Året Spiritus Mundis styrelse. Spiritus Mundis organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året 2007. Spiritus Mundis styrelse. Spiritus Mundis organisation"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2007

2 Året 2007 Året 2007 har varit ett innehållsrikt och utvecklande år för Kulturföreningen Spiritus Mundi. Verksamheten har expanderat och etablerat sig som en stark drivkraft i arbetet med kultur som integrationsverktyg. Både på lokal, nationell och internationell nivå har föreningen utfört projekt och uppdrag eller planerat för kommande sådana var det år då över barn och ungdomar fick mötas i Spiritus Mundis lokaler i Malmö och genom musiken lära känna varandra bättre över kulturella och sociala gränser var också det år då 140 elever från fyra olika skolor stod på Malmö Operas scen och framförde egenhändigt komponerade låtar inför en fullsatt publik. Stolta föräldrar, lärare, syskon, vänner, politiker och musikälskare från hela Malmö fyllde läktarplatserna. Under den här kvällen fanns hela det mångkulturella Malmö samlat sida vid sida. Bilden, av föräldrar och barn som sällan eller aldrig har mötts men nu förenades i en gemensam vision om ett bättre Malmö, fungerade som en inspiration för organisationen under hela året. (Bild från Operan) Spiritus Mundi drev två huvudsakliga projekt på lokal nivå under Konserten på Malmö Opera i maj var den sprakande finalen på projektet Malmö är ni med oss?, som i sin tur avslutade Spiritus Mundis huvudprojekt Möten-Musik-Mångfald, genomfört med medel från ESF (Europeiska Socialfonden). Det andra projektet, Gunga Malmö!, var ett arrangemang under den europeiska ungdomskampanjen All Different All Equals avslutningskonferens i Malmö i oktober. Genom Gunga Malmö! fick Spiritus Mundi en unik möjlighet att arbeta med frågor som rör delaktighet och mänskliga rättigheter tillsammans med över 20 av Malmös ungdomsorganisationer. På den nationella nivån påbörjades i november projektet Botkyrka, är ni med oss?, ett projekt där 60 elever från fyra olika skolor under 2008 kommer att skriva text och musik tillsammans med Spiritus Mundis musiker och pedagoger. Den internationella kulturdialogen nådde även den nya framgångar under 2007 med föredrag av Spiritus Mundi i Tripoli och Peking, samt inledande av kulturutbyte med Riyadh, Saudiarabien, som kommer att utföras mellan svenska och saudiska barn under Spiritus Mundis styrelse En utökad styrelse etablerades under året: Henrik Melius grundare och ordförande Spiritus Mundi Åsa Skosgström-Feldt vd Hungerprojektet Sverige Jeanette Ohlsson vd och grundare Kulturlänk AB Jan Hjärpe - professor emeritus Thomas Holst koordinator Spiritus Mundi Falah Sabbar kompositör Yasmine Arhan-Modéer - projektmanager Yasemin Arhan Consulting Styrelsens arbete omfattade kreativa beslutsprocesser i ett flertal olika projekt. Det stora ESF finansierade projektet Möten Musik Mångfald, i samarbete med Musik i Syd, behandlades på styrelsens möten under första hälften av året. Översyn och långsiktiga effekter av projekt med medel beviljade av Stiftelsen Framtidens Kultur, behandlades kontinuerligt under ordinarie och extrainkallade styrelsemöten. Tätt efter att samarbetsprojektet med Musik i Syd avslutats blev Spiritus Mundi engagerade av Malmö stad och Ungdomsstyrelsen i projektet Gunga Malmö!. Detta, samt de förberedelser som krävdes inför 2008 och projektet Wag the City med finansiering från Allmänna Arvsfonden, gjorde att omsättningen steg och styrelsen utökades därför med tre ledamöter. Spiritus Mundis organisation 2007 var ett år då Spiritus Mundis lokaler fylldes av kreativitet och en rad projekt genomfördes. Förutom den organisatoriska basen med projektledare, koordinatorer och producenter fanns musiker, skådespelare och dansare knutna till verksamheten. Samarbetet med Arbetsförmedlingen Kultur i Malmö möjliggjorde att Spiritus Mundi kunde erbjuda arbetstillfällen till arbetslösa kulturarbetare, ofta med annan kulturell bakgrund än den svenska. Många av dessa deltog genom olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I samband med att Möten-Musik-Mångfald avslutades i september 2007 innebar det att organisationen effektiviserades och minskade i omfång. Den operativa verksamheten under 2007 bestod av följande personer: Henrik Melius verksamhetschef och projektledare

3 Thomas Holst koordinator/musiker Oskar Ling kreativ producent/musiker Petra Kuritzén processledare Peter Hallin grafiker/illustratör Falah Sabbar musiker/översättare Johan Björkwall skribent/redaktör Anna Voltchkova musiker/översättare Hanaa Lami receptionist/assistent Lotta Larsson - Ekonomiassistent Kim Orheden filmare/fotograf Anna Voltchkova musiker/översättare Hanaa Lami receptionist/assistent Magnus Denker fotograf Homam Mawed filmare Mouhamad Keblawi filmare Paula Wollerstrand assistent Sunita Santa assistent Nemo Adam - receptionist Den konstnärliga verksamheten 2007 bestod av följande personer: Irya Gmeyner kreativ producent/musiker Hanna Thorstensen dansare Camilla Larsson sångerska Mikael Sethson skådespelare Paul Slawik musiker Krister Palmqvist musiker Stefan Glave musiker Jaime Salazar musiker Tomas Erlandsson musiker Max Soumah - musiker Marianne Csizmadia musiker Darine Afyouni sångerska Rayam Jazairi - skådespelerska Internationell kulturdialog Spiritus Mundis Henrik Melius blev inbjuden för att föreläsa på temat How culture exchange can improve the image of Islam in the West under invigningsveckan av Tripoli som arabvärldens kulturhuvudstad år I oktober blev han även inbjuden av The International Music Council (IMC) för att hålla ett föredrag under temat World Music or Musics of the World i Peking. Föredraget hölls den 13 oktober och var en del av IMCs andra upplaga av World Forum on Music. Tv-kanalen Al-Jazeera kom till Malmö för att göra ett reportage om Spiritus Mundi den 26 mars. De filmade vår verksamhet och gjorde intervjuer. Inslaget om Spiritus Mundi visades över hela Mellanöstern. De engelskspråkiga sändningarna från Al-Jazeera gjorde att inslaget även kunde ses i Sverige. Ett konstutbyte mellan skolbarn från Malmö och Riyadh tog form på allvar när Saudiarabiens svenska ambassadör, Jan Thesleff, besökte Spiritus Mundi i augusti för att diskutera det kommande projektet där svenska och saudiska barn ska träffas för att utbyta erfarenheter genom skapandet av konst. Idén föddes dock redan tidigare under året, i februari, då Spiritus Mundi fick två representanter inbjudna till Janadriyah-festivalen i Saudiarabien. I samtal med den svenska ambassadören då föddes idén. Konstutbytet kommer att ske i april (Riyadh) och oktober (Malmö). I december deltog en representant från Spiritus Mundi på en konferens i Newcastle bl.a. angående hur interkulturell dialog kan medverka till att utforska och stärka europeisk identitet. Konferensen hölls november i Newcastle, England. Spiritus Mundi fanns representerat som en av de fristående aktörer som arbetar med interkulturell dialog som integrationsverktyg. Med på plats i Newcastle fanns föreningar (NGOs), tjänstemän och politiska representanter från integrations- och kulturområdet från Newcastle, Malmö, Köpenhamn och Tallinn. Projekt Möten-Musik-Mångfald & Malmö är ni med oss? Projektet Möten-Musik-Mångfald, i samarbete med Musik i Syd och med stöd av Svenska ESF-rådet, pågick under hela året

4 fram till slutdatumet den 30 september. En del av arbetet inom projektet var att med ca 140 elever från mellan- och högstadiet, komponera och spela in musik. Arbetet ägde rum både i vår lokal och ute på vissa av de skolor som medverkade i projektet. De fyra stadsdelar som deltog var Rosengård, Fosie, Södra innerstaden och Limhamn/Bunkeflo. Grundtanken var att öka integration och samhörighet över stadsdelsgränserna. Elever träffades över stadsdelsgränserna för att skriva musik tillsammans. Musiken spelades in av Spiritus Mundis musiker och barnen spelade in sång. Det resulterade i en skiva om 18 låtar. Barnen träffades sedan igen för rep inför ett antal konserter. På Palladium hölls fyra konserter för klasskamrater och inför ett fullsatt Malmö Opera blev det grand finale den 31 maj. Allt material kring cd-produktionen och konserterna gjordes in-house inspelning, design av skiva, affisch, flyer och textmaterial. Enbart mastering av cd-skivan och tryck av cd, affisch, flyer etc. sköttes externt. Föreställningen och hela processen gick under namnet Malmö är ni med oss? och fick väldigt positiv respons från barnen, pedagoger, föräldrar, politiker och andra inblandade. En del av projektet bestod av Kulturambassasdörsutbildningen som åsyftade att skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden för kulturarbetare, musiker, svenskar, både med och utan invandrarbakgrund. Kommunikationsverktyg baserade på ledarskapsutbildning som ges till multinationella företag erbjöds deltagarna i olika omfattning beroende på under vilka förutsättningar de deltog i projektet. Gunga Malmö! Malmö är ni med oss? följdes av efterarbete, samtidigt som nästa uppdrag, Gunga Malmö!, påbörjades. Gunga Malmö arrangerades av Spiritus Mundi på uppdrag av Malmö Stad den 6 oktober i Stapelbäddsparken. Det utgick från en framtidsvision av Malmö där stadens ungdomsföreningar presenterade sin bild av hur de vill att Malmö ska se ut i framtiden. Gunga Malmö! var en del av den europeiska kampanjen All Different All equal som höll sin avslutningskonferens i Malmö 4-7 oktober. Syftet med Gunga Malmö! var dels att låta Malmös ungdomsföreningar presentera sig för de europeiska delegaterna och dels att skapa nätverksbyggande processer, både mellan föreningar och delegater, men även mellan Malmös ungdomsföreningar. Gunga Malmö! blev startskottet för vad som senare ska bli det treåriga projektet Wag the City. Från och med juni, då Spiritus Mundi fick uppdraget, påbörjades projektering, förberedelser, kontakt med föreningar etc. och senare efterarbete och utvärdering. Även här gjordes allt arbete in-house programblad, banderoll, reklamannons, t-shirt, textmaterial mm. Även en officiell Gunga Malmö-låt spelades in av Malmö-artisterna Leslie & Castello, producerad av The Magnet (Oskar Ling från Spiritus Mundi och David Raflund, Prominent). En hemsida (www.gungamalmo.se) gjordes av en Kaospilot, men innehållet framställdes av oss. Serien Ragnar - en man i mängden Ett projekt som började samtidigt som Malmö är ni med oss? var det som skulle komma att bli Serien Ragnar - en man i mängden. Serien var ett samarbete mellan Spiritus Mundi (numera överflyttad till Wag the City) och elever från Malmöskolor. Eleverna tecknade figurer och skrev berättelser, vilka vi har satt ihop till vad som ska bli en seriebok. Serien kan följas på en blogg (http://serienragnar.blogspot.com/). Serien är resultatet av en rad möten över gränser beträffande geografi, ålder och kultur. Vi besökte fyra skolor och samlade in barnens kreativa produktion. Vi såg över materialet och sammanlänkade karaktärer och berättelser. Serien fortgår under 2008 och målet är att göra en längre sammanhängande berättelse genom att använda elevernas egna idéer som utgångspunkt. En workshop med ett färre antal specialintresserade elever kommer delvis att driva handlingen framåt under Spiritus Mundi möter barn i Skåne Projektet tog del av erfarenheter gjorda i ett annat Spiritus Mundi projekt, Möten Musik Mångfald. Detta möjliggjorde att arbetet med barnen i Skåne kunde göras med en god kreativ bas. Projektet inkluderade konserter och samtal med barn på ett flertal ställen utanför Malmö. Projektet bidrog också till att möjliggöra mötesplatser för asylsökande barn i väntan på att få stanna i Sverige. Spiritus Mundi Nya Möjligheter Projektet innefattade tre parallella insatsområden; Ny plattform för internationellt kulturutbyte mellan barn och ungdom, Ragnar - en man i mängden och MötesPalats Spiritus Mundi. Projektet behandlade utveckling av nya modeller och möjligheter för barn att mötas över kulturella gränser. Vi arbetade även utifrån en förstudie i projektet om hur vi i framtiden

5 kan arbeta med interkulturell dialog som praktisk integrationsfaktor, ur barnens synvinkel. Projekt Utvärdering och dokumentation av Spiritus Mundi Nya Möjligheter Utvärderingen av Ragnar en man i mängden visade att barn har mycket att lära oss vuxna i hur man bäst når fram och skapar bra förutsättningar för utvecklande dialog och diapraxis genom att ta upp viktiga frågor, som annars kan upplevas som för vuxna, på ett spännande och intressant sätt. MötesPalats Spiritus Mundi byggde på idén att varje barn har rätt till att utforska och få inblick i andra kulturer. Utvärderingen av möjligheterna med detta projekt ledde till att föreningen kunde skapa en omfattande ansökan, baserad delvis på de erfarenheterna vi fick genom utvärdering och dokumentation av de tidigare projekten. Arbetsnamnet MötesPalats Spiritus Mundi ändrades till Wag the City, som består av Unga Kulturambassadörer och Mångfaldens musikal; av och med barn från Malmö och Botkyrka kommun. Spiritus Mundi orkester - konserter Spiritus Mundis orkester hade en del framträdanden under året. Under januari till mars genomfördes återstoden av de konserter, för medverkande skolelever i Möten-Musik-Mångfald, på Palladium. Orkestern gjorde tre framträdanden i Musik i Syds världsmusikfestival, World Mix Spiritus Mundi spelade en föreställning i Kristianstad lördagen den 14 april och en konsert i Växjö den 17 april. Den 22 april spelade de åter på Palladium, fast som del av World Mix. Under Malmö är ni med oss? uppträdde orkestern tillsammans med de ca 140 eleverna på Palladium 8-10 maj, sammanlagt fyra föreställningar, och sedan den 31 maj på Malmö Opera. Under Malmöfestivalen i augusti spelade orkestern tillsammans med ett antal barn från Malmö är ni med oss? på Kulturmanegen. Den 13 september spelade Spiritus Mundi på Slagthuset i Malmö i samband med konferensen Sustainable City Development (12-14 sept. på Malmömässan). Övriga händelser Kulturministern på besök Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth kom på besök den 15 maj för att se hur vår verksamhet fungerar i praktiken och även för att förhöra sig om hur vi har arbetat för att komma dit där vi är idag. Visiten sammanföll med att Det goda mötet ägde rum i våra lokaler. Det goda mötet är ett inarbetat koncept som Spiritus Mundi drev kontinuerligt under Två eller flera skolklasser träffar varandra i våra lokaler och interagerar genom olika övningar, lekar och musikaliska inslag. Samarbete med Mottagningsenheten Spiritus Mundi påbörjade ett nytt samarbete i november med Fosie mottagningsenhet, en skola i Malmö som tar emot elever i åldrarna 7-16 år från hela världen. Syftet var att skapa en trevlig och kreativ miljö, där barnen i olika övningar stimulerades att sjunga och dansa tillsammans. En del av dem kommer från krigs- och krishärjade länder och har mycket bristfällig skolgång från sina hemländer. Datum var 9 november, 14 november, 28 november, 5 december och 10 december. Invalda i Ungdomsstyrelsens insynsråd Henrik Melius, ordförande i Spiritus Mundi, blev invald i Ungdomsstyrelsens insynsråd. Insynsråd är en del i den nya myndighetsförordningen som träder i kraft 1 januari Ekonomisk berättelse Projektet Möten Musik Mångfald, initierat och skapat av Spiritus Mundi drevs i samarbete med Musik i Syd som bar det administrativa ansvaret för den totala budgeten på drygt 11 och en halv miljoner kronor, vilket innefattade perioden januari 2006 till september Samtliga kostnader i detta projekt bokfördes hos Musik i Syd. Spiritus Mundi drev under året tre projekt med stöd av Framtidens Kultur med en total budget på kronor. Malmö stad beviljade ett verksamhetsstöd på kronor i december Stena Fastigheter subventionerade lokalhyran på vår lokal Måster Johansgatan 6 i Malmö. Denna subventionering planeras även att fortsätta under Uppdrag från Malmö stad och Ungdomsstyrelsen bidrog vidare till ökad omsättning.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Slutrapport Välkommen till utvärderingen av Leader Upplandsbygds ungdomsprojekt Sixten Denna text är framtagen

Läs mer

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projekt Dans i Lägenhet 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Dans i lägenhet vill etablera

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport Projektet är genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport HSO Skåne 2005 Sidan 1 SAMMANFATTNING Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund och

Läs mer

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 STIFTELSEN KONSTHANTVERKSCENTRUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Det finns mycket som talar för konsthantverket just nu. Inte minst tycks all

Läs mer

Rapport Kultur för hälsa kultur i vården. ett gränsöverskridande utvecklingsarbete i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Rapport Kultur för hälsa kultur i vården. ett gränsöverskridande utvecklingsarbete i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rapport Kultur för hälsa kultur i vården ett gränsöverskridande utvecklingsarbete i Örebro län Rapport Kultur för hälsa kultur i vården ett gränsöverskridande utvecklingsarbete i

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Gävle Symfoniorkester En förstudie Dnr 10KFN159 37 Utredningsgrupp Mats Öström, kultur- och fritidschef Beryl Lunder, konserthuschef Örjan Hans-Ers, orkesterchef Kenneth Johansson, länsmusikchef Innehåll

Läs mer

Tre år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet-

Tre år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet- Tre år med det lokala utvecklingsavtalet Gamlegården -nedslag i nuet- Till alla er som medverkar till att stärka stadsdelen Gamlegården genom att bidra i det kreativa och ständigt växande nätverket i det

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg 2012 Öppna Kanalen i Göteborg Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg I D E N T I T E T Öppna Kanalen i Göteborg är en ideell

Läs mer

Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista)

Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista) Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista) Fem regionala projekt presenterar sig: Erik Palm, River stories River Stories är ett regionalt utvecklingsprojekt

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens förtroendeuppdrag Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FNrelaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning.

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

2012-04-25 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN. Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer

2012-04-25 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN. Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-04-25 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer SAMMANFATTNING Göteborg stad fick under 2010 beslut om 1,95 mkr i stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Åt de minsta ingenting annat än det bästa. Operaverkstans pedagogiska arbete kring föreställningen Andrejs längtan

Åt de minsta ingenting annat än det bästa. Operaverkstans pedagogiska arbete kring föreställningen Andrejs längtan Åt de minsta ingenting annat än det bästa Operaverkstans pedagogiska arbete kring föreställningen Andrejs längtan Åt de minsta ingenting annat än det bästa Operaverkstans pedagogiska arbete kring föreställningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer