Innehåll. Sid Innehåll 4 Program 6 Kallelse och praktisk information 9 Dagordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Sid Innehåll 4 Program 6 Kallelse och praktisk information 9 Dagordning"

Transkript

1 1/110

2 Här är en skiss över hur Sparreviken ser ut på ett ungefär. I överkanten av kartan hittar ni själva gården, med matsal och kök (Storstugan) samt bostadsstugorna till höger om denna. Nedanför hittar ni hamnen med sjöboden, bastun och badbryggan. Kartan visar också flera bra platser för lägerbål och hajkplatser. Ni anländer hit via den väg som försvinner längst upp till vänster på kartan. 2/110

3 Innehåll Sid Innehåll 4 Program 6 Kallelse och praktisk information 9 Dagordning 11 Protokoll från Förslag på verksamhetsberättelse för Motion A om medlemsavgift 65 Motion B om rösträtt efter storlek 66 Motion C om 60/40 även i styrelsen 67 Motion D om utdrag ur belastningsregister 68 Förslag på verksamhetsplan för Diskussionsunderlag för långsiktig programplanering 86 Förslag på budget för Valberedningens förslag 90 CISV Swedens årsplan Ekonomiska riktlinjer med två bilagor 109 Mötesteknik 3/110

4 CISV Sweden s årsmöte 2012 helgens program Lördag 17 mars Frukost Öppnande av mötet Lunch Dagordningen punkt 1 6 Formalia Valberedningen redovisar sitt förslag. Kort paus för fika Dagordningen punkt 7 11 Föregående år CISV Kenya med Caroline Dagordningen punkt Förbundsfrågor Inför Åsiktstorget; presentation av Verksamhetsplanen 2012 med fokus medlemsvärvning Fika med Åsiktstorg Dagordningen punkt 16 Nya året Sustainable Development med Hannah MIddag Underhållning a la Region Väst! 4/110

5 Söndag 18 mars Frukost Dagordningen punkt 15 Nya året Fastställande av CISV Sweden s verksamhetsplan för Lunch Dagordningen punkt 17 Nya året Fastställande av CISV Sweden s budget för 2012 ev resterande punkter från dagordningen Dagordningen punkt Val Städning Hej då! Övriga frågor Mötets avslutande 5/110

6 Sida 1/3 I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokal som globala, av och för unga. Vi är CISV. Vårt mål är att de barn och ungdomar som deltar i våra läger och projekt ska få ökat självförtroende, ökad självkänsla och många nya vänner, samtidigt som de utvecklar en interkulturell kompetens av attityder, kunskap och färdigheter för ett aktivt medborgarskap i ett mångkulturellt samhälle, globalt som lokalt. Härmed kallas CISV Sweden s lokalföreningar CISV Sweden s juniorrepresentanter CISV Sweden s styrelse CISV Sweden s kommittéers/arbetsgruppers ordförande CISV Sweden s revisorer, samt inbjuds CISV Sweden s hedersledamöter, till CISV Sweden s Årsmöte den mars 2012 Anmälan Anmäl er så snart som möjligt för bättre och billigare resa. Ni anmäler er här: Sista anmälningsdag är fredag 9 mars Plats CISV Sweden s årsmöte (även kallat Vårmötet eller Stämman ) mars 2012 kommer att hållas på Sparreviken i närheten av Ljungskile, norr om Göteborg. CISV Region Väst står för det praktiska arrangemanget. Tider Årsmötet börjar klockan lördagen den 17 mars. Lördagens program sträcker sig in på kvällen med gemensam social aktivitet efter att mötet är slut för dagen. På söndagen den 18 mars avslutar vi mötet klockan Men det går även bra att komma på fredag kväll. Kostnader Lokalföreningar: CISV Sweden står för kost, logi och deltagaravgift för två personer per lokalförening. Viktigt är att när ni anmäler er anger vem som är representant för er lokalförening. Nationella kommittéer, arbetsgrupper och juniorrepresentanterna: CISV Sweden står för resa, kost, logi och deltagaravgift för en representant per kommitté eller arbetsgrupp (med undantag för jubileumskommittén där CISV Sweden står för kostnaderna för hela kommittén) samt för tre juniorrepresentanter. Styrelsen, anställda, valberedningen och mötesfunktionärer: CISV Sweden står för resa, kost, logi och deltagaravgift. CISV Sweden Building Global Friendship Address: CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, Stockholm, Sweden Phone & Fax: , Web: Organisationsnummer: /110

7 Sida 2/3 Ytterligare deltagare: Ytterligare personer som önskar delta är mycket välkomna (i mån av plats). Kostnaden är 500 SEK fredag söndag (inklusive kost, logi och deltagaravgift). Betalningen sker genom faktura efter anmälan. Personer som anmäler sig men som inte dyker upp och inte avanmäler sig senast den 15 mars debiteras 250 SEK. Boende Boende på Sparreviken finns tillgängligt från och med fredagen för dem som önskar. Ta med egna sängkläder och handduk, sovsäck är inte tillåtet. Det kan vara bra att ta med inneskor. Det är förbjudet med alkohol på gården. Städning ingår inte, utan vi städar själva före avresa. Om ni har/fixar eget boende så meddela detta i samband med anmälan. CISV Sweden strävar efter absolut tillgänglighet. Om något av nedanstående gäller för dig, var vänlig uppge det i din anmälan under Speciella önskemål, så fixar vi det tillsammans: - om ditt trosutövande påverkar ditt deltagande under helgen, - du har matrestriktioner, - du har begränsade kunskaper i svenska, - du använder/behöver hjälpmedel för ökad funktionalitet, - du har allergier, eller - du har ett hälsotillstånd som vi utifrån ett riskhanteringsperspektiv bör känna till. -- CISV Sweden tar ingen särskild hänsyn till kön vid fördelning av sovrum på våra forum. Standarden är ca 4 bäddar per rum. Uppge under Speciella önskemål i din anmälan om du har önskemål gällande sovplats. -- CISV Sweden dokumenterar en del av sin verksamhet och sina forum i foto. Om du inte vill vara med på dessa bilder var god uppge detta i din anmälan under Speciella önskemål. Vägbeskrivning Sparreviken ligger fantastiskt vid vattnet lite mindre än 7 mil norr om Göteborg. Läs mer här: Tåg/buss bokas till Ljungskile, går smidigt från Göteborg på ca en timma. Med bil söderifrån tar man E6 mot Oslo. Med bil norrifrån är nog det smidigaste är att köra mot Uddevalla på E20, E18, 44, 42, E45, Den är mer rakt på än att köra över Göteborg. Kör av E6 vid Lyckornamotet, 70 km norr om Göteborg. Kör mot Lyckorna och följ Lyckornavägen 4 km. Där vägen tar slut och havet tar vid finner du Sparreviken. Vägbeskrivning att lita på hittar du även här via hitta.se: Sparreviken. Eniros vägbeskrivning rekommenderas inte! Flyg Närmaste flygplats är Trollhättan-Vänersborgs flygplats: Samåkning CISV Sweden förespråkar att ni (inom rimliga gränser) reser med tåg, dels på grund av trafiksäkerhet och dels på grund av miljöaspekten. Om ni föredrar att ta bil till årsmötet på Sparreviken så uppmuntrar vi er att samarbeta och finna samåkningsalternativ. Om årsmötet Årsmötet är vårt högsta beslutande organ och innehåller flera olika delar. Mötet ska exempelvis 7/110

8 Sida 3/3 granska verksamhetsåret 2011, dels verksamhetsmässigt dels ekonomiskt, behandla motioner, anta verksamhetsplan och budget för 2012, samt genomföra val till förtroendeposter och avtackningar till avgående förtroendevalda, Dessutom innehåller mötet sociala aktiviteter, chansen att träffa andra engagerade CISVare och möjligheten att diskutera och förstå mer om CISVs alla olika delar och perspektiv. Inför mötet kommer handlingar att postas ut till samtliga anmälda representanter. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga att ladda ner på hemsidan för övriga deltagare. Handlingarna innehåller alla underlag, handledningar och förklaringar som behövs för att vi ska få ett tydligt, demokratiskt, kreativt och effektivt årsmöte. Planera gärna in ett möte i er lokalförening under februari så att ni tillsammans kan gå igenom handlingarna inför årsmötet och förbereda ert ombud. Motioner senast 3 februari Senast fredag 3 februari behöver vi få in motionerna. Maila era motioner (eller frågor om motioner) till CISV Swedens generalsekreterare Ur CISV Swedens stadgar 17: En motion har inkommit i stadgeenlig tid om den anmälts till styrelsen senast sex veckor före ordinarie årsmöte eller tre veckor före extra årsmöte. Motioner som anmälts för sent behandlas av årsmötet i mån av tid efter att behandling av övriga ärenden skett och i den ordning de inkommit. Motion om ändring av stadgan eller upplösning av organisationen får endast tas upp till behandling om den anmälts i stadgeenlig tid. Information från valberedningen Om du vill veta mer om hur det är att vara engagerad på nationell nivå i CISV Sweden så tveka inte på att kontakta styrelsen, eller valberedningen. Styrelsen når du via mailadressen och valberedningen här: Valberedningen ser gärna att ni informerar dem som ni har nominerat om att ni har nominerat dem. Det går såklart bra att nominera sig själv. Nomineringarna bör vara valberedningen tillhanda i början av februari, så att valberedningen kan sammanställa och skicka ut sitt förslag senast fyra veckor före årsmötet. Nominera här: VÄLKOMMEN! CISV Sweden, genom Karin Ploen Hultén, generalsekreterare. Frågor? Hör av dig till Karin på eller /110

9 Dagordning Årsmöte mars 2012 Formalia 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Val av mötesfunktionärer A) Mötesordförande B) Mötessekreterare C) Justerare tillika rösträknare 4 Fastställande av mötets behöriga utlysande 5 Fastställande av mötesteknik 6 Fastställande av dagordning Föregående år 7 Anmälan av protokoll och rapporter A) 2011 års årsmötesprotokoll B) 2011 års styrelseprotokoll C) 2011 års arbetsrapporter 8 Fastställande av verksamhetsberättelse för Fastställande av ekonomisk redovisning för Fastställande av revisionsberättelse för Fastställande av förbundsstyrelsens ansvarsfrihet för /110

10 Förbundsfrågor 12 Behandling av motioner A) Motion om medlemsavgift B) Motion om rösträtt efter storlek C) Motion om 60/40 även i styrelsen D) Motion om utdrag ur belastningsregister 13 Anmälan av eventuella förändringar i lokalföreningarnas stadgar 14 Fastställande av medlemsavgift för 2012 Nya året 15 Fastställande av verksamhetsplan för Fastställande av långsiktig programplanering för Fastställande av budget för 2012 Val 18 Val och anmälan av ledamöter A) Val av ledamot i styrelsen som ordförande (2 år) B) Val av ledamot i styrelsen som vice ordförande (2 år) C) Val av ledamöter till valberedningen (1 år) D) Val av föreningsrevisor samt suppleant för föreningsrevisor (1 år) E) Val av auktoriserad revisor (1 år) F) Anmälan av två ledamöter och en suppleant (valda av SO) till styrelsen. G) Anmälan av två nationella juniorrepresentanter och en suppleant (valda av SO) 19 Övriga frågor 20 Mötets avslutande 10/110

11 11/110

12 12/110

13 13/110

14 14/110

15 15/110

16 16/110

17 17/110

18 18/110

19 19/110

20 20/110

21 21/110

22 22/110

23 23/110

24 24/110

25 25/110

26 26/110

27 27/110

28 28/110

29 29/110

30 30/110

31 31/110

32 32/110

33 33/110

34 34/110

35 35/110

36 36/110

37 37/110

38 38/110

39 39/110

40 , Landskrona Sida 1/3 Styrelsen: Intern handling I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och för unga. Vi är CISV. Protokoll styrelsemöte augusti 2011 Närvarande: Katarina Anjert, Robin Holst, Tomas Jakobsson, Jenny Åkesson, Teresa Hansson Helgen genomfördes tillsammans med representanter för våra kommittéer Martin Hansson (utbildning), Tove Cassén (Mosaik/IPP), Frida Ekerlund (seminarieläger), Gustaf Stenlund (Mega), Oskar Börjesson (ekonomisk utveckling), Björn Kåberg (NJR), Sami Korpela (utbildning/impact). 1 FORMALIA Mötet öppnandes. Val av mötesfunktionärer: Tomas utsågs till mötesordförande och Teresa utsågs till sekreterare. Till justeringsmän valdes Robin och Jenny. Dagordningen fastställdes. 2 SEDAN FÖRRA MÖTET Föregående mötesprotokoll: Protokollet från mötet i juni lades till handlingarna. Beslut sedan förra mötet: Inga beslut att rapportera. 3 EKONOMI Ingen ny resultat- och balansräkning presenterades, men det har varit små rörelser över sommaren. När Olof avslutar sin tjänst sista augusti kommer Jenny att göra en genomgång och uppdaterar om det är någonting speciellt. Nya prislistor för våra internationella program är på gång då avgiftshöjningar röstades igenom på AIM för våra internationella program. De nya prislistorna presenteras före sista september. 4 LOKALFÖRENINGARNA Det är dags för uppstart inför hösten hos alla. Sommaren har gått bra hos de vi har fått tag på. 3-5 st per lokalförening kommer på 60-års jubileet. Tanken var att ha ett litet ordförandenätverk under jubileet, men då väldigt få ordförande kommer att vara närvarande så satsar vi på att genomföra detta under extra årsmötet/sok i stället. 5 NATIONELLA KOMMITTÉER, ARBETSGRUPPER OCH PROJEKT En fråga inför hösten som är allas ansvar är att hitta medlemmar till våra kommittéer både att nominera och prata med intresserade! Vi gick igenom alla kommittéer och uppdaterade oss kring kommittéernas arbete samt de program som det har varit jobb med under sommaren. Juniorerna kommer att genomföra en rekryteringskampanj på 60-års jubileet och under Impact. CISV Sweden Building Global Friendship Address: CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, Stockholm, Sweden Phone & Fax: , Web: Organisationsnummer: /110

41 Sida 2/3 Vi fick en rapport från sommarens Jamboree vilket blev ett lyckat deltagande från CISVs sida. Projektet beviljades under våren från IF och vi beslutade att bevilja ytterligare anslag för merkostnader upp till kr. Under de två veckor som lägret pågick utbildades 800 personer på våra sessioner. 6 NATIONELLA FORUM Programmet inför 60 årsjubileet är i princip klart. I dagsläget är det drygt 100 anmälda ochg vi förväntar oss att hamna på ca 125 st totalt. Sok och extra årsmöte Jenny och Robin ansvarar både för lokal och innehåll. Viktigt att vi får med i inbjudan hur viktigt det är att det är ordförande eller t.ex. sekreterare som representerar från lokalföreningen för att kunna utnyttja tiden så effektivt som möjligt. Åsa har ansvaret för valberedningen, men Jenny sammanställer också listan på de namn som kom fram i diskussionen med kommittéerna och Teresa listan på de kompetenser kommittéerna söker som en utgångspunkt. IMPACT höstens datum är fastställda men det saknas fortfarande en del utbildare. SO höst har bytt datum till 3-6 november. Mötet hålls i Borås. 7 CISV INTERNATIONAL En av de stora frågorna på årets AIM var vår ekonomi och vi fattade beslutet att höja våra avgifter (vilket inte gjorts på mer än 10 år) för att kunna möta den generella kostnadsökning som skett. Se mer under ekonomi. Deadline för anmälan till höstens RTF (inklusive TTT) är 16 september. Kvar i budgeten finns de två platser som Mega fick. Vi har inte utnyttjat de pengar som avsattes för styrelsen för RTF i våras och tittar på möjligheten att skicka någon på Interchangeutbildningen. 8 CISV SWEDEN S NÄTVERK Vi ser ett behov av ett möte mellan varumärke och kommunikation, kansliet och styrelsen under hösten för att kunna samordna våra insatser och vårt budskap. Se vidare prioriterat utvecklingsområde samt finansiering. 9 STYRELSENS VERKSAMHETSPLANERING OCH UPPFÖLJNING Ingenting specifikt att rapportera. Styrelsen träffas nästa gång i samband med 60-års jubileet. 10 PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Mer och bättre utbildning Kontinuerlig fredsutbildning, transparens och ekonomi Marknadsföring/rekrytering erkänd organisation och samarbetspartners Kommittén för varumärke och kommunikation samt utbildningskommittén är väldigt viktiga för våra prioriterade utvecklingsområden. Vi kommer att ha fokus på dessa frågor under styrelsemötet i september. 11FINANSIERING Vi har lämnat in årets ansökan till ungdomsstyrelsen. Klart är att vi under 2012 kommer att få utvecklingsbidrag i stället för strukturbidrag. Detta kommer att få stora ekonomiska konsekvenser. Vi vet inte de exakta siffrorna men vi räknar med en intäktsminskning från 520 tusen till ca 400 tusen. En plan för hur vi ska hantera detta kommer att tas fram under hösten. Från och med 2013 är det ett nytt system som vi inte helt vet de ekonomiska konsekvenserna av, men vi räknar med högre intäkter igen. Ansökan grundar sig i år på medlemmar (under 2010) mellan 7 och 25 år. Medlemsvärvningen som genomfördes av Paxevo under sommaren gav mer än 6000 nya medlemmar framför allt från Västsverige. För lokalföreningarna är detta ett jättejobb att förvalta men också en otrolig möjlighet! Kvar att lösa är hur får vi in dem i medlemsregistret och där tittar vi på två olika lösningar att köpa tjänsten eller att arvodera någon. 41/110

42 Sida 3/3 12 KANSLI OCH ADMINISTRATION Styrelsen beslutar att tjänsten som sekreterare görs om till Generalsekreterare med ett lönetillägg för arbetsgivaransvaret för övrig anställd personal och praktikanter. Karin Ploen-Hultèn tilldelas denna tjänst. Ordförande har arbetsgivaransvaret för Generalsekreteraren. Styrelsen beslutar att då arbetsgivaransvaret går över till Generalsekreteraren minska Ordförandes arvode med motsvarande del som utgår för arbetsgivaransvaret till Generalsekreteraren. Styrelsen beslutar att anställa Stig Kronqvist som kassör fr.o.m. 1:a september. Styrelsen beslutar att anställa Nathalie Milina på en tidsbegränsad anställning på 50% med lönebidrag. Arbetet med att titta på ett nytt medlemsregister fortgår och det kommer att begäras in två offerter i veckan. Tomas Jakobsson mötesordförande Robin Holst justerare Jenny Åkesson justerare 42/110

43 43/110

44 44/110

45 45/110

46 46/110

47 47/110

48 48/110

49 49/110

50 Sida 1/14 Verksamhetsberättelse Verksamhetens inriktning 2. Utveckling 3. Förtroendevalda 4. Lokalföreningar och medlemmar 5. Programverksamhet 6. Forum 7. Utbildningar 8. Projekt 9. Nätverk 10. Kommunikation, IT och varumärke 11. Ledning, samordning och administration 12. Finansiering 1. Verksamhetens inriktning CISV är en global, demokratisk, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och för unga. Vi är CISV. Sedan starten 1951 har vi genomfört mer än 5100 internationella läger och projekt med ca deltagare. CISV är en operativ samarbetspartner till UNESCO. Att vara världsmedborgare innebär att ta ställning och engagera sig för en fredligare värld. Tillsammans skapar vi projekt för en ökad kulturell förståelse, för de mänskliga rättigheterna, för bra utbildning till alla, för en fredlig lösning av alla konflikter, för jämlikhet och jämställdhet och mot rasism, fattigdom och miljöförstöring. CISV finns på 200 platser i världen, i Borås, Buenos Aires, Bombay, osv. Vi är en demokratisk organisation som bygger på samarbete och ideellt engagemang. Överallt och ständigt skapar vi nya läger och projekt. Tillsammans har vi bestämt oss för att det går skapa en bättre värld, ett litet steg i taget. Varje år genomför CISV massor av läger och projekt. Gemensamt för våra läger och projekt är att barn och unga ges möjlighet att lära sig mer om olika kulturer, samarbeta och ha roligt tillsammans med andra, träffa nya vänner och utveckla sig själva som världsmedborgare. Vissa projekt handlar om att träffas ett par kvällar och exempelvis skapa en teater tillsammans, andra läger är flera veckor och med deltagare från många olika länder. CISVs mål är att de barn och ungdomar som deltar i våra läger och projekt ska få ökat självförtroende, ökad självkänsla och många nya vänner, samtidigt som de utvecklar en interkulturell kompetens av attityder, kunskap och färdigheter för ett aktivt medborgarskap i ett mångkulturellt samhälle. 50/110

51 CISV Sweden s verksamhetsberättelse 2011 Sid 2/14 2. Utveckling 2011 är ett år då CISV firat sitt 60årsjubileum som världsomspännande organisation. CISV Sweden valde att fira detta med en helg av aktiviteter och fest, där gamla och nya Cisvare möttes. De olika lokalföreningarna har firat på olika sätt, projekt, fest, Peace Oneday, och ett fokus på medlemsvärvning och information om vad vi gör i CISV! Internationellt startade CISV under 2011, upp en översyn och organisations utveckling som ska göra CISV internationell till en modern och uppdaterad organisation. CISV Sweden följer arbetet med detta och beslut om hur framtiden ska se ut för CISV internationellt, kommer till sommarn 2012 på det internationella årsmötet AIM i Paris. Hur detta kommer att påverka CISV Sweden och vår verksamhet vet vi ännu inte, men ser fram emot att ta del av förbättringsarbetet. Utbildning är vårt främsta verktyg, IMPACT helgerna nationellt är ett sätt att bidra till god kvalitet och stödja den lokala verksamheten. Utvecklings och förbättrings arbete med IMPACT är ständigt pågående, och massor av CISV:are har deltagit i utbildningarna under året. Systemet för utbildare på dessa helger tar mer och mer form, och har under året utvecklats och uppdraget som utbildare utvecklas. Som utbildare finns det möjlighet att delta i utbildning för utbildare, både nationellt och internationellt. I det fortsatta arbetet för CISV är en utmaning att ta vara på de kompetenser som utbildarna fått och göra uppdraget attraktivt långsiktigt. Under Styrelse och Kommitté helgen deltog även lokalföreningsordförandena detta gav tillfälle att arbeta på temat i den strategiska planeringen Mind the Gap en samverkan och många klargörande kring olika organisations och utvecklingsfrågor kom upp på bordet och en fortsättning med ett stärkt nationellt och lokalt arbete i samverkan gynnar organisationen. Under året har styrelsen haft ett fortsatt fokus på ett fungerande kansli som kan arbeta under trygga arbetsformer och med ett uppdrag som är tydligt. Kostnaderna för kansliet har under 2011 halverats och är nu i den nivå som vi bedömer föreningen kan klara långsiktigt. Medlemsrekryteringen under 2011 var ett annat fokus och här är föreningen nu i en situation att flera tusen personer anmält sig som medlemmar med ett intresse för föreningen. Det fortsatta arbetet med att fortsatt värva och behålla dessa under 2012 är nästa utmaning. 3. Förtroendevalda Representanter till CISV Sweden s Årsmöte den mars 2011 på Högabergsgården, Gränna: CISV Borås, Ulrika Geeraedts CISV Båstad-Bjäre, Kent Larsson CISV Göteborg, Jacob Möllstam CISV Halmstad, Jens Johansson CISV Helsingborg, Anna Jönsson CISV Håbo, Evelyn Jokinen CISV Jönköping, Elisabeth Du Rietz, (och Karin Wikström). CISV Linköping, Axel Israelsson CISV MyTellus, Community Ellen Rue CISV Mölndal, Monica Lönskov Sandelin CISV Stockholm, Anni Parent, (och Olof Rutgersson) CISV Umeå Annika Callesen CISV Östersund Maria Wärdell Nationell Juniorrepresentant Ulrika Dane (CISV Stockholm) Nationell Juniorrepresentant Björn Kåberger (CISV Mölndal) 51/110

52 CISV Sweden s verksamhetsberättelse 2011 Sid 3/14 Mötesordförande var Bengt Hedberg (CISV Mölndal). Mötessekreterare var Karin Ploen Hultén. Justerare och tillika rösträknare var Erik Andersson (CISV Umeå) och Ulrika Geeraedts (CISV Borås). Frånvarande var CISV Kalmar-Öland, CISV Strängnäs och CISV Västerås. Representanter till CISV Sweden s extra Årsmöte den november på Styrelse- och Kommittéehelgen beläget på Brommagården, Trosa: CISV Båstad-Bjäre, Kent Larsson CISV Göteborg, Jacob Möllstam CISV Halmstad, Mia Forslund CISV Helsingborg, Andreas Nord CISV Håbo, Jenny Aldheim CISV Jönköping, Elisabeth du Rietz CISV Linköping, Joakim Bökman CISV Malmö-Lund, Gustav Leidstedt CISV Mölndal, Margareta Cannerfors CISV Umeå, Annika Callesen CISV Västerås, Peter Persson Nationell Juniorrepresentant, Ulrika Dane (CISV Stockholm) Nationell Juniorrepresentant, Björn Kåberger (CISV Mölndal) Mötesordföranden var Tove Casén Nylander. Mötessekreterare var Karin Ploen Hultén. justerare och tillika rösträknare valdes Nathalie Milina och Jenny Aldheim. Frånvarande var CISV Borås, CISV Kalmar-Öland, CISV MyTellus Community, CISV Stockholm och CISV Strängnäs. Styrelse för CISV Sweden 2011 var: Åsa Callesen, Ordförande Tomas Jakobsson, Vice Ordförande Katarina Anjert, Vice Ordförande Teresa Hansson, Trustee Anna Lindström, Inkommande Trustee Jenny Åkesson, Ekonomiskt Ansvar Robin Holst, Juniorrepresentant Martina Aldvén, Juniorrepresentant Jesper Nilsson Juniorrepresentant (suppleant t o m sep 2011) Malin Rydbom, Juniorrepresentant (från nov 2011) Nationella kommittéer och arbetsgrupper 2011 var: Nationella juniorrepresentanter: Ulrika Dane, Björn Kåberger och Saga Forslind (suppleant). Inkluderingsgruppen avslutade sitt uppdrag på årsmötet i mars: Cecilia Elmqvist, ordförande, och Frida Nilsson, Lisa Nissen samt Freja Lina Huhle, ledamöter. Mega-kommittén: Gustav Leidstedt, ordförande och Hanna Kvist, Evelyn Jokinen, Anni Parent, Fidelie Christensen samt Fredrik Olsson, ledamöter. Seminarielägerkommittén: Frida Ekerlund, ordförande och Sandra Johansson, Stefanie Nagler Nygren, Sara Willman, Pernille Knudsen (t o m april 2011) samt Konrad Berggren (t o m feb 2011) ledamöter. 52/110

53 CISV Sweden s verksamhetsberättelse 2011 Sid 4/14 Mosaik/IPP-kommittén: Louise Dane, ordförande och Lina Reimers, Tove Casén, Joanda Svenheden samt Linda Persson, ledamöter. Buddy Kenya arbetsgruppen: Hassan Likhaya ordförande och Stina Abrahamsson ledamot. Interchangekommittén: Eva Mörk ordförande och Jennie Wiberg, ledamot. Kommittén för Varumärke och kommunikation och IT: De båda kommittéerna har i praktiken slagits ihop till en gemensam, med följande sammansättning: Helene Pihlström, ordförande, och Rebecca Blad, Nathalie Milina, Anna Bjurholm, My Starbrink, Olof Rutgersson samt Thomas Hammargren, ledamöter. Kommittén för Ekonomisk Utveckling: Oskar Börjesson ordförande och Håkan Rasmusson ledamot. Utbildningskommittén: Martin Hansson, ordförande, Stefan Karlsson, Jacob Möllstam (t o m ), Sami Korpela, Tomas Callesen samt Sinem Yilmaz, ledamöter. Risk Management-kommittén: Mia Forslund, ordförande, Clara Brandkvist, ledamot. Valberedningen: Cecilia Elmqvist ordförande, Maja Pommer, Kent Larsson, ledamöter. Revisorer: Ulf Sundborg Auktoriserad revisor (KPMG Täby), Rasmus Hedin Föreningsrevisor samt Elna Axelsson Föreningsrevisorsuppleant. Hedersledamöter under 2011 var: Lars-Olov Bengtzelius, Anita Edvardson, Barbro Fock och Birgitta Riesbeck. Anställda under 2011: Karin Ploen Hultén, Generalsekreterare Sami Korpela, Utbildningssamordnare Nathalie Milina, Projektsamordnare (från och med sep 2011) Olof Sjögren, Förbundskassör (till och med aug 2011) Stig Cronquist, Förbundskassör (från och med sep 2011) Hannah Davey, EVS praktikant (från och med nov 2011) 4. Lokalföreningar och medlemmar CISV finns på 200 platser i världen, i Borås, Buenos Aires, Bombay, osv. Vi är en demokratisk organisation som bygger på samarbete och ideellt engagemang. Överallt och ständigt skapar vi nya läger och projekt. Tillsammans har vi bestämt oss för att det går skapa en bättre värld, ett steg i taget. CISV Sweden har 17 lokalföreningar, med verksamhet i 12 olika län. Lokalföreningarna är indelade i följande grupper Region nord: CISV Umeå och CISV Östersund Region öst: CISV Håbo, CISV Linköping, CISV Stockholm, CISV Strängnäs och CISV Västerås Region väst: CISV Borås, CISV Göteborg, CISV Mölndal och CISV Jönköping Region syd: CISV Båstad-Bjäre, CISV Halmstad, CISV Helsingborg, CISV Kalmar- Öland och CISV Malmö-Lund CISV MyTellus Community CISV Sweden s 17 lokalföreningar hade per 31 december 2011 sammanlagt enskilda medlemmar varav i åldern 6 25 år (87 %). Motsvarande siffror för 2010 är enskilda medlemmar varav i åldern 7 25 år (66 %). 53/110

54 CISV Sweden s verksamhetsberättelse 2011 Sid 5/14 5. Programverksamhet Varje år genomför CISV massor av läger och projekt. Gemensamt för våra läger och projekt är att barn och unga ges möjlighet att lära sig mer om olika kulturer, samarbeta och ha roligt tillsammans med andra, träffa nya vänner och utveckla sig själva som världsmedborgare. Vissa projekt handlar om att träffas ett par kvällar och exempelvis skapa en teater tillsammans, andra läger är flera veckor och med deltagare från många olika länder. Vi jobbar med allvarliga och viktiga frågor, men vi gör det på ett positivt och lustfyllt sätt med vardagliga, roliga och konkreta metoder. Vi toppar aldrig laget, vi använder ett ledarskap som är motsatsen till elitistiskt och hierarkiskt. Vi strävar ständigt efter att alla ska känna sig välkomna och delaktiga, oavsett vilken gud man tror på, var man bor eller i vilket land ens föräldrar är födda, vem man blir kär i, om man snart ska fylla 100 år eller om man till exempel kommunicerar med teckenspråk. Vi ser heller ingen poäng i att hålla på och tävla en massa, samarbete är mycket roligare. Alla CISVs läger och projekt är skräddarsydda för att passa deltagarnas ålder och intresse. CISV arbetar med sju olika program inom vilka alla läger och projekt skapas. De sju programmen gör det möjligt för oss att garantera kvalitén i alla våra läger och projekt. Mosaik-programmet Mosaik är en unik metod för samhällsbaserad fredsutbildning och består av unika fredsutbildande projekt. Projekten ger verktyg och möjligheter att skapa konkret förändring för ett fredligare närsamhälle. Mosaikprojekt syftar till att ta sig an den lokala verkligheten, utforska den, och låta deltagarna inse att det går att förändra den värld vi lever i. Projekten planeras så att deltagarna genomgår tre faser; upptäcka, förstå och skapa. Härigenom utvecklar deltagarna attityder, kunskaper och färdigheter de sedan kan ta med sig vidare i sitt fortsatta engagemang för en mer rättvis och schysst värld. Under 2011 genomfördes två mosaikprojekt i Sverige, varav båda uppfyllde mosaikprogrammets mål. VÄXA 2012, CISV Jönköping Projektet syftade till att engagera ungdomar till att bli bra ledare och goda förebilder i lokalsamhället och inom ideella föreningar genom att utveckla deras förmåga och ge dem redskap att leda och samverka med andra. Projektet genomfördes genom att det arrangerade workshops på olika teman relaterade till projektets syfte (exempelvis kring förebilder, konflikter, den egna självbilden osv). Utöver detta arrangerades träffar och studiebesök med lokala beslutsfattare. Deltagarna i projektet gavs på så sätt en omfattande och djup ledarskapsutbildning där de kontinuerligt fick utvärdera och analysera sitt eget ledarskap. Projektet avslutades med att deltagarna själva planerade och genomförde ett läger där de var ledare för en grupp yngre deltagare. På så vis fick de möjlighet att praktiskt använda sig av sina nya attityder, kunskaper och färdigheter. Effective action!, CISV Linköping Projektet syftade till att ge deltagarna en förståelse av ett specifikt miljöproblem och känslan av att de kan påverka samt ge dem verktyg och utrymme att faktiskt åstadkomma en förändring. Projektet bestod av tre delar. Under den första delen lärde sig deltagarna mer om Östergötlands miljömål. Under den andra delen valde de ett specifikt miljömål, som handlade om buller, som de lärde sig mer om. De undersökte också hur de bäst skulle åstadkomma en förändring i frågan. Den tredje och sista delen innebar att deltagarna kontaktade kommunstyrelsen med frågor som kommunstyrelsen tog upp under ett av sina möten. Village-programmet (Barnby) Village-programmet är ett stort äventyr och en unik lägerbaserad upplevelse. Dagarna fylls av olika lekar och aktiviteter där alla deltar tillsammans. Syftet är samarbete samt interkulturell 54/110

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Sida 1/14 Verksamhetsberättelse 2011 1. Verksamhetens inriktning 2. Utveckling 3. Förtroendevalda 4. Lokalföreningar och medlemmar 5. Programverksamhet 6. Forum 7. Utbildningar 8. Projekt 9. Nätverk 10.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 1. Verksamhetens inriktning 2. Utveckling 3. Förtroendevalda 4. Lokalförening och medlemmar 5. Programverksamhet 6. Forum 7. Utbildningar 8. Nätverk 9. Finansiering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Sida 1/14 Verksamhetsberättelse 2012 Möjligheternas år 1. Lokalföreningar och medlemmar 2. Utbildning 3. Verksamhet och projekt 4. Forum 5. Nätverk 6. Kommunikation, IT och varumärke 7. Ledning och samordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 CISV Sweden s verksamhetsberättelse 2010 Sid 1/16 Verksamhetsberättelse 2010 1. Verksamhetens inriktning 2. Utveckling 3. Förtroendevalda 4. Lokalföreningar och medlemmar 5. Programverksamhet 6. Forum

Läs mer

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Sida 1/5 Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 1 Namn och uppdrag I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Infopack. Juniorernas feb. årsmöte

Infopack. Juniorernas feb. årsmöte Infopack Juniorernas 24-26 feb årsmöte Vad är Juniorernas årsmöte? På Juniorernas årsmöte samlas juniorer från hela Sverige för att höja sina röster om hur CISV Sweden ska utvecklas. Vi enas om hur de

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 2009-01-20, Stockholm Sida 1/6 Verksamhetsberättelse 2015 CISV Sweden Address: CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, 117 30 Stockholm, Sweden E-mail: secretary@se.cisv.org, Phone +46 8 7515544, Webb: www.cisv.se

Läs mer

Innehåll. Årsmöte 2010. Sid Vad. 1 Innehållsförteckning. 2 Förord 1: Vad kommer att engagera dig under 2010? 3 Förord 2: Ett årsmöte

Innehåll. Årsmöte 2010. Sid Vad. 1 Innehållsförteckning. 2 Förord 1: Vad kommer att engagera dig under 2010? 3 Förord 2: Ett årsmöte Innehåll Sid Vad 1 Innehållsförteckning 2 Förord 1: Vad kommer att engagera dig under 2010? 3 Förord 2: Ett årsmöte 4 Kallelse och praktisk information 7 Agenda 8 3 Val av mötesfunktionärer 8 4 Fastställande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Under 2013 har styrelsen arbetat med de tre olika temaområdena som tagits fram och format den nya versionen av CISV Swedens verksamhetsplan. Vi såg för ett år sedan en möjlighet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN CISV SWEDEN 2015

VERKSAMHETSPLAN CISV SWEDEN 2015 VERKSAMHETSPLAN CISV SWEDEN 2015 CISV Sweden har förändrats under de senaste åren. De tre övergripande målen om en aktiv, fredsutbildande organisation med stor gemenskap togs fram 2013 med tanken att de

Läs mer

Kallelse: CISV Swedens Höstforum med extrastämma den 1-2 oktober.

Kallelse: CISV Swedens Höstforum med extrastämma den 1-2 oktober. Kallelse: CISV Swedens Höstforum med extrastämma den 1-2 oktober. Välkommen till Höstforum Målet med höstforum 2016 är att vi ska inspireras i vårt engagemang och få kunskap och information som underlättar

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Sida 1/6

Verksamhetsberättelse 2014. Sida 1/6 Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1/6 CISV Strängnäs Verksamhetsberättelse 2014 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta metoder och utifrån samhällets

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Verksamhetsplan 2008. 1. Inledning

Verksamhetsplan 2008. 1. Inledning Sidan 1 av 12 Verksamhetsplan 2008 1. Inledning 2. Prioriterade utvecklingsområden 3. Forum 4. Utbildningar 5. Övrig verksamhet 6. Projekt 7. Nätverk 8. Kommunikation och varumärke 9. Ledning och samordning

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

CISV Swedens Höstforum med extrastämma den 3-4 oktober

CISV Swedens Höstforum med extrastämma den 3-4 oktober CISV Swedens Höstforum med extrastämma den 3-4 oktober Välkommen till 2015 års upplaga av Höstforum, den 3 4 oktober. Höstforumet är en mötesplats för lokalföreningar, kommittéer, styrelsen och andra intresserade.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Att vara en fredsutbildande, aktiv organisation med stor gemenskap är det som genomsyrar vår ambition som organisation. Dessa värderingsområden har varit i fokus för CISV Swedens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Årsmöte 12-13 mars 2016 Möteshandlingar

Årsmöte 12-13 mars 2016 Möteshandlingar 1 Årsmöte 12-13 mars 2016 Möteshandlingar Innehåll Välkommen 3 Kallelse och praktisk information 4 Dagordning 8 Föregående år Verksamhetsberättelse 2015 10 Ekonomisk redovisning 2015 32 Revisionsrapport

Läs mer

Nyhetsbrev CISV Malmö-Lund, Augusti 2015

Nyhetsbrev CISV Malmö-Lund, Augusti 2015 Månadens nyhetsbrev från CISV Sweden Läs nyhetsbrevet i din webbläsare Nyhetsbrev CISV Malmö-Lund, Augusti 2015 Här kommer höstens första nyhetsbrev! Såhär när en höst full av aktivitet sakta närmar sig

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

CISV Mölndal ska fortsätta att ha den bredd och fördelning på lokala, nationella och internationella åtagande som nu finns i föreningen.

CISV Mölndal ska fortsätta att ha den bredd och fördelning på lokala, nationella och internationella åtagande som nu finns i föreningen. VERKSAMHETSPLAN CISV Mölndal 2015-09-01 2016-08-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan STADGAR Unesco LUCS Lokalt Unescocenter för samverkan Stadgar antagna vid årsmötet 9 maj 2014 STADGAR FÖR UNESCOCENTER LUCS Fastställda av konstituerande årsmöte 2014-05-09 1 Ändamål Lokalt Unescocenter

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

CISV-nytt Helsingborg Nr 2 2013

CISV-nytt Helsingborg Nr 2 2013 CISV-nytt Helsingborg Nr 2 2013 Hösten är här och naturen byter om till andra färger. Inom vår lokalförening händer mycket! I skrivande stund förbereder sig många barn och ungdomar för helgens Halloweenläger.

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

IPP med CISV Sweden 2012 - kul att du visat intresse!

IPP med CISV Sweden 2012 - kul att du visat intresse! 2011-12-05, Stockholm Sida 1/9 Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokal som globala, av och för unga.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

HÖSTBLADET. Styrelsen inleder. Informationsträff. Tack! Juniorhelg. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

HÖSTBLADET. Styrelsen inleder. Informationsträff. Tack! Juniorhelg. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder De senaste månaderna har det hänt många roliga saker i CISV Linköping. Vi har skickat iväg fyra delegationer på olika läger, arrangerat ett eget Youth Meeting och haft en medlemsträff

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN CISV SWEDEN 2016

VERKSAMHETSPLAN CISV SWEDEN 2016 VERKSAMHETSPLAN CISV SWEDEN 2016 Våra tre övergripande mål om en aktiv, fredsutbildande organisation med stor gemenskap utgör även i år ramen för CISV Sweden. Verksamhetsplanen för 2016 håller samma struktur

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen Årsmötet 2016 I år anordnar vi vårt årsmöte i Kristianstad på Mötesplatsen. Vi börjar med vårt årsmöte där vi har bjudit in politiker till mötesfunktionärer. Efter årsmötet har vi lite fika och sen ska

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING Tid: Söndagen den 7 mars 2004 Plats: Beslutande: Dansens Hus Samtliga närvarande Sekreterare Britt Sandström Årsmötets ordförande Lotten Wahlström Lars Roslund

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer