UTBILDNINGSMATERIAL IBAWKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSMATERIAL IBAWKU"

Transkript

1 UTBILDNINGSMATERIAL IBAWKU Teori och förslag på praktiska övningar för skutföreningars egenutbildning i Basic Safety Light 1:a upplagan Kom ihåg att du alltid kan hitta den senaste versionen av utbildningsmaterialet på Caroline Pettersson, Marie Doverbo, Erik Sternerson IBAWKUS UTBILDNINGSGRUPP utbildning.seglaskuta.se

2 Innehållsförteckning 1. Sjukvård / första hjälpen Introduktion L-ABC HLR (hjärt-och-lungräddning) Allergier Brännmaneter Brännskador Bröstsmärtor Näsblödning Stroke Värmeslag, vätskebrist och energibrist Ögonskada Brandskydd och brandbekämpning Brandtriangeln Hur bränder uppstår Brandvarnare och larm Släckmedel... 10

3 1. Sjukvård / första hjälpen 1.1. Introduktion Första hjälpen innefattar de livräddande insattserna som görs för att rädda liv och förhindra förvärrning av skada samt upprätthålla livsdugligafunktioner tills hjälp anländer. Tiden är väsentlig, tid är liv. Då vi inte alltid har snabb tillgång till ambulans och sjukvårdspersonal är det viktigt att ha godkunskap om livsräffande insattser i vänta på dessa. Vid exepel ett andingsstopp dröjer det inte många minuter innan hjärnan och andra organ tar skada av syrebristen och vid kraftiga blödningar måste åtgärder vidtas omedelbart för att konsekveserna inte ska livsödande L-ABC När en olycka har skette är det först och främst viktigas att behålla lugnet. Dels för din egen skulle men även för den skadade. För att lättare komma ihåg kan du använda dig av förkortningen L-ABC och HLR som täcker de grundläggade du behöver tänkta på. L Livsfarligt läge På vilken plats befinnder du dig och den skadade? Är det säkert, eller finns det riskt att du själv eller andra skadas ytterliggare? Ett livsfarligt läge ombord kan exempelvis vara en toppstång som har gått av men fortfarande sitter fast i sina vajrar, och den skadade ligger under. Kanske har du skot som står och slår strax ovanför huvudet. Kanske finns det fallrisker? Tänk först på din egen säkerhet och sedan din omgivning. Flytta skadad person till ett säkert ställe. A Andning Kontrollera andning på medvetslös person genom att lägga två fingar under hakan och en hand på panna och dra försiktigt bakåt samtidigt som du lyfter upp käken för att skapa fria luftvägar. Lägg sedan kinden mot personens mun, med blicken mot bröstkorgen, för att känna, se och höra eventuell andning. Vid minsta tvekan påbörja HLR. Om personen har ett normalt andningsmönster lägg i stabilt sidoläge för att kvarvara den fria luftvägen samt ring 112. Om personen har luftvägsstopp I halsen ligger matstrupe och luftstrupe paralellt med varandra. När du äter lägger sig struplocket över luftstrupen för att inte maten ska åka ner i luftvägarna och till lungorna. Ibland kan de ske att struplocket ej hinner stängas och att mat åker ner i luftstrupen. Tecken på detta är när personen tar sig för halsen, panik hos personen, svårt att tala, oförmåga att hosta. Om personen kan hosta betyder det att han med största sanolikhet kan andas och hostning är det bästa sättet att få loss hindret. Om personen inte kan detta är det av mycket stor vikt att denne får hjälp med detta. Gör heimlich manöver. Blir personen medvetslös? Påbörja HLR och larma 112. B Blödning Blödingens påverkan är relaterat till blodförlust jämfört med kroppsstorlek. En liten blödning hos en vuxen person påverkar inte i samma grad som hos ett barn.

4 Håll tryck på såret och var inte rädd för att trycka tungt på stora blödningar och om möjligt håll skadad kroppsdel högt. Lägg personen ner och lyft upp benen. På detta sett centrerar du den blodvolym som finns kvar i kroppen till de viktiga organen så som hjärta, hjärna, njurar osv. Lägg sedan tryckförband med tryckkudde på det blödande såret och linda rund. Om det skulle blöda igenom lägg ytterliggare förband utanpå det gamla. Observera hur huden runt om såret och förbandet ser ut. Börjar den bli vit, stickningar, smärta r/t tryckförbande kan de hända att du får lätta lite. Det finns också riskt för blodtrycksfall. När mycket blod försvinner snabbt kan med det tryck blodet pumpas runt med kraftigt sjunka, och personen kan svimma. Om det finns främmande föremål i kroppen som exempelvis kniv, pinne eller liknande, låt dessa sitta kvar för att förhindra ytterligare blödning. C Cirkulationssvikt Med cirkulation talar man om otillräcklig tillförsel av syre till kroppens organ. Syret transporteras av blodet från lungorna ut i kroppen via stora kroppspulsådern. Det sker ett utbyte av syremolekyler och koldioxid som i sin tur åker med blodet tillbaka till hjärta och lungor och andas ut. Alla organ behöver syre för att överleva. Olika organ är olika känsliga. Hjärtan får skador redan efter 6-8 minuter om behovet inte täcks. Orsaker tillsyrebrist kan vara stora blödningar (både yttre och inre), kraftiga kräkningar eller diarrér där du förlorar mycket vätska, men också allergiska reaktioner. Tecken på cirkulationssvikt kan vara: - Kallsvettig, blek och kladdig i huden. - Törstig och fryser. - Orken tar slut, trött - Ytlig och snabb andning. Peronen behöver då komma in i värme, byta ev våta kläder, få värmande filtar samt ligga ner. Ge aldrig något att dricka, utan larma 112 och invänta vårdpersonal. Stanna hos personen och visa omtanke och lämna denne inte ensam.

5 1.3. HLR (hjärt-och-lungräddning) Om du har en medvetslös person med onormal andning eller avsaknad från andning ska HLR startas direkt. TID är LIV. 30 bröst-kompressioner som följs av 2 inblåsningar, repetera. Kompressioner ska vara mitt på bröstbenet, ca 5-6 cm djupa och i en takt på ca /min. Det är också viktigt att i bytet mellan komressioner och inblåsningar lyfta upp händerna så att den som gör inblåset kan se att bröstkorgen höjer sig. Du ska vid inblåsnigarna hålla på samma sätt som när man skapar fria luftvägar, dvs. hålla upp käken, men du behöver också hålla för näsa så att luften du blåser in inte går ut den vägen. En inblåsning ska ta 1 sekund och vara en normal utandning. För kraftiga inblåsningar kan leda till att luft går ner i magsäcken och att personen kräks, vilket kan leda till att kompressionerna blir svåra att genomföra. Ibland finns inblåsningsmasker tillgängliga som första-hjälpen utrustning, använd i så fall dessa. Runt om i samhället och på båtarna har antalet halvmanuella defibrillatorer ökat. En tidig defibibrilering ökar chansen till överlevnad. Du ska så snabbt du kan få defibrillatron på plats och sedan följa instruktionerna den ger dig. Viktigt att tänka på är att det går att göra kompressioner medans någon annan packar upp och klistrar på elektroderna. Bröstkorgen måste dock vara torr och kan i vissa fall behöva rakas för att den elektriska stöten inte ska ledas bord via vattnet på huden. Defibrillatorn kommer med en inspelad röst lotsa dig igenom vad du ska göra och hur länge. Hur länge skall jag fortsätta med HLR? Så länge du orkar, tills någon byter av dig eller tills sjukvårdspersonal kommer till platsen Allergier Vi har ett immunförsvar för att blida antikroppar mot vanligen virus och bakterier för att kunna bekämpa dessa men ibland blidas det antikroppar mot ämnen som egentligen inte är farliga exempel pollen, pläsdjur, nötter och likande. 3-4 av 10 i Sverige har någon form av allergi.

6 Tecken på allergisk reaktion: - Hudpåverkan så som exem, rodnad, klåda - Buksmärtor, diarré, kräkning - Slemhinnepåverkan som torra ögon, täppt näsa - Andingspåverkan Hur gör du? - Följ L-ABC och var lugn - Om möjligt avlägsna det som orsakade allergin. - Hjälp till att ta fram och använda ev. läkemedel Brännmaneter Brännmaneternas långa trådar har hullignar som gör att dom lätt kan sätta sig fast på kroppen när vi badar. Maneten avger då ett typ av nässelgift som gör att huden blir rodnad, svullen, bränner och smärtar. Hur gör du? - Skölj huden med rikligt med vatten. - Försök att avlägsna ev trådar som ligger kvar. På torr hud kan du föra en tejpbit över huden för att få bort trådarna. - Vid smärta kan kallt alt. varmt vatten lindra tillfälligt. - Smörj huden med kortisonsalva men var då restriktiv med direkt solljus mot huden. - Vid kraftiga brännskador kontakta Brännskador Graden av brännskadan beräknas på djup i huden samt storlek. Har du en skada som är likastor som din handflata säger man att den är 1%. Är den större ska alltid sjukvård uppsökas. Hur gör jag vid större brännskador? - Huden ska kylas med svalt vatten minst 15 min. - Larm 112 och genomför L-ABC. - Ta inte bort det innersta lagret av kläder på kroppen - Täck över med vått och svalt förband Hur gör jag vid mindre brännskador? - Huden ska kylas med svalt vatten i minst 15 min. - Är huden fuktig tvätta rent med vatten och ev tvål. - Gör ej hål på eventuella blåsor. - Lägg förband och var observant på infektioner Bröstsmärtor Hjärtat är ett organ vars uppgift är att pumpa runt blodet i kroppen. Vid hjärtinfarkt eller kärlkramp blir det en syrebrist i hjärtats egns blodkärl pga förkalkningar i dessa. Personen får då bröstsmärtor, andnöd, illamående, svettnignar och liknande symptom.

7 Hur gör jag? - L-ABC och var lugn - Hjälp personen till sittande eller liggande ställning - Har personen ev något läkemedel för just dessa bröstsmärtorna? - Ring Näsblödning Eftersom blodkärlen i näsan är mycket ytliga är det lätt hänt att näsblödning kan uppkomma vid trauma eller likande mot näsan. Hur ska jag göra? - Sätt personen lättframåt lutad. - Försök att snyta ur näsan. - För upp bomulstuss indränkt i matolja för att förebygga att den fastnar. - Tryck strax under där näsbenet slutari ca 10 min och ev uppreppa trycket. - Om det inte stillar av, sök sjukvård Stroke Stroke är propp eller blödning i hjärnan som påverkar syretillförseln och vilket i sin tur leder till nedsatt funktionsförmåga i det drabbade området. Tecken på stroke: - Talrubbning - Förlamning i delar av kroppen eller hela höger/vänster sida. - Huvudvärk - Yrsel - Illamående/kräkning - Medvetande sänkt. Hur gör jag? - Be personen upprepa en enkel mening. - Kontrollera att kraften är lika i händerna - Kontrollera pupilernas storlek, är någon större eller mindre. - L-ABC och var lugn. - Ring Värmeslag, vätskebrist och energibrist När vi är fysiskt aktiva leder detta till ökad svettproduktion. Sker detta då isamband med att det är varm och fuktigt ute kan personen drabbas av värmeslag. Vilket då är en reaktion på stor vätseförlust relaterat till svettningar samt förlitet intag av vätska. Vid hård fysisk aktivitet under längre tid finns också risk för vätse och energi brist. Tecken på värmeslag: - Yrsel - Illamående - Trötthet

8 - Sänkt medvetande/ medvetslös - Förhöjd kroppstempratur Hur gör jag? - L-ABC - Få personen till skuggig och sval plats - Om personen är vid medvetande ge dryck. - Vid behov eller vid utebliven förbättring inom ca 15 min ring 112. Tecken på vätske- och energibrist - Yrsel/illamåend/kräkning - Trötthet - Irritation/apati - Nedsatt omdöme/prestationsförmåga. - Koncentrerad/avsaknad av urin. Hur gör jag? - L-ABC - Om personen är vid medvetande ge ljummen dryck och något att äta ev frukt. - Byt ut eventuellt blöta kläder - Vid behov larma Ögonskada Ögat är känsligt för våld och främmande föremål. Anatomin runt om ögat är uppbygg på ett sätt för att försökta skydda själva ögonkroppen så mycket som möjligt. Både små och stora föremål kan skapa stora problem och ge allvarliga skador så som synpåverkan Tecken på ögonskada: - Ljuskänslig - Klåda och irritation i ögat - Minskad tårproduktion Hur gör jag? - Skölj alternativt duscha ögat med vatten eller koksaltlösning för att försökta få ut föremålet eller skölja bort eventuella stänk. Detta kan också ge en smärtlindrande effekt. - Låt personen själv med rena händer, hålla upp ögonlocken vid sköljning. - Skydda ögat med eventuell kompress. Kan också vara bra att täcka över det friska ögat för att minska samrörelse vilket i sin tur kan skapa smärta.

9 2. Brandskydd och brandbekämpning 2.1. Brandtriangeln För att på ett enkelt sätt se vad som krävs för att en brand skall fortsätta brinna kan man se på brandtriangeln

10 Syre Det syre som branden kräver kommer i de allra flesta fall från luften runtomkring oss. Om man tar bort tillflödet av frisk luft kommer branden till slut att kväva sig själv. Man kan också använda någon form av icke-brandfarlig gas för att jaga bort den friska luften. Brännbart material Bränslet till branden kommer ifrån närliggande brännbart material. Att ta bort brännbart material från branden, eller att göra materialet mindre brännbart (genom att t.ex. dränka det i vatten) är båda bra sätt att få stopp på en brand. Värme De flesta brännbara material behöver värme för att avge brännbara gaser (t.ex går det utmärkt att släcka en liten brand genom att slå på den med en tidning, då tidningen inte är brandfarlig förrän den blir uppvärmd). Vanligtvis räcker brandens egna värme för att få kringliggande material att avge brännbara gaser. Värme kan spridas på tre olika sätt: Strålning (det du känner när du står nära en brand), strömning (ex. Varm luft som stiger från ett element och cirkulerar i ett rum) samt ledning (där värme sprids i ett material, t.ex en tallrik som blir varm av maten). Det finns många olika metoder att släcka bränder, men gemensamt för alla metoder är att dom fungerar därför att dom tar bort en eller flera delar av brandtriangeln. Kylning tar bort värmen, kvävning tar bort syret, lämpning tar bort det brännbara materialet och inhibition gör det brännbara materialet obrännbart Hur bränder uppstår Bränder kan uppstå på många olika sätt. Några som är möjliga ombord på skutor är: Brännbart material på heta ytor Exempelvis diesel som kommer i kontakt med en varm motordel, eller tyg som ligger på ett alldeles för varmt element. Även matfett som får bli för varmt på spisen kan antända. Mekaniskt arbete Exempelvis två ytor som gnider mot varandra, där friktion och sedan värme uppstår Kemisk antändning Exempelvis flera kemikalier som reagerar med varandra och startar en brand. Självantändning Exempelvis linolja på en trasa som l igger i ett oventilerat trångt utrymme kan självantända. Avsiktlig antändning Två möjliga orsaker som får en person att avsiktligen starta en brand är: Att personer är arg (och vill hämnas, eller inte tänker klart), eller att personen är pyroman (och därför är intresserad av själv branden). Avsiktliga bränder är lyckligtvis ovanligt, men ser man riskbeteenden (som t.ex. en stor fascination av brand) kan det vara bra att vara vaksam.

11 2.3. Brandvarnare och larm Ombord på de flesta skutorna finns flera typer av branddetektorer, som är kopplade till båtens brandlarm. Rökdetektorer En rökdetektor använder antingen optik eller ett radioaktivt material för att känna av när ett område blir rökfyllt. En optisk detektor sänder en ljusstråle och har en detektor som känner av när ljusstrålen bryts av rök. En radioaktiv sensor känner av när luften blir smutsig och reagerar då. Värmedetektor En värmedetektor är antingen ställd att larma vid en viss temperatur, eller vid plötsliga förändringar i temperatur. Flamdetektor En flamdetektor reagarer på den värmestrålning som kommer från lågorna i en brand. Oftast finns även manuella tryckknappar som aktiveras av den som upptäckt en brand. Vad gäller brandlarm är alltid det snabbaste och mest effektiva att helt enkelt ropa DET BRINNER I SALONGEN!! eller motsvarande. De flesta av våra skutor är små, och rösten bär långt. Branddetektorerna och manuella tryckknappar är kopplade till en brandcentral som styr över båtens fasta larmsystem, oftast bestående av sirener och larmklockor. En manuell larmmetod som ofta nämns är att ringa högt och länge i skeppsklockan, som ofta hörs mycket bra ombord Släckmedel Sprinklersystem Ett sprinklersystem använder trycksatt vatten för att bekämpa brand. Varje sprinklerhuvud (se bild) har möjlighet att ge ifrån sig stora mängder vatten på närliggande brand. I de mest vanliga sprinklersystemen har varje sprinklerhuvud en glasampull som stoppar vattenflödet. Dessa

12 glasampuller spricker vid runt 65 grader celcius, en temperatur brandgaser från en brand snabbt når. Om sprinklersystemet är trycksatt då sprinklerhuvudets glas spricker kommer detta huvud (men inget annat) att spruta vatten. Detta vatten får kylande effekt på branden, men även kvävande (vattenånga) och kan spola bort eventuellt bränsle. Sprinklersystemet kräver ingen närvaro av säkerhetspersonal, utan kan tryggt aktiveras på avstånd, och kommer att släcka där brandmiljön når de temperaturer som krävs för att spräcka glasampuller. Att fundera på ombord på ditt fartyg: 1. Vilka sektioner har sprinklerhuvud? 2. Vilket system trycksätter sprinklerrören? 3. Hur aktiveras detta system? 4. Finns det några kranar/ventiler som måste öppnas vid brand? Brandslangar och brandposter Brandskåp med tillhörande brandslang kan användas för både släckning och personräddning. I ett brandskåp finns en brandslang med strålmunstycke kopplat till en vattenpost som ingår i båtens trycksatta brandvattensystem. Strålmunstycket på slangen kan användas för att styra formen på strålen som kommer ur slangen. När man flyttar sig i rökfyllda områden, till exempel för att söka/rädda någon i brandområdet, kan strålen formas till en vattenvägg som kan användas för att fösa brandgaser, rök och eld framför sig medan man flyttar sig. Står man istället utanför området där det brinner kan strålen göras väldigt smal och precis, och då nå mycket längre. Beroende på flöde och tryck på den tillkopplade brandpumpen kan vattenstrålen få stor kraft och volym, vilket bör uppmärksammas när man hanterar trycksatt slang. Att fundera på ombord på ditt fartyg: 1. Var sitter brandposter med slang? 2. Hur långt når slangarna?

13 3. Hur startas brandpumparna? 4. Hur trycksätter man slangen? Att öva ombord: 1. Strålmunstyckets funktion och effekt på vattenstrålen 2. Förflyttning under däck med slang Fasta gassläckningssystem Ett fast gassläckningssystem är principiellt ganska likt ett sprinklersystem, med två skillnader: Det fungerar endast i någorlunda tillslutna utrymmen, och alla sprinklerhuvud aktiveras samtidigt. Detta system släcker branden genom kvävning, gasen som flödar ut i utrymmet sänker syrehalten och trycker undan den luft (syre) branden behöver för att fortsätta. Ombord på ett fartyg finns oftast fasta gassläckningssystem i maskinrummet. De gaser som används i systemet är ofta framtagna för att inte ha någon långsiktig påverkan, varken på motorer eller komponenter i utrymmet, eller på miljön. Efter att utrymmet vädrats ut kan motorer återstartas och användas (något som hade varit svårare med vattensläckning och potentiellt omöjligt med pulversläckning). Släckningssystemet aktiveras ofta vid någon form av central utanför utrymmet, och är vanligtvis kopplat till ett varningsysstem i utrymmet, för att varna ev. kvarvarande att lämna rummet. Att fundera om på ditt fartyg: 1. Var används fasta gassläckningsystem ombord? 2. Var sitter aktiveringscentralen för systemet? 3. Finns det något larm kopplat till aktiveringen? Hur beter sig larmet? 4. Finns det några ventilationsvägar eller liknande som behöver stängas innan gasen släpps på? Handbrandsläckare Handbrandsläckare är ett utmärkt direktsläckningssystem och utgör ett av de bättre släckningsmetoderna för små bränder. En handbrandsläckare består av en trycksatt tank med någon form av släckningsvätska eller gas, en ventil för aktivering och en slang med munstycke för riktning av släckvätskan. De tre vanligaste handbrandsläckarna är skumsläckare, pulversläckare och kolsyresläckare. Skumsläckare sprutar trycksatt vatten blandat med några procent skumvätska. Skumsläckaren släcker främst genom kylning, men skummet som kommer ur släckaren kan också täcka vätskeytor och släcka sådana bränder genom att skilja bränslet från branden. En pulversläckare är en mycket mångsidig handbrandsläckare. Pulvret som sprutar ur släckaren bildar snabbt ett partikelmoln som lägger sig på allt brännbart material och skiljer därmed branden från bränslet. Pulvret tränger effektivt in även i små utrymmen, och förhindrar

14 återtändning. Pulversläckare är effektiv mot alla vanligt förekommande brandtyper som trä och tygbränder, brandfarliga vätskor och elektriska bränder. Kolsyresläckaren släcker genom kvävning och kylning. Ur munstycket kommer kraftigt kyld gas (var varsam på frostskador!) som både kyler branden och tränger undan syret. Den gas och kolsyreis som bildas vid släckning dunstar snabbt bort och lämnar inga restprodukter, vilket gör släckmetoden utmärkt för t.ex. köksutrymmen, där man oftast hittar denna typ av släckare ombord på fartyg. Att fundera på ombord på ditt fartyg: 1. Var sitter handbrandsläckarna? 2. Vilka typer av släckare finns ombord? 3. Hur får man loss den från sitt fäste? 4. Hur aktiveras släckaren? Att öva ombord 1. Be någon att, utan förvarning, uppmana dig att hämta närmsta handbrandsläckare.

Att starta ett stannat hjärta.

Att starta ett stannat hjärta. Att starta ett stannat hjärta. När hjärtat slutar slå. Plötsligt hjärtstopp är inte en hjärtsjukdom. Faktum är att många av de cirka 10 000 svenskar som drabbas årligen, är till synes friska, aktiva människor

Läs mer

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv.

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. SJUKVÅRD Kliv in och hjälp till DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. Att lära sig rädda liv är inte så svårt Varje år är det tusentals

Läs mer

Akut hjälp vid personskada.

Akut hjälp vid personskada. Akut hjälp vid personskada. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Marianne Danell-Kindberg 1 (8) Akut hjälp vid personskador. -En kort teoretisk översikt- Andningsapparaten

Läs mer

Första hjälpen. Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö

Första hjälpen. Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö Första hjälpen Innan något händer Ta del av instruktioner om vad du ska göra och tänka på. Ta reda på var första hjälpen-utrustning finns. Ta reda på vem som har kunskap om första hjälpen. Ta reda på vilken

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp VIP min kropp 1 Den här boken handlar om din kropp. Här finns lite fakta om kroppen och om hur du sköter den. Längd och viktkurva kan du fylla i själv efter eller under ditt besök hos skolsköterskan. Likaså

Läs mer

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen HISTORIA: De första levande organismerna på jorden fanns i havet. Detta var alger och bakterier. Med tiden började djur som kunde leva på land att utvecklas. Många tror att människan utvecklats från aporna.

Läs mer

Hjälpen kan vara allt från fem minuter till en timme bort!

Hjälpen kan vara allt från fem minuter till en timme bort! Slide 1 Första hjälpen samlingsnamn för livräddande insatser, ska kunna upprätthålla livsfunktioner som den skadade inte klarar av själv! Ju fler som kan första hjälpen desto fler liv kan räddas! Slide

Läs mer

Förbränning = en kemisk process mellan syre och något eller några andra ämnen då det bildas ljus och värme

Förbränning = en kemisk process mellan syre och något eller några andra ämnen då det bildas ljus och värme Eld Eld kan vara värmande, mysigt och häftigt men det kan som ni alla vet även vara farligt. Eld är faktiskt också kemi. Det är namnet på en kemisk process som alstrar värme och ljus. Man brukar säga att

Läs mer

Livräddande första hjälp till vuxna

Livräddande första hjälp till vuxna Livräddande första hjälp till vuxna Livräddande första hjälp används vid olyckor och akuta sjukdomstillstånd, till exempel medvetslöshet på grund av stroke, hjärtstillestånd och insulinkoma. Det är viktigt

Läs mer

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera

Läs mer

Du kan rädda andras liv

Du kan rädda andras liv Första Hjälpen Du kan rädda andras liv Det är viktigt att kunna första hjälpen. Att gå en kurs i första hjälpen är en utsträckt hand till dina medmänniskor. Denna vägledning är bara ett smakprov. Kom ihåg

Läs mer

Biologiprov den 18 dec

Biologiprov den 18 dec Biologiprov den 18 dec Cellerna Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information. Även om cellerna

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2

Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2 Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 1 UTBILDNINGSPLAN Grundutbildning Första Hjälpen och HLR med hjärtstartare (RS1) 3,5 timmar UTBILDNINGSINNEHÅLL Utbildningen är en grundläggande

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

HJÄLP ÅT MEDVETSLÖS SOM EJ ANDAS

HJÄLP ÅT MEDVETSLÖS SOM EJ ANDAS BK Kt.- ngen. U 112 (är personer >dstäude. HJÄLP ÅT MEDVETSLÖS SOM EJ ANDAS Det här avsnittet handlar om vad du ska göra när en olycka har inträffat och du ser att personen är medvetslös och inte andas.

Läs mer

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen Lär dig livsviktig kunskap i din surfplatta, mobil eller dator Innehåll Förord... 3 Grunder i hjärt och lungräddning vuxna... 4 Larma 112... 5 Medvetandekontroll...

Läs mer

Säkerhetsplan För de större evenemangen

Säkerhetsplan För de större evenemangen För de större evenemangen Handläggare: Datum: Arrangör: Namn Datum Arrangörens namn Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning Säkerhetsinformation...3-5 Instruktion vid brand...6 Rutiner vid olycksfall

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen

Läs mer

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR Varje år inträffar tusentals bränder i bostäder som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas. Småbränder och tillbud är säkerligen lika många. Vanliga

Läs mer

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Ändringar som blir bindande från och med den 1 februari 2018 men får tillämpas redan nu Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Skyddsangivelserna finns förtecknade i bilaga

Läs mer

När barn sätter i halsen

När barn sätter i halsen Vad kan man göra? Gå en kurs i livräddande första hjälpen till barn Det är svårt att utföra en del av de moment som krävs vid hjärt-lungräddning eller om någon satt i halsen, om man inte har gått en kurs

Läs mer

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog Utbildningskatalog Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grundläggande brandskydd... 3 Hem och Fritid... 4 Praktisk övning... 5 Utrymningsteori... 6 Utrymningsövning... 7 SBA Systematiskt brandskyddsarbete...

Läs mer

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända.

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända. ELEVHÄLSAN Sidan 1 av 5 s kommun Svårare olycksfall och akut sjukdom För telefonnummer och adresser se telefonlista. Inledning Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Geting- och bistick Sid 2 Hjärnskakning hos barn Sid 4 Frakturer hos barn (benbrott hos barn) Sid 6 Näsblod Sid 7 Skavsår (blåsor) Sid 8 Stukning eller vrickning Sid 9 Sår/Skärsår

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

Kunskapstest preparandutbildning

Kunskapstest preparandutbildning Kunskapstest preparandutbildning 1. Vad är rökdykning enligt AFS 1995:5? 2. Hur många procent syrgas innehåller in- resp. utandningsluften? 3. Vad betyder siffrorna i 324 i andningssapparatens flaskpaket?

Läs mer

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING BARN

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING BARN KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING BARN Lär dig livsviktig kunskap i din surfplatta, mobil eller dator Innehåll Förord... 3 Grunder i hjärt och lungräddning Barn... 4 Larma 112... 5 Medvetandekontroll... 6

Läs mer

Säkerhet introduktion

Säkerhet introduktion Säkerhet introduktion Allmänna säkerhetsrutiner vid institutionen Ett laboratorium är ett ställe med en del potentiella risker som bland annat farliga kemikalier, vassa föremål och elektriska apparater.

Läs mer

LATHUND I KRISSITUATIONER

LATHUND I KRISSITUATIONER Bodals skola läsåret 09/10 LATHUND I KRISSITUATIONER utdrag ur beredskapsplanen Vid akut situation RING 112 AMBULANS BRANDKÅR POLIS Därefter kontaktar du din närmaste chef, skolsköterska eller kurator

Läs mer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer Bakgrund Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot för folkhälsan. Klimatmodellerna visar bland annat att den

Läs mer

vid snarkning Näsvidgare Instruktion New Kvar på plats hela natten Vidgar näsan varsamt Kliniskt testad Lindrar även: Nästäppa Torr mun

vid snarkning Näsvidgare Instruktion New Kvar på plats hela natten Vidgar näsan varsamt Kliniskt testad Lindrar även: Nästäppa Torr mun New Näsvidgare Instruktion MegaVent vid snarkning Kvar på plats hela natten Vidgar näsan varsamt Kliniskt testad Extra mjuk komfort Lindrar även: Nästäppa Torr mun Syns ej Känns ej www.snarkskena.nu Bäst

Läs mer

Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter.

Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter. Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter. Härmed intygas att jag tagit del av säkerhetsföreskrifterna i kurskompendiet, samt att jag har genomfört och inlämnat riskanalys av laborationen. Jag känner också

Läs mer

Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall

Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall - åtgärder vid olycksfall och akut sjukdom - anvisningar för omhändertagande av elev som under skoltid insjuknar eller utsätts för olycksfall - allmänna åtgärder

Läs mer

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen.

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. 75102 Anatomiset Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. Andningssystemet För att delar av kroppen ska fungera krävs det näring

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Läs så här: Vad själva skadan är. Vid vilken typ av våld eller händelse skadan troligen har uppstått/kan uppstå. Vad den skadade upplever, samt i förekommande

Läs mer

FICKMINNE Säkerhet till vardags och vid kris

FICKMINNE Säkerhet till vardags och vid kris FICKMINNE Säkerhet till vardags och vid kris Samhällets resurser på lokal nivå Räddningstjänst Ditt eget ansvar FRG (frivillig resursgrupp) Krisplan Var mentalt förberedd på att det kan hända mig Hjälp

Läs mer

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas.

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas. INVENTION FOR LIFE ETT HJÄRTA I KAOS Hjärtstillestånd eller hjärtstopp kallas det fysiska tillstånd som inträtt då hjärtat slutat slå, då det står "stilla". Ett så kallat sjuktillstånd. Ca 10.000 svenskar

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem Fall och brand Minska riskerna i ditt hem Fall i hemmet Varje år ramlar en tredjedel av Sveriges äldre befolkning omkull, ofta i hemmet. Det kan bero på att man får sämre balans, syn och hörsel när man

Läs mer

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka (L-ABCDE) I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Huden är själens spegel

Huden är själens spegel Huden är själens spegel När du njuter av livet ser du omedelbart mer attraktiv ut. Rengöring är A och O innan du lyfter fram, tonar ned och piggar upp med glamourös makeup. Här kan du läsa om hur du bäst

Läs mer

Apotekets råd om. Ögonbesvär

Apotekets råd om. Ögonbesvär Apotekets råd om Ögonbesvär Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att ögonen är för torra. Det kan bero på att du har brist på tårvätska, eller

Läs mer

Varusäkerhetsdatablad

Varusäkerhetsdatablad Varusäkerhetsdatablad DeLaval silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Kemiskt namn: DeLaval silikonspray Revisionsdatum: 2009-09-23 Företag: DeLaval International AB BOX 39 SE-147 21 TUMBA Tel:

Läs mer

Brandgaskylning: Lågande och icke lågande brandgaser

Brandgaskylning: Lågande och icke lågande brandgaser GRUNDER SLÄCKMEKANISMER BRANDGASKYLNING Var förångas vattnet? För att nå målet: Släcka branden Vatten på/mot Brandgaskylning: Lågande och icke lågande brandgaser Förångning i varma brandgaser Små vattendroppar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Diabetes och fotvård

Diabetes och fotvård DIABETES OCH FÖTTER Diabetes och fotvård Att leva med diabetes gör att det blir ännu viktigare att ta hand om sin personliga hälsa. Det gäller även vården av fötterna. Personer som har diabetes drabbas

Läs mer

VARUINFORMATION Utfärdat: 2002-01-30 Sida 1(4)

VARUINFORMATION Utfärdat: 2002-01-30 Sida 1(4) Utfärdat: 20020130 Sida 1(4) 1. PRODUKTNAMN OCH LEVERANTÖR Handelsnamn: Dual Cure Opaquer Base Kemiskt namn: Produkttyp: resin Leverantör: Hultén & Co AB Telefon: 040 155669 Adress: Limhamnsgårdens allé

Läs mer

Samspelet mellan vattensprinklersystem och brandgasventilatorer

Samspelet mellan vattensprinklersystem och brandgasventilatorer Samspelet mellan vattensprinklersystem och brandgasventilatorer Brandskyddsinformation 1 Målet med brandskydd Brandskydd har flera olika syften, som personligt skydd samt skydd av egendom och miljö. Skyddsmål

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet.

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Kemikalier som används i hemmet orsakar varje år många olyckor som kunde ha undvikits. Etiketten på

Läs mer

Livräddande första hjälp och hjärt-lungräddning för grundskolan. Lärarhandledning

Livräddande första hjälp och hjärt-lungräddning för grundskolan. Lärarhandledning Livräddande första hjälp och hjärt-lungräddning för grundskolan Lärarhandledning Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016 Illustrationer och design, Laerdal 2016 2 Innehåll HJÄRT-LUNGRÄDDNING Del 1 -

Läs mer

Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod

Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod Kroppen del 1 Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod Matspjälkningen Begrepp att kunna: Tänder Saliv/spott Tunga Matstrupen Magmun Magsäck Magsaft Tolvfingertarm

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Asema Dzafic, Anna Persson 10 2007-11-05 1 (16) L. Hellgren

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Asema Dzafic, Anna Persson 10 2007-11-05 1 (16) L. Hellgren Asema Dzafic, Anna Persson 10 2007-11-05 1 (16) L. Hellgren Fosforsyra 75% Fosforsyrabehållare våning tre i södra änden pappersbruket. H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon! Hälsorisker Fosforsyra

Läs mer

Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011

Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011 Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011 Om det börjar brinna OBS! Ordningen nedan är ett förslag; använd sunt förnuft i varje situation! Om branden är liten - släck den direkt! Rädda Rädda

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Säkerhet till vardags och vid kris Kursupplägg 8 12 år, förslag

Säkerhet till vardags och vid kris Kursupplägg 8 12 år, förslag 2008-04-08 Säkerhet till vardags och vid kris Kursupplägg 8 12 år, förslag INNEHÅLL Vår Sårbarhet (bakas in i kurspaketet) 2 tim Bostaden/närmiljön 1 tim Utomhus 1 tim Krisberedskap 1 tim Extratimme 1

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID BRÄNNSKADOR

FÖRSTA HJÄLPEN VID BRÄNNSKADOR FÖRSTA HJÄLPEN VID BRÄNNSKADOR WWW.ALPHRAMEDIC.SE BRÄNNSKADOR I SVERIGE 20.000 till sjukvården per år 400 till specialklinik (2%) SEK 15.000 40.000 för plats på specialklinik / dygn I snitt är läkningstiden

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten är elevernas

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

Varusäkerhetsdatablad

Varusäkerhetsdatablad Varusäkerhetsdatablad DeLaval märkningsspray - röd 1. Namnet på produkten och företaget Kemiskt namn: DeLaval märkningsspray - röd Revisionsdatum: 2009-09-23 Företag: DeLaval International AB BOX 39 SE-147

Läs mer

Pedagogisk planering Elev år 5

Pedagogisk planering Elev år 5 Pedagogisk planering Elev år 5 Arbetsområde (Vad?): Biologi och kemi Kroppen Under denna tid kommer vi att lära oss mer om hur kroppen fungerar och är uppbyggd. Vad våra inre organ heter, ser ut, var de

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2000 om en säkerhetsutbildning för kommunens anställda. Syftet med säkerhetsutbildningen

Läs mer

Din vägledning för. Information till patienter

Din vägledning för. Information till patienter Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar.

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar. BRuKSANVISNING Läs noga bruksanvisningen innan kaminen tas i bruk. Om instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till att människor dör, allvarliga personskador och/eller att saker

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Definition 2. Orsaker 2. Ytlig brännskada grad 1 4. Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Definition 2. Orsaker 2. Ytlig brännskada grad 1 4. Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4 Vårdsamverkan FyrBoDal 1 Brännskador Innehållsförteckning Definition 2 Orsaker 2 Ytlig brännskada grad 1 4 Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4 Djup delhudsbrännskada djup grad 2 4 Fullhudsbrännskada

Läs mer

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN (prednisolonkaproat / cinkokainhydroklorid) HEMORROJDER Har du hemorrojdbesvär? Du är inte ensam!

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls.

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls. Blodet Cellerna i din kropp behöver vatten, syre och näring för att fungera. Det är blodet som ser till att cellerna får allt detta. Blodet tar också med sig avfall och värme som bildas när cellerna arbetar.

Läs mer

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet.

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet. Medicinsk chock Blodcirkulationen försämras Medicinsk chock betyder att blodtrycket och blodflödet i kroppen minskar. Då får viktiga organ i kroppen syrebrist och arbetar sämre. Tillståndet är allvarligt

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Har du koll? Förebygga och agera vid brand Så här förebygger du bränder Du kan göra mycket själv! När bränder väl uppstår kan de utvecklas snabbt och få väldigt stora konsekvenser. Men det finns faktiskt

Läs mer

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Guide för anhöriga Svar på dina frågor Att ta hand om någon med avancerat malignt melanom är inte en lätt uppgift. Det kan också kännas oroväckande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: Internt nr: Ersätter datum: Loxeal 59-20

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: Internt nr: Ersätter datum: Loxeal 59-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av TriboTec AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Silikonbaserad flänstätning Inhemsk tillverkare/importör

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Måndag 8 april 8:00-16:30 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning och hur man räddar liv med hjälp av hjärtstartare?

Läs mer

Introduktionskurs år 7 NO/Kemi

Introduktionskurs år 7 NO/Kemi Introduktionskurs år 7 NO/Kemi Namn: Klass: 1 De naturvetenskapliga ämnena Alla de naturvetenskapliga ämnena, kemi, fysik och biologi, har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin

Läs mer

Utrymningsplan vid brand eller annan fara.

Utrymningsplan vid brand eller annan fara. Krisplan Utrymningsplan vid brand eller annan fara. Förebyggande: - Ha brandövning med barnen minst en gång per termin - Repetera ofta handlingsplanen vid brand t.ex. vid personalmöten Vid Brand 1. Rädda

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller.

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller. Andningen Luftvägarna De övre luftvägarna består av näshåla med bihålor och munhåla som ansluter till luftstrupen. Näs- och bihålor har slemhinnor utmed väggarna. I näshålan finns även de s.k. näsmusslorna.

Läs mer

PULVERSLÄCKARE 2 KG BESKRIVNING

PULVERSLÄCKARE 2 KG BESKRIVNING PULVERSLÄCKARE 2 KG Enters pulversläckare från Housegard håller hög kvalitet och är godkända enligt europastandard. Pulversläckare innehåller ABC-pulver och kan användas mot alla typer av bränder. Pulvret

Läs mer