Sparbanksstämma med bankens huvudmän äger rum onsdagen den 29 april kl i Sparbankssalen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbanksstämma med bankens huvudmän äger rum onsdagen den 29 april kl. 18.30 i Sparbankssalen."

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning Sid Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Finansiella rapporter Resultaträkning Rapport över totalresultat Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter till de finansiella rapporterna Styrelsens underskrifter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Styrelse, revisorer Sparbanksstämma med bankens huvudmän äger rum onsdagen den 29 april kl i Sparbankssalen. 2

3 VD kommentar Digitalisering, ordet som hördes mest i vår bransch 2014 När vi summerar 2014 kan vi glädjande nog konstatera att ökningen av våra volymer är bland de bästa i sparbankssverige, att vi lyckats öka räntenettot i denna lågräntemiljö och att vårt rörelseresultat är det bästa vi någonsin haft. Att vi dessutom nått en marknadsandel på 60 % av företagskunderna med aktiebolag i vårt område är något vi är väldigt stolta, tacksamma och glada för. Tack alla kunder för förtroendet! Här är det på sin plats att tacka också vår personal för det fantastiska arbete de gör för våra kunder. De har också ett väldigt stort engagemang i de arbetsgrupper vi har för att utveckla banken ytterligare. Vi har genomfört något av en generationsväxling de senaste åren och verkligen lyckats i våra rekryteringar och har en mycket bra mix av ålder, kön och erfarenheter bland vår personal. I den förändringstid som bankbranschen befinner sig i är det ännu viktigare med personal som kan och vill hitta nya vägar att utveckla vårt företag. För trots ökade volymer och ökad lönsamhet kan vi som liten sparbank inte slappna av och vara nöjda. Det nya regelverk jag tidigare beskrivit är nu implementerat i Sverige. Detta påverkar såväl stora som små banker och naturligtvis även oss sparbanker. Utöver ökade krav på kapital och likviditet har villkoren för styrelse, ledning och organisation skärpts betydligt. Här handlar det om styrelsens ansvar, ordning på intern styrning och kontroll samt kontroll på bankens samlade risker. Glädjande nog ligger vi sedan tidigare långt framme på de flesta områden men som en liten bank i världen, om än stor på vår lokala marknad, kräver det mer och mer resurser av oss som skall slås ut på en ganska liten kaka. För att lösa detta samarbetar vi och delar resurser med andra sparbanker för att kunna ha oberoende funktioner och tillräcklig kompetens i dessa frågor. När det gäller vår bransch har det, som jag nämnde i rubriken, pratats väldigt mycket om digitalisering under 2014, precis som det gjort i många andra branscher. Inom bank handlar det förstås om den explosionsartade utvecklingen av ny teknik i mobiltelefoner, surfplattor och alla de nya appar som dyker upp hela tiden. Digitaliseringen för med sig mycket förändringar, kunders beteende och sätt att möta och använda oss blir annorlunda, tjänster och produkter rationaliseras om eller bort, priser pressas och själva logiken i affären förändras. Här måste vi hänga med och se och höra vad våra kunder gör, vill och säger. Våra kunder har verkligen tagit till sig t.ex Swish och mobilt Bank-ID vars användningsområden växer hela tiden. Det är viktigt för oss att se till att göra våra kunder medvetna om dessa tjänster. Dels för att underlätta deras vardagsekonomi och dels för att inte någon konkurrent skall visa på alternativen före oss. I vårt förändringsarbete i banken skall vi nu ta nästa steg till Fryksdalen Framför Allt, version 4.0. Vi skall där tillsammans i banken hitta det bästa sättet att kombinera Sparbanksidén med digitaliseringen. Hur möter vi våra kunder på bästa sätt för att tillgodose deras behov, hålla dem fortsatt nöjda och samtidigt kunna ha en tillväxt och lönsamhet som gör att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser och produkter, vår utmaning för 2015 och framåt. För oss som sparbank har tillväxten och lönsamheten inget egenvärde, men de är oundgängliga medel för att vi ska kunna driva vårt uppdrag: Största möjliga nytta för människor och hela samhället inom vårt verksamhetsområde. 3

4 Lite mer om hur vi funkar, tänker och jobbar Riktigt bra kundmöten ett sätt för banken att växa på befintlig marknad, samtidigt som vi uppfyller en viktig del av vårt uppdrag Kundmötet spelar en central roll. Det är i mötet med kunden det avgörs om vi får kundens fortsatta förtroende, om kunden väljer att samla sina affärer hos oss och om kunden väljer att rekommendera oss till andra. Det är också i dessa möten som banken gör störst nytta och det är där som banken växer, tillsammans med nya och befintliga kunder. Oftast handlar det om möten med enskilda kunder. För att göra affärer, utbilda, informera och underlätta och därmed utveckla människors livsmöjligheter. Dessutom möter banken grupper av kunder och intressenter ute i samhälls-, kulturoch föreningsliv. För inte så länge sedan var kunderna livslångt lojala, bankens försäljning utgick från våra produkter, vi sålde allt till alla, regelverket kring rådgivning var behändigt litet och chefen var administratör. Idag är konkurrensen om de viktigaste kunderna mycket hårdare, vår försäljning utgår från kundens situation och behov, rådgivningen är reglerad med ett tydligare innehåll och chefen är mer en ledare och coach. Som sparbank har vi en utmaning att möta varje dag. Vi ska vara den bästa banken för den breda lokala marknaden. Och vi ska vara den bästa banken för kunder med stor ekonomi dem som andra banker helst konkurrerar om. Där många banker skulle välja mellan att möta en 49-åring med etablerad ekonomi och en 19-åring med mycket begränsad ekonomi, ska vi klara av bådadera, även om frekvensen och mötenas innehåll och fokus blir annorlunda. Där många banker skulle prioritera mötena med välmående och medelstora tillväxtföretag ska vi möta både dem, unga entreprenörer och företag i problem som behöver hjälp att tillsammans med oss övervinna en tillfällig svacka, kort sagt att göra skillnad. Bra kundmöten levererar kundnytta, samhällsnytta och affärsnytta. Ett av våra två identifierade framgångsfaktorer är därför Många och bra kundmöten. Tillgänglighet Vi brukar säga att vi som en lokal aktör måste vara bäst på det vi kan vara bäst på, lokalt. Tillgänglighet, bemötande, service och engagemang i kundmötet och samhället. Dessutom har våra kunder ett stort behov av att få träffa oss för att få hjälp att välja rätt, bland alla tillgängliga produkter som finns och val som måste göras, för att fatta kloka beslut utifrån givna förutsättningar. De kräver också att få komma till oss när det passar dem och det var därför vi ändrade våra öppettider under Vi öppnar kl 10:00 och stänger kl 18:00 på tisdagar och torsdagar. Övriga vardagar stänger vi kl 15:00. Det är ingen revolutionerande ändring men förhoppningsvis en förbättring och en markering att vi skapar fler tider för kundmöten när våra kunder vill och kan träffa oss. Ett samarbete som båda parter drar nytta av En fråga jag ofta får svara på är hur vi hänger samman med Swedbank, därför vill jag kort redogöra för samarbetet. Det kan vara lätt att tro att Swedbank äger sparbankerna, men tillsammans med några sparbanksstiftelser är sparbankerna tvärtom en av de största ägarna i Swedbank. Som de flesta sparbanker erbjuder vi ofta en kopia av Swedbanks produkter och tjänster och nyttjar gemensamma IT-system, utlandstransaktioner, internetbanksplattform och uttagsautomater mm. Tillsammans med övriga sparbanker svarar vi för ungefär en tredjedel av Swedbanks produktförsäljning på den svenska marknaden. Myntet i vår logotyp symboliserar samarbetet, som 4

5 båda parter drar nytta av. Med våra 25 anställda är det helt enkelt mest effektivt att samarbeta med andra kring dessa stora produktområden som annars skulle ta för mycket resurser i anspråk för oss. Vi har också andra samarbetspartners på andra områden för t.ex Sparbankernas Betal- och Kreditkort och en stort antal fondbolag för att ha ett komplett och trovärdigt utbud där. Vi och samhället där vi verkar är ömsesidigt beroende av varandra Sett till vårt uppdrag är vi starkt beroende av samhällsutvecklingen inom vårt verksamhetsområde. När vi kom till världen var Sunne ett litet samhälle medan det bodde många människor i socknarna runtomkring: Gräsmark, Lysvik, Västra och Östra Ämtervik uppgick befolkningen i Fryksdalen till personer. På drygt 50 år hade befolkningen ökat med personer. Sedan länge går utvecklingen för den svenska landsorten i motsatt riktning och även om Sunne klarat sig bra i den utvecklingen sett i ett 20-års perspektiv har de senaste åren visat en negativ utveckling. Utmaningen för Fryksdalen och Klarälvdalen måste bli att ta platsen som de öar som växer när landsorten totalt sett, och relativt storstäderna, krymper. En viktig del i det är förstås att vi lyckas slå mynt av våra fantastiska resurser i form av miljö, natur, skog, kultur och alla de anläggningar för besöksnäringen vi har med både boende och upplevelser för både vinter och sommar. När det gäller arbetslösheten ser det relativt sett bra ut i Sunne med en lägre arbetslöshet än både länet och riket. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har minskat senaste åren men vi ligger över snittet i Sverige och på en totalsiffra som aldrig får anses som acceptabel. Här har vi tillsammans med Arbetsförmedlingen och Sunne kommun under två år drivit projektet Hoppet där vi försöker få ut ungdomar i praktik för att få sitt första jobb och en första rad i sitt CV, en viktig och bra insats. Samhällsnytta Den som skaffar sig sitt första riktiga hem behöver oftast låna mer än hon kan spara. Senare i livet blir placeringen av eget sparande och pensionskapital allt viktigare. Hela tiden vill hon få vettiga råd och kunna betala och ha koll på sin ekonomi och familjejuridik, när och där hon vill. På samma sätt har företag olika slags behov. Vi kan och vill göra nytta för privatkunder och företag i livets alla skeden. Det är viktigt att komma ihåg att vi först och främst gör samhällsnytta genom att driva en fullsortimentbank, med makten över kompetens och kapital här hemma. Kapitalförsörjningen till små och medelstora företag är av central betydelse för den lokala samhällsutvecklingen. Genom vår lokala förankring och lokala kreditgivning bidrar vi till industriell utveckling och tillväxt. Dessutom bidrar vi med kunskap och kapital till idéer och verksamheter som är bra för det lokala samhället och för oss som bor här. Ofta handlar det om stöd till föreningslivet eller något annat viktigt och lovvärt projekt. Varje år ger vi närmare 2 miljoner kronor i sponsring och bidrag till olika verksamheter. Här är ett urval av verksamheter som erhållit stöd från Fryksdalens Sparbank de senaste åren: 5

6 En mötesplats för alla, från 0 till 100 år Gamla skolan i Stöpafors behövde verkligen renoveras. Med pengarna från banken blev det möjligt, när de satsade samma summa som vi. Nu har vi som är härifrån trakten ett ställe att samlas på. Ena kvällen är det vägföreningsmöte, nästa är det musikquiz. Det har verkligen blivit en mötesplats för alla. Berättat av Tina Strömberg, Stöpafors Byagille Ett klubbhus till hussar, mattar och hundar Klubbhuset har spelat stor roll för Sunne Hundungdom och för hela vår verksamhet. Föreningen växer och intresset för hundsport ökar. Bidraget från banken var väldigt viktigt. De satsade lika mycket pengar som vi och det gjorde bygget möjligt. Berättat av Peter Sohl, Sunne Brukshundklubb Nils Holgerssons underbara resa till alla barn i fyran Selma Lagerlöf är inte alltid så känd bland dagens unga här hemma. Nu får våra elever i årskurs fyra stifta bekantskap med Nils Holgersson. Det är en tankeväckande historia och en inspirerande och vacker bok. Fryksdalens Sparbank har bekostat klassuppsättningarna. Berättat av Birgitta Friberg, Sunne Kommun Resor som vaccinerar mot orättvisor Jag vågar påstå att resorna vi anordnar till Auschwitz förändrar eleverna för alltid. Demokrati och allas lika värde blir något annat än fina ord. Bankens bidrag är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta våra resor. Berättat av Lars Stiernelöf, Demokraticentrum 6

7 Ambitioner för framtiden: 2015 En sparbanks ledning och styrelse delar samma vardag som alla andra i verksamhetsområdet. Långsiktiga, strategiska beslut om bankens satsningar och framtid fattas här hemma. Värdet av detta går inte att överskatta. Samtidigt är det av största vikt att ta intryck från omvärlden och modernisera banken utifrån kundernas nuvarande och framtida förväntningar. Det innebär att ändringar av kompetens, service och utbud måste ske löpande. Världen och kundernas behov förändras, vare sig vi vill eller inte. Just nu behöver vi förhålla oss till en lågräntemiljö där vi till och med fått en negativ reporänta. Vad det innebär för kunders val och beteende att sparräntan i stort sett är 0% har vi inte sett effekten av ännu men att vi behöver vara beredda på förändringar är helt klart. För att kunna fullgöra vårt uppdrag måste självklart även vi ändra på oss och bli lite bättre på att möta våra kunder varje dag. Det går inte att fortsätta som vanligt, ens om vi gjort det bra. Kunderna kommer att välja de som hjälper dem fylla deras behov bäst och befintliga och nya konkurrenter gör allt för att plocka russin ur vår kaka. Ett viktigt mål för oss är nu att hitta en lönsamhetsnivå som göra att vi kan fortsätta göra nytta som sparbank. Både genom vår bankverksamhet och via vår sponsrings och bidragsverksamhet. Kraven på oss har ökat betydligt, både från myndigheter och kunder. Samtidigt jobbar våra konkurrenter, gamla som nya, hårt för att få våra kunder att välja dem. Som jag nämnt tidigare är en av våra två viktigaste framgångsfaktorer Många och bra kundmöten. Vi har fortsatt fokus på utvecklingen av kundmötet och har utmanande mål för antal kundmöten under året. Den andra framgångsfaktorn för oss är att leva och berätta Sparbanksidén. Sparbanksidén är det som skiljer oss från våra konkurrenter, det är den som definierar vårt uppdrag och som gör att vi kan tänka långsiktigt och med det lokalas bästa för våra ögon. Då är det viktigt att vi lever efter den och berättar om den för vår marknad. Det är så vi fortsätter arbetet med att kombinera, balansera och integrera kommersiella och ideella strävanden. Det är så vi förenar nytta för kunden med nytta för samhället med affärsnytta för banken. Det är så vi lever vår idé och levererar vårt löfte: Fryksdalen Framför Allt. 7

8 Omvärldstrender Långsam global återhämtning Den globala ekonomin uppvisade en mixad bild under 2014 där USA visade framfötterna medan återhämtningen i eurozonen blev en besvikelse. Arbetsmarknaden i USA utvecklades starkt och tillväxten var högre än väntat, gynnad av sjunkande energipriser och lägre räntor. Hushållens konsumtion, som utgör mer än två tredjedelar av ekonomin, svarade för merparten av tillväxtökningen. Även om den amerikanska BNP-tillväxten varvade ned till 2,6% i det fjärde kvartalet 2014 från närmare 5% i det tredje kvartalet är den amerikanska centralbanken (Federal Reserv) positiv om den amerikanska ekonomin. Efter att ha avslutat sina obligationsköp i höstas står Federal Reserv i begrepp att höja sin viktigaste styrränta under 2015 för första gången sedan 2007, även om ett lågt underliggande inflationstryck reser frågor om tidpunkten för en räntehöjning. I euroområdet blev tillväxten svagare än förväntat där den ökade geopolitiska osäkerheten till följd av Ukraina krisen och sanktionerna gentemot Ryssland kan ha haft en negativ påverkan på den europeiska konjunkturen. Inflationen i eurozonen fortsatte att sjunka och risken för en deflationistisk utveckling bidrog till att Europeiska Centralbanken (ECB) sänkte styrräntan till rekordlåga 0,05% i höstas. ECB:s beslut om ett omfattande uppköpsprogram av obligationer motsvarande 1 miljarder euros fram till september 2016 var ett ytterligare ett steg för att motverka den sjunkande inflationen och stärka tillväxten. Den okonventionella penningpolitiken från ECB bidrog till att statsobligations-räntorna föll ytterligare inom EMU till rekordlåga nivåer. Detta har även satt avtryck på valuta-marknaderna där euron har försvagats påtagligt mot dollarn. Även tillväxtekonomierna uppvisade en splittrad utveckling under Den kinesiska tillväxten växlade ned ytterligare och i slutet av förra året var BNP ökningen 7,3% i årstakt, vilket är den lägsta takten på flera decennier. Detta är dock delvis en medveten strategi för att minska obalanserna i ekonomin. Växande obalanser i den brasilianska ekonomin och bristande reformer drog ned tillväxten ytterligare under fjolåret medan den indiska ekonomin börjat skörda frukterna av de strukturreformer som har implementerats. Hushållen driver svensk ekonomi Den svenska ekonomin uppvisade en förhållandesvis stabil utveckling under 2014 trots inrikespolitisk osäkerhet och svag tillväxt i Europa. BNP steg med 2% under fjolårets tre första kvartal och drevs av en ökad inhemsk efterfrågan där privata konsumtionen och bostadsinvesteringarna svarade för merparten av uppgången. Hushållssektorn stimulerades av låga räntor, stigande realinkomster och en ökad sysselsättning. Den inhemskt drivna tillväxten har även satt avtryck i den privata tjänstesektorn som växte med dryga 3% i årstakt under För svensk exportindustri var utvecklingen den motsatta där den svaga omvärldsefterfrågan, inte minst i euroområdet, ledde till en fortsatt minskad industriproduktion och medioker exportutveckling. Inflationen i svensk ekonomi sjönk ytterligare under 2014 och i genomsnitt föll konsumentpriserna med 0,2% jämfört med Samtidigt sänkte Riksbanken sin reporänta, till historiska -0,25%. Den låga svenska inflationen, fallande inflationsförväntningar och ECB:s expansiva penningpolitik sätter ytterligare press på Riksbanken att genomföra fler penningpolitiska åtgärder för att på sikt kunna nå inflationsmålet på 2%. Riksbankens räntesänkningar samtidigt som framtida räntehöjningar förskjutits på framtiden har lett till en svagare krona, i synnerhet mot den amerikanska dollarn men även gentemot euron vilket på sikt kan stödja svensk exportindustri. Under 2015 räknar vi med att tillväxten i svensk ekonomi får ytterligare stöd via en expansivare finanspolitik och en starkare arbetsmarknad. Det gynnar de svenska hushållen. Även exporten och investeringarna förväntas ta fart där bostadsbyggandet kan överraska på den positiva sidan. Inflationen kommer gradvis att stiga under året men det torde dröja till tidigast i slutet av 2016 som Riksbanken börjar höja styrräntan. 8

9 Kvartalsvis svensk BNP-tillväxt, årlig procentuell förändring Ränteutvecklingen i Sverige 9

10 Den svenska kronan gentemot dollarn och euron Börsutvecklingen 10

11 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fryksdalens Sparbank ( ) får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 2014, bankens 159:e verksamhetsår. Allmänt om verksamheten Sparbankens verksamhetsområde omfattar Sunne kommun med ca invånare och Norra Klarälvdalen med ca invånare. Banken fortsätter den rörelse som tidigare bedrivits av Sunne sparbank sedan 1856, sedan 1889 av Östra Emterviks sparbank, sedan 1898 av Västra Emterviks sparbank, sedan 1904 av Lysviks sparbank och sedan 1933 av Föreningsbanken i Sunne. Bankens huvudkontor finns i Sunne och sedan juni 2012 har vi även ett lokalkontor i Sysslebäck. Vi vänder oss till privatpersoner, företag, lantbruk, kommun och kommunala bolag samt organisationer och föreningar. Vi är en fullservicebank och tillhandahåller bl.a. produkter och tjänster inom in- och utlåning, sparande och placeringar, betalningsförmedling, utlandstjänster, juridiska tjänster, finansbolagsprodukter, förvaring samt försäkringar. Balansomslutningen Balansomslutningen vid utgången av 2014 uppgick till tkr, en ökning med tkr (11 %). Affärsvolymen Affärsvolymen är ett mått som beskriver bankens totala verksamhet och utgör summan av in- och utlåning i egen portfölj samt förmedlade volymer av fondprodukter och krediter, huvudsakligen i Swedbank Robur AB respektive Swedbank Hypotek AB. Förmedlingen erbjuder kunden ett varierat tjänsteutbud och bidrar samtidigt till bankens resultat i form av provisioner. Den totala affärsvolymen var tkr, en ökning med tkr, eller 11 %, från föregående år. Utlåningen Utlåning till allmänheten ökade med tkr till tkr, en ökning med 5 %. Utöver egen utlåning förmedlar banken fastighetskrediter till Swedbank Hypotek AB. Summan av dessa uppgick vid utgången av 2014 till tkr vilket innebär en ökning med tkr (17 %). Inlåningen Inlåningen ökade under året med tkr (12 %) och uppgick vid utgången av 2014 till tkr. Soliditeten Sparbankens egna kapital och obeskattade reserver uppgick vid årets slut till tkr. Soliditeten uppgick till 15,14 % (15,53%). Sparbankens resultat Rörelseresultatet uppgick till tkr, att jämföra med tkr föregående år. Främst följande faktorer i resultaträkningen har bidragit till rörelseresultatet: Räntenettot ökade med 954 tkr och provisionsnettot ökade med tkr tack vare ökade volymer Kostnaderna minskade med 557 tkr, Nyckeltal som beskriver sparbankens ställning och resultat finns redovisade på sidan 12 till 13. Personal Arbetade timmar uppgick till (42 864), en minskning med timmar. Omräknat till normalarbetstidsmått (1 730 timmar per årsarbetare) motsvarar det 23,8 årsarbetare. Ytterligare uppgifter lämnas i not 10 till resultaträkningen. Information om risker och osäkerhetsfaktorer I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har sparbankens styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i sparbanken, fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten. I not 3 finns närmare beskrivningar av ovan nämnda risker samt vissa analyser för att åskådliggöra de risker sparbanken är utsatt för. Utöver detta sker en intern kapitalutvärdering som syftar till att säkerställa att sparbanken har tillräcklig kapitalbas både på kort och lång sikt för att täcka de sammanlagda risker sparbanken är utsatt för. I not 36 finns en beskrivning av sparbankens kapitalsituation. 11

12 Fem år i sammandrag Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % 11,08 19,59 17,55 6,05 5,98 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Summa riskvägt exponeringsbelopp För år 3-5 redovisas exponeringsbelopp eligt tidigare regelverk Kärnprimärkapital-relation Kärnprimärkapital i % av riskexponeringsbelopp För år 3-5 redovisas kapitalkvot enligt tidigare regelverk 17,07% 17,07% 2,09% 2,26% 2,35% Total kapitalrelation (Totalt kapital i % av riskexponeringsbelopp) 23,58% 24,03% 21,75% 22,27% 25,57% Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,01 2,21 2,40 2,75 2,12 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,13 1,28 1,37 1,40 1,42 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,43 0,45 0,43 0,56 0,26 Avkastning på totala tillgångar Årets nettoresultat i % av genomsnittlig balansomslutning 0,93 1,10 0,66 1,11 0,73 Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i % av genomsnittligt eget kapital 5,66 5,76 5,01 6,49 3,05 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,55 0,56 0,55 0,51 0,57 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,62 0,64 0,68 0,60 0,81 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 37,79 55,76 44,74 93,18 47,29 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,97 0,54 0,89 0,04 2,05 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 0,28 0,37 0,68 0,45 1,16 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

13 Resultat- och balansräkning mkr Resultaträkning Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader [1] Kreditförluster Summa kostnader Värdeförändring på finansiella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital [1] inkl avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Förslag till disposition beträffande bankens vinst Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - överföring till reservfonden Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kapitaltäckningsgrad uppgår till 17,07 % (föregåendes års kapitaltäckningskvot 2,13). Kapitalbasen uppgår till 258 mkr (233 mkr) och slutligt minimikapitalkrav till 120 mkr (109 mkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 13

14 Resultaträkning 1 januari - 31 december tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Nedskrivningar av finansiella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat 1 januari - 31 december tkr Årets resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Poster som inte kan omföras till årets resultat Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Balansräkning Per den 31 december tkr Not Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Belåningsbara statsskuldförbindelser m m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivat Materiella tillgångar 21 - Inventarier Byggnader och mark Aktuell skattefordran Övriga tillgångar 15, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar

15 Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital 29 Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda panter inga inga Ansvarsförbindelser Åtaganden Reserv- Fond för Årets Totalt 2013 fond verkligt resultat eget kapital tkr värde Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utgående eget kapital Reserv- Fond för Årets Totalt 2014 fond verkligt resultat eget kapital tkr värde Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utgående eget kapital

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Innehåll. 1 VD har ordet. 2-3 Omvärldsanalys. 4 Lokal närvaro och samhällsnytta. 5 Insatser för bygden. 6-8 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 1 VD har ordet. 2-3 Omvärldsanalys. 4 Lokal närvaro och samhällsnytta. 5 Insatser för bygden. 6-8 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2014 Innehåll 1 VD har ordet 2-3 Omvärldsanalys 4 Lokal närvaro och samhällsnytta 5 Insatser för bygden 6-8 Förvaltningsberättelse 9 Fem år i sammandrag 10-11 Resultat- och balansräkningar

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Innehåll. Stämma. Ordinarie sparbanksstämma i Markaryds Sparbank kommer att hållas den 23 april 2014.

Innehåll. Stämma. Ordinarie sparbanksstämma i Markaryds Sparbank kommer att hållas den 23 april 2014. Årsredovisning 2013 Innehåll VD-kommentar 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 8 Resultat- och balansräkning 10 Rapport över förändring i Eget kapital 12 Kassaflödesanalys 13 Noter till resultat-

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank Årsredovisning 2014 Södra Dalarnas Sparbank Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - nyckeltal 7 Finansiella rapporter 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 10

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring Årsredovisning 2011 Bank & Försäkring Innehållsförteckning Ekonomisk utveckling 3 Förvaltningsberättelse 5 5 år i sammandrag 8 Resultaträkning 11 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport

Läs mer

ÅR SRED OV IS N I NG 2010

ÅR SRED OV IS N I NG 2010 ÅRSREDOVISNING 2010 Omslag: Svanar Skymning vid Sillnäsudden ute på Listerlandet Foto: Bengt-Ove Birgersson från Hosaby INNEHÅLL VD kommenterar... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Fem år i sammandrag... 6

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2011 Innehåll VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2007-2011 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår. Årsredovisning 2012 Innehåll VD har ordet... 4-9 Förvaltningsberättelse... 10 Fem år i sammandrag...11-12 Resultaträkning... 17 Totalresultat...18 Balansräkning...19 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsstämma äger rum fredagen den 11 april 2014

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag... 11 Resultaträkning......................... 12 Balansräkning.......................... 13 Kassaflödesanalys......................

Läs mer