FACIT till Huvudbok 1 & 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACIT till Huvudbok 1 & 2"

Transkript

1 FACIT till Huvudbok 1 & 2 Svenska för åk 7 9 TOMAS BERGSTEN

2 Huvudbok 1 Ingen rädder för vargen här 1. Tesen A Tesen är att vargens spridning och antal måste begränsas. B Tesen förtydligas genom att insändarskribenten förklarar att tidigare bestämda begränsningar har överskridits med minst det dubbla och att staten helt har tappat kontrollen över vargstammens storlek. 2. Bakgrundsinformation Insändarskribenten informerar om att tamboskap rivits av vargar, att vargstammen är minst 420 djur och att vargen spridits ända ner till södra Sverige. 3. Argument Förnuftsargumenten är inte så starka i Ansvarslös rovdjurspolitik. Det är få fakta som redovisas. De enda faktauppgifterna är egentligen att sex får rivits i Vikbolandet och att någon myndighet (troligen) lovat att antalet vargar skulle begränsas till 210. Påståenden som att besluten fattas av storstadspolitiker som inte bryr sig om landsbygdbefolkningen och att antalet tamdjur som dödas av varg ökar oavbrutet bevisas inte utan förblir påståenden. Känsloargumenten är däremot starka. Insändarskribenten använder sin egen hund som argument för att husdjuren hotas av vargen och nämner den till och med vid namn för att göra artikeln mer personlig och känslosam. Argumentet att storstaden kör över landsbygden måste också betraktas som ett känsloargument. Den svages kamp mot den starke väcker alltid sympati. Artikeln är väldisponerad. När något nytt tas upp så byter insändarskribenten stycke. Välkommen till underjorden 1. Bindeord i texten Bindeorden är: men eftersom och där men tack vare eftersom nämligen på grund av i stället för 2. Bind ihop meningarna Flera alternativ är möjliga. Här presenteras ett förslag. 1. Vaktmästaren var sjuk, så vi fick skotta snö själva. 2. Skidorna var bakhala, för jag hade glömt att valla dem. 3. Vi kom hem sent i går kväll, därför är vi trötta idag. 4. Huset var kallt, på grund av att pappa hade glömt att elda. 5. Daniel hade lagat middagen, och det var inte så vanligt. 6. Mormor köpte en ny bil, tack vare att hon hade vunnit pengar på Lotto. 7. Elin fortsatte att spela fotboll, trots att mamma ropade på henne. 8. Det var utegångsförbud på natten, eftersom det var ett spänt läge i landet. 3. Från korta till långa meningar Flera alternativ är möjliga. Här presenteras ett förslag. 1. Mannen parkerade den gamla röda bilen. Han gick till kiosken och köpte en tidning. 2. Den nya mattan ligger på golvet. Den är av ull och har blåa och röda ränder. 3. Barnen hade gått vilse i skogen. De var trötta och hungriga. 4. Den långa pojken halkade och slog i knät, för vägen var hal. 5. Dela in i stycken Texten bör få nytt stycke då författaren berättar något nytt eller hoppar framåt i tiden: När boken börjar Efter många äventyr 2

3 Från runor till rikssvenska 1. Språken i världen Förslag till svar: Antalet språk i världen minskar på grund av: att vissa länder, som England och Spanien, har erövrat andra länder. De har spridit sitt språk och konkurrerat ut lokala språk. att kommunikationen både inom och mellan länder ökar. Huvudspråken dominerar massmedia som tv, tidningar och internet och det leder till att de små språken används allt mindre och riskerar att försvinna. urbaniseringen, att människor flyttar från landsbygden till städerna, leder till att antalet människor som talar lokala språk och dialekter minskar i antal. Det språk som ökar mest i världen är engelska. Det är det språk som i störst utsträckning används vid internationella kontakter, som internet och konferenser. Det är också det vanligaste språket i internationella företag och inom forskningsvärlden. 2. Vilka är svenskans släktingar? danska engelska spanska persiska finska 3. Vilka är de svenska orden? 1. kärlek 2. kram 3. orm 4. man 5. stuga 6. lugn 7. berätta 8. rädd 9. tjej / flicka 10. granne 4. Likheter mellan engelska och svenska Gamla germanska ord svärd sword ko cow fot foot hus house skepp ship sol sun söder south hjälm helmet träd tree Nya lånord propeller propeller video video jogga jog musikal musical data data träna train schampo shampoo kreditkort credit card fotboll football fader father bröd bread salt salt 5. Runskolan party party strejk strike reporter reporter På Riksantikvarieämbetets hemsida (googla på Runskolan ) hittar vi följande svar på frågorna: Vilka var det som hittade på runorna? En av runforskarnas förklaringar går ut på att några köpmän från Norden på handelsresa till Romarriket såg hur människorna vid Medelhavet kunde skriva meddelanden till varandra med bokstäver. De tyckte nog att det verkade praktiskt att kunna skicka ett meddelande till någon som var långt borta. När de kommit hem till Skandinavien igen skapade de skrivtecken som passade språket som talades i Norden. Runorna hade kommit till. Om man tittar på formen på några av runorna i den urnordiska runraden kan man se att de liknar de stora bokstäverna i det latinska alfabetet. Hur ristade man runor? När man skulle rista in runor i trä, ben, horn eller metall använde man något som var vasst och spetsigt. Oftast var det en kniv. Om man håller föremålet man skall rista i med ett stadigt grepp i ena handen och håller kniven i den andra är det lätt att med knivspetsen rista in linjerna. När man skulle göra en runristning i sten fick man använda andra verktyg. Linjerna höggs eller knackades in i stenen. Runristaren hade en mejsel av järn som han slog på med en klubba eller hammare. Det är alltså riktigare att säga att man högg in runorna i stenen. Fast människorna på vikingatiden själva kallade det oftast att rista runor i en sten. Vad skrev vikingarna på runstenarna? Nästan alla runstenarna från vikingatiden har texter med samma grundinnehåll. Runstenarna restes av släktingar till minne av någon som just hade dött. Först får vi veta vem eller vilka som lät resa stenen. Det kan till exempel stå Torgisl och Gisl, som var två vikingatida pojknamn. Sedan kommer lät resa stenen efter, lät hugga hällen efter, lät rista runorna efter eller något liknande. Därefter står namnet på den som dött, till exempel Sven. Slutligen får vi veta hur den som dött var släkt med dem som låtit resa stenen. Vanligast är det att det står sin far, sin bror eller sin son. Ibland avslutas också texten med en bön. En vanlig runtext blir då Halvdan lät resa denna sten efter Joger, sin bror, och Gudfrid efter sin son. Gud hjälpe hans ande. En del runstenars texter är längre. De kan då berätta om resor som den döde varit ute på, till Grekland eller England till exempel. Det kan också finnas en bön på 3

4 stenen. Den vanligaste är Gud hjälpe hans själ. Ibland står det att de som låtit resa stenen också byggt en bro eller en väg. Vad använde man för språk på runstenarna? Människorna som bodde i Sverige på vikingatiden talade svenska. Men deras språk lät ändå inte likadant som vår svenska gör idag. Svenskan har ändrats mycket under nästan tusen år. Uttalet och stavningen har förändrats. Orden har ibland blivit kortare. Slutet av orden, det som kallas ändelser, har ofta försvunnit. Man brukar kalla det vikingatida språket för runsvenska, eftersom det är det språk som står att läsa på runstenarna. En del ord som står på runstenarna har helt försvunnit ur våra tiders svenska. De kan ha bytts ut mot tyska eller franska ord, som kommit in som lånord i svenskan. Det vikingatida svenska ordet felagi har senare bytts ut mot det tyska lånordet kamrat. Ingen pratar ju idag om sina klasskamrater som felagar! Ordet felagi har däremot lånats in i engelska och där blivit fellow, som bland annat betyder just kamrat. Men väldigt många ord är nästan eller alldeles samma. När du läser en runsvensk text tycker du kanske inte att du känner igen några av orden. Men det beror på att orden stavades annorlunda. Om du läser ordet högt hör du nog vad det är för ord som avses med stäin till exempel. Det är ju vårt ord sten. Du känner nog också igen räisa eller broður (brodhur) och många flera. Vad föreställer bilderna på runstenarna? På de flesta runstenarna står runorna mellan två linjer. De här båda linjerna slutar ofta med ett djurhuvud i den ena änden och en svans i den andra. Det ser alltså ut ungefär som drakar eller ormar. Eftersom vi inte riktigt vet vad för slags djur det skall föreställa brukar vi kalla dem rundjur. På många runstenar finns det också ett kors. På några runstenar finns det flera figurer och bilder. Ibland är det nästan som tecknade sagor. Det är oftast sagor som handlar om de gamla asagudarna Oden, Tor och de andra. Sagorna om asagudarna brukar kallas myter. Vad visste vikingarna om främmande länder? De som deltog i vikingatåg eller handelsfärder till främmande länder lärde känna nya kulturer och sedvänjor. När de återvände hem hade de mycket spännande att berätta om. Att höra någon berätta var enda möjligheten för de flesta människor på vikingatiden att lära sig något om världen utanför det egna området. Det var säkert så att de som hade deltagit i vikingatåg till avlägsna trakter var populära gäster på vikingatida fester. När maten var uppäten ville man gärna sitta och lyssna till berättelser om och beskrivningar av exotiska platser. De vikingar som varit i främmande länder kom ofta hem med spännande saker, varor som de köpt eller rövat. Det kunde vara vackra tyger, spännande kryddor eller vackra föremål av olika slag. Vi kan vara övertygade om att de män som hade kunskap om främmande folk och kulturer var högt aktade i det vikingatida samhället. Varför slutade man använda runor? När kristendomen och kyrkans män kom till Sverige förde de med sig kunskap om bokstäverna. Under några hundra år fortsatte vanliga människor att rista runor när de skulle skriva något. Det var lätt och billigt att få tag i en träbit att rista i med kniven. För att skriva bokstäver behövde man penna och bläck och pergament eller längre fram i tiden papper att skriva på. Det var dyra saker. Men efterhand blev det fler och fler som lärde sig skriva bokstäver. Det blev allt vanligare att barn och ungdomar gick i någon form av skola och undervisades i skrivkonsten. Till slut var det inte några som lärde sig rista runor längre. 6. Gustav Vasas bibel A Översätt det sista stycket till modern svenska. Förslag: Och hon födde sin första son och lindade in honom i linnetyg. Hon la honom i en djurkrubba (matho) i ett stall, för det fanns inte plats för dem på värdshusen. B Vad betyder uttrycken ordagrant och hur har de skrivits om? wordo daghanar fulbordhadhe Betyder ordagrant: voro dagarna fullbordade Har skrivits om till: var tiden inne på thet Betyder ordagrant: på det Har skrivits om till: för att hwilken haffuandes war Betyder ordagrant: vilken havande var Har skrivits om till: som väntade sitt barn Så foor ock Joseph Betyder ordagrant: så for också Joseph Har skrivits om till: och Josef... begav sig 4

5 7. Artikel i Then Swänska Argus A Vad tycker artikelförfattaren om det svenska språket? Att det svenska språket har en naturlig skönhet. Översätt: Stackars Flicka, det giör mig ondt om henne, ty hon är af Naturen så Täck, så Liuflig, så Snäll och så Hurtig? Stackars flicka, jag tycker synd om henne, för hon är så naturligt (av naturen) vacker, ljuvlig, snäll och livlig. B Förklara det sista stycket som börjar med Hon är skön och slutar med hon vet inte själv hur hon ska vara. Modern är Sverige och hon förstår inte att det svenska språket (hennes dotter) är vackert som det är och att det blir vanskapt av tillsatser från andra språk. Till slut vet inte dottern själv om hon är ett svenskt språk eller ett franskt eller tyskt. På vilket sätt tycker artikelförfattaren att vi förstör vårt språk? Vårt språk förstörs av att det kommer in en massa främmande ord i språket från bland annat Tyskland och Frankrike. 8. Ord från världens alla hörn 1. album H latin 2. apotek D grekiska 3. balkong O italienska 4. banan T afrikanskt språk 5. gurka F persiska 6. orkan C taino (Haiti): 7. madrass Q arabiska 8. kåldolme J turkiska 9. pistol K tjeckiska 10. pjäxor P finska 11. pyjamas E hindi 12. te B kinesiska 13. roman G franska 14. safari L swahili 15. skorsten A tyska 16. slalom R norska 17. tolk M ryska 18. påsk N hebreiska 19. tjej I romani 20. tatuering S tahitiska 9. Ord med historia 1. choklad 2. ambulans 3. makaroner 4. hamburgare 5. helikopter 6. anorak 7. fönster 8. handske 9. semla 10. sandal 11. jeans 12. siffra 13. bikini 14. kaffe 15. papper En sång om kärlek 1. Närläsning av Saskia Beskriv vad det är som händer i låttexten. Berättaren iakttar servitrisen Saskia och upptäcker hur vacker hon är. Han bjuder ut henne på bio och följer sedan med henne hem. De inleder ett kärleksförhållande. Vad menas med pilsnerpang? Med pilsnerpang menas en pub. Jag i visan betraktar Saskia. Hur beskriver han henne och vad tycker han om henne? Saskia är vindögd och hon är tyst och blyg. Men betraktaren upptäcker hur vacker hon är och blir förälskad i henne. I vilken samhällsklass utspelas visan, bland vanligt enkelt folk (arbetarklass) eller bland välutbildade rika människor (medel- och överklass)? Saskia hade sovalkov sjunger Cornelis. Vad är en sovalkov och varför berättar han det? Visan utspelas i arbetarklassmiljö och att Saskia har sovalkov visar på detta. Hon bor enkelt i en så pass liten lägenhet att hon inte har något sovrum. Sovalkov är som en avskärmad del av till exempel ett vardagsrum. Dags för dig att gissa. Var och när utspelas detta? Hur gamla tror du att huvudpersonerna är? Cornelis levde huvudsakligen i Stockholm. Pilsnerpang är ett slangord från Stockholm. Visan kom ut på skiva 1968, så det är troligen på 60-talet som 5

6 handlingen utspelas. Ingen ledtråd ges till personerna ålder, men ett pilsnerpang är inget ställe som befolkas av tonåringar, så en gissning är att de är medelålders, år sådär. 2. Närläsning av Snälla bli min Beskriv vad det är som händer i låttexten. Berättaren, en flicka, befinner sig hemma hos sin pojkvän. Hon vill förklara och be om förlåtelse och vill att han ska ge henne en chans till, men han vägrar prata med henne och ber henne gå. Vad menar Maggio med frasen Det var han som ville kyssa mig? Det är troligt att jag i visan har varit tillsammans med någon annan och nu fått problem med sin pojkvän. Troligen säger hon Det var han som ville kyssa mig för att visa att snedsteget var ett misstag från hennes sida. Dags för dig att gissa. Var och när utspelas detta? Hur gamla tror du att huvudpersonerna är? Maggio kommer från Uppsala och bor sedan en tid i Stockholm. Troligen utspelas detta i Stockholm i nutid eftersom skivan kom ut Jämför låttexterna Hittar du rim eller ord och fraser som upprepas? Det är vanliga metoder när man skriver dikter och låttexter. Påverkar rimmen och upprepningarna rytmen i låtarna på något sätt, tycker du? Vreeswijks text är en typisk visa med rim och med strofer som upprepas. Rytmen är tydlig, taktfast, och densamma från början till slut. Maggios text är friare till formen. Den innehåller en del rim som minut-slut, ändå-gå, dig-mig. Rimmen ger flyt till texten men skapar inte samma taktfasta rytm som i Saskia. Under hur lång tid utspelas handlingen i texterna? I Saskia utspelas allt under ett dygn och i Snälla bli min utspelas allt under ett enda möte mellan huvudpersonerna. Säkert under mindre än en timme. Vilken text innehåller mest handling och vilken innehåller mest känsla, tycker ni? Saskia bygger mer på handling och Snälla bli min mest på känsla. Var ligger fokus i de båda texterna? Är det på berättaren själv eller på den andra personen i kärleksrelationen? Båda texterna utgår ifrån en huvudperson som iakttar en annan person och agerar i förhållande till den. Ändå skapas en känsla av att fokus i Saskia ligger på huvudpersonen och på pojkvännen i Snälla bli min. Men det kan diskuteras! 6

7 Huvudbok 2 Från källa till referat 1. Värdeladdade ord A Det går ofta att beskriva samma sak med olika värdeladdade ord. Fundera på vilka åsikter som ligger bakom de här ordvalen. Tänk också ut några sammanhang där orden kan förekomma. frihetskämpe eller terrorist ersättning eller bidrag frikostig eller slösaktig Både ordet frihetskämpe och ordet terrorist kan användas för en person som bekämpar ett lands regering. Frihetskämpe beskriver den kampen som något positivt och terrorist som något negativt. Ofta används ordet frihetskämpe när personer kämpar för demokrati i en diktatur. Om däremot personer utför våldsdåd i en demokrati för att uppnå sina politiska syften brukar de kallas terrorister. Ersättning är ett positivt laddat ord medan bidrag är något negativt laddat. Om man säger att en arbetslös person får arbetslöshetsersättning så anser man att personen har rätt till pengarna. Använder man ordet bidrag så kan det skapa uppfattningen att personen är en belastning för samhället. Frikostig är ett positivt laddat ord medan slösaktig är negativt laddat. Det är troligt att en person som ger pengar till något bra ändamål kallas för frikostig, medan den som använder pengar till onödig konsumtion kallas för slösaktig. B Anta att en textförfattare har med ett citat i sin text, där en person har uttalat sig i frågan om vägtullar. Försök att rangordna de här sätten att skriva från mest positiv till mest negativ. Citaten ordnade från mest positivt till mest negativt: Vägtullar är bra för Göteborg, konstaterar A. (Konstatera = det är faktum, en sanning) Vägtullar är bra för Göteborg, förklarar A. (Förklara = det här med vägtullar är något komplicerat, men de som förstår sammanhanget inser att det är något bra. A framstår som en expert på området.) Vägtullar är bra för Göteborg, anser A. (Anser = Anser ger intryck av att A är osäker. Och även om A anser detta kvarstår frågan: vad anser alla andra? Stämmer det som A anser?) Vägtullar är bra för Göteborg, påstår A. (Påstår = ordet skapar känslan av att det som A säger är falskt.) Märkliga bilder blir kuslig roman 1. Uppbyggnaden i Miss Peregrines hem för besynnerliga barn Gå igenom författarporträttet om Ransom Riggs och hans bok och skriv ner: vem som är berättare i boken om det finns någon parallellhandling om boken berättas kronologiskt vad som är bokens tema, budskap och motiv vad vi får veta om stilen i boken. Hur bevisar den som skrivit författarporträttet att det vi får veta om bokens uppbyggnad stämmer? Ger texten exempel och citat som styrker det som texten påstår? Berättare Boken är skriven i första person, jag-form, och det är bokens huvudperson Jacob som berättar. Parallellhandling Det finns ingen parallellhandling i boken. Det är Jacobs upplevelser som boken följer. Kronologi Boken är kronologiskt berättad, men det sker förflyttningar tillbaka i tiden vid de tillfällen då Jacob går in i tidsloopen och förflyttas till en dag under andra världskriget då barnhemmet var fyllt med barn. 7

8 Bokens tema, budskap och motiv Kampen mot de onda krafterna och varelserna är bokens viktigaste tema. Ett annat tema är vänskapen mellan Jacob och barnhemsbarnet Emma. Ett budskap i boken är att vi inte ska lita på att världen verkligen är som den ser ut att vara. Det finns dolda hemligheter. Bokens tydligaste motiv är uppdraget, ett klassiskt fantasymotiv. I det här fallet är uppdraget för Jacob att finna sanningen om sin farfar. Stil Romanen är närmast en urban fantasybok. Handlingen utspelas i vår egen tid (inte i någon fantasivärld som i klassisk fantasy). Typiskt för urban fantasy är att personer och samhälle beskrivs på ett realistiskt sätt, men att det finns en parallellvärld och andra övernaturliga inslag i den annars så verkliga världen. Detta stämmer bra med Miss Peregrines hem för besynnerliga barn. Språket är ungdomligt och fantasifullt och bildspråket är nyskapande och träffsäkert, enligt recensenten. Exempel och citat Recensionen använder sig av citat från författaren och exempel från boken för att styrka sina påståenden. Svenskan ett språk och många 1. Slangord Slangord Betydelse 1. stinkpinne K cigarrett 2. törna in N somna 3. byling D polis 4. gluggar A ögon 5. karda C hand 6. knodd J barn 7. flis O pengar 8. bränd I dum 9. pys M pojke 10. brallis E tjej 11. ta ner skylten H dö 12. sätta en balja G göra mål 13. vaj på pumpen L hjärtfel 14. ha matjord i fickorna B ha tur 15. på stubinen F genast Svenskan och dess släktingar 1. Testa din danska Översätt de här danska meningarna till svenska. Han vil vente på os der. Han kommer att vänta på oss där. Jeg vil gerne have noget at spise. Jag vill gärna ha något att äta. Er det muligt at få morgenmad hver morgen? Är det möjligt att få frukost varje morgon? Han er kun syv år gammel. Han är ännu bara sju år gammal. Den højre hånd. Den högra handen. Vær rar og kør langsommere! Var snäll och kör inte så fort! Jeg havde en tid hos lægen. Jag hade en tid hos doktorn/läkaren. Der er noget galt. Det är något som är fel. 2. Testa din norska Översätt de här norska meningarna på bokmål till svenska. Kan du være så snill å snakke langsomt? Kan du vara snäll och tala långsamt. Han er her hvert øyeblikk. Han är här vilket ögonblick som helst. Disse buksene er for trange. De här byxorna är för trånga. Bestefaren min er nitti. Min farfar / morfar är nittio. Prøven var vanskelig. Det var ett svårt prov. Svare på et spørsmål Besvara en fråga. Jeg gjorde en feil. Det er min skyld. Jag gjorde ett misstag. Det är mitt fel. Du kjørte over krysset på rødt lys. Du körde mot rött ljus i korsningen. Være i dårlig stemning. Vara på dåligt humör. Forestillingen begynner klokken otte. Föreställningen börjar klockan åtta. 8

9 3. Läs och översätt danska! Intet av Janne Teller Jag stannade tvärt. Jag hade hört något. Ungefär som när grus trycktes ihop under en fot. Jag stirrade nedåt gången, men kunde inte se något. Om jag bara hade haft lampan. Där var det igen. Krrraaasss. Det kom från grusgången i närheten av grinden. Jag blev med ens enormt kissnödig och var på vippen att rusa över till killarna. Då kom jag ihåg vad Ole hade sagt och visste att han skulle spöa mig om jag kom sättande. Jag tog ett djupt andetag, satte händerna för munnen och åstadkom ett mörkt uggleläte genom att blåsa in luft mellan tummarna. Uuuhuuu, lät det sakta. Gruset knastrade igen och jag samlade alla mina krafter. Uuuhuuu. Uuuhuuu. Då stod Ole där. Vad är det? viskade han. Jag var så rädd att jag inte kunde svara, lyfte bara handen och pekade nedåt grusgången. Kom, sade Ole, och eftersom jag var lika rädd för att inte lyda honom som för den eller det som förorsakade krasandet, följde jag efter Ole in bland granarna där mörkret var som tätast. Vi tog några steg, sedan stannade Ole och spejade. Jag stod bakom honom och kunde inte se något. Det fanns nog heller inget att se, för Ole smög längre in. Vi rörde oss väldigt långsamt för att inte höras. Hjärtat bankade så det rungade i öronen, och det kändes som om vi smög mellan stammarna i timmar. Översättning Suzanne Sjöqvist En bok för alla, Läs och översätt norska! Gör vad du vill av Erlend Loe Vi störtar. Älskar dig. Gör vad du vill. Pappa. 15 december 2005 Det är inte min stil att skriva dagbok, men alla säger att jag borde göra det och nu har jag svårt att sova igen och ligger och känner att jag just nu är tillräckligt arg, eller tillräckligt ledsen, eller vad det nu är, för att göra något så konstigt som att skriva, och han den där killen nere i grytan, på kliniken, som i snart ett halvår har tjatat om att jag måste våga känna på min egen sorg och allt det där, han blir säkert glad nu. Jag är skittrött på folk som vill mig väl. Att alla tycker synd om mig. Det finns inga gränser. Ingen kan se på mig utan att få stackars-liten-blicken. Jag hatar det mer och mer. Jag kan hålla med om att det är lite synd om mig, men det är i så fall min ensak. Jag blir galen av att vara stackars liten hela dagarna. Som om ingen annan skulle vara med om ledsamma och svåra saker. Som om jag skulle vara den enda i hela världen som har förlorat sin familj. Fröken Meyer har alltid varit en bitch, men nu efter att jag blev ensam kvittrar hon bara och det är ingen måtta på hur okej det är att inte ha gjort läxorna och jag hade nästan föredragit att hon varit en bitch, men det kan jag liksom inte säga, och Constance, stackarn, hon vet inte hur hon ska bete sig mot mig. Häromdagen gick det till slut så långt att jag såg mig tvungen att be henne stoppa upp sina hästar i häcken. Översättning från norskan: Lotta Eklund Alfabeta Bokförlag AB 6. Testa din isländska Èg veit ekki. Hjálpa mér! Skólamáltíðir. Nafn mitt er Eskil. Hvar er klósetti? Tölvuleikur Hringrás Jag vet inte. Hjälp mig! Skolmåltider / skolmat. Mitt namn är Eskil / Jag heter Eskil. Var finns toaletten? Dataspel Cykel (sms sänt från luftrummet över Centralafrika i april 2005) 9

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Handledning för pedagoger

Handledning för pedagoger AV-nummer: 100723tv 1 8 Handledning för pedagoger Åtta program om språket á 10 minuter för skolår 0-3 Selma, 8 år, får en konstig semla av sin pappa. Semlan ger henne en magisk kraft som gör att hon kan

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Människor av vår typ uppstod för ca: 35000 år sedan och skriftspråk har funnits i ca: 5500 år. Hur kommer det sig att vi människor kan tala?

Människor av vår typ uppstod för ca: 35000 år sedan och skriftspråk har funnits i ca: 5500 år. Hur kommer det sig att vi människor kan tala? Språkhistoria Språket uppkom för ca 100000-500000 år sedan. Man vet inte om det uppkom på ett ställe eller flera samtidigt Flera av jordens språk har gemensamma rötter. Människor av vår typ uppstod för

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Språkhistoria. Svenska språkets historia

Språkhistoria. Svenska språkets historia Språkhistoria Svenska språkets historia Indoeuropeiska språk http://cwasteson.blogspot.se/2011/01/spraktrad-i-farg.html Indoeuropeiskan är den språkgrupp som har stått som grund för nästan alla av de europeiska

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Haki Gud behöver våra. händer och fötter

Haki Gud behöver våra. händer och fötter Haki Gud behöver våra händer och fötter Ett förslag på aktivitet till exempelvis en gudstjänst för att presentera BIAL och BIALs resedocka Haki. Mål: Att barnen får höra missionsbefallningen. Att barnen

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor sidan 1 Författare: Henrik Einspor Vad handlar boken om? Max är en kille som bor ute på landet med sin mamma och pappa. En kväll störtar ett rymdskepp nära deras hus. I rymdskeppet finns en Alien. Max

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Boken handlar om. Hon är en ganska ensam tjej som gärna vill hänga med de coola tjejerna Anna och Sara. På lunchrasten frågar Anna och Sara om vill

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer Att mobilanvändandet går att koppla till sömnstörningar visar även en undersökning gjord i Bamberg. 7 Samma sak visade sig även i den undersökningen när försökspersonerna utsattes för en tusendel av det

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Häxprovet Lärarmaterial

Häxprovet Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Vera är häxa och varje torsdagkväll går hon på häxskola. En torsdag när hon och Sira kommer dit är Mara inte där. Mara brukar aldrig

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Delprov A Underlag för bedömning

Delprov A Underlag för bedömning Delprov A Underlag för bedömning Uppgifter i Del A 0-svar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Han hade grön kostym 1. Den unga kvinnan tycker att mannen är pinsam. Ge två exempel ur texten på vad kvinnan menar. (nivå

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

I dag arbetar hela klassen med skogens djur. Siri ritar en grävling. Lova ritar en räv.

I dag arbetar hela klassen med skogens djur. Siri ritar en grävling. Lova ritar en räv. I dag arbetar hela klassen med skogens djur. Siri ritar en grävling. Lova ritar en räv. 6 7 Siri tycker att grävlingen blir fin. Lova är inte nöjd med räven. Hon letar efter sitt sudd, men kan inte hitta

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande.

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande. Arbetsmaterial till Tröjan Skriven av: Per Alexandersson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Tröjan. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Innehållsförteckning Kapitel 1Introduktion. sid 1 Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3 Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Kapitel 4 De misstänkta. sid 7 Kapitel 5 Förhöret. sida 9 Kapitel 6 Den splitternya bilen. sida

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Urnordiskan Från urnordiskan utvecklades svenska, norska, danska, isländska och färöiska.

Urnordiskan Från urnordiskan utvecklades svenska, norska, danska, isländska och färöiska. Språkhistoria Urnordiska (fram till 800 e.kr) Runsvenska (800-1225) Äldre fornsvenska (1225-1375) Yngre fornsvenska (1375-1527) Äldre nysvenska (1527-1732) Yngre nysvenska (1732-nutid) Nusvenska (våra

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Skapa ditt eget konstiga djur. Rita en bild av djuret och låt djuret skriva en egen ansökan till tävlingen.

Skapa ditt eget konstiga djur. Rita en bild av djuret och låt djuret skriva en egen ansökan till tävlingen. Åk 1-2 Konstiga djur (2011) Lotta Olsson (text), Maria Nilsson Thore (bild) Bonnier Carlsen Nu ska det bli tävling! Vilket djur är det konstigaste i hela världen? Jättemyrsloken tror att det är han själv,

Läs mer

Kärlekstema. vecka 11-13. inlämning: torsdag 1 april (v.13)

Kärlekstema. vecka 11-13. inlämning: torsdag 1 april (v.13) Kärlekstema vecka 11-13 inlämning: torsdag 1 april (v.13) Under några veckor kommer vi att arbeta övergripande med temat kärlek, där momenten läsa, skriva, tala, lyssna finns med. arbetsgång: Välj minst

Läs mer

Elevmaterial BIT IHOP NU! SIDAN 1. Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.) Kapitel 1 och 2 1. Hur många skott ska Robin skjuta?

Elevmaterial BIT IHOP NU! SIDAN 1. Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.) Kapitel 1 och 2 1. Hur många skott ska Robin skjuta? BIT IHOP NU! SIDAN 1 Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.) Kapitel 1 och 2 1. Hur många skott ska Robin skjuta? 2. Hur ofta brukar Robin följa med till skjutbanan? 3. Vilken dag

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer