Sammanträdesdatum 1 (7) KYRKOFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 1 (7) KYRKOFULLMÄKTIGE 2014-05-27"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och Tid Sjöliden Beslutande Ersättare Gunilla Arbrink/Ordf Annika Ludvigsson Christoffer Nathanson Johan Edholm Johan Broms Jenny Danielsson Birgitta Schöllin Bengt Arbrink Eva Ekenberger Carl-Erik Roos Britt-Marie Rasmussen Anne-Marie Wahlberg Andersson Per-Olov Johansson Agneta Kling Hans Wikström Lina Delde Camilla Lien Gunilla Kågström Aste Elisabeth Dingertz Christer Hillerström Föredragande Åhörare Hans Gårdh, Kyrkoherde, Olivier Guillard, Kanslichef Ulf Boström, Kyrkogårdsföreståndare Estrid Landmark, Begravningsombud Utses att justera Agneta Kling och Gunilla Kågström Aste Justeringens Plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Sjöliden tisdagen den 3 juni 2014 Annika Ludvigsson Gunilla Arbrink Agneta Kling Gunilla Kågström Aste Paragrafer 9-21 Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum

2 Sammanträdesdatum 2 (7) Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för nedtagand Pastorsexpeditionen, Sjöliden e Underskrift /Annika Ludvigsson/

3 Sammanträdesdatum 3 (7) Innehållsförteckning 9 Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning samt upprop Godkännande av dagordning Justering Rapporter från ordförandena Rapport från kyrkoherden Årsredovisning Verksamhetsberättelsen Ekonomisk uppföljning april Detaljplan kyrkogården Medlemsrekrytering Information om pågående fastighetsunderhåll Hört i församlingen Avslutning... 7

4 Sammanträdesdatum 4 (7) 9 Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning samt upprop Sammanträdet öppnas av kyrkofullmäktiges ordförande. Kungörelse till dagens sammanträde har skett i lokalpressen, på församlingens anslagstavla samt genom personlig kallelse. Kyrkofullmäktige känner sig behörigen kallad. 10 Godkännande av dagordning Kyrkofullmäktiges ordförande ställer frågan om Kyrkofullmäktige kan godkänna dagordningen för dagens möte. Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen Justering Till justering av protokoll valdes Agneta Kling och Gunilla Kågström Aste 12 Rapporter från ordförandena - Personalutskottet Rekrytering av två tjänster är klart. Kerstin Bellander är anställd som ny Kyrkomusiker efter Björn Borseman och Susanne Gustavsson är anställd som ny Pedagog efter Eva Nordquist. Lönerevision är genomförd. - Kyrkogårdsutskottet Inventering av kulturgravar pågår. Arbetet med klockstapeln är påbörjat. Detaljplan Nya kyrkogården, utställning av detaljplan finns att se hos Värmdö kommun. - Arbetsutskottet Förutsättningar för budget 2015 har påbörjats. Ansökan för Kyrkoantikvarisk ersättning för diskuteras. S.t Olof skåpet renoveras under fyra veckor. En översyn av fästet ska ses över. Dopbordet är färdigrenoverat. Barnkonsekvensanalys, en utbildning av Eva von Eckermann, Projektledare i Stockholms stift för Kyrkorådet och samtliga anställda den 9 september. - Kyrkorådet Fastighet Sjöliden, fasadmålning, fönsterbyte, köksrenovering. Detaljplanerna, Kolvik K3 samt Nya kyrkogården

5 Sammanträdesdatum 5 (7) 13 Rapport från kyrkoherden - Personaltillsättningarna är klara. - Båtutflykter ( två) pågår och det är ca 100 personer med på varje resa. - Planering av sommaren pågår och ett nytt Kyrkfönster kommer inom kort. - Medlemsstatistiken 2014 jan-maj, 14 utträden och 3 inträden. Under samma period 2013, 36 utträden och 3 inträden. Kyrkogården - Två säsongsanställda arbetar över sommaren. Tre sommaranställda genom Värmdö Kommun arbetar tre veckor var. En vikarie är anställd under Emma Wedbergs föräldraledighet. En gör samhällstjänst 1 dag/v och en arbetstränar 2 dag/v som kyrkogårdsarbetare. - Askgravplatsen slutförs och är klar inom kort. En lite fontän, två stenbänkar och blomsterplanteringar återstår. 14 Årsredovisning 2013 Kanslichefen redogjorde ingående för årsredovisningen för år Kyrkofullmäktige bestlutar; Att fastställa årsredovisningen för 2013, samt Att Kyrkofullmäktige beviljar Kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret Verksamhetsberättelsen 2013 Kyrkoherden presenterar Verksamhetsberättelsen för år Kyrkofullmäktige bestlutar; Att till protokollet notera Verksamhetsberättelsen för år 2013.

6 Sammanträdesdatum 6 (7) 16 Ekonomisk uppföljning april 2014 Kanslichefen redogjorde för en preliminär prognos för Begravningsverksamheten Prognosen ligger inom budgetramar: prognos om lägre personalkostnader och något högre utbildningskostnader på grund av utbildningskrav från Arbetsmiljöverket för personalen som använder maskiner. Församlingsverksamheten Prognosen ligger inom budgetramar. Kända avvikelser hittills: - Lägre intäkter från kyrkoavgiften (ca 100 tkr netto efter utjämningsbidraget) - Extra intäkt för utlåning av präst till Ängsholmens konfirmationsläger: 105 tkr. - Risk för ökade kostnader för underhåll på grund av pågående underhållsprojekt. - Anslag på 64 tkr för körresor 2013 tas ut 2014, därför en högre kostnad. Utdelning för prästlönetillgångarna föreslås bli dubbelt så stor som budgeterat ( 2 x 557 tkr). Beslutet tas i stiftfullmäktige i Juni. I så fall kommer församlingen få en extra intäkt på 557 tkr. Kyrkofullmäktige beslutar; Att godkänna informationen Detaljplan kyrkogården Kanslichefen redogjorde för lägesrapport av Detaljplan Ny Kyrkogård. En utställning med förslag till Detaljplan finns att ta del av hos Värmdö kommun under perioden Ett extra Kyrkogårdsutskott kommer äga rum den 11 juni gällande vägfrågan för fastighet Prästgården 1:48. Kyrkofullmäktige beslutar; Att godkänna informationen Medlemsrekrytering Kyrkoherden rapporterar att en arbetsgrupp är bildad efter initiativ av Christoffer Nathanson (Kyrkorådets ordförande) som aktivt skall öka inträdet i Värmdö församling under mandatperioden där Hans Gårdh (kyrkoherden) är sammankallande. Ett första möte i arbetsgruppen bestående av Agneta Kling, Petter Gottberg, Per-Sune Jonsson (förtroendevalda) samt Malin Öh och Hans Gårdh (personalen)

7 Sammanträdesdatum 7 (7) har ägt rum. Arbetsgruppen tycker det är en stor utmaning och många förslag finns. En delrapport kommer att presenteras till Kyrkorådet i september. 19 Information om pågående fastighetsunderhåll Kanslichefen redogjorde för arbetet med fastighetsunderhåll: Sjöliden - Målning av Sjöliden pågår - Köksrenovering pågår. Det blir en merkostnad för golvet men vi har fått köpa en billigare ugn. En fläkt tillkommer ovanför diskmaskinen. Tidsplanen håller. Klockstapeln Arbetet med Klockstapeln är påbörjat och bjälkar är bytta. Efter kontroll av stabiliteten i klockstapeln krävs extra arbete för grunden. Extra arbete gäller: syllarna, stenläggning och strävor. Enligt beslut i Kyrkorådets arbetsutskott skall detta extra arbete slutföras samt att förvaltningen fick i uppdrag att söka extra bidrag, Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och Kyrkobyggnadsbidrag (KBB) Balkong Sjöliden Frågan har ställts till Kyrkorådets ledamöter om en ny balkong skall ersätta den gamla. Kyrkorådets ledamöter beslutade att inte ersätta den gamla balkongen med ny. Kyrkofullmäktige beslutar; Att godkänna informationen. 20 Hört i församlingen Birgitta Schöllin berättar att körkonserterna får mycket beröm. Kyrkofullmäktiges ordförande uppvaktade kyrkoherde Hans Gårdh med blommor på födelsedagen med lovord från förtroendevalda för ett mycket bra sammarbete Avslutning Ordförande avslutade sammanträdet och tackade ledamöterna. Mötet avslutades kl

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/ 1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2013-02-12 kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-04-23 1 (12) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 23 april kl 19.30-21.15 Ledamöter Tjänstgörande ers Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-09-03 1 (14) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 3 september 2012 klockan 19.30-21.15 Ledamöter Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson,

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Justeringens tid och plats: 2014-10- Övertorneå Församlingsexp. 70-82 BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Justeringens tid och plats: 2014-10- Övertorneå Församlingsexp. 70-82 BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(5) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Församlingsgården, Övertorneå torsdagen den 9 oktober 2014 kl: 09.00-11.00 Kent Alanentalo (t) Helena Haapaniemi (t) Lars Enbuske (t)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2004-04-06

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2004-04-06 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Hjorten, Björnen (307A) Klockan 14.00-16.15 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Assar Eketorn Bitte Ekersund Marie Berglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00 Beslutande Torbjörn Ericson (fp), KS ordförande Susanne Aronsson DeKinnaird (m), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Dick Mattsson, ekonom. Justeringens tid och plats: 2014-06-, Övertorneå Församlingsexp.

Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Dick Mattsson, ekonom. Justeringens tid och plats: 2014-06-, Övertorneå Församlingsexp. 1(5) Plats och tid: Församlingsgården Övertorneå Tisdagen den 27 maj 2014 kl: 18.00-20.30 Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Hans Ström (t) Jessica Brännvall (t) Anneli Hedlund (t) Margareta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (29) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl 13.00-16.00 Se sid 25 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Pettersson Underskrifterr Paragrafer 16-19 Sekreterare

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-05-22 1 Plats och tid Skinnskattebergs kommun kl 09.00-13.45 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 2012-10-30 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Kärstin Brattgård Kerstin Wettergren

Läs mer

Socialnämnden 2012.08.29 1

Socialnämnden 2012.08.29 1 Socialnämnden 2012.08.29 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.45 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S), ordförande Lina Persson (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer