Slut på olja - slut på energi?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slut på olja - slut på energi?"

Transkript

1 Slut på olja - slut på energi? Presentation Människan och naturen 02 oktober, 2006 Fredrik Robelius Teknologie licentiat Uppsala universitet

2 Innehåll Energifakta Oljegeologi Topproduktion ( Peak Oil ) Gigantfält den viktiga parametern Framtidens produktion Slutsats

3 Energifakta Energifakta Energi definieras som förmågan att utföra arbete Olika typer av energi: Kemiskt bunden energi i ett bränsle (olja, gas, uran, biobränsle etc) Förbränning ger värmeenergi En motor: värmeenergi omvandlas till mekanisk energi som driver en axel En panna: värmeenergi används för att värma vatten som värmer upp en fastighet Ett elkraftverk: värmeenergi hettar upp ånga som driver en turbin som genererar elenergi

4 Grundfakta Energifakta Enheten för energi är 1 Joule Effekt definieras som energi per tidsenhet 40 W glödlampa lyser 25 timmar = 1 kwh Exempel från Sverige: Uppvärmning kwh/ m 2 och år Varmvatten: 3-5 kwh/dygn per person Toppeffekt el småhus: 5-8 kw Viktigt att skilja mellan energi och effekt!

5 Energisystem Energifakta Energisystemet kan delas in tre delar: 1)Värmesystem Oljepannor Biopannor Direktel Solvärme Värmepumpar Fjärrvärme 2) Elsystem Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Solceller Gasturbiner 3) Transporter Förbränningsmotor (bensin, diesel, etanol) Jetmotorer Elmotorer

6 Elproduktionstekniker i Sverige Energifakta Energislag Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Värmekraft Totalt i Sverige Andra tekniker Solceller Bränsleceller Installerad effekt (MW) W/m kw Årlig produktion (TWh) Ca 150 TWh

7 Sveriges energikonsumtion Energifakta Elimport minus export Vindkraft Kärnkraft Vattenkraft Värmepumpar i fjärrvärme Biobränslen Kol och koks Gas (naturgas och stadsgas) Olja Energitillförsel (TWh) Källa: STEM

8 Världens energikonsumtion 12,000 Energifakta 10,000 Vattenkraft Kärnkraft Kol Konsumtion (MTOE) 8,000 6,000 4,000 Gas Olja 2, Källa: BP Statistical Review

9 Oljefakta Energifakta Hög energitäthet, MJ/m 3 (Etanol = MJ/m 3, Metanol = MJ/ m 3 ) Fat = 159 liter = 0,159 m 3 Världens oljekonsumtion är drygt 80 miljoner fat per dag USA konsumerar drygt 20 miljoner fat per dag Sverige konsumerar fat per dag USA: runt 65% till transporter EU: runt 50% till transporter

10 Oljefakta Största konsumenter Energifakta Största producenter

11 Innehåll Energifakta Oljegeologi Topproduktion ( Peak Oil ) Gigantfält den viktiga parametern Framtidens produktion Slutsats

12 Sedimenteringsprocessen Oljegeologi Organiskt material skapas vid vattenytan Dör och sjunker till botten och bildar ett lager av organiskt material Lager av organiskt material (moderbergart) Sedimentlager Ytterligare sedimentering Lagret med organiskt material begravs djupare Vid rätt förhållanden kan olja och/eller gas bildas Organiska materialet blir en moderbergart

13 Oljegeologi Oljezonen

14 Oljefälla Oljegeologi Gas Olja Vatten Skiffer (ogenomtränglig) Migrationsväg Moderbergart

15 Oljereservoaren Oljegeologi Borrhål Högt tryck i reservoaren Oljan strömmar ut i borrhålet Ogenomtränglig skiffer (förslutning) Sandkorn med vatten Olja Olja

16 Produktionskurva Oljegeologi Produktionsstart Oljeproduktionstakt Uppbyggnadsfas Upptäcktsbrunn Utvärderingsbrunnar Platå Avtagande Avslut Ekonomisk gräns Tid

17 Innehåll Energifakta Oljegeologi Topproduktion ( Peak Oil ) Gigantfält den viktiga parametern Framtidens produktion Slutsats

18 Grundläggande frågor Topproduktion Vad är topproduktion ( Peak Oil )? När oljeproduktionen börjar avta, dvs den globala oljeproduktionen har nått sitt maximum. Efterfrågan överstiger utbudet. Är frågan om topproduktion ett nytt ämne? Kommer vi att nå en topproduktion?

19 Topproduktion Global oljeproduktion Produktion ,000 Ackumulerad Produktion ,000 1,200,000,000 1,000,000,000 Daglig produktion (1000 fat per dag) 50,000 40,000 30,000 20, ,000, ,000, ,000,000 Ackumulerad produktion (1000 fat) 10, ,000, Källa: OGJ

20 Global oljeproduktion 80,000 Topproduktion Efterfrågan Produktion Topproduktion 70,000 Produktion ,000 Daily Produktion (1000 fat per dag) 50,000 40,000 30,000 20,000 10, Källa: OGJ

21 Grundläggande frågor Topproduktion Vad är topproduktion ( Peak Oil )? När efterfrågan överstiger utbudet, dvs när den globala oljeproduktionen har nått sitt maximum Är frågan om topproduktion ett nytt ämne? Nej, M. K. Hubbert påbörjade debatten 1949 Kommer vi att nå en topproduktion?

22 Oljeproduktion från USA och Nordsjön Topproduktion 10,000,000 USA:s oljeproduktion Storbritanniens oljeproduktion Norges oljeproduktion Topproduktion Daglig produktion (fat per dag) 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, Källa: OGJ, DTI och NPD

23 Grundläggande frågor Topproduktion Vad är topproduktion ( Peak Oil )? När efterfrågan överstiger utbudet, dvs när den globala oljeproduktionen har nått sitt maximum Är frågan om topproduktion ett nytt ämne? Nej, M. K. Hubbert påbörjade debatten 1949 Kommer vi att nå en topproduktion? Med största sannolikhet ja!

24 Har vi hört det här förut? Oljepriset US $2005 Topproduktion ) Prispanik US Dollar ) Yom Kippurkriget ) FNs Irakembargo ) Nationalisering av Anglo-Iranian ) Sexdagarskriget ) Kriget i Irak ) Suezkrisen Källa: BP Statistical Review

25 Gemensamma nämnare: Topproduktion Geografisk Oljan nådde inte marknaden Media och vissa regeringar: oljan tar slut! Är det samma gamla visa idag igen? Eller är priset en dålig parameter? Källa: CIA World Fact Book

26 Innehåll Energifakta Oljegeologi Topproduktion ( Peak Oil ) Gigantfält den viktiga parametern Framtidens produktion Slutsats

27 Definitioner Gigantfält Gb Giga barrel = gigafat =10 9 fat = 1 miljard fat = 0,159x10 9 m 3 =159 million m 3 Ultimate Recoverable Reserves (URR) ackumulerad produktion plus uppskattade återstående reserver Gigantiskt oljefält ett oljefält med en uppskattad URR med mer än 0.5 Gb fat (> 500 miljoner fat )

28 Gigantfält Den viktiga parametern - gigantfält Gigantfält jämförda med andra fält med avseende på: Antal fält URR Daglig produktion Gigantiska oljefält 1% Övriga oljefält 99 % Gigantfältens URR 44-49% Övriga fälts URR 51-56% Daglig produktion från de 100 största ~46% Daglig produktion från övriga fält ~54% Källa: AAPG, OGJ, Simmons & Company International

29 Top 18 gigantfält Gigantfält Fältnamn Land Upptäcktsår URR [Gb] Ghawar Saudi Arabia Burgan Greater Kuwait Safaniya Saudi Arabia Bolivar Coastal Venezuela Berri Saudi Arabia Rumalia N&S Iraq Zakum Abu Dhabi Cantarell complex Mexico Manifa Saudi Arabia Kirkuk Iraq Gashsaran Iran Abqaiq Saudi Arabia Ahwaz Iran Samotlor Russia Agha Jari Iran Marun Iran Zuluf Saudi Arabia Prudhoe Bay Alaska Källa: AAPG, OGJ, EIA

30 Gigantfält Var finns gigantfälten?

31 Trender i upptäckandet av giganter Gigantfält Upptäckta utvinningsbara reserver i gigantfält (Gb) Antalet gigantfälta upptäckta Gigafat och antal Källa: AAPG, ASPO

32 Gigantfält 3,500,000 3,000,000 Norges oljeproduktion och gigantfältens andel Norges totala oljeproduktion Gigantfältens produktion Daglig produktion (fat per dag) 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , Källa: NPD

33 Gigantfält 4,000,000 3,500,000 Mexicos oljeproduktion och gigantfältens andel Mexicos totala oljeproduktion Gigantfältens produktion Daglig produktion (fat per dag) 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , Källa : OGJ och PEMEX

34 Saudiarabiens oljeproduktion och Gigantfält 10,000,000 9,000,000 Ghawars andel Saudiarabiens totala oljeproduktion Ghawars produktion Daglig produktion (fat per dag) 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, Källa : OGJ, AAPG och Saudi Aramco

35 Nordamerikas oljeproduktion och Giant Fields 14,000,000 12,000,000 gigantfältens andel Nordamerikas totala oljeproduktion Nordamerikas gigantfält Daglig produktion (fat per dag) 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, Källa: OGJ, AAPG, PEMEX, EIA & MMS

36 Innehåll Energifakta Oljegeologi Topproduktion ( Peak Oil ) Gigantfält den viktiga parametern Framtidens produktion Slutsats

37 Dagens situation 160,000 Framtidens produktion 140, ,000 Upptäckta reserver Produktion 100,000 Miljoner fat 80,000 60,000 40,000 20,

38 Dagens situation Framtidens produktion Daglig produktion (miljoner fat per dag) Framtida produktion Avtagande produktion Produktion 1,4% ökning i efterfrågan enligt EIA (US) och IEA (OECD) 3-8% avtagande i existerande produktion enligt EIA (US), ExxonMobil and Saudi- Aramco är gapet 75 miljoner fat per dag = 8 Saudiarabien! GAP!

39 Vad ska fylla gapet? Framtidens produktion Ett högre oljepris? Djupvattenproduktion? Oljesand från Kanada? Produktionsökning i Saudiarabien?

40 Prisets effekt på produktionen Framtidens produktion Daglig produktion (miljoner fat per dag) Oljeproduktion i USA Oljeproduktionen i Norge Oljepriset Oljepriset i 2005 US dollar per fat

41 Jättebolagens produktion och reserversättning Framtidens produktion Årliga reservtillskott Årlig produktion Nominella oljepriset Miljoner fat US Dollar Källa: Blandade årsrapporter

42 Vad ska fylla gapet? Framtidens produktion Ett högre oljepris? Nej, med avseende på utbudsfrågan Djupvattenproduktion? Oljesand från Kanada? Produktionsökning i Saudiarabien?

43 140 Vad ska fylla gapet? Framtidens produktion Daglig produktion (miljoner fat per dag) Framtida produktion Djupvattenproduktion Saudiarabiens ökning Kanadensisk oljesand Produktion Avtagande produktion GAP! är gapet fortfarande väldigt stort!

44 Innehåll Energifakta Oljegeologi Topproduktion ( Peak Oil ) Gigantfält den viktiga parametern Framtidens produktion Slutsats

45 Snabb återblick Slutsats Oljan är viktig för världen, efterfrågan ökar Geologiskt sett är mängden olja begränsad Tidigare kriser, produktionen har funnits men ej nått kunden Giganternas talan Allt svårare för bolagen att ersätta den producerade volymen Det finns ingen extrakapacitet idag

46 Slutsats Producerande regioner kommer att nå en topp OPEC och framförallt Mellanöstern blir en än större maktfaktor Gigantfälten blir mindre, både till antal och storlek Produktionen ersätts inte Jättebolagen är inte räddningen En fortsatt ökning av priset är att vänta (Är råolja dyrt jämfört med en öl på krogen?)

47 Är det slutet på oljeåldern? Slutsats Kommer oljan att ta slut? Nej, den kommer aldrig att ta slut! Men det kommer en topp. När inträffar topproduktionen? Det beror på efterfrågan, framtida prospektering och gigantfältens nedgång Jag tror att det sker runt 2010

Marian Radetzki. globala ENERGITRENDER. och problem att tillgodose energibehoven VÄGVAL ENERGI

Marian Radetzki. globala ENERGITRENDER. och problem att tillgodose energibehoven VÄGVAL ENERGI Marian Radetzki VÄGVAL ENERGI globala ENERGITRENDER och problem att tillgodose energibehoven PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och

Läs mer

Samhällets energikällor

Samhällets energikällor 4. Samhällets energikällor Energi på hållbar väg Bashäfte 37 4. Samhällets energikällor Som vi konstaterat i tidigare kapitel är vi helt beroende av energi för att leva och skapa ett fungerande samhälle

Läs mer

PEAK OIL. Slutet för den billiga oljan vad innebär det för de gröna näringarna?

PEAK OIL. Slutet för den billiga oljan vad innebär det för de gröna näringarna? PEAK OIL Slutet för den billiga oljan vad innebär det för de gröna näringarna? MACKLEAN STRATEGIUTVECKLING AB, STOCKHOLM, OKTOBER 2012 INSIKTER #01 Inledning Peak Oil Tillförlitlig tillgång till billig

Läs mer

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI ENERGI- MARKNADER Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Den internationella handeln med biobränslen

Den internationella handeln med biobränslen Den internationella handeln med biobränslen MVKN10, Energitransporter 2011-09-28 Björn Andersson 871115-3976 bjorn1andersson@gmail.com Tobias Brink 890308-4153 tobias.brink1@gmail.com Innehållsförteckning

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser Du behöver inte skriva ut detta dokument. Medföljande lärare får materialet när klassen kommer till utställningen. Besöket börjar med en kort introduktion,

Läs mer

SPBI Branschfakta 2014

SPBI Branschfakta 2014 SPBI Branschfakta 2014 2014 VERKSAMHETSBESKRIVNING SPBI Branschfakta 2014 Innehållsförteckning: VERKSAMHETSBESKRIVNING SPBI, SPIMFAB OCH SMC 2 ÅRSKRÖNIKA AV VD 3 VÄRLDEN: MARKNADEN 4 VÄRLDEN: PRODUKTION

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Post Carbon Institute R Heinberg. There's No Tomorrow (peak oil, energy, growth & the future http://youtu.be/vomwzjrribg

Post Carbon Institute R Heinberg. There's No Tomorrow (peak oil, energy, growth & the future http://youtu.be/vomwzjrribg Post Carbon Institute R Heinberg. There's No Tomorrow (peak oil, energy, growth & the future http://youtu.be/vomwzjrribg ASPO Sverige där jag är ordf ingår I ett internationellt nätverk med 10.000 tals

Läs mer

För lite eller för mycket olja?

För lite eller för mycket olja? För lite eller för mycket olja? De fossila bränslena är till stor del boven i dramat om växthuseffekten och hotet mot vårt klimat. Vi har under några hundra år släppt ut kol (CO 2 ) som det tagit naturen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Tethys Oil AB. (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Tethys Oil AB. (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Tethys Oil AB (publ) På omslaget visas en karta över hur jorden såg ut för 152 miljoner år sedan. Tethys var en enorm ocean mellan den tidens kontinenter Laurasia och

Läs mer

Året i sammandrag. Utsikter 2008

Året i sammandrag. Utsikter 2008 Årsredovisning 2007 Året i sammandrag n Koncernens resultat efter skatt ökade med 311 procent till 947,1 (230,5) MSEK. Intäkterna ökade till 2 751,1 (843,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 547,1

Läs mer

Dome Energy AB (publ)

Dome Energy AB (publ) Dome Energy AB (publ) Bolagsbeskrivning Maj 2014 VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ OMX FIRST NORTH NASDAQ OMX First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår

Läs mer

Förnybara energikällor. Solenergi. 134 Energi Energi

Förnybara energikällor. Solenergi. 134 Energi Energi 134 Energi Energi 135 Förnybara energikällor Uttrycket alternativa energikällor tillkom under 1970 - talet när miljöeffekterna av kol- och oljeförbränning på allvar började diskuteras. Samtidigt med detta

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige

Energiförsörjningen i Sverige Energiförsörjningen i Sverige Kortsiktsprognos 2008-08-15 ER 2008:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax: 016-544

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I LUNDIN PETROLEUM AB (PUBL) MED ANLEDNING AV ATT HANDEL MED BOLAGETS AKTIER PÅBÖRJAS PÅ NYA MARKNADEN VID

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I LUNDIN PETROLEUM AB (PUBL) MED ANLEDNING AV ATT HANDEL MED BOLAGETS AKTIER PÅBÖRJAS PÅ NYA MARKNADEN VID INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I LUNDIN PETROLEUM AB (PUBL) MED ANLEDNING AV ATT HANDEL MED BOLAGETS AKTIER PÅBÖRJAS PÅ NYA MARKNADEN VID STOCKHOLMSBÖRSEN INNEHÅLL Bakgrund.......................................

Läs mer

2007 i korthet. Omslagsbilden. Innehåll

2007 i korthet. Omslagsbilden. Innehåll Årsredovisning 2007 Omslagsbilden Teckningarna i årsredovisningen är målade av barn från barnhemmet Maestral i Kroatien. Teckningarna auktionerades ut vid en välgörenhets tillställning i Split som hölls

Läs mer

Det Hållbara Vätgassamhället

Det Hållbara Vätgassamhället GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskaplig problemlösning GÖTEBORG UNIVERSITY Problem Solving in Science Göteborg 2050 Det Hållbara Vätgassamhället Robert Hedman Examensarbete 20 poäng Handledare: Johan Swahn

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Viktiga händelser under 2010

Viktiga händelser under 2010 Årsredovisning 2010 2 SHELTON PETROLEUM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 4 Viktiga händelser under 2010 6 VD har ordet 7 Detta är Shelton Petroleum 8 Affärsidé, mål och strategi 9 Reserver och resurser 10

Läs mer

Kjell Aleklett. Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor? Kungliga vetenskapsakademin Stockholm 2010-03-10

Kjell Aleklett. Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor? Kungliga vetenskapsakademin Stockholm 2010-03-10 Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor? Kungliga vetenskapsakademin Stockholm 2010-03-10 Ångströmlaboratoriet, Uppsala Globala energisystem Uppsala universitet Kjell.aleklett@fysast.uu.se www.fysast.uu.se/ges

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

LRFs energiscenario till år 2020

LRFs energiscenario till år 2020 LRFs energiscenario till år 2020 FÖRNYBAR ENERGI FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKET GER NYA AFFÄRER OCH BÄTTRE MILJÖ En sammanställning av - omvärldsförändringar - potentialer och - marknader Huvudförfattare Erik

Läs mer

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi Information till Sveriges elkunder SVENSK ENERGI är de svenska elföretagens samlade röst. En uppgift är att bidra i elföretagens dialog med elkunderna. EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

Läs mer

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3 Nyfiken på energi? 2 Innehåll Välkommen till Nyfiken på energi 3 Två stora utmaningar i vår tid 4 En jord som blir allt varmare 5 och en värld som behöver allt mer energi 6 Energi och energikällor 8 Energi

Läs mer

från källa till konsument

från källa till konsument från källa till konsument Oljans betydelse...4 Varför är oljan viktig?... 4 Begreppet energi... 4 Oljan i världen... 5 Oljan i Sverige... 5 Oljeprodukters användningsområden...7 Bensin... 7 Dieselbränsle...

Läs mer

Bioenergi Sveriges största energikälla

Bioenergi Sveriges största energikälla Bioenergi Sveriges största energikälla Rapport från Svebio april 2010 2009 passerade bioenergi olja som Sveriges största energikälla när det gäller slutanvändning av energi, och stod för 31,7 procent jämfört

Läs mer

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år NOG seminarium 16 april 2004 David Ringmar 6 maj 2004 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K

Läs mer

Det nya svarta. Tur och retur Kretsloppet startar på skroten Diesel drar Därför stiger priset Svenskt silver Auktionshusens nya guld

Det nya svarta. Tur och retur Kretsloppet startar på skroten Diesel drar Därför stiger priset Svenskt silver Auktionshusens nya guld Tur och retur Kretsloppet startar på skroten Diesel drar Därför stiger priset Svenskt silver Auktionshusens nya guld Nummer 1 2013 Det nya svarta Skifferoljan ruckar maktbalansen En tidning från Handelsbanken

Läs mer