INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2011"

Transkript

1 INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / Jan Pons Konsult i tystnadens tjänst allt mindre resurser byggsverige måste bli bättre tema: teknikutveckling nya karolinska solna MILSTOLPE FÖR BIM

2 InBlick # InBlick ges ut av Ramböll i Sverige, Krukmakargatan 21, Box 17009, Stockholm, Rambölls verksamhet i Sverige består av: Ramböll Sverige AB, Ramboll Natura AB, Ramböll Informatik AB, Ramböll Management Consulting AB. Ansvarig utgivare: Yvonne Ronnerfors, Kommunikationschef. Redaktion: Nord Karin Lundgren Mitt Anders Welin Öst Louise Kjellin Väst Karin Sjöberg Syd Ann-Charlotte Engstrand Proj.ledn. Pernilla Lundblad Ramböll Management Kerstin Wallin E-postadresserna till samtliga ovanstående är: Produktion: Grapevine Communications, Stockholm. Tryckeri: Danagårds grafiska, Ödeshög. InBlick ges ut två gånger per år till Rambölls kunder och anställda. Artiklar får särtryckas med tillåtelse av Yvonne Ronnerfors. Upplaga: ex. Deadline: Nästa nummer kommer under hösten 2011 och deadline för material är i augusti Adressändringar skickas till: Louise Kjellin, Ramböll Sverige AB Box Stockholm Omslagsbild: Sara Sundin. Foto: Olof Holdar, Ramböll och Anders Bryngel. Byggbranschen beskrivs ofta som traditionell och tämligen konservativ. Associationerna till innovation och teknikutveckling kan knappast beskrivas som starka. Men faktum är att branschen nu står inför ett paradigmskifte avseende teknik. Med hjälp av alltmer sofistikerade dataprogram har branschen tagit klivet in i den digitaliserade världen. En värld där fantastiska möjligheter öppnar sig. Tack vare databaser, 3D-modellering och Virtual Reality kan vi nu projektera och bygga våra projekt smartare, snabbare och mer kostnadseffektivt. Genom att arbeta enligt principerna för BIM kan vi både tänka och agera på ett sätt som innebär en säkrare projektering och en kvalitativt bättre produkt. Vi börjar äntligen närma oss visionen om industriellt byggande. Det har dock tagit sin tid, särskilt här i Sverige. I våra nordiska grannländer har man kommit längre. Mycket tack vare tydliga krav från bland andra offentliga beställare. Sedan 2010 levereras samtliga av Norska Statsbyggs projekt digitalt. I Danmark har organisationen Det Digitale Byggeri bildats för att branschgemensamt utveckla BIM. Finska staten och forskare har ända sedan 1980-talet aktivt satsat på och stöttat byggmodulering. Ansvaret för att driva den här utvecklingen ligger dels på våra kunder, men givetvis även på oss konsulter. Vi behöver bli bättre på att lyfta fram och förklara fördelarna med det digitala. Det är en stor utmaning. Redan idag projekterar vi på Ramböll med BIM även utan sådana krav från våra kunder, eftersom vi vet att kvaliteten i leveranserna ökar. Vi har kommit en bra bit på vägen, men det finns åtskilliga steg kvar att gå innan vi kan säga att vi är i mål. För att vi ska nå dit och för att BIM ska fungera fullt ut måste hela branschen bli bättre på att dra åt samma håll. Arkitekter, konstruktörer, installatörer, entreprenörer och beställare vi måste alla öka förståelsen för varandras processer, roller och specifika behov. Lyckas vi kommer alla att bli vinnare. Illustrationer: MAF Arkitektkontor, Sara Sundin och White Tengbom Team. MILJÖMÄRKT 341 TRYCKSAK 196 Bent Johannesson, VD Ramböll Sverige

3 # INNEHÅLL konsult i TYSTNADENS TJÄNST 06 stallkonvertering med kunglig glans 15 på gång på ramböll tema: TEKNIKutveckling 08 NYA KAROLINSKA SOLNA Norra Europas största sjukhusprojekt är också Sveriges största BIM-projekt. 11 BIlligare bygga två gånger 3D-modelleringsprogrammet Tekla erbjuder nya sätt att bygga. 12 smalare och smartare trafik Teknikutveckling ger bättre trafikplanering. 13 byggsverige måste bli bättre! Per-Erik Petersson på SP kräver förändring. 14 Ramböll bryter ny mark med vr Virtual Reality viktigt i arbetet med nya E4:an i Sundsvall.

4 4 INBLICK #1

5 INBLICK #1 5 Konsult i tystnadens tjänst Öronen är dina viktigaste arbetsverktyg är en av konsultvärldens mest slitna truismer. Men för bullerspecialisten Jan Pons är det mitt i prick. Han har klipp i stegen. Blicken är fokuserad och handslaget fast. Trots sina blott 29 år ger Jan Pons ett samtidigt både gediget och dynamiskt intryck. Som nytillträdd chef för Ramböll Buller & Akustik med uppgiften att få den sex man starka avdelningen att växa, är det egenskaper som kommer att tjäna honom väl. Entusiasmen inför utmaningen går inte att ta miste på. Jag förstår inte vad folk snackar om när de pratar om söndagsångest, säger Jan. Jag längtar efter att få gå till jobbet på söndagskvällarna. Liksom sina kollegor är Jan utbildad akustiker och bullerspecialist, något av en nischgren bland teknikkonsulter. Så varför denna fascination för ljud eller snarare oljud? Att det skulle bli en teknikbana var rätt så självklart jag är tredje generationens ingenjör i min familj, förklarar han. Ljudspåret väckte mitt intresse under utbildningen. Nu har samhällsbuller dessutom blivit ett hot topic som väcker stort intresse. I denna ljudliga samtid Jan har helt rätt. Aldrig tidigare har frågor om buller och ljud varit så aktuella och debatterade som idag. Det är lika självklart att tala om ljudföroreningar som luftföroreningar. Tysta områden värnas alltmer i kommunal översiktsplanering det finns till och med de som talar om tystnadsturism! Under vintern presenterades en dansk studie som konstaterar att risken att drabbas av en stroke när man är över 65 år ökar och med 27% för varje extra 10 decibel trafikbuller kring bostaden. Sambandet mellan buller och fysisk och mental hälsa är idag väl klarlagt, säger Jan. Ljuden utsätter nervsystemet för stress, vilket kan mätas i form av ökad utsöndring av stresshormoner som adrenalin och kortisol. Samtidigt är det något av ett lyxproblem många vill bo centralt och då får man även bullret på köpet. Men enligt Jan är det ändå fullt möjligt att förena stadslivets ljudmatta med kraven på en tillfredsställande boendemiljö. Nya bostäder planeras idag ofta med utgångspunkt från den så kallade Stockholmsmetoden, där sovrummen läggs mot byggnadens tystare sida och högre ljudnivåer tillåts i exempelvis kök eller badrum. En ny dimension i projekteringen Allra bäst effekt uppnås förstås när akustikfrågor går från att handla om punktinsatser till att hanteras som en del av samhällsplaneringen. Majoriteten av Rambölls uppdrag är just av den karaktären där man är med i hela projektprocessen från MKB genom planärenden, upprättande av systemhandlingar för entreprenören, hantering av byggbuller under byggnation, till kontrollmätning. Ett spännande projekt är det vi gör för Nynäshamns kommun, berättar Jan. Nynäshamn har blivit en expansiv inflyttningsort med stort behov av nya bostäder. Vi hjälper dem med att titta på nya exploateringsområden och alla de störningskällor som kan finnas i anslutning. Det är en stor utmaning med många olika intressen att balansera och väga in. Tack vare den tekniska utvecklingen har det dock blivit enklare att införliva ljud som en del i projekteringen. Precis som 3D-tekniken möjliggör visualisering av en byggnad redan tidigt i projekteringen kan man nu även lägga in ljud som en dimension i modellen, förklarar Jan. Det kallas auralisering och innebär Sambandet mellan buller och fysisk mental hälsa är väl klarlagt." att man kan höra hur det kommer att låta, så att säga, redan innan byggnaden står klar. Lever som han lär Med så mycket fokus på ljud under arbetstid är det frestande att föreställa sig Jan som en tystnadstörstande eremit privat. Men icke. Nej, nej, jag bor i ett av Stockholms bullrigaste bostadsområden Kungsholms Strand. Vi har utsikt över Klarabergsleden, en logistisk pulsåder med både tung väg- och spårtrafik! Flyttlasset gick i vintras precis efter giftermålet med flickvännen Monika och någonstans i höjd med att han tillträdde sin nya tjänst. Allt på en gång. Pang på, bara. Det är så jag vill ha det, säger Jan. Det ligger i min personlighet att ha många olika saker igång samtidigt jag gillar att starta upp projekt, men är kanske sämre på att ta dem hela vägen in i mål. Som tur är har jag kollegor som briljerar i uthållighet, säger han och skrattar.

6 6 INBLICK #1 Stallkonvertering med kunglig glans Sankt Petersburg kan få ett helt nytt lyxkvarter signerat arkitekterna MAF och HOS i samarbete med Ramböll. Ett sinnrikt koncept i världsklass har utvecklats för vad som tveklöst är ett av Europas mest spektakulära fastighetsprojekt. Drygt 300 meter från det praktfulla Vinterpalatset i Sankt Petersburg ligger det slitna torget Konyushennaya, flankerat av en storslagen byggnad med vittrande fasader. Det som en gång var tsarens hovstall och huserade ett hundratal av hovets hästar, har stått helt tomt de senaste 40 åren. Tidens tand har gått hårt åt kvarteret som helt håller på att slukas av det intilliggande skogsområdet. Steget till att kalla det för ett av Rysslands mest luxuösa områden känns långt, men det är åtminstone ambitionen. Tack vare ett gäng svenska arkitekter och konstruktörer samt en investeringsbudget på över en halv miljard kommer de gamla stallen att konverteras till de mest eftertraktade lyxhemmen i landet. Projektet är unikt på många sätt, berättar Lars Josefsson, enhetschef för installation på Ramböll i Luleå, som deltar i projektet. Bara storleken gör det till en utmaning utöver det vanliga det är som att bygga lägenheter i Stockholms slott. Vinkällare och spa Initiativtagare, och tillika finansiärer, är Plaza Locus Group i Sankt Petersburg. De utlyste under hösten 2010 en internationell designtävling för att få in idéer om hur en ombyggnad skulle kunna se ut. Det vinnande bidraget blev slutligen det svenska ett koncept som arbetats fram av MAF Arkitektkontor i Luleå och arkitektbyrån HOS i Stockholm. Vi har gjort en så kallad Concept of Engineering Support för vad uppdragsgivaren kallar Luxuary branded apartments, förklarar Lars. Arkitekterna har arbetat med design och utformning, medan vi på Ramböll har tittat på lösningar för de tekniska systemen el, tele, VVS och kyla, systemintegration, samt brand och säkerhet. Energilösningen är något utöver det vanliga. Anläggningen energiförsörjs med el från ett centralt distributionsnät samt från solpaneler, gas från stadsnätet och fjärrvärme. Parkeringshuset har dessutom försetts med laddstationer för elbilar. Totalt rör det sig om ett sextiotal lägenheter, varav den minsta är på strax under 200 kvadratmeter och den största på dryga 870. Den interiöra designen är exklusiv. Standarden är exceptionell. Samtliga lägenheter har en egen ingång direkt från garaget med hiss som går in i bostaden, samt en egen vinkällare. Här finns också spa-avdelning med gym och bastu. Även ett uthyrningsrum med separat, fullutrustat kök ingår. Behändigt inte minst när släkten kommer på besök. Modern lyx i kulturmiljö Trots stallets förfall kan man fortfarande skönja dess forna glans. Byggnaden uppfördes 1720 av den Kartläggning av underjordisk konstskatt SL:s stationer och hållplatser är offentliga miljöer som hundratusentals människor dagligen vistas i. De ska vara funktionella och ändamålsenliga, men också trivsamma. Arkitektur och konstnärlig gestaltning är därför viktiga inslag i SL:s verksamhet. Stockholms tunnelbana är världsunik, med konstnärlig gestalt- ning på drygt 90 av 100 stationer. Samtidigt är tunnelbanor tekniska anläggningar med många lagar och regler som måste följas. För att ta ett helhetsgrepp och försöka förena teknik och estetik har Rambölls landskap- och planenhet utvecklat en metod för att beskriva tunnelbanestationernas karaktär, ge förslag på vad som är viktigt att bevara och hur stationerna kan utvecklas på sikt. Arbetet har nu pågått i 2,5 år och utmynnat i över 100 utformningsprogram för tunnelbanan, lokalbanor, pendeltåg, bussterminaler och depåer. Ett roligt arbete som kommer alla resenärer tillgodo.

7 INBLICK #1 7 tyska arkitekten Gobel och byggdes sedan om Bevarandevärdet är stort och byggnaden är till stora delar kulturmärkt. Samtidigt görs inga kompromisser gällande kraven på modern komfort och funktionalitet. Wifi är en självklarhet, liksom surround sound till plasmaskärmarna och hemmabiografen. För Rambölls del ställer det särskilt stora krav på ingenjörskonst och uppfinningsrikedom. Konstruktionsmässigt är det helt klart intressant, säger Lars. Fasaderna får inte förändras och taken har dessutom utsökta kryssvalv. Hur vi löser placeringen av installationsstråken utan att störa originalstrukturerna kräver en hel del tankemöda. Ett annat exempel är kravet på LED-belysning, samtidigt som den tidstypiska armaturen ska användas. Hur Lars och hans kollegor har knäckt denna konstruktionsnöt får vi vänta med att se. Förslaget lämnades in i mars och ska nu utvärderas. första UniversitetssjukhusET för djur I Uppsala satsar SLU i samarbete med Akademiska Hus närmare 2,5 miljarder kronor på en genomgripande modernisering av Campus Ultuna. Bland annat ska området få ett Veterinär- och husdjurscentrum (VHC) Sveriges alldeles första Universitetssjukhus för djur. Anläggningen, en uppseendeväckande byggnad på drygt kvadratmeter i glas och betong, är unik i sitt slag och kommer att förutom sjukhus rymma tillhörande stallar samt toppmoderna utbildnings- och forskningslokaler. Stort fokus läggs på att göra fastigheten så energieffektiv som möjligt. Ljus, kyla och värme kommer därför att styras av närvarosensorer. Inflyttning förväntas ske våren Ramböll ansvarar för övergripande projektledning, byggledning avseende installationer samt projekteringen av lås och säkerhet.

8 8 INBLICK #1 TEMA: TEKNIKUTVECKLING Nya Karolin en milstolpe för BIM i Sverige Stockholms läns landsting visste vad man ville ha när beslutet om Nya Karolinska Solna fattades bättre och mer avancerad sjukvård för skattepengarna. Sveriges mest ambitiösa sjukvårdssatsning någonsin har därför blivit landets största BIM-projekt. Ingen som passerat området runt Karolinska sjukhuset i Solna kan ha missat att något stort är på gång. Rivningsarbetet började under hösten och har öppnat en krater i marken vars storlek närmast för tanken till utgrävningen av pyramiderna i Giza. När ett av norra Europas största sjukhusprojekt genom tiderna står klart 2017, kommer Nya Karolinska kunna erbjuda en forskningsmiljö i världsklass och högkvalificerad sjukvård med plats för närmare 800 bäddar. För att nå upp till de höga förväntningarna måste sjukhuset vara dokumenterat på ett korrekt och effektivt sätt. Stockholms läns landsting har därför ställt krav på att genomföra det som ett BIM-projekt. Detta är det största projekt som vi någonsin har gjort och därtill det största vi genomför som ett BIM-projekt, berättar John Fahlgren, BIM-koordinator på Skanska Healthcare, ett samarbete mellan Skanska UK och Skanska Sverige som är totalentreprenör i projektet. Intelligent och integrerat BIM, eller byggnadsinformationsmodellering, är inget nytt koncept. Det är dock först i och med utvecklingen av 3D-modelleringsverktygen som det på allvar börjat tillämpas. Genom att alla olika aktörer arkitekter, konstruktörer och installationskonsulter utbyter data i gemensamma tredimensionella, objektorienterade modeller får man möjlighet att samla all information på ett ställe. BIM är egentligen en strategi för att underlätta det branschen kallar det industriella byggandet, förklarar Hans Lif, Rambölls nya chef för teknikutveckling och en av dem som bidrar till att driva BIM-utvecklingen i Nya Karolinska Solna. Vinsterna är stora dels skapas ett mer effektivt resursutnyttjande och dels ökar kvaliteten i projekten. För Skanska handlar BIM just om att säkra kvaliteten i våra projekt, förklarar Fahlgren. Vår definition av BIM är ganska enkel: rätt information till rätt person i rätt tid. I projekt med den komplexitet som Nya Karolinska Solna har är BIM inte bara ett bra val av arbetsmetodik det är en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna genomföra det. Från London till Solna John talar av erfarenhet. Skanska är sannolikt det byggbolag som har allra störst erfarenhet av att använda BIM i just sjukhusprojekt. Inte minst tack vare St Barts & The Royal London Hospital två jätteprojekt i vilka Skanska använde BIM och som nu får stå modell för Nya Karolinska Solna. Vi stod helt enkelt inför en enorm utmaning att leverera ett helt färdigt och fullt operationellt

9 INBLICK #1 9 ska Solna sjukhus med en byggtakt på ungefär 50 rum per vecka, säger David Throssell, Technology Manager för BIM på Skanska UK. Hur skulle vi veta att vi levererade enligt kravspecifikationen? Behovet av att kunna följa och övervaka utvecklingen i projektet blev därför utgångspunkten i vår första BIM-modell. Skanska började med att länka sina olika databaser till en 3Dmodell av projektet. På en vecka hade man länkat ritningar, kategoriserade i olika nivåer från rum till hela våningsplan. För att kunna identifiera och följa utvecklingen av varje rum, skapades etiketter för varje rum utifrån ett antal definierade objektegenskaper. Så fort ny information matades in i databaserna, uppdaterades omedelbart modellen. På så sätt blev det enkelt att övervaka byggtakten. I nästa steg kopplade vi modellen till databaser för mer detaljerade rumsfunktionsprogram, berättar Throssell. På så sätt kunde vi genom att använda modellen som utgångspunkt kontrollera att varje rum levererades med exakt rätt egenskaper och rätt utrustning. För att till fullo dra nytta av den informationsstruktur som skapades investerade Skanska i så kallade Tablet-PC s, stöttåliga laptops med touchkontroll. Produktionscheferna fick därmed omedelbar tillgång till hela modellen och den senaste versionen av ritningarna ute på bygget. Mindre spill och mer byggtid St Barts & The Royal London Hospital blev lyckade projekt. Effekterna har studerats noggrant och vinsterna med BIM är påtagliga. Förutom den uppenbara fördelen med att följa byggtakten och leveranserna väger också tidsaspekterna tungt. Skanska uppskattar att byggledaren sparar in drygt 1 timme om dagen. Studier visar att nära 30% av arbetstiden går åt till att leta efter eller vänta på information, berättar Jenny Anghem, BIM Manager på Skanska. Eftersom våra produktionschefer slipper springa fram och tillbaka mellan platskontoret och bygget i jakt på ny information, får de dessutom mer tid ute på själva byggplatsen. Vi kan helt enkelt ägna tiden åt det vi är bäst på att bygga. Ännu viktigare är att man dessutom fattar bättre beslut, fortsätter Anghem. Du slipper ta ställning till något med andan i halsen på väg för att hämta nya ritningar. Du slipper också sitta och mata in ändringar David Throssell, John Fahlgren och Jenny Anghem från Skanska. NKS MANUAL

10 10 INBLICK #1 TEMA: TEKNIKUTVECKLING Roger Hagström och Hans Lif på Ramböll. som har skrivits ned för hand på papperslappar under dagens lopp. Administrationen blir helt enkelt mindre omfattande och mer kvalitativ. All-in för BIM För Skanskas svenska team är lärdomarna från St Barts & The Royal London Hospital värdefulla. Men nu har man lagt BIM-ribban ännu högre. Utöver de moment som omfattades i de brittiska projekten ska Skanska nu använda BIM-modellen i snart sagt varje del av Nya Karolinska Solna-projektet. Vi projekterar helt virtuellt, vilket möjliggör simulering av exempelvis ljus, klimat och brandutrymning liksom tidiga kollisionskontroller, berättar Fahlgren. BIM-modellen kommer också att användas till allt från tidsplanering och hantering av materialflöden till mängdtagning, kalkylering, märkning, miljö- och energianalys och informationsdokumentation i förvaltningen. Hur informationen levereras och struktureras är därför superviktigt. Ramböll har varit engagerade i Nya Karolinska Solna sedan 2007 då arbetet med förprojekteringarna startade. Sedan hösten 2010 arbetar ett drygt 20-tal konsulter vidare med konstruktionsuppdraget för huvudbyggnaden, labbet och strålningsbunkern. Roger Hagström är CAD-konstruktör och Rambölls BIM-ansvarige i projektet. Just nu arbetar vi för fullt med den platsgjutna konstruktionen och byggdetaljerna allt förutom prefabstommen ligger på vårt bord, berättar han. Själva BIM-modellen bäst gör vi i Tekla Structures och för att få den bästa samordningen arbetar alla vi på Ramböll i en och samma modell. En bit kvar till mål Fördelarna med BIM är så påtagliga att man undrar varför det har tagit så lång tid för branschen att anamma konceptet. Samtidigt finns det en del olösta knutar. I Nya Karolinska Solna arbetar man inte i en enda gemensam projektmodell, utan projektörerna väljer själva program. Tillvägagångssättet är inte helt utan konsekvenser. Arkitekterna liksom el- och V-projektörerna använder olika program som är bäst lämpade för deras ändamål, medan vi konstruktörer arbetar i ett tredje, förklarar Hagström. För att få programmen att förstå varandra behövs exporter till olika filformat och då går en del information förlorad. Många i branschen efterlyser också ett större grepp kring en gemensam branschstandard för informationsutbyte inom BIM, exempelvis Vi kan helt enkelt ägna tiden åt det vi är på att bygga." genom det öppna IFC-formatet. Flera av de tekniska bitarna går att lösa genom tät dialog med mjukvaruleverantörerna. Det viktigaste är att reda ut vilka konkreta tillämpningar vi skall utföra med byggnadsinformationsmodellen som utgångspunkt, påpekar Hans Lif. Vi konsulter måste bli bättre på att förstå vad det är våra projektkollegor och vår kund vill ha ut av vår modell, vilken typ av information vi därmed ska leverera och på vilket sätt den ska vara strukturerad. På så sätt får vi ut hela det mervärde som detta arbetssätt medför.

11 INBLICK #1 11 Billigare bygga två gånger Det är inte bara i mastodontprojekt av NKS-storlek som 3Dmodelleringsprogram gör stor nytta. Allt fler ser teknikens digitala möjligheter när branschen nu går från 2D till 3D. Peter Karlsson, enhetschef för byggkonstruktion på Ramböll i Örebro, jobbar dagligen i Tekla Structures. Programmet är ett av marknadens populäraste för 3Dmodellering och är speciellt anpassat för projekt med stort inslag av prefabricerade konstruktioner. Särskilt stor roll spelar verktyget i bygget av Swedbank Arena i Solna, där Ramböll tillsammans med Strängbetong ansvarar för den bärande konstruktionen. Vi har ritat en 3D-modell av hela stommen, ned till minsta skruv, förklarar Peter. Man kan säga att arenan byggs två gånger först digitalt och sedan fysiskt. Tack vare den avancerade mjukvaran är glappet mellan ritning och färdig byggnad mindre än någonsin. Det ger helt nya möjligheter att upptäcka felaktigheter redan på planeringsstadiet. Fysikens lagar gäller även i Tekla, förklarar Peter. Fungerar det inte digitalt, fungerar det heller inte i praktiken. Genom att kombinera exempelvis VVS-projektörens ritningar med vår egen modell, kan vi förutse eventuella kollisioner och konflikter innan byggstart. En säker investering Enhetschefen Sten Munthe på Rambölls hamnavdelning i Göteborg är också en Tekla-entusiast. För några år sedan började man arbeta med renoveringen av Torshamnspiren på Hisingen. Hälften av Sveriges råoljeimport importeras via pirens två kajplatser. Det är därför av riksintresse att den hålls operativ under hela upprustningen, förklarar Sten. Projektets tekniska utmaningar krävde nya lösningar. Vi såg Teklas potential, trots att programmet främst är avsett för hus- och stålbyggnad. Beställaren hade egentligen valt bort alternativet att jobba i 3D, med hänvisning till att det skulle bli för dyrt. Men vi gav oss inte, säger Sten. Vi var övertygade om att beställaren skulle tjäna på arbetet och byggde därför en modell av piren på egen hand. När vi presenterade skissen för kunden var saken klar det blev Tekla. 3D-modellering missuppfattas ofta som för dyrt, istället för att betraktas som en investering. I grund och botten handlar det om att förebygga problem och höja kvaliteten. En 3Dmodell gör projektet mer förutsägbart, både ekonomiskt och konstruktionsmässigt. Det tjänar både projektör och beställare på. Det lutande hotellet i Örestad De som nyligen haft vägarna förbi stadsdelen Örestad i Köpenhamn har säkert lagt märke till den iögonfallande byggnaden Bella Sky. Med sina två höga, vridna torn i 15 graders lutning är hotellet ett av stadens mest häpnadsväckande nya landmärken. Konstruktionen har ställt stora krav på innovation och nytänkande. Geometrin är oerhört komplex, i synnerhet i kombination med användningen av prefabricerade betongelement, berättar Kaare K.B. Dahl, som arbetat med uppdraget i Danmark. Tekla har i detta arbete varit till stor hjälp. Genom att kombinera det med kalkylprogrammet ROBOT, kunde vi tidigt i projektet analysera frågor som hur mycket jordgrunden kommer att deformeras när byggnaden sätter sig eller hur mycket byggnadens övre del kommer att röra sig i sidled.

12 12 INBLICK #1 TEMA: TEKNIKUTVECKLING Trafiken blir både smartare och smalare Genom bättre planering av våra trafiksystem kan man göra mycket för att minska både utsläpp och olyckor. Det vet man på Rambölls trafik & samhällsplaneringsenhet i Region Syd där några av Sveriges vassaste forskare jobbar med teknikutvecklingen inom trafikplanering. På trafikenheten arbetar Rambölls konsulter med flera trafikplaneringsuppdrag för olika beställare. På senare tid har man kompletterat verksamheten med teknikutveckling och forsknings- och utvecklingsuppdrag. Detta förstärktes ytterligare under 2010, då enheten fick ett flertal forskningsuppdrag från Trafikverket. Vi har idag både tillgång till och erfarenhet av att jobba med de flesta trafikanalysprogram som finns på marknaden, säger Hamid Rezaie, enhetschef. I kombination med de utvecklingsverktyg vi tagit fram själva gör detta att Ramböll har en stark position på områdena trafikplanering och trafik- och transportanalys. Att synliggöra fjärilseffekter Ett av de uppdrag Ramböll arbetar med för Trafikverkets räkning är att utveckla en metod för kartläggning av flaskhalsars effekter i ett trafiknät inom tätortsmiljö. Det kanske inte låter som något revolutionerande, men metoden som Ramböll nu tar fram för att angripa problematiken blir ett viktigt verktyg för att greppa trafiksystemens enorma komplexitet. Här finns stora samhällsvinster att hämta. Det som gör metoden så spännande är att vi kan ta hänsyn till hur samtliga trafikslag fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och bilar interagerar i ett trafiksystem, förklarar Hamid. Ambitionen är att kunna belysa fotgängarnas och cyklisternas vinster eller förluster när förändringar i infrastrukturen planeras. Metoden gör det möjligt för infrastrukturägare att redan på förhand kunna avgöra vilka nettoeffekterna av en eller flera åtgärder blir. Nu kan vi välja den smala vägen Inte nog med att infrastrukturen blir smartare, nu kan den också bli smalare. Inom ramen för projektet INKEV (Implementering av Ny Kunskap för Energieffektivare Vägutformning) har Svante Berg, uppdragsledare på Ramböll, tagit fram en metod för att bygga vägar så energisnålt som möjligt. Utgångspunkten för projektet har varit att ta tillvara på all den kunskap som finns idag och använda den för att förstå vägens totala energiförbrukning från ax till limpa, förklarar han. Vi har alltså tittat på all energi som förbrukas under vägens hela livstid, från projektering och byggnation till själva trafikeringen och underhållet av den. Metoden visar att det finns ett flertal parametrar som påverkar energiförbrukningen. Allt från vägens utformning och kurvatur till geologin, vägytan, hastighetsgränser och fordonsflöden spelar in. Sammantaget har vi räknat ut att om de metoder som finns tillgängliga verkligen används kan energiförbrukningen reduceras med hela 10%, avslöjar Svante. Det betyder oerhört mycket med tanke på de effektiviseringskrav som satts upp för transportsektorn för att nå Sveriges klimatmål.

13 INBLICK #1 13 Byggsverige måste bli bättre Byggbranschen riskerar att dräneras på kunskap och misslyckandena mångfaldigas. Det spår Per-Erik Petersson på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som kräver ett ordentligt nappatag om branschens forskningssatsningar. Per-Erik Petersson. enskiktstätade putsade fasader och ett flertal allvarliga takras. Det är tydligt att det är ett systemfel som kräver kompetensutveckling i varje led och på varje nivå från snickaren ute på bygget till akademikerna. Du menar dessutom att läget nu är akut på vlket sätt? Svenska byggnaders energianvändning ska minska med 50% fram till 2050 med delmålet att nå 20% av denna besparing fram till Detta är en utmaning utöver det vanliga större än miljonprogrammet. För att lyckas måste i stort sett alla bostäder som finns idag, omkring 4 miljoner, åtgärdas. Kostnaderna kan beräknas till minst 0,5-1 miljon kronor per bostad, det vill säga totalt minst miljarder. Skulle vi misslyckas får det svåra konsekvenser som vi helt enkelt inte har råd med. Det behövs utvecklingsoch demonstrationsprojekt samt en massiv utbildningskampanj om hur man bygger moderna, energiriktiga hus och detta måste komma igång nu. I vintras skrev Petersson, teknisk direktör på SP, en uppmärksammad debattartikel i tidningen Ny Teknik. Eller röt till är kanske en mer korrekt beskrivning. Han stack ut hakan ordentligt när han påpekade att Formas, den myndighet som har huvudansvaret för den statliga byggforskningen, under tio år minskat byggsektorns andel av de totala forskningsanslagen. Trots att han talar i egen sak var sympatisörerna många och minst lika oroade. Budskapet var tydligt Sveriges byggbransch behöver ett rejält kunskapslyft. Vad baserar du detta ställningstagande på? Listan över misslyckade byggprojekt är tyvärr lång. De sträcker sig också över ett brett spektrum och lång tid. Från 70- och 80-talens energibesparingar som ledde till mögel, dålig innemiljö och fuktskador, till Hallandsåstunnelns miljökatastrof och de problem vi har haft på senare år med exempelvis Hur har kompetensbristen uppstått vad beror den på? Delvis beror det på en attityd såväl inom som gentemot branschen - att bygga hus är väl ingen konst? Det finns ingen vilja eller morot för att utvecklas och det blir svårt att locka kompetent arbetskraft till en bransch det inte satsas på. Sedan talar också siffrorna sitt tydliga språk. Enligt beräkningar från IQ-samhällsbyggnad halverade Formas andelen forskningsmedel som mellan 2005 och 2009 gick till byggforskningen, från 25% till 13%. Det är en utveckling som vi måste vända! Så vad ska vi göra för att vända på utvecklingen? Det är många bitar men man måste börja med forskningen och sedan se till att resultaten får spridning i alla led i branschen. Det handlar om att faktiskt prioritera byggforskningen eller åtminstone se till att den inte kommer i kläm i förhållande till andra branscher. För det behövs ett större politiskt engagemang och vi har stora förhoppningar på den forskningsproposition som ska läggas fram Vi behöver också en bättre styrning av forskningsprogrammen de måste bli betydligt mer tillämpande och demonstrationsinriktade. Den statliga byggforskningen är på tok för liten med tanke på hur stor och viktig den svenska byggsektorn är för samhällsekonomin.

14 14 INBLICK #1 VR bryter ny mark Med en egenutvecklad programvaruapplikation bjuder Rambölls Visual Solutions-experter in Sundsvallsborna att testköra nya E4-sträckan Skönsberg. Långt innan vägen byggs och utan att ens behöva stiga upp ur TV-soffan! På specialenheten Visual Solutions på Rambölls kontor i Göteborg märker man ett allt större intresse för projektering med hjälp av olika 3D-tekniker. Framförallt är det den mer interaktiva VR-tekniken (Virtual Reality) som efterfrågas vanligtvis i bostadsprojekt, men allt oftare även i större infrastrukturprojekt. Trafikverket är något av en pionjär på området och spelar som infrastrukturbeställare en viktig roll för att öka användningen av VR-teknik. Fördelarna är mycket stora, förklarar Stein Knibestöl, uppdragsledare på Visual Solutions. Att kunna testa och jämföra olika alternativ på ett mycket detaljerat plan tidigt i ett projekt innebär förstås att man kan vara betydligt säkrare på att lösningen som väljs kommer att fungera i verkligheten. Det blir mindre trial and error. Samråd på nätet Ju mer komplext ett projekt är, desto viktigare blir det förstås att tidigt kunna validera den lösning som väljs. Ett sådant projekt är den nya E4-sträckningen i Sundsvall drygt två mil lång bestående av 17 kilometer motorväg, fem trafikplatser och 33 broar. Ramböll har projekterat hela väg- och trafikplatslösningen för sträckan Skönsberg och har som en del av uppdraget tagit fram en VR-modell av området. Trafikverket ville provköra olika alternativ innan beslut fattades, förklarar Stein. Med hjälp av vår modell kunde de växla mellan olika lösningar i samma virtuella miljö och studera effekterna på exempelvis trafikflöden och markanvändning. När huvudalternativet gick ut på samråd fick Ramböll möjlighet att ta ytterligare ett steg i utvecklingen av VR-tekniken. Genom att skapa en programvaruapplikation med hjälp av en grafikmotor som normalt används för dataspelsmiljöer, kunde en VR-modell tas fram som Sundsvallsborna kan ta del av direkt på nätet. Stein förklarar: Istället för att befinna sig i en digital spelmiljö är betraktaren inne i vår modell av verkligheten och kan åka runt i miljöerna. Plattformen fungerar direkt på internet och kräver inga speciella programvaror allt du behöver är en dator med internetuppkoppling! Det är första gången Trafikverket använder sig av en sådan lösning och vi har stora förhoppningar om att kunna använda den i flera andra projekt. Lulkroksviken på hälsokontroll På Kallax flygplats strax utanför Luleå har urea använts som avisningsmedel sedan 70-talet. Eftersom urea är ett kvävehaltigt ämne kan det orsaka svåra miljöproblem om inte utsläppen kontrolleras på rätt sätt. Mycket av urean infiltreras i marken. En del följer dock med ned i dagvattensystemet och riskerar att vid kraftiga flöden nå intilliggande Lulkroksviken. För att bättre förstå vilka nivåer det handlar om startade Cecilia Wahlskog, inom ramen för sitt examensarbete på LTU, tillsammans med Ramböll under våren 2010 ett kontrollprogram med provtagningar. Fokus ligger på mängden totalkväve. I oktober installerades en automatisk provtagare för att kunna ta prover under samtliga bräddningar med ett loggningsintervall på 100 kubikmeter. Under 2011 fortsätter Ramböll med provtagningarna, som förhoppningsvis ger en bra diagnos på Lulkroksvikens hälsotillstånd.

15 INBLICK #1 15 PÅ GÅNG PÅ RAMBÖLL Nytt rekord för Ramböll i StafettVasan Bland Rambölls medarbetare finns många skidentusiaster och till 2011 års StafettVasa fanns lag med från Sverige, Norge, Finland och Danmark. Av StafettVasans ca lag hade Ramböll hela 40. Förra året hade Ramböll 36 lag anmälda. Nu blir det spännande att se om det är möjligt att slå antalet lag även nästa år. Med tanke på att Ramböll växer och att intresset för längdskidåkning aldrig varit större, ska det nog inte vara något bekymmer. expansion i kiruna och jönköping I september i fjol öppnade Ramböll sitt allra första kontor i expansiva Kiruna, på Kaserngatan 14. Vi har länge haft ögonen på Kiruna och vi har redan jobbat i en del projekt med LKAB, berättar Bent Johannesson, VD för Ramböll Sverige. Nu vill vi ta nästa steg och verkligen etablera oss på orten. Det känns viktigt att vi finns på plats. Verksamheten har redan kommit igång och vi kommer att behöva rekrytera fler medarbetare. Även kontoret i Jönköping växer. Sedan början av maj arbetar nu 6 konsulter i lokalerna i Science Park på Gjuterigatan 9. Ramböll uppmärksammar World Water Week 2011 Den 24 augusti uppmärksammar Ramböll World Water Week med en mingelkväll på Krukmakargatan 21 i Stockholm. SVT-profilen och meteorologen Pär Holmgren bjuder på en ögonöppnande och uppseendeväckande klimatshow med sin vapedragare Staffan Lindberg. Till- Bergkompetens växer i Väst Rambölls bergkompetens, som i huvudsak varit koncentrerad till region Öst, har nu förstärkts med en ny arbetsgrupp i region Väst. Gruppen består i dagsläget av fem konsulter med specialistkompetens inom geologi, bergmekanik samt projektering och projektledning inom bergbyggnad. Verksamheten breddas kontinuerligt och målsätt- sammans har de bland annat gjort världens första elmopedsturné. Varmt välkomna! För mer information, skicka ett mejl till ningen är att den vid årets slut ska omfatta tio personer. Ambitionen är bland annat att bli en betydande leverantör av konsulttjänster till den kommande Västlänken och andra stora tunnelprojekt i Västsverige, samt att flytta fram bolagets position inom den expanderande gruvbranschen. nominera till Sigge Thernwalls stora byggpris Under hösten 2011 delar Ramböll för tolfte gången ut Sigge Thernwalls Stora Byggpris, det mest prestigefyllda priset inom anläggningsteknik i Sverige. Den totala prissumman uppgår till kronor och syftar till att uppmärksamma och stödja forskningsprestationer främst inom anläggningsteknik. Mer information om hur nomineringen går till kommer att finnas på Sigge Thernwall var anställd vid Scandiaconsult (numera Ramböll) i mer än 30 år. Han testamenterade medel till en utvecklingsfond som förvaltas av en styrelse utsedd av Ramböll. Fondens styrelse har gett uppdraget att utse en pristagare till Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

16 Plats för adress: Medarbetarfokus: varför sverige, richard? Med en stark tillväxt av uppdrag utanför Norden och 200 kontor i 20 länder växer Rambölls behov av medarbetare som lockas av en internationell karriär. Det gjorde VVS-konsulten Richard Burns, vars flyttlass nyligen gått från Bath till Eskilstuna. Varför blev det just Sverige? Jag jobbade i flera internationella uppdrag på Ramböll i Storbritannien och träffade då många svenskar. I ett uppdrag King Saud University i Saudiarabien jobbade jag dessutom på plats här i Eskilstuna ett halvår, så jag kände redan till en del om Sverige. Dessutom har Ramböll en så stark position i Norden med hög kvalitet i leveranserna och den tekniska standarden. Jag kan lära mig massor här och det är min främsta motivation. Kan Ramböll erbjuda en internationell karriärväg? Ja, i allra högsta grad! Vi har projekt över hela världen och dessutom finns en uttalad ambition att arbeta med kompetensöverföring såväl mellan teknikområden som över geografiska gränser. Att vi snabbt kan sätta samman multinationella team av konsulter är en stor konkurrensfördel när vi tävlar om de stora globala uppdragen. Vad hoppas du lära dig av denna erfarenhet? Dels betyder det mycket för min egen personliga utveckling, men jag hoppas också kunna utvecklas i min yrkesroll större teknisk expertis, jobba med smartare lösningar och att lära mig mer om kulturella skillnader i arbetssätt. Att arbeta med tillståndsprocesser för en byggnad i Sverige skiljer sig mycket från hur man går till väga i Ryssland. Jag tror att ju fler erfarenheter man får från olika länder och angreppssätt, desto mer innovativ blir du som konsult. Vad skulle du säga till den som står inför valet och kvalet att ta steget utomlands? Tveka inte åk! Du kommer att lära dig massor och växa både som person och i din yrkesroll. Vilket är ditt bästa tips till dem som känner sig manade? Gör ordentlig research. Ta reda på så mycket som möjligt om landet i förväg hur ser arbetsförhållandena ut, lönenivåerna och möjligheterna till fortsatt utveckling? Framförallt ska du åka till ett ställe som du är nyfiken på, som intresserar dig. Du kommer inte bara att jobba det måste finnas ett givande liv även utanför arbetsplatsen. rekrytering pågår! På vår webbsida hittar du de senaste jobb erbjudandena. Där går det även att registrera sitt CV för kommande lediga tjänster.

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Banbrytande BIM-projektering

Banbrytande BIM-projektering Banbrytande BIM-projektering Huvudentré till nya Østfoldsykehuset. (Illustr.: Helse Sør-Øst/Arkitektgruppen) En mindre världsnyhet: COWI och ViaNova är på väg mot total-bim. Företagen utför kombinerad

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM DET FINNS MÅNGA SOM KAN GJUTA ETT BETONGELEMENT VI ERBJUDER ETT UNIKT SYSTEM FRÅN FÖRPROJEKTERING TILL UPPFÖLJNING. INNEHÅLL Det finns många som kan gjuta ett betongelement 5 Prefab.

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

NÄRMARE VERKLIGHETEN STADSPLANERING MED BIM

NÄRMARE VERKLIGHETEN STADSPLANERING MED BIM NÄRMARE VERKLIGHETEN STADSPLANERING MED BIM Hur Linz i Österrike blev pionjär inom stadsplanering i 3D 5 MINUTERS LÄSTID INLEDNING Linz pionjär inom stadsplanering i 3D 2 3D-modeller och sofistikerade

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

Chokladfabriken För verksamheter med smak för det goda.

Chokladfabriken För verksamheter med smak för det goda. Chokladfabriken För verksamheter med smak för det goda. I Sundbypark är lika stor vikt lagd på exteriör som på interiör. Från byggnadernas glasade fasader ser du ut över en anlagd park där promenadvägar,

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Arkitektens roll i byggprocessen

Arkitektens roll i byggprocessen 1 Arkitektens roll i byggprocessen Hur upplevs arkitektens roll i byggprocessen och hur kan arkitektens roll förändras eller förbättras? Inledning Sedan arkitekturens begynnelse har arkitektens roll varit

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Christina Strand. Susanne van Raalte

Christina Strand. Susanne van Raalte Christina Strand Susanne van Raalte Vianova Systems 140 ingenjörer & arkitekter i 10 länder Vianova Systems Norway Vianova Systems Sweden Vianova Systems Finland Vianova Systems Denmark Vianova Systems

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Lugna gatan i fred...

Lugna gatan i fred... Rickard Skoog, byggledare för Räddningscentralen när den byggdes för några år sedan, i dag enhetschef och ansvarig för fastigheter och anläggningar inom Stockholms Brandf ö r s v a r. Lugna gatan i fred...

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

Operatörsrum rådgivning

Operatörsrum rådgivning Operatörsrum rådgivning Med en lång och unik kunskap om operatörsrum/kontrollrum/driftcentraler kan RackTech hjälpa er att skapa en driftsäker och genomtänkt operatörsmiljö. Med förståelse för operatören

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm MASSHANTERING Förbifart Stockholm 11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm Presentationen behandlar på en övergripande nivå hur masshanteringen är tänkt att lösas i Förbifart Stockholm. Hinder

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1 (7) Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1. Varför har du valt att gå den här internationella utbildningen? 2. Vad hade du för förväntningar på utbildningen? 3. Är dina förväntningar

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Safety Services BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS. Solving problems before they occur

Safety Services BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS. Solving problems before they occur Safety Services BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS Solving problems before they occur Förutse riskerna och se till att de inte uppstår Safety Solutions Jonsereds har specialistkunskapen som behövs för att göra

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

Projektledning av alla typer av projekt, främst inom bygg- och fastighetssektorn. Utveckling och ledning av kvalitets-, utvecklings- och miljöprojekt

Projektledning av alla typer av projekt, främst inom bygg- och fastighetssektorn. Utveckling och ledning av kvalitets-, utvecklings- och miljöprojekt Projektledning av alla typer av projekt, främst inom bygg- och fastighetssektorn Utveckling och ledning av kvalitets-, utvecklings- och miljöprojekt Projektledning Swecos projektledare erbjuder kvalificerade

Läs mer

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum!

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum! RVB-metoden - för moderna, funktionella & hållbara badrum! R V B - M e t o d e n Renoveringar och stambyte är oftast ingen rolig historia, snarare något de flesta hyresvärdar och hyresgäster bävar inför.

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

NYA KAROLINSKA SOLNA

NYA KAROLINSKA SOLNA NYA KAROLINSKA SOLNA Ulf Norehn 2012-09-06 1 Agenda Introduktion och bakgrund Parter i projektet och korta fakta Vision NKS-projektet FM-tjänster LCC Varför OPS? 2 Fakta Skanskas största byggprojekt någonsin

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Bebyggelse av bostäder för äldre vid Kronetorps Gård i Burlövs kommun Mona Svensson Kommunstyrelsen, planeringsavdelningen Innehåll Förord...3 Sammanfattning/resultat...3

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER TISDAG TID 09.00-12.00 MÄNNISKAN I CENTRUM Bättre järnväg för resenärer och godstrafik mellan Göteborg och Oslo en presentation av Jernbaneverkets utredning Så integreras

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning Stadsutveckling fysiska och sociala frågor Arbete o utbildning Young Urban Innovation Bakgrund? Initiativet kommer från Urban Innovation Lab Vår roll i projektet var att driva på och hålla ihop processen

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Nu måste vi bygga en hållbar

Nu måste vi bygga en hållbar Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart.

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Våra gedigna kunskaper och långa erfarenhet borgar för att allting fungerar som planerat. Låt oss hjälpa er att

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer