Ceylon var liksom alla firmans fartyg välbyggt, prima furu och ek, kopparfast, metallförhytt. Mätte 353 r:tons på 3,9 m. djupgående.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ceylon var liksom alla firmans fartyg välbyggt, prima furu och ek, kopparfast, metallförhytt. Mätte 353 r:tons på 3,9 m. djupgående."

Transkript

1 Barkskeppet CEYLON av Gefle Byggt år 1888 å firman P. C. Rettigs varv i Gefle, varefter varvsrörelsen upphörde. En bidragande orsak härtill var måhända att varvet brann år 1887 då fartyget stod på stapeln. Hon blev svedd av elden på st.b. sida, som även var fallet med O.A. Brodins skonertskepp Fenja, som stod på stapeln samtidigt. Ceylon var liksom alla firmans fartyg välbyggt, prima furu och ek, kopparfast, metallförhytt. Mätte 353 r:tons på 3,9 m. djupgående. Förutvarande befälhavaren å firmans fartyg, barkskeppet Levant, Anders Broman tog emot befälet och förde fartyget till 1897, då fartyget övergått i andra händer med konsul P.J. Hägerstrand som huvudredare, Kapten A.P. Jansson, som i några år fört Hägerstrands gamla barkskepp Australia, efterträdde Broman och seglade fartyget till 1907 då det såldes till Bergqvara. Ceylon var ett litet välseglande fartyg, god sjöskuta, som, Gubben Broman betecknande nog, kallade Svalan. Smäckert, men starkt byggd med svartmålat skrov, glänsande metallförhydning, /skurades med sand och smerting när tid gavs i hamn/ med sin höga rigg, nylappsalvad och glänsande, vita stag, drejrep m.m. och allt annat till väders nymålat eller skrapat och fernissat, nymålad utom och inombords, verkade hon mera som lustyacht än lastdragare. Vid ett sex veckors besök i Antwerpen år 1901, lätt åtkomlig för besökande för hon låg i Gamla dockan inne i staden lossande sin last, lustvandrade intresserade för att skärskåda det lilla svenska skeppet såsom något sällan skådat i sitt slag. Och ändå var hon ej något särskilt påkostad beträffande elegans,. Utom hennes väl proportionerade skrov och rigg, var hennes trevliga utseende endast beroende av befälhavares och besättnings intresse och arbete för att skapa trevnad ombord. Här nedan en kortfattad beskrivning som jag minns henne under en resa åren Skutan var ju liten och grundgående, varför inga mellandäcksbjälkar funnos i rummet. På förskansdurken var kolbox anordnad för kabyssens räkning f.ö. förvarades som i andra fartyg diverse inventarier såsom kablar, förlöpare och annat grövre tågvirke, frihult, loss- och lastningsgrejor m.m., men att märka, inga kanoner ingingo numera i utrustningen. På akterskansdurken var källare anordnad, men några brödtankar funnos ej. Kajuthuset var inbyggt i halvdäck, som ej sträckte sig längre föröver än till husets framsida. På förkant av huset funnos deuxbattantsdörrar, vars övre speglar voro indelade i smårutor med glas. Dörrarna ledde direkt in i mässen. Där på b.b. sida på förkant, var 1:e styrmans hytt med smårutigt fönster åt stordäck. Inredningen bestod av utdragskoj, kommod, klädskåp, skrivbord med lådor. Under kojen lådor i stället för byrå. På st.b. sida en lika stor hytt som delades av 2:e styrman och steward. Akter om mesanmasten mellan denna och salongsskotte stod mässbordet och på förkant av masten var apparat för rening av driksvatten och ett skeppsur upphängd. På akterkant ställ för driksglas och d:o syrtut eller bordsuppsats.

2 Om b.b. akter om styrmanshytten penteri och från detta ingångslucka till segelkojen under halvdäck. På st.b. sida motsvarande penteriet sjuk- eller passagerarehytt, som den resan var upptagen av en betalande lärling. Skyligt över mässen gemensamt med Gubbens salong. All färg i mäss och hytter ljusgrön. Kaptenens salong var hållen i ljusgrå färgton. Där fanns bord mot förliga skottet. Där hade sjökortet sin plats i sjön. Vidare Chiffonier, två vaxduksklädda soffor. Hänglampa över bordet under skylightet och i detta skvallerkompass. Skotten voro indelade i fält med pilastrar jämte två fönster som vid dåligt väder täcktes av luckor på utsidan. Durken var gulmålad. Akter om salongen var en liten tambur med trappa till halvdäck. Bakom trappan en lucka varigenom man vid behov kunde komma in i källaren. Tamburen var täckt av kapp med en skjutbar lucka och på akterkant av huset ledde ett par halvhöga dörrar till trappan. I kappen i jämnhöjd med dörrarnas överkant på b.b. sida fanns en hylla för kikare, logglas, Harpoons-loggens rotator och div. andra småsaker. På styrbordssida: om tamburen var sängkammaren med utdragskoj, om, som kunde hända, Gubbens gemål skulle göra skeppet den äran. I kojen skvallerkompass och i fönstret, vettande akteröver, styrkompassen och ett ur på ena sidan för rorsman. Dessutom ett litet bord där bl.a. kronometern hade sin plats, så byrå och kommod. På b.b. sida om tamburen en garderob där även logglinor o.d. förvarades och akter om denna W.C. med vattentank i taket. Ratten av teak och över spindel och rortaljor trall av samma träslag. Kajuttaket ljusgrönt målat med räcke av svarvade stöttor av ek, stack ut föröver och bildade tak över kajutdörrarna. Taket uppbars på förkant av snidade konsoler. Ovanpå detta, trall för 12 vackert stroppade pytsar av ek med messingsband och messingsbokstäver bildande namn och hemort, skilda av en 5-uddig stjärna. Halvdäck var omgärdat av räcke vars stöttor voro av blankskrapad ek med vitmålade fötter och huvud. Kajuthusets hörn voro av blankskrapad och fernissad ek. På b.b. sida om kompassfönstret satt pinnkompassen eller koppeltavlan och på räcket akterut hade loggrullen sin plats. På kajuttaket skyligt med skyddsgaller av metall och ovan kompassfönstret glasklockan med sin snirklade galge av metall. Nagelbänkarna klädda med metallplåt, men runt mesanmasten nagelbänk av järn. Halvdäck var blankskrapat och oljat samt nåten kittade. Om st.b. akter, en lucka till källaren på akterskansdurken och till utrymmet under styrbords halvdäck, varest tågvirke, segelduk m.m. förvarades. Från stordäck ledde två vitmålade trappor upp till halvdäck. Utanför kajutdörrarna låg ett stort trall av yarrawood. Hela stordäck blankskrapades och holystonades 1901 varpå det oljades. Brädgångsstöttorna av ek voro blankskrapade och fernissade och brädgångarna vitmålade. /Fernissan kokades ombord så den var billig./ Inga konstfärdiga fallrepsportar funnos endast fallrepsstöttor av metall. Skarndäck var som i flesta fall målat grönt, likaså pumparna. Reservspirorna, gulmålade, surrade i ringbultar på skarndäck. Ingen vattantank på däck, endast en stor i rummet med pump på däck för om akterluckan. Nagelbänk vilande på ek stöttor på båda

3 sidor och på förkant om stormasten. Förom denna vinschgalge med signalklocka med fartygets namn. Storluckan med grön karm. På luckan surrades fartygets pråm. Ruffen var vitmålad med hörn av blank ek. Däri inrymdes kabyss, skans och timmermansshop. Den förstnämnda, stor och rymlig var på akterkant och sträckte sig tvärs över hela huset. På akterkant var två dörrar och skylight i taket. Den var försedd med en stor Bolinderspis. Kokkärl av Tholléns tillverkning. Förom kabyssen var skansen rymmande 7 man. Kojerna voro två på var sida /över och under/ samt två tvärskepps. Den övre av dessa var utdragskoj avsedd för de yngsta pojkarna. I den rymliga skansen fanns ett ganska stort bord samt 2 lösa sittbänkar, trall på durken för kaffekittel eller d:o för the. Skåp fanns för matbackar, bröd och annat. Skylight i taket gav ljus. På durken ringbultar av metall för surrning av kistorna och mitt på för kamin, för vars rör fanns öppning i taket. Längst förut var timmermansshop, som upptog nästan hälften av huset, ty på förkant därinne foro de båda kättingboxarna. Förutom en del verktyg, hand- och djuplod pryddes aktra skottet av den blankpolerade och inoljade hajkroken, ett par ljuster och harpuner, alla i flitigt bruk den resan i synnerhet den senare, som överlägset hanterades av en lättmatros. Många springare ljöto döden, offrade blod till pannkakor och kött till biffstekar. Vid akterskottet stod hyvelbänken och därunder trärävens verkfat. Liksom till skansen ledde till shopet från däck en dörr på vardera sidan. Dessa voro tudelade i en övre och undre halva. Över skanstaket sträckte sig båtgalgarna varpå de båda livbåtarna kölrätt vilade. På taket låg den svartmålade långskeppslejdaren eller s.k. kärringtrappan. Där stod på förkant ett par rullar med förhalningswire täckta av segeldukskapell och två pytstrall på var sida om masten med plats vardera för tre pytsar av enklare slag. Skanstaket bildade akteröver ett mindre utsprång över kabyssdörrarna, även detta uppburet av snidade konsoler. Fockmasten gick ned genom skanstaket. Betingar, vari storstängsstaget voro bända, stodo strax för om skanshuset och förom dessa var förliga lastrumsluckan. På förluckan stod i allmänhet svinhocken surrad. Alla pollare voro av järn och grönmålade. Krysshult av ek och blankskrapade. Betingarna gråmålade. Förom förluckan stod ankarspelet till hälften under backen. Under backen förvarades reserv- och andra ankare och längst förut var lucka ned till förskansdurken. På akterkant av backen stod rundhusen, st.b. dock apterat till färgskåp. På deras aktra skott hade kapselspakarna sin plats. Upp till backen ledde midskepps en gråmålad trappa. Däcket här behandlat på samma sätt som halvdäck. Förutom vad som hörde till ankarspelet stod här en kapsel och längst förut bogpumpen. En sug- och tryckpump för spolning av däck m.m. Över pumpen en låda just lagom stor för utken att sitta /och sova/ på. Nere på däck akter om backen och mynningen på pumpledningen stod ett stort kar av trä. Mycket användbart för badning och än mer för linjedop. I akterkant av backen bordvarts på båda sidor voro försegelskotsnaglarna och förom pumplådan nagelbänk för nedhalare. Klyvarbomsnocken ej att förglömma försedd med en springatstjärt.

4 Riggen av wire var helt klädd utom stagsegelslejdare, som voro vitmålade. Drejrep, skänklingar, beslag, block, nockar och kaltoppar vita. Harpojs kokt ombord utgjorde bestrykningsmedel för master och rundhult. Med sin höga resning, storrå om 67 fot och storröjel om 33 fot hade hon en rigg, som passade till ett avsevärt större fartyg. Hon var mycket styv och därigenom rätt oregerlig med t.ex. kollast då hon under vissa förhållanden slingrade högst betänkligt. För den delen sviktades riggen och funnos särskilda grejor härför att rigga upp när man kom på trakter där sådant kunde befaras. Skutan kallades ej allenast Svalan utan även Skolskeppet, ty varje resa hon kom hem, gick alltid ett par pojkar upp i navigationsskolan. Något lite om hennes befälhavare, hennes resor och slutliga öde, kanske kan vara av intresse. Gubben Broman var i mångt och mycket en märklig man. Född 1833 hade han seglat uteslutande i Rettigs fartyg, från kajutvakt och hela skalan uppöver. Han blev dock ett gott stycke över 40 år innan han fick fartyg att föra. Kort och satt och åtskilligt välgödd var han, snäll och gemytlig, unnande både sig och andra det goda som livet kunde ge. En kamrat till mig berättade, att han vistats i Melbourne en tid medan han i avvaktan på att bli lots i Sundsvall seglat med sjömätare på Australiekusten. Han hade då sammanträffat med kapten Broman. Lotslärlingen ifråga hade en kamrat som var Geflebo, och en söndag då de båda ungdomarna spankulerade kring dockorna, fingo de se skeppet Ceylon ligga där. Geflebon föreslog då, att de skulle gå ombord och hälsa på kapten Broman, som han väl kände som en umgängesvän i hans familj. Om ej annat kunde de få lite färska nyheter hemifrån, åtminstone Geflebon. Sagt och gjort de klevo ombord och blevo hjärtligt mottagna, t.o.m. bjudna på middag och det en hejdundrande sådan. Geflepojken frågade efteråt farbror Broman helt ogenerat, om de alltid levde så gott ombord, vartill gubben genmälde: Först ser du, skall vi ha vår goda mat, sedan vår hyra och blir det något över så får rederiet det. Om hans lugn i alla väder och situationer berättas åtskilliga historier. Det skulle blåsa mer än småspik om han inte kröp till kojs i nattskjorta. En gång berättas det att steward Ahlberg, en av gubben högt uppskattad matmakare, en eftermiddag såg mycket missbelåten ut. Gubben frågade: varför lipar du Albörr? Ahlberg genmälde att skutan låg så sne att långpannkakan blev bränd i ena kanten. Åh, inte värre, jag trodde du hade tandvärk, sa gubben, vände sig till rorsman och gav order att falla några streck medan pannkakan gräddade. En gång var han på väg hem och syntes få alldeles för kvick resa, så att han ej skulle hinna få skutan tillräckligt fin till hemkomsten. Anlöpte då Riga och lade sig för att måla färdigt. Som förut antytts var Ceylon nära att bli lågornas rov vid varvsbranden Som barn hörde jag berättas att korvetten Norrköping vid tillfället låg på redden. När branden varsnades rodde en del av manskapet /mera troligt kovettens ångslup/ in till

5 stan för att biträda vid eldsläckningen. Prins Oscar Bernadotte, såsom officer ombord, lär ha stått på taket på långbodvind som slangförare och sprutat på fartyget. Allt nog, på pingstafton 1888, vilket inföll den 9 juni gick fartyget av stapeln och erhöll namnet Ceylon. Hon riggades med fart och intog 150 stds. trävaror för Melbourne. Efter ankomsten till Australien seglade hon dels på kusten med styckegods emellan en del hamnar vartill hennes ringa djupgående lämpade sig, dels gjordes resor mellan West-Australien och Durban med Yarrawood, som användes i gruvor eller till slipers. Ett rött, hållbart och tungt träslag som sjunker i vatten. Andra resor gick från någon hamn vid Spencergolfen till Durban med vetemjöl. Efter ett par år sökte man sig från södra halvklotet över Brasilien eller West-Indien till Europa och slutligen till hemorten, dit man anlände efter ungefär tre års bortavaro, ibland mindre. Här fick fartyget en grundlig översyn, klassade, fick ny koppar o.s.v. klar för en ny resa till antipoderna. Kapten Ernst Söderberg i T.B. förande B/S Frej berättade en gång på tal härom: Ceylon hade legat upplagd i Gefle vintern Hon hade kommit hem 1892, men innan hon blev klar blev det för sent att lasta och gå ut. Gubben Broman fick därför för ovanligheten en vinter hemma. Mycket troligt är att han hade sin hyra 50 kr i månaden. Rettigs voro ej knussliga, men kapplaken torkade in. Den 9 maj mönstrades besättning, 7 man förut, 2 styrmän och steward. Hon låg i laget vid pålarmen i Nyhamn, nykopprad, färdiglastad och provianterad för ett år. Bland andra förnödenheter hade tagits ombord hundratals valbyggare, d.v.s. björkkvastar. Valbyggarna kallades av Gefleborna gemenligen för kvastar. De kommo väl till pass, men mera därom senare. De stuvades runt kring kött och fläsktunnor i källaren för att av fuktigheten från lakegodset hållas mjuka. Resan gick till Hobart i Tasmanien, 130 dygn ut utan att något särskilt inträffade. Gick sedan i barlast till Port Augusta i Australien och lastade vetemjöl i säckar. Lasten byggdes upp på bädd över kölsvinet så högt att en mindre pojke kunde gå rak under. Säckarna vägde 50 kg och lastningen tog 3-4 dar i anspråk och utfördes av folk från land. Skutan var nära halvlastad av endast bädden. Den bestod av plank och byggdes av besättningen, vilket arbete tog mer tid i anspråk än lastningen. Resan gick nu till Durban och tog dygn i anspråk beroende delvis på årstid och vindar. Ceylon var som sagt ett ypperligt fartyg och lasten sköttes omsorgsfullt ingen enda säck befanns skadad vid framkomsten. Under lastningen kunde ej undvikas att några fripassagerare tog sig ombord trots alla försiktigsmått, det var råttor. Varje morgon matades djuren med spannmål, som inköptes för ändamålet samt gavs tillika vatten att dricka. De fingo sålunda livets nödtorft på ett högst bekvämt sätt, varför de lämnade mjölsäckarna i fred. Det enda som oroade deras tillvaro var de tre skeppskattorna, som höll ständig jakt på dem och på så sätt skaffade sig färskt kött. Däcken voro aldrig torra under resorna, utan grönskade villigt midskepps. Valbyggarna voro då i flitigt bruk för att jämte sand hålla växtligheten i schack.

6 Aldrig en droppe vatten kom ned genom däcket till skada för mjölet, trots att skutan många gånger seglades mer under än på vattnet. Norska träskutor och engelska järnskepp fingo aldrig mer än en, säger en, last, ty antingen hade lasterna skadats av vatten, eller ock hade seglats för långt norrut så att mjölet av värmen hade torkat för mycket eller ock hade råttorna ätit hål på säckarna. Kunde genom omsorgsfull skötsel av lasten betinga sig något högre frakt och Gubben Broman fick säkerligen en god dussör för väl skött last. Därtill undgicks en hel hop skriverier och allt var fröjd och gamman. Lossningen, som skedde med folk från land, tog endast två dagar i anspråk och i barlast behövdes ej mycket, då stowaget togs med på återresan så att nytt ej behövde inköpas. Återresan till Port Augusta tog dygn. Seglade då långt sydpå för att få god nytta av vestanstormarna the roaring forties trots att det blev snö och kyla emellanåt. Med proviant knusslades ej. Färskt vetebröd för varje dag som i den bästa norrman, två grisar funnos alltid ombord och 10 höns, vilka utfordrades med spannmål, som var billig i inköp. En gris slaktades med några månaders mellanrum så att de fingo lite extra omväxling i dieten. 1:e styrman Moberg, som till d.v. sjömanshusombudsmannen, insjuknade och mönstrade av i Durban. Avled i passagerarbåten till London /lungsot/. 2:e styrman Strömbom blev hans efterträdare. Han förde sedan Hägerstrands S/S Saga några år. Timmerman Blomgren från Strömsbro blev nu konstapel, ty någon 2:e styrman stod ej att uppbringa. Seglade nu en man för kort, vilket ej betydde så mycket, ty timmerman hade mestadels varit dagman. Sista resan i Durban mönstrade ende jungman Kökeritz av /fadern konsul i Gefle/ och i hans ställe påmönstrades en engelsman. En gång vid ankomsten till Durban var det för lite vatten för att komma över baren. Gubben blev tillrådd av lotsarna att hålla sjön någon tid tills att vattnet steg, men han föredrog att ankra utanför. För säkerhets skull riggades röjel- och bramrår ned, grova kablar sattes på de båda ankarkättingarna som stuckos på tamp och tur var det, ty naturligtvis blev det storm och hela Indiska oceanen låg på. Skutan var mer under än över vatten, men ankardoningarna höll. Om gubben låg i nattskjorta den natten, är ej omvittnat. Efter fjärde resan till Durban såldes stowaget och togs in barlast för Barbados som fraktsökande. Under resan hade en av matroserna, Jansson från Wäddö, insjuknat. Vid ankomsten till Barbados togs läkare ombord omedelbart, vilken konstaterade dysenteri, men Jansson dog ombord redan påföljande dag. I Barbados erhölls en last råsocker från S:t Croix i danska Vestindien till Fahlmouth för order. Avseglade till S:t Croix den 28 juni, lossade barlasten och lastade rörsocker. Resan till Falmouth tog 35 dygn.

7 På Falmouths redd låg samma rederis barkskepp Chili. Gubben Sågström bodde i land och hade bogserbåt, som satte sig från och till skutan. Gubben Broman, med sin lilla skuta, hade ej råd till dylika extravaganser utan fick pojkarna ro när han skulle i land eller ombord. Order kom att avsegla till Greenock för att lossa. Sedan togs en kolast till Gefle dit fartyget anlände i slutet av oktober. Lättmatroserna Söderberg och Fernqvist började i navigationsskolan omedelbart. Fernqvist blev sedermera ombudsman vid Gefle Sjömanshus, där hans forne skeppare något år tidigare slutat sin befattning som vaktmästare. Bland andra små egenheter hos Gubben Broman var, att han kallade alla pojkar vid förnamn. Men inte vid det rätta namnet, utan med det förnamn en föregående resa avmönstrad pojke haft, vadan t.ex. Söderberg under hela 2 ½ år fick heta Bernhard. Skutan blev nu översedd och kopprad och sent samma höst gav Gubben sig iväg till Australien igen, men blev ej borta så länge den här gången, utan kom hem 1897 då han lämnade sjön för gott och blev som sagt sjömanshusvaktmästare. Ceylons resor till Australien voro också slut för alltid. Den nye kaptenen, A.P. Jansson, var från Norrtelje, gemenligen kallad Ap-Jansson. Han var en lika godhjärtad skeppare som Broman, tillika en stor skämtare, så det var glatt och trivsamt ombord. Mathållningen vidmakthölls enligt hävdvunnen sed, varför Ceylons goda rykte bibehölls oförändrat. Tre lagade mål om dagen, efterrätt på söndagsmiddagen, och lite extra då och då som t.ex. kaffebröd med socker på, t.o.m. GÅS på Gubbens födelsedag. Någon flaska punsch eller vin eller square-face till helgerna, ja, man levde som på hotell, vilket i sjömansmun var högsta potensen av trivsel. Men så var besättningen 10 man mot förr 11 arbetsvillig, trots arbetsvakter både föroch eftermiddag sommartid eller i passaderna. Ingen knotade, allt gick som smort och tätt som oftast ställde Gubben till med något skämtsamt puts. Gubben var en skicklig sjöman och duktig segelmakare. Han skar till och likade alltid själv. Och nog gjorde hon skäl för namnet skolskepp på mer än ett sätt. Den som ville lära sig sy, fick det under Gubbens ledning men på frivakten och på så sätt blev det mycket uträttat ombord. Hyra på ett sådant fartyg var synnerligen eftertraktad och svår att erhålla och bra folk ville Gubben ha. När skutan var hemma tog han ofta några utvalds unga män ombord, som arbetade mot dagpenning /2 kr/. De fingo då olika arbeten sig förelagda / gesällprov /. Härigenom kom han snart underfund med vilka han skulle välja för den stundande resan. Han hade ej sjökaptensexamen, vadan han hade flaggskeppare. Under vintern gjorde hon en tur på Medelhavet och kom hem på försommaren med saltlast från Trapani. Sedan sattes hon in på hudfart från La Plataländerna, mestadels Uruguay. Det blev lagom årsturer med jämförelsevis goda frakter.

8 1899 lastade hon i Kubikenborg /Sundsvall/ trä till Llanelly /Wales/, kol till Paysandu vid Uruguay-floden, hudar och horn vid samma flod till Antwerpen, porslinslera från Fowey till Gefle kakelfabrik. Vid hemkomsten 1900 klassade hon vid Atlasslipen i Gefle. Mönstrade besättning på 26 sept. och bogserades av B/S Avaström till Stugsund för lastning av trä till Caudebec en Caux, en liten stad vid Seine om ett par tusen själar. Inget fartyg hade varit där på fem år påstods det. Sedan bogsering till Newport News för kollast till Paysandu. Efter att i veckotal väntat på lämplig vind gick hon till sjöss på julaftonsmorgon. Syskonskutan Orient i samma rederi låg i Bristol destinerad till samma plats, även Arendalsbarken Idun. Knappt komna till Lundy Island och bogserbåten och lotsen lämnat, kom vinden stick i stäv. Friskade allt mer och mer till full storm mot kvällen. Hon låg då för stumparna. Vid 6 glas gick den spritt nya förstumpen sin kos. Då återstod ej annat än liken som kapades ned. Julhelgen blev en ända segelexercis, vända under andra segel vart efter de blåste bort. Endast vedermödor de 16 dygn det tog till höjden av Madeira. Vi voro knappast ur oljekläderna en enda vakt. Av de bortåt 100-talet skutor, som gingo ut från hamnar i Bristolkanalen, uppgavs 22 förlista på julnatten efter vad vi hörde från Idun, som vi träffade på Montevideo redd när vi 5 månader efter var på väg till Europa igen. Hon hade mistat riggen, men tagit sig in till fransk hamn och reparerat. Orient hade och klarat sig från äventyret, ty vi ankrade i Montevideo redd samtidigt, efter att ha varit i sällskap de 2 sista dygnen. Resan tog 67 dygn. Efter 16 dygns kappsegling mellan de båda syskonskutorna anlände de till bestämmelseorten. Ceylon dock först med någon timmes försprång. Utlossad och under förhalning från kolbryggan råkade vi ut för en pampero. Hade hyvat in några famnar på kättingen, hade väl 90-famnarslåset på spelet då han kom. Skutan lade sig vindrätt och när kättingen styvade upp högg hon med rodret i strandbrinken. Om ett par timmar var ovädret över och något fel på rodret kunde ej upptäckas. Så bar det av ned för floden till Fray Bentos för lastning vid ett av slakterierna. Det blev c:a råa nöthudar och horn, de senare till garnering. Lastningen tog ungefär en månad. Hela rummet, pumpsot, tankar och stöttor kläddes med horn så att hudarna ej kom att vidröra varken trä eller järn. Varje hud saltades och picklades eller besprutades med saltlake. Två man voro i ständigt jobb med att hala vatten hela dagarna till ett stort kar med salt. Laken leddes med slang ned i rummet. Det tog drygt en timme varje kväll att få skutan läns, trots att vi pumpade varje morgon och middag och vattnet var alldeles rött av blod och givetvis illaluktande. Fick ej kart vatten i skutan förr än efter en månad efter avslutad lastning. Resan Montevideo-Antwerpen tog 66 dygn. Där lastades sulfatsoda för Frånö Sulfatfabrik och efter 6 veckors uppehåll var hon på väg till hemlandet. Efter lossning i Frånö togs bogsering till Gefle och lades vid framkomsten åter vid slipen, nu för att koppra och få ny stående rigg. Den 7 okt skedde avmönstring.

9 Väl kommen upp på slipen befanns att de 3 understa fingerlingarna voro borta, en given följd av bottenkänningen under pamperon i Paysandu. Att allt gått lyckligt och att hon ej tappat rodret, får tillskrivas det vackra väder hon haft på hemresan, bramseglen gjordes ej fast under hela tiden. Ceylon fortsatte sina resor på La Plata under sin återstående livstid. År 1907 såldes hon i Liverpool till ett konsortium i Bergqvara med mössmakaren och handlanden /herrekipering/ Edeström som huvudredare. Till befälhavare utsågs sjökapten Manfred Nilsson från Kalmar. Hans fader, f.d. skeppare med anställning på skeppsmäklarekontor i Kalmar slutade sin anställning och mönstrade med sonen som 1:e styrman. Hon seglade till Fray Bentos med kollast och lastade hudar i Montevideo för S:t Petersburg. Avseglade i juni Väl kommen till sjöss insjuknade kaptenen, varför beslöts att angöra Pernambuco. Kaptenen lades in på sjukhus, men avled inom kort. Fadern, styrmannen, tog detta så hårt, att även han insjuknade och dog efter några dagars förlopp. Både far och son fingo sin gemensamma graf i Pernambuco. En norsk styrman åtog sig slutligen att föra fartyget hem till Europa. På Helsingörs redd övertog en ny befälhavare fartyget, sjökapten Gustaf Nilsson, en broder till den i Pernambuco avlidne. Anlände till S:t Petersburg vid midsommartiden, lossade och lastade trä för West-Hartlepool och intog kollast där för Kalmar. Den 19 december 1908 i 7-tiden på kvällen låg fartyget under segel i närheten av Hven. Laber bris och mycket klart. Hon påseglades då av Wilson-ångaren Novo av Hull. Kollisionen träffade midskepps. Hela storriggen föll över backen på Novo. Ceylon började omedelbart sjunka. Med förestående vaktskifte var hela besättningen på däck och praktiserade sig i all hast över riggen ombord på Novo, varefter Ceylon sjönk. Besättningen infördes till Helsingör, varefter Novo fortsatte sin avbrutna resa Hull-Riga. Fartyget var assurerat, uppgörelse skedde i godo. Vraket vars båda återstående master delvis stod över vattnet, var hinderligt för sjöfarten, sprängdes genom Lotsverkets försorg, och så var Rettigs sistbyggda fartyg ett minne blott. Så vitt jag vet torde av henne ej återstå mera än den Prickert, som nu överlämnats till Gefle Museum. Fyrtio år har nu snart förflutit sedan katastrofen, men hennes siste befälhavare lever än och har beredvilligt lämnat uppgifterna om hennes sista resor. Hans omdöme om henne är: Ett synnerligen gott, välhållet och välseglande fartyg. Sundsvall i december /Stig A. Westerberg/ f.d. lättmatros

10

Bli sjöman i början av 1900-talet

Bli sjöman i början av 1900-talet Bli sjöman i början av 1900-talet Sjömanstatueringar L ÄR ARHANDLEDNING TRO, HOPP & KÄRLEK 1 Hur blev man sjöman i början av 1900-talet? Idag kan de flesta i Sverige snabbt resa nästan vart de vill i världen.

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 1(6) Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap

Läs mer

Hej mamma och pappa. Hälsningar Johan

Hej mamma och pappa. Hälsningar Johan Johan Walter 4b Hej mamma och pappa Jag och Viktor gick för att köpa lite godis och då såg en vi en båt vi vart nyfikna och tänkte gå in och kolla läget. Då så började det vibrera under oss vi märkte att

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

Barkskeppet Adéle av Singö, 1903-1906 Dan Thunman

Barkskeppet Adéle av Singö, 1903-1906 Dan Thunman Barkskeppet Adéle av Singö, 1903-1906 Dan Thunman Omkring år 1900 återkom en ung sjöman till sin hembygd Singö efter att ha varit borta över 10 år på sjön. Hans namn var Wilhelm Abrahamsson (f. 1874),

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 4 Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 Fartyg: M/S Holmön Fartygstyp: Torrlastfartyg Nationalitet: Svenskt Ägare: B&N Sea Partner AB, Box 102, 471 22 Skärhamn Tidpunkt för händelsen:

Läs mer

World Xanadu B NO FOR UNIT B 4273 TYPE OF DESIGNATION APL45, APMK

World Xanadu B NO FOR UNIT B 4273 TYPE OF DESIGNATION APL45, APMK T/T WORLD XANADU World Xanadu B NO FOR UNIT B 4273 TYPE OF DESIGNATION APL45, APMK Builder: Sumitomo Shipyard year 1974 Owner: World Wide Shipping Hong Kong Turbintankern World Xanadu ankom i april år

Läs mer

Storm över Östersjön 1945

Storm över Östersjön 1945 74 Storm över Östersjön 1945 Gunnar Hansson En dag i januari 1945 skulle vedettbåten Väktaren göra en enkel förflyttning från Kalmar till Karlskrona. Det var en resa som i vanliga fall tog 4 timmar. Den

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

we put salona 38 on the start line

we put salona 38 on the start line on focus we put salona 38 on the start line I slutet av mars tog vi oss till Kroatien för att besöka Salona Yachts och kappsegla en fabriksny Salona 38. Varvet ligger strax utanför Split i Solin inte långt

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Måla med lackfärger. Väck liv i dina möbler och snickerier

Måla med lackfärger. Väck liv i dina möbler och snickerier Måla med lackfärger Väck liv i dina möbler och snickerier Måla med lackfärger Med Beckers lackfärger kan du måla de flesta snickerier inomhus som fönster, dörrkarmar, dörrar, fotlister och skåpluckor.

Läs mer

Seglingsprogram 2015 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola

Seglingsprogram 2015 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola Seglingsprogram 2015 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola www.sxkseglarskola.se Segla med oss! Än har du möjlighet att uppleva livet ombord i ett traditionellt segelfartyg. Du får uppleva den

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN En byggsats från Flaskskepparna www.flaskskepparna.se Flaskskepp Sjömän brukade för i tiden bygga flaskskepp som hobbyarbete under de långa seglatserna eller då båten

Läs mer

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007 Måndag 27 december Så fort jag vaknade i morse, tänkte jag: Jag är så glad. Så särskilt glad. Varför är jag så glad idag? Julaftonen var ju över för tusen år sen. Inte hade jag tappat några nya tänder.

Läs mer

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet lärarhandledning 2 (av 2) övningar att genomföra i vasamuseet Denna handledning riktar sig till läraren som i sin tur muntligt instruerar sina elever.

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 Zackarina bodde i ett hus vid havet med sin mamma och sin pappa. Utanför huset växte två björkar, och mellan dem hängde en hängmatta. Just i dag var hängmattan ett sjörövarskepp, och på det skeppet var

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Rofyllt på Höjden HEMMA HOS MY HOME I HÖST 2014

Rofyllt på Höjden HEMMA HOS MY HOME I HÖST 2014 Rofyllt på Höjden Att köpa ett hus från 1940-talet och försöka hinna med att såväl renovera som inreda med två små barn är inte det lättaste. Bekvämt ska blandas med funktionellt och så gärna lite snygg

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Stiftelsen. Svenska Kryssarklubbens Seglarskola. Seglingsprogram 2010

Stiftelsen. Svenska Kryssarklubbens Seglarskola. Seglingsprogram 2010 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola Seglingsprogram 2010 Segla! Än har du möjlighet att uppleva livet ombord i ett traditionellt segelfartyg. Du får uppleva den ofantliga kraften och känslan

Läs mer

Inledning. Innehåll 2(16)

Inledning. Innehåll 2(16) April 2014 Inledning Detta lilla häfte är ingen lärobok i segling. Det belyser bara sådant som är unikt på vedjakten Sofia Linnea och som dagens seglare ej är bekanta med. Sofia Linnea har ingen motor,

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Kryssning till Lizard Island

Kryssning till Lizard Island Kryssning till Lizard Island På denna kryssning får ni chans att uppleva världens största rev, Stora Barriärrevet, som ligger längs med s norra östkust. Kryssningen är med lyxiga Coral Expeditions. Under

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Barmarksläger i Portugal februari 2010

Barmarksläger i Portugal februari 2010 Barmarksläger i Portugal februari 2010 Torsdagen den 11 februari åkte en tapper skara orienteringsbrudar (Karin, Eva E, Eva J, Frida och Johanna) mot Portugal för att slipa formen i en vecka. Fredagen

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Kemi Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Stadshuset. En manual för att bygga din egna bostad.

Stadshuset. En manual för att bygga din egna bostad. Stadshuset En manual för att bygga din egna bostad. Förord. Nästan en halv miljon människor står i bostadskö i Stockholm. Vi har byggt ett samhälle där människor är beroende av staden för att leva och

Läs mer

Resebrev 15 oktober -10 november, Sicilien, Favignana o båtupplägg.

Resebrev 15 oktober -10 november, Sicilien, Favignana o båtupplägg. Resebrev 15 oktober -10 november, Sicilien, Favignana o båtupplägg. Det kändes som vi seglat långt denna säsong, men när vi checkade, hade vi inte gjort mer än 1330 distans sedan 1 juni, det är mindre

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK

Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK Ove är född 1946 och kommer ursprungligen från Lubboträsk utanför Burträsk. Nu bor han med familj i ett hus i Norsjö. Han är utbildad

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Bürstner Belcanto Nordic 680 TK av Markus Vesala

Bürstner Belcanto Nordic 680 TK av Markus Vesala Bürstner Belcanto Nordic 680 TK av Markus Vesala Här! En verklig nyhet för den nordiska marknaden. En Bürstner Belcanto Nordic 680 TK. Kanske denna vagnen passar bättre för dom som inte vill gå igenom

Läs mer

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka.

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka. SKOTTLANDSRESAN Året var 1984 och vi var 4 st. killar som för första gången skulle åka på Mc-semester. Hela våren hade gått åt till att planera resan, beställa färjebiljetter med hjälp av resebyrån i Mariestad,

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj SEGELÄVENTYR MED BARNBARN OCH SOM ENSAMSEGLARE SEP. 2010 klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer