'Bi bliotekshogskola a. Specialarbete z16 s TORRR RIT AN NI EN OCH IRLAND. 1 'By &ng London, 1 have. &P m mu& of Ufe as the

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "'Bi bliotekshogskola a. Specialarbete 1977. z16 s TORRR RIT AN NI EN OCH IRLAND. 1 'By &ng London, 1 have. &P m mu& of Ufe as the"

Transkript

1 'Bi bliotekshogskola a. Specialarbete z16 s TORRR RIT AN NI EN OCH IRLAND. 1 'By &ng London, 1 have I &P m mu& of Ufe as the

2 Inledning... o.sid 1 1 Serier...p Monografier : systematiskt uppställda efter regio- ner och platser.. Brittiska öarna...a... England. allmänt... Sydöstra England Södra England... London med Themsen..... Home Counties West C r n t 2... ~ Cotswolds goh Shalcespeare Cowtry...q... Welsh bord er^...,..^^...^^^^...^ East hglia...p...e. Fen Cowtyy.... Midlarid Peaks.....l..e~...o...~..q...*.**...***...**.*..*...****.O..... Yorkshirp Nordvästra England och Lake District... Nordöstra England...e... Wales...e... Skottlmd Irland... Eire...O...O..~...~.~...~...O p Rordirland....;..#...a..be..*..*..... hesordsregister Alfabetiskt författar - och titelregister...

3 XNLEDNING '2 Syftet med detta arbete har varit att förteckna reseguider om Storbritannien och Irland, utgivna.edan För vårt urval har vi använt oss av Utländska nyförvärv och Svensk bokförteckning. All litteratur som vi gatt igenom ar klassificerad under signum Ne (geograf i: ~torbritannien) svårigheterna för oss har varit att utifrh titeln avgöra om en bok ar en reseguide eller en reseskildring.. Man kan ställa vissa krav på en reseguide: att den till exempel behandlar 1. resväg 2. överna-btningsmöjlighet~r 3. utflyktsmål 4. råd av olika slag, t.ex. valuta, pass, visum samt att den ocks% har: 5. ett bra format 6. kartor av god kvqlitet To ett bra register. Vi har under arbetets gång funnit mhga andra informativa böcker, som ej helt Överensstämmer med vår definition p& reseguider, men vi har ända tagit med aven dessa, I första kapitlet har vi förtechat de förlagsserier vi funnit, eftersoin dessa dominerar bland reseguiderna p& v&ra bibliotek. Vidare har vi i kapitel 2 försökt dela upp materialet systematiskt efter olika regi~ner och platser, Kapl.te1 J består av ett ämnesordsregister, som har en avdelning för guider p& svenska. Arbetet avslutas med ett alfabetiskt författar- och titelregister. Vi vill påpeka att detta arbete inte gör några anspråk p& fullständighet.. Borås i december 1977 Ann-Britt Johansson Gunilla Konradsson Margareta Sandberg

4 AA guides // / The Automobile Association. - London, Basingstoke. "The Automobile Associationff i England zer ut guideb~cker, $og i första hand är tänkta för bilturister. Gemensamt för dessa guider ar att de inleds med tydlig inforna.tion om hur man använder guiden. Vadare ar kartmateriale* bra och omfattande. Följande guider har stort format och riktar sig till bilturisten: AA touring guide to England New book of the road Illustrat ed guide to Britain Illustrated road book of Scofland Illustrated road book of Ireland Det förekommer ocksa guider i mindre foraat som kqn varg användbara för alla turister: AA guide to hotels h restaurants in Great Bri$ain AA guide to guesthouses, farmhqyses & inns AA guide to statley homes, castles and gardens AA book of the seaside Treasures of Britain and treasures of Ireland Baedeker //. - Freiburg : Baedeker. Den första reseguiden av Karl Baedeker utkom 1828 och behandlade Rhendalen, däre:ilter har det kommit reseguider &er de flesta länder i Europa, Baedekers böcker utmarks av en mycket stor detaljrikedom och noggrannhet. Bockerna inleds med en allmän introduktion, dar behandlas t,ex. resväg, hotell och logi, kalendarium ch backer och kartor om landet. Därefter följer sjalva guiden som bestgr av uppgjoyda rutter, b%de med bil och/eller tag. Vägarna är mycket noggrannt utmärkta, s% man kan verkligen följa med i boken vilka sevärdheter sam passeras, Större städer är illustrerade med noggranna stadskartor och planskisser över kända byggnader. Man far mycke0 detaljerade uppgifter på hotell, res$auianger och sevärdheter' i texten, En Baedeker ger'ett mycket kompakt intgyck, böckerna saknar illustrationer förutom bra kartor och planskisser. - Fickformatet och detaljrikedomen gör dem bra att ha med p& rexan. Omfattande register avslutar boken, I denna serie ingar: Central England Northern England Southern England Baedeker har aven gett ut en annan serie, lfautoreisefiihrerlf. Fotnot : + Bok märkt med har vi tagit med i serieuppställningen för att ge en helhetsbild av serien, dessa bqcker behandlas inte i senare delar av specialarbetet.

5 Batsford Britain series //. - London : Batsford. 3 * Förlaget Batsford i London ger ut mariga bocker om England, Skottland, Wales och Irland. Deb ar olika förtattare till de olika böclqerna, vilket kan göra att de ar olika Latta eller sv%ra att läsa. Det som utmarker denna serie ar: Omf%nget p% ca. 200 sidor De historiska tillbakablickarna Illustrationerna som ar relativt manga och i sv/v Index i slutet av boken Enligt förordet kan böckerna läsas För sin egen skull, eller användas nar man planerar en resp och SOT guide att sl% upp i nar man befinner sig på platsen. Böckerna kan ha sitt värde d% de utf~rligt beskrlver ett ganska begränsat område. I serien har utkommit böcker som behandlar Zöljande områden: Dorset av Hyams, J. Orkney av llliller, R. Essex av Crouch, M. Somerset av Whitlook, R., Hampshire av Dutton, R. Suffolk av Burke, J o Here"s Ireland av MacMahon, B, Wgles: soyth and west av Kent av Crouch, Mo Hilling, J.B. The Lake district av Bunting, J. Warwickshire av Bird, V. Middlesex av Stevenson, B. Welsh border country av Mountains of Bxit ain av Pyatt, E. Praser, M. Nottinghamshire av Christian, R. Yorkshire av Wood, G,B* Batsford colour books series //. - London : Batsforde Böckerna i denna serie inleds med en introduktion p% ca. 15 sidor, dar författaren ger eq allmän information om det omrade som boken beskriver. Efter introduktionen följer helsidesbilder i färg oeh p.% motsatta sidan st%r det kortf attat on vad bilden föreställer. Volymerna omfattar ca. 50 sidor och det är olika författare till de olika böckerna. Dessa böcker ar ej n%gra raseguider! Jämför med Batsford "in colour" serien. 1 serien ingar: Cornwall av Nanning, P. London av Bogg, G, Cotswolds av Kogg, G, Norfolk av Hepworth, P. Dorset av Hyams, J. Peak diskrict av Unsworth, W. Hampshire av Norwood, J. Shakespeare's coun$y av Hsgg, G. Highlands av Weir, T. Sussex av Glover, J. Lake district av Unsworth, W. Wales av Hughes, C. Batsford Ifin c01our~~ series //. - London : Batsf ord. Denna serie kan jgmföras med Batsïord colour bpoks. Introduktionen ar på ca. 15 sidor och sedan presenteras det aktuella Omr%det med hjälp av helsides färgbilder, med lite text p% motsatta sidan. Formatet på dessa böcker ar större an Batsford colour books. Om dessa b%da serier kan man saga att det absolut inte rör sig om reseguider utan om dyra bladderverk med glattade bilder av Storbritannien.

6 Blue guides //. - London : Benr,. 4. Blue guides ger ett kompakt intryck, böckerna är relativt sqa men tjocka, de sa.knar illustrationer, förutom kartor aqh stadsplan::skisser, som ar av god kvalite och ger mycket detaljerad information. Böckerna i serien ar uppbyggda p& ungefär samma sätt, Fbrsta delen består av allmän information om 2x, rzsvsgar, h~tellr och restaurangkategorier, transportsätt, valuta och andra raktiska upplysningar. I denna första del "nns ocksa sprakliga jämförelser, epokindelningar och obika historiska tabeller för att görenkla forstiielsen au dr historiska begreppen i bokens andra del. Reseguidedelen är uppbyggd kring uppgjorda rutter, där vägar, hotell och sevärdheter beskrivs mycket detal jerat. Blue guides avslutas alltid med utförliga index, böckernas format gör dem lämpliga att ha med i väskan. Nya upplagor av Blue guides utkommer med n%gra f& Ars mellanrum-. I denna serie har i~tkomit: England av Rossister, S, London av Rossister, S. Scotland av Tomes, P, Wales av Rossister, S, guides //. - liandon : Collins. Det ar förlagets förhoppning att "The C~mpanion guidesh skall hjälpa resenärerna i förberedelserna anför en resa, vidare skall guiden vara till hjälp under själva resan och slutligen skall den hjalpa till att göra minnena Invands efter hemkomsten fr%n resan. Dessa syften har man lyckats uppfylla i guiderna, Guiderna beskriver med hj alp av det al j eraqe kartor mycket ingående vad som finns att se av intresse inom ett speciellt områdep Historiska tillbakablickar blandat med problem för omriidet som ar aktuellt idag gör beskrivningen levande. Det förekommer inga upplysningar omövernattningsst allen eller mat stallen, Guiderna ar illustrerade ped sv/v fotografier och böckerna avslutas med ett index över personer och platser. The coast of north-east England ev Seymour, J. The coast of south-east England av Sejmour, J. The coast of south-west England av Seymour, J. Devon & Cornwall a,v Bates, D, East Anglia av Seymour, J. Ireland av Lehane, B. Kent & Sussex av Spence K. London av Piper, D. North Wales av Beazley, E. - Everpan series // - London : J,M.Dept Se London for everyman e_ och Piehler, H, A. : England for everyman. & Sons

7 ~odor's guides //. - London : Hodder & Stoughton. 5. Se Fodor's Great Britain och Fodor's Ireland. Island guide book series //. - Londan : Bew English Library, S e Haining, Peter. The Island series //, - Mewton Abbatt : David & Charles. "The Island seriesu är en diger serie son beskriver öar av olika storlekar i olika världsdelar, 42 böcker har komit ut och ytterligare 14 ar under produktion. Böckerna i denpa serie ar kanske inga direkta reseguider, men de har ett stort allmänt intresse för resenären, Infarmationen man f%r ar av mycket växlande slag, ex. klimat, geologi, manniskorna och speciella historiska, händelser. Iden aven maringslivet och turismen som industri tas med i böckerna. I slutet 4v böckerna finns ett speciellt kapitel, som beskriver respektive ö som turistmål, med olika sevärdheter och rad om logi och utf arder, Böckerna är illustrerade med fina sv/v bilder och enkla kartor. Bra index och en bibliografi, som kan ge tips om f~rtsatt lasning avslutar böcke~na. I serien ingår följande böcker aom behandlar de Brittiska öarqai Achill The holy island of Lindisfarne Ald erney Orkney The Aran islands St Kpda and bther Hebridian islands' The isle oi Ars22 Sark The isle of Bute The isles of SciLly The isle+of ull+ Shetland Guernsey Skye Liandscapes of Bri-tain //. - London : MecMillan. Detta ar guider för den natur- och kulturhistoriskt intresserage turisten, bled hjälp av dessa kan man ingaende studera landskapet och dess tillkomst. Illustrationerna är bra liksom kartorna, av vilka det aven finns sådana som har geologiska aspekter. Första delen av varje,volym har introducerande essäer om landskapens historia. Andra delen innehaller sm& kapit el, vilka finindelar området ytterligare. Varje kapitel har en urvalsbibliografi, förslag p% res- och vandringsvägar samt exempel p% självstudier. Böckerna avslutas med ordlistor, dar geologiska och andra 11svåra17 ord förklayas, samt med ett indexe I serien ingår följande böcker: Cumbria av Millward, R. + East Anglia av Millward, R. South-east England av Millward, R.

8 A Letts guide //. - London : Letts. En serie små praktiska guideböcker i ficlciormat, ssm beh~ndr lar olika för turisten aktuella ämnen, Eftersom böckerna har skrivits av olikz författare sa har de olika utförznde, men alla har mycket bra kartmaterial. I serien ingår följande böcker: + Art treasure:; of London Eat and slyep in London av Bowers, h?. See London What's free in London av Hellman, R. Where to buy $n London av Hellmay, R. Jllchelin, 1974: Great Britain and Irela~d. - London : illichelin Tyre Co Ltd,, 1974 D s. : ill. Michelins röda guideböcker inleds me4 kartor om, t,ex, hur man tar sig till Storbritannien. Den största delen av boken upptas av en hotall- och restaurangbilaga i alfabe5isk ordning efter staderna. De större staderna illustreras med stadgkartor. Hotell och restaurangbilagan inleds med en teckenförklaring t ch ett lexikon p% engelska, Iranska, spanska och tyska, med de enklaste fraserna. Bokens sista kapitel bestar av trafikregley och adresser till olika b%tföretag. Michelins böcker utmarks av stor noggrannhet och detaljrikedom. Kartorna ar många och mycket instruktiva. Michelin, 1974: Greater London : hotels an4 restaurants plan. - London : Nichelin Tyre Go Ltd., s, : ill. Michelins röda Londonguide har ett lämpligt fickformat, den in- 1ed.s med en detaljerad karta över St~rlondon och därefter följer en detaljerad karta över innerstan, med ett noggrannt regist er. Därefter följer hotell- och restaurangguiden med tec)kemförklaring. Restaurangerna ar indelade efter vilken sorts spevialiteter de har, öpgettider och områden. Hotellen finns i alfabetisk ordning i ett register gch ax närmare beskrivna i ett kapitel som ar ippstallt efter områdeng. Boken avslutas med aktuella och användbara adresser. Motoring on regional byways.- Se Trent, Christopher The Nagel travel guide series //. - Geneva : Nagel. S e Great Britain and Ireland. The - new naturalist //. - London : Collins. Se Pearsall, W.H. : The Lake district i i

9 Närbildsserien //. - Stockholm : Generalstabens litografiska anstalt. 74 Denna serie kom ut i mitten av 1960-talet och kan därför tyckas gam-ial. Men vi tyckte att eftersom det i seriens böcker finns s& manga uppgifter av allmannt intre~se, s&. borde den f& komma med. Böckerna saknar ocks% uppgifter on priser och öppettider vilket gör att de h%ller sig längre. Ilan önskar en revision. I serien ingkr: England i närbild av Gauffin B.G. Irland i närbild av aberg A. SkottJand i närbild av Gauffin B.G. Penguin trave11 guid-es //. - London : Pengu-Fn Books. S e Nairn, Ian: Nairn's London. The Portrait series //. - London : Detta ar ingen homogen serie utan det är bara f örlaget, som liar bundit ihop böckerna till en serie,?langa delar ay Great Britain behandlas i dessa böcker, Man kan inte hitta någon röd tråd i böckernas u-bf ormning, i vissa delar som ex. "Isle of Vight", har förfaktaren lagt vikt en vid hist qriska aspekter. Medan däremot i "Channel Islands" delen läggs större vikt vid det moderna samhället, industri, transporter och underhallning. De flesta delarna har en bibliografi och alla hqr ett omfattande indexo Alla böckerna i serien har fina kartor och många pv/v foton. "Portrait seriesn är inga direkta reseguider, men de behandlar så många lika områden i landet och ar relativt nya pran slvtet av 1960-talet och början av 1970-talet, s& har de ett stort varde som utökad läsning om speoiella omraden. I serien ing%r följande bbcker: Portrait of.,. t 4- -t- Aberdeen and Deeside av Grahaa, C Lancast er av Lof thouse, J$ 7. Birningham av Bir$, J, Liverpool av Chanaon, H, + Broads av Day, J. + London river av Cr&cknelI+ p, Burns eounty av Douglas, H. Manchester av Kennedy, M, + Canbridge av Bernst ead, C.R.. New Forest+av Veary- Yitz- Channel islands av Lômpriere, 9, gerald, B. + + Clyde av + House, J. Northumberlapd av Ridley, N. Cornwall av Berry, C, + Pennines av Redfern, R?A. Cotswolds av Brill, E? Quantocks av Waite, V. Dartmoor av Smith, V. Scott county.t- + av Lockhead, M, Devon av Leger-Gordon D. St. Severq av Peel, J,H.Bo B + Dorset av WigWman, R$ Shakespare c ounty av+trewin, J + Dublin av Guiness, P. + Shires av Newman, B, Durham av White, P.A. Skye and the Ouier Heb~ides Edinburgh av Nimrno, I. av Simpson, W,D, + Exmoor av Pell, J.H.B, Snowdonia av Hughes, C. + + Gloucestershire av Ryder, T.A. $urrey av Cracknell, BtE. Highlands av Simpson, W.D. Tharnes av Peel, J.H.B.

10 + Isle of Man av Stenning, E.H. Trent av Lord, P, + 8, Isle of Wight av Wilson, L. W i l t shire. av Scott, P. + Isles of Scilly av Muqord, C. Wye Valley av Fletcher., $.L.V. Lakes av Nicholson, N. Yarkshire av Scott, H.J. The Queen's Scotland //. London : Hodder and Stoughton. Se Tranter, N. Red guides //. - London : Ward Lock, Denna serie kan delas upp i fyra mindre: l. Ward Lock red guides- om Storbritannien och Irland. 2. Ward Lock red guides- om olika ländero Bed tourist guides. 4. Ward Loch leisure guides. Samtliga guider i de olika serierna bar Reginald J, W. Hammond s om ut givar e. I serierna ingår f öl j+nde guider: Barmouth and District Guide to Cork, Cobh, Glengarriff Bournemouth, New porest' and Killarney Britain Highlands of ~cot1an.d' Canterbury and the Kent coast Isle of Wight The Channel Islands Japan Complet e Cotsyolds and Shake- Lake District+ speare County Lake District (av ~adder~ey) C omplet e Devon Littlehmpt on and the west-sus- Complete England sex coast + Complete Ireland Llandudno, Colwyn Bay Complete Scotland Ijondon Complete Scottish lowlands' Norfolk and the ~roads' l- Complete south-east coast Morthern Ireland + Complete Wales N~rthern Scotiand Complete west county Peak diazrict Cornpltte Yorkshjre Portugal Cornwall : north The Thames including Oxford + Cornwall: south Wales north: narthern seqtiob Cornwall: west Wales north: southern section ~otswolds+ + wa~es south+ Tevon: south + Western sc ot land' Dorset coast - Red tourist guides //, - London : Ward Lock. Dessa guider beskriver liks~m Ward Lock red guides hela Storbritannien och Irland. De ar uppbyggda P& samma satt och ger samma uppgifter. Till skillnad från Ward Lock red guides ger Red tourist guides" beskrivningar av t.exo hela Wales eller - hela Skottland. The Regions of Britain //. - London Byre Methuen. Detta ar en serie, som har kommit ut under 1970ntalet, det är inga direkta reseguider, men för den allmannt intresseraap och till förberedelsersa inför resan ar serien nycket bra, Seriens böckersaknar helt praktiska upplysningar. De olika författarng /

11 har varierat inneh%llet i sina böcker, men vissa annen aterkommer, ex. geologi, historia, flora och fauna, arkitektur och konst. Böckernas bildmaterial i sv/v ar veriationsrilct och välvalt, liksom kartorna som ar bra. För den som vill lasn mer, finns det en utmärkt biblioqrafi i varje bok. Till böckernas positiva omdöme kan :an ocksa foga, det mycket detaljerade registret, som gör böckerna lämpliga son uppslagsböcker. Böck:>rna är mycket t~evligt skrivna. De: har hittills kommit UT l1 delar: + Cornvrali North east ~n~lan$' The ~ oswold?' t The Peak Distqict East Anglia Pembrokeshire + The island-s of western Scot- The Pennine dale land: inner and outer Hebrides The Lake District The Scottish Border and Northumb erlaiid The upper Thanes -k 9. Sesams reseguider //. - Stockholm : Aldus/~annier Se Olsson, Jan Olof: Jolo,i London, Semesterserien //. - Stockholm : Generalstabens litografiska anstalt o S e Eider, Preben: &ondon. Shell guider //. - London Shell guider utges av många olika förlag i Zoqdon i manga olika utförande. Det enda som de har gemensamt ar att de har praducerats med hjälp av pengar från oljebolaget Shell. De clika serier som finns ar: The Sheli book of She11 county guid-es Shell guides The Shell guide to Shell guiderna vënder sig framst till den bilburne turisten eftersom de oztast har ett mycket stort och tjockt formar. Alla Shellguider har mycket bra och envaxidbara index. The Shell Book of //, - London : Osprey/Philip. Noble, Frank: The Shell book of : Offa's Dyke Path. och Hogg, Garry: The Shell book o:e : exploring Britain. Shell county guides //. - London : Paber & Faber. Alla Shells county guides, ar uppbyggda p6 samma satt. De inleds j i.!..

12 med en introduktion som tar upp 1andska.pe-t ur olika aspekter? som geologiska, historiska och arkeologiska nrn aven mod-erna synvinklar som framt ida utveckling, industri och transporter tas upp. Bokens andra del omfat-ttar en "gazetteer", soin i alfabetisk ordning tar upp olika orter i landskzpet. De flesta notisernz ar illustrerade med ett eller flera sv/v foton. Ortorna beskrivs ur arkeologisk och kulturhistorisk synvinkel, aven speciella sevärdheter ar medtagna. Man kan följa med i böckerna precis var man befinner sia pga de detalj5rade kartorna, som det hanvisas till från texten, aven relativt sm% orter ar medtagna. Prak5iska upplysningar saknas liksom u2~gjorda rutter. I serien ingar föl jande titlar: Cornwall av Bet j emali j + J. Northumberl2nd, Sharp, Tp Derbyshire av Thoro$d, 8. Oxfordshire av Piper, J. Devon av ifat son, B. Rutland av Xoskins, W.G. Devon av Jellico, A. Shropshire av Moulder, M. 4- Dorset av Pitt-Rive~s, M. Shro~shire av Piper, J. f Essex av Scarfe, B. Soi~.th west Wales av R~es, V. i Gloucestershire av West, Ai Sucfolk av Scarfe, N. + Ikref ordshire au. Versy? D. + West coast of Sco7tland+av Bone, S. The Isle of Wight av Hughes, P. Wilxshire av Verey, D. + IiIid Wales av Verey, D$ ~,Vorcestershire av Lees~Milne, J. Norfolk av Harrod, W, 10. Shell guides //. - London : Ehury Press. Shell guides ar de perfekta guiderna för den bilburne. Böckerna ar skrivna av experter inom respektive onraden och mycket detaljerade. Eftersom böckerna har olika inriktning s& har de annoterars var för sig, qleri det finns vissa drag förutom storleken. Alla guiderna har en system~tislc bibliografi och många bra kartor. Shell guides håller sig aktuella länge eftersom de helt saknar praktiska upplysningar, mam hänvisar istället tilj aktuell allmän information. I serien ingar: Britain Scotland av McLaren, M. England Wales av Vaugham-Thomas, W. Ireland av Killanin, Ifl. The Shell guide to //. - London S e HOQE, G. : The Shell guide to : vievvpaints of England. - This beautiful world //. - Tokyo. S e Kiyomiya, Yumiko: London The -travellers8guide //. - London : Cape. S e Lockley, R. iv, : The Chaenel Islands.

13 Travellers' guide to the British Isles //. London : Darton, Longman & Todd. 19. Serien ar uppbyggd i gazetteer-form, dvs den ar uppstiilld i alfabetisk ordning. Detta gör attden ar lätt att hitta i. De Brittiska öarna ar uppdel~de i ninare o~~~raderi, ed rn s;:li.de for varje område. Varje del inleds med en allrian beskrivnin;: av osirsdet ifraga. Har far man reds p% historia, arkitektur, dialekter, hotell och restauranger, m.m. Efter inledningen beskrivs kort de platser ock orter som ar sevärda. Dessa illustreras av m&nga, nen sma fotografier, både i färq och sv/v. Kartorna i guiderne är nggot otydliga, varfpr de bör kornplet t cras. Varje guide avslutas med en bibliogrsfi. I serien ingar följande böckerb: Cornwall and the isles of The Lake District 4- Scilly + Norf olk Derbyshire and the Peak Dis- Oxford and district i + trict+ The Shakespyare county Devon South Wales The Highla.nds of Scotland snd S~zflf olk e.nd Essex the city of Edinburgh Turen går serien //. - Stockholm : ~ ~~/~ebers. - Denna serie har getts ut under ganska -&nga &r och tacker nu in de flesta av Europas länder och större stader, Serien utmarks av en f arvånznsvart st or det al jrikedom i f örhallande till det lilla, tunna formatet, som böckerna ges ut i. Böckerna inleds med restips om klimat, resväg och restid, darefter följer en kort presentation av landet, folket och historien. I varje del far man ocksa en vias informetion om restauranger, hotell och sevärdheter. Denna lilla bok omfattar ocksa förslag p& olikaturer ordnade regionsvis. Kartorna och de tecknade illustrat50ne~na är informativa fastan de ar i litet format. Bra register, vilket förstärker bokens stora användbarhet finns ocks%. I serien ingh om De Brittiska öarna följanre böcker: England London Skottland och Irland, - Ward Lock leisure guides //. - London : Ward Lock. S e Explore Britain by bicycle Ward Lock red guides-om olika länder //. - London : Ward Lock. S e Britain.

14 Ward Lock red guide:+ om Storbritannien och Irland //. London : Ward Lock. i 51. Dessa guider tacker hela Storbritannien ock Irland. De ar mycket detaljerade och beskriver noggrannt ett mindre omrede. Kartor och st:>ds~laner ar klara och tydliga, och det finns ibland även plancher över byggnader. Illustra~ion~rna ar m&.ga och de bestar av teckningar och fotografier, mest~~dols i sv/v. Bra index finns sist i gu-iderna. Genom att vara koncentrerade till ett ric;dre omrade samt gengrn att ge m%nga uppgift?r om t. ex. resvägar, utflykt smq, hotell, sevardheter, sport, nöjen fyller de en god fanktion som reseguider, De flesta av guiderna revideras med nggr8 ars mellanrum. Wonders of series //. - London : Hodder and Stought~n LT3, V i har hittat tv& böcker av sa,ima författare uppbyggda p& samma satt, därför har böckerna komnit med i dznna del. Författaren har Lagit med sadana sevärdheter som inte är sa valkanda, men and& mycket intressanta. De sevardheter som behandlas ar ofta naturscener, gamla romerska kvarlamningar, skönhetsupplevelserff p% landsbygden som broar, floder, klippor och gamla hus. Böckerna bygger mycket p& de stamn ngar som författarna anser rader p% de olika platserna. Sevärdheterna ar ordnade i nummerordning, alfabetiskt ipom olj.ka regioner. Korta not &s?r om varje sevärdhet, där geografiska laget angen med siffror Som visar till den fina kartbilagan i slutet av boken, SjaJva inneh%llet i notiserna besthr dels av historiska fakta och dels av sägner och kulturella aspekter. Böckerna ar illustrerade med sv/v foton och det finns ocksa ett index över Ifthe Won:Ier~~~. Eftersom böckerna är i stort f~rmat lämpar de sig bast för den bilburne turisten, praktiska upplysningar saknas helt. I serien ing%r: Wonders of Britain av Newby, Eric. 'Nonders of Ireland av Newby, Eric. World cultural guides //. - London : Thames and S e Piper, David: London Your guide series //. - London : Alvln Redman.' --C - Se Rose, H.: Your guide to Ireland.

15 MONOGRAFIER BRITTISKA O A ~ A - AA book of the seaside : a mile-by-mile guide to Britain's coastline / published by Drive Publication Limited for the Automobile Association. - London, s. ; ill. Guiden täcker hela Englands, Skottlands, Wales1 och de större öarnas kuster. Varje omr%de ar beskrivet med en karta.samt med en gazetteer med information om staderna, byarna och stränderna. Boken förklarar bl. a. fenomenet tidvatten ocli har tips om aktiviteter som passar på stränder. Ett bra index avslutar boken, Det finns inga förslag på Övernattningsställen, men det finns angivet om en ort har campingplats. - AA guide to guesthouses, farmhouses & inns, - Basingstoke, s. : ill, Denna guide vänder sig till de turister som vill äta och bo billigt, men bra på sin semester, Guiden börjar med en utt förlig och bra information om vandrarhemmen i England, men dessa ax inte förtecknade. Boken ar delad i fyra huvudavsnitt: England, Wales, Skottland och Irland. I varje del tar man upp a) värdshus, b) bcjndgårdar, c) picknick-amråden. Guiden ar lätt att hitta i. Kartmaterialet ar qycket bra och. formatet &r &dant att aven den icke bilburne turisten kan ha guiden ned sig. I samma, serie finns: AA guide 50 hotels and restaurants.. U guide -to camping and caravanning. 4 to hotels and restaurants in Great Britain and Ire- -3 land : nearly 5000 AA approved hotels and restawants. - Basingstoke, s. : ill. En förteckcing över hotell och restauranger i alfabetisk följd efter ortnamn. Niistan 5000 hotell och restauranger ar förteckr-ade med uppgifter om standard, priser och väganvisningnr. I anslutning till texten finns kartor över större orter och stader. Guiden avslutas med 52 sidor kartor. AA p-ide to stately homes, castles and gardens : over 2000 open to the public. - Basingstoke, 1976, s. : ill. I denna guide hittar man all information som behövs för att planera besök till offentliga byggnader, slott och $rädgårdas, museér, konstgallerier, kyrkor och historiska minnesmärken. Information finns ocks% om platser som t. ex. har smalspårig

16 järnväg eller djurpark. Vigare finns upplysningar om öppethållande, inträdesavgifter, var man kan äta samt en kaytdel. Kartorna omfattar hela England p1u.s Nordirland. I slutet finns bra register över stader och intressanta pla,tser, Formatet ar litet och användbart för alla. Allen, W. : The British Isles in colour ed..- London, I s. : illa - (~atsford Se: Batsford in colour series. in colour series),, Britain / edited by Reginald J. W. Hammond. - London, cop , s. : illa - (~z,rd.~oc.k zed guides). Storbritannien, indelat i 20 lämpliga områden, beskrivs har i gazetteer-form. Dessutom har London, Edinburgh och Glasgow fått egna kapitel. Varje kapitel inleds med en tydlig och bra vägkarta. Sedan följer en kort allmän geografisk och historisk beskrivning av varje "county", som ingår i området, Avdelningarna "Of special interest" beskriver sevärdheter inorp området; och llresorts and centres of hterest" beskriver intressanta byar och städer. I guiden ges inga förslag p& hotell eller restauranger, men val avstånd mellan de olika sevärdheterna samt öppethilllande m.m. Britain in colour / introduction and comrnentsries by R, M. Lockley. - London, s. : illa - (~atsford in colour series). Se: Batsford in colour series. Britain s national parks / edited by Mervyn Bell. - Newton Abbott, s. : ill. I denuia bok presenteras Englands och Skottlands nationalparker (1 l st). Varje park agnas ett kapitel och inom varje kapitel får man reda på parkens historia, hur man. komer dit samt vad som finns att se. Bokens format ar stort. Det finns kartor över områdena, vilka också ar illustrerade med sv/v foton. Exempel p% nationalparker ar Dartmoor, boor; Lake District. 'Castles of Britain. - St. Ives, Huntingdon, s. : illo Detta ar en ytterst kortfattad beskrivning av olika slott i Storbritannien, Boken har delats upp i tre kapitel: England, vari 28 slott beskrivs; Skottland - 24 slott samt Wales - 24 slott. Varje kapitel inleds med dels en ganska otydlig karta, dar-endast slotten ar markerade, dels en inledande sida om landsdelens och dess slotts speciella historia. P% varje uppslag beskrivs sedan %v% slott: halva sidan bestar av en färgbild och andra halvan av text. Detta medför att boken endast kan ses som en introduktion i ämnet samt som komplement till en allmän re seguide.

17 Gourtenay, Ashley : Letls halt awhile in Great Britain 3 authoritative and unbaised guide to the best hotels, inns, and guest houses in England, Scotland, Wales, and the Channel Islands, personally visited and recomclended by the author ed. - London, s. : ill. Denna bok ger främst information om lämpliga hotell. Författaren och hans team har rest runt och besökt olika hotel& och ger har en beskrivning av dem, med priser, läge samt standard angiven och illustrerad med exteriörbild i sv/v. Boken ar indelad i olika sektorer och varje sektor inleds med en kort presentation av omrgdet, i en kort text och en karta. Uppgifter om färdvägar, valuta och mat finns i bokens inledning. Bör att lättare kunna hitta har boken ett bra index. Eftersom det har finns s% många prisuppgifter revidergs boken s t andigt. an Crossleg-Holland, Kevin : Pieces of Land : journeys to eight islands, - London, s. : i11. Boy, St. Agnes, Lindisfarne, Tory, Alderney, Eiggt Lundy och Irishmore är de %tta öar som beskrivs i dqnna bok. Varje ö behandlas i ett eget kapitel, som inleds med en kartao Detta är ingen guidebok, direkt, men förutom en massa olik& f akta, behandlas hist oria, folktro, befolkning, natur och s% speciellt öarnas framtid. Eftersom författaren forskar i gammal folkdiktning, illustreras mariga naturskildingar b%de av fotografier och dikt er. Författaren försöker med denna bok förmedla en förstaelse för 3arna och deras problem och glädje. Dessutom ges rad t il1 turisten, Boken avslutas med en bibliografi för vidare lasning, Explore Britain by bicycle : selected tours through England and Wales / edited by Reginald J. W. Hammond. - London, cog, s. : illa - (wnrd Lock leisure guides). Detta ar en bra guide för cyklister, Den ger m%nga tips p% cykelturer och sevärdhet er n.m, Var je Ifcountytt i England och Wales har sitt eget kapitel* Däri presenteras olika turer, med en vag ut och en annan vag Sevärdheter med historisk anknytning eller av stor skönhet marks ut langs cykel- vägarna. Ned1 emmar ur '!The Cyclist s l T ouring ClubTt har cyklat alla vägarna för att kunna välja ut de som ar minst trafikerade. Det finns ocks% ett kapit el dar cykelutrustning ingående diskuteraso Man blir aven insatt i "The Highway Code" och i "Code on the Countryside" campingplatser i England och Wales finns beskyivnin. Det ges aven råd om olika packning för en cyklist - campingpackning och "vanlig" packning.

18 - 560 s. : ill., Fodor's Great Britain London, cop De tre stora avdelningarna i Fodors guide ar lffacts at your fingert ips", "The British scene" och "The hace of Britain". I den första avdelningen finner man praktisk information sasom "How to reach Britain'', "Arriving in Britain" och "Staying in in Britainf', Har lämnas information om öppe th%llande, priqer och adresser. Det ar framför allt denna del av guiden som revideras varje år. Tyvarr ar stilen i bland sa liten att, den blir svarlast och detta p% den del av guiden dar man vill läsa sig till korrekt information! I "The British scenel! försöker olika författare beskriv3 Britterna och deras land. Exempel på avdelningar under denna rubrik ar: "A mini history of Brit ian" och "The British - portrait of an island peoplell. Den tredje stora avdelningen tar upp "The face of Britain" dvs olika delar av landet behandlas har, London agnas en f järdedel av sidantalet. Man får ipf ormation om hotell, restauranger, museér och shopping. Kart an över London ar liten och otydlig samt saknar index. Skottland, Wales och Nordirland agnas var sitt kapitel. Det som star rim Nordirland ar exakt samaa kapitel som star i Fodor's Ireland Illustrationerna ar i sv/v och färg. Se också: Podor's Ireland s, John : 5000 miles, 3000 locks. - London, s. : illm \ En personligt skriven bok om lyckan av att ha funnit det för författaren basta sättet att tillbringa semestern p%, dvs. i b%t p% n%gon av de m%nga kanaler som genomkorsar England. De 2nda praktiska råd som finns i boken rör båtens utrustning, Det finns en checklista p% saker man bör tänka p% att det finns på b%ten t.ex. plats att sitta när man styr och plats f ör bensindunkar. 162 Gascoigne, Christina : Castles of Britain. - London, s. : ill. I denna "fina" guide över slott och slottsruiner i England, Skottland och Wales (i ett antal av 87 st., utvalda av författaren), får vi presenterat för oss i vackra bilder och trevlig text dessa byggnadsverk och dexs historia. I böajan av boken finns en alfabetisk förteckning över de slott som tas upp. Slotten är sedan utmärkta på kartor ~ver de tre olika omradena. Eoken ger en bra introduktion i ämnet - om man på sin resa ämnar besöka olika slott och vill veta lite om dessa innan man far, Bokens format gör den endast lämplig att ta med för bilturisten. Tyvarr saknas upplysningar om allmänheten har tillträde till slotten.

19 Great Britain and Ireland ed. - Geneva, cop ' 1199 s. - (~he Nagel trave1 guide series) Denna mycket utförliga guide inleds med en allmön informationsdel, vari historia, geografi, industri och handel, jordbruk, konst, arkitektur, planering av resan, resapdet, m.m. har kapitelo Det finns ockel ett kapitel om hur man bast använder guiden. Landet delas seda.n in i 11 delar, vilka i sin tur beskriv8 genom 95 router. Enligt Töyordet, innehaller guiden uppgifter om alla stader, byar och platser med historiskt intresse och vacker natur, Detta ar för a la turister - bilakande, cyklande, fotvandrande, - idrottsintresserade, aff arsman, student er, konstnärer. Guidens?vslut ande kapitel - I1Pract ical informationt1 - ger tips om hotell, restauranger, ambassader, teatrar, biografer, 1n.m. Index finns ocks%, Green, Howard : Guide to the battlefields of Britain and Iyeland, - London, s. : ill. Ett lands historia ar ocks% historien om krig och fältslag. Green, som ar militär, har ekrivit en guide för dem som är intresserade av att besöka de gamla slagfälten i dagens England och Irland. Upps-tallningen ar gjord s& a tt först beskrivs det äldsta *altslaget osv. i'kronologisk ordning. Beskrivningen över slagen ar oftast illustrerad med en skiss olika arméerna och deras rörelser ar utsatta. P& dessa skisser finns också vägnummer utsatta, s& att det ar lätt att finna platsen. Historiska fakta omkring slagen presenteras ocksa. Det finns flera bra register i boken, men kartmaterialet ar tyvärr ej så bra. Typiska engelska byggnader f& nigeltiden Bilder ur "Turen går till England".

20 Hand-picked tours in Britain : daydrives along quiet roads through all parts of the countryside, wi%h halts in historic villages and towns and visits to castles, gardens, follies, and other selected places of interest / published by The Reader's Digest Association Limited. - London, s. : ill. I denna guide presenterar man 152 dagsturer, som till sin uppläggning försöker få med s% mycket som möjligt av det ffbasta" i England, Skottland och Tales. Varje tur har ett eget uppslag, dar det finns en utmark% karta över turen samt mycket vackra illustrationer. Texten och informationen om platserna och sevärdheterna ar trevlig och informativ. Fjorton specie'lla sevärdheter, däribland slott, kyrkor och ett kraftverk, har fatt tv% uppslag var. Dessutom tar boken upp tio promenader i stader av speciellt historiskt och vetenskapligt intresse, exempelvis Oxford, York och Edinburgh. Guiden lanpar sig speciellt för bilturisten p% grund av sitt stora format, Det finns flera bra index och en helhetskarta över England, vilket gör att man latt kan kombinera olika turer till en längre, Guiden saknar helt upplysningar om Övernattningsställen och matställen. + Hell er, Arthur : Gardens to visit in Britain. - London, 1970, 1 O SO : ill. För många turister ar Storbritannien de vackra trädg&rdarnas land, Arthur Hellyer.vil1 genom denna bok ge förslag på tradggrdar, som är varda ett besök. De trädgårdar som ar medtagna har regelbundna öppettider och har olika specialiteter, t, ex. okända blommor, klippningar, statyer eller arkitektur. Boken har dels översiktskartor för olika delar av riket, dar tradgardarna ar utritade, dels exakta kartor över varje tradgård, dar vägnummer och större platser finns utmärkta. I inledningen till varje "tradg%rdsavsnittv finns uppgifter Qm Öppettider, men dessa bor kontrolleras för varje %r, pfipekar vltgivaren, Boken ar, som sig bör, illustrerad med manga och mycket fina bilder, både i färg och sv/v. P% grund av bokens stora format(~4) ar det ingen bok man her med i fickan, men den har ett stort varde och bör finnas med i blomsteralskarens bagage, Inga praktiska upplysningar. Index områdesvis avslutar boken. Billab~? John D A walk through Britain : the delights and hazards of walkhg 1100 miles from Land's End to John OqGroats, - Boston, s. : ill. Hillaby beskriver i denna bok en vandring från Englands sydspets till Skottlands nordspets. En vandrares strapatser beskrivs p% ett fängslande vis. Rad om lämpliga tältplatser och trevliga bykrogar beskrivs också, Boken ar illustrerad med teckningar. P% parmens insidor finns kartor, där man kan följa vandringen.

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Fråga. Vad heter konstverket? 1. Assembly. X. Nimis. 2. Vist

Fråga. Vad heter konstverket? 1. Assembly. X. Nimis. 2. Vist Fråga Konst Ett konstverk finns på Kullaberg i Skåne, det är uppfört sedan 980 av Lars Vilks av drivved och fallvirke. Verket är beläget i ett naturreservat och har blivit föremål för legala ingripanden

Läs mer

Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven

Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven Längs New Englands östkust finns städer med prestigefyllda universitet, pampiga byggnader och mycket historia. Innanför ö-och hummerrika CascoBay

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Pembrokeshire Coast Path, St David s St Dogmaels, 6 nätter 1(5) Vandra i Wales

Pembrokeshire Coast Path, St David s St Dogmaels, 6 nätter 1(5) Vandra i Wales Pembrokeshire Coast Path, St David s St Dogmaels, 6 nätter 1(5) Vandra i Wales Pembrokeshire Coast Path, norra delen St David s St Dogmaels, 6 nätter Pembrokeshire Coast Path är en 298 km lång led som

Läs mer

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden Program NTPR-resan 2007 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden NTPR 2007 dag för dag Lördagen den 2 juni Klockan 8:00 lämnar Stenafärjan Göteborg och då finns vi ombord. 11:15 är vi i Frederikshavn

Läs mer

Avfärd Ankomst Övr Tider Aktivitet Mat Gbg 17:57 Malmö 20:29 Intercity tåg Matsäck tas med för kvällen 17:35 Samling Gbgs Central

Avfärd Ankomst Övr Tider Aktivitet Mat Gbg 17:57 Malmö 20:29 Intercity tåg Matsäck tas med för kvällen 17:35 Samling Gbgs Central Avfärd Ankomst Övr Tider Aktivitet Mat Gbg 17:57 Malmö 20:29 Intercity tåg Matsäck tas med för kvällen 17:35 Samling Gbgs Central 20:45 Kommer till STF vandrarhem Vi handlar och gör ordning smörgås + youghurt

Läs mer

Sydafrika. East London och Kapstaden. Avresa: 7/3 2012 15 dagar

Sydafrika. East London och Kapstaden. Avresa: 7/3 2012 15 dagar Sydafrika East London och Kapstaden Avresa: 7/3 2012 15 dagar Dag 1 (Sandviken) - Gävle - Johannesburg Vår resa börjar kl 11.30 med att hämta resenärer i Sandviken. Vi åker vidare via Gävle till Arlanda

Läs mer

Med bil i New England

Med bil i New England Med bil i New England Nordöstra är så mycket mer än bara New York. Tyvärr är det många som inte hittar till dessa nordöstliga stater även kallade New England. Men här väntar både spännande städer, vacker

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

14 dagars resa till Australien med fokus på östkusten och öarna i Queensland. Rundresa med australisk guide.

14 dagars resa till Australien med fokus på östkusten och öarna i Queensland. Rundresa med australisk guide. East Coast Adventure 14 dagars resa till med fokus på östkusten och öarna i Queensland. Rundresa med australisk guide. Höjdpunkter på resan: Brisbane Moreton Island Australia Zoo Fraser Island Airlie Beach

Läs mer

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

på Bohusläns sockertopp

på Bohusläns sockertopp på Bohusläns sockertopp Martin Fahlén Jimmy Stigh Hans Årebäck 2 Innehåll Förord... 3 Karta över Älgön-Brattön... 4 Linné kryssar nära... 6 Målaren ställer en fråga... 10 Bortom armlängds avstånd... 14

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka.

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka. SKOTTLANDSRESAN Året var 1984 och vi var 4 st. killar som för första gången skulle åka på Mc-semester. Hela våren hade gått åt till att planera resan, beställa färjebiljetter med hjälp av resebyrån i Mariestad,

Läs mer

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Alsace & Bourgogne Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - A l s a c e o c h B o u r g o g n e Alsace och Bourgogne - Guidad Rundresa Upptäck de pittoreska vinregionerna

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United Program NTPR-resan 2009 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden 9 januari 2009 NTPR 2009 dag för dag - en preliminär tankeställare Onsdag 10 juni Anglo Bridge kallas DFDS fraktrutt mellan Göteborg

Läs mer

Great Ocean Road i bil

Great Ocean Road i bil Great Ocean Road i bil Spendera fem hela dagar på en av s mest spektakulära kuststräckor och upplev den omtalade Great Ocean Road. Längs vägen får ni se "De tolv apostlarna", uppleva regnskog med ett rikt

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - S k o t t l a n d Kulturrundresa Skottland - Guidad Resa Upplev de pittoreska högländerna med majestätiska

Läs mer

Irlandsresan MMWS 12-17 maj 2010. Resedokument MMWS Irlandsresa 2010. Agenda. Onsdag 12 maj

Irlandsresan MMWS 12-17 maj 2010. Resedokument MMWS Irlandsresa 2010. Agenda. Onsdag 12 maj Resedokument MMWS Irlandsresa 2010 Agenda Onsdag 12 maj Samling Kastrup 08:30, Terminal 2. GLÖM IINTE PASSET!!!!!!!!!! Flyg Köpenhamn Dublin 10:30 11:40 Flight DY3692 Norwegian Airlines Incheckat bagage

Läs mer

Sydafrika. Gourmet & turist paket med All Inclusive 7 eller 14 dagar

Sydafrika. Gourmet & turist paket med All Inclusive 7 eller 14 dagar Sydafrika Gourmet & turist paket med All Inclusive 7 eller 14 dagar Skräddarsytt paket med boende på Ridgemor Villa I svensk regi, måltider på olika restauranger och de flesta sevärdheter kring Kapstaden

Läs mer

Sydafrika. Golf & Gourmet & Turist paket med All Inclusive 7 eller 14 dagar

Sydafrika. Golf & Gourmet & Turist paket med All Inclusive 7 eller 14 dagar Sydafrika Golf & Gourmet & Turist paket med All Inclusive 7 eller 14 dagar Skräddarsytt paket med boende på Ridgemor Villa I svensk regi, måltider på olika restauranger och de flesta sevärdheter kring

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Australiens östkust i bil

Australiens östkust i bil Australiens östkust i bil Just nu bjuder vi på inrikesflyget. Läs mer om höstkampanjen HÄR Res till Australien och dess fantastiska östkust. Vi har bokat flyg, bil och boende -ni upplever på egen hand.

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Sydafrika. Avresa: 7 mars 2015 15 dagar

Sydafrika. Avresa: 7 mars 2015 15 dagar Sydafrika East London och Kapstaden Avresa: 7 mars 2015 15 dagar Vi erbjuder här en unik resa till Sydafrika med Laila Nordfors som reseledare. Laila har på uppdrag av Gävle Kommun haft ett tätt samarbete

Läs mer

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY 2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY Resans arrangör är Safari Classic Rally tillsammans med Rallytravels. En upplevelse av Afrika och des kultur och följa The toughest Rally of the world

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka.

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka. Hem Galleri Turer Om Densils Travels Tjänster Kontakt Densils Travels Turer med fantastiska upplevelser på Sri Lanka Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Whiskyresa till Skottland 21 29 augusti 2010

Whiskyresa till Skottland 21 29 augusti 2010 Whiskyresa till Skottland 21 29 augusti 2010 Mitt namn är Jocum Wigerup, Dooleys Whiskysällskap & Lugnets Whiskyklubb. Tillsammans med Robert van Hal, Whisky Society Skåne, organiserar jag en resa på temat

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av:

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av: Focus on English 7 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Grundtanken är att goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. Fokus vilar på strategier,

Läs mer

Blue Hawaii. Blue Hawaii. Resan i korthet USA

Blue Hawaii. Blue Hawaii. Resan i korthet USA Blue Hawaii Blue Hawaii På denna tur upplever du tre sidor av - det dynamiska och multikulturella New York, det glamorösa Hollywood och slutligen, men inte minst, det tropiska Hawaii, som är ett paradis

Läs mer

Denna magnifika och natursköna kuststräcka är ett absolut måste för alla naturälskare och semesterfirare.

Denna magnifika och natursköna kuststräcka är ett absolut måste för alla naturälskare och semesterfirare. Garden Route med bil Denna magnifika och natursköna kuststräcka är ett absolut måste för alla naturälskare och semesterfirare. Turen börjar i Kapstaden och slutar i antingen Knysna eller om ni kör tillbaka

Läs mer

UPPNÅ ERA FÖRSÄLJNINGSMÅL MED FOTBOLL

UPPNÅ ERA FÖRSÄLJNINGSMÅL MED FOTBOLL UPPNÅ ERA FÖRSÄLJNINGSMÅL MED FOTBOLL LÄTT SÅLT STORA VINST MARGINALER SÄKRA KÖPSYSTEM UTBUD SOM TÄCKER ALLA MÅLGRUPPER PERSONLIG SERVICE FOTBOLL = VÄXANDE TREND VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har

Läs mer

Utbytet i University of Surrey

Utbytet i University of Surrey Utbytet i University of Surrey Elisa Vaskikari Kemiteknik, Åbo Akademi, Åbo, Finland Biosciences, University of Surrey, Guildford, UK 02/2014-06/2014 Erasmus utbytesprogram Jag var på utbyte i University

Läs mer

Följ med BTF till London 25 28 september 2015

Följ med BTF till London 25 28 september 2015 Följ med BTF till London 25 28 september 2015 L O N D O N CALLLING Det finns många olika skäl att åka till Englands huvudstad. På den här resan är vårt mål att gästa ett av världens mest intressanta arkitektkontor

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

Irland. Dublin och andra städer Maj 2015

Irland. Dublin och andra städer Maj 2015 Irland Dublin och andra städer Maj 2015 Medan andra är på väg till jobbet ser vi turister oss omkring i Dublin. Härifrån regeringsbyggnaderna i Dublin styrs idag republiken Irland. Men den långa kampen

Läs mer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer Programförslag Gruppresa Amsterdam Tre nätter för grupper från 10 personer Varmt välkomna till Amsterdam! Upptäck Europas mest pittoreska huvudstad. De mysiga kanalerna och upplysta broarna, kantade av

Läs mer

PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR

PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR Tel. 031-807551 provningar@palace.se VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR GRUNDLÄGGANDE VIN Vi går igenom provningsteknik, avslöjar vinprovarnas "fikonspråk" och grunderna för

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg.

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg. Lättläst svenska Utställningen handlar om musik-instrument i olika länder. Olika instrument är viktiga i olika länder. De är symboler för sitt land. De är national-symboler. 1 Alla länder har en national-sång.

Läs mer

Villa Balea, Ciudad Quesada och Rojales

Villa Balea, Ciudad Quesada och Rojales Villa Balea, Ciudad Quesada och Rojales Villa Balea, i villastaden Ciudad Quesada, köptes av familjen Olsson för a= förverkliga drömmen a= ha en bostad i solen med egen trädgård och pool, bredvid en golbana

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

Whiskyresa till Edinburgh i Skottland 19-22.9 alt. 20-23.9 2013

Whiskyresa till Edinburgh i Skottland 19-22.9 alt. 20-23.9 2013 Whiskyresa till Edinburgh i Skottland 19-22.9 alt. 20-23.9 2013 En av våra dryckesresor på temat whisky kommer i september att gå till Edinburgh i Skottland. Vi har valt att bo i Edinburgh av det enkla

Läs mer

Storstad, rev och strand

Storstad, rev och strand Storstad, rev och strand En fantastisk kombinationsresa med upplevelser i Sydney, fyra dagars kryssning från Cairns samt fyra dagar sol och bad i tropiska norr. En resa för er som vill få ut max av östkusten

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Vattnet i Donau är inte sämre än i Mälaren och folk badar i Donau. Hur det förhåller sig längre nedströms, i de forna öststaterna vet jag inte.

Vattnet i Donau är inte sämre än i Mälaren och folk badar i Donau. Hur det förhåller sig längre nedströms, i de forna öststaterna vet jag inte. Hej alla, Tänk om jag skulle börja detta lilla epos över Donau Radweg med att skriva åk aldrig Donau Radweg med cykel!! Det hade varit katastrofalt. Istället skriver jag till alla cykelfans Åk Donau Radweg

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük Green Park Village BBCG Construction - Akbük Green Park Village Green Park Village har ett utmärkt läge i ett pittoreskt och lugnt område i Akbük med fantastisk havsutsikt åt ena hållet och tallar och

Läs mer

FAR & FLYG & MOR & DOTTER GUIDEBOK FÖR VILSEKOMNA

FAR & FLYG & MOR & DOTTER GUIDEBOK FÖR VILSEKOMNA FAR & FLYG & MOR & DOTTER GUIDEBOK FÖR VILSEKOMNA ALLA TIDERS FLYGRESAS ALLA TIDER Easybus 18:10 mån Gothenburg(GOT), Norwegian Göteborg, Sverige DY 4441 2h 0 19:10 mån Gatwick(LGW), Ekonomiklass min London,

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

NYHETER från Mantra Lingua

NYHETER från Mantra Lingua NYHETER från Mantra Lingua Äntligen finns den nya talande pennan PENpal i lager. PENpal har samma funktioner som RecorderPEN men är enklare att använda, mer robust i utförandet, batterierna är laddningsbara

Läs mer

SAS, San Francisco & bilhyra

SAS, San Francisco & bilhyra SAS, San Francisco & bilhyra MyPlanet har satt samman en resa till Kalifornien under sommarsemestern 2014 (juni och juli) till ett mycket attraktivt pris. Enkelt. Snabbt. Bra pris. Massor av frihet. Vi

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Best Western Stora Hotellet

Best Western Stora Hotellet Best Western Stora Hotellet Best Western Stora Hotellet invigdes redan 1894. Hotellet är beläget mitt i centrala Umeå med utsikt över Umeälven, strandpromenaden och Rådhusparken, endast ett stenkast från

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich 31 maj 8 juni 2014 Följ med på en fantastisk whiskyresa till Skottland. I denna underbara miljö får du prova denna ädla dryck på flera av världens mest uppskattade destillerier. Vi åker över till Islay

Läs mer

The Royal Tour. Dag 1. Avresa från Sverige. Ankomst New Delhi sent på kvällen. Ankomsttransfer och övernattning på Hyatt Regency(5-stjärnigt).

The Royal Tour. Dag 1. Avresa från Sverige. Ankomst New Delhi sent på kvällen. Ankomsttransfer och övernattning på Hyatt Regency(5-stjärnigt). Dag 1 Avresa från Sverige. Ankomst New Delhi sent på kvällen. Ankomsttransfer och övernattning på Hyatt Regency(5-stjärnigt). Hyatt Regency Hotel Dag 2 Informationsträff om dagens olika aktiviteter. Bland

Läs mer

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Tjeckien Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - T j e c k i e n Tjeckien - Guidad Resa Upplev arkitektoniska mästerverk från medeltida, renässans och barocktiden

Läs mer

Förslag Bröllopsresa Australien

Förslag Bröllopsresa Australien Förslag Bröllopsresa Förslag Bröllopsresa Vi har satt samman ett paket på cirka två veckor där ni blir bortskämda med bra boende och utsökt mat men också med flera spännande upplevelser. Denna bröllopsresa

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

Kosta Förlag Katalog 2008

Kosta Förlag Katalog 2008 Kosta Förlag Katalog 2008 Böcker och presenter Prisvärd njutning skulle man kunna kalla det vi sysslar med. Är man intresserad av det som tillhör livets goda, form & design och det dukade bordets fröjder

Läs mer

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer. Namn: Andrea Renström Resa: Arizona Datum: 9/3 2014 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: -underbar stuga, sängarna är jättesköna. Städning varje dag om man vill. Kommentar maten: Maten är grymt god.

Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer 1 Böcker om Hallands Väderö Läs mer Här följer en kort beskrivning av följande böcker om Hallands Väderö. Efter utgivningsåret uppges antal sidor och höjd x bredd i cm (avrundat). Johan Erikson: Hallands

Läs mer

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca Programförslag Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca 2013 En vacker och sofistikerad pärla Palma De Mallorca Vackra Palma de Mallorca har under årtionden varit ett mycket populärt resmål. Som

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM ABVN016 (projekt delen), 15 hp Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM Den svenska Nationalmuseum, vid havet i stadens centrum av Stockholm Nationalmuseum

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare New Yorks bästa Upplev det bästa av New York tillsammans med en grupp och skandinavisk reseledare. Promenader bland skyhöga skyskapor, sightseeing i Brooklyn och Gospelgudstjänst i Harlem är bara några

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Västra USA i privatflyg

Västra USA i privatflyg Västra i privatflyg Du kan uppleva 's västkust på många sätt men det finns ingenting som kan mäta sig med att uppleva Västra med privatflyg. Tidigare var en sån livsstil endast möjlig för miljonärer och

Läs mer

KONFERENS I KROATIEN 2014

KONFERENS I KROATIEN 2014 KONFERENS I KROATIEN 2014 Scandjet travel erbjuder grupp- och konferensresor till ett av Europas vackraste och solsäkraste länder - Kroatien. Vi erbjuder skräddarsydda arrangemang i en fantastisk och inspirerande

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

1 av 5 2011-06-16 12.29

1 av 5 2011-06-16 12.29 PROGRAM A-Ö / SVT PLAY / NYHETER HEM //7:00//STOCKHOLM////////////////////////////////////////////////////////////// / Man vill ju lära känna dom, säger Oscar Poulsen som ikväll ställer ut Ett porträtt

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer