Året Spiritus Mundis styrelse. Spiritus Mundis organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året 2007. Spiritus Mundis styrelse. Spiritus Mundis organisation"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2007

2 Året 2007 Året 2007 har varit ett innehållsrikt och utvecklande år för Kulturföreningen Spiritus Mundi. Verksamheten har expanderat och etablerat sig som en stark drivkraft i arbetet med kultur som integrationsverktyg. Både på lokal, nationell och internationell nivå har föreningen utfört projekt och uppdrag eller planerat för kommande sådana var det år då över barn och ungdomar fick mötas i Spiritus Mundis lokaler i Malmö och genom musiken lära känna varandra bättre över kulturella och sociala gränser var också det år då 140 elever från fyra olika skolor stod på Malmö Operas scen och framförde egenhändigt komponerade låtar inför en fullsatt publik. Stolta föräldrar, lärare, syskon, vänner, politiker och musikälskare från hela Malmö fyllde läktarplatserna. Under den här kvällen fanns hela det mångkulturella Malmö samlat sida vid sida. Bilden, av föräldrar och barn som sällan eller aldrig har mötts men nu förenades i en gemensam vision om ett bättre Malmö, fungerade som en inspiration för organisationen under hela året. (Bild från Operan) Spiritus Mundi drev två huvudsakliga projekt på lokal nivå under Konserten på Malmö Opera i maj var den sprakande finalen på projektet Malmö är ni med oss?, som i sin tur avslutade Spiritus Mundis huvudprojekt Möten-Musik-Mångfald, genomfört med medel från ESF (Europeiska Socialfonden). Det andra projektet, Gunga Malmö!, var ett arrangemang under den europeiska ungdomskampanjen All Different All Equals avslutningskonferens i Malmö i oktober. Genom Gunga Malmö! fick Spiritus Mundi en unik möjlighet att arbeta med frågor som rör delaktighet och mänskliga rättigheter tillsammans med över 20 av Malmös ungdomsorganisationer. På den nationella nivån påbörjades i november projektet Botkyrka, är ni med oss?, ett projekt där 60 elever från fyra olika skolor under 2008 kommer att skriva text och musik tillsammans med Spiritus Mundis musiker och pedagoger. Den internationella kulturdialogen nådde även den nya framgångar under 2007 med föredrag av Spiritus Mundi i Tripoli och Peking, samt inledande av kulturutbyte med Riyadh, Saudiarabien, som kommer att utföras mellan svenska och saudiska barn under Spiritus Mundis styrelse En utökad styrelse etablerades under året: Henrik Melius grundare och ordförande Spiritus Mundi Åsa Skosgström-Feldt vd Hungerprojektet Sverige Jeanette Ohlsson vd och grundare Kulturlänk AB Jan Hjärpe - professor emeritus Thomas Holst koordinator Spiritus Mundi Falah Sabbar kompositör Yasmine Arhan-Modéer - projektmanager Yasemin Arhan Consulting Styrelsens arbete omfattade kreativa beslutsprocesser i ett flertal olika projekt. Det stora ESF finansierade projektet Möten Musik Mångfald, i samarbete med Musik i Syd, behandlades på styrelsens möten under första hälften av året. Översyn och långsiktiga effekter av projekt med medel beviljade av Stiftelsen Framtidens Kultur, behandlades kontinuerligt under ordinarie och extrainkallade styrelsemöten. Tätt efter att samarbetsprojektet med Musik i Syd avslutats blev Spiritus Mundi engagerade av Malmö stad och Ungdomsstyrelsen i projektet Gunga Malmö!. Detta, samt de förberedelser som krävdes inför 2008 och projektet Wag the City med finansiering från Allmänna Arvsfonden, gjorde att omsättningen steg och styrelsen utökades därför med tre ledamöter. Spiritus Mundis organisation 2007 var ett år då Spiritus Mundis lokaler fylldes av kreativitet och en rad projekt genomfördes. Förutom den organisatoriska basen med projektledare, koordinatorer och producenter fanns musiker, skådespelare och dansare knutna till verksamheten. Samarbetet med Arbetsförmedlingen Kultur i Malmö möjliggjorde att Spiritus Mundi kunde erbjuda arbetstillfällen till arbetslösa kulturarbetare, ofta med annan kulturell bakgrund än den svenska. Många av dessa deltog genom olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I samband med att Möten-Musik-Mångfald avslutades i september 2007 innebar det att organisationen effektiviserades och minskade i omfång. Den operativa verksamheten under 2007 bestod av följande personer: Henrik Melius verksamhetschef och projektledare

3 Thomas Holst koordinator/musiker Oskar Ling kreativ producent/musiker Petra Kuritzén processledare Peter Hallin grafiker/illustratör Falah Sabbar musiker/översättare Johan Björkwall skribent/redaktör Anna Voltchkova musiker/översättare Hanaa Lami receptionist/assistent Lotta Larsson - Ekonomiassistent Kim Orheden filmare/fotograf Anna Voltchkova musiker/översättare Hanaa Lami receptionist/assistent Magnus Denker fotograf Homam Mawed filmare Mouhamad Keblawi filmare Paula Wollerstrand assistent Sunita Santa assistent Nemo Adam - receptionist Den konstnärliga verksamheten 2007 bestod av följande personer: Irya Gmeyner kreativ producent/musiker Hanna Thorstensen dansare Camilla Larsson sångerska Mikael Sethson skådespelare Paul Slawik musiker Krister Palmqvist musiker Stefan Glave musiker Jaime Salazar musiker Tomas Erlandsson musiker Max Soumah - musiker Marianne Csizmadia musiker Darine Afyouni sångerska Rayam Jazairi - skådespelerska Internationell kulturdialog Spiritus Mundis Henrik Melius blev inbjuden för att föreläsa på temat How culture exchange can improve the image of Islam in the West under invigningsveckan av Tripoli som arabvärldens kulturhuvudstad år I oktober blev han även inbjuden av The International Music Council (IMC) för att hålla ett föredrag under temat World Music or Musics of the World i Peking. Föredraget hölls den 13 oktober och var en del av IMCs andra upplaga av World Forum on Music. Tv-kanalen Al-Jazeera kom till Malmö för att göra ett reportage om Spiritus Mundi den 26 mars. De filmade vår verksamhet och gjorde intervjuer. Inslaget om Spiritus Mundi visades över hela Mellanöstern. De engelskspråkiga sändningarna från Al-Jazeera gjorde att inslaget även kunde ses i Sverige. Ett konstutbyte mellan skolbarn från Malmö och Riyadh tog form på allvar när Saudiarabiens svenska ambassadör, Jan Thesleff, besökte Spiritus Mundi i augusti för att diskutera det kommande projektet där svenska och saudiska barn ska träffas för att utbyta erfarenheter genom skapandet av konst. Idén föddes dock redan tidigare under året, i februari, då Spiritus Mundi fick två representanter inbjudna till Janadriyah-festivalen i Saudiarabien. I samtal med den svenska ambassadören då föddes idén. Konstutbytet kommer att ske i april (Riyadh) och oktober (Malmö). I december deltog en representant från Spiritus Mundi på en konferens i Newcastle bl.a. angående hur interkulturell dialog kan medverka till att utforska och stärka europeisk identitet. Konferensen hölls november i Newcastle, England. Spiritus Mundi fanns representerat som en av de fristående aktörer som arbetar med interkulturell dialog som integrationsverktyg. Med på plats i Newcastle fanns föreningar (NGOs), tjänstemän och politiska representanter från integrations- och kulturområdet från Newcastle, Malmö, Köpenhamn och Tallinn. Projekt Möten-Musik-Mångfald & Malmö är ni med oss? Projektet Möten-Musik-Mångfald, i samarbete med Musik i Syd och med stöd av Svenska ESF-rådet, pågick under hela året

4 fram till slutdatumet den 30 september. En del av arbetet inom projektet var att med ca 140 elever från mellan- och högstadiet, komponera och spela in musik. Arbetet ägde rum både i vår lokal och ute på vissa av de skolor som medverkade i projektet. De fyra stadsdelar som deltog var Rosengård, Fosie, Södra innerstaden och Limhamn/Bunkeflo. Grundtanken var att öka integration och samhörighet över stadsdelsgränserna. Elever träffades över stadsdelsgränserna för att skriva musik tillsammans. Musiken spelades in av Spiritus Mundis musiker och barnen spelade in sång. Det resulterade i en skiva om 18 låtar. Barnen träffades sedan igen för rep inför ett antal konserter. På Palladium hölls fyra konserter för klasskamrater och inför ett fullsatt Malmö Opera blev det grand finale den 31 maj. Allt material kring cd-produktionen och konserterna gjordes in-house inspelning, design av skiva, affisch, flyer och textmaterial. Enbart mastering av cd-skivan och tryck av cd, affisch, flyer etc. sköttes externt. Föreställningen och hela processen gick under namnet Malmö är ni med oss? och fick väldigt positiv respons från barnen, pedagoger, föräldrar, politiker och andra inblandade. En del av projektet bestod av Kulturambassasdörsutbildningen som åsyftade att skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden för kulturarbetare, musiker, svenskar, både med och utan invandrarbakgrund. Kommunikationsverktyg baserade på ledarskapsutbildning som ges till multinationella företag erbjöds deltagarna i olika omfattning beroende på under vilka förutsättningar de deltog i projektet. Gunga Malmö! Malmö är ni med oss? följdes av efterarbete, samtidigt som nästa uppdrag, Gunga Malmö!, påbörjades. Gunga Malmö arrangerades av Spiritus Mundi på uppdrag av Malmö Stad den 6 oktober i Stapelbäddsparken. Det utgick från en framtidsvision av Malmö där stadens ungdomsföreningar presenterade sin bild av hur de vill att Malmö ska se ut i framtiden. Gunga Malmö! var en del av den europeiska kampanjen All Different All equal som höll sin avslutningskonferens i Malmö 4-7 oktober. Syftet med Gunga Malmö! var dels att låta Malmös ungdomsföreningar presentera sig för de europeiska delegaterna och dels att skapa nätverksbyggande processer, både mellan föreningar och delegater, men även mellan Malmös ungdomsföreningar. Gunga Malmö! blev startskottet för vad som senare ska bli det treåriga projektet Wag the City. Från och med juni, då Spiritus Mundi fick uppdraget, påbörjades projektering, förberedelser, kontakt med föreningar etc. och senare efterarbete och utvärdering. Även här gjordes allt arbete in-house programblad, banderoll, reklamannons, t-shirt, textmaterial mm. Även en officiell Gunga Malmö-låt spelades in av Malmö-artisterna Leslie & Castello, producerad av The Magnet (Oskar Ling från Spiritus Mundi och David Raflund, Prominent). En hemsida (www.gungamalmo.se) gjordes av en Kaospilot, men innehållet framställdes av oss. Serien Ragnar - en man i mängden Ett projekt som började samtidigt som Malmö är ni med oss? var det som skulle komma att bli Serien Ragnar - en man i mängden. Serien var ett samarbete mellan Spiritus Mundi (numera överflyttad till Wag the City) och elever från Malmöskolor. Eleverna tecknade figurer och skrev berättelser, vilka vi har satt ihop till vad som ska bli en seriebok. Serien kan följas på en blogg (http://serienragnar.blogspot.com/). Serien är resultatet av en rad möten över gränser beträffande geografi, ålder och kultur. Vi besökte fyra skolor och samlade in barnens kreativa produktion. Vi såg över materialet och sammanlänkade karaktärer och berättelser. Serien fortgår under 2008 och målet är att göra en längre sammanhängande berättelse genom att använda elevernas egna idéer som utgångspunkt. En workshop med ett färre antal specialintresserade elever kommer delvis att driva handlingen framåt under Spiritus Mundi möter barn i Skåne Projektet tog del av erfarenheter gjorda i ett annat Spiritus Mundi projekt, Möten Musik Mångfald. Detta möjliggjorde att arbetet med barnen i Skåne kunde göras med en god kreativ bas. Projektet inkluderade konserter och samtal med barn på ett flertal ställen utanför Malmö. Projektet bidrog också till att möjliggöra mötesplatser för asylsökande barn i väntan på att få stanna i Sverige. Spiritus Mundi Nya Möjligheter Projektet innefattade tre parallella insatsområden; Ny plattform för internationellt kulturutbyte mellan barn och ungdom, Ragnar - en man i mängden och MötesPalats Spiritus Mundi. Projektet behandlade utveckling av nya modeller och möjligheter för barn att mötas över kulturella gränser. Vi arbetade även utifrån en förstudie i projektet om hur vi i framtiden

5 kan arbeta med interkulturell dialog som praktisk integrationsfaktor, ur barnens synvinkel. Projekt Utvärdering och dokumentation av Spiritus Mundi Nya Möjligheter Utvärderingen av Ragnar en man i mängden visade att barn har mycket att lära oss vuxna i hur man bäst når fram och skapar bra förutsättningar för utvecklande dialog och diapraxis genom att ta upp viktiga frågor, som annars kan upplevas som för vuxna, på ett spännande och intressant sätt. MötesPalats Spiritus Mundi byggde på idén att varje barn har rätt till att utforska och få inblick i andra kulturer. Utvärderingen av möjligheterna med detta projekt ledde till att föreningen kunde skapa en omfattande ansökan, baserad delvis på de erfarenheterna vi fick genom utvärdering och dokumentation av de tidigare projekten. Arbetsnamnet MötesPalats Spiritus Mundi ändrades till Wag the City, som består av Unga Kulturambassadörer och Mångfaldens musikal; av och med barn från Malmö och Botkyrka kommun. Spiritus Mundi orkester - konserter Spiritus Mundis orkester hade en del framträdanden under året. Under januari till mars genomfördes återstoden av de konserter, för medverkande skolelever i Möten-Musik-Mångfald, på Palladium. Orkestern gjorde tre framträdanden i Musik i Syds världsmusikfestival, World Mix Spiritus Mundi spelade en föreställning i Kristianstad lördagen den 14 april och en konsert i Växjö den 17 april. Den 22 april spelade de åter på Palladium, fast som del av World Mix. Under Malmö är ni med oss? uppträdde orkestern tillsammans med de ca 140 eleverna på Palladium 8-10 maj, sammanlagt fyra föreställningar, och sedan den 31 maj på Malmö Opera. Under Malmöfestivalen i augusti spelade orkestern tillsammans med ett antal barn från Malmö är ni med oss? på Kulturmanegen. Den 13 september spelade Spiritus Mundi på Slagthuset i Malmö i samband med konferensen Sustainable City Development (12-14 sept. på Malmömässan). Övriga händelser Kulturministern på besök Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth kom på besök den 15 maj för att se hur vår verksamhet fungerar i praktiken och även för att förhöra sig om hur vi har arbetat för att komma dit där vi är idag. Visiten sammanföll med att Det goda mötet ägde rum i våra lokaler. Det goda mötet är ett inarbetat koncept som Spiritus Mundi drev kontinuerligt under Två eller flera skolklasser träffar varandra i våra lokaler och interagerar genom olika övningar, lekar och musikaliska inslag. Samarbete med Mottagningsenheten Spiritus Mundi påbörjade ett nytt samarbete i november med Fosie mottagningsenhet, en skola i Malmö som tar emot elever i åldrarna 7-16 år från hela världen. Syftet var att skapa en trevlig och kreativ miljö, där barnen i olika övningar stimulerades att sjunga och dansa tillsammans. En del av dem kommer från krigs- och krishärjade länder och har mycket bristfällig skolgång från sina hemländer. Datum var 9 november, 14 november, 28 november, 5 december och 10 december. Invalda i Ungdomsstyrelsens insynsråd Henrik Melius, ordförande i Spiritus Mundi, blev invald i Ungdomsstyrelsens insynsråd. Insynsråd är en del i den nya myndighetsförordningen som träder i kraft 1 januari Ekonomisk berättelse Projektet Möten Musik Mångfald, initierat och skapat av Spiritus Mundi drevs i samarbete med Musik i Syd som bar det administrativa ansvaret för den totala budgeten på drygt 11 och en halv miljoner kronor, vilket innefattade perioden januari 2006 till september Samtliga kostnader i detta projekt bokfördes hos Musik i Syd. Spiritus Mundi drev under året tre projekt med stöd av Framtidens Kultur med en total budget på kronor. Malmö stad beviljade ett verksamhetsstöd på kronor i december Stena Fastigheter subventionerade lokalhyran på vår lokal Måster Johansgatan 6 i Malmö. Denna subventionering planeras även att fortsätta under Uppdrag från Malmö stad och Ungdomsstyrelsen bidrog vidare till ökad omsättning.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2008 1 Till dem som gjorde 2008 till vad det blev Möjligheterna till att skapa nya mötesplatser för barn och ungdomar har aldrig varit så närvarande som under 2008. Ibland har det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Vi minns 2009... När vi överlämnar 2009 till historieböckerna ser vi tillbaka på ett produktivt år då 2008 års expansion stabiliserades och även utvecklades till nya nivåer.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Decenniets första år är till ända...

Decenniets första år är till ända... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Decenniets första år är till ända... När 2010 års sista timme var slagen kunde Spiritus Mundi med ett leende se tillbaka på ett år som bjöd på två fantastiska föreställningar

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM2. Ändring av programmet Kreativa Europa Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM2. Ändring av programmet Kreativa Europa Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av programmet Kreativa Europa 2014-2020 Kulturdepartementet 2017-09-14 Dokumentbeteckning KOM (2017) 385 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Spiritus Mundi Mäster Johansgatan 6 221 25 Malmö Telefon 040-24 05 05 Telefax 040-24 00 44 E-post Web Malmö 2012 Upplaga 500 Fotografi Ansvarig utgivare

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Uppföljning Inspirationsträff den 24 september 14, kl 9. 15. Medborgarhuset, Lycksele Målgrupp: civila samhället med representanter för pensionärsföreningar,

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt FRUKTA INTE SKOGEN! en festival I Dalslands urskog

Ansökan om ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt FRUKTA INTE SKOGEN! en festival I Dalslands urskog Ansökan om ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt FRUKTA INTE SKOGEN! en festival I Dalslands urskog Arragörer: Kulturföreningen Pangaia Plats: Högsäter, Dalsland Datum: 3 4 juli 2015 Vi arrangerar en

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

galaxens bästa Operaverkstad

galaxens bästa Operaverkstad www.malmoopera.seomåhända galaxens bästa Operaverkstad 05 08 19 28 24 03 13 32 O _ n? 23 06 14 30 26 09 o s 02-03: Operaverkstan spelar musikteater för små barn, stora barn och vuxna barn. Vi är Malmö

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

Framsidesillustrationer: Marco Leal, Shabnam Faraee, Bekim Gasi, Emre Özdamarlar. Illustration denna sida: Amalia Alvarez Illustration motstående

Framsidesillustrationer: Marco Leal, Shabnam Faraee, Bekim Gasi, Emre Özdamarlar. Illustration denna sida: Amalia Alvarez Illustration motstående VAD ÄR Framsidesillustrationer: Marco Leal, Shabnam Faraee, Bekim Gasi, Emre Özdamarlar. Illustration denna sida: Amalia Alvarez Illustration motstående sida: Amanda Casanellas Illustration baksidan: Marco

Läs mer

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society Regional Leverantörsbas - ett samarbete för en starkare region med regionala leverantörer Lokala, regionala

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN DANDERYDS KULTURSKOLA Noragårdsvägen 27, 182 34 DANDERYD 08-568 910 96 kulturskolan@danderyd.se www.danderyd.se/kulturskolan 1 Äntligen! Musik

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm

Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm Nybörjare erövrar nya världar Musik är El Sistemas verktyg, vårt gyllene nav. Det är musiken som bidrar till att ge barn, ungdomar och familjer energi, styrka,

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan Kulturen i Bohusläns hjärta Förslag till kulturplan 2016-2020 Alla förvaltningar är med i arbetet Arbetsgrupper: Barn- och utbildning Regionteater väst/bohusläns museum Socialtjänsten/Avd Kultur Samhällsbyggnad/Avd

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 bilaga KS 2015/9/1 SALA ~OMMUN Ink. 2015-01- l 4 l 1 (1) 2015-01-13 NtKlAS HELLSTRAND Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 Bakgrund Sala Festivalen Ekonomisk Förening

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Matsesgården. Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD. 372 505 kr

Matsesgården. Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD. 372 505 kr Matsesgården Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD Projektägare: Korda Art Productions, ideell förening Projektledare: Linda Forsman Kommun: Hedemora

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård 2014-09-09 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/460-141 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Utvärdering. SFK:s Årskonferens

Utvärdering. SFK:s Årskonferens Utvärdering SFK:s Årskonferens Bra innehåll 5=Instämmer helt 4 41 43 Medelvärde: 4,2 3 12 2 4 1=Instämmer inte alls 0 0 20 40 60 80 100 Procent Hur väl instämmer du i följande påstående? Innehållet i årets

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

Slutrapport av projekt Barns väntan

Slutrapport av projekt Barns väntan Slutrapport av projekt Barns väntan Projekt Barns väntan har under 2005 arbetat med barn och ungdomar som ensamma, utan anhöriga, kommer till Sverige för att söka asyl. Västra Götalands kulturnämnd har

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet 2010.11.30 Journalnr 2009-5294 VÄGEN, en musikal om Malmköping SAMMANFATTNING De positiva effekter projektet har givit oss är följande, utan inbördes

Läs mer

Projekt. Aktivitetsprogram september - november 2017

Projekt. Aktivitetsprogram september - november 2017 Projekt Delaktig Kultur Aktivitetsprogram september - november 2017 Aktivitet Nu är det dags för kultur! I projektet Delaktig Kultur arrangerar vi kulturaktiviteter som ökar förutsättningarna för delaktighet

Läs mer

ENGAGEMANGSGUIDER 2011 Nätverksträff 1 En sammanfattning

ENGAGEMANGSGUIDER 2011 Nätverksträff 1 En sammanfattning ENGAGEMANGSGUIDER 2011 Nätverksträff 1 En sammanfattning Den första nätverksträffen 2011 i projektet Engagemangsguider pågick mellan den 9-10 juni på Södra Teatern i Stockholm. Ett önskemål bland de Engagemangsguider

Läs mer

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten!

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Personuppgifter Alla bidrag söks av och tilldelas personer, ej grupper eller organisationer.

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 Centrala Älvstaden Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 sammanfattning Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2011. Se bilaga. Vision Älvstaden

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Inbjudan med program GRÄV DÄR DU STÅR HUR FORMAR VI FRAMTIDEN?

Inbjudan med program GRÄV DÄR DU STÅR HUR FORMAR VI FRAMTIDEN? Att tänka innovativt, inkluderande, jämlikt och smart om en hållbar utveckling i nordöstra Skåne. Inbjudan med program GRÄV DÄR DU STÅR HUR FORMAR VI FRAMTIDEN? Vi är många som vill bidra till en hållbar

Läs mer

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning - 1 - Sammanfattning Ett samarbete mellan tonsättare, kultur- och musikskolor och professionella musiker. Ny musik komponeras och framförs av elever och proffs tillsammans. Delade fioler är en fristående

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

DINKYTOWN. en kreativ fristad

DINKYTOWN. en kreativ fristad DINKYTOWN en kreativ fristad Dinkytown är en nyskapande och konstöverskridande samlingsplats där musik, poesi, konst och foto möts på en och samma plats för att framföras och visas i en gemytlig atmosfär

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap TRANSFER: CIRKUS & MANAGEMENT ETT UTBILDNINGSPROJEKT Som ett led i forskningsprojektet, och som en utveckling av undervisningen på respektive högskola, beslöt vi att se vad som hände om vi sammanförde

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Musikplattformen stöd till internationella projekt

Musikplattformen stöd till internationella projekt Musikplattformen stöd till internationella projekt Kort presentation av hela myndigheten - uppdrag Grundläggande information om Musikplattformens stöd till det fria musiklivet Ansökan hur går det till?

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna.

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna. The Art Of Sweden är en unik länsövergripande intresseorganisation för alla fria professionella kulturskapare i Örebro län musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer,

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Kretsmöte Lund Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Staffanstorps scoutkår i Djurslöv hälsade oss välkomna och Richard Strand, kårordförande i kåren, startade upp mötet enligt agendan. Följande

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Vem är jag? Vem är jag? Chef Vem är jag? Chef 10 Vem är jag? Chef 10 Master Vem är jag? Chef 10 Master 197

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015.

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015. Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015. Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Kristina Stålhandske-Robertsson, insamlingsansvarig Margret Skog, vice ordföranden

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016!

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! 1 ( 6) Ansökan om! Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! För några år sedan väcktes tanken av tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kultursekretariat att Nätverkstan

Läs mer

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-02-10 Vår referens Fredrik Elg Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Måltidsriket, ekonomisk förening Fabriksvägen 2 712 34 Hällefors Journalnummer dnr 3.2.18-187/14 E-postadress bola@kjellobolas.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN 17-18 JUNI 2014 SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN är ett musikläger för barn och unga med syftet att bygga broar mellan kulturer

Läs mer

Konsten att mötas. Programblad. En utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier februari 2017 i Stockholm

Konsten att mötas. Programblad. En utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier februari 2017 i Stockholm Programblad Konsten att mötas En utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier 11-12 februari 2017 i Stockholm Arrangeras av Sveriges Konstföreningar i samarbete med Riksutställningar Program

Läs mer

FDIU är en liten organisation. Bara i samarbete med partners nationellt och regionalt kan de regionala och länkade konferenserna bli verklighet.

FDIU är en liten organisation. Bara i samarbete med partners nationellt och regionalt kan de regionala och länkade konferenserna bli verklighet. Upprop för nationellt partnerskap: samverkan om SVIT04, länkade regionala konferenser den 2 november 2004 kring skapande och lärande med stöd av medier och IT Föreningen Datorn i Utbildningen (FDIU) inbjuder

Läs mer