Svenskarna mer positiva till bättre villkor för aktiesparande än riksdagspartierna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskarna mer positiva till bättre villkor för aktiesparande än riksdagspartierna"

Transkript

1 För ytterligare upplysningar kontakta Lars-Erik Forsgårdh tel alt Arne Modig, Synovate Temo tel Svenskarna mer positiva till bättre villkor för aktiesparande än riksdagspartierna Svenska folket och riksdagspartierna går i otakt om aktiesparandets villkor. Svenskarna är betydligt mer positiva till förbättrade villkor än riksdagspartierna. Det framgår av en undersökning som Synovate Temo och Aktiespararna gjort under sommaren. Svenskarna ger ett massivt stöd för kraven på bättre villkor för aktiesparande. Drygt 6 av 10 svenskar anser att kapitalvinstskatten bör sänkas. 7 av 10 svenskar anser att Aktiespararnas förslag om investeringskonto för privatpersoner är ett bra förslag. Lika många tycker att svenska folkets direkta ägande i börsföretagen bör öka i framtiden. Av resultaten framgår att svensken i gemen är betydligt mer positiv till aktiesparande än de politiska partierna. Det är förvånande med tanke på aktiesparandets betydelse för vår välfärd. Vi har över två miljoner svenskar som sparar direkt i aktier och bidrar till att förse svenska börsföretag med riskkapital som i sin tur genererar arbetstillfällen, säger Lars-Erik Forsgårdh, VD för Aktiespararna. Starkt stöd för sänkta skatter På uppdrag av Aktiespararnas Riksförbund har Synovate Temo ställt frågor till 1000 svenskar om aktiesparandets villkor. Kraven på sänkta skatter för aktiesparandet får ett starkt stöd hos svenskarna. Hela 64 procent anser att kapitalvinstskatten (före detta reavinstskatten) bör sänkas och 55 procent menar att förmögenhetsskatten på sparande i aktier bör slopas. Många andra länder i Europa har ingen eller väsentligt lägre kapitalvinstskatt. Av EUs 25 medlemsländer har bara två länder förutom Sverige, Spanien och Frankrike, fortfarande förmögenhetsskatt. - Ur konkurrenssynpunkt är det är ett ytterst rimligt krav att svenska sparare får samma beskattning som övriga EU, säger Lars-Erik Forsgårdh. Ett annat krav som Aktiespararna sedan länge har fört fram är införandet av ett särskilt investeringskonto för privatpersoner. Så länge pengarna står kvar på kontot ska inte skatt utgå vid försäljning eller omplacering av aktieinnehav. 72 procent av de tillfrågade tycker att detta är ett bra förslag. Viktigt att kunna spara i enskilda aktier På frågan om det ska vara möjligt att spara i enskilda aktier inom ramen för premiepensionssystemet tycker varannan svensk att det ska vara möjligt. Intressant är att de yngre i betydligt större utsträckning är positiva till förslaget än de äldre. I åldersgruppen år stöder 56 procent förslaget, medan bara 42 procent av dem som är över 60 år tycker kravet är bra.

2 Motreaktion till det utländska ägandet Utländskt kapital får ett allt större inflytande på den svenska aktiemarknaden. 74 procent av svenskarna anser att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att svenska börsbolag styrs av svenska intressen. 69 procent anser dessutom att det svenska folkets direkta ägande i börsföretagen bör öka. - Resultaten kan dels ses som en reaktion mot det ökande institutionella, ofta kortsiktiga, ägandet av svenska börsföretag, dels visar de vikten av att vi har många engagerade småsparare som direktäger aktier i börsbolagen, säger Lars-Erik Forsgårdh. Alliansen mer positiv Aktiespararna har också ställt samma frågor till de sju riksdagspartierna. Av svaren framgår att den borgerliga alliansen är för en mer aktiespararvänlig politik än nuvarande regering och dess stödpartier. Kristdemokraterna har den mest positiva inställningen till aktiesparande. Minst positiva är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, tätt följda av Miljöpartiet. Om den borgerliga alliansen vinner valet så ökar förutsättningarna för en mer aktiespararvänlig politik. - Men även av alliansens partier borde aktiesparare kunna förvänta sig mer. Varför är det bara Kristdemokraterna som stödjer kravet på att sänka kapitalvinstskatten? Varför vill inte alliansen slopa förmögenhetsskatten direkt? Är det verkligen rimligt att villkoren för det mest samhällsnyttiga sparandet ska vara så usla? Detta är några frågor som väljarna bör rikta till politikerna i årets valrörelse, säger Lars-Erik Forsgårdh. SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND Stockholm den 10 augusti 2006 Sten Trolle Ordförande Lars-Erik Forsgårdh Verkställande direktör Bilaga Allmänheten om aktier och sparande Riksdagspartiernas åsikter Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar i marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. Förutom Aktiespararen, Sveriges största aktietidning, erbjuder Aktiespararna utbildning, aktieböcker, aktiehandel, företagsbesök, aktieträffar och aktiejuridisk rådgivning.

3 Allmänheten om aktier och aktiesparande T Aktiespararna: Lars-Erik Forsgårdh Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: Skolundervisning och det svenska pensionssystemet Kort sammanfattning av resultaten 9 av 10 anser att det vore bra om undervisning i privatekonomi och sparande infördes i skolan. Hälften anser att det borde vara möjligt att spara i enskilda aktier inom det svenska pensionssystemet. 2 1

4 Ägandet i svenska börsbolag Kort sammanfattning av resultaten Drygt 7 av 10 anser att det är viktigt att svenska börsbolag styrs av svenska intressen. 7 av 10 anser att svenska folkets direkta ägande i börsföretagen i framtiden bör öka. 3 Aktiesparande och skatter Kort sammanfattning av resultaten Majoriteten anser att förmögenhetsskatten på sparande i aktier och aktiefonder bör slopas. Drygt 6 av 10 anser att reavinstskatten vid försäljning av aktier bör sänkas. 7 av 10 anser att Aktiespararnas förslag om investeringskonto för privatpersoner är ett bra förslag. 4 2

5 Inledning Bakgrund Temo har på uppdrag av Aktiespararna genomfört en undersökning bland allmänheten om aktier och aktiesparande. Målgrupp för undersökningen är den svenska allmänheten 16 år och äldre. Sammanlagt genomfördes intervjuer under tiden 7 13 juni Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga. 6 3

6 Resultat 9 av 10 anser att det vore bra om undervisning i privatekonomi och sparande infördes i skolan Frågor om den enskildes ekonomi blir allt viktigare, inte minst för ungdomar. Idag saknas obligatorisk undervisning om privatekonomi och enskilt sparande på schemat i gymnasieskolan. Tycker du det vore bra eller dåligt om undervisning i privatekonomi och sparande infördes i gymnasiet? Skulle du säga...? Totalt 56% 3 3% 1% 4% 1% 54% 37% 3% 4% 2% 58% 33% 3% 1% 4% 1% 4 38% 1% 9% 3% 58% 37% 2% 2% 61% 32% 3% 4% 1% 59% 34% 2% 1% 2% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Osäker/vet ej / ej svar Dåligt Mycket dåligt Bas: Alla 8 4

7 Hälften anser att det borde vara möjligt att spara i enskilda aktier inom det svenska pensionssystemet I det svenska pensionssystemet finns idag möjligheter att spara i särskilda premiepensionsfonder. Däremot kan man inom pensionssystemet inte spara i enskilda aktier som t ex Ericson eller Volvo. Tycker du att det borde vara möjligt att spara i enskilda aktier inom det svenska pensionssystemet eller tycker du inte det? Total 32% 40% 38% 47% 47% 44% 41% 41% 42% 38% 47% 50% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Borde vara möjligt Tycker inte det 9 56% Drygt 7 av 10 anser att det är viktigt att svenska börsbolag styrs av svenska intressen Hur viktigt tycker du det är att svenska börsbolag styrs av svenska intressen, dvs svenska privatpersoner och svenska organisationer? Är det...? Totalt 22% 52% 6% 16% 4% 22% 52% 4% 17% 23% 52% 9% 1 2% 57% 21% 17% 57% 21% 27% 49% 1 32% 4 10% 10% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket viktigt Ganska viktigt Osäker/vet ej / ej svar Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Bas: Alla 10 5

8 7 av 10 anser att svenska folkets direkta ägande i börsföretagen i framtiden bör öka Under de senaste 40 åren har svenska folkets direkta ägande i svenska börsföretag minskat från 70 % till 15 %. Anser du att de svenska folkets direkta ägande i börsföretagen i framtiden bör...? Totalt 2 44% 16% 11% 4% 1% 29% 42% 18% 7% 3% 1% 20% 46% 14% 14% 1% 10% 49% 19% 10% 1% 27% 47% 14% 8% 4% 30% 40% 17% 9% 2% 1% 30% 40% 14% 13% 2% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Öka mycket Öka något Vara oförändrat Osäker/vet ej / ej svar Minska något Minska mycket Bas: Alla 11 Majoriteten anser att förmögenhetsskatten på sparande i aktier och aktiefonder bör slopas Privatpersoner som sparar i aktier i större börsföretag och aktiefonder betalar idag 1,5 procent förmögenhetsskatt om innehavet är tillräckligt stort. Av EU:s 25 medlemsländer är det två länder förutom Sverige som har förmögenhetsskatt. Tycker du att förmögenhetsskatten på sparande i aktier och aktiefonder bör slopas eller tycker du inte det? 5 Total 37% 29% 32% 48% 42% 39% 38% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bör slopas Tycker inte det 12 50% % 61% 6

9 Drygt 6 av 10 anser att reavinstskatten bör sänkas Den som säljer aktier i Sverige betalar idag en reavinstskatt på 30 %. Många andra länder i Europa har lägre eller ingen reavinstbeskattning vid försäljning av aktier. Tycker du att reavinstskatten vid försäljning av aktier i Sverige bör sänkas eller tycker du inte det? Total 28% 30% 2 23% 24% 64% 66% 63% 69% 70% 37% 56% 27% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bör sänkas Tycker inte det 13 7 av 10 anser att Aktiespararnas förslag om investeringskonto för privatpersoner är ett bra förslag Aktiespararna är en intresseorganisation för människor som sparar i aktier. Aktiespararna har förslagit att man ska inrätta särskilda investeringskonton för privatpersoner. Så länge pengarna står kvar på kontot ska ingen skatt utgå vid försäljning eller omplacering av aktieinnehav. Tycker du att det är ett bra eller ett dåligt förslag att inrätta sådana investeringskonton för privatpersoner? Total 72% 77% 67% 8% 77% 13% 76% 14% 67% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bra förslag Dåligt förslag 14 7

10 Rubrik sidvinjett Namn Efternamn Rubrik Riksdagspartiernas åsikter om aktiesparandets villkor 1. Vore det bra eller dåligt om undervisning i privatekonomi och sparande infördes i gymnasiet? Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Bra. Bör ingå i ämnet samhällskunskap. Varken bra eller dåligt. Vi koncentrerar oss på ett antal andra områden där det finns behov av kvalitetsförbättringar. Dåligt. Valfrihet är viktigt, men det finns andra ämnen som är viktigare att ha som obligatoriska. 2. Borde det vara möjligt att spara i enskilda aktier inom ramen för det svenska PPM-systemet? Vi vill avskaffa PPM-systemet. ska inte kunna spekulera bort sin pension. Det är positivt att individens frihet att välja själv ökar, men det är viktigare att pensionssparande har en mer långsiktig och generell karaktär. 3. Hur viktigt är det att svenska börsbolag styrs av svenska intressen, det vill säga svenska privatpersoner och svenska organisationer? Det finns viktiga fördelar med inhemskt ägande, men det centrala är hur pass demokratiskt ägandet är. Det är bra med allmänhetens intresse för den svenska ekonomin, där också aktier ingår. Det viktiga är hur företagen styrs, inte vem som gör detta. Ägandet påverkar dock långsiktigheten när det gäller investeringsviljan i Sverige. 4. Under de 40 senaste åren har svenska folkets direkta ägande i svenska börsföretag minskat från 70 till 15 procent. Hur bör denna ägarandel utvecklas? Ej svar. Vi strävar efter ägandeformer som demokratiserar, till exempel genom att de anställda i företagen delar ägandet och ansvaret. Den bör öka något. Majoriteten av svenska folket har inte ekonomi för att äga aktier. Det är viktigare att alla får en dräglig tillvaro än att de innehar aktier. Den bör öka något. En mer spridd och decentraliserad ägarbild skulle gynna lokal utveckling och innovationer. 5. Av EU:s 25 medlemsländer har två länder, förutom Sverige, förmögenhetsskatt. Ska förmögenhetsskatten på sparande i aktier och aktiefonder slopas? Förmögenhetsskatten inbringar cirka 5 miljarder kronor årligen, som används till att finansiera vår välfärd. Ja, den bör slopas. Detta är ingen prioriterad fråga för oss. Vi har i dagsläget inte några skarpa förslag för avskaffande av förmögenhetsskatten. 6. Den som säljer aktier i Sverige betalar i dag en kapitalvinstskatt på 30 procent. Många länder har lägre skatt eller ingen skatt alls vid aktieförsäljning. Bör denna skatt sänkas i Sverige? 7. Vad anser ni om Aktiespararnas förslag om investeringskonton för privatpersoner? Så länge pengarna står kvar på kontot ska ingen skatt utgå vid försäljning eller omplacer- Ej svar. Svårt att förstå idén. Förslaget verkar ge upphov till gränsdragningsproblem och kan inbjuda till skatteundandragande. Är osäkra. Skattesystemet ska utformas så att inkomst- och förmögenhetsklyftorna minskar och så att vi kan finansiera en välfärd som omfattar alla. Är osäkra Vid försäljning av aktier ska skatt alltid betalas, oavsett typen av konto. Vi driver i dagsläget inte denna fråga men är öppna för att eventuellt införa en rullande kapitalvinstskatt. Bra förslag. - Nr 11 November

11 Rubrik sidvinjett Namn Efternamn Rubrik Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Moderaterna Bra - Dåligt. Vi prioriterar kärnämnena på gymnasiet och vill inte införa fler ämnen. Mycket bra. Skulle sannolikt göra störst nytta för dem med sämst förutsättningar hemifrån. Dåligt. Gymnasiet är en frivillig skolform, där stor valfrihet utöver de rena basämnena ska råda. Ja. Valfrihet är bra. Spararen får då själv välja hur stor risk han eller hon vill ta. Ja. Direktsparande i aktier och/eller räntebärande papper bör införas så snart det är praktiskt möjligt. Ja. I varje fall borde det utredas om det går att genomföra inom ramen för pensionsöverenskommelsen. Vi vill att det enskilda svenska ägandet av svenska företag ska öka och vill därför lindra dubbelbeskattningen av aktier. Mycket viktigt. Inflytandet över det svenska näringslivets framtid har i allt större utsträckning hamnat i utländska händer. Den utvecklingen måste brytas. Utlänningar måste få äga aktier i svenska företag på samma villkor som svenskar. Vi säger nej till ägarprotektionism. Den bör öka något. Den drastiska nedgången bör väl vara ett resultat av svenskarnas allt större fondinnehav. Den bör öka mycket. Svenska företag behöver fler direkt- och aktiva ägare. Den bör öka mycket. Direktägande på börsen leder till ett starkare civilt samhälle och bättre företagsstyrning. Den bör öka mycket. Vi ser ett värde i att människor ökar sitt sparande och satsar pengar i svenska företag. Ja, den bör slopas. Ja, den bör slopas. Vi vill halvera förmögenhetsskatten för allt sparande 2007 och slopa den före Ja, den bör slopas. Förmögenhetsskatten har bidragit till att svenska företag allt oftare hamnar i utländska händer eller ägs av institutioner. Ja, den bör slopas. Allians för Sverige vill helt avskaffa förmögenhetsskatten under den kommande mandatperioden. Det är inte aktuellt med sänkt kapitalskatt. Däremot vill vi lindra dubbelbeskattningen av aktier. Ja, den bör sänkas. Svensk kapitalbeskattning kan inte i längden avvika alltför mycket från den i vår omvärld. Men andra skadliga skatter måste sänkas först. Först på sikt kan detta göras. I det korta perspektivet prioriterar vi en sänkning av inkomstbeskattningen, främst för låg- och medelinkomsttagare. Bra förslag. Vi föreslår ett individuellt skattefritt nystartskonto med möjlighet att skattefritt spara upp till kronor. Dåligt förslag. Sådana konton låser in sparandet till aktier. Vi vill gynna allt sparande, inte enbart aktiesparande. Bra förslag. Vi har ett förslag till etableringskonto, som kan användas som startkapital i eget företagande. Detta sparande kan utvidgas till andra ändamål. Bra förslag. Vi vill skapa förmånliga villkor för sparare, varför även detta förslag bör kunna tas under övervägande. 2 Nr 11 November 2005

Aktieägandet i Sverige 2007. T-114678 Aktiefrämjandet: Therese Lundstedt Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2008-02-13

Aktieägandet i Sverige 2007. T-114678 Aktiefrämjandet: Therese Lundstedt Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2008-02-13 Aktieägandet i Sverige 2007 T-114678 Aktiefrämjandet: Therese Lundstedt Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2008-02-13 Bakgrund Synovate har på uppdrag av Aktiefrämjandet genomfört en

Läs mer

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87)

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Fi2005/5690 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Inledning (Aktiespararna) har inbjudits att lämna synpunkter på Svårnavigerat?

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

Aktieägandet i Sverige 2005

Aktieägandet i Sverige 2005 Aktieägandet i Sverige 2005 9 december 2005 Arne Modig, Temo Aktieägandet i Sverige Svenska folkets aktieinnehav Vuxnas och barns innehav Årligen sedan 1984 Aktieinnehav - frågeområden Aktier i börsnoterade

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

För ett aktierikare Sverige

För ett aktierikare Sverige För ett aktierikare Sverige Aktiespararnas idépolitiska program 2006 AKTIESPARARNAS idépolitiska program Aktiespararnas idépolitiska program utgår från vår vision och verksamhetsidé (se appendix på sidan

Läs mer

Kärnkraftsopinionen juni 2006

Kärnkraftsopinionen juni 2006 Kärnkraftsopinionen juni 2006 T-112607 Analysgruppen vid KSU: Hans Ehdwall Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: 2006-06-19 Sammanfattning Kärnkraftsopinionen juni 2006 I juni 2006 svarar 85

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 27 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 29 FÖRORD Förord s Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning för enskilda aktieägare

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 25 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden TIMBRO Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Rapport från opinionsundersökning 2 februari 2009 Arne Modig 1 Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Syftet med undersökningen

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Finansdepartementet Fi2005/5690 Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 21 Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Sammanfattning: Aktiespararna är

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

1 980-talet kommer sannolikt av

1 980-talet kommer sannolikt av URBAN BÄCKSTRÖM: Öka det enskilda aktiesparandet! Ägandet av de svenska börsaktierna har under kort tid genomgått en dramatisk omvälvning. 1970 ägde hushållen 55 % av aktierna men nu har de endast drygt

Läs mer

Sverige om tio år T-110515. Datum: 2004-05 - 28

Sverige om tio år T-110515. Datum: 2004-05 - 28 Sverige om tio år T-110515 Dagens Nyheter: Mattias Hermansson TEMO AB: Arne Modig Datum: 2004-05 - 28 Sida 2 Undersökningens genomförande Dagens Nyheter har gett Temo i uppdrag att genomföra en undersökning

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Anställda inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om hot och våld i arbetet

Anställda inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om hot och våld i arbetet Anställda inom och om hot och våld i arbetet T-113216 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: 2006-12-13 Sammanfattning Anställda om hot och våld i arbetet

Läs mer

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013 Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 213 213-4-2 Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) genomfört en kvantitativ

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

Skatteundersökningen En internationell jämförelse i beskattning av kapital

Skatteundersökningen En internationell jämförelse i beskattning av kapital Skatteundersökningen 2016 En internationell jämförelse i beskattning av kapital Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

Rapport BITTRA SVEK ELLER SUR EFTERSMAK. www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00

Rapport BITTRA SVEK ELLER SUR EFTERSMAK. www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Rapport BITTRA SVEK ELLER SUR EFTERSMAK www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Bittra svek eller sur eftersmak De senaste veckorna har präglats av ständiga utspel med nya vallöften från de borgerliga

Läs mer

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Så drabbar Stockholmsskatten

Så drabbar Stockholmsskatten Så drabbar Stockholmsskatten stockholmarna INNEHÅLL Stockholmsskatten Inledning Mer kvar i plånboken för 8 av 10 stockholmare Höjd brytpunkt för tillväxt och ökad sysselsättning Slutsatser Tabell: Stockholmsskatten

Läs mer

Finansdepartementet Drottninggatan 21 103 33 Stockholm E-post: registrator@finance.ministry.se

Finansdepartementet Drottninggatan 21 103 33 Stockholm E-post: registrator@finance.ministry.se Finansdepartementet Drottninggatan 21 103 33 Stockholm E-post: registrator@finance.ministry.se Betänkande (SOU 2004:36) Reformerade egendomsskatter (Bilaga 1: Aktiespararna, Beskattning av enskilt aktieägande

Läs mer

Näringslivets skattefrågor i valet 2014

Näringslivets skattefrågor i valet 2014 696 debatt & kommentar 2014 HANS PETER LARSSON Näringslivets skattefrågor i valet 2014 1 INLEDNING Valrörelsen går nu in i sin slutspurt. Under Almedalsveckan hettade skattefrågan till när Socialdemokraterna

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. " Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier!

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras.  Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier! Liberalism Ideologi = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier! 1. Mellan 1750 och 1850 kom Konservatism Socialism 2. Under 1930-talet

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Kärnkraftsopinionen november 2006

Kärnkraftsopinionen november 2006 Kärnkraftsopinionen november 2006 T-113433 Analysgruppen vid KSU: Hans Ehdwall Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: 2006-11-21 Kärnkraftsopinionen november 2006 Fortsatt mycket positiv kärnkraftsopinion

Läs mer

Ekonomichefer i kommuner i förändring

Ekonomichefer i kommuner i förändring Ekonomichefer i kommuner i förändring Intervjuundersökning hösten 2007 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Projektnummer: S-114417 Datum: 2007-10-09 Bakgrund

Läs mer

Underkänt! Västeråsarnas åsikter om skolan

Underkänt! Västeråsarnas åsikter om skolan Underkänt! arnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Vem vill rösta på ett företagarparti?

Vem vill rösta på ett företagarparti? Juni 2010 Vem vill rösta på ett företagarparti? Innehåll Sammanfattning... 3 Den svenska allmänhetens beredskap att rösta på ett företagarparti... 4 LO-medlemmar positiva till ett företagarparti... 5 Företagarna

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 T-24818 Kontaktpersoner: Aktiefrämjandet: Katja Lager info@aktieframjandet.se, tel: 08-24 33 85 Temo AB: Arne Modig, e-post: arne.modig@temo.se tel: 08 522 330 05 Anna-Karin

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni TV4/NOVUS OPINION VÄLJARBAROMETER - en av de stora väljarbarometrarna i Sverige NOVEMBER Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni I TV4/Novus Opinion

Läs mer

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier:

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Vi undrar vad ni vill göra för oss pensionärer, i första hand hur ni ser på beskattningen av pensionen, men även andra

Läs mer

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

2015-03-24 Karin Nelsson. Kristdemokraterna och olika politiska frågor

2015-03-24 Karin Nelsson. Kristdemokraterna och olika politiska frågor 2015-03-24 Karin Nelsson Kristdemokraterna och olika politiska frågor Kristdemokraterna och olika politiska frågor Sverige Tycker har genomfört en undersökning om olika politiska frågor bland allmänheten

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 2011 1 Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, grundades 1966 i syfte att verka för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga: FFFS 2009:3 Bilaga 1 b Ansökan ägarprövning juridisk person En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga: Finansinspektionen

Läs mer

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. " Utifrån dessa ideologier, bildades. 1. Mellan 1750 och 1850 kom

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras.  Utifrån dessa ideologier, bildades. 1. Mellan 1750 och 1850 kom Ideologi = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. Utifrån dessa ideologier, bildades 1. Mellan 1750 och 1850 kom Liberalism Konservatism Socialism 2. Under 1930-talet kom 3. Under

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Feministiskt initiativ tappar stöd DN/Ipsos väljarbarometer för oktober

Läs mer

Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet

Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Enkät Val 2010 Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Vänsterpartiet Allmänna frågor Fråga 1 Har ert parti tagit fram ett eget konsumentpolitiskt program inför valet? Om ni

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro Resultat Analys av Sverigedemokraternas valresultat Timbro 214-11-18 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var den svenska röstberättigade allmänheten Totalt genomfördes 3888 intervjuer i målgruppen

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringen. Den Nya Välfärden

Allmänhetens uppfattning om invandringen. Den Nya Välfärden Allmänhetens uppfattning om invandringen Den Nya Välfärden 16-03-25 Om undersökningen 4 Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. 4 Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Trots att politiska representanter angett att det finns ett stabilt stöd för projektet med ett Nobel Center på Blasieholmen är inte

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/ DN/Ipsos väljarbarometer december Stockholm, 16/12 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Val idag skulle ge ungefär samma riksdag DN/Ipsos väljarbarometer

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Risk och Framtidstro

Risk och Framtidstro Risk och Framtidstro en rapport om 70 och 80 talisters agerande på bolåne aktie och fondmarknaden under finanskrisen Mika Burman Götz Privatekonom Nordnet Telefon: 08 506 332 18 Mobil: 076 765 44 88 E

Läs mer

Kommun- och landstingspolitik ur ett djurrättsperspektiv Valet 2014

Kommun- och landstingspolitik ur ett djurrättsperspektiv Valet 2014 Kommun- och landstingspolitik ur ett djurrättsperspektiv Valet 2014 Frågor 1. Sedan 1990 har köttkonsumtionen ökat med över 40% vilket har lett till en i stort sett motsvarande ökning av antalet individer

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

Så styrs Sverige. 8 a och c

Så styrs Sverige. 8 a och c Så styrs Sverige 8 a och c Demokrati - Diktatur Demokrati Allmän och lika rösträtt Maktdelning Fria val Parlamentarism Offentlighetsprincip Åsikts-, yttrande- och religionsfrihet Tryckfrihet Rätt att resa

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Andra kvartalet Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot Sparbarometer

Andra kvartalet Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot Sparbarometer 2004-08-25 Sparbarometer Andra kvartalet 2004 Sparbarometern visar hushållens finansiella sparande och skuldsättning över tiden och hur detta sparande fördelats mellan olika sparformer. Den ger dock ingen

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107

Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107 Finansdepartementet Drottninggatan 21 103 33 Stockholm Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107 (Aktiespararna) välkomnar möjligheten att få lämna synpunkter på Kommittén

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Uppvakta regeringen om småföretagens situation Skrivelse av Ewa Samuelsson (kd)

Uppvakta regeringen om småföretagens situation Skrivelse av Ewa Samuelsson (kd) PM 2006 RI (Dnr 305-2168/2005) Uppvakta regeringen om småföretagens situation Skrivelse av Ewa Samuelsson (kd) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Ewa Samuelsson

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Sverige är på väg åt fel håll För första gången menar fler att Sverige är på väg åt fel håll än de som menar att landet är på rätt väg. Detta samtidigt

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 2015

Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 2015 Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 05 Ipsos: David Ahlin, Nicklas Källebring, Gustav Gidenstam Ipsos. 0 Ipsos. All rights All rights reserved.

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Sammanfattning och innehåll Skatten på utdelning höjs till 25 % Förenklingsregeln

Läs mer