På väg mot jämställdhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På väg mot jämställdhet"

Transkript

1 På väg mot jämställdhet

2 kommer vi in vid universitet utan dispens 1906 får vi rösta i statliga val och vi kan väljas till riksdagsledamöter 1908 får vi inte längre giftas bort som 15-åringar, utan först en 17-årig kvinna får gifta sig Under nationalstaternas decennium är Finland en del av det ryska kejsardömet ska kommunerna anställa barnmorskor för att hjälpa oss vid förlossningarna 1922 kan vi ingå anställningsavtal utan vår äkta makes tillstånd 1926 blir den första av oss utnämnd till minister 1926 har vi rätt att bli valda till statliga tjänster och få samma förmåner som männen har Under det glada 1920-talet reser man grundpelarna för den finska staten får vi rösta i kommunalval och vi kan väljas in i kommunfullmäktige 1917 får de första av oss fyra veckors moderskapsledighet 1919 får vi grunda affärsföretag utan tillstånd av vår äkta make Under krigets decennium blir Finland självständigt 1917 och upplever ett inbördeskrig blir vi också som gifta fullmyndiga medborgare 1937 får några av oss moderskapsunderstöd Under depressionens årtionde är det dåliga tider i Finland och goda tider för högerradikalismen

3 får vi barnbidrag när vi fått barn 1948 får våra barn lunch i skolan 1949 får alla mammor moderskapsunderstöd Under krigens årtionde genomlever Finland vinterkriget , fortsättningskriget och Lapplandskriget kan vi besluta när vi vill ha barn 1963 får vi samma lön som männen, när vi innehar samma tjänst 1964 börjar vi få moderskapspenning Under högkonjunkturens årtionde börjar Finland skapa en modern socialpolitik kan vi få abort av hälsoskäl 1957 får också vi folkpension Under återuppbyggnadens årtionde betalar Finland stora krigsskadestånd kan vi få abort, om tidpunkten inte är lämplig för att få barn 1972 grundar staten Delegationen för jämställdhetsärenden för att sköta våra ärenden 1973 erbjuder kommunerna dagvård för våra barn 1975 får vi tillgång till alla offentliga tjänster utom inom försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet och kyrkan Under jämställdhetens årtionde för Finland en politik som siktar mot ett nordiskt välfärdssamhälle

4 gör Finlands regering upp ett jämställdhetsprogram för oss 1986 stadgas en lag om jämställdheten mellan oss och männen 1986 kan vi behålla vårt eget namn då vi gifter oss Under konsumtionens årtionde använder finländarna alltmer pengar till sina personliga inköp blir den första av oss vald till president 2003 blir den första av oss utnämnd till statsminister 2005 ska vår arbetsplats göra upp en jämställdhetsplan och dessutom följa upp att den uppfylls Under webbens årtionde är vi en del av en global värld, där klimatet förändras ska kommunerna ordna dagvård för våra barn under tre år 1994 blir den första av oss utnämnd till riksdagens talman 1994 får vi inte våldtas eller misshandlas inom äktenskapet 1995 ska vi utgöra minst 40 % i alla offentliga organ 1996 ska kommunerna ordna dagvård för våra barn under skolåldern Under den stora depressionens och informationsteknikens årtionde ansluter sig Finland till den Europeiska Unionen väljs den första av oss till biskop 2011 är en av oss statsminister och 11 av oss ministrar i en regering på 20 personer Du bestämmer hur 2010-talet blir!

5 Anna Olsoni

6 Anna Olsoni-Quist införde undervisning i huslig ekonomi i Finland Familjen och hemmet började under 1800-talet ses som samhällets kärna, den kärna som hela landets välmåga hängde på. Kvinnors arbete för att sköta hemmet utvecklades till en hedersuppgift som krävde både kunskap och färdigheter. Hushållsarbetet höjdes till en ny nivå med hjälp av vetenskapen. I Storbritannien utvecklades i slutet av 1800-talet huslig ekonomi som en vetenskap baserad på kemi och skolornas undervisning i ämnet. Finsk Kvinnoförening sände år 1890 iväg Anna Olsoni ( ), dotter till kyrkoherden i Kurkijoki och välbevandrad i hushållsarbete, för att sätta sig in i undervisningen i huslig ekonomi i Stockholm, London och Edinburgh samt för att avlägga examen som lärare i huslig ekonomi i Glasgow. Då Olsoni återvände grundade Finsk Kvinnoförening år 1891 den Pedagogiska Matlagningsskolan i Helsingfors, vilken Olsoni blev föreståndare för. Olsoni publicerade 1892 den första läroboken i huslig ekonomi i Finland, Kokbok för enkel matlagning i hem och skola, som snart även utkom på finska. Det innehållsrika verket omfattade en introduktion till grunderna i kemi, näringslära, hantering av födoämnen, städning och klädvård. De grundläggande recepten presenterade Olsoni precisa moderna mått och betonade sundhet samt att spara tid och pengar. År 1901 publicerade Olsoni en fortsättningsdel som innehöll även recept på finare mat. Båda kokböckerna bibehöll länge sin popularitet. Då hon gifte sig 1894 lämnade Anna Olsoni sin tjänst och flyttade till Viborg. Familjemodern med sju barn undervisade i huslig ekonomi i skolor och arbetade länge som familjetidskriften Kotiliesis första matredaktör. Hon var även aktiv inom martharörelsen, soldathemsföreningen och Ungfinska partiet. Hon representerade partiet i Viborg stadsfullmäktige och var den första kvinnliga medlemmen av fullmäktige.

7 Det blev en flicka underbart!

8 Finlands Barnmorskeförbund ca medlemmar 1919 är en ideell förening med rötter i fackföreningsrörelsen. Barnmorskeförbundet informerar och ger ut publikationer, upprätthåller kontakter till finländska föreningar, deltar i internationell verksamhet samt kommer med förslag och utlåtanden i frågor som rör barnmorskor och deras yrke. Förbundet utvecklar barnmorskeyrket samt mödravården och behandlingen av kvinnosjukdomar. Barnmorskeförbundet är en aktiv och välkänd sakkunnig inom sexuell och reproduktiv hälsa.

9 En säker förlossning och babyns välbefinnande ingen självklarhet Under slutet av 1800-talet hade var tredje kommun ingen barnmorska. Mödra- och barndödligheten var hög och barnmorskorna krävde förändring. År 1895 grundades Kätilölehti Tidskrift för barnmorskor och år 1898 Finlands första barnmorskeförening. De kvinnliga riksdagsledamöterna väckte en lagmotion om en barnmorskelag genast under det första riksmötet år På 1800-talet avled en av hundra mödrar i barnsäng. Situationen började så småningom ljusna då det år 1920 utfärdades en förordning enligt vilken landskommunerna måste anställa en barnmorska per invånare. På 1920-talet var mödradödligheten endast fyra döda per tusen förlossningar. Barndödligheten under ett år minskade från 22 procent på 1800-talet till mindre än tio procent. Genom en förordning som utfärdades år 1937 breddades barnmorskornas arbete till att omfatta mödravård, dvs. att vårda och ta hand om kvinnan både under graviditeten och efter förlossningen, och att vårda det nyfödda barnet. Detta till trots var den finska mödradödligheten enligt statistik uppgjord av Nationernas förbund år 1940 en av de högsta i den industrialiserade världen. På 1960-talet såg situationen redan ljusare ut. Sedan 1970-talet har barnmorskorna strävat till att mödrar och barn får vård och stöd inom ramen för den öppna hälsovården. Den 4,5-åriga utbildningen till barnmorska ger en gedigen kompetens som specialsakkunnig. Barnmorskeförbundet strävar till en bättre sexuell och reproduktiv hälsa, där man undviker medikalisering och där vårdbesluten grundar sig på vetenskapliga studier. Suomen Kätilöliitto Finlands Barnmorskeförbund rf och de lokala barnmorskeföreningarna har i över 100 år arbetat för kvinnors, barns och familjers hälsa och välbefinnande.

10 Vi kvinnor i världen

11 Elsa Heporauta Kalevalarenässansens urmoder Elsa Heporauta ( ), författare och samhällelig opinionsbildare, ville under jubelåret för Kalevala år 1935 låta resa en staty över Kalevalakvinnan, stammodern för den finska kulturen. Hon fick en grupp inflytelserika kvinnor, med presidentfruarna i spetsen, att delta i insamlingen av medel för statyn. Detta ledde till att Kalevalakvinnorna grundades: en kvinnogemenskap oberoende av samhällsklasser, partier och språkliga bakgrunder. Att den var gränsöverskridande var exceptionellt i en tid av svåra politiska och språkliga strider. Kalevalakvinnorna fick inte ihop tillräckliga medel, men Elsa Heporauta fick en lukrativ idé: man kunde göra kopior av museernas fornsmycken för försäljning! Finländarna tände på de förhistoriska skatterna och smyckena sålde slut på nolltid. Ur denna hänförelse föddes företaget Kalevala Koru, ett företag som för många finländare känns självklart nu. Smyckesförsäljningen gick med god vinst och Kalevalakvinnorna fann ett viktigt ändamål för pengarna. Under kriget hjälpte föreningen mindre bemedlade mödrar, evakuerade familjer, krigsvärnlösa och unga ingermanländare totalt cirka hundratusen personer. Elsa Heporauta kom med idéer för och förverkligade textilier, möbler och hela byggnader enligt forntida modeller. Den mest kända av dessa var restaurangen Kestikartano i centrum av Helsingfors, som påminde om en karelsk storstuga. Restaurangen verkade under och blev ett populärt turistmål. Elsa Heporauta var en visionär, en kultur- och affärskvinna, på sin tid en känd, produktiv och premierad författare. Nu har hon fallit i glömska. Hennes vision lever ändå vidare i finländarnas vardag genom Kalevalasmyckena. Entusiasmen över folklore fortsätter och upplever år 2011 en nyrenässans i Kalevalakvinnornas 60 lokalföreningar.

12 Kvinnor från vida världen med finsk sisu Min mamma lärde mig att kvinnan är som husets grund. Om den inte är i skick lider hela familjens balans. Kvinnan är familjens medelpunkt och starkaste medlem. Kvinnan håller ihop familjen vad som än händer. Njambou Keski-Suni Jag är tacksam för att jag är kvinna. En kvinna har lätt att vara ömsint, öppen och kärleksfull. En öppen inställning hjälper en att leva ett bättre liv. Lydia Padilla-Rinne Jag har träffat många kvinnor som inte vet vilken ställning de har i världen. De känner inte till sina egna rättigheter och offrar sig för sina barn eller för sina man. Jag har träffat kvinnor som har flyttat till Finland från utlandet och bott här i flera år. De kan fortfarande inte språket och de vet inte hur man använder ett bankkort. Jag tycker att det är sorgligt. Vahideh Fana. I Somalia är kvinnan först dotter, sedan hustru och mor. I Finland däremot får kvinnan möjlighet att själv fundera ut vad hon vill göra och bara vara sig själv emellanåt. Fardowsa Barale Jag uppskattar jämlikheten mellan könen i Finland, men jag saknar den vardagliga hövligheten och hjälpsamheten. I Namibia ler folk mer mot varandra och kvinnor behandlas med respekt. Bertha Simon

13 Minna Canth den finska kvinnosakens moder Minna Canths ( ) födelsedag den 19.3 är en officiell flaggdag både till hennes och jämställdhetens ära. Hon var författare, affärskvinna, tidningskvinna, ensamstående mor för en stor familj samt naturligtvis kvinnosakskvinna. Hon var inte rädd att delge andra sina tankar om kvinnors rättigheter, jämställdhet, uppfostran eller samhällets orättvisor. De som sett endast själviskhet i kvinnosaken har även påstått att kvinnan genom ett breddat arbetsfält skulle mista ovannämnda kvinnliga egenskaper, bli manhaftig. Kortsynt är det också. Råg blir icke korn, ej heller korn till råg, trots att de sås sida vid sida och utsätts för samma klimat och vård. Det som naturen en gång gjort till olika kan inte yttre förhållanden göra olika. Att kvinnan genom frihet växer, utvecklas och förändras är solklart, men hon gör det i enlighet med sin natur och inte enligt mannens natur. Minna Canth har varit en viktig förebild för många finländska kvinnliga opinionsbildare. Lucina Hagman, ordförande för Unionen och grundare av det finska marthaförbundet Marttaliitto skrev hennes biografi i två delar i början av 1900-talet. En biografi skriven av Finska Kvinnoförbundets ordförande Hilja Vilkemaa publicerades Kvinnoorganisationernas Centralförbunds ordförande Helle Kannila redigerade en bibliografi över Minna Canths verk och en samling av hennes brev samt skrev om henne under talen.

14 Suomineitos många skepnader Suomineito, Finlands mö, uppenbarade sig i finsk konst i början av det nationalistiska uppvaknandet på 1860-talet. Hon syns redan på Robert Wilhelm Ekmans Wäinämöinen spelande kantele från 1866 som en jungfru simmande i vattnet. Hon förekommer även i Ainos skepnad bl.a. i Akseli Gallen-Kallelas verk Väinämöinens spel, Den unga kvinnan i Eetu Istos målning Anfall torde vara den mest kända Suomineito. I målningen försöker den ryska dubbelörnen slita lagboken av henne. I början av 1900-talet fanns det fyra olika gestaltningar av Suomineito: en mö i folkdräkt, en mö klädd i björnfäll, den klassiska mön samt den groteska Suometar-Mamma. Alla hade ett eget symbolvärde. Den riktiga Suomineito var en ren och oskyldig jungfru. Hon har inte vuxit till en stark kvinna, till en reformator och upprätthållare av nationen såsom moder Svea eller Moder Ryssland. Gestalten som personifierar Finland saknar även den öppna sexualitet som Frankrikes Marianne utstrålar. Den moderna Suomineito har fått ett nytt jobb som reklamsymbol för finska produkter. Pauligs Paula, klädd i en folkdräkt från Sääksmäki, är en av Finlands mest välkända PR-figurer. Den ritade figuren förekom på Pauligs kaffeburkar redan Elovena-flickan som står vid ett sädesfält skapades på 1920-talet. Också henne känner alla finländare till. Hon är nästan en nationell institution som återspeglar den finska kvinnans äkthet, oskyldighet, ärlighet, livskraft och traditionalism. Man har utsett s.k. mjölkflickor, Maitotyttö, sedan Även Mjölkflickan förmedlar en bild av sunda livsvanor talets Lottoflicka, Hilkka Kotamäki, representerade den moderna, urbana kvinnan.

15 Duktiga flickor

16 Finsk Kvinnoförening, cirka 55 medlemmar 1884 var den första kvinnosaksorganisationen i Finland och den introducerade kvinnornas befrielserörelse i Finland. Föreningen krävde rösträtt för kvinnor, ekonomisk självständighet samt tillgång till utbildning och yrken. Föreningen har i den allmänna debatten lyft fram frågor som att förena familj och arbete samt familjepolitik. Föreningen har även lobbat för frivillig värnplikt för kvinnor. Föreningen utvecklar en välfärdspolitik med fokus på familjer. Finska Kvinnoförbundet, cirka 480 medlemmar 1907 är en politiskt obunden kvinnosaksorganisation. Den främjar jämställdhet, jämlikhet och rättvisa. Den aktiverar kvinnor att delta i samhällelig verksamhet. Den betonar gemenskap och uppmuntrar kvinnor till andlig tillväxt, att utveckla och förverkliga sig själva. Varje nytt verksamhetsår präglas av ett specifikt tema. De utbildningar och diskussionstillfällen förbundet arrangerar erbjuder kvinnor en möjlighet att bli en del av ett omfattande kvinnosaksnätverk. Förbundet upprätthåller även ett mångsidigt kvinnosaksbibliotek för sina medlemmar.

17 Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund (FKAF), cirka medlemmar, 1922 stärker akademiskt utbildade kvinnors ställning i arbetslivet och inom beslutsfattande. Detta gör förbundet genom att nätverka med andra kvinnoorganisationer i Finland samt genom internationellt samarbete. Förbundet uppmuntrar akademiska kvinnor till att vara samhälleligt aktiva. FKAF, som omfattar 19 lokalavdelningar, är ett av de största nationella förbunden inom organisationen International Federation of University Women (IFUW). Förbundets medlemmar kan delta i IFUW:s världskonferens som arrangeras vart tredje år. Kvinnliga journalister cirka 200 medlemmar 1946 är en av Finlands äldsta fortfarande verksamma journalistorganisationer. Föreningens målsättning är att påverka kvinnobilden i media samt främja kvinnors ställning på redaktionerna. Föreningens medlemmar består av kvinnliga journalister som arbetar inom olika medier. Genom att fungera som ett kvinnonätverk vill föreningen påverka bilden av kvinnor i press, radio och television. Föreningen lyfter även i den offentliga debatten fram teman som är viktiga för kvinnor. Framtiden formas idag!

18 Eeva Jalavisto fysiolog och föregångare inom gerontologi Professor i fysiologi Eeva Jalavisto ( ) var en föregångare inom ålderdomsforskning samt forskning som hade som mål att förbättra de sociala och hälsomässiga villkoren för åldringar. Hon var även samhälleligt aktiv genom olika föreningar. Jalavisto utexaminerades år 1931 som medicine kandidat vid 22 års ålder. Redan innan detta hade hon deltagit i ett forskningsprogram på hög nivå inom fysiologi. Hon fortsatte sedan som amanuens och senare assistent vid Helsingfors universitet. Jalavistos doktorsavhandling inom kinestetik blev klar År 1941 utsågs hon till docent i fysiologi och ägnade sig därefter åt vegetativ fysiologi. Den vetenskapliga utvecklingen av det här fysiologiska området i Finland var också helt beroende av Jalavisto och hennes studenter. År 1949 utnämndes Jalavisto till personlig extraordinarie professor vid institutionen för fysiologi vid Helsingfors universitet. På 1950-talet blev Eeva Jalavisto intresserad av den forskning som växte fram i världen angående ålderdom och åldrande, gerontologi. Hennes forskning var av fundamental betydelse. Hon undersökte, huvudsakligen med statistiska metoder, vilka faktorer som bidrar till en hög ålder och undersökte åldrandet både som biologiskt och socialt fenomen. Ett av hennes mest betydande forskningsresultat var hur viktigt det är att bibehålla den fysiska och mentala aktiviteten med tanke på livskraften. Eeva Jalavisto var aktivt med i vetenskapliga samfund bl.a. i Societas Gerontologica Fennica, som inriktade sig på gerontologi. Under ledning av Jalavisto grundades 1949 det förbund som sedermera kom att utvecklas till Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl, som främjar äldres hälsomässiga, sociala och ekonomiska omständigheter

19 Hilja Vilkemaa en elegant bibliofil Hilja Vilkemaa ( ) var en opinionsbildare och en stöttepelare för Finska Kvinnoförbundet i 66 år. År 1910, som 23-åring, blev Vilkemaa sekreterare för Kvinnoförbundet. Hon utexaminerades från universitetet 1918 och verkade fram till sin pension som lärare i historia och modersmål vid det finska läroverket Tyttönormaalilyseo. Hon var en karismatisk fostrare som lärde flickorna bl.a. att dana sin karaktär och hon upprätthöll under många år en ungdomsklubb vid Kvinnoförbundet. Sina historiekunskaper uppdaterade hon genom flera resor inom Europa. Till Hilja Vilkemaas hjärtesaker hörde kvinnosaken och nykterhetsidén. Hon hjälpte redan som student till vid tidskriften Naisten Ääni, grundad av Maikki Friberg, och blev vid Fribergs överraskande frånfälle år 1927 chefredaktör för tidskriften. Vilkemaa skrev bl.a. om Minna Canth, som hon även år 1931 publicerade en biografi om. Hon lyfte fram bortglömda kvinnor och införde en spalt för unga i tidningen, där det publicerades brev som Vilkemaa kommenterade under signaturen Vilkkari. I spalten fördes en livlig diskussion om flickors utbildning och hemarbete. I de artiklar som riktades till vuxna kvinnor dryftade hon kvinnors rättsliga ställning och kvinnors fostran eller bildning. Hilja Vilkemaas bibliotek, som omfattar band, ägs fortfarande av Finska Kvinnoförbundet och har senare kompletterats. Vilkemaa klädde sig alltid elegant och vårdat. Hon hade permanentat hår, välvårdade händer och ljusrött nagellack. Största delen av hennes kläder donerades i enlighet med hennes testamente till Frälsningsarmén. En dräkt, en jacka och en broderad resväska finns ännu kvar att beundras av senare generationer.

20 Maikki Friberg den frustrerade doktorn Människosjälen suktar efter stimulans och det bringade Ni, våra ärade gäster, då Ni blevo våra själsfränder, jämte nya tankar och begrundanden även för de nonchalanta och för att orsaka motståndare huvudbry. Fredstanken fick sig en ordentlig påstötning och många nya utövare. Så tackades Maikki Friberg av en åhörare från Sibbo efter ett tal i april Maikki Friberg ( ) var en av många kvinnor som under 1900-talets början åkte omkring i Finland för att berätta om kvinnosaken, fredstanken, nykterhet och betydelsen av utbildning. Hon förmedlade europeiska strömningar till Finland och gjorde Finland känt även utomlands. Hon talade ofta om folkhögskolor och det finländska utbildningssystemet samt om finländarnas grundlagsenliga kamp mot förryskningen. Maikki Friberg tog lärarexamen och verkade från 22 års ålder som folkhögskollärare i Helsingfors. Friberg studerade i mitten av 1890-talet tre år vid universiteten i Berlin, Zürich och Bern. Friberg lärde sig att vara sparsam, då det var dyrt att studera utomlands. På många föreläsningar var hon den enda kvinnan. Maikki Friberg disputerade för doktorsgraden vid universitetet i Bern och hennes avhandling handlade om nordiska folkhögskolor. I Finland uppskattades inte hennes beläsenhet. Hon sökte en tjänst som biträdande inspektör vid Helsingfors folkhögskolor, men förlorade mot en man i tillsättningen av tjänsten. Friberg lämnade arbetet som lärare och ägnade sig helt åt medborgar- och föreningsverksamhet. Hon var även redaktör för tidskriften Naisten Ääni, som hon själv grundat, och verkade inom Finska Kvinnoförbundet och Kvinnosaksförbundet Unionen.

21 Mamma och journalist Tiina Knaappila från Mäntyharju, 44, arbetar som lokaljournalist för tidningen Länsi- Savo med ett område som omfattar tre kommuner. Arbetet är en livsstil. En lokaljournalist är alltid på jobb: också i butiken kan man komma överens om tider för fotografering, tala med bekanta, hitta något passande intervjuobjekt. För dagens Facebookgeneration känns det kanske främmande att mitt jobb fortfarande går ut på att träffa människor ansikte mot ansikte. Det finns så många seniorläsare och jag skriver för dem också, berättar Tiina. Det är ett självständigt arbete att vara lokaljournalist och Tiina har själv ansvar för sina tidtabeller och att hitta ämnen för artiklar. Jobbet utförs när det finns jobb, även under kvällar och veckoslut. Jag kommer inte mer ihåg varför jag som ung bestämde mig för att bli journalist. Kanske tyckte jag om att skriva, även om skrivandet är bara en liten del av yrket. Kanske har jag andra nyttiga egenskaper: jag är öppen och social, lätt att närma sig. Under en vanlig arbetsdag kan det hända att Tiina går och lyssnar på två olika kommuners budgetinformation, träffar unga konstnärer i konstcentret och intervjuar en kriminalförfattare i biblioteket på kvällen. Jag är ingen ambitiös stjärnreporter, familjen är viktigare för mig än karriären, men jag är väldigt energisk. Familjen har tre barn, ett par tvillingar som är 7 år och en 11-åring. Den ena tvillingen har en utvecklingsstörning. Mitt jobb och mitt familjeliv är båda intensiva. På jobbet glömmer jag det som händer hemma och vice versa. Det är utmanande att kombinera arbete och familj, men det är en fråga om attityd. Mitt enda regelbundna fritidsintresse är joggning. Det är viktigt att ha en helt vanlig vardag där det inte händer något speciellt.

22 Tyyni Tuulio: Vi väljer inte vårt jobb, det väljer oss Tyyni Haapanen ( ) inledde sina universitetsstudier år 1911 inom läroämnena romanska språk och litteratur. Under sin studietid översatte hon böcker av bl.a. Charlotte Brontë och L. M. Alcott. Då Tuulio tagit examen fortsatte hon arbeta som översättare, ett uppdrag var att översätta Dantes Vita nuova till finska år År 1917 ingick Tyyni Haapanen äktenskap med Oiva Tallgren och år 1933 tog det äkta paret släktnamnet Tuulio. Som mor till tre söner var Tyyni Tuulio tvungen att gå balansgång mellan hemmet och arbetet. Husmödraskapet varade under och 1930-talen, då Tyyni Tuulio skrev romaner, reseböcker och kåserier samt översatte. De romaner hon skrev under pseudonymen Tuulia reflekterade över frågan om huruvida kvinnan får ha något annat kall än hemmet. Efter att ha blivit änka år 1941 koncentrerade sig Tyyni Tuulio på forskning, men gjorde vid sidan av det även annat litterärt arbete. År 1937 inleddes hennes serie av litterära kvinnoporträtt. I verken lyfte hon fram kvinnor som samhälleliga aktörer. I sina sista verk skrev Tyyni Tuulio om det första stora namnet inom finsk kvinnolitteratur Fredrika Runeberg. I verket Fredrikan Suomi (Fredrikas Finland) presenterar hon en grupp kvinnor som den finska litteraturhistorien nästan helt glömt bort: kvinnliga författare under Runebergs tid. Helsingfors universitet utsåg år 1960 Tuulio till filosofie hedersdoktor för hennes många meriter som forskare. Tyyni Tuulio var ordförande för Finsk Kvinnoförening på 1960-talet, i en tid då kvinnorörelsen höll på att radikaliseras och de kvinnoorganisationer som verkade utanför partipolitiken förde en tynande tillvaro. Tuulio lyckades hålla Finsk Kvinnoförening levande och pigg och upprätthöll kontakter till andra kvinnoorganisationer och de övriga nordiska länderna.

23 Av kvinnor för kvinnor

24 Kvinnornas Kulturförening cirka 30 medlemmar, 1979 grundades för att arrangera Kvinnornas Julmässa, som dittills ordnats av Kvinnosaksförbundet Unionen sedan 1922 och som hotade upphöra Föreningen vill dessutom främja både kvinnokultur och jämställd, objektiv information om omständigheterna och livsvillkoren för kvinnor i Finland. Föreningen publicerade fram till år 1995 tidningen Naisten Ääni/Akkaväki (Kvinnors röst). Publikationer som Kvinnornas Kulturförening gett ut är bl.a. guiden Rohkeus parantua (Mod att tillfriskna) för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp då de var barn, Nainen ja Islam (Kvinnor och islam) samt Päänavaus selviy tymiseen, en handbok för kvinnor som utsatts för våld.

25 Helmi Tengén Unionens stöttepelare Helmi Tengén ( ) utexaminerades först från Sordavala seminarium som slöjdlärare och sedan från Helsingfors universitets institution för gymnastik som gymnastiklärare. Sin längsta karriär gjorde hon som slöjdlärare för pojkklasserna vid folkskolan Helsingin kaupungin yläkansakoulu under Hon kämpade för att få och fick en fast anställning och en lön som inte var lägre på grund av hennes kön. Hon skidade, skrinnade, red, cyklade, seglade och körde motorbåt. Tengén använde långbyxor, något som var ovanligt för den tidens kvinnor. Helmi Tengén var även den första kvinnliga bilisten i Finland. Helmi Tengén var en av Kvinnosaksförbundet Unionens mest aktiva och färgstarka kvinnor och deltog i kampen för kvinnors röst rätt. För Helmi Tengén var kvinnors rösträtt framför allt en fråga om rättvisa. Hon krävde lika lön för kvinnor och män samt att kvinnor skulle utses till olika höga ämbeten och att kvinnor skulle kunna prästvigas. Ännu då hon fyllt 95 fungerade Tengén som disponent för Unionens fastigheter. Hennes villa, först vid Impilahti, sedan i Hauho, fungerade som internationell samlingsplats för kvinnor under flera årtionden. Ålderdomshemmet för kvinnor i Helsingfors, Helmihemmet som fått sitt namn efter Tengén, grundades delvis med hjälp av medel som Tengén testamenterat till Unionen. Helmi Tengén var även från första början med och arrangerade Kvinnornas Julmässa. Mässans syfte var att förse mindre bemedlade kvinnor med julpengar. På mässan kunde kvinnorna sälja produkter de tillverkat. Mässan lyckades över förväntan och blev en tradition som fortfarande lever kvar.

26 Tips och hushållning

27 Finlands svenska Marthaförbund, cirka medlemmar 1899 är ett finlandssvenskt kvinnonätverk som ger råd och utbildning samt påverkar inom olika sektorer, såsom hushåll och kost, ekonomi och konsumtion, ekologi, sociala och kulturella frågor samt barnoch ungdomsverksamhet. Vi riktar oss till kvinnor, både i Finland och utomlands. Vår mission är att synliggöra kvinnorna i samhället och verka för vår tids största utmaning: en hållbar livsstil. Vi tar samhällsansvar, sprider kunskap och skapar nätverk såväl nationellt som internationellt. Martat cirka medlemmar 1899 främjar hemmens och familjernas välmående samt uppskattningen för hushåll. Marttaliitto publicerar material om mat, näring, trädgårdsskötsel, huslig ekonomi samt hemvård. Förbundet har 16 kretsar, inom vilka rådgivare med yrkes examina inom huslig ekonomi och trädgård ordnar kurser och undervisning för såväl medlemmar som allmänheten. Martaföreningarna har totalt mer än medlemmar. Medlemmarna samlas under martakvällar för att ta del av föreläsningar, studera, gå kurser i huslig ekonomi och för att handarbeta.

28 Lantbruks- och hushållskvinnorna, cirka medlemmar, 1933 är en nationell förening för landsbygdens kvinnor. Vår expertrådgivning är öppen för alla. Hushållsrådgivningen ökar kunskapen om mat och näring, stärker vardagsfärdigheter och främjar matkulturen. Rådgivningen inom landskapsvård är specialiserad på mångfalden i landskapet och naturen. Företagsrådgivningen erbjuder utbildning för familjeföretagare och kvinnliga företagare. Föreningen erbjuder sina medlemmar möjligheter till mångsidiga aktiviteter. Kvinnor landsbygdens kraft

29 Lucina Hagman: Som folket fostras, så blir det. Riksdagsledamot Tekla Hultin berättar hur den ryska justitieministern Aleksandr Fjodorovitj Kerenskij besökte Helsingfors i mars Då Kerenskij talade i riksdagen hälsade han de, även ur internationellt perspektiv sett ovanliga, finska kvinnliga riksdagsledamöterna. Till följd av detta sprang vissa av oss, med Lucina i spetsen, ifatt honom i korridoren, där Lucina andfått i några ord uttryckte vår tacksamhet över den hälsningen och att vi hoppades att även Rysslands kvinnor snart skulle få fulla medborgerliga rättigheter. Lucina Hagman ( ) var en av de ledande personerna inom den finska kvinnorörelsen. Hon var först ordförande för Finsk Kvinnoförening och sedan från första början för Kvinnosaksförbundet Unionen. Hon var även en grundande medlem av och ordförande för Finska Kvinnoförbundet. Hagman publicerade artiklar om kvinnors utbildning, betydelsen av samskola och kvinnors rösträtt i statliga val. Hon var även en av de som grundade Finlands första nykterhetsförening. På Hagmans initiativ grundades år 1899 föreningen Sivistystä Koteihin (Bildning i hemmen), som fick sin stiftelseurkund godkänd under namnet För- eningen Martha. Föreningens syfte var fortsättningsvis att fortsätta sprida nyttig information i vanligt folks och arbetarklassens hem. Hagman valdes till föreningens första ordförande. Föreningen Martha tog ställning i aktuella frågor såsom storstrejken och rösträttsdiskussionen. År 1924 splittrades den tvåspråkiga föreningen i det finska Marttaliitto och Finlands svenska Marthaförbund. Våren 1907 valdes Lucina Hagman in i riksdagen som representant för Ungfinska partiet. Hon avlämnade den i ordningen andra motionen i Finlands riksdag, i vilken föreslogs en reform av äktenskapslagen så att den äkta makan skulle få juridisk rätt att förvalta sin privata egendom. Lucina Hagman lämnade slutgiltigt riksdagen år Hon litade inte på att partierna drev kvinnornas sak, utan uppmanade kvinnorna att skapa ett eget program. Det att kvinnor inte hade tillgång till utbildning, ämbeten och fri yrkesutövning visade männens ovilja att skapa ett rättvist samhälle. Samhället hade utformats ensidigt då kvinnorna inte fått möjlighet att påverka dess utformning.

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Carolina Nissfolk UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Företagsekonomi och turism 2012 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel År 2012 Språk

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

Arvet. Intervjuer. Utställning om en ny generation. www.arkisto.org

Arvet. Intervjuer. Utställning om en ny generation. www.arkisto.org Utställning om en ny generation Intervjuer Arvet www.arkisto.org 1 2 Arvet Arbetsgrupp: Erkki Vuonokari Projektledare Kai Kangassalo Foto och grafisk design Maarit Turtiainen Intervjuer och översättning

Läs mer

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 1 2 Resan till norra Irak Innehållsförteckning Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande S t a r t e n 4 Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 E r b i l 8 Nineveområdet 10 Bagdede

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Den öppna högskoleundervisningen. 40år 2009:1 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ÖPPNA HÖGSKOLEUNDERVISNINGEN 40 ÅR 1

Den öppna högskoleundervisningen. 40år 2009:1 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ÖPPNA HÖGSKOLEUNDERVISNINGEN 40 ÅR 1 Den öppna högskoleundervisningen 40år 2009:1 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ÖPPNA HÖGSKOLEUNDERVISNINGEN 40 ÅR 1 Ålands sommaruniversitet startar den 1 juni 1969 Högskoleundervisningen i landskapet Åland, sedermera

Läs mer

Missionären. Ekebyholmsskolan. en fyrbåk. Grattis Linda! önskar alla sina läsare en Välsignad Julhelg och Gott Nytt År

Missionären. Ekebyholmsskolan. en fyrbåk. Grattis Linda! önskar alla sina läsare en Välsignad Julhelg och Gott Nytt År N R 1 2 D E C E M B E R 1 9 9 7 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland Ekebyholmsskolan en fyrbåk Missionären önskar alla sina läsare en Välsignad Julhelg och

Läs mer

07/2005 TEMA HEMMAFRU. Värde 50:

07/2005 TEMA HEMMAFRU. Värde 50: 07/2005 TEMA HEMMAFRU Värde 50: TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara till

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

U-landsföreningen Svalorna 1964 2014

U-landsföreningen Svalorna 1964 2014 U-landsföreningen Svalorna 1964 2014 Bro av vingar Från eldsjälar till Excel Svalorna i Finland år av partnerskap i Peru och i Indien U-landsföreningen Svalorna 1964 2014 Bro av vingar Från eldsjälar

Läs mer

Detta var några av de frågor som var grunden för projektet Genuståget på Kvinnofolkhögskolan under läsåret 2012/13.

Detta var några av de frågor som var grunden för projektet Genuståget på Kvinnofolkhögskolan under läsåret 2012/13. GeNuståget 2013 introduktion Hur mår feminismen och kvinnorörelsen i Europa? Hur motverkas antifeminismen och de reaktionära rörelserna? Hur ser det ut med jämställdheten? Vilka olika rörelser i Sverige

Läs mer

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner SVENSK BYGDEN medlemstidning för svenska folkskolans vänner Nummer 2/2012 Pris 2 e SFV fick ny logo Nytänkande i biblioteksvärlden Virginia Woolf och tiden Svenska nu får positivt bemötande Gotlands kopplingar

Läs mer

Tjänstemannasvenska ALLMÄN ÖVERSIKT Extra kurs för samhällsvetare

Tjänstemannasvenska ALLMÄN ÖVERSIKT Extra kurs för samhällsvetare Tjänstemannasvenska ALLMÄN ÖVERSIKT Extra kurs för samhällsvetare Åbo universitet / Språkcentret Lektor Ilkka Norri (red.) 04/2010 2 Förord Sedan många år tillbaka har lektor Ilkka Norris tjänstemannakurs

Läs mer

blom Ätten Redaktör Michaela Bränn Helsingfors 2009 Släktföreningen Oker-Blom r.f.

blom Ätten Redaktör Michaela Bränn Helsingfors 2009 Släktföreningen Oker-Blom r.f. Ätten Oker- blom Ätten Oker- blom Redaktör Michaela Bränn Ansvarig utgivare Släktföreningen Oker-Blom r.f. Redaktör Michaela Bränn, Oy Bränn & Bränn Ab Språkgranskning Katarina Torvalds, Översättningsbyrå

Läs mer

H ankeiten. Ekonomforum. Mannen bakom legenden Christian Grönroos utnämnd till Legend in marketing, s.6. Svenska handelshögskolans studentkår

H ankeiten. Ekonomforum. Mannen bakom legenden Christian Grönroos utnämnd till Legend in marketing, s.6. Svenska handelshögskolans studentkår 02/2012 H ankeiten Svenska handelshögskolans studentkår Ekonomforum är dörren till din karriär, s. 18 Mannen bakom legenden Christian Grönroos utnämnd till Legend in marketing, s.6 Servicehemmet - Vi hälsade

Läs mer

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 2 Från ett trasigt paradis Jag går längs stranden och hör palmbladen smattra i takt till Indiska oceanens

Läs mer

Starkare tillsammans. De gamlas dag 7.10.2012

Starkare tillsammans. De gamlas dag 7.10.2012 Starkare tillsammans De gamlas dag 7.10.2012 De gamlas vecka 7.10. 14.10.2012 Innehåll Starkare tillsammans och klokare?...3 Det är alltid rätt ålder!...4 Seniorer är ett värdefullt kapital...5 Den osynliga

Läs mer

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER Innehåll FÖRORD OCH VAD ÄR EN STUDIECIRKEL?............ 1 DEMOKRATI..................................... 4 Vad är demokrati?........................................ 4 Demokratins

Läs mer

Bilaga 2 Egna kommentarer

Bilaga 2 Egna kommentarer 41 Bilaga 2 Egna kommentarer Kvinnor som fick barn under 1998 i 23 års ålder Om fler unga hade fasta jobb, skulle nog fler skaffa barn. Många vill kanske inte ha några barn alls, utan tänker enbart på

Läs mer

Brev sammanställda av Muhammed Muadi

Brev sammanställda av Muhammed Muadi DE NYA AMERIKABREVEN 12 jönköpingsbor skriver till hemländerna Brev sammanställda av Muhammed Muadi Ett samarbetsprojekt mellan Biblioteken, Kultur Jönköpings kommun och Stadskontoret Adress: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Foto, omslag och layout: Kai Kangassalo

Läs mer

Samhälle och Socialt Utbud

Samhälle och Socialt Utbud Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 6/2010 December SOS Aktuellt tar adjö för denna gång!

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Arbetsgrupp: Elsa Mattsson (redaktör), elsa.mattsson@skl.se, Christin N. Granberg, christin.n.granberg@skl.se,

Läs mer

W b e btidning btidning

W b e btidning btidning 1 Webbtidningen juni 2015 K O M V U X M A L M Ö S Ö D E R V Ä R N W W W. M A L M O. S E / K O M V U X S O D E R V A R N A N S V A R I G U T G I V A R E : A N D E R S F R E D R I K S O N R E D A K T Ö R

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Webbtidningen. God Jul & Gott Nytt År

Webbtidningen. God Jul & Gott Nytt År O K T O E R 2014 Webbtidningen D E C E M B E R 2 0 1 4 Redaktör: Susan Englund Ansvarig utgivare: Anders Fredrikson K O M V U X M A L M Ö S Ö D E R V Ä R N W W W. M A L M O. S E / K O M V U X S O D E R

Läs mer

Jag bryter inte när jag tänker

Jag bryter inte när jag tänker Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar om sin väg till arbete i Sverige Renée Danielson Vedad Begovic Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar

Läs mer