Harmonised ecall European Pilot (HeERO) Summering och reflektioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Harmonised ecall European Pilot (HeERO) Summering och reflektioner"

Transkript

1 Harmonised ecall European Pilot (HeERO) Summering och reflektioner Gunilla Rydberg, Sjöland&Thyselius, Bo Andersson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

2 Agenda Bakgrund Projektinformation och teknisk lösning Harmonisering och reglering Regeringsuppdrag, införande och diskuterade spin-off-effekter Reflektioner

3 Trafiksäkerhetsmål inom EU För många skadas eller avlider i samband med trafikolyckor Tiden från olycka till att larm når larmcentral är en osäkerhetsfaktor Utryckningsfordonen kan behöva leta efter platsen För varje minuts tidsvinst för räddningsinsatserna Ökar överlevnadsgraden Minskar risken för långsiktiga konsekvenser och allvarlighetsgraden för skador Minska risken för följdolyckor Mål: Halvera antalet trafikdöda inom EU till 2020

4 Nödlarmssystem Självlarmande system vid trafikolycka Alla fordon i EU ska vara utrustade med systemet initialt personbilar och lätta lastbilar ecall ska fungera i hela Europa, oavsett registreringsland Ska kunna initieras automatiskt och manuellt Bygger på ett EU-gemensamt 112-nummer Förväntade effekter i Sverige Minska antalet trafikdöda med 2,5-3,5% Kortare responstid leder till minskad risk för komplikationer -3-4% Korta responstiden med upp till 10 minuter i medel Kan ge snabbare informationsspridning till andra trafikanter Sjukvårdslarm kan dessutom minska antalet naturligt avlidna

5 Agenda Bakgrund Projektinformation och teknisk lösning Harmonisering Regeringsuppdrag, införande och diskuterade spin-off-effekter Reflektioner

6 Nödlarmsystemet ecall Paneuropeisk tjänst för automatiska larmsamtal från motorfordon

7 Harmonised ecall European Pilot Projekt under ICT Policy Support Programme, 3 år från 1/ Projektkoordinator Ertico 9 nationella piloter, en pan-europeisk pilot och en internationell pilot med Rysslands ERA GLONASS Förbereda, utföra och koordinera på europeisk nivå; ett för-införandeprojekt Budget för HeERO ~10 miljoner EUR, den svenska piloten cirka 1 miljon EUR. HeERO2: fler länder, fler aktörer

8 HeERO:S svenska parter & deltagare 8

9 ecall grundfunktion Data Röst Olycka Röstsamtal 112 Dataöverföring Utrustning i bilar Anpassning i mobilnät Anpassning hos SOS-centraler Godkända standarder Röstsamtal E112 Tidpunkt Position Riktning Antal passagerare Fordonstyp Närmaste SOS central

10 Agenda Bakgrund Projektinformation och teknisk lösning Harmonisering och reglering Regeringsuppdrag, införande och diskuterade spin-off-effekter Reflektioner

11 ecall regulatory measures Regulated under amendment to type approval 2007/46/EC adoption by 2014 Andy Rooke Recommendation to MS for MNO implementation C(2011)6269 Final 8 th September 2011 Delegated Regulation (EU) No 305/2013 came into force 3 rd April 2013

12 Reglering i EU och status i Sverige Reglering i EU: Typgodkännande tillägg godkänt av EP i feb. 2014, nästa beslut fattas av rådet: ce=2013/0165%28cod%29 Larminfrastruktur utöver den delegerade förordningen ska EP rösta 15/ %28COD%29&l=en Mobilnät nuvarande ansats är att ingen ytterligare reglering behövs Konsekvensanalys i Sverige publicerad : Förbered införande i Sverige: nuvarande förslag från EU på tidplan: Nya fordonstyper: beslut+36 månader => efter 1/6, 2017 Larminfrastruktur: senast 6 månader innan nya fordonstyper.

13 Agenda Bakgrund Projektinformation och teknisk lösning Harmonisering och reglering Regeringsuppdrag, införande och diskuterade spin-off-effekter Reflektioner

14 MSBs regeringsuppdrag, Analysera och redovisa konsekvenserna av ett eventuellt framtida införande av nödlarmssystemet ecall i Sverige: Samhällsekonomiska och organisatoriska konsekvenser Förändringar i ansvarskedjan och i regelverk Konsekvenser för integritetsskyddet för den enskilde Nödvändiga författningsändringar Tidsplan för ett svenskt genomförande

15 ecall - förväntade effekter i Sverige Tiden från det att händelsen sker tills effekterna av den har hanterats minskar Potential att förkorta tiden med i medel 5-6 min. för alla trafikskadehändelser där personbil och lätt lastbil är involverade. I enstaka fall förkortas tiden med upp till flera dygn från det att händelsen inträffat Medicinsk tumregel: fataliteten ökar med 10 % för var 10:e minut som insatsen fördröjs Antalet trafikdöda minskar med 2,5-3,5% Kortare responstid leder till minskad risk för komplikationer -3-4% Kan ge snabbare informationsspridning till andra trafikanter Sjukvårdslarm kan dessutom minska antalet naturligt avlidna

16 Rekommendationer från MSBs rapport 1. Alla ecall-larm ska gå till 112, både automatiska och manuella nödanrop 2. Utse ansvarig organisation i Sverige 3. Starta en utredning om hur ecall ska införas i larmkedjan 4. Genomför en övergripande studie av antalet avlidna genom akut sjukdom när man befunnit sig i en personbil eller lätt lastbil 5. Säkerställ hög kvalitet och tillförlitlighet på fordonsutrustningen 6. Inrätta ett forum för koordinering av införande av ecall i Sverige 7. Genomför en fortsatt och fördjupad rättslig analys av ecall-systemet

17 Införande kommande steg för Sverige Bestäm roller och ansvar i Sverige, inklusive budgetallokering och compliance-ansvarig Planera införandet i det svenska samhället Tekniskt Verksamhetsmässigt Regleringsmässigt Förslag koordineringsforum p.s.s. som i EU Koordinera teknik, verksamhet, lag & politik 17

18 Möjliga följdeffekter av ecall-införande? Möjliggörare för andra ITS-tjänster: En plattform för andra fordonstjänster Godstransporter Exv. transport av farligt gods Andra ecall-applikationer: Jalp.se Mer information om krockvåld P2W, 4-hjulingar, tunga lastbilar, Fler internationella samarbetsprojekt inom EU: projektförfrågningar finns, fokus 112 och first responders Projekt inom godstransporter och specifikt transport av farligt gods HITS

19 Agenda Bakgrund Projektinformation och teknisk lösning Harmonisering och reglering Regeringsuppdrag, införande och diskuterade spin-off-effekter Reflektioner

20 Reflektioner (1) I denna typ av projekt ska myndigheter vara huvud-hen på EU-nivå bland annat i Policy support programme Svenskt huvudmannaskap ändras över tiden huvud-hen aktiva i projektet behövs för att väga krav och styra mot rätt reglering Nödvändigt att industrins deltog aktivt Akademin har haft en liten roll i huvudsak spin-off-effekter Förutsätter informationsutbyte och dialoger på bred nationell nivå utanför själva EU-projektet och även efter projektslut

21 Reflektioner (2) Industrin och myndigheter har olika syn och mål balans? Kalendertidsaspekter: Teknik-projekt startade 2002, HeERO-ansökan 2010, projekt , tjänsten startar 2017/2018, fullt införd i Sverige troligtvis cirka 2040

22 Varför Security Arena? Ingen aktör kunde ensam lösa uppgiften Flera aktörer var nödvändiga för att föra utvecklingen framåt, såväl myndigheter, näringsliv som forskare Security Arena är etablerad samverkansarena för involverade parter: fordon och trafiksäkerhet, 112, trådlös kommunikation Etablerade relationer i Sverige och inom EU -=> snabbstart möjlig

23 Intresserad av att veta mer? HeERO-pilot: MSB:s rapport: https://www.msb.se/sv/om-msb/nyheter-ochpress/nyheter/nyheter-fran-msb/nodlarmsystemet-ecall-kan-radda-mangaliv-och-minska-lidande-/ imobility: Gunilla Rydberg, Bo Andersson, Johnny Svedlund, Ola Stensby,

Redovisning av uppdrag om nödlarmsystemet ecall i Sverige

Redovisning av uppdrag om nödlarmsystemet ecall i Sverige samhällsskydd och beredskap 1 (63) Slutlig Redovisning av uppdrag om nödlarmsystemet ecall i Sverige Regeringsbeslut Fö2013/1532/SSK samhällsskydd och beredskap 2 (63) Slutlig Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 Förord I juni 2010 tillsatte regeringen ett råd för intelligenta transportsystem, ITS-rådet, för att bättre ta tillvara möjligheterna att använda informations-

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Statens insatser inom ambulansverksamheten

Statens insatser inom ambulansverksamheten riksrevisionen granskar: staten och vården Statens insatser inom ambulansverksamheten rir 2012:20 Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx rir 2012:xx Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

Stöd till organisering av kommunal räddningstjänst

Stöd till organisering av kommunal räddningstjänst samhällsskydd och beredskap 1 (29) Stöd till organisering av kommunal räddningstjänst Vidtagna åtgärder samt behov av ytterligare stöd för organisering av deltidsanställda brandmän Stärkt samverkan och

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Utmaningar och möjligheter med digitala vård- och omsorgstjänster rapporterat 2014-12- 10 av SICS Swedish ICT Per-Olof Sjöberg Silas Olsson Claus Popp

Läs mer

Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan. Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB)

Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan. Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB) Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB) Överenskommelse Bakgrund Riksbanken har enligt lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

topsningar per år Så använder polisen dna för att hitta brottslingar

topsningar per år Så använder polisen dna för att hitta brottslingar Datainspektionens tidning nr 2/2014 ecall livräddare eller övervakare? Snart kommer alla nya bilar i Europa att ha en svart låda som vet var bilen befinner sig Hem eller arbetsplats? Får en anhörig installera

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet

Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011 2020 ON THE MOVE Bättre trafiksäkerhet i EU EU-initiativ i korthet Riktlinjer för trafiksäkerhet 2011 2020 BAKGRUND

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011 1 (38) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svar på uppdrag att genomföra en djupgående analys om hur myndighetens olika kundgruppers och medborgarnas servicebehov av Försäkringskassans tjänster kan tillgodoses

Läs mer

Alkolås nyckel till nollvisionen

Alkolås nyckel till nollvisionen Alkolås nyckel till nollvisionen Delbetänkande av Alkolåsutredningen Stockholm 2005 SOU 2005:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Självkörande bilar utveckling och möjliga effekter. Rapport 2015:6

Självkörande bilar utveckling och möjliga effekter. Rapport 2015:6 Självkörande bilar utveckling och möjliga effekter Rapport 2015:6 Självkörande bilar utveckling och möjliga effekter Rapport 2015:6 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4 851 81 Sundsvall 2013-06-25 Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Yttrande AD 898/2013 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Klassificeringsid 1.2.1 1 (11)

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

2020-Vision för Europas Energikunder

2020-Vision för Europas Energikunder 2020-Vision för Europas Energikunder Ett diskussionspapper Ref: C12-SC-02-04 24 April 2012 Council of European Energy Regulators ASBL 28 rue le Titien, 1000 Bruxelles Arrondissement judiciaire de Bruxelles

Läs mer

En nationell strategi för att minska bilbrottsligheten

En nationell strategi för att minska bilbrottsligheten Januari 2004 En nationell strategi för att minska bilbrottsligheten Delrapport 1 2 Bakgrund I augusti år 2002 presenterade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ett förslag till en nationell strategi för att

Läs mer

PTS redovisning av insatser under 2014 för regeringens digitala agenda

PTS redovisning av insatser under 2014 för regeringens digitala agenda Rapportnummer PTS-ER-2015:8 Datum 2015-02-20 PTS redovisning av insatser under 2014 för regeringens digitala agenda Rapportnummer PTS-ER-2015:8 Diarienummer 15-1575 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen

Läs mer

112 i Sverige. Verksamhetsrapport avser 2010. SOS Alarm Sverige AB

112 i Sverige. Verksamhetsrapport avser 2010. SOS Alarm Sverige AB 112 i Sverige Verksamhetsrapport avser 2010 SOS Alarm Sverige AB Innehållsförteckning Sammanfattning för verksamhetsåret 2010 2 112 Medborgarens livlina 4 SOS Alarms åtagande 4 Om SOS Alarm 5 112-tjänsten

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer