Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning"

Transkript

1 Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning Brandvarnare Goda Råd

2 PM - Rädda-Varna-Larma-Släck Att Rädda människor och djur som hotas av brand är det viktigaste man kan göra. Var medveten om riskerna om du gör en egen räddningsinsats, det är lätt att överskatta hur mycket rök och värme man tål. Varna de som kan vara i fara i din omgivning. Då kan du också få hjälp med släckning och utrymning. Larma alltid på telefon 112 om du ser att det brinner eller om det är mycket rök. Att Släcka kan vara enkelt om du är med när branden startar. En våt handduk eller filt kan räcka för att kväva branden. Ryck ner brinnande gardiner och trampa på branden. Har branden hunnit längre - använd brandsläckare eller vatten. Om du inte kan släcka själv, försök begränsa och stänga in branden. En stängd dörr kan fördröja branden i minuter

3 PM - Anlagd brand Den stora ökningen av antalet anlagda bränder är i hög grad ett socialt problem kopplat till stölder, missbruk, ökad förstörelselusta och bristande respekt för liv och egendom. Det är svårt att förebygga anlagda bränder men det finns en del åtgärder som är viktiga. Allmän ordning och reda. Låsning och inhägnad. Larm kompletterat med ljusvakt. Lagra inte brännbart material såsom papper, tomma kartonger och annat emballage intill byggnad. Håll lastbryggor fria från brännbart material. Avstånd mellan en sopcontainer och närmaste byggnad bör vara minst 6 meter. Håll god ordning i korridorer och källarutrymmen. Lås utrymmen som inte är allmänna. Uppmärksamma tillfälliga besökare. Rapportera alla tillbud. En skada uppstår inte den orsakas!

4 PM - Elektriska fel Elektriska fel orsakar bränder på grund av: Kortslutning och skadade kablar. Tröttnande och felaktiga komponenter i kylskåp, disk- och tvättmaskiner, lysrör med kondensatorer, TVapparater, kaffebryggare etc. Överslag i lindningar i motorer, strömbrytare etc. Det går att göra mycket för att förebygga bränder i olika elinstallationer: En timer som stänger av strömmen efter inställd tid bör finnas vid uttag för kaffebryggare, strykjärn, trinettkök (minikök) och mindre spisar. Varma säkringar, stickproppar och eluttag kan vara ett tecken på överbelastning. Skadade kablar och eluttag måste bytas ut. Se upp med varma oskyddade glödlampor och i synnerhet halogenlampor. Kontrollera hur eventuella värme- och bordsfläktar fungerar. Bryt strömmen till torktumlare, diskmaskin och tvättmaskin när du inte är hemma. Byt lysrör och glimtändare om lysrören blinkar. Installera jordfelsbrytare för all jordad elutrustning. Jordfelsbrytare bryter eltillförseln omedelbart om strömmen går en felaktig väg, till exempel genom kroppen. Låt göra en grundlig elbesiktning vid upprepade störningar i elinstallationer. All elutrustning kräver regelbunden översyn!

5 PM - Rökning och levande ljus Rökning kan lätt ge upphov till brand. Aska, glöd och fimpar måste därför tas om hand på ett betryggande sätt. En brinnande ciggarett i en säng eller en soffa startar en förrädisk glödbrand som börjar långt innan man ser öppen låga. Efter en halvtimme har det bildats så mycket koloxid att en person som befinner sig i närheten blir medvetslös. Alkohol och droger är en starkt bidragande orsak till att man somnar ifrån en tänd cigarett. Levande ljus och andra öppna lågor tänder lätt brännbart material. Lämna aldrig ett rum där det finns brinnande ljus! Se till att ljusen står stadigt i ljusstaken som är tillverkad av obrännbart material. Lär barnen hur man handskas med eld på ett säkert sätt och förvara tändstickor på ett barnsäkert ställe. Att lära barn brandskydd kan rädda liv. Redan i förskoleåldern är barn mottagliga för att förstå riskerna med tändstickor, tändare och levande ljus. Lär barnen ropa på hjälp istället för att gömma sig om de råkar orsaka en brand. Barns lek med eld blir tyvärr alltför ofta allvar!

6 PM - Risker i köket Spisar och matlagning orsakar många bränder. En bortglömd spisplatta kan orsaka en torrkokning och efter ett tag brinner allt i kastrullen. Värmen från en upphettad platta kan göra att köksfläkten droppar fett som antänds på plattan. Branden sprids sedan via fläkten in i utsugningsröret. En brand i matolja, t.ex vid frityrkokning, kvävs med ett lock eller en bricka. Använd alternativt en kolsyresläckare om en sådan finns till hands. Försök aldrig att släcka brinnande matolja med vatten! Den brinnande olja flyter snabbt ovanpå vattnet. Vattnet expanderar och kastar brinnande olja upp i taket som antänder hela köket. 1 liter vatten ger 1850 liter vattenånga!

7 PM - Brandfarliga varor Vätskor Det som avgör en vätskas brandfarlighet är flampunkten, den temperatur där vätskan avger så brännbar gas att den kan antändas. Det är gasen som brinner, inte vätskan! Brandfarliga vätskor indelas i tre klasser: Klass 1 - Mycket brandfarliga Vätskor som vid rumstemperatur, 21 o C och lägre, avger brännbar gas. Exempel: bensin, aceton, k-sprit och koncentrerad spolarvätska. Klass 2 - Brandfarliga Vätskor med flampunkt o C är t.ex: lacknafta, terpentin och fotogen. Dessa måste värmas för att avge brännbara gaser. Förpackningar måste alltid vara märkta med text och symboler. Klass 1-vätska med svart flamsymbol mot orangegul botten och texten "Mycket brandfarlig". Klass 2-vätskor märks med texten "Brandfarligt". Klass 3 - Hit hör diesel, eldningsoljor och tyngre produkter med flampunkt mellan o C. Efter uppvärmning avger dessa brännbara gaser och brinner på samma sätt som klass 1 och klass 2 vätskor. Gaser Brännbara gaser har samma egenskaper som de "mycket brandfarliga" vätskorna. Exempel på brännbara gaser är acetylen, vätgas, propan och butan. Gasol är en blandning av propan och butan. Gaser skall förvaras och transporteras under tryck i stålflaskor och cisterner. Gasbehållare har en säkerhetsventil som löser ut vid uppvärmning. Mindre gasolbehållare som cigarettändare och sprayburkar saknar dock säkerhetsventil. Brännbara gaser har stor explosionsrisk i samband med brand! Kasta aldrig tomma sprayburkar i öppen eld!

8 PM - Rök och brännskador Även en liten brand i exempelvis plast eller lätt brännbart material fyller på några minuter bostaden eller en lokal med rök. Redan efter ett par andetag får man andnöd. Man tappar lätt orienteringen och hittar inte ut. Låg ställning, gärna krypande och med en fuktig handduk för näsa och mun gör att man klarar sig betydligt längre om man till exempel tvingas stanna kvar på rummet vid en hotellbrand. Försök också att öppna eller slå sönder fönstret för att påkalla hjälp. En rökskadad person skall snabbt ut i friska luften och eventuellt få konstgjord andning. Brand i kläder Försök att snabbt få ner den skadade på marken. Kväv branden med en fil eller ett klädesplagg från huvudet mot fötterna. Frilägg skadan och ta av brända klädesplagg. Kyl skadan med kallt vatten under lång tid. Om skadan är större än handflatan - uppsök närmaste vårdcentral. Mer omfattande och djupare skador kräver specialistvård - ring 112 för råd och anvisningar.

9 PM - Släckutrustning För att en brand skall uppstå krävs tre förutsättningar: Värme - Bränsle - Syre Det räcker med att ta bort en komponent så slocknar branden. Vilket släckmedel och vilken metod man skall använda beror på vad som brinner. En trädgårdsslang på rulle, det vill säga en smidig slang som räcker överallt, ansluten till en vattenkran är effektivt mot brand i papper, trä, möbler, stoppning mm. En tryckvattensläckare med 10 liter vatten eller skum fyller samma funktion men innehållet är begränsat och räcker bara i 30 sekunder. En pulversläckare är effektiv men den töms fort. Pulvret smutsar ner och kräver total sanering av allt i bostaden eller kontoret. En pulversläckare är effektivast mot brännbara vätskor och vid brand i bil eller båt. Med en kolsyresläckare kan man släcka olja på spisen liksom brinnande vätskor och elutrustning. Den klarar inte glödbrand i fibröst material. Med en brandfilt kan man kväva brand i kläder eller en begränsad brand. Det krävs övning för att kunna använda och förstå olika brandsläckares kapacitet och begränsningar.

10 PM - Brandvarnare Brandvarnaren är ett måste i alla hem! Den är billig men ändå pålitlig, upptäcker röken tidigt och ger larm. Med en eller flera brandvarnare finns det som regel tid både att vakna, utrymma, larma och göra en egen släckinsats. Glöm inte att byta batteri i brandvarnaren minst en gång per år. Byt lämpligen batteri före första advent varje år.

11 Goda råd Skaffa brandvarnare! Den ger dig chansen att upptäcka en brand i tid. Gör en utrymningsplan för bostaden! Samla familjen och öva. Lär dig använda rätt brandsläckare vid rätt tillfälle. Många dödsolyckor kan undvikas med en enkel och billig jordfelsbrytare. De flesta allvarliga bränder i hemmet uppstår på natten. Rök inte i sängen - fimpa i tid för allas säkerhet. Om rummet fylls av rök - kryp under röken. Tänk på att röken är fem gånger så dödlig som lågan. I statistiken är det elfel och anlagd brand som orsakar flest bränder.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Många enkla åtgärder kan

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning

Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning grupp 6-10 år 1 Innehåll Handledning till Vi lär oss om eld och brand... 4 Idén bakom materialet... 4 Innehåll och upplägg... 5 1. Eld och brand...

Läs mer

Gör hemmet tryggare OLYCKSFALLSRISKER, FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FÖRSTA HJÄLPEN - RÅD OCH TIPS

Gör hemmet tryggare OLYCKSFALLSRISKER, FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FÖRSTA HJÄLPEN - RÅD OCH TIPS Gör hemmet tryggare OLYCKSFALLSRISKER, FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FÖRSTA HJÄLPEN - RÅD OCH TIPS ÄR DITT HEM SÄKERT? En mans hus är hans borg, och hans hem är hans säkraste tillflykt sa den engelske juristen

Läs mer

Om brandfarliga. varor på. bensinstationer

Om brandfarliga. varor på. bensinstationer Om brandfarliga varor på bensinstationer 1 2 Om brandfarliga varor på bensinstationer Utgiven av SVENSKA PETROLEUM INSTITUTET Granskad av Räddningsverkets avdelning för brandfarliga och explosiva varor

Läs mer

En olycka händer så lätt

En olycka händer så lätt En olycka händer så lätt Handledning och faktafördjupning Målgrupp 9-13 år En olycka händer så lätt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per Steffensen Illustrationer: Sanna Pärli

Läs mer

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Inledning Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Är du förberedd? Viktig information från din kommun Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Akut omhändertagande av skadade och sjuka Utrusta bostaden 1 Var förberedd! Broschyren

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Kommuner i samverkan...............................................

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN INNEHÅLL Allmäninformation.................................... 3 Krisberedskap i Älvkarleby..............................5

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Krisutrustning i bostaden..............................................

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

Lägenhetspärm. Fastigheten Palander 17. Järnvägsgatan 32 261 32 LANDSKRONA. Frontsida. 2014 Lindström Fastigheter AB

Lägenhetspärm. Fastigheten Palander 17. Järnvägsgatan 32 261 32 LANDSKRONA. Frontsida. 2014 Lindström Fastigheter AB Lägenhetspärm Fastigheten Palander 17 Järnvägsgatan 32 261 32 LANDSKRONA Frontsida Broschyr Välkommen som hyresgäst 1 Lägenheten, hyresinbetalningar, m.m. 2 Lindström Fastigheter AB, kontaktuppgifter,

Läs mer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer Brandskydd i varje bostad Gemensamma rekommendationer 2 Gemensamma rekommendationer, Brandskydd i varje bostad MSB Dnr: 2012-2779 Kontaktpersoner MSB: Malin Vestin Håkan Sten Anders Lundberg Karin Albinson

Läs mer

Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott

Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott Råd till dig som bor i lägenhet Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Kan du bo kvar i lägenheten när strömmen är borta?

Läs mer

Hyresgästernas. handbok

Hyresgästernas. handbok Hyresgästernas handbok Välkommen till din nya hyresrätt Vi vill börja med att gratulera dig till ett smart val. Du som hyr ditt hem kan njuta av ett boende med många fördelar. Trygghet, frihet och bekvämlighet

Läs mer

Hur du förebygger skador i din fastighet

Hur du förebygger skador i din fastighet Hur du förebygger skador i din fastighet Det är ett stort ansvar att vara fastighetsägare och äger du en bostadsrättslägenhet har du också ett större ansvar än om du är hyresgäst. Du måste på egen bekostnad

Läs mer

Välkommen till ditt nya hem!

Välkommen till ditt nya hem! Inflyttningsguide Inflyttnings- guiden Välkommen till Järfällahus! I denna broschyr hittar du viktig information som rör ditt boende. 1. Välkommen till ditt nya hem! Järfällahus AB är ett fastighetsbolag

Läs mer