efter bibeln; med citat ur Bergspredikan, Om jag minns rätt, så säger Jesus att» du ska säga ja eller nej, vad du därutöver säger är av ondo «sade Göran Persson Samtidigt var hans blick riktad mot himlen och Bryssel Visst kan man säga att Jesus också var samtidig en politiker, det kan man skönja i bibelns ordval Men jag kan också skönja om det har funnits en Jesus; så hade han uttalat sig så om Göran Persson, att Persson» inte låter den vänstra handen veta vad den högra gör: Matt 6:3 «

5 5 Jag är också övertygat om att Du Persson inte kan förvänta dig hjälp, från ovan (från Gud): när det gälla ett stor antal EMU-röster Du Persson har ju inte de kvalifikationerna, när det gäller etik och moral som Gud förväntar sig av en! 28 April, 2003: Hysch-hysch om Bodströms bok Thomas Bodström har skrivit en bok, som Akademibokhandeln annonserar ut i sin vårkatalog. [Det ryktas redan att boken har uppmärksammats av Svenska Akademin för Nobelpristagare].» Enligt katalogen ska ministern bland annat berätta om maktspelet i EU. Bodström ska också med humor och självironi beskriva hur det känns att bli klippdocka i en söndagsbilaga. Men Bodström själv, och andra inblandade, tiger? «Den har också uppmärksammats av det s.k. vanliga folket, att Bodströms alster inte handlar om ett krackelerat rättssystem, om svek och en marginaliserad justitieminister i landet Sverige! T.ex. trots att det är lagstadgat i grundlagen att den svenske medborgaren är i juridisk mening s.k. lika inför lagen : Har Du som justitieminister särbehandlat en grupp människor (riksdagsmän och advokater), genom att ge dem möjligheten att slippa lämna in (som man gjorde för) sina verifikationer över sina utgifter (utgifter, som resor och annat). Från och med nu behöver man inte längre bestyrka sina utgifter med kvitton, som andra dvs. vi vanliga tvingas att göra: För att få de s.k. utgifter återbetalade, som man påstår att man hade Dem säger också (de vanliga folket ), att man inte kan förvänta sig något annat av en f.d. brännvinsadvokat: Det lämpar sig bättre för honom att referera

6 6 till, att beskriva hur det känns att bli klippdocka i en söndagsbilaga Däremot återges i denna bok/ Thorny Devil, i ett avsnitt om folkets syn på dig, Thomas Bodström och Sverige. Detta korta kåseri om dig och Sverige är helt befriat från humor och självironi Sverige har ju numera gradvis gått över till en låtsasdemokrati, både på de politiska och ekonomiska områdena. Till exempel, för det ovanskrivna, blir man numera registrerad hos myndigheterna, mer än så behövs inte, i dagens samhälle Tror inte att detta räcker, till och med din släkt och dina vänner, följer med i registret, på grund av ens åsikter Obs. därför bör Du ha i åtanke, att Sverige numera återigen registrerar dina åsikter (precis som förr i tiden), fast man vinklar numera det lite annorlunda: Som myndigheterna sedan vidarebefordrar till Europol/Echelon för övervakning Eftersom de har ett samarbetsavtal med Sverige. Storebror ser och hör dig det har som följd att vissa dörrar, kommer att stängas för dig i framtiden Bara en liten delfråga i sammanhanget: Är Du en av dem, som har blivit registrerad i Europol/Echelon, med hjälp av de svenska myndigheterna, eller på annat sätt (om Du över huvud taget, har kännedom om, att Du är registrerad) Vad tror Du, kan Du begära ett utdrag om dessa uppgifter som finns om dig i Europol/Echelon, för att kontrollera om dessa uppgifter är sanningsenliga? Folkets röst: Det är detta, som det Svenska folket säger, politikerna har sålt oss till djävulen man har förrått sitt folk!

7 7 Min personliga fråga till makthavarna är det också straffbart, att återge folkets röst i skrift Frågan är berättigad, för att yttrandefriheten är ju numera avskaffad i Sverige, p.g.a. vårt EU-medlemskap, eller hur? Snart har vi också en mediadiktatur, som liknar den i Italien: genom självcensur och den nya juridiska lagföringen, inklusive ägarförhållandena inom media (s.k. privata monopolisering) Min uppfattning är att i Sverige, har det uppstått ett informationsunderskott, större grupper i samhället har numera inte ekonomiska medel, för att kunna tillgodogöra sig nyheter (och sålla dem), som beslut i riksdagen och myndigheternas nya påbud, som påverkar den enskildes levnad. En mycket allvarlig följd av denna situation, är att det är ungdomen i detta samhälle, som avskärmas från den politiska verksamheten. De har också fråntagits möjligheten att påverka politiken (objektivt), enligt sitt eget ställningstagande, för eller emot 18 juni, 2003: Politiken: V och fp stödjer regeringens utvidgade telefonavlyssning, men inte moderaterna och miljöpartiet M och mp säger nej, till justitieminister, Thomas Bodströms (representant för den socialdemokratiska regeringen) förslag att även andra personer än de som misstänks för brott, ska kunna avlyssnas, till exempel den misstänktes mamma, annan anhörig eller kamrat. Det innebär att helt oskyldiga kan dras in. Man kan aldrig vara säker på om man avlyssnas. Det hjälper inte att man är en hederlig människa, säger Beatrice

8 8 Ask (m). Mp varnar i en motion, inlämnad till riksdagen att samhället beträder en farlig väg, ifall det tillåter att oskyldigas teleadresser avlyssnas och övervakas i hemlighet Beatrice Ask (m) säger vidare, att vi måste hålla mycket hårt på det som är grundläggande rättigheter. Gör man ingrepp ska de vara väl underbyggda, Ask är också förvånad över att folkpartiet helt verkar ha tappat intresset för frågor som rör den personliga integriteten. Att stödet för en utvidgad telefonavlyssning kommer från vänsterpartiet, är inte så ovanligt, de har ju en mycket kort mental och historisk sedvänja i den demokratiska traditionen. Vidare finner jag det betryggande att fp visar sitt rätta jag, i politiken... Det fanns en gång i tiden när de demonstrativt lämnade tv-studion, för att de inte ville sitta tillsammans med ett odemokratiskt parti: Men det var då det Man kan ju fråga sig om de inte är tillräckligt sakkunniga eller om de har bytt åsikt, när det gäller att göra avkall på de demokratiska värdena. Själva säger v och fp, att Inte utan vånda, medger Alice (v). Inte okontroversiellt, konstaterar Johan Pehrson (fp). Sådana uttalanden och handlingsförfaranden, gör ju i en handvinkning dem till hantlangare åt en diktatur, likt det forna östtyska-stasipartiet. Det är besynnerligt att de folkvalda politikerna gör avsteg från dessa principer om skydd av den personliga integriteten, som förr präglade de svenska rättsväsende. En Verklighetsanpassning som innebär ett skapande av ett allt mer raffinerat övervakningssamhälle, som klart är en utveckling i fel riktning. Har regeringen och oppositionen inget lärt av Sanningskommissionen och den skandalartade åsiktsregistreringen. PS: Fråga de s.k. Vanliga, vad de tycker om den nya Verklighetsanpassningen...

9 9 Folkets röst: Att skylla på en Verklighetsanpassning, relaterad till teknikutveckling: är att dölja den s.k. Verkligheten Med sådana försagdheter vågar vi påstå att Ni, maktens män och kvinnor: Som regeringens representanter, med sådan stor tillgång på experthjälp s.k. konsulter och samtidigt som ni är så välutbildade så borde ni ha kommit till slutsatsen, att även de tunga brottslingarna, har genomgått en Verklighetsanpassning, eller hur! De är mycket väl medvetna om vad som gäller, genom sina advokater och ingen av dem är ju så naiv, att de inte är medvetna om, att man avlyssnar dem Alltså är regeringen och de andra partierna ute efter något annat, de är ute efter att EU-anpassa ditt land (ordet land är avsiktligt valt, eftersom nationalstats benämning/sverige är numera avskaffad). Numera säger makten fy för Nationalstaten. De är ut efter att Verklighetsanpassa ditt land till Europol/Echelon för övervakning, eftersom regeringen redan har skrivit på ett avtal med dem. Ytterligare ett avsnitt om Verklighetsanpassningen : Den socialdemokratiska (i dagsläget, ett besynnerligt namn för ett parti, speciellt när de inte leva upp till det...) regeringen, har ju utan att först förankra,,, i den Svenska riksdagen: Skrivit under EU:s lagtext s.k. rambesluten, (för den delen, flera lagar) Mr. Thomas Bodström, man undrar ju var ligger din och regeringens egentliga mendelistiska politiska tillhörighet? Den nu ställda frågan är min personliga, alltså inte folkets!

10 10 När jag ändå är i farten, vill jag passa på att ställa några frågor till till den inre, fina kretsen i regeringen Göran, Thomas, Sten och Jan O Frågor om den ständigt internationella återkommande kritiken, om Sverige: Europarådets kommitté mot tortyr och inhuman behandling, kritiserar för andra gången behandlingen av dem som blir gripna av polisen. Bland annat är kommittén kritisk mot att svensk polis, inte är skyldig att upplysa den gripne om dennes rättigheter från första början. Upplysningen om rättigheterna kommer idag, först i samband med att en häktningsorder utfärdats av en domare (eventuellt), denna häktningsorder kan dröja dygn, innan den kommer Isoleringen av den fångne, som också kombineras med ovanligt lång tid i förvar och att polisen utreder sig själva om deras handlingar i tjänst, står i strid mot lagen: Är något som Sverige internationellt ofta kritiseras för Svensk rättskänsla för rättssäkerheten, är inte så stark i Sverige, enligt Europarådets kommitté, år Sverige har också prickats av FN:s kommitté. Det framgår alltså att Sverige inte leva upp till de internationella överenskommelserna. PS: Varken statsminister Göran Persson eller justitieminister Thomas Bodström, gick att nå för en kommentar ang. dessa frågor Vetorätten, och den s.k. Internationaliseringen av immuniteten för kriminella: Se bara t.ex. i framtidskonventet med chefen Valéy Giscard d Estaing, där har man kommit överens om att begränsa vetorätten; detta och annat vittnar om att det inte finns någon folklig förankring dvs. att man har inflytande via ett val eller att man har full insyn i beslutsprocessen. Obs. de högsta representanterna

11 11 med den yttersta makten i EU, är inte tillsatta genom ett val av folket [20 kommissionärer en från varje land, två från de fem största, med säte i Bryssel Efter unionens utvidgning, med tio nya medlemmar om knappt ett år: anses det ändå att medlemsländernas ställning är tryggad för Tyskland, Frankrike och Storbritannien det anser jag vara ett mycket odemokratiskt synsätt]. Det går steg för steg bara i en riktning plötsligt läser man dagen efter, den 5 juli 2003, att EU-konventet vill slopa vetorätten. Bryssel: EU skall kunna bestämma om skatterna i hela unionen, utan att ta hänsyn till enskilda länders inställning. Det krävs av EU:s framtidskonvent. Vad kommer härnäst, Sverige skulle ju gå med i EU för att påverka eller hur? Det räcker inte med detta För att stoppa utredningar av brott, ger man numera sig själv immunitet: Denna immunitet får man av sina vänner (beroende på att de också har smutsiga händer). Den franska högern säger att det är en internationalisering att ge mycket högt uppsatta personer, immunitet Underförstått, så som respektive Presidenter, s.k. statsmän och högt uppsatta tjänstemän i EU federationen. Detta är det nya Europa, ursäkta Internationalisering skall det vara. Naturligtvis kommer jag också att tänka på den nyvalde vice ordföranden i IOK: Du vet, den mutfällde Kim Un-Yong, från Sydkorea. Hans motståndare inför valet, till denna fina befattning var norrmannen Gerhard Heiberg. Men mannen från Norge, var inte tillräckligt kvalificerad för detta uppdrag, eftersom han inte var kriminellt belastad. Du ser, kära läsare, man måste ha de rätta vännerna (som är lika kriminella )

12 12 här i livet, om man vill nå den högsta toppen signatur år Jag måste också få detta nerskrivet för historiens skull, att i Italien är bokföringsbrott inte längre ett brott, i juridisk mening enligt Berlusconi-paragrafen! EU är inget demokratiskt bygge, dess styre är så mycket mer, än den amerikanska federationen en odemokratisk, federalistisk och politisk enhet FÖRSTA DELEN Min uppfattning är, att det är bättre att skriva och bryta mot någon regel än att inte skriva alls» Allt är sig sällsamt likt efter tusentals år för att ännu i dag slår man ihjäl varandra för att kunna expandera med sin egen Gud, på andra Gudarnas be kostnad för att kunna införliva ett nytt beskattningsterritorium för att din

13 13 själ under pant ännu ligger kvar hos djävulen sedan tusentals år tillbaka Jag vädjar till den nya kommande unga generationen, gör världen bättre, för vi har misslyckats totalt, jag har övertygats om, att en av min generations största bedrifter styrts av girigheten vi har skapat, ja, vad har vi skapat, jo, i alla fall inte en bättre värld, vi har satt den kommande generationen i pant «< Att ifrågasätta din religiösa tro skulle inte tilltala mig oavsett vilket samfund Du än tillhör Finns eller inte finns så måste jag tala om för dig att han Gud måste vara en stor egotrippare > Den här boken återger mänsklighetens dekadans och stagnationen av individens mentala utveckling. Större majoriteten av dessa varelser i maktställning; är fortfarande belamrade med samma primitiva behov, och dessa behov är många: att döda varandra i krig, eller på annan sätt, traditionella värden styrs av maktbegär och girighet, de går hand i hand, och gör henne blind som gör att hon till slut kvävs i sitt eget träck i avgaser och utsläpp det är ett sjuk beteendet, ett beteende i riktning mot avgrunden I dagsläget ligger människan på samma nivå i sitt mentala beteende, som vid tiden för Kristi födelse kontra idag, år För att inte någon skall kunna beskylla mig för att vara en så kallad rasbiologins förespråkare med det skrivna i denna bok: Vill jag i förväg redovisa min

14 14 åsikt från begynnelsen angående detta ämne Enligt min mening finns det egentligen bara två raser som har befolkat den här jorden Den ena rasen är den goda och den andra är den onda jag inser att det kan finnas ett problem med denna definition, för att vem bestämmer, vem som är god och ond? Man brukar säga de som har makten Det besynnerliga är, att det inte behövs någon majoritet av de onda, för att släcka jordens ljus. Jag vill också (som inte är rasrelaterat) nämna att bildningen är ingen garanti för att den skulle stoppa ondskan Du har ju sett hittills alla dessa kunskapstempel/universiteten de har ju inte gjort det bättre för människan här på jorden Visserligen har det skrivits begåvade ord om, hur man skall skydda den natur vi leva i och om de mänskliga rättigheterna: Men vad hjälper det, när de som har makten och är bildade, inte bryr sig om det nerskrivna (obs. och då leva vi i år 2003) Men sedan finns det också en uppsjö av religioner (och de är i majoritet) här på jorden och varje religion hävdar att deras *GUD är den rätta i och med detta är cirkusen i gång här på det jordiska dessa teaterföreställningar kräver sedan det stora lidandet, umbärandet och döden på världsarenan Och så hävdas det att dessa representanter för dessa etablerade religioner är också lärda män Utöver påstås det sedan, att vi har fått detta land av GUD, eller vi är utsedda av GUD att leda denna världen, likväl finns det formulerade meningar som, i GUDS namn döma vi eller i GUDS namn viga och *välsigna vi, kanonerna atombomberna och andra så kallade domedagsvapen det talas till och med från talarstolen till folket, God bless you. Allt som oftast hänvisas det sedan till religionsfriheten AMEN

15 15 En mycket väl formulerad mening står Göran Hägg (författare och litteraturvetare) för: Han skriver. Redan strax efter den 11 september visste Bush att Gud inte är neutral. Vidare inleder han i sin debattartikel den 16 Feb. 03 Comeback för Gud i talekonsten: With God on our side sjöng Bob Dylan på 60-talet. Visan blev en klassisk parodi på amerikansk krigsretorik. Därefter har Gud varit på reträtt i talekonsten, även i USA. Men efter 11 september och särskilt de senaste dagarna har han gjort kraftig comeback. *Välsign a [-ir ] 'na] verb -ade -at [syftandet om Guds /politik: se ~ de nya Europa] 1 be om Guds nåd och beskydd för ngn el. ngt; prästen höll ett tal och ~ade dem < modern definition > präst en /konsult ~ av Gud 2 vara mycket glad o. tacksam för: jag ~ar den dag jag mötte dig runt hörnet 3 ge nåd och beskydd om Gud: välsigne eder, ~ den som redan maten har 4 Gud som mecenat likaså ge nåd enbart till: vi som är ~at har rikedom o. makt 5 lyckliggöra med vissa gåva e.d.: området ~ades med ny järnväg ofta ironisk, han har ~ats med en ovanligt gnatig hustru < förekommer enbart i genus form ~ relaterat till gnatig > *Gud s. -en -ar Guds namn; Gudi behaglig < åld. > behaglig för Gud; Gudi klagat < åld. > tyvärr, dessvärre: < mytol. Gud vet; kanske ändå, se vidare under veta; Gud fader; ~ som vill barnen väl? > alltid när ett barn dör < frågar barnen sig ~ varför finns inga dockor i dockskåpet, som förställer Gud >: så att man kan slå honom ~!

16 16 alltid när ett barn lider < frågar barnet sig var finns Gud? alltid när ett barn blir övergivet < säger barnet Gud - finns inte! *Gud: Daterat Kristi födelse, kontra år 2003:e Ni säger att jag är neutral glöm det det är jag inte, hur skulle jag kunna vara det när man är blind i ordets bemärkelse Ni kan inte anklaga mig för era barns lidande, för jag /Gud är ju inte fader till era barn (i jur. mening, att stå till svars /biologisk). Visserligen säger Ni, fader vår, men det är Ni som har avlat och fött fram dem: Så som Gud har jag ingen behjärtansvärd känsla för Era avkomlingar Det är upp till Er, om barnen dör i krig dör av undernäring dör p.g.a. misshandel dör p.g.a. brist på kärleken eller när Ni förgriper Er sexuellt på dem och bedriver slavhandel med dem. Ni förgriper Er till och med emot naturen när Ni könsstympar dem (de små flickorna), samt att utsätter dem för droger och annat Som sagt, det är upp till Er Sverige: FAKTA polisanmälda fall: om barnmisshandel /år fall av barnmisshandel preskriberade på ett år. Utredningar om barnmisshandel blir liggande hos polisen PS: Även andra brott som anmäls av allmänheten blir liggande hos polisen för att sedan preskriberas de som åklagaren inte har hunnit avskriva innan, p.g.a. att fängelser är överfulla

17 17 Det skrivna i denna bok avspeglar ett samfund där makten är total, den står över all lag som har skrivits i den värld som Du leva i. Dess fundament har en sådan kraftfull förankring i denna världen, det finns ingen yttre fiende, för det finns alltid en Judas att köpa. Enligt grekisk mytologi Sisyfos, kung i Korint, var en mäktig härskare i allians med de mörka krafterna, bl.a. fängslade han döden som ställde till mycket oreda på jorden. Till sist fick han sitt straff, han tvingades rulla ett jättelikt klippblock uppför ett berg, varefter denna genast rullade ner igen, ett riktigt sisyfosarbete Jag tror inte på de grekiska gudarnas straff, för i dag har dessa gudar ersatts av andra gudar som har andra värderingar om etik och moral. Finns det ett liv efter detta, så är jag övertygad om, att i denna skuggornas dal finns det också ett klassamhälle, där min status är säkrad: Genom min rangordning och min levnad som jag har här på jorden i dag, är min plats i skuggornas dal också garanterad, bland det högre ståndet. Du kan väl inte tro, att de som tro att de är av en annan börd, umgås med dig, om Du inte är en av dem: Eller att en påve kommer att sitta vid samma bord med dig, eller annat herrefolk, när Du inte är av samma klass som dem i skuggarnas dal aldrig, aldrig Jag kommer att vara tillsammans med ledare som: Med Albert Speer, Milosevic, Ariel Sharon och hans bihang, Hitler, Georgios Popadopoulos, Adolf Eichmann, Stalin, Idé Amin, Auguste Pinochet, Saddam Hussein, Fransisco Franco, Mussolini Benito med en del av de religiösa ledarna med ett stort antal roffare och politiker och annat pack.

18 18 Visste Du, att Fransisco Franco tilldelades den Heliga Birgittas riddarorden (s.k. Riddare av stora korset med kedja), denna orden godkändes av påven Urban V i Montefiascone år 1366 dvs. samtidig som han instiftade Birgittas klosterregel. Men denna välsignelse hjälper inte Fransisco Franco, hans bagage från det jordiska är för tungt för att komma in i himmelrike (om nu verkligen en Gud finns, som sätter de demokratiska värdena i himlen högt?). Vi i det sisyfossiska riket (i position som medborgare) bedriver ingen lobbyverksamhet, för att får någon kanoniserad i vårt rike, vi anser att bli helgonförklarad nu förtiden, har inte längre den status, tyngd och innebörd; dvs. vem som helst kan ju tydligen bli ett helgon! De facto: Påven heligförklarade (år 2002) den omstridde Josémaria Escriva de Balaguer, han var en spansk präst, som avled Escriva grundade Opus Deis (Guds verk), bland dem celebriteter rörelsen inom kyrkan finna man exv. 400 kardinaler och biskopar samt politiker från tolv regeringar: Italiens vice premiärminister Gianfranco Fini, Spaniens utrikesminister Ana Palacio och Italiens f.d. premiärminister Giulio Andreotti, som står inför rätta för samröre med maffian I och med detta kommer jag inte kunna undvika dessa potentater, att vara tillsammans med alla dessa världens religiösa samfunds höjdare. Jag förmodar att man tvingas sitta vid samma bord med katolska pedofil Kardinaler bl.a. i denna skuggornas dal. Stopp där, inte alla religiösa ledare och politiker är korrupta, för vissa tror på sitt kall med ärligt uppsåt, det finns faktiskt sådana som har begåvats med ett medmänskligt sinnelag: Tyvärr är de alldeles för få

19 19 Jo listan skulle man kunna göras lång, men av hänsyn till de människor, som fortfarande leva (inte alla), visar jag lite ödmjukhet inför dem, genom att inte skriva ned deras namn. Jag svär inför det som jag högaktar här på jorden (för än är jag inte död), att jag redan nu kan säga, att jag kommer sakna sådana personligheter i skuggornas dal, så som de internationella artister: Marlene Dietrich, Melina Mercouri /var även kulturminister i Grekland i sitt förra liv här på jorden, Edith Piaf med sina sånger /Les trois cloches, La vie en rose (texten är skriven av henne bl.a.), Dina Washington och många, många andra sångfåglar Intentionen med det skrivna i denna bok, är att bli vän med dig, förhoppningsvis redan, efter det Du har tagit del av mina värderingar och jämfört med de med dina under tidens gång. Det skrivna i denna bok gör bara anspråk på din välvilja, att ifrågasätta din omgivning oavsett ditt välbefinnande i ditt samhälle, i nuet och i all framtid. Händelsevis kommer det kanske att skärpa dina sinnen; och förhoppningsvis anser Du sedan, att den tid som Du ägnade åt för att läsa denna boken inte var meningslös, speciellt Du som är ung och har framtiden för dig, och har ännu kraften /viljan kvar, för att förändra världen till det bättre! Under resans gång, i tiden framåt med det skrivna är bokens story återgiven under antaget namn (inkognito) Carl Pechou likaså alla namn som återges i beskrivningen om det sisyfossiska rikets dynasti. Det skrivna gör inte heller anspråk på att göra världen bättre, det fiktiva innehållet i sin berättarform kan ibland kännas trovärdigt, men låt dig inte luras,

20 20 för det är i så fall enbart en ren tillfällighet att liknelsen som Du uppfattar rätt återgiven sammanfaller med min fiktiva promemoria. Vidare är denna roman fristående, från all politisk och ekonomisk sponsring. Innehållet kommer att vara lika aktuellt framöver som det står skrivet om året 2002, 2003 och framåt: Världen den blir aldrig bättre, övertyga mig om att jag har fel Får jag lov att skriva om det finns en Gud jag måste uttrycka mig så, för det kan ju finnas troende som kan tänkas, att de läsa denna bok just nu och som jag respekterar dem för, det han eller hon står för... Alltså, om det finns en Gud, så måste han vara senildement med alla dessa biverkningar som drabbar en och de korta stunder som han återfår emellanåt där han är i normala tillstånd jo då är Gud elak, ond, långsint, falsk, högfärdig och tjuvaktig, kort sagt, han bryter mot alla de 10 bud som han en gång skapat för oss människor. För säkerhets skull skriver jag Gud, förlåt mig, för alla dessa anklagelser riktade mot Dig Förresten: Jag vill ha en dialog med dig sedan (via Internet), obs. alltså enbart med dig som har läst denna bok (för att det inte skall vara några missförstånd). Denna dialog skall vara kort skulle det gå bra? Om jag nu påstår, att av någon anledning dör alla mänskliga varelser här på jorden (som faktiskt kan inträffa): Under sådana förhållanden när detta inträffar, då dör också Gud hävdar jag! Enkelt uttryckt, oavsett vem som har skapat vem, alltså om människan har skapat Gud eller Gud har skapat människan, så dör Gud här på jorden, när hela människans existens har upphört att pulsera (hur är det egentligen, jag har glömt det, har Gud ett förnamn?); vad har religionen gjort för världen

21 21 för Dig och mig här på jorden har den blivit bättre? Hade jag fått råda, så hade boken kommit ut strax innan valet, men rikets presidium var av en annan uppfattning, de ansåg att innehållet hade påverkat årets valutgång; eftersom det är vårt rikes policy, att inte blanda sig i, i andras länders politik (valet är en inre angelägenhet) officiellt, så bestämdes det, att boken trycks år Denna story är skriven om människor som tror starkt på att de är oersättliga. I religiösa termer uttryckt, de gör anspråk på att de är Gud själva, eller något annat icke existerande övernaturligt väsen Sisyfossiska riket Det sisyfossiska riket grundades vid fyrtiotalets slut, av en fransman, han hette monsieur Alain Tiphe : Till skillnad från den grekiska mytologin, där den Sisyfossiska konung symboliserar fruktlöst evighetsarbete, har vårt rike en annan innebörd När han var 24 år, kontrakterades denne man till den franska främlingslegi-

En rapport till samhället. hur Sverige blev penningtvättens paradis. Av: Bahman Azadfar. Första utgåvan 2014. 2014, Stoppa Penningtvätt

En rapport till samhället. hur Sverige blev penningtvättens paradis. Av: Bahman Azadfar. Första utgåvan 2014. 2014, Stoppa Penningtvätt En rapport till samhället om hur Sverige blev penningtvättens paradis Av: Bahman Azadfar Första utgåvan 2014 2014, Stoppa Penningtvätt www.stoppapenningtvatt.nu ISBN978-91-981311-2-3 Till: Sveriges kompetenta

Läs mer

ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ANGELÄGET JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Introduktion 3 Vad innehåller handboken? 3 Inledning 4 Webbplatsen 5 Stöd för arbetet i

Läs mer

Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr

Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? Säkerheten stärks på svenska fängelser. Här bygger Kirsebergsanstalten

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Brev sammanställda av Muhammed Muadi

Brev sammanställda av Muhammed Muadi DE NYA AMERIKABREVEN 12 jönköpingsbor skriver till hemländerna Brev sammanställda av Muhammed Muadi Ett samarbetsprojekt mellan Biblioteken, Kultur Jönköpings kommun och Stadskontoret Adress: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Stoppa våldsbrotten!

Stoppa våldsbrotten! NY GRATISTIDNING OM POLITIK - VÅGA BRY DIG! Ledare: Tryggheten tillbaka! SIDAN 2 Tema: Våldsbrottsligheten Äldreförsörjning : Rättvisa åt de gamla! SIDAN 4 Fremskrittspartiet störst i Norge J P Johansson

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Begravningstankar. En intervjustudie med några människor i Stockholm. Ingela Larsson Februari 2008

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Begravningstankar. En intervjustudie med några människor i Stockholm. Ingela Larsson Februari 2008 Beteckning: Rel C vt 2008:1 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Begravningstankar En intervjustudie med några människor i Stockholm Ingela Larsson Februari 2008 C-uppsats, 10 poäng Religionsvetenskap

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Låt inte jobbet tysta munnen

Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Produktion SKTF Text Pär Trehörning, frilansskribent och Sussanne Lundberg, förbundsjurist SKTF Form Camilla Birkström

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR

VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR FÖRORD Europa och EU har under senare år upplevt ständigt pågående kriser. Uttryck som ekonomisk kris, skuldkris,

Läs mer

ONSDAGEN DEN 11 NOVEMBER 2009

ONSDAGEN DEN 11 NOVEMBER 2009 11-11-2009 1 ONSDAGEN DEN 11 NOVEMBER 2009 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman (Det högtidliga mötet öppnades kl. 15.05.) 1. Högtidligt möte - 20-årsdagen för de demokratiska förändringarna i Central- och Östeuropa

Läs mer

Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna.

Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna. Den 75('-(9b*(160,//(11,80 17 November 1999 Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se Kan fritt kopieras. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna. Historiskt, har otaliga filosofer

Läs mer

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund.

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Securing Your World Good guys En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Läs den. Använd den. Inget stärker omdömet och håller medvetandet levande så som personligt ansvar. Innehåll Inledning av Monica

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

DEN VIKTIGASTE FRIHETSFRÅGAN

DEN VIKTIGASTE FRIHETSFRÅGAN DEN VIKTIGASTE FRIHETSFRÅGAN Friheten kan missbrukas, som allt annat. Det får icke därför tummas på den. Så långt det är förenligt med andras väl skall en individ ha frihet. Går han under på den friheten,

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Det svårfångade människovärdet en debattskrift

Det svårfångade människovärdet en debattskrift Etiska vägmärken 4 Det svårfångade människovärdet en debattskrift Omarbetad upplaga Statens Medicinsk-Etiska Råd Stockholm 2012 Boken beställs från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Sätter kurdiska kvinnors utveckling i centrum Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar i samarbete med Rädda Barnens Dialogprogram

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta Bild: ROBERT NYBERG utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 101 November 2006 LEDARE Kritiska

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer