förbi kulturcensuren i Sverige utan att den har blivit upptäckt Jag går numera med ett sorgband runt mina tankar, efter denna nyhet: en

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "förbi kulturcensuren i Sverige utan att den har blivit upptäckt Jag går numera med ett sorgband runt mina tankar, efter denna nyhet: en"

Transkript

1 1 Thorny Devil Första utgåvan Carl Pechou Min kärlek till Sverige Obs. MINNESANTECKNINGAR : I anslutningen till denna bok [utökad volym, efter sidorna 364]! Prolog Yttrandefrihet Att Du i detta ögonblick kan läsa denna bok det beror på, att den har kommit förbi kulturcensuren i Sverige utan att den har blivit upptäckt Jag går numera med ett sorgband runt mina tankar, efter denna nyhet: en nyhet som avspeglar det nya Sverige. *Yttrandefriheten är numera inte så självklar i detta land, Expressen äger numera kvällstidningen GT. Efter detta samgående, har kulturen fått en annan utformning i tidningarna yttrandefriheten på kulturområdet har satts på undantag, genom att avstänga Peter Svensson: p.g.a. en artikel Dagens tryckfrihetsförordning har krackelerat, det förkommer numera allt oftare att myndigheterna och de privata särintressena inskränker yttrandefriheten i både tal och skrift

2 2 * yttrandefrihet subst. ~ en lagstadgad rätt att framföra åsikter offentligt vanl. enl. grundlagarna: slå vakt om ~ en; för att skydda allmän ordning får ~ en inskränkas genom särskilda lagar < jfr grundlagen om yttrandefrihet år > inskränkning genom särskilda lager: antagen av maktstrukturen /myndighet mot allmänheten; äv. till gagn för starka privata ekonomiska enheter ~ en, enligt Voltaire (från en svunnen tid) Jag kanske ogillar din åsikt - men jag försvarar med näbbar och klor, din rätt att uttala den. Demonstranter får ses som terrorister Detta så kallade rambeslut som EU- rådet har fattat och som riksdagen har godkänt, medför att en demonstrant mot staten blir en terrorist i juridisk mening. < Hans Schöier f.d. chefredaktör Eskilstuna-Kuriren, säger Tar riksdagen förslaget, så som det ser ut, riskerar vi att göra de demonstrerande ungdomarna till mer än lagbrytare till terrorister för hårdare bestraffning om de slår över och beter sig olagligt, när de använder sig av sin grundläggande rätt att föra fram sin åsikt. > Utdrag från artikeln Demonstranter får inte ses som terrorister införd /Debatt i Göteborgs-Posten 3 Mars April, 2003: Likaså har det visat sig att regeringens representanter i ledningen, har belagts med munkavel: inför EMU debatten. Sveriges statsminister/stalinistpampen - Persson har bestämt vem som får yttra sig och tänka fritt

3 3 12 Maj, 2003: Öppen debatt motverkar fiffel. Hårdare styrning och klarare redovisning är det bästa botemedlet mot fiffel och extravaganser. Sviktande moral och bristande omdöme gör sig dessvärre påminda i dessa dagar I inledning av det skrivna skulle man tro att det handlar om dagens politiska maktsköld i Sverige (visserligen med all rätt). Nej, inledningen är ett lösryckt citat från Göteborgs-Postens/Ledare, om att Näringslivet måste ta kritiken på allvar (ang. fiffel). Landet Sverige styrs ju av den socialdemokratiska makteliten, som tyvärr uppvisar en moralisk omognad. Även för denna makt vore det en tillgång att tillsätta en utredning: För att återupprätta förtroendet mot allmänheten dvs. ett påbud om etik och moral med förankring i partiet Man skall inte kritisera andra för fel som man själv har, eller hur: Mr. Göran Persson/statsminister! 6 Maj, 2003: KRAV PÅ NY FINLÄNDSK EU-OMRÖSTNING. Helsingfors, det nya EU:s framtidskonvent framtvingar en ny rådgivande folkomröstning om den EU-grundlag, som håller på att utarbetas, kringskär Finlands självständighet på ett väsentligt sätt. Finland har historisk erfarenhet av övergripande makt, till skillnad från när det gäller Sverige. Det är inte av intresse att göra avkall på det nationella beslutsfattandet: när man äntligen kunde lämna bakom sig det s.k. beskyddet från öst. Och till skillnad från vissa andra nationer är vi i Finland mer lyhörda för de demokratiska värdena... Danmark, 7 augusti, 2003: Likaså vill statsminister Anders Fogh Rasmussen (Venstre) ha en folkomröstning om EU:s grundlag: han får även stöd för tan-

4 4 ken, från den socialdemokratiska oppositionen. S kör över riksdagen 2 Augusti, 2003: Enligt mp Peter Eriksson, socialdemokraterna kör över hela riksdagen för att tillfredsställa Berlusconi och hans högerextrema regerings prestige. Vidare kräver mp att riksdagen kallas in, från sitt sommaruppehåll. Skälet är att det nyss avslutade konventets förslag till ny grundlag för EU skall debatteras redan på utrikesministrarnas möte 4-5 september. Riksdagen öppnar inte förrän 16 september. Den odemokratiska S regeringen, tillsammans med talmannen, avvisade kravet från mp (om, att riksdagen kallas in från sitt sommaruppehåll)! Ursäkta Vi talade ju nyss om Italiens regering, alltså inte om den Österrikiska regeringen Österrike var för tidigt ute med sin politik eller hur? Jag har inte uppmärksammat, att statsminister Göran Persson dragit den Italienska regeringen inför skampålen: likt den Österrikiska! 11 Augusti, 2003: Messiasrikets representant/mr. Persson (statsminister), citerar nu mera efter bibeln; med citat ur Bergspredikan, Om jag minns rätt, så säger Jesus att» du ska säga ja eller nej, vad du därutöver säger är av ondo «sade Göran Persson Samtidigt var hans blick riktad mot himlen och Bryssel Visst kan man säga att Jesus också var samtidig en politiker, det kan man skönja i bibelns ordval Men jag kan också skönja om det har funnits en Jesus; så hade han uttalat sig så om Göran Persson, att Persson» inte låter den vänstra handen veta vad den högra gör: Matt 6:3 «

5 5 Jag är också övertygat om att Du Persson inte kan förvänta dig hjälp, från ovan (från Gud): när det gälla ett stor antal EMU-röster Du Persson har ju inte de kvalifikationerna, när det gäller etik och moral som Gud förväntar sig av en! 28 April, 2003: Hysch-hysch om Bodströms bok Thomas Bodström har skrivit en bok, som Akademibokhandeln annonserar ut i sin vårkatalog. [Det ryktas redan att boken har uppmärksammats av Svenska Akademin för Nobelpristagare].» Enligt katalogen ska ministern bland annat berätta om maktspelet i EU. Bodström ska också med humor och självironi beskriva hur det känns att bli klippdocka i en söndagsbilaga. Men Bodström själv, och andra inblandade, tiger? «Den har också uppmärksammats av det s.k. vanliga folket, att Bodströms alster inte handlar om ett krackelerat rättssystem, om svek och en marginaliserad justitieminister i landet Sverige! T.ex. trots att det är lagstadgat i grundlagen att den svenske medborgaren är i juridisk mening s.k. lika inför lagen : Har Du som justitieminister särbehandlat en grupp människor (riksdagsmän och advokater), genom att ge dem möjligheten att slippa lämna in (som man gjorde för) sina verifikationer över sina utgifter (utgifter, som resor och annat). Från och med nu behöver man inte längre bestyrka sina utgifter med kvitton, som andra dvs. vi vanliga tvingas att göra: För att få de s.k. utgifter återbetalade, som man påstår att man hade Dem säger också (de vanliga folket ), att man inte kan förvänta sig något annat av en f.d. brännvinsadvokat: Det lämpar sig bättre för honom att referera

6 6 till, att beskriva hur det känns att bli klippdocka i en söndagsbilaga Däremot återges i denna bok/ Thorny Devil, i ett avsnitt om folkets syn på dig, Thomas Bodström och Sverige. Detta korta kåseri om dig och Sverige är helt befriat från humor och självironi Sverige har ju numera gradvis gått över till en låtsasdemokrati, både på de politiska och ekonomiska områdena. Till exempel, för det ovanskrivna, blir man numera registrerad hos myndigheterna, mer än så behövs inte, i dagens samhälle Tror inte att detta räcker, till och med din släkt och dina vänner, följer med i registret, på grund av ens åsikter Obs. därför bör Du ha i åtanke, att Sverige numera återigen registrerar dina åsikter (precis som förr i tiden), fast man vinklar numera det lite annorlunda: Som myndigheterna sedan vidarebefordrar till Europol/Echelon för övervakning Eftersom de har ett samarbetsavtal med Sverige. Storebror ser och hör dig det har som följd att vissa dörrar, kommer att stängas för dig i framtiden Bara en liten delfråga i sammanhanget: Är Du en av dem, som har blivit registrerad i Europol/Echelon, med hjälp av de svenska myndigheterna, eller på annat sätt (om Du över huvud taget, har kännedom om, att Du är registrerad) Vad tror Du, kan Du begära ett utdrag om dessa uppgifter som finns om dig i Europol/Echelon, för att kontrollera om dessa uppgifter är sanningsenliga? Folkets röst: Det är detta, som det Svenska folket säger, politikerna har sålt oss till djävulen man har förrått sitt folk!

7 7 Min personliga fråga till makthavarna är det också straffbart, att återge folkets röst i skrift Frågan är berättigad, för att yttrandefriheten är ju numera avskaffad i Sverige, p.g.a. vårt EU-medlemskap, eller hur? Snart har vi också en mediadiktatur, som liknar den i Italien: genom självcensur och den nya juridiska lagföringen, inklusive ägarförhållandena inom media (s.k. privata monopolisering) Min uppfattning är att i Sverige, har det uppstått ett informationsunderskott, större grupper i samhället har numera inte ekonomiska medel, för att kunna tillgodogöra sig nyheter (och sålla dem), som beslut i riksdagen och myndigheternas nya påbud, som påverkar den enskildes levnad. En mycket allvarlig följd av denna situation, är att det är ungdomen i detta samhälle, som avskärmas från den politiska verksamheten. De har också fråntagits möjligheten att påverka politiken (objektivt), enligt sitt eget ställningstagande, för eller emot 18 juni, 2003: Politiken: V och fp stödjer regeringens utvidgade telefonavlyssning, men inte moderaterna och miljöpartiet M och mp säger nej, till justitieminister, Thomas Bodströms (representant för den socialdemokratiska regeringen) förslag att även andra personer än de som misstänks för brott, ska kunna avlyssnas, till exempel den misstänktes mamma, annan anhörig eller kamrat. Det innebär att helt oskyldiga kan dras in. Man kan aldrig vara säker på om man avlyssnas. Det hjälper inte att man är en hederlig människa, säger Beatrice

8 8 Ask (m). Mp varnar i en motion, inlämnad till riksdagen att samhället beträder en farlig väg, ifall det tillåter att oskyldigas teleadresser avlyssnas och övervakas i hemlighet Beatrice Ask (m) säger vidare, att vi måste hålla mycket hårt på det som är grundläggande rättigheter. Gör man ingrepp ska de vara väl underbyggda, Ask är också förvånad över att folkpartiet helt verkar ha tappat intresset för frågor som rör den personliga integriteten. Att stödet för en utvidgad telefonavlyssning kommer från vänsterpartiet, är inte så ovanligt, de har ju en mycket kort mental och historisk sedvänja i den demokratiska traditionen. Vidare finner jag det betryggande att fp visar sitt rätta jag, i politiken... Det fanns en gång i tiden när de demonstrativt lämnade tv-studion, för att de inte ville sitta tillsammans med ett odemokratiskt parti: Men det var då det Man kan ju fråga sig om de inte är tillräckligt sakkunniga eller om de har bytt åsikt, när det gäller att göra avkall på de demokratiska värdena. Själva säger v och fp, att Inte utan vånda, medger Alice (v). Inte okontroversiellt, konstaterar Johan Pehrson (fp). Sådana uttalanden och handlingsförfaranden, gör ju i en handvinkning dem till hantlangare åt en diktatur, likt det forna östtyska-stasipartiet. Det är besynnerligt att de folkvalda politikerna gör avsteg från dessa principer om skydd av den personliga integriteten, som förr präglade de svenska rättsväsende. En Verklighetsanpassning som innebär ett skapande av ett allt mer raffinerat övervakningssamhälle, som klart är en utveckling i fel riktning. Har regeringen och oppositionen inget lärt av Sanningskommissionen och den skandalartade åsiktsregistreringen. PS: Fråga de s.k. Vanliga, vad de tycker om den nya Verklighetsanpassningen...

9 9 Folkets röst: Att skylla på en Verklighetsanpassning, relaterad till teknikutveckling: är att dölja den s.k. Verkligheten Med sådana försagdheter vågar vi påstå att Ni, maktens män och kvinnor: Som regeringens representanter, med sådan stor tillgång på experthjälp s.k. konsulter och samtidigt som ni är så välutbildade så borde ni ha kommit till slutsatsen, att även de tunga brottslingarna, har genomgått en Verklighetsanpassning, eller hur! De är mycket väl medvetna om vad som gäller, genom sina advokater och ingen av dem är ju så naiv, att de inte är medvetna om, att man avlyssnar dem Alltså är regeringen och de andra partierna ute efter något annat, de är ute efter att EU-anpassa ditt land (ordet land är avsiktligt valt, eftersom nationalstats benämning/sverige är numera avskaffad). Numera säger makten fy för Nationalstaten. De är ut efter att Verklighetsanpassa ditt land till Europol/Echelon för övervakning, eftersom regeringen redan har skrivit på ett avtal med dem. Ytterligare ett avsnitt om Verklighetsanpassningen : Den socialdemokratiska (i dagsläget, ett besynnerligt namn för ett parti, speciellt när de inte leva upp till det...) regeringen, har ju utan att först förankra,,, i den Svenska riksdagen: Skrivit under EU:s lagtext s.k. rambesluten, (för den delen, flera lagar) Mr. Thomas Bodström, man undrar ju var ligger din och regeringens egentliga mendelistiska politiska tillhörighet? Den nu ställda frågan är min personliga, alltså inte folkets!

10 10 När jag ändå är i farten, vill jag passa på att ställa några frågor till till den inre, fina kretsen i regeringen Göran, Thomas, Sten och Jan O Frågor om den ständigt internationella återkommande kritiken, om Sverige: Europarådets kommitté mot tortyr och inhuman behandling, kritiserar för andra gången behandlingen av dem som blir gripna av polisen. Bland annat är kommittén kritisk mot att svensk polis, inte är skyldig att upplysa den gripne om dennes rättigheter från första början. Upplysningen om rättigheterna kommer idag, först i samband med att en häktningsorder utfärdats av en domare (eventuellt), denna häktningsorder kan dröja dygn, innan den kommer Isoleringen av den fångne, som också kombineras med ovanligt lång tid i förvar och att polisen utreder sig själva om deras handlingar i tjänst, står i strid mot lagen: Är något som Sverige internationellt ofta kritiseras för Svensk rättskänsla för rättssäkerheten, är inte så stark i Sverige, enligt Europarådets kommitté, år Sverige har också prickats av FN:s kommitté. Det framgår alltså att Sverige inte leva upp till de internationella överenskommelserna. PS: Varken statsminister Göran Persson eller justitieminister Thomas Bodström, gick att nå för en kommentar ang. dessa frågor Vetorätten, och den s.k. Internationaliseringen av immuniteten för kriminella: Se bara t.ex. i framtidskonventet med chefen Valéy Giscard d Estaing, där har man kommit överens om att begränsa vetorätten; detta och annat vittnar om att det inte finns någon folklig förankring dvs. att man har inflytande via ett val eller att man har full insyn i beslutsprocessen. Obs. de högsta representanterna

11 11 med den yttersta makten i EU, är inte tillsatta genom ett val av folket [20 kommissionärer en från varje land, två från de fem största, med säte i Bryssel Efter unionens utvidgning, med tio nya medlemmar om knappt ett år: anses det ändå att medlemsländernas ställning är tryggad för Tyskland, Frankrike och Storbritannien det anser jag vara ett mycket odemokratiskt synsätt]. Det går steg för steg bara i en riktning plötsligt läser man dagen efter, den 5 juli 2003, att EU-konventet vill slopa vetorätten. Bryssel: EU skall kunna bestämma om skatterna i hela unionen, utan att ta hänsyn till enskilda länders inställning. Det krävs av EU:s framtidskonvent. Vad kommer härnäst, Sverige skulle ju gå med i EU för att påverka eller hur? Det räcker inte med detta För att stoppa utredningar av brott, ger man numera sig själv immunitet: Denna immunitet får man av sina vänner (beroende på att de också har smutsiga händer). Den franska högern säger att det är en internationalisering att ge mycket högt uppsatta personer, immunitet Underförstått, så som respektive Presidenter, s.k. statsmän och högt uppsatta tjänstemän i EU federationen. Detta är det nya Europa, ursäkta Internationalisering skall det vara. Naturligtvis kommer jag också att tänka på den nyvalde vice ordföranden i IOK: Du vet, den mutfällde Kim Un-Yong, från Sydkorea. Hans motståndare inför valet, till denna fina befattning var norrmannen Gerhard Heiberg. Men mannen från Norge, var inte tillräckligt kvalificerad för detta uppdrag, eftersom han inte var kriminellt belastad. Du ser, kära läsare, man måste ha de rätta vännerna (som är lika kriminella )

12 12 här i livet, om man vill nå den högsta toppen signatur år Jag måste också få detta nerskrivet för historiens skull, att i Italien är bokföringsbrott inte längre ett brott, i juridisk mening enligt Berlusconi-paragrafen! EU är inget demokratiskt bygge, dess styre är så mycket mer, än den amerikanska federationen en odemokratisk, federalistisk och politisk enhet FÖRSTA DELEN Min uppfattning är, att det är bättre att skriva och bryta mot någon regel än att inte skriva alls» Allt är sig sällsamt likt efter tusentals år för att ännu i dag slår man ihjäl varandra för att kunna expandera med sin egen Gud, på andra Gudarnas be kostnad för att kunna införliva ett nytt beskattningsterritorium för att din

13 13 själ under pant ännu ligger kvar hos djävulen sedan tusentals år tillbaka Jag vädjar till den nya kommande unga generationen, gör världen bättre, för vi har misslyckats totalt, jag har övertygats om, att en av min generations största bedrifter styrts av girigheten vi har skapat, ja, vad har vi skapat, jo, i alla fall inte en bättre värld, vi har satt den kommande generationen i pant «< Att ifrågasätta din religiösa tro skulle inte tilltala mig oavsett vilket samfund Du än tillhör Finns eller inte finns så måste jag tala om för dig att han Gud måste vara en stor egotrippare > Den här boken återger mänsklighetens dekadans och stagnationen av individens mentala utveckling. Större majoriteten av dessa varelser i maktställning; är fortfarande belamrade med samma primitiva behov, och dessa behov är många: att döda varandra i krig, eller på annan sätt, traditionella värden styrs av maktbegär och girighet, de går hand i hand, och gör henne blind som gör att hon till slut kvävs i sitt eget träck i avgaser och utsläpp det är ett sjuk beteendet, ett beteende i riktning mot avgrunden I dagsläget ligger människan på samma nivå i sitt mentala beteende, som vid tiden för Kristi födelse kontra idag, år För att inte någon skall kunna beskylla mig för att vara en så kallad rasbiologins förespråkare med det skrivna i denna bok: Vill jag i förväg redovisa min

14 14 åsikt från begynnelsen angående detta ämne Enligt min mening finns det egentligen bara två raser som har befolkat den här jorden Den ena rasen är den goda och den andra är den onda jag inser att det kan finnas ett problem med denna definition, för att vem bestämmer, vem som är god och ond? Man brukar säga de som har makten Det besynnerliga är, att det inte behövs någon majoritet av de onda, för att släcka jordens ljus. Jag vill också (som inte är rasrelaterat) nämna att bildningen är ingen garanti för att den skulle stoppa ondskan Du har ju sett hittills alla dessa kunskapstempel/universiteten de har ju inte gjort det bättre för människan här på jorden Visserligen har det skrivits begåvade ord om, hur man skall skydda den natur vi leva i och om de mänskliga rättigheterna: Men vad hjälper det, när de som har makten och är bildade, inte bryr sig om det nerskrivna (obs. och då leva vi i år 2003) Men sedan finns det också en uppsjö av religioner (och de är i majoritet) här på jorden och varje religion hävdar att deras *GUD är den rätta i och med detta är cirkusen i gång här på det jordiska dessa teaterföreställningar kräver sedan det stora lidandet, umbärandet och döden på världsarenan Och så hävdas det att dessa representanter för dessa etablerade religioner är också lärda män Utöver påstås det sedan, att vi har fått detta land av GUD, eller vi är utsedda av GUD att leda denna världen, likväl finns det formulerade meningar som, i GUDS namn döma vi eller i GUDS namn viga och *välsigna vi, kanonerna atombomberna och andra så kallade domedagsvapen det talas till och med från talarstolen till folket, God bless you. Allt som oftast hänvisas det sedan till religionsfriheten AMEN

15 15 En mycket väl formulerad mening står Göran Hägg (författare och litteraturvetare) för: Han skriver. Redan strax efter den 11 september visste Bush att Gud inte är neutral. Vidare inleder han i sin debattartikel den 16 Feb. 03 Comeback för Gud i talekonsten: With God on our side sjöng Bob Dylan på 60-talet. Visan blev en klassisk parodi på amerikansk krigsretorik. Därefter har Gud varit på reträtt i talekonsten, även i USA. Men efter 11 september och särskilt de senaste dagarna har han gjort kraftig comeback. *Välsign a [-ir ] 'na] verb -ade -at [syftandet om Guds /politik: se ~ de nya Europa] 1 be om Guds nåd och beskydd för ngn el. ngt; prästen höll ett tal och ~ade dem < modern definition > präst en /konsult ~ av Gud 2 vara mycket glad o. tacksam för: jag ~ar den dag jag mötte dig runt hörnet 3 ge nåd och beskydd om Gud: välsigne eder, ~ den som redan maten har 4 Gud som mecenat likaså ge nåd enbart till: vi som är ~at har rikedom o. makt 5 lyckliggöra med vissa gåva e.d.: området ~ades med ny järnväg ofta ironisk, han har ~ats med en ovanligt gnatig hustru < förekommer enbart i genus form ~ relaterat till gnatig > *Gud s. -en -ar Guds namn; Gudi behaglig < åld. > behaglig för Gud; Gudi klagat < åld. > tyvärr, dessvärre: < mytol. Gud vet; kanske ändå, se vidare under veta; Gud fader; ~ som vill barnen väl? > alltid när ett barn dör < frågar barnen sig ~ varför finns inga dockor i dockskåpet, som förställer Gud >: så att man kan slå honom ~!

16 16 alltid när ett barn lider < frågar barnet sig var finns Gud? alltid när ett barn blir övergivet < säger barnet Gud - finns inte! *Gud: Daterat Kristi födelse, kontra år 2003:e Ni säger att jag är neutral glöm det det är jag inte, hur skulle jag kunna vara det när man är blind i ordets bemärkelse Ni kan inte anklaga mig för era barns lidande, för jag /Gud är ju inte fader till era barn (i jur. mening, att stå till svars /biologisk). Visserligen säger Ni, fader vår, men det är Ni som har avlat och fött fram dem: Så som Gud har jag ingen behjärtansvärd känsla för Era avkomlingar Det är upp till Er, om barnen dör i krig dör av undernäring dör p.g.a. misshandel dör p.g.a. brist på kärleken eller när Ni förgriper Er sexuellt på dem och bedriver slavhandel med dem. Ni förgriper Er till och med emot naturen när Ni könsstympar dem (de små flickorna), samt att utsätter dem för droger och annat Som sagt, det är upp till Er Sverige: FAKTA polisanmälda fall: om barnmisshandel /år fall av barnmisshandel preskriberade på ett år. Utredningar om barnmisshandel blir liggande hos polisen PS: Även andra brott som anmäls av allmänheten blir liggande hos polisen för att sedan preskriberas de som åklagaren inte har hunnit avskriva innan, p.g.a. att fängelser är överfulla

17 17 Det skrivna i denna bok avspeglar ett samfund där makten är total, den står över all lag som har skrivits i den värld som Du leva i. Dess fundament har en sådan kraftfull förankring i denna världen, det finns ingen yttre fiende, för det finns alltid en Judas att köpa. Enligt grekisk mytologi Sisyfos, kung i Korint, var en mäktig härskare i allians med de mörka krafterna, bl.a. fängslade han döden som ställde till mycket oreda på jorden. Till sist fick han sitt straff, han tvingades rulla ett jättelikt klippblock uppför ett berg, varefter denna genast rullade ner igen, ett riktigt sisyfosarbete Jag tror inte på de grekiska gudarnas straff, för i dag har dessa gudar ersatts av andra gudar som har andra värderingar om etik och moral. Finns det ett liv efter detta, så är jag övertygad om, att i denna skuggornas dal finns det också ett klassamhälle, där min status är säkrad: Genom min rangordning och min levnad som jag har här på jorden i dag, är min plats i skuggornas dal också garanterad, bland det högre ståndet. Du kan väl inte tro, att de som tro att de är av en annan börd, umgås med dig, om Du inte är en av dem: Eller att en påve kommer att sitta vid samma bord med dig, eller annat herrefolk, när Du inte är av samma klass som dem i skuggarnas dal aldrig, aldrig Jag kommer att vara tillsammans med ledare som: Med Albert Speer, Milosevic, Ariel Sharon och hans bihang, Hitler, Georgios Popadopoulos, Adolf Eichmann, Stalin, Idé Amin, Auguste Pinochet, Saddam Hussein, Fransisco Franco, Mussolini Benito med en del av de religiösa ledarna med ett stort antal roffare och politiker och annat pack.

18 18 Visste Du, att Fransisco Franco tilldelades den Heliga Birgittas riddarorden (s.k. Riddare av stora korset med kedja), denna orden godkändes av påven Urban V i Montefiascone år 1366 dvs. samtidig som han instiftade Birgittas klosterregel. Men denna välsignelse hjälper inte Fransisco Franco, hans bagage från det jordiska är för tungt för att komma in i himmelrike (om nu verkligen en Gud finns, som sätter de demokratiska värdena i himlen högt?). Vi i det sisyfossiska riket (i position som medborgare) bedriver ingen lobbyverksamhet, för att får någon kanoniserad i vårt rike, vi anser att bli helgonförklarad nu förtiden, har inte längre den status, tyngd och innebörd; dvs. vem som helst kan ju tydligen bli ett helgon! De facto: Påven heligförklarade (år 2002) den omstridde Josémaria Escriva de Balaguer, han var en spansk präst, som avled Escriva grundade Opus Deis (Guds verk), bland dem celebriteter rörelsen inom kyrkan finna man exv. 400 kardinaler och biskopar samt politiker från tolv regeringar: Italiens vice premiärminister Gianfranco Fini, Spaniens utrikesminister Ana Palacio och Italiens f.d. premiärminister Giulio Andreotti, som står inför rätta för samröre med maffian I och med detta kommer jag inte kunna undvika dessa potentater, att vara tillsammans med alla dessa världens religiösa samfunds höjdare. Jag förmodar att man tvingas sitta vid samma bord med katolska pedofil Kardinaler bl.a. i denna skuggornas dal. Stopp där, inte alla religiösa ledare och politiker är korrupta, för vissa tror på sitt kall med ärligt uppsåt, det finns faktiskt sådana som har begåvats med ett medmänskligt sinnelag: Tyvärr är de alldeles för få

19 19 Jo listan skulle man kunna göras lång, men av hänsyn till de människor, som fortfarande leva (inte alla), visar jag lite ödmjukhet inför dem, genom att inte skriva ned deras namn. Jag svär inför det som jag högaktar här på jorden (för än är jag inte död), att jag redan nu kan säga, att jag kommer sakna sådana personligheter i skuggornas dal, så som de internationella artister: Marlene Dietrich, Melina Mercouri /var även kulturminister i Grekland i sitt förra liv här på jorden, Edith Piaf med sina sånger /Les trois cloches, La vie en rose (texten är skriven av henne bl.a.), Dina Washington och många, många andra sångfåglar Intentionen med det skrivna i denna bok, är att bli vän med dig, förhoppningsvis redan, efter det Du har tagit del av mina värderingar och jämfört med de med dina under tidens gång. Det skrivna i denna bok gör bara anspråk på din välvilja, att ifrågasätta din omgivning oavsett ditt välbefinnande i ditt samhälle, i nuet och i all framtid. Händelsevis kommer det kanske att skärpa dina sinnen; och förhoppningsvis anser Du sedan, att den tid som Du ägnade åt för att läsa denna boken inte var meningslös, speciellt Du som är ung och har framtiden för dig, och har ännu kraften /viljan kvar, för att förändra världen till det bättre! Under resans gång, i tiden framåt med det skrivna är bokens story återgiven under antaget namn (inkognito) Carl Pechou likaså alla namn som återges i beskrivningen om det sisyfossiska rikets dynasti. Det skrivna gör inte heller anspråk på att göra världen bättre, det fiktiva innehållet i sin berättarform kan ibland kännas trovärdigt, men låt dig inte luras,

20 20 för det är i så fall enbart en ren tillfällighet att liknelsen som Du uppfattar rätt återgiven sammanfaller med min fiktiva promemoria. Vidare är denna roman fristående, från all politisk och ekonomisk sponsring. Innehållet kommer att vara lika aktuellt framöver som det står skrivet om året 2002, 2003 och framåt: Världen den blir aldrig bättre, övertyga mig om att jag har fel Får jag lov att skriva om det finns en Gud jag måste uttrycka mig så, för det kan ju finnas troende som kan tänkas, att de läsa denna bok just nu och som jag respekterar dem för, det han eller hon står för... Alltså, om det finns en Gud, så måste han vara senildement med alla dessa biverkningar som drabbar en och de korta stunder som han återfår emellanåt där han är i normala tillstånd jo då är Gud elak, ond, långsint, falsk, högfärdig och tjuvaktig, kort sagt, han bryter mot alla de 10 bud som han en gång skapat för oss människor. För säkerhets skull skriver jag Gud, förlåt mig, för alla dessa anklagelser riktade mot Dig Förresten: Jag vill ha en dialog med dig sedan (via Internet), obs. alltså enbart med dig som har läst denna bok (för att det inte skall vara några missförstånd). Denna dialog skall vara kort skulle det gå bra? Om jag nu påstår, att av någon anledning dör alla mänskliga varelser här på jorden (som faktiskt kan inträffa): Under sådana förhållanden när detta inträffar, då dör också Gud hävdar jag! Enkelt uttryckt, oavsett vem som har skapat vem, alltså om människan har skapat Gud eller Gud har skapat människan, så dör Gud här på jorden, när hela människans existens har upphört att pulsera (hur är det egentligen, jag har glömt det, har Gud ett förnamn?); vad har religionen gjort för världen

21 21 för Dig och mig här på jorden har den blivit bättre? Hade jag fått råda, så hade boken kommit ut strax innan valet, men rikets presidium var av en annan uppfattning, de ansåg att innehållet hade påverkat årets valutgång; eftersom det är vårt rikes policy, att inte blanda sig i, i andras länders politik (valet är en inre angelägenhet) officiellt, så bestämdes det, att boken trycks år Denna story är skriven om människor som tror starkt på att de är oersättliga. I religiösa termer uttryckt, de gör anspråk på att de är Gud själva, eller något annat icke existerande övernaturligt väsen Sisyfossiska riket Det sisyfossiska riket grundades vid fyrtiotalets slut, av en fransman, han hette monsieur Alain Tiphe : Till skillnad från den grekiska mytologin, där den Sisyfossiska konung symboliserar fruktlöst evighetsarbete, har vårt rike en annan innebörd När han var 24 år, kontrakterades denne man till den franska främlingslegi-

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Frankrike 1780-talet KRIS

Frankrike 1780-talet KRIS Frankrike 1780-talet Kolonialhandel Upplysningen, Paris centrum Franska modespråk i Europa Frankrike 1780-talet Folkrikast i Europa Absoluta furstemakten KRIS Frankrike Politiska orsaker- L ancien regime

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk:

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk: Varför integration i livet och segregation i döden? Ingela Olsson När jag först fick denna rubrik att tala om på SKKF:s konferens, lät jag den bara vila i mitt huvud. Men efterhand började jag leva mig

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter De uppgifter som är kvar i Delprov B handlar om Sveriges nationella minoriteter, men mest om romerna. För att kunna lösa den sista uppgiften

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende.

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. Förord vob syd ab Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. VoB Syd AB driver ett antal sådana boenden i södra

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille Reviderad oktober 2013 Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument:

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick eller helt enkelt: samhällets spelregler. Grundlagarna har därför

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Under samlingsnamnet Nyttigheter från Hamrin & Partners publicerar vi återkommande små skrifter

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Sveriges fyra grundlagar Spelreglerna för vårt samhälle Bild 1. Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

diskussionsunderlag Hallelujabröllop

diskussionsunderlag Hallelujabröllop diskussionsunderlag Hallelujabröllop Religion Vad är religion? Vad innebär det att vara religiös? Är du religiös? Om ja, vad innebär religionen för dig? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder,

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer s Etiska Regler Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer Utbildning AB 2011 1 Våra Etiska Regler s grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer