INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2011"

Transkript

1 INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / Jan Pons Konsult i tystnadens tjänst allt mindre resurser byggsverige måste bli bättre tema: teknikutveckling nya karolinska solna MILSTOLPE FÖR BIM

2 InBlick # InBlick ges ut av Ramböll i Sverige, Krukmakargatan 21, Box 17009, Stockholm, Rambölls verksamhet i Sverige består av: Ramböll Sverige AB, Ramboll Natura AB, Ramböll Informatik AB, Ramböll Management Consulting AB. Ansvarig utgivare: Yvonne Ronnerfors, Kommunikationschef. Redaktion: Nord Karin Lundgren Mitt Anders Welin Öst Louise Kjellin Väst Karin Sjöberg Syd Ann-Charlotte Engstrand Proj.ledn. Pernilla Lundblad Ramböll Management Kerstin Wallin E-postadresserna till samtliga ovanstående är: Produktion: Grapevine Communications, Stockholm. Tryckeri: Danagårds grafiska, Ödeshög. InBlick ges ut två gånger per år till Rambölls kunder och anställda. Artiklar får särtryckas med tillåtelse av Yvonne Ronnerfors. Upplaga: ex. Deadline: Nästa nummer kommer under hösten 2011 och deadline för material är i augusti Adressändringar skickas till: Louise Kjellin, Ramböll Sverige AB Box Stockholm Omslagsbild: Sara Sundin. Foto: Olof Holdar, Ramböll och Anders Bryngel. Byggbranschen beskrivs ofta som traditionell och tämligen konservativ. Associationerna till innovation och teknikutveckling kan knappast beskrivas som starka. Men faktum är att branschen nu står inför ett paradigmskifte avseende teknik. Med hjälp av alltmer sofistikerade dataprogram har branschen tagit klivet in i den digitaliserade världen. En värld där fantastiska möjligheter öppnar sig. Tack vare databaser, 3D-modellering och Virtual Reality kan vi nu projektera och bygga våra projekt smartare, snabbare och mer kostnadseffektivt. Genom att arbeta enligt principerna för BIM kan vi både tänka och agera på ett sätt som innebär en säkrare projektering och en kvalitativt bättre produkt. Vi börjar äntligen närma oss visionen om industriellt byggande. Det har dock tagit sin tid, särskilt här i Sverige. I våra nordiska grannländer har man kommit längre. Mycket tack vare tydliga krav från bland andra offentliga beställare. Sedan 2010 levereras samtliga av Norska Statsbyggs projekt digitalt. I Danmark har organisationen Det Digitale Byggeri bildats för att branschgemensamt utveckla BIM. Finska staten och forskare har ända sedan 1980-talet aktivt satsat på och stöttat byggmodulering. Ansvaret för att driva den här utvecklingen ligger dels på våra kunder, men givetvis även på oss konsulter. Vi behöver bli bättre på att lyfta fram och förklara fördelarna med det digitala. Det är en stor utmaning. Redan idag projekterar vi på Ramböll med BIM även utan sådana krav från våra kunder, eftersom vi vet att kvaliteten i leveranserna ökar. Vi har kommit en bra bit på vägen, men det finns åtskilliga steg kvar att gå innan vi kan säga att vi är i mål. För att vi ska nå dit och för att BIM ska fungera fullt ut måste hela branschen bli bättre på att dra åt samma håll. Arkitekter, konstruktörer, installatörer, entreprenörer och beställare vi måste alla öka förståelsen för varandras processer, roller och specifika behov. Lyckas vi kommer alla att bli vinnare. Illustrationer: MAF Arkitektkontor, Sara Sundin och White Tengbom Team. MILJÖMÄRKT 341 TRYCKSAK 196 Bent Johannesson, VD Ramböll Sverige

3 # INNEHÅLL konsult i TYSTNADENS TJÄNST 06 stallkonvertering med kunglig glans 15 på gång på ramböll tema: TEKNIKutveckling 08 NYA KAROLINSKA SOLNA Norra Europas största sjukhusprojekt är också Sveriges största BIM-projekt. 11 BIlligare bygga två gånger 3D-modelleringsprogrammet Tekla erbjuder nya sätt att bygga. 12 smalare och smartare trafik Teknikutveckling ger bättre trafikplanering. 13 byggsverige måste bli bättre! Per-Erik Petersson på SP kräver förändring. 14 Ramböll bryter ny mark med vr Virtual Reality viktigt i arbetet med nya E4:an i Sundsvall.

4 4 INBLICK #1

5 INBLICK #1 5 Konsult i tystnadens tjänst Öronen är dina viktigaste arbetsverktyg är en av konsultvärldens mest slitna truismer. Men för bullerspecialisten Jan Pons är det mitt i prick. Han har klipp i stegen. Blicken är fokuserad och handslaget fast. Trots sina blott 29 år ger Jan Pons ett samtidigt både gediget och dynamiskt intryck. Som nytillträdd chef för Ramböll Buller & Akustik med uppgiften att få den sex man starka avdelningen att växa, är det egenskaper som kommer att tjäna honom väl. Entusiasmen inför utmaningen går inte att ta miste på. Jag förstår inte vad folk snackar om när de pratar om söndagsångest, säger Jan. Jag längtar efter att få gå till jobbet på söndagskvällarna. Liksom sina kollegor är Jan utbildad akustiker och bullerspecialist, något av en nischgren bland teknikkonsulter. Så varför denna fascination för ljud eller snarare oljud? Att det skulle bli en teknikbana var rätt så självklart jag är tredje generationens ingenjör i min familj, förklarar han. Ljudspåret väckte mitt intresse under utbildningen. Nu har samhällsbuller dessutom blivit ett hot topic som väcker stort intresse. I denna ljudliga samtid Jan har helt rätt. Aldrig tidigare har frågor om buller och ljud varit så aktuella och debatterade som idag. Det är lika självklart att tala om ljudföroreningar som luftföroreningar. Tysta områden värnas alltmer i kommunal översiktsplanering det finns till och med de som talar om tystnadsturism! Under vintern presenterades en dansk studie som konstaterar att risken att drabbas av en stroke när man är över 65 år ökar och med 27% för varje extra 10 decibel trafikbuller kring bostaden. Sambandet mellan buller och fysisk och mental hälsa är idag väl klarlagt, säger Jan. Ljuden utsätter nervsystemet för stress, vilket kan mätas i form av ökad utsöndring av stresshormoner som adrenalin och kortisol. Samtidigt är det något av ett lyxproblem många vill bo centralt och då får man även bullret på köpet. Men enligt Jan är det ändå fullt möjligt att förena stadslivets ljudmatta med kraven på en tillfredsställande boendemiljö. Nya bostäder planeras idag ofta med utgångspunkt från den så kallade Stockholmsmetoden, där sovrummen läggs mot byggnadens tystare sida och högre ljudnivåer tillåts i exempelvis kök eller badrum. En ny dimension i projekteringen Allra bäst effekt uppnås förstås när akustikfrågor går från att handla om punktinsatser till att hanteras som en del av samhällsplaneringen. Majoriteten av Rambölls uppdrag är just av den karaktären där man är med i hela projektprocessen från MKB genom planärenden, upprättande av systemhandlingar för entreprenören, hantering av byggbuller under byggnation, till kontrollmätning. Ett spännande projekt är det vi gör för Nynäshamns kommun, berättar Jan. Nynäshamn har blivit en expansiv inflyttningsort med stort behov av nya bostäder. Vi hjälper dem med att titta på nya exploateringsområden och alla de störningskällor som kan finnas i anslutning. Det är en stor utmaning med många olika intressen att balansera och väga in. Tack vare den tekniska utvecklingen har det dock blivit enklare att införliva ljud som en del i projekteringen. Precis som 3D-tekniken möjliggör visualisering av en byggnad redan tidigt i projekteringen kan man nu även lägga in ljud som en dimension i modellen, förklarar Jan. Det kallas auralisering och innebär Sambandet mellan buller och fysisk mental hälsa är väl klarlagt." att man kan höra hur det kommer att låta, så att säga, redan innan byggnaden står klar. Lever som han lär Med så mycket fokus på ljud under arbetstid är det frestande att föreställa sig Jan som en tystnadstörstande eremit privat. Men icke. Nej, nej, jag bor i ett av Stockholms bullrigaste bostadsområden Kungsholms Strand. Vi har utsikt över Klarabergsleden, en logistisk pulsåder med både tung väg- och spårtrafik! Flyttlasset gick i vintras precis efter giftermålet med flickvännen Monika och någonstans i höjd med att han tillträdde sin nya tjänst. Allt på en gång. Pang på, bara. Det är så jag vill ha det, säger Jan. Det ligger i min personlighet att ha många olika saker igång samtidigt jag gillar att starta upp projekt, men är kanske sämre på att ta dem hela vägen in i mål. Som tur är har jag kollegor som briljerar i uthållighet, säger han och skrattar.

6 6 INBLICK #1 Stallkonvertering med kunglig glans Sankt Petersburg kan få ett helt nytt lyxkvarter signerat arkitekterna MAF och HOS i samarbete med Ramböll. Ett sinnrikt koncept i världsklass har utvecklats för vad som tveklöst är ett av Europas mest spektakulära fastighetsprojekt. Drygt 300 meter från det praktfulla Vinterpalatset i Sankt Petersburg ligger det slitna torget Konyushennaya, flankerat av en storslagen byggnad med vittrande fasader. Det som en gång var tsarens hovstall och huserade ett hundratal av hovets hästar, har stått helt tomt de senaste 40 åren. Tidens tand har gått hårt åt kvarteret som helt håller på att slukas av det intilliggande skogsområdet. Steget till att kalla det för ett av Rysslands mest luxuösa områden känns långt, men det är åtminstone ambitionen. Tack vare ett gäng svenska arkitekter och konstruktörer samt en investeringsbudget på över en halv miljard kommer de gamla stallen att konverteras till de mest eftertraktade lyxhemmen i landet. Projektet är unikt på många sätt, berättar Lars Josefsson, enhetschef för installation på Ramböll i Luleå, som deltar i projektet. Bara storleken gör det till en utmaning utöver det vanliga det är som att bygga lägenheter i Stockholms slott. Vinkällare och spa Initiativtagare, och tillika finansiärer, är Plaza Locus Group i Sankt Petersburg. De utlyste under hösten 2010 en internationell designtävling för att få in idéer om hur en ombyggnad skulle kunna se ut. Det vinnande bidraget blev slutligen det svenska ett koncept som arbetats fram av MAF Arkitektkontor i Luleå och arkitektbyrån HOS i Stockholm. Vi har gjort en så kallad Concept of Engineering Support för vad uppdragsgivaren kallar Luxuary branded apartments, förklarar Lars. Arkitekterna har arbetat med design och utformning, medan vi på Ramböll har tittat på lösningar för de tekniska systemen el, tele, VVS och kyla, systemintegration, samt brand och säkerhet. Energilösningen är något utöver det vanliga. Anläggningen energiförsörjs med el från ett centralt distributionsnät samt från solpaneler, gas från stadsnätet och fjärrvärme. Parkeringshuset har dessutom försetts med laddstationer för elbilar. Totalt rör det sig om ett sextiotal lägenheter, varav den minsta är på strax under 200 kvadratmeter och den största på dryga 870. Den interiöra designen är exklusiv. Standarden är exceptionell. Samtliga lägenheter har en egen ingång direkt från garaget med hiss som går in i bostaden, samt en egen vinkällare. Här finns också spa-avdelning med gym och bastu. Även ett uthyrningsrum med separat, fullutrustat kök ingår. Behändigt inte minst när släkten kommer på besök. Modern lyx i kulturmiljö Trots stallets förfall kan man fortfarande skönja dess forna glans. Byggnaden uppfördes 1720 av den Kartläggning av underjordisk konstskatt SL:s stationer och hållplatser är offentliga miljöer som hundratusentals människor dagligen vistas i. De ska vara funktionella och ändamålsenliga, men också trivsamma. Arkitektur och konstnärlig gestaltning är därför viktiga inslag i SL:s verksamhet. Stockholms tunnelbana är världsunik, med konstnärlig gestalt- ning på drygt 90 av 100 stationer. Samtidigt är tunnelbanor tekniska anläggningar med många lagar och regler som måste följas. För att ta ett helhetsgrepp och försöka förena teknik och estetik har Rambölls landskap- och planenhet utvecklat en metod för att beskriva tunnelbanestationernas karaktär, ge förslag på vad som är viktigt att bevara och hur stationerna kan utvecklas på sikt. Arbetet har nu pågått i 2,5 år och utmynnat i över 100 utformningsprogram för tunnelbanan, lokalbanor, pendeltåg, bussterminaler och depåer. Ett roligt arbete som kommer alla resenärer tillgodo.

7 INBLICK #1 7 tyska arkitekten Gobel och byggdes sedan om Bevarandevärdet är stort och byggnaden är till stora delar kulturmärkt. Samtidigt görs inga kompromisser gällande kraven på modern komfort och funktionalitet. Wifi är en självklarhet, liksom surround sound till plasmaskärmarna och hemmabiografen. För Rambölls del ställer det särskilt stora krav på ingenjörskonst och uppfinningsrikedom. Konstruktionsmässigt är det helt klart intressant, säger Lars. Fasaderna får inte förändras och taken har dessutom utsökta kryssvalv. Hur vi löser placeringen av installationsstråken utan att störa originalstrukturerna kräver en hel del tankemöda. Ett annat exempel är kravet på LED-belysning, samtidigt som den tidstypiska armaturen ska användas. Hur Lars och hans kollegor har knäckt denna konstruktionsnöt får vi vänta med att se. Förslaget lämnades in i mars och ska nu utvärderas. första UniversitetssjukhusET för djur I Uppsala satsar SLU i samarbete med Akademiska Hus närmare 2,5 miljarder kronor på en genomgripande modernisering av Campus Ultuna. Bland annat ska området få ett Veterinär- och husdjurscentrum (VHC) Sveriges alldeles första Universitetssjukhus för djur. Anläggningen, en uppseendeväckande byggnad på drygt kvadratmeter i glas och betong, är unik i sitt slag och kommer att förutom sjukhus rymma tillhörande stallar samt toppmoderna utbildnings- och forskningslokaler. Stort fokus läggs på att göra fastigheten så energieffektiv som möjligt. Ljus, kyla och värme kommer därför att styras av närvarosensorer. Inflyttning förväntas ske våren Ramböll ansvarar för övergripande projektledning, byggledning avseende installationer samt projekteringen av lås och säkerhet.

8 8 INBLICK #1 TEMA: TEKNIKUTVECKLING Nya Karolin en milstolpe för BIM i Sverige Stockholms läns landsting visste vad man ville ha när beslutet om Nya Karolinska Solna fattades bättre och mer avancerad sjukvård för skattepengarna. Sveriges mest ambitiösa sjukvårdssatsning någonsin har därför blivit landets största BIM-projekt. Ingen som passerat området runt Karolinska sjukhuset i Solna kan ha missat att något stort är på gång. Rivningsarbetet började under hösten och har öppnat en krater i marken vars storlek närmast för tanken till utgrävningen av pyramiderna i Giza. När ett av norra Europas största sjukhusprojekt genom tiderna står klart 2017, kommer Nya Karolinska kunna erbjuda en forskningsmiljö i världsklass och högkvalificerad sjukvård med plats för närmare 800 bäddar. För att nå upp till de höga förväntningarna måste sjukhuset vara dokumenterat på ett korrekt och effektivt sätt. Stockholms läns landsting har därför ställt krav på att genomföra det som ett BIM-projekt. Detta är det största projekt som vi någonsin har gjort och därtill det största vi genomför som ett BIM-projekt, berättar John Fahlgren, BIM-koordinator på Skanska Healthcare, ett samarbete mellan Skanska UK och Skanska Sverige som är totalentreprenör i projektet. Intelligent och integrerat BIM, eller byggnadsinformationsmodellering, är inget nytt koncept. Det är dock först i och med utvecklingen av 3D-modelleringsverktygen som det på allvar börjat tillämpas. Genom att alla olika aktörer arkitekter, konstruktörer och installationskonsulter utbyter data i gemensamma tredimensionella, objektorienterade modeller får man möjlighet att samla all information på ett ställe. BIM är egentligen en strategi för att underlätta det branschen kallar det industriella byggandet, förklarar Hans Lif, Rambölls nya chef för teknikutveckling och en av dem som bidrar till att driva BIM-utvecklingen i Nya Karolinska Solna. Vinsterna är stora dels skapas ett mer effektivt resursutnyttjande och dels ökar kvaliteten i projekten. För Skanska handlar BIM just om att säkra kvaliteten i våra projekt, förklarar Fahlgren. Vår definition av BIM är ganska enkel: rätt information till rätt person i rätt tid. I projekt med den komplexitet som Nya Karolinska Solna har är BIM inte bara ett bra val av arbetsmetodik det är en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna genomföra det. Från London till Solna John talar av erfarenhet. Skanska är sannolikt det byggbolag som har allra störst erfarenhet av att använda BIM i just sjukhusprojekt. Inte minst tack vare St Barts & The Royal London Hospital två jätteprojekt i vilka Skanska använde BIM och som nu får stå modell för Nya Karolinska Solna. Vi stod helt enkelt inför en enorm utmaning att leverera ett helt färdigt och fullt operationellt

9 INBLICK #1 9 ska Solna sjukhus med en byggtakt på ungefär 50 rum per vecka, säger David Throssell, Technology Manager för BIM på Skanska UK. Hur skulle vi veta att vi levererade enligt kravspecifikationen? Behovet av att kunna följa och övervaka utvecklingen i projektet blev därför utgångspunkten i vår första BIM-modell. Skanska började med att länka sina olika databaser till en 3Dmodell av projektet. På en vecka hade man länkat ritningar, kategoriserade i olika nivåer från rum till hela våningsplan. För att kunna identifiera och följa utvecklingen av varje rum, skapades etiketter för varje rum utifrån ett antal definierade objektegenskaper. Så fort ny information matades in i databaserna, uppdaterades omedelbart modellen. På så sätt blev det enkelt att övervaka byggtakten. I nästa steg kopplade vi modellen till databaser för mer detaljerade rumsfunktionsprogram, berättar Throssell. På så sätt kunde vi genom att använda modellen som utgångspunkt kontrollera att varje rum levererades med exakt rätt egenskaper och rätt utrustning. För att till fullo dra nytta av den informationsstruktur som skapades investerade Skanska i så kallade Tablet-PC s, stöttåliga laptops med touchkontroll. Produktionscheferna fick därmed omedelbar tillgång till hela modellen och den senaste versionen av ritningarna ute på bygget. Mindre spill och mer byggtid St Barts & The Royal London Hospital blev lyckade projekt. Effekterna har studerats noggrant och vinsterna med BIM är påtagliga. Förutom den uppenbara fördelen med att följa byggtakten och leveranserna väger också tidsaspekterna tungt. Skanska uppskattar att byggledaren sparar in drygt 1 timme om dagen. Studier visar att nära 30% av arbetstiden går åt till att leta efter eller vänta på information, berättar Jenny Anghem, BIM Manager på Skanska. Eftersom våra produktionschefer slipper springa fram och tillbaka mellan platskontoret och bygget i jakt på ny information, får de dessutom mer tid ute på själva byggplatsen. Vi kan helt enkelt ägna tiden åt det vi är bäst på att bygga. Ännu viktigare är att man dessutom fattar bättre beslut, fortsätter Anghem. Du slipper ta ställning till något med andan i halsen på väg för att hämta nya ritningar. Du slipper också sitta och mata in ändringar David Throssell, John Fahlgren och Jenny Anghem från Skanska. NKS MANUAL

10 10 INBLICK #1 TEMA: TEKNIKUTVECKLING Roger Hagström och Hans Lif på Ramböll. som har skrivits ned för hand på papperslappar under dagens lopp. Administrationen blir helt enkelt mindre omfattande och mer kvalitativ. All-in för BIM För Skanskas svenska team är lärdomarna från St Barts & The Royal London Hospital värdefulla. Men nu har man lagt BIM-ribban ännu högre. Utöver de moment som omfattades i de brittiska projekten ska Skanska nu använda BIM-modellen i snart sagt varje del av Nya Karolinska Solna-projektet. Vi projekterar helt virtuellt, vilket möjliggör simulering av exempelvis ljus, klimat och brandutrymning liksom tidiga kollisionskontroller, berättar Fahlgren. BIM-modellen kommer också att användas till allt från tidsplanering och hantering av materialflöden till mängdtagning, kalkylering, märkning, miljö- och energianalys och informationsdokumentation i förvaltningen. Hur informationen levereras och struktureras är därför superviktigt. Ramböll har varit engagerade i Nya Karolinska Solna sedan 2007 då arbetet med förprojekteringarna startade. Sedan hösten 2010 arbetar ett drygt 20-tal konsulter vidare med konstruktionsuppdraget för huvudbyggnaden, labbet och strålningsbunkern. Roger Hagström är CAD-konstruktör och Rambölls BIM-ansvarige i projektet. Just nu arbetar vi för fullt med den platsgjutna konstruktionen och byggdetaljerna allt förutom prefabstommen ligger på vårt bord, berättar han. Själva BIM-modellen bäst gör vi i Tekla Structures och för att få den bästa samordningen arbetar alla vi på Ramböll i en och samma modell. En bit kvar till mål Fördelarna med BIM är så påtagliga att man undrar varför det har tagit så lång tid för branschen att anamma konceptet. Samtidigt finns det en del olösta knutar. I Nya Karolinska Solna arbetar man inte i en enda gemensam projektmodell, utan projektörerna väljer själva program. Tillvägagångssättet är inte helt utan konsekvenser. Arkitekterna liksom el- och V-projektörerna använder olika program som är bäst lämpade för deras ändamål, medan vi konstruktörer arbetar i ett tredje, förklarar Hagström. För att få programmen att förstå varandra behövs exporter till olika filformat och då går en del information förlorad. Många i branschen efterlyser också ett större grepp kring en gemensam branschstandard för informationsutbyte inom BIM, exempelvis Vi kan helt enkelt ägna tiden åt det vi är på att bygga." genom det öppna IFC-formatet. Flera av de tekniska bitarna går att lösa genom tät dialog med mjukvaruleverantörerna. Det viktigaste är att reda ut vilka konkreta tillämpningar vi skall utföra med byggnadsinformationsmodellen som utgångspunkt, påpekar Hans Lif. Vi konsulter måste bli bättre på att förstå vad det är våra projektkollegor och vår kund vill ha ut av vår modell, vilken typ av information vi därmed ska leverera och på vilket sätt den ska vara strukturerad. På så sätt får vi ut hela det mervärde som detta arbetssätt medför.

11 INBLICK #1 11 Billigare bygga två gånger Det är inte bara i mastodontprojekt av NKS-storlek som 3Dmodelleringsprogram gör stor nytta. Allt fler ser teknikens digitala möjligheter när branschen nu går från 2D till 3D. Peter Karlsson, enhetschef för byggkonstruktion på Ramböll i Örebro, jobbar dagligen i Tekla Structures. Programmet är ett av marknadens populäraste för 3Dmodellering och är speciellt anpassat för projekt med stort inslag av prefabricerade konstruktioner. Särskilt stor roll spelar verktyget i bygget av Swedbank Arena i Solna, där Ramböll tillsammans med Strängbetong ansvarar för den bärande konstruktionen. Vi har ritat en 3D-modell av hela stommen, ned till minsta skruv, förklarar Peter. Man kan säga att arenan byggs två gånger först digitalt och sedan fysiskt. Tack vare den avancerade mjukvaran är glappet mellan ritning och färdig byggnad mindre än någonsin. Det ger helt nya möjligheter att upptäcka felaktigheter redan på planeringsstadiet. Fysikens lagar gäller även i Tekla, förklarar Peter. Fungerar det inte digitalt, fungerar det heller inte i praktiken. Genom att kombinera exempelvis VVS-projektörens ritningar med vår egen modell, kan vi förutse eventuella kollisioner och konflikter innan byggstart. En säker investering Enhetschefen Sten Munthe på Rambölls hamnavdelning i Göteborg är också en Tekla-entusiast. För några år sedan började man arbeta med renoveringen av Torshamnspiren på Hisingen. Hälften av Sveriges råoljeimport importeras via pirens två kajplatser. Det är därför av riksintresse att den hålls operativ under hela upprustningen, förklarar Sten. Projektets tekniska utmaningar krävde nya lösningar. Vi såg Teklas potential, trots att programmet främst är avsett för hus- och stålbyggnad. Beställaren hade egentligen valt bort alternativet att jobba i 3D, med hänvisning till att det skulle bli för dyrt. Men vi gav oss inte, säger Sten. Vi var övertygade om att beställaren skulle tjäna på arbetet och byggde därför en modell av piren på egen hand. När vi presenterade skissen för kunden var saken klar det blev Tekla. 3D-modellering missuppfattas ofta som för dyrt, istället för att betraktas som en investering. I grund och botten handlar det om att förebygga problem och höja kvaliteten. En 3Dmodell gör projektet mer förutsägbart, både ekonomiskt och konstruktionsmässigt. Det tjänar både projektör och beställare på. Det lutande hotellet i Örestad De som nyligen haft vägarna förbi stadsdelen Örestad i Köpenhamn har säkert lagt märke till den iögonfallande byggnaden Bella Sky. Med sina två höga, vridna torn i 15 graders lutning är hotellet ett av stadens mest häpnadsväckande nya landmärken. Konstruktionen har ställt stora krav på innovation och nytänkande. Geometrin är oerhört komplex, i synnerhet i kombination med användningen av prefabricerade betongelement, berättar Kaare K.B. Dahl, som arbetat med uppdraget i Danmark. Tekla har i detta arbete varit till stor hjälp. Genom att kombinera det med kalkylprogrammet ROBOT, kunde vi tidigt i projektet analysera frågor som hur mycket jordgrunden kommer att deformeras när byggnaden sätter sig eller hur mycket byggnadens övre del kommer att röra sig i sidled.

12 12 INBLICK #1 TEMA: TEKNIKUTVECKLING Trafiken blir både smartare och smalare Genom bättre planering av våra trafiksystem kan man göra mycket för att minska både utsläpp och olyckor. Det vet man på Rambölls trafik & samhällsplaneringsenhet i Region Syd där några av Sveriges vassaste forskare jobbar med teknikutvecklingen inom trafikplanering. På trafikenheten arbetar Rambölls konsulter med flera trafikplaneringsuppdrag för olika beställare. På senare tid har man kompletterat verksamheten med teknikutveckling och forsknings- och utvecklingsuppdrag. Detta förstärktes ytterligare under 2010, då enheten fick ett flertal forskningsuppdrag från Trafikverket. Vi har idag både tillgång till och erfarenhet av att jobba med de flesta trafikanalysprogram som finns på marknaden, säger Hamid Rezaie, enhetschef. I kombination med de utvecklingsverktyg vi tagit fram själva gör detta att Ramböll har en stark position på områdena trafikplanering och trafik- och transportanalys. Att synliggöra fjärilseffekter Ett av de uppdrag Ramböll arbetar med för Trafikverkets räkning är att utveckla en metod för kartläggning av flaskhalsars effekter i ett trafiknät inom tätortsmiljö. Det kanske inte låter som något revolutionerande, men metoden som Ramböll nu tar fram för att angripa problematiken blir ett viktigt verktyg för att greppa trafiksystemens enorma komplexitet. Här finns stora samhällsvinster att hämta. Det som gör metoden så spännande är att vi kan ta hänsyn till hur samtliga trafikslag fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och bilar interagerar i ett trafiksystem, förklarar Hamid. Ambitionen är att kunna belysa fotgängarnas och cyklisternas vinster eller förluster när förändringar i infrastrukturen planeras. Metoden gör det möjligt för infrastrukturägare att redan på förhand kunna avgöra vilka nettoeffekterna av en eller flera åtgärder blir. Nu kan vi välja den smala vägen Inte nog med att infrastrukturen blir smartare, nu kan den också bli smalare. Inom ramen för projektet INKEV (Implementering av Ny Kunskap för Energieffektivare Vägutformning) har Svante Berg, uppdragsledare på Ramböll, tagit fram en metod för att bygga vägar så energisnålt som möjligt. Utgångspunkten för projektet har varit att ta tillvara på all den kunskap som finns idag och använda den för att förstå vägens totala energiförbrukning från ax till limpa, förklarar han. Vi har alltså tittat på all energi som förbrukas under vägens hela livstid, från projektering och byggnation till själva trafikeringen och underhållet av den. Metoden visar att det finns ett flertal parametrar som påverkar energiförbrukningen. Allt från vägens utformning och kurvatur till geologin, vägytan, hastighetsgränser och fordonsflöden spelar in. Sammantaget har vi räknat ut att om de metoder som finns tillgängliga verkligen används kan energiförbrukningen reduceras med hela 10%, avslöjar Svante. Det betyder oerhört mycket med tanke på de effektiviseringskrav som satts upp för transportsektorn för att nå Sveriges klimatmål.

13 INBLICK #1 13 Byggsverige måste bli bättre Byggbranschen riskerar att dräneras på kunskap och misslyckandena mångfaldigas. Det spår Per-Erik Petersson på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som kräver ett ordentligt nappatag om branschens forskningssatsningar. Per-Erik Petersson. enskiktstätade putsade fasader och ett flertal allvarliga takras. Det är tydligt att det är ett systemfel som kräver kompetensutveckling i varje led och på varje nivå från snickaren ute på bygget till akademikerna. Du menar dessutom att läget nu är akut på vlket sätt? Svenska byggnaders energianvändning ska minska med 50% fram till 2050 med delmålet att nå 20% av denna besparing fram till Detta är en utmaning utöver det vanliga större än miljonprogrammet. För att lyckas måste i stort sett alla bostäder som finns idag, omkring 4 miljoner, åtgärdas. Kostnaderna kan beräknas till minst 0,5-1 miljon kronor per bostad, det vill säga totalt minst miljarder. Skulle vi misslyckas får det svåra konsekvenser som vi helt enkelt inte har råd med. Det behövs utvecklingsoch demonstrationsprojekt samt en massiv utbildningskampanj om hur man bygger moderna, energiriktiga hus och detta måste komma igång nu. I vintras skrev Petersson, teknisk direktör på SP, en uppmärksammad debattartikel i tidningen Ny Teknik. Eller röt till är kanske en mer korrekt beskrivning. Han stack ut hakan ordentligt när han påpekade att Formas, den myndighet som har huvudansvaret för den statliga byggforskningen, under tio år minskat byggsektorns andel av de totala forskningsanslagen. Trots att han talar i egen sak var sympatisörerna många och minst lika oroade. Budskapet var tydligt Sveriges byggbransch behöver ett rejält kunskapslyft. Vad baserar du detta ställningstagande på? Listan över misslyckade byggprojekt är tyvärr lång. De sträcker sig också över ett brett spektrum och lång tid. Från 70- och 80-talens energibesparingar som ledde till mögel, dålig innemiljö och fuktskador, till Hallandsåstunnelns miljökatastrof och de problem vi har haft på senare år med exempelvis Hur har kompetensbristen uppstått vad beror den på? Delvis beror det på en attityd såväl inom som gentemot branschen - att bygga hus är väl ingen konst? Det finns ingen vilja eller morot för att utvecklas och det blir svårt att locka kompetent arbetskraft till en bransch det inte satsas på. Sedan talar också siffrorna sitt tydliga språk. Enligt beräkningar från IQ-samhällsbyggnad halverade Formas andelen forskningsmedel som mellan 2005 och 2009 gick till byggforskningen, från 25% till 13%. Det är en utveckling som vi måste vända! Så vad ska vi göra för att vända på utvecklingen? Det är många bitar men man måste börja med forskningen och sedan se till att resultaten får spridning i alla led i branschen. Det handlar om att faktiskt prioritera byggforskningen eller åtminstone se till att den inte kommer i kläm i förhållande till andra branscher. För det behövs ett större politiskt engagemang och vi har stora förhoppningar på den forskningsproposition som ska läggas fram Vi behöver också en bättre styrning av forskningsprogrammen de måste bli betydligt mer tillämpande och demonstrationsinriktade. Den statliga byggforskningen är på tok för liten med tanke på hur stor och viktig den svenska byggsektorn är för samhällsekonomin.

INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 2 / 2010

INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 2 / 2010 INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 2 / 2010 David Lindgren en konsult i sin rätta miljö leed & breeam FRAMTIDENS fastigheter i en klass för sig tema: hållbar stadsutveckling ewa björling vill exportera

Läs mer

INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2010

INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2010 INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2010 förnyar gamla traditioner mackmyra Marlène Hök från disneyland till shoppinggallerior tema: energi Grön energi på frammarsch Ramböll Inblick #1 2010 Inblick

Läs mer

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror Midroc 2.2011 Mer än du tror Nya tider kräver nytänkande Ett öppnare synsätt ökar kreativiteten. Tåligare och godare kryddväxter Heliospectra utvecklar energisnåla system för belysning. Matias Leinikkas

Läs mer

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons bygg för framtiden Forum för morgondagens byggindustri mars 2012 Projektledning viktigt med rätt kompetens Kraftvärme 33 miljarder till utbyggnad

Läs mer

FOKUSREPORT IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG EN PRODUKT FRÅN:

FOKUSREPORT IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG EN PRODUKT FRÅN: FOKUSREPORT IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG EN PRODUKT FRÅN: SPONSOR: IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG 2 VÄLKOMMEN TILL IDG.SE PINPOINT! Vår ambition är att Pinpoint ska

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 15 Rätt ordning. Byggindustrin måste prioritera rätt ur hållbarhetssynpunkt istället för att följa det som är trenden Bra skatt? Med dagens bostadsbrist finns goda skäl att sänka flyttskatterna stegvis och

Läs mer

Autodesk Mouldflow för att optimera Vattenmätare. AutoCAD P&ID på Sweco. Nr. 1/2011

Autodesk Mouldflow för att optimera Vattenmätare. AutoCAD P&ID på Sweco. Nr. 1/2011 Nr. 1/2011 Autodesk Mouldflow för att optimera Vattenmätare AutoCAD P&ID på Sweco NTI CAD Specialisten AB: Lund Eskilstuna Göteborg Helsingborg Karlstad Kristianstad Köping Linköping Stockholm Örebro 2

Läs mer

+REVIT GER AXIS OKIDOKI. ger form åt Änglagården DIGITAL KOLL. AECs PROFESSOR SKAPAR UTBILDNING FÖR BIM SEMRÉN & MÅNSSON FÖRST UT I RYSSLAND

+REVIT GER AXIS OKIDOKI. ger form åt Änglagården DIGITAL KOLL. AECs PROFESSOR SKAPAR UTBILDNING FÖR BIM SEMRÉN & MÅNSSON FÖRST UT I RYSSLAND images ETT KUNDMAGASIN FRÅN AEC FÖR BYGGINDUSTRIN I 2013 +REVIT GER AXIS DIGITAL KOLL AECs PROFESSOR SKAPAR UTBILDNING FÖR BIM SEMRÉN & MÅNSSON FÖRST UT I RYSSLAND OKIDOKI ger form åt Änglagården Det går

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015 Kompass Ett magasin från Nackademin 2015 26 vägar till din nya karriär Tips & trix REDO FÖR JOBB Vilka är framtidsbranscherna? 1 BYGG DESIGN IT KOMMUNIKATION HÄLSA Innehåll Tips & trix - Redo för jobb

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Nummer 3 Oktober 203 Vad är asfalt? Drift och underhåll Hållbara farthinder Reseberättelse från Vancouver Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Foto: Per Westergård TF:s medlemsenkät 2005

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 4/13 UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON UNITED BY OUR DIFFERENCE ELVA FANTASTISKA ÅR Som ni kan se på annan plats här i tidningen så kommer WSP Sverige

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

Skills & attitude. Koppla av. allt kopplas upp. Combining. Ett magasin från Orbion Consulting

Skills & attitude. Koppla av. allt kopplas upp. Combining. Ett magasin från Orbion Consulting Så ska nya 5g förändra våra liv Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude #1 2015 Combining Skills & attitude Ett magasin från Orbion Consulting Koppla av allt kopplas upp Orbion går som tåget i Finland

Läs mer

SKILLS & ATTITUDE. Nu gör elbilen entré på allvar i Norden. 7,3 miljarder för en kabel

SKILLS & ATTITUDE. Nu gör elbilen entré på allvar i Norden. 7,3 miljarder för en kabel Combining SKILLS & ATTITUDE Ett magasin från Orbion Consulting Nu gör elbilen entré på allvar i Norden 7,3 miljarder för en kabel Därför är Sveriges jätteinvestering så viktig Så använder vi våra mobiler

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 Sweco i korthet Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa helhetslösningar som bidrar till utveck engineering and design. Vi gör det möjligt

Läs mer

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av Nummer 8 Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk DIGITALISERAR Rent vatten i Tanzania med hjälp av GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN Radarpar med höga mål bygger KOMPLETTA STADSDELAR Innehåll:

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE Okidoki arkitekter och Vallastaden i Linköping Få arkitekter är idag även byggherrar i Sverige. I den här kursen har vi lärt oss att det är så på grund av den kulturella inställningen,

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer