Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet"

Transkript

1 Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus - flerbostadshus från 1950-talet

2 Bakgrund Del av forskningsprojektet: Energieffektivisering av efterkrigstidens flerbostadshus genom beständiga tilläggsisolersystem 50-tals byggnad i Kyrkbyn, Göteborg (Bostadsbolaget) 200 mm lättbetongväggar och halvstens tegelskalmur Dålig energiprestanda och långvariga fuktproblem i fasader Byggnadsnämnden stoppade tidigare planerad fasadförändring

3 Energieffektivisering av efterkrigstidens flerbostadshus genom beständiga tilläggsisolersystem Cerbof projekt som studerar tilläggsisolersystem med fuktoch energihänsyn samt beständighetsaspekter så som motstånd mot sprickbildning Förutom labmätningar och fullskaletest i provhus vid Lunds tekniska högskola studeras även ett flerbostadshus med lättbetongstomme i Kyrkbyn i Göteborg byggt under tidigt 50 tal som nu renoveras

4 Fukthalt i lättbetongen med och utan tilläggsisoleringssystem simulerade värden för Kyrkbyn Utan åtgärd fås en hög fukthalt i lättbetongen som varierar med fuktbelastning utifrån Med ett tilläggsisolerings system torkar väggen ut olika beroende av isolermaterial och puts / val av färg

5 Ånggenomsläpplighet Påverkan av typ av puts och isolering Påverkan av färg Water vapour diffusion resistance, Z [m/s] (without paint) Water vapour diffusion resistance, Z [m/s] Traditional thick-coat render system on mineral wool (Serporoc-system) Without paint [m/s] Polymer modified semi-thick render system on mineral wool (Serpomin-system) [m/s] With silicate paint With dispersion paint Polymer modified semi-thick render system on EPS (Serpotherm-system) Serpo-systems 0 Serpomin-system

6 Huset med ursprungliga fasader av lättbetong med utvändigt tegel hade dragits med fuktproblem under en längre period Dåliga fogar och avsaknad av luftspalt mellan tegel och lättbetong bidrog till att lättbetongen fuktades upp och orsakade skador på insida vägg Forskningsprojektet har studerat fasaderna innan, under och efter renoveringsprocessen och fuktmätningar och datorsimuleringar har utförts Resultaten som presenteras visar hur de hygrotermiska egenskaperna förändras i vägg vid renovering med tilläggsisolering och hur fukten påverkar väggarnas U värden med tiden

7 Fältmätning samt fukt- och energisimulering Fältmätningarna startade under våren 2010 Tilläggsisoleringen med 50 mm mineralull och puts utfördes under hösten 2010 I samband med tilläggsisoleringen byttes även fönstren Fältmätningarna pågår fortfarande och kommer avslutas under 2013 Fukt- och energisimulering utfört med WUFI

8 Tre mätställen 3:e vån söder 2:a vån söder 2:a vån väster Referensfuktkvot från borrkärnor vid montering av givare för startvillkor vid simulering RF och temp 7, 15, 20 cm djup från insida vägg Fuktelektroder 50 mm djup från insida vägg för WME-fuktkvot

9 Hur mycket vatten fanns det i väggarna? Resultaten från borrkärnorna tagna från lättbetongen visade på höga fuktkvoter Fuktinnehållet ökade mot utsidan av väggen och tegelskalet men det var fuktigt även på insidan av väggen Erfarenheter från fastighetsskötare

10 Hur påverkar fukt i fasaderna tunga stommar? Beräkningsexempel på tre sandwich konstruktionslösningar med olika material (10+10 cm) samt PUR-kärna 0,4 0,35 0,3 0,25 Betongvägg Lättklinkerblockvägg Lättbetongvägg Typiska byggfuktinnehåll vid leverans (Källa: Fraunhofer) Dimensionerat U- värde på 0,1 W/m 2 K (varierande tjocklek på PUR) U-värde, W/m 2 K 0,2 0,15 0,1 0,05 0

11 Exempel på fukttillstånd hos lättbetongen i Kyrkbyn Väggarna började tilläggsisoleras under slutet av augusti Resultaten visar hur samtliga mätvärden för fukt minskar med tiden för olika djup i väggen WME-fuktkvot i södervägg, våning 3

12 Exempel på fukttillstånd hos lättbetongen i Kyrkbyn Samma mätpunkt som i tidigare bild Relativ fuktighet och temperatur för den yttersta mätpunkten i söderväggen, våning 3 (mest utsatta fasaden)

13 Exempel på sorptionskurva för lättbetong

14 Exempel på fukttillstånd hos lättbetongen i Kyrkbyn Olika uttorkningsförlopp vid olika djup i väggen Relativ fuktighet och temperatur för söderväggen, våning 3 (mest utsatta fasaden)

15 Teoretiska U-värden för befintliga samt tilläggsisolerade och putsade väggar Befintlig vägg U-värde (dry) = 0,577 W/m²K U-värde (u80, jämvikt) = 0,628 W/m²K Med en Serporoc-lösning, 50 mm stenull (Weber Saint-Gobain Byggprodukter) U-värde (dry) = 0,314 W/m²K U-värde (u80, jämvikt) = 0,329 W/m²K Men U-värden är fuktberoende vilket visas i figurer på följande sidor. Med ett tilläggsisolersystem med mineralull och ånggenomsläpplig mineralisk puts kan lättbetongen torka ut och väggen får en optimal energiprestanda motsvarande ovanstående värden Den befintliga väggen utan åtgärd (som kan fuktas upp) får dock ett U-värde som överstiger värdet ovan på grund av lättbetongens höga fukthalt

16 WUFI-simulering av olika hygrotermiska förlopp beroende av väggens utformning Fuktinnehåll i Originalvägg Vägg tilläggsisolerad med mineralisk tjockputs på mineralull Vägg tilläggsisolerad med organisk tunnputs på EPS-skiva

17 Hur påverkar fukten i väggarna U-värden i de olika väggsystemen (med hänsyn till fukthalt i materialen)? Den befintliga väggen har en dålig energiprestanda, till stor del beroende av den höga fuktbelastningen på tegel och lättbetong Genom ett putsat tilläggsisolersystem fås en snabb förbättring av U-värdet och med tilläggsisolersystemen av mineralull den snabbaste uttorkningen och därmed den bästa energiprestandan

18

19 Uppmätt och graddagskorrigerad energiförbrukning Fjärrvärmebehov (inkl DHW): 2009: 194 kwh/m 2 *a 2010: 219 kwh/m 2 *a 2011: 152 kwh/m 2 *a 2012: 162 kwh/m 2 *a Uppvärmning: 2009: 154 kwh/m 2 *a 2010: 179 kwh/m 2 *a 2011: 112 kwh/m 2 *a 2012: 122 kwh/m 2 *a Energibesparing på mellan % på årsbasis och för de kallaste månaderna en reducering i uppvärmningsbehov på upp till 50 % (effektbehovet minskar)

20 Uppmätt och simulerad energiförbrukning Fall kwh/m 2 *år Byggnad innan renovering, uppmätt medelvärde 2009/ ,5 Byggnad innan renovering, beräknat värde, fuktig söderfasad 162,3 Byggnad innan renovering, beräknat värde, torra fasader 157,1 Byggnad efter renovering, fönsterbyte till energieffektiva 3-glasfönster, beräknat 147,9 värde, fortsatt fuktig söderfasad Byggnad efter renovering, fönsterbyte till energieffektiva 3-glasfönster, beräknat 142,7 värde, torra fasader Byggnad efter renovering, 50 mm tilläggsisolering, beräknat värde, torra fasader 137,7 Byggnad efter renovering, fönsterbyte och 50 mm tilläggsisolering, beräknat värde, torra fasader Byggnad efter renovering, fönsterbyte och 50 mm tilläggsisolering, uppmätt medelvärde 2011/ ,3 126,0

21 Lite siffror kring kostnader Vad är energiförbättrande åtgärder här och vad är underhåll? Putsning inklusive ställning och uppvärmingskostnader: kr Varav uppvärmingskostnader: kr Kvadratmeterkostnad (per fasadyta): 2088 kr/m 2 fasad (inkl gasol) 1229 kr/m 2 fasad (utan gasol) Kvadratmeterkostnad (per golvyta): 1589 kr /m 2 A temp (inkl gasol) 936 kr/ m 2 A temp (exkl gasol) Fönsterbytet kostade ca kr för 169 fönster vilket ger en kostnad per fönster på ca kr

22 Slutsatser Fukt i fasader påverkar även tunga stommar vilket ger ökade energikostnader för uppvärmning genom att U-värden försämras Genom att tilläggsisolera med ett tjockputssystem på mineralull fås en snabb uttorkning av fukten i lättbetongen Uppmätta uttorkningsförlopp av fukten i väggarna stämmer väl överens med simulerade uttorkningsförlopp Fortsatta fuktproblem och dess negativa inverkan på de boendes inomhusmiljö har stoppats, komforten har förbättrats Energiprestandan hos fasaderna har förbättrats väsentligt, inte bara genom tilläggsisoleringen utan även på grund av att lättbetongen nu blivit torrare och isolerar bättre i sig självt

23 Tack för er uppmärksamhet! Carl-Magnus Capener Forskare, Tekn.dr. SP Energiteknik

RAPPORT. Endimensionella fuktberäkningar Foamking Vindsbjälklag (3 bilagor) Uppdrag/bakgrund. Beräkningar och förutsättningar

RAPPORT. Endimensionella fuktberäkningar Foamking Vindsbjälklag (3 bilagor) Uppdrag/bakgrund. Beräkningar och förutsättningar Kontaktperson Carl-Magnus Capener 2013-06-20 3P04862 1 (3) Energiteknik 010-516 58 52 Carl-Magnus.Capener@sp.se Foamking Sweden AB Peter Nilsson Sjöviksvägen 4 SE-231 62 TRELLEBORG Endimensionella fuktberäkningar

Läs mer

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom! Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System 2014-09-01 Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering WUFI- beräkning 1 av 13 Uppdragsgivare: Finja Prefab AB/ Avd Foam System genom Stefan Sigesgård Fuktdiffusion

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av miljonprogrammet (Drottninghög) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Björn Liivo Egil Jansson Copyright Björn

Läs mer

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Förstudie Peter Filipsson Lars Ekberg Åsa Wahlström CIT Energy Management 2012-04-11 Sammanfattning Denna förstudie behandlar

Läs mer

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet RAPPORT Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet Ivana Kildsgaard och Anna Jarnehammar B1887 December 2009 Rapporten godkänd 2009-12-23 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef

Läs mer

Kvalitetssäkrad fasadrenovering. Hållbar samhällsbyggnad! ett gott exempel inom. - Per Andersson, Utvecklingschef, Peab Division Väst

Kvalitetssäkrad fasadrenovering. Hållbar samhällsbyggnad! ett gott exempel inom. - Per Andersson, Utvecklingschef, Peab Division Väst Kvalitetssäkrad fasadrenovering ett gott exempel inom Hållbar samhällsbyggnad! - Per Andersson, Utvecklingschef, Peab Division Väst 1 Vanliga fasadskador Frostskador (bild 1) Fogskador (2) Kemisk nedbrytning

Läs mer

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus Eva Sikander, Svein Ruud Energiteknik SP Rapport 2013:14 Lätt att bygga rätt Klimatskal

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Analys av fuktomlagring i välisolerade parallelltak

Analys av fuktomlagring i välisolerade parallelltak Analys av fuktomlagring i välisolerade parallelltak Analys med simuleringsprogrammet Wufi 2D Analysis of moisture rearrangements in ventilated roofs Analysis with the simulation program Wufi 2D Författare:

Läs mer

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE LEVANDE HUS ISOLERA TIPS & RÅD INSPIRATION BYGGA NYTT RENOVERA 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Tema: Isolering och klimatet ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE Apropå energieffektivitet! Effektivitet

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas

Fönsterrenovering med energiglas Fönsterrenovering med energiglas Om ni funderar på att åtgärda fönstren Bättre ekonomi Bättre inneklimat Minskad energianvän Smart renoverin Energiglas Energieffektivisering med många trumf på hand Värt

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse

Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse RAPPORT Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse Livscykelkostnader och energieffektivisering vid renovering av flerbostadshus Erik Prejer, Daniel Holm, Jacob Lindblom och Kaisa Svennberg B1985

Läs mer

ALAN HAMID HOGER AKRAM

ALAN HAMID HOGER AKRAM FUKTFÖRHÅLLANDE MELLAN VÄGGAR SOM BEHANDLATS MED KALKSTARK OCH IMPREGNERAD MED C2, ENDAST IMPREGNERAD MED C2, ELLER OIMPREGNERAD RELATIVE HUMIDITY BETWEEN WALLS THATS BEEN TREATED WITH STRONGLIME AND IMPREGNATED

Läs mer

Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö. Projekttid: 2007-11-01 2011-04-30. Huvudfinansiärer: Vinnova, Skogsindustrierna, Sbuf

Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö. Projekttid: 2007-11-01 2011-04-30. Huvudfinansiärer: Vinnova, Skogsindustrierna, Sbuf Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö Projekttid: 2007-11-01 2011-04-30 Huvudfinansiärer: Vinnova, Skogsindustrierna, Sbuf Stockholm 2011-10-27 Jesper Arfvidsson Bakgrund Energidirektivet

Läs mer

UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01

UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01 UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01 Beställargruppen Bostäder Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och fastighetsägare och förvaltare

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 ENERGIEFFEKTIVISERING VID RENOVERING AV GIGANTEN 6 LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 Åsa Lindell, Elsa Fahlén, Martin Jansson, Sara Hastig NCC Ett samarbetsprojekt mellan LÅGAN och: Bild

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Vill du ha mer pengar i plånboken?

Vill du ha mer pengar i plånboken? Vill du ha mer pengar i plånboken? Välj energimärkta fönster! Energimärkta fönster spar energi och pengar Värmeförlusterna genom fönster kan vara så stora som en tredjedel av husets totala värmebehov.

Läs mer

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Passivhus Norden 2013 Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Åsa Lindell Ulf Eriksson NCC Construction Sverige AB, Gullbergs strandgata

Läs mer

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat - Analys av tillfälliga boenden i Växjö Kommun med avseende på fukt Hanna Svensson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors

Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors Erik Arvidsson Examensarbete i byggnadsteknik, KTH Byggvetenskap, Stockholm Förord Examensarbetet har utförts under 2011 på

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Energieffektivisering av miljonprogrammet

Energieffektivisering av miljonprogrammet Energieffektivisering av miljonprogrammet En studie av Grönkullagatan LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskap Examensarbete: Daniel Edh Douglas Sjögren Copyright Daniel Edh, Douglas

Läs mer

Energieffektivt byggande i praktiken

Energieffektivt byggande i praktiken Energieffektivt byggande i praktiken Två huvuddelar Nybyggnation Renovering Nybyggnation Frågor och krav Användningsområde/verksamhet Inomhusklimat Underhållskostnader Hållbart byggande Lätt eller tung

Läs mer