KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Måndag kl 09:00 Plats: OBS! Byskär Gruppledarträff 08:00 Byskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare och godkännande av dagordningen Förslag Samverkans avtal Bottenvikens skärgård KS 2010/283 Susanne Wallin 3 Anbudsärende: Vattenmätare Sofia Rosendahl sep bil 1 Medelshantering Haparanda stad 2013 KS 2013/468 Allan Fjellvind 5 6 Överlåtelse av abonnemangsavtal KS 2011/168 Allan Fjellvind Avgifter för den kommunaliserade hälsooch sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende 2012 (Förslag till beslut) Nytt förslag till taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel Reviderat förslag till höjning av avgifter för garage, carport och motorvärmarplatser 9 13 Budget för Nyår vid Victoriatorget i HaparandaTornio Ansökan om medel för att genomföra seminarium i Korpilombolo, 7 december Arrangör: STR-T Ansökan om bidrag på 5000 kr Finskspråkiga krigsveteraner i Haparanda Ansökan om resebidrag HaparandaTornio bandy damer SN 2012/151 KS 2013/325 KS 2013/418 KS 2013/464 KS 2013/433 KS 2013/437 KS 2013/458 Arja Martinviita Thomas Karlsson Leif Lind Pia Suonvieri Tommi Slunga Nadja Lukin Nadja Lukin Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2 2(2) IUC Norrbotten AB: Nyttjande av hembud i samband med försäljning av aktier i bolaget IUC Norrbotten AB från BAC Såg och Hyvleri AB:s konkursbo till Stenvalls Trä Aktiebolag KS 2013/447 Nadja Lukin sep bil 2-3 Den europeiska (CEMR) deklarationen för jämställdhet KS 2013/472 Gunnel Simu Ansökan - medel för Byggfinansiering 2014 (Norrbotniabanegruppen) 16 Delgivningar 17 Delegationsbeslut 18 Kommunalrådets rapport 19 Kommunchefens rapport KS 2013/471 Göran Wigren Enligt uppdrag: Eine Pirilä

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 HAPARANDA STAD SAIVIMANTRP. ESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sid 7 KSau 59 Bottenvikens skärgård - information Göran Wallin och Fritidschef Allan Fjellvins informerar om Bojtenvikens skärgård som påbörjades med en gemensam strategi för skärgårdskommuner Från 2009 finnsen styr- och arbetsgrupp för arbetet. Destinationsutveckling och kommunal samverkan är huvuduppgifterna. Man är också en del av Swedish Lapland. ard.se är främsta informationskanalen. 5 juni sammanträden kommunalråden från alla berörda kommuner. Bengt-Olov Innala kommer att representera Haparanda stad. Bilda en gemensam organisation är ett av frågorna som kommer att diskutera på sammanträdet. Arbetsutskottet tar del av och tackar för informationen. `i^ J^ _ Utdragsbestyrkande

14

15

16 Haparanda Stad Medelshantering maj 2013

17 Kommunallagen och medelshantering Bakgrund Kassaöverskott Kommunallagens bestämmelser 8:2 God avkastning och betryggande säkerhet 8:3 Föreskrifter 8:3 a Särskilda föreskrifter för pensionsmedel. Tillåten risk samt uppföljning och kontroll. Omprövning av bestämmelser Haparanda Stad PwC maj

18 POLITIKERNA$ GUlD PENSIONER STOPPAS llllhlll ~ _..,, ft Haparanda Stad PwC maj

19 2 -"~ IIAMHAur ARTliC ElSERII!:: KOMMUNI:RNAS FIANTEAFFÅRER _...1,.. NI Hundratals miljoner i förlust när miljardlån räntesäkra..., ,.. tli...,......_ioo...,_..,.,..._ p&lla.-..w... -och ~...,,_ lett III '*'o diiitufflrdt SOM SlOG BAKUT FOR MORAS loihiunauostadsbolag :ami n _.~,,..th1tlt...,..lit.litrr.ietftu. ;d!w.' \Jr fbt" '"""..,_ D au..._...-u...,_lli,~lifl..,,_t~ii!iifftii'j~trh~...&pre:,.l,rtlrs... lt.~l J...!\,.._...,... 6A.. -..wd.r,.,.,.,.,,. JMJ.-..nr lllf411'&~1.kh..._,._-.~..,~ '"""""'~ ~uttl r.pft.vi'i.\iw lldlol4wlcr ut&iiiwll'h. k't"iije....,..,6,1\'.1\t{'t~nhfto... Uttaft:..itltu&. taw, f'" IW Lin.an ~a&jp rdt,...,.-"'1ude:lll.,."h """.,,.,,n. "VllloabmpeiOil Ii f~-... IIJ"IIt.knh«Ut-tfUliC"t' air w uv-.lu.w n..,... hala ikll..,_ ldt.nllema?y... ~~:.~!: ~... ~.,._,..._, blw..ilr...., h"""''... fot b:mendlw,..u...7 att eija vlrd.d, *,.-,.,... MJ,,... n ,..,..-t..,."''_. -.er..,.,,...~ur,.,... atll&lll,:.&... ~. tttij.k.otnr,tlllltfdm"nlj -.bntkl461rfrtl olll't'fff... p.!u. at d Yl Utkat. tf lllkbfaiijt"ti.. UJa-.tf'P titt\ J.M a.choap tnrt... r.i"'u.lft. "..4.am.. h1~ ~... -C"MD"n t~~,.. ;Jf... IMt., ,.,..1 J"&... lt lil..4p lltr~rt,.,.,.,n)p-f'lo... tqr hwi rfl.. wuo...-n. rit -h l!ll...,n..,.,... n U:fnrualrau DLl l.. ral,. tt.d..-,..._,a...,.. bnwtj..i,.. t.laat'd~f'h.-nr.tn&» k- dt tb,jin;-.,..,.,,..,..,_.,... bn..-r~.. ui..uc.rlnt~r~o... nri... tt... di..,-j. tlf'delffflj.flito" n i._.,.., ~._.,.....,.._lkb """"..._"'-... ~ ~:=.~~~~... WJI..,Ifol u,....,... tru.... actta.t... &L..4flru._..er..... ~ K-atnr 'W'"~111...tl,.. t.tnndwib\'14...,.....,~~_.l_,f'w".,wi.~ -~ -,.!IINI tobt Jt...-.:ioN~dJndka...a... ~::!. td afi-=-- t...u, Yttast brlstf.llil;.,...,.,r~ f\f"'-'' ' ""' OriiMr..,...~ lnn ca4rcb::wul j... ~ taw...-..r """'a~o~t,..,..-('u ~rln,._ ~-n~ ~ Ad-llf t._,..c~,,.. t.-n --M4~... IW'1 h11n.,...,...,... -.a-...-rrlu..kjmii p-..,.,-tw,\tan '11 """_..._.. n&llkta.\t 4al,..4ftr-4rr,u~...,..._ Mtn t\""*"wtn,..._,- -.,...,,,...,.,IUJ1..,q. ~.UJo ;PO.Ar\illt'ftii~M1 ~JUI""""'"'1.1..._h>u.. '"'... ""'''"... "'",.. f'b... l IMtffiMUI,..._l.~c C'-" ~T1m'llrw cd1 t..rau..._ltd4..,... l_..n.. tw_. w...-..,u'tl~.e41of'klrat.--ul:n,_,..._.,.n._ IMII'JVILI._.,. f'ttlkr \l(if). -~I... U"Jnu.f".rtalaet,.,_ler tid ~ trtmmrftl, b.ll... ~. tt -CttiJlrt.MiflHIW1 'J.r...-u nllnm&b l4ju.al dl au Ylll W~ r«'jd,..,,n M., nau.'lj II!U'.:och-..r.ittl IWv.Y~W 'dm~ v-.. r k-..t.. a.&i._..~l..., IPrt...t tttar7 ~ ~ ,...,.,. ~,..,... ~""""'(flll..., )l f... "*' av-- r:s. 'lirtir1, ' M&ahlltlt-~ pr~ ~~... IDlf'lltbU~... ""*'"'.,~...,..lr,... ~sa~.._.,..,.,_.,, d41-'0 -~~...,... fi. U aw.---. w,..,_ b) r~-'~~,... '-'''ftjiwiiflklr.h ta. U.. ~.:..;.)!:! tt \'4 txn~t.o.d R..'!'liAIIIIII_.._.Ccda"'IJ -J,:trnm..-tw.aflla~ht... rmluu.,.,..._.. W~ i O ~ttflj lll'lk~ ---te.,._~..-- ur_".._... ~.. if"-,pt \1... f\4 ~ "l.t~- ~~--,an.-. lrllld lil:bugl_...,.,_."'..,.,,.,... "- - - ~~u.:. _,...,,._,._,...~ar ~~a~l<rtlm'l,.,... turtu-. fitliiii:j......,,.,...,,~.._ ~.,t~o;a...,,..u..., '-~'f'tt... ~tl't411~~\ln't.u tdaftl. kn,n-nu.:ouuie'f r:l'lro:t If' 1tr.!'f h'111ftflc, d,illrlwn. ~,_u.lf\.~ u-r..,.«bji -* k,uc:n pnu ~-flu(i),..ror.ml'l' Haparanda... p_fftr_._ Stad IA.IWII'dl. ~Ml.tfl-a~ om,rr.rit ltlrt r!t-.,.ulblt PwC pt~ -.. trt n &ED-swoppn -..tr.a.rbrlt'l!:... =."it/:~ r... _ =[nr'~ u..,.,~,anlydr_ d *ndtudl r Inta ~a.., _...f~"'"-n,.. n.,. n...-~...,...,_._..._m.--...tll~lil'f4tt 4""'110tH(l :.:..,...,._.,;...,..,.~., ~-'INMh (L~l.Wf.JJO.ol...nnJ.. dlmlri...u,,...,,_. H"tl ~ro~,..oal IU.. IIIIIIIL.I.I... M.I... D.,.. Hdl ft-utwnn~o~rl)-.-. ""'-~~tm.. bl=.a.wfi.:!ui_i...,._.. "" ~... JI.,".-.1\4 htlkft(t:tlteellll f"hf... -o.n..-.. ffl... tmfllltf.liu.. ~ ~cn-llrldjo.._, -~ lkf llt= Nl..._i... bntdo I..."I... UIIIfl!J) ~:.tu...,,..,'9.~"'.. ~... U...nLh. ~~~~~~~~ 1\a't... m-t..n.... f'. ~ ~t::~;~ fl~)>....,.....,,~...l&jo.n... $"'""1"fttf~Ml!lrw11...,_ _..._..._.,,_.. ~ ltr.\-fl a,...-.,w..m--....,._, ain\1nktrf: C)ctl.....t.re~..._,_,... up hlrft'r~lalb...,. U.l.i.~:riDr...-I.I'UWJt..l... UU...IIlc..ut ~)~~"... ~J'I tat c:=:~~~.:..= IIISor~rS... 1~-w.... ~t ~-~&ULIOII)'ttt filn_...,,.,.,.nat-.lao4 Plou ~ Wc okt ILlt vn:t ~tiihi Iiyf,l lr; IUIItt.' wtftl,...,... lhi.bn. Lt...,...,.....m,... ~\~lafl\11 -NrnN rant lorj.!aj.,.... bnlllaki.ddl't'iiui._,...,...c...w..-...n.t ll~ 'liltlllllr:'"j...-..ra... OIJ... ~nt,, L4ilC1flloC't~lf»h-. r...,. Lind t;,',~~~,.._ ~~~==~::ii1,..'t,.,, P)'t hm>ttntr...,dnd ~ f'fl.-.1 llr-f.'lll.. l'iipr~...uu..... ~~"""'"' liiiulo..,..aln _.. h" maj '-)" tuoll~n h'tn l'f:nnwrll~'".... ~ ~,... l'&.l.kt}-4j_.u,.j.:tviwt<f" _,...nt... ~twt.. :-J..~..!!.-" iiln ( JCwt, 1,-,J,,..~~ P flt J ~.LfA\CI,., t \Al b 'Jrt~C~Dt I... J- *'i ~.11..., dr-t, cspl"l...ln. \\llrtltao"- ttnbloolllr"'">af'... n 411-c'loiat.A..,...~,.,.....,.... djr...,,._,,.u::'!ll W _....., fhf:t.\k~it\ljt...-4""". "1 fhj Jr,--*"i"lirl&lVCib u... ll"lr'ra- l 4tCJdt:,.,wn,,,.., 1111n'f"'... """~"'(11Wf'flllll"'l"a...,. ~~~.u-....,... a.~~nuqc.. Nr'j. ~ l tur loilt ~...,..._~... 6"(..."' J.\'1111 lllfl~ lr.dnnt""~"lllll'n ar ~~,,...,.._.,..,(J c u,...rt\~t.....å... ~h.n...,,.f l.lm]'uitrffd ~ f"iji!'r kftm.t~mrx-a. taralo.1,_111.~nrmhtr _ (Ju.t '-"' ltujj...,.,.u ~----'Jd)bt.alilla,,\_(.la:.t&b lo~~.u -...anmn.1.-.._,f2 1' ''"-"ki!sf.""wt:.,.,.., at Hen..,...lt~rtot'fl'oi'.J""IHC' Aa.r..-.i tl.~'ddta,..._..._., - fi!p d&-..,. truno -..Ntu ILc:lfii!II\A't do,nm_t_.j._..._..,..,.. f""-<~...,. Åh- ~ 1\U.. ~qt.uu "'"' ~wdftlp fr.l JlldtiMC..U... h:a-åj'15,,...,~._, ~lfjiijal knrliicl ~ m-... la...,.. -Vi... t'f.,.,f'.~j... nw..._ 1flolo>~~.S,.,~\Ur4f<Jf -~

20 Granskning av stadens medelshantering Inledning Revisionsfråga Förvaltar kommunen sina medel så att rimliga krav på avkastning och säkerhet uppnås. Kontrollmål Fullmäktige har meddelat närmare föreskrifter för medelsförvaltning i allmänhet och även för pensionsmedlen Av föreskrifterna framgår tillåten risk samt hur uppföljning och kontroll av förvaltningen ska ske Föreskrifterna omprövas nar det finns skäl för det Föreskrifterna efterlevs Politiker och tjänstemän har den kompetens som motsvarar komplexiteten i de finansiella instrument men nyttjar Haparanda Stad PwC maj

21 Granskning av stadens medelshantering Inledning Kontrollmål, forts Organisationen möjliggör en god intern kontroll samt en uppföljning och rapportering till ansvariga Finansiell kompetens utifrån tillförs på ett sätt som tillgodoser krav på affärsmässighet och oberoende Ränteswapar tecknas endast för att minimera ränterisker på underliggande lån Haparanda Stad PwC maj

22 Haparanda stads finansiella verksamhet Nyckeltal Belopp 2012, tkr Finansiella intäkter varav ersättning från swapavtal Finansiella kostnader -varav ersättning till swapavtal Likvida medel Kortfristiga placeringar -varav pensionsmedel Lån i bank och kreditinstitut Operationella leasingavtal Haparanda Stad PwC Kommunens (outtalade) strategi synes vara att placera likvida medel för framtida pensionsutbetalningar i värdepapper med relativt låg risk och finansiera dessa placeringar med lån till rörlig ränta. Ränterisken på de rörliga lånen balanseras med ränte-swapar. maj

23 Finanspolicy Fastställt av fullmäktige Innehåll Allmänna bestämmelser: Syfte, kommunala företag Ansvarsfördelningen: Fullmäktige, kommunstyrelsen, KC, EC Placeringar och finansiering: Tillåtna motparter, instrument, etiska hänsyn, extern förvaltning, riskhantering Borgen och utlåning Intern kontroll Uppföljning och rapportering Haparanda Stad PwC maj

24 Finanspolicy Fastställt av fullmäktige Risker Finansiering - Anbudsförfarande - Lånelimit - Tillåtna instrument - Refinansieringsrisk förfallostruktur, motparter - Ränterisk Räntebindningstider - Derivatinstrument - Valutarisk Utländsk valuta, terminssäkring Haparanda Stad PwC maj

25 Finanspolicy Fastställt av fullmäktige Risker Likviditet - Tillåtna instrument: Räntebärande konto, penningmarknadsinstrument, valutakonto Kapitalförvaltning - Tillåtna instrument: Utländska och svenska aktier, strukturerade obligationer, räntebärande värdepapper Haparanda Stad PwC maj

26 Finanspolicy Fastställt av fullmäktige Övrigt Borgen och garantier Utlåning Haparanda Stad PwC maj

27 Övriga granskningsresultat Intern kontroll Uppföljning och rapportering Kompetens (egen) Kompetens (utifrån) Organisation Ränteswapar Haparanda Stad PwC maj

28 Bedömning och förslag Medelsförvaltningen sker inte så att rimliga krav på säkerhet och intern kontroll uppnås. Detta beror främst på att föreskrifterna är inaktuella, aldrig har omprövats och är i behov av omarbetning. I vissa avseenden efterlevs de inte heller. Det beror också på att det i Haparanda saknas en organisation och kompetens, politiskt så väl som i förvaltningsorganisationen för att hantera en medelshantering av det slag Haparanda nu har. Med nuvarande förutsättningar för den finansiella verksamheten föreslår vi att den outtalade strategin att placera likvida medel för framtida pensionsutbetalningar i värdepapper och finansiera dessa placeringar med lån till rörlig ränta omprövas. Vidare föreslår vi att den pågående översyn av föreskrifterna ska beakta rådande förutsättningar för den finansiella verksamheten och utforma regelverket där efter. Haparanda Stad PwC maj

29 Add closing statement here PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, PwC refers to PricewaterhouseCoopers i Sverige AB which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

30

31

32 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 5 Sn 121 Avgifter för hemsjukvård Beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta de av Kommunförbundet föreslagna avgifter. Socialnämnden beslutar att begära en utvärdering av avgifterna efter ett år, Ärendebeskrivning Kommunförbundets förslag till avgifter: Socialnämnden i Haparanda kommun föreslås besluta: att till kommunfullmäktige föreslå följande avgifter för den kommunala hälso- och sjukvården samt hjälpmedel i ordinärt boende från 1 februari 2013, att i kommunens beslutade avgift för omvårdnad i särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel. Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende: Hembesök av distrikts-/ sjuksköterska kr sjukvårdande behandling kr Uteblivet tidsbeställt hembesök för sjukvårdande behandling 100 kr 1 > Vissa besök av distrikts-/sjuksköterska är avgiftsbefriade, se nedan 2 > Avser besök av distrikts-/sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, samt medicinsk fotvård. Avgiftsbefrielse-Ingen avgift tas ut för: 1. Hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (när någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är nödvändigt och inte patienten tagit initiativet till hembesök) 2. Patient som är psykiskt f. hindrad p.g.a. psykos, bipolär sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnos 3. Injektion av psykofarmaka 4. Vid hembesök hos patient inskriven i hemsjukvård ~- Justerare

33 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 6 5. Ungdomar år vid hembesök under icke jourtid (vardagar mån-dag - fredag ) i öppen hälso- och sjukvård. 6. Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet 7. Patienter med psykisk störning och missbruk, sk. dubbeldiagnos, som be-handlas av case-manager inom kommunen ska inte betala avgift för sjukvårdande behandling. Förvaltningschefens förslag till beslut: - Att hemsjukvården i ordinärt boende skall vara avgiftsfri under Att avgifter för hjälpmedel skall följa kommunförbundets förslag enl följande tabell: Ortoser Kostnad (kr) Egenavgift (kr) o Maximal avgift per år 750 stödkäpp och armbågskrycka inklusive tillbehör Stödkäpp respektive armbågskryckor kr per styck, inklusive doppsko och isdubb. Doppskor och isdubbar som köps separat - 15 kr per styck respektive 60 kr per styck. Personer med kronisk sjukdom och permanent behov av dessa hjälpmedel be-talar endast för första hjälpmedlet, därefter är de gratis. Cykel i vuxenstorlek till ungdomar 18 och 19 år Egenavgift kr vid förskrivningstillfället Brukaren lånar cykeln så länge behovet kvarstår längst t o m 19 års ålder. Därefter kan brukaren köpa cykeln till restvärdet eller återlämna den. Hygienhjälpmedel utan hjul Egenavgiften är 300 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut av ungdomar 18 och 19 år och patienter i palliativ vård. Även armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toalett ingår in i denna grupp. Rollator Egenavgiften är 300 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut av ungdomar 18 och 19 år och patienter i palliativ vård. Rollator ska återlämnas efter avslutat lån. TENS-apparat (stimulator för smärtlindring) Patient med kortvarigt behov lånar apparat kostnadsfritt under högst tre månader. För patient som bedöms ha ett långvarigt behov, längre än tre månader, är egenavgiften kr per styck efter tre månaders lån. Kostnad för service av tensapparat bekostas av patienten. Justerare

34 HAPARANDA STAD Daisyspelare Egenavgift kr per styck. Ungdomar 18 och 19 år- ingen avgift. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 7 Madrasser till förskrivna sängar standardmadrass är patientens eget ansvar och bekostas inte av kommunen. Patienter i palliativ vård är befriade från egenavgift. Äldre och svårt sjuka patienter kan, om man t ex saknar anhöriga, i undantagsfall få passande madrass levererad tillsammans med förskriven säng - egenavgift motsvarande inköpskostnad för standardmadrass. Svårt sjuka patienter som behöver specialmadrass kan få möjligheten att skaffa en sådan via kommunen. Det gäller när madrassen har sådana mått eller krav på brukarvikt att de inte kan inhandlas på möbelaffär eller motsvarande. Egenavgift motsvarande landstingets inköpskostnad för standardmadrass. Förbrukningsartiklar vid urininkontinens Egenavgiften är 170 kr per tolvmånadersperiod. Ungdomar 18 och 19 år är avgiftsbefriade. Avgiften ingår i kommunens maxtaxa. Ej förskrivna hjälpmedel Hjälpmedel som inte förskrivs av arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska enligt Hälso- och sjukvårdslagen, anskaffas och bekostas av den en-skilde. Faktureringsavgift Faktureringsavgift tas ut i förekommande fall Sn au Beslut: Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden 20/11 komma med uppgifter om antalet personer som har hemsjukvård etc. inför beslut om avgifter för hemsjukvård. Beslutsunderlag - Dnr Sn 2012/151 Beslutsexpediering Mas, Carina Kapraali Karl-Gunnar Lund Jan Niemi Tanja Niva Justerare

35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida /. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund Kommunförbundet Norrbottens socialberedning har uttryckt oro för kommunernas beslutsfattande när det gäller avgifter för den hälso- och sjukvård i ordinärt boende som blir ett kommunalt ansvar från 1 februari 2013 och efterlyser vägledning. Socialchefsnätverket har frågat efter förslag till beslutsformuleringar och innehåll som stöd i den kommunala hanteringen av avgiftsfrågan. Landstingets intäkter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel för den del av verksamheten som går över till kommunerna utgör 2,5 mkr i 2012 års nivå. Avsikten med bilagda förslag är att få kostnadsneutralitet för den enskilde patienten jämfört med nuvarande avgiftsuttag i landstinget. Det innebär att nedanstående förslag till avgifter för kommunerna är desamma som landstingets avgifter. Avgiftsuttaget ska också utgöra grunden för att på länsnivå få intäkter ungefär motsvarande landstingets intäkter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel för den del av verksamheten som övergår till kommunerna - 2,5 mkr i 2012 års nivå. På kommunnivå kan skillnader mellan beräknade och faktiska intäkter skilja sig åt på grund av människors olika betalningsförmåga kopplat till den begränsning som maxtaxan innebär. Likställighetsprincipen i Kommunallagen förutsätter att alla medborgare i kommunen behandlas lika. Ingen avgift för hälso- och sjukvård och hjälpmedel preciseras för de personer som bor i särskilt boende. Därför är det nödvändigt att även ta ett beslut som innebär att omvårdnadsavgiften i särskilt boende också omfattar avgifter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel. Landstinget gör årligen en översyn av avgifterna. Inför 2013 pågår en översyn, som sannolikt kommer att förändra den avgiftssättning som redovisas i förslaget. Landstingets nya avgifter för 2013 beslutas under november månad. Därför kan det vara lämpligt att de kommunala avgifterna beslutas i decemberfull-mäktige för att kunna motsvara landstingets avgifter för hälso- och sjukvård respektive hjälpmedel. Nedanstående förslag redovisar avgifter för Bilagda avgiftsförslag ligger som sagt på samma nivå som i landstinget, men det är naturligtvis upp till varje kommun att besluta hur avgifterna och avgiftsnivån ska utformas. Ordföranden föreslår Att bifogat avgiftsunderlag skickas till kommunerna som underlag för deras beslutsfattande inför kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende Att paragrafen förklaras omedelbart justerad

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 56 Styrelsen beslutar Att bifogat avgiftsunderlag skickas till kommunerna som underlag för deras beslutsfattande inför kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende Att paragrafen förklaras omedelbart justerad

37 Bilaga Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälsooch sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Socialnämnden i kommun föreslås besluta: att till kommunfullmäktige föreslå följande avgifter för den kommunala hälso- och sjukvården samt hjälpmedel i ordinärt boende från 1 februari 2013 att i kommunens beslutade avgift för omvårdnad i särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende Hembesök av distrikts-/sjuksköterska Sjukvårdande behandling Uteblivet tidsbeställt hembesök för sjukvårdande behandling 100 1) Vissa besök av distrikts-/sjuksköterska är avgiftsbefriade, se nedan 2) Avser besök av distrikts-/sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, samt medicinsk fotvård Avgiftsbefrielse Ingen avgift tas ut för: Hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (när någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är nödvändigt och inte patienten tagit initiativet till hembesök) Patient som är psykiskt funktionshindrad p g a psykos, bipolär sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnos Injektion av psykofarmaka Vid hembesök hos patient inskriven i hemsjukvård Ungdomar 18 och 19 år vid hembesök under icke jourtid (vardagar måndag - fredag ) i öppen hälso- och sjukvård Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet Patienter med psykisk störning och missbruk, s k dubbeldiagnos, som behandlas av case-manager inom kommunen ska inte betala avgift för sjukvårdande behandling.

38 Avgifter för hjälpmedel Besöksavgift (se tabell ovan) Besöksavgift, motsvarande avgift för sjukvårdande behandling, tas ut vid första hembesöket för utprovning av nytt hjälpmedel. Om flera hjälpmedel provas ut samtidigt tas avgift endast ut för ett hjälpmedel. Patienter i öppenvård som har avgiftsbefrielse enligt fullmäktigebeslut, betalar ingen besöksavgift för första besök för utprovning av nytt hjälpmedel. Ortoser Kostnad (kr) Egenavgift (kr) Maximal avgift per år 750 Stödkäpp och armbågskrycka inklusive tillbehör Stödkäpp respektive armbågskryckor kr per styck, inklusive doppsko och isdubb. Doppskor och isdubbar som köps separat - 15 kr per styck respektive 60 kr per styck. Personer med kronisk sjukdom och permanent behov av dessa hjälpmedel betalar endast för första hjälpmedlet, därefter är de gratis. Cykel i vuxenstorlek till ungdomar 18 och 19 år Egenavgift kr vid förskrivningstillfället. Brukaren lånar cykeln så länge behovet kvarstår längst t o m 19 års ålder. Därefter kan brukaren köpa cykeln till restvärdet eller återlämna den. Hygienhjälpmedel utan hjul Egenavgiften är 300 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut av ungdomar 18 och 19 år och patienter i palliativ vård. Även armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toalett ingår in i denna grupp. Rollator Egenavgiften är 300 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut av ungdomar 18 och 19 år och patienter i palliativ vård. Rollator ska återlämnas efter avslutat lån. TENS-apparat (stimulator för smärtlindring) Patient med kortvarigt behov lånar apparat kostnadsfritt under högst tre månader. För patient som bedöms ha ett långvarigt behov, längre än tre månader, är egenavgiften kr per styck efter tre månaders lån. Kostnad för service av tensapparat bekostas av patienten.

39 Daisyspelare Egenavgift kr per styck. Ungdomar 18 och 19 år - ingen avgift. Madrasser till förskrivna sängar Standardmadrass är patientens eget ansvar och bekostas inte av kommunen. Patienter i palliativ vård är befriade från egenavgift. Äldre och svårt sjuka patienter kan, om man t ex saknar anhöriga, i undantagsfall få passande madrass levererad tillsammans med förskriven säng - egenavgift motsvarande inköpskostnad för standardmadrass. Svårt sjuka patienter som behöver specialmadrass kan få möjligheten att skaffa en sådan via kommunen. Det gäller när madrassen har sådana mått eller krav på brukarvikt att de inte kan inhandlas på möbelaffär eller motsvarande. Egenavgift motsvarande landstingets inköpskostnad för standardmadrass. Förbrukningsartiklar vid urininkontinens Egenavgiften är 170 kr per tolvmånadersperiod. Ungdomar 18 och 19 år är avgiftsbefriade. Avgiften ingår i kommunens maxtaxa. Ej förskrivna hjälpmedel Hjälpmedel som inte förskrivs av arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska enligt Hälso- och sjukvårdslagen, anskaffas och bekostas av den enskilde. Faktureringsavgift Faktureringsavgift tas ut i förekommande fall.

40 TJÄNSTESKRIVELSE Samhällsbyggnadskontoret Datum Diarienummer Alkoholhandläggare Thomas Karlsson Thomas Karlsson Alkoholhandläggare Kommunfullmäktige Förslag till taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel Ärendebeskrivning: Haparanda kommun föreslås revidera taxorna som avser tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) samt vissa receptfria läkemedel (2009:730). Enligt alkohollagen och tobakslagen har kommunen en skyldighet att bedriva tillsyn av detaljhandelns försäljning av öl klass II och tobak. Kommunen har även en skyldighet att kontrollera detaljhandelns försäljning av vissa receptfria läkemedel. Enligt alkohollagen, 7 kap 13, får kommunen ta ut avgift för tillsynen av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl. Med stöd av tobakslagen, 19 b, får kommunen ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 23, får kommunen ta ut avgift för sin kontroll av den som bedriver handel med receptfria läkemedel. Tillsynsavgiften bör tas ut lika för samtliga försäljningsställen. Tillsynsbesöken kan samordnas, så om butikerna säljer flera av kategorierna bör tillsynsavgifterna reduceras. Den kommunala taxan som fastställdes skulle innebära kostnadstäckning för arbetet. Då tiden för planering, genomförande samt efterarbete av tillsynen är omfattande och tidskrävande föreslår Alkoholhandläggaren nu en modifiering och revidering av denna taxa och taxeringsmodell. Ingen anmälningsavgift erläggs när verksamheterna anmäler försäljning av Folköl, Tobaksvaror eller Receptfria Läkemedel till kommunen, vilket vissa kommuner tar ut en avgift för. De föreslagna taxeringshöjningarna kommer att hållas inom ramen för de övriga länets tillsynsavgifter för folköl, tobaksvaror och receptfria läkemedel. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS Haparanda stad Torget Samhällsbyggnadskontoret DiIREKT TELEFAX Haparanda BANKGIRO

41 TJÄNSTESKRIVELSE Samhällsbyggnadskontoret Datum Diarienummer Alkoholhandläggare Thomas Karlsson Beroende på verksamheternas storlek och kommunens erfarenhet av verksamheternas skötsel inom de olika verksamhetsområdena kan frekvensen av tillsynsbesök variera. Således kan förekomsten av tillsynsbesöken variera mellan ett flertal besök årligen till tillsynsbesök med några års mellanrum hos de olika saluförande verksamheterna. Det nya tillvägagångssättet för debitering av tillsynsavgift skulle således bli mer jämt fördelat baserat på verksamheternas storlek och deras förmåga att verka i enlighet med de lagar och bestämmelser som gäller för deras verksamhetsområde. Enligt tidigare beslut debiteras tillsynsavgifterna i efterhand vid årsskiftet. Tillsynsavgifterna kan istället med fördel debiteras i samband med att tillsynsprotokollen skickas ut till verksamheterna kort efter tillsynsbesöket. Detta medför bland annat att inget tillsynsbesök blir odebiterat samt att inte någon verksamhet riskerar att drabbas av någon större oväntad klumpsumma utifall det är nödvändigt att flera tillsynsbesök blir aktuellt. I skrivande stund finns det totalt 23 anmälda verksamheter som har försäljning av Folköl, Tobak och Receptfria Läkemedel i Haparanda Stad. Beslutsförslag: Handläggaren föreslår kommunfullmäktige besluta om att följande skall börja gälla fr.o.m : En timmes tillsynsavgift debiteras per verksamhetsområde som tillsynen avser. Avser tillsynen två områden debiteras två tillsynstimmar, med 10 % subventionering av totalbeloppet. Avser tillsynen tre områden debiteras tre tillsynstimmar, med 20 % subventionering av totalbeloppet. Detta med stöd av alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10, tobakslagen (1993:581) 19 b samt lagen om handeln med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 23. Summan av tillsynsavgiften, 833kr, är enhetlig med nuvarande för livsmedelstillsynen och indexuppdateras i enlighet med denna. Frekvensen av tillsynsbesöken hos verksamheterna varierar beroende på verksamheternas storlek och deras förmåga att verka i enlighet med de lagar och bestämmelser som gäller för deras verksamhetsområde. Debiteringen av avgiften för tillsynsbesöket sker i efterhand i samband med att tillsynsprotokollet skickas ut till verksamheterna. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS Haparanda stad Torget Samhällsbyggnadskontoret DiIREKT TELEFAX Haparanda BANKGIRO

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 55 40./. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 Medelshantering Haparanda Stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 3. Syfte

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Kallelse

KOMMUNSTYRELSEN Kallelse HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSEN Kallelse Tid: Måndag 2013-12-02 kl 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare och godkännande av dagordningen 2 Medelshantering

Läs mer

Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun

Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun 2015 1 Innehåll Nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorg 3 Olika alternativ för äldreboende i Överkalix 4 Avgifter för de olika

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner,

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrad av kommunfullmäktige den 28 februari 2008 50, den 28 augusti 2008 155, den 25 mars 2010 68, den 27 oktober

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå PM 2009:1 RI (Dnr 222-2353/2008) Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Stockholms stad

Läs mer

Förslag till nytt beslut om hjälpmedelsavgifter på LSS- och psykiatri-boenden

Förslag till nytt beslut om hjälpmedelsavgifter på LSS- och psykiatri-boenden Datum Vårt diarienummer Sida 2016-08-11 2016/1736 1(4) Er beteckning Vår adress Sociala sektorn Borlänge kommun Adress Omsorgsnämnden Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Moa Nordlund

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-09-14 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/297 203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Beslutsdatum: 2016-05-17, 81 Dokumentansvarig

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Sid Justering... 3 17 Remissvar motion (S) CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.... 4 18 Dokumentplan för Lantmäterinämnden...

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 1 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-16 107 Reviderat senast 2012-xx-xx Att gälla från och med 2012-xx-xx Utöver vad

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL OJUSTERAT Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL OJUSTERAT Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552 Kommunstyrelsens arbetsutskott 159 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-10-05 Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården

Kommunalisering av hemsjukvården Kommunfullmäktige 2012-06-18 124 281 Kommunstyrelsen 2012-06-18 152 376 Arbets- och personalutskottet 2012-05-28 126 262 Dnr 12.142-73 junikf11 Kommunalisering av hemsjukvården Bilagor: Hemsjukvården,

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

- ---------------;~ - -- -------

- ---------------;~ - -- ------- Tid och plats Beslutande Måndag kl. 09:00 Byskär Gunnel Simu (S) Kurt Rosendahl (S) Perarne Kerttu (C) Anders Rönnkvist (M) Marlene Haara, S, ers för Bengt-Olov lnnala Sida 1 Övriga närvarande PeterWaara

Läs mer

Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration

Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Josef Chaib Handläggare Diarienummer gs. 2012-09-07 Kommunstyrelsen /2.o3139-1 Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration Ärendebeskrivning 2007 antog kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Tommy Nyström, (s), Gällivare Gunnel Simu, (s), Haparanda Stefan

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-12-15 9 (xx) Dnr SN 2016/245 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-20 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 2014-11-27. Gäller från och med 2015-01-01 Bilaga 4 Taxor för tobak, strålskydd, receptfria

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Beslut om. placeringsreglemente för. förvaltning av pensionsmedel

Beslut om. placeringsreglemente för. förvaltning av pensionsmedel G R AN S K N I N G S P M 2010-04-20 Sid 1 (3) Dnr Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB Beslut om placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel K O M M U

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Socialnämnden Förslaget på nya avgifter inför 2016 innebär en mindre höjning av avgifterna. Matavgifterna höjs med 2%. Hyran på särskilt boende höjs med 100 kr/mån (2,4%). Tillsynsavgifterna

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEULÅTANDE DNR 105-243/2007 SID 1 (5) 2007-10-19 Handläggare: Börje Ferlander Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 15 november 2007 Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Mål och resursplan 2017 med plan 2018 och 2019 ÖN

Mål och resursplan 2017 med plan 2018 och 2019 ÖN Tjänsteskrivelse 2016-12-09 Sida 1 (2) Kommunledningsförvaltningen Administration Administrativ chef Monica Carlström Överförmyndarnämnden Telefon 0141-22 50 04 Mobiltelefon 070-261 60 48 Telefax 0141-577

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1 (31) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 21 november 2012, kl. 08:30 16:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Sven-Gösta Pettersson

Läs mer

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-07 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1 (10) Typ: Reglemente Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-12-09, 136 Uppdateras: Reglementet består av två delar. Del ett är specifikt för socialnämnden. Del två består av gemensamma bestämmelser

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-10-19 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-03-14 Sida 11 (19) 6 Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten Sveriges kommuner och landsting har ingått ett antal överenskommelser med regeringen, vilka

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Ärenden Sida 24 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 24 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Ärenden Sida 24 (30) Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 39 KS2011-0180 KS 43 KF Utvärdering av webbsända kommunfullmäktigemöten beslutar föreslå beslutar Enligt arbetsutskottets förslag 1. Att webbsändningarna

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012

Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-08-11 Socialnämnden Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012 Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

18. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2018 Dnr 2017/

18. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2018 Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 24 (48) 2017-11-27 Kf Ks 385 18. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2018 Dnr 2017/374-706 Socialnämnden beslutade 2017-11-02, 101 om ändringar i avgifter för

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 19 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Kenneth Nilsson, (-), Kiruna Agnetha Eriksson, (s), Piteå Anders Sundström,

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

P(2,(A kyry(9a4i,4674 ESL KOMM N. Förslag till redovisning till kommunstyrelsen om nämndens arbete med CEMR-deklarationen

P(2,(A kyry(9a4i,4674 ESL KOMM N. Förslag till redovisning till kommunstyrelsen om nämndens arbete med CEMR-deklarationen ESL KOMM N Barn- och famil'enämnden Sammanträdesprotokoll Sida 12 (25) 2015-01-14 5 Dnr BoF.2012.1295/670 Förslag till redovisning till kommunstyrelsen om nämndens arbete med CEMR-deklarationen Ärendebeskrivning

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Anders Engström

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga l till "Finansregler för Ekerö kommun och kommunens bolag" RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1.1 Inledning 2 UPPLÅNING 2.1 Målsättning och strategi

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva januari 2013 3:7 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Socialnämndens

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer