Innemiljö och energianvändning i byggnader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innemiljö och energianvändning i byggnader"

Transkript

1 Innemiljö och energianvändning i byggnader SIS-remiss Remisstiden utgår: Remissen omfattar: ftss Energy performance of buildings - Part 2: Classification of energy use Byggnaders energiprestanda - Del 2: Klassning av energianvändning G:\Gemensam\VD\Remisser\14-15\Pågående\SIS 12884\Remiss12884.docx SIS, Swedish Standards Institute Postadress: STOCKHOLM Telefon: Telefax: Postal address: STOCKHOLM, Sweden Phone: Telefax: SIS is the Swedish member of ISO and CEN Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: E-post: Office address: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm V.A.T. No. SE

2 Innemiljö och energianvändning i byggnader Ditt svar är viktigt Orientering Det är viktigt att svenska företag, myndigheter och andra organisationer får möjlighet att påverka hur standarderna är utformade. Dina synpunkter på standardförslaget bidrar till att testa riktigheten i den kommande standarden och genom ditt svar ökar också möjligheten att standarden kommer att bli använd och accepterad. SIS eftersträvar att miljöhänsyn tas i standardiseringsarbetet. Vi tar därför gärna emot dina synpunkter även när det gäller dessa frågor. Om du vill påverka innehållet i den kommande standarden ska du använda svarsblanketten som är bifogad. Den svenska kommittén SIS/TK 189, Innemiljö och energianvändning i byggnader, har utarbetat det förslag till svensk nationell standard som presenteras i denna remiss. Avsikten är att förslaget ska fastställas och ges ut som svensk standard. Den slutgiltiga standarden kan i vissa delar komma att avvika från förslaget beroende på resultatet av den svenska remissbehandlingen. För att kunna fastställas som svensk standard ska standarden vara förenlig med svensk lagstiftning. Det är viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger om förslaget är förenligt med svensk lagstiftning. Svaren på denna remiss kommer att utgöra underlag för kommitténs beslut. Något om förslaget Denna standard utgör del två av fyra i SS serien, som kompletterar SS- EN 15217:2007[1] och SS EN 15603:2008[2], med nationella krav för fastställande av byggnaders energiprestanda och energiklassning. Energiklassning av byggnader är frivillig och följer de definitioner och begrepp som Boverket har fastställt i byggregler och i regler för energideklaration av byggnader. Syftet med standardserien SS är att fastställa en tydlig energiklassning av byggnader. Standarden: gäller alla byggnader (befintliga och nya oavsett verksamhet) ger incitament till ständig förbättring och är därmed teknikdrivande är baserad på funktionskrav och syftar mot att vara teknikneutral begränsas till energiaspekter, dvs. är inte en total miljöklassning anger att resultaten ska illustreras på samma sätt som europeisk energimärkning av produkter. SS består av följande delar, som har den gemensamma titeln G:\Gemensam\VD\Remisser\14-15\Pågående\SIS 12884\Remiss12884.docx SIS, Swedish Standards Institute Postadress: STOCKHOLM Telefon: Telefax: Postal address: STOCKHOLM, Sweden Phone: Telefax: SIS is the Swedish member of ISO and CEN Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: E-post: Office address: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm V.A.T. No. SE

3 Byggnaders energiprestanda: Del 1: Effektklassning av värmebehov Del 2: Klassning av energianvändning Del 3: Klassning av miljöpåverkan Del 4: Klassning av hushålls- eller verksamhetsenergi. Syftet med energiklassning av byggnader är att uppmuntra byggherrar, fastighetsägare, driftpersonal och användare att förbättra byggnaders energiprestanda i alla delar av byggnaden. Standarden ger en klassning på en 7-gradig skala från A till G. Svensk kommitté Svaren på denna remiss kommer att behandlas av Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189. Gruppen har följande sammansättning: Bertil Fredlund, Lunds Tekniska Högskola, Ordförande Vakant, Svensk Energi - Swedenergy - AB Mats Ahlström, FLIR Systems AB Pontus Alm, Nordiska Plaströrgruppen Fredrick Andersson, Statens Energimyndighet Johannes Baff, Schneider Electric Buildings AB Tomas Berggren, Statens Energimyndighet Anne-Lee Bertenstam, Svenska kyl & värmepumpföreningen Erik Dotzauer, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Hanne Dybro, Saint-Gobain Isover AB Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Åsa Flygare, Svensk Fjärrvärme AB Martin Forsén, Nibe AB Fredrik Gränne, NCC Construction Sverige AB SOLNA Lars-Göran Hallgren, Schneider Electric Buildings AB Lars-Erik Harderup, Lunds Tekniska Högskola Kjell-Åke Henriksson, JM AB Thomas Johansson, Boverket Henrik Karlsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Eva-Lotta Kurkinen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Anders Lidholm, Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Jacob Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Anders Linde, AB Alingsås Rådhus Mathias Odén, Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Mikael Olofsson, Paroc AB Rolf Olsson, Schneider Electric Buildings AB Björn Qvist, ÅF-Infrastructure AB Boverket Registrator, Boverket Arne Roos, Uppsala universitet Anders Rosenkilde, Arbio AB/ Trä- och Möbelföretagen, TMF Svein Ruud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Wanda Rydholm, Boverket Anders Rönneblad, Cementa AB Jakob Sahlén, Avfall Sverige AB

4 Peter Sandö, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Martin Storm, Boverket Holger Svensson, Nibe AB Kyösti Tuutti, Skanska AB Åsa Wahlström, CIT Energy Management AB Claes Vallin, Tekniska verken i Linköping AB Anna Widheden, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Navid Gohardani, SIS, projektledare Utredningsarbetet har gjorts av arbetsgrupp Energiklassning, SIS/TK 189/AG 5. Gruppen har följande sammansättning: Åsa Wahlström, CIT Energy Management AB, Ordförande Mats Ahlström, FLIR Systems AB Tomas Berggren, Statens Energimyndighet Anne-Lee Bertenstam, Svenska kyl & värmepumpföreningen Erik Dotzauer, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Martin Forsén, Nibe AB Bertil Fredlund, Lunds Tekniska Högskola Fredrik Gränne, NCC Construction Sverige AB SOLNA Kjell-Åke Henriksson, JM AB Thomas Johansson, Boverket Jacob Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Anders Linde, AB Alingsås Rådhus Björn Qvist, ÅF-Infrastructure AB Boverket Registrator, Boverket Anders Rosenkilde, Arbio AB/ Trä- och Möbelföretagen, TMF Anders Rönneblad, Cementa AB Jakob Sahlén, Avfall Sverige AB Peter Sandö, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Holger Svensson, Nibe AB Nikolaj Tolstoy, Boverket Kyösti Tuutti, Skanska AB Claes Vallin, Tekniska verken i Linköping AB Anna Widheden, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Frågor Beställning Pris Vilka får remissen? Frågor kring remissen besvaras av Navid Gohardani, SIS, telefon: , epost: Förslaget kan beställas från Anette Lindor Norén, SIS, telefon: , epost: Pris för standardförslaget är 400 kronor exkl. moms Remissen har sänts ut till följande: Svensk energi VVS fabrikanterna Boverket Svensk Fjärrvärme AB

5 ÅF-Consult AB Sveriges Kommuner & Landsting SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Arbetsmiljöverket Statens Energimyndighet SKL Stena Fastigheter Sveriges Byggindustrier Vasakronan Fastighetsutveckling AB SIS Swedish Standards Institute Riksbyggen Fastighetsägarna Sverige AB SWECO Energirådgivarna Kretsloppsrådet Veidekke Svenska Bostäder Akademiska hus Västfastigheter Specialfastigheter Passivhuscentrum Byggherrarna HSB SABO Villaägarna WSP Bengt Dahlgren Västra Götalandsregionen Peab BEBO BELOK Dilligentia ByggaBoDialogen Familjebostäder Göteborg Familjebostäder Hyresgästföreningen Hyresgästföreninge Älvstranden Utveckling ATON Swedac Swetic Miljöstyrningsrådet Naturvårdsverket Chalmers Energicentrum Högskolan i Halmstad Chalmers KTH Lund Hållbar Utveckling Väst Eksta

6 MKB Naturskyddsföreningen Skanska Skanska Kretsloppsrådet Incoord (Mörby) Projektengagemang (Mörby) Energirådgivarna Svenska Bostäder, Stockholm IVT Industrier AB Svensk Ventilation Högskolan i Umeå Högskolan i Linköping Specialfastigheter Wallenstam Tyrens SWECO/Theorells Profu Högskolan i Halmstad Blekinge T H Linköping T H Sweco Umeå Chalmers Energi Centrum Chalmers Energi Centrum Bygg- och Energiteknik energieffektiva småhus Energimyndigheten Sveriges Byggindustrier Svensk fjärrvärme Svensk Energi Svenskt näringsliv Byggherrarna Fastighetsägarna Sverige HSB Stena fastigheter Riksbyggen SABO Villaägarna SKL WSP Högskolorna Västra Götalandsregionen, Energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Veidekka Vasakronan Akademiska hus VVS-Installatörerna VVS-Fabrikanternas råd Hyresgästföreningen Bengt Dahlgren

7 SWEDAC Familjebostäder Gbg Familjebostäder Stockholm ByggaBo Dialogen Framtiden gbg Högskolan i Gävle Miljödepartementet Ramböll Sverige AB Svenska bostäder Energieffektiva småhus Naturskyddsföreningen Naturvårdsverket Miljöstyrningsrådet Kretsloppsrådet JM Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg Passivhuscentrum Byggherrarna HSB SABO Svensk Fjärrvärme WSP, BeBo Västra Götalandsregionen Bengt Dahlgren Familjebostäder Älvstranden Utveckling Swedac Chalmers KTH Lund Uddevallahem ByggaBo Dialogen Vakant, Svensk Energi - Swedenergy - AB Mats Ahlström, FLIR Systems AB Pontus Alm, Nordiska Plaströrgruppen Fredrick Andersson, Statens Energimyndighet Johannes Baff, Schneider Electric Buildings AB Tomas Berggren, Statens Energimyndighet Anne-Lee Bertenstam, Svenska kyl & värmepumpföreningen Lars Boström, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Katarina O Cofaigh, Sveriges Arkitekters Arkitektservice AB Erik Dotzauer, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Hanne Dybro, Saint-Gobain Isover AB Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Åsa Flygare, Svensk Fjärrvärme AB Martin Forsén, Nibe AB Bertil Fredlund, Lunds Tekniska Högskola Fredrik Gränne, NCC Construction Sverige AB SOLNA

8 Lars-Göran Hallgren, Schneider Electric Buildings AB Lars-Erik Harderup, Lunds Tekniska Högskola Kjell-Åke Henriksson, JM AB Magnus Holmgren, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Jozef Hornak, AB Svensk Byggtjänst Trafikverket Information, Trafikverket Thomas Johansson, Boverket Henrik Karlsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Eva-Lotta Kurkinen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Anders Lidholm, Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Jacob Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Anders Linde, AB Alingsås Rådhus Per-Erik Nilsson, CIT Energy Management AB Mihail Nutsos, Locum AB Mathias Odén, Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Mikael Olofsson, Paroc AB Rolf Olsson, Schneider Electric Buildings AB Tobias Olsson, Sveriges Arkitekters Arkitektservice AB Björn Qvist, ÅF-Infrastructure AB Boverket Registrator, Boverket Arne Roos, Uppsala universitet Anders Rosenkilde, Arbio AB/ Trä- och Möbelföretagen, TMF Svein Ruud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Wanda Rydholm, Boverket Anders Rönneblad, Cementa AB Jakob Sahlén, Avfall Sverige AB Bo Samuelsson, AB Svensk Byggtjänst Peter Sandö, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Martin Storm, Boverket Holger Svensson, Nibe AB Nikolaj Tolstoy, Boverket Kyösti Tuutti, Skanska AB Åsa Wahlström, CIT Energy Management AB Claes Vallin, Tekniska verken i Linköping AB Catarina Warfvinge, Lunds Tekniska Högskola Anna Widheden, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Egil Öfverholm, Statens Energimyndighet Svar på remissen Anvisningar för remissvar Besvara remissen genom att returnera bifogade svarsblankett, till Se anvisningar. Ett remissvar består av två delar: Svarsblankett (där du röstar ja eller nej till förslaget, eller avstår); Kommentarer. Om remissen innehåller flera standardförslag ska ett svar avges för varje ingående standardförslag. I svarsblanketten finns förberedda svarsalternativ för samtliga standardförslag. Så här fyller du i "Avstår" om du inte är insatt i förslaget och dess konsekvenser eller om du

9 svarsblanketten inte har tid eller möjlighet att sätta dig in i förslaget. "Tillstyrker utan kommentarer" om du anser att förslaget kan godtas som standard utan förändringar. "Tillstyrker med kommentarer" om du anser att förslaget kan godtas som standard, fast med de förändringar du angivit i dina kommentarer. "Avstyrker med motivering" om du anser att förslaget innehåller felaktigheter eller är olämpligt att godta som standard. Du ska ange en motivering till avstyrkandet och skälen ska vara av allvarligare karaktär. Ange om du/ni har erfarenhet inom den föreslagna standardens tillämpningsområde och om du/ni haft möjlighet att pröva förslagets tillämpning i er verksamhet. Kom gärna med synpunkter på den föreslagna svenska titeln Om du vill lämna kommentarer Så här fyller du i blanketten för kommentarer Fyll i medföljande blankett för kommentarer enligt anvisningarna nedan, Om standardförslaget är på engelska ska kommentarerna vara på engelska. Detta för att säkerställa en korrekt användning av fackuttryck. För att skapa en ny tabellrad ställer du markören i sista tabellcellen och trycker tab. ID Lämna blankt eller ange en kortform av er identitet som svarslämnare (t.ex. initialer, eller förkortning av företags-/organisationsnamn) Clause No./Subclause No./Annex (e.g. 3.1) För varje kommentar ges en referens till relevant avsnitt i standardförslaget. Paragraph/Figure/Table/Note (e.g. Table 1) Om möjligt preciseras relevant stycke, figurnr, tabellnr, not, eller dylikt i standardförslaget. Type of comment Varje kommentar kategoriseras med någon av förkortningarna te, ed, ge med följande innebörd: te: teknisk kommentar ed: redaktionell kommentar (editorial) ge: generell kommentar Comment (justification for change) Föreslagna ändringar motiveras/förklaras kortfattat. Proposed change För te- och ed-kommentarer ges entydiga förslag till ersättningstext, tillägg eller strykning, gärna enligt följande exempel:

10 Change shall to should. Add the text see enclosure. Remove the text see enclosure.

Renhet i operationsrum - Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet i

Renhet i operationsrum - Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet i Renhet i operationsrum - Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS-remiss 9252 Remisstiden utgår: 2011-12-01 Remissen omfattar: SIS-TR 39 - Vägledning och grundläggande

Läs mer

Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus

Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus Svein Ruud, Per Fahlén, Monica Axell, Peter Kovacs, Peter Ylmén, Fredrik Ståhl SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bild: A-hus / Deromegruppen

Läs mer

Sammanfattning av remissvar och Boverkets kommentarer angående förslag till ändring av BBR:s energihushållningskrav 2015

Sammanfattning av remissvar och Boverkets kommentarer angående förslag till ändring av BBR:s energihushållningskrav 2015 Diarienummer: 1591-2467/2014 Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 7 Sammanfattning av remissvar och er angående förslag till ändring av BBR:s energihushållningskrav 2015 Detta dokument är en sammanfattning av

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Miljöklassning av byggnader -

Miljöklassning av byggnader - Miljöklassning av byggnader - Inventering av metoder och intressenters behov Åsa Sundkvist 1, Ola Eriksson 2, Mauritz Glaumann 2, Sara Bergman 3, Göran Finnveden 1, Sten Stenbeck 3, 4, Helene Wintzell

Läs mer

Intresset för energi- och miljöklassning

Intresset för energi- och miljöklassning ENERGI & MILJÖ På gång att välja metod för miljöbedömning? Då förstår vi att du har mycket att göra. Det finns en uppsjö av klassificeringssystem för miljö och energi inom bygg- och fastighetssektorn.

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

Energibesiktningsmetoder - ett samlingsdokument

Energibesiktningsmetoder - ett samlingsdokument Boverket Energibesiktningsmetoder - ett samlingsdokument Underlagsrapporter för att få en översikt av tillgänliga metoder 2005 för småhus, flerbostadshus och lokaler Boverket Box 534, 371 23 Karlskrona

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Indata för energiberäkningar i kontor och småhus

Indata för energiberäkningar i kontor och småhus Boverket Indata för energiberäkningar i kontor och småhus En sammanställning av brukarrelaterad indata för elanvändning, personvärme och tappvarmvatten Indata för energiberäkningar i kontor och småhus

Läs mer

Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER

Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER >Mk (i»i»r.jy L s,feot:!iiiyfc &iöd Ull inwesteringaii för åtgärder som främjar hållbar stadsytveclcjiirig FLÅNEPftlNGSFROJEBCT (SFS 2008:1407) STATENS OFFENTLIGA

Läs mer

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Energimyndighetens program för passivhus och lågenergihus Version 2007:1 Forum för Energieffektiva Byggnader Förord Hösten 2005 diskuterades

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Analys av den svenska marknaden för energitjänster

Analys av den svenska marknaden för energitjänster Analys av den svenska marknaden för energitjänster RB Uppdrag 13 Dnr 00-10-6567 ER 2011:06 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Martin Storm hälsade alla välkomna och tackade för att så många hade kommit till Karlskrona.

Martin Storm hälsade alla välkomna och tackade för att så många hade kommit till Karlskrona. Boverkets byggråd nr 75 Tid: 30 september 2009 kl 10.15 15.00 Plats: Sessionssalen, Boverket, Karlskrona Deltagare Ledamöter Bergkvist Kerstin Björk Ausin Monica Björs Mats Dobi Magdi Eriksson Jan Everitt

Läs mer

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna G nr 2 2013 b o v e r k e t s m a g a s i n Planera Bygga Bo Hållbar energianvändning Deklaration+kylskåp=sant Anders har kollen på kostnaden Fler bostäder åt unga Enklare regler för ökat byggande Sant

Läs mer

Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader

Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader Åsa Wahlström, Lennart Jagemar, Peter Filipsson och Catrin Heincke CIT Energy Management LÅGAN Rapport 2011:01 2 Förord Föreliggande rapport är en sammanställning

Läs mer

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Boverket november 2013 Titel: Tillgängliga eurokoder

Läs mer

Energialliansen för bebyggelse. Rapport från förstudie 06 02 09. kwh kw C

Energialliansen för bebyggelse. Rapport från förstudie 06 02 09. kwh kw C Energialliansen för bebyggelse Rapport från förstudie 06 02 09 1 kwh kw C 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 9 1. Inledning 13 2. Fastighetsföretagandet 17 3. Visioner och mål 23 4. Implementeringsprogram

Läs mer

Sveriges Energiting 2007

Sveriges Energiting 2007 Sveriges Energiting 2007 Registrering och kaffe INLEDNINGSPROGRAM Moderator: Nedjma Chaouche 10.00-10.15 VÄLKOMMEN Thomas Korsfeldt, GD Energimyndigheten 10.15-10.45 INLEDNINGSANFÖRANDE Maud Olofsson,

Läs mer

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Läs mer

Brukarindata bostäder

Brukarindata bostäder Brukarindata bostäder Svebyprogrammet Version 1.0 2012-10-10 Sveby Stockholm 2012 Förord Projektet som redovisas i denna rapport är finansierat av SBUF och ingår som ett delprojekt i ett större sammanhang,

Läs mer

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Läs mer

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Läs mer

Hur kan användningen av förnybara energikällor främjas i planering och byggande?

Hur kan användningen av förnybara energikällor främjas i planering och byggande? Regeringsuppdrag N2010/4128/E (delvis) Hur kan användningen av förnybara energikällor främjas i planering och byggande? EU-direktivet om främjande av användning av energi från förnybara energikällor, artikel

Läs mer

rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad

rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Boverket oktober 2014 Titel: Individuell mätning och debitering vid ny-

Läs mer

Boverkets byggråd nr 90 Minnesanteckningar

Boverkets byggråd nr 90 Minnesanteckningar Boverkets byggråd nr 90 Minnesanteckningar Tid: 11 mars 2015 kl. 10.00 15.00 Plats: SKL, Stockholm Deltagare Agerberg Anna-Bie Sveriges Kommuner och Landsting Bergkvist Kerstin Föreningen Sveriges VVS-inspektörer

Läs mer

Energikrav för NäraNollEnergibyggnader

Energikrav för NäraNollEnergibyggnader Energikrav för NäraNollEnergibyggnader Tekniska möjligheter och ekonomiska konsekvenser Komplettering Beställd av: Dag Lundblad Energimyndigheten Genomförd av: Peter Filipsson Catrin Heincke Per-Erik Nilsson

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer

Arbetsprogram för Stanli

Arbetsprogram för Stanli 1(16) Handläggare, tfn Torbjörn Cederholm, +46 8 555 520 38 E-post torbjorn.cederholm@sis.se Arbetsprogram för Stanli Syfte: Ge överblick över hela Stanlis projektområde. Underlag för uppföljning i verksamhetsrapporter.

Läs mer