'Bi bliotekshogskola a. Specialarbete z16 s TORRR RIT AN NI EN OCH IRLAND. 1 'By &ng London, 1 have. &P m mu& of Ufe as the

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "'Bi bliotekshogskola a. Specialarbete 1977. z16 s TORRR RIT AN NI EN OCH IRLAND. 1 'By &ng London, 1 have. &P m mu& of Ufe as the"

Transkript

1 'Bi bliotekshogskola a. Specialarbete z16 s TORRR RIT AN NI EN OCH IRLAND. 1 'By &ng London, 1 have I &P m mu& of Ufe as the

2 Inledning... o.sid 1 1 Serier...p Monografier : systematiskt uppställda efter regio- ner och platser.. Brittiska öarna...a... England. allmänt... Sydöstra England Södra England... London med Themsen..... Home Counties West C r n t 2... ~ Cotswolds goh Shalcespeare Cowtry...q... Welsh bord er^...,..^^...^^^^...^ East hglia...p...e. Fen Cowtyy.... Midlarid Peaks.....l..e~...o...~..q...*.**...***...**.*..*...****.O..... Yorkshirp Nordvästra England och Lake District... Nordöstra England...e... Wales...e... Skottlmd Irland... Eire...O...O..~...~.~...~...O p Rordirland....;..#...a..be..*..*..... hesordsregister Alfabetiskt författar - och titelregister...

3 XNLEDNING '2 Syftet med detta arbete har varit att förteckna reseguider om Storbritannien och Irland, utgivna.edan För vårt urval har vi använt oss av Utländska nyförvärv och Svensk bokförteckning. All litteratur som vi gatt igenom ar klassificerad under signum Ne (geograf i: ~torbritannien) svårigheterna för oss har varit att utifrh titeln avgöra om en bok ar en reseguide eller en reseskildring.. Man kan ställa vissa krav på en reseguide: att den till exempel behandlar 1. resväg 2. överna-btningsmöjlighet~r 3. utflyktsmål 4. råd av olika slag, t.ex. valuta, pass, visum samt att den ocks% har: 5. ett bra format 6. kartor av god kvqlitet To ett bra register. Vi har under arbetets gång funnit mhga andra informativa böcker, som ej helt Överensstämmer med vår definition p& reseguider, men vi har ända tagit med aven dessa, I första kapitlet har vi förtechat de förlagsserier vi funnit, eftersoin dessa dominerar bland reseguiderna p& v&ra bibliotek. Vidare har vi i kapitel 2 försökt dela upp materialet systematiskt efter olika regi~ner och platser, Kapl.te1 J består av ett ämnesordsregister, som har en avdelning för guider p& svenska. Arbetet avslutas med ett alfabetiskt författar- och titelregister. Vi vill påpeka att detta arbete inte gör några anspråk p& fullständighet.. Borås i december 1977 Ann-Britt Johansson Gunilla Konradsson Margareta Sandberg

4 AA guides // / The Automobile Association. - London, Basingstoke. "The Automobile Associationff i England zer ut guideb~cker, $og i första hand är tänkta för bilturister. Gemensamt för dessa guider ar att de inleds med tydlig inforna.tion om hur man använder guiden. Vadare ar kartmateriale* bra och omfattande. Följande guider har stort format och riktar sig till bilturisten: AA touring guide to England New book of the road Illustrat ed guide to Britain Illustrated road book of Scofland Illustrated road book of Ireland Det förekommer ocksa guider i mindre foraat som kqn varg användbara för alla turister: AA guide to hotels h restaurants in Great Bri$ain AA guide to guesthouses, farmhqyses & inns AA guide to statley homes, castles and gardens AA book of the seaside Treasures of Britain and treasures of Ireland Baedeker //. - Freiburg : Baedeker. Den första reseguiden av Karl Baedeker utkom 1828 och behandlade Rhendalen, däre:ilter har det kommit reseguider &er de flesta länder i Europa, Baedekers böcker utmarks av en mycket stor detaljrikedom och noggrannhet. Bockerna inleds med en allmän introduktion, dar behandlas t,ex. resväg, hotell och logi, kalendarium ch backer och kartor om landet. Därefter följer sjalva guiden som bestgr av uppgjoyda rutter, b%de med bil och/eller tag. Vägarna är mycket noggrannt utmärkta, s% man kan verkligen följa med i boken vilka sevärdheter sam passeras, Större städer är illustrerade med noggranna stadskartor och planskisser över kända byggnader. Man far mycke0 detaljerade uppgifter på hotell, res$auianger och sevärdheter' i texten, En Baedeker ger'ett mycket kompakt intgyck, böckerna saknar illustrationer förutom bra kartor och planskisser. - Fickformatet och detaljrikedomen gör dem bra att ha med p& rexan. Omfattande register avslutar boken, I denna serie ingar: Central England Northern England Southern England Baedeker har aven gett ut en annan serie, lfautoreisefiihrerlf. Fotnot : + Bok märkt med har vi tagit med i serieuppställningen för att ge en helhetsbild av serien, dessa bqcker behandlas inte i senare delar av specialarbetet.

5 Batsford Britain series //. - London : Batsford. 3 * Förlaget Batsford i London ger ut mariga bocker om England, Skottland, Wales och Irland. Deb ar olika förtattare till de olika böclqerna, vilket kan göra att de ar olika Latta eller sv%ra att läsa. Det som utmarker denna serie ar: Omf%nget p% ca. 200 sidor De historiska tillbakablickarna Illustrationerna som ar relativt manga och i sv/v Index i slutet av boken Enligt förordet kan böckerna läsas För sin egen skull, eller användas nar man planerar en resp och SOT guide att sl% upp i nar man befinner sig på platsen. Böckerna kan ha sitt värde d% de utf~rligt beskrlver ett ganska begränsat område. I serien har utkommit böcker som behandlar Zöljande områden: Dorset av Hyams, J. Orkney av llliller, R. Essex av Crouch, M. Somerset av Whitlook, R., Hampshire av Dutton, R. Suffolk av Burke, J o Here"s Ireland av MacMahon, B, Wgles: soyth and west av Kent av Crouch, Mo Hilling, J.B. The Lake district av Bunting, J. Warwickshire av Bird, V. Middlesex av Stevenson, B. Welsh border country av Mountains of Bxit ain av Pyatt, E. Praser, M. Nottinghamshire av Christian, R. Yorkshire av Wood, G,B* Batsford colour books series //. - London : Batsforde Böckerna i denna serie inleds med en introduktion p% ca. 15 sidor, dar författaren ger eq allmän information om det omrade som boken beskriver. Efter introduktionen följer helsidesbilder i färg oeh p.% motsatta sidan st%r det kortf attat on vad bilden föreställer. Volymerna omfattar ca. 50 sidor och det är olika författare till de olika böckerna. Dessa böcker ar ej n%gra raseguider! Jämför med Batsford "in colour" serien. 1 serien ingar: Cornwall av Nanning, P. London av Bogg, G, Cotswolds av Kogg, G, Norfolk av Hepworth, P. Dorset av Hyams, J. Peak diskrict av Unsworth, W. Hampshire av Norwood, J. Shakespeare's coun$y av Hsgg, G. Highlands av Weir, T. Sussex av Glover, J. Lake district av Unsworth, W. Wales av Hughes, C. Batsford Ifin c01our~~ series //. - London : Batsf ord. Denna serie kan jgmföras med Batsïord colour bpoks. Introduktionen ar på ca. 15 sidor och sedan presenteras det aktuella Omr%det med hjälp av helsides färgbilder, med lite text p% motsatta sidan. Formatet på dessa böcker ar större an Batsford colour books. Om dessa b%da serier kan man saga att det absolut inte rör sig om reseguider utan om dyra bladderverk med glattade bilder av Storbritannien.

6 Blue guides //. - London : Benr,. 4. Blue guides ger ett kompakt intryck, böckerna är relativt sqa men tjocka, de sa.knar illustrationer, förutom kartor aqh stadsplan::skisser, som ar av god kvalite och ger mycket detaljerad information. Böckerna i serien ar uppbyggda p& ungefär samma sätt, Fbrsta delen består av allmän information om 2x, rzsvsgar, h~tellr och restaurangkategorier, transportsätt, valuta och andra raktiska upplysningar. I denna första del "nns ocksa sprakliga jämförelser, epokindelningar och obika historiska tabeller för att görenkla forstiielsen au dr historiska begreppen i bokens andra del. Reseguidedelen är uppbyggd kring uppgjorda rutter, där vägar, hotell och sevärdheter beskrivs mycket detal jerat. Blue guides avslutas alltid med utförliga index, böckernas format gör dem lämpliga att ha med i väskan. Nya upplagor av Blue guides utkommer med n%gra f& Ars mellanrum-. I denna serie har i~tkomit: England av Rossister, S, London av Rossister, S. Scotland av Tomes, P, Wales av Rossister, S, guides //. - liandon : Collins. Det ar förlagets förhoppning att "The C~mpanion guidesh skall hjälpa resenärerna i förberedelserna anför en resa, vidare skall guiden vara till hjälp under själva resan och slutligen skall den hjalpa till att göra minnena Invands efter hemkomsten fr%n resan. Dessa syften har man lyckats uppfylla i guiderna, Guiderna beskriver med hj alp av det al j eraqe kartor mycket ingående vad som finns att se av intresse inom ett speciellt områdep Historiska tillbakablickar blandat med problem för omriidet som ar aktuellt idag gör beskrivningen levande. Det förekommer inga upplysningar omövernattningsst allen eller mat stallen, Guiderna ar illustrerade ped sv/v fotografier och böckerna avslutas med ett index över personer och platser. The coast of north-east England ev Seymour, J. The coast of south-east England av Sejmour, J. The coast of south-west England av Seymour, J. Devon & Cornwall a,v Bates, D, East Anglia av Seymour, J. Ireland av Lehane, B. Kent & Sussex av Spence K. London av Piper, D. North Wales av Beazley, E. - Everpan series // - London : J,M.Dept Se London for everyman e_ och Piehler, H, A. : England for everyman. & Sons

7 ~odor's guides //. - London : Hodder & Stoughton. 5. Se Fodor's Great Britain och Fodor's Ireland. Island guide book series //. - Londan : Bew English Library, S e Haining, Peter. The Island series //, - Mewton Abbatt : David & Charles. "The Island seriesu är en diger serie son beskriver öar av olika storlekar i olika världsdelar, 42 böcker har komit ut och ytterligare 14 ar under produktion. Böckerna i denpa serie ar kanske inga direkta reseguider, men de har ett stort allmänt intresse för resenären, Infarmationen man f%r ar av mycket växlande slag, ex. klimat, geologi, manniskorna och speciella historiska, händelser. Iden aven maringslivet och turismen som industri tas med i böckerna. I slutet 4v böckerna finns ett speciellt kapitel, som beskriver respektive ö som turistmål, med olika sevärdheter och rad om logi och utf arder, Böckerna är illustrerade med fina sv/v bilder och enkla kartor. Bra index och en bibliografi, som kan ge tips om f~rtsatt lasning avslutar böcke~na. I serien ingår följande böcker aom behandlar de Brittiska öarqai Achill The holy island of Lindisfarne Ald erney Orkney The Aran islands St Kpda and bther Hebridian islands' The isle oi Ars22 Sark The isle of Bute The isles of SciLly The isle+of ull+ Shetland Guernsey Skye Liandscapes of Bri-tain //. - London : MecMillan. Detta ar guider för den natur- och kulturhistoriskt intresserage turisten, bled hjälp av dessa kan man ingaende studera landskapet och dess tillkomst. Illustrationerna är bra liksom kartorna, av vilka det aven finns sådana som har geologiska aspekter. Första delen av varje,volym har introducerande essäer om landskapens historia. Andra delen innehaller sm& kapit el, vilka finindelar området ytterligare. Varje kapitel har en urvalsbibliografi, förslag p% res- och vandringsvägar samt exempel p% självstudier. Böckerna avslutas med ordlistor, dar geologiska och andra 11svåra17 ord förklayas, samt med ett indexe I serien ingår följande böcker: Cumbria av Millward, R. + East Anglia av Millward, R. South-east England av Millward, R.

8 A Letts guide //. - London : Letts. En serie små praktiska guideböcker i ficlciormat, ssm beh~ndr lar olika för turisten aktuella ämnen, Eftersom böckerna har skrivits av olikz författare sa har de olika utförznde, men alla har mycket bra kartmaterial. I serien ingår följande böcker: + Art treasure:; of London Eat and slyep in London av Bowers, h?. See London What's free in London av Hellman, R. Where to buy $n London av Hellmay, R. Jllchelin, 1974: Great Britain and Irela~d. - London : illichelin Tyre Co Ltd,, 1974 D s. : ill. Michelins röda guideböcker inleds me4 kartor om, t,ex, hur man tar sig till Storbritannien. Den största delen av boken upptas av en hotall- och restaurangbilaga i alfabe5isk ordning efter staderna. De större staderna illustreras med stadgkartor. Hotell och restaurangbilagan inleds med en teckenförklaring t ch ett lexikon p% engelska, Iranska, spanska och tyska, med de enklaste fraserna. Bokens sista kapitel bestar av trafikregley och adresser till olika b%tföretag. Michelins böcker utmarks av stor noggrannhet och detaljrikedom. Kartorna ar många och mycket instruktiva. Michelin, 1974: Greater London : hotels an4 restaurants plan. - London : Nichelin Tyre Go Ltd., s, : ill. Michelins röda Londonguide har ett lämpligt fickformat, den in- 1ed.s med en detaljerad karta över St~rlondon och därefter följer en detaljerad karta över innerstan, med ett noggrannt regist er. Därefter följer hotell- och restaurangguiden med tec)kemförklaring. Restaurangerna ar indelade efter vilken sorts spevialiteter de har, öpgettider och områden. Hotellen finns i alfabetisk ordning i ett register gch ax närmare beskrivna i ett kapitel som ar ippstallt efter områdeng. Boken avslutas med aktuella och användbara adresser. Motoring on regional byways.- Se Trent, Christopher The Nagel travel guide series //. - Geneva : Nagel. S e Great Britain and Ireland. The - new naturalist //. - London : Collins. Se Pearsall, W.H. : The Lake district i i

9 Närbildsserien //. - Stockholm : Generalstabens litografiska anstalt. 74 Denna serie kom ut i mitten av 1960-talet och kan därför tyckas gam-ial. Men vi tyckte att eftersom det i seriens böcker finns s& manga uppgifter av allmannt intre~se, s&. borde den f& komma med. Böckerna saknar ocks% uppgifter on priser och öppettider vilket gör att de h%ller sig längre. Ilan önskar en revision. I serien ingkr: England i närbild av Gauffin B.G. Irland i närbild av aberg A. SkottJand i närbild av Gauffin B.G. Penguin trave11 guid-es //. - London : Pengu-Fn Books. S e Nairn, Ian: Nairn's London. The Portrait series //. - London : Detta ar ingen homogen serie utan det är bara f örlaget, som liar bundit ihop böckerna till en serie,?langa delar ay Great Britain behandlas i dessa böcker, Man kan inte hitta någon röd tråd i böckernas u-bf ormning, i vissa delar som ex. "Isle of Vight", har förfaktaren lagt vikt en vid hist qriska aspekter. Medan däremot i "Channel Islands" delen läggs större vikt vid det moderna samhället, industri, transporter och underhallning. De flesta delarna har en bibliografi och alla hqr ett omfattande indexo Alla böckerna i serien har fina kartor och många pv/v foton. "Portrait seriesn är inga direkta reseguider, men de behandlar så många lika områden i landet och ar relativt nya pran slvtet av 1960-talet och början av 1970-talet, s& har de ett stort varde som utökad läsning om speoiella omraden. I serien ing%r följande bbcker: Portrait of.,. t 4- -t- Aberdeen and Deeside av Grahaa, C Lancast er av Lof thouse, J$ 7. Birningham av Bir$, J, Liverpool av Chanaon, H, + Broads av Day, J. + London river av Cr&cknelI+ p, Burns eounty av Douglas, H. Manchester av Kennedy, M, + Canbridge av Bernst ead, C.R.. New Forest+av Veary- Yitz- Channel islands av Lômpriere, 9, gerald, B. + + Clyde av + House, J. Northumberlapd av Ridley, N. Cornwall av Berry, C, + Pennines av Redfern, R?A. Cotswolds av Brill, E? Quantocks av Waite, V. Dartmoor av Smith, V. Scott county.t- + av Lockhead, M, Devon av Leger-Gordon D. St. Severq av Peel, J,H.Bo B + Dorset av WigWman, R$ Shakespare c ounty av+trewin, J + Dublin av Guiness, P. + Shires av Newman, B, Durham av White, P.A. Skye and the Ouier Heb~ides Edinburgh av Nimrno, I. av Simpson, W,D, + Exmoor av Pell, J.H.B, Snowdonia av Hughes, C. + + Gloucestershire av Ryder, T.A. $urrey av Cracknell, BtE. Highlands av Simpson, W.D. Tharnes av Peel, J.H.B.

10 + Isle of Man av Stenning, E.H. Trent av Lord, P, + 8, Isle of Wight av Wilson, L. W i l t shire. av Scott, P. + Isles of Scilly av Muqord, C. Wye Valley av Fletcher., $.L.V. Lakes av Nicholson, N. Yarkshire av Scott, H.J. The Queen's Scotland //. London : Hodder and Stoughton. Se Tranter, N. Red guides //. - London : Ward Lock, Denna serie kan delas upp i fyra mindre: l. Ward Lock red guides- om Storbritannien och Irland. 2. Ward Lock red guides- om olika ländero Bed tourist guides. 4. Ward Loch leisure guides. Samtliga guider i de olika serierna bar Reginald J, W. Hammond s om ut givar e. I serierna ingår f öl j+nde guider: Barmouth and District Guide to Cork, Cobh, Glengarriff Bournemouth, New porest' and Killarney Britain Highlands of ~cot1an.d' Canterbury and the Kent coast Isle of Wight The Channel Islands Japan Complet e Cotsyolds and Shake- Lake District+ speare County Lake District (av ~adder~ey) C omplet e Devon Littlehmpt on and the west-sus- Complete England sex coast + Complete Ireland Llandudno, Colwyn Bay Complete Scotland Ijondon Complete Scottish lowlands' Norfolk and the ~roads' l- Complete south-east coast Morthern Ireland + Complete Wales N~rthern Scotiand Complete west county Peak diazrict Cornpltte Yorkshjre Portugal Cornwall : north The Thames including Oxford + Cornwall: south Wales north: narthern seqtiob Cornwall: west Wales north: southern section ~otswolds+ + wa~es south+ Tevon: south + Western sc ot land' Dorset coast - Red tourist guides //, - London : Ward Lock. Dessa guider beskriver liks~m Ward Lock red guides hela Storbritannien och Irland. De ar uppbyggda P& samma satt och ger samma uppgifter. Till skillnad från Ward Lock red guides ger Red tourist guides" beskrivningar av t.exo hela Wales eller - hela Skottland. The Regions of Britain //. - London Byre Methuen. Detta ar en serie, som har kommit ut under 1970ntalet, det är inga direkta reseguider, men för den allmannt intresseraap och till förberedelsersa inför resan ar serien nycket bra, Seriens böckersaknar helt praktiska upplysningar. De olika författarng /

11 har varierat inneh%llet i sina böcker, men vissa annen aterkommer, ex. geologi, historia, flora och fauna, arkitektur och konst. Böckernas bildmaterial i sv/v ar veriationsrilct och välvalt, liksom kartorna som ar bra. För den som vill lasn mer, finns det en utmärkt biblioqrafi i varje bok. Till böckernas positiva omdöme kan :an ocksa foga, det mycket detaljerade registret, som gör böckerna lämpliga son uppslagsböcker. Böck:>rna är mycket t~evligt skrivna. De: har hittills kommit UT l1 delar: + Cornvrali North east ~n~lan$' The ~ oswold?' t The Peak Distqict East Anglia Pembrokeshire + The island-s of western Scot- The Pennine dale land: inner and outer Hebrides The Lake District The Scottish Border and Northumb erlaiid The upper Thanes -k 9. Sesams reseguider //. - Stockholm : Aldus/~annier Se Olsson, Jan Olof: Jolo,i London, Semesterserien //. - Stockholm : Generalstabens litografiska anstalt o S e Eider, Preben: &ondon. Shell guider //. - London Shell guider utges av många olika förlag i Zoqdon i manga olika utförande. Det enda som de har gemensamt ar att de har praducerats med hjälp av pengar från oljebolaget Shell. De clika serier som finns ar: The Sheli book of She11 county guid-es Shell guides The Shell guide to Shell guiderna vënder sig framst till den bilburne turisten eftersom de oztast har ett mycket stort och tjockt formar. Alla Shellguider har mycket bra och envaxidbara index. The Shell Book of //, - London : Osprey/Philip. Noble, Frank: The Shell book of : Offa's Dyke Path. och Hogg, Garry: The Shell book o:e : exploring Britain. Shell county guides //. - London : Paber & Faber. Alla Shells county guides, ar uppbyggda p6 samma satt. De inleds j i.!..

12 med en introduktion som tar upp 1andska.pe-t ur olika aspekter? som geologiska, historiska och arkeologiska nrn aven mod-erna synvinklar som framt ida utveckling, industri och transporter tas upp. Bokens andra del omfat-ttar en "gazetteer", soin i alfabetisk ordning tar upp olika orter i landskzpet. De flesta notisernz ar illustrerade med ett eller flera sv/v foton. Ortorna beskrivs ur arkeologisk och kulturhistorisk synvinkel, aven speciella sevärdheter ar medtagna. Man kan följa med i böckerna precis var man befinner sia pga de detalj5rade kartorna, som det hanvisas till från texten, aven relativt sm% orter ar medtagna. Prak5iska upplysningar saknas liksom u2~gjorda rutter. I serien ingar föl jande titlar: Cornwall av Bet j emali j + J. Northumberl2nd, Sharp, Tp Derbyshire av Thoro$d, 8. Oxfordshire av Piper, J. Devon av ifat son, B. Rutland av Xoskins, W.G. Devon av Jellico, A. Shropshire av Moulder, M. 4- Dorset av Pitt-Rive~s, M. Shro~shire av Piper, J. f Essex av Scarfe, B. Soi~.th west Wales av R~es, V. i Gloucestershire av West, Ai Sucfolk av Scarfe, N. + Ikref ordshire au. Versy? D. + West coast of Sco7tland+av Bone, S. The Isle of Wight av Hughes, P. Wilxshire av Verey, D. + IiIid Wales av Verey, D$ ~,Vorcestershire av Lees~Milne, J. Norfolk av Harrod, W, 10. Shell guides //. - London : Ehury Press. Shell guides ar de perfekta guiderna för den bilburne. Böckerna ar skrivna av experter inom respektive onraden och mycket detaljerade. Eftersom böckerna har olika inriktning s& har de annoterars var för sig, qleri det finns vissa drag förutom storleken. Alla guiderna har en system~tislc bibliografi och många bra kartor. Shell guides håller sig aktuella länge eftersom de helt saknar praktiska upplysningar, mam hänvisar istället tilj aktuell allmän information. I serien ingar: Britain Scotland av McLaren, M. England Wales av Vaugham-Thomas, W. Ireland av Killanin, Ifl. The Shell guide to //. - London S e HOQE, G. : The Shell guide to : vievvpaints of England. - This beautiful world //. - Tokyo. S e Kiyomiya, Yumiko: London The -travellers8guide //. - London : Cape. S e Lockley, R. iv, : The Chaenel Islands.

13 Travellers' guide to the British Isles //. London : Darton, Longman & Todd. 19. Serien ar uppbyggd i gazetteer-form, dvs den ar uppstiilld i alfabetisk ordning. Detta gör attden ar lätt att hitta i. De Brittiska öarna ar uppdel~de i ninare o~~~raderi, ed rn s;:li.de for varje område. Varje del inleds med en allrian beskrivnin;: av osirsdet ifraga. Har far man reds p% historia, arkitektur, dialekter, hotell och restauranger, m.m. Efter inledningen beskrivs kort de platser ock orter som ar sevärda. Dessa illustreras av m&nga, nen sma fotografier, både i färq och sv/v. Kartorna i guiderne är nggot otydliga, varfpr de bör kornplet t cras. Varje guide avslutas med en bibliogrsfi. I serien ingar följande böckerb: Cornwall and the isles of The Lake District 4- Scilly + Norf olk Derbyshire and the Peak Dis- Oxford and district i + trict+ The Shakespyare county Devon South Wales The Highla.nds of Scotland snd S~zflf olk e.nd Essex the city of Edinburgh Turen går serien //. - Stockholm : ~ ~~/~ebers. - Denna serie har getts ut under ganska -&nga &r och tacker nu in de flesta av Europas länder och större stader, Serien utmarks av en f arvånznsvart st or det al jrikedom i f örhallande till det lilla, tunna formatet, som böckerna ges ut i. Böckerna inleds med restips om klimat, resväg och restid, darefter följer en kort presentation av landet, folket och historien. I varje del far man ocksa en vias informetion om restauranger, hotell och sevärdheter. Denna lilla bok omfattar ocksa förslag p& olikaturer ordnade regionsvis. Kartorna och de tecknade illustrat50ne~na är informativa fastan de ar i litet format. Bra register, vilket förstärker bokens stora användbarhet finns ocks%. I serien ingh om De Brittiska öarna följanre böcker: England London Skottland och Irland, - Ward Lock leisure guides //. - London : Ward Lock. S e Explore Britain by bicycle Ward Lock red guides-om olika länder //. - London : Ward Lock. S e Britain.

14 Ward Lock red guide:+ om Storbritannien och Irland //. London : Ward Lock. i 51. Dessa guider tacker hela Storbritannien ock Irland. De ar mycket detaljerade och beskriver noggrannt ett mindre omrede. Kartor och st:>ds~laner ar klara och tydliga, och det finns ibland även plancher över byggnader. Illustra~ion~rna ar m&.ga och de bestar av teckningar och fotografier, mest~~dols i sv/v. Bra index finns sist i gu-iderna. Genom att vara koncentrerade till ett ric;dre omrade samt gengrn att ge m%nga uppgift?r om t. ex. resvägar, utflykt smq, hotell, sevardheter, sport, nöjen fyller de en god fanktion som reseguider, De flesta av guiderna revideras med nggr8 ars mellanrum. Wonders of series //. - London : Hodder and Stought~n LT3, V i har hittat tv& böcker av sa,ima författare uppbyggda p& samma satt, därför har böckerna komnit med i dznna del. Författaren har Lagit med sadana sevärdheter som inte är sa valkanda, men and& mycket intressanta. De sevardheter som behandlas ar ofta naturscener, gamla romerska kvarlamningar, skönhetsupplevelserff p% landsbygden som broar, floder, klippor och gamla hus. Böckerna bygger mycket p& de stamn ngar som författarna anser rader p% de olika platserna. Sevärdheterna ar ordnade i nummerordning, alfabetiskt ipom olj.ka regioner. Korta not &s?r om varje sevärdhet, där geografiska laget angen med siffror Som visar till den fina kartbilagan i slutet av boken, SjaJva inneh%llet i notiserna besthr dels av historiska fakta och dels av sägner och kulturella aspekter. Böckerna ar illustrerade med sv/v foton och det finns ocksa ett index över Ifthe Won:Ier~~~. Eftersom böckerna är i stort f~rmat lämpar de sig bast för den bilburne turisten, praktiska upplysningar saknas helt. I serien ing%r: Wonders of Britain av Newby, Eric. 'Nonders of Ireland av Newby, Eric. World cultural guides //. - London : Thames and S e Piper, David: London Your guide series //. - London : Alvln Redman.' --C - Se Rose, H.: Your guide to Ireland.

15 MONOGRAFIER BRITTISKA O A ~ A - AA book of the seaside : a mile-by-mile guide to Britain's coastline / published by Drive Publication Limited for the Automobile Association. - London, s. ; ill. Guiden täcker hela Englands, Skottlands, Wales1 och de större öarnas kuster. Varje omr%de ar beskrivet med en karta.samt med en gazetteer med information om staderna, byarna och stränderna. Boken förklarar bl. a. fenomenet tidvatten ocli har tips om aktiviteter som passar på stränder. Ett bra index avslutar boken, Det finns inga förslag på Övernattningsställen, men det finns angivet om en ort har campingplats. - AA guide to guesthouses, farmhouses & inns, - Basingstoke, s. : ill, Denna guide vänder sig till de turister som vill äta och bo billigt, men bra på sin semester, Guiden börjar med en utt förlig och bra information om vandrarhemmen i England, men dessa ax inte förtecknade. Boken ar delad i fyra huvudavsnitt: England, Wales, Skottland och Irland. I varje del tar man upp a) värdshus, b) bcjndgårdar, c) picknick-amråden. Guiden ar lätt att hitta i. Kartmaterialet ar qycket bra och. formatet &r &dant att aven den icke bilburne turisten kan ha guiden ned sig. I samma, serie finns: AA guide 50 hotels and restaurants.. U guide -to camping and caravanning. 4 to hotels and restaurants in Great Britain and Ire- -3 land : nearly 5000 AA approved hotels and restawants. - Basingstoke, s. : ill. En förteckcing över hotell och restauranger i alfabetisk följd efter ortnamn. Niistan 5000 hotell och restauranger ar förteckr-ade med uppgifter om standard, priser och väganvisningnr. I anslutning till texten finns kartor över större orter och stader. Guiden avslutas med 52 sidor kartor. AA p-ide to stately homes, castles and gardens : over 2000 open to the public. - Basingstoke, 1976, s. : ill. I denna guide hittar man all information som behövs för att planera besök till offentliga byggnader, slott och $rädgårdas, museér, konstgallerier, kyrkor och historiska minnesmärken. Information finns ocks% om platser som t. ex. har smalspårig

16 järnväg eller djurpark. Vigare finns upplysningar om öppethållande, inträdesavgifter, var man kan äta samt en kaytdel. Kartorna omfattar hela England p1u.s Nordirland. I slutet finns bra register över stader och intressanta pla,tser, Formatet ar litet och användbart för alla. Allen, W. : The British Isles in colour ed..- London, I s. : illa - (~atsford Se: Batsford in colour series. in colour series),, Britain / edited by Reginald J. W. Hammond. - London, cop , s. : illa - (~z,rd.~oc.k zed guides). Storbritannien, indelat i 20 lämpliga områden, beskrivs har i gazetteer-form. Dessutom har London, Edinburgh och Glasgow fått egna kapitel. Varje kapitel inleds med en tydlig och bra vägkarta. Sedan följer en kort allmän geografisk och historisk beskrivning av varje "county", som ingår i området, Avdelningarna "Of special interest" beskriver sevärdheter inorp området; och llresorts and centres of hterest" beskriver intressanta byar och städer. I guiden ges inga förslag p& hotell eller restauranger, men val avstånd mellan de olika sevärdheterna samt öppethilllande m.m. Britain in colour / introduction and comrnentsries by R, M. Lockley. - London, s. : illa - (~atsford in colour series). Se: Batsford in colour series. Britain s national parks / edited by Mervyn Bell. - Newton Abbott, s. : ill. I denuia bok presenteras Englands och Skottlands nationalparker (1 l st). Varje park agnas ett kapitel och inom varje kapitel får man reda på parkens historia, hur man. komer dit samt vad som finns att se. Bokens format ar stort. Det finns kartor över områdena, vilka också ar illustrerade med sv/v foton. Exempel p% nationalparker ar Dartmoor, boor; Lake District. 'Castles of Britain. - St. Ives, Huntingdon, s. : illo Detta ar en ytterst kortfattad beskrivning av olika slott i Storbritannien, Boken har delats upp i tre kapitel: England, vari 28 slott beskrivs; Skottland - 24 slott samt Wales - 24 slott. Varje kapitel inleds med dels en ganska otydlig karta, dar-endast slotten ar markerade, dels en inledande sida om landsdelens och dess slotts speciella historia. P% varje uppslag beskrivs sedan %v% slott: halva sidan bestar av en färgbild och andra halvan av text. Detta medför att boken endast kan ses som en introduktion i ämnet samt som komplement till en allmän re seguide.

17 Gourtenay, Ashley : Letls halt awhile in Great Britain 3 authoritative and unbaised guide to the best hotels, inns, and guest houses in England, Scotland, Wales, and the Channel Islands, personally visited and recomclended by the author ed. - London, s. : ill. Denna bok ger främst information om lämpliga hotell. Författaren och hans team har rest runt och besökt olika hotel& och ger har en beskrivning av dem, med priser, läge samt standard angiven och illustrerad med exteriörbild i sv/v. Boken ar indelad i olika sektorer och varje sektor inleds med en kort presentation av omrgdet, i en kort text och en karta. Uppgifter om färdvägar, valuta och mat finns i bokens inledning. Bör att lättare kunna hitta har boken ett bra index. Eftersom det har finns s% många prisuppgifter revidergs boken s t andigt. an Crossleg-Holland, Kevin : Pieces of Land : journeys to eight islands, - London, s. : i11. Boy, St. Agnes, Lindisfarne, Tory, Alderney, Eiggt Lundy och Irishmore är de %tta öar som beskrivs i dqnna bok. Varje ö behandlas i ett eget kapitel, som inleds med en kartao Detta är ingen guidebok, direkt, men förutom en massa olik& f akta, behandlas hist oria, folktro, befolkning, natur och s% speciellt öarnas framtid. Eftersom författaren forskar i gammal folkdiktning, illustreras mariga naturskildingar b%de av fotografier och dikt er. Författaren försöker med denna bok förmedla en förstaelse för 3arna och deras problem och glädje. Dessutom ges rad t il1 turisten, Boken avslutas med en bibliografi för vidare lasning, Explore Britain by bicycle : selected tours through England and Wales / edited by Reginald J. W. Hammond. - London, cog, s. : illa - (wnrd Lock leisure guides). Detta ar en bra guide för cyklister, Den ger m%nga tips p% cykelturer och sevärdhet er n.m, Var je Ifcountytt i England och Wales har sitt eget kapitel* Däri presenteras olika turer, med en vag ut och en annan vag Sevärdheter med historisk anknytning eller av stor skönhet marks ut langs cykel- vägarna. Ned1 emmar ur '!The Cyclist s l T ouring ClubTt har cyklat alla vägarna för att kunna välja ut de som ar minst trafikerade. Det finns ocks% ett kapit el dar cykelutrustning ingående diskuteraso Man blir aven insatt i "The Highway Code" och i "Code on the Countryside" campingplatser i England och Wales finns beskyivnin. Det ges aven råd om olika packning för en cyklist - campingpackning och "vanlig" packning.

18 - 560 s. : ill., Fodor's Great Britain London, cop De tre stora avdelningarna i Fodors guide ar lffacts at your fingert ips", "The British scene" och "The hace of Britain". I den första avdelningen finner man praktisk information sasom "How to reach Britain'', "Arriving in Britain" och "Staying in in Britainf', Har lämnas information om öppe th%llande, priqer och adresser. Det ar framför allt denna del av guiden som revideras varje år. Tyvarr ar stilen i bland sa liten att, den blir svarlast och detta p% den del av guiden dar man vill läsa sig till korrekt information! I "The British scenel! försöker olika författare beskriv3 Britterna och deras land. Exempel på avdelningar under denna rubrik ar: "A mini history of Brit ian" och "The British - portrait of an island peoplell. Den tredje stora avdelningen tar upp "The face of Britain" dvs olika delar av landet behandlas har, London agnas en f järdedel av sidantalet. Man får ipf ormation om hotell, restauranger, museér och shopping. Kart an över London ar liten och otydlig samt saknar index. Skottland, Wales och Nordirland agnas var sitt kapitel. Det som star rim Nordirland ar exakt samaa kapitel som star i Fodor's Ireland Illustrationerna ar i sv/v och färg. Se också: Podor's Ireland s, John : 5000 miles, 3000 locks. - London, s. : illm \ En personligt skriven bok om lyckan av att ha funnit det för författaren basta sättet att tillbringa semestern p%, dvs. i b%t p% n%gon av de m%nga kanaler som genomkorsar England. De 2nda praktiska råd som finns i boken rör båtens utrustning, Det finns en checklista p% saker man bör tänka p% att det finns på b%ten t.ex. plats att sitta när man styr och plats f ör bensindunkar. 162 Gascoigne, Christina : Castles of Britain. - London, s. : ill. I denna "fina" guide över slott och slottsruiner i England, Skottland och Wales (i ett antal av 87 st., utvalda av författaren), får vi presenterat för oss i vackra bilder och trevlig text dessa byggnadsverk och dexs historia. I böajan av boken finns en alfabetisk förteckning över de slott som tas upp. Slotten är sedan utmärkta på kartor ~ver de tre olika omradena. Eoken ger en bra introduktion i ämnet - om man på sin resa ämnar besöka olika slott och vill veta lite om dessa innan man far, Bokens format gör den endast lämplig att ta med för bilturisten. Tyvarr saknas upplysningar om allmänheten har tillträde till slotten.

19 Great Britain and Ireland ed. - Geneva, cop ' 1199 s. - (~he Nagel trave1 guide series) Denna mycket utförliga guide inleds med en allmön informationsdel, vari historia, geografi, industri och handel, jordbruk, konst, arkitektur, planering av resan, resapdet, m.m. har kapitelo Det finns ockel ett kapitel om hur man bast använder guiden. Landet delas seda.n in i 11 delar, vilka i sin tur beskriv8 genom 95 router. Enligt Töyordet, innehaller guiden uppgifter om alla stader, byar och platser med historiskt intresse och vacker natur, Detta ar för a la turister - bilakande, cyklande, fotvandrande, - idrottsintresserade, aff arsman, student er, konstnärer. Guidens?vslut ande kapitel - I1Pract ical informationt1 - ger tips om hotell, restauranger, ambassader, teatrar, biografer, 1n.m. Index finns ocks%, Green, Howard : Guide to the battlefields of Britain and Iyeland, - London, s. : ill. Ett lands historia ar ocks% historien om krig och fältslag. Green, som ar militär, har ekrivit en guide för dem som är intresserade av att besöka de gamla slagfälten i dagens England och Irland. Upps-tallningen ar gjord s& a tt först beskrivs det äldsta *altslaget osv. i'kronologisk ordning. Beskrivningen över slagen ar oftast illustrerad med en skiss olika arméerna och deras rörelser ar utsatta. P& dessa skisser finns också vägnummer utsatta, s& att det ar lätt att finna platsen. Historiska fakta omkring slagen presenteras ocksa. Det finns flera bra register i boken, men kartmaterialet ar tyvärr ej så bra. Typiska engelska byggnader f& nigeltiden Bilder ur "Turen går till England".

20 Hand-picked tours in Britain : daydrives along quiet roads through all parts of the countryside, wi%h halts in historic villages and towns and visits to castles, gardens, follies, and other selected places of interest / published by The Reader's Digest Association Limited. - London, s. : ill. I denna guide presenterar man 152 dagsturer, som till sin uppläggning försöker få med s% mycket som möjligt av det ffbasta" i England, Skottland och Tales. Varje tur har ett eget uppslag, dar det finns en utmark% karta över turen samt mycket vackra illustrationer. Texten och informationen om platserna och sevärdheterna ar trevlig och informativ. Fjorton specie'lla sevärdheter, däribland slott, kyrkor och ett kraftverk, har fatt tv% uppslag var. Dessutom tar boken upp tio promenader i stader av speciellt historiskt och vetenskapligt intresse, exempelvis Oxford, York och Edinburgh. Guiden lanpar sig speciellt för bilturisten p% grund av sitt stora format, Det finns flera bra index och en helhetskarta över England, vilket gör att man latt kan kombinera olika turer till en längre, Guiden saknar helt upplysningar om Övernattningsställen och matställen. + Hell er, Arthur : Gardens to visit in Britain. - London, 1970, 1 O SO : ill. För många turister ar Storbritannien de vackra trädg&rdarnas land, Arthur Hellyer.vil1 genom denna bok ge förslag på tradggrdar, som är varda ett besök. De trädgårdar som ar medtagna har regelbundna öppettider och har olika specialiteter, t, ex. okända blommor, klippningar, statyer eller arkitektur. Boken har dels översiktskartor för olika delar av riket, dar tradgardarna ar utritade, dels exakta kartor över varje tradgård, dar vägnummer och större platser finns utmärkta. I inledningen till varje "tradg%rdsavsnittv finns uppgifter Qm Öppettider, men dessa bor kontrolleras för varje %r, pfipekar vltgivaren, Boken ar, som sig bör, illustrerad med manga och mycket fina bilder, både i färg och sv/v. P% grund av bokens stora format(~4) ar det ingen bok man her med i fickan, men den har ett stort varde och bör finnas med i blomsteralskarens bagage, Inga praktiska upplysningar. Index områdesvis avslutar boken. Billab~? John D A walk through Britain : the delights and hazards of walkhg 1100 miles from Land's End to John OqGroats, - Boston, s. : ill. Hillaby beskriver i denna bok en vandring från Englands sydspets till Skottlands nordspets. En vandrares strapatser beskrivs p% ett fängslande vis. Rad om lämpliga tältplatser och trevliga bykrogar beskrivs också, Boken ar illustrerad med teckningar. P% parmens insidor finns kartor, där man kan följa vandringen.

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter,

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter, Indexering av ett antal facktidskrifter inom ämnet arbetsterapiaför arbetsterapiverksamheten vid Regionsjukhuset i Linkopinq Tidskriften Arbetsterapeuten är det fackliga organet för Förbundet Sveriges

Läs mer

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018!

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! IRLAND Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! Vi reser med buss till Köpenhamn och flyg vidare till Dublin. Under rundresan på Irland,

Läs mer

Focus on English 9. PROVLEKTION: St. Patrick s Day

Focus on English 9. PROVLEKTION: St. Patrick s Day Focus on English 9 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken vilar fokus på strategier, på

Läs mer

Vandra i Skottland. St Cuthbert s Way, 7 nätter Melrose Lindisfarne, 6 vandringsdagar

Vandra i Skottland. St Cuthbert s Way, 7 nätter Melrose Lindisfarne, 6 vandringsdagar St Cuthbert s Way, Melrose Lindisfarne, 7 nätter 1(5) Vandra i Skottland St Cuthbert s Way, 7 nätter Melrose Lindisfarne, 6 vandringsdagar St Cuthbert s way är en underbar led som följer St Cuthberts liv

Läs mer

Norden. Du kommer att få lära dig mer om:

Norden. Du kommer att få lära dig mer om: Norden Nu har det blivit dags att lära oss mer om våra nordiska grannländer. Vi får följa med Holger och Mårtensson på deras resa genom Norden. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de

Läs mer

Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven

Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven Längs New Englands östkust finns städer med prestigefyllda universitet, pampiga byggnader och mycket historia. Innanför ö-och hummerrika CascoBay

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Vandra i England. Cotswold Way, 8 nätter Chipping Campden - Bath, 7 vandringsdagar

Vandra i England. Cotswold Way, 8 nätter Chipping Campden - Bath, 7 vandringsdagar Cotswold way, Chipping Campden Bath, 8 nätter 1(5) Vandra i England Cotswold Way, 8 nätter Chipping Campden - Bath, 7 vandringsdagar Cotswold Way, en av Englands finaste nationella vandringsleder tar dig

Läs mer

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt.

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. Vad vet du om New York? Säkert en hel del, för New York är en stad som många

Läs mer

Torekovs församlings skrifter om ön Läs mer

Torekovs församlings skrifter om ön Läs mer 1 Torekovs församlings skrifter om ön Läs mer Stiftnämndens karta över Hallands Väderö kom ut 1965, samma år som naturparken från 1958 fick beteckningen naturreservat med anledning av en ny naturvårdslag.

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi

Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi Enligt Lgr 11 och kursplanen i geografi ska eleverna ha kunskaper om namngeografi, känna till namn och lägen på Sveriges landskap, samt orter, berg, hav

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Kapstaden med flyg. Kapstaden med flyg. Resan i korthet. Sydafrika. Välkommen till Kapstaden, en av världens vackraste städer.

Kapstaden med flyg. Kapstaden med flyg. Resan i korthet. Sydafrika. Välkommen till Kapstaden, en av världens vackraste städer. Kapstaden med flyg Välkommen till Kapstaden, en av världens vackraste städer. Vid ankomst möts ni på flygplatsen och blir körda till Ert hotell. På eftermiddagen blir Ni upphämtade för en stadsrundtur.

Läs mer

Östra Kanadas höjdpunkter

Östra Kanadas höjdpunkter Östra s höjdpunkter Östra s höjdpunkter Detta är en äventyrlig resa genom östra som kommer stimulera alla sinnen. Resan börjar med upplevelser i s största stad Toronto, sedan följer det charmiga historiska

Läs mer

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden Program NTPR-resan 2007 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden NTPR 2007 dag för dag Lördagen den 2 juni Klockan 8:00 lämnar Stenafärjan Göteborg och då finns vi ombord. 11:15 är vi i Frederikshavn

Läs mer

Fråga. Vad heter konstverket? 1. Assembly. X. Nimis. 2. Vist

Fråga. Vad heter konstverket? 1. Assembly. X. Nimis. 2. Vist Fråga Konst Ett konstverk finns på Kullaberg i Skåne, det är uppfört sedan 980 av Lars Vilks av drivved och fallvirke. Verket är beläget i ett naturreservat och har blivit föremål för legala ingripanden

Läs mer

Club Eriks gastronomiresor kulinarisk weekend på engelska landsbygden

Club Eriks gastronomiresor kulinarisk weekend på engelska landsbygden Club Eriks noga utvalda upplevelser Club Eriks gastronomiresor kulinarisk weekend på engelska landsbygden England Det böljande gröna landskapet i Cotswolds, vackra slott och trädgårdar, idylliska byar

Läs mer

Cykla i Roslagen 400 km cykelförslag

Cykla i Roslagen 400 km cykelförslag Cykla i Roslagen 400 km cykelförslag Cycle in Roslagen 400 km of suggested bike rides CYKLA I ROSLAGEN 400 km cykelförslag Roslagen med sin vackra natur, skimrande skärgård och många sevärdheter är fantastiskt

Läs mer

Formel 1 resor till Spanien & Barcelona guide för resan

Formel 1 resor till Spanien & Barcelona guide för resan Formel 1 resor till Spanien & Barcelona guide för resan 2015 05 29 Inga kommentarer Guide för Formel 1 resor till Spanien & Barcelona Om du inte har varit på Formel 1 resa till Spanien & Barcelona kommer

Läs mer

Avfärd Ankomst Övr Tider Aktivitet Mat Gbg 17:57 Malmö 20:29 Intercity tåg Matsäck tas med för kvällen 17:35 Samling Gbgs Central

Avfärd Ankomst Övr Tider Aktivitet Mat Gbg 17:57 Malmö 20:29 Intercity tåg Matsäck tas med för kvällen 17:35 Samling Gbgs Central Avfärd Ankomst Övr Tider Aktivitet Mat Gbg 17:57 Malmö 20:29 Intercity tåg Matsäck tas med för kvällen 17:35 Samling Gbgs Central 20:45 Kommer till STF vandrarhem Vi handlar och gör ordning smörgås + youghurt

Läs mer

på Bohusläns sockertopp

på Bohusläns sockertopp på Bohusläns sockertopp Martin Fahlén Jimmy Stigh Hans Årebäck 2 Innehåll Förord... 3 Karta över Älgön-Brattön... 4 Linné kryssar nära... 6 Målaren ställer en fråga... 10 Bortom armlängds avstånd... 14

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng English, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: LENB17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-11-01 Gäller fr.o.m.: Hösten 2015 Version: 8 Diarienummer: HLK

Läs mer

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

Storstad, rev och strand

Storstad, rev och strand Storstad, rev och strand En resa till med fokus på storstad och rev på s östkust. En fantastisk kombinationsresa med upplevelser i Sydney, fyra dagars kryssning från Cairns samt fyra dagar sol och bad

Läs mer

Irland Guidad rundresa på svenska Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com

Irland Guidad rundresa på svenska Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com Irland Guidad rundresa på svenska Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - I r l a n d Guidad Rundresa Irland Upptäck Irlands unik kulturarv genom naturliga underverk och längs dramatiska

Läs mer

Boka resan mellan 9/11-8/12 och få 2 för 1 på valfri utflykt till ett maxvärde av 1.400 kr.

Boka resan mellan 9/11-8/12 och få 2 för 1 på valfri utflykt till ett maxvärde av 1.400 kr. Florida och New York Florida och New York Boka resan mellan 9/11-8/12 och få 2 för 1 på valfri utflykt till ett maxvärde av 1.400 kr. Upplev Florida och New York på samma resa. Först har ni sex dagar på

Läs mer

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Alsace & Bourgogne Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - A l s a c e o c h B o u r g o g n e Alsace och Bourgogne - Guidad Rundresa Upptäck de pittoreska vinregionerna

Läs mer

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN OM SERIEN Filmserien Europas huvudstäder är en filmserie som handlar om just huvudstäderna i Europa och dess betydelse för sitt land och Europa. t med filmerna är att ge en

Läs mer

Gustaf Sjöberg, Kulturgeografiska institutionen Uppsala Universitet

Gustaf Sjöberg, Kulturgeografiska institutionen Uppsala Universitet Det stod en bod på stranden 2x45 min Gotland som besöksplats under 150 år 1860-1939, 1945-2010 Transporterna Turistdestinationen Gotland; Vad är det? Turismen på Gotland idag Fördelar och nackdelar Aktuell

Läs mer

GOOD STUFF GOLD 2. PROVLEKTION: A pink jellyfish

GOOD STUFF GOLD 2. PROVLEKTION: A pink jellyfish GOOD STUFF GOLD Lek och glädje helt enkelt! Good Stuff GOLD är just guld för dina elever. Med massor av uppmuntrande övningar, glada sånger och ramsor vågar alla testa sina vingar på det nya språket. Den

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

Nord Irland Dublin Lands End 2009-07-03 2009-07-21

Nord Irland Dublin Lands End 2009-07-03 2009-07-21 Nord Irland Dublin Lands End 2009-07-03 2009-07-21 Seglar ifrån Islay och lämnar whiskey-mekat bakom oss. Vi går tidigt på morgonen närmare 06:00 för att få tidvattnen + ström att passa. Vi går för motor

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Pembrokeshire Coast Path, St David s St Dogmaels, 6 nätter 1(5) Vandra i Wales

Pembrokeshire Coast Path, St David s St Dogmaels, 6 nätter 1(5) Vandra i Wales Pembrokeshire Coast Path, St David s St Dogmaels, 6 nätter 1(5) Vandra i Wales Pembrokeshire Coast Path, norra delen St David s St Dogmaels, 6 nätter Pembrokeshire Coast Path är en 298 km lång led som

Läs mer

Hotel Strandly Skagen

Hotel Strandly Skagen Hotel Strandly Skagen Hotellet erbjuder Hotel Strandly Skagen har en trevlig "Skagenatmosfär" med traditioner och fantasktisk service på ett familjärt och rart sätt. Både hotellet och restaurangen är nyrenoverade

Läs mer

Med bil i New England

Med bil i New England Med bil i New England Nordöstra är så mycket mer än bara New York. Tyvärr är det många som inte hittar till dessa nordöstliga stater även kallade New England. Men här väntar både spännande städer, vacker

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Great Ocean Road i bil

Great Ocean Road i bil Great Ocean Road i bil Spendera fem hela dagar på en av s mest spektakulära kuststräckor och upplev den omtalade Great Ocean Road. Längs vägen får ni se "De tolv apostlarna", uppleva regnskog med ett rikt

Läs mer

Vandring på Maria Island

Vandring på Maria Island Vandring på Maria Island Den tasmanska naturen är något helt speciellt och upplevs allra bäst på plats i någon av nationalparkerna. Önskar ni några avkopplande dagar omgivna av en natur i en klass för

Läs mer

Weekend i Washington DC

Weekend i Washington DC Weekend i Washington DC Weekendresa till Washington D.C. med besök till stadens alla sevärdheter. På denna resa till Washington D.C. får ni åka båt på Potomacfloden till Mount Vernon, ni ser kända monument

Läs mer

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka.

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka. SKOTTLANDSRESAN Året var 1984 och vi var 4 st. killar som för första gången skulle åka på Mc-semester. Hela våren hade gått åt till att planera resan, beställa färjebiljetter med hjälp av resebyrån i Mariestad,

Läs mer

Great Ocean Road i bil

Great Ocean Road i bil Great Ocean Road i bil Spendera fem hela dagar på en av s mest spektakulära kuststräckor och upplev den omtalade Great Ocean Road. Längs vägen får ni se "De tolv apostlarna", uppleva regnskog med ett rikt

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Florida och New York. Florida och New York. Resan i korthet USA

Florida och New York. Florida och New York. Resan i korthet USA Florida och New York Florida och New York Upplev Florida och New York på samma resa. Först har ni sex dagar på Miami Beach. Sola och bada på den berömda stranden, njut av stämningen längs Ocean Drive under

Läs mer

Vandra i Skottland. Great Glen Way, 7 nätter Fort William Inverness, 6 vandringsdagar

Vandra i Skottland. Great Glen Way, 7 nätter Fort William Inverness, 6 vandringsdagar Great Glen Way, Fort William Inverness, 7 nätter 1(5) Vandra i Skottland Great Glen Way, 7 nätter Fort William Inverness, 6 vandringsdagar Great Glen Way är en underbar vandring från Fort William genom

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Skottland Guidad Kulturrundresa på svenska Max. 8 resenärer

Skottland Guidad Kulturrundresa på svenska Max. 8 resenärer Skottland Guidad Kulturrundresa på svenska Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - S k o t t l a n d Guidad Rundresa - Kulturrundresa Skottland - (max. 8 resenärer) Upplev de pittoreska

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Denna magnifika och natursköna kuststräcka är ett absolut måste för alla naturälskare och semesterfirare.

Denna magnifika och natursköna kuststräcka är ett absolut måste för alla naturälskare och semesterfirare. Garden Route med bil Denna magnifika och natursköna kuststräcka är ett absolut måste för alla naturälskare och semesterfirare. Turen börjar i Kapstaden och slutar i antingen Knysna eller om ni kör tillbaka

Läs mer

Hyr segelbåt i Neapelbukten och ta familjen med på segelsemester

Hyr segelbåt i Neapelbukten och ta familjen med på segelsemester Neapelbukten Hyr segelbåt i Neapelbukten och ta familjen med på segelsemester En seglingssemester i Neapelbukten tenderar att fokusera på Amalfikusten och de vackra öarna i den pittoreska napolitanska

Läs mer

St. Lucia The Elephant Coast

St. Lucia The Elephant Coast St. Lucia The Elephant Coast Stranden vid St. Lucia The Elephant Coast på Sydafrikas östkust, sträcker sig från staden St. Lucia i söder till Kosi Bay i norr. En kuststräcka på mer än 200 km, som har varit

Läs mer

Adelaide - Sydney i husbil

Adelaide - Sydney i husbil Adelaide - Sydney i husbil Denna resa till tar dig från vinområdena runt Adelaide via Melbournes nationalparker till Sydneys storstadspuls. Södra erbjuder några av de vackraste naturupplevelserna landet

Läs mer

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod BDA200 Dnr 142/2002-51 Beslutsdatum 2002-06-11 Engelsk benämning Ämne Nivå Konst- och bildvetenskap I Art and visual studies Konst- och bildvetenskap 1 Kursplanen gäller

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

Vad händer på bilden?

Vad händer på bilden? Vad händer på bilden? Till vänster kan man se den offentliga brunnen på Norra Stortorget, skiss av Einar Bager, Malmö Stadsarkiv Vad händer på bilden? Södergatan på 1600-talet, skiss av Einar Bager, Malmö

Läs mer

Upptäck Torsö Vänerns största ö!

Upptäck Torsö Vänerns största ö! Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 2 (10) Upptäck Torsö Vänerns största ö! Torsö är den största ön i Mariestads skärgård. Torsö består av två delar som hänger samman, Torsö och Fågelö.

Läs mer

Hotel Zamek Reszel erbjuder autentiska medeltida rum med modern inredning och möbler designade av den kände skulptören Boleslaw Marschall.

Hotel Zamek Reszel erbjuder autentiska medeltida rum med modern inredning och möbler designade av den kände skulptören Boleslaw Marschall. Zamek Reszel I nordöstra Polen, i Warmiaområdet är Hotel Zamek Reszeal beläget. Hotellet inryms i stadens gamla slott, här erbjuds en unik hotellvistelse med medeltids atmosfär. Tillsammans med familjen

Läs mer

Lärobok Under dina förberedelser för din prövning ska du använda Progress Gold B av Eva Hedencrona och boken finns att köpa på Läromedia.

Lärobok Under dina förberedelser för din prövning ska du använda Progress Gold B av Eva Hedencrona och boken finns att köpa på Läromedia. Våren 2017 Välkommen till prövning i Engelska 6! Målet för kursen är att du allsidigt utvecklar din engelska och självständigt använder språket i olika situationer, såväl formellt som informellt. Särskild

Läs mer

BOKA SOMMARRESAN NU OCH FÅ 500:-I RABATT

BOKA SOMMARRESAN NU OCH FÅ 500:-I RABATT Stora Hawaiiresan BOKA SOMMARRESAN NU OCH FÅ 500:-I RABATT (Resan skall vara bokad och klar senast 28/2 - avresa senast 30/9) I bilagan 9/1 i Svenska Dagbladet står felaktigt pris vid 2 vuxna. Korrekt

Läs mer

Sol & Bad Fort Myers. Sol & Bad Fort Myers. Resan i korthet USA

Sol & Bad Fort Myers. Sol & Bad Fort Myers. Resan i korthet USA Sol & Bad Fort Myers Sol & badsemester vid en av 's bästa stränder. Fort Myers på Floridas västkust är perfekt för en sol och badsemester. Klimatet är varmt och skönt året om, stranden är bland de bästa

Läs mer

Storstad, safari och sol

Storstad, safari och sol Storstad, safari och sol En av våra populärare resor till innehåller det som de flesta som besöker första gången bör uppleva. Man reser till tre olika områden och får ett bra och riktigt intryck av landet.

Läs mer

Weekend i Washington DC

Weekend i Washington DC Weekend i Washington DC Weekendresa till Washington D.C. med besök till stadens alla sevärdheter. På denna resa till Washington D.C. får ni åka båt på Potomacfloden till Mount Vernon, ni ser kända monument

Läs mer

Bodensjön runt 5-13 juli 2016

Bodensjön runt 5-13 juli 2016 Jubileumsresa Ryssbybygdens Buss firar 30 år Bodensjön runt 5-13 juli 2016 Achim Mende/Internationale Bodensee Tourismus GmbH Cykla Bodensjön runt 9 dagar 2016 firar Ryssbybygdens Buss 30 år. Detta firar

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Broome till Darwin med 4WD

Broome till Darwin med 4WD Broome till Darwin med 4WD Kasta er ut på ett stort äventyr med fyrhjulsdriven bil i s nordvästra hörn. Detta resförslag tar er genom steniga vidsträckta ökenlandskap med gamla baobabträd, med högt till

Läs mer

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten.

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten. Källhänvisningar Källhänvisningar görs för att den som läser ditt arbete ska kunna se varifrån du hämtat informationen men också kunna leta fram källan och läsa vidare. Alla källor som du refererar till

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Florida runt i husbil

Florida runt i husbil Florida runt i husbil FLORIDAVECKOR! Boka senast 29/2 och få en dagstur till Everglades påköpet. Med en egen husbil får man mer tid över till att umgås med familjen och man kan tillsammans planera varje

Läs mer

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Marknadsbeskrivningar Några av de faktorer vi tittar på vid val av marknader är gästnattsvolymer, tillväxtpotential, dygnsutlägg samt marknadens kännedom om

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Vandra i Skottland. Skye, 7 nätter Armadale Portree, 6 vandringsdagar

Vandra i Skottland. Skye, 7 nätter Armadale Portree, 6 vandringsdagar Skye, Armadale Portree, 7 nätter 1(5) Vandra i Skottland Skye, 7 nätter Armadale Portree, 6 vandringsdagar Njut av det allra bästa som ön Skye har att erbjuda under en lagom utmanande vandringsvecka. Ön

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Förmågor: Centralt innehåll: Kunskapskrav:

Förmågor: Centralt innehåll: Kunskapskrav: Lpp Geografi år 4 Syfte: Är att tydliggöra hur geografikunskaper kan användas för att lösa problem. Eleverna får följa med Holger och Mortensen på en spännande resa genom Sverige i hopp om att finna en

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Lektion 3 Cykelvägar i din stad

Lektion 3 Cykelvägar i din stad 1 Cykelvägar i din stad Inledning 2 Exercises 6 Del 1: Inhämtning Övning 1: Fördelarna med att cykla 5 Övning 2: Erfarenheter av att cykla 7 Övning 3: Olika delar på en cykel 8 Övning 4: Förberedelse för

Läs mer

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg.

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg. Lättläst svenska Utställningen handlar om musik-instrument i olika länder. Olika instrument är viktiga i olika länder. De är symboler för sitt land. De är national-symboler. 1 Alla länder har en national-sång.

Läs mer

Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten

Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten Club Eriks noga utvalda upplevelser Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten Höga kusten är ett unikt kustområde i Ångermanland som sedan istiden haft en landhöjning på 800 meter, vilket är världsunikt,

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

"Distributed Watchdog System"

Distributed Watchdog System Datavetenskap Emma Henriksson Ola Ekelund Oppositionsrapport på uppsatsen "Distributed Watchdog System" Oppositionsrapport, C-nivå 2005 1 Sammanfattande omdöme på exjobbet Projektet tycks ha varit av

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Villa Balea, Ciudad Quesada och Rojales

Villa Balea, Ciudad Quesada och Rojales Villa Balea, Ciudad Quesada och Rojales Villa Balea, i villastaden Ciudad Quesada, köptes av familjen Olsson för a= förverkliga drömmen a= ha en bostad i solen med egen trädgård och pool, bredvid en golbana

Läs mer

Ienecopia utställare Senast uppdaterad 2009-07-31

Ienecopia utställare Senast uppdaterad 2009-07-31 Ienecopia utställare Senast uppdaterad 2009-07-31 Ienecopia 2009 startsidan för Ienecopia 2009 finns här Utställare i alfabetisk ordning - längre ned finns mer utförlig information och då i nummerordning

Läs mer

Förslag Bröllopsresa Australien

Förslag Bröllopsresa Australien Förslag Bröllopsresa Förslag Bröllopsresa Vi har satt samman ett paket på cirka två veckor där ni blir bortskämda med bra boende och utsökt mat men också med flera spännande upplevelser. Denna bröllopsresa

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

Sydafrika. East London och Kapstaden. Avresa: 7/3 2012 15 dagar

Sydafrika. East London och Kapstaden. Avresa: 7/3 2012 15 dagar Sydafrika East London och Kapstaden Avresa: 7/3 2012 15 dagar Dag 1 (Sandviken) - Gävle - Johannesburg Vår resa börjar kl 11.30 med att hämta resenärer i Sandviken. Vi åker vidare via Gävle till Arlanda

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer. Namn: Andrea Renström Resa: Arizona Datum: 9/3 2014 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: -underbar stuga, sängarna är jättesköna. Städning varje dag om man vill. Kommentar maten: Maten är grymt god.

Läs mer

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur Kulturen Text: Karin Schönberg Foto: Viveca Ohlsson och Lars Westrup FÖREMÅLEN OMKRING OSS handlar om föremålens designhistoria under 1900- talet.

Läs mer