Rugtel Tank X10 Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rugtel Tank X10 Manual"

Transkript

1 Rugtel Tank X10 Manual

2 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser Runbos telefoner införskaffade i Sverige och endast av Runbo Sverige licensierade återförsäljare. Garantin gäller mot original eller kopia på inköpshandling som verifierar inköpsdatum, samt giltig återförsäljarlokalitet och är endast giltig i Sverige. Garantin gäller 12 månader från giltigt inköpsdatum, därefter gäller 12 månaders reklamationsrätt enligt EU lagstiftning. Tolv månaders garanti gäller för tillbehör inköpta tillsammans med telefonen eller separat från denna av Runbo Sverige licensierad återförsäljare. Producentgarantin innefattar ursprungsfel och medger reparation, utbyte eller kreditering av defekt produkt. Runbo Sverige bestämmer från fall till fall vilken åtgärd som ska utföras. Vid reparation eller utbyte kommer skadade delar eller produkten i sin helhet att bytas ut för att garantera att produkten levereras tillbaka i god funktion. Utbytta delar betraktas som egendom av Runbo Sverige och kan inte krävas tillbaka. Vid garantiinlämningsåtgärd kan program, data och personlig information försvinna eller påverkas och skall av kunden säkerhetskopieras före inlämning. Runbo Sverige är inte ansvariga för skada på eller förlust av program, data eller personlig information, eller möjlig ekonomisk förlust till följd av att säkerhetskopiering av program, data eller personlig information inte gjorts. Vid utförd garantiåtgärd gäller garantitiden på utbytt produkt i sin helhet eller delar för återstoden av den ursprungliga garantitiden eller tre månader från garantiåtgärdens utförande. Garantin gäller produktens hårdvara. Mjukvara inkluderas ej i garantin. Garantin gäller endast vid användande i enlighet med produktinstruktioner och beskrivningar. För att garantin ska gälla krävs intakta serienummer, EMEI-nummer och orginalkvitto. Normalt slitage innefattas inte av garantin. Fysisk skada på ytskikt, så som repor och sprickor på display eller kameralins innefattas ej av garantin. Rugtel Tank X10 Manual 2

3 Garantivillkor gäller ej för skada som uppkommit av felanvändning av produkten, så som i strid mot Runbo Sveriges instruktioner, för reparation av produkt som installerats felaktigt, för skada som uppkommit på grund av användning av defekt mobilnätverk eller annat system eller vid misslyckad firmware- och biosuppdatering, vid egna installationer av operativsystem och andra program eller överklockning. Skador som uppkommit av vårdslöst handlande, virus, elavbrott, åskväder, fysisk skada, fukt, statisk elektricitet, felmontering eller annan olycka innefattas inte av garantin. Garantivillkor gäller ej heller vid kortslutning av batteri, om batteriförslutningen uppvisar skador som kan härledas till vårdslöshet eller om batteriet använts till annat ändamål än det för Runbo Sveriges produkters avsedda ändamål. Garantivillkor gäller ej heller vid felaktig förslutning av batterilucka och/eller laddningslucka. Runbo Sverige ansvarar vid skada på produkten eller på grund av servicetid vid garantiåtgärd ej för skada som omfattar förlust i näringsverksamhet eller personlig verksamhet, så som intäktsbortfall, affärsförlust eller annan sådan förlust som skulle kunna hänvisas till utebliven ekonomisk intäkt eller skada på goodwill. Runbo Sverige kan ej heller göras ansvarig för kostnad för återskapande eller återställande av program eller lagrad information. 一 Läs detta innan du startar din telefon 1.1 Kort info Vissa funktioner i den här produkten och dess tillbehör som beskrivs häri förlitar sig på programvaran som installerats, kapaciteterna och inställningarna hos lokala nätverk och kan inte aktiveras eller begränsas av lokala nätverksoperatörer eller nätverksleverantörer. Således kanske beskrivningarna häri inte exakt stämmer överens med produkten eller dess tillbehör som du köpt. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera vilken som helst information eller specifikationer som finns i den här handboken utan föregående underrättelse eller förpliktelse Tillverkaren är inte ansvarig för legitimiteten och kvaliteten på någon som helst produkt som du överfört eller hämtat genom mobiltelefonen, inklusive, men inte begränsat till text, bilder, musik, filmer och icke inbyggda upphovsrättsskyddade programvaror. Du är själv ansvarig för konsekvenser som uppstår från en installation eller användning av de föregående produkterna på den här mobiltelefonen. Rugtel Tank X10 Manual 3

4 1.2 Att tänka på. *Sätt inte på din mobiltelefon när det är förbjudet att använda telefoner eller när telefonen kan orsaka störningar eller fara. *Använd inte mobiltelefonen när du kör. *Placera inte din mobiltelefon på en varm plats eller använd den inte på en plats med brandfarligt bränsle, så som på en bensinstation. *Följ alla regler och föreskrifter på sjukhus och sjukvårdsinrättningar. Stäng av din mobiltelefon nära medicintekniska apparater. *Stäng av din mobiltelefon i flygplan. Telefonen kan orsaka störningar på flygplanets styrenhet. *Stäng av din mobiltelefon nära elektroniska enheter med hög precision. Telefonen kan påverka de här enheternas prestanda. *Försök inte att ta isär din mobiltelefon eller dess tillbehör. Endast behörig personal får utföra service eller reparera telefonen. *Placera inte din mobiltelefon eller dess tillbehör i behållare med ett kraftigt elektromagnetiskt fält. *Placera inte magnetiska lagringsmedier nära din mobiltelefon. Strålning från telefonen kan radera informationen som lagras på dem. *Håll din mobiltelefon och dess tillbehör på avstånd från barn. Se till att barn inte använder din mobiltelefon utan en vuxens vägledning. *Använd endast godkända batterier och laddare för att undvika explosionsrisk. * Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att säkerställa en korrekt användning av din mobiltelefon. *Följ lagar eller föreskrifter angående användning av trådlösa enheter. Respektera övriga personers sekretess och juridiska rättigheter när du använder din trådlösa enhet. *Använd inte mobiltelefonen i flygplan, på sjukhus, bensinstationer eller i verkstäder. *För d i g s o m ä r s j u k e l l e r p å n å g o t s ä t t k a n u t s ä t t a s f ö r s k a d a r å d f r å g a m e d l ä k a r e i n n a n a n v ä n d n i n g. *Undvik att använda din mobiltelefon i en fuktig miljö, så som i badrummet. Se till att din mobiltelefon inte avsiktligt dränks eller sköljs i vätska. *Följ noga relevanta instruktioner i den här handboken när du använder USB-kabeln.Din mobiltelefon eller dator kan i annat fall skadas. *Även om den här enheten är tålig, undvik att kasta, tappa, trampa, banka eller dränka den i vatten. Använd mobilen med sunt förnuft och varsamt. Rugtel Tank X10 Manual 4

5 1.3 Batteriet. Användningen av batteriet är begränsat och skall skötas för att få maximal användningstid. Släng inga batterier I papperkorgen. Alla batterier när dom är slut skall lämnas till närmaste batteriåtervinning. Kasta inga betterier in I eld eller tryck. Skulle ett batteri börja läcka ta ej I det utan skyddshandskar. Skulle du få syra i ögonen åk in direkt till akuten. Modifiera inte batteriet eller på något annat sätt som kan orsaka skada på bade dig och batteriet. Utsätt inte batteriet för onödig ansträngning. 1.4 Ladda din mobiltelefon Öppna luckan för USB på mobilen ( bild 1 sid 6) Plocka fram medföljande laddkabel samt 220v adapter. Plugga in micro usb kontakten försiktigt in I telefonen. OBS! Tryck ej i den för hårt då kan usbkontakten i telefonen gå sönder. Täcks ej av garantin. Plugga nu in den andra USB kontakten in i strömadaptern. Slutligen plugga in i strömuttaget. Efter en stund kommer din telefon indikera att den laddas 1.5 Laddnings föreskrifter. Använd endast orginal laddare samt kabel som medföljer.

6 Se till att hålla micro usb uttaget på telefonen rent och fint. Ha aldrig vatten nära laddaren. 1.6 Rengöring och underhåll av telefonen Ladda mobilen på rätt sätt max 24h. Se till att hålla telefonen från saltvatten, syror, oljor mm. Underhåll kontakter mm och se dagligen över luckor och uttag så telefonen håller sig tät. 二 Instruktion 1.7 Ikoner Ikoner som kan visas på telefonen. Ikoner Förklaring Klocka Alarmklocka är aktiverad Batterinivå 3G/4G/E Nätverkssignal Visar att music spelas Meddelande Rugtel Tank X10 Manual 2

7 Missat samtal Telefonen är inställd på möte Flygplast mode Ljud avstängt USB aktiverad( vid dataanslutning) Begränsad åtkomst 1.8 Översikt av telefonen 1. Ladd & headset lucka. 2. Främre kamera 3. Avsluta samtal/stänga av mobilen 4. Svars knapp 5. SOS-knapp 6. PTT-knapp 7.Volymkontroll +/- 8. Bakre kamera 9. Ledblixt/lampa 10. batteriluckskruvar 11. Av/på 12. Batterilucka 13. Mic/tal 14. Högtalare 15. Hem Rugtel Tank X10 Manual 3

8 16. Tillbaka 17. Inställnings val Montera simkort och sd kort 1. Lossa skruvarna medsols på baksidan försiktigt med medföljande mejsel. 2. Lossa nu batteriluckan och plocka ut batteriet 3. Montera in simkorten enligt bilder inne i mobilen. 4. Montera nu även in SD kortet ( köpes separat ingår ej). 5. Återmontera batteriet och luckan. Skruva åt skruvarna försiktigt. OBS! Vi lämnar inga garantier på avdragna skruvar eller felmonterade luckor. Telefonen är ip68 klassad och har fuktindikatorer inbyggda som känner av fukt. 1.9 Ström på/av Starta telefonen genom att hålla inne knapp nr.11 på sida 6. För att stänga av telefonen håll inne knapp nr.11 på sida 6. Rugtel Tank X10 Manual 4

9 Trycker du in knappen nr.3 på sida 6 så kommer du till en snabbmeny där du kan välja: Power off- Stänga av, Airplane mode Flygplansläge Restart Starta om 2.0 Starta första gången - Lås upp simkort När du startat din telefon kommer du komma till denna bilden. Här trycker du in din pinkod, Har du 2 sim kort kommer det upprepas 2 ggr. Tryck på telefonen och låt den boota upp; slå in PIN1 alt även simkort nr.2 tryck på Rugtel Tank X10 Manual 5

10 . Skulle du mot förmodan slå in fel kan du radera med. Vid start första gången kommer du att guidas igenom vissa inställningar språkval, google konto osv. Följ dessa tills du är klar och kommer till startmenyn. 2.1 Skärmlås När du kommit till startskärmen eller hamnat i sparläga kommer du se en rund icon. Denna pekar du på och drar åt sida för att låsa upp skärmen SOS 1. sätt fingret på meny knappen för att komma in till menyn med alla apparna. 2, Välj här icar4u och öppna appen och sedan nr.15 på sida 6 (lilla huset) 3, Din icare4u är nu aktiverat. OBS! Glöm inte att ställa in din Icare4u genom att lägga till dina kontaktnummer du önskar använda vi nöd. 1) Öppna Icare4u 2) I övre högra hornet ser du en skiftnyckel. Klicka på den och välj sedan inställningar. 3) Läs sedan igenom dom olika funktionerna och stall in det du vill använda. 2.3 PTT För att använda ptt måste du reg ett konto. Följ instruktioner som kommer upp. Vi lämnar inga som helst garantier för denna funktion. 2.4 Touch med vantar/glove Mode 1. Gå in på inställningar scrolla dig till Glove Mode och dra åt sidan så den bli grön. När den visar grön är Glove Mode på. För att stänga av funktionen dra Rugtel Tank X10 Manual 6

11 den tillbaka. 2.5 Uppdatera telefonen online 1. Gå in i inställningar 2. Välj Om Telefonen och sedan Trådlösa uppdateringar och sedan klicka på Trådlösa uppdatering. Finns det uppdatering tillgänglig så kommer telefonen ladda ned dessa och uppdatera telefonen. OBS! Detta kan belasta ditt abonnemang och ta datatrafik. Vi rekommenderar att du gör detta via wifi. 三 Enkla funktioner 2.6 Ringa samtal. Välj ikonen på startmenyn, slå sedan in det nummer du vill ringa. Skulle du slå fel nummer kan du radera med. Rugtel Tank X10 Manual 7

12 Du kan också klicka på på denna ikonen i nedre vänstra hörnet för att se samtalshistorik. Klickar du kommer du till dina kontakter. Med denna ikonen finner du bl a på huvudmenyn och är en direktlänk till dina kontakter och telefonbok. När du antingen slagit in numret du vill ringa eller valt från telefonboken visas följande bild på displayen: Klicka på för att få fram knappsatsen.. Klicka på för att aktivera högtalarfunktionen. Klicka på för att stänga av mic under samtal. Rugtel Tank X10 Manual 8

13 Klicka på för att sätta samtal på vänt. Klicka på Klicka på för att välja person att ringa från dina kontakter, select the för avsluta samtal. När får inkommande samtal visas dra den till grön för att svara och till röd för att neka samtal. 2.7 Kontakter. Du kan välja inne I en kontakt för att ringa direkt från kontaktboken. Vill du skicka ett sms trycker du på. Rugtel Tank X10 Manual 9

14 För att söka kontakter klickar du på och skriver sedan in namnet. För att lägga till en kontakt klickar du på lägg till ny kontakt. Du kan här fylla I din nya kontakts uppgifter för att sedan spara på antingen ditt simkort, googlekonto eller I telefonen 2.8 Meddelande/Sms Klickar du på på startmenyn kommer du skicka sms eller mms. Klick på för skriva ditt meddelande. Skriv in mottagarens nummer här "input names and numbers " eller välj från kontakter. Klicka sedan på för att skicka ditt meddelande. Rugtel Tank X10 Manual 10

15 Klicka på för att lägga till bild eller video I meddelandet/mms. 2.9 Filhanteraren Du kan hantera dina sparade filer mm via filhanteraren/filemanager, filhanteraren finner du inne bland apparn efter klickat på... Rugtel Tank X10 Manual 11

16 3.0 Kamera Klicka på I huvudmenyn, och sedan för att komma till kameran. Klicka på nedan. inne I kamera appen för att komma åt inställningar för kameran. Se bilder Klicka på för att ta en bild, för att filma klicka på. 3.1 Bilder Klicka på för att komma åt apparn, och sedan klicka på galleri ikonen. Här kan du granska och radera dina filmer och bilder.. Rugtel Tank X10 Manual 12

17 3.2 Video Spelare Klicka på för att öppna menyn för dina appar, och klicka sen på för att komma in i Videos. På meny knappen kan du välja vad du vill göra, radera, sortera, dela. För att spela upp en film klickar du bara på den. Klicka på för att dela din film via meddelande, Bluetooth eller Music Player Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka sen på för att öppna musik spelaren. Rugtel Tank X10 Manual 13

18 Högst upp på skärmen har du fyra respektive symboler, artister, album, låtar och spellistor. Alla ljudfiler klassificeras i mobiltelefonen. Du väljer lätt de låtar eller artister du vill lyssna på. Pausa/spela låt Fortsätt spela upp Backa till föregående låt med ett snabbt tryck eller håll in för att spola bakåt i nuvarande låt. Hoppa till nästa låt med ett snabbt tryck eller håll in för att spola fram i nuvarande låt. indikerar hur långt du lyssnat på låten. Genom att flytta markören kan du hoppa till vilken del av låten du vill. shuffle Repetera alla låtar Repetera låt Tillbaka till spellista 3.4 FM Radio Klicka på för att öppna menyn för dina appar, Klicka på för att öppna radion.för att lyssna på radion måste du plugga in ditt headset! Klicka på för att öppna dina kanaler.klicka på för att stoppa och starta radion. Klicka på för att söka efter kanaler eller sätta på högtalaren. Rugtel Tank X10 Manual 14

19 3.5 Recorder/Inspelare Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna inspelaren. Här kan du spela in ljud filer. För att starta inspelning tryck på För att spela upp inspelad ljudfil tryck på Stopp inspelning Pausa inspelning Lista på inspelade ljudfiler Rugtel Tank X10 Manual 15

20 Klicka på för att se listan på dina inspelade ljudfiler. Klicka på respektive fil för att spela upp eller håll in på filen för att radera den. 3.6 Klocka Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna klockan. Här kan du kan se datum och tidsinställning, vecka och väckarklockan.. klicka på för att ställa in väckarklockan. Klicka på för att komma till stoppuret. Klicka på för att välja nattläge eller gå in I inställningsmenyn. 3.7 Kalender Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna kalendern. I kalendern kan du scrolla upp/ner och fram / tillbaka för att se tidigare och kommande events. Klicka på menyn för att göra dina val I kalendern. Rugtel Tank X10 Manual 16

21 3.8 Miniräknaren Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna miniräknaren. Din telefon har en miniräknare med dom 4 vanligaste räknesätten. 3.9 Ficklampa Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna ficklampan.klicka på ON för att starta ficklampan, klicka på OFF för att stänga av ficklampan. Klicka på SOS för att blinka med SOS signal. Rugtel Tank X10 Manual 17

22 3.10 Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna en. Du kan skicka e-postmeddelanden till alla som har en e-postadress. Öppna programmet och ställ in ditt konto, sedan kan du klicka på ditt e-postkonto för att läsa och skicka mail. Programmet kräver nätverksstöd 3.11 Browser Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna din webläsare. Explorer är standard webläsare i din telefon. Med denna sökmotor kan du enkelt surfa på nätet obehindrat och är inte begränsad av antalet flikar som du kan öppna. För att webläsaren skall fungera krävs internet uppkoppling! Rugtel Tank X10 Manual 18

23 Klicka på för att backa. Klicka på för att gå framåt till nästa sida.klicka på för att växla mellan dina öppna flikar eller skapa en ny flik. Klicka på för att se dina bokmärken, historik och sparade sidor. Genom att klicka på meny knappen kan du uppdatera, spara, stänga, dela sidan, här finner du också inställningar för webläsaren. Rugtel Tank X10 Manual 19

24 3.12 Sök Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna sökmotorn. Skriv in ditt sök ord klicka på förstoringsglaset, välj vilken typ av sökning du vill göra, så som websidor, kontakter t ex. Klicka på, för att gå till sökresultat Rugtel Tank X10 Manual 20

25 Genom att klicka på meny knappen kan du uppdatera, spara, stänga, dela sidan, här finner du också inställningar för webläsaren Hämtningar Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna hämtningar. Du kan se dina filer som hämtas eller har blivit hämtade.med menyknappen kan du ändra visningsvyn. Du kan också sortera filerna efter storlek, namn eller datum. Rugtel Tank X10 Manual 21

26 3.14 Maps Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna Google Maps. Skriv in din destination du söker i sökfältet Att göra Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna att göra. Här kan du se vilka memos som ligger inlagda att göra och vilka som är klara. För att skapa ett nytt kom ihåg klicka på längst ner på skärmen. Du kan Döpa ditt kom ihåg, skapa en beskrivning och sätta en deadline om så önskas. Rugtel Tank X10 Manual 22

27 3.16 Play Service Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna Play store. När du för första gången öppnar denna appen kommer du att behöva skapa ett konto, följ anvisningarna som kommer upp i appen för detta.väl inne i appen finns det ett stort utbud av appar att ladda ner till din nya telefon. För att ladda ner en app klickar du på den valda appen för att komma vidare till installations sidan. Klicka på för att installera den valda appen. För att starta installationen måste man godkänna villkoren för appen och vad den har tillgång till och när detta är gjort kommer nedladdningen att starta automatiskt.om du skulle vilja avbryta nedladdningen kan du göra detta genom att klicka på. Rugtel Tank X10 Manual 23

28 När nedladdningen är klar, klicka på öppna, och du kan använda din nya applikation direkt. Svep med fingret från vänster till höger för att komma in på ditt konto. Välj mina appar,här kan du se dina installeradeapplikationer och alla appar på din telefon, här kan du också radera kontot, göra inställningar för t ex auto-uppdateringar och ändra lösenord. Rugtel Tank X10 Manual 24

29 Inställningar Klicka på för att öppna menyn för dina appar, klicka på för att öppna inställningar.här kan du göra dina personliga inställningar SIM hantering Ställ in SIM-kortet för röstsamtal, videosamtal, meddelanden, dataanslutningar och andra inställningar WIFI Klicka på WIFI, WiFi ange gränssnittet, klicka på "sätt på " ikonen längst upp till höger på skärmen,nu kommer telefonen automatiskt söka efter trådlösa nätverk inom räckhåll Rugtel Tank X10 Manual 25

30 Klicka på för att uppdatera listan på nätverk.för att koppla upp dig på ett nätverk kommer du att behöva ha ett lösenord. Sen klicka på anslut och när telefonen är uppkopplad sår det ansluten. Du kan också klicka på nere I högra hörnet för att lägga till ett nätverk Bluetooth När du aktiverar Bluetooth längst upp till höger kommer telefonen söka efter enheter I närområdet, du kan också söka efter enheter genom att trycka på sök efter enheter längst ner på skärmen. Du kan klicka på enheter du hittar för att para ihop dessa för att föra över tex filer. Rugtel Tank X10 Manual 26

31 3.20 Mobila nätverk I den här menyn kan du slå på eller stänga av dataanslutning, aktivera 3G-tjänster, nätoperatörer och andra alternativ : 3.21 Flight Mode När du klickar i flightmode kommer det inaktivera alla trådlösa anslutningar, samtal och meddelanden är inte tillgängliga 3.22 Ljudprofiler Här kan du välja ljudprofil, allmänt, tyst, möte, utomhus. Du kan också klicka på I nedre vänstra hörnet för att skapa ny profil. Klicka på ljudprofiler till standard inställningar. för att återställa alla Rugtel Tank X10 Manual 27

32 3.23 skärm Här ändrar du ljusstyrkan, bakgrundsbilder, auto-rotation mm efter dina personliga preferenser Lagring Här kan du kan se telefonens och SD -kortets total kapacitet, ledigt utrymme. Du kan också välja önskad installationsplats och formatera telefonens minne 3.25 Appar Du kan se alla telefonens nedladdade program, applikationer i telefon lagringen, program som körs och alla program. Du kan klicka på menyknappen för att ordna dessa program efter storlek, radera och flytta appar. Rugtel Tank X10 Manual 28

33 3.26 Säkerhet Ställ in skärmlås, SIM-kortlås, lösenord, enhetshantering, uppgiftslagring och andra inställningar som har med säkerhet att göra språk och inmatning Här kan du välja inmatningspråk och inmatningsmetoder. Du kan också klicka på för att göra ytterligare inställningar i inmatningsmetoderna. Rugtel Tank X10 Manual 29

34 3.28 Säkerhetskopiering och återställning Här kan du kan säkerhetskopiera din data, automatiskt återställa, återställa fabriksinställningarna och operationer, Vid återställning av fabriksinställningarna raderas alla personuppgifter på telefonen Datum och tid Du kan välja att automatiskt ställa in tid och datum, telefonen kommer då automatiskt att ställa in sig eftertids zon. 4.0 Schemalagd på - och avstängning Ställ in tiden för att automatiskt sätta på / stänga av telefonen. Rugtel Tank X10 Manual 30

35 4.1 Tillgänglighet Här kan du anpassa knappar, textstorlek, talkback och snabbstart. 4.2 Utvecklaralternativ Du kan ställa in skrivbordsreservlösenord, låsa skärmen, USB-felsökning och andra olika tillämpningar.. Rugtel Tank X10 Manual 31

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810 ASUS Fonepad Bruksanvisning SW8810 SW8810 Första utgåvan December 2013 Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: iphone i överblick 9 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Knappar 12 Statussymboler 14 Kapitel 2: Komma igång 14 Visa användarhandboken på

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015)

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) Innehåll 8 Kapitel 1: iphone i överblick 8 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Multi-Touch-skärm 10 Knappar 13 Statussymboler 14 SIM-kort 15 Kapitel

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok Innehåll Komma igång 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Uppdatera din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Dela information med

Läs mer

Använd Nokia N9. Utgåva 1

Använd Nokia N9. Utgåva 1 Använd Nokia N9 Utgåva 1 2 Nokia Musik Nokia Musik Om Nokia Musik Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla

Läs mer

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: I överblick 9 Översikt 10 Knappar 12 Mikro-SIM-kortsfack 13 Hemskärmen 17 Multi-Touch-skärm 18 Tangentbord på skärmen 25 Kapitel 2: Komma

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Välkommen till Ipad för nybörjare

Välkommen till Ipad för nybörjare Välkommen till Ipad för nybörjare Detta häfte kommer innehålla Alla knappars funktioner Simplare och hjälpsamma sätt att kunna använda och ta sig runt i en Ipad Mindre genom gång av appar och dess betydelse

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok

Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok Regleringsmodell: T06G Regleringstyp: T06G001 Upplysningar och varningar OBS: Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. CAUTION: VIKTIGT!

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer