5500 DC Inverter. Installations- och underhållsmanual. Vers. 9.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5500 DC Inverter. Installations- och underhållsmanual. Vers. 9.0"

Transkript

1 5500 DC Inverter Installations- och underhållsmanual Vers

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Egenskaper Delar Styrenhetens funktioner Installationsanvisningar Stomme och mått Tekniska uppgifter Komponentlista Kopplingsschema Driftsegenskaper och säkerhetsåtgärder...13 Felkoder EGENSKAPER 1. I våra luftvärmepumpar av typen DC inverter används den miljövänliga kylvätskan R410A, med vilken man uppnår de energieffektivaste resultaten på marknaden. Kompressorns produktion samt energiförbrukningen kontrolleras och regleras kontinuerligt. På detta vis uppnås systemets optimala effektivitet enligt rådande förhållanden utomhus och inomhus. 2. Tack vare mikroprosessor-styrsystemets effektiva program är systemet behagligt och ekonomiskt att använda i varierande miljöförhållanden. 3. Kompressorns speciella vibrationsdämpare gör att systemets utomhus- och inomhusenheter är ytterst tystgående. 4. Med hjälp av styrenheten kan man följa systemets funktioner. 5. Mikroprosessorn är programmerad så att systemets ingående spänning kan vara 175V~260V. Detta möjliggör mjukstart av kompressorn även med låg ström. 6. Funktionen automatisk återstart minns de inprogrammerade funktionerna och återställer dessa efter ett elavbrott. 8. UWS-vinterfunktionssystem, självlärande avfrostningssystem, kontrollerar kontinuerligt systemets behov av avfrostning och reglerar automatiskt intervallerna mellan avfrostningarna för att uppnå optimal funktion. 9. Programmerbara TIME ON och TIME OFF-funktioner säkrar systemets funktion utan kontinuerliga åtgärder. 10. Utomhusenhetens värmebärare har akrylbeläggning på aluminiumbladen, vilket förlänger bladens livslängd och minskar korrosionen. Beläggningen gör att regnvattnet rinner av snabbare och även avfrostningen går fortare. 11. Värmebärarens kopparrör är tillverkade med den nyaste tekniken. Funktionseffektiviteten ökar, eftersom rörets insida är räfflad. På så vis ökar den värmebärande ytan, trots att spiralkylaren är liten. 2

3 2. DELAR Inomhusenhet Elenhet Värmeväxlare Pump Vatten ut Gaskoppling Vätskekoppling Vatten in El Utomhusenhet Koppling Luftintag Luftutlopp Kondensvatten ut Rätt mängd köldmedel Ultimate 5500 luft-vattenvärmepump fylls med 1180 gram köldmedel. Detta är den rätta mängden för modell med inomhusenhet där man använder 5 m standard kopplingsserie. Då man byter till en längre kopplingsserie rekommenderar vi att man tillägger cirka 20 g/m för varje påbörjad meter efter fem meter. För lite köldmedel minskar aggregatets värmeeffekt. För stor mängd köldmedel leder till att köldmedlets maxitemperatur sjunker. Detta kan man testa till exempel genom att mäta temperaturen på köldmedelröret som leder ut från utomhusenheten. 3 Vi rekommenderar att man tar tillvara köldmedel och fyller på nytt köldmedel om värmepumpen visar symtom på att den har för litet eller för mycket köldmedel.

4 3. Styrenhetens funktioner Styrenhet Fäst styrenheten i väggen med dubbelsidig tejp. Skruvhuvuden kan träffa kretskortet och orsaka kortslutning. LCD-display ON/OFF ljus ON/OFF koppling Då startar inte apparaten. Knappsats Knappsats lock 1.Symbolerna på styrenhetens display Förklaring Kylning Värmning Ställ in temperatur Innetemperatur Viloläge Förklaring Funktionssnabbhet L (low, låg) Funktionssnabbhet M (medium, medel) Funktionssnabbhet H (high, hög) Timer OFF (av) Timer ON (på) LCDdisplay LCDdisplay Anmärkningar Anmärkningar 1. ON/OFF: Systemet startas och stängs av med denna knapp. Tryck på knappen för att starta systemet. På styrenhetens display syns då eller. Tryck på knappen en gång till för att stänga av systemet. 2. TEMP/TIME: Då avkylningen eller uppvärmningen är i gång, tryck en gång på TEMP + : den inställda temperaturen stiger 1C. Tryck en gång på TEMP - : den inställda temperaturen sjunker 1C. Då du använder funktionen för tidsinställning; tryck TIME + eller TIME - för att reglera tidsinställningarna. 4

5 3. MODE: Tryck på MODE för att välja funktionssätt för systemet. Funktionssätten är i ordningen Kylning -> Värmning. I läget för kylning är standardtemperaturen 25C. I läget för värmning är standardtemperaturen 25C. (Vattnets temperatur är som utgångsvärde inställd på 42C). 4. SLEEP: Vid läge för Kylning eller Värmning tryck en gång på denna knapp, för att försätta systemet i Viloläge. Då innetemperaturen för Viloläge är fastställd, reglerar systemet temperaturen. Tryck på knappen en gång till för att avlägsna Viloläge. 5. SW: Tryck på Skifttangenten (SW) för att vattnets temperatur ska visas (sensor i inomhusenheten) eller för att innetemperaturen ska visas (sensor i LCD-displayen) som inställd temperatur. Då kontrollampan blinkar, är läget för vattnets temperatur valt. Temperaturens variationsintervall kan ställas in på 25-60C. Då ljuset är tänt kontinuerligt, är läget för luftens temperatur valt. Temperaturens variationsintervall kan ställas in på 16-31C. 6. TIME ON: För att starta timern (ON Timer), tryck på varvid både och tidsinställningen 0H:1M blinkar. Tryck på + en gång, för att öka tiden med en minut. Tryck på - en gång, för att minska tiden med en minut. Tryck på + kontinuerligt i över tre sekunder, för att öka tiden med en timme. Tryck på samma vis på -, för att tiden ska minska på motsvarande vis. TIME fungerar med 24 timmars tidssystem. Då tiden är inställd, vänta 10 sekunder för att tiden ska sparas i minnet. Tryck på nytt för att upphäva tidsinställningen. avlägsnas från displayen. 7. TIME OFF: För att stänga av timern (OFF Timer), tryck på varvid tidsinställningen 0H:1M blinkar på displayen. Tryck på + en gång, för att öka tiden med en minut. Tryck på - en gång, för att minska tiden med en minut. Tryck på + kontinuerligt i över tre sekunder, för att öka tiden med en timme. Tryck likadant på - för att tiden ska minska på motsvarande vis. TIME fungerar med 24 timmars tidssystem. Då tiden är inställd, vänta 10 sekunder för att tiden ska sparas i minnet. Tryck på knappen igen för att upphäva tidsinställningen. avlägsnas från displayen. TROTS ATT MANUALEN BEHANDLAR KYLFUNKTIONEN, FÅR DENNA INTE ANVÄNDAS. DE UPPVÄRM- NINGSSYSTEM SOM ANVÄNDS I FINLAND LÄMPAR SIG INTE FÖR VATTENBUREN AVKYLNING. 4. Installationsanvisningar Till ett vattenburet uppvärmningssystem, panna eller varmvattenberedare kopplas inomhusenheten för att värma upp direkt med hjälp av en cirkulationspump som är inbyggd i vattenkammaren. Det uppvärmda vattnet går till varmvattenberedarens övre del och returvattnet till inomhusenheten från nedre delen av vattenberedaren. Inomhusenheten kan även kopplas rakt till uppvärmningssystemets krets. Om systemets vattenmängd är liten, lönar det sig att seriekoppla en varmvattenberedare på minst 30 l (ingår ej i leveransen). På så vis undviker man att systemet startar och stängs av för ofta. På bilderna på följande sidor visas andra installationsalternativ. Sådana säkerhetsventiler och förslutnings- och tömningskranar som behövs beroende av platsen för installationen saknas på installations bilderna.diskutera noggrannare om dessa med installatören. 5

6 Benämning Del Ingår Anmärkningar Styrenhet filter samt 2 skalventiler Rörsystem för golvvärme Vattenintag Husets elcentral Utomhusenhet Inomhusenhet Tömning av vatten Vattenledning Anslutningsserie 5 m Stickkontakt Styrkoppling Vattentank (10-200l) Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej valbar Ja Ja Nej Vattenledningsnät Bruksvatten 6

7 Bruksvatten HE Vattenledningsnät Vattenledningsnät Bruksvatten Bruksvatten HE Bruksvatten Benämning Del Ingår i leveransen Anmärkningar HP Inomhusenhet Ja WE Expansionskärl (5-10l) Nej AAV Avluftningsventil Nej OWT Vattentank (>30l) Nej WT Varmvattensbehållare Nej TW Reglerventil Nej PBV Flödesreglerande Nej FH Golvvärme Nej RA Radiator Nej HE Värmeväxlare Nej Plattvärmeväxlare Vattenledning Nej MFV Fördelningsstock Nej Vi rekommenderar sådana kopplingar som bilderna visar. Modell A: En koppling av detta slag lämpar sig för duschar och övrig varmvattenanvändning. Modell B: Om man kopplar aggregatet enligt modell B, bör man koppla en liten vattentank OWT till systemet för att undvika att systemet oavbrutet startar och stängs av. Modell C: Enligt denna modell kan du genom att använda fördelningsstock koppla ett flernivåsystem, som innefattar till exempel golvvärme, radiator, mm. Om du kopplar flera olika aggregat, bör du installera en extra vattenpump till huvudledningen I alla system behövs ett expansionskärl WE. 2. Det får inte finnas luft i systemet då det startas.

8 5. Stomme och mått Inomhusenhet Frontvy Sidovy Vatten in Vätska Gas Vatten ut Schema för väggfästning Använd fyra skruvar, max. 10mm i diameter Utomhusenhet Luftintag Fästningsankarens hål tömningshål min. min. min. Luftintag A-sidan bör öppnas, om avståndet är 40~50 cm min. Frånluft Hål för ledningen min. Skyddshölje Kylämnesrörets (vätska) fog diameter 6.35 mm / 1/4. Kylämnesrörets (gas) fog diameter 12.7 mm / 1/2. Installationsavstånd mellan bultarna Manöverenhet 8

9 6. Tekniska uppgifter Modell Funktion Kylning Värmning Elkälla Enfasig 220V-240V/50Hz Kapacitet Kylning (värmning) kapacitet Största tillåtna elström Elegenskaper Kompressor Mått Vikt Övrigt Bruksström Inmatningskapacitet Elkällans effekt Startström Kompressorns ström Motorns ström Inomhusenh. Utomhusenh. Spolens motstånd Bredd Inomhusenhet Höjd Djup Bredd Utomhusenhet Höjd Djup Inomhusenhet Utomhusenhet Inomhusenhet Ljud Utomhusenhet Fläktens snabbhet Utomhusenhet Kylmedel Innetemperaturens sensor Inomhusenhetens temperatursensor Utomhustemperatur sensor Temperatursensorn på utomhusenhetens cell Frånluftens temperatursensor Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar. 9

10 7. Komponentlista Inomhusenhet 11 Namn LKM Namn LKM Värmeväxlare Bricka Vattenpump Lock Vattenanslutning ut Skyddslock Gasanslutning Kretskort Vätskeanslutning Kopplingsstycke Vattenanslutning in Ledningshållare Pumpens konsol Kapselns botten Mellanskiva Lås Bottenskiva 10

11 Utomhusenhet Namn Lockpanel Utomhusfläkt Kondensor Handtag Frontgaller Frontpanel Bottenskiva Smältkabel Mellanvägg Strypning Kompressormantel Kompressor 4-vägs ventil Ventilskiva Gasventil Vätskeventil LKM Namn Kapillär 4-vägsventils spole Sidopanel Skyddshölje Ledningshållare Skyddsfodral Utomhusenhetens kretskort Modul Kylribba Motorkonsol Utomhusenhetens motor LKM 11

12 8. Kopplingsschema A. Inomhusenhet Till utomhusenhet Kopplingsschema Gul Till styrenheten Spänningstillförsel Högtryckssensor Kopplingsstycke Blå Gulgrön Röd Vit Kretskort Pump L1 Pump N1 Röd Blå Vattenpump Vattnets temperatur sensor Kopplingstycke Gulgrön B. Utomhusenhet L-ut N-ut Värmeaggregat N-ut Röd Vit Musta L-ut Fläktens motor Till inomhusenheten 4-vägsventil Strypning Kompressor 12

13 9. Driftsegenskaper och säkerhetsåtgärder Driftsegenskaper 1. Då man använder uppvärmningsfunktionen vid kallt väder, avfrostar utomhusenheten sig själv automatiskt med intervaller på 45 min 2 h. Avfrostningstiden är cirka 3-10 minuter. 2. Då du tar apparaten i bruk, värm först tankens vatten med elpatronen till grader. Elpatronen bör ställas in på att hålla temperaturen vid 39 grader, så att vattentemperaturen i tanken inte i något skede kan sjunka för lågt. Säkerhetsåtgärder Följande symtom betyder inte nödvändigtvis att luftkonditioneringsapparaten är defekt. Om de inte avhjälps efter en grundlig kontroll, kontakta närmaste reparationsexpert. Apparatens användare får inte själv utföra serviceåtgärder. 1. Apparaten fungerar inte: då systemet startar på nytt, startar kompressorn 3 minuter senare (Detta är för att skydda kompressorn, och inte ett fel). Kontrollera om överbelastningskopplingen är på eller om den har gått av. 2. Ljud: Då luftkonditioneringsapparaten är i gång kan ljudet av strömmande vatten höras. Ljudet kommer av att vattnet cirkulerar i systemet, och är inte ett fel. 3. Låg kapacitet: Kontrollera om utomhusenhetens luftintag eller luftutsläpp är blockerat. Kontrollera att temperaturen på avkylningen inte är för högt inställd eller att temperaturen på uppvärmning inte är för lågt inställd. Kontrollera också om det finns någon annan värmekälla i utrymmet, om det finns för många människor i utrymmet eller om utrymmet som skall värmas upp är för stort. 4. Kompressorn startar inte, styrenhetens display visar E4. Detta betyder att det finns för litet vatten i vattenpumpen eller att vattentrycket är för lågt. 5. Försäkra att jordledaren är korrekt och säkert kopplad, för att undvika allvarliga olyckor. 6. Lösgör inte elledningen då systemet är igång, för detta kan orsaka olyckstillbud. Kraftiga ryck i elledningen kan skada kabeln och orsaka olyckstillbud. 7. Försäkra att utomhusenhetens lufttillgång är tillräcklig. 8. Kontrollera regelbundet utomhusenhetens fastsättningskonsol. 9. Bryt strömmen i huvudströmbrytaren före du rengör inomhusenheten. 10. Ställ in lämplig temperatur. Ifall aggregatet fungerar på något från det normala avvikande sätt, läs igenom denna anvisning på nytt.många fenomen som verkar som problem är ofta helt normala egenskaper för en luftvärmepump. Om problemet inte finns beskrivet i denna anvisning, tag kontakt per e-post per telefon eller fax Du kan också fylla i felanmälan på vår hemsida >luftvärmepumpar>online hjälp>felanmälan. BESTÄLL INTE GA- RANTIREPARATION SJÄLV UTAN ATT HA DISKUTERAT ÄRENDET MED OSS. 13

14 Felkoder (i LCD-displayen) Inomhusenhetens felkoder Kod Fel Åtgärdsanvisning för servicemontör E1 Fel i LCD-displayen E2 E3 F8 F9 Fa Fb Fc 14 Kommunikationsfel mellan LCD-displayen och inomhusenhetens kretskort Fel i LCD-displayens temperaturgivare Fel i inomhusenhetens kretskort Fel i vattentemperaturgivaren Kontrollera anslutningarnas koppling i LCD-displayen. I den största delen av pumparna är ordningen C1=röd C2=blå C3=orange C4=svart. Det lönar sig att pröva denna ordning, om felkod E2 visas. Inomhusenhetens kretskort kan vara felaktigt. Byt LCD-display. Felkoden tyder på en egenskap i kretskortet, som enbart utnyttjas i vatten-vattenvärmepumpar. Ett fel i denna egenskap orsakar ändå felkod. Det åtgärdas enklast genom att byta inomhusenhetens kretskort. Kontrollera anslutningarnas fästning på inomhusenhetens kretskort. Lösgör anslutningen och installera på nytt, för att utesluta att felet beror på att anslutningsställena har oxiderats. Om aggregatet fortfarande inte fungerar, lönar det sig att byta temperaturgivare. Om detta inte hjälper, byts inomhusenhetens kretskort. Fel i tryckströmbrytaren Lösgör och installera tryckströmbrytarens anslutning på nytt. På så vis utesluts att felet beror på oxidering. Tryckströmbrytaren är i normalt läge kortsluten och öppnas endast om trycket stiger över cirka 38 bar. Man kan alltså testa tryckströmbrytarens funktion genom att kortsluta C5-anslutningen i inomhusenhetens kretskort. Tryckgivarfelet borde försvinna, om tryckgivaren är felaktig. Om tryckgivarfelet kvarstår, är felet i inomhusenhetens kretskort. Felkoden inte i bruk Kommunikationsfel mellan inom- och utomhusenhetens kretskort Utomhusenhetens FelKodER Kontrollera först anslutningen mellan inom- och utomhusenhetens kretskort. Kontrollera därefter utomhusenhetens stora resistor R34, i de flesta kort placerad cirka 10 cm från kanten på den sidan där kretskortets elanslutning finns. Om stora resistorn R34 är trasig, byt utomhusenhetens kretskort och pröva om det fungerar. I övriga fall, byt först inomhusenhetens kretskort och pröva om det fungerar. Byt till slut utomhusenhetens kretskort, om byte av inomhusenhetens kretskort inte hjälpte. Kod Fel Åtgärdsanvisning för servicemontör F1 Fel i utetemperaturgivaren (i utomhusenhetens kretskort: Outside) Kontrollera först givarens anslutning. Lösgör givaren och fäst den på nytt. Om det inte fungerar, byt givare. Om det fortfarande inte fungerar, byt utomhusenhetens kretskort. F2 F3 Fel i utomhusenhetens temperaturgivare (i utomhusenhetens kretskort: Pipe) Fel i gasurladdningens temperaturgivare (i utomhusenhetens kretskort: CompT) Kontrollera först givarens anslutning. Lösgör givaren och fäst den på nytt. Om det inte fungerar, byt givare. Om det fortfarande inte fungerar, byt utomhusenhetens kretskort. Kontrollera först givarens anslutning. Lösgör givaren och fäst den på nytt. Om det inte fungerar, byt givare. Om det fortfarande inte fungerar; byt utomhusenhetens kretskort.

15 F4 F5 15 Kompressorns överhettningsskydd (gräns 110 C) Fel i utomhusenhetens minneskrets Kontrollera temperaturen på utgående gas: stämmer det att köldmedlet är nära att överhettas? Om köldmedlet inte är hett, byt CompT-temperaturgivare. Om köldmedlet är hett är mätningsresultatet korrekt och temperaturen beror på för liten mängd köldmedel eller för hög vattentemperatur i kondensatorn. Sänk den inställda temperaturen och/eller tillsätt mera köldmedel. Om inget av dessa alternativ hjälper, byt utomhusenhetens kretskort. Lösgör minneskrets U5 och fäst den igen detta hjälper i allmänhet. Om det inte hjälper, byt utomhusenhetens kretskort. F6 Inverterfel Bryt strömmen från huvudströmbrytaren för en halv timme. Om felet inte avhjälps, mät likströmspänningen till utomhusenhetens omvandlare (Transducer) i anslutningarna N och P (inte N OUT, inte P OUT). Denna spänning borde vara nära 375 volt. Om värdet avviker kraftigt (t.ex ), byt omvandlare. Om byte av omvandlare inte hjälper, byt utomhusenhetens kretskort. F7 Inte felkoder: Fel i utomhusenhetens strömkrets Utomhusenhetens kretskort har utsatts för överbelastning tre gånger inom en timme. Bryt strömmen från huvudströmbrytaren för en halv timme. Om felet inte avhjälps, byt kretskort i utomhusenheten. 1. Defekt sensor för inomhustemperatur: Då uppvärmning är vald blinkar kontrollamporna för kompressorns hastighet på inomhusenhetens display (två lampor i mitten). ON-ljuset är på cirka 2 3 sekunder. Enheten har inte problem med avkylningen. Problemet avhjälps genom att byta sensorn för inomhustemperaturen. 2. Felaktig IPM: Då man har valt uppvärmning blinkar kontrollamporna för kompressorns hastighet på inomhusenhetens display (två lampor i mitten). ON-ljuset är på cirka 5 6 sekunder. Enheten kyls inte heller av. Vid avkylning uppkommer samma problem. Problemet avhjälps genom att byta utomhusenhetens kretskort. Utomhusenhet (kontrollampor) D2-5 finns på utomhusenhetens kretskort. D2 Kontrollampan för ström lyser alltid, då det är ström i enheten. Utomhusenhetens ljussignaler för felkod är osäkrare indikatorer än felkoderna i inomhusenhetens LCD-display. Försäkra att utomhusenhetens felkoder är korrekta genom att ställa om aggregatet och kontrollera om felet visas på nytt, åtminstone tre gånger. Störning D3 D4 D5 Störning i batteriets temperaturgivare (Pipe) Motsvarar felkod F2 Kommunikationsfel Motsvarar felkod Fc Överhettning av kompressorn Motsvarar felkod F4 Kompressorns hastighet för låg Motsvarar felkod F6 Överströmningsskydd Motsvarar felkod F7 PFC fel Motsvarar felkod F6 Inverterns kommunikationsfel Motsvarar felkod F6 Inverterns datafel Motsvarar felkod F6. Programfel som oftast avhjälps genom att man bryter strömmen från huvudströmbrytaren för en halv timme. Allmänt fel i invertern Motsvarar felkod F6. Överspänningsskydd Spänning under 170 V eller över 270 V. Aggregatet ställer om sig självt. Störning i batteriets temperaturgivare (Pipe) Motsvarar felkod F2 Störning i temperaturgivaren för gasurladdning Motsvarar felkod F3 Överbelastningsskydd För mycket köldmedel i köldmedelsslingan.

16 I2C fel Lösgör minneskrets U5 och koppla den på nytt. Störning i kompressorns start Motsvarar felkod F6 Strömkretsfel i utomhusenheten Motsvarar felkod F7 Skydd: Utetemperaturskydd Utetemperatur under Startar på nytt då temperaturen stiger över Utomhusenhetens temperaturskydd Kontrollera givarnas anslutningar i utomhusenheten. Temperaturskydd för gasurladdning Motsvarar felkod F4 Om inga funktionsstörningar förekommer i utomhusenheten, lyser följande kontrollampor på displayen: Motorn till utomhusenhetens fläkt Ventil för riktningsväxling D3 D4 D5 Kompressor Kompressorns förvärmning lampan blinkar lampan lyser inte lampan lyser 16

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Felsökning - BONUS AIR 10

Felsökning - BONUS AIR 10 1 OF 15 Kommunikationsproblem ER00 2 OF 15 ER00 manöverpanelens anslutning C12 kabeln mellan manöverpanel och kretskort Byt batteri i panelen Byt manöverpanel I kontrollpanelen finns ett batteri CR1220

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i För användaren Innehållsförteckning KAPITEL 1 Funktionsbeskrivning Sidan 4 KAPITEL 2 Injustering Sidan 6 KAPITEL 3 Underhåll Sidan 8 KAPITEL 4 Felsökning

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

KLIN GOTHIC ITC DEMI-13,3 b. Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen. Illustrationsfoto

KLIN GOTHIC ITC DEMI-13,3 b. Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen. Illustrationsfoto POOL EQUIPMENT K Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING i Läs bruksanvisningen Illustrationsfoto Innehållsförteckning 1. Specifikation...3 2. Kapacitetskurvor...4 3. Dimensioner...5 4. Installation...5

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktion är tillämplig för värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressor. Denna instruktionsmanual består av moderkort, kontrollpanel och

Läs mer

VVP-300 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Varmvattenberedare med luft-vattenpump

VVP-300 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Varmvattenberedare med luft-vattenpump VVP-300 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Varmvattenberedare med luft-vattenpump Inbyggd luft-vattenpump för billig och miljövänlig produktion av varmvatten. Tack för att ni valt Invest energibesparande

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Swedish design and manufacture since 1967

Swedish design and manufacture since 1967 Swedish design and manufacture since 167 PVP Manual User manual Инструкция Gerbrauchsanleitung Manuel d utilisation Manuiale d usa Manual de instrucciones MA20-14 rev.0 Copyright 2016 Pahlén AB, Box 728,

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

DS048:0608. Felsökningsguide SAP-CRV124EHDXN. Utomhusdel. Inomhusdel

DS048:0608. Felsökningsguide SAP-CRV124EHDXN. Utomhusdel. Inomhusdel DS048:0608 Felsökningsguide SAP-CRV/KRV124EHDXN SAP-KRV124EHDXN Inomhusdel SAP-CRV124EHDXN Utomhusdel SAP-KRV,CRV124EHDXN Felbeskrivning Möjlig orsak Åtgärd Om aggregatet inte Har du kontrollerat: 1) Är

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Elpanna 6 och 9 kw Fördelar Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA Artikelnr elementeffekt

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A 380mm 350mm 585mm TB41-TB41A 350mm 585mm TB51-TB51A 530mm 445mm 350mm 585mm 189A0469 189A0470 Anslutningssladd för

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning

FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning Utg. 2008-01-2 FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning FOMA Energy Save AB Mejerigatan 4 44139 Alingsås Tel: 0322-66 90 60 Fax: 0322-1 57 94 info@f oma-es.com www.foma-es.com

Läs mer

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V KYL-/FRYSBOX 12/24/230V Bruksanvisning HN nr. 8896 Lycka till med Er nya kylbox kom ihåg att noggrannt läsa igenom denna bruksanvisning före användning och spara den för eventuellt senare bruk. Kylboxen

Läs mer

Användarhandbok. Luftavfuktare Arctus Fenja 20

Användarhandbok. Luftavfuktare Arctus Fenja 20 Användarhandbok Luftavfuktare Arctus Fenja 20 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter Användningsområde Produkten och dess delar Användarhandledning Knappar och dess funktion Automatisk avfrostning

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING Läs igenom denna anvisning innan Ni tar bänken i bruk. Följer Ni dessa råd, får Ni största möjliga nytta av kylbänken och undviker onödiga

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI STONET 6kW 907230 NARVI STONET 9kW 907232 1. PAKETET MED ELEKTRISKT BASTUAGGREGAT INNEHÅLLER: 1. Bastuaggregat med styrenhet 2. Fästplattor + fästskruvar 3. Temperaturgivare

Läs mer

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA INVERTERSTYRNING FÖR UTOMHUSPLACERADE LUFTKYLDA AGGREGAT ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER ATW-C-INV modul för styrning av utomhusplacerade inverter aggregat från General ATW-C-INV

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW 007-009 - 018-022 1.6 4.7 kw 2.1 5.85 kw 2013-01-29 D99343R1 1/8 DISPLAY Information som visas när fjärrkontrollen är aktiverad. Driftläge Automatisk Värme Kyla

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett Säkert och Tryggt boende

Innehållsförteckning. Ett Säkert och Tryggt boende 7 Ett Säkert & Tryggt boende Innehållsförteckning Ett Säkert och Tryggt boende Är ett samlingsnamn för våra säkerhetsprodukter inom välfärd. Enkelheten skall vara genomgående för dessa produkter, när det

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

SERVICEMANUAL. Officiel distributör av Fujitsu klimatanlägg i Sverige. Felkoder för alla modeller. Felsökningsrutiner ASY 9 12 LSACW AOY 9 12 LSAC

SERVICEMANUAL. Officiel distributör av Fujitsu klimatanlägg i Sverige. Felkoder för alla modeller. Felsökningsrutiner ASY 9 12 LSACW AOY 9 12 LSAC Felkoder för alla modeller Felsökningsrutiner ASY 9 12 LSACW AOY 9 12 LSAC ASY 9 12 LSBCW AOY 9 12 LSBC ASYA 07 09 LCC AOYR 07 09 LCC ASYA 12 LCC AOYR 12 LCC ASYA 14 18 LCC AOYR 14 18 LCC SERVICEMANUAL

Läs mer

Manual TPA-3500. Portabel Luftkonditionering ANVÄNDARHANDBOK. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark 2010-11-02

Manual TPA-3500. Portabel Luftkonditionering ANVÄNDARHANDBOK. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark 2010-11-02 2010-11-02 Manual TPA-3500 Portabel Luftkonditionering SE ANVÄNDARHANDBOK FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark Bruksanvisning (SE)... 3 1. Viktiga säkerhetsregler... 3 2.

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022. 1,6 till 4,7 kw. 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10

Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022. 1,6 till 4,7 kw. 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10 Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022 1,6 till 4,7 kw 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10 ELMATNINGEN TILL AGGREGTET MÅSTE SLÅS AV INNAN ARBETE PÅBÖRJAS

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

IVT 570 ELEKTRO STANDARD

IVT 570 ELEKTRO STANDARD IVT 570 ELEKTRO STANDARD Skötselanvisning Art.nr. 9516909 Version 1 1 IVT 570 9516909 Innehåll Så här fungerar din värmepump... Sid 3 Värmepumpen från utsidan... Sid 4 Värmepumpen inuti... Sid 5 Så här

Läs mer