Svenska passivhus ökar kraftigt i antal. sid 8. I denna utgåva av Bron: Isover Energy Efficiency Awards % gör skillnad för industrin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska passivhus ökar kraftigt i antal. sid 8. I denna utgåva av Bron: Isover Energy Efficiency Awards 2011. 5 % gör skillnad för industrin"

Transkript

1 Svenska passivhus ökar kraftigt i antal sid 8 I denna utgåva av Bron: Isover Energy Efficiency Awards % gör skillnad för industrin Gekås Ullared isoleras med ULTIMATE Protect Le logotyp

2 ? Om konsten att välja Så här i valtider kan jag inte låta bli att fundera över de val som en människa ofta gör. De allra flesta i det här landet har möjlighet att göra många val i sitt vardagsliv, varje dag, år ut och år in. Många val kan vara enkla och görs ofta. Som till exempel vad man ska äta till middag. Ska vi ha köttbullar eller falukorv? Eller vilka kläder man ska ha på sig en måndagsmorgon. De här dagliga, ganska odramatiska valen gör alla, hela tiden. Förmodligen utan att lägga ned speciellt mycket möda eller tankekraft på dem? Andra val kräver större eftertanke, såsom bostad, bil och kanske framför allt ett yrkesval. För att kunna välja då behövs information. Som konsument och person vill jag veta så mycket som möjligt innan jag väljer. Och sedan fattar jag ett rationellt beslut baserat på alla de fakta jag känner till? Eller? Nej, så är det inte. Åtminstone inte för min egen del. Fakta, ja visst, men de flesta beslut jag fattar är inte grundade på bara fakta. Vad jag tycker och tänker och känner har en stor inverkan. Framför allt så måste jag tycka om det jag gör varje dag. Trivas där jag bor till exempel. Eller trivas på jobbet och ha lite roligt då och då. En del av mitt jobb går ut på att förse er läsare med fakta och information om Isover och våra produkter, så att ni ska kunna välja när det gäller isolering och energieffektivisering. Jag hoppas att valet inte är svårt. Taina Ekström PS. I det här numret av Bron har vi valt att skriva mycket om teknisk isolering DS. Bron utges av: Saint-Gobain Isover AB Tel: Fax: Redaktion: Taina Ekström (ansv.), Camilla Christensen, Mia Agrell & Jenny Håkansson 2

3 . Isover lanserar ett pris för energieffektivt byggande Isover Energy Efficiency Awards 2011 är en internationell tävling där energieffektiva, nyligen färdigställda byggprojekt uppmärksammas. Tanken är att lyfta fram innovativa lösningar som främjar en låg energianvändning i byggnader. Tävlingen är öppen för olika kategorier av byggprojekt, renovering och nybyggnad av både bostäder och offentliga lokaler. Tävlingen ägde rum första gången år 2007 med ett mindre antal deltagande länder, bland annat Frankrike, Tyskland och Österrike. I den första tävlingen fanns endast en tävlingskategori, renovering av bostadshus. Vid den andra omgången år 2009 fick tävlingen större uppmärksamhet då intresset för energieffektivisering och lågenergihus ökat betydligt. I den tävlingen ökades antalet kategorier med bland annat nybyggnation. Tävlingen består av två delar, en nationell delfinal där Saint-Gobain Isover AB utser en svensk finalist och en internationell final. Alla finalister från de olika deltagarländerna samlas i den internationella finalen i Madrid under maj Samtliga finalisters byggprojekt presenteras även i en bok, Isover Best of Book Boken ges ut på engelska i samband med den internationella finalen i Madrid. Sista dagen att anmäla tävlingsdeltagande är den 30 november Mer information finns på och Under 2011 beräknas tävlingen locka deltagare från ett 15-tal länder i Europa, bland annat från Sverige, Finland och Baltstaterna. Tävlingskategorierna är fyra till antalet: Bostäder nybyggnad Bostäder renovering Offentliga lokaler nybyggnad Offentliga lokaler - renovering För nybyggnadsprojekt gäller att energianvändningen i byggnaden ska vara i nivå med ett passivhus eller ett lågenergihus. För en renovering krävs att energianvändningen efter renovering ska ha minskats med minst två tredjedelar. I byggprojektet ska man även ha använt sig av åtminstone en produkt eller lösning från Isover. Välkommen att anmäla ditt bästa projekt på 3

4 5 % gör skillnad för industrin ULTIMATE klarar högre temperaturer än traditionella stenullsprodukter. I ett gemensamt mätprojekt mellan Smurfit Kappa, Saint- Gobain Isover och installatören Bergsvikens Industriplåt blev skillnaden hela 5 %. I industrier som hanterar varma medier via rör måste isoleringen ha extra bra kvaliteter. Den ska dels ge en hög isolereffekt och därmed bidra till energieffektiviteten samt se till att kanalens yttemperatur ligger så nära rummets temperatur som möjligt. Dels ska produkten vara temperaturbeständig och klara höga arbetstemperaturer under många år, utan att isolereffekten påverkas. Testinstallation på Smurfit Kappa Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå är en del av Smurfit Kappa Group och en av tio världsmarknadsledare inom produktion av papper och pappersmassa. På anläggningen i Piteå, där mätprojektet genomfördes, producerar man hela ton kraftlinerpapper per år. Testinstallationen genomfördes i samarbete med Bergsvikens Industriplåt och resultatet visade tydligt på en lägre yttemperatur på ULTIMATE-isoleringen än på jämförande material. Skillnaden motsvarade 2,5 grader Celsius eller 5 % bättre isolereffekt. De mätningar och tester vi medverkat i är ett framsteg inom industriisolering. Som entreprenör är det inte bara viktigt med en produkt som har bra prestanda utan även en produkt som kan användas inom flera applikationer och framför allt bidra till en mer ergonomisk arbetsmiljö, säger Mikael Lundgren på Bergsvikens Industriplåt. Temperaturbeständighet och ergonomi ULTIMATE har högsta användningstemperatur på upp till 700 C. För att fastställa materialets kvalitéer när det gäller temperaturbeständigheten över tid avslutades testinstallationen med att isolertjockleken mättes upp efter 6 månader. Mätningen visar att ULTIMATE har lägre energiförluster jämfört med traditionella stenullsprodukter (100 kg/m 3 ). En annan viktig styrka hos produkten är att den ger mycket goda isolervärden samtidigt som vikten minskas med så mycket som 45 % jämfört med konventionella lösningar. De montörer som deltagit i testerna ser stora fördelar i att använda en produkt som är lätt att hantera. Den höga komprimeringsgraden förenklar både transporter och hantering vilket i sin tur ger minskade belastningsskador, konstaterar Mikael. Testinstallationen gjordes enligt SSG Standard ULTIMATE 55 kg/m 3 jämfördes med 100 kg/m 3 standard stenullsprodukter. 4

5 IsoverSkola för bygghandeln Isover säljer nästan all isolering genom bygghandeln och därför är det viktigt att dess säljare får goda kunskaper om produkter och användningsområden. I början av september var 14 säljare från Elof Hansson Bygg-Gross och Träminuten på en tvådagars kurs vid Isovers kontor i Billesholm i Skåne. Försäljningschef Johan Bergström hälsade dem välkomna och berättade om företaget Saint- Gobain Isover AB. Därefter informerade utvecklingsingenjör Klas Partheen om trender inom Sverige och Europa avseende hållbart byggande och livscykeltänkande. Isovers produkter bidrar till såväl komfort som trygghet inom områdena: Temperaturkomfort Dragfrihet Fuktsäkerhet Bullerdämpning Brandsäkerhet Under resten av den första dagen fördjupades dessa ämnen av Klas Partheen med hjälp av Isovers distriktschef Bo Persson. Eleverna fick information om konstruktionslösningar och rätt produktval. Första utbildningsdagen avslutades med att utvecklingsingenjör Birgitta Rydén förhandsinformerade om några nya produkter till Isovers system för fuktsäkerhet och lufttäthet. Informationsflödet var stort och syftet med utbildningen var inte att alla skulle komma ihåg allt. Det viktiga var att få en viss kännedom om produkternas användning och veta var man kan hitta rätt information den dag man ställs inför en viss fråga. Den andra utbildningsdagen började med besök på Isovers glasullsfabrik i Billesholm. När man sett tillverkningen förstår man bättre de möjligheter som finns med glasull men också de begränsningar som finns. Utbildningen avslutades med praktiska isolerövningar där deltagarna fick såväl isolera som lufttäta en träregelvägg. Bland produkterna som användes kan nämnas Isover Fasadskiva som utvändig heltäckande isolering samt Isover TightTec X för lufttätning av bland annat fönstersmygar. 5

6 Nya lätta framsteg i utvecklingen av ventilationsisolering Det nya produktprogrammet för ventilationsisolering, ULTIMATE Protect, har fått ett välkommet mottagande på marknaden. Inte minst bland yrkesfolket som fått ett lättare material att arbeta med. Nu tar Isover ytterligare ett steg i samma riktning. Den grundläggande idén med ULTIMATE Protect är att kombinera effektivt brandskydd och utmärkt värmeisolering i produkter med mycket låg vikt. Detta är möjligt med hjälp av Isover ULTIMATE, med en patenterad sammansättning som ger isolerprodukterna unika egenskaper. Nya produkter typgodkända Ett brett sortiment av nätmattor och skivor är sedan den första produktlanseringen typgodkända för utvändig brandisolering av ventilationskanaler. Arbetet med att vidareutveckla produkterna har nu resulterat i att fler, ännu lättare, nätmattor blivit godkända. Det är nätmattor för isolering av rektangulära kanaler vi fokuserat på den här gången, berättar Staffan Tigerfeldt, utvecklingschef på Saint- Gobain Isover. Vi har redan från början lagt ner stora resurser på detta utvecklingsarbete och nu kan vi presentera resultaten av ännu ett viktigt steg i utvecklingen. Tunnare nätmattor klarar kraven De nya produkterna innebär att rektangulära ventilationskanaler nu kan isoleras enligt kraven för brandklasserna EI 15, EI 30 och EI 60 med nätmattor som är 10 mm tunnare än tidigare. Efter noggranna provkörningar har vi kommit fram till en optimal materialsammansättning. Nu har SP testat produkterna enligt de kriterier som gäller för typgodkännande och dokumenterat att våra produkter håller måtten, säger Staffan. De nya, typgodkända produkterna ger marknaden möjlighet att välja nätmattor ur ett ännu bredare sortiment. Isover ULTIMATE Protect ger byggentreprenörer stor valfrihet. Med låg densitet och marknadens lägsta lambdavärden kan isolering göras med mycket lätta nätmattor, vilket är bra för arbetsmiljön. Den som väljer samma tjocklek som en traditionell produkt gör istället vinster i form av minskade värmeförluster. Detta är viktiga effekter för alla som satsar på miljöhänsyn och bra ekonomi, avslutar Staffan Tigerfeldt. + + = 6

7 Standard Solutions Group AB med säte i Sundsvall arbetar med standardisering, rådgivning, information och utbildning samt informations- och transaktionshantering inom affärsområdena Teknik, Logistik & Inköp samt Hälsa, Säkerhet & Miljö för i huvudsak processindustrin. Densiteten inte längre avgörande för effektiviteten I nya SSG (Standard solutions group) anges densiteten inte längre som mått på effektiviteten. Istället uppmärksammas lambdavärdet alltmer som den variabel som är avgörande för ett materials isolerförmåga. Densiteten är inte avgörande när det gäller att bedöma hur effektiv en isolerprodukt är, ett faktum som sedan länge är välkänt i branschen, men som hittills inte fått genomslag i de standarder som är vägledande när stora företag väljer leverantörer och material, bland annat isolermaterial. I takt med det blir allt viktigare för industrierna att fokusera på energieffektivitet i alla led, ses också väl inarbetade standarder över, och just ökade energibesparingar har varit en av ledstjärnorna när standarden SSG 7591 nyligen reviderats. I de SSG-tabeller som hittills gällt har densiteten helt felaktigt fungerat som en kvalitetsvariabel för att bedöma effektiviteten hos olika isolermaterial. Detta har nu industrin uppmärksammat och i de nya tabellerna är det istället lambdavärdet som fungerar som jämförande värde för isolereffektiviteten, berättar Henrik Oskarsson, regionchef på Saint-Gobain Isover. SSG vägleder val Sedan många år har SSG en viktig roll som rådgivande instans för industrin. De standarder man tar fram fungerar som vägledning vid val av material och lösningar. Revideringen av SSG standard 7591 öppnar upp för nya och effektivare material och innebär i korthet att det inte längre finns krav på 100 kg/m 3 densitet. Den uppdaterade standarden gör det möjligt att välja en annan densitet med motsvarande bättre prestanda och funktion. Uppdateringen innebär en bättre anpassning till modern teknik och ger möjlighet till ökade energibesparingar inom industrin, fortsätter Henrik. Den nya versionen av standard SSG 7591 (Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, vissa rökkanaler o d samt behållare) gäller från augusti Mer information finns på 7

8 Nytt EU-direktiv skärper kraven: Nya hus ska bli Nära-Noll-Energibyggnader Nära-Noll-Energibyggnader är ett nytt begrepp inom framtida energieffektiv byggnation i EU. Ursprunget är det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda som Europaparlamentet röstade igenom i maj Målet är att alla hus som byggs eller genomgår omfattande renovering från slutet av 2020 ska leva upp till de nya kraven. Exakt vad som menas med Nära- Noll-Energibyggnader definieras inte i direktivet. EU-länderna ska själva arbeta fram tolkningar med utgångspunkt från sina unika förutsättningar. Energimyndigheten arbetar nu med den svenska tolkningen av direktivet och tar fram ett underlag till nationell strategi för lågenergibyggnader. För att få en bred bas engageras representanter från olika myndigheter, forskningsinstitutioner, industrier och branschorganisationer. Resultatet ska redovisas för Regeringskansliet i slutet av september Nära-Noll-Energibyggnader i Sverige I Sverige har vi arbetat med energieffektiva byggnader några år och är väl förberedda för arbetet med tolkning och överföring av direktivets mål till svenska förhållanden. Direktivets krav har tre huvuddelar: Ett mycket energieffektivt klimatskal. Mycket energieffektiva installationer. En stor andel av energin ska vara egen- eller lokaltillverkad förnybar energi. Energieffektivt klimatskal Ett hus med energieffektivt klimatskal innebär i praktiken att man bygger ett passivhus eller ett minienergihus. Lösningarna som används till klimatskalet är i princip desamma i båda fallen. Man utgår från välisolerade och lufttäta konstruktioner och använder fönster och dörrar med mycket låga U-värden och λ-värden. Passivhus och minienergihus definieras enligt kravspecifikationer som tillsammans med branschen tagits fram av Forum för Energieffektiva Byggnader på uppdrag av Energimyndigheten. Kravspecifikationerna definierar effektkrav och anger förväntade värden för köpt energi. De hårdaste kraven gäller för passivhus, där värmebehovet ska klaras med distribution av värme via hygienluftsflödet. Effektkraven för minienergihus är ställda så att värmebehovet inte kan klaras enbart med distribution av värme via hygienluftsflödet. Man kan då komplettera luftvärmesystemet med konventionella värmesystem t.ex. en vattenmantlad kamin eller elradiator centralt i huset. Möjligheterna att tillgodose kraven beror på husens kompakthet hur stor huskroppen är och i hur många plan man bygger. Den totala fönsterytan har avgörande betydelse. Med stor andel fönster i fasaden på ett hus med låg kompakthet, t.ex. ett enplanshus, är det svårt att klara kraven för passivhus. Då är minienergihus en möjlig lösning. Byggnadens termiska tröghet påverkar möjligheten att jämna ut termiska laster så att man får nytta av solinstrålningen över en längre tid. En termiskt trög byggnad har invändiga konstruktioner av betong, sten eller massivträ. Den är okänslig för kortare köldknäppar och man kan därför använda mindre extrema utetemperaturer i dimensioneringen. Detta gör det lättare att klara det stränga effektkravet för passivhus. Även lokala klimatförhållanden spelar stor roll. Skillnaden mellan Skåne och Norrbotten innebär att ett hus som klarar kraven för passivhus i Skåne fungerar som minienergihus i Norrbotten. Energieffektiva installationer Ventilation med värmeåtervinning som FTX-ventilation eller FTvärmepump är exempel på energieffektiva lösningar. Det finns också 8

9 möjligheter att installera energieffektiv varmvattenberedning. Här finns många alternativ beroende på vilken typ av energiförsörjning man har. Förnybar energi I motsats till många andra länder har Sverige en energiförsörjning som till stor del är baserad på förnybara energikällor eller spillvärme. Minst 85 % förnybar energi för nya byggnader från 2020 är ett mål som har föreslagits. Förnybar energi kan vara ved till egen spis eller kakelugn, pellets, spillprodukter som omvandlas till fjärrvärme, biogas som görs på organiskt avfall från hushåll, livsmedelsindustrier, reningsverk eller jordbruk. Förnybar energi är också solfångare, solkraft, vattenkraft, vindkraft, vågkraft, osmoskraft och vätgasbaserad bränslecellkraft där vätgasen är gjord på överskott från förnybara källor. I vilken utsträckning det kommer att ställas krav på egen energiproduktion med solceller och solfångare är oklart. Förmodligen blir det flexibla regler med olika möjligheter beroende på de lokala energialternativ som står till buds. Även utvecklingen inom energiproduktion, lagring och distribution kommer att spela en stor roll för vilka lösningar som är mest intressanta från Produkter som löser uppgiften Hanne Dybro, utvecklingsingenjör på Isover, menar att det nya EUdirektivet kommer att sätta energieffektiva klimatskal och därmed isolering i fokus på ett helt nytt sätt i framtiden. Energieffektiva klimatskal har under lång tid varit ett prioriterat område för vår produktutveckling, säger Hanne. När direktivet anpassats till svenska förhållanden kommer vi att få nya byggregler där våra produkter erbjuder utmärkta lösningar för energieffektiva hus. Isovers premiumprodukter har marknadens bästa lambdavärden för mineralull. Man kan därför förbättra isolereffektiviteten i en vägg utan att öka tjockleken lika dramatiskt som traditionella isolermaterial skulle kräva. Vi har med dessa produkter redan färdiga lösningar för de kommande kraven på lågenergihus. Och ytterväggarna behöver inte minska golvytorna märkbart, vi klarar isoleringen ändå, avslutar Hanne Dybro. Statistik mars 2010 Källa: Passivhuscentrum Villor Lägenheter Färdiga radhus Skolor Förskolor Kontor Färdigställda Påbörjade/ planerade Svenska passivhus ökar kraftigt i antal trots finanskrisens dämpning av byggaktiviteten. Det finns lika många passivhus planerade eller under byggnation 2010 som byggda under perioden Tekniken sprider sig även till andra byggnadskategorier än bostäder. 9

10 ULTIMATE Protect nätmattor underlättar arbetet när Gekås Ullared isoleras I Ullared ligger Skandinaviens största varuhus. Med en butiksyta stor som fem fotbollsplaner kan kunder samtidigt odla sitt shoppingintresse i lokalerna. Verksamheten i Ullared expanderar ständigt. Inte minst den riksbekanta tv-såpan har ökat tillströmningen av kunder från hela landet. För att tillgodose det växande intresset bygger man ut och bygger nytt. Under hösten 2010 ska två nya våningar med restaurang och serviceytor stå färdiga. Ventilationsanläggningen i de nybyggda delarna är en viktig del av de entreprenadarbeten som nu pågår. För isolering av ventilationskanalerna har man engagerat JT-isolering AB. Företaget, med huvudkontor i Göteborg, är ett av de största helt svenskägda isoleringsföretagen med närmare 50 anställda. Man har sedan många år ett nära samarbete med företag inom petrokemi-, process- och fartygsindustrin. Ny isolering för ventilation Det nu aktuella projektet blev ett bra tillfälle att pröva den nya generationen nätmattor ULTIMATE Protect som Isover tagit fram för att underlätta arbetet och förbättra isoleregenskaperna. Vi har samarbetat med Isover under lång tid och vet att vi hela tiden får kvalitetsprodukter till våra jobb, säger Jari Jokela på JT-isolering. När de introducerar nyheter är vi alltid intresserade av hur vi kan ha nytta av det i vår verksamhet. En av de utmärkande egenskaperna hos de nya nätmattorna är den låga densiteten. Tillsammans med ett mycket lågt lambdavärde innebär detta att isolermaterialet med samma effektiva brandskydd och utmärkta värmeisolering kan göras tunnare och lättare. Uppskattade förbättringar Det är positivt för vår arbetsmiljö med ett lättare material att jobba med, intygar Jari. Det blir mindre belastningar när mattorna ska lyftas på plats. Samtidigt gör det att jobbet går snabbare. Och att spara tid är självklart värdefullt i vår verksamhet. Arbetet i Ullared omfattar brandisolering av cirkulära och rektangulära kanaler. JT-isolering valde nätmattor med aluminiumfolie som ytskikt. Vi lägger stor vikt vid att göra ett jobb med hög kvalitet i alla avseenden. Mycket av ventilationskanalerna ligger här synliga i serviceutrymmena och då är de aluminiumklädda nätmattorna ett bra alternativ ur estetisk synpunkt. Våra erfarenheter av de nya nätmattorna är mycket positiva. När vi kan göra ett minst lika bra jobb på kortare tid är både vi och våra kunder belåtna, konstaterar Jari Jokela på JT-isolering. 10

11 Med Nära-Noll-Energibyggnader kommer nya lagar och byggregler Boverkets Byggregler styr nivån på byggnaders energiprestanda för majoriteten av nya byggnader i Sverige. I dag byggs enbart en liten andel så energieffektiva som det nya EU-direktivet kräver. För att säkerställa den nya energistandarden från 2020 kan ny lagstiftning bli nödvändig. Byggreglerna och kanske även plan- och bygglagen kan behöva revideras för att Sverige ska kunna leva upp till direktivets krav. För byggbranschen underlättas omställningen om byggreglernas krav på energiprestanda kommer i flera steg. Det är viktigt att i god tid få information om vad som kommer för att kunna göra sina erfarenheter och anpassningar i lagom takt. Kunskapsspridning och utbildning Den omfattande erfarenhet som redan finns är en god tillgång. De första passivhusen har till stor del utvärderats och kan användas som underlag för kunskapsspridning. Behovet av att kunna tillgodogöra sig kunskap är stort. Allt ifrån lokala demoprojekt och utbildningsmöjligheter till särskilda fortbildningskurser kommer att behövas. För att få del av gjorda erfarenheter kan man vända sig till Passivhuscentrum och Forum för Energieffektiva byggnader som består av IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Aton Teknikkonsult AB, Lunds Tekniska Högskola (Energi och Byggnadsdesign) samt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Därtill kommer en lång rad komponent- och materialtillverkare samt byggföretag och konsulter som har erfarenhet från redan genomförda projekt. Livscykelkostnaden styr lönsamheten Lönsamhet är en viktig fråga i samband med Nära-Noll-Energibyggnader. Det är fortfarande oklart hur mycket mer energieffektiva byggnader kostar att producera och hur snabbt man tjänar in merkostnaden i form av lägre driftskostnader. Mycket tyder på att passivhus och minienergihus är kostnadsneutrala när man bortser från lärpengarna i samband med ett första projekt. Vid byggnation av ett antal snarlika hus i ett större projekt minskar tidsåtgången tydligt från det första huset till de senare husen. Extra kostnad för isolering, bättre fönster och lufttätning går jämnt upp med minskade installationskostnader. En outnyttjad resurs Solfångare är sedan ett antal år ett lönsamt sätt att minska kostnaden för varmvattenberedning. Trots detta är det fortfarande sällsynt att nya hus är försedda med solfångare. Det kan finnas flera orsaker till detta. Först och främst är solfångare inget krav i Byggreglerna, men kunskaperna är inte heller så utbredda bland husbyggare och köpare. I andra fall kan det vara fjärrvärme med hög fast avgift som gör minskning av energianvändningen ointressant. Det kan också bero på att endast schablonvärden för driftskostnader används i samband med finansiering. Låga driftskostnader vägs därför inte in i jämförelsen med en högre investering. Dessa rutiner och system behöver ses över inför Sveriges anpassning till det nya EU-direktivet. Det är här livscykelkostnaden kommer in i bilden när det gäller att skapa ett generellt intresse för egenproduktion av energi. Detta intresse är en förutsättning för att byggnaderna designas med välintegrerade solfångare eller solceller. Hamnhuset i Göteborg - ett exempel på svenskt passivhus med solfångare. Hamnhuset motsvarar Bygga-Bo-dialogens vision Hus som detta kommer att vara förebild för den svenska definitionen av Nära-Noll-Energibyggnader. 11

12 Isover GolfCup final 2010 Isovers årliga riksfinal i golf är nu avslutad. I strålande solsken och ingen vind tävlade 18 lag om segern på Mölle GK den 6 september. I år var det riktigt låga scorer som krävdes för att vara med bland topptrion. Till slut vann Billy Lawner och Lars Högberg från lag Beijer Karlstad på netto 61 slag. Tvåa blev Dennis Ericsson och Eric Östström från lag Beijer Norrköping på netto 63 slag. Trea blev Tommy Persson och Sebastian Persson från lag Derome Byggvaror Mölnlycke på netto 64 slag. Middagen serverades på Grand Hotell i Mölle och var det som satte pricken över i:et för dagen. Försäljningschef Johan Bergström höll i prisutdelningen och fick nöjet att räcka över priset för längsta drive på 270 meter till Wayne Hilton från lag Derome Byggvaror Mölnlycke. Priset för närmst flagg tog Örjan Ericksson lag Derome Byggvaror Mölnlycke på 7,54 meter.

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär.

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Information från Isover 2-2009 Energieffektiva hus Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Läs mer

Läs mer

Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3

Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Lågenergihus minskar värmeräkningen radikalt läs mer sid 5 Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2 Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Nu byggs Sveriges första Isover Multi-Comfort House sid

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE LEVANDE HUS ISOLERA TIPS & RÅD INSPIRATION BYGGA NYTT RENOVERA 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Tema: Isolering och klimatet ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE Apropå energieffektivitet! Effektivitet

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE Vad som påverkar kundernas val av bostäder Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2013

Läs mer

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande Lars Tullstedt och Åsa Douhan, Sveriges Byggindustrier, 2013-02-11 rev 2013-04-12 1 Bilder på framsidan: Övre raden

Läs mer

Innehåll Klimatsmarta hus

Innehåll Klimatsmarta hus Klimatsmarta hus 1 Innehåll Framtidens byggande 3 Varför välja ett lågenergihus? 4 Villa Solkraft 6 Villa Äntligen 8 Villa Birch 10 Villa Björken 12 One Tonne Life-huset 14 Arkitektens roll 16 Hållbara

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Produktutveckling. Nya och lättare ErgoLite sparar både ryggen och miljön. Tydligare ljudkrav i BBR

Produktutveckling. Nya och lättare ErgoLite sparar både ryggen och miljön. Tydligare ljudkrav i BBR Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #1 2013 Nya och lättare ErgoLite sparar både ryggen och miljön TEMA: Produktutveckling n Nya Karolinska Sjukhuset ett unikt bygge n THERMOnomic får utökat

Läs mer

Lågenergi- och standardhus ur brukarens perspektiv

Lågenergi- och standardhus ur brukarens perspektiv Lågenergi- och standardhus ur brukarens perspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör TOBIAS BERGSTRÖM, MÄRTA EHN Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för Construction

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Så bygger du klimatsmart sid 4 De isolerar med återvunnet glas sid 5 Energisnålt & miljövänligt sid 12-13 Energi&Miljö SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI mitten Få koll

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA Examensarbete 10 poäng C-nivå INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA SMÅHUS Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B100/06 Caisa Lundin Byggingenjörsprogrammet 120 p vårterminen 2006 Examinator: Stefan Petersson THE INTEREST OF

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 10 HÅLLBAR STADSUTVECKLING 3STEG SAMVERKAN FÖR HÅLLBARHET Lena

Läs mer

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2015 Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden Fler aktörer fokuserar på geoenergi Hållbar ishall i Gimo TEMA: K-MÄRKT Att verka utan att synas GEOENERGI

Läs mer

MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER

MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER MILJONPROGRAM BLIR MILJÖPROGRAM FORSKNINGSRESA MED TIDSNÖD VEM TAR ANSVAR FÖR STÖD OCH SUBVENTIONER? GODMORGON VISKAFORS skön ny luft med passivhusen

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC:

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC: Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #1 2015 Tema Certifiering Habito flyttar gränserna Umeå fortsätter att växa Musiken i fokus på Malmö Live Skillnader på ljudreglar Ett hållbart samhälle

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer