VERKSAMHETEN Isoleringsfirmornas Förening Svenska Isolerfirmornas Service AB. Årsredovisningar Verksamhets- och revisionsberättelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETEN 2013. Isoleringsfirmornas Förening Svenska Isolerfirmornas Service AB. Årsredovisningar Verksamhets- och revisionsberättelser."

Transkript

1 VERKSAMHETEN 2013 Isoleringsfirmornas Förening Svenska Isolerfirmornas Service AB Förening Årsredovisningar Verksamhets- och revisionsberättelser 1

2 2

3 Innehåll Sida Ordföranden har ordet 4-5 Verksamhetsberättelsen 6-7 Årsmöte i Göteborg 8-9 Artiklar om branschen IF:s sidor i VVS-forum VIVE värme, isolering, ventilation och energi IF-skolan om vikten av utbildning Påverkansarbete i Sverige och internationellt Årsredovisning Isoleringsfirmornas Förening Årsredovisning Svenska Isolerfirmornas Service AB

4 Vad anser du är det viktigaste som IF gjort under 2013? Det har hänt en väldigt massa bra saker. Och jag vill särskilt nämna utbildningsplaneringen. Vi vet att utbildning är en av de viktigaste grundpelarna att vila verksamhet och utveckling på. Med bättre kunskap får man bättre jobb och bättre ekonomi och så blir det roligare också. Ofta kan det vara så att ju mer man lär sig desto snurrigare blir det men desto mer utvecklande också, man kommer på nya idéer och lösningar både i samarbete med beställare och med den egna personalen. Utveckling av IF-skolan I samarbete med utbildningsansvarig och kansli har vi tittat på ett nytt upplägg av montörsutbildningarna i IF-skolan. Vi vill bredda både möjligheterna att få in fler lärlingar att bli färdiga montörer och utbildningens innehåll så att alla i branschen får chans att gå utbildning. Robert Öman, vår populäre utbildningsledare har fått av lastning genom att vi satt in en ny lärare (eller ja, nygammal eftersom Per Åke Larsson utbildat i både auktorisationskurserna och cellgummicerti fkat för oss förrut). Det möjliggör också att IF-skolan kan ta emot fler valideringar för branschprov och auktorisation för det behöver vi också få fart på. Ventilationsisolerarna i branchen har idag inga bevis på sin kunskap och det vill vi också göra något åt genom det nya upplägget. Vi har haft ett gott samarbete med VVS- Företagens representanter och tar nu idéer och önskemål vidare mot nästa år. 4

5 Auktorisationen och samarbeten fortfarande av största vikt - om än motigt ibland Vi hade ett möte där fler auktoriserade företag dök upp för att berätta om sina erfarenheter Det är lite motigt för oss ibland. Våra beställare vill inte riktigt att vi "krånglar", ställer krav eller vill lämna avvikelserapporter. Men vi måste orka! I samarbete med Säker Vatten som har lite andra förutsättningar men också annat ansvar än oss kan vi utveckla verktyg som gör att våra beställare lär sig mer om teknisk isolering. Åter igen - kunskap!! Peter Hansson Jag hoppas också att fler orkar engagera sig i våra viktiga branschfrågor. Engagemanget i referensgrupperna för AMA och SSG är lysande exempel. Ska vi lyfta den här branschen, nå högre nivåer vad gäller både utbildning och företagande så behöver vi utveckla dessa frågor tillsammans! Förening Peter Hansson, ordförande Isoleringsfirmornas Förening 5

6 Verksamhetsberättelse för Isoleringsfirmornas Förening och servicebolaget SIS AB Styrelsens sammansättning och möten hade förening och servicebolag sju stycken styrelsemöten inklusive årsmötet och styrelsens sammansättning var från och med årsmötet: Peter Hansson, Hansson & Ekman AB, Jan Engström, Gothisol AB, Tony Fredriksson, Universalisolering AB Toni Eljert, Bilfinger AB som styrelsens ledamöter och suppleanterna: Lars Göran Carlsson, LGC Isolering AB, Anders Bohlin, Östersund Rörisolering AB och Bernt Mårtensson, Norisol AB. Alla styrelsemedlemmar deltar i både förenings- och servicebolagets möten. Vid årsmötet avtackades Anders Jönsson, LGC isolering i Malmö AB och Kaare Brandt, Sollentuna Isolering AB för ärevördiga insatser och bidrag till positiv framåtanda i styrelsearbetet. Kaare Brandt 6

7 Medlemsantalet höll sig under året på plus minus 100 företag (en del har lagt ned sin verksamhet och en del har kommit till). Ekonomin har varit stabil under hela året. Vid årsmötet beslutades att styrelsearvode på 1,5 basbelopp ska utgå att fördelas av och till styrelsemedlemmarna. Ersättning via En-kronan, till företagen som satsar på sina montörer genom lärlingsutbildning vid IF-skolan och Altik uppgick till kr per vecka och 3055 kr per dag. 7

8 Årsmötet i Göteborg maj Årsmötet i Göteborg blev en uppskattad tillställning där vi i god samarbetsanda samsades med VVS Företagen och Säker Vatten vid middagen på kvällen efter allas årsstämmor och vid påföljande dags seminarium med intressanta föreläsare. Fullsatt på vårt årsmötet Årsmötet tog upp skolan, auktorisationen och behovet av att sprida information och IF:s årsmöte var mycket välbesökt vilket vi alla ska vara stolta över. Flera av medlemmarna diskuterade viktiga frågor så som behovet av att envist utbilda alla beställare om vikten av utrymme för isolering. Kaare Brandt be- rättade om IF-skolan, Janne Engström om sitt arbete i referensgruppen för AMA. Ordförande Peter Hansson och verksamhetschef Anneli Kouthoofd upplyste om de viktigaste projekten IF arbetar med så som auktorisationen, utbildningsinnehållet och påverkansarbetet. Fundera över det du inte behöver göra Seminariet på fredagen innehöll en rad kloka tankar och budskap och ett av de mest uppskattade inslagen stod Hans Reich och informationen om Lean Production för. Toyota, ett av världens mest framgångsrika företag, har arbetat med metoden där Peter Hansson 8

9 man bland annat ska ägna tid till att kapa bort sådant som företaget och medarbetarna inte ska ägna sin arbetstid åt. Det gäller alltså att analysera vad som skapar värde för företaget och vad som inte gör det och ta bort det sistnämnda. Ingen lätt uppgift alltså men väl värd att fundera över då och då. Vidare berättade Ylwa Glismann och Magnus Everitt från VVS Företagen om lönsamhetsutveckling i branschen, Lars Andrén om solenergi och Morten Lund, professor i experimentell arkitektur vid Chalmers om vikten av att tänka i nya banor när det gäller hållbart samhällsbyggande. Morten Lund Anneli Kouthoofd,(IF), och Ylwa Glismann (VVS-företagen). 9

10 För en vvs-projektör är det viktigt att göra en noggrann projektering av den teckniska isoleringen. TEXT: MARTIN BRUNNKVIST, EVA ENESTRÖM SCHMIED. FOTO: THORD SKÖLDEKRANS SPARA ENERGI OCH PENGAR SAMARBETE PROJEKTERING OCH BESKRIVNING SKRIV INTE A ELLER B MARTIN BRUNNKVIST AMA-redaktör AB Svensk Byggtjänst EVA ENESTRÖM SCHMIED AMA-redaktör AB Svensk Byggtjänst UNDVIK KONDENS PÅ KALLA RÖRLEDNINGAR 61 Det är viktigt att det finns plats för isoleringen. SKILJ PÅ λ OCH λ D VID VAL AV ISOLERINGSPRODUKT λ I AMA Deklarerad värmekonduktivitet ska inte förväxlas med uppmätt värde eller medelvärde. BRANDISOLERING NÄRMAST KANALEN 63 VVS KYL Ett bra sätt att synas och lära ut är intresserad av extra tjocka bjälklag eller per om isoleringsteknik och vid vilka tekniska beskrivningar är när man använder den så kallade serietabellen, tabell schakt som upptar värdefull golvyta, men olika fall det kan vara aktuellt med olika med tidig planering, gott samarbete och typer av isolering. Särskilt vaksam ska AMA RB/1. Det är viktigt att komma ömsesidig förståelse för funktionerna man man vara då man behöver kombinera ihåg att denna tabell inte är ett dimensioneringshjälpmedel. Tabellens syfte är vill uppnå går det att hitta bra lösningar. olika typer av isolering. Till sin hjälp för Projektören ska förutom att hitta den dimensionering finns det idag mängder att vara ett enkelt sätt för projektören att bästa tekniska lösningen, tydligt och så av bra dimensioneringsprogram, tabeller tala om för entreprenören vilka tjocklekar av mineralull som ska monteras på tidigt som möjligt, redovisa för övriga berörda hur mycket plats som behövs för att tillverkarna av isolervaror. olika rördimensioner. När projektören och liknande som ofta tillhandahålls av föreskriven isolering ska kunna monteras. När det gäller att göra en bra beskrivning som entreprenören både kan lämna rördimension ska ha väljs den serie som beräknat vilka isolertjocklekar respektive Dimensionera teknisk isolering Isoleringsmontören kommer ofta in i ett sent skede i processen, ofta anlitad som anbud på och utföra arbetet efter är AMA motsvarar tjocklekarna. I den tekniska Använd AMAs serietabell på rätt sätt. Rätt utfört finns mycket att tjäna. en underentreprenör till exempelvis rörmontören. Om det då inte finns tillräck- dock några saker som det är viktigt att 1 8 anges. Alternativet A eller B väljs av och RA utmärkta hjälpmedel. Det finns beskrivningen ska bara serienummer ligt med utrymme eller installationerna tänka på för att det inte ska bli fel. entreprenören och beror på isolervarans är monterade på fel ställe spelar det ingen Jämfört med tidigare versioner innehåller AMA VVS & Kyl 12 färre och mindre Det är ganska små skillnader mellan se- värmekonduktivitet. roll hur stor yrkesskicklighet montören e flesta vvs-system behöver isoleras. göra en noggrann projektering av den ten viktiga roller att har. fylla. Isoleringen blir inte så bra som det detaljerade koder. Detta ställer lite större rierna i tabellen. Det gör att man inte alltid DFör rörledningssystem är den vanligaste anledningen att förhindra värme- finns det lagkrav och det är förstås viktigt påpekas för byggherren och avvikelserap- föra in de krav som gäller för vald lösning. utsättningarna ändras. Man ska för varje tekniska isoleringen. För brandisolering är föreskrivet. Även om felaktigheterna krav på beskrivningsförfattaren att själv kan gå ett steg upp eller ner om grundförövergång mellan mediet i systemet och att de uppfylls för att skydda människor En byggherre och beställare port skrivs som är det förstår som regel redan för sent Det är viktigt att alla relevanta krav, som fall göra en ny beräkning och välja serie omgivningen. För luftbehandlingssystem och egendom vid brand. En korrekt utförd termisk isolering sparar både ener- skede i projektet se till det upprättas värdet av god isolering att ändra bör på i något. ett tidigt bland annat monteringssättet, finns med därefter. Har man räknat fram en serie för för varje isolervara och arbetsmetod. uppvärmda utrymmen kan man inte utan är, förutom termiska orsaker, även skydd vidare välja serien högre för ouppvärmda mot brandspridning ofta ett krav. Också gi och pengar. Men för att slutresultatet riktlinjer för energianvändningen Den som utför dimensionering i det och projektering bör behöver också förstås ini- goda kunska- Det som oftast leder till felaktigheter i att man får samma isolertjocklek trots att utrymmen. I vissa fall kan detta innebära skydd mot kondensbildning och spridning av ljud kan vara skäl till att isolera inom ett byggprojekt vara medvetna om tiera ett samarbete mellan arkitekt och ska bli bra måste hela kedjan av aktörer aktuella objektet. Denne installationer. vikten av detta och samarbeta med varandra. Förutom de självklara aktörerna, ler på framförallt utrymmeskrav. Serietabellen AMA RB/1 konstruktör om vilka riktlinjer som gäl- som vvs-projektören och isoleringsmontören, har även byggherren och arkitek- plats och där finns inga väljer genvägar. montören Ingen alternativ A eller B. Alternativ A eller B ska alltså inte skrivas in i den tekniska För tyvärr är det så att isolering tar I en beskrivning anges den serie som bäst motsvarar de beräkningar som gjorts för aktuellt objekt. Beroende på isolervara För en vvs-projektör är det viktigt att beskrivningen. Att få med artiklar i tidskrifter som handlar om ett hållbart samhälle, bygg- och fastighetsbranschen eller installationsbranschen är ett bra sätt att nå ut med information om teknisk isolerings fördelar. 60 AMA-nytt VVS KYL 1/2013 VVS KYL AMA-nytt VVS KYL 1/2013 förutsättningarna är helt olika. AMA-redaktionen kommer se över detta till kommande AMA-generationer och eventuellt justera tabellen. Kalla rörledningar måste, förutom för att minska värmeövergångar, ofta även isoleras för att undvika kondens. Vid dimensionering av kalla rörledningar utgår man från temperaturen i mediet samt temperatur och relativ fuktighet i utrymmet. Det är givetvis skillnad på en rörledning genom ett kallt garage och en rörledning genom en laboratorielokal. Garaget ska kanske hålla +5 C vid 80 procents relativ luftfuktighet och då krävs väsentligt tjockare isolering för att undvika kondens än i en laboratorielokal med dimensionerande omgivningstemperatur exempelvis +25 C vid 40 procents relativ fuktighet. Sedan är olika typer av lokaler olika känsliga för från uppmätt värmekonduktivitet (λ). kondensdropp. Deklarerad värmekonduktivitet ska Man ska också tänka på hur rören är inte förväxlas med uppmätt värde eller monterade. Om man klämmer ihop två medelvärde, säger Jonas Karlsson, försäljningschef Teknisk Isolering inom Saint- rör eller låter ett isolerat rör ligga direkt på till exempel ett kylrumstak ändras förutsättningarna och kondens uppstår tikonduktivitet får man genom att addera Gobain Isover AB. Deklarerad värmedigare. Det säger Leif Gustafson på Kylklövern som projekterar kylanläggningar. det uppmätta värdet. Storleken på säker- en säkerhetsmarginal på 0,001 W/m K till Detsamma gäller om man kompletterar hetsmarginalen beror på medelvärde, standardavvikelse och en statistisk faktor. Vi rörisoleringen med en plastplåt eller någon annan ytbeklädnad. har redan CE-märkt våra mineralullsprodukter enligt standarden, fortsätter han. Även för Parocs produktsortiment är CE-märkningen enligt standarden genomförd och produkterna redovisade med För teknisk isolering av mineralull gäller den harmoniserade standarden SS-EN deklarerad värmekonduktivitet, meddelar Johan Gustafsson vid Paroc Teknisk 14303:2009+A1:2013 och produktgruppen lyder därmed under byggproduktförordningen. Tillverkare av rörskålar, Support. kanalisolering och liknande ska då även redovisa så kallad deklarerad värmekonduktivitet (λ D ), vilken skiljer sig något 12, den så kallade serievalstabellen Tabell AMA RB/1 i AMA VVS & Kyl för Artikel i AMA-nytt nr om att teknisk isolering spar energi och pengar. termisk isolering med mineralull på rörledningar, är ännu inte anpassad till det nya sättet att redovisa λ-värdet och avser uppmätt värmekonduktivitet. Det finns ingen motsättning mellan redovisningen av värmekonduktivitet i AMA och standarden om man bara håller isär skillnaden mellan λ och λ D, säger Sten Heidmark, Incoord, som varit utredare för kapitlet om isolering i AMA VVS & Kyl 12. Vi får ta ställning 62 AMA-nytt VVS till KYL framtida 1/2013 redovisningssätt i kommande AMA-arbete. Figur från AMA med erforderliga utrymmen runt rör I AMA finns det gott om text som beskriver hur montering ska utföras. Därutöver kan alltid beskrivningsförfattaren lägga till sina egna krav. Dock gäller det övergripande kravet att montering ska göras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar och dessa ska medfölja leveransen av varan. För brandskyddsisolering ska montering göras enligt typgodkännande eller motsvarande. Men när olika isolervaror med olika syften ska användas tillsammans blir inte alltid anvisningarna helt tydliga. Ett vanligt fel vid avlufts- och uteluftskanaler med en kombination av brandoch kondensisolering är att kondensisoleringen läggs närmast kanalen med brandisoleringen utanpå den. Det säger Vid ett felaktigt förfarande, som i det här Lars Garpenhag, Facil Consult som bland fallet, förskjuts daggpunkten och hamnar annat arbetar med besiktning av ventilationsanläggningar. Brandisoleringen är ar är det en bra idé att tydligt beskriva i i mineralullen. Vid den typen av lösning- bara typgodkänd då den ligger närmast den tekniska beskrivningen hur kanalerna kanalen eftersom det är så det är provat. ska isoleras. AMA-nytt VVS KYL 1/

11 2013 hade vi bland annat en stor artikel i AMA-nytt nr 1 som handlade om att teknisk isolering spar energi och pengar om den dimensioneras riktigt och om man använder verktygen, AMA-tabellen till exempel, på rätt sätt. Vidare lyftes vikten av projektering och samarbetet mellan beställaren, VVS Företaget och isoleringsentreprenören där ofta tidsnöden ställer till det för nästa led. (Detta gäller också på byggarbetsplatsen.) MÖTAS - SAMVERKA - ENERGIEFFEKTIVISERA - så kan flera av budskapen från bransch och medlemmar sammanfattas när man tittar på artiklarna. Vi hade också en artikel med rubriken Teknisk isolering är energieffektivisering i tidningen Fastighets & Bostadsrätt och VIVE-artiklar i branschtidningarna. VVS Forum hade med ett reportage om hur man arbetar med värderingar och med personalen hos Norisol och på våra medlemssidor fortsatte 2012 års Månadens Energihjälte med Månadens energijobb Här är några röster från verkligheten: (läs vidare..) Artikel ur tidningen Fastighets & Bostadsrätt. VIVE-artiklar i branschtidningar. 11

12 Dags att sätta ny kurs i branschen med ännu mer energi - Det finns inga genvägar till ett ökat förtroende och mer kunskap om vår bransch, menar de båda delägarna Mikael Fingal och Peter Ödman på ÖPE - Östergötlands Plåt- och energiisolering. Vi arbetar med energifrågor och borde bli bättre på att uttrycka det... berätta om vad vi levererar. - VVS-konsulterna borde i framtiden få betalt för varje kwh de spar. Då skulle teknisk isolering bli intressant för dem! Vidare anser ÖPE att utbildning och yrkesstolthet går hand-i-hand. Deras medarbetare har branschcertifikat eller också får de hjälp och stöd att utbilda sig. I tillverkningsboden. 12

13 Speciallösning för speciell funktion ÖPE på kraftverk. 13

14 Där ska nog staden ligga, Sarah Fredriksson och Johan Sjölund vid nya Karolinska sjukhuset. Mer synlig byggnadsledning och energieffektivisering Norra Europas största bygge - NKS - är en enorm arbetsplats för flera byggdiscipliner. Företrädarna för två av IF:s medlemmar som arbetar där, Sarah Fredriksson på Universalisolering samt Mats Rossberg på Norisol, tycker att det är välplanerat med bra processtänk men att byggnadsledningen skulle vistas mer ute på plats för att få bättre effektivitet och mer kunskap om varför man ska göra på vissa sätt vid rätt tillfälle. för att isolera ens, berättar Sarah. "Strunta i den metern då", sa beställaren. - Men hallå! Vad är grejen då? Då kan vi ju strunta i hela korridoren och det brinner lik förbaskat eller läcker ut energi i onödan. - Jag stod med en beställare en dag här och pekade på ett stråk där kabelstegar, rör och annat var i vägen och där vi inte kunde få in armarna 14

15 Provgjort för rätt isolertjocklek. En ägare som kan, en byggare som vet och en rörfirma som bryr sig I rubriken här ovan har ni receptet för ett lyckat energijobb med kunskap om rätt isolering. Jocke Karling på Uppsala Isolering guidade runt på en nybyggnation där mått, håltagning och montage av den tekniska isoleringen fått rätt förarbete och förutsättningar. beställare är med vid projektstart". Mats Lennestål på Lenneståls VVS uppmanar sina VVS-kollegor (och isoleringsföretagen) att engagera sig mer i projekteringen. - Var med och beställ ritningen istället för att inrätta er efter den! Produktionschefen på Skanska säger att deras erfarenhet "har lärt oss att det fungerar allra bäst med samverkansprojekt där röroch ventilationsfirmor samt Joachim Karling ser en framtid i auktorisationen. 15

16 Vi sparar pengar och ser till att det bli rätt effekt - Vad är det viktigaste ett isoleringsföretag gör på en byggarbetsplats? - Om man ser förbi hantverket i sig skulle jag säga att vi sparar pengar för dem som ska bo eller arbeta i huset. Eller för dem som ska betala för lokalerna. Vi ser samtidigt till att vattnet kommer så varmt eller kallt som det ska i kranar, värme och kylenheter, säger Magnus Sahlgren på EB Isolering AB. Magnus Sahlgren Fullgoda isoleringsjobb utförda av EB Isolering i Vallby och vid Råseglet utanför Västerås. 16

17 Paddan - en baddare på inrapportering - Jag har allt aktuellt här i paddan, visar Jonas Hamberg (basmontör hos Hansson & Ekman vid Rosersbergs framtida postterminal). Bygghandlingar, tidrapporter och inte minst mejlen... istället för sex, sju pärmar med papper och ett antal block för noteringar. Han och Patrik Andersson berättar att de nya tekniska hjälmedlen frigör tid för att var och en ska kunna ägna sig åt direkt värdeskapande insatser i projekten. Det ger medarbetarna större delaktighet. De tror att den nya projekteringstekniken ger bättre koppling mellan tidig planering, kalkylering, projektberäkning och utförande på plats. 17 Byschkorridoren är lång och välstädad.

18 IF:s sidor i VVS-forum Förening Förening NYHETER OCH INFORMATION FRÅN ISOLERINGSFIRMORNAS FÖRENING Kontaktperson och skribent: Anneli Kouthoofd, , Gott Nytt År 2013 dags att nå ut bredare med teknisk isolerings effekter Ren energieffektivisering och rätt temperatur med teknisk isolering. Det är vad som kommer huset till godo med en väl genomtänkt VVS-installation, en aktuell driftkalkyl, smart styrning och med väl isolerade rör och kanaler. Så kan man sammanfatta våra energihjältars synpunkter från 2012 års artikelserie i VVS-Forum. Medlemmar hos IF gav kloka budskap om vad som är det bästa och det viktigaste som alla bör veta om teknisk isolering. Artikelserien är en kunskapsbank med användbar enkel information för alla oss som arbetar inom branschen, så att vi kan föra vidare budskapen till våra beställare, myndigheter, intresse organisationer, byggföretag, konsulter, ja till alla som borde veta bättre. Vem är det här? Ja, det skulle kunna vara vilken skicklig isoleringsmontör som helst. Som antagit utmaningen. För ofta hamnar isoleringsmontören i situationen att beställningen är allt annat än solklar här ska isoleras helt enkelt men HUR??? Och då dyker de mest märkliga arbetssituationer upp. Dessa kräver uppfinningsrikedom, mod, men också ansvar. Ett ansvar för säkerheten kring arbetet, i förlängningen den egna eller medarbetarnas arbetsverktyg kroppen och dessutom för branschens framtida beställningar. Hur långt ska man gå för att lösa situationen? På bilden ser du ett montage installerat av Lasse och Lennart på Sårob. De hade isolerat i ett fläktrum och pratade om märkliga arbetsställningar när de fick syn på den isolerade undersidan av fläktaggregatet och på stövlarna som stod en bit ifrån... Och någon hade ju isolerat undersidan. Men hur?... NYHETER OCH INFORMATION FRÅN ISOLERINGSFIRMORNAS FÖRENING Kontaktperson och skribent: Anneli Kouthoofd, , Från krångliga ställningar till höga höjder Bättre koll på driftkalkylen är ett genomgående gott råd och ofta hamnar isoleringsföretagen för långt från beställaren av VVS-installationen som kanske i sin tur inte är den som ska betala driften. Med dagens miljökrav borde alla som arbetar med samhällsbyggnad känna ansvar för energianvändningen och därmed ha koll på driftkostnaderna. Genom bättre driftkalkyler skulle man tydligt se åtgärd, det vill säga varje Teknisk isolering är en passiv vad det kostar att ha rören meter du isolerar sparar oisolerade. Okunskap pengar NYHETER och miljö OCH INFORMATION direkt och FRÅN ISOLERINGSFIRMORNAS FÖRENING leder till dålig ekonomi behöver inget underhåll eller Kontaktperson och skribent: Anneli Kouthoofd, , och inomhusmiljö istället något som kostar extra. En för att du får värme. Månadens energijobb isolering utan yttre åverkan bara sitter Johan Qvist, Johan Qvist Plåt & Isolering AB där och sparar energi år efter år efter år. DAGS ATT TA UT NY KURS FÖR Jim Berg, JC Plåt & Isolering AB Rätt isolering är förutom energibesparande en av de Driftsäkerhet handlar inte mest kostnadseffektiva BRANSCHEN MED MER ENERGI bara om avancerad teknik. åtgärderna Välutbildad, för att engagerad minska och yrkesstolt av personal. växthusgaser. Det är förutsättningen funktion och säkerhet. Speciallösning för Till tekniken kommer också utsläppen för ett framgångsrikt företag, enligt tillhörande isoleringsarbete Per-Åke Larsson, Södergren & Frick Isolering AB delägarna av ÖPE (Östergötlands Plåt & som måste utföras med väl Energiisolering AB) Mikael Fingal och genomtänkta och långsiktiga kvalitetslösningar. Isoleringen Ju mer energi vi Peter Ödman. Tillsammans med Bosse använder för att få Andersson rätt driver de ett välmående av installationer måste få ta större kyla eller värme, desto företag och har cirka 50 anställda. De är bestämda i uppfattningen om vad som plats, både i planering, utförande och mer förstör vi miljön. ger ökat förtroende på marknaden och Krister Pettersson, Sårob Plåt & Isolering AB av i byggbudgeten. Bernt Seger, Kaimann branschen. Det finns inga genvägar. Det är hårt jobb som gäller, säger de båda. Man VVS-FORUM #1 JANUARI måste ha fokus på personalen med ett delat ansvar för såväl kvaliteten som för effekten i ett väl utfört uppdrag. Vi arbetar med energifrågor, menar Peter. Vi borde bli bättre på att uttrycka Då kanske den besparingen leder till det. Det är dags att lägga om kursen i en ökad energianvändning med vår bransch och berätta om vad vi kronor per år. Det kan vara så i dag på levererar. grund av ren okunskap. Micke och Peter tror på mer energikunskap på utbildningsschemat för Kunskap ger stolthet Mirza - klar för branschcertifiering såväl medarbetare som bransch och för den enskilde och för företagen poängterar det skriande behovet av Utbildning är av största vikt hos ÖPE kunskap och vår personal skulle aldrig kunskap hos föreskrivande led. och majoriteten av medarbetarna har acceptera en felaktig order om att göra VVS-konsulterna borde i framtiden redan branschcertifikat eller också får på ett sätt som strider mot deras kunskap. få betalt för varje kwh de spar, föreslår de hjälp och stöd att utbilda sig. Peter. Då skulle nog teknisk isolering bli Utbildning och yrkesstolthet går mer intressant för dem. Och vi behöver hand-i-hand, anser Micke och efter Andra fördelar hos ÖPE är de korta verkliga räkneexempel. Låt säga att en utbildning kan man också se fram emot beslutsvägarna och kombinationen av fastighetsägare lagt ned 100 miljoner lite bättre betalt och större ansvar i rör & ventilationsarbeten med uppdrag kronor på en kåk och sparat in verksamheten. för industrin. Det finns två viktiga kronor på isoleringskostnaden initialt. Man växer med förtroende och med punkter till fördel för industrijobben. 1. Kundsituationen du kommer nära den verkliga beställaren och kan diskutera funktionen och effekten för anläggningen med den som är ansvarig för framtida drift. 2. SSG:n industrins bibel ställer tydliga krav och regler för hur isoleringsmontaget ska uföras och med vilket material. NYHETER OCH INFORMATION Micke säger FRÅN också att ISOLERINGSFIRMORNAS förutsättningarna Anneli inom Kouthoofd, industrin kräver 75 exakt 37, rätt FÖRENING Kontaktperson och skribent: lösningar som aldrig kan fuskas med. Den heta ångan och den extrema kylan Sarah Fredriksson: Okey, hissen stannar högre upp än bilarna når... Vi löser det! ger annars skador direkt. Inom värmeisolering syns det inte på samma sätt Mikael Fingal och Peter Ödman - med energi för flera. tyvärr kanske. VVS-FORUM #3 MARS Förening Förening Antar du utmaningarna? Skicka in bilder till kansliet Liknar det här något du varit med om? Något du har i beställningarna? Spektakulärt? Utmanande? Konstigt? Oförenligt med vettig arbetsställning? Skicka bilder till kansliet så kan vi berätta vidare för beställare, konsulter och omvärld om oss. Certifiering är trygghet för företaget Att se till att personalen har certifikat som kunskap blir allt viktigare för om vikten av ha certifikatet. lingarna och man blir alltmer nog- och jag frågade några nyexaminerade på ÖPE Isolering. Det krävs i upphand- företagen. Det är högt tryck på IF:s certifieringstillfällen i cellgummimontage utbildad personal, säger Kent Bergman Ronny Salva lyckades han bra vid alla Det är en trygghet för ÖPE att ha grann. Tillsammans med kollegan provstationerna och kan nu vifta med sitt kort. Om någon frågar! Tyvärr kontrollerar man inte på byggena om kraven efterföljs. Det borde vara lite bättre ID06 kontrollerar man. Men det är väl precis som med att ha körkort det är skönt att kunna använda utbildningen och kommer det en kontroll så finns det bevis på den. NYHETER OCH INFORMATION FRÅN ISOLERINGSFIRMORNAS FÖRENING Personal från Belisol, Allisolering Jag möter och ÖPE Joachim certifieras. Karling (Jocke) alldeles nära månadens energijobb. Uppsala Isolering AB äger han tillsammans med Tony Andersson sedan tio år tillbaka och de Karling Joachim är sex anställda. Firman har funnits sedan talet i Uppsala med omnejd, och de arbetar främst med rörisolering. Tony Andersson Vi börjar med att prata om auktorisationen. Jocke är starkt engagerad i projektet och har projektpärmen med auktorisationsloggan under armen inför besöket på Frodeparken. Det är en diger samling dokument att fylla i, men Jocke tror att det är en nödvändig förflyttning för isolerföretagen att verkligen ta det ansvaret. Åtagandet är det viktiga i auktorisationen, framhåller Jocke. Som beställare får du kanske inte ett bättre hantverk för vi är många duktiga isolerare i branschen, men arbetet finns i dag sällan dokumenterat. Det är isolerat, men ingen vet vad isolerföretaget gjort eller inte gjort. Kontaktperson och skribent: Anneli Kouthoofd, , Samarbete ger bättre energivärde och auktorisationen större mervärde upp i beställarhierarkin man kommer och hårdrar man det kan man säga att ägaren inte har en chans att veta vad en VVS-FORUM isolerfirma #2 FEBRUARI 2013 gör, 129byggaren vet heller inte vilken effekt den tekniska isoleringen har och rörfirman har historiskt sett inte behövt bry sig. Auktorisationen har gjort att det hänt något i vår bransch och jag ser det som ett sätt att få upp standarden. Det är en väsentligt större konkurrens i byggbranschen i dag, vilket gör att prissättning inte kan utgöra enda kampmedlet. Auktorisationen skapar ett mervärde, säger Jocke med eftertryck. All certifiering och auktorisation är en form av inmutning, fortsätter han, och utvecklingen av auktorisationen är att skapa en bättre kommunikation mellan oss och beställarna. Det som blir extra intressant och Jocke värnar om lustfyllt nu är att runt hörnet, dit vi auktorisationen. går för att göra en rundvandring på Uppsala Isolerings aktuella arbetsplats, Ägaren kan inte, byggaren vet inte finns exempel på riktigt väl fungerande och rörfirman bryr sig inte samverkan. Här arbetar beställare, Jocke reflekterar över varför det är så byggfirma och entreprenörer sida vid svårt med kunskapen kring isoleringens effekter och att få plats, fysiskt och i ett tillfredsställande resultat för ägare sida och skapar just ett mervärde och medvetandet. och utförare. Välkomna till månadens Kunskapen blir sämre ju längre energi jobb något utöver det vanliga. Månadens energijobb NYHETER OCH INFORMATION FRÅN ISOLERINGSFIRMORNAS FÖRENING En ägare som kan, en Kontaktperson och skribent: Anneli Kouthoofd, , byggare som vet och en rörfirma som bryr sig! Vi går runt i nybyggnationen av kvarteret Frodeparken. Här ska bli bostäder, allmänna utrymmen, dagis med mera. Vi gör all rörisolering här, berättar Jocke. Och vi har med något litet undantag kunnat montera exakt föreskrivet material, fått plats alltså och kan därmed leverera bästa effekt. Det låter kanske lite nördigt men det är så roligt (!) att med blotta ögat verkligen betrakta en väl utförd rörgenomföring genom väggen där isoleringen redan är på plats och ett flertal schakt där hänsyn är tagen för utrymmet som krävs runt rören. Välkomna till månadens energijobb. Vad betyder det här för Uppsala Isole- Förening Förening VVS-FORUM #4 APRIL Månadens Energijobb: På Nya Karolinska Solna NKS med framtidens isoleringsgeneration Byggprojektet NKS Norra Europas största bygge har pågått sedan 2010 och är beräknat att stå färdigt Området är gigantiskt och kan jämföras med att bygga 24 Hötorgsskrapor, Turning Torsos, Östra Nordstankomplex eller vad ni nu vill relatera till. Det är enormt stort. Isoleringsföretagen Universalisolering, Norisol och ÖPE arbetar på olika ställen i de många byggkropparna som är indelade i tårt bitar, faser, uppgångar och hus, allt beroende av vilket område man rör sig inom. Sarah Fredriksson på Universalisolering AB guidar på NKS. Hon lotsar vant från säkerhetsvakterna via skyddshandskarna under vindlande rör- och ventilationsstråk, uppför miljoner (okey, hundratals) trappor och långa kulvertar. Hon ger mig och Johan Sjölund på Paroc en mycket god inblick över ett isoleringsföretags utmaningar och ett mastodontbygges vardag. Vem är Sarah? Ja, hon verkar vara bestämd, frågande, ung, intresserad och omtänksam. En utmärkt profil för en framtida generation i isoleringsbranschen. Jag vill förstå företagandet, både innanför och utanför den egna branschen Universalisolering AB är ett stort isoleringsföretag som har ca 40 anställda med Stockholm som huvudområde. Företaget ägs av Peter och Tony Fredriksson och de har gett Sarah en universalutbildning om vad som krävs för att verka inom isoleringsbranschen. Hur många kan säga att de föds, andas och tänker isolering från morgon till kväll? Sarah kan det, med en pappa, mamma, farfar och brorsa i branschen. Och en farmor, farbror, faster och kusin. Hon erkänner att det kan bli lite nördigt vid släktmiddagarna. Hon berättar också med stor värme om hur hennes farfar och farmor, grundarna av företaget, har lärt henne otroligt mycket om både projektering och isoleringsarbetet i sig. Farfar är enormt intresserad av hur arbetet på NKS framskrider. Han vill veta kalkyler, beräkningar och material åtgång i detalj. Det vill jag NKS kräver god projektkontroll. också och jag måste lära mig mer om entreprenadjuridik och förhandlingar. Det räcker i dag inte med ett handslag som det kanske gjorde på farfars tid. Hon sätter stort värde på att vara på plats och lära sig så mycket som möjligt genom att se, lyssna och förstå de andra samarbetspartnernas insatser och det egna företagets. Jag älskar det jag gör. Särskilt på plats, säger hon. Jag försöker vara med så mycket som möjligt även om jag inte har där att göra. Installationskollisioner av godo uteblir Bygget skulle behöva en mer närvarande projektledning för att få upp Månadens energijobb Isoleringsbranschens framtidsgeneration Klart man ska gå hela vägen! Certifikat för särskilda arbeten och i byggbranschen blir allt mer efterfrågade och det är helt klart på väg åt rätt håll att man ska kunna intyga sina kunskaper. När jag har gått alla steg i lärlingsutbildningen kan jag ta examen och få mitt branschcertifikat. Då kan jag bevisa att jag har all den här kunskapen och vet mitt pris. Så säger en av IF-skolans elever, Andreas Igelström, anställd hos ÖPE, medan han utför en rad moment som ingår i lärlingsutbildningen. Samtliga elever den här dagen befinner sig i olika faser på utbildningsstegen och det är en fröjd att se Robert Öman lugnt lotsa dem vidare där de befinner sig. Robban är väldigt pedagogisk, säger Andreas. Så ler han. Ja, ända tills han får det där suget och inte kan låta bli att ta över och visa oss något fantastiskt svårt som när han pratat färdigt känns helt okej. Se till att dina medarbetare får sitt branschcertifikat Vi pratar en hel del om vikten av att gå en bred utbildning även inom en smal bransch. En del lärlingar går hela kursen men gör inte branschprovet och får sitt rättmätiga bevis på kunskap. Det beror på olika anledningar. Kraven på betyg i vissa kärnämnen är en utmaning men det kan också vara att tiden går eller att man inte vet hur anmälan ska gå till eller att någon lärlingsrapport saknas. Det är dock av största vikt för branschens utveckling att företagen kan visa sin personals kunskap och det håller alla elever på dagens kurs med om tillsammans med sin lärare. Jag kommer absolut att göra branschprovet, poängterar Daniel Nyborg från Belisol. Det är mitt kvitto på att jag kan lite mer. Självklart kommer man att vara nervös och det tror jag gör att flera väljer att inte göra provet. Men det klart man ska gå hela vägen. Magnus Björk från Hansson & Ekman går sitt första utbildningssteg och behöver veta mer grundläggande om momenten och om de rapporter han tillsammans med företagsledningen ska fylla i. Jag måste lära mig hur jag fyller i uppgifter om vad jag jobbar med under veckorna emellan kurserna. Om hur många timmar jag satt upp ett visst antal meter plastplåt till exempel. Robert vet att det kan gå trögt med att fylla i rapporterna och att företagen och lärlingarna kanske tror att ingen bryr sig. Men jag gör det. Jag ser dem som ett styrdokument för utbildningen. Saknas det något viktigt arbetsmoment i rapporten, för att eleven ska kunna gå nästa steg, får jag dra i handbromsen och prata med företagen. Kanske får vi avvakta med utbildningssteget tills eleven hunnit öva på momentet. Branschcertifikatet speglar en komplett utbildning Det är inte fråga om att man ska göra alla momenten för kursens skull, påpekar Robert. Det ska bli yrkesfolk av IF-skolans elever. Utbildningen är komplett och speglar all kunskap en riktigt väl förberedd industriplåtslagare eller VVS-isolerare kan. Därför är varje kurssteg viktigt och därför är branschcertifikatet ett viktigt bevis. > Företagen anmäler lärlingar till utbildningsansvariga från VVS Företagen och Byggnads. > Företagen kontaktar IF-skolan och bestämmer datum för första kurstillfället. > Lärlingarna rapporterar moment och arbetstimmar mellan kurserna. > IF-skolan utfärdar kursintyg efter genomförd utbildning. > Företagen anmäler lärling till branschprovet med hjälp av VVS-Branschens Yrkesnämnd som är ansvarig för rapportsystemet. Håll utkik för ny information i höst. Se information på VVS-FORUM #5 MAJ VVS-FORUM #6/7 JUNI/JULI

19 98 VVS-FORUM #6/7 JUNI/JULI 2013 Förening BILD: COLOURBOX Förening NYHETER OCH INFORMATION FRÅN ISOLERINGSFIRMORNAS FÖRENING Kontaktperson och skribent: Anneli Kouthoofd, , UTBLICK Europa Vad gör de europeiska branschkollegorna? Vilka frågor arbetar man med? EiiF står för European Industrial Världen och vi behöver fler undersökningar och rapporter med fakta både få energi besparing och vettiga använda tjockare isolering och därmed Insulation Foundation och är alltså en förening för företag som arbetar om teknisk isolering byggnadslösningar. Han poängterar med teknisk isolering inom industrin. Förra året lanserade de bland i en artikel ur Insulation the official att ett installationssystem ska fungera En annan intressant rapport lyfts fram också att man aldrig får glömma bort annat en rapport om besparingspotentialen inom den europeiska indusociation, NIA. Här undersöker man om hela byggnadens livslängd. Det är bil- journal of the National Insulation As- och verka över mycket lång tid. Kanske strin där det framgick hur vår det behövs mer eller mindre isolering ligare att göra rätt från början än att bransch kan bidra till minskade om man använder plaströr (som blivit uppgradera och ändra efter hand. koldioxidutsläpp och därmed förbättra miljön. byggnation i Europa). Artikeln är för- Advancing the Building Industry: rätt populära inom industrin och övrig fattad av ingenjör Christopher P. Crall Findings and Recommendations Likt flera initiativ i Sverige erbjuder och visar på att det spelar mycket liten from the Consultative Council EiiF också kurser för certifiering av roll vilket material rören är gjorda av. Rapporten ovan utgjorde bland andra personer som efter utbildning kan genomföra översyn av en industri, föreslå och att koderna för vilken isolering som om byggindustrin i Capitol Hill där int- Huvudsaken är att man isolerar dem grund för analys vid en stor kongress energibesparande åtgärder och räkna ut behövs uppdateras. Han framhärdar att ressenter inom industrin diskuterade såväl besparande åtgärder för ekonomin arkitekter och byggnadsingenjörer ska faktaunderlag för framtida satsningar. som för miljön. Den kallas TIPCHECK fokusera mer på hur och var man kan Man tar upp en mängd ämnesområden och är den europeiska standarden för och resultaten påverkar beslutsfattare revision av industrianläggningar. Personerna utbildas, certifieras och kvalitets- lagar och rekommendationer samt för och ligger till grund för kommande kontrolleras av NYHETER EiiF för att kunna OCH INFORMATION utföra FRÅN ISOLERINGSFIRMORNAS FÖRENING kodsystem som ska ge hög prestanda i tekniska kontroller av isoleringen. En framtida byggnadskonstruktioner. Kontaktperson och skribent: Anneli Kouthoofd, , TIPCHECK är inte avsedd att vara en fullständig systemanalys utan visar på Teknisk isolering är en outnyttjad vilka insatser som ger största besparingspotential. Konventet kunde konstatera att förde- kostnadseffektiv resurs i byggnation Månadens energijobb I Sverige har till exempel EEF larna med teknisk isolering må vara välkända i den egna branschen men att det Rätt tjänst (EnergiEffektiviseringsFöretagen) på rätt plats och i tid kurser för dig som vill bli certifierad behövs väsentligt mer kunskap i andra Gå gärna och se EiiF:s film om teknisk energieffektiviseringsexpert inriktat led. För det krävs fler detaljerade mätningar, kvantifierade jämförelser och isolerings fördelar på Youtube. Sök på med ny på teknik företag och där flera områden i projektplaneringen såsom Benefits Industrial Insulation eller skriv in: belysning, ventilation etcetera ingår i (http://youtube/3gsbtrynmzm) dokumentation om teknisk isolering. Vi är på framtida postterminalen analysfasen. i tera med Bravida hur vi ska agera Och och det behövs här i Sverige också. Rosersberg. Än så länge ett stort skal förändra utifrån det. Snabbheten att med gigantiska utrymmen och endast fånga upp och lätt strukturera om arbetet är av största vikt. Det blir inte en VVS-FORUM #8 AUGUSTI i början av stora ventilations- och rörstråk. Peab är byggherre och Bravida massa tjafs eller efterhandskonstruktioner, vilket lätt kan bli fallet om man har totalentreprenaden för VVS. Hansson o Ekman isolerar och projektet lägger en veckas nyheter på hög. sträcker sig cirka ett år fram i tiden. Min tidrapportering sköter jag helt Ordning och reda råder i såväl byschor digitalt, berättar Jonas Hamberg. Det som arbetslokal och Hansson o Ekmans går rakt in i projektredovisningen. personal vittnar om mycket gott samarbete. bättre inrapportering och snabbare Så man får ekonomiska fördelar, Här planerar Bravida in isoleringen hantering av förändringar. Nackdelar med noggrann datering. De tar det då? ansvar alla borde göra för sin totalentreprenad, säger Patrik Andersson info och snabbare beslut. Jag är mer sällan inne på kontoret och Ny teknik ger aktuell Det kan vara den sociala aspekten. som är projektansvarig. Det låter kanske självklart men är sällsynt i plane- är förstås otroligt bra att ha allt på en berg. Men å andra sidan har vi ju en utö- träffar kollegorna, säger Jonas Hamringen. Isoleringen stoppas ofta in där plats som dessutom uppdateras med det kad daglig kontakt via mejl på ett sätt vi den får plats. senaste, i stället för sex sju pärmar med inte hade förrut. papper och ett antal block för noteringar. Paddan en allt-i-ett-lösning Vad mer kan ny teknik tillföra framtidens installationsbransch? Det här projektet är, förutom ett gott Fördelar och nackdelar med ny teknik samarbetsprojekt, lite av ett pilotfall för Vad ser företagsledningen för vinning? Ja, det kommer väl att rusa omkring Hansson o Ekman att testa en ny form Patrik Andersson poängterar vikten en massa små isoleringsrobotar på byggena, ler Patrik Andersson men tilläg- av projekteringsteknik. Basmontör av att snabbare agera på förändringar Jonas Hamberg har utrustats med en som uppkommer. Det är ju, alla fina ger snabbt att det förmodligen kommer läsplatta som har ett integrerat system planer till trots, så att de flesta uppdrag att vara fler som kommunicerar via plattorna eller telefonerna och på det sättet för ekonomi- och arbetsplanering samt innehåller en stor mängd tillkommande arbeten. får företaget och beställarna en ännu inrapportering. Jag har allt aktuellt här i paddan, Nu kan Jonas direkt kontakta oss bättre koppling mellan tidig planering, visar Jonas Hamberg. Bygghandlingarna, för att berätta om oförutsedda tillägg kalkylering, projektberäkningar och NYHETER OCH INFORMATION tidrapporter FRÅN ISOLERINGSFIRMORNAS och inte minst mejlen. Det FÖRENING eller andra nya behov och vi kan disku- utförande på plats. Kontaktperson och skribent: Anneli Kouthoofd, , Förening ENERGIKRÖNIKAN Fundera på det du inte behöver göra Det kan ju låta konstigt. Att ta tid till att fundera på sådant som man inte behöver göra. Men det är precis det som Toyota framgångsrikt ägnat sig åt och därmed blivit ett av världens effektivaste företag. Det var också en av de lärdomar, som företagen Tack vare gott samarbete Ventilationsmontörerna som deltog är i årets upplaga av Patrik Medlemskonferens Andersson isoleras vissa delar först. glada åt samarbetet med Bravida i Göteborg, tog värnar med om sig att kvaliten i arbetet. hem att fundera på. Jag ska åka hem och ta reda på vad vi gör som faktiskt inte för VVS-FORUM #11 NOVEMBER oss framåt eller skapar något av värde. Det kommer att bli svårt men nyttigt, sa en av våra företagsledare. Medlemskonferens Det var Hans Reich som i sin presentation av Produktionslyftet och Lean Production redogjorde för hur annorlunda Toyota tänkt i sin jakt på effektiv produktion. Vanligtvis så letar vi efter det som är värdeskapande, eller det vi tror är det, och intensifi e- rar arbetet runt det. Men det har alltså visat sig vara av större värde (eller lika stort) Vi fick hämta fler stolar. Och det att söka arbetsuppgifter eller rutiner som gjorde vi mer än gärna för vad känns faktiskt inte bidrar till något värdeskapande bättre än ett stort och engagerat och helt enkelt sluta med det. För det krävs deltagande när man kallar till möte. mod. Att se sanningen i vitögat och konstatera att något man ägnat sig åt en längre tid Lokalen blev fullsatt och det var en mycket bra blandning med tillverkare, inte är särskilt givande. entreprenörer och våra vänner i systerorganisationernarad, började på mitt första riktiga jobb och Jag minns när jag, ung och nyexamine- Årsmötet avlöpte utan anmärkningar i de formella paragraferna och När min kommande chef förevisade hur min blev introducerad till mina arbetsuppgifter. särskilt uppskattat (enligt publikens företrädare kopierat vykort, julkort och allehanda korrespondens och satt in i pärmar mejl och eftermäle) blev redogörelsen av föreningens verksamhet. Peter Hansson berättade om vikten av tålamod det där onödigt? Det tror inte jag att vi ska med röd rygg, utbrast jag spontant: Är inte och argument för auktorisationen. Jan fortsätta göra. Chefen gav mig en forskande blick och jag trodde för ett ögonblick Engström och Anneli Kouthoofd berättade om arbetet med remisser till myndigheter och departement och Kaare stället sa hon: Jag visste väl att jag anställt att min provanställning skulle sluta där. I Brandt om IF-skolans fulltecknade rätt person. Välkommen! kurser och framtidsplanering. Kaare Att hitta tidstjuvar kan blev också avtackad efter ett mycket, Hans Reich, gynna såväl extern miljö som mycket väl utfört engagemang i IF:s styrelse i allmänhet och för skolan i syn- i bil om material och projekt Produktionslyftet. arbetsmiljö. Färre antal mil nerhet. Under övriga frågor lyfte några välkommet inslag och nästa år kan vi koordineras bättre, kanske medlemmar vikten av att använda auktorisationen och alltid kunna stå för ytterligare. Det och ännu fler med- produktionsledet och dess- intensifiera och förbereda den delen mindre energiåtgång i det man gjort och inte gå med på några lemsföretag på plats leder till en ännu utom av den egna energin halvlösningar vid ett arbete. bättre och positiv utveckling av vår och kapaciteten. Är inte Att debattera vissa frågor är ett samverkan. det bra? Prova! Intensivt och Fullsatt på årsmötet 2013 Förening NYHETER OCH INFORMATION FRÅN ISOLERINGSFIRMORNAS FÖRENING Kontaktperson och skribent: Anneli Kouthoofd, , Månadens energijobb: En heldag för isolering ett recept för effektiv byggplanering Magnus Sahlgren är VD för EB Isolering AB och började i företaget 1991 där EB Isolering har uppdrag. Det syns startskedet. de två olika arbetsplatser vi besöker och borde se till att isoleringen är med i för att sedan successivt ta över förstås inte med blotta ögat men tydliggörs när han beskriver arbetsgången tet. Ta dina fem minuter och berätta om Bjud in dig själv på första arbetsmö- ledarskapet och så småningom förvärva företaget. Magnus är plåtslagare så en del plåtarbeten blir det Vallby, en förort med renoveringsbehov, en redan från början. Det behöver inte och arbetsförhållandena. Vi är först i varför man ska tänka till om isolering- men företaget antar mest VVS- och strax utanför Västerås C. vara svårare än så. Då är det dessutom ventilationsuppdrag. EB Isolering Isoleringsarbetena har fått en egen lättare att påkalla uppmärksamhet när har 10 anställda och enligt Magnus rad i tidplanen och vi har avtalat att ha man upptäcker att planeringen eller har han en riktigt bra kärntrupp en egen heldag i veckan. Det gör att vi arbetsrutinerna spricker. med medarbetare som kan allt inte krockar med andra hantverksdiscipliner, VVS-are och vi vet när saker Nya vindar blåser i Råseglet inom isolering. måste var klart. Det blir ett större lugn På den andra arbets- De har blick för att och vi springer inte huller om buller. det ska se bra ut, säger platsen ser han och betraktar Det har blivit bättre både miljö själv lugnt och tryggt med kunskaperna och hus omgivningen. Hans Magnus upplever en väsentlig skillnad helt annorlunda filosofi är att leda på intresset och förutsättningarna för medarbetarna mer isoleringsarbetet nu gentemot för några ut. Det är Magnus Sahlgren, VD för EB som coach än att peka år sedan. Han tror att det beror på energifrågan och på att beställarna förstått tion av lä- nyproduk- med hela handen. Ett Isolering AB. arbetssätt han även att isolering är viktigt. genheter i praktiserar som lagledare på seniornivå Nu får vi bättre plats i schakt och passivhus. i fotboll. pannutymmen när det gäller nyproduktion. Det är mer komplicerat med ROTgenhet har Varje lä- Vad är det viktigaste ett isoleringsföretag gör på en byggarbetsplats? diskuterade tillsammans med bestäl- värmeväx- Råseglet, Öster Mälarstrand. jobben men om man ansträngde sig och en egen Om man ser förbi hantverket i sig lare och VVS-företag skulle det förmodligen gå att hitta energieffektivare (och uppvärmning av varmvatten, hushållslare för skulle jag säga att vi sparar pengar för dem som ska bo eller arbeta i huset. mer arbetsmiljövänliga) lösningar även maskiner och tillskottsvärme. Under Eller, för dem som ska betala för lokalerna. Vi ser samtidigt till att vattnet Att involvera sig själv i planeringen ren regleras i lägenheten mellan för ROT-jobben. den kalla tiden på året kan temperatu- kommer så varmt eller kallt som det ska tror Magnus är en avgörande framgångsfaktor. Fler isoleringsföretag egen förbrukning. grader och man betalar endast för sin i kranar och värme- och kylenheter. Här har vi gott om plats för det Vilka utmaningar har branschen? mesta av isoleringen. Tapptider har man Pengajakten som hetsar både utförandet och samordningen. Och som vilket isoleringsmaterial som blivit uppmärksam på och i och med det underentreprenör (UE) till NYHETER UE har vi väldigt liten makt. Den måste Kontaktperson man sig. och skribent: Anneli Kouthoofd, , Vi kommer in på det här OCH INFORMATION FRÅN ISOLERINGSFIRMORNAS FÖRENING krävs, upplyser Magnus. Dels måste vi isoleringsföretag berätta med förutsättningarna för för våra beställare om vilken funktion såväl energieffektivt arbete isolering har. Och gärna för dem som som för att montage och utförande ska vara snyggt. är högre upp i beställarordningen. Dels måste vi delta i planeringen på ett Bättre plats för material och utförande ger god bättre sätt. effekt. Det är härligt att få I en bra planering ingår att beröm för snygga jobb och mötas och kommunicera dela med sig till medarbetarna. Magnus berättar om hur det går till på Vallby strax utanför centrala Västerås. Månadens energijobb VIVE2013 TEKNISK ISOLERING i samverkans tjänst Ett litet steg för människan och ett stort steg för branschen Snyggt, ändamålsenligt, varmt och föreskrifter sällan välfyllt. Ja, visst låter väl det som följs upp. Det är en beskrivning av ett riktigt väl utfört isoleringsarbete? pengar på uppfölj- ingen som vill lägga ning eller har intresse för att se om Det stämmer också bra in på branschens första enskilda event som gick av beräkningar om till stapeln tisdag 17 september på Meeting exempel energianvändningen verkli- Room i Stockholm. Hundratalet VVSkonsulter, arkitekter och andra intressenter i byggbranschen samlades, disku- går hellre vidare till gen stämmer. Man terade, lyssnade, klämde och kände. De nästa projekt. Det intresserade besökarna märktes också kan bli kostsamt i av i samtal och debatter. längden. Samverkan i byggnadsfasen Samverkan vid Samverkan i branschen I dialogen med NYHETER det stora flertalet OCH INFORMATION VVSkonsulter var det lätt att urskilja att det Det hettade till mot slutet av debatten. att samla en målgrupp som betyder så byggnadens FRÅN ISOLERINGSFIRMORNAS tillkomst FÖRENING Detta är ett första steg för branschen Kontaktperson och skribent: Anneli Kouthoofd, , finns en utmaning i samarbetet mellan olika grupper i byggnadssektorn. kitekt och fick genast kraftigt mothugg kan utföra sina arbeten. Nu tar vi nästa Ni ritar ju bara streck, påstod en ar- oerhört mycket för hur isolerföretagen Månadens Energijobb Likväl som isolerföretagen och andra av en VVS-konsult som menade att konsulterna började rita i 3D för många år Kämpe på Bevego, initiativtagare till steg, konstaterade en nöjd Lars Åke hantverksdiscipliner kan uppleva svårigheter för utförandet på byggplatsen sedan och att arkitektledet inte hängt VIVE. berättar konsulterna om att deras med i utvecklingen. Den tredimensionella tekniken borde ju underlätta för En skola moget lärande båda leden för att dimensionera utrymmen och material rätt. Det gynnar slutfasen för isoleraren som får plats med bli lärling i isoleraryrket montaget och i allra sista ledet mår den Leksands gymnasium har lyckats en lärling, om de ska få fortsatt förtroende på företaget och i branschen. som lever och bor i fastigheten bättre. med sin gymnasiala lärlingsutbildning. De har lyckats så väl att de blev Ja, säger Christine. Våra gymnasiala Nyttigt att de föreskrivande och förebyggande leden debatterar, tyckte modellskola 2006 och har sedan lärlingar blir på det sättet tidigare vuxna och lär sig att kunskap och beteende Roland Jonsson på HSB. Det behöver fortsatt sin utveckling. Christine hela byggbranschen. Karlström är ansvarig för yrkesutbildningarna inom gymnasial lärlingsutstavligt igenom gymnasietiden. hänger tätt samman. De jobbar sig bokbildning och hon blir ofta tillfrågad Mmmm, säger Olle. Så är det ju. Det VVS-FORUM #10 OKTOBER att komma och berätta om hur de gått är tidiga morgnar tillväga för att lyckas. Det är något Men det är också ansvaret, friheten hon gärna gör och hennes stolthet och det ombytliga som är isoleraryrkets lyser mellan raderna av redogörelse av fördelar, menar Olle. Jag vet oftast inte framgångsfaktorerna. vart jag ska från ena dagen till den andra och det blir att förvalta arbetstid och Det finns en nödvändig treenighet som måste fungera i både kommunikation och personlig kontakt och det är utförande. Olle Silwerbrand. mellan skola/företag/elev. Fallerar den Skola, praktik och teori i samspel ena så faller den andra. han efter visat intresse praktisera tre Att planera tid är viktigt också i fördelningen av skoltid och yrkesutövande. På Skolan tar kontakt med intressanta dagar hos Bilfinger strax före skolavslutningen. Han fick sommarjobb! Leksands lärlingsutbildning har man för- företag och kontrollerar om det finns en bra grund för ett fungerande utbyte Jag flyttade lagret till en början men lagt alla gymnasiegemensamma ämnen med handledare som klarar av leda ungdomar och som vill dela med sig av sin arbeten och så har det fortsatt, berättar resterande dagar är eleven på arbetsplat- fick också börja hjälpa till vid isolerings- på skolan till måndagar och fredagar och kunskap. Olle. serna. Det är ett välfungerande sätt för Det innebär ett stort ansvar både skolarbetet och för företagens planering och igångsättning av veckan. att ta hand om skolungdom, säger Våga fråga är Olles tips Christine Karlström. Man måste vara Olle ville tidigt ta eget ansvar både för generös med kunskap och tid men det arbete han skulle utföra men också också kunna ställa krav och delegera i det sociala samspelet som följer av att ansvar. vara ute på olika jobb och samsas både med sina egna kollegor och med andra Information om isolerbranschen yrkesgrupper på arbetsplatsen. När det gäller samarbetet med isolerbranschen informerade Leif Ekström, Olle till hela tiden och detta instäm- Man måste våga fråga, återkommer utbildningsansvarig på VVS Företagen, mer hans handledare Sven Bergsgård i. om inriktningen isoleringsmontör på Han medger också att Olle är unik, men VVS- och fastighetsprogrammet. Christine tyckte det lät spännande och tog science att leda och ha gymnasiala lär- att det egentligen inte är någon rocket i sin tur kontakt med Bilfinger som är lingar i företaget. en av de stora isoleraktörerna i trakten. Jag ser det som att man utgår ifrån De blev intresserade och efter ett antal att det är en mogen person som kommer, ingen "praktikant", och så skapar möten kunde Christine berätta om isoleringsbranschen för niondeklassarna i man en relation utifrån den människa området. man har att göra med. Och jag måste ju Vid informationsdagen, som skolan kasta in Olle i situationer som kanske har under höstterminen för kommande inte en vanlig gymnasieelev ställs inför, elever, blev Olle Silfwerbrand särskilt som att hämta nyckeln till byggbyschor intresserad av isoleraryrket. Eftersom och samverka med andra företag. Och det vid Leksands gymnasium är obligatoriskt att pröva på sitt yrkesval så fick tider och vara ordentlig är A och O för Olle Silwerbrand och Sven ställa särskilda krav på tider. Att passa Christine Karlström, Bergsgård. Förening Förening VVS-FORUM #9 SEPTEMBER VVS-FORUM #12 DECEMBER

20 VIVE - Värme, Isolering, Ventilation och Energi - VIVA teknisk isolering! Ett antal debattglada personer på VIVE september var det äntligen dags för isolerbranschens event. Hundratalet konsulter, arkitekter och andra branschtrogna hittade till Meeting Room i Stockholm och träffade producenter, grossister och oss på IF - branschföreningen. Förutom det viktiga samtalet om vilken kunskap konsulter och andra föreskrivande behöver från oss var seminariet under ledning av moderator Erik Blix ett viktigt inslag. SGA Fastigheter, HSB, Svensk Ventilation och ett amerikanskt världsnamn inom hållbar arkitektur ingick bland föredragshållarna. Allt ljus på konsulten. 20

VERKSAMHETEN Isoleringsfirmornas Förening Svenska Isolerfirmornas Service AB. Årsredovisningar, verksamhets- och revisionsberättelser.

VERKSAMHETEN Isoleringsfirmornas Förening Svenska Isolerfirmornas Service AB. Årsredovisningar, verksamhets- och revisionsberättelser. VERKSAMHETEN 2012 Isoleringsfirmornas Förening Svenska Isolerfirmornas Service AB Förening Årsredovisningar, verksamhets- och revisionsberättelser 1 2 Innehållsförteckning Innehåll Sida Ordföranden har

Läs mer

Isoleringsfirmornas förening Svenska Isolerfirmornas Service AB

Isoleringsfirmornas förening Svenska Isolerfirmornas Service AB Årsredovisningar Isoleringsfirmornas förening Svenska Isolerfirmornas Service AB 2011 Årsredovisning Isoleringsfirmornas förening 2-11 Årsredovisning Svenska Isolerfirmornas Service AB 12-21 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

VÅR ERFARENHET DIN FÖRDEL

VÅR ERFARENHET DIN FÖRDEL VÅR ERFARENHET DIN FÖRDEL I STÄNDIG UTVECKLING 2006 bestod ÖPE av fyra anställda. 2007 hade antalet anställda ökat till 14 personer. 2008 var personalstyrkan 20 personer och på Vinkelgatan i Norrköping.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM VVS Ämnet tekniska system VVS behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet VVS-installation. I projektering ingår

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för isoleringsbranschen. Innehåll. Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för isoleringsbranschen. Innehåll. Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2 2014-01-24 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för isoleringsbranschen Innehåll Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2 Ytbeklädnad Isoleringsplåtslagare 4 VVS-isolerare 5 Arbetsmiljö & säkerhet 6 Lagar, avtal

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 förordning

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tövädret 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

partnering enligt byggtema

partnering enligt byggtema partnering enligt byggtema fördelar med Partnering Högre effektivitet ger bättre lönsamhet Revirtänkande faller bort tvister minimeras Högre kvalitet i alla led Fokus på kundnytta och ekonomi Budget och

Läs mer

med andras glasögon vinjett

med andras glasögon vinjett med andras glasögon vinjett Bergmaterialindustrin behöver ibland, liksom alla andra branscher, anlita kompetens som inte alltid finns i de egna leden. I en perfekt värld blir resultatet ett gott samarbete

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Utbildningen har 16 delkurser Arbetsledning och kommunikation Yh-poäng: 15 förstå sin egen personlighet och hur det påverkar den

Läs mer

Din förlängda arm på vägarna

Din förlängda arm på vägarna > Din förlängda arm på vägarna Vår främsta uppgift är att erbjuda transporter som löper lätt och smidigt. På så vis slipper du onödiga problem som hindrar och försvårar ditt arbete. Att ha pålitliga leveranser

Läs mer

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap TM Branschorganisationen för företag som arbetar med tak och tätskikt Vårt arbete går ut på att stödja

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Myggenäs 12:77

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Myggenäs 12:77 Utgåva 1:1 2015-04-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Myggenäs 12:77 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

HUSBYGGNAD. Ämnets syfte

HUSBYGGNAD. Ämnets syfte HUSBYGGNAD Ämnet husbyggnad behandlar husbyggnadsprocessens alla stadier från projektering till det att objektet är färdigt att användas. Det behandlar även svensk byggtradition och arkitektur samt olika

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286 Utgåva 1:1 2014-05-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:286 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5 Utgåva 1:1 2014-02-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintergatan 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover vinn 50 mm Skapa utrymme för kreativitet vinn 50 mm 2 Isolering med lägre lambdavärde öppnar möjligheter för lågenergihus Stigande energipriser och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Söra 1:71

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Söra 1:71 Utgåva 1:1 2014-08-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Söra 1:71 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG

HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG LÄRLING Lönar sig Arbetar du på ett företag som satsar på sina lärlingar? I så fall är du inte ensam. Idag satsar allt fler företag på att erbjuda sina lärlingar en

Läs mer

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER GRUNDUTBUD TILLVAL PÅGÅENDE ORDER NÄRVAROHANTERING FUKTMÄTNING BOKA ONLINE STATISTIK ENERGIMÄTNING TEMPERATUR- MÄTNING ÖVERVAKA BYGGET @ PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER PERSONLIG SÄKER- HETSINTRODUKTION

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC I samarbete med: WANGESKOG WHC HYRCENTER TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01.

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16 Utgåva 1:1 2016-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hällsätter 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB Amalia Jönssons gata 25 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Utbildningsprocessen

Utbildningsprocessen Utbildningsprocessen Planering av utbildning Innehåll i utbildningen Under ett möte med vårdnära service arbetsgrupp informerar utbildningsansvarig att det ska skräddarsys en utbildning till vårdnäraservice

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer