Svenska passivhus ökar kraftigt i antal. sid 8. I denna utgåva av Bron: Isover Energy Efficiency Awards % gör skillnad för industrin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska passivhus ökar kraftigt i antal. sid 8. I denna utgåva av Bron: Isover Energy Efficiency Awards 2011. 5 % gör skillnad för industrin"

Transkript

1 Svenska passivhus ökar kraftigt i antal sid 8 I denna utgåva av Bron: Isover Energy Efficiency Awards % gör skillnad för industrin Gekås Ullared isoleras med ULTIMATE Protect Le logotyp

2 ? Om konsten att välja Så här i valtider kan jag inte låta bli att fundera över de val som en människa ofta gör. De allra flesta i det här landet har möjlighet att göra många val i sitt vardagsliv, varje dag, år ut och år in. Många val kan vara enkla och görs ofta. Som till exempel vad man ska äta till middag. Ska vi ha köttbullar eller falukorv? Eller vilka kläder man ska ha på sig en måndagsmorgon. De här dagliga, ganska odramatiska valen gör alla, hela tiden. Förmodligen utan att lägga ned speciellt mycket möda eller tankekraft på dem? Andra val kräver större eftertanke, såsom bostad, bil och kanske framför allt ett yrkesval. För att kunna välja då behövs information. Som konsument och person vill jag veta så mycket som möjligt innan jag väljer. Och sedan fattar jag ett rationellt beslut baserat på alla de fakta jag känner till? Eller? Nej, så är det inte. Åtminstone inte för min egen del. Fakta, ja visst, men de flesta beslut jag fattar är inte grundade på bara fakta. Vad jag tycker och tänker och känner har en stor inverkan. Framför allt så måste jag tycka om det jag gör varje dag. Trivas där jag bor till exempel. Eller trivas på jobbet och ha lite roligt då och då. En del av mitt jobb går ut på att förse er läsare med fakta och information om Isover och våra produkter, så att ni ska kunna välja när det gäller isolering och energieffektivisering. Jag hoppas att valet inte är svårt. Taina Ekström PS. I det här numret av Bron har vi valt att skriva mycket om teknisk isolering DS. Bron utges av: Saint-Gobain Isover AB Tel: Fax: Redaktion: Taina Ekström (ansv.), Camilla Christensen, Mia Agrell & Jenny Håkansson 2

3 . Isover lanserar ett pris för energieffektivt byggande Isover Energy Efficiency Awards 2011 är en internationell tävling där energieffektiva, nyligen färdigställda byggprojekt uppmärksammas. Tanken är att lyfta fram innovativa lösningar som främjar en låg energianvändning i byggnader. Tävlingen är öppen för olika kategorier av byggprojekt, renovering och nybyggnad av både bostäder och offentliga lokaler. Tävlingen ägde rum första gången år 2007 med ett mindre antal deltagande länder, bland annat Frankrike, Tyskland och Österrike. I den första tävlingen fanns endast en tävlingskategori, renovering av bostadshus. Vid den andra omgången år 2009 fick tävlingen större uppmärksamhet då intresset för energieffektivisering och lågenergihus ökat betydligt. I den tävlingen ökades antalet kategorier med bland annat nybyggnation. Tävlingen består av två delar, en nationell delfinal där Saint-Gobain Isover AB utser en svensk finalist och en internationell final. Alla finalister från de olika deltagarländerna samlas i den internationella finalen i Madrid under maj Samtliga finalisters byggprojekt presenteras även i en bok, Isover Best of Book Boken ges ut på engelska i samband med den internationella finalen i Madrid. Sista dagen att anmäla tävlingsdeltagande är den 30 november Mer information finns på och Under 2011 beräknas tävlingen locka deltagare från ett 15-tal länder i Europa, bland annat från Sverige, Finland och Baltstaterna. Tävlingskategorierna är fyra till antalet: Bostäder nybyggnad Bostäder renovering Offentliga lokaler nybyggnad Offentliga lokaler - renovering För nybyggnadsprojekt gäller att energianvändningen i byggnaden ska vara i nivå med ett passivhus eller ett lågenergihus. För en renovering krävs att energianvändningen efter renovering ska ha minskats med minst två tredjedelar. I byggprojektet ska man även ha använt sig av åtminstone en produkt eller lösning från Isover. Välkommen att anmäla ditt bästa projekt på 3

4 5 % gör skillnad för industrin ULTIMATE klarar högre temperaturer än traditionella stenullsprodukter. I ett gemensamt mätprojekt mellan Smurfit Kappa, Saint- Gobain Isover och installatören Bergsvikens Industriplåt blev skillnaden hela 5 %. I industrier som hanterar varma medier via rör måste isoleringen ha extra bra kvaliteter. Den ska dels ge en hög isolereffekt och därmed bidra till energieffektiviteten samt se till att kanalens yttemperatur ligger så nära rummets temperatur som möjligt. Dels ska produkten vara temperaturbeständig och klara höga arbetstemperaturer under många år, utan att isolereffekten påverkas. Testinstallation på Smurfit Kappa Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå är en del av Smurfit Kappa Group och en av tio världsmarknadsledare inom produktion av papper och pappersmassa. På anläggningen i Piteå, där mätprojektet genomfördes, producerar man hela ton kraftlinerpapper per år. Testinstallationen genomfördes i samarbete med Bergsvikens Industriplåt och resultatet visade tydligt på en lägre yttemperatur på ULTIMATE-isoleringen än på jämförande material. Skillnaden motsvarade 2,5 grader Celsius eller 5 % bättre isolereffekt. De mätningar och tester vi medverkat i är ett framsteg inom industriisolering. Som entreprenör är det inte bara viktigt med en produkt som har bra prestanda utan även en produkt som kan användas inom flera applikationer och framför allt bidra till en mer ergonomisk arbetsmiljö, säger Mikael Lundgren på Bergsvikens Industriplåt. Temperaturbeständighet och ergonomi ULTIMATE har högsta användningstemperatur på upp till 700 C. För att fastställa materialets kvalitéer när det gäller temperaturbeständigheten över tid avslutades testinstallationen med att isolertjockleken mättes upp efter 6 månader. Mätningen visar att ULTIMATE har lägre energiförluster jämfört med traditionella stenullsprodukter (100 kg/m 3 ). En annan viktig styrka hos produkten är att den ger mycket goda isolervärden samtidigt som vikten minskas med så mycket som 45 % jämfört med konventionella lösningar. De montörer som deltagit i testerna ser stora fördelar i att använda en produkt som är lätt att hantera. Den höga komprimeringsgraden förenklar både transporter och hantering vilket i sin tur ger minskade belastningsskador, konstaterar Mikael. Testinstallationen gjordes enligt SSG Standard ULTIMATE 55 kg/m 3 jämfördes med 100 kg/m 3 standard stenullsprodukter. 4

5 IsoverSkola för bygghandeln Isover säljer nästan all isolering genom bygghandeln och därför är det viktigt att dess säljare får goda kunskaper om produkter och användningsområden. I början av september var 14 säljare från Elof Hansson Bygg-Gross och Träminuten på en tvådagars kurs vid Isovers kontor i Billesholm i Skåne. Försäljningschef Johan Bergström hälsade dem välkomna och berättade om företaget Saint- Gobain Isover AB. Därefter informerade utvecklingsingenjör Klas Partheen om trender inom Sverige och Europa avseende hållbart byggande och livscykeltänkande. Isovers produkter bidrar till såväl komfort som trygghet inom områdena: Temperaturkomfort Dragfrihet Fuktsäkerhet Bullerdämpning Brandsäkerhet Under resten av den första dagen fördjupades dessa ämnen av Klas Partheen med hjälp av Isovers distriktschef Bo Persson. Eleverna fick information om konstruktionslösningar och rätt produktval. Första utbildningsdagen avslutades med att utvecklingsingenjör Birgitta Rydén förhandsinformerade om några nya produkter till Isovers system för fuktsäkerhet och lufttäthet. Informationsflödet var stort och syftet med utbildningen var inte att alla skulle komma ihåg allt. Det viktiga var att få en viss kännedom om produkternas användning och veta var man kan hitta rätt information den dag man ställs inför en viss fråga. Den andra utbildningsdagen började med besök på Isovers glasullsfabrik i Billesholm. När man sett tillverkningen förstår man bättre de möjligheter som finns med glasull men också de begränsningar som finns. Utbildningen avslutades med praktiska isolerövningar där deltagarna fick såväl isolera som lufttäta en träregelvägg. Bland produkterna som användes kan nämnas Isover Fasadskiva som utvändig heltäckande isolering samt Isover TightTec X för lufttätning av bland annat fönstersmygar. 5

6 Nya lätta framsteg i utvecklingen av ventilationsisolering Det nya produktprogrammet för ventilationsisolering, ULTIMATE Protect, har fått ett välkommet mottagande på marknaden. Inte minst bland yrkesfolket som fått ett lättare material att arbeta med. Nu tar Isover ytterligare ett steg i samma riktning. Den grundläggande idén med ULTIMATE Protect är att kombinera effektivt brandskydd och utmärkt värmeisolering i produkter med mycket låg vikt. Detta är möjligt med hjälp av Isover ULTIMATE, med en patenterad sammansättning som ger isolerprodukterna unika egenskaper. Nya produkter typgodkända Ett brett sortiment av nätmattor och skivor är sedan den första produktlanseringen typgodkända för utvändig brandisolering av ventilationskanaler. Arbetet med att vidareutveckla produkterna har nu resulterat i att fler, ännu lättare, nätmattor blivit godkända. Det är nätmattor för isolering av rektangulära kanaler vi fokuserat på den här gången, berättar Staffan Tigerfeldt, utvecklingschef på Saint- Gobain Isover. Vi har redan från början lagt ner stora resurser på detta utvecklingsarbete och nu kan vi presentera resultaten av ännu ett viktigt steg i utvecklingen. Tunnare nätmattor klarar kraven De nya produkterna innebär att rektangulära ventilationskanaler nu kan isoleras enligt kraven för brandklasserna EI 15, EI 30 och EI 60 med nätmattor som är 10 mm tunnare än tidigare. Efter noggranna provkörningar har vi kommit fram till en optimal materialsammansättning. Nu har SP testat produkterna enligt de kriterier som gäller för typgodkännande och dokumenterat att våra produkter håller måtten, säger Staffan. De nya, typgodkända produkterna ger marknaden möjlighet att välja nätmattor ur ett ännu bredare sortiment. Isover ULTIMATE Protect ger byggentreprenörer stor valfrihet. Med låg densitet och marknadens lägsta lambdavärden kan isolering göras med mycket lätta nätmattor, vilket är bra för arbetsmiljön. Den som väljer samma tjocklek som en traditionell produkt gör istället vinster i form av minskade värmeförluster. Detta är viktiga effekter för alla som satsar på miljöhänsyn och bra ekonomi, avslutar Staffan Tigerfeldt. + + = 6

7 Standard Solutions Group AB med säte i Sundsvall arbetar med standardisering, rådgivning, information och utbildning samt informations- och transaktionshantering inom affärsområdena Teknik, Logistik & Inköp samt Hälsa, Säkerhet & Miljö för i huvudsak processindustrin. Densiteten inte längre avgörande för effektiviteten I nya SSG (Standard solutions group) anges densiteten inte längre som mått på effektiviteten. Istället uppmärksammas lambdavärdet alltmer som den variabel som är avgörande för ett materials isolerförmåga. Densiteten är inte avgörande när det gäller att bedöma hur effektiv en isolerprodukt är, ett faktum som sedan länge är välkänt i branschen, men som hittills inte fått genomslag i de standarder som är vägledande när stora företag väljer leverantörer och material, bland annat isolermaterial. I takt med det blir allt viktigare för industrierna att fokusera på energieffektivitet i alla led, ses också väl inarbetade standarder över, och just ökade energibesparingar har varit en av ledstjärnorna när standarden SSG 7591 nyligen reviderats. I de SSG-tabeller som hittills gällt har densiteten helt felaktigt fungerat som en kvalitetsvariabel för att bedöma effektiviteten hos olika isolermaterial. Detta har nu industrin uppmärksammat och i de nya tabellerna är det istället lambdavärdet som fungerar som jämförande värde för isolereffektiviteten, berättar Henrik Oskarsson, regionchef på Saint-Gobain Isover. SSG vägleder val Sedan många år har SSG en viktig roll som rådgivande instans för industrin. De standarder man tar fram fungerar som vägledning vid val av material och lösningar. Revideringen av SSG standard 7591 öppnar upp för nya och effektivare material och innebär i korthet att det inte längre finns krav på 100 kg/m 3 densitet. Den uppdaterade standarden gör det möjligt att välja en annan densitet med motsvarande bättre prestanda och funktion. Uppdateringen innebär en bättre anpassning till modern teknik och ger möjlighet till ökade energibesparingar inom industrin, fortsätter Henrik. Den nya versionen av standard SSG 7591 (Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, vissa rökkanaler o d samt behållare) gäller från augusti Mer information finns på 7

8 Nytt EU-direktiv skärper kraven: Nya hus ska bli Nära-Noll-Energibyggnader Nära-Noll-Energibyggnader är ett nytt begrepp inom framtida energieffektiv byggnation i EU. Ursprunget är det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda som Europaparlamentet röstade igenom i maj Målet är att alla hus som byggs eller genomgår omfattande renovering från slutet av 2020 ska leva upp till de nya kraven. Exakt vad som menas med Nära- Noll-Energibyggnader definieras inte i direktivet. EU-länderna ska själva arbeta fram tolkningar med utgångspunkt från sina unika förutsättningar. Energimyndigheten arbetar nu med den svenska tolkningen av direktivet och tar fram ett underlag till nationell strategi för lågenergibyggnader. För att få en bred bas engageras representanter från olika myndigheter, forskningsinstitutioner, industrier och branschorganisationer. Resultatet ska redovisas för Regeringskansliet i slutet av september Nära-Noll-Energibyggnader i Sverige I Sverige har vi arbetat med energieffektiva byggnader några år och är väl förberedda för arbetet med tolkning och överföring av direktivets mål till svenska förhållanden. Direktivets krav har tre huvuddelar: Ett mycket energieffektivt klimatskal. Mycket energieffektiva installationer. En stor andel av energin ska vara egen- eller lokaltillverkad förnybar energi. Energieffektivt klimatskal Ett hus med energieffektivt klimatskal innebär i praktiken att man bygger ett passivhus eller ett minienergihus. Lösningarna som används till klimatskalet är i princip desamma i båda fallen. Man utgår från välisolerade och lufttäta konstruktioner och använder fönster och dörrar med mycket låga U-värden och λ-värden. Passivhus och minienergihus definieras enligt kravspecifikationer som tillsammans med branschen tagits fram av Forum för Energieffektiva Byggnader på uppdrag av Energimyndigheten. Kravspecifikationerna definierar effektkrav och anger förväntade värden för köpt energi. De hårdaste kraven gäller för passivhus, där värmebehovet ska klaras med distribution av värme via hygienluftsflödet. Effektkraven för minienergihus är ställda så att värmebehovet inte kan klaras enbart med distribution av värme via hygienluftsflödet. Man kan då komplettera luftvärmesystemet med konventionella värmesystem t.ex. en vattenmantlad kamin eller elradiator centralt i huset. Möjligheterna att tillgodose kraven beror på husens kompakthet hur stor huskroppen är och i hur många plan man bygger. Den totala fönsterytan har avgörande betydelse. Med stor andel fönster i fasaden på ett hus med låg kompakthet, t.ex. ett enplanshus, är det svårt att klara kraven för passivhus. Då är minienergihus en möjlig lösning. Byggnadens termiska tröghet påverkar möjligheten att jämna ut termiska laster så att man får nytta av solinstrålningen över en längre tid. En termiskt trög byggnad har invändiga konstruktioner av betong, sten eller massivträ. Den är okänslig för kortare köldknäppar och man kan därför använda mindre extrema utetemperaturer i dimensioneringen. Detta gör det lättare att klara det stränga effektkravet för passivhus. Även lokala klimatförhållanden spelar stor roll. Skillnaden mellan Skåne och Norrbotten innebär att ett hus som klarar kraven för passivhus i Skåne fungerar som minienergihus i Norrbotten. Energieffektiva installationer Ventilation med värmeåtervinning som FTX-ventilation eller FTvärmepump är exempel på energieffektiva lösningar. Det finns också 8

9 möjligheter att installera energieffektiv varmvattenberedning. Här finns många alternativ beroende på vilken typ av energiförsörjning man har. Förnybar energi I motsats till många andra länder har Sverige en energiförsörjning som till stor del är baserad på förnybara energikällor eller spillvärme. Minst 85 % förnybar energi för nya byggnader från 2020 är ett mål som har föreslagits. Förnybar energi kan vara ved till egen spis eller kakelugn, pellets, spillprodukter som omvandlas till fjärrvärme, biogas som görs på organiskt avfall från hushåll, livsmedelsindustrier, reningsverk eller jordbruk. Förnybar energi är också solfångare, solkraft, vattenkraft, vindkraft, vågkraft, osmoskraft och vätgasbaserad bränslecellkraft där vätgasen är gjord på överskott från förnybara källor. I vilken utsträckning det kommer att ställas krav på egen energiproduktion med solceller och solfångare är oklart. Förmodligen blir det flexibla regler med olika möjligheter beroende på de lokala energialternativ som står till buds. Även utvecklingen inom energiproduktion, lagring och distribution kommer att spela en stor roll för vilka lösningar som är mest intressanta från Produkter som löser uppgiften Hanne Dybro, utvecklingsingenjör på Isover, menar att det nya EUdirektivet kommer att sätta energieffektiva klimatskal och därmed isolering i fokus på ett helt nytt sätt i framtiden. Energieffektiva klimatskal har under lång tid varit ett prioriterat område för vår produktutveckling, säger Hanne. När direktivet anpassats till svenska förhållanden kommer vi att få nya byggregler där våra produkter erbjuder utmärkta lösningar för energieffektiva hus. Isovers premiumprodukter har marknadens bästa lambdavärden för mineralull. Man kan därför förbättra isolereffektiviteten i en vägg utan att öka tjockleken lika dramatiskt som traditionella isolermaterial skulle kräva. Vi har med dessa produkter redan färdiga lösningar för de kommande kraven på lågenergihus. Och ytterväggarna behöver inte minska golvytorna märkbart, vi klarar isoleringen ändå, avslutar Hanne Dybro. Statistik mars 2010 Källa: Passivhuscentrum Villor Lägenheter Färdiga radhus Skolor Förskolor Kontor Färdigställda Påbörjade/ planerade Svenska passivhus ökar kraftigt i antal trots finanskrisens dämpning av byggaktiviteten. Det finns lika många passivhus planerade eller under byggnation 2010 som byggda under perioden Tekniken sprider sig även till andra byggnadskategorier än bostäder. 9

10 ULTIMATE Protect nätmattor underlättar arbetet när Gekås Ullared isoleras I Ullared ligger Skandinaviens största varuhus. Med en butiksyta stor som fem fotbollsplaner kan kunder samtidigt odla sitt shoppingintresse i lokalerna. Verksamheten i Ullared expanderar ständigt. Inte minst den riksbekanta tv-såpan har ökat tillströmningen av kunder från hela landet. För att tillgodose det växande intresset bygger man ut och bygger nytt. Under hösten 2010 ska två nya våningar med restaurang och serviceytor stå färdiga. Ventilationsanläggningen i de nybyggda delarna är en viktig del av de entreprenadarbeten som nu pågår. För isolering av ventilationskanalerna har man engagerat JT-isolering AB. Företaget, med huvudkontor i Göteborg, är ett av de största helt svenskägda isoleringsföretagen med närmare 50 anställda. Man har sedan många år ett nära samarbete med företag inom petrokemi-, process- och fartygsindustrin. Ny isolering för ventilation Det nu aktuella projektet blev ett bra tillfälle att pröva den nya generationen nätmattor ULTIMATE Protect som Isover tagit fram för att underlätta arbetet och förbättra isoleregenskaperna. Vi har samarbetat med Isover under lång tid och vet att vi hela tiden får kvalitetsprodukter till våra jobb, säger Jari Jokela på JT-isolering. När de introducerar nyheter är vi alltid intresserade av hur vi kan ha nytta av det i vår verksamhet. En av de utmärkande egenskaperna hos de nya nätmattorna är den låga densiteten. Tillsammans med ett mycket lågt lambdavärde innebär detta att isolermaterialet med samma effektiva brandskydd och utmärkta värmeisolering kan göras tunnare och lättare. Uppskattade förbättringar Det är positivt för vår arbetsmiljö med ett lättare material att jobba med, intygar Jari. Det blir mindre belastningar när mattorna ska lyftas på plats. Samtidigt gör det att jobbet går snabbare. Och att spara tid är självklart värdefullt i vår verksamhet. Arbetet i Ullared omfattar brandisolering av cirkulära och rektangulära kanaler. JT-isolering valde nätmattor med aluminiumfolie som ytskikt. Vi lägger stor vikt vid att göra ett jobb med hög kvalitet i alla avseenden. Mycket av ventilationskanalerna ligger här synliga i serviceutrymmena och då är de aluminiumklädda nätmattorna ett bra alternativ ur estetisk synpunkt. Våra erfarenheter av de nya nätmattorna är mycket positiva. När vi kan göra ett minst lika bra jobb på kortare tid är både vi och våra kunder belåtna, konstaterar Jari Jokela på JT-isolering. 10

11 Med Nära-Noll-Energibyggnader kommer nya lagar och byggregler Boverkets Byggregler styr nivån på byggnaders energiprestanda för majoriteten av nya byggnader i Sverige. I dag byggs enbart en liten andel så energieffektiva som det nya EU-direktivet kräver. För att säkerställa den nya energistandarden från 2020 kan ny lagstiftning bli nödvändig. Byggreglerna och kanske även plan- och bygglagen kan behöva revideras för att Sverige ska kunna leva upp till direktivets krav. För byggbranschen underlättas omställningen om byggreglernas krav på energiprestanda kommer i flera steg. Det är viktigt att i god tid få information om vad som kommer för att kunna göra sina erfarenheter och anpassningar i lagom takt. Kunskapsspridning och utbildning Den omfattande erfarenhet som redan finns är en god tillgång. De första passivhusen har till stor del utvärderats och kan användas som underlag för kunskapsspridning. Behovet av att kunna tillgodogöra sig kunskap är stort. Allt ifrån lokala demoprojekt och utbildningsmöjligheter till särskilda fortbildningskurser kommer att behövas. För att få del av gjorda erfarenheter kan man vända sig till Passivhuscentrum och Forum för Energieffektiva byggnader som består av IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Aton Teknikkonsult AB, Lunds Tekniska Högskola (Energi och Byggnadsdesign) samt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Därtill kommer en lång rad komponent- och materialtillverkare samt byggföretag och konsulter som har erfarenhet från redan genomförda projekt. Livscykelkostnaden styr lönsamheten Lönsamhet är en viktig fråga i samband med Nära-Noll-Energibyggnader. Det är fortfarande oklart hur mycket mer energieffektiva byggnader kostar att producera och hur snabbt man tjänar in merkostnaden i form av lägre driftskostnader. Mycket tyder på att passivhus och minienergihus är kostnadsneutrala när man bortser från lärpengarna i samband med ett första projekt. Vid byggnation av ett antal snarlika hus i ett större projekt minskar tidsåtgången tydligt från det första huset till de senare husen. Extra kostnad för isolering, bättre fönster och lufttätning går jämnt upp med minskade installationskostnader. En outnyttjad resurs Solfångare är sedan ett antal år ett lönsamt sätt att minska kostnaden för varmvattenberedning. Trots detta är det fortfarande sällsynt att nya hus är försedda med solfångare. Det kan finnas flera orsaker till detta. Först och främst är solfångare inget krav i Byggreglerna, men kunskaperna är inte heller så utbredda bland husbyggare och köpare. I andra fall kan det vara fjärrvärme med hög fast avgift som gör minskning av energianvändningen ointressant. Det kan också bero på att endast schablonvärden för driftskostnader används i samband med finansiering. Låga driftskostnader vägs därför inte in i jämförelsen med en högre investering. Dessa rutiner och system behöver ses över inför Sveriges anpassning till det nya EU-direktivet. Det är här livscykelkostnaden kommer in i bilden när det gäller att skapa ett generellt intresse för egenproduktion av energi. Detta intresse är en förutsättning för att byggnaderna designas med välintegrerade solfångare eller solceller. Hamnhuset i Göteborg - ett exempel på svenskt passivhus med solfångare. Hamnhuset motsvarar Bygga-Bo-dialogens vision Hus som detta kommer att vara förebild för den svenska definitionen av Nära-Noll-Energibyggnader. 11

12 Isover GolfCup final 2010 Isovers årliga riksfinal i golf är nu avslutad. I strålande solsken och ingen vind tävlade 18 lag om segern på Mölle GK den 6 september. I år var det riktigt låga scorer som krävdes för att vara med bland topptrion. Till slut vann Billy Lawner och Lars Högberg från lag Beijer Karlstad på netto 61 slag. Tvåa blev Dennis Ericsson och Eric Östström från lag Beijer Norrköping på netto 63 slag. Trea blev Tommy Persson och Sebastian Persson från lag Derome Byggvaror Mölnlycke på netto 64 slag. Middagen serverades på Grand Hotell i Mölle och var det som satte pricken över i:et för dagen. Försäljningschef Johan Bergström höll i prisutdelningen och fick nöjet att räcka över priset för längsta drive på 270 meter till Wayne Hilton från lag Derome Byggvaror Mölnlycke. Priset för närmst flagg tog Örjan Ericksson lag Derome Byggvaror Mölnlycke på 7,54 meter.

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid 2006-01 God komfort i harmoni m Samtidigt som världens befolkning växer och energiförbrukningen ökar så minskar tillgången till de vanligaste

Läs mer

Saint-Gobain Isover AB

Saint-Gobain Isover AB Saint-Gobain Isover AB Isolerlösningar sedan 1933 B1-01 2008-02 Vi bygger framtiden Isover är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som designar, tillverkar och distribuerar byggmaterial för framtidens

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Snart flyttar One Tonne Life-familjen in

Snart flyttar One Tonne Life-familjen in 4-2010 Snart flyttar One Tonne Life-familjen in sid 4-5 I denna utgåva av Bron: Följ med i vår nya artikelserie om Hållbart byggande På nya poster Saint-Gobain Isover stärker identiteten Ännu en vargavinter?

Läs mer

Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling

Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling Åsa Wahlström, CIT Energy Management EG direktivet om byggnaders energiprestanda 2002 Nybyggnadsregler 2006 med skärpning för eluppvärmda byggnader

Läs mer

Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett!

Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett! Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett! Hållbar utveckling Väst -regionalt energikontor för Västra Götaland Lisa Ossman, tf Verksamhetsledare lisa.ossman@hallbarutvecklingvast.se,

Läs mer

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Conny Pettersson 2011-11-24 Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Remisslämnare Organisation Swedisol

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Vad händer på Passivhusfronten?

Vad händer på Passivhusfronten? Vad händer på Passivhusfronten? Jonas Norrman IVL Svenska Miljöinstitutet Åsa Wahlström SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Det färdigställs allt fler energieffektiva lägenheter i Sverige byggda efter

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg

Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg BRF Dalgången Sveriges första Isover Multi-Comfort House Isover Multi-Comfort House är ett helhetskoncept för energisnålt

Läs mer

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Energimyndighetens program för passivhus och lågenergihus Version 2007:1 Forum för Energieffektiva Byggnader Förord Hösten 2005 diskuterades

Läs mer

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering Väggbankboken Spara pengar med tilläggsisolering Bygg din egen väggbank Planerar du att byta fasad på ditt hus? Då har vi ett tips på en investering som är mycket bättre än att spara pengarna på ett vanligt

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025 Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025 Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Åke Blomsterberg WSP Environmental & LTH Energi och ByggnadsDesign 2014-06-10 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella

25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella Trondheim den 18 augusti 2009 25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella samarbete Program Energisystem:

Läs mer

Är det dyrare att bygga energieffektivt?

Är det dyrare att bygga energieffektivt? Är det dyrare att bygga energieffektivt? Hus har oftast mycket lång brukstid i många fall mer än 100 år. Vid uppförandet av nya byggnader gäller det därför att tänka långsiktigt. En välbyggd klimatskärm

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR

Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR 1 Boverkets Byggregler, BBR I Boverkets Byggregler, BBR ställs i avsnitt 9 krav på energihushållning i nya byggnader och tillbyggnader.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Remissvar avseende lagpromemoria Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

Remissvar avseende lagpromemoria Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Trosa Swedisol AB 2013-11-19 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende lagpromemoria Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Sammanfattning Swedisol

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Demonstrationsprojekt Brogården, Alingsås Brogårdens yttervägg, en evolution 2012:

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Villa Solgläntan är ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter. Huset är ett traditionellt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

Isover når toppen i Sveriges högsta bostadshus i trä läs mer sid 5

Isover når toppen i Sveriges högsta bostadshus i trä läs mer sid 5 Isover når toppen i Sveriges högsta bostadshus i trä läs mer sid 5 Sveriges första Isover Multi-Comfort House sid 3 Inga pallar på taket med Isover PlusPac sid 4 Solenergi i nya Vargbroskolan sid 6 Isover

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

Bygg klimatsmart 2010-02-16

Bygg klimatsmart 2010-02-16 Bygg klimatsmart 2010-02-16 Några tips för hållbart byggande! Du kan tjäna mycket på att bygga ett energisnålt hus. Det är betydligt enklare och billigare, att göra rätt från början än att göra åtgärder

Läs mer

NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS. Råd & Tips om husets klimatskal, distributionssystem, uppvärmningsformer med mera

NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS. Råd & Tips om husets klimatskal, distributionssystem, uppvärmningsformer med mera NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS Råd & Tips om husets klimatskal, distributionssystem, uppvärmningsformer med mera NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS Ska du bygga nytt hus? Då har du chansen att göra rätt från början!

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Förslag till kriterier för småhus som NNE-byggnader samt förväntat resultat för olika klimatskal och uppvärmningssystem. Svein Ruud SP Energiteknik

Förslag till kriterier för småhus som NNE-byggnader samt förväntat resultat för olika klimatskal och uppvärmningssystem. Svein Ruud SP Energiteknik Förslag till kriterier för småhus som NNE-byggnader samt förväntat resultat för olika klimatskal och uppvärmningssystem Svein Ruud SP Energiteknik En NNE-byggnad är (artikel 2.2) en byggnad som har en

Läs mer

Har du koll på taket!

Har du koll på taket! Smarta taklösningar Har du koll på taket! Det finns smarta sätt att spara pengar Du ställer krav på taket Smarta taklösningar Som kan lösas Taket är kanske inte det första du tänker på när du ska renovera

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus Mattias Wallin Regionservice Region Skåne, Fastighetsdivisionen Verksam i fastighetsbranschen sedan 1999 Projektledare för Rättspsykiatriskt centrum (RPC) sedan 2011 Projektledare för NSH (Nya sjukhusområdet

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet i Lund Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet är en skola i Lund för barn upp till årskurs tre. När den drabbades av fukt- och mögel skador beslöt kommunen att bygga en

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard passivhusnorden2013@cit.chalmers.se johnny.kellner@veidekke.se Kv. Dorabella i Annedal (Boutställning 2012) Ark: Joliark

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Produktguide Teknisk Isolering

Produktguide Teknisk Isolering Produktguide T2-01 2008-02/Ersätter T2-01 2007-02 Produktguide Sida 2 Innehållsförteckning Sida Sida Översättningstabell - produktnamn Dimensionering, produktnycklar Rörskålar Isover TapeLock rörskål 7300

Läs mer

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth Lågenergibyggnader Karin Adalberth Sveriges Miljömål ang. God bebyggd miljö Delmål 6: Energianvändning i byggnader Energianvändningen skall minska med > 20% till 2020 > 50% till 2050 > 2020 ha 50% förnyelsebar

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader ByggaF L E www.fuktcentrum.se www.lufttathet.se Finansiärer till ByggaE ByggaE utvecklas i samverkan med företagen inom FoU Väst. Finansieras av:

Läs mer

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM PAGE 1 Järva Järva Akalla Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby PAGE 2 1 Vision Järva 2030 Fyra huvudområden: Bra boende och mer varierad

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Gäddeholm Västerås stad förvärvade egendomen Gäddeholm 2003 Avsikten var att skapa en ny stadsdel Svårt att skapa tillräckligt med byggbar mark runt Västerås

Läs mer

Energieffektivisering Energideklarationer

Energieffektivisering Energideklarationer Energieffektivisering Energideklarationer Bengt Drakenberg, Energikontoret Skåne Energi- och klimatrådgivare Eslöv 09-04-16 Program Energianvändningen i idrottssanläggningar Nybyggnation i passivhus- eller

Läs mer

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus Martin Persson SP Projektinformation Projektstart: april 2012 Projektavslut: juni 2014 Finansierat av: Energimyndigheten, Effsys+ Trä och möbelföretagen

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 VÄLKOMNA Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Välkomna Presentation av projektet Träff 1,2,3,4,5,6 Studiebesök Intresse, eget gemensamt (andel) Administration,

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE LEVANDE HUS ISOLERA TIPS & RÅD INSPIRATION BYGGA NYTT RENOVERA 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Tema: Isolering och klimatet ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE Apropå energieffektivitet! Effektivitet

Läs mer

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på.

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Årsta 11:127 Byggnadens adress Vinbärsgatan 6 75449 Uppsala Datum 2015-03-27 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning

Läs mer

International Passive House Association

International Passive House Association www.igpassivhus.se Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet International Passive House Association Plattform för kompetens, utbildning, projekt och komponenter IG Passivhus

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Arne Elmroth Professor em. i Byggnadsfysik Brf. Storuven, Rekorderlig Renovering Åtgärder som genomförts 1. Ny takvåning på en av byggnaderna med energieffektiv

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus - flerbostadshus från 1950-talet Bakgrund Del av forskningsprojektet: Energieffektivisering av efterkrigstidens flerbostadshus genom beständiga

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp

Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp Hur flödar energin i traditionella byggnader? Karin.Adalberth@primeproject.se Uppvärmning, varmvatten o fastighetsel Hur blir de energieffektiva?

Läs mer

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi El: solceller Solvärme: solfångare Solenergi El: solceller - Kortfattat Solvärme: solfångare - Marknaden - Planering - Dimensionering

Läs mer

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden?

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Mats Rönnelid Energi och miljöteknik Högskolan Dalarna Presentation vid nätverksträff 1 februari 2012 Fönster viktiga för byggnadens

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Produktguide Teknisk Isolering

Produktguide Teknisk Isolering Produktguide Produktguide T2-01 2009-03 Ersätter Produktguide T2-01 2008-02 Innehållsförteckning Sida Sida Översättningstabell - produktnamn Dimensionering, produktnycklar Rörskålar Isover TapeLock rörskål

Läs mer

Tilläggsutbildning. Energi- och Klimatrådgivare 2012

Tilläggsutbildning. Energi- och Klimatrådgivare 2012 Tilläggsutbildning Energi- och Klimatrådgivare 2012 Upplägg 1,5 h genomgång av vad som är nytt i EUdirektiven om förnybar energi och byggnaders energiprestanda och på vad sätt det förändrar uppdraget för

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert; beslutade den 0 månad 0. BFS 2013:xx Utkom från trycket

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer