FACIT till Huvudbok 1 & 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACIT till Huvudbok 1 & 2"

Transkript

1 FACIT till Huvudbok 1 & 2 Svenska för åk 7 9 TOMAS BERGSTEN

2 Huvudbok 1 Ingen rädder för vargen här 1. Tesen A Tesen är att vargens spridning och antal måste begränsas. B Tesen förtydligas genom att insändarskribenten förklarar att tidigare bestämda begränsningar har överskridits med minst det dubbla och att staten helt har tappat kontrollen över vargstammens storlek. 2. Bakgrundsinformation Insändarskribenten informerar om att tamboskap rivits av vargar, att vargstammen är minst 420 djur och att vargen spridits ända ner till södra Sverige. 3. Argument Förnuftsargumenten är inte så starka i Ansvarslös rovdjurspolitik. Det är få fakta som redovisas. De enda faktauppgifterna är egentligen att sex får rivits i Vikbolandet och att någon myndighet (troligen) lovat att antalet vargar skulle begränsas till 210. Påståenden som att besluten fattas av storstadspolitiker som inte bryr sig om landsbygdbefolkningen och att antalet tamdjur som dödas av varg ökar oavbrutet bevisas inte utan förblir påståenden. Känsloargumenten är däremot starka. Insändarskribenten använder sin egen hund som argument för att husdjuren hotas av vargen och nämner den till och med vid namn för att göra artikeln mer personlig och känslosam. Argumentet att storstaden kör över landsbygden måste också betraktas som ett känsloargument. Den svages kamp mot den starke väcker alltid sympati. Artikeln är väldisponerad. När något nytt tas upp så byter insändarskribenten stycke. Välkommen till underjorden 1. Bindeord i texten Bindeorden är: men eftersom och där men tack vare eftersom nämligen på grund av i stället för 2. Bind ihop meningarna Flera alternativ är möjliga. Här presenteras ett förslag. 1. Vaktmästaren var sjuk, så vi fick skotta snö själva. 2. Skidorna var bakhala, för jag hade glömt att valla dem. 3. Vi kom hem sent i går kväll, därför är vi trötta idag. 4. Huset var kallt, på grund av att pappa hade glömt att elda. 5. Daniel hade lagat middagen, och det var inte så vanligt. 6. Mormor köpte en ny bil, tack vare att hon hade vunnit pengar på Lotto. 7. Elin fortsatte att spela fotboll, trots att mamma ropade på henne. 8. Det var utegångsförbud på natten, eftersom det var ett spänt läge i landet. 3. Från korta till långa meningar Flera alternativ är möjliga. Här presenteras ett förslag. 1. Mannen parkerade den gamla röda bilen. Han gick till kiosken och köpte en tidning. 2. Den nya mattan ligger på golvet. Den är av ull och har blåa och röda ränder. 3. Barnen hade gått vilse i skogen. De var trötta och hungriga. 4. Den långa pojken halkade och slog i knät, för vägen var hal. 5. Dela in i stycken Texten bör få nytt stycke då författaren berättar något nytt eller hoppar framåt i tiden: När boken börjar Efter många äventyr 2

3 Från runor till rikssvenska 1. Språken i världen Förslag till svar: Antalet språk i världen minskar på grund av: att vissa länder, som England och Spanien, har erövrat andra länder. De har spridit sitt språk och konkurrerat ut lokala språk. att kommunikationen både inom och mellan länder ökar. Huvudspråken dominerar massmedia som tv, tidningar och internet och det leder till att de små språken används allt mindre och riskerar att försvinna. urbaniseringen, att människor flyttar från landsbygden till städerna, leder till att antalet människor som talar lokala språk och dialekter minskar i antal. Det språk som ökar mest i världen är engelska. Det är det språk som i störst utsträckning används vid internationella kontakter, som internet och konferenser. Det är också det vanligaste språket i internationella företag och inom forskningsvärlden. 2. Vilka är svenskans släktingar? danska engelska spanska persiska finska 3. Vilka är de svenska orden? 1. kärlek 2. kram 3. orm 4. man 5. stuga 6. lugn 7. berätta 8. rädd 9. tjej / flicka 10. granne 4. Likheter mellan engelska och svenska Gamla germanska ord svärd sword ko cow fot foot hus house skepp ship sol sun söder south hjälm helmet träd tree Nya lånord propeller propeller video video jogga jog musikal musical data data träna train schampo shampoo kreditkort credit card fotboll football fader father bröd bread salt salt 5. Runskolan party party strejk strike reporter reporter På Riksantikvarieämbetets hemsida (googla på Runskolan ) hittar vi följande svar på frågorna: Vilka var det som hittade på runorna? En av runforskarnas förklaringar går ut på att några köpmän från Norden på handelsresa till Romarriket såg hur människorna vid Medelhavet kunde skriva meddelanden till varandra med bokstäver. De tyckte nog att det verkade praktiskt att kunna skicka ett meddelande till någon som var långt borta. När de kommit hem till Skandinavien igen skapade de skrivtecken som passade språket som talades i Norden. Runorna hade kommit till. Om man tittar på formen på några av runorna i den urnordiska runraden kan man se att de liknar de stora bokstäverna i det latinska alfabetet. Hur ristade man runor? När man skulle rista in runor i trä, ben, horn eller metall använde man något som var vasst och spetsigt. Oftast var det en kniv. Om man håller föremålet man skall rista i med ett stadigt grepp i ena handen och håller kniven i den andra är det lätt att med knivspetsen rista in linjerna. När man skulle göra en runristning i sten fick man använda andra verktyg. Linjerna höggs eller knackades in i stenen. Runristaren hade en mejsel av järn som han slog på med en klubba eller hammare. Det är alltså riktigare att säga att man högg in runorna i stenen. Fast människorna på vikingatiden själva kallade det oftast att rista runor i en sten. Vad skrev vikingarna på runstenarna? Nästan alla runstenarna från vikingatiden har texter med samma grundinnehåll. Runstenarna restes av släktingar till minne av någon som just hade dött. Först får vi veta vem eller vilka som lät resa stenen. Det kan till exempel stå Torgisl och Gisl, som var två vikingatida pojknamn. Sedan kommer lät resa stenen efter, lät hugga hällen efter, lät rista runorna efter eller något liknande. Därefter står namnet på den som dött, till exempel Sven. Slutligen får vi veta hur den som dött var släkt med dem som låtit resa stenen. Vanligast är det att det står sin far, sin bror eller sin son. Ibland avslutas också texten med en bön. En vanlig runtext blir då Halvdan lät resa denna sten efter Joger, sin bror, och Gudfrid efter sin son. Gud hjälpe hans ande. En del runstenars texter är längre. De kan då berätta om resor som den döde varit ute på, till Grekland eller England till exempel. Det kan också finnas en bön på 3

4 stenen. Den vanligaste är Gud hjälpe hans själ. Ibland står det att de som låtit resa stenen också byggt en bro eller en väg. Vad använde man för språk på runstenarna? Människorna som bodde i Sverige på vikingatiden talade svenska. Men deras språk lät ändå inte likadant som vår svenska gör idag. Svenskan har ändrats mycket under nästan tusen år. Uttalet och stavningen har förändrats. Orden har ibland blivit kortare. Slutet av orden, det som kallas ändelser, har ofta försvunnit. Man brukar kalla det vikingatida språket för runsvenska, eftersom det är det språk som står att läsa på runstenarna. En del ord som står på runstenarna har helt försvunnit ur våra tiders svenska. De kan ha bytts ut mot tyska eller franska ord, som kommit in som lånord i svenskan. Det vikingatida svenska ordet felagi har senare bytts ut mot det tyska lånordet kamrat. Ingen pratar ju idag om sina klasskamrater som felagar! Ordet felagi har däremot lånats in i engelska och där blivit fellow, som bland annat betyder just kamrat. Men väldigt många ord är nästan eller alldeles samma. När du läser en runsvensk text tycker du kanske inte att du känner igen några av orden. Men det beror på att orden stavades annorlunda. Om du läser ordet högt hör du nog vad det är för ord som avses med stäin till exempel. Det är ju vårt ord sten. Du känner nog också igen räisa eller broður (brodhur) och många flera. Vad föreställer bilderna på runstenarna? På de flesta runstenarna står runorna mellan två linjer. De här båda linjerna slutar ofta med ett djurhuvud i den ena änden och en svans i den andra. Det ser alltså ut ungefär som drakar eller ormar. Eftersom vi inte riktigt vet vad för slags djur det skall föreställa brukar vi kalla dem rundjur. På många runstenar finns det också ett kors. På några runstenar finns det flera figurer och bilder. Ibland är det nästan som tecknade sagor. Det är oftast sagor som handlar om de gamla asagudarna Oden, Tor och de andra. Sagorna om asagudarna brukar kallas myter. Vad visste vikingarna om främmande länder? De som deltog i vikingatåg eller handelsfärder till främmande länder lärde känna nya kulturer och sedvänjor. När de återvände hem hade de mycket spännande att berätta om. Att höra någon berätta var enda möjligheten för de flesta människor på vikingatiden att lära sig något om världen utanför det egna området. Det var säkert så att de som hade deltagit i vikingatåg till avlägsna trakter var populära gäster på vikingatida fester. När maten var uppäten ville man gärna sitta och lyssna till berättelser om och beskrivningar av exotiska platser. De vikingar som varit i främmande länder kom ofta hem med spännande saker, varor som de köpt eller rövat. Det kunde vara vackra tyger, spännande kryddor eller vackra föremål av olika slag. Vi kan vara övertygade om att de män som hade kunskap om främmande folk och kulturer var högt aktade i det vikingatida samhället. Varför slutade man använda runor? När kristendomen och kyrkans män kom till Sverige förde de med sig kunskap om bokstäverna. Under några hundra år fortsatte vanliga människor att rista runor när de skulle skriva något. Det var lätt och billigt att få tag i en träbit att rista i med kniven. För att skriva bokstäver behövde man penna och bläck och pergament eller längre fram i tiden papper att skriva på. Det var dyra saker. Men efterhand blev det fler och fler som lärde sig skriva bokstäver. Det blev allt vanligare att barn och ungdomar gick i någon form av skola och undervisades i skrivkonsten. Till slut var det inte några som lärde sig rista runor längre. 6. Gustav Vasas bibel A Översätt det sista stycket till modern svenska. Förslag: Och hon födde sin första son och lindade in honom i linnetyg. Hon la honom i en djurkrubba (matho) i ett stall, för det fanns inte plats för dem på värdshusen. B Vad betyder uttrycken ordagrant och hur har de skrivits om? wordo daghanar fulbordhadhe Betyder ordagrant: voro dagarna fullbordade Har skrivits om till: var tiden inne på thet Betyder ordagrant: på det Har skrivits om till: för att hwilken haffuandes war Betyder ordagrant: vilken havande var Har skrivits om till: som väntade sitt barn Så foor ock Joseph Betyder ordagrant: så for också Joseph Har skrivits om till: och Josef... begav sig 4

5 7. Artikel i Then Swänska Argus A Vad tycker artikelförfattaren om det svenska språket? Att det svenska språket har en naturlig skönhet. Översätt: Stackars Flicka, det giör mig ondt om henne, ty hon är af Naturen så Täck, så Liuflig, så Snäll och så Hurtig? Stackars flicka, jag tycker synd om henne, för hon är så naturligt (av naturen) vacker, ljuvlig, snäll och livlig. B Förklara det sista stycket som börjar med Hon är skön och slutar med hon vet inte själv hur hon ska vara. Modern är Sverige och hon förstår inte att det svenska språket (hennes dotter) är vackert som det är och att det blir vanskapt av tillsatser från andra språk. Till slut vet inte dottern själv om hon är ett svenskt språk eller ett franskt eller tyskt. På vilket sätt tycker artikelförfattaren att vi förstör vårt språk? Vårt språk förstörs av att det kommer in en massa främmande ord i språket från bland annat Tyskland och Frankrike. 8. Ord från världens alla hörn 1. album H latin 2. apotek D grekiska 3. balkong O italienska 4. banan T afrikanskt språk 5. gurka F persiska 6. orkan C taino (Haiti): 7. madrass Q arabiska 8. kåldolme J turkiska 9. pistol K tjeckiska 10. pjäxor P finska 11. pyjamas E hindi 12. te B kinesiska 13. roman G franska 14. safari L swahili 15. skorsten A tyska 16. slalom R norska 17. tolk M ryska 18. påsk N hebreiska 19. tjej I romani 20. tatuering S tahitiska 9. Ord med historia 1. choklad 2. ambulans 3. makaroner 4. hamburgare 5. helikopter 6. anorak 7. fönster 8. handske 9. semla 10. sandal 11. jeans 12. siffra 13. bikini 14. kaffe 15. papper En sång om kärlek 1. Närläsning av Saskia Beskriv vad det är som händer i låttexten. Berättaren iakttar servitrisen Saskia och upptäcker hur vacker hon är. Han bjuder ut henne på bio och följer sedan med henne hem. De inleder ett kärleksförhållande. Vad menas med pilsnerpang? Med pilsnerpang menas en pub. Jag i visan betraktar Saskia. Hur beskriver han henne och vad tycker han om henne? Saskia är vindögd och hon är tyst och blyg. Men betraktaren upptäcker hur vacker hon är och blir förälskad i henne. I vilken samhällsklass utspelas visan, bland vanligt enkelt folk (arbetarklass) eller bland välutbildade rika människor (medel- och överklass)? Saskia hade sovalkov sjunger Cornelis. Vad är en sovalkov och varför berättar han det? Visan utspelas i arbetarklassmiljö och att Saskia har sovalkov visar på detta. Hon bor enkelt i en så pass liten lägenhet att hon inte har något sovrum. Sovalkov är som en avskärmad del av till exempel ett vardagsrum. Dags för dig att gissa. Var och när utspelas detta? Hur gamla tror du att huvudpersonerna är? Cornelis levde huvudsakligen i Stockholm. Pilsnerpang är ett slangord från Stockholm. Visan kom ut på skiva 1968, så det är troligen på 60-talet som 5

6 handlingen utspelas. Ingen ledtråd ges till personerna ålder, men ett pilsnerpang är inget ställe som befolkas av tonåringar, så en gissning är att de är medelålders, år sådär. 2. Närläsning av Snälla bli min Beskriv vad det är som händer i låttexten. Berättaren, en flicka, befinner sig hemma hos sin pojkvän. Hon vill förklara och be om förlåtelse och vill att han ska ge henne en chans till, men han vägrar prata med henne och ber henne gå. Vad menar Maggio med frasen Det var han som ville kyssa mig? Det är troligt att jag i visan har varit tillsammans med någon annan och nu fått problem med sin pojkvän. Troligen säger hon Det var han som ville kyssa mig för att visa att snedsteget var ett misstag från hennes sida. Dags för dig att gissa. Var och när utspelas detta? Hur gamla tror du att huvudpersonerna är? Maggio kommer från Uppsala och bor sedan en tid i Stockholm. Troligen utspelas detta i Stockholm i nutid eftersom skivan kom ut Jämför låttexterna Hittar du rim eller ord och fraser som upprepas? Det är vanliga metoder när man skriver dikter och låttexter. Påverkar rimmen och upprepningarna rytmen i låtarna på något sätt, tycker du? Vreeswijks text är en typisk visa med rim och med strofer som upprepas. Rytmen är tydlig, taktfast, och densamma från början till slut. Maggios text är friare till formen. Den innehåller en del rim som minut-slut, ändå-gå, dig-mig. Rimmen ger flyt till texten men skapar inte samma taktfasta rytm som i Saskia. Under hur lång tid utspelas handlingen i texterna? I Saskia utspelas allt under ett dygn och i Snälla bli min utspelas allt under ett enda möte mellan huvudpersonerna. Säkert under mindre än en timme. Vilken text innehåller mest handling och vilken innehåller mest känsla, tycker ni? Saskia bygger mer på handling och Snälla bli min mest på känsla. Var ligger fokus i de båda texterna? Är det på berättaren själv eller på den andra personen i kärleksrelationen? Båda texterna utgår ifrån en huvudperson som iakttar en annan person och agerar i förhållande till den. Ändå skapas en känsla av att fokus i Saskia ligger på huvudpersonen och på pojkvännen i Snälla bli min. Men det kan diskuteras! 6

7 Huvudbok 2 Från källa till referat 1. Värdeladdade ord A Det går ofta att beskriva samma sak med olika värdeladdade ord. Fundera på vilka åsikter som ligger bakom de här ordvalen. Tänk också ut några sammanhang där orden kan förekomma. frihetskämpe eller terrorist ersättning eller bidrag frikostig eller slösaktig Både ordet frihetskämpe och ordet terrorist kan användas för en person som bekämpar ett lands regering. Frihetskämpe beskriver den kampen som något positivt och terrorist som något negativt. Ofta används ordet frihetskämpe när personer kämpar för demokrati i en diktatur. Om däremot personer utför våldsdåd i en demokrati för att uppnå sina politiska syften brukar de kallas terrorister. Ersättning är ett positivt laddat ord medan bidrag är något negativt laddat. Om man säger att en arbetslös person får arbetslöshetsersättning så anser man att personen har rätt till pengarna. Använder man ordet bidrag så kan det skapa uppfattningen att personen är en belastning för samhället. Frikostig är ett positivt laddat ord medan slösaktig är negativt laddat. Det är troligt att en person som ger pengar till något bra ändamål kallas för frikostig, medan den som använder pengar till onödig konsumtion kallas för slösaktig. B Anta att en textförfattare har med ett citat i sin text, där en person har uttalat sig i frågan om vägtullar. Försök att rangordna de här sätten att skriva från mest positiv till mest negativ. Citaten ordnade från mest positivt till mest negativt: Vägtullar är bra för Göteborg, konstaterar A. (Konstatera = det är faktum, en sanning) Vägtullar är bra för Göteborg, förklarar A. (Förklara = det här med vägtullar är något komplicerat, men de som förstår sammanhanget inser att det är något bra. A framstår som en expert på området.) Vägtullar är bra för Göteborg, anser A. (Anser = Anser ger intryck av att A är osäker. Och även om A anser detta kvarstår frågan: vad anser alla andra? Stämmer det som A anser?) Vägtullar är bra för Göteborg, påstår A. (Påstår = ordet skapar känslan av att det som A säger är falskt.) Märkliga bilder blir kuslig roman 1. Uppbyggnaden i Miss Peregrines hem för besynnerliga barn Gå igenom författarporträttet om Ransom Riggs och hans bok och skriv ner: vem som är berättare i boken om det finns någon parallellhandling om boken berättas kronologiskt vad som är bokens tema, budskap och motiv vad vi får veta om stilen i boken. Hur bevisar den som skrivit författarporträttet att det vi får veta om bokens uppbyggnad stämmer? Ger texten exempel och citat som styrker det som texten påstår? Berättare Boken är skriven i första person, jag-form, och det är bokens huvudperson Jacob som berättar. Parallellhandling Det finns ingen parallellhandling i boken. Det är Jacobs upplevelser som boken följer. Kronologi Boken är kronologiskt berättad, men det sker förflyttningar tillbaka i tiden vid de tillfällen då Jacob går in i tidsloopen och förflyttas till en dag under andra världskriget då barnhemmet var fyllt med barn. 7

8 Bokens tema, budskap och motiv Kampen mot de onda krafterna och varelserna är bokens viktigaste tema. Ett annat tema är vänskapen mellan Jacob och barnhemsbarnet Emma. Ett budskap i boken är att vi inte ska lita på att världen verkligen är som den ser ut att vara. Det finns dolda hemligheter. Bokens tydligaste motiv är uppdraget, ett klassiskt fantasymotiv. I det här fallet är uppdraget för Jacob att finna sanningen om sin farfar. Stil Romanen är närmast en urban fantasybok. Handlingen utspelas i vår egen tid (inte i någon fantasivärld som i klassisk fantasy). Typiskt för urban fantasy är att personer och samhälle beskrivs på ett realistiskt sätt, men att det finns en parallellvärld och andra övernaturliga inslag i den annars så verkliga världen. Detta stämmer bra med Miss Peregrines hem för besynnerliga barn. Språket är ungdomligt och fantasifullt och bildspråket är nyskapande och träffsäkert, enligt recensenten. Exempel och citat Recensionen använder sig av citat från författaren och exempel från boken för att styrka sina påståenden. Svenskan ett språk och många 1. Slangord Slangord Betydelse 1. stinkpinne K cigarrett 2. törna in N somna 3. byling D polis 4. gluggar A ögon 5. karda C hand 6. knodd J barn 7. flis O pengar 8. bränd I dum 9. pys M pojke 10. brallis E tjej 11. ta ner skylten H dö 12. sätta en balja G göra mål 13. vaj på pumpen L hjärtfel 14. ha matjord i fickorna B ha tur 15. på stubinen F genast Svenskan och dess släktingar 1. Testa din danska Översätt de här danska meningarna till svenska. Han vil vente på os der. Han kommer att vänta på oss där. Jeg vil gerne have noget at spise. Jag vill gärna ha något att äta. Er det muligt at få morgenmad hver morgen? Är det möjligt att få frukost varje morgon? Han er kun syv år gammel. Han är ännu bara sju år gammal. Den højre hånd. Den högra handen. Vær rar og kør langsommere! Var snäll och kör inte så fort! Jeg havde en tid hos lægen. Jag hade en tid hos doktorn/läkaren. Der er noget galt. Det är något som är fel. 2. Testa din norska Översätt de här norska meningarna på bokmål till svenska. Kan du være så snill å snakke langsomt? Kan du vara snäll och tala långsamt. Han er her hvert øyeblikk. Han är här vilket ögonblick som helst. Disse buksene er for trange. De här byxorna är för trånga. Bestefaren min er nitti. Min farfar / morfar är nittio. Prøven var vanskelig. Det var ett svårt prov. Svare på et spørsmål Besvara en fråga. Jeg gjorde en feil. Det er min skyld. Jag gjorde ett misstag. Det är mitt fel. Du kjørte over krysset på rødt lys. Du körde mot rött ljus i korsningen. Være i dårlig stemning. Vara på dåligt humör. Forestillingen begynner klokken otte. Föreställningen börjar klockan åtta. 8

9 3. Läs och översätt danska! Intet av Janne Teller Jag stannade tvärt. Jag hade hört något. Ungefär som när grus trycktes ihop under en fot. Jag stirrade nedåt gången, men kunde inte se något. Om jag bara hade haft lampan. Där var det igen. Krrraaasss. Det kom från grusgången i närheten av grinden. Jag blev med ens enormt kissnödig och var på vippen att rusa över till killarna. Då kom jag ihåg vad Ole hade sagt och visste att han skulle spöa mig om jag kom sättande. Jag tog ett djupt andetag, satte händerna för munnen och åstadkom ett mörkt uggleläte genom att blåsa in luft mellan tummarna. Uuuhuuu, lät det sakta. Gruset knastrade igen och jag samlade alla mina krafter. Uuuhuuu. Uuuhuuu. Då stod Ole där. Vad är det? viskade han. Jag var så rädd att jag inte kunde svara, lyfte bara handen och pekade nedåt grusgången. Kom, sade Ole, och eftersom jag var lika rädd för att inte lyda honom som för den eller det som förorsakade krasandet, följde jag efter Ole in bland granarna där mörkret var som tätast. Vi tog några steg, sedan stannade Ole och spejade. Jag stod bakom honom och kunde inte se något. Det fanns nog heller inget att se, för Ole smög längre in. Vi rörde oss väldigt långsamt för att inte höras. Hjärtat bankade så det rungade i öronen, och det kändes som om vi smög mellan stammarna i timmar. Översättning Suzanne Sjöqvist En bok för alla, Läs och översätt norska! Gör vad du vill av Erlend Loe Vi störtar. Älskar dig. Gör vad du vill. Pappa. 15 december 2005 Det är inte min stil att skriva dagbok, men alla säger att jag borde göra det och nu har jag svårt att sova igen och ligger och känner att jag just nu är tillräckligt arg, eller tillräckligt ledsen, eller vad det nu är, för att göra något så konstigt som att skriva, och han den där killen nere i grytan, på kliniken, som i snart ett halvår har tjatat om att jag måste våga känna på min egen sorg och allt det där, han blir säkert glad nu. Jag är skittrött på folk som vill mig väl. Att alla tycker synd om mig. Det finns inga gränser. Ingen kan se på mig utan att få stackars-liten-blicken. Jag hatar det mer och mer. Jag kan hålla med om att det är lite synd om mig, men det är i så fall min ensak. Jag blir galen av att vara stackars liten hela dagarna. Som om ingen annan skulle vara med om ledsamma och svåra saker. Som om jag skulle vara den enda i hela världen som har förlorat sin familj. Fröken Meyer har alltid varit en bitch, men nu efter att jag blev ensam kvittrar hon bara och det är ingen måtta på hur okej det är att inte ha gjort läxorna och jag hade nästan föredragit att hon varit en bitch, men det kan jag liksom inte säga, och Constance, stackarn, hon vet inte hur hon ska bete sig mot mig. Häromdagen gick det till slut så långt att jag såg mig tvungen att be henne stoppa upp sina hästar i häcken. Översättning från norskan: Lotta Eklund Alfabeta Bokförlag AB 6. Testa din isländska Èg veit ekki. Hjálpa mér! Skólamáltíðir. Nafn mitt er Eskil. Hvar er klósetti? Tölvuleikur Hringrás Jag vet inte. Hjälp mig! Skolmåltider / skolmat. Mitt namn är Eskil / Jag heter Eskil. Var finns toaletten? Dataspel Cykel (sms sänt från luftrummet över Centralafrika i april 2005) 9

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Jag talar med havet. elever från Språkintroduktionens Startskola berättar om resor och vägskäl

Jag talar med havet. elever från Språkintroduktionens Startskola berättar om resor och vägskäl Jag talar med havet elever från Språkintroduktionens Startskola berättar om resor och vägskäl Förord När jag mår dåligt talar jag med havet. Havet lyssnar, suckar och bevarar mina hemligheter. Havet tycker

Läs mer

Handledning för lärare Losern & Skönheten Man måste bli nån. Tänk vad hemskt att dö och aldrig varit på TV. Ingen som googlat en

Handledning för lärare Losern & Skönheten Man måste bli nån. Tänk vad hemskt att dö och aldrig varit på TV. Ingen som googlat en Handledning för lärare Losern & Skönheten Man måste bli nån. Tänk vad hemskt att dö och aldrig varit på TV. Ingen som googlat en www.uppsalastadsteater.se, 018-14 62 00 Sagan om Losern & Skönheten Iett

Läs mer

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll.

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. TJUVEN Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. 1 Pengarna är borta, sa vår lärare Jenny. Två tusen kronor! Hon höll ett brunt kuvert i handen. Det var tomt. Jag såg på Jenny. Sedan såg jag på Diana

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

Internationell feriepraktik, 2013

Internationell feriepraktik, 2013 Internationell feriepraktik, 2013 CITAT FRÅN ELEVERNAS SKRIFTLIGA RAPPORTER Efter de två veckor vi befann oss i London känner jag mig berikad. Berikad på ny kunskap; hur det är att jobba i en butik, hur

Läs mer

Catharina Segerbank. Trösterikt. Libris

Catharina Segerbank. Trösterikt. Libris Trösterikt Catharina Segerbank Trösterikt Libris copyright 2010 Författaren och Libris förlag, Örebro omslag och formgivning Maria Mannberg tryck Scandbook, Falun 2010 isbn 978 91 7387 063 4 www.librisförlag.se

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA Jesus och vi Det finns en människa vars liv och budskap har satt djupare spår här i världen än någon annan som levt före eller efter honom. Naturligtvis tänker vi på Jesus.

Läs mer

Tänk om hon berättat. Tänk om hon berättat vad som fanns i henne.

Tänk om hon berättat. Tänk om hon berättat vad som fanns i henne. 8. Jag faller på knä vid hennes bädd. Jag säger: Älskade Gaby, snart är det bra igen. Snart får du komma hem. Min älskling, hur kunde jag göra så här? Men snart blir det bra igen, du ska få se. Då ska

Läs mer

W b e btidning btidning

W b e btidning btidning 1 Webbtidningen juni 2015 K O M V U X M A L M Ö S Ö D E R V Ä R N W W W. M A L M O. S E / K O M V U X S O D E R V A R N A N S V A R I G U T G I V A R E : A N D E R S F R E D R I K S O N R E D A K T Ö R

Läs mer

Mysterier och modiga barn

Mysterier och modiga barn 1 Mysterier och modiga barn MUNTLIGT BERÄTTANDE 1 Blodet droppar A När du lyssnar på någon som berättar är det nästan som om du spelar upp en film i huvudet. Rita en händelse du såg när du lyssnade på

Läs mer

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA Vem är min vän? Tema för de olika dagarna: Dag 2: Vän med andra Dag 1: Vän med Gud Dag 3: Vän med Guds familj Dag 4: Vän med Guds värld Inledning: Årets bibelstudier kan ses

Läs mer

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Specialskolemyndigheten Detta är en bok utgiven av Specialskolemyndigheten 2008. Författare: Axel Boklund, Johanna Hovergren, Kim Hummelvik,

Läs mer

-Jag ville faktiskt be om ursäkt jag föll för grupptrycket, fortsatte Dennis.

-Jag ville faktiskt be om ursäkt jag föll för grupptrycket, fortsatte Dennis. Blodig hämnd Dennis svarade. Det var Maria. -Hej, sa hon. -Vad bra att du ringde, sa Dennis. -Jag ville faktiskt be om ursäkt jag föll för grupptrycket, fortsatte Dennis. -Det är okej och förresten tack

Läs mer

URSPRUNGLIG KÄRLEK. av Sandra Merimo. Pjäsen har tidigare getts ut i boken "Tre pjäser av Sandra Merimo 1997-98", med numret: ISBN 91-630-7313-7

URSPRUNGLIG KÄRLEK. av Sandra Merimo. Pjäsen har tidigare getts ut i boken Tre pjäser av Sandra Merimo 1997-98, med numret: ISBN 91-630-7313-7 URSPRUNGLIG KÄRLEK av Sandra Merimo Ursprunglig kärlek Copyright 1998 Sandra Merimo Pjäsen har tidigare getts ut i boken "Tre pjäser av Sandra Merimo 1997-98", med numret: ISBN 91-630-7313-7 Alla slags

Läs mer

Juniorsoldaternas löften

Juniorsoldaternas löften U n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l Juniorsoldaternas löften F rälsningsarméns Ungdomsenhet 2005 Juniorsoldat en ung medlem i Frälsningsarmén Det du, ledare, nu håller i din hand är ett exempel

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Ungas integritet på nätet

Ungas integritet på nätet Ungas integritet på nätet En guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna En publikation i serien.se:s Internetguider av Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Ungas integritet på nätet.se:s Internetguide,

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

josef hemmingson 2000 ensam josef hemmingson 000716->000828

josef hemmingson 2000 ensam josef hemmingson 000716->000828 2000 av Josef Hemmingson 000716->000828 2000 Kapitel 1. Förord 2. Födelsen 3. När gräset blev grönt 4. Du skall icke stjäla 5. Sanningen 6. Nattens relationer 7. Filosofen 8. En amerikansk pub 9. Den mes

Läs mer

Idéer och berättelser till. Martin Lönnebos. Frälsarkransen

Idéer och berättelser till. Martin Lönnebos. Frälsarkransen Idéer och berättelser till Martin Lönnebos Frälsarkransen Frälsarkransen Varför en frälsarkrans? Med en form och rutin för bönelivet, kan man hela livet vila i det. Därför är det fantastiskt att kunna

Läs mer

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

Frihetsgudinnor. av Patrik Bergner. efter en idé av Ursula Fogelström. Personer: Inger, 45-65 år Katarina, 25-35 år Francine, 22-32 år

Frihetsgudinnor. av Patrik Bergner. efter en idé av Ursula Fogelström. Personer: Inger, 45-65 år Katarina, 25-35 år Francine, 22-32 år Frihetsgudinnor av Patrik Bergner efter en idé av Ursula Fogelström Personer:, 45-65 år, 25-35 år, 22-32 år Jönköping hösten -94 -2- Akt 1 Ett rum utan fönster. En dörr. Möbler, böcker, spel, kortlekar,

Läs mer

Nivåplaceringstest i SVENSKA

Nivåplaceringstest i SVENSKA Nivåplaceringstest i SVENSKA Varje rätt svar ger 1 poäng. Test 1 1. Läs visitkorten och svara på frågorna. Martin Bäckström Lärare Susanna Jansson Holmvägen 12, 3 tr 582 67 Göteborg Tel. 031-461 39 12

Läs mer

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail.

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail. sid. 1 Gatan är en plats som ger möjlighet för många perspektiv och infallsvinklar. Där gränser mellan fin- och fulkultur bryts ner och där olika människoöden samspelar. Gata Magazine vill skrapa bort

Läs mer

Lisa. av Ola Montán EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET. stöd med bilder och korrektur: Sarah

Lisa. av Ola Montán EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET. stöd med bilder och korrektur: Sarah Lisa EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET av Ola Montán stöd med bilder och korrektur: Sarah Lisa EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET Del I Den långa vägen mot lycka av Ola Montán 1 KAPITEL 1 Mot okänt mål Rymdskeppet

Läs mer