Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjunde i raden av nordiska dyslexikongresser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjunde i raden av nordiska dyslexikongresser."

Transkript

1 1

2 Hennes Majestät Drottning Silvia Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjunde i raden av nordiska dyslexikongresser. Kongresserna har blivit en naturlig samlingspunkt för pedagoger, skolledare, psykologer, logopeder, forskare och andra med särskilt intresse för frågor kring läs -och skrivsvårigheter/dyslexi. Kraven på god läsförmåga har stigit i samhället men vid internationella jämförelser visar det sig återigen att läsförmågan varierar stort, även bland de nordiska länderna. Detta gör ökad kunskap inom området desto angelägnare. Sedan förra kongressen 2011 har också mycket nytt och positivt hänt på forskningsfronten. Vi vet t ex mer om dyslexins genetiska bas och om hur dyslexin yttrar sig i olika språk. Forskningen kring framgångsrik pedagogik har fortsatt. Vid årets kongress uppmärksammas särskilt läsförståelse och matematiksvårigheter. Det finns fortfarande ett stort gap mellan den pedagogiska praktiken och forskningens rön. Ett viktigt syfte med kongressen är att överbrygga detta gap. Svenska Dyslexistiftelsens och Svenska Dyslexiföreningens strävan är att alla barn och vuxna ska få nytta av de senaste forskningsrönen och den bästa pedagogiken för att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Du kan se fram emot att få möta ett antal av världens ledande dyslexiforskare och pedagoger. Peter af Trampe Ordförande i organisationskommittén Be s k y d d a r e a v Svenska Dyslexistiftelsen Tid och plats Kongressen äger rum i Stockholm City Conference Centre, Folkets Hus augusti Kontakta MCI AB för information angående registrering, hotellbokningar, socialt program etc. Frågor kring programinnehållet besvaras av organisationskommittén. Anmälan görs på hemsidan Organisationskommittén Peter af Trampe, docent i allmän språkvetenskap, kommittéordförande, vice ordförande i Svenska Dyslexiföreningen. Gerty Engh, universitetsadjunkt i svenska, styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen. Siv Fischbein, professor i specialpedagogik, ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen. Christer Jacobson, docent i pedagogisk psykologi, styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen. Egon Nordman, f. undervisningråd, styrelsesuppleant i Svenska Dyslexiföreningen. Åke Olofsson, professor i psykologi, styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen. Ulrika Wolff, docent i pedagogik, styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen. Copyright Kungahuset.se Foto:Alexis Daflos MCI Scandinavia AB Dyslexikongressen Box Stockholm Svenska Dyslexistiftelsen Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr ö.g, Stockholm Tel:

3 Torsdag 14 augusti 8.00 REGISTRERING KAFFE 9.30 Välkomsthälsning av kongresskommitténs ordförande Peter af Trampe Kongressen öppnas Fredag 15 augusti Dyscalculia - the neglected learning disorder Karin Landerl Inledningsanförande Stefan Samuelsson Bedre leseforståelse: Hvilke tiltak har effekt? Monica Melby-Lervåg Dyslexia Today: Lessons from the Past and Hopes for the Future? Elena Grigorenko Barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till åk 6? Pekka Niemi Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna Från joller till bokstäver. Francisco Lacerda 16 FL Intensiverte pedagogiske tiltak på skolens mellom- og ungdomstrinn når det har låst seg med ordavkodingen. Bente Hagtvet 17 Gr, Gy Tre modeller för undervisning i läsförståelse. Vad säger forskningen? Monica Reichenberg 18 FL, Gr, Gy Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna Students with mathematical learning difficulties. Who are they? How to support their mathematics learning? Pirjo Aunio 19 FL, Gr Koncentrationssvårigheter och dyslexi. Björn Kadesjö 20 A Tidlig identifikation af børn med risiko for læsevanskeligheder. Anna Steenberg Gellert 1 FL Läsförståelse i tidig skolålder - utveckling och specifika problem. Åsa Elwér 2 FL, Gr Flerspråkiga aspekter på läs- och skrivsvårigheter. Eva-Kristina Salameh 3 Gr Reading difficulties from birth to adolescence: early predictors and links to motivation and wellbeing. Minna Torppa 4 A Dyslexi och hjärnans vita substans. Torkel Klingberg 5 A Berätta tillsammans. Astrid Frylmark 21 FL, Gr Effekter av tidig fonologisk träning: Olika aspekter av fonologisk förmåga och deras betydelse för den tidiga läsningen. Ulrika Wolff 22 FL,Gr Projekt VIS - udvikling af praksisformer og lærerkompetencer, der kvalificerer skolens faglige læseundervisning. Elisabeth Arnbak 23 Gr I affekt kan man inte tänka om psykologiska faktorers betydelse för hur man lyckas i matematik. Gun Axelsson 24 FL, GR, Gy, Vux Ungdomars och vuxnas läsförmåga - resultat av PIAAC 2012 i ett utvecklingsperspektiv. Mats Myrberg 25 A Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Gunilla Salo 6 FL, Gr, Gy Naming, ordafkodning og læseforståelse: Hvorfor er der en sammenhæng og hvad kan den bruges til? Mads Poulsen 7 FL, Gr Identifying dyslexia in multilingual learners. Anne Margaret Smith 8 Gr, Gy, Vux Hur kan man mäta läsförståelse? Om utveckling av olika läsprov. Ann-Katrine Risberg 9 Gr Early identification and prevention of difficulties of learning to read. Heikki Lyytinen 10 A Språkutvecklande undervisning. Margareta Sandström 26 FL, Gr Interventionsstudie med syfte att främja läsinlärningen hos barn som kämpar med sin läsning. Linda Fälth 27 FL Språk- og leseutvikling på mellomtrinnet en balansert tilnærming. Jørgen Frost 28 Gr Interventionsstudie i matematik i förskoleklassen - effekter av tio veckors strukturerade aktiviteter och lekar kring tal och räkning. Görel Sterner 29 FL Hemfaktorers betydelse då det gäller läs- och skrivsvårigheter. Resultat från 37 länder. Jan-Eric Gustafsson 30 A Aktuell doktorandforskning 11 Att bedöma elevers läsförståelse - jämförelse av bedömningsdiskurser i svensk och kanadensisk skola i grundskolans mellanår. Barbro Westlund 12 Gr Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning. Elisabeth Lindén 13 Gr, Gy En strukturerad metod för läsoch skrivundervisning på engelska och verktyg som kan underlätta engelsk-undervisningen. Malin Holmberg 14 Gr Dyslexi, lärande och undervisning i högre utbildning. Karin Taube 15 Vux Språket i alla ämnen - om att förändra undervisningen och möta alla barn/elever. Maud Nilzén 31 FL, Gr Framgångsrik läs- och skrivpedagogik. Ett samspel mellan teori och praktik Catharina Tjernberg 32 Gr Aktuell doktorandforskning 33 Beror dyskalkyli på en generell eller specifik störning i förmågan att representera magnituder? Ulf Träff 34 Gr, Gy Tro, hopp och dyslexi. Vuxenuppföljning av Kronobergsprojektet. Anna Fouganthine 35 A Dysleximingel i Folkets Hus efter föreläsningarnas slut Teckenförklaring: FL = Förskola och lägre årskurser Gr = Grundskola Gy = Gymnasium Vux = Vuxenutbildning A = Allmänt 4 5

4 Språkarbeidet i leseopplæringen. Har vi tatt The simple view of reading på alvor eller har vi glemt forståelsekomponenten? Sol Lyster 36 FL, Gr The effect of verbal and nonverbal skills on the acquisition of reading: A longitudinal study of Icelandicspeaking pre-school children. Freyja Birgisdottir 41 FL, Gr Ögonrörelser kan förutsäga individuella lässvårigheter. Mattias Nilsson Gustav Öqvist-Seimyr 37 FL, Gr Handlingsplan för språk-, läsoch skrivutveckling i ett 1-16 års perspektiv enligt Halmstads kommun. Erica Eklöf/Johanna Kristensson 42 FL, Gr Lördag 16 augusti Tidsenliga alternativa verktyg vid läs- och skrivsvårigheter. Johanna Kristensson 38 FL, Gr, Gy, Vux Alternativa verktyg och studieteknik för elever med läs- och skrivsvårigheter. Åsa Öfors 43 Gr, Gy Multiple deficits perspective on neurocognitive risk factors of reading difficulties. Paavo H.T Leppänen 39 Gr Vad har 25 år med Läsutveckling Kronoberg lärt oss? Christer Jacobson 44 A Kan man läsa med en app? Idor Svenson 40 Vux Läs- och skrivsvårigheter hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar : Dyslexi eller något annat? Jakob Åsberg 45 Gr, Gy, Vux Hedersordförande Marianne Bernadotte delar ut stipendier ur sin Stipendiefond för Dyslexiforskning och Dyslexipedagogik. Stipendiaterna informerar kortfattat om sin verksamhet. Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna Is learning to read and spell really harder in English? Evidence from cross-linguistic studies. Marketa Caravolas En integrerad bild av dyslexins biologi. Juha Kere Avslutning av Svenska Dyslexistiftelsens ordförande Siv Fischbein Presentation av föreläsare Elisabeth Arnbak er lektor ved Center for Grundskoleforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, Danmark. Dr Pirjo Aunio is a professor in special education at the University of Helsinki, Finland. Her research interests are The development of mathematical skills, Learning difficulties in mathematics, Assessment and intervention tools for struggling learners and Cross-cultural and multi-cultural aspects of learning. She is currently the head of a Think- Math-project which is a Finnish public web-based information service for educators. It provides intervention materials related to children s mathematical learning difficulties. Gun Axelsson är doktorand vid Stockholms universitet. Hon är både forskare och praktiker. Som folkskollärare, speciallärare och gymnasielektor i matematik och psykologi har hon undervisat på alla nivåer i det svenska skolsystemet. Under hela sin långa lärargärning har hon bedrivit akademiska studier parallellt med arbetet och därmed haft möjlighet att utgöra en länk mellan den akademiska och den tillämpade praktikens världar, där hon försökt att förena kompetens både från det naturvetenskapliga (matematiken) och det beteendevetenskapliga (psykologin) området. Dr. Freyja Birgisdottir is an associate professor at the School of Education at the University of Iceland. Her main research interests lie in the development of language and literacy and how these skills relate to other aspects of development, such as self-regulation. She has participated in both domestic and international research projects in her field, and is currently the principal investigator in a large scale study conducted in collaboration with the Icelandic Educational Testing Institute on the role of basic reading skills and self-regulated learning in Icelandic students performance on the PISA reading comprehension assessment. Other ongoing research projects include a longitudinal study exploring the predictive role of early self-regulation, phonological and oral language skills in different aspects of literacy and a longitudinal investigation of the link between self-regulation, motivation, gender and literacy among adolescents. Marketa Caravolas obtained her PhD at McGill University, Montreal, where she studied with Maggie Bruck on cross-linguistic studies of phonological awareness and literacy development. She completed a post doc at the University of York, UK, with Maggie Snowling and Charles Hulme, with whom she still collaborates. She took up a Lectureship at the University of Liverpool in the late 1990s. Since 2008, she has been the Director of the Miles Dyslexia Centre and Senior Lecturer in Psychology at Bangor University. Her research interests are in developmental psycholinguistics and early literacy, phonological development in the context of alphabetic literacy, cross-linguistic investigations of language-general and language-specific factors in reading and spelling development in typical and dyslexic populations. Erica Eklöf arbetar som specialpedagog samt språk-, läs- och skrivutvecklare inom Halmstads kommun. I kommunen driver hon bl.a. arbete kring läsförståelse och lässtrategier i ett ämnesövergripande perspektiv samt utveckling av skolbibliotek. Åsa Elwér är kognitionsvetare och doktorand i pedagogik vid Linköpings universitet. Där undervisar hon om läsning och statistik på lärar- och speciallärarprogrammen. Åsa bedriver sin forskning om läsförståelseproblem inom ramen för ett stort internationellt tvillingprojekt under ledning av professor Stefan Samuelsson. Anna Fouganthine är fil.dr i pedagogik och universitetsadjunkt vid Stockholms universitet. Hon har mångårig erfarenhet som lärare och speciallärare på grundskolans alla stadier. Hon disputerade 2012 med avhandlingen Dyslexi genom livet, som baserar sig på en longitudinell studie. Jørgen Frost Jørgen Frost er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Med sin bakgrunn som spesialpedagog og skolepsykolog har hans forskning især beskjeftiget seg med hvordan skolen best mulig tar vare på elever med språk- og lesevansker. Her har det forebyggende arbeidet fylt mye, og med det hvordan læreren i klasserommet best mulig klarer å håndtere elever med forsinket språk- og leseutvikling. Han har gitt ut flere bøker på bl.a. svensk om kvalitet i leseopplæringen og dessuten publisert mange artikler nasjonalt og internasjonalt om sin forskning. Astrid Frylmark är logoped med mångårig erfarenhet av barn med språkstörning och läs- och skrivsvårigheter. Hon har tidigare arbetat inom såväl kommun som landsting, bl.a. som chef för Länslogopedin vid Akademiska sjukhuset. Sedan år 2007 är hon verksam i eget företag med inriktning på fortbildning av pedagoger och vårdpersonal samt förlagsverksamhet. Astrid Frylmark arbetar också med utredning, diagnostisering och behandling av språk-, tal-, och röststörningar. Linda Fälth är fil.dr i pedagogik och verksam vid Linnéuniversitetet i Växjö. I grunden är hon 1-7 lärare med specialpedagogexamen. Hon har drygt 15 års erfarenhet av läraryrket, både som klasslärare och speciallärare främst i de lägre årskurserna. Hennes forskningsområde är läs- och skrivsvårigheter, framförallt åtgärdssidan. Hon deltar i flera forskningsprojekt med olika interventionsstudier för att främja läsutvecklingen både hos barn och vuxna. Elena Grigorenko Dr. Elena L. Grigorenko received her Ph.D. in general psychology from Moscow State University, Russia and her Ph.D. in developmental psychology and genetics from Yale University, U.S.A. Currently, Dr. Grigorenko is the Emily Fraser Beede Professor of Developmental Disabilities, Child Studies, Psychology, and Epidemiology and Public Health at Yale (USA) and Adjunct Senior Research Scientist at Moscow City University for Psychology and Education (Russia). Dr. Grigorenko has published more than 350 peer-reviewed articles, book chapters, and books. She has received multiple professional awards for her work and received funding for her research from the NIH, NSF, DOE, USAID, Cure Autism Now, the Foundation for Child Development, the American Psychological Foundation, and other federal and private sponsoring organizations. Dr. Grigorenko has worked with children and their families in the U.S. as well as in Africa (Kenya, Tanzania and Zanzibar, the Gambia, and Zambia), India, Saudi Arabia, and Russia. Jan-Eric Gustafsson är professor vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskning har rört frågor om individuella förutsättningar för utbildning, med särskilt 6 7

5 fokus på kognitiva förmågor. Han har också studerat effekter av utbildning med avseende på kunskaper och färdigheter, och på andra utfall. Bente E. Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, ved Universitetet i Oslo. Hun har deltatt i en rekke forskningsprosjekter om forebygging og avhjelping av leseog skrivevansker: i barnehagen, begynneropplæringen i lesing og skriving, samt på mellom- og ungdomstrinnet. På dyslexikonferansen vil hun presentere funn fra The Oslo Longitudinal Study of Dyslexia (OSLD). 140 barn med familært betinget risiko for dysleksi ble fulgt fra de var 2 år til mellomtrinnet. Av disse fikk ca 40% lese- og skrivevansker, og de fleste av disse strevde med ordavkodingen så sent som på sjette årstrinn. I foredraget presenteres erfaringer og resultater fra et delprosjekt der en gruppe barn med store lese- og skrivevansker fikk et intensivert tiltak i form av et lesekurs på 10 uker. Det blir gjort rede for tiltakets innhold, gjennomføring og resultater/erfaringer. Malin Holmberg är lärare på läsoch skrivforum en specialpedagogisk enhet vid vuxenutbildningen i Kungälv. Malin har i 15 år arbetat med särskild undervisning i svenska och engelska för vuxenstuderande med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och hon är författare till läromedelspaketet HELP Start. Vid den nordiska kongressen om dyslexipedagogik i Stockholm 2011fick Malin Holmberg Marianne Bernadottes pris för sina betydelsefulla insatser för att ha utvecklat metoder för undervisning i engelska för personer med dyslexi. Christer Jacobson är docent i pedagogisk psykologi vid Linnéuniversitet, Växjö. Han är verksam i Läsutveckling Kronoberg sedan 1987 och har där bl. a följt en grupp lässvaga barn från åk 2 till vuxen ålder. Christer arbetar med läsforskning och undervisning med fokus på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Björn Kadesjö är barnläkare. Han var i många år verksam som skolöverläkare i Karlstad och är sedan år 2000 överläkare vid enheten för barnneuropsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Björn är med. dr. och forskare vid Gillbergcentrum, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet där han undersöker barn med utvecklingsavvikelser, framför allt adhd. Han är sakkunnig i barnfrågor på Socialstyrelsen och har bland annat arbetat med vägledning för barnhälsovård och elevhälsa. Han är också författare till boken Barn med koncentrationsvårigheter. Juha Kere är professor i molekylärbiologi vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, och överläkare vid Kliniskt forskningscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Han är också gruppledare vid Finlands Akademis spetsforskningsenhet för sjukdomsgenetik, medlem i Helsingfors Biocentrum vid Universitetet i Helsingfors och forskningsledare vid Karolinska Institutets Biobank. Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans forskning har bl.a. syftat till att kartlägga hjärnans funktioner när en person utför olika mentala uppgifter. Han har fått flera pris för sin forskning och valdes 2012 in i Nobelförsamlingen. Han är författare till böckerna: Den översvämmade hjärnan: en bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden och Den lärande hjärnan. Johanna Kristensson arbetar som logoped samt språk-, läs- och skrivutvecklare inom Halmstads kommun. Hon arbetar även deltid för Oribi AB med utveckling av rättstavningsstöd för datorer och läsplattor. Sedan ett par år tillbaka driver hon bloggen Logopeden i skolan med fokus på språk, dyslexi, tidsenliga alternativa verktyg och skolutvecklingsfrågor. Francisco Lacerda är professor i fonetik vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Hans forskning är främst inriktad på barns talspråksutveckling. Han är bl.a. engagerad i projektet SPRINT, som studerar på vilket sätt ett föräldrastödsprogram kan bidra till barnets språkutveckling, och senare även läs- och skrivutveckling, och i projektet LATTE, som studerar barnets lateralisering vid talspråksutveckling. Karin Landerl is working on the neuro-cognitive foundations of typical and atypical reading development. She is also interested in reading acquisition and dyslexia in different orthographies and her research helped to identify important differences between English and more consistent orthographic systems. She was also involved in a number of dyslexia intervention studies. Her work is internationally recognized. Paavo H.T. Leppänen, PhD, is Professor of psychology and dyslexia research at the Department of Psychology at University of Jyväskylä, and the chair of the executive team of Jyväskylä Multidisciplinary Research Network of Learning Difficulties (NoLD). He conducts and directs research in the field of developmental cognitive neuroscience. His research themes include dyslexia, language difficulties, and problems in foreign/ second language learning, their risk factors and training methods, and neurocognitive processes of text and online reading. He has long experience with brain research using event-related potential (ERP) and behavioural research methods with infant, child and adult populations. Elisabeth Lindén är rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten och arbetar med frågor om flerspråkighet och dyslexi. Hon har under hösten 2013 skrivit en masteruppsats om vad det flerspråkiga kartläggningsmaterialet kan bidra med i skolorna. Solveig-Alma Halaas Lyster er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer, spesialpedagog og logoped og hun fullførte sin doktorgrad i 1996 med avhandlingstemaet Preventing reading and spelling failure: the effects of early intervention promoting metalinguistic abilities. Hennes forskning er knyttet til et bredt spekter av forhold og faktorer som påvirker barns lese-og skriveutvikling og hennes fokus har særlig vært rettet mot pedagogiske og spesialpedagogiske virkemidler og tiltak som kan hindre at vansker utvikler seg. Hun har en rekke publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt, alene eller i samarbeid med kollegaer fra dysleksi/lese-og skrivevanskefeltet. Heikki Lyytinen is Professor of Developmental Neuropsychology, Department of Psychology and Chair of the Boards of Agora Human Technology Centre of Jyväskylä University, Niilo Mäki Institute. He is engaged in several large-scale projects and is i.g. responsible PI of the Jyväskylä Longitudinal study of Dyslexia and of Comenius FLUENT - A Science-based tool for training fluency in literacy for teachers and learners. Monica Melby-Lervåg er Professor ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og arbeider primært med forskning knyttet til språk- og leseutvikling. Hon har også vært spesielt interessert i temaer knyttet til arbeidsminne, og har blant annet publisert en systematisk oversikt av effekten fra arbeidsminnetrening. Mats Myrberg är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter samt vice ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen. Pekka Niemi är professor emeritus i psykologi vid Åbo universitet. Hans forskningsområden är nybörjarläsning och svårigheter som hör ihop med nybörjarläsning. Mattias Nilsson disputerade i datorlingvistik vid Uppsala universitet Som forskarstuderande arbetade Mattias med att utveckla nya analysmetoder för att bättre förstå ögonrörelsekontroll vid läsning. I avhandlingen presenterades en datorbaserad modell av läsögonrörelser som uppvisar flera likheter med mänskligt ögonrörelsebeteende. Modellen bygger på datadrivna metoder och implementerades med maskininlärningsteknik. Som del av forskargruppen på Bernadottelaboratoriet har Mattias fortsatt att undersöka ögonrörelser, nu med särskilt fokus på relationen mellan ögonrörelser och neurologiska funktionsnedsättningar. Maud Nilzén Maud Nilzén har arbetat som lågstadielärare i många år och sedan mitten på 90-talet som specialpedagog. Sedan 2008 arbetar hon övergripande i en Stöd- och utvecklingsenhet i Kungälvs kommun och driver språkutveckling i kommunen från förskolan till åk 9. Hon arbetar också i styrgruppen för Västra Götalands språkutvecklare och i referensgruppen NCS på Skolverket. Hon har arbetat fram en Handlingsplan för god språk-, läs- och skrivutveckling som gäller i hela kommunen. Mads Poulsen er ph.d. og lektor i psykolingvistik ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Han forsker i de sproglige forudsætninger for læseudvikling. Monica Reichenberg är professor i allmän didaktik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet och gästprofessor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i väst. Ann-Katrine Risberg är speciallärare och verksam vid Åbo Akademi Vasa. Hon utreder barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter samt koordinerar och leder olika utvecklingsprojekt. De senaste åren har hon tillsammans med Kjell Staffans och Nea Kronberg utvecklat material för kartläggning av läsförståelse i årskurserna 2, 3 och 5. Eva-Kristina Salameh är leg. logoped och med.dr. Hon har sedan 70-talet arbetat med flerspråkiga barn vid logopedmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, där hon byggt upp Språkens Hus. Hon disputerade 2003 med avhandlingen Language impairment in Swedish bilingual children epidemiological and linguistic studies. Hon är en av auktoriteterna i landet då det gäller språkstörning i kombination med flerspråkighet och är medförfattare till flera böcker om språkutveckling och språkstörningar. Gunilla Salo är rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten och arbetar med dyslexifrågor i form av kurser, nätverk och samverkan. Hon har varit projektledare för framtagandet av stödmaterialet för pedagogisk utredning. Gunilla Salo är även redaktör för Svenska Dyslexiföreningens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter. Stefan Samuelsson är professor i specialpedagogik vid Linköpings universitet och har varit ansvarig för ett flertal forskningsprojekt där han har studerat läs- och skrivsvårigheter. Han har bland annat studerat förekomsten av läs- och skrivsvårigheter bland intagna inom kriminalvården och hos barn som föds med mycket låga födelsevikter. Stefan Samuelsson är också ansvarig för den skandinaviska delen av ett omfattande internationellt tvillingprojekt där man studerar genetiskt och miljömässigt inflytande på barns språkutveckling och tidiga läs- och skrivinlärning. Margareta Sandström är professor i didaktik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet. Hon har tidigare varit språklärare i många år. Hennes forskning rör sig omkring lärare-elevkommunikation med speciellt fokus på andraspråksinlärare samt elever med språkliga svårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Dr. Anne Margaret Smith works at Cumbria University, both as an academic support tutor and a teacher educator. She also runs ELT well, a company that combines the fields of language teaching and dyslexia support. Her research concerns the impact of specific learning differences on multilingualism. Anna Steenberg Gellert Ph.d.- stipendiat ved Københavns Universitet, cand.mag. i audiologopædi og dansk som fremmed- og andetsprog har deltaget i udvikling og afprøvning af en række testmaterialer, herunder dynamiske test til børn og voksne. Hon har skrevet artikler om læsning og læsevanskeligheder og undervist i disse emner på universiteter og efteruddannelsesforløb og har undervist ordblinde og udgivet læseundervisningsmateriale. Görel Sterner är doktorand och projektledare vid Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. Hennes bakgrund är förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog i grundskolans åk 1-6. Tillsammans med Ingvar Lundberg har hon skrivit forskningsöversikter om dyskalkyli och om sambanden mellan läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Idor Svensson är leg. Psykolog och docent i psykologi vid Linnéuniversitetet, Växjö. Han arbetar med forskning, undervisning och handledning inom områdena läs- och skrivsvårigheter och dyslexi samt utvecklingspsykologi. Han utreder också studenter med läs- och skrivsvårigheter vid Linnéuniversitetet samt handleder personal inom skola och barnomsorg. Karin Taube är professor emerita i pedagogiskt arbete vid Institutionen för språkstudier Umeå universitet. Hon var tidigare professor i pedagogik vid i specialpedagogik vid Högskolan i Kalmar, nationell projektledare för PISA och nationellt ansvarig för läsförståelse inom PISA Karin Taube är föfattare till populärvetenskapliga böcker om barns läs- och skrivutveckling för verksamma och blivande lärare. 8 9

6 Catharina Tjernberg är filosofie doktor i specialpedagogik, läromedelsförfattare, specialpedagog, lärare och lektor. Hon är specialpedagog på Örsundsbroskolan i Enköpings kommun, skolan som 2010 fick mottaga Bertil Hults pris för sitt arbete med att hjälpa elever med dyslexi att utveckla en positiv läs- och skrivprocess. Hon arbetar också som läs- och skrivutvecklare i Enköpings kommun. Minna Torppa is an adjunct professor in developmental psychology. Currently she works as a senior researcher in the Department of Teacher Education, University of Jyväskylä, Finland. Her research has involved reading development and dyslexia, reading comprehension, effects of home environment on child development, familial risk for dyslexia, and cognitive and motivational predictors of reading and spelling. Her current interest continues to include reading development but the research focus has broadened towards the links of learning difficulties to well-being and psychosocial functioning, to educational marginalization, and to reading skills of adolescents and adults. Ulf Träff är biträdande professor i psykologi vid Linköpings universitet. Hans huvudsakliga forskningsintresse är inom området matematikutveckling och matematiksvårigheter hos barn. Forskningen gäller bl.a. att kartlägga de funktionella svårigheter som barn med matematiksvårigheter uppvisar, samt identifiera underliggande orsaker till detta och att utveckla och empiriskt pröva interventionsprogram som syftar till att befrämja barns tidiga utveckling och lärande i matematik, samt förebygga framtida matematiksvårigheter hos barn. Barbro Westlund är lärarutbildare, läroboksförfattare och doktorand vid Stockholms universitet. Avhandlingsområdet är pedagogisk bedömning av elevers läsförståelse ur ett internationellt perspektiv utkom boken Att undervisa i läsförståelse - lässtrategier och studieteknik (Natur & Kultur) och 2010 bidrog hon med en artikel i antologin Bedömning i och av skolan. Praktik, principer och politik (Studentlitteratur). Ulrika Wolff är fil.dr och universitetslektor vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon är även styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen. Jakob Åsberg är pedagog och fil. dr.i psykologi. Han forskar vid Göteborgs universitet om skriftspråklig och kommunikativ utveckling hos barn, ungdomar och vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar, såsom autism, ADHD och Downs syndrom. I sitt föredrag kommer han att redogöra för en del av denna forskning. Han kommer även att argumentera för att resultaten från sådan forskning potentiellt har stor betydelse för hur vi definierar och diagnosticerar dyslexi. Åsa Öfors är specialpedagog på Tyresö Skoldatatek & Språkotek. Hon har mångårig erfarenhet av att använda alternativa lärverktyg i undervisningen av elever i grundskola och gymnasium. I sitt arbete på Skoldatateket stöttar hon elever och pedagoger i arbetet med att få verktygen att fungera i skolvardagen. Gustav Öqvist-Seimyr är forskare i ögonrörelsemätning och läsning vid Karolinska Institutet. Han är datorlingvist från Språkteknologiprogrammet vid Uppsala Universitet och disputerade 2006 på en avhandling om läsbarhet på mobiltelefoner. Gustafs forskning syftar till att mäta och analysera ögonrörelser för att bättre förstå hur synen fungerar under vanliga betingelser såsom läsning, tolkning av bilder, igenkänning av ansikten, med mera. Forskningen bedrivs på Sigvard och Marianne Bernadottes forskningslaboratorier för barnögonvård vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Gustaf är även en av grundarna till Precodia AB som tar fram interaktiva läsverktyg för dyslektiker och andra som har svårt att läsa. Anmälan Anmälan till kongressen, det sociala programmet och hotellreservationer görs via kongressens hemsida I samband med din anmälan behöver du markera vilka sessioner du vill delta i. Observera att det enbart är en intresseanmälan. Deltagaravgifter Avgift t.o.m. 12/6 Avgift fr.o.m. 13/6 SEK SEK Deltagaravgiften inkluderar tillträde till kongressen och utställningen, dokumentation, kaffe och dysleximingel i Folkets Hus 14 augusti. Moms 25 % ingår i anmälningsavgifterna Anmälan kan endast göras online. Betalning via kort eller faktura accepteras. Bekräftelse och faktura skickas ut i god tid före konferensen. Varje deltagare måste fylla i en separat anmälan. För frågor om din registrering kontakta MCI Stockholm, mci-group.com, telefon: Avbokning Vid avbokning av deltagande fram t o m den 12 juni debiteras en administrationsavgift på 500 kr. Vid avbokning efter den 12 juni debiteras hela avgiften. Anmälan kan övertas av annan person från samma organisation. Vid avbokning efter den 12 juni 2014 debiteras hela avgiften även för eventuell bokad middag Eventuell avbokning eller ändring av deltagande måste ske skriftligt till MCI Scandinavia AB: MCI:s momsreg. nr: Deltagarbevis Ett deltagarbevis kommer på begäran att delas ut till varje registrerad deltagare. Utställning En utställning kommer att arrangeras i samband med kongressen. Kontakta MCI för ytterligare information. Socialt program Dysleximingel Alla deltagare önskas välkomna till mottagningen i Folkets Hus den 14 augusti 2014 när dagens sessioner avslutats. Minglet ingår i deltagaravgiften. Middag på restaurang Piperska Muren På kvällen fredagen den 15 augusti 2014 ordnas en middag på restaurang Piperska Muren som ligger centralt på Kungsholmen i Stockholm. Avnjut en smakrik middag med dryck i denna fina miljö för SEK 570 inkl. moms. Anmälan till middagen görs i anmälningsformuläret till kongressen. Hotellbokning Hotellrum kan bokas via anmälan. MCI har reserverat rum för kongressdeltagare på ett flertal hotell i Stockholms innerstad, alla med bekvämt gångavstånd till Folkets Hus. Avbokning av hotellrum För avbokning/ändring av hotellnätter fram till och med den 10 juni 2014 återbetalas logikostnaden, förutom en avbokningskostnad om 400 kr för varje avbokad/ändrad rumsnatt. Vid avbokning därefter kan tyvärr ingen återbetalning göras. Praktiska upplysningar Registrering i Stockholm Sekretariatet och registreringsdisken för kongressen öppnar 14 augusti i Folkets Hus. Registreringen kommer att vara öppen under kongressperioden. Namnskylt Din namnskylt ger dig tillträde till föreläsningarna och är en värdehandling. Av säkerhetsskäl ber vi dig att alltid bära namnskylten under kongressen samt under övriga aktiviteter och sociala evenemang. Flygbuss från Arlanda flygplats Flygbussar från Arlanda Flygplats till Stockholms Central avgår var 10-15:e minut. Resan tar ca 45 minuter och kostar SEK 99 (dec 2013). Snabbtåg från Arlanda flygplats Snabbtåget Arlanda Express tar dig från Arlanda till Stockholms Central på strax under 20 minuter. Resan kostar SEK 260 enkel (dec 2013). Taxi från Arlanda flygplats Flygtaxi från Arlanda flygplats till Stockholm centrum kostar cirka SEK 520 (dec 2013). Gör alltid upp ett fast pris med chauffören före avfärd. Flygbuss från Bromma flygplats Flygbussar från Bromma Flygplats till Stockholms Central tar ca 20 minuter och kostar SEK 85 enkel (dec 2013). Stockholm City Conference Centre (CCC) Folkets Hus har adress Barnhusgatan vid Norra Bantorget, 10 minuters promenad från Stockholms Centralstation och Cityterminalen. Hemsida Besök hemsidan för den senaste informationen om kongressen. Där meddelas också eventuella programändringar

7 Svenska Dyslexistiftelsen Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr ö.g. S Stockholm Telefon Kongressekretariat MCI Scandinavia AB Dyslexikongressen Box 9611 S Stockholm 12

Hennes Majestät Drottning Silvia

Hennes Majestät Drottning Silvia 1 Hennes Majestät Drottning Silvia Be s k y d d a r e a v Svenska Dyslexistiftelsen Copyright Kungahuset.se Foto:Alexis Daflos 2 Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen

Läs mer

Bli vän med det skrivna ordet

Bli vän med det skrivna ordet Omslag 13-11-27 12.04 Sida 2 Inbjudan & Program Bli vän med det skrivna ordet DEN SJUNDE NORDISKA KONGRESSEN OM DYSLEXIPEDAGOGIK 14 16 augusti 2014 City Conference Centre Stockholm 1 Hennes Majestät Drottning

Läs mer

Hennes Majestät Drottning Silvia

Hennes Majestät Drottning Silvia 1 Hennes Majestät Drottning Silvia Be s k y d d a r e a v Svenska Dyslexistiftelsen Copyright Kungahuset.se Foto:Alexis Daflos 2 Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen

Läs mer

Vår vision är att alla barn i Sverige ska lära sig läsa ordentligt under lågstadiet

Vår vision är att alla barn i Sverige ska lära sig läsa ordentligt under lågstadiet Vår vision är att alla barn i Sverige ska lära sig läsa ordentligt under lågstadiet 2 VILKA ÄR VI & VARFÖR FINNS VI? En icke vinstdrivande stiftelse grundad på initiativ av Bertil Hult (grundare av EF

Läs mer

Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den

Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den 1 Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjätte i raden av nordiska kongresser. Kongresserna har blivit en naturlig samlingspunkt för pedagoger, skolledare,

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Fyra presentationer med följande innehåll

Fyra presentationer med följande innehåll Fyra presentationer med följande innehåll Stefan Samuelsson Är det en eller flera språkliga svårigheter som predicerar dyslexi? Anne Elisabeth Dahle &Ann-Mari Knivsberg Problematferd ved alvorlig og ved

Läs mer

Specialpedagogiskt forum

Specialpedagogiskt forum Kognitiva arbetsminnet - matematiksvårigheter och dyskalkyli språkstörningar och språkutveckling inkludering och elevhälsa Elite Palace Hotel, Stockholm, den 23 och 24 september 2014 Matematiksvårigheter

Läs mer

Registrering, kaffe/te med smörgås Introduktion En vetenskaplig framgångssaga Mats Myrberg

Registrering, kaffe/te med smörgås Introduktion En vetenskaplig framgångssaga Mats Myrberg Program Tid 09.00-16.15 Datum 19 april 2013 Plats China Teatern Berzelii Park 9, Stockholm Läs mer www.laskonferensen.se 08.00-09.00 Registrering, kaffe/te med smörgås 09.00-09.10 Introduktion 09.10-09.40

Läs mer

Tillgänglighet och appar -forskning möter praktiken

Tillgänglighet och appar -forskning möter praktiken Gunilla Almgren-Bäck & Idor Svensson Tillgänglighet och appar -forskning möter praktiken Utvecklingsenhet i Mölndal och SPSM Linnéuniversitetet Forskningsstudie: Assisterande teknik & läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

Tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter

Tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter Tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter Stefan Samuelsson Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet Lesesenteret Universitetet i Stavanger Disposition Hur tidigt kan man upptäcka läs-

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet Örebro kommun arrangerar tillsammans med Örebro universitet två dagar med föreläsningar kring språk och lärande i skolan. Syftet är att ge pedagoger och skolledare kunskap, inspiration och handfasta tips

Läs mer

Specialpedagogiska seminarier

Specialpedagogiska seminarier Specialpedagogiska seminarier Uppföljning av konferensen Rektor med vetande En seminarieserie för speciallärare, specialpedagoger och skolledare 23 september i Malmö 4 oktober i Växjö 10 oktober i Kristianstad

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Specialpedagogik i skolan 2014

Specialpedagogik i skolan 2014 inspiration utveckling kunskap Specialpedagogik i skolan 2014 Hur kan du stärka din roll som speciallärare/specialpedagog? Så här kan ni arbeta framgångsrikt med era elever i matematiksvårigheter Neuropsykiatriska

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Dyslexi. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Dyslexi. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Dyslexi Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Ea Adler, Björn Neuropedagogik : om komplicerat lärande / Björn Adler & Hanna Adler. - 2., [rev.]

Läs mer

Fredag 23 oktober 2015

Fredag 23 oktober 2015 9.30-10.45 Fredag 23 oktober 2015 Vi reserverar oss för eventuella ändringar Kongressalen Asperö Saltö Inledningspass Dyslexiförbundet FMLS ordförande Bengt-Erik Johansson Karin Pleijel, ordförande i utbildningsnämnden

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Örebro 3-4 feb 2014 Lindén 2014 1 Bakgrund När flerspråkiga elever får uttalade problem med läsoch skrivutvecklingen kan frågan uppstå om svårigheterna

Läs mer

Idor Svensson Linnéuniversitetet

Idor Svensson Linnéuniversitetet Stödjande läs- och skrivappar - ett bra alternativ för elever med läs- och skrivsvårigheter? Idor Svensson Linnéuniversitetet Dyslexi och alternativa verktyg (AV) Åtgärder: Träna och/eller kompensera?

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

K U R S P L A N. Språk-, läs- och skrivutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Language, reading and writing development from a special needs

K U R S P L A N. Språk-, läs- och skrivutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Language, reading and writing development from a special needs 1 Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Språk-, läs- och skrivutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv Language, reading and writing development from a special needs Kurskod GU2152 Dnr 211/2007-514

Läs mer

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning En annorlunda seminarieserie läsåret 2013 2014 Välkommen till en annorlunda seminarieserie Skollagen betonar att utbildning ska vila på vetenskaplig grund

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Språkstörning-en uppföljningsstudie Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Definition Generellt sett handlar det om att barnets språkförmåga är lägre än vad man kan förvänta

Läs mer

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande läsutveckling i skolår F-6 Språk, lärande

Läs mer

Gunnel Brink Holm Logoped. Christina Wahlstedt Tal/Specialpedagog. Anita Ol-Mårs Tal/Specialpedagog

Gunnel Brink Holm Logoped. Christina Wahlstedt Tal/Specialpedagog. Anita Ol-Mårs Tal/Specialpedagog Gunnel Brink Holm Logoped Christina Wahlstedt Tal/Specialpedagog Anita Ol-Mårs Tal/Specialpedagog Vetlanda kommuns språkutvecklingsplan förskolan - gymnasiet Kugghjulen Nationellt centrum för språk-, läs-

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan Karin Renblad, Docent i ped./kvalitetsamordnare Habo kommun Jane Brodin, Professor i ped. Högskolan för Lärande och Kommunikation

Läs mer

Specialpedagogik 2018

Specialpedagogik 2018 Specialpedagogik 2018 kunskap utveckling inspiration Nyhet! Workshop med elevcase vilka extra anpassningar är effektiva och fungerar i praktiken? Erfarenhetsutbyte med kollegor från andra skolor Utveckla

Läs mer

Välkomna till en föreläsning om pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, med ett extra öga på språkstörning!

Välkomna till en föreläsning om pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, med ett extra öga på språkstörning! Välkomna till en föreläsning om pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, med ett extra öga på språkstörning! Uppsala den 15 september 2015 Innehåll Vad är dyslexi? Pedagogisk utredning

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den åttonde i raden av nordiska dyslexikongresser.

Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den åttonde i raden av nordiska dyslexikongresser. Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den åttonde i raden av nordiska dyslexikongresser. Kongresserna har blivit en naturlig samlingspunkt för pedagoger, skolledare,

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige Konferens om Down syndrom - till Sverige Varmt välkommen att ta del av inspirerande och uppdaterad information om Down syndrom 15-17 oktober 2013. I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi Christina Gunnarsson Hellberg Leg. logoped Konsultativt stöd Vad är läsning? Läsning = Avkodning x Förståelse L = A x F Avkodningsförmåga Fonologisk Barnet använder

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

FOKUS på specialpedagogisk forskning - Västerås

FOKUS på specialpedagogisk forskning - Västerås FOKUS på specialpedagogisk forskning - Västerås Aktivitets ID: 5229 Tid: 15 oktober 2013, kl 13:00-16:30 Tid: 19 november 2013, kl 13:00-16:30 Tid: 18 februari 2014, kl 13:00-16:30 Tid: 25 mars 2014, kl

Läs mer

Peter af Trampe. MCI Nordics Dyslexikongressen Box Stockholm

Peter af Trampe. MCI Nordics Dyslexikongressen Box Stockholm S venska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den åttonde i raden av nordiska dyslexikongresser. Kongresserna har blivit en naturlig samlingspunkt för pedagoger, skolledare,

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Stefan Samuelsson Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet Lesesenteret Universitetet i Stavanger Vad är läsning? Avkodning x Språkförståelse

Läs mer

Modell för en fungerande studiesituation

Modell för en fungerande studiesituation Modell för en fungerande studiesituation Att hitta en fungerande studiemodell för unga vuxna med dåliga erfarenheter från tidigare skolgång bygger på att identifiera verksamma framgångsfaktorer. Frågan

Läs mer

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Karin Renblad, Docent i pedagogik Kvalitetssamordnare Habo kommun Skolriksdagen 27-28 april 2015 Uppdraget Förskolan ska vara: rolig, trygg och lärorik

Läs mer

Vad har 25 år med Läsutveckling Kronoberg lärt oss? Bli vän med det skrivna ordet

Vad har 25 år med Läsutveckling Kronoberg lärt oss? Bli vän med det skrivna ordet Vad har 25 år med Läsutveckling Kronoberg lärt oss? Bli vän med det skrivna ordet 16 augusti 2014 Christer Jacobson Linnéuniversitetet, Växjö Upptakten till Läsutveckling Kronoberg (1986) Sittande från

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Vilken betydelse får läsförmågan i förhållande till övriga ämnen skoltiden överhuvudtaget? Självbild (skolsjälvbild)

Läs mer

Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige. Ett förslag till allmän hälsokontroll av 4-åringar

Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige. Ett förslag till allmän hälsokontroll av 4-åringar Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige Monica Westerlund, leg logoped, docent vid Medicinska fakulteten, Uppsala universitet monica.westerlund@kbh.uu.se

Läs mer

Forskning om läs- och skrivundervisning. Tarja Alatalo 11 oktober 2014 tao@du.se

Forskning om läs- och skrivundervisning. Tarja Alatalo 11 oktober 2014 tao@du.se Forskning om läs- och skrivundervisning 11 oktober 2014 tao@du.se Vem är jag? Grundskollärare 1-7 sv /so 1998 Magister i pedagogik 2005 Doktor i pedagogiskt arbete 2011 Undervisade i åk 1-3 i 10 år Föreläsningens

Läs mer

Vem är dyslektiker? Idor Svensson. Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift

Vem är dyslektiker? Idor Svensson. Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Vem är dyslektiker? Idor Svensson Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter Nr1/2004 1 Vem är dyslektiker? Idor Svensson,

Läs mer

Olika lässvårigheter kräver olika pedagogiska insatser

Olika lässvårigheter kräver olika pedagogiska insatser Olika lässvårigheter kräver olika pedagogiska insatser Ulrika Wolff Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter Nr1/2006

Läs mer

Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv

Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv Ann-Sofie Selin fil.dr, speciallärare, handledare FinRA 11.10 2014, SCIRA 50 Linköping Utbildningskonferens Läsning Läsundervisning Läsforskning

Läs mer

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Social bakgrund har visat sig ha stor betydelse för elevers läsande i ett flertal studier. Social bakgrund är komplext att mäta då det

Läs mer

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 s.9 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Fredag 23 oktober 2015

Fredag 23 oktober 2015 9.30-10.45 Fredag 23 oktober 2015 Vi reserverar oss för eventuella ändringar Kongressalen Asperö Saltö Inledningspass Dyslexiförbundet FMLS ordförande Bengt-Erik Johansson Karin Pleijel, ordförande i utbildningsnämnden

Läs mer

Välkomna! Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 13-14 september 2010. Gunilla Almgren Bäck gunilla.almgren-back@grkom.se

Välkomna! Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 13-14 september 2010. Gunilla Almgren Bäck gunilla.almgren-back@grkom.se Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 13-14 september 2010 Välkomna! Skoldatatek: En resurs i kommunens skolutveckling En naturlig del i kommunens elevstöd: - Verkar för inkluderande lösningar. i samverkan

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård.

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Antalet platser är begränsade och sista anmälningsdag är fredagen den 14 februari. Anmälan är bindande

Läs mer

Språk-, läs- och skrivutveckling

Språk-, läs- och skrivutveckling RUC-råd, torsdagen den 2 mars i Kosta Språk-, läs- och skrivutveckling forskning om elevers lärande och lärares undervisning Ewa Bergh Nestlog svenska språket med didaktisk inriktning Linnéuniversitetet

Läs mer

Sisu Education En bro mellan arbetsliv och forskning

Sisu Education En bro mellan arbetsliv och forskning Sisu Education En bro mellan arbetsliv och forskning Företaget erbjuder en länk mellan den akademiska och den tillämpade praktikens världar, en länk som tyvärr ofta saknas Med hjälp av unik, eklektisk

Läs mer

Svenska Dyslexiföreningen

Svenska Dyslexiföreningen Svenska Dyslexiföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING Kalenderåret 2011 Svenska Dyslexiföreningen Tel: 08-437 462 39 Surbrunnsgatan 42 1 tr. ö.g www.dyslexiforeningen.se 11348 Stockholm kansliet@dyslexiforeningen.se

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Skolledarkonferens - Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Skolledarkonferens - Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Skolledarkonferens - Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Aktivitets ID: 35509 Tid: 14 oktober 2015, kl 08:30-16:00 Plats: Göteborg, Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 Typ av aktivitet: Konferens

Läs mer

Fotograf är Klas Eriksson. Välkommen till. Göteborg 14 15 maj 2009. Foto: Klas Eriksson. Språkklasskonferens. För personal i tal- och språkklasser

Fotograf är Klas Eriksson. Välkommen till. Göteborg 14 15 maj 2009. Foto: Klas Eriksson. Språkklasskonferens. För personal i tal- och språkklasser Fotograf är Klas Eriksson Välkommen till Göteborg 14 15 maj 2009 Foto: Klas Eriksson Språkklasskonferens För personal i tal- och språkklasser Program torsdag 14 maj 08.30 09.30 Registrering och kaffe 09.30

Läs mer

Beskrivning av utbildning

Beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

Specialpedagogen & Lgr 11

Specialpedagogen & Lgr 11 Specialpedagogen & Lgr 11 Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Keynote speaker University College London Brian Butterworth Högskolan Dalarna Désirée von Ahlefeld Nisser Björkestaskolan

Läs mer

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret inbjudan F KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret 2011 2012 Välkommen till en annorlunda seminarieserie! Fokus på specialpedagogisk forskning är ett samarbete mellan Specialpedagogiska

Läs mer

Literacy tillsammans med empatidockor

Literacy tillsammans med empatidockor Literacy tillsammans med empatidockor Vilka elever kommer till vår skola? Skolverkets projekt med avseende på språk, lärande och identitet i svenskundervisning Övergripande syfte ge lärarna kunskap, möjligheter

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Handlingsplan. Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling

Handlingsplan. Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling Handlingsplan Trollbäckens skolors handlingsplan i syfte att skapa förutsättningar för en god läs-och skrivutveckling 0 Tyresö 2014 (Reviderad 2016) Anna Refors Grundskolelärare med specialpedagogisk kompetens

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT FORUM 2016 Senaste forskningen och beprövade metoder för effektivare stödinsatser och bemötande av alla elever

SPECIALPEDAGOGISKT FORUM 2016 Senaste forskningen och beprövade metoder för effektivare stödinsatser och bemötande av alla elever Konferens den 13-14 september 2016 Ingenjörshuset Stockholm Nytt, uppdaterat program med fokus på högaktuella specialpedagogiska frågeställningar. Välkomna! SPECIALPEDAGOGISKT FORUM 2016 Senaste forskningen

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014 Utvärderas och revideras mars 2014 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026-661555 kontor Sofiagatan 6 rektor: Elisabet

Läs mer

Thinking in Time Cognition, Communication and Learning (CCL) - a multidisciplinary research environment at Lund University

Thinking in Time Cognition, Communication and Learning (CCL) - a multidisciplinary research environment at Lund University Thinking in Time Cognition, Communication and Learning (CCL) - a multidisciplinary research environment at Lund University Styrgruppsmöte CCL 4 september 2012 Lokal: Fakultetsklubben, SOL Minnesanteckningar

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

Utvecklingen av FonoMix Munmetoden

Utvecklingen av FonoMix Munmetoden Utvecklingen av FonoMix Munmetoden av Gullan Löwenbrand Jansson Efter att ha arbetat som lågstadielärare och därefter speciallärare i många år, påbörjade jag 1992 pedagogiska studier vid Linköpings universitet

Läs mer

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009 Framtidens förskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 maj 2009 TALARE FRÅN Utbildningsdepartementet Bertil Östberg Center för barnpedagogisk forskning, Åbo Akademi Marita Lindahl Elisabeth

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

MTM:S INFORMATIONSSERIE. Talböcker i skolan. För dig som möter elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

MTM:S INFORMATIONSSERIE. Talböcker i skolan. För dig som möter elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi MTM:S INFORMATIONSSERIE Talböcker i skolan För dig som möter elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Läsnedsättning och talböcker En god förmåga att läsa och skriva förutsätts ofta i vår tid, men

Läs mer

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut?

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Christer.Jacobson@lnu.se Ulla.Gadler@lnu.se Leif.Nilsson@lnu.se Linnéuniversitetets specialpedagogiska verksamhet Vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Inkludering. Möjlighet eller hinder? Hur kan fler klara målen i vuxenutbildningen? Kerstin Ekengren

Inkludering. Möjlighet eller hinder? Hur kan fler klara målen i vuxenutbildningen? Kerstin Ekengren Inkludering Möjlighet eller hinder? Hur kan fler klara målen i vuxenutbildningen? Kerstin Ekengren Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Insatsernas syfte

Läs mer

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning iaried Diarienummer Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning 2015-02-01 Diarienummer Bakgrund Specialpedagogiska skolmyndigheten ska säkra en likvärdig

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Vinnare av Tal- och Språkpriset 2010 Språkförskolan

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits

PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits Grundnivå, First cycle

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun

Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Ett försök till helhetsgrepp för ökad måluppfyllelse i alla ämnen Annika Mindedal, språkutvecklare Läroplaner + Få syn på språket FÖRSKOLA FÖRSKOLEKLASS

Läs mer

MATEMATIKSVÅRIGHETER

MATEMATIKSVÅRIGHETER Konferens den 14-15 mars 2016 Ingenjörshuset Stockholm MATEMATIKSVÅRIGHETER Tidigare upptäckt Forskning & dyskalkyli Motiverande undervisning Kognitiva inlärningsstrategier vid matematiksvårigheter senaste

Läs mer

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan. Läsåret

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan. Läsåret STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan Läsåret 2016-2017 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande språk, -läs- och skrivutveckling i skolår

Läs mer

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö NätRoms 24:e konferens 7-8 november 2013 Tema Delaktighet Plats: Växjö, Best Western Hotel Royal Corner Datum: 7 8 november 2013 Anmälan: Fyll i webbformulär på NätRoms

Läs mer