Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1"

Transkript

1 R 2007:32 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 KVARTAL 2 KVARTAL 3 KVARTAL 4

2

3 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Tredje kvartalet 2007 R 2007:32

4 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första tryck i december 2007, 100 ex. Därefter tryck vid behov. R 2007:32 ISSN

5 Förord Svenska Riskkapitalföreningen och Nutek har sedan 2001 samarbetat i undersökningarna av den svenska riskkapitalmarknaden. Sedan hösten 2006 är även Innovationsbron med som samarbetspartner. Förutom riskkapitalbolagens aktiviteter innehåller rapporterna även en kartläggning och analys av finansieringen av tillväxtbolag i tidiga skeden. Målet är att ge en bättre bild av utbudet av och efterfrågan för finansiering, nationellt och regionalt. Den primära målgruppen för dessa kvartalsundersökningar är riskkapitalbolag, beslutsfattare, politiker och personer som arbetar med innovationsfrämjande- och riskkapitalfrågor på departement, myndigheter, verk, organisationer, högskolor, stiftelser och företag. Syftet med arbetet är: - dels att öka kunskapen om marknaden och ge intresserade aktörer uppdaterad marknadsinformation, - dels att ge entreprenörer och andra som behöver finansiell förstärkning en bättre förståelse för marknaden, - dels att medverka till att media får kontinuerlig information, - dels att ge politiker och andra beslutsfattare ökade kunskaper om marknaden och bättre beslutsunderlag. Den statistik som blir resultat av detta arbete kommer att användas i olika offentliga sammanhang för att medverka till utvecklingen av marknaden för finansiering av onoterade företag. Ett stort tack till alla som svarat. Vår ambition är att spegla aktuella frågor och vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag till kommande undersökningar. Sune Halvarsson Jan Nylander Frederick Johansson Tf generaldirektör vvd Ordförande Nutek Innovationsbron SVCA Har du frågor om denna publikation, kontakta: Nutek, Karin Östberg Tel: , SVCA, Jonas Gretzer Tel: , Innovationsbron, Jan Nylander, Tel: ,

6 Abstract This report consists of two parts: 1. The first part contains information regarding the financing of companies in the early growth stages in Sweden. 2. The second part is the quarterly survey of the activities of the private equity companies in Sweden for the third quarter of Key findings financing of companies in the early growth stages Q Presented in the first part this quarter is information from a panel of business angels organised by the Swedish Private Equity and Venture Capital Association. Results from this panel will be presented semiannually in these reports. Below follows key findings from the business angel panel: 50 business angels participated in the panel, representing investments of 594 MSEK in 285 unlisted companies 62 % of the business angels believe they will keep the same pace of investments the coming six months as they have had during the recent six months. 22 % believe they will invest more and 16 % will invest less. The business angels in the panel have evaluated 587 business opportunities during the first half of 2007 and they have made 53 investments 84 % of the business angels make most of their investments in the start-up stage About 80 % of the business angels feel company valuations are considerably or somewhat overvalued Industrial products and services and cleantech is considered to be the most interesting sectors for future investments A more favourable fiscal climate for private individuals investing in unlisted growth companies is ranked by the respondents to be the most important area for getting them to invest more in unlisted companies

7 Key findings - private equity companies Q Below follows key findings for Q for the activities of the private equity companies (Results from Q are cited in the parenthesis): A larger share of the private equity companies believe the business cycle will worsen The biggest area of concern for the private equity companies is the business cycle Q was a relatively normal quarter when it comes to the investment activity. 162 (250) investments were made totaling 12.6 (19.4) billion SEK. The average quarter since Q has had 180 investments and 11.8 billion SEK in invested amount. Within the growth stages (seed, start-up and expansion) 134 (219) investments for a total of 832 MSEK (2 145 MSEK) was invested Within buyout and replacement capital 28 (31) investments totalling MSEK ( MSEK) was invested Biotechnology, Medical technology and Pharmaceuticals attracted the largest number of investments Services, other and Industrial products and services was the sectors attracting the largest amounts of capital 11 (17) investments within cleantech were made totalling 85.2 MSEK (111.7 MSEK) 81 % of the investments this quarter were in Swedish companies. The total invested amount in Swedish companies was MSEK (9 810 MSEK), which corresponds to 53 % of the total invested amount this quarter The divestment activity this quarter was low when it comes to number of divestments. 20 (63) divestments were made and the total exit amount was MSEK ( MSEK) A total of MSEK ( MSEK) was raised from investors Fund-of-funds was the largest source of capital in capital raised for the buyout companies. 87 % of the capital from investors to the buyout companies came from foreign investors. For the venture companies the largest amounts came from private individuals % of the capital for the venture companies came from Swedish investors.

8 Quarterly questions Q private equity companies A larger share of the private equity companies believe the business cycle will worsen, 34 % compared to 29 % last quarter. Both the buyout and venture capital companies regard the business cycle to be the most concerning area in the coming period. The interest rate was by the buyout companies regarded to be the second most concerning area. The venture capital companies considered exit opportunities to be the second most concerning area. The main focus for both the buyout and venture capital companies is investments. The second area in focus is the development of the portfolio companies. The largest share of the private equity companies investing in seed perceives a normal or low level of competition. The private equity companies investing in early stage and expansion experience a normal level of competition. A larger share of the buyout companies experiences a high level of competition. The buyout companies consider the possibilities of raising capital to be good. The venture capital companies have a more negative view of the possibilities of raising new capital. Investments Q private equity companies The third quarter was a relatively normal quarter when it comes to the investment activity. But the total invested amount in the growth stages was relatively low. 162 (250) investments were made during the first quarter of 2007 totalling 12.6 (19.4 billion SEK). Number of investments Invested amount [Mkr] Investment stage Initial Follow-up Total Initial Follow-up Total Seed Start-up Expansion Replacement capital Buyout Total Within the growth stages (seed, start-up and expansion) 134 (219) investments for a total of 832 MSEK (2 145 MSEK) was invested.

9 Within buyout and replacement capital 28 (31) investments totalling ( MSEK) was invested. Biotechnology attracted the largest number of investments, with 28 investments. The sectors attracting most capital were Services, other, with MSEK, Industrial products and services, with MSEK and Healthcare with MSEK. Within venture Biotechnology attracted the largest amount, 174 MSEK, followed by Medical technology with 125 MSEK. 11 (17) investments within Cleantech were made, totalling 85.2 MSEK (111.7 MSEK). 132 (197) of the investments this quarter went to Swedish companies. This corresponds to 81 % of the total number of investments this quarter. The investments in Swedish companies totalled MSEK (9 810 MSEK), constituting 53 % of the total invested amount. Divestments Q private equity companies The divestment activity this quarter was low in number of divestments. The divested amounts were high because of some large exits during the quarter. 20 (63) divestments from 14 (41) private equity companies were made during the second quarter of The total exit amounts for these divestments were ( MSEK). Industrial sale and sale to other private equity company was the most common exit alternative, in terms of number of exits. IPO was the largest exit category in terms of exit amounts, with MSEK. 14 of the divestments, or 70 % were Swedish companies. Of the Swedish divestments 62 % went to Swedish buyers. Funds Q private equity companies During the third quarter the private equity companies raised MSEK ( MSEK) from investors and 9 MSEK (19 MSEK) from their parent companies. The private equity companies also gained 65

10 MSEK (630 MSEK) from capital gains/dividends available for future investments. 68 % of the capital raised for the venture capital companies came from private individuals % of the capital came from Swedish investors. For buyout-fund-of-funds was the largest source of capital with 51 % of the capital from investors. 87 % of the capital raised for buyout came from foreign investors. The companies responding to the survey this quarter had a total of 291 billion SEK in funds under management.

11 Sammanfattning Denna rapport består av två delar; information relaterad till finansiering av tillväxtbolag i tidiga skeden och riskkapitalbolagens aktiviteter för tredje kvartalet Finansiering i tidiga skeden Q3 2007: Affärsängelpanel Stiftelser Kommunernas näringslivsbolag Andra aktörer och initiativ Riskkapitalbolagens aktiviteter Q3 2007: Temafrågor Investeringar Avyttringar Anskaffat kapital Finansiering i tidiga skeden I den första delen presenteras detta kvartal bland annat information från en av Svenska Riskkapitalföreningen upprättad affärsängelpanel bestående av affärsänglar från hela landet. Denna panel kommer att återkomma i dessa rapporter två gånger per år. Nedan följer lite information från affärsängelpanelen: 50 affärsänglar deltog i panelen, representerandes investeringar om 594 MSEK i 285 onoterade bolag 62 % av paneldeltagarna tror att de kommer att behålla samma investeringstakt de närmaste sex månaderna som de senaste sex månaderna 76 % av respondenterna tycker att det finns tillräckligt med intressanta investeringsmöjligheter i onoterade företag 49 % tycker att exit-klimatet är tillfredställande Närmare 80% av respondenterna tycker att företagsvärderingarna är avsevärt eller något övervärderade

12 Under det första halvåret 2007 utvärderade affärsänglarna i panelen 587 investeringsmöjligheter och gjorde 53 investeringar 84 % investerar oftast i start-up-fasen Industriella produkter och tjänster och cleantech ses som de intressantaste branscherna framåt Ett mer fördelaktigt skatteklimat som gynnar personer som investerar i onoterade tillväxtföretag rankas högst bland områden som skulle få panelmedlemmarna att investera mer i onoterade tillväxtföretag. Nästa del behandlar stiftelser som direkt eller indirekt finansierar företag i tidiga skeden. Sedan följer ett avsnitt om kommunernas näringslivsbolag. Det sista avsnittet handlar om andra aktörer och initiativ som är viktiga för finansieringen i tidiga skeden i olika regioner. Sammanfattning - Riskkapitalbolagens aktiviteter De viktigaste resultaten för Q avseende riskkapitalbolagens aktiviteter (data för Q inom parentes): En fortsatt ökande andel av riskkapitalbolagen tror på en försämrad konjunktur de kommande tolv månaderna. Riskkapitalbolagen ser konjunkturen som det största orosmomentet. Relativt normalt kvartal avseende investeringar där riskkapitalbolagen gjorde 162 (250) investeringar för sammanlagt 12,6 (19,4) miljarder kronor. Genomsnittskvartalet sedan Q har haft 181 investeringar och 11,8 miljarder kr i investerat belopp. Inom tillväxtfaserna (sådd, start-up och expansion) investerades 832 Mkr (2 145 Mkr) fördelat på 134 (219) investeringar. Inom buyout och replacement capital investerades Mkr ( Mkr) fördelat på 28 (31) investeringar. Bioteknik, Medicinsk teknik och Läkemedel var de tre branscher som attraherade flest antal investeringar. Sett till investerat belopp detta kvartal var de två största branscherna, Tjänster, övrigt och Industriella produkter och tjänster. Under tredje kvartalet 2007 gjorde riskkapitalbolagen 11 (17) investeringar i bolag klassificerade som cleantech till ett totalt belopp av 85,2 Mkr (111,7 Mkr).

13 81 % av kvartalets investeringar gjordes i Sverige, och totalt investerat belopp i Sverige uppgick till Mkr (9 810 Mkr), vilket motsvarar 53 % av det totala investerade beloppet. Tredje kvartalet uppvisade låg aktivitet om man ser till antal avyttringar. Under kvartalet gjordes 20 (63) avyttringar, vilka inbringade totalt knappt 29,7 miljarder kr (19,2 miljarder kr). Riskkapitalbolagen anskaffade Mkr ( Mkr) från investerare. Fond-i-fond var fortsatt den största kapitalkällan för buyoutaktörerna. För buyout-aktörerna kom 87 % av kapitalet från utländska investerare. Privatpersoner var den största kapitalkällan för venture-aktörerna. För venture-aktörerna kom 99,6 % från svenska investerare. Temafrågor Q för riskkapitalbolagen En högre andel av riskkapitalbolagen tror på en försämrad konjunktur framåt, 34 % jämfört med 29 % förra kvartalet. Både buyout- och venture-aktörerna ser konjunkturen som det största orosmomentet framåt. Ränteläget kom på andra plats för buyoutaktörerna. För venture-aktörerna kom avyttringsmöjligheter på andra plats. På frågan vilket av investeringar, avyttringar, utveckling av portföljbolagen och anskaffning av kapital som är i fokus just nu svarade störst andel av både venture- och buyout-aktörerna att investeringar är i fokus. På andra plats kom utveckling av portföljbolagen. De flesta riskkapitalbolag som verkar i de allra tidigaste faserna ser en normal eller låg konkurrensnivå. De som verkar inom early stage och expansion ser ett mer normalt konkurrensläge. Av buyout-bolagen ser en större andel en hårdare konkurrens på marknaden. 33 % av riskkapitalbolagen som verkar inom sådd ser dåliga möjligheter till kapitalanskaffning. De riskkapitalbolag som verkar i de senare tillväxtfaserna är mer positiva till kapitalanskaffningsmöjligheterna. De riskkapitalbolag som verkar inom buyout-segmentet ser goda kapitalanskaffningsmöjligheter.

14 Investeringar Q för riskkapitalbolagen Tredje kvartalet brukar uppvisa en relativt låg aktivitet, framförallt på grund av låg aktivitet under sommarmånaderna juli och augusti. Vad gäller investeringar kan man se en relativt normal aktivitet, dock förhållandevis låga investerade belopp inom tillväxtfaserna. Genomsnittskvartalet sedan Q har haft 181 investeringar och 11,8 miljarder kr i investerat belopp. Under tredje kvartalet 2007 gjorde riskkapitalbolagen 162 (250) investeringar för sammanlagt 12,6 (19,4) miljarder kronor. Antal Belopp [Mkr] Investeringsfas Initial Uppföljning Totalt Initial Uppföljning Totalt Sådd Start-up Expansion Replacement capital Buyout Totalt Inom tillväxtfaserna (sådd, start-up och expansion) investerades 832 Mkr (2 145 Mkr) fördelat på 134 (219) investeringar. Inom buyout och replacement capital noterades 28 (31) investeringar till ett värde av Mkr ( Mkr). Bioteknik var den bransch där flest antal investeringar gjordes, med 28 stycken investeringar. Sett till investerat belopp detta kvartal var de tre största branscherna, Tjänster, övrigt med Mkr, Industriella produkter och tjänster med Mkr och Sjukvård med Mkr. Inom venture investerade mest inom Bioteknik 174 Mkr, följt av Medicinsk teknik med 125 Mkr.. Life Science var den sektor som attraherade flest antal investeringar inom venture och även det högsta investerade beloppet. Inom buyout var Konsumentvaror och Industri och tillverkning de sektorer som attraherade flest antal investeringar. Vad gäller investerat belopp var Tjänster den sektor som attraherade högst investerat belopp. Under tredje kvartalet 2007 gjorde riskkapitalbolagen 11 (17) investeringar i bolag klassificerade som cleantech till ett totalt belopp av 85,2 Mkr (111,7 Mkr).

15 132 (197) av kvartalets investeringar gjordes i Sverige, vilket motsvarar 81 % av samtliga investeringar. Totalt investerat belopp i Sverige uppgick till Mkr (9 810 Mkr), vilket motsvarar 53 % av det totala investerade beloppet. Avyttringar Q för riskkapitalbolagen Tredje kvartalet uppvisade låg aktivitet om man ser till antal avyttringar. Det avyttrade beloppet var dock relativt högt vilket beror på några större avyttringar som skedde under kvartalet. Under kvartalet har respondenterna rapporterat in 20 (63) avyttringar. 14 (41) riskkapitalbolag stod för avyttringarna, vilka inbringade totalt Mkr ( Mkr). Avseende antal avyttringar var avyttring till industriell aktör och till annat riskkapitalbolag de vanligaste avyttringsformerna med sju stycken vardera. Sett till avyttrat belopp var börsnotering störst, med Mkr. 14 av avyttringarna, eller 70 % var svenska företag.av de avyttringar som gjordes i svenska företag gick 62 % till svenska köpare. Kapital Q för riskkapitalbolagen Under tredje kvartalet anskaffade de medverkande riskkapitalbolagen Mkr ( Mkr) från investerare samt 9 Mkr (19 Mkr) från moderbolag. Dessutom erhöll bolagen 65 Mkr (630 Mkr) för återinvestering från utdelningar samt reavinster. För buyout-aktörerna var fond-i-fond den största kapitalkällan, med 51 % (32 %) av anskaffat kapital från investerare. 87 % (63 %) av kapitalet till buyout-aktörerna detta kvartal kom från utländska investerare. 68 % av kapitalet till venture-aktörer detta kvartal kom från privatpersoner. 99,5 % av kapitalet till venture aktörerna under kvartalet kom från svenska investerare. Riskkapitalbolagen som medverkade i denna kvartalsundersökning hade ett förvaltat kapital på drygt 291 miljarder kronor.

16

17 Innehåll 1 Studiens genomförande 1 2 Finansiering i tidiga skeden Affärsängelpanel Stiftelser Kommunernas näringslivsbolag Andra aktörer och initiativ 15 3 Riskkapitalbolagens temafrågor Q Konjunkturläget Temafrågor Q Riskkapitalbolagens investeringar Q Investeringar per investeringsfas Utveckling och storlek på investeringar Branscher Geografisk spridning av riskkapitalbolagens investeringar_ Antal unika namngivna portföljbolag Könsfördelning hos entreprenör/ företagsledare 60 5 Riskkapitalbolagens avyttringar Q Överblick avyttringar Q Fördelning på olika kategorier i antal och Mkr 62 6 Riskkapitalbolagens kapitalanskaffning Q Fakta om de responderande riskkapitalbolagen 69 8 Tabeller Q Bilagor Enkät Q Förkortningar och begrepp

18 1 Studiens genomförande Detta är den tjugosjunde undersökningen av den svenska riskkapitalmarknaden i den serie mätningar som Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Nutek inledde under Sedan hösten 2006 är även Innovationsbron med som samarbetspartner. Rapporten består av två delar; en kartläggning av finansieringen i tidiga skeden från offentliga aktörer och undersökningen av riskkapitalbolagens aktiviteter för tredje kvartalet När det gäller avsnittet om finansiering i tidiga skeden har kartläggningen gjorts genom kontakt med de olika aktörerna, via mail eller telefon. Information har även inhämtats från respektive aktörs hemsida. Detta kvartal har även en webbenkät skickats ut till respondenterna i affärsängelpanelen. I den del som behandlar riskkapitalbolagens aktiviteter görs i många fall jämförelser med resultat från tidigare kvartalsmätningar (resultat från föregående kvartal, Q2 2007, står inom parentes). Som tidigare särredovisas i många fall venture capital- respektive buyout-aktörer. Venture capital-aktörerna är de riskkapitalbolag som huvudsakligen investerar i tillväxtfaserna; sådd, start-up och expansion. Buyoutaktörerna är främst inriktade på investeringar i mer mogna tillväxtbolag (buyout-fasen). Som utgångspunkt för uppdelningen har företagens egna uppgifter till SVCA använts. Datainsamlingen genomfördes under oktober och november En webbenkät distribuerades via personliga mejl till kontaktpersoner på riskkapitalbolagen. Målgruppen för denna undersökning är svenska riskkapitalbolag samt utländska riskkapitalbolags svenska kontor/filial. Vi fick in 96 helt eller delvis besvarade enkäter av de 125 som skickades ut. Det ger en svarsfrekvens på 77 %. Efter avslutad datainsamling har resultaten kompletterats med uppgifter direkt från riskkapitalbolagen och i några fall med offentliggjorda uppgifter. Rapporten ger således en god bild av de totala aktiviteterna hos de svenska riskkapitalbolagen. De responderande riskkapitalbolagen detta kvartal representerar 91 % av branschens estimerade förvaltade kapital på 320 miljarder kr. 1

19 2

20 2 Finansiering i tidiga skeden Avsnittet om finansiering i tidiga skeden består detta kvartal av fyra delar. Den första delen är ett nytt inslag som kommer att återkomma halvårsvis i dessa rapporter, affärsängelpanelen. Panelen består av affärsänglar från hela landet. Syftet är att kontinuerligt ta tempen på affärsängelmarknaden vad avser investerings- och avyttringsaktiviteter, investeringsfokus och allmänna trender. Den andra delen behandlar stiftelser som direkt eller indirekt finansierar företag i tidiga skeden. Sedan följer ett avsnitt om kommunernas näringslivsbolag. Det sista avsnittet handlar om andra aktörer och initiativ som har identifierats som viktiga för finansieringen i tidiga skeden i olika regioner. I tidigare kvartalsrapporter finns mer information att hämta om olika aktörer inom finansieringen i tidiga skeden. 2.1 Affärsängelpanel Bakgrund En affärsängel kan definieras som en privatperson som investerar kapital i, och tillför affärsmässig kunskap till, onoterade tillväxtföretag med vilka de inte har en familjeanknytning. Affärsängeln är oftast en person med erfarenhet och kunskap av företagande som genom att tillföra kapital, kompetens, engagemang och sitt nätverk hjälper företag att utvecklas. Affärsänglar bidrar med en viktig del av finansieringen och stödet till företag i tidiga skeden. Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) verkar sedan början av 2005 som nationell intresseorganisation för affärsänglar och affärsängelnätverk i Sverige. SVCA har som målsättning att skapa en tydligare bild av affärsänglarnas betydelse för finansieringen av tillväxtföretag i de tidigaste skedena. SVCA har inrättat en så kallad affärsängelpanel bestående av affärsänglar från hela landet. Syftet är att kontinuerligt ta tempen på affärsängelmarknaden vad avser investerings- och avyttringsaktiviteter, investeringsfokus och allmänna trender. Tanken är också att inhämta kunskap om åtgärder som skulle kunna öka 3

21 affärsänglarnas investeringsvolym och om vad som skulle förbättra förutsättningarna för mer framgångsrika investeringar. Notera att affärsänglarna i panelen inte nödvändigtvis är ett representativt urval av affärsänglar i Sverige. De som medverkar i panelen är affärsänglar som SVCA har kontakt med antingen eftersom de är medlemmar i SVCA eller att de är aktiva i något av de affärsängelnätverk som är medlemmar i SVCA eller att de har varit i kontakt med SVCA på annat sätt Om affärsängelpanelen Aktiva affärsänglar från hela landet har inbjudits att medverka i panelen. Den första enkäten som löpte under augusti och september 2007 besvarades av 50 affärsänglar. Två gånger per år får panelens medlemmar ta del av en webbaserad enkät som distribueras via e-post. Nedan följer information om panelens sammansättning. 7 kvinnor och 42 män samt 1 person som inte angivit kön Panelmedlemmarna är i genomsnitt 49 år. Affärsänglarnas födelseår varierar från 1937 till 1977 De har idag tillsammans en portfölj om 285 onoterade bolag Har tillsammans totalt 594 MSEK investerat som lån eller ägarkapital i onoterade företag Medianen för investerat kapital per affärsängel är 5 MSEK De gör i genomsnitt 1,8 investeringar i onoterade företag per år 20 % av paneldeltagarna gör sina investeringar privat, 65 % genom ett privat eller familjeägt bolag och 15 % genom ett företag där de är en av flera delägare 58 % gör investeringar i regionen där de är bosatta 4

22 Geografisk fördelning av panelmedlemmarna: DIAGRAM 1 45 % av affärsänglarna tar normalt 10 % eller mindre ägarandel i de företag de investerar i 5

23 DIAGRAM 2 53 % investerar mer än 500tkr DIAGRAM 3 Start-up är den vanligaste investeringsfasen för affärsänglarna 6

24 2.1.3 Temperaturen på affärsängelmarknaden Nedan presenteras svaren på de temafrågor som ställdes till äffärsängelpanelen. DIAGRAM 4 Cleantech intressant investeringsområde även för affärsänglar Precis som riskkapitalbolagen ser affärsänglarna cleantech som en intressant bransch för investeringar framåt. En liknande fråga ställdes till riskkapitalbolagen i kvartalsrapporten för första kvartalet och även de ansåg cleantech vara den mest intressanta branschen för investeringar framåt. Affärsänglarna i panelen utvärderade 587 investeringsmöjligheter under första halvåret Av dessa investerade de i cirka 9 % eller 53 företag. 7

25 DIAGRAM 5 En majoritet av respondenterna menar att investeringsaktiviteten har ökat bland affärsänglar DIAGRAM 6 En majoritet av respondenterna kommer att behålla samma investeringstakt 8

26 DIAGRAM 7 Det finns många intressanta investeringsobjekt DIAGRAM 8 En majoritet menar att värderingarna på marknaden är för höga Man kan konstatera att en majoritet av affärsänglarna anser att företagen de utvärderar är något eller avsevärt övervärderade. 9

27 DIAGRAM 9 Bra avyttringsklimat Av de affärsänglar som ansåg sig kunna besvara ovanstående fråga kan man konstatera att en majoritet ansåg att det var ett tillfredställande avyttringsklimat. De som ansåg att klimatet för avyttringar inte var tillfredställande fick möjligheten att utveckla sina svar. Nedan är exempel på vad de har svarat: Finns inget större vc-bolag som tar över stafettpinnen i kapitalintensiva projekt utanför Stockholm och Köpenhamn. Möjligheten för affärsänglar att göra en verklig exit till andra finansiella aktörer och riskkapitalbolag är begränsad då dessa inte är så villiga att köpa ut affärsänglar utan vill ha dem kvar till slutig exit. Fåmansbolagsreglerna finns fortfarande kvar. När det gäller avyttringar svarade 17 stycken av affärsänglarna, eller 34 % att ett eller flera av deras portföljbolag hade avyttrats eller likviderats under första halvåret

28 DIAGRAM 10 Störst andel av avyttringarna från affärsänglarna gick till industriella köpare Panelmedlemmarna fick även rangordna betydelsen av ett antal olika områden som potentiellt skulle kunna få dem att investera mer. Nedanstående tabell visar vilka åtgärder som rankas högst (procentantalet anger hur stor del av panelmedlemmarna som har givit högsta eller näst högsta betydelse [på en skala mellan 1-5] för respektive område): TABELL 1 Skatteincitament för investeringar i onoterade företag rankas högst Vad skulle få dig att göra fler investeringar i onoterade tillväxtföretag? Andel 1. Ett mer fördelaktigt skatteklimat som gynnar personer som tar risken att 80% investera i onoterade tillväxtföretag. 2. Om det var lättare att avyttra innehav 60% 3. Ett större och mer kvalitativt utbud av investeringspropåer 48% 4. Fler och bättre plattformar för syndikatinvesteringar med andra affärsänglar 44% 5. Investeringshjälpmedel, tex. standarddokumentation som gör det enklare att 26% strukturera affärer på ett lämpligt sätt 6. Större utbud av kurser och forum för erfarenhetsutbyte för affärsänglar 24% Procentantalet anger hur stor del av panelmedlemmarna som har givit högsta eller näst högsta betydelse (på en skala mellan 1-5) för respektive område): 11

29 Ett mer fördelaktigt skatteklimat som gynnar personer som tar risken att investera i onoterade tillväxtföretag är den faktor som enligt respondenterna har störst betydelse för att öka deras investeringar i onoterade företag. TABELL 2 Det vanligaste sättet att hitta investeringsobjekt är genom att företaget söker upp affärsängeln Hur får du vanligtvis information om investeringsmöjligheter? Andel 1. Företaget söker upp mig 38% 2. Genom affärsängelnätverk 34% 3. Genom kollegor 18% 4. Genom vänner 8% 5. Genom venture capital-bolag 2% Genom släkt 0% Genom min revisor 0% Genom min advokat 0% Genom offentlig myndighet 0% Genom bank eller fondkommissionär 0% Genom media 0% Genom företagsmäklare 0% 12

30 2.2 Stiftelser Det finns ett antal stiftelser som direkt eller indirekt stödjer företag i tidiga skeden. Den juridiska definitionen av en stiftelse är en självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för ett bestämt ändamål. Stiftelser bildas genom ett förordnande t ex ett testamente, gåvobrev eller annan handling. En förvaltare eller styrelse måste ha åtagit sig att ha hand om förvaltningen av förmögenheten. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har till uppgift att granska och registrera stiftelser i Sveriges län. Via länsstyrelsens hemsida finns en databas där kan man söka efter alla stiftelser Sparbanksstiftelser De första sparbanksstiftelserna bildades 1991 när de elva stora regionsparbankerna ombildades till bankaktiebolag. Det fanns ingen rättslig möjlighet att fördela aktierna mellan kunderna. Därför stiftade riksdagen en lag om sparbanksstiftelser, vars viktigaste uppgift var att vara ägare i den till aktiebolag ombildade sparbanken. I samband med finanskrisen och bildandet av Sparbanken Sverige AB kom stiftelserna att bli delägare i denna bank i stället. På grund av behovet av nytt kapital, börsintroduktionen samt det senare förvärvet av Föreningsbanken har de elva ursprungliga stiftelsernas ägarkapital spätts ut till att nu utgöra strax över 20 procent. Senare har ett antal ytterligare stiftelser bildats och det finns idag 22 stycken. Utöver att vara ägare i banken är stiftelsernas huvuduppgift att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer bevaras och utvecklas och att därutöver främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur. Sparbanksstiftelserna anges ofta som viktiga aktörer vad gäller näringslivet och tidiga skeden i de olika regionera. De 22 sparbanksstiftelserna gav under 2006 i stöd till näringslivsrelaterad verksamhet ut drygt 86 mkr fördelat på cirka 310 bidrag. Detta är dock inte bidrag direkt till företag utan främst till olika organisationer och projekt som stödjer näringslivet i den region där stiftelserna verkar. Exempel på organisationer som har fått stöd är Ung Företagsamhet, IUC, Nyföretagarcentrum, Connect, kreditgarantiföreningar m.fl. Informationen ovan är delvis hämtad från Sparbanksstiftelsernas hemsidor. 13