förbi kulturcensuren i Sverige utan att den har blivit upptäckt Jag går numera med ett sorgband runt mina tankar, efter denna nyhet: en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "förbi kulturcensuren i Sverige utan att den har blivit upptäckt Jag går numera med ett sorgband runt mina tankar, efter denna nyhet: en"

Transkript

1 1 Thorny Devil Första utgåvan Carl Pechou Min kärlek till Sverige Obs. MINNESANTECKNINGAR : I anslutningen till denna bok [utökad volym, efter sidorna 364]! Prolog Yttrandefrihet Att Du i detta ögonblick kan läsa denna bok det beror på, att den har kommit förbi kulturcensuren i Sverige utan att den har blivit upptäckt Jag går numera med ett sorgband runt mina tankar, efter denna nyhet: en nyhet som avspeglar det nya Sverige. *Yttrandefriheten är numera inte så självklar i detta land, Expressen äger numera kvällstidningen GT. Efter detta samgående, har kulturen fått en annan utformning i tidningarna yttrandefriheten på kulturområdet har satts på undantag, genom att avstänga Peter Svensson: p.g.a. en artikel Dagens tryckfrihetsförordning har krackelerat, det förkommer numera allt oftare att myndigheterna och de privata särintressena inskränker yttrandefriheten i både tal och skrift

2 2 * yttrandefrihet subst. ~ en lagstadgad rätt att framföra åsikter offentligt vanl. enl. grundlagarna: slå vakt om ~ en; för att skydda allmän ordning får ~ en inskränkas genom särskilda lagar < jfr grundlagen om yttrandefrihet år > inskränkning genom särskilda lager: antagen av maktstrukturen /myndighet mot allmänheten; äv. till gagn för starka privata ekonomiska enheter ~ en, enligt Voltaire (från en svunnen tid) Jag kanske ogillar din åsikt - men jag försvarar med näbbar och klor, din rätt att uttala den. Demonstranter får ses som terrorister Detta så kallade rambeslut som EU- rådet har fattat och som riksdagen har godkänt, medför att en demonstrant mot staten blir en terrorist i juridisk mening. < Hans Schöier f.d. chefredaktör Eskilstuna-Kuriren, säger Tar riksdagen förslaget, så som det ser ut, riskerar vi att göra de demonstrerande ungdomarna till mer än lagbrytare till terrorister för hårdare bestraffning om de slår över och beter sig olagligt, när de använder sig av sin grundläggande rätt att föra fram sin åsikt. > Utdrag från artikeln Demonstranter får inte ses som terrorister införd /Debatt i Göteborgs-Posten 3 Mars April, 2003: Likaså har det visat sig att regeringens representanter i ledningen, har belagts med munkavel: inför EMU debatten. Sveriges statsminister/stalinistpampen - Persson har bestämt vem som får yttra sig och tänka fritt

3 3 12 Maj, 2003: Öppen debatt motverkar fiffel. Hårdare styrning och klarare redovisning är det bästa botemedlet mot fiffel och extravaganser. Sviktande moral och bristande omdöme gör sig dessvärre påminda i dessa dagar I inledning av det skrivna skulle man tro att det handlar om dagens politiska maktsköld i Sverige (visserligen med all rätt). Nej, inledningen är ett lösryckt citat från Göteborgs-Postens/Ledare, om att Näringslivet måste ta kritiken på allvar (ang. fiffel). Landet Sverige styrs ju av den socialdemokratiska makteliten, som tyvärr uppvisar en moralisk omognad. Även för denna makt vore det en tillgång att tillsätta en utredning: För att återupprätta förtroendet mot allmänheten dvs. ett påbud om etik och moral med förankring i partiet Man skall inte kritisera andra för fel som man själv har, eller hur: Mr. Göran Persson/statsminister! 6 Maj, 2003: KRAV PÅ NY FINLÄNDSK EU-OMRÖSTNING. Helsingfors, det nya EU:s framtidskonvent framtvingar en ny rådgivande folkomröstning om den EU-grundlag, som håller på att utarbetas, kringskär Finlands självständighet på ett väsentligt sätt. Finland har historisk erfarenhet av övergripande makt, till skillnad från när det gäller Sverige. Det är inte av intresse att göra avkall på det nationella beslutsfattandet: när man äntligen kunde lämna bakom sig det s.k. beskyddet från öst. Och till skillnad från vissa andra nationer är vi i Finland mer lyhörda för de demokratiska värdena... Danmark, 7 augusti, 2003: Likaså vill statsminister Anders Fogh Rasmussen (Venstre) ha en folkomröstning om EU:s grundlag: han får även stöd för tan-

4 4 ken, från den socialdemokratiska oppositionen. S kör över riksdagen 2 Augusti, 2003: Enligt mp Peter Eriksson, socialdemokraterna kör över hela riksdagen för att tillfredsställa Berlusconi och hans högerextrema regerings prestige. Vidare kräver mp att riksdagen kallas in, från sitt sommaruppehåll. Skälet är att det nyss avslutade konventets förslag till ny grundlag för EU skall debatteras redan på utrikesministrarnas möte 4-5 september. Riksdagen öppnar inte förrän 16 september. Den odemokratiska S regeringen, tillsammans med talmannen, avvisade kravet från mp (om, att riksdagen kallas in från sitt sommaruppehåll)! Ursäkta Vi talade ju nyss om Italiens regering, alltså inte om den Österrikiska regeringen Österrike var för tidigt ute med sin politik eller hur? Jag har inte uppmärksammat, att statsminister Göran Persson dragit den Italienska regeringen inför skampålen: likt den Österrikiska! 11 Augusti, 2003: Messiasrikets representant/mr. Persson (statsminister), citerar nu mera efter bibeln; med citat ur Bergspredikan, Om jag minns rätt, så säger Jesus att» du ska säga ja eller nej, vad du därutöver säger är av ondo «sade Göran Persson Samtidigt var hans blick riktad mot himlen och Bryssel Visst kan man säga att Jesus också var samtidig en politiker, det kan man skönja i bibelns ordval Men jag kan också skönja om det har funnits en Jesus; så hade han uttalat sig så om Göran Persson, att Persson» inte låter den vänstra handen veta vad den högra gör: Matt 6:3 «

5 5 Jag är också övertygat om att Du Persson inte kan förvänta dig hjälp, från ovan (från Gud): när det gälla ett stor antal EMU-röster Du Persson har ju inte de kvalifikationerna, när det gäller etik och moral som Gud förväntar sig av en! 28 April, 2003: Hysch-hysch om Bodströms bok Thomas Bodström har skrivit en bok, som Akademibokhandeln annonserar ut i sin vårkatalog. [Det ryktas redan att boken har uppmärksammats av Svenska Akademin för Nobelpristagare].» Enligt katalogen ska ministern bland annat berätta om maktspelet i EU. Bodström ska också med humor och självironi beskriva hur det känns att bli klippdocka i en söndagsbilaga. Men Bodström själv, och andra inblandade, tiger? «Den har också uppmärksammats av det s.k. vanliga folket, att Bodströms alster inte handlar om ett krackelerat rättssystem, om svek och en marginaliserad justitieminister i landet Sverige! T.ex. trots att det är lagstadgat i grundlagen att den svenske medborgaren är i juridisk mening s.k. lika inför lagen : Har Du som justitieminister särbehandlat en grupp människor (riksdagsmän och advokater), genom att ge dem möjligheten att slippa lämna in (som man gjorde för) sina verifikationer över sina utgifter (utgifter, som resor och annat). Från och med nu behöver man inte längre bestyrka sina utgifter med kvitton, som andra dvs. vi vanliga tvingas att göra: För att få de s.k. utgifter återbetalade, som man påstår att man hade Dem säger också (de vanliga folket ), att man inte kan förvänta sig något annat av en f.d. brännvinsadvokat: Det lämpar sig bättre för honom att referera

6 6 till, att beskriva hur det känns att bli klippdocka i en söndagsbilaga Däremot återges i denna bok/ Thorny Devil, i ett avsnitt om folkets syn på dig, Thomas Bodström och Sverige. Detta korta kåseri om dig och Sverige är helt befriat från humor och självironi Sverige har ju numera gradvis gått över till en låtsasdemokrati, både på de politiska och ekonomiska områdena. Till exempel, för det ovanskrivna, blir man numera registrerad hos myndigheterna, mer än så behövs inte, i dagens samhälle Tror inte att detta räcker, till och med din släkt och dina vänner, följer med i registret, på grund av ens åsikter Obs. därför bör Du ha i åtanke, att Sverige numera återigen registrerar dina åsikter (precis som förr i tiden), fast man vinklar numera det lite annorlunda: Som myndigheterna sedan vidarebefordrar till Europol/Echelon för övervakning Eftersom de har ett samarbetsavtal med Sverige. Storebror ser och hör dig det har som följd att vissa dörrar, kommer att stängas för dig i framtiden Bara en liten delfråga i sammanhanget: Är Du en av dem, som har blivit registrerad i Europol/Echelon, med hjälp av de svenska myndigheterna, eller på annat sätt (om Du över huvud taget, har kännedom om, att Du är registrerad) Vad tror Du, kan Du begära ett utdrag om dessa uppgifter som finns om dig i Europol/Echelon, för att kontrollera om dessa uppgifter är sanningsenliga? Folkets röst: Det är detta, som det Svenska folket säger, politikerna har sålt oss till djävulen man har förrått sitt folk!

7 7 Min personliga fråga till makthavarna är det också straffbart, att återge folkets röst i skrift Frågan är berättigad, för att yttrandefriheten är ju numera avskaffad i Sverige, p.g.a. vårt EU-medlemskap, eller hur? Snart har vi också en mediadiktatur, som liknar den i Italien: genom självcensur och den nya juridiska lagföringen, inklusive ägarförhållandena inom media (s.k. privata monopolisering) Min uppfattning är att i Sverige, har det uppstått ett informationsunderskott, större grupper i samhället har numera inte ekonomiska medel, för att kunna tillgodogöra sig nyheter (och sålla dem), som beslut i riksdagen och myndigheternas nya påbud, som påverkar den enskildes levnad. En mycket allvarlig följd av denna situation, är att det är ungdomen i detta samhälle, som avskärmas från den politiska verksamheten. De har också fråntagits möjligheten att påverka politiken (objektivt), enligt sitt eget ställningstagande, för eller emot 18 juni, 2003: Politiken: V och fp stödjer regeringens utvidgade telefonavlyssning, men inte moderaterna och miljöpartiet M och mp säger nej, till justitieminister, Thomas Bodströms (representant för den socialdemokratiska regeringen) förslag att även andra personer än de som misstänks för brott, ska kunna avlyssnas, till exempel den misstänktes mamma, annan anhörig eller kamrat. Det innebär att helt oskyldiga kan dras in. Man kan aldrig vara säker på om man avlyssnas. Det hjälper inte att man är en hederlig människa, säger Beatrice

8 8 Ask (m). Mp varnar i en motion, inlämnad till riksdagen att samhället beträder en farlig väg, ifall det tillåter att oskyldigas teleadresser avlyssnas och övervakas i hemlighet Beatrice Ask (m) säger vidare, att vi måste hålla mycket hårt på det som är grundläggande rättigheter. Gör man ingrepp ska de vara väl underbyggda, Ask är också förvånad över att folkpartiet helt verkar ha tappat intresset för frågor som rör den personliga integriteten. Att stödet för en utvidgad telefonavlyssning kommer från vänsterpartiet, är inte så ovanligt, de har ju en mycket kort mental och historisk sedvänja i den demokratiska traditionen. Vidare finner jag det betryggande att fp visar sitt rätta jag, i politiken... Det fanns en gång i tiden när de demonstrativt lämnade tv-studion, för att de inte ville sitta tillsammans med ett odemokratiskt parti: Men det var då det Man kan ju fråga sig om de inte är tillräckligt sakkunniga eller om de har bytt åsikt, när det gäller att göra avkall på de demokratiska värdena. Själva säger v och fp, att Inte utan vånda, medger Alice (v). Inte okontroversiellt, konstaterar Johan Pehrson (fp). Sådana uttalanden och handlingsförfaranden, gör ju i en handvinkning dem till hantlangare åt en diktatur, likt det forna östtyska-stasipartiet. Det är besynnerligt att de folkvalda politikerna gör avsteg från dessa principer om skydd av den personliga integriteten, som förr präglade de svenska rättsväsende. En Verklighetsanpassning som innebär ett skapande av ett allt mer raffinerat övervakningssamhälle, som klart är en utveckling i fel riktning. Har regeringen och oppositionen inget lärt av Sanningskommissionen och den skandalartade åsiktsregistreringen. PS: Fråga de s.k. Vanliga, vad de tycker om den nya Verklighetsanpassningen...

9 9 Folkets röst: Att skylla på en Verklighetsanpassning, relaterad till teknikutveckling: är att dölja den s.k. Verkligheten Med sådana försagdheter vågar vi påstå att Ni, maktens män och kvinnor: Som regeringens representanter, med sådan stor tillgång på experthjälp s.k. konsulter och samtidigt som ni är så välutbildade så borde ni ha kommit till slutsatsen, att även de tunga brottslingarna, har genomgått en Verklighetsanpassning, eller hur! De är mycket väl medvetna om vad som gäller, genom sina advokater och ingen av dem är ju så naiv, att de inte är medvetna om, att man avlyssnar dem Alltså är regeringen och de andra partierna ute efter något annat, de är ute efter att EU-anpassa ditt land (ordet land är avsiktligt valt, eftersom nationalstats benämning/sverige är numera avskaffad). Numera säger makten fy för Nationalstaten. De är ut efter att Verklighetsanpassa ditt land till Europol/Echelon för övervakning, eftersom regeringen redan har skrivit på ett avtal med dem. Ytterligare ett avsnitt om Verklighetsanpassningen : Den socialdemokratiska (i dagsläget, ett besynnerligt namn för ett parti, speciellt när de inte leva upp till det...) regeringen, har ju utan att först förankra,,, i den Svenska riksdagen: Skrivit under EU:s lagtext s.k. rambesluten, (för den delen, flera lagar) Mr. Thomas Bodström, man undrar ju var ligger din och regeringens egentliga mendelistiska politiska tillhörighet? Den nu ställda frågan är min personliga, alltså inte folkets!

10 10 När jag ändå är i farten, vill jag passa på att ställa några frågor till till den inre, fina kretsen i regeringen Göran, Thomas, Sten och Jan O Frågor om den ständigt internationella återkommande kritiken, om Sverige: Europarådets kommitté mot tortyr och inhuman behandling, kritiserar för andra gången behandlingen av dem som blir gripna av polisen. Bland annat är kommittén kritisk mot att svensk polis, inte är skyldig att upplysa den gripne om dennes rättigheter från första början. Upplysningen om rättigheterna kommer idag, först i samband med att en häktningsorder utfärdats av en domare (eventuellt), denna häktningsorder kan dröja dygn, innan den kommer Isoleringen av den fångne, som också kombineras med ovanligt lång tid i förvar och att polisen utreder sig själva om deras handlingar i tjänst, står i strid mot lagen: Är något som Sverige internationellt ofta kritiseras för Svensk rättskänsla för rättssäkerheten, är inte så stark i Sverige, enligt Europarådets kommitté, år Sverige har också prickats av FN:s kommitté. Det framgår alltså att Sverige inte leva upp till de internationella överenskommelserna. PS: Varken statsminister Göran Persson eller justitieminister Thomas Bodström, gick att nå för en kommentar ang. dessa frågor Vetorätten, och den s.k. Internationaliseringen av immuniteten för kriminella: Se bara t.ex. i framtidskonventet med chefen Valéy Giscard d Estaing, där har man kommit överens om att begränsa vetorätten; detta och annat vittnar om att det inte finns någon folklig förankring dvs. att man har inflytande via ett val eller att man har full insyn i beslutsprocessen. Obs. de högsta representanterna

11 11 med den yttersta makten i EU, är inte tillsatta genom ett val av folket [20 kommissionärer en från varje land, två från de fem största, med säte i Bryssel Efter unionens utvidgning, med tio nya medlemmar om knappt ett år: anses det ändå att medlemsländernas ställning är tryggad för Tyskland, Frankrike och Storbritannien det anser jag vara ett mycket odemokratiskt synsätt]. Det går steg för steg bara i en riktning plötsligt läser man dagen efter, den 5 juli 2003, att EU-konventet vill slopa vetorätten. Bryssel: EU skall kunna bestämma om skatterna i hela unionen, utan att ta hänsyn till enskilda länders inställning. Det krävs av EU:s framtidskonvent. Vad kommer härnäst, Sverige skulle ju gå med i EU för att påverka eller hur? Det räcker inte med detta För att stoppa utredningar av brott, ger man numera sig själv immunitet: Denna immunitet får man av sina vänner (beroende på att de också har smutsiga händer). Den franska högern säger att det är en internationalisering att ge mycket högt uppsatta personer, immunitet Underförstått, så som respektive Presidenter, s.k. statsmän och högt uppsatta tjänstemän i EU federationen. Detta är det nya Europa, ursäkta Internationalisering skall det vara. Naturligtvis kommer jag också att tänka på den nyvalde vice ordföranden i IOK: Du vet, den mutfällde Kim Un-Yong, från Sydkorea. Hans motståndare inför valet, till denna fina befattning var norrmannen Gerhard Heiberg. Men mannen från Norge, var inte tillräckligt kvalificerad för detta uppdrag, eftersom han inte var kriminellt belastad. Du ser, kära läsare, man måste ha de rätta vännerna (som är lika kriminella )

12 12 här i livet, om man vill nå den högsta toppen signatur år Jag måste också få detta nerskrivet för historiens skull, att i Italien är bokföringsbrott inte längre ett brott, i juridisk mening enligt Berlusconi-paragrafen! EU är inget demokratiskt bygge, dess styre är så mycket mer, än den amerikanska federationen en odemokratisk, federalistisk och politisk enhet FÖRSTA DELEN Min uppfattning är, att det är bättre att skriva och bryta mot någon regel än att inte skriva alls» Allt är sig sällsamt likt efter tusentals år för att ännu i dag slår man ihjäl varandra för att kunna expandera med sin egen Gud, på andra Gudarnas be kostnad för att kunna införliva ett nytt beskattningsterritorium för att din

13 13 själ under pant ännu ligger kvar hos djävulen sedan tusentals år tillbaka Jag vädjar till den nya kommande unga generationen, gör världen bättre, för vi har misslyckats totalt, jag har övertygats om, att en av min generations största bedrifter styrts av girigheten vi har skapat, ja, vad har vi skapat, jo, i alla fall inte en bättre värld, vi har satt den kommande generationen i pant «< Att ifrågasätta din religiösa tro skulle inte tilltala mig oavsett vilket samfund Du än tillhör Finns eller inte finns så måste jag tala om för dig att han Gud måste vara en stor egotrippare > Den här boken återger mänsklighetens dekadans och stagnationen av individens mentala utveckling. Större majoriteten av dessa varelser i maktställning; är fortfarande belamrade med samma primitiva behov, och dessa behov är många: att döda varandra i krig, eller på annan sätt, traditionella värden styrs av maktbegär och girighet, de går hand i hand, och gör henne blind som gör att hon till slut kvävs i sitt eget träck i avgaser och utsläpp det är ett sjuk beteendet, ett beteende i riktning mot avgrunden I dagsläget ligger människan på samma nivå i sitt mentala beteende, som vid tiden för Kristi födelse kontra idag, år För att inte någon skall kunna beskylla mig för att vara en så kallad rasbiologins förespråkare med det skrivna i denna bok: Vill jag i förväg redovisa min

14 14 åsikt från begynnelsen angående detta ämne Enligt min mening finns det egentligen bara två raser som har befolkat den här jorden Den ena rasen är den goda och den andra är den onda jag inser att det kan finnas ett problem med denna definition, för att vem bestämmer, vem som är god och ond? Man brukar säga de som har makten Det besynnerliga är, att det inte behövs någon majoritet av de onda, för att släcka jordens ljus. Jag vill också (som inte är rasrelaterat) nämna att bildningen är ingen garanti för att den skulle stoppa ondskan Du har ju sett hittills alla dessa kunskapstempel/universiteten de har ju inte gjort det bättre för människan här på jorden Visserligen har det skrivits begåvade ord om, hur man skall skydda den natur vi leva i och om de mänskliga rättigheterna: Men vad hjälper det, när de som har makten och är bildade, inte bryr sig om det nerskrivna (obs. och då leva vi i år 2003) Men sedan finns det också en uppsjö av religioner (och de är i majoritet) här på jorden och varje religion hävdar att deras *GUD är den rätta i och med detta är cirkusen i gång här på det jordiska dessa teaterföreställningar kräver sedan det stora lidandet, umbärandet och döden på världsarenan Och så hävdas det att dessa representanter för dessa etablerade religioner är också lärda män Utöver påstås det sedan, att vi har fått detta land av GUD, eller vi är utsedda av GUD att leda denna världen, likväl finns det formulerade meningar som, i GUDS namn döma vi eller i GUDS namn viga och *välsigna vi, kanonerna atombomberna och andra så kallade domedagsvapen det talas till och med från talarstolen till folket, God bless you. Allt som oftast hänvisas det sedan till religionsfriheten AMEN

15 15 En mycket väl formulerad mening står Göran Hägg (författare och litteraturvetare) för: Han skriver. Redan strax efter den 11 september visste Bush att Gud inte är neutral. Vidare inleder han i sin debattartikel den 16 Feb. 03 Comeback för Gud i talekonsten: With God on our side sjöng Bob Dylan på 60-talet. Visan blev en klassisk parodi på amerikansk krigsretorik. Därefter har Gud varit på reträtt i talekonsten, även i USA. Men efter 11 september och särskilt de senaste dagarna har han gjort kraftig comeback. *Välsign a [-ir ] 'na] verb -ade -at [syftandet om Guds /politik: se ~ de nya Europa] 1 be om Guds nåd och beskydd för ngn el. ngt; prästen höll ett tal och ~ade dem < modern definition > präst en /konsult ~ av Gud 2 vara mycket glad o. tacksam för: jag ~ar den dag jag mötte dig runt hörnet 3 ge nåd och beskydd om Gud: välsigne eder, ~ den som redan maten har 4 Gud som mecenat likaså ge nåd enbart till: vi som är ~at har rikedom o. makt 5 lyckliggöra med vissa gåva e.d.: området ~ades med ny järnväg ofta ironisk, han har ~ats med en ovanligt gnatig hustru < förekommer enbart i genus form ~ relaterat till gnatig > *Gud s. -en -ar Guds namn; Gudi behaglig < åld. > behaglig för Gud; Gudi klagat < åld. > tyvärr, dessvärre: < mytol. Gud vet; kanske ändå, se vidare under veta; Gud fader; ~ som vill barnen väl? > alltid när ett barn dör < frågar barnen sig ~ varför finns inga dockor i dockskåpet, som förställer Gud >: så att man kan slå honom ~!

16 16 alltid när ett barn lider < frågar barnet sig var finns Gud? alltid när ett barn blir övergivet < säger barnet Gud - finns inte! *Gud: Daterat Kristi födelse, kontra år 2003:e Ni säger att jag är neutral glöm det det är jag inte, hur skulle jag kunna vara det när man är blind i ordets bemärkelse Ni kan inte anklaga mig för era barns lidande, för jag /Gud är ju inte fader till era barn (i jur. mening, att stå till svars /biologisk). Visserligen säger Ni, fader vår, men det är Ni som har avlat och fött fram dem: Så som Gud har jag ingen behjärtansvärd känsla för Era avkomlingar Det är upp till Er, om barnen dör i krig dör av undernäring dör p.g.a. misshandel dör p.g.a. brist på kärleken eller när Ni förgriper Er sexuellt på dem och bedriver slavhandel med dem. Ni förgriper Er till och med emot naturen när Ni könsstympar dem (de små flickorna), samt att utsätter dem för droger och annat Som sagt, det är upp till Er Sverige: FAKTA polisanmälda fall: om barnmisshandel /år fall av barnmisshandel preskriberade på ett år. Utredningar om barnmisshandel blir liggande hos polisen PS: Även andra brott som anmäls av allmänheten blir liggande hos polisen för att sedan preskriberas de som åklagaren inte har hunnit avskriva innan, p.g.a. att fängelser är överfulla

17 17 Det skrivna i denna bok avspeglar ett samfund där makten är total, den står över all lag som har skrivits i den värld som Du leva i. Dess fundament har en sådan kraftfull förankring i denna världen, det finns ingen yttre fiende, för det finns alltid en Judas att köpa. Enligt grekisk mytologi Sisyfos, kung i Korint, var en mäktig härskare i allians med de mörka krafterna, bl.a. fängslade han döden som ställde till mycket oreda på jorden. Till sist fick han sitt straff, han tvingades rulla ett jättelikt klippblock uppför ett berg, varefter denna genast rullade ner igen, ett riktigt sisyfosarbete Jag tror inte på de grekiska gudarnas straff, för i dag har dessa gudar ersatts av andra gudar som har andra värderingar om etik och moral. Finns det ett liv efter detta, så är jag övertygad om, att i denna skuggornas dal finns det också ett klassamhälle, där min status är säkrad: Genom min rangordning och min levnad som jag har här på jorden i dag, är min plats i skuggornas dal också garanterad, bland det högre ståndet. Du kan väl inte tro, att de som tro att de är av en annan börd, umgås med dig, om Du inte är en av dem: Eller att en påve kommer att sitta vid samma bord med dig, eller annat herrefolk, när Du inte är av samma klass som dem i skuggarnas dal aldrig, aldrig Jag kommer att vara tillsammans med ledare som: Med Albert Speer, Milosevic, Ariel Sharon och hans bihang, Hitler, Georgios Popadopoulos, Adolf Eichmann, Stalin, Idé Amin, Auguste Pinochet, Saddam Hussein, Fransisco Franco, Mussolini Benito med en del av de religiösa ledarna med ett stort antal roffare och politiker och annat pack.

18 18 Visste Du, att Fransisco Franco tilldelades den Heliga Birgittas riddarorden (s.k. Riddare av stora korset med kedja), denna orden godkändes av påven Urban V i Montefiascone år 1366 dvs. samtidig som han instiftade Birgittas klosterregel. Men denna välsignelse hjälper inte Fransisco Franco, hans bagage från det jordiska är för tungt för att komma in i himmelrike (om nu verkligen en Gud finns, som sätter de demokratiska värdena i himlen högt?). Vi i det sisyfossiska riket (i position som medborgare) bedriver ingen lobbyverksamhet, för att får någon kanoniserad i vårt rike, vi anser att bli helgonförklarad nu förtiden, har inte längre den status, tyngd och innebörd; dvs. vem som helst kan ju tydligen bli ett helgon! De facto: Påven heligförklarade (år 2002) den omstridde Josémaria Escriva de Balaguer, han var en spansk präst, som avled Escriva grundade Opus Deis (Guds verk), bland dem celebriteter rörelsen inom kyrkan finna man exv. 400 kardinaler och biskopar samt politiker från tolv regeringar: Italiens vice premiärminister Gianfranco Fini, Spaniens utrikesminister Ana Palacio och Italiens f.d. premiärminister Giulio Andreotti, som står inför rätta för samröre med maffian I och med detta kommer jag inte kunna undvika dessa potentater, att vara tillsammans med alla dessa världens religiösa samfunds höjdare. Jag förmodar att man tvingas sitta vid samma bord med katolska pedofil Kardinaler bl.a. i denna skuggornas dal. Stopp där, inte alla religiösa ledare och politiker är korrupta, för vissa tror på sitt kall med ärligt uppsåt, det finns faktiskt sådana som har begåvats med ett medmänskligt sinnelag: Tyvärr är de alldeles för få

19 19 Jo listan skulle man kunna göras lång, men av hänsyn till de människor, som fortfarande leva (inte alla), visar jag lite ödmjukhet inför dem, genom att inte skriva ned deras namn. Jag svär inför det som jag högaktar här på jorden (för än är jag inte död), att jag redan nu kan säga, att jag kommer sakna sådana personligheter i skuggornas dal, så som de internationella artister: Marlene Dietrich, Melina Mercouri /var även kulturminister i Grekland i sitt förra liv här på jorden, Edith Piaf med sina sånger /Les trois cloches, La vie en rose (texten är skriven av henne bl.a.), Dina Washington och många, många andra sångfåglar Intentionen med det skrivna i denna bok, är att bli vän med dig, förhoppningsvis redan, efter det Du har tagit del av mina värderingar och jämfört med de med dina under tidens gång. Det skrivna i denna bok gör bara anspråk på din välvilja, att ifrågasätta din omgivning oavsett ditt välbefinnande i ditt samhälle, i nuet och i all framtid. Händelsevis kommer det kanske att skärpa dina sinnen; och förhoppningsvis anser Du sedan, att den tid som Du ägnade åt för att läsa denna boken inte var meningslös, speciellt Du som är ung och har framtiden för dig, och har ännu kraften /viljan kvar, för att förändra världen till det bättre! Under resans gång, i tiden framåt med det skrivna är bokens story återgiven under antaget namn (inkognito) Carl Pechou likaså alla namn som återges i beskrivningen om det sisyfossiska rikets dynasti. Det skrivna gör inte heller anspråk på att göra världen bättre, det fiktiva innehållet i sin berättarform kan ibland kännas trovärdigt, men låt dig inte luras,

20 20 för det är i så fall enbart en ren tillfällighet att liknelsen som Du uppfattar rätt återgiven sammanfaller med min fiktiva promemoria. Vidare är denna roman fristående, från all politisk och ekonomisk sponsring. Innehållet kommer att vara lika aktuellt framöver som det står skrivet om året 2002, 2003 och framåt: Världen den blir aldrig bättre, övertyga mig om att jag har fel Får jag lov att skriva om det finns en Gud jag måste uttrycka mig så, för det kan ju finnas troende som kan tänkas, att de läsa denna bok just nu och som jag respekterar dem för, det han eller hon står för... Alltså, om det finns en Gud, så måste han vara senildement med alla dessa biverkningar som drabbar en och de korta stunder som han återfår emellanåt där han är i normala tillstånd jo då är Gud elak, ond, långsint, falsk, högfärdig och tjuvaktig, kort sagt, han bryter mot alla de 10 bud som han en gång skapat för oss människor. För säkerhets skull skriver jag Gud, förlåt mig, för alla dessa anklagelser riktade mot Dig Förresten: Jag vill ha en dialog med dig sedan (via Internet), obs. alltså enbart med dig som har läst denna bok (för att det inte skall vara några missförstånd). Denna dialog skall vara kort skulle det gå bra? Om jag nu påstår, att av någon anledning dör alla mänskliga varelser här på jorden (som faktiskt kan inträffa): Under sådana förhållanden när detta inträffar, då dör också Gud hävdar jag! Enkelt uttryckt, oavsett vem som har skapat vem, alltså om människan har skapat Gud eller Gud har skapat människan, så dör Gud här på jorden, när hela människans existens har upphört att pulsera (hur är det egentligen, jag har glömt det, har Gud ett förnamn?); vad har religionen gjort för världen

21 21 för Dig och mig här på jorden har den blivit bättre? Hade jag fått råda, så hade boken kommit ut strax innan valet, men rikets presidium var av en annan uppfattning, de ansåg att innehållet hade påverkat årets valutgång; eftersom det är vårt rikes policy, att inte blanda sig i, i andras länders politik (valet är en inre angelägenhet) officiellt, så bestämdes det, att boken trycks år Denna story är skriven om människor som tror starkt på att de är oersättliga. I religiösa termer uttryckt, de gör anspråk på att de är Gud själva, eller något annat icke existerande övernaturligt väsen Sisyfossiska riket Det sisyfossiska riket grundades vid fyrtiotalets slut, av en fransman, han hette monsieur Alain Tiphe : Till skillnad från den grekiska mytologin, där den Sisyfossiska konung symboliserar fruktlöst evighetsarbete, har vårt rike en annan innebörd När han var 24 år, kontrakterades denne man till den franska främlingslegi-

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut?

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? Upptäck Samhälle Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid. Provlektion: Hur genomför man

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm 1 JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk.

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk. Predikan 2 sön ef Trettondedagen 3 årg. Psalm: 332:1-3, 38b, 259, 15:3-4, 2002 Söderledskyrkan. Psalm: 259, 236, 38b, 785/SvPs 709, 15, Red. 2017 C.ka. Johannes 5:31-36, Livets källa Tidigare var söndagen

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Ur Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism : punkt 7.1.1 Stöd till organisationer inom det civila samhället

Ur Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism : punkt 7.1.1 Stöd till organisationer inom det civila samhället Ur Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism : punkt 7.1.1 Stöd till organisationer inom det civila samhället Regeringen avser att ge Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Det som det kretsar kring

Det som det kretsar kring Kristendom Det som det kretsar kring Grundtankar Gud är kärleken Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan motprestation, blir människan genom detta upprättad

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Texter till predikan långfredagen

Texter till predikan långfredagen Texter till predikan långfredagen 2016 03 25 1Pe 2:21 Kristus led för er och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 1Pe 2:22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Demokrati Folket styr

Demokrati Folket styr Demokrati Folket styr Demokrati finns överallt i vårt samhälle, i skolan m m. Vad betyder demokrati? Och hur såg det ut om vi går tillbaka i historien? Ordet demokrati betyder folkstyre och kommer från

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober 1 Enkel dramatisering Den heliga Birgitta Festdag 7 oktober Bakgrund Birgitta var en av medeltidens mest kända personligheter. Hon föddes 1303 i Uppland som dotter till en mäktig lagman. Redan som barn

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND!

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND! Lördag 19/3-2016 Jennifer Black Vi är alla samlade här idag av en och samma anledning, att vi på ett eller annat sätt känner ett enormt missnöje över någonting. Det är ingen skillnad på någon utav oss.

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Fastlagssöndagen Joh. 12: Vi vill se Jesus.

Fastlagssöndagen Joh. 12: Vi vill se Jesus. Fastlagssöndagen 2016. Joh. 12:20-33. Vi vill se Jesus. De orden finner vi i vår text. Vi vill se Jesus. Det är några greker som kommer med denna önskan. Jesus har blivit berömd och omtalad. Uttrycket

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid.

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid. 1 Visste du Material Time Age B5 20 min 13-15 Nyckelord: likabehandling, könsidentitet, hbt, mänskliga rättigeter, normer/stereotyper, skolmiljö Innehåll Materialet består av ett frågeformulär med frågor

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL

DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL OM DEMOKRATI 1. Demokrati som styrelsesätt: Demokrati är ett sätt att fatta beslut. Majoritetsprincipen, alla har en röst, yttrandefrihet. Ett sätt att styra

Läs mer

KATOLSK ENHET BARA UNDER PÅVEN

KATOLSK ENHET BARA UNDER PÅVEN 3. KATOLSK ENHET BARA UNDER PÅVEN De frågor jag tar upp här brukar för det mesta avhandlas teologiskt, och inte så här personligt. Den personliga vinkeln har för- och nackdelar. Den är mer levande och

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Svenska regeringspartier (våra största partier)

Svenska regeringspartier (våra största partier) Demokrati Fria val: Ingen annan har rätt att bestämma vad väljaren ska rösta på och man har rätt att vara hemlig om vad man röstar på. Rösträtt: Alla har rätt att rösta i politiska val. I en demokrati

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer