UTBILDNINGSMATERIAL IBAWKU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSMATERIAL IBAWKU"

Transkript

1 UTBILDNINGSMATERIAL IBAWKU Teori och förslag på praktiska övningar för skutföreningars egenutbildning i Basic Safety Light 1:a upplagan Kom ihåg att du alltid kan hitta den senaste versionen av utbildningsmaterialet på Caroline Pettersson, Marie Doverbo, Erik Sternerson IBAWKUS UTBILDNINGSGRUPP utbildning.seglaskuta.se

2 Innehållsförteckning 1. Sjukvård / första hjälpen Introduktion L-ABC HLR (hjärt-och-lungräddning) Allergier Brännmaneter Brännskador Bröstsmärtor Näsblödning Stroke Värmeslag, vätskebrist och energibrist Ögonskada Brandskydd och brandbekämpning Brandtriangeln Hur bränder uppstår Brandvarnare och larm Släckmedel... 10

3 1. Sjukvård / första hjälpen 1.1. Introduktion Första hjälpen innefattar de livräddande insattserna som görs för att rädda liv och förhindra förvärrning av skada samt upprätthålla livsdugligafunktioner tills hjälp anländer. Tiden är väsentlig, tid är liv. Då vi inte alltid har snabb tillgång till ambulans och sjukvårdspersonal är det viktigt att ha godkunskap om livsräffande insattser i vänta på dessa. Vid exepel ett andingsstopp dröjer det inte många minuter innan hjärnan och andra organ tar skada av syrebristen och vid kraftiga blödningar måste åtgärder vidtas omedelbart för att konsekveserna inte ska livsödande L-ABC När en olycka har skette är det först och främst viktigas att behålla lugnet. Dels för din egen skulle men även för den skadade. För att lättare komma ihåg kan du använda dig av förkortningen L-ABC och HLR som täcker de grundläggade du behöver tänkta på. L Livsfarligt läge På vilken plats befinnder du dig och den skadade? Är det säkert, eller finns det riskt att du själv eller andra skadas ytterliggare? Ett livsfarligt läge ombord kan exempelvis vara en toppstång som har gått av men fortfarande sitter fast i sina vajrar, och den skadade ligger under. Kanske har du skot som står och slår strax ovanför huvudet. Kanske finns det fallrisker? Tänk först på din egen säkerhet och sedan din omgivning. Flytta skadad person till ett säkert ställe. A Andning Kontrollera andning på medvetslös person genom att lägga två fingar under hakan och en hand på panna och dra försiktigt bakåt samtidigt som du lyfter upp käken för att skapa fria luftvägar. Lägg sedan kinden mot personens mun, med blicken mot bröstkorgen, för att känna, se och höra eventuell andning. Vid minsta tvekan påbörja HLR. Om personen har ett normalt andningsmönster lägg i stabilt sidoläge för att kvarvara den fria luftvägen samt ring 112. Om personen har luftvägsstopp I halsen ligger matstrupe och luftstrupe paralellt med varandra. När du äter lägger sig struplocket över luftstrupen för att inte maten ska åka ner i luftvägarna och till lungorna. Ibland kan de ske att struplocket ej hinner stängas och att mat åker ner i luftstrupen. Tecken på detta är när personen tar sig för halsen, panik hos personen, svårt att tala, oförmåga att hosta. Om personen kan hosta betyder det att han med största sanolikhet kan andas och hostning är det bästa sättet att få loss hindret. Om personen inte kan detta är det av mycket stor vikt att denne får hjälp med detta. Gör heimlich manöver. Blir personen medvetslös? Påbörja HLR och larma 112. B Blödning Blödingens påverkan är relaterat till blodförlust jämfört med kroppsstorlek. En liten blödning hos en vuxen person påverkar inte i samma grad som hos ett barn.

4 Håll tryck på såret och var inte rädd för att trycka tungt på stora blödningar och om möjligt håll skadad kroppsdel högt. Lägg personen ner och lyft upp benen. På detta sett centrerar du den blodvolym som finns kvar i kroppen till de viktiga organen så som hjärta, hjärna, njurar osv. Lägg sedan tryckförband med tryckkudde på det blödande såret och linda rund. Om det skulle blöda igenom lägg ytterliggare förband utanpå det gamla. Observera hur huden runt om såret och förbandet ser ut. Börjar den bli vit, stickningar, smärta r/t tryckförbande kan de hända att du får lätta lite. Det finns också riskt för blodtrycksfall. När mycket blod försvinner snabbt kan med det tryck blodet pumpas runt med kraftigt sjunka, och personen kan svimma. Om det finns främmande föremål i kroppen som exempelvis kniv, pinne eller liknande, låt dessa sitta kvar för att förhindra ytterligare blödning. C Cirkulationssvikt Med cirkulation talar man om otillräcklig tillförsel av syre till kroppens organ. Syret transporteras av blodet från lungorna ut i kroppen via stora kroppspulsådern. Det sker ett utbyte av syremolekyler och koldioxid som i sin tur åker med blodet tillbaka till hjärta och lungor och andas ut. Alla organ behöver syre för att överleva. Olika organ är olika känsliga. Hjärtan får skador redan efter 6-8 minuter om behovet inte täcks. Orsaker tillsyrebrist kan vara stora blödningar (både yttre och inre), kraftiga kräkningar eller diarrér där du förlorar mycket vätska, men också allergiska reaktioner. Tecken på cirkulationssvikt kan vara: - Kallsvettig, blek och kladdig i huden. - Törstig och fryser. - Orken tar slut, trött - Ytlig och snabb andning. Peronen behöver då komma in i värme, byta ev våta kläder, få värmande filtar samt ligga ner. Ge aldrig något att dricka, utan larma 112 och invänta vårdpersonal. Stanna hos personen och visa omtanke och lämna denne inte ensam.

5 1.3. HLR (hjärt-och-lungräddning) Om du har en medvetslös person med onormal andning eller avsaknad från andning ska HLR startas direkt. TID är LIV. 30 bröst-kompressioner som följs av 2 inblåsningar, repetera. Kompressioner ska vara mitt på bröstbenet, ca 5-6 cm djupa och i en takt på ca /min. Det är också viktigt att i bytet mellan komressioner och inblåsningar lyfta upp händerna så att den som gör inblåset kan se att bröstkorgen höjer sig. Du ska vid inblåsnigarna hålla på samma sätt som när man skapar fria luftvägar, dvs. hålla upp käken, men du behöver också hålla för näsa så att luften du blåser in inte går ut den vägen. En inblåsning ska ta 1 sekund och vara en normal utandning. För kraftiga inblåsningar kan leda till att luft går ner i magsäcken och att personen kräks, vilket kan leda till att kompressionerna blir svåra att genomföra. Ibland finns inblåsningsmasker tillgängliga som första-hjälpen utrustning, använd i så fall dessa. Runt om i samhället och på båtarna har antalet halvmanuella defibrillatorer ökat. En tidig defibibrilering ökar chansen till överlevnad. Du ska så snabbt du kan få defibrillatron på plats och sedan följa instruktionerna den ger dig. Viktigt att tänka på är att det går att göra kompressioner medans någon annan packar upp och klistrar på elektroderna. Bröstkorgen måste dock vara torr och kan i vissa fall behöva rakas för att den elektriska stöten inte ska ledas bord via vattnet på huden. Defibrillatorn kommer med en inspelad röst lotsa dig igenom vad du ska göra och hur länge. Hur länge skall jag fortsätta med HLR? Så länge du orkar, tills någon byter av dig eller tills sjukvårdspersonal kommer till platsen Allergier Vi har ett immunförsvar för att blida antikroppar mot vanligen virus och bakterier för att kunna bekämpa dessa men ibland blidas det antikroppar mot ämnen som egentligen inte är farliga exempel pollen, pläsdjur, nötter och likande. 3-4 av 10 i Sverige har någon form av allergi.

6 Tecken på allergisk reaktion: - Hudpåverkan så som exem, rodnad, klåda - Buksmärtor, diarré, kräkning - Slemhinnepåverkan som torra ögon, täppt näsa - Andingspåverkan Hur gör du? - Följ L-ABC och var lugn - Om möjligt avlägsna det som orsakade allergin. - Hjälp till att ta fram och använda ev. läkemedel Brännmaneter Brännmaneternas långa trådar har hullignar som gör att dom lätt kan sätta sig fast på kroppen när vi badar. Maneten avger då ett typ av nässelgift som gör att huden blir rodnad, svullen, bränner och smärtar. Hur gör du? - Skölj huden med rikligt med vatten. - Försök att avlägsna ev trådar som ligger kvar. På torr hud kan du föra en tejpbit över huden för att få bort trådarna. - Vid smärta kan kallt alt. varmt vatten lindra tillfälligt. - Smörj huden med kortisonsalva men var då restriktiv med direkt solljus mot huden. - Vid kraftiga brännskador kontakta Brännskador Graden av brännskadan beräknas på djup i huden samt storlek. Har du en skada som är likastor som din handflata säger man att den är 1%. Är den större ska alltid sjukvård uppsökas. Hur gör jag vid större brännskador? - Huden ska kylas med svalt vatten minst 15 min. - Larm 112 och genomför L-ABC. - Ta inte bort det innersta lagret av kläder på kroppen - Täck över med vått och svalt förband Hur gör jag vid mindre brännskador? - Huden ska kylas med svalt vatten i minst 15 min. - Är huden fuktig tvätta rent med vatten och ev tvål. - Gör ej hål på eventuella blåsor. - Lägg förband och var observant på infektioner Bröstsmärtor Hjärtat är ett organ vars uppgift är att pumpa runt blodet i kroppen. Vid hjärtinfarkt eller kärlkramp blir det en syrebrist i hjärtats egns blodkärl pga förkalkningar i dessa. Personen får då bröstsmärtor, andnöd, illamående, svettnignar och liknande symptom.

7 Hur gör jag? - L-ABC och var lugn - Hjälp personen till sittande eller liggande ställning - Har personen ev något läkemedel för just dessa bröstsmärtorna? - Ring Näsblödning Eftersom blodkärlen i näsan är mycket ytliga är det lätt hänt att näsblödning kan uppkomma vid trauma eller likande mot näsan. Hur ska jag göra? - Sätt personen lättframåt lutad. - Försök att snyta ur näsan. - För upp bomulstuss indränkt i matolja för att förebygga att den fastnar. - Tryck strax under där näsbenet slutari ca 10 min och ev uppreppa trycket. - Om det inte stillar av, sök sjukvård Stroke Stroke är propp eller blödning i hjärnan som påverkar syretillförseln och vilket i sin tur leder till nedsatt funktionsförmåga i det drabbade området. Tecken på stroke: - Talrubbning - Förlamning i delar av kroppen eller hela höger/vänster sida. - Huvudvärk - Yrsel - Illamående/kräkning - Medvetande sänkt. Hur gör jag? - Be personen upprepa en enkel mening. - Kontrollera att kraften är lika i händerna - Kontrollera pupilernas storlek, är någon större eller mindre. - L-ABC och var lugn. - Ring Värmeslag, vätskebrist och energibrist När vi är fysiskt aktiva leder detta till ökad svettproduktion. Sker detta då isamband med att det är varm och fuktigt ute kan personen drabbas av värmeslag. Vilket då är en reaktion på stor vätseförlust relaterat till svettningar samt förlitet intag av vätska. Vid hård fysisk aktivitet under längre tid finns också risk för vätse och energi brist. Tecken på värmeslag: - Yrsel - Illamående - Trötthet

8 - Sänkt medvetande/ medvetslös - Förhöjd kroppstempratur Hur gör jag? - L-ABC - Få personen till skuggig och sval plats - Om personen är vid medvetande ge dryck. - Vid behov eller vid utebliven förbättring inom ca 15 min ring 112. Tecken på vätske- och energibrist - Yrsel/illamåend/kräkning - Trötthet - Irritation/apati - Nedsatt omdöme/prestationsförmåga. - Koncentrerad/avsaknad av urin. Hur gör jag? - L-ABC - Om personen är vid medvetande ge ljummen dryck och något att äta ev frukt. - Byt ut eventuellt blöta kläder - Vid behov larma Ögonskada Ögat är känsligt för våld och främmande föremål. Anatomin runt om ögat är uppbygg på ett sätt för att försökta skydda själva ögonkroppen så mycket som möjligt. Både små och stora föremål kan skapa stora problem och ge allvarliga skador så som synpåverkan Tecken på ögonskada: - Ljuskänslig - Klåda och irritation i ögat - Minskad tårproduktion Hur gör jag? - Skölj alternativt duscha ögat med vatten eller koksaltlösning för att försökta få ut föremålet eller skölja bort eventuella stänk. Detta kan också ge en smärtlindrande effekt. - Låt personen själv med rena händer, hålla upp ögonlocken vid sköljning. - Skydda ögat med eventuell kompress. Kan också vara bra att täcka över det friska ögat för att minska samrörelse vilket i sin tur kan skapa smärta.

9 2. Brandskydd och brandbekämpning 2.1. Brandtriangeln För att på ett enkelt sätt se vad som krävs för att en brand skall fortsätta brinna kan man se på brandtriangeln

10 Syre Det syre som branden kräver kommer i de allra flesta fall från luften runtomkring oss. Om man tar bort tillflödet av frisk luft kommer branden till slut att kväva sig själv. Man kan också använda någon form av icke-brandfarlig gas för att jaga bort den friska luften. Brännbart material Bränslet till branden kommer ifrån närliggande brännbart material. Att ta bort brännbart material från branden, eller att göra materialet mindre brännbart (genom att t.ex. dränka det i vatten) är båda bra sätt att få stopp på en brand. Värme De flesta brännbara material behöver värme för att avge brännbara gaser (t.ex går det utmärkt att släcka en liten brand genom att slå på den med en tidning, då tidningen inte är brandfarlig förrän den blir uppvärmd). Vanligtvis räcker brandens egna värme för att få kringliggande material att avge brännbara gaser. Värme kan spridas på tre olika sätt: Strålning (det du känner när du står nära en brand), strömning (ex. Varm luft som stiger från ett element och cirkulerar i ett rum) samt ledning (där värme sprids i ett material, t.ex en tallrik som blir varm av maten). Det finns många olika metoder att släcka bränder, men gemensamt för alla metoder är att dom fungerar därför att dom tar bort en eller flera delar av brandtriangeln. Kylning tar bort värmen, kvävning tar bort syret, lämpning tar bort det brännbara materialet och inhibition gör det brännbara materialet obrännbart Hur bränder uppstår Bränder kan uppstå på många olika sätt. Några som är möjliga ombord på skutor är: Brännbart material på heta ytor Exempelvis diesel som kommer i kontakt med en varm motordel, eller tyg som ligger på ett alldeles för varmt element. Även matfett som får bli för varmt på spisen kan antända. Mekaniskt arbete Exempelvis två ytor som gnider mot varandra, där friktion och sedan värme uppstår Kemisk antändning Exempelvis flera kemikalier som reagerar med varandra och startar en brand. Självantändning Exempelvis linolja på en trasa som l igger i ett oventilerat trångt utrymme kan självantända. Avsiktlig antändning Två möjliga orsaker som får en person att avsiktligen starta en brand är: Att personer är arg (och vill hämnas, eller inte tänker klart), eller att personen är pyroman (och därför är intresserad av själv branden). Avsiktliga bränder är lyckligtvis ovanligt, men ser man riskbeteenden (som t.ex. en stor fascination av brand) kan det vara bra att vara vaksam.

11 2.3. Brandvarnare och larm Ombord på de flesta skutorna finns flera typer av branddetektorer, som är kopplade till båtens brandlarm. Rökdetektorer En rökdetektor använder antingen optik eller ett radioaktivt material för att känna av när ett område blir rökfyllt. En optisk detektor sänder en ljusstråle och har en detektor som känner av när ljusstrålen bryts av rök. En radioaktiv sensor känner av när luften blir smutsig och reagerar då. Värmedetektor En värmedetektor är antingen ställd att larma vid en viss temperatur, eller vid plötsliga förändringar i temperatur. Flamdetektor En flamdetektor reagarer på den värmestrålning som kommer från lågorna i en brand. Oftast finns även manuella tryckknappar som aktiveras av den som upptäckt en brand. Vad gäller brandlarm är alltid det snabbaste och mest effektiva att helt enkelt ropa DET BRINNER I SALONGEN!! eller motsvarande. De flesta av våra skutor är små, och rösten bär långt. Branddetektorerna och manuella tryckknappar är kopplade till en brandcentral som styr över båtens fasta larmsystem, oftast bestående av sirener och larmklockor. En manuell larmmetod som ofta nämns är att ringa högt och länge i skeppsklockan, som ofta hörs mycket bra ombord Släckmedel Sprinklersystem Ett sprinklersystem använder trycksatt vatten för att bekämpa brand. Varje sprinklerhuvud (se bild) har möjlighet att ge ifrån sig stora mängder vatten på närliggande brand. I de mest vanliga sprinklersystemen har varje sprinklerhuvud en glasampull som stoppar vattenflödet. Dessa

12 glasampuller spricker vid runt 65 grader celcius, en temperatur brandgaser från en brand snabbt når. Om sprinklersystemet är trycksatt då sprinklerhuvudets glas spricker kommer detta huvud (men inget annat) att spruta vatten. Detta vatten får kylande effekt på branden, men även kvävande (vattenånga) och kan spola bort eventuellt bränsle. Sprinklersystemet kräver ingen närvaro av säkerhetspersonal, utan kan tryggt aktiveras på avstånd, och kommer att släcka där brandmiljön når de temperaturer som krävs för att spräcka glasampuller. Att fundera på ombord på ditt fartyg: 1. Vilka sektioner har sprinklerhuvud? 2. Vilket system trycksätter sprinklerrören? 3. Hur aktiveras detta system? 4. Finns det några kranar/ventiler som måste öppnas vid brand? Brandslangar och brandposter Brandskåp med tillhörande brandslang kan användas för både släckning och personräddning. I ett brandskåp finns en brandslang med strålmunstycke kopplat till en vattenpost som ingår i båtens trycksatta brandvattensystem. Strålmunstycket på slangen kan användas för att styra formen på strålen som kommer ur slangen. När man flyttar sig i rökfyllda områden, till exempel för att söka/rädda någon i brandområdet, kan strålen formas till en vattenvägg som kan användas för att fösa brandgaser, rök och eld framför sig medan man flyttar sig. Står man istället utanför området där det brinner kan strålen göras väldigt smal och precis, och då nå mycket längre. Beroende på flöde och tryck på den tillkopplade brandpumpen kan vattenstrålen få stor kraft och volym, vilket bör uppmärksammas när man hanterar trycksatt slang. Att fundera på ombord på ditt fartyg: 1. Var sitter brandposter med slang? 2. Hur långt når slangarna?

13 3. Hur startas brandpumparna? 4. Hur trycksätter man slangen? Att öva ombord: 1. Strålmunstyckets funktion och effekt på vattenstrålen 2. Förflyttning under däck med slang Fasta gassläckningssystem Ett fast gassläckningssystem är principiellt ganska likt ett sprinklersystem, med två skillnader: Det fungerar endast i någorlunda tillslutna utrymmen, och alla sprinklerhuvud aktiveras samtidigt. Detta system släcker branden genom kvävning, gasen som flödar ut i utrymmet sänker syrehalten och trycker undan den luft (syre) branden behöver för att fortsätta. Ombord på ett fartyg finns oftast fasta gassläckningssystem i maskinrummet. De gaser som används i systemet är ofta framtagna för att inte ha någon långsiktig påverkan, varken på motorer eller komponenter i utrymmet, eller på miljön. Efter att utrymmet vädrats ut kan motorer återstartas och användas (något som hade varit svårare med vattensläckning och potentiellt omöjligt med pulversläckning). Släckningssystemet aktiveras ofta vid någon form av central utanför utrymmet, och är vanligtvis kopplat till ett varningsysstem i utrymmet, för att varna ev. kvarvarande att lämna rummet. Att fundera om på ditt fartyg: 1. Var används fasta gassläckningsystem ombord? 2. Var sitter aktiveringscentralen för systemet? 3. Finns det något larm kopplat till aktiveringen? Hur beter sig larmet? 4. Finns det några ventilationsvägar eller liknande som behöver stängas innan gasen släpps på? Handbrandsläckare Handbrandsläckare är ett utmärkt direktsläckningssystem och utgör ett av de bättre släckningsmetoderna för små bränder. En handbrandsläckare består av en trycksatt tank med någon form av släckningsvätska eller gas, en ventil för aktivering och en slang med munstycke för riktning av släckvätskan. De tre vanligaste handbrandsläckarna är skumsläckare, pulversläckare och kolsyresläckare. Skumsläckare sprutar trycksatt vatten blandat med några procent skumvätska. Skumsläckaren släcker främst genom kylning, men skummet som kommer ur släckaren kan också täcka vätskeytor och släcka sådana bränder genom att skilja bränslet från branden. En pulversläckare är en mycket mångsidig handbrandsläckare. Pulvret som sprutar ur släckaren bildar snabbt ett partikelmoln som lägger sig på allt brännbart material och skiljer därmed branden från bränslet. Pulvret tränger effektivt in även i små utrymmen, och förhindrar

14 återtändning. Pulversläckare är effektiv mot alla vanligt förekommande brandtyper som trä och tygbränder, brandfarliga vätskor och elektriska bränder. Kolsyresläckaren släcker genom kvävning och kylning. Ur munstycket kommer kraftigt kyld gas (var varsam på frostskador!) som både kyler branden och tränger undan syret. Den gas och kolsyreis som bildas vid släckning dunstar snabbt bort och lämnar inga restprodukter, vilket gör släckmetoden utmärkt för t.ex. köksutrymmen, där man oftast hittar denna typ av släckare ombord på fartyg. Att fundera på ombord på ditt fartyg: 1. Var sitter handbrandsläckarna? 2. Vilka typer av släckare finns ombord? 3. Hur får man loss den från sitt fäste? 4. Hur aktiveras släckaren? Att öva ombord 1. Be någon att, utan förvarning, uppmana dig att hämta närmsta handbrandsläckare.

Att starta ett stannat hjärta.

Att starta ett stannat hjärta. Att starta ett stannat hjärta. När hjärtat slutar slå. Plötsligt hjärtstopp är inte en hjärtsjukdom. Faktum är att många av de cirka 10 000 svenskar som drabbas årligen, är till synes friska, aktiva människor

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

Livräddande första hjälp till vuxna

Livräddande första hjälp till vuxna Livräddande första hjälp till vuxna Livräddande första hjälp används vid olyckor och akuta sjukdomstillstånd, till exempel medvetslöshet på grund av stroke, hjärtstillestånd och insulinkoma. Det är viktigt

Läs mer

Du kan rädda andras liv

Du kan rädda andras liv Första Hjälpen Du kan rädda andras liv Det är viktigt att kunna första hjälpen. Att gå en kurs i första hjälpen är en utsträckt hand till dina medmänniskor. Denna vägledning är bara ett smakprov. Kom ihåg

Läs mer

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen Lär dig livsviktig kunskap i din surfplatta, mobil eller dator Innehåll Förord... 3 Grunder i hjärt och lungräddning vuxna... 4 Larma 112... 5 Medvetandekontroll...

Läs mer

Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2

Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2 Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 1 UTBILDNINGSPLAN Grundutbildning Första Hjälpen och HLR med hjärtstartare (RS1) 3,5 timmar UTBILDNINGSINNEHÅLL Utbildningen är en grundläggande

Läs mer

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp VIP min kropp 1 Den här boken handlar om din kropp. Här finns lite fakta om kroppen och om hur du sköter den. Längd och viktkurva kan du fylla i själv efter eller under ditt besök hos skolsköterskan. Likaså

Läs mer

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända.

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända. ELEVHÄLSAN Sidan 1 av 5 s kommun Svårare olycksfall och akut sjukdom För telefonnummer och adresser se telefonlista. Inledning Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

LATHUND I KRISSITUATIONER

LATHUND I KRISSITUATIONER Bodals skola läsåret 09/10 LATHUND I KRISSITUATIONER utdrag ur beredskapsplanen Vid akut situation RING 112 AMBULANS BRANDKÅR POLIS Därefter kontaktar du din närmaste chef, skolsköterska eller kurator

Läs mer

Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter.

Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter. Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter. Härmed intygas att jag tagit del av säkerhetsföreskrifterna i kurskompendiet, samt att jag har genomfört och inlämnat riskanalys av laborationen. Jag känner också

Läs mer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer Bakgrund Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot för folkhälsan. Klimatmodellerna visar bland annat att den

Läs mer

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen

Läs mer

Säkerhetsplan För de större evenemangen

Säkerhetsplan För de större evenemangen För de större evenemangen Handläggare: Datum: Arrangör: Namn Datum Arrangörens namn Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning Säkerhetsinformation...3-5 Instruktion vid brand...6 Rutiner vid olycksfall

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera

Läs mer

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

När barn sätter i halsen

När barn sätter i halsen Vad kan man göra? Gå en kurs i livräddande första hjälpen till barn Det är svårt att utföra en del av de moment som krävs vid hjärt-lungräddning eller om någon satt i halsen, om man inte har gått en kurs

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka (L-ABCDE) I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Läs mer

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Läs så här: Vad själva skadan är. Vid vilken typ av våld eller händelse skadan troligen har uppstått/kan uppstå. Vad den skadade upplever, samt i förekommande

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas.

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas. INVENTION FOR LIFE ETT HJÄRTA I KAOS Hjärtstillestånd eller hjärtstopp kallas det fysiska tillstånd som inträtt då hjärtat slutat slå, då det står "stilla". Ett så kallat sjuktillstånd. Ca 10.000 svenskar

Läs mer

Säkerhet till vardags och vid kris Kursupplägg 8 12 år, förslag

Säkerhet till vardags och vid kris Kursupplägg 8 12 år, förslag 2008-04-08 Säkerhet till vardags och vid kris Kursupplägg 8 12 år, förslag INNEHÅLL Vår Sårbarhet (bakas in i kurspaketet) 2 tim Bostaden/närmiljön 1 tim Utomhus 1 tim Krisberedskap 1 tim Extratimme 1

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Måndag 8 april 8:00-16:30 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning och hur man räddar liv med hjälp av hjärtstartare?

Läs mer

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog Utbildningskatalog Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grundläggande brandskydd... 3 Hem och Fritid... 4 Praktisk övning... 5 Utrymningsteori... 6 Utrymningsövning... 7 SBA Systematiskt brandskyddsarbete...

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Säkerhet introduktion

Säkerhet introduktion Säkerhet introduktion Allmänna säkerhetsrutiner vid institutionen Ett laboratorium är ett ställe med en del potentiella risker som bland annat farliga kemikalier, vassa föremål och elektriska apparater.

Läs mer

Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning

Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning Brandvarnare Goda Råd PM - Rädda-Varna-Larma-Släck Att Rädda människor

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls.

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls. Blodet Cellerna i din kropp behöver vatten, syre och näring för att fungera. Det är blodet som ser till att cellerna får allt detta. Blodet tar också med sig avfall och värme som bildas när cellerna arbetar.

Läs mer

Huden är själens spegel

Huden är själens spegel Huden är själens spegel När du njuter av livet ser du omedelbart mer attraktiv ut. Rengöring är A och O innan du lyfter fram, tonar ned och piggar upp med glamourös makeup. Här kan du läsa om hur du bäst

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand?

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand? Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Bollebygd, Borås, Mark Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun Utbildningen handlar om att förhindra att brand

Läs mer

Diabetes och fotvård

Diabetes och fotvård DIABETES OCH FÖTTER Diabetes och fotvård Att leva med diabetes gör att det blir ännu viktigare att ta hand om sin personliga hälsa. Det gäller även vården av fötterna. Personer som har diabetes drabbas

Läs mer

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007 LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm Verksamhetsberättelse 2007 Redovisning av skolutbildning - hösten 2007 1 Verksamheten i korthet Under året har vi haft 14 övningar på respektive

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Apotekets råd om. Ögonbesvär

Apotekets råd om. Ögonbesvär Apotekets råd om Ögonbesvär Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att ögonen är för torra. Det kan bero på att du har brist på tårvätska, eller

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Definition 2. Orsaker 2. Ytlig brännskada grad 1 4. Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Definition 2. Orsaker 2. Ytlig brännskada grad 1 4. Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4 Vårdsamverkan FyrBoDal 1 Brännskador Innehållsförteckning Definition 2 Orsaker 2 Ytlig brännskada grad 1 4 Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4 Djup delhudsbrännskada djup grad 2 4 Fullhudsbrännskada

Läs mer

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet.

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Kemikalier som används i hemmet orsakar varje år många olyckor som kunde ha undvikits. Etiketten på

Läs mer

Utrymningsplan vid brand eller annan fara.

Utrymningsplan vid brand eller annan fara. Krisplan Utrymningsplan vid brand eller annan fara. Förebyggande: - Ha brandövning med barnen minst en gång per termin - Repetera ofta handlingsplanen vid brand t.ex. vid personalmöten Vid Brand 1. Rädda

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Introduktionskurs år 7 NO/Kemi

Introduktionskurs år 7 NO/Kemi Introduktionskurs år 7 NO/Kemi Namn: Klass: 1 De naturvetenskapliga ämnena Alla de naturvetenskapliga ämnena, kemi, fysik och biologi, har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog 2015 Varför ska ett företag lägga tid och pengar på säkerhetsutbildningar? Målet med all utbildning är ökad kunskap. Säkerhet handlar i grunden om relation mellan

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

PULVERSLÄCKARE 2 KG BESKRIVNING

PULVERSLÄCKARE 2 KG BESKRIVNING PULVERSLÄCKARE 2 KG Enters pulversläckare från Housegard håller hög kvalitet och är godkända enligt europastandard. Pulversläckare innehåller ABC-pulver och kan användas mot alla typer av bränder. Pulvret

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS:

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Region Stockholms innerstad Sida 1 (7) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Sida 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet.

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet. Medicinsk chock Blodcirkulationen försämras Medicinsk chock betyder att blodtrycket och blodflödet i kroppen minskar. Då får viktiga organ i kroppen syrebrist och arbetar sämre. Tillståndet är allvarligt

Läs mer

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller.

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller. Andningen Luftvägarna De övre luftvägarna består av näshåla med bihålor och munhåla som ansluter till luftstrupen. Näs- och bihålor har slemhinnor utmed väggarna. I näshålan finns även de s.k. näsmusslorna.

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon VIII ÖGON Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner Ögon 141 Synpåverkan Inkluderar synnedsättning och dubbelseende Akut synnedsättning Akut: telefonkontakt med

Läs mer

HUND I NÖD. Hund i nöd. Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka

HUND I NÖD. Hund i nöd. Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka Hund i nöd Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka 1 Guiden är avsedd som en hjälp till första hjälpen och beskriver vanliga skador och olycksfall som Distriktsveterinärerna

Läs mer

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt Din kropp består av 100000 miljarder celler Alla celler ser inte ut på samma sätt Det som skiljer levande varelser från sådant som inte lever är att: Det som lever är uppbyggt av celler. Det som lever

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 %

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 % 2004-06-06 1 (5) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tabin OIL Artikel nr. Grupp: Användning: Leverantör: Industrimörjmedel Smörjolja för verktyg Nordisk Kartro AB Box 124

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2000 om en säkerhetsutbildning för kommunens anställda. Syftet med säkerhetsutbildningen

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis?

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis? .9 Föda Besvara följande frågor med hjälp av läroboken. 1. Hur stor del av kroppen består av vatten? 2. Vad kan man enkelt säga att kolhydrater är?. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR FOAM CLEANER Sida 1 Utfärdat: 02/08/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: FOAM CLEANER Produktkod: JU 165 Användning / beskr. af produktet: Aerosol. Extremt

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem

Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem Det är en härlig och solig sommardag. Och vad passar bättre än

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Livräddning. Mun mot munmetoden

Livräddning. Mun mot munmetoden - Livräddning 2 - Sjukvård 3 - Brand 4 - Sjösäkerhet 5 - Stöldskydd 6 - Båtköp 7 - Försäkringar 8 - Trygghet för dig och din båt 9 - Egen båtsida 10 - Larm 11 som leder dig rätt 2 Livräddning Mun mot munmetoden

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11)

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Risker med kallt vatten vätskebalans

Risker med kallt vatten vätskebalans Risker med kallt vatten vätskebalans SSSKs Iskunskapskurs Version jan 2011 www.paddlingsnyaadress.com har ett par artiklar som jag skrivit om kallt vatten värmebalans och vätskebalans Värmereglering Produktion

Läs mer

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Bodyguard Självförsvarsspray Artikelnummer 7 310 561 000 009, 7 310 562 000 008 Leverantör Bodyguard Säkerhetsprodukter Gothenburg AB

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att...

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att... Alla experiment En sammanställning av samtliga experiment. Mälaren 1. Gör ett eget slutet kretslopp Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. Vatten avges från växterna och stiger

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Tvåtaktsolja Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057 2. FARLIGA EGENSKAPER

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

AKUTMEDICINSKT ABC för Ängevikens hamn ( Ängevikens Baywatchers )

AKUTMEDICINSKT ABC för Ängevikens hamn ( Ängevikens Baywatchers ) AKUTMEDICINSKT ABC för Ängevikens hamn ( Ängevikens Baywatchers ) Det tar en stund för en ambulans att komma till Ängeviken. Vid akuta livshotande tillstånd kan liv ofta räddas genom att de som finns på

Läs mer

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation.

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användningsområde: Finja 610 Binder Bindemedel för lättklinkerkulor. Leverantör: Finja Betong AB Betongvägen 1 281 93 Finja Tel.nummer: 0451-66600 Fax.nummer:

Läs mer

Hur varm är du på utsidan?

Hur varm är du på utsidan? Hur varm är du på utsidan? Inledning När det är riktigt varmt eller vi anstränger oss kanske vi svettas och när det är kallt fryser vi. Du har säkert också hört att kroppstemperaturen ska vara ca 37 C

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer.

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme är alltså en form av energi. En viss temperatur hos ett ämne motsvara alltså en viss inre energi. Vatten

Läs mer

Alla moment i hjärt-lungräddning sker enligt en standardiserad teknik som har utarbetats av experter inom området.

Alla moment i hjärt-lungräddning sker enligt en standardiserad teknik som har utarbetats av experter inom området. Varför ges behandlingen? Kan utföras överallt, som även kallas HLR, ges vid livshotande tillstånd för att få igång hjärtverksamheten och andningen. kan utföras överallt; i hemmet, på gatan, på en vårdcentral

Läs mer

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att ta upp syre från inandningsluften för vidare transport till kroppens celler, samt avge koldioxid från vävnaderna

Läs mer