KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Måndag kl 09:00 Plats: OBS! Byskär Gruppledarträff 08:00 Byskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare och godkännande av dagordningen Förslag Samverkans avtal Bottenvikens skärgård KS 2010/283 Susanne Wallin 3 Anbudsärende: Vattenmätare Sofia Rosendahl sep bil 1 Medelshantering Haparanda stad 2013 KS 2013/468 Allan Fjellvind 5 6 Överlåtelse av abonnemangsavtal KS 2011/168 Allan Fjellvind Avgifter för den kommunaliserade hälsooch sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende 2012 (Förslag till beslut) Nytt förslag till taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel Reviderat förslag till höjning av avgifter för garage, carport och motorvärmarplatser 9 13 Budget för Nyår vid Victoriatorget i HaparandaTornio Ansökan om medel för att genomföra seminarium i Korpilombolo, 7 december Arrangör: STR-T Ansökan om bidrag på 5000 kr Finskspråkiga krigsveteraner i Haparanda Ansökan om resebidrag HaparandaTornio bandy damer SN 2012/151 KS 2013/325 KS 2013/418 KS 2013/464 KS 2013/433 KS 2013/437 KS 2013/458 Arja Martinviita Thomas Karlsson Leif Lind Pia Suonvieri Tommi Slunga Nadja Lukin Nadja Lukin Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2 2(2) IUC Norrbotten AB: Nyttjande av hembud i samband med försäljning av aktier i bolaget IUC Norrbotten AB från BAC Såg och Hyvleri AB:s konkursbo till Stenvalls Trä Aktiebolag KS 2013/447 Nadja Lukin sep bil 2-3 Den europeiska (CEMR) deklarationen för jämställdhet KS 2013/472 Gunnel Simu Ansökan - medel för Byggfinansiering 2014 (Norrbotniabanegruppen) 16 Delgivningar 17 Delegationsbeslut 18 Kommunalrådets rapport 19 Kommunchefens rapport KS 2013/471 Göran Wigren Enligt uppdrag: Eine Pirilä

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 HAPARANDA STAD SAIVIMANTRP. ESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sid 7 KSau 59 Bottenvikens skärgård - information Göran Wallin och Fritidschef Allan Fjellvins informerar om Bojtenvikens skärgård som påbörjades med en gemensam strategi för skärgårdskommuner Från 2009 finnsen styr- och arbetsgrupp för arbetet. Destinationsutveckling och kommunal samverkan är huvuduppgifterna. Man är också en del av Swedish Lapland. ard.se är främsta informationskanalen. 5 juni sammanträden kommunalråden från alla berörda kommuner. Bengt-Olov Innala kommer att representera Haparanda stad. Bilda en gemensam organisation är ett av frågorna som kommer att diskutera på sammanträdet. Arbetsutskottet tar del av och tackar för informationen. `i^ J^ _ Utdragsbestyrkande

14

15

16 Haparanda Stad Medelshantering maj 2013

17 Kommunallagen och medelshantering Bakgrund Kassaöverskott Kommunallagens bestämmelser 8:2 God avkastning och betryggande säkerhet 8:3 Föreskrifter 8:3 a Särskilda föreskrifter för pensionsmedel. Tillåten risk samt uppföljning och kontroll. Omprövning av bestämmelser Haparanda Stad PwC maj

18 POLITIKERNA$ GUlD PENSIONER STOPPAS llllhlll ~ _..,, ft Haparanda Stad PwC maj

19 2 -"~ IIAMHAur ARTliC ElSERII!:: KOMMUNI:RNAS FIANTEAFFÅRER _...1,.. NI Hundratals miljoner i förlust när miljardlån räntesäkra..., ,.. tli...,......_ioo...,_..,.,..._ p&lla.-..w... -och ~...,,_ lett III '*'o diiitufflrdt SOM SlOG BAKUT FOR MORAS loihiunauostadsbolag :ami n _.~,,..th1tlt...,..lit.litrr.ietftu. ;d!w.' \Jr fbt" '"""..,_ D au..._...-u...,_lli,~lifl..,,_t~ii!iifftii'j~trh~...&pre:,.l,rtlrs... lt.~l J...!\,.._...,... 6A.. -..wd.r,.,.,.,.,,. JMJ.-..nr lllf411'&~1.kh..._,._-.~..,~ '"""""'~ ~uttl r.pft.vi'i.\iw lldlol4wlcr ut&iiiwll'h. k't"iije....,..,6,1\'.1\t{'t~nhfto... Uttaft:..itltu&. taw, f'" IW Lin.an ~a&jp rdt,...,.-"'1ude:lll.,."h """.,,.,,n. "VllloabmpeiOil Ii f~-... IIJ"IIt.knh«Ut-tfUliC"t' air w uv-.lu.w n..,... hala ikll..,_ ldt.nllema?y... ~~:.~!: ~... ~.,._,..._, blw..ilr...., h"""''... fot b:mendlw,..u...7 att eija vlrd.d, *,.-,.,... MJ,,... n ,..,..-t..,."''_. -.er..,.,,...~ur,.,... atll&lll,:.&... ~. tttij.k.otnr,tlllltfdm"nlj -.bntkl461rfrtl olll't'fff... p.!u. at d Yl Utkat. tf lllkbfaiijt"ti.. UJa-.tf'P titt\ J.M a.choap tnrt... r.i"'u.lft. "..4.am.. h1~ ~... -C"MD"n t~~,.. ;Jf... IMt., ,.,..1 J"&... lt lil..4p lltr~rt,.,.,.,n)p-f'lo... tqr hwi rfl.. wuo...-n. rit -h l!ll...,n..,.,... n U:fnrualrau DLl l.. ral,. tt.d..-,..._,a...,.. bnwtj..i,.. t.laat'd~f'h.-nr.tn&» k- dt tb,jin;-.,..,.,,..,..,_.,... bn..-r~.. ui..uc.rlnt~r~o... nri... tt... di..,-j. tlf'delffflj.flito" n i._.,.., ~._.,.....,.._lkb """"..._"'-... ~ ~:=.~~~~... WJI..,Ifol u,....,... tru.... actta.t... &L..4flru._..er..... ~ K-atnr 'W'"~111...tl,.. t.tnndwib\'14...,.....,~~_.l_,f'w".,wi.~ -~ -,.!IINI tobt Jt...-.:ioN~dJndka...a... ~::!. td afi-=-- t...u, Yttast brlstf.llil;.,...,.,r~ f\f"'-'' ' ""' OriiMr..,...~ lnn ca4rcb::wul j... ~ taw...-..r """'a~o~t,..,..-('u ~rln,._ ~-n~ ~ Ad-llf t._,..c~,,.. t.-n --M4~... IW'1 h11n.,...,...,... -.a-...-rrlu..kjmii p-..,.,-tw,\tan '11 """_..._.. n&llkta.\t 4al,..4ftr-4rr,u~...,..._ Mtn t\""*"wtn,..._,- -.,...,,,...,.,IUJ1..,q. ~.UJo ;PO.Ar\illt'ftii~M1 ~JUI""""'"'1.1..._h>u.. '"'... ""'''"... "'",.. f'b... l IMtffiMUI,..._l.~c C'-" ~T1m'llrw cd1 t..rau..._ltd4..,... l_..n.. tw_. w...-..,u'tl~.e41of'klrat.--ul:n,_,..._.,.n._ IMII'JVILI._.,. f'ttlkr \l(if). -~I... U"Jnu.f".rtalaet,.,_ler tid ~ trtmmrftl, b.ll... ~. tt -CttiJlrt.MiflHIW1 'J.r...-u nllnm&b l4ju.al dl au Ylll W~ r«'jd,..,,n M., nau.'lj II!U'.:och-..r.ittl IWv.Y~W 'dm~ v-.. r k-..t.. a.&i._..~l..., IPrt...t tttar7 ~ ~ ,...,.,. ~,..,... ~""""'(flll..., )l f... "*' av-- r:s. 'lirtir1, ' M&ahlltlt-~ pr~ ~~... IDlf'lltbU~... ""*'"'.,~...,..lr,... ~sa~.._.,..,.,_.,, d41-'0 -~~...,... fi. U aw.---. w,..,_ b) r~-'~~,... '-'''ftjiwiiflklr.h ta. U.. ~.:..;.)!:! tt \'4 txn~t.o.d R..'!'liAIIIIII_.._.Ccda"'IJ -J,:trnm..-tw.aflla~ht... rmluu.,.,..._.. W~ i O ~ttflj lll'lk~ ---te.,._~..-- ur_".._... ~.. if"-,pt \1... f\4 ~ "l.t~- ~~--,an.-. lrllld lil:bugl_...,.,_."'..,.,,.,... "- - - ~~u.:. _,...,,._,._,...~ar ~~a~l<rtlm'l,.,... turtu-. fitliiii:j......,,.,...,,~.._ ~.,t~o;a...,,..u..., '-~'f'tt... ~tl't411~~\ln't.u tdaftl. kn,n-nu.:ouuie'f r:l'lro:t If' 1tr.!'f h'111ftflc, d,illrlwn. ~,_u.lf\.~ u-r..,.«bji -* k,uc:n pnu ~-flu(i),..ror.ml'l' Haparanda... p_fftr_._ Stad IA.IWII'dl. ~Ml.tfl-a~ om,rr.rit ltlrt r!t-.,.ulblt PwC pt~ -.. trt n &ED-swoppn -..tr.a.rbrlt'l!:... =."it/:~ r... _ =[nr'~ u..,.,~,anlydr_ d *ndtudl r Inta ~a.., _...f~"'"-n,.. n.,. n...-~...,...,_._..._m.--...tll~lil'f4tt 4""'110tH(l :.:..,...,._.,;...,..,.~., ~-'INMh (L~l.Wf.JJO.ol...nnJ.. dlmlri...u,,...,,_. H"tl ~ro~,..oal IU.. IIIIIIIL.I.I... M.I... D.,.. Hdl ft-utwnn~o~rl)-.-. ""'-~~tm.. bl=.a.wfi.:!ui_i...,._.. "" ~... JI.,".-.1\4 htlkft(t:tlteellll f"hf... -o.n..-.. ffl... tmfllltf.liu.. ~ ~cn-llrldjo.._, -~ lkf llt= Nl..._i... bntdo I..."I... UIIIfl!J) ~:.tu...,,..,'9.~"'.. ~... U...nLh. ~~~~~~~~ 1\a't... m-t..n.... f'. ~ ~t::~;~ fl~)>....,.....,,~...l&jo.n... $"'""1"fttf~Ml!lrw11...,_ _..._..._.,,_.. ~ ltr.\-fl a,...-.,w..m--....,._, ain\1nktrf: C)ctl.....t.re~..._,_,... up hlrft'r~lalb...,. U.l.i.~:riDr...-I.I'UWJt..l... UU...IIlc..ut ~)~~"... ~J'I tat c:=:~~~.:..= IIISor~rS... 1~-w.... ~t ~-~&ULIOII)'ttt filn_...,,.,.,.nat-.lao4 Plou ~ Wc okt ILlt vn:t ~tiihi Iiyf,l lr; IUIItt.' wtftl,...,... lhi.bn. Lt...,...,.....m,... ~\~lafl\11 -NrnN rant lorj.!aj.,.... bnlllaki.ddl't'iiui._,...,...c...w..-...n.t ll~ 'liltlllllr:'"j...-..ra... OIJ... ~nt,, L4ilC1flloC't~lf»h-. r...,. Lind t;,',~~~,.._ ~~~==~::ii1,..'t,.,, P)'t hm>ttntr...,dnd ~ f'fl.-.1 llr-f.'lll.. l'iipr~...uu..... ~~"""'"' liiiulo..,..aln _.. h" maj '-)" tuoll~n h'tn l'f:nnwrll~'".... ~ ~,... l'&.l.kt}-4j_.u,.j.:tviwt<f" _,...nt... ~twt.. :-J..~..!!.-" iiln ( JCwt, 1,-,J,,..~~ P flt J ~.LfA\CI,., t \Al b 'Jrt~C~Dt I... J- *'i ~.11..., dr-t, cspl"l...ln. \\llrtltao"- ttnbloolllr"'">af'... n 411-c'loiat.A..,...~,.,.....,.... djr...,,._,,.u::'!ll W _....., fhf:t.\k~it\ljt...-4""". "1 fhj Jr,--*"i"lirl&lVCib u... ll"lr'ra- l 4tCJdt:,.,wn,,,.., 1111n'f"'... """~"'(11Wf'flllll"'l"a...,. ~~~.u-....,... a.~~nuqc.. Nr'j. ~ l tur loilt ~...,..._~... 6"(..."' J.\'1111 lllfl~ lr.dnnt""~"lllll'n ar ~~,,...,.._.,..,(J c u,...rt\~t.....å... ~h.n...,,.f l.lm]'uitrffd ~ f"iji!'r kftm.t~mrx-a. taralo.1,_111.~nrmhtr _ (Ju.t '-"' ltujj...,.,.u ~----'Jd)bt.alilla,,\_(.la:.t&b lo~~.u -...anmn.1.-.._,f2 1' ''"-"ki!sf.""wt:.,.,.., at Hen..,...lt~rtot'fl'oi'.J""IHC' Aa.r..-.i tl.~'ddta,..._..._., - fi!p d&-..,. truno -..Ntu ILc:lfii!II\A't do,nm_t_.j._..._..,..,.. f""-<~...,. Åh- ~ 1\U.. ~qt.uu "'"' ~wdftlp fr.l JlldtiMC..U... h:a-åj'15,,...,~._, ~lfjiijal knrliicl ~ m-... la...,.. -Vi... t'f.,.,f'.~j... nw..._ 1flolo>~~.S,.,~\Ur4f<Jf -~

20 Granskning av stadens medelshantering Inledning Revisionsfråga Förvaltar kommunen sina medel så att rimliga krav på avkastning och säkerhet uppnås. Kontrollmål Fullmäktige har meddelat närmare föreskrifter för medelsförvaltning i allmänhet och även för pensionsmedlen Av föreskrifterna framgår tillåten risk samt hur uppföljning och kontroll av förvaltningen ska ske Föreskrifterna omprövas nar det finns skäl för det Föreskrifterna efterlevs Politiker och tjänstemän har den kompetens som motsvarar komplexiteten i de finansiella instrument men nyttjar Haparanda Stad PwC maj

21 Granskning av stadens medelshantering Inledning Kontrollmål, forts Organisationen möjliggör en god intern kontroll samt en uppföljning och rapportering till ansvariga Finansiell kompetens utifrån tillförs på ett sätt som tillgodoser krav på affärsmässighet och oberoende Ränteswapar tecknas endast för att minimera ränterisker på underliggande lån Haparanda Stad PwC maj

22 Haparanda stads finansiella verksamhet Nyckeltal Belopp 2012, tkr Finansiella intäkter varav ersättning från swapavtal Finansiella kostnader -varav ersättning till swapavtal Likvida medel Kortfristiga placeringar -varav pensionsmedel Lån i bank och kreditinstitut Operationella leasingavtal Haparanda Stad PwC Kommunens (outtalade) strategi synes vara att placera likvida medel för framtida pensionsutbetalningar i värdepapper med relativt låg risk och finansiera dessa placeringar med lån till rörlig ränta. Ränterisken på de rörliga lånen balanseras med ränte-swapar. maj

23 Finanspolicy Fastställt av fullmäktige Innehåll Allmänna bestämmelser: Syfte, kommunala företag Ansvarsfördelningen: Fullmäktige, kommunstyrelsen, KC, EC Placeringar och finansiering: Tillåtna motparter, instrument, etiska hänsyn, extern förvaltning, riskhantering Borgen och utlåning Intern kontroll Uppföljning och rapportering Haparanda Stad PwC maj

24 Finanspolicy Fastställt av fullmäktige Risker Finansiering - Anbudsförfarande - Lånelimit - Tillåtna instrument - Refinansieringsrisk förfallostruktur, motparter - Ränterisk Räntebindningstider - Derivatinstrument - Valutarisk Utländsk valuta, terminssäkring Haparanda Stad PwC maj

25 Finanspolicy Fastställt av fullmäktige Risker Likviditet - Tillåtna instrument: Räntebärande konto, penningmarknadsinstrument, valutakonto Kapitalförvaltning - Tillåtna instrument: Utländska och svenska aktier, strukturerade obligationer, räntebärande värdepapper Haparanda Stad PwC maj

26 Finanspolicy Fastställt av fullmäktige Övrigt Borgen och garantier Utlåning Haparanda Stad PwC maj

27 Övriga granskningsresultat Intern kontroll Uppföljning och rapportering Kompetens (egen) Kompetens (utifrån) Organisation Ränteswapar Haparanda Stad PwC maj

28 Bedömning och förslag Medelsförvaltningen sker inte så att rimliga krav på säkerhet och intern kontroll uppnås. Detta beror främst på att föreskrifterna är inaktuella, aldrig har omprövats och är i behov av omarbetning. I vissa avseenden efterlevs de inte heller. Det beror också på att det i Haparanda saknas en organisation och kompetens, politiskt så väl som i förvaltningsorganisationen för att hantera en medelshantering av det slag Haparanda nu har. Med nuvarande förutsättningar för den finansiella verksamheten föreslår vi att den outtalade strategin att placera likvida medel för framtida pensionsutbetalningar i värdepapper och finansiera dessa placeringar med lån till rörlig ränta omprövas. Vidare föreslår vi att den pågående översyn av föreskrifterna ska beakta rådande förutsättningar för den finansiella verksamheten och utforma regelverket där efter. Haparanda Stad PwC maj

29 Add closing statement here PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, PwC refers to PricewaterhouseCoopers i Sverige AB which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

30

31

32 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 5 Sn 121 Avgifter för hemsjukvård Beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta de av Kommunförbundet föreslagna avgifter. Socialnämnden beslutar att begära en utvärdering av avgifterna efter ett år, Ärendebeskrivning Kommunförbundets förslag till avgifter: Socialnämnden i Haparanda kommun föreslås besluta: att till kommunfullmäktige föreslå följande avgifter för den kommunala hälso- och sjukvården samt hjälpmedel i ordinärt boende från 1 februari 2013, att i kommunens beslutade avgift för omvårdnad i särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel. Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende: Hembesök av distrikts-/ sjuksköterska kr sjukvårdande behandling kr Uteblivet tidsbeställt hembesök för sjukvårdande behandling 100 kr 1 > Vissa besök av distrikts-/sjuksköterska är avgiftsbefriade, se nedan 2 > Avser besök av distrikts-/sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, samt medicinsk fotvård. Avgiftsbefrielse-Ingen avgift tas ut för: 1. Hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (när någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är nödvändigt och inte patienten tagit initiativet till hembesök) 2. Patient som är psykiskt f. hindrad p.g.a. psykos, bipolär sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnos 3. Injektion av psykofarmaka 4. Vid hembesök hos patient inskriven i hemsjukvård ~- Justerare

33 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 6 5. Ungdomar år vid hembesök under icke jourtid (vardagar mån-dag - fredag ) i öppen hälso- och sjukvård. 6. Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet 7. Patienter med psykisk störning och missbruk, sk. dubbeldiagnos, som be-handlas av case-manager inom kommunen ska inte betala avgift för sjukvårdande behandling. Förvaltningschefens förslag till beslut: - Att hemsjukvården i ordinärt boende skall vara avgiftsfri under Att avgifter för hjälpmedel skall följa kommunförbundets förslag enl följande tabell: Ortoser Kostnad (kr) Egenavgift (kr) o Maximal avgift per år 750 stödkäpp och armbågskrycka inklusive tillbehör Stödkäpp respektive armbågskryckor kr per styck, inklusive doppsko och isdubb. Doppskor och isdubbar som köps separat - 15 kr per styck respektive 60 kr per styck. Personer med kronisk sjukdom och permanent behov av dessa hjälpmedel be-talar endast för första hjälpmedlet, därefter är de gratis. Cykel i vuxenstorlek till ungdomar 18 och 19 år Egenavgift kr vid förskrivningstillfället Brukaren lånar cykeln så länge behovet kvarstår längst t o m 19 års ålder. Därefter kan brukaren köpa cykeln till restvärdet eller återlämna den. Hygienhjälpmedel utan hjul Egenavgiften är 300 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut av ungdomar 18 och 19 år och patienter i palliativ vård. Även armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toalett ingår in i denna grupp. Rollator Egenavgiften är 300 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut av ungdomar 18 och 19 år och patienter i palliativ vård. Rollator ska återlämnas efter avslutat lån. TENS-apparat (stimulator för smärtlindring) Patient med kortvarigt behov lånar apparat kostnadsfritt under högst tre månader. För patient som bedöms ha ett långvarigt behov, längre än tre månader, är egenavgiften kr per styck efter tre månaders lån. Kostnad för service av tensapparat bekostas av patienten. Justerare

34 HAPARANDA STAD Daisyspelare Egenavgift kr per styck. Ungdomar 18 och 19 år- ingen avgift. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 7 Madrasser till förskrivna sängar standardmadrass är patientens eget ansvar och bekostas inte av kommunen. Patienter i palliativ vård är befriade från egenavgift. Äldre och svårt sjuka patienter kan, om man t ex saknar anhöriga, i undantagsfall få passande madrass levererad tillsammans med förskriven säng - egenavgift motsvarande inköpskostnad för standardmadrass. Svårt sjuka patienter som behöver specialmadrass kan få möjligheten att skaffa en sådan via kommunen. Det gäller när madrassen har sådana mått eller krav på brukarvikt att de inte kan inhandlas på möbelaffär eller motsvarande. Egenavgift motsvarande landstingets inköpskostnad för standardmadrass. Förbrukningsartiklar vid urininkontinens Egenavgiften är 170 kr per tolvmånadersperiod. Ungdomar 18 och 19 år är avgiftsbefriade. Avgiften ingår i kommunens maxtaxa. Ej förskrivna hjälpmedel Hjälpmedel som inte förskrivs av arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska enligt Hälso- och sjukvårdslagen, anskaffas och bekostas av den en-skilde. Faktureringsavgift Faktureringsavgift tas ut i förekommande fall Sn au Beslut: Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden 20/11 komma med uppgifter om antalet personer som har hemsjukvård etc. inför beslut om avgifter för hemsjukvård. Beslutsunderlag - Dnr Sn 2012/151 Beslutsexpediering Mas, Carina Kapraali Karl-Gunnar Lund Jan Niemi Tanja Niva Justerare

35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida /. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund Kommunförbundet Norrbottens socialberedning har uttryckt oro för kommunernas beslutsfattande när det gäller avgifter för den hälso- och sjukvård i ordinärt boende som blir ett kommunalt ansvar från 1 februari 2013 och efterlyser vägledning. Socialchefsnätverket har frågat efter förslag till beslutsformuleringar och innehåll som stöd i den kommunala hanteringen av avgiftsfrågan. Landstingets intäkter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel för den del av verksamheten som går över till kommunerna utgör 2,5 mkr i 2012 års nivå. Avsikten med bilagda förslag är att få kostnadsneutralitet för den enskilde patienten jämfört med nuvarande avgiftsuttag i landstinget. Det innebär att nedanstående förslag till avgifter för kommunerna är desamma som landstingets avgifter. Avgiftsuttaget ska också utgöra grunden för att på länsnivå få intäkter ungefär motsvarande landstingets intäkter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel för den del av verksamheten som övergår till kommunerna - 2,5 mkr i 2012 års nivå. På kommunnivå kan skillnader mellan beräknade och faktiska intäkter skilja sig åt på grund av människors olika betalningsförmåga kopplat till den begränsning som maxtaxan innebär. Likställighetsprincipen i Kommunallagen förutsätter att alla medborgare i kommunen behandlas lika. Ingen avgift för hälso- och sjukvård och hjälpmedel preciseras för de personer som bor i särskilt boende. Därför är det nödvändigt att även ta ett beslut som innebär att omvårdnadsavgiften i särskilt boende också omfattar avgifter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel. Landstinget gör årligen en översyn av avgifterna. Inför 2013 pågår en översyn, som sannolikt kommer att förändra den avgiftssättning som redovisas i förslaget. Landstingets nya avgifter för 2013 beslutas under november månad. Därför kan det vara lämpligt att de kommunala avgifterna beslutas i decemberfull-mäktige för att kunna motsvara landstingets avgifter för hälso- och sjukvård respektive hjälpmedel. Nedanstående förslag redovisar avgifter för Bilagda avgiftsförslag ligger som sagt på samma nivå som i landstinget, men det är naturligtvis upp till varje kommun att besluta hur avgifterna och avgiftsnivån ska utformas. Ordföranden föreslår Att bifogat avgiftsunderlag skickas till kommunerna som underlag för deras beslutsfattande inför kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende Att paragrafen förklaras omedelbart justerad

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 56 Styrelsen beslutar Att bifogat avgiftsunderlag skickas till kommunerna som underlag för deras beslutsfattande inför kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende Att paragrafen förklaras omedelbart justerad

37 Bilaga Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälsooch sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Socialnämnden i kommun föreslås besluta: att till kommunfullmäktige föreslå följande avgifter för den kommunala hälso- och sjukvården samt hjälpmedel i ordinärt boende från 1 februari 2013 att i kommunens beslutade avgift för omvårdnad i särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende Hembesök av distrikts-/sjuksköterska Sjukvårdande behandling Uteblivet tidsbeställt hembesök för sjukvårdande behandling 100 1) Vissa besök av distrikts-/sjuksköterska är avgiftsbefriade, se nedan 2) Avser besök av distrikts-/sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, samt medicinsk fotvård Avgiftsbefrielse Ingen avgift tas ut för: Hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (när någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är nödvändigt och inte patienten tagit initiativet till hembesök) Patient som är psykiskt funktionshindrad p g a psykos, bipolär sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnos Injektion av psykofarmaka Vid hembesök hos patient inskriven i hemsjukvård Ungdomar 18 och 19 år vid hembesök under icke jourtid (vardagar måndag - fredag ) i öppen hälso- och sjukvård Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet Patienter med psykisk störning och missbruk, s k dubbeldiagnos, som behandlas av case-manager inom kommunen ska inte betala avgift för sjukvårdande behandling.

38 Avgifter för hjälpmedel Besöksavgift (se tabell ovan) Besöksavgift, motsvarande avgift för sjukvårdande behandling, tas ut vid första hembesöket för utprovning av nytt hjälpmedel. Om flera hjälpmedel provas ut samtidigt tas avgift endast ut för ett hjälpmedel. Patienter i öppenvård som har avgiftsbefrielse enligt fullmäktigebeslut, betalar ingen besöksavgift för första besök för utprovning av nytt hjälpmedel. Ortoser Kostnad (kr) Egenavgift (kr) Maximal avgift per år 750 Stödkäpp och armbågskrycka inklusive tillbehör Stödkäpp respektive armbågskryckor kr per styck, inklusive doppsko och isdubb. Doppskor och isdubbar som köps separat - 15 kr per styck respektive 60 kr per styck. Personer med kronisk sjukdom och permanent behov av dessa hjälpmedel betalar endast för första hjälpmedlet, därefter är de gratis. Cykel i vuxenstorlek till ungdomar 18 och 19 år Egenavgift kr vid förskrivningstillfället. Brukaren lånar cykeln så länge behovet kvarstår längst t o m 19 års ålder. Därefter kan brukaren köpa cykeln till restvärdet eller återlämna den. Hygienhjälpmedel utan hjul Egenavgiften är 300 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut av ungdomar 18 och 19 år och patienter i palliativ vård. Även armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toalett ingår in i denna grupp. Rollator Egenavgiften är 300 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut av ungdomar 18 och 19 år och patienter i palliativ vård. Rollator ska återlämnas efter avslutat lån. TENS-apparat (stimulator för smärtlindring) Patient med kortvarigt behov lånar apparat kostnadsfritt under högst tre månader. För patient som bedöms ha ett långvarigt behov, längre än tre månader, är egenavgiften kr per styck efter tre månaders lån. Kostnad för service av tensapparat bekostas av patienten.

39 Daisyspelare Egenavgift kr per styck. Ungdomar 18 och 19 år - ingen avgift. Madrasser till förskrivna sängar Standardmadrass är patientens eget ansvar och bekostas inte av kommunen. Patienter i palliativ vård är befriade från egenavgift. Äldre och svårt sjuka patienter kan, om man t ex saknar anhöriga, i undantagsfall få passande madrass levererad tillsammans med förskriven säng - egenavgift motsvarande inköpskostnad för standardmadrass. Svårt sjuka patienter som behöver specialmadrass kan få möjligheten att skaffa en sådan via kommunen. Det gäller när madrassen har sådana mått eller krav på brukarvikt att de inte kan inhandlas på möbelaffär eller motsvarande. Egenavgift motsvarande landstingets inköpskostnad för standardmadrass. Förbrukningsartiklar vid urininkontinens Egenavgiften är 170 kr per tolvmånadersperiod. Ungdomar 18 och 19 år är avgiftsbefriade. Avgiften ingår i kommunens maxtaxa. Ej förskrivna hjälpmedel Hjälpmedel som inte förskrivs av arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska enligt Hälso- och sjukvårdslagen, anskaffas och bekostas av den enskilde. Faktureringsavgift Faktureringsavgift tas ut i förekommande fall.

40 TJÄNSTESKRIVELSE Samhällsbyggnadskontoret Datum Diarienummer Alkoholhandläggare Thomas Karlsson Thomas Karlsson Alkoholhandläggare Kommunfullmäktige Förslag till taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel Ärendebeskrivning: Haparanda kommun föreslås revidera taxorna som avser tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) samt vissa receptfria läkemedel (2009:730). Enligt alkohollagen och tobakslagen har kommunen en skyldighet att bedriva tillsyn av detaljhandelns försäljning av öl klass II och tobak. Kommunen har även en skyldighet att kontrollera detaljhandelns försäljning av vissa receptfria läkemedel. Enligt alkohollagen, 7 kap 13, får kommunen ta ut avgift för tillsynen av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl. Med stöd av tobakslagen, 19 b, får kommunen ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 23, får kommunen ta ut avgift för sin kontroll av den som bedriver handel med receptfria läkemedel. Tillsynsavgiften bör tas ut lika för samtliga försäljningsställen. Tillsynsbesöken kan samordnas, så om butikerna säljer flera av kategorierna bör tillsynsavgifterna reduceras. Den kommunala taxan som fastställdes skulle innebära kostnadstäckning för arbetet. Då tiden för planering, genomförande samt efterarbete av tillsynen är omfattande och tidskrävande föreslår Alkoholhandläggaren nu en modifiering och revidering av denna taxa och taxeringsmodell. Ingen anmälningsavgift erläggs när verksamheterna anmäler försäljning av Folköl, Tobaksvaror eller Receptfria Läkemedel till kommunen, vilket vissa kommuner tar ut en avgift för. De föreslagna taxeringshöjningarna kommer att hållas inom ramen för de övriga länets tillsynsavgifter för folköl, tobaksvaror och receptfria läkemedel. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS Haparanda stad Torget Samhällsbyggnadskontoret DiIREKT TELEFAX Haparanda BANKGIRO

41 TJÄNSTESKRIVELSE Samhällsbyggnadskontoret Datum Diarienummer Alkoholhandläggare Thomas Karlsson Beroende på verksamheternas storlek och kommunens erfarenhet av verksamheternas skötsel inom de olika verksamhetsområdena kan frekvensen av tillsynsbesök variera. Således kan förekomsten av tillsynsbesöken variera mellan ett flertal besök årligen till tillsynsbesök med några års mellanrum hos de olika saluförande verksamheterna. Det nya tillvägagångssättet för debitering av tillsynsavgift skulle således bli mer jämt fördelat baserat på verksamheternas storlek och deras förmåga att verka i enlighet med de lagar och bestämmelser som gäller för deras verksamhetsområde. Enligt tidigare beslut debiteras tillsynsavgifterna i efterhand vid årsskiftet. Tillsynsavgifterna kan istället med fördel debiteras i samband med att tillsynsprotokollen skickas ut till verksamheterna kort efter tillsynsbesöket. Detta medför bland annat att inget tillsynsbesök blir odebiterat samt att inte någon verksamhet riskerar att drabbas av någon större oväntad klumpsumma utifall det är nödvändigt att flera tillsynsbesök blir aktuellt. I skrivande stund finns det totalt 23 anmälda verksamheter som har försäljning av Folköl, Tobak och Receptfria Läkemedel i Haparanda Stad. Beslutsförslag: Handläggaren föreslår kommunfullmäktige besluta om att följande skall börja gälla fr.o.m : En timmes tillsynsavgift debiteras per verksamhetsområde som tillsynen avser. Avser tillsynen två områden debiteras två tillsynstimmar, med 10 % subventionering av totalbeloppet. Avser tillsynen tre områden debiteras tre tillsynstimmar, med 20 % subventionering av totalbeloppet. Detta med stöd av alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10, tobakslagen (1993:581) 19 b samt lagen om handeln med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 23. Summan av tillsynsavgiften, 833kr, är enhetlig med nuvarande för livsmedelstillsynen och indexuppdateras i enlighet med denna. Frekvensen av tillsynsbesöken hos verksamheterna varierar beroende på verksamheternas storlek och deras förmåga att verka i enlighet med de lagar och bestämmelser som gäller för deras verksamhetsområde. Debiteringen av avgiften för tillsynsbesöket sker i efterhand i samband med att tillsynsprotokollet skickas ut till verksamheterna. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS Haparanda stad Torget Samhällsbyggnadskontoret DiIREKT TELEFAX Haparanda BANKGIRO

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 55 40./. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 Medelshantering Haparanda Stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 3. Syfte

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Måndag 2014-11-24 kl 08:30 Plats: Byskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Val av justerare och godkännande av dagordningen Diarienr Föredragande

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2013-05-27 Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom OBS! KsAu kl 12.30 Ungdomens Hus Ärende: Muddring Hamnen på Sandskär Ledamöter

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 17 december 2012 ~~ VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-12-05 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 30 mars 2009, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

KALLELSE. BM - - Muntligt Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 5. Revidering av socialnämndens

KALLELSE. BM - - Muntligt Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 5. Revidering av socialnämndens KALLELSE Datum SOCIALNÄMNDEN 2015-02-10 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015, 15:00 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Nr Formalia Dnr Handl. Sid 1. Upprop - -

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-04-27 16:00 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-27 kl 16.00 i Domsalen -2, KS 2015-04-27 16:00 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-10-20

KALLELSE. Datum 2014-10-20 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2014-10-20 Sida 1(2) Kommunstyrelsen OBS! Tid: onsdag den 29 oktober 2014 klockan 10:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer