Medicinska Föreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinska Föreningen"

Transkript

1 Medicinska Föreningen Typ av sammanträde StorMUR 1 Mötessekreterare Lund Malmö Sammanträdesdatum PROTOKOLL Tid Justerare Susanna Sjökvist, Stina Manhem Mia Engström Närvarande Kursombud, termin inom parantes: Caroline Whitlow (1), Sandra Wibom (2), Mia Engström (3), Malin Zimmerman (3), Kiwi Lundén (4L), Anders Nelson (4L), Jonas Enander (5L), David Nordlund (5L), Jens Wretborn (5M), Fredrika Blixt (5M), Eric Danielsson (6M), Anders Rohlén (6M), Camilla Rosberg (7L), Johan Schoug (7L), Lars Hellström (8L), Maria Hellberg (9M), Amanda Maripuu (10M), Emmy Ericsson (11L), Susanna Sjökvist (11L), Sara Lindberg (11M). Övriga: Anja Nylander, Stina Manhem, Nina Sowinska, Karl Lundblad, Elisabeth Ingo, Märta Björling, Kenny Jäger. 1. Ordförande Anja Nylander förklarade mötet öppnat. 2. Mötet presenterade sig och närvarolista upprättades enligt ovan. Elisabeth Ingo, utbildningsansvarig MF s styrelse adjungerades in. 3. Till justeringspersoner valdes Susanna Sjökvist och Stina Manhem. 4. Föregående mötesprotokoll finns upplagt på hemsidan. 5. Dagordningen fastställdes utan tillägg. 6. Fredrika Blixt höll en underhållande information om MUR s och MF s organisation tillsammans med Karl Lundblad och Anja Nylander. 7. Meddelanden 7.1 Arbetsmarknadsdag Enligt bilaga informerades det om MF s arbetsmarknadsdag i april Om man har en spännande föreläsare kan man tipsa Ida Hansson som arrangerar dagen. Den kommer att vara bredare i år med nya intressenter, som till exempel för forskning och sommarjobb. 7.2 Kursombudsbelöning Karl Lundblad berättar att MF s Fullmäktige (FuM) efter förslag från MF s styrelse har beslutat att ge kursombud som uppfyller sina åtaganden en belöning. Det beslutades på förra FuM att denna belöning skulle bestå av en examensbiljett för den termin man suttit som kursombud på. 1 (6)

2 7.3 Nya kylar på BMC Kenny Jäger informerar att det kommer att komma nya kylar på BMC, som kommer att tömmas en gång i veckan. Rapporter 8. NBMFU Anja Nylander informerar om det senaste mötet enligt bilaga. Läkarutbildningen har inte högst prioritet för nämnden detta läsår, då det finns mycket annat på gång. På mötet valdes bland annat en planeringsansvarig till Apotekarprogrammet och det antogs nya kursplaner för biomedicinarutbildningen. Mötet hade diskuterat det överskott av myndighetskapital som finns för fakulteten och vilka problem det medför. Utdelning av ett nytt lektorat i psykiatri (så att det finns ett vardera i Malmö och Lund) rekommenderades av nämnden. Läkarutbildningens programdirektör Martin Stjernquist berättade att det största som arbetas med på Läkarprogrammet just nu är budget och veckan med Professionell Utveckling på T8 som är under uppbyggnad. 9. AMEE Mia Engström informerade om den konferens som tre representanter från MUR (Mia Engström, Anja Nylander, och Kenny Jäger) åkte på den 6-8 september. Association for Medical Education in Europe håller årligen konferenser med varierande europeiska värdorter, i år i Glasgow. Där talades det om nya pedagogiska rön, läroplaner och studenters lärande, och mycket mer. 10. OMSiS Lund kommer att anordna OMSiS, Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige, oktober (dvs nästa vecka). Stina Manhem, OMSiS-ansvarig i styrelsen uppmuntrar kåraktiva att komma på mötet och höra hur det går till på andra orters läkarutbildnignar, och att upplåta sängplatser åt de studenter som kommer hit. Det förväntas komma en hel del studenter eftersom det ligger i anslutning till Läkarutbildningsmötet som hålls oktober i Lund. 11. Ombyggnad av I-huset till studiecentrum Karl Lundblad informerade om ombyggnaden av I-huset på BMC. Arbetet löper stadigt och effektivt och huset ska stå färdigt till HT2011. Det blir en koncentrerad och välplanerad studiemiljö med tysta läsplatser, många nya PBL-rum och morfologimodeller, samt mikroskoperingssalar med mera. Diskussioner och beslut 12. Åsiktsdokument Helsingborg Det skrivna åsiktsdokumentet från 2009 för Helsingborg börjar bli förlegat. Det fokuserar mycket på hur lottning, antagning och övergripande frågor, varav många saker redan är genomdrivna. Det behöver uppdateras för mer konkreta frågor, framförallt: 2 (6)

3 Basplacering även T10 och T11 bör kunna läsas även i Helsingborg. Vi behöver kunna utnyttja vårdcentraler och disputerade läkare i Helsingborg, dels på grund av att studentgruppen kommer att bli så stor att Malmö och Lund inte kommer att kunna hantera det, dels på grund av att man ska kunna välja att bedriva hela sista delen av sin utbildning i Helsingborg. Föreläsningar det finns ett pedagogiskt problem med storföreläsningar. Det finns inte lokaler stora nog för att kunna ta in alla studenter samtidigt. Mötet talade om lokal kompetens och specialistkompetens; vi hade kunnat föreslå att de mer basala, kliniska föreläsningarna kunde hållas av lokala kompetenser, medan specialistkompetensföreläsningar kunde hållas centralt. Vi talade även om de inte så subtila skillnaderna mellan webföreläsning och videolänk. Det finns en pedagogisk poäng i att kunna gå tillbaka och lyssna flera gånger på en föreläsning, samtidigt som det även är en fördel att kunna ha ett interaktivt utbyte som vid videolänk. Detlyftes igen att vi måste pressa fakulteten i att börja modernisera sig, till exempel genom webföreläsningar. Studiesociala studenthälsa, studievägledning behöver även finnas i Helsingborg, kanske ett mobilt team som kommer från Malmö/Lund och är i Helsingborg en dag i veckan. Mötet landar i tillägg av punkter om: - även examensarbetet på termin 5 skall kunna skrivas i Helsingborg - med hänseende till att vi inte förtydligande att vi inte avser introduktionsveckan - evidensbaserad medicin när lokal kompetens - webföreläsningar och podcast - tankar av bättre samordning vad gäller portfolios (med tanke på att de redan skiljer sig åt Malmö/Lund på vissa terminer, vilekt är fullständigt oacceptabelt). Mötet beslutar att återremmittera ärendet till styrelsen att uppdra åt styrelsen att presentera förslag till revidering av åsiktsdokumentet utvidgningen av läkarprogrammet vid Lunds Universitet till kursombuden senast som underlag för veslut vid StorMUR Lokaler på CRC Det är problem med att låna grupprum i Malmö. Bokning behöver göras av någon från Medicinska Fakulteten, och kan inte göras direkt av CRCs personal. Detta systems effektivitet ska ifrågasättas. Det diskuterades även passerkort på CRC. Det tar en vecka att få dem, och fotografen är mycket ovillig att samarbeta. Det informeras om ryktet att det finns kort på gång som ska kunna programmeras för att täcka hela SUS Malmö (istället för dagens system, som innehåller runt 13 olika kort för hela sjukhusområdet). 3 (6)

4 14. Kursvis överrapportering Termin 2: PBL-kontrakt på termin 2. Sandra kommer att höra med sin kurs för att höra hur attityderna ligger, och vidarebefordra dessa till styrelsen och nästa StorMUR. Termin 8: Nina har under den ortopediska delen av termin 8 i Lund fått KAL Kandidatansvarig Läkare. De kliniska terminerna bör notera och dra lärdom av dess framgång. Hans Wingstrand får varm beröm. Termin 6: Farmakologin är ogenomtänkt och det är svårt att veta vad man ska lära sig. T6 har inte heller haft kursutvärdering på länge så att det hade kunnat ändras. Termin 7 och uppåt poängterar att detta har klagats på i flera år. Termin 9: På grund av dubbelundervisningen T7/T9 är det stora schemaproblem. Bland annat uteblir föreläsare och utbildning försummas. Från terminsrådet för T7 rapporterades det att ett nytt schemaformat är på väg. Det kommer att vara ett sammantaget schema för hela dubbelundervisningen så att inte flera olika scheman cirkulerar och skapar problem. Det kommer att tas upp av studentrepresentanterna i Operativa Ledningsgruppen Bolognaanpassningen PU på termin 8 Termin 8 ska efter bolognaanpassningen innefatta en veckas sammanhängande PU. Hur denna vecka ska disponeras och fyllas är just nu under diskussion hos kursledning och programledning. Det blir sista kursveckan på T8, efter tentamen, och kommer att vara 7 hela undervisningsdagar. Vi höll en informell brainstorm om veckan för att höra om vad studenter tyckte borde tas upp på denna extra vecka. - Rond och inskrivning eller är det för sent i utbildningen? KUA M har mycket sådant, vilket är uppskattat. - Pappersexercis; hur man skriver intyg och remisser - Patientfall, etiska problem. Egna erfarenheter från studenterna att diskutera kring. Detta verkade många tycka var en bra idé. - Att ge svåra besked - Askultering befästa undersökningsmetodik igen - Medicinsk etik: riskbedömning och svåra beslut - Läkarpraxis vs. lag: tänk Astrid Lindgren-fallet - Prioriteringar, (avsluta vård) - Samtalsteknik (med tolk och barn, och svåra patienter(anhöriga)) - Motiverande samtal - Interprofessionellt arbetssätt (a la KUA) Det kom också upp att Jonas Åkesson vill dubblera ledarskapsutbildningen så att alla studenter kan gå alla kursmoment. Vi diskuterade internat, men åsikterna kring detta gick isär. Det är dock enligt ansvarig inte aktuellt, men något studentrepresentanter jobbat för förut. Kan vara bra för undervisningen, men några är oroliga för hur det skulle fungera för mindre anpassningsbara studenter som till exempel småbarnsföräldrar. 4 (6)

5 16. Val av studerandeskyddsombud. Märta Björling, sittande studerandeskyddsombud i Malmö, berättade om vad uppdraget innebär. Efter information och fri nominering beslutade mötet att välja David Nordlund, T5 Lund Nina Sowinska, T8 Lund Jens Wretborn, T5 Malmö till studerandeskyddsombud för läsåret 2010/2011. Märta betonar att alla kursombud behöver rapportera till sina kurser om att man ska vända sig till någon av dessa personer på sin studieort om man råkar ut för något i undervisningen (sticker sig på en nål etc). Detta görs till exempel genom att maila till 17. Val av konsultativa medlemmar till styrelsen Mötet beslutar att välja frivilliga David Nordlund Camilla Rosberg till konsultativa medlemmar i styrelsen. 18. Schema Schema är en prioriterad fråga för StyrMUR detta läsår. Hur dessa kommer ut i tid eller inte är ett ständigt problem för studenterna som i mitten på veckan kan få reda på att de har obligatorisk jour till helgen. Detta är inte acceptabelt. Kursombud uppmanas att se över stämningen i klassen och berätta vidare så att diskussioner kan inledas på andra nivåer om det behövs. 19. Cor-märkning Cor-märkningen är den andra prioriterade frågan i StyrMUR för läsåret. Alla uppmanas att informera sina kurser om denna pedagogiska utmärkelse från studenter. Om man har en lämplig kandidat som man tycker har gjort något bra för studenterna på sistone inte bara kliniska handledare, utan vem som helst (studievägledare Åse Feltborg har till exempel blivit tilldelad det) skickar man in en kort motivering till Om vi finnernomineringen gott motiverad kommer personen tilldelas priset. 5 (6)

6 Mötet avslutas 20. Nästa möte OMSiS hålls /16 i Lund. Nästa StyrMUR hålls i Malmö. Nästa StorMUR hålls på CRC i Malmö. 21. Övrigt 21.1 Det informeras om att alla kan lägga upp sina kursers scheman på MF s hemsida via dess Googlekalender Punkt till nästa gång: feedback, både under kurserna och individuellt, och hur den hanteras. 22. Utvärdering av mötet. 23. Ordförande förklarar mötet avslutat. Anja Nylander Ordförande Mia Engström Sekreterare Susanna Sjökvist Justerare Stina Manhem Justerare 6 (6)

Medicinska Föreningen

Medicinska Föreningen Medicinska Föreningen Typ av sammanträde StorMUR 4 09/10 Mötessekreterare Lund Malmö Anja Nylander Närvarande kursombud Anton Romell T3 Stina Manhem T3 Sofia Sundell T11L Sophie Larsson T10M Karl Lundblad

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder.

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder. Datum: Torsdagen den 6 maj 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Anna Höög Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson John Ouda Max Grönholdt Klein

Läs mer

Medicinska studierådet

Medicinska studierådet Medicinska studierådet PROTOKOLL Rådsmöte 2015-03-02 Närvarolista Namn Kristina Holm Sara Waheddoost Jessica Anderson Marcus Ersson Clara Atterby Jesper Broqvist Björn Wennlöf Patrik Bengtsson Samuel Henriksson

Läs mer

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll Datum: Torsdagen den 4 nov 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson (gick kl. 18.00) Matti Eladhari Sihan Wang Pontus Jonsson Beatrice

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Bokslut för läkarprogrammet VT 2013

Bokslut för läkarprogrammet VT 2013 1 Bokslut för läkarprogrammet VT 2013 Tabell över genomströmning Kurskod Kursnamn Termin Antal registrerade Antal godkända LÄKA14 Grundkursen 1 121 105 LÄKA13 Cellbiologi 1 119 103 LÄKA22 Nervsystemet

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

57. Formalia Till justerare väljs Eva Lundqvist. Föregående protokoll samt dagordning godkänns.

57. Formalia Till justerare väljs Eva Lundqvist. Föregående protokoll samt dagordning godkänns. Protokoll fört vid Medicinska Studierådets möte 2010-12-13 Närvarande: Ann Westermark Maja Linderoth Katja Adolphson Mikaela Syk Per Skärdin Filippa Boijsen Jens Fälldin Filip Sand Carolina Morén Eva Lundqvist

Läs mer

SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 N 1 2014 SONDEN@MFSKANE.SE MF 120 ÅR 1894-2014 INTERAKTIONER & ANNAT KUL

SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 N 1 2014 SONDEN@MFSKANE.SE MF 120 ÅR 1894-2014 INTERAKTIONER & ANNAT KUL SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 N 1 2014 SONDEN@MFSKANE.SE MF 120 ÅR 1894-2014 INTERAKTIONER & ANNAT KUL L E D A R E & R E D A K T I O N Vad vore livet utan interaktioner?

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014 - sektionens Verksamhetsberättelse 2014 Författare: SFINX styrelsemedlemmar under 2014. Innehållsförteckning Inledning Ord till nästa års verksamhet Ledning och samordning Styrelsen Revisorer Valberedningen

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

att välja Mette Andersen Ljungdahl och Awad Smew till justeringspersoner.

att välja Mette Andersen Ljungdahl och Awad Smew till justeringspersoner. Datum: den 15 december 2014 Tid: kl. 17.30-19.15 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Mette Andersen Ljungdahl Felix Berglund Alvin Brodin Victor Bysell Anna Hall Alexander Hedfjäll

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012 Julia Berglund Emma Lövgren Lisa Claar Maja Edlund Emily Töyrä Jens Werner Ulrika Byström Oskar Nellström Sandra Wikström Beatrice Rohdin Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Varför ger så många möten så lite? Här får du: insikt i de två principer som förklarar varför så många möten ger så lite sju

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04:

Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04: Malmö högskola / Fakulteten för Hälsa och samhälle Kansli Personalassistent 1(5) 2013-04-04 Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04: Närvarande: Tapio Salonen Ewa Strömsten

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer