'Bi bliotekshogskola a. Specialarbete z16 s TORRR RIT AN NI EN OCH IRLAND. 1 'By &ng London, 1 have. &P m mu& of Ufe as the

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "'Bi bliotekshogskola a. Specialarbete 1977. z16 s TORRR RIT AN NI EN OCH IRLAND. 1 'By &ng London, 1 have. &P m mu& of Ufe as the"

Transkript

1 'Bi bliotekshogskola a. Specialarbete z16 s TORRR RIT AN NI EN OCH IRLAND. 1 'By &ng London, 1 have I &P m mu& of Ufe as the

2 Inledning... o.sid 1 1 Serier...p Monografier : systematiskt uppställda efter regio- ner och platser.. Brittiska öarna...a... England. allmänt... Sydöstra England Södra England... London med Themsen..... Home Counties West C r n t 2... ~ Cotswolds goh Shalcespeare Cowtry...q... Welsh bord er^...,..^^...^^^^...^ East hglia...p...e. Fen Cowtyy.... Midlarid Peaks.....l..e~...o...~..q...*.**...***...**.*..*...****.O..... Yorkshirp Nordvästra England och Lake District... Nordöstra England...e... Wales...e... Skottlmd Irland... Eire...O...O..~...~.~...~...O p Rordirland....;..#...a..be..*..*..... hesordsregister Alfabetiskt författar - och titelregister...

3 XNLEDNING '2 Syftet med detta arbete har varit att förteckna reseguider om Storbritannien och Irland, utgivna.edan För vårt urval har vi använt oss av Utländska nyförvärv och Svensk bokförteckning. All litteratur som vi gatt igenom ar klassificerad under signum Ne (geograf i: ~torbritannien) svårigheterna för oss har varit att utifrh titeln avgöra om en bok ar en reseguide eller en reseskildring.. Man kan ställa vissa krav på en reseguide: att den till exempel behandlar 1. resväg 2. överna-btningsmöjlighet~r 3. utflyktsmål 4. råd av olika slag, t.ex. valuta, pass, visum samt att den ocks% har: 5. ett bra format 6. kartor av god kvqlitet To ett bra register. Vi har under arbetets gång funnit mhga andra informativa böcker, som ej helt Överensstämmer med vår definition p& reseguider, men vi har ända tagit med aven dessa, I första kapitlet har vi förtechat de förlagsserier vi funnit, eftersoin dessa dominerar bland reseguiderna p& v&ra bibliotek. Vidare har vi i kapitel 2 försökt dela upp materialet systematiskt efter olika regi~ner och platser, Kapl.te1 J består av ett ämnesordsregister, som har en avdelning för guider p& svenska. Arbetet avslutas med ett alfabetiskt författar- och titelregister. Vi vill påpeka att detta arbete inte gör några anspråk p& fullständighet.. Borås i december 1977 Ann-Britt Johansson Gunilla Konradsson Margareta Sandberg

4 AA guides // / The Automobile Association. - London, Basingstoke. "The Automobile Associationff i England zer ut guideb~cker, $og i första hand är tänkta för bilturister. Gemensamt för dessa guider ar att de inleds med tydlig inforna.tion om hur man använder guiden. Vadare ar kartmateriale* bra och omfattande. Följande guider har stort format och riktar sig till bilturisten: AA touring guide to England New book of the road Illustrat ed guide to Britain Illustrated road book of Scofland Illustrated road book of Ireland Det förekommer ocksa guider i mindre foraat som kqn varg användbara för alla turister: AA guide to hotels h restaurants in Great Bri$ain AA guide to guesthouses, farmhqyses & inns AA guide to statley homes, castles and gardens AA book of the seaside Treasures of Britain and treasures of Ireland Baedeker //. - Freiburg : Baedeker. Den första reseguiden av Karl Baedeker utkom 1828 och behandlade Rhendalen, däre:ilter har det kommit reseguider &er de flesta länder i Europa, Baedekers böcker utmarks av en mycket stor detaljrikedom och noggrannhet. Bockerna inleds med en allmän introduktion, dar behandlas t,ex. resväg, hotell och logi, kalendarium ch backer och kartor om landet. Därefter följer sjalva guiden som bestgr av uppgjoyda rutter, b%de med bil och/eller tag. Vägarna är mycket noggrannt utmärkta, s% man kan verkligen följa med i boken vilka sevärdheter sam passeras, Större städer är illustrerade med noggranna stadskartor och planskisser över kända byggnader. Man far mycke0 detaljerade uppgifter på hotell, res$auianger och sevärdheter' i texten, En Baedeker ger'ett mycket kompakt intgyck, böckerna saknar illustrationer förutom bra kartor och planskisser. - Fickformatet och detaljrikedomen gör dem bra att ha med p& rexan. Omfattande register avslutar boken, I denna serie ingar: Central England Northern England Southern England Baedeker har aven gett ut en annan serie, lfautoreisefiihrerlf. Fotnot : + Bok märkt med har vi tagit med i serieuppställningen för att ge en helhetsbild av serien, dessa bqcker behandlas inte i senare delar av specialarbetet.

5 Batsford Britain series //. - London : Batsford. 3 * Förlaget Batsford i London ger ut mariga bocker om England, Skottland, Wales och Irland. Deb ar olika förtattare till de olika böclqerna, vilket kan göra att de ar olika Latta eller sv%ra att läsa. Det som utmarker denna serie ar: Omf%nget p% ca. 200 sidor De historiska tillbakablickarna Illustrationerna som ar relativt manga och i sv/v Index i slutet av boken Enligt förordet kan böckerna läsas För sin egen skull, eller användas nar man planerar en resp och SOT guide att sl% upp i nar man befinner sig på platsen. Böckerna kan ha sitt värde d% de utf~rligt beskrlver ett ganska begränsat område. I serien har utkommit böcker som behandlar Zöljande områden: Dorset av Hyams, J. Orkney av llliller, R. Essex av Crouch, M. Somerset av Whitlook, R., Hampshire av Dutton, R. Suffolk av Burke, J o Here"s Ireland av MacMahon, B, Wgles: soyth and west av Kent av Crouch, Mo Hilling, J.B. The Lake district av Bunting, J. Warwickshire av Bird, V. Middlesex av Stevenson, B. Welsh border country av Mountains of Bxit ain av Pyatt, E. Praser, M. Nottinghamshire av Christian, R. Yorkshire av Wood, G,B* Batsford colour books series //. - London : Batsforde Böckerna i denna serie inleds med en introduktion p% ca. 15 sidor, dar författaren ger eq allmän information om det omrade som boken beskriver. Efter introduktionen följer helsidesbilder i färg oeh p.% motsatta sidan st%r det kortf attat on vad bilden föreställer. Volymerna omfattar ca. 50 sidor och det är olika författare till de olika böckerna. Dessa böcker ar ej n%gra raseguider! Jämför med Batsford "in colour" serien. 1 serien ingar: Cornwall av Nanning, P. London av Bogg, G, Cotswolds av Kogg, G, Norfolk av Hepworth, P. Dorset av Hyams, J. Peak diskrict av Unsworth, W. Hampshire av Norwood, J. Shakespeare's coun$y av Hsgg, G. Highlands av Weir, T. Sussex av Glover, J. Lake district av Unsworth, W. Wales av Hughes, C. Batsford Ifin c01our~~ series //. - London : Batsf ord. Denna serie kan jgmföras med Batsïord colour bpoks. Introduktionen ar på ca. 15 sidor och sedan presenteras det aktuella Omr%det med hjälp av helsides färgbilder, med lite text p% motsatta sidan. Formatet på dessa böcker ar större an Batsford colour books. Om dessa b%da serier kan man saga att det absolut inte rör sig om reseguider utan om dyra bladderverk med glattade bilder av Storbritannien.

6 Blue guides //. - London : Benr,. 4. Blue guides ger ett kompakt intryck, böckerna är relativt sqa men tjocka, de sa.knar illustrationer, förutom kartor aqh stadsplan::skisser, som ar av god kvalite och ger mycket detaljerad information. Böckerna i serien ar uppbyggda p& ungefär samma sätt, Fbrsta delen består av allmän information om 2x, rzsvsgar, h~tellr och restaurangkategorier, transportsätt, valuta och andra raktiska upplysningar. I denna första del "nns ocksa sprakliga jämförelser, epokindelningar och obika historiska tabeller för att görenkla forstiielsen au dr historiska begreppen i bokens andra del. Reseguidedelen är uppbyggd kring uppgjorda rutter, där vägar, hotell och sevärdheter beskrivs mycket detal jerat. Blue guides avslutas alltid med utförliga index, böckernas format gör dem lämpliga att ha med i väskan. Nya upplagor av Blue guides utkommer med n%gra f& Ars mellanrum-. I denna serie har i~tkomit: England av Rossister, S, London av Rossister, S. Scotland av Tomes, P, Wales av Rossister, S, guides //. - liandon : Collins. Det ar förlagets förhoppning att "The C~mpanion guidesh skall hjälpa resenärerna i förberedelserna anför en resa, vidare skall guiden vara till hjälp under själva resan och slutligen skall den hjalpa till att göra minnena Invands efter hemkomsten fr%n resan. Dessa syften har man lyckats uppfylla i guiderna, Guiderna beskriver med hj alp av det al j eraqe kartor mycket ingående vad som finns att se av intresse inom ett speciellt områdep Historiska tillbakablickar blandat med problem för omriidet som ar aktuellt idag gör beskrivningen levande. Det förekommer inga upplysningar omövernattningsst allen eller mat stallen, Guiderna ar illustrerade ped sv/v fotografier och böckerna avslutas med ett index över personer och platser. The coast of north-east England ev Seymour, J. The coast of south-east England av Sejmour, J. The coast of south-west England av Seymour, J. Devon & Cornwall a,v Bates, D, East Anglia av Seymour, J. Ireland av Lehane, B. Kent & Sussex av Spence K. London av Piper, D. North Wales av Beazley, E. - Everpan series // - London : J,M.Dept Se London for everyman e_ och Piehler, H, A. : England for everyman. & Sons

7 ~odor's guides //. - London : Hodder & Stoughton. 5. Se Fodor's Great Britain och Fodor's Ireland. Island guide book series //. - Londan : Bew English Library, S e Haining, Peter. The Island series //, - Mewton Abbatt : David & Charles. "The Island seriesu är en diger serie son beskriver öar av olika storlekar i olika världsdelar, 42 böcker har komit ut och ytterligare 14 ar under produktion. Böckerna i denpa serie ar kanske inga direkta reseguider, men de har ett stort allmänt intresse för resenären, Infarmationen man f%r ar av mycket växlande slag, ex. klimat, geologi, manniskorna och speciella historiska, händelser. Iden aven maringslivet och turismen som industri tas med i böckerna. I slutet 4v böckerna finns ett speciellt kapitel, som beskriver respektive ö som turistmål, med olika sevärdheter och rad om logi och utf arder, Böckerna är illustrerade med fina sv/v bilder och enkla kartor. Bra index och en bibliografi, som kan ge tips om f~rtsatt lasning avslutar böcke~na. I serien ingår följande böcker aom behandlar de Brittiska öarqai Achill The holy island of Lindisfarne Ald erney Orkney The Aran islands St Kpda and bther Hebridian islands' The isle oi Ars22 Sark The isle of Bute The isles of SciLly The isle+of ull+ Shetland Guernsey Skye Liandscapes of Bri-tain //. - London : MecMillan. Detta ar guider för den natur- och kulturhistoriskt intresserage turisten, bled hjälp av dessa kan man ingaende studera landskapet och dess tillkomst. Illustrationerna är bra liksom kartorna, av vilka det aven finns sådana som har geologiska aspekter. Första delen av varje,volym har introducerande essäer om landskapens historia. Andra delen innehaller sm& kapit el, vilka finindelar området ytterligare. Varje kapitel har en urvalsbibliografi, förslag p% res- och vandringsvägar samt exempel p% självstudier. Böckerna avslutas med ordlistor, dar geologiska och andra 11svåra17 ord förklayas, samt med ett indexe I serien ingår följande böcker: Cumbria av Millward, R. + East Anglia av Millward, R. South-east England av Millward, R.

8 A Letts guide //. - London : Letts. En serie små praktiska guideböcker i ficlciormat, ssm beh~ndr lar olika för turisten aktuella ämnen, Eftersom böckerna har skrivits av olikz författare sa har de olika utförznde, men alla har mycket bra kartmaterial. I serien ingår följande böcker: + Art treasure:; of London Eat and slyep in London av Bowers, h?. See London What's free in London av Hellman, R. Where to buy $n London av Hellmay, R. Jllchelin, 1974: Great Britain and Irela~d. - London : illichelin Tyre Co Ltd,, 1974 D s. : ill. Michelins röda guideböcker inleds me4 kartor om, t,ex, hur man tar sig till Storbritannien. Den största delen av boken upptas av en hotall- och restaurangbilaga i alfabe5isk ordning efter staderna. De större staderna illustreras med stadgkartor. Hotell och restaurangbilagan inleds med en teckenförklaring t ch ett lexikon p% engelska, Iranska, spanska och tyska, med de enklaste fraserna. Bokens sista kapitel bestar av trafikregley och adresser till olika b%tföretag. Michelins böcker utmarks av stor noggrannhet och detaljrikedom. Kartorna ar många och mycket instruktiva. Michelin, 1974: Greater London : hotels an4 restaurants plan. - London : Nichelin Tyre Go Ltd., s, : ill. Michelins röda Londonguide har ett lämpligt fickformat, den in- 1ed.s med en detaljerad karta över St~rlondon och därefter följer en detaljerad karta över innerstan, med ett noggrannt regist er. Därefter följer hotell- och restaurangguiden med tec)kemförklaring. Restaurangerna ar indelade efter vilken sorts spevialiteter de har, öpgettider och områden. Hotellen finns i alfabetisk ordning i ett register gch ax närmare beskrivna i ett kapitel som ar ippstallt efter områdeng. Boken avslutas med aktuella och användbara adresser. Motoring on regional byways.- Se Trent, Christopher The Nagel travel guide series //. - Geneva : Nagel. S e Great Britain and Ireland. The - new naturalist //. - London : Collins. Se Pearsall, W.H. : The Lake district i i

9 Närbildsserien //. - Stockholm : Generalstabens litografiska anstalt. 74 Denna serie kom ut i mitten av 1960-talet och kan därför tyckas gam-ial. Men vi tyckte att eftersom det i seriens böcker finns s& manga uppgifter av allmannt intre~se, s&. borde den f& komma med. Böckerna saknar ocks% uppgifter on priser och öppettider vilket gör att de h%ller sig längre. Ilan önskar en revision. I serien ingkr: England i närbild av Gauffin B.G. Irland i närbild av aberg A. SkottJand i närbild av Gauffin B.G. Penguin trave11 guid-es //. - London : Pengu-Fn Books. S e Nairn, Ian: Nairn's London. The Portrait series //. - London : Detta ar ingen homogen serie utan det är bara f örlaget, som liar bundit ihop böckerna till en serie,?langa delar ay Great Britain behandlas i dessa böcker, Man kan inte hitta någon röd tråd i böckernas u-bf ormning, i vissa delar som ex. "Isle of Vight", har förfaktaren lagt vikt en vid hist qriska aspekter. Medan däremot i "Channel Islands" delen läggs större vikt vid det moderna samhället, industri, transporter och underhallning. De flesta delarna har en bibliografi och alla hqr ett omfattande indexo Alla böckerna i serien har fina kartor och många pv/v foton. "Portrait seriesn är inga direkta reseguider, men de behandlar så många lika områden i landet och ar relativt nya pran slvtet av 1960-talet och början av 1970-talet, s& har de ett stort varde som utökad läsning om speoiella omraden. I serien ing%r följande bbcker: Portrait of.,. t 4- -t- Aberdeen and Deeside av Grahaa, C Lancast er av Lof thouse, J$ 7. Birningham av Bir$, J, Liverpool av Chanaon, H, + Broads av Day, J. + London river av Cr&cknelI+ p, Burns eounty av Douglas, H. Manchester av Kennedy, M, + Canbridge av Bernst ead, C.R.. New Forest+av Veary- Yitz- Channel islands av Lômpriere, 9, gerald, B. + + Clyde av + House, J. Northumberlapd av Ridley, N. Cornwall av Berry, C, + Pennines av Redfern, R?A. Cotswolds av Brill, E? Quantocks av Waite, V. Dartmoor av Smith, V. Scott county.t- + av Lockhead, M, Devon av Leger-Gordon D. St. Severq av Peel, J,H.Bo B + Dorset av WigWman, R$ Shakespare c ounty av+trewin, J + Dublin av Guiness, P. + Shires av Newman, B, Durham av White, P.A. Skye and the Ouier Heb~ides Edinburgh av Nimrno, I. av Simpson, W,D, + Exmoor av Pell, J.H.B, Snowdonia av Hughes, C. + + Gloucestershire av Ryder, T.A. $urrey av Cracknell, BtE. Highlands av Simpson, W.D. Tharnes av Peel, J.H.B.

10 + Isle of Man av Stenning, E.H. Trent av Lord, P, + 8, Isle of Wight av Wilson, L. W i l t shire. av Scott, P. + Isles of Scilly av Muqord, C. Wye Valley av Fletcher., $.L.V. Lakes av Nicholson, N. Yarkshire av Scott, H.J. The Queen's Scotland //. London : Hodder and Stoughton. Se Tranter, N. Red guides //. - London : Ward Lock, Denna serie kan delas upp i fyra mindre: l. Ward Lock red guides- om Storbritannien och Irland. 2. Ward Lock red guides- om olika ländero Bed tourist guides. 4. Ward Loch leisure guides. Samtliga guider i de olika serierna bar Reginald J, W. Hammond s om ut givar e. I serierna ingår f öl j+nde guider: Barmouth and District Guide to Cork, Cobh, Glengarriff Bournemouth, New porest' and Killarney Britain Highlands of ~cot1an.d' Canterbury and the Kent coast Isle of Wight The Channel Islands Japan Complet e Cotsyolds and Shake- Lake District+ speare County Lake District (av ~adder~ey) C omplet e Devon Littlehmpt on and the west-sus- Complete England sex coast + Complete Ireland Llandudno, Colwyn Bay Complete Scotland Ijondon Complete Scottish lowlands' Norfolk and the ~roads' l- Complete south-east coast Morthern Ireland + Complete Wales N~rthern Scotiand Complete west county Peak diazrict Cornpltte Yorkshjre Portugal Cornwall : north The Thames including Oxford + Cornwall: south Wales north: narthern seqtiob Cornwall: west Wales north: southern section ~otswolds+ + wa~es south+ Tevon: south + Western sc ot land' Dorset coast - Red tourist guides //, - London : Ward Lock. Dessa guider beskriver liks~m Ward Lock red guides hela Storbritannien och Irland. De ar uppbyggda P& samma satt och ger samma uppgifter. Till skillnad från Ward Lock red guides ger Red tourist guides" beskrivningar av t.exo hela Wales eller - hela Skottland. The Regions of Britain //. - London Byre Methuen. Detta ar en serie, som har kommit ut under 1970ntalet, det är inga direkta reseguider, men för den allmannt intresseraap och till förberedelsersa inför resan ar serien nycket bra, Seriens böckersaknar helt praktiska upplysningar. De olika författarng /

11 har varierat inneh%llet i sina böcker, men vissa annen aterkommer, ex. geologi, historia, flora och fauna, arkitektur och konst. Böckernas bildmaterial i sv/v ar veriationsrilct och välvalt, liksom kartorna som ar bra. För den som vill lasn mer, finns det en utmärkt biblioqrafi i varje bok. Till böckernas positiva omdöme kan :an ocksa foga, det mycket detaljerade registret, som gör böckerna lämpliga son uppslagsböcker. Böck:>rna är mycket t~evligt skrivna. De: har hittills kommit UT l1 delar: + Cornvrali North east ~n~lan$' The ~ oswold?' t The Peak Distqict East Anglia Pembrokeshire + The island-s of western Scot- The Pennine dale land: inner and outer Hebrides The Lake District The Scottish Border and Northumb erlaiid The upper Thanes -k 9. Sesams reseguider //. - Stockholm : Aldus/~annier Se Olsson, Jan Olof: Jolo,i London, Semesterserien //. - Stockholm : Generalstabens litografiska anstalt o S e Eider, Preben: &ondon. Shell guider //. - London Shell guider utges av många olika förlag i Zoqdon i manga olika utförande. Det enda som de har gemensamt ar att de har praducerats med hjälp av pengar från oljebolaget Shell. De clika serier som finns ar: The Sheli book of She11 county guid-es Shell guides The Shell guide to Shell guiderna vënder sig framst till den bilburne turisten eftersom de oztast har ett mycket stort och tjockt formar. Alla Shellguider har mycket bra och envaxidbara index. The Shell Book of //, - London : Osprey/Philip. Noble, Frank: The Shell book of : Offa's Dyke Path. och Hogg, Garry: The Shell book o:e : exploring Britain. Shell county guides //. - London : Paber & Faber. Alla Shells county guides, ar uppbyggda p6 samma satt. De inleds j i.!..

12 med en introduktion som tar upp 1andska.pe-t ur olika aspekter? som geologiska, historiska och arkeologiska nrn aven mod-erna synvinklar som framt ida utveckling, industri och transporter tas upp. Bokens andra del omfat-ttar en "gazetteer", soin i alfabetisk ordning tar upp olika orter i landskzpet. De flesta notisernz ar illustrerade med ett eller flera sv/v foton. Ortorna beskrivs ur arkeologisk och kulturhistorisk synvinkel, aven speciella sevärdheter ar medtagna. Man kan följa med i böckerna precis var man befinner sia pga de detalj5rade kartorna, som det hanvisas till från texten, aven relativt sm% orter ar medtagna. Prak5iska upplysningar saknas liksom u2~gjorda rutter. I serien ingar föl jande titlar: Cornwall av Bet j emali j + J. Northumberl2nd, Sharp, Tp Derbyshire av Thoro$d, 8. Oxfordshire av Piper, J. Devon av ifat son, B. Rutland av Xoskins, W.G. Devon av Jellico, A. Shropshire av Moulder, M. 4- Dorset av Pitt-Rive~s, M. Shro~shire av Piper, J. f Essex av Scarfe, B. Soi~.th west Wales av R~es, V. i Gloucestershire av West, Ai Sucfolk av Scarfe, N. + Ikref ordshire au. Versy? D. + West coast of Sco7tland+av Bone, S. The Isle of Wight av Hughes, P. Wilxshire av Verey, D. + IiIid Wales av Verey, D$ ~,Vorcestershire av Lees~Milne, J. Norfolk av Harrod, W, 10. Shell guides //. - London : Ehury Press. Shell guides ar de perfekta guiderna för den bilburne. Böckerna ar skrivna av experter inom respektive onraden och mycket detaljerade. Eftersom böckerna har olika inriktning s& har de annoterars var för sig, qleri det finns vissa drag förutom storleken. Alla guiderna har en system~tislc bibliografi och många bra kartor. Shell guides håller sig aktuella länge eftersom de helt saknar praktiska upplysningar, mam hänvisar istället tilj aktuell allmän information. I serien ingar: Britain Scotland av McLaren, M. England Wales av Vaugham-Thomas, W. Ireland av Killanin, Ifl. The Shell guide to //. - London S e HOQE, G. : The Shell guide to : vievvpaints of England. - This beautiful world //. - Tokyo. S e Kiyomiya, Yumiko: London The -travellers8guide //. - London : Cape. S e Lockley, R. iv, : The Chaenel Islands.

13 Travellers' guide to the British Isles //. London : Darton, Longman & Todd. 19. Serien ar uppbyggd i gazetteer-form, dvs den ar uppstiilld i alfabetisk ordning. Detta gör attden ar lätt att hitta i. De Brittiska öarna ar uppdel~de i ninare o~~~raderi, ed rn s;:li.de for varje område. Varje del inleds med en allrian beskrivnin;: av osirsdet ifraga. Har far man reds p% historia, arkitektur, dialekter, hotell och restauranger, m.m. Efter inledningen beskrivs kort de platser ock orter som ar sevärda. Dessa illustreras av m&nga, nen sma fotografier, både i färq och sv/v. Kartorna i guiderne är nggot otydliga, varfpr de bör kornplet t cras. Varje guide avslutas med en bibliogrsfi. I serien ingar följande böckerb: Cornwall and the isles of The Lake District 4- Scilly + Norf olk Derbyshire and the Peak Dis- Oxford and district i + trict+ The Shakespyare county Devon South Wales The Highla.nds of Scotland snd S~zflf olk e.nd Essex the city of Edinburgh Turen går serien //. - Stockholm : ~ ~~/~ebers. - Denna serie har getts ut under ganska -&nga &r och tacker nu in de flesta av Europas länder och större stader, Serien utmarks av en f arvånznsvart st or det al jrikedom i f örhallande till det lilla, tunna formatet, som böckerna ges ut i. Böckerna inleds med restips om klimat, resväg och restid, darefter följer en kort presentation av landet, folket och historien. I varje del far man ocksa en vias informetion om restauranger, hotell och sevärdheter. Denna lilla bok omfattar ocksa förslag p& olikaturer ordnade regionsvis. Kartorna och de tecknade illustrat50ne~na är informativa fastan de ar i litet format. Bra register, vilket förstärker bokens stora användbarhet finns ocks%. I serien ingh om De Brittiska öarna följanre böcker: England London Skottland och Irland, - Ward Lock leisure guides //. - London : Ward Lock. S e Explore Britain by bicycle Ward Lock red guides-om olika länder //. - London : Ward Lock. S e Britain.

14 Ward Lock red guide:+ om Storbritannien och Irland //. London : Ward Lock. i 51. Dessa guider tacker hela Storbritannien ock Irland. De ar mycket detaljerade och beskriver noggrannt ett mindre omrede. Kartor och st:>ds~laner ar klara och tydliga, och det finns ibland även plancher över byggnader. Illustra~ion~rna ar m&.ga och de bestar av teckningar och fotografier, mest~~dols i sv/v. Bra index finns sist i gu-iderna. Genom att vara koncentrerade till ett ric;dre omrade samt gengrn att ge m%nga uppgift?r om t. ex. resvägar, utflykt smq, hotell, sevardheter, sport, nöjen fyller de en god fanktion som reseguider, De flesta av guiderna revideras med nggr8 ars mellanrum. Wonders of series //. - London : Hodder and Stought~n LT3, V i har hittat tv& böcker av sa,ima författare uppbyggda p& samma satt, därför har böckerna komnit med i dznna del. Författaren har Lagit med sadana sevärdheter som inte är sa valkanda, men and& mycket intressanta. De sevardheter som behandlas ar ofta naturscener, gamla romerska kvarlamningar, skönhetsupplevelserff p% landsbygden som broar, floder, klippor och gamla hus. Böckerna bygger mycket p& de stamn ngar som författarna anser rader p% de olika platserna. Sevärdheterna ar ordnade i nummerordning, alfabetiskt ipom olj.ka regioner. Korta not &s?r om varje sevärdhet, där geografiska laget angen med siffror Som visar till den fina kartbilagan i slutet av boken, SjaJva inneh%llet i notiserna besthr dels av historiska fakta och dels av sägner och kulturella aspekter. Böckerna ar illustrerade med sv/v foton och det finns ocksa ett index över Ifthe Won:Ier~~~. Eftersom böckerna är i stort f~rmat lämpar de sig bast för den bilburne turisten, praktiska upplysningar saknas helt. I serien ing%r: Wonders of Britain av Newby, Eric. 'Nonders of Ireland av Newby, Eric. World cultural guides //. - London : Thames and S e Piper, David: London Your guide series //. - London : Alvln Redman.' --C - Se Rose, H.: Your guide to Ireland.

15 MONOGRAFIER BRITTISKA O A ~ A - AA book of the seaside : a mile-by-mile guide to Britain's coastline / published by Drive Publication Limited for the Automobile Association. - London, s. ; ill. Guiden täcker hela Englands, Skottlands, Wales1 och de större öarnas kuster. Varje omr%de ar beskrivet med en karta.samt med en gazetteer med information om staderna, byarna och stränderna. Boken förklarar bl. a. fenomenet tidvatten ocli har tips om aktiviteter som passar på stränder. Ett bra index avslutar boken, Det finns inga förslag på Övernattningsställen, men det finns angivet om en ort har campingplats. - AA guide to guesthouses, farmhouses & inns, - Basingstoke, s. : ill, Denna guide vänder sig till de turister som vill äta och bo billigt, men bra på sin semester, Guiden börjar med en utt förlig och bra information om vandrarhemmen i England, men dessa ax inte förtecknade. Boken ar delad i fyra huvudavsnitt: England, Wales, Skottland och Irland. I varje del tar man upp a) värdshus, b) bcjndgårdar, c) picknick-amråden. Guiden ar lätt att hitta i. Kartmaterialet ar qycket bra och. formatet &r &dant att aven den icke bilburne turisten kan ha guiden ned sig. I samma, serie finns: AA guide 50 hotels and restaurants.. U guide -to camping and caravanning. 4 to hotels and restaurants in Great Britain and Ire- -3 land : nearly 5000 AA approved hotels and restawants. - Basingstoke, s. : ill. En förteckcing över hotell och restauranger i alfabetisk följd efter ortnamn. Niistan 5000 hotell och restauranger ar förteckr-ade med uppgifter om standard, priser och väganvisningnr. I anslutning till texten finns kartor över större orter och stader. Guiden avslutas med 52 sidor kartor. AA p-ide to stately homes, castles and gardens : over 2000 open to the public. - Basingstoke, 1976, s. : ill. I denna guide hittar man all information som behövs för att planera besök till offentliga byggnader, slott och $rädgårdas, museér, konstgallerier, kyrkor och historiska minnesmärken. Information finns ocks% om platser som t. ex. har smalspårig

16 järnväg eller djurpark. Vigare finns upplysningar om öppethållande, inträdesavgifter, var man kan äta samt en kaytdel. Kartorna omfattar hela England p1u.s Nordirland. I slutet finns bra register över stader och intressanta pla,tser, Formatet ar litet och användbart för alla. Allen, W. : The British Isles in colour ed..- London, I s. : illa - (~atsford Se: Batsford in colour series. in colour series),, Britain / edited by Reginald J. W. Hammond. - London, cop , s. : illa - (~z,rd.~oc.k zed guides). Storbritannien, indelat i 20 lämpliga områden, beskrivs har i gazetteer-form. Dessutom har London, Edinburgh och Glasgow fått egna kapitel. Varje kapitel inleds med en tydlig och bra vägkarta. Sedan följer en kort allmän geografisk och historisk beskrivning av varje "county", som ingår i området, Avdelningarna "Of special interest" beskriver sevärdheter inorp området; och llresorts and centres of hterest" beskriver intressanta byar och städer. I guiden ges inga förslag p& hotell eller restauranger, men val avstånd mellan de olika sevärdheterna samt öppethilllande m.m. Britain in colour / introduction and comrnentsries by R, M. Lockley. - London, s. : illa - (~atsford in colour series). Se: Batsford in colour series. Britain s national parks / edited by Mervyn Bell. - Newton Abbott, s. : ill. I denuia bok presenteras Englands och Skottlands nationalparker (1 l st). Varje park agnas ett kapitel och inom varje kapitel får man reda på parkens historia, hur man. komer dit samt vad som finns att se. Bokens format ar stort. Det finns kartor över områdena, vilka också ar illustrerade med sv/v foton. Exempel p% nationalparker ar Dartmoor, boor; Lake District. 'Castles of Britain. - St. Ives, Huntingdon, s. : illo Detta ar en ytterst kortfattad beskrivning av olika slott i Storbritannien, Boken har delats upp i tre kapitel: England, vari 28 slott beskrivs; Skottland - 24 slott samt Wales - 24 slott. Varje kapitel inleds med dels en ganska otydlig karta, dar-endast slotten ar markerade, dels en inledande sida om landsdelens och dess slotts speciella historia. P% varje uppslag beskrivs sedan %v% slott: halva sidan bestar av en färgbild och andra halvan av text. Detta medför att boken endast kan ses som en introduktion i ämnet samt som komplement till en allmän re seguide.

17 Gourtenay, Ashley : Letls halt awhile in Great Britain 3 authoritative and unbaised guide to the best hotels, inns, and guest houses in England, Scotland, Wales, and the Channel Islands, personally visited and recomclended by the author ed. - London, s. : ill. Denna bok ger främst information om lämpliga hotell. Författaren och hans team har rest runt och besökt olika hotel& och ger har en beskrivning av dem, med priser, läge samt standard angiven och illustrerad med exteriörbild i sv/v. Boken ar indelad i olika sektorer och varje sektor inleds med en kort presentation av omrgdet, i en kort text och en karta. Uppgifter om färdvägar, valuta och mat finns i bokens inledning. Bör att lättare kunna hitta har boken ett bra index. Eftersom det har finns s% många prisuppgifter revidergs boken s t andigt. an Crossleg-Holland, Kevin : Pieces of Land : journeys to eight islands, - London, s. : i11. Boy, St. Agnes, Lindisfarne, Tory, Alderney, Eiggt Lundy och Irishmore är de %tta öar som beskrivs i dqnna bok. Varje ö behandlas i ett eget kapitel, som inleds med en kartao Detta är ingen guidebok, direkt, men förutom en massa olik& f akta, behandlas hist oria, folktro, befolkning, natur och s% speciellt öarnas framtid. Eftersom författaren forskar i gammal folkdiktning, illustreras mariga naturskildingar b%de av fotografier och dikt er. Författaren försöker med denna bok förmedla en förstaelse för 3arna och deras problem och glädje. Dessutom ges rad t il1 turisten, Boken avslutas med en bibliografi för vidare lasning, Explore Britain by bicycle : selected tours through England and Wales / edited by Reginald J. W. Hammond. - London, cog, s. : illa - (wnrd Lock leisure guides). Detta ar en bra guide för cyklister, Den ger m%nga tips p% cykelturer och sevärdhet er n.m, Var je Ifcountytt i England och Wales har sitt eget kapitel* Däri presenteras olika turer, med en vag ut och en annan vag Sevärdheter med historisk anknytning eller av stor skönhet marks ut langs cykel- vägarna. Ned1 emmar ur '!The Cyclist s l T ouring ClubTt har cyklat alla vägarna för att kunna välja ut de som ar minst trafikerade. Det finns ocks% ett kapit el dar cykelutrustning ingående diskuteraso Man blir aven insatt i "The Highway Code" och i "Code on the Countryside" campingplatser i England och Wales finns beskyivnin. Det ges aven råd om olika packning för en cyklist - campingpackning och "vanlig" packning.

RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG.

RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG. RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG. Inledning...sid 1..... 1 Serier 2 2. Monografier, systematiskt uppställda efter områden USA : allmänt... 6 USA : delstater Alabama... 11 Alaska...

Läs mer

Brittisk jakt på det pittoreska

Brittisk jakt på det pittoreska Brittisk jakt på det pittoreska Turismens hemland är tveklöst England även om vi talar om en kulturell praktik och näring för vilken själva grundidén är att vara någon annanstans än hemma. Från 1700-talets

Läs mer

Amerika från öst till väst i norr och söder därom

Amerika från öst till väst i norr och söder därom Amerika från öst till väst i norr och söder därom Turismen i Nordamerika följde en annan utveckling än i Europa och präglades av de stora avstånden och den fortsatta omvandlingen av avlägsna vidder och

Läs mer

High School ORIENTATION CAMPS

High School ORIENTATION CAMPS High School 2015 16 ORIENTATION CAMPS USA: 5 DAGAR NEW YORK KANADA: 4 DAGAR TORONTO NYA ZEELAND: 5 DAGAR AUCKLAND ENGLAND: 4 DAGAR LONDON SPANIEN: 8 DAGAR MADRID IRLAND: 4 DAGAR DUBLIN USA ARGENTINA AUSTRALIEN

Läs mer

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:6 Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska

Läs mer

C-UPPSATS. Från uttalande till inslag

C-UPPSATS. Från uttalande till inslag C-UPPSATS 2010:275 Från uttalande till inslag - hur arbetar en utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio Fredrik Karoly Bogar Luleå tekniska universitet C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, produktion

Läs mer

Utanför 50 - skyltarna Turisters informationsökning

Utanför 50 - skyltarna Turisters informationsökning MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2006:26 ISSN 1404-0891 Utanför 50 - skyltarna Turisters informationsökning ERIK LILJEGREN

Läs mer

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 Råd och anvisningar för masterexamensarbeten och C-uppsatser vid Institutionen för arkeologi och antik historia. Avdelningen för arkeologi Det finns tre

Läs mer

Bi bliotekshogskolan. Specialarbete 1978 :rask

Bi bliotekshogskolan. Specialarbete 1978 :rask Bi bliotekshogskolan Specialarbete 1978 :rask Förord Vad ar navigation? Navigationens historia och lexikon Nybörjarböcker för amatörer Fortsättningsböcker för amatörer Seglings- och hannbeskrivningar För

Läs mer

Evenemangsstaden Karlstad

Evenemangsstaden Karlstad Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Avdelningen för Kulturgeografi och Turism Camilla Bjärnered Evenemangsstaden Karlstad - en kvalitativ studie om att gemensamt skapa en positiv image genom evenemang

Läs mer

Evenemangsturism Central kontra perifer lokalisering

Evenemangsturism Central kontra perifer lokalisering Therese Olsson Evenemangsturism Central kontra perifer lokalisering En jämförelse av festivalerna Metaltown i Göteborg och Arvikafestivalen i Arvika. Event Tourism Central versus periphery localisation

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport HAGAGYMNASIET PROJEKTRAPPORT Vårterminen 2007 Att skriva en rapport Namn Klass Handledare 2 SAMMANDRAG Större arbeten, till exempel projektarbeten, inleds med ett kort sammandrag. Det är en självständig

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Baedekers triumf och inhemska rivaler

Baedekers triumf och inhemska rivaler Baedekers triumf och inhemska rivaler Med medelklassens tilltagande välstånd och resande i Europa efter 1800-talets mitt hade resehandböcker och lokala guider börjat bli en riktigt lönsam del av bokmarknaden.

Läs mer

RESEVANOR UTOMLANDS - en jämförelseundersökning bland studerande och personer i arbetslivet

RESEVANOR UTOMLANDS - en jämförelseundersökning bland studerande och personer i arbetslivet Annica Saarnisto RESEVANOR UTOMLANDS - en jämförelseundersökning bland studerande och personer i arbetslivet Företagsekonomi och Turism 2013 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Läs mer

Projektrapport för Foodo 2003-05-14

Projektrapport för Foodo 2003-05-14 Projektrapport för 2003-05-14 Projektrapport Sammanfattning är namnet på en projektgrupp i kursen Användarcentrerad Programutveckling (ACPU) vid KTH. I år var temat tillgänglighet på offentliga platser

Läs mer

Sverige, också ett fädernesland

Sverige, också ett fädernesland Sverige, också ett fädernesland Med kuperade, skogsrika och ganska glest befolkade vidsträckta länder var Norden länge inskriven i ett slags utkantsmystik hos de alltfler resenärer som av nyfikenhet och

Läs mer

skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK

skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK Nr. 3 2010 Fotograf: Emma Wieslander skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK Michelles rader Hej läsare till SVEN nummer 3! Våren är här och hoppet om sommar

Läs mer

Vems Möllevången? Whose Möllevången?

Vems Möllevången? Whose Möllevången? Vems Möllevången? En studie av gentrifieringen Whose Möllevången? A study of gentrification Tamara Sekaric Fastighetsvetenskap Kandidatuppsats 15 hp VT 2014 Handledare: Christian Abrahamsson Sammanfattning

Läs mer

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2004:28 Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En

Läs mer

UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen

UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen Las Vegas framväxt En undersökning om stadens historia sett ur ett THEME:ing perspektiv David Frostell ABSTRACT Frostell, D. 2015. Las Vegas framväxt En undersökning

Läs mer

Sociala fotografer. En studie av bilddelning på sociala medier. Av: Marcus Wigren, Johan Carlsson. Handledare: Fredrik Winberg

Sociala fotografer. En studie av bilddelning på sociala medier. Av: Marcus Wigren, Johan Carlsson. Handledare: Fredrik Winberg Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik HT 2011 Programmet för IT, medier och design 180hp (Frivilligt: Programmet för xxx) Sociala fotografer

Läs mer

V ààtáäéã. - ett verktyg i platsmarknadsföring?

V ààtáäéã. - ett verktyg i platsmarknadsföring? Mittuniversitetet 2010-06-03 Institutionen för Samhällsvetenskap Turismprogrammet Turismvetenskap C Kandidatuppsats 15hp, VT 2010 V ààtáäéã - ett verktyg i platsmarknadsföring? Författare: Caroline Johansson,

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Hotell och Facebook En studie av marknadsföring

Hotell och Facebook En studie av marknadsföring Örebro Universitet Restaurang- och hotellhögskolan Hotell och Facebook En studie av marknadsföring Datum:2012-06-07 Kurs: Må 1607, Måltidkunskap och värdskap C, Examensarbete Författare: Anna Madsen Handledare:

Läs mer

För Sweor av Sweor. International. Swedish Women s Educational Association International, Inc. Forum 1/2006

För Sweor av Sweor. International. Swedish Women s Educational Association International, Inc. Forum 1/2006 För Sweor av Sweor Swedish Women s Educational Association International, Inc. International Forum 1/2006 Tina Nordström Årets Svenska Kvinna 2006 Wool warms you up in cold weather and cools you down when

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Musikbiblioteksnytt utges med 4 nummer/år av Svenska musikbiblioteksföreningen

Musikbiblioteksnytt utges med 4 nummer/år av Svenska musikbiblioteksföreningen Nummer 3 2008 Ny musikarkivsportal- DISMARC Konferenser på Island och i Neapel kvinna med lyra Mosaik från Pompeji Citroner stora som grapefrukter Musikbiblioteksnytt utges med 4 nummer/år av Svenska musikbiblioteksföreningen

Läs mer

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Drivkrafterna

Läs mer

Manual för masteruppsatsskrivare

Manual för masteruppsatsskrivare Manual för masteruppsatsskrivare Råd och anvisningar vid uppsatsarbete inom masterprogrammet i ABM Kerstin Rydbeck Institutionen för ABM Version 4:1, elektroniskt publicerad hösten 2012. Handledningen

Läs mer