FACIT till Huvudbok 1 & 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACIT till Huvudbok 1 & 2"

Transkript

1 FACIT till Huvudbok 1 & 2 Svenska för åk 7 9 TOMAS BERGSTEN

2 Huvudbok 1 Ingen rädder för vargen här 1. Tesen A Tesen är att vargens spridning och antal måste begränsas. B Tesen förtydligas genom att insändarskribenten förklarar att tidigare bestämda begränsningar har överskridits med minst det dubbla och att staten helt har tappat kontrollen över vargstammens storlek. 2. Bakgrundsinformation Insändarskribenten informerar om att tamboskap rivits av vargar, att vargstammen är minst 420 djur och att vargen spridits ända ner till södra Sverige. 3. Argument Förnuftsargumenten är inte så starka i Ansvarslös rovdjurspolitik. Det är få fakta som redovisas. De enda faktauppgifterna är egentligen att sex får rivits i Vikbolandet och att någon myndighet (troligen) lovat att antalet vargar skulle begränsas till 210. Påståenden som att besluten fattas av storstadspolitiker som inte bryr sig om landsbygdbefolkningen och att antalet tamdjur som dödas av varg ökar oavbrutet bevisas inte utan förblir påståenden. Känsloargumenten är däremot starka. Insändarskribenten använder sin egen hund som argument för att husdjuren hotas av vargen och nämner den till och med vid namn för att göra artikeln mer personlig och känslosam. Argumentet att storstaden kör över landsbygden måste också betraktas som ett känsloargument. Den svages kamp mot den starke väcker alltid sympati. Artikeln är väldisponerad. När något nytt tas upp så byter insändarskribenten stycke. Välkommen till underjorden 1. Bindeord i texten Bindeorden är: men eftersom och där men tack vare eftersom nämligen på grund av i stället för 2. Bind ihop meningarna Flera alternativ är möjliga. Här presenteras ett förslag. 1. Vaktmästaren var sjuk, så vi fick skotta snö själva. 2. Skidorna var bakhala, för jag hade glömt att valla dem. 3. Vi kom hem sent i går kväll, därför är vi trötta idag. 4. Huset var kallt, på grund av att pappa hade glömt att elda. 5. Daniel hade lagat middagen, och det var inte så vanligt. 6. Mormor köpte en ny bil, tack vare att hon hade vunnit pengar på Lotto. 7. Elin fortsatte att spela fotboll, trots att mamma ropade på henne. 8. Det var utegångsförbud på natten, eftersom det var ett spänt läge i landet. 3. Från korta till långa meningar Flera alternativ är möjliga. Här presenteras ett förslag. 1. Mannen parkerade den gamla röda bilen. Han gick till kiosken och köpte en tidning. 2. Den nya mattan ligger på golvet. Den är av ull och har blåa och röda ränder. 3. Barnen hade gått vilse i skogen. De var trötta och hungriga. 4. Den långa pojken halkade och slog i knät, för vägen var hal. 5. Dela in i stycken Texten bör få nytt stycke då författaren berättar något nytt eller hoppar framåt i tiden: När boken börjar Efter många äventyr 2

3 Från runor till rikssvenska 1. Språken i världen Förslag till svar: Antalet språk i världen minskar på grund av: att vissa länder, som England och Spanien, har erövrat andra länder. De har spridit sitt språk och konkurrerat ut lokala språk. att kommunikationen både inom och mellan länder ökar. Huvudspråken dominerar massmedia som tv, tidningar och internet och det leder till att de små språken används allt mindre och riskerar att försvinna. urbaniseringen, att människor flyttar från landsbygden till städerna, leder till att antalet människor som talar lokala språk och dialekter minskar i antal. Det språk som ökar mest i världen är engelska. Det är det språk som i störst utsträckning används vid internationella kontakter, som internet och konferenser. Det är också det vanligaste språket i internationella företag och inom forskningsvärlden. 2. Vilka är svenskans släktingar? danska engelska spanska persiska finska 3. Vilka är de svenska orden? 1. kärlek 2. kram 3. orm 4. man 5. stuga 6. lugn 7. berätta 8. rädd 9. tjej / flicka 10. granne 4. Likheter mellan engelska och svenska Gamla germanska ord svärd sword ko cow fot foot hus house skepp ship sol sun söder south hjälm helmet träd tree Nya lånord propeller propeller video video jogga jog musikal musical data data träna train schampo shampoo kreditkort credit card fotboll football fader father bröd bread salt salt 5. Runskolan party party strejk strike reporter reporter På Riksantikvarieämbetets hemsida (googla på Runskolan ) hittar vi följande svar på frågorna: Vilka var det som hittade på runorna? En av runforskarnas förklaringar går ut på att några köpmän från Norden på handelsresa till Romarriket såg hur människorna vid Medelhavet kunde skriva meddelanden till varandra med bokstäver. De tyckte nog att det verkade praktiskt att kunna skicka ett meddelande till någon som var långt borta. När de kommit hem till Skandinavien igen skapade de skrivtecken som passade språket som talades i Norden. Runorna hade kommit till. Om man tittar på formen på några av runorna i den urnordiska runraden kan man se att de liknar de stora bokstäverna i det latinska alfabetet. Hur ristade man runor? När man skulle rista in runor i trä, ben, horn eller metall använde man något som var vasst och spetsigt. Oftast var det en kniv. Om man håller föremålet man skall rista i med ett stadigt grepp i ena handen och håller kniven i den andra är det lätt att med knivspetsen rista in linjerna. När man skulle göra en runristning i sten fick man använda andra verktyg. Linjerna höggs eller knackades in i stenen. Runristaren hade en mejsel av järn som han slog på med en klubba eller hammare. Det är alltså riktigare att säga att man högg in runorna i stenen. Fast människorna på vikingatiden själva kallade det oftast att rista runor i en sten. Vad skrev vikingarna på runstenarna? Nästan alla runstenarna från vikingatiden har texter med samma grundinnehåll. Runstenarna restes av släktingar till minne av någon som just hade dött. Först får vi veta vem eller vilka som lät resa stenen. Det kan till exempel stå Torgisl och Gisl, som var två vikingatida pojknamn. Sedan kommer lät resa stenen efter, lät hugga hällen efter, lät rista runorna efter eller något liknande. Därefter står namnet på den som dött, till exempel Sven. Slutligen får vi veta hur den som dött var släkt med dem som låtit resa stenen. Vanligast är det att det står sin far, sin bror eller sin son. Ibland avslutas också texten med en bön. En vanlig runtext blir då Halvdan lät resa denna sten efter Joger, sin bror, och Gudfrid efter sin son. Gud hjälpe hans ande. En del runstenars texter är längre. De kan då berätta om resor som den döde varit ute på, till Grekland eller England till exempel. Det kan också finnas en bön på 3

4 stenen. Den vanligaste är Gud hjälpe hans själ. Ibland står det att de som låtit resa stenen också byggt en bro eller en väg. Vad använde man för språk på runstenarna? Människorna som bodde i Sverige på vikingatiden talade svenska. Men deras språk lät ändå inte likadant som vår svenska gör idag. Svenskan har ändrats mycket under nästan tusen år. Uttalet och stavningen har förändrats. Orden har ibland blivit kortare. Slutet av orden, det som kallas ändelser, har ofta försvunnit. Man brukar kalla det vikingatida språket för runsvenska, eftersom det är det språk som står att läsa på runstenarna. En del ord som står på runstenarna har helt försvunnit ur våra tiders svenska. De kan ha bytts ut mot tyska eller franska ord, som kommit in som lånord i svenskan. Det vikingatida svenska ordet felagi har senare bytts ut mot det tyska lånordet kamrat. Ingen pratar ju idag om sina klasskamrater som felagar! Ordet felagi har däremot lånats in i engelska och där blivit fellow, som bland annat betyder just kamrat. Men väldigt många ord är nästan eller alldeles samma. När du läser en runsvensk text tycker du kanske inte att du känner igen några av orden. Men det beror på att orden stavades annorlunda. Om du läser ordet högt hör du nog vad det är för ord som avses med stäin till exempel. Det är ju vårt ord sten. Du känner nog också igen räisa eller broður (brodhur) och många flera. Vad föreställer bilderna på runstenarna? På de flesta runstenarna står runorna mellan två linjer. De här båda linjerna slutar ofta med ett djurhuvud i den ena änden och en svans i den andra. Det ser alltså ut ungefär som drakar eller ormar. Eftersom vi inte riktigt vet vad för slags djur det skall föreställa brukar vi kalla dem rundjur. På många runstenar finns det också ett kors. På några runstenar finns det flera figurer och bilder. Ibland är det nästan som tecknade sagor. Det är oftast sagor som handlar om de gamla asagudarna Oden, Tor och de andra. Sagorna om asagudarna brukar kallas myter. Vad visste vikingarna om främmande länder? De som deltog i vikingatåg eller handelsfärder till främmande länder lärde känna nya kulturer och sedvänjor. När de återvände hem hade de mycket spännande att berätta om. Att höra någon berätta var enda möjligheten för de flesta människor på vikingatiden att lära sig något om världen utanför det egna området. Det var säkert så att de som hade deltagit i vikingatåg till avlägsna trakter var populära gäster på vikingatida fester. När maten var uppäten ville man gärna sitta och lyssna till berättelser om och beskrivningar av exotiska platser. De vikingar som varit i främmande länder kom ofta hem med spännande saker, varor som de köpt eller rövat. Det kunde vara vackra tyger, spännande kryddor eller vackra föremål av olika slag. Vi kan vara övertygade om att de män som hade kunskap om främmande folk och kulturer var högt aktade i det vikingatida samhället. Varför slutade man använda runor? När kristendomen och kyrkans män kom till Sverige förde de med sig kunskap om bokstäverna. Under några hundra år fortsatte vanliga människor att rista runor när de skulle skriva något. Det var lätt och billigt att få tag i en träbit att rista i med kniven. För att skriva bokstäver behövde man penna och bläck och pergament eller längre fram i tiden papper att skriva på. Det var dyra saker. Men efterhand blev det fler och fler som lärde sig skriva bokstäver. Det blev allt vanligare att barn och ungdomar gick i någon form av skola och undervisades i skrivkonsten. Till slut var det inte några som lärde sig rista runor längre. 6. Gustav Vasas bibel A Översätt det sista stycket till modern svenska. Förslag: Och hon födde sin första son och lindade in honom i linnetyg. Hon la honom i en djurkrubba (matho) i ett stall, för det fanns inte plats för dem på värdshusen. B Vad betyder uttrycken ordagrant och hur har de skrivits om? wordo daghanar fulbordhadhe Betyder ordagrant: voro dagarna fullbordade Har skrivits om till: var tiden inne på thet Betyder ordagrant: på det Har skrivits om till: för att hwilken haffuandes war Betyder ordagrant: vilken havande var Har skrivits om till: som väntade sitt barn Så foor ock Joseph Betyder ordagrant: så for också Joseph Har skrivits om till: och Josef... begav sig 4

5 7. Artikel i Then Swänska Argus A Vad tycker artikelförfattaren om det svenska språket? Att det svenska språket har en naturlig skönhet. Översätt: Stackars Flicka, det giör mig ondt om henne, ty hon är af Naturen så Täck, så Liuflig, så Snäll och så Hurtig? Stackars flicka, jag tycker synd om henne, för hon är så naturligt (av naturen) vacker, ljuvlig, snäll och livlig. B Förklara det sista stycket som börjar med Hon är skön och slutar med hon vet inte själv hur hon ska vara. Modern är Sverige och hon förstår inte att det svenska språket (hennes dotter) är vackert som det är och att det blir vanskapt av tillsatser från andra språk. Till slut vet inte dottern själv om hon är ett svenskt språk eller ett franskt eller tyskt. På vilket sätt tycker artikelförfattaren att vi förstör vårt språk? Vårt språk förstörs av att det kommer in en massa främmande ord i språket från bland annat Tyskland och Frankrike. 8. Ord från världens alla hörn 1. album H latin 2. apotek D grekiska 3. balkong O italienska 4. banan T afrikanskt språk 5. gurka F persiska 6. orkan C taino (Haiti): 7. madrass Q arabiska 8. kåldolme J turkiska 9. pistol K tjeckiska 10. pjäxor P finska 11. pyjamas E hindi 12. te B kinesiska 13. roman G franska 14. safari L swahili 15. skorsten A tyska 16. slalom R norska 17. tolk M ryska 18. påsk N hebreiska 19. tjej I romani 20. tatuering S tahitiska 9. Ord med historia 1. choklad 2. ambulans 3. makaroner 4. hamburgare 5. helikopter 6. anorak 7. fönster 8. handske 9. semla 10. sandal 11. jeans 12. siffra 13. bikini 14. kaffe 15. papper En sång om kärlek 1. Närläsning av Saskia Beskriv vad det är som händer i låttexten. Berättaren iakttar servitrisen Saskia och upptäcker hur vacker hon är. Han bjuder ut henne på bio och följer sedan med henne hem. De inleder ett kärleksförhållande. Vad menas med pilsnerpang? Med pilsnerpang menas en pub. Jag i visan betraktar Saskia. Hur beskriver han henne och vad tycker han om henne? Saskia är vindögd och hon är tyst och blyg. Men betraktaren upptäcker hur vacker hon är och blir förälskad i henne. I vilken samhällsklass utspelas visan, bland vanligt enkelt folk (arbetarklass) eller bland välutbildade rika människor (medel- och överklass)? Saskia hade sovalkov sjunger Cornelis. Vad är en sovalkov och varför berättar han det? Visan utspelas i arbetarklassmiljö och att Saskia har sovalkov visar på detta. Hon bor enkelt i en så pass liten lägenhet att hon inte har något sovrum. Sovalkov är som en avskärmad del av till exempel ett vardagsrum. Dags för dig att gissa. Var och när utspelas detta? Hur gamla tror du att huvudpersonerna är? Cornelis levde huvudsakligen i Stockholm. Pilsnerpang är ett slangord från Stockholm. Visan kom ut på skiva 1968, så det är troligen på 60-talet som 5

6 handlingen utspelas. Ingen ledtråd ges till personerna ålder, men ett pilsnerpang är inget ställe som befolkas av tonåringar, så en gissning är att de är medelålders, år sådär. 2. Närläsning av Snälla bli min Beskriv vad det är som händer i låttexten. Berättaren, en flicka, befinner sig hemma hos sin pojkvän. Hon vill förklara och be om förlåtelse och vill att han ska ge henne en chans till, men han vägrar prata med henne och ber henne gå. Vad menar Maggio med frasen Det var han som ville kyssa mig? Det är troligt att jag i visan har varit tillsammans med någon annan och nu fått problem med sin pojkvän. Troligen säger hon Det var han som ville kyssa mig för att visa att snedsteget var ett misstag från hennes sida. Dags för dig att gissa. Var och när utspelas detta? Hur gamla tror du att huvudpersonerna är? Maggio kommer från Uppsala och bor sedan en tid i Stockholm. Troligen utspelas detta i Stockholm i nutid eftersom skivan kom ut Jämför låttexterna Hittar du rim eller ord och fraser som upprepas? Det är vanliga metoder när man skriver dikter och låttexter. Påverkar rimmen och upprepningarna rytmen i låtarna på något sätt, tycker du? Vreeswijks text är en typisk visa med rim och med strofer som upprepas. Rytmen är tydlig, taktfast, och densamma från början till slut. Maggios text är friare till formen. Den innehåller en del rim som minut-slut, ändå-gå, dig-mig. Rimmen ger flyt till texten men skapar inte samma taktfasta rytm som i Saskia. Under hur lång tid utspelas handlingen i texterna? I Saskia utspelas allt under ett dygn och i Snälla bli min utspelas allt under ett enda möte mellan huvudpersonerna. Säkert under mindre än en timme. Vilken text innehåller mest handling och vilken innehåller mest känsla, tycker ni? Saskia bygger mer på handling och Snälla bli min mest på känsla. Var ligger fokus i de båda texterna? Är det på berättaren själv eller på den andra personen i kärleksrelationen? Båda texterna utgår ifrån en huvudperson som iakttar en annan person och agerar i förhållande till den. Ändå skapas en känsla av att fokus i Saskia ligger på huvudpersonen och på pojkvännen i Snälla bli min. Men det kan diskuteras! 6

7 Huvudbok 2 Från källa till referat 1. Värdeladdade ord A Det går ofta att beskriva samma sak med olika värdeladdade ord. Fundera på vilka åsikter som ligger bakom de här ordvalen. Tänk också ut några sammanhang där orden kan förekomma. frihetskämpe eller terrorist ersättning eller bidrag frikostig eller slösaktig Både ordet frihetskämpe och ordet terrorist kan användas för en person som bekämpar ett lands regering. Frihetskämpe beskriver den kampen som något positivt och terrorist som något negativt. Ofta används ordet frihetskämpe när personer kämpar för demokrati i en diktatur. Om däremot personer utför våldsdåd i en demokrati för att uppnå sina politiska syften brukar de kallas terrorister. Ersättning är ett positivt laddat ord medan bidrag är något negativt laddat. Om man säger att en arbetslös person får arbetslöshetsersättning så anser man att personen har rätt till pengarna. Använder man ordet bidrag så kan det skapa uppfattningen att personen är en belastning för samhället. Frikostig är ett positivt laddat ord medan slösaktig är negativt laddat. Det är troligt att en person som ger pengar till något bra ändamål kallas för frikostig, medan den som använder pengar till onödig konsumtion kallas för slösaktig. B Anta att en textförfattare har med ett citat i sin text, där en person har uttalat sig i frågan om vägtullar. Försök att rangordna de här sätten att skriva från mest positiv till mest negativ. Citaten ordnade från mest positivt till mest negativt: Vägtullar är bra för Göteborg, konstaterar A. (Konstatera = det är faktum, en sanning) Vägtullar är bra för Göteborg, förklarar A. (Förklara = det här med vägtullar är något komplicerat, men de som förstår sammanhanget inser att det är något bra. A framstår som en expert på området.) Vägtullar är bra för Göteborg, anser A. (Anser = Anser ger intryck av att A är osäker. Och även om A anser detta kvarstår frågan: vad anser alla andra? Stämmer det som A anser?) Vägtullar är bra för Göteborg, påstår A. (Påstår = ordet skapar känslan av att det som A säger är falskt.) Märkliga bilder blir kuslig roman 1. Uppbyggnaden i Miss Peregrines hem för besynnerliga barn Gå igenom författarporträttet om Ransom Riggs och hans bok och skriv ner: vem som är berättare i boken om det finns någon parallellhandling om boken berättas kronologiskt vad som är bokens tema, budskap och motiv vad vi får veta om stilen i boken. Hur bevisar den som skrivit författarporträttet att det vi får veta om bokens uppbyggnad stämmer? Ger texten exempel och citat som styrker det som texten påstår? Berättare Boken är skriven i första person, jag-form, och det är bokens huvudperson Jacob som berättar. Parallellhandling Det finns ingen parallellhandling i boken. Det är Jacobs upplevelser som boken följer. Kronologi Boken är kronologiskt berättad, men det sker förflyttningar tillbaka i tiden vid de tillfällen då Jacob går in i tidsloopen och förflyttas till en dag under andra världskriget då barnhemmet var fyllt med barn. 7

8 Bokens tema, budskap och motiv Kampen mot de onda krafterna och varelserna är bokens viktigaste tema. Ett annat tema är vänskapen mellan Jacob och barnhemsbarnet Emma. Ett budskap i boken är att vi inte ska lita på att världen verkligen är som den ser ut att vara. Det finns dolda hemligheter. Bokens tydligaste motiv är uppdraget, ett klassiskt fantasymotiv. I det här fallet är uppdraget för Jacob att finna sanningen om sin farfar. Stil Romanen är närmast en urban fantasybok. Handlingen utspelas i vår egen tid (inte i någon fantasivärld som i klassisk fantasy). Typiskt för urban fantasy är att personer och samhälle beskrivs på ett realistiskt sätt, men att det finns en parallellvärld och andra övernaturliga inslag i den annars så verkliga världen. Detta stämmer bra med Miss Peregrines hem för besynnerliga barn. Språket är ungdomligt och fantasifullt och bildspråket är nyskapande och träffsäkert, enligt recensenten. Exempel och citat Recensionen använder sig av citat från författaren och exempel från boken för att styrka sina påståenden. Svenskan ett språk och många 1. Slangord Slangord Betydelse 1. stinkpinne K cigarrett 2. törna in N somna 3. byling D polis 4. gluggar A ögon 5. karda C hand 6. knodd J barn 7. flis O pengar 8. bränd I dum 9. pys M pojke 10. brallis E tjej 11. ta ner skylten H dö 12. sätta en balja G göra mål 13. vaj på pumpen L hjärtfel 14. ha matjord i fickorna B ha tur 15. på stubinen F genast Svenskan och dess släktingar 1. Testa din danska Översätt de här danska meningarna till svenska. Han vil vente på os der. Han kommer att vänta på oss där. Jeg vil gerne have noget at spise. Jag vill gärna ha något att äta. Er det muligt at få morgenmad hver morgen? Är det möjligt att få frukost varje morgon? Han er kun syv år gammel. Han är ännu bara sju år gammal. Den højre hånd. Den högra handen. Vær rar og kør langsommere! Var snäll och kör inte så fort! Jeg havde en tid hos lægen. Jag hade en tid hos doktorn/läkaren. Der er noget galt. Det är något som är fel. 2. Testa din norska Översätt de här norska meningarna på bokmål till svenska. Kan du være så snill å snakke langsomt? Kan du vara snäll och tala långsamt. Han er her hvert øyeblikk. Han är här vilket ögonblick som helst. Disse buksene er for trange. De här byxorna är för trånga. Bestefaren min er nitti. Min farfar / morfar är nittio. Prøven var vanskelig. Det var ett svårt prov. Svare på et spørsmål Besvara en fråga. Jeg gjorde en feil. Det er min skyld. Jag gjorde ett misstag. Det är mitt fel. Du kjørte over krysset på rødt lys. Du körde mot rött ljus i korsningen. Være i dårlig stemning. Vara på dåligt humör. Forestillingen begynner klokken otte. Föreställningen börjar klockan åtta. 8

9 3. Läs och översätt danska! Intet av Janne Teller Jag stannade tvärt. Jag hade hört något. Ungefär som när grus trycktes ihop under en fot. Jag stirrade nedåt gången, men kunde inte se något. Om jag bara hade haft lampan. Där var det igen. Krrraaasss. Det kom från grusgången i närheten av grinden. Jag blev med ens enormt kissnödig och var på vippen att rusa över till killarna. Då kom jag ihåg vad Ole hade sagt och visste att han skulle spöa mig om jag kom sättande. Jag tog ett djupt andetag, satte händerna för munnen och åstadkom ett mörkt uggleläte genom att blåsa in luft mellan tummarna. Uuuhuuu, lät det sakta. Gruset knastrade igen och jag samlade alla mina krafter. Uuuhuuu. Uuuhuuu. Då stod Ole där. Vad är det? viskade han. Jag var så rädd att jag inte kunde svara, lyfte bara handen och pekade nedåt grusgången. Kom, sade Ole, och eftersom jag var lika rädd för att inte lyda honom som för den eller det som förorsakade krasandet, följde jag efter Ole in bland granarna där mörkret var som tätast. Vi tog några steg, sedan stannade Ole och spejade. Jag stod bakom honom och kunde inte se något. Det fanns nog heller inget att se, för Ole smög längre in. Vi rörde oss väldigt långsamt för att inte höras. Hjärtat bankade så det rungade i öronen, och det kändes som om vi smög mellan stammarna i timmar. Översättning Suzanne Sjöqvist En bok för alla, Läs och översätt norska! Gör vad du vill av Erlend Loe Vi störtar. Älskar dig. Gör vad du vill. Pappa. 15 december 2005 Det är inte min stil att skriva dagbok, men alla säger att jag borde göra det och nu har jag svårt att sova igen och ligger och känner att jag just nu är tillräckligt arg, eller tillräckligt ledsen, eller vad det nu är, för att göra något så konstigt som att skriva, och han den där killen nere i grytan, på kliniken, som i snart ett halvår har tjatat om att jag måste våga känna på min egen sorg och allt det där, han blir säkert glad nu. Jag är skittrött på folk som vill mig väl. Att alla tycker synd om mig. Det finns inga gränser. Ingen kan se på mig utan att få stackars-liten-blicken. Jag hatar det mer och mer. Jag kan hålla med om att det är lite synd om mig, men det är i så fall min ensak. Jag blir galen av att vara stackars liten hela dagarna. Som om ingen annan skulle vara med om ledsamma och svåra saker. Som om jag skulle vara den enda i hela världen som har förlorat sin familj. Fröken Meyer har alltid varit en bitch, men nu efter att jag blev ensam kvittrar hon bara och det är ingen måtta på hur okej det är att inte ha gjort läxorna och jag hade nästan föredragit att hon varit en bitch, men det kan jag liksom inte säga, och Constance, stackarn, hon vet inte hur hon ska bete sig mot mig. Häromdagen gick det till slut så långt att jag såg mig tvungen att be henne stoppa upp sina hästar i häcken. Översättning från norskan: Lotta Eklund Alfabeta Bokförlag AB 6. Testa din isländska Èg veit ekki. Hjálpa mér! Skólamáltíðir. Nafn mitt er Eskil. Hvar er klósetti? Tölvuleikur Hringrás Jag vet inte. Hjälp mig! Skolmåltider / skolmat. Mitt namn är Eskil / Jag heter Eskil. Var finns toaletten? Dataspel Cykel (sms sänt från luftrummet över Centralafrika i april 2005) 9

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på Vikingarnas kläder Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på huvudet när de inte krigade? Vad hade männen på

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att gilla skönlitterära böcker från början, jag var inte van

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Hur kunde han? VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

Hur kunde han? VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS BENTE BRATLUND Sidan 1 Hur kunde han? Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Lisa är kär i Finn. De har varit ihop i ett halvår nu. En kväll bakar Lisa en chokladkaka, som är det bästa Finn vet. Hon ska gå

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Mynta och den mystiska hundtjuven

Mynta och den mystiska hundtjuven LENA LILLESTE Sidan 1 Mynta och den mystiska hundtjuven Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Mynta och Frida ska gå ut med tant Bergs hund Birk. Tant Berg är väldigt rädd om sin hund och säger till flickorna

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Darlene Ryan Boken handlar om: Daniel och hans tjejkompis, Mac, brukar träffas i ett gammalt klubbhus i parken. Mac har en del hemligheter och berättar inte speciellt

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Nordiska språk. Cecilia Jonsson Smedshagsskolan 15-03-18

Nordiska språk. Cecilia Jonsson Smedshagsskolan 15-03-18 Nordiska språk Cecilia Jonsson Smedshagsskolan 15-03-18 http://cwasteson.blogspot.se/2011/01/spraktrad-i-farg.html Historia Urnordiskan Det äldsta nordiska språk forskarna känner till. Urnordiska, eller

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..!

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 1 av 5 Läxa SO Uppgiften lämnas in v. 5 tisdagen den 31/1 till Cia. 1. Läs först texten om runor s. 2-5. 2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 3. Studera

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Låt eleverna reflektera enskilt eller i grupp kring följande frågor. Samla sedan eleverna och diskutera frågorna.

Låt eleverna reflektera enskilt eller i grupp kring följande frågor. Samla sedan eleverna och diskutera frågorna. TORSTEN BENGTSSON Sidan 1 Lea och snöbollskriget Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Lea brukar ha följe med Erik till skolan men idag är Erik sjuk. När Lea kommer till skolan, står Hugo och kastar snöbollar,

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Boken handlar om: Mål ur Lgr 11. Bokanalys. Oväntat möte Lärarmaterial. Författare: Bo R. Holmberg

Boken handlar om: Mål ur Lgr 11. Bokanalys. Oväntat möte Lärarmaterial. Författare: Bo R. Holmberg sidan 1 Författare: Bo R. Holmberg Boken handlar om: Boken handlar om en kille som är kär i en tjej som heter Olga. Han är överlycklig för att han kysst Olga för första gången och han längtar efter morgondagen

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Jonna och Sanna var bästa kompisar och gjorde allt tillsammans. De pratade om killar, viskade och skrattade tillsammans, och hade ett hemligt språk

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Michael Dahl Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik, som ständigt drömmer mardrömmar om att han är en drake. En dag när han vaknar ur sin mardröm, hör han en röst som han inte

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Mimmi. Hennes hund, Bonita, rymmer efter att ha blivit rädd när en polisbil kör förbi, med sirenerna på. Polisbilen jagar en motorcykel. Mimmis mamma berättar,

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Handledning för pedagoger

Handledning för pedagoger AV-nummer: 100723tv 1 8 Handledning för pedagoger Åtta program om språket á 10 minuter för skolår 0-3 Selma, 8 år, får en konstig semla av sin pappa. Semlan ger henne en magisk kraft som gör att hon kan

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Livets lotteri, Indien

Livets lotteri, Indien Livets lotteri, Indien Jag heter Rashmika Chavan och bor i Partille, men mitt ursprung är Indien (Mumbai). Jag, min mamma Angirasa och lillebror Handrian flydde till Sverige när jag var 11 år. Nu är jag

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Författare: Can. Kapitel1

Författare: Can. Kapitel1 Ön Författare: Can Kapitel1 Jag heter Johnny Depp och är 37 år. Jag. bor i Madagaskar. Min mamma är svårt sjuk och jag måste försöka se min mamma innan hon dör.hon bor i Australien och jag har lånat en

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Jag är så nyfiken på den konstiga dörren. Jag frågar alla i min klass om de vet något om den konstiga dörren, men ingen vet något.

Jag är så nyfiken på den konstiga dörren. Jag frågar alla i min klass om de vet något om den konstiga dörren, men ingen vet något. Kapitel 1 Hej Hej! Jag heter Julia. Min skola heter Kyrkmon. Jag är 8 år, jag tycker om att ha vänner. Min favoritfärg är turkos och svart.jag har många kompisar på min skola. Mina kompisar heter Albin,

Läs mer

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor sidan 1 Författare: Henrik Einspor Vad handlar boken om? Max är en kille som bor ute på landet med sin mamma och pappa. En kväll störtar ett rymdskepp nära deras hus. I rymdskeppet finns en Alien. Max

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Agility! Högsta vinsten

Agility! Högsta vinsten SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Meja älskar hundar men har ingen egen hund. Hon har turen att få låna en hund som hon tränar agility med. Lisa, som hon har lånat hunden Jimi av, har också blivit

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Gry Kappel Jensen Vad handlar boken om? Boken handlar om Villy som så gärna vill ha en tatuering. Ofta går han till Nisses tattoo, för att titta på när han tatuerar. Hans mamma har

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Döda bergen Lärarmaterial

Döda bergen Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Cecilie Eken Vilka handlar böckerna om? Berättarjaget i böckerna om den svarta safiren är pojken Aram och äventyret utspelar sig när han är 13 år. Aram bor i staden Rani

Läs mer

SAGOTIDNING. Flicka förgiftad på grund av avundsjuka

SAGOTIDNING. Flicka förgiftad på grund av avundsjuka ALLTID GRATIS NR 17 SAGOTIDNING Flicka förgiftad på grund av avundsjuka SKOGEN: En flicka blev förgiftad vid lunch dags för några dagar sen av en häxa. Häxan förgiftade henne för att hon var avundsjuk

Läs mer

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM AV NILS ÅKERBLOM KAPITEL 1 Skolan börjar Hej jag heter Joel Nilsson. Jag är 10 år och gillar att spela fotboll. Jag går på Talbacka skolan. Jag har ganska mörkt hår och är 140 cm lång. Jag har en kompis

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

När vi kom dit nästa dag såg vi ett BREV. Jag ropade till Alice: -Titta, ett BREV. Jag tog upp brevet och där stog DET:

När vi kom dit nästa dag såg vi ett BREV. Jag ropade till Alice: -Titta, ett BREV. Jag tog upp brevet och där stog DET: ANGELINA SJÖBERG Kapitel 1 I SKOLAN Hej! Jag heter Lina och jag är 10 år och jag går på Nivirena skolan. Min bästa kompis heter Alice. Jag har långt brunt hår och jag är 1,37 meter hög. Jag är rädd för

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Du och jag, Agnes Lärarmaterial

Du och jag, Agnes Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Boken handlar om Agnes som tycker att hennes kompis Maja alltid får vad hon vill. Typiskt nog vinner Maja en veckas kurs i biologi på ett läger

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Oscar, katten som flyttade hem

Oscar, katten som flyttade hem Oscar, katten som flyttade hem Det hela började när våran Vaari katt hade dött i magcancer. Vaari heter farfar på svenska, för att han såg gammal ut. Han var en hittekatt. Leila hade matat honom flera

Läs mer

MASKERADKOSTYMER BONDGÅRD

MASKERADKOSTYMER BONDGÅRD MASKERADKOSTYMER BONDGÅRD Ref. 66010 Ref. 66010 Set: CD + MASKERADKOSTYMER "BONDGÅRDEN" INNEHÅLL OCH BESKRIVNING Paket bestående av 4 maskeradkostymer (storlek: barn 3-7 år) + LJUD-CD-SKIVA med MP3 (utan

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Jojo 5B Ht-15. Draken

Jojo 5B Ht-15. Draken 1 Draken Kapitel 1 drakägget - Jojo kan du gå ut och plocka lite ved till brasan frågade mamma - Okej jag kommer sa jag Å föresten jag heter Jojo och jag är 11 år jag bor i ett rike som kallas älvänka

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin sidan 1 Forfattare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Måns och Emma är ihop och Måns är kär i Emma. Nanna, som är Emmas bästa kompis, är också lite kär i Måns. Emmas födelsedag är nästa vecka och Måns

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Per Østergaard Vad handlar boken om? Boken handlar om Maja som ska sova i tält, tillsammans med sin hund Bella. Maja läser en bok och hon och Bella har det mysigt. När det är dags att

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Ann-Charlotte Ekensten Vad handlar boken om? Boken handlar om Elin som ska gå på nyårsfest. Egentligen vill hon inte gå på festen, för att hennes mamma är sjuk och kommer att dö. Men

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest C

SVENSKA Inplaceringstest C SVENSKA Inplaceringstest C Vilket av de fyra alternativen är rätt? Svar: Har du en karta Stockholm? A på B över C för D till B 1. Stockholm har mycket sedan jag var barn. A växlats B bytt C ändrat D förändrats

Läs mer

Magiska dörren. Gjord av Emma K

Magiska dörren. Gjord av Emma K Magiska dörren Gjord av Emma K Hej jag heter Violetta och är 11år och jag bor i en stad som heter Bounes Aires. Jag bor i ett radhus det finns 100 st radhus på min gata. Gatan heter Ladsa gatan 332. Jag

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Leo och olyckan Lärarmaterial

Leo och olyckan Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Per Østergaard Vad handlar boken om? Boken handlar om Leo. Leos pappa har en gård där han har kor. En kväll hör Leo hur det brakar utanför. Hela taket på ladan har rasat in, för att

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

3 Juli 7777. Kostnad: GRATIS! SAGONYTT FÖR STORA OCH SMÅ SAGOÄLSKARE. Ansvarig utgivare: Höna Pöna

3 Juli 7777. Kostnad: GRATIS! SAGONYTT FÖR STORA OCH SMÅ SAGOÄLSKARE. Ansvarig utgivare: Höna Pöna 3 Juli 7777 Kostnad: GRATIS! SAGONYTT FÖR STORA OCH SMÅ SAGOÄLSKARE Ansvarig utgivare: Höna Pöna PRINSEN Törnrosa är den rätta Namn: Prinsen Kungsson Ålder: 18 Aktuell: Som hjälte i hela kungariket Familj:

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker.

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker. del 1 Kidnappandet Jag vaknade i min säng trött och arg, mamma och pappa hade slängt ut mig. För jag är nu 20 år, jag fyllde år i lördags. Varför slängde dom ut mig? Just nu bor jag hos min bästa vän Sara.

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer