Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjunde i raden av nordiska dyslexikongresser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjunde i raden av nordiska dyslexikongresser."

Transkript

1 1

2 Hennes Majestät Drottning Silvia Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjunde i raden av nordiska dyslexikongresser. Kongresserna har blivit en naturlig samlingspunkt för pedagoger, skolledare, psykologer, logopeder, forskare och andra med särskilt intresse för frågor kring läs -och skrivsvårigheter/dyslexi. Kraven på god läsförmåga har stigit i samhället men vid internationella jämförelser visar det sig återigen att läsförmågan varierar stort, även bland de nordiska länderna. Detta gör ökad kunskap inom området desto angelägnare. Sedan förra kongressen 2011 har också mycket nytt och positivt hänt på forskningsfronten. Vi vet t ex mer om dyslexins genetiska bas och om hur dyslexin yttrar sig i olika språk. Forskningen kring framgångsrik pedagogik har fortsatt. Vid årets kongress uppmärksammas särskilt läsförståelse och matematiksvårigheter. Det finns fortfarande ett stort gap mellan den pedagogiska praktiken och forskningens rön. Ett viktigt syfte med kongressen är att överbrygga detta gap. Svenska Dyslexistiftelsens och Svenska Dyslexiföreningens strävan är att alla barn och vuxna ska få nytta av de senaste forskningsrönen och den bästa pedagogiken för att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Du kan se fram emot att få möta ett antal av världens ledande dyslexiforskare och pedagoger. Peter af Trampe Ordförande i organisationskommittén Be s k y d d a r e a v Svenska Dyslexistiftelsen Tid och plats Kongressen äger rum i Stockholm City Conference Centre, Folkets Hus augusti Kontakta MCI AB för information angående registrering, hotellbokningar, socialt program etc. Frågor kring programinnehållet besvaras av organisationskommittén. Anmälan görs på hemsidan Organisationskommittén Peter af Trampe, docent i allmän språkvetenskap, kommittéordförande, vice ordförande i Svenska Dyslexiföreningen. Gerty Engh, universitetsadjunkt i svenska, styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen. Siv Fischbein, professor i specialpedagogik, ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen. Christer Jacobson, docent i pedagogisk psykologi, styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen. Egon Nordman, f. undervisningråd, styrelsesuppleant i Svenska Dyslexiföreningen. Åke Olofsson, professor i psykologi, styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen. Ulrika Wolff, docent i pedagogik, styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen. Copyright Kungahuset.se Foto:Alexis Daflos MCI Scandinavia AB Dyslexikongressen Box Stockholm Svenska Dyslexistiftelsen Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr ö.g, Stockholm Tel:

3 Torsdag 14 augusti 8.00 REGISTRERING KAFFE 9.30 Välkomsthälsning av kongresskommitténs ordförande Peter af Trampe Kongressen öppnas Fredag 15 augusti Dyscalculia - the neglected learning disorder Karin Landerl Inledningsanförande Stefan Samuelsson Bedre leseforståelse: Hvilke tiltak har effekt? Monica Melby-Lervåg Dyslexia Today: Lessons from the Past and Hopes for the Future? Elena Grigorenko Barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till åk 6? Pekka Niemi Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna Från joller till bokstäver. Francisco Lacerda 16 FL Intensiverte pedagogiske tiltak på skolens mellom- og ungdomstrinn når det har låst seg med ordavkodingen. Bente Hagtvet 17 Gr, Gy Tre modeller för undervisning i läsförståelse. Vad säger forskningen? Monica Reichenberg 18 FL, Gr, Gy Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna Students with mathematical learning difficulties. Who are they? How to support their mathematics learning? Pirjo Aunio 19 FL, Gr Koncentrationssvårigheter och dyslexi. Björn Kadesjö 20 A Tidlig identifikation af børn med risiko for læsevanskeligheder. Anna Steenberg Gellert 1 FL Läsförståelse i tidig skolålder - utveckling och specifika problem. Åsa Elwér 2 FL, Gr Flerspråkiga aspekter på läs- och skrivsvårigheter. Eva-Kristina Salameh 3 Gr Reading difficulties from birth to adolescence: early predictors and links to motivation and wellbeing. Minna Torppa 4 A Dyslexi och hjärnans vita substans. Torkel Klingberg 5 A Berätta tillsammans. Astrid Frylmark 21 FL, Gr Effekter av tidig fonologisk träning: Olika aspekter av fonologisk förmåga och deras betydelse för den tidiga läsningen. Ulrika Wolff 22 FL,Gr Projekt VIS - udvikling af praksisformer og lærerkompetencer, der kvalificerer skolens faglige læseundervisning. Elisabeth Arnbak 23 Gr I affekt kan man inte tänka om psykologiska faktorers betydelse för hur man lyckas i matematik. Gun Axelsson 24 FL, GR, Gy, Vux Ungdomars och vuxnas läsförmåga - resultat av PIAAC 2012 i ett utvecklingsperspektiv. Mats Myrberg 25 A Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Gunilla Salo 6 FL, Gr, Gy Naming, ordafkodning og læseforståelse: Hvorfor er der en sammenhæng og hvad kan den bruges til? Mads Poulsen 7 FL, Gr Identifying dyslexia in multilingual learners. Anne Margaret Smith 8 Gr, Gy, Vux Hur kan man mäta läsförståelse? Om utveckling av olika läsprov. Ann-Katrine Risberg 9 Gr Early identification and prevention of difficulties of learning to read. Heikki Lyytinen 10 A Språkutvecklande undervisning. Margareta Sandström 26 FL, Gr Interventionsstudie med syfte att främja läsinlärningen hos barn som kämpar med sin läsning. Linda Fälth 27 FL Språk- og leseutvikling på mellomtrinnet en balansert tilnærming. Jørgen Frost 28 Gr Interventionsstudie i matematik i förskoleklassen - effekter av tio veckors strukturerade aktiviteter och lekar kring tal och räkning. Görel Sterner 29 FL Hemfaktorers betydelse då det gäller läs- och skrivsvårigheter. Resultat från 37 länder. Jan-Eric Gustafsson 30 A Aktuell doktorandforskning 11 Att bedöma elevers läsförståelse - jämförelse av bedömningsdiskurser i svensk och kanadensisk skola i grundskolans mellanår. Barbro Westlund 12 Gr Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning. Elisabeth Lindén 13 Gr, Gy En strukturerad metod för läsoch skrivundervisning på engelska och verktyg som kan underlätta engelsk-undervisningen. Malin Holmberg 14 Gr Dyslexi, lärande och undervisning i högre utbildning. Karin Taube 15 Vux Språket i alla ämnen - om att förändra undervisningen och möta alla barn/elever. Maud Nilzén 31 FL, Gr Framgångsrik läs- och skrivpedagogik. Ett samspel mellan teori och praktik Catharina Tjernberg 32 Gr Aktuell doktorandforskning 33 Beror dyskalkyli på en generell eller specifik störning i förmågan att representera magnituder? Ulf Träff 34 Gr, Gy Tro, hopp och dyslexi. Vuxenuppföljning av Kronobergsprojektet. Anna Fouganthine 35 A Dysleximingel i Folkets Hus efter föreläsningarnas slut Teckenförklaring: FL = Förskola och lägre årskurser Gr = Grundskola Gy = Gymnasium Vux = Vuxenutbildning A = Allmänt 4 5

4 Språkarbeidet i leseopplæringen. Har vi tatt The simple view of reading på alvor eller har vi glemt forståelsekomponenten? Sol Lyster 36 FL, Gr The effect of verbal and nonverbal skills on the acquisition of reading: A longitudinal study of Icelandicspeaking pre-school children. Freyja Birgisdottir 41 FL, Gr Ögonrörelser kan förutsäga individuella lässvårigheter. Mattias Nilsson Gustav Öqvist-Seimyr 37 FL, Gr Handlingsplan för språk-, läsoch skrivutveckling i ett 1-16 års perspektiv enligt Halmstads kommun. Erica Eklöf/Johanna Kristensson 42 FL, Gr Lördag 16 augusti Tidsenliga alternativa verktyg vid läs- och skrivsvårigheter. Johanna Kristensson 38 FL, Gr, Gy, Vux Alternativa verktyg och studieteknik för elever med läs- och skrivsvårigheter. Åsa Öfors 43 Gr, Gy Multiple deficits perspective on neurocognitive risk factors of reading difficulties. Paavo H.T Leppänen 39 Gr Vad har 25 år med Läsutveckling Kronoberg lärt oss? Christer Jacobson 44 A Kan man läsa med en app? Idor Svenson 40 Vux Läs- och skrivsvårigheter hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar : Dyslexi eller något annat? Jakob Åsberg 45 Gr, Gy, Vux Hedersordförande Marianne Bernadotte delar ut stipendier ur sin Stipendiefond för Dyslexiforskning och Dyslexipedagogik. Stipendiaterna informerar kortfattat om sin verksamhet. Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna Is learning to read and spell really harder in English? Evidence from cross-linguistic studies. Marketa Caravolas En integrerad bild av dyslexins biologi. Juha Kere Avslutning av Svenska Dyslexistiftelsens ordförande Siv Fischbein Presentation av föreläsare Elisabeth Arnbak er lektor ved Center for Grundskoleforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, Danmark. Dr Pirjo Aunio is a professor in special education at the University of Helsinki, Finland. Her research interests are The development of mathematical skills, Learning difficulties in mathematics, Assessment and intervention tools for struggling learners and Cross-cultural and multi-cultural aspects of learning. She is currently the head of a Think- Math-project which is a Finnish public web-based information service for educators. It provides intervention materials related to children s mathematical learning difficulties. Gun Axelsson är doktorand vid Stockholms universitet. Hon är både forskare och praktiker. Som folkskollärare, speciallärare och gymnasielektor i matematik och psykologi har hon undervisat på alla nivåer i det svenska skolsystemet. Under hela sin långa lärargärning har hon bedrivit akademiska studier parallellt med arbetet och därmed haft möjlighet att utgöra en länk mellan den akademiska och den tillämpade praktikens världar, där hon försökt att förena kompetens både från det naturvetenskapliga (matematiken) och det beteendevetenskapliga (psykologin) området. Dr. Freyja Birgisdottir is an associate professor at the School of Education at the University of Iceland. Her main research interests lie in the development of language and literacy and how these skills relate to other aspects of development, such as self-regulation. She has participated in both domestic and international research projects in her field, and is currently the principal investigator in a large scale study conducted in collaboration with the Icelandic Educational Testing Institute on the role of basic reading skills and self-regulated learning in Icelandic students performance on the PISA reading comprehension assessment. Other ongoing research projects include a longitudinal study exploring the predictive role of early self-regulation, phonological and oral language skills in different aspects of literacy and a longitudinal investigation of the link between self-regulation, motivation, gender and literacy among adolescents. Marketa Caravolas obtained her PhD at McGill University, Montreal, where she studied with Maggie Bruck on cross-linguistic studies of phonological awareness and literacy development. She completed a post doc at the University of York, UK, with Maggie Snowling and Charles Hulme, with whom she still collaborates. She took up a Lectureship at the University of Liverpool in the late 1990s. Since 2008, she has been the Director of the Miles Dyslexia Centre and Senior Lecturer in Psychology at Bangor University. Her research interests are in developmental psycholinguistics and early literacy, phonological development in the context of alphabetic literacy, cross-linguistic investigations of language-general and language-specific factors in reading and spelling development in typical and dyslexic populations. Erica Eklöf arbetar som specialpedagog samt språk-, läs- och skrivutvecklare inom Halmstads kommun. I kommunen driver hon bl.a. arbete kring läsförståelse och lässtrategier i ett ämnesövergripande perspektiv samt utveckling av skolbibliotek. Åsa Elwér är kognitionsvetare och doktorand i pedagogik vid Linköpings universitet. Där undervisar hon om läsning och statistik på lärar- och speciallärarprogrammen. Åsa bedriver sin forskning om läsförståelseproblem inom ramen för ett stort internationellt tvillingprojekt under ledning av professor Stefan Samuelsson. Anna Fouganthine är fil.dr i pedagogik och universitetsadjunkt vid Stockholms universitet. Hon har mångårig erfarenhet som lärare och speciallärare på grundskolans alla stadier. Hon disputerade 2012 med avhandlingen Dyslexi genom livet, som baserar sig på en longitudinell studie. Jørgen Frost Jørgen Frost er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Med sin bakgrunn som spesialpedagog og skolepsykolog har hans forskning især beskjeftiget seg med hvordan skolen best mulig tar vare på elever med språk- og lesevansker. Her har det forebyggende arbeidet fylt mye, og med det hvordan læreren i klasserommet best mulig klarer å håndtere elever med forsinket språk- og leseutvikling. Han har gitt ut flere bøker på bl.a. svensk om kvalitet i leseopplæringen og dessuten publisert mange artikler nasjonalt og internasjonalt om sin forskning. Astrid Frylmark är logoped med mångårig erfarenhet av barn med språkstörning och läs- och skrivsvårigheter. Hon har tidigare arbetat inom såväl kommun som landsting, bl.a. som chef för Länslogopedin vid Akademiska sjukhuset. Sedan år 2007 är hon verksam i eget företag med inriktning på fortbildning av pedagoger och vårdpersonal samt förlagsverksamhet. Astrid Frylmark arbetar också med utredning, diagnostisering och behandling av språk-, tal-, och röststörningar. Linda Fälth är fil.dr i pedagogik och verksam vid Linnéuniversitetet i Växjö. I grunden är hon 1-7 lärare med specialpedagogexamen. Hon har drygt 15 års erfarenhet av läraryrket, både som klasslärare och speciallärare främst i de lägre årskurserna. Hennes forskningsområde är läs- och skrivsvårigheter, framförallt åtgärdssidan. Hon deltar i flera forskningsprojekt med olika interventionsstudier för att främja läsutvecklingen både hos barn och vuxna. Elena Grigorenko Dr. Elena L. Grigorenko received her Ph.D. in general psychology from Moscow State University, Russia and her Ph.D. in developmental psychology and genetics from Yale University, U.S.A. Currently, Dr. Grigorenko is the Emily Fraser Beede Professor of Developmental Disabilities, Child Studies, Psychology, and Epidemiology and Public Health at Yale (USA) and Adjunct Senior Research Scientist at Moscow City University for Psychology and Education (Russia). Dr. Grigorenko has published more than 350 peer-reviewed articles, book chapters, and books. She has received multiple professional awards for her work and received funding for her research from the NIH, NSF, DOE, USAID, Cure Autism Now, the Foundation for Child Development, the American Psychological Foundation, and other federal and private sponsoring organizations. Dr. Grigorenko has worked with children and their families in the U.S. as well as in Africa (Kenya, Tanzania and Zanzibar, the Gambia, and Zambia), India, Saudi Arabia, and Russia. Jan-Eric Gustafsson är professor vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskning har rört frågor om individuella förutsättningar för utbildning, med särskilt 6 7

5 fokus på kognitiva förmågor. Han har också studerat effekter av utbildning med avseende på kunskaper och färdigheter, och på andra utfall. Bente E. Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, ved Universitetet i Oslo. Hun har deltatt i en rekke forskningsprosjekter om forebygging og avhjelping av leseog skrivevansker: i barnehagen, begynneropplæringen i lesing og skriving, samt på mellom- og ungdomstrinnet. På dyslexikonferansen vil hun presentere funn fra The Oslo Longitudinal Study of Dyslexia (OSLD). 140 barn med familært betinget risiko for dysleksi ble fulgt fra de var 2 år til mellomtrinnet. Av disse fikk ca 40% lese- og skrivevansker, og de fleste av disse strevde med ordavkodingen så sent som på sjette årstrinn. I foredraget presenteres erfaringer og resultater fra et delprosjekt der en gruppe barn med store lese- og skrivevansker fikk et intensivert tiltak i form av et lesekurs på 10 uker. Det blir gjort rede for tiltakets innhold, gjennomføring og resultater/erfaringer. Malin Holmberg är lärare på läsoch skrivforum en specialpedagogisk enhet vid vuxenutbildningen i Kungälv. Malin har i 15 år arbetat med särskild undervisning i svenska och engelska för vuxenstuderande med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och hon är författare till läromedelspaketet HELP Start. Vid den nordiska kongressen om dyslexipedagogik i Stockholm 2011fick Malin Holmberg Marianne Bernadottes pris för sina betydelsefulla insatser för att ha utvecklat metoder för undervisning i engelska för personer med dyslexi. Christer Jacobson är docent i pedagogisk psykologi vid Linnéuniversitet, Växjö. Han är verksam i Läsutveckling Kronoberg sedan 1987 och har där bl. a följt en grupp lässvaga barn från åk 2 till vuxen ålder. Christer arbetar med läsforskning och undervisning med fokus på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Björn Kadesjö är barnläkare. Han var i många år verksam som skolöverläkare i Karlstad och är sedan år 2000 överläkare vid enheten för barnneuropsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Björn är med. dr. och forskare vid Gillbergcentrum, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet där han undersöker barn med utvecklingsavvikelser, framför allt adhd. Han är sakkunnig i barnfrågor på Socialstyrelsen och har bland annat arbetat med vägledning för barnhälsovård och elevhälsa. Han är också författare till boken Barn med koncentrationsvårigheter. Juha Kere är professor i molekylärbiologi vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, och överläkare vid Kliniskt forskningscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Han är också gruppledare vid Finlands Akademis spetsforskningsenhet för sjukdomsgenetik, medlem i Helsingfors Biocentrum vid Universitetet i Helsingfors och forskningsledare vid Karolinska Institutets Biobank. Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans forskning har bl.a. syftat till att kartlägga hjärnans funktioner när en person utför olika mentala uppgifter. Han har fått flera pris för sin forskning och valdes 2012 in i Nobelförsamlingen. Han är författare till böckerna: Den översvämmade hjärnan: en bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden och Den lärande hjärnan. Johanna Kristensson arbetar som logoped samt språk-, läs- och skrivutvecklare inom Halmstads kommun. Hon arbetar även deltid för Oribi AB med utveckling av rättstavningsstöd för datorer och läsplattor. Sedan ett par år tillbaka driver hon bloggen Logopeden i skolan med fokus på språk, dyslexi, tidsenliga alternativa verktyg och skolutvecklingsfrågor. Francisco Lacerda är professor i fonetik vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Hans forskning är främst inriktad på barns talspråksutveckling. Han är bl.a. engagerad i projektet SPRINT, som studerar på vilket sätt ett föräldrastödsprogram kan bidra till barnets språkutveckling, och senare även läs- och skrivutveckling, och i projektet LATTE, som studerar barnets lateralisering vid talspråksutveckling. Karin Landerl is working on the neuro-cognitive foundations of typical and atypical reading development. She is also interested in reading acquisition and dyslexia in different orthographies and her research helped to identify important differences between English and more consistent orthographic systems. She was also involved in a number of dyslexia intervention studies. Her work is internationally recognized. Paavo H.T. Leppänen, PhD, is Professor of psychology and dyslexia research at the Department of Psychology at University of Jyväskylä, and the chair of the executive team of Jyväskylä Multidisciplinary Research Network of Learning Difficulties (NoLD). He conducts and directs research in the field of developmental cognitive neuroscience. His research themes include dyslexia, language difficulties, and problems in foreign/ second language learning, their risk factors and training methods, and neurocognitive processes of text and online reading. He has long experience with brain research using event-related potential (ERP) and behavioural research methods with infant, child and adult populations. Elisabeth Lindén är rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten och arbetar med frågor om flerspråkighet och dyslexi. Hon har under hösten 2013 skrivit en masteruppsats om vad det flerspråkiga kartläggningsmaterialet kan bidra med i skolorna. Solveig-Alma Halaas Lyster er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer, spesialpedagog og logoped og hun fullførte sin doktorgrad i 1996 med avhandlingstemaet Preventing reading and spelling failure: the effects of early intervention promoting metalinguistic abilities. Hennes forskning er knyttet til et bredt spekter av forhold og faktorer som påvirker barns lese-og skriveutvikling og hennes fokus har særlig vært rettet mot pedagogiske og spesialpedagogiske virkemidler og tiltak som kan hindre at vansker utvikler seg. Hun har en rekke publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt, alene eller i samarbeid med kollegaer fra dysleksi/lese-og skrivevanskefeltet. Heikki Lyytinen is Professor of Developmental Neuropsychology, Department of Psychology and Chair of the Boards of Agora Human Technology Centre of Jyväskylä University, Niilo Mäki Institute. He is engaged in several large-scale projects and is i.g. responsible PI of the Jyväskylä Longitudinal study of Dyslexia and of Comenius FLUENT - A Science-based tool for training fluency in literacy for teachers and learners. Monica Melby-Lervåg er Professor ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og arbeider primært med forskning knyttet til språk- og leseutvikling. Hon har også vært spesielt interessert i temaer knyttet til arbeidsminne, og har blant annet publisert en systematisk oversikt av effekten fra arbeidsminnetrening. Mats Myrberg är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter samt vice ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen. Pekka Niemi är professor emeritus i psykologi vid Åbo universitet. Hans forskningsområden är nybörjarläsning och svårigheter som hör ihop med nybörjarläsning. Mattias Nilsson disputerade i datorlingvistik vid Uppsala universitet Som forskarstuderande arbetade Mattias med att utveckla nya analysmetoder för att bättre förstå ögonrörelsekontroll vid läsning. I avhandlingen presenterades en datorbaserad modell av läsögonrörelser som uppvisar flera likheter med mänskligt ögonrörelsebeteende. Modellen bygger på datadrivna metoder och implementerades med maskininlärningsteknik. Som del av forskargruppen på Bernadottelaboratoriet har Mattias fortsatt att undersöka ögonrörelser, nu med särskilt fokus på relationen mellan ögonrörelser och neurologiska funktionsnedsättningar. Maud Nilzén Maud Nilzén har arbetat som lågstadielärare i många år och sedan mitten på 90-talet som specialpedagog. Sedan 2008 arbetar hon övergripande i en Stöd- och utvecklingsenhet i Kungälvs kommun och driver språkutveckling i kommunen från förskolan till åk 9. Hon arbetar också i styrgruppen för Västra Götalands språkutvecklare och i referensgruppen NCS på Skolverket. Hon har arbetat fram en Handlingsplan för god språk-, läs- och skrivutveckling som gäller i hela kommunen. Mads Poulsen er ph.d. og lektor i psykolingvistik ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Han forsker i de sproglige forudsætninger for læseudvikling. Monica Reichenberg är professor i allmän didaktik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet och gästprofessor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i väst. Ann-Katrine Risberg är speciallärare och verksam vid Åbo Akademi Vasa. Hon utreder barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter samt koordinerar och leder olika utvecklingsprojekt. De senaste åren har hon tillsammans med Kjell Staffans och Nea Kronberg utvecklat material för kartläggning av läsförståelse i årskurserna 2, 3 och 5. Eva-Kristina Salameh är leg. logoped och med.dr. Hon har sedan 70-talet arbetat med flerspråkiga barn vid logopedmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, där hon byggt upp Språkens Hus. Hon disputerade 2003 med avhandlingen Language impairment in Swedish bilingual children epidemiological and linguistic studies. Hon är en av auktoriteterna i landet då det gäller språkstörning i kombination med flerspråkighet och är medförfattare till flera böcker om språkutveckling och språkstörningar. Gunilla Salo är rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten och arbetar med dyslexifrågor i form av kurser, nätverk och samverkan. Hon har varit projektledare för framtagandet av stödmaterialet för pedagogisk utredning. Gunilla Salo är även redaktör för Svenska Dyslexiföreningens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter. Stefan Samuelsson är professor i specialpedagogik vid Linköpings universitet och har varit ansvarig för ett flertal forskningsprojekt där han har studerat läs- och skrivsvårigheter. Han har bland annat studerat förekomsten av läs- och skrivsvårigheter bland intagna inom kriminalvården och hos barn som föds med mycket låga födelsevikter. Stefan Samuelsson är också ansvarig för den skandinaviska delen av ett omfattande internationellt tvillingprojekt där man studerar genetiskt och miljömässigt inflytande på barns språkutveckling och tidiga läs- och skrivinlärning. Margareta Sandström är professor i didaktik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet. Hon har tidigare varit språklärare i många år. Hennes forskning rör sig omkring lärare-elevkommunikation med speciellt fokus på andraspråksinlärare samt elever med språkliga svårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Dr. Anne Margaret Smith works at Cumbria University, both as an academic support tutor and a teacher educator. She also runs ELT well, a company that combines the fields of language teaching and dyslexia support. Her research concerns the impact of specific learning differences on multilingualism. Anna Steenberg Gellert Ph.d.- stipendiat ved Københavns Universitet, cand.mag. i audiologopædi og dansk som fremmed- og andetsprog har deltaget i udvikling og afprøvning af en række testmaterialer, herunder dynamiske test til børn og voksne. Hon har skrevet artikler om læsning og læsevanskeligheder og undervist i disse emner på universiteter og efteruddannelsesforløb og har undervist ordblinde og udgivet læseundervisningsmateriale. Görel Sterner är doktorand och projektledare vid Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. Hennes bakgrund är förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog i grundskolans åk 1-6. Tillsammans med Ingvar Lundberg har hon skrivit forskningsöversikter om dyskalkyli och om sambanden mellan läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Idor Svensson är leg. Psykolog och docent i psykologi vid Linnéuniversitetet, Växjö. Han arbetar med forskning, undervisning och handledning inom områdena läs- och skrivsvårigheter och dyslexi samt utvecklingspsykologi. Han utreder också studenter med läs- och skrivsvårigheter vid Linnéuniversitetet samt handleder personal inom skola och barnomsorg. Karin Taube är professor emerita i pedagogiskt arbete vid Institutionen för språkstudier Umeå universitet. Hon var tidigare professor i pedagogik vid i specialpedagogik vid Högskolan i Kalmar, nationell projektledare för PISA och nationellt ansvarig för läsförståelse inom PISA Karin Taube är föfattare till populärvetenskapliga böcker om barns läs- och skrivutveckling för verksamma och blivande lärare. 8 9

6 Catharina Tjernberg är filosofie doktor i specialpedagogik, läromedelsförfattare, specialpedagog, lärare och lektor. Hon är specialpedagog på Örsundsbroskolan i Enköpings kommun, skolan som 2010 fick mottaga Bertil Hults pris för sitt arbete med att hjälpa elever med dyslexi att utveckla en positiv läs- och skrivprocess. Hon arbetar också som läs- och skrivutvecklare i Enköpings kommun. Minna Torppa is an adjunct professor in developmental psychology. Currently she works as a senior researcher in the Department of Teacher Education, University of Jyväskylä, Finland. Her research has involved reading development and dyslexia, reading comprehension, effects of home environment on child development, familial risk for dyslexia, and cognitive and motivational predictors of reading and spelling. Her current interest continues to include reading development but the research focus has broadened towards the links of learning difficulties to well-being and psychosocial functioning, to educational marginalization, and to reading skills of adolescents and adults. Ulf Träff är biträdande professor i psykologi vid Linköpings universitet. Hans huvudsakliga forskningsintresse är inom området matematikutveckling och matematiksvårigheter hos barn. Forskningen gäller bl.a. att kartlägga de funktionella svårigheter som barn med matematiksvårigheter uppvisar, samt identifiera underliggande orsaker till detta och att utveckla och empiriskt pröva interventionsprogram som syftar till att befrämja barns tidiga utveckling och lärande i matematik, samt förebygga framtida matematiksvårigheter hos barn. Barbro Westlund är lärarutbildare, läroboksförfattare och doktorand vid Stockholms universitet. Avhandlingsområdet är pedagogisk bedömning av elevers läsförståelse ur ett internationellt perspektiv utkom boken Att undervisa i läsförståelse - lässtrategier och studieteknik (Natur & Kultur) och 2010 bidrog hon med en artikel i antologin Bedömning i och av skolan. Praktik, principer och politik (Studentlitteratur). Ulrika Wolff är fil.dr och universitetslektor vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon är även styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen. Jakob Åsberg är pedagog och fil. dr.i psykologi. Han forskar vid Göteborgs universitet om skriftspråklig och kommunikativ utveckling hos barn, ungdomar och vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar, såsom autism, ADHD och Downs syndrom. I sitt föredrag kommer han att redogöra för en del av denna forskning. Han kommer även att argumentera för att resultaten från sådan forskning potentiellt har stor betydelse för hur vi definierar och diagnosticerar dyslexi. Åsa Öfors är specialpedagog på Tyresö Skoldatatek & Språkotek. Hon har mångårig erfarenhet av att använda alternativa lärverktyg i undervisningen av elever i grundskola och gymnasium. I sitt arbete på Skoldatateket stöttar hon elever och pedagoger i arbetet med att få verktygen att fungera i skolvardagen. Gustav Öqvist-Seimyr är forskare i ögonrörelsemätning och läsning vid Karolinska Institutet. Han är datorlingvist från Språkteknologiprogrammet vid Uppsala Universitet och disputerade 2006 på en avhandling om läsbarhet på mobiltelefoner. Gustafs forskning syftar till att mäta och analysera ögonrörelser för att bättre förstå hur synen fungerar under vanliga betingelser såsom läsning, tolkning av bilder, igenkänning av ansikten, med mera. Forskningen bedrivs på Sigvard och Marianne Bernadottes forskningslaboratorier för barnögonvård vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Gustaf är även en av grundarna till Precodia AB som tar fram interaktiva läsverktyg för dyslektiker och andra som har svårt att läsa. Anmälan Anmälan till kongressen, det sociala programmet och hotellreservationer görs via kongressens hemsida I samband med din anmälan behöver du markera vilka sessioner du vill delta i. Observera att det enbart är en intresseanmälan. Deltagaravgifter Avgift t.o.m. 12/6 Avgift fr.o.m. 13/6 SEK SEK Deltagaravgiften inkluderar tillträde till kongressen och utställningen, dokumentation, kaffe och dysleximingel i Folkets Hus 14 augusti. Moms 25 % ingår i anmälningsavgifterna Anmälan kan endast göras online. Betalning via kort eller faktura accepteras. Bekräftelse och faktura skickas ut i god tid före konferensen. Varje deltagare måste fylla i en separat anmälan. För frågor om din registrering kontakta MCI Stockholm, mci-group.com, telefon: Avbokning Vid avbokning av deltagande fram t o m den 12 juni debiteras en administrationsavgift på 500 kr. Vid avbokning efter den 12 juni debiteras hela avgiften. Anmälan kan övertas av annan person från samma organisation. Vid avbokning efter den 12 juni 2014 debiteras hela avgiften även för eventuell bokad middag Eventuell avbokning eller ändring av deltagande måste ske skriftligt till MCI Scandinavia AB: MCI:s momsreg. nr: Deltagarbevis Ett deltagarbevis kommer på begäran att delas ut till varje registrerad deltagare. Utställning En utställning kommer att arrangeras i samband med kongressen. Kontakta MCI för ytterligare information. Socialt program Dysleximingel Alla deltagare önskas välkomna till mottagningen i Folkets Hus den 14 augusti 2014 när dagens sessioner avslutats. Minglet ingår i deltagaravgiften. Middag på restaurang Piperska Muren På kvällen fredagen den 15 augusti 2014 ordnas en middag på restaurang Piperska Muren som ligger centralt på Kungsholmen i Stockholm. Avnjut en smakrik middag med dryck i denna fina miljö för SEK 570 inkl. moms. Anmälan till middagen görs i anmälningsformuläret till kongressen. Hotellbokning Hotellrum kan bokas via anmälan. MCI har reserverat rum för kongressdeltagare på ett flertal hotell i Stockholms innerstad, alla med bekvämt gångavstånd till Folkets Hus. Avbokning av hotellrum För avbokning/ändring av hotellnätter fram till och med den 10 juni 2014 återbetalas logikostnaden, förutom en avbokningskostnad om 400 kr för varje avbokad/ändrad rumsnatt. Vid avbokning därefter kan tyvärr ingen återbetalning göras. Praktiska upplysningar Registrering i Stockholm Sekretariatet och registreringsdisken för kongressen öppnar 14 augusti i Folkets Hus. Registreringen kommer att vara öppen under kongressperioden. Namnskylt Din namnskylt ger dig tillträde till föreläsningarna och är en värdehandling. Av säkerhetsskäl ber vi dig att alltid bära namnskylten under kongressen samt under övriga aktiviteter och sociala evenemang. Flygbuss från Arlanda flygplats Flygbussar från Arlanda Flygplats till Stockholms Central avgår var 10-15:e minut. Resan tar ca 45 minuter och kostar SEK 99 (dec 2013). Snabbtåg från Arlanda flygplats Snabbtåget Arlanda Express tar dig från Arlanda till Stockholms Central på strax under 20 minuter. Resan kostar SEK 260 enkel (dec 2013). Taxi från Arlanda flygplats Flygtaxi från Arlanda flygplats till Stockholm centrum kostar cirka SEK 520 (dec 2013). Gör alltid upp ett fast pris med chauffören före avfärd. Flygbuss från Bromma flygplats Flygbussar från Bromma Flygplats till Stockholms Central tar ca 20 minuter och kostar SEK 85 enkel (dec 2013). Stockholm City Conference Centre (CCC) Folkets Hus har adress Barnhusgatan vid Norra Bantorget, 10 minuters promenad från Stockholms Centralstation och Cityterminalen. Hemsida Besök hemsidan för den senaste informationen om kongressen. Där meddelas också eventuella programändringar

7 Svenska Dyslexistiftelsen Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr ö.g. S Stockholm Telefon Kongressekretariat MCI Scandinavia AB Dyslexikongressen Box 9611 S Stockholm 12

Bli vän med det skrivna ordet

Bli vän med det skrivna ordet Omslag 13-11-27 12.04 Sida 2 Inbjudan & Program Bli vän med det skrivna ordet DEN SJUNDE NORDISKA KONGRESSEN OM DYSLEXIPEDAGOGIK 14 16 augusti 2014 City Conference Centre Stockholm 1 Hennes Majestät Drottning

Läs mer

Hennes Majestät Drottning Silvia

Hennes Majestät Drottning Silvia 1 Hennes Majestät Drottning Silvia Be s k y d d a r e a v Svenska Dyslexistiftelsen Copyright Kungahuset.se Foto:Alexis Daflos 2 Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen

Läs mer

Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den

Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den 1 Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjätte i raden av nordiska kongresser. Kongresserna har blivit en naturlig samlingspunkt för pedagoger, skolledare,

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Specialpedagogik i skolan 2014

Specialpedagogik i skolan 2014 inspiration utveckling kunskap Specialpedagogik i skolan 2014 Hur kan du stärka din roll som speciallärare/specialpedagog? Så här kan ni arbeta framgångsrikt med era elever i matematiksvårigheter Neuropsykiatriska

Läs mer

Fredag 23 oktober 2015

Fredag 23 oktober 2015 9.30-10.45 Fredag 23 oktober 2015 Vi reserverar oss för eventuella ändringar Kongressalen Asperö Saltö Inledningspass Dyslexiförbundet FMLS ordförande Bengt-Erik Johansson Karin Pleijel, ordförande i utbildningsnämnden

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Örebro 3-4 feb 2014 Lindén 2014 1 Bakgrund När flerspråkiga elever får uttalade problem med läsoch skrivutvecklingen kan frågan uppstå om svårigheterna

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Språkstörning-en uppföljningsstudie Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Definition Generellt sett handlar det om att barnets språkförmåga är lägre än vad man kan förvänta

Läs mer

Vem är dyslektiker? Idor Svensson. Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift

Vem är dyslektiker? Idor Svensson. Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Vem är dyslektiker? Idor Svensson Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter Nr1/2004 1 Vem är dyslektiker? Idor Svensson,

Läs mer

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Vilken betydelse får läsförmågan i förhållande till övriga ämnen skoltiden överhuvudtaget? Självbild (skolsjälvbild)

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Specialpedagogen & Lgr 11

Specialpedagogen & Lgr 11 Specialpedagogen & Lgr 11 Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Keynote speaker University College London Brian Butterworth Högskolan Dalarna Désirée von Ahlefeld Nisser Björkestaskolan

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Modell för en fungerande studiesituation

Modell för en fungerande studiesituation Modell för en fungerande studiesituation Att hitta en fungerande studiemodell för unga vuxna med dåliga erfarenheter från tidigare skolgång bygger på att identifiera verksamma framgångsfaktorer. Frågan

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Vad har 25 år med Läsutveckling Kronoberg lärt oss? Bli vän med det skrivna ordet

Vad har 25 år med Läsutveckling Kronoberg lärt oss? Bli vän med det skrivna ordet Vad har 25 år med Läsutveckling Kronoberg lärt oss? Bli vän med det skrivna ordet 16 augusti 2014 Christer Jacobson Linnéuniversitetet, Växjö Upptakten till Läsutveckling Kronoberg (1986) Sittande från

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Svenska Dyslexiföreningen

Svenska Dyslexiföreningen Svenska Dyslexiföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING Kalenderåret 2011 Svenska Dyslexiföreningen Tel: 08-437 462 39 Surbrunnsgatan 42 1 tr. ö.g www.dyslexiforeningen.se 11348 Stockholm kansliet@dyslexiforeningen.se

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv

Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv Ann-Sofie Selin fil.dr, speciallärare, handledare FinRA 11.10 2014, SCIRA 50 Linköping Utbildningskonferens Läsning Läsundervisning Läsforskning

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Verktyg för samverkan och upptäckt Malmö 141114 Lindén 2014 1 Läs- och skrivundervisning i olika kontexter Svenska med klassen Svenska som andraspråk Modersmålsundervisning

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Specialpedagogik 2015

Specialpedagogik 2015 Specialpedagogik 2015 kunskap utveckling inspiration Läs- och skrivsvårigheter ta del av insatser från förskola till högskola, även engelskundervisningen belyses Elever i matematiksvårigheter förstå, förenkla

Läs mer

Konferens Grav språkstörning 15-16 september 2015. Redskap för samverkan och förståelse. Elisabeth Lindén elisabeth.linden@spsm.se

Konferens Grav språkstörning 15-16 september 2015. Redskap för samverkan och förståelse. Elisabeth Lindén elisabeth.linden@spsm.se Konferens Grav språkstörning 15-16 september 2015 Redskap för samverkan och förståelse Elisabeth Lindén elisabeth.linden@spsm.se Svenska med klassen Svenska som andraspråk Modersmålsundervisning Specialundervisning

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning iaried Diarienummer Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning 2015-02-01 Diarienummer Bakgrund Specialpedagogiska skolmyndigheten ska säkra en likvärdig

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

Barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till åk 6?

Barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till åk 6? Barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till åk 6? Den 7:e nordiska kongressen om dyslexipedagogik 2014 Stockholm, augusti 2014 Pekka Niemi Åbo universitet Medarbetare: Marja-Kristiina

Läs mer

Konferensen Lika värde

Konferensen Lika värde KONFERENSEN LIKA VÄRDE FORUM FÖR SPECIALPEDAGOGIK l til Välkommen Konferensen Lika värde Årets mötesplats för dig som är intresserad av specialpedagogik och forskning. 3 4 februari 2014 i Örebro Konferensen

Läs mer

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård.

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Antalet platser är begränsade och sista anmälningsdag är fredagen den 14 februari. Anmälan är bindande

Läs mer

Universitetsstudenter med dyslexi: Läsförmåga och studiestrategier.

Universitetsstudenter med dyslexi: Läsförmåga och studiestrategier. EDA 4 th All-European Dyslexia Conference, Växjö, Sept 19-22 2013 Universitetsstudenter med dyslexi: Läsförmåga och studiestrategier. Åke Olofsson, Astrid Ahl and Karin Taube Umeå Universitet, Sverige

Läs mer

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Social bakgrund har visat sig ha stor betydelse för elevers läsande i ett flertal studier. Social bakgrund är komplext att mäta då det

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

Specialpedagogik 2015

Specialpedagogik 2015 Specialpedagogik 2015 kunskap utveckling inspiration Läs- och skrivsvårigheter ta del av insatser från förskola till högskola, även engelskundervisningen belyses Elever i matematiksvårigheter förstå, förenkla

Läs mer

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö NätRoms 24:e konferens 7-8 november 2013 Tema Delaktighet Plats: Växjö, Best Western Hotel Royal Corner Datum: 7 8 november 2013 Anmälan: Fyll i webbformulär på NätRoms

Läs mer

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009 Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009 Föreningen höll sin årliga kongress den 23-24 april på Quality Winn hotell i Haninge C med många deltagare. Temat för kongressen var språka - leka - utvecklas.

Läs mer

Språkscreening vid 4 år Konstruktion och normering av ett nytt screeningtest

Språkscreening vid 4 år Konstruktion och normering av ett nytt screeningtest Språkscreening vid 4 år Konstruktion och normering av ett nytt screeningtest Ann Lavesson, SUS, Lund Kristina Hansson, Lunds universitet Martin Lövdén, Karolinska Institutet Varför? Rätt barnpatienter?

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

Stockholm Brain Institute. Strategic Research Centre & Berzelii centre for. Cognitive and Computational Neuroscience

Stockholm Brain Institute. Strategic Research Centre & Berzelii centre for. Cognitive and Computational Neuroscience Stockholm Brain Institute Strategic Research Centre & Berzelii centre for Cognitive and Computational Neuroscience The objective for SBI is to apply a systems neurobiology approach to higher brain functions;

Läs mer

Pedagogiska cafeér vårterminen 14

Pedagogiska cafeér vårterminen 14 Pedagogiska cafeér vårterminen 14 För ökad måluppfyllelse för barn och elever i Kungsbacka kommun erbjuder Specialpedagogiskt centrum följande innehåll i vårterminens 2014 års pedagogiska caféer Anmälan

Läs mer

Välkomna! Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 20 maj 2010. Gunilla Almgren Bäck gunilla.almgren-back@grkom.se. Lars Björn lars.bjorn@grkom.

Välkomna! Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 20 maj 2010. Gunilla Almgren Bäck gunilla.almgren-back@grkom.se. Lars Björn lars.bjorn@grkom. Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 20 maj 2010 Välkomna! Skoldatatek: En resurs i kommunens skolutveckling En naturlig del i kommunens elevstöd: - Verkar för inkluderande lösningar. I samverkan med

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper published in Dyslexi. Citation for the published paper: Österholm, M. (2009) "Kan vi separera

Läs mer

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden OBS! Tidig anmälan förlängd till 5 september! Välkommen till Bostadsmötet Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014 Tema: Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Läs mer

20-21 september 2010

20-21 september 2010 Smärta hos barn med särskilda behov 20-21 september 2010 Måndagen den 20 september 8.30 10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00 10.10 Välkommen! 10.10 10.40 Föräldrarnas roll när barn genomgår en perifer

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Dyslexi. Lästips från sjukhusbiblioteket

Dyslexi. Lästips från sjukhusbiblioteket Dyslexi Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Att ha eller sakna verktyg : om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva (2013) Av Åsa Wengelin & Claes Nilholm De tre

Läs mer

Läs- och skrivsvårigheter: Inte bara dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter: Inte bara dyslexi Läs- och skrivsvårigheter: Inte bara dyslexi av professor Stefan Samuelsson Den allmänna debatten och kanske i ännu större utsträckning forskningen kring läs- och skrivsvårigheter har i huvudsak varit

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling 1. KUSK, Kungsbacka Utvecklar Språk och Kommunikation. 2. Elevers fonologiska medvetenhet i början av årskurs 1. 3. KUL,

Läs mer

Helsingborgs Läs- och skrivutvecklare

Helsingborgs Läs- och skrivutvecklare Helsingborgs Läs- och skrivutvecklare Läs- och skrivutvecklarnas uppdrag syftar till att främja tidig läs- och skrivutveckling inom Kunskapsstaden Helsingborg. Margaret Berglund Lågstadielärare, Specialpedagog/Talpedagog

Läs mer

Auditivt arbetsminne - en kritisk faktor för hörförståelse och språkhantering

Auditivt arbetsminne - en kritisk faktor för hörförståelse och språkhantering Auditivt arbetsminne - en kritisk faktor för hörförståelse och språkhantering Anders Westermark, leg logoped Resurscenter tal och språk, Specialpedagogiska skolmyndigheten 15 september 2015 Resurscenter

Läs mer

Svenska Dyslexiföreningen

Svenska Dyslexiföreningen Svenska Dyslexiföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kalenderåret 2009 Karolinska Institutet Tel: 08-524 868 25 Retzius väg 13 A www.dyslexiforeningen.se 171 65 Solna svenska-dyslexiforeningen@neuro.ki.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv

Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv Eva-Kristina Salameh och Luz Solano, Vt 2013 Att kunna kommunicera är en av mänsklighetens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik p ro g r a m Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik Konferens 6 7 november 2008 Stockholm Ursäkta mig doktorn men jag förstår inte. Jag mötte distriktsläkaren och berättade om min ryggvärk. Han trodde

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

Svårt att läsa och skriva

Svårt att läsa och skriva It och appar när läsningen glappar Idor Svensson IKEL Svårt att läsa och skriva Dyslexi = Huvudproblem för barn och vuxna Avkoda = Kunna läsa bokstäver (sätta samman till ord) och ord Kirkegaard Skriva

Läs mer

Dyslexi/Läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi/Läs- och skrivsvårigheter Dyslexi/Läs- och skrivsvårigheter - specialpedagogiskt förhållningssätt och alternativa verktyg Dan Alberyd: Rådgivare med inriktning IT Läs och Skriv (lågstadielärare, specialpedagog) Lika värde. Lika

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

alternativa verktyg i skolan

alternativa verktyg i skolan alternativa inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 speciellt inbjuden: barnatro Ab Micke Gunnarsson praktikfall från: Örebro universitet Anne-Sofie Strand kalmar kommun Susanna Quiros-Haag

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Hur förskola och skola kan stödja flerspråkiga barns språkutveckling

Hur förskola och skola kan stödja flerspråkiga barns språkutveckling Hur förskola och skola kan stödja flerspråkiga barns språkutveckling Eva-Kristina Salameh Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

Läs- och skrivsvårigheter och olika tidsenliga digitala lärverktyg

Läs- och skrivsvårigheter och olika tidsenliga digitala lärverktyg Varför är språk och läsning så viktigt? Läs- och skrivsvårigheter och olika tidsenliga digitala lärverktyg Hässleholm 8 september 2015 Johanna Kristensson Språk-, läs- och skrivutvecklare & leg logoped

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Varför blir man glad av rörelse? 6 maj 2014 Åhörarkopior 2014-04- 29. Föreläsningens fyra teman

Varför blir man glad av rörelse? 6 maj 2014 Åhörarkopior 2014-04- 29. Föreläsningens fyra teman Varför blir man glad av rörelse? 6 maj 2014 Åhörarkopior www.educa?oninmo?on.se Kogni5v neurovetenskap Är läran om hur hjärnan möjliggör psykologiska fenomen eller mentala processer, det vill säga percep?on,

Läs mer

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Det blir bäst om man gör rätt från början PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08 Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi Rådgivning och stöd

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Mats Anderberg 1 Mikael Dahlberg 2 1 Fil.dr. i socialt arbete. Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet

Läs mer

Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information

Läs mer

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Ett stödmaterial Den sjunde nordiska kongressen om dyslexiproblematik 14 augusti 2014 i Stockholm Innehåll Bakgrund till projektet Om SPSM Teoretisk

Läs mer

Alternativa verktyg en - pedagogisk utmaning

Alternativa verktyg en - pedagogisk utmaning Alternativa verktyg en - pedagogisk utmaning Idor Svensson Linnéuniversitet Alternativa Verktyg = AV???? Lärverktyg Arbetsverktyg???? Pedagogiska verktyg???? Assistive Technology = AT KOMPENSATORISKA HJÄLPMEDEL????????

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Lärande och IKT i skolan aktuell forskning och praktik

Lärande och IKT i skolan aktuell forskning och praktik Program förskolan, fritidshem, grundskolan F- 6 Kl. 9.00 13.00 9.00-9.10 9.10-10.10 Välkomsthälsning Yvonne Larsson & Sylvana Sofkova Hashemi, Högskolan Väst Didaktikens verktyg - s fria webbplats i multimodalt

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

Idrottslärarstämman. 18 19 mars 2011

Idrottslärarstämman. 18 19 mars 2011 Idrottslärarstämman 18 19 mars 2011 Välkomna till Luleå och årets Idrottslärarstämma. För första gången står Norrbotten som värd för Stämman, och detta förpliktar. Vi kan därför erbjuda ett starkt och

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen Högaktuell konferens om språkets avgörande betydelse för bättre skolresultat! Konferens den 8-9 september 2015 Ingenjörshuset, Stockholm Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen Strategier för ökad språk-

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9 Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa-1 KUNSKAP ÅR VÅR MEDICIN S T O C K H O L M 2

Läs mer

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Lokal handlingsplan Matematik Att ge stöd till en positiv matematikutveckling samt att kompensera svårigheter. Målet med denna handlingsplan är att förebygga matematiksvårigheter

Läs mer