VÄGEN TILL STJÄRNORNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄGEN TILL STJÄRNORNA"

Transkript

1 VÄGEN TILL STJÄRNORNA TEXT: CHRISTIAN CARLSSON FOTO: KATARINA LÖFGREN BILDBEARBETNING: LARS ERIKSSON Begreppet talang har aldrig varit hetare än nu. TVtävlingar världen över dammsuger nationernas begåvningar i allt från sång, musik och akrobatik till mer eller mindre seriös komik. Men det är inte bara Bert Karlsson och TV-kanalerna som jagar talanger. Idrottsklubbar och förbund försöker hela tiden förfina instrumenten för att spåra de individer som har bäst förutsättningar att lyckas. Mängder av unga människor världen över strävar i dag efter att nå ända upp till stjärnorna. Hur ska de tänka för att lyckas? Vilka metoder har visat sig vara effektivast? Vilka individer har bäst förutsättningar? Ska man börja tidigt och smalt eller går det lika bra med sent och brett? Idrott&Kunskap har nyligen i samband med forskningsorganisationen European College of Sport Science konferens i Turkiet träffat flera världsledande experter för att söka svaren. Vi är glada för att vi till er läsare kan presentera de allra senaste forskningsresultaten på talangutvecklingens område. Låt dig inpspireras! För oavsett vad du lägger den största delen av din vakna tid på och oavsett vilken nivå du befinner dig på så finns det alltid utrymme till förbättringar. Även om du inte började när du var fyra år. 14 IDROTT & KUNSKAP NR IDROTT & KUNSKAP NR

2 Myelinisering Ingen som vill bli exceptionellt framstående inom en profession kommer undan denna tidsinvestering slår Anders Ericsson fast. Och ju tidigare resan börjar, desto större är sannolikheten att slutmålet kommer nås. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, konstate- Ett litet skrap med en bomullstops från insidan av kinden är allt som behövs. Det insamlade DNA-materialet skickas sedan in till företaget Atlas Sport Genetics i USA. Kostnad: 149 dollar. Ett par veckor senare erhålls testresultatet. Mamma och pappa får svaret på vilken variant av den så kallade ACTN3-genen deras son eller dotter begåvats med. Den ena varianten av genen innebär enligt ett flertal vetenskapliga studier goda förutsättningar för sprint- och explosivt inriktade idrotter. Den andra för uthållighetsidrotter. Testet Atlas First- är enligt företaget ett utmärkt verktyg för föräldrar och tränare som önskar veta vilken typ av idrott deras barn har genetisk disposition för. Jag tror att testet kan förhindra en massa föräldrafrustration, säger mamman Donna Campigliga till tidningen New York Times. Alla är dock inte lika imponerade av företagets affärsidé. Doktor Stephen M. Roth, chef för ett genlaboratorium vid University of Maryland, har studerat ACTN3-genen och anser att det är en intressant gen i ett idrottsperspektiv. Men, menar han samtidigt, det är en grov förenkling att hävda att en eller ett par gener skulle kunna avslöja en persons genetiska förutsättningar för en sport. Det finns uppåt 200 gener (andra forskare hävdar snarare 500) som på olika sätt påverkar vår fysiska kapacitet. Sigmund Loland, rektor för Idrottshögskolan i Norge, är också kritisk. Man berövar barnen deras rätt till en öppen barndom. Som tränare behöver du heller inget gentest för att avgöra om ett barn har förutsättningar att bli snabb eller inte. ACTN3-testet säljs numera i ett flertal länder världen över. Det är ett fenomen som visar åtminstone tre saker: 1)Företag har börjat identifiera den kommersiella potentialen i föräldrars förhoppningar om idrottslig framgång för sina barn. 2)Den akademiska forskningen verkar inte i ett vacuum. Dess resultat och upptäckter kan användas i sammanhang som forskarna inte räknat med (minns Björn Ekbloms forskning om bloddoping). 3)Det finns en utbredd uppfattning att idrottstalang i grund och botten handlar om genetik. Allt sitter i generna Den sistnämnda föreställningen om de lyckligt utvalda i vår herres genetiska tombola är knappast något nytt. Men kanske har den, Gentest av barn blir allt populärare i jakten på idrottsframgångar. åtminstone i vissa kretsar, förstärkts av den framstormande genforskningen. Redan i mitten av 1990-talet förklarade en auktoritet på området, professor Claude Bouchard på en idrottsvetenskaplig konferens i Köpenhamn frankt: It s all in the genes. Ett uttalande som han grundade på egna forskningsresultat som visade att ett standardiserat konditionsprogram under åtta veckor gav vitt skilda effekter på en grupp individer med ett likvärdigt utgångsläge. Några svarade väldigt positivt på träningen, de flesta hamnade i ett mellanskikt medan en tredje grupp inte uppvisade någon träningsadaptation överhuvudtaget. Noll effekt. Det finns forskare som finner det osannolikt att åtta veckors konditionsträning inte skulle ge någon som helst effekt, men den diskussionen fördjupar vi oss inte i här. Vi nöjer oss med att konstatera att det både i en bredare allmänhet och i initierade forskningskretsar finns de som bär på en övertygelse om att det är vår genuppsättning som avgör om vi har potentialen att nå stjärnorna eller får nöja oss med en resa till grantopparna. Skapa ett geni Men långt ifrån alla skriver under på en sådan biologiskt inriktad naturlag. En som definitivt inte gör det är den världsberömde professorn K. Anders Ericsson från Psykologiska Institutionen, Florida University. I en översiktsartikel från 2009 konstaterar han att det saknas vetenskapliga bevis för att några unika gener eller genkombinationer kan förklara exceptionella fysiska eller kognitiva kapaciteter. Och ni som kan er Ericsson vet att han brukar tituleras Experten på expertis och är känd för sina studier kring vilka faktorer som är avgörande för att nå den absoluta världstoppen inom exempelvis klassisk musik och elitidrott. Idrott&Kunskap lyssnade till professor Erikssons föredrag under organisationen European College of Sport Science:s forskningskonferens i Turkiet och fick därefter en exklusiv intervju med honom. Det kom att bli ett samtal om hörnstenarna i hans forskning, begreppen Deliberate practice och den omtalade timmarsregeln. Anders Ericsson inleder sitt föredrag med att visa en bild på en man som äger förmågan att minnas ända upp till 80 slumpmässigt utplockade siffror. Ett geni? Vi fann honom inte. Vi skapade honom, säger han och ler. Metoden bakom den makalösa prestationen är förstås den enda vägen som, enligt Ericsson, leder till expertis av vilket slag det än rör sig om. En väg som Ericsson döpt till Deliberate practise (DP). Hur ser den då ut, metoden för att till exempel bli en världsberömd elitidrottare, musiker, schackspelare eller kirurg? Kan alla bli det? Och i sådana fall hur? Kortversionen av formeln finner vi i följande anekdot: Den världsberömde pianisten Artur Rubinstein tillfrågas följande på en gata nära Carnegie Hall: Ursäkta mig herrn, vet ni hur jag kommer till Carnegie Hall? Rubinsteins svar lämnar inga tvivel: Practise, practise, practise. Se där den komiska versionen av Kjell Anders Ericssons omtalade timmarsregel. För er som aldrig hört talas om den så bygger den på Ericssons egna studier från tidigt 1990-tal där han jämförde violinister och pianister på olika nivåer. En grupp som hade nått internationell toppklass och en annan som befann sig på en betydligt mer oansenlig nivå. En faktor visade sig vara den utslagsgivande, nämligen antalet träningstimmar från novis till färdig musiker. Jämförande genomgångar av deras träningsdagböcker visade att de bästa hade i genomsnitt närmare timmars träning bakom sig. De som inte blev professionella endast omkring 2000 timmar. Professor K. Anders Ericsson vid Psykologiska Institutionen, Florida University. Atlas Sport Genetics gentest ska ge förhoppningsfulla föräldrar svaret på vilken variant av den så kallade ACTN3-genen deras son eller dotter begåvats med. Den ena varianten av genen innebär enligt ett flertal vetenskapliga studier goda förutsättningar för explosivt inriktade idrotter medan den andra för uthållighetsidrotter. Kritikerna hävdar att det är en grov förenkling att en eller ett par gener skulle kunna avslöja en persons genetiska förutsättningar för en sport. Det finns mer än 200 gener som på olika sätt påverkar vår fysiska kapacitet. Man berövar barnen deras rätt till en öppen barndom. Som tränare behöver du heller inget gentest för att avgöra om ett barn har förutsättningar att bli snabb eller inte 16 IDROTT & KUNSKAP NR IDROTT & KUNSKAP NR

3 rar han i en av sina studier, att redan från början hamna långt på efterkälken träningsmässigt. Talar vi klassisk musik till exempel så äger alla möjligheten mellan 3-5 års ålder att lära sig absolut gehör. Upp till 10 års ålder sker också den så kallade myeliniseringen (sa faktaruta) av våra hjärnceller. Studier på klassiska musiker har visat att de som startat sin träning tidigare har tjockare myelinskidor jämfört med de som startat senare. Övning med kvalitet Debatten om tidig kontra sen specialisering är dock föremål för heta diskussioner såväl inom forskarsamhället som bland allmänheten. Vi återkommer till den. Men är det då verkligen så enkelt som att de som börjar först och sedan tränar mest också blir bäst? Vi förflyttar oss till baren på fashionabla hotellet Adam and Eve Hotell i Turkiet där Anders Ericsson slår sig ned på en stol. Det är ett par timmar sedan han avslutade sitt föredrag för de europeiska forskarkollegorna. Den Anders Ericsson jag sett bilder på hade svart skägg, men åren har gått och stråna har blivit grå. Men det är också det enda som är grått med den sympatiske forskare som sitter mitt emot mig. Anders Ericsson är en sentida utvandrare som flyttade till USA för över trettio år sedan. I dag torde han vara en av de forskare som citeras flitigast av idrottsledare världen över. Någon gång varje år reser han till Sverige och han pratar fortfarande svenska utan brytning. Men när vi ska börja intervjun så vill han likväl att vi talar engelska. Den vetenskapliga begreppsapparaten känner han sig i dag bekvämare med på engelska. Han inleder med att göra ett förtydligande. Mina data har ibland blivit feltolkade. Det är inte så att alla som gör sina timmar per automatik når världseliten i vare sig musik, idrott eller något annat. Det handlar i lika hög grad om kvaliteten i det man gör. Samtidigt känner världen ännu ingen professionell klassisk musiker på toppnivå som inte har gjort sina timmar men bara mängden är inte tillräckligt för att bli en expert. Idrott&Kunskap: Din metod för att inte fastna i ett stadium av medelmåttighet är Deliberate Practice (se faktaruta sidan 20). Kan du kort beskriva kärnan i den? Det handlar i grund och botten om att hela tiden utmana sig själv. Att tvinga sig själv att gå utanför The comfort zone. Då stressar du hela tiden kroppens system som ger signaler till relevanta gener att börja anpassa sig till utmaningen. Gör man det på rätt sätt under tillräckligt lång tid så blir resultatet remarkabla förbättringar. Ju mer kunskap vi får om träningsprocesser, desto bättre kommer vi också bli på att trycka på de rätta knapparna för att aktivera dessa gener. I&K: Du betonar också vikten av att träningen leds av en kompetent instruktör. Ja, det är av avgörande betydelse att man lär rätt från början och då krävs det en duktig lärare. När du kommer upp i ungdomsåren blir det allt svårare att korrigera något som blivit fel från början. I&K: Din forskarkollega Mark Williams har här på konferensen visat nya data över hur många timmar som barn och ungdomar vid Premier Leagueklubbars akademier lägger ned på träning (se ruta). Nära hälften av deras totala träningsmängd visar sig komma från så kallad streetsoccer, det vill säga icke lärarledd d träning. Hur ser du på det? Jag har inte sett något vetenskapligt underlag för att det skulle le vara en effektiv träningsform. De finns dom som anser att träning i unga år inte ska vara utmanande utan mer på lek. Men frågar du mig så tror jag inte att det är ett effektivt ektivt sätt att bättra sig. Du behöver hela tiden monitorera för- det du gör och få professionell onell feedback för att komma vidare. Studier har också visat att vi endast klarar av 4-5 timmars maximal koncentration per dag. Därefter blir de rast en negativ sna- effekt. Dalande koncentreation Det finns alltså enligt Anders son en övre gräns för vad vi klarar av koncentrationsmässigt. Yngre Erics- barn i tioårsåldern klarar enligt forskning maximalt en timma med bibehållen skärpa. Men där är, menar han, kanske inte professionell musikundervisning och lagbollsporter riktigt jämförbara. a. Pianoläraren är ensam med sin elev och den effektiva undervisningstiden blir därför mycket hög. I en sport som fotboll blir det mer spill- tid i form av att hämta bollar och vänta på sin tur i övningar. Hur länge unga individer klarar av att koncentrera sig är också individuellt. En skicklig lärare eller tränare ser på sina adepter när koncentrationen börjar dala. Anders Eriksson är förstås medveten om den känslomässigt laddade debatten om tidig specialisering. Han ser dock inte någon motsättning mellan att tidigt ägna sig åt DP ett par timmar per dag och att även hinna med andra saker. Men långtifrån alla har motivationen att göra det och att då ändå försöka få dem att göra det är, menar han, meningslöst. Gapar du som vuxen över för mycket att barnet ska klara av saker som det inte vill eller kan så är risken stor att det enda som händer är att motivationen kommer att tryta. Jag vill också poängtera att den möjliga träningsmängden kan skilja sig åt mellan olika idrotter. En sprinter till exempel, kan inte träna hur många timmar som helst på grund av de högra krafter som uppstår vid löpning i höga hastigheter. För att tillgodogöra sig träning på hög nivå är återhämtningen mycket betydelsefull och där är det känt att många täv- lings- < Fakta om myelin Myelin har en isolerande förmåga som innebär att en nervimpuls kan färdas snabbare. Ju tjockare myelinet runt nervcellerna blir, desto snabbare kan impulserna färdas. Den unge tennisspelaren eller pianisten som dag efter dag förfinar sina tekniska färdigheter gör just det virar varv efter varv av myelin runt sina motoriska nervceller. Processen kan liknas vid en bredbandsuppkoppling. De elektriska impulserna hoppar mellan små hål i myelinskidorna så kallade ranvierska noder och på så sätt ökar hastigheten. Med maximalt tjocka myelinskidor kan signalen färdas i en hastighet av 120 millisekunder, jämfört med en millisekund för en omyeliniserad nervtråd. Förmågan att bilda myelin finns även i vuxen ålder men det anses klarlagt att förutsättningarna är som bäst tidigt i livet. Studier på klassiska musiker visar att de som börjat träna systematiskt i verkligt unga åldrar har tjockare myelinskidor jämfört med dem som börjat senare. Myelinet kontrollerar också vilka olika hastigheter nervimpulserna ska färdas i för att våra rörelser ska fungera optimalt, så kallad timing. 18 IDROTT & KUNSKAP NR IDROTT & KUNSKAP NR

4 Den kinesiska pianisten Lang Lang, född 1982, började ta pianolektioner vid tre års ålder och när han var fem gjorde han sitt första offentliga konsertframträdande. Idag räknas han som en av världens främsta pianister. Wayne Rooney föddes i Liverpool Han blev den yngste spelaren någonsin att spela för Englands landslag när han vid sjutton års ålder gjorde sin första landskamp mot Australien Vid samma ålder blev han också Englands yngste målskytt någonsin. Detta kännetecknar Deliberate Practise: 1) En undervisningsmodell designad för att förbättra prestationsförmågan. Kärnan är att hela tiden töja individens förmåga något över vad han eller hon för tillfället klarar av. Självklart kanske, men hur vanligt är det i verkligheten? 2) Ständiga repetitioner. Ett högt antal repetitioner är grunden för att automatisera motoriska färdigheter. 3) Kontinuerlig feedback. Återkoppling från kompetenta tränare är centralt för att skapa en medvetenhet om vad som behöver förbättras. 4) En mentalt krävande form av inlärning. Deliberate practise innebär att man hela tiden är koncentrerad och fokuserad. Det är detta faktum som skiljer DP från mindre genomtänkt träning 5) Det är krävande. Att göra saker man behärskar är trevligt men är raka motsatsen till deliberate practise. 6) Rätt typ av mål. De bästa idrottarna sätter upp mål som inte handlar om slutresultatet utan om processen för att nå slutresultatet. idrottare har problem. Två faktorer skiljde sig när vi jämförde de främsta musikerna med de på nivån under. Den ena var tiden de lade ned på att träna. Den andra var sömnen. De som sedan blev bäst tog en tupplur varje dag mellan till 15.00, för att sedan vara fullt koncentrerade till nästa pass, säger Anders Ericsson. Fördel ägna sig åt fler idrotter Tidig specialisering, Deliberate Practice och timmar av träning under tio års tid. Har vi då sammanfattat formeln för att bli en idrottsutövare på den internationella arenan? Eller finns det andra vägar, som också har stöd i vetenskapliga studier? Svaret är att ja, det finns en hel del forskare och forskningsresultat som rätt eller fel visar på andra möjligheter. Resultat från olika studier, bland annat från docent Rolf Carlsson vid GIH i Stockholm, visar att åldersdebuten för en mer specialiserad tränings- och tävlingsverksamhet varierar stort mellan framgångsrika utövare från olika idrotter. I en översiktsartikel från 2009 i tidskriften Journal of Applied Physiology presenteras data på hela 4455 olympier som svarade på när de började specialisera sig på sin huvudidrott. Resultaten visar två saker. Det ena är att skillnaderna var stora mellan olika idrotter, och även mellan individer som sysslar med samma idrott. Det andra att ett betydande antal av de olympiska deltagarna har inlett sin specialiseringsfas efter 8-12 års åldern, det vill säga efter den traditionella tidpunkten för talangidentifiering i flertalet idrotter. Forskarna drar slutsatsen att i många olympiska idrotter är specialiserad träning i unga år inte någon förutsättning för framgång på seniornivå. Kan det till och med vara en fördel att ägna sig åt flera idrotter under hela ungdomstiden? Den belgiske forskaren Arne Güllichs resultat från 2007 på tyska utövare av olympiska idrotter pekar i den riktningen. Av de totalt 680 aktiva tillhörde 347 den internationella eliten medan 222 av dem rankades i gruppen nationell elit. Hur såg då de båda gruppernas träningsbakgrund ut? Inte oväntat hade båda grupperna bedrivit ansenliga mängder träning under såväl ungdoms- som senioråren. Mer överraskande kanske är att idrottarna som i dag befinner sig på internationell nivå inte hade börjat specialisera sig tidigare än de som befinner sig på nationell elitnivå. Faktum är att de till och med ägnade sig mer Världselit Nationell elit Då började de träna och tävla: Träning i allmänhet 9,1 år 8,8 år Allmänt tävlande 10,9 år 10,8 år Träning i huvudsporten 11,4 år 10,2 år Tävlingsdebut huvudsport 13,1 år 12,0 år Träningsvolym (antal pass): Totalt upp till 10 års ålder Totalt år Totalt år Huvudsport upp till 10 år Huvudsport år Huvudsport år Annat idrottsutövande (antal pass) Upp till tio års ålder Perioden år Perioden år åt andra idrotter än sin huvudidrott ända upp till junioråldern (se tabell nedan). Återvinning av talanger Frågan är bara hur man ska tolka detta faktum? Visar det att de tyska världsklassidrottarna tillhör en genetisk elit som länge var framstående i flera idrotter och som förmodligen hade nått lika långt vad de än skulle ha valt? Eller är deras framgång jämfört med den nationella eliten snarare en konsekvens av att deras varierade träning lett till en utökad motorisk repertoar? En annan tänkbar förklaring är att den diversifierade träningen kan ha reducerat risken för problem med överträning och mental utbrändhet? På dessa frågor finns i dag inga säkra svar. Men att det runt om i världen för närvarande provas helt nya grepp för att identifiera och förädla talanger står helt klart. En modell som initierades i Australien och nu adopterats av UK Sport inför OS i London är Talangrecycling. Aktiva som av en eller annan anledning kört fast i sin idrottskarriär kan ges möjligheter i en ny, närbesläktad sport. Som ett exempel kan nämnas att tio av de tolv OS-finalisterna i kvinnligt simhopp vid OS i Aten hade en bakgrund Skillnaden mellan världselit och nationell elit i olympiska idrotter Tabellen visar tränings- och tävlingsdebut samt träningsbakgrund för tyska elitidrottare i de olympiska idrotterna. Enligt forskaren Arne Güllich och medarbetare blir slutsatsen från nedastående data att samtliga av elitidrottarna har en bakgrund med generellt stora träningsvolymer. Men siffrorna visar, menar de, att det saknas stöd för att en hög volym med tidig grenspecifik träning skulle vara kopplat till en större framgång på seniornivå. Källa: The road to olympic succes, av Roel Vayens, Arne Güllich, Chelsea R. Warr och Renaat Philippaerts: Journal of Sport Science IDROTT & KUNSKAP NR IDROTT & KUNSKAP NR

5 Tre beachvolleybollspelare valdes ut till junior-vm fem månader efter att de introducerats till sporten. Tre kvinnliga och fyra manliga handbollspelare gjorde sina landslagsdebuter efter att ha spelat handboll i sex respektive tolv månader. inom gymnastiksporten. UK Sport har inte sparat på kreativiteten (se nästa sida) i sin jakt på oupptäckta talanger. Mature-age talent identification, en nationellt koordinerad screeningprocess i tre steg är ett annat nytt grepp. Målet är att finna nya, okända talanger med medaljpotential i rodd, volleyboll och handboll. Tidigare erfarenhet från idrotterna är inget krav för att delta i screeningen. Imponerande resultat Det är knappast någon slump att vissa idrotter väljs ut av UK Sport för den här typen av kampanjer. Det rör sig om idrotter som i analyserna visat sig tillhöra de svagare på det olympiska programmet och där tiden till att nå världseliten kan reduceras högst väsentligt för individer med idrottsbakgrund som av olika anledningar ålder, skador eller bortgallring har tvingats sluta med sin idrott. Men som fortfarande äger fysiologiska, tekniska och mentala färdigheter som de kan dra nytta av i den nya sporten. Vad kan man då säga om utfallet så här långt? Det är onekligen imponerande och kittlande resultat som ställer mycket av det vi tidigare tagit för givet på talangutvecklingens område på ända. Av de personer som ursprungligen sökte till The sporting giants campaign återstod till slut 48 aktiva som fick plats i det olympiska programmet. Tre beachvolleybollspelare valdes ut till junior-vm fem månader (!) efter att de introducerats till sporten. Tre kvinnliga och fyra manliga handbollspelare gjorde sina landslagsdebuter efter att ha spelat handboll i sex respektive tolv månader. Inom ett års tid nådde 17 roddare och kanotister nationella mästerskapsfinaler. Sammanfattningsvis Den brittiska satsningen The sporting giants campaign fick bland annat fram beachvolleybollspelare på rekordtid. så matchade eller överglänste 56 procent av deltagarna i programmet prestationerna från jämnåriga kollegor som ingått i olika traditionella talanggrupperingar. Allt inom ett års tid. Den bekväma zonen Tidig specialisering vs diversifierad inlärning. Gudomlig genetisk talang vs Deliberate practise. Att våra gener spelar en avgörande roll för hur långt vi når här i livet på olika områden är nog ställt utom allt tvivel. Men kanske inte i bemärkelsen att vissa har det och andra inte. Eller som Anders Ericsson formulerat saken: Det finns ingen celltyp som genier har som vi andra saknar. Men Mozart, Messi, Maradona och Marta då är det inte rätt uppenbart att de äger kvaliteter som alla andra inte är i närheten av? Jo, det skulle nog få protestera mot. Men frågan är alltjämt vad som är förklaringen till deras överlägsenhet. Resultaten av efterforskningar kring olika geniers bakgrund visar nämligen att de alla inklusive Mozart har slipat på sina diamanter i tusen och åter tusen timmar. Kanske ligger hemligheten snarare i att hela tiden finna de stimulin som aktiverar ett antal för prestationsförmågan relevanta gener så att de börjar producera något eftersträvansvärt, som ett muskelprotein eller myelin till exempel. De flesta av oss orkar någonstans på vägen till stjärnorna inte leta vidare efter de där knapparna. Vi går till våra jobb och gör en helt okay insats. Men handen på hjärtat hur många strävar efter att nå perfektion? Svaret är nog att de flesta efter några år hamnar i det Anders Ericsson kallar The comfort zone, det vill säga man behärskar det man behärskar och så är det bra med det. Tanken är kittlande: vad skulle hända med vårt samhälle om vi alla skulle försöka nå bortom den zonen? I&K Brittisk talangjakt inför OS i London 2012 UK Sport är övertygade: det går omkring ett antal oupptäckta OS-medaljörer runt om på de brittiska öarna. Med hjälp av stora massmediala kampanjer, screening, tester och analyser tror man sig kunna vaska fram guldkorn ur sanden. Nedan ser ni en kortfattad presentation av de olika kampanjerna. Talent 2012: Paralympic Potential Den brittiska talangsökargruppen, i samarbete med Paralympics Great Britain, söker idrottsmän och kvinnor med potentialen att bli paralympisk mästare I platsannonsen eftersöks personer som kan ha oupptäckta talanger i de olika paralympiska idrotterna. Talent 2012:Fighting Chance Fighting Chance är ett försök att genomföra en talangtransfer inom kampsporterna. Elitaktiva i olika kicksporter ges möjligheten att medverka i uttagningar till en olympisk Taekwondo akademi. Talent 2016: Tall and talented Här sökes storvuxna talanger som tros ha potential att ta OS-guld i idrotter som rodd, basketboll och andra utvalda olympiska sporter. Girls4Gold I Juni 2008 inleddes den största talangjakten någonsin på kvinnliga idrottsutövare i Storbritannien. Målet var att finna olympiska guldmedaljörer i ett antal utvalda idrotter som cykel, bob, kanot, modern femkamp, rodd och segling. Pitch2Podium I Pitch2Podium är sökarljuset riktat mot fotbolls-och rugbyspelare som misslyckats med att få ett professionellt kontrakt. Här ges de en andra chans att nå framgång i olika olympiska idrotter. Sporting Giants Kampanjen inleddes 2007 med syftet att talanger från olika idrotter skulle ge sig tillkänna. De enda kraven är att de är minst 190 centimeter långa (män) eller 180 centimeter (kvinnor), är mellan år och har någon form av idrottsbakgrund. Källa: UK Sport 22 IDROTT & KUNSKAP NR IDROTT & KUNSKAP NR

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT SYSTEMS LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT IS THE ESSENCE OF PERFORMANCE Som Licensierad 1080 Performance Specialist kommer du ha en unik förmåga att kunna analysera och förstå funktionell

Läs mer

Idrottsval och specialisering

Idrottsval och specialisering Idrottsval och specialisering Om våra toppidrottares vägar till landslaget RF:s elitidrottskonferens Göteborg, 11-12/5, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

En träningsperiod på 5 veckor inleddes med ett test på två ben respektive ett ben samt hoppförmåga. Upplägget för denna träning var som följer.

En träningsperiod på 5 veckor inleddes med ett test på två ben respektive ett ben samt hoppförmåga. Upplägget för denna träning var som följer. Hur blir styrkeutvecklingen om man tränar på ett ben i taget? Hur blir överföringen till två ben? Hur påverkas hoppförmågan på två respektive ett ben i taget? En träningsperiod på 5 veckor inleddes med

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Vägarna till landslaget

Vägarna till landslaget Vägarna till landslaget Idrottsval och specialisering bland svenska elitidrottare Forum Idrott hela livet Örebro, 12-14/10, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

Den långsiktiga uppbyggnaden. Barn ungdomsträning 10-14 år

Den långsiktiga uppbyggnaden. Barn ungdomsträning 10-14 år Den långsiktiga uppbyggnaden. Barn ungdomsträning 10-14 år Dagligen läser man om att unga idrottare drabbas av skador. De flesta av skadorna är överbelastningsskador. Men även felbelastningsskador och

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Elittränarutbildning 2014

Elittränarutbildning 2014 Elittränarutbildning 2014 Vikten av varierad träning i ung ålder - avgörande för vem som lyckas eller inte? Roger Forsberg 1 Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka om det läggs för stor

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Spelarutveckling Tips från coachen. Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK

Spelarutveckling Tips från coachen. Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK Spelarutveckling Tips från coachen Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK Bakgrund Informationen i presentationen utgår från tre delar: - Tränarerfarenhet(över 14.000 timmar på banan) - Utbildningar(3

Läs mer

Anders Ekstrand Leg. Psykolog

Anders Ekstrand Leg. Psykolog Anders Ekstrand Leg. Psykolog Agenda Hur vi lär oss saker (Inlärningspsykologi) Hur motivation funkar (Motivationspsykologi) Ledarskap utifrån dessa Vad är kulturer? Hur förändrar man kulturer? Varför

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Alkohol och idrott. Örjan Ekblolm, PhD Forskare vid GIH och Karolinska Insitutet

Alkohol och idrott. Örjan Ekblolm, PhD Forskare vid GIH och Karolinska Insitutet Alkohol och idrott Örjan Ekblolm, PhD Forskare vid GIH och Karolinska Insitutet Hur tränar och dricker svenskarna? Under maj 2012 genomfördes på uppdrag av IQ en undersökning bland 20-40 åringar, 541 respondenter

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa DELTAGARHÄFTE Idrottsledare för barn och ungdom re rn och ungdom tt pröva en gränsöverskridande ildning. Utbildningen har fått namgande kunskaper i att leda barn kussioner om etikfrågor och idrotkontakter

Läs mer

Planets och målets storlek

Planets och målets storlek För vem? Flickor och pojkar under 10 år Vad? Handboll med lite annorlunda regler: mindre plan och minder mål än normalt, en mjuk gummiboll. Bara 5 (4+1) spelare på plan. Man kan spela med blandade lag,

Läs mer

UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 UTVECKLINGSTRAPPA BESKRIVNING

UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 UTVECKLINGSTRAPPA BESKRIVNING UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE Syftet med utvecklingstrappan är att definiera vilka utvecklingsstadier som finns för en svensk rullstolstennisspelare idag. Målet är att kunna lära sig mer om vad

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Artikel i Svenska Dagbladet, Av Henrik Ennart, Tor 2 Juli, 2015, 07.24 En unik satsning på mental träning bäddade för de heroiska insatser som gav EMguld. U21-laget

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

Läroplan för handbollslinjen vid Solvalla Idrottsinstitut

Läroplan för handbollslinjen vid Solvalla Idrottsinstitut Läroplan för handbollslinjen vid Solvalla Idrottsinstitut Handbollslinjen vid Folkhälsan utbildning Ab Solvalla idrottsinstitut är resultatet av ett samarbete mellan FHU, Finlands handbollsförbund och

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Att leda ett lag. Christer Dreberg. Handledare: Ulf Engman 2011-05-12

Att leda ett lag. Christer Dreberg. Handledare: Ulf Engman 2011-05-12 Att leda ett lag Christer Dreberg Handledare: Ulf Engman 2011-05-12 1 Sammanfattning Att leda ett lag är ett väldigt brett område. Jag har valt att söka efter grunder för att nå framgång. Hur stort inflytande

Läs mer

Vann du? -Att skapa motiverande idrottsmiljöer för hälsa och prestation. Henrik Gustafsson, PhD. henrik.gustafsson@kau.se Karlstad University, Sweden

Vann du? -Att skapa motiverande idrottsmiljöer för hälsa och prestation. Henrik Gustafsson, PhD. henrik.gustafsson@kau.se Karlstad University, Sweden Vann du? -Att skapa motiverande idrottsmiljöer för hälsa och prestation. Henrik Gustafsson, PhD. henrik.gustafsson@kau.se Karlstad University, Sweden Forskargruppen Henrik Gustafsson, Karlstad University,

Läs mer

Talangselektering. idrottens utmaning. Stockholmsidrottens. Barn- och Ungdomsforum. 23-24 november, 2013. PG Fahlström, Linnéuniversitet

Talangselektering. idrottens utmaning. Stockholmsidrottens. Barn- och Ungdomsforum. 23-24 november, 2013. PG Fahlström, Linnéuniversitet Talangselektering idrottens utmaning Stockholmsidrottens Barn- och Ungdomsforum 23-24 november, 2013 PG Fahlström, Linnéuniversitet Min bakgrund Tränare/Coach/Utbildare Idrottsvetare: forskare, lärare

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05 Idrottens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-05 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Rörelse hela livet en utvecklingsmodell för svensk gymnastik

Rörelse hela livet en utvecklingsmodell för svensk gymnastik Rörelse hela livet en utvecklingsmodell för svensk gymnastik Vårt uppdrag är att erbjuda rörelse hela livet. Svensk gymnastik har något för alla, oavsett ålder, förutsättningar och ambitionsnivå. För att

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Unik, avdragsgill friskvård. dna-test för vikthantering

Unik, avdragsgill friskvård. dna-test för vikthantering Unik, avdragsgill friskvård dna-test för vikthantering Våra unika DNA-analyser ger svar om varje individs unika genetiska förutsättningar för ett ökat välmående och minskat antal sjukdagar. Vikthantering.se

Läs mer

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström NIH 7 mars 2007 Uppföljningsstudie I Över 2000 elever i åk 3, 6 & 9 år 2001 samt samma elever tre år senare 2004 48 slumpmässigt utvalda skolor

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se Tränarutbildning SIU Förkortningen ovan står för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är en modell som lanserades under fjolåret och som kommer att ligga till grund för den nya utbildningsstrukturen

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Innovatören som älskar tennis

Innovatören som älskar tennis Innovatören som älskar tennis Föreställ dig en halvö med vidunderlig utsikt mot Kattegatt, skärgårdsbåtar, klippbad och pensionat. Ja, då tänker du på platsen där vår nye tränare Richard Rohdén växte upp

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Erland Skommevik MEDVERKANDE

Erland Skommevik MEDVERKANDE Erland Skommevik Erland Skommevik Jag har lång erfarenhet som idrottslärare och är fortfarande verksam som lärare på gymnasiet. Jag startade Undervisningsvideo 1988, eftersom jag tyckte att det saknades

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan.

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan. 5 inspirerande tips Om hur Du säljer mer på mässan. Tips # 1 Le. Ett gott skratt förlänger livet, heter det ju. Läkaren och föreläsaren Nisse Simonson påstår att det är vetenskapligt bevisat att surkartarna

Läs mer

Sommarplåga. Ekonomi Snabbkurs i Private banking. Jonas Colting triathlonkung. Vi kör Porsche på Carrera Cup-vis. magazine JUN 2011.

Sommarplåga. Ekonomi Snabbkurs i Private banking. Jonas Colting triathlonkung. Vi kör Porsche på Carrera Cup-vis. magazine JUN 2011. inredning MODE RESOR MOTOR MAT&VIN EKONOMI S.M.A.R.T. magazine JUN 2011 Ekonomi Snabbkurs i Private banking Motor Vi kör Porsche på Carrera Cup-vis Vinresa Chateau Musar i Libanon Sommarplåga Jonas Colting

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Ett utbildningsprogram för elittränare/elitcoacher SISU Idrottsutbildarna i samarbete med RF genomför Idrottens ETU 2013-15. Nytt för i år är möjlighet

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-12

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-12 Tränarens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-12 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1)

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) 5. 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

En sann Taekwon-Do mästare

En sann Taekwon-Do mästare En sann Taekwon-Do mästare Master Per Andresen, 7 Dan Pionjär av TKD ITF i Europa. Ledare för en av världens största ITF organisationer, National Taekwon-Do Norway med drygt 6000 medlemmar. Huvudinstruktör

Läs mer

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå.

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursbeskrivning 2016-2017 Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med RF Idrottens

Läs mer

Finansierat av ett bidrag från EU-kommissionenen generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter Industriella relationer och

Finansierat av ett bidrag från EU-kommissionenen generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter Industriella relationer och SV UNDERSÖKNING OM ARBETSVILLKOREN BLAND PROFESSIONELLA IDROTTSUTÖVARE I EUROPA VS/2011/0178 Finansierat av ett bidrag från EU-kommissionenen generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika

Läs mer

BARN & UNGDOMARS UTVECKLING

BARN & UNGDOMARS UTVECKLING BARN & UNGDOMARS UTVECKLING Distriktsläger Vemdalen 2007 När ni ser mig = Bikupa Barn och ungdomars fysiska utveckling Delas ofta in i biologiska faser knutna till åldrar Som vi vet utvecklas alla människor

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och hjälp för er som vill arbeta med Avspark i studiecirkelform.

Läs mer

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna. Formuläret

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila

Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila Finns det några skillnader i effektutveckling(kraft x hastighet) mellan koncentriskt och excentriskt arbete på olika belastningar om man vilar olika

Läs mer

RF Elitidrott 2013. Elittränarkonferens 2013

RF Elitidrott 2013. Elittränarkonferens 2013 RF Elitidrott 2013 Elittränarkonferens 2013 Prestera i vardag och mästerskap Tankar, känslor och beteende Göran Kenttä & Karin Moesch Teknikern /Metoder Teknikerna: ACT, exponering, visualisering, avslappning,

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom LHC Ledarprogram 2015-2016 Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom Presentation Att prata är lätt men att vinna är svårt. Ledarskap är svårt, särskilt i stressade och avgörande situationer där du ska leva upp

Läs mer

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL VAD VILL DU? Vill du gå en gymnasieutbildning och samtidigt göra en elitsatsning på handboll så är det dig vi vill satsa på. Du får personlig individuell utveckling

Läs mer

Återhämtning. Hässelby 19:e september 2015

Återhämtning. Hässelby 19:e september 2015 Återhämtning Hässelby 19:e september 2015 Löpträning Träna för att orka träna för att orka tävla Träna för att orka träna intensivt för att utveckla kapacitet för att prestera resultat HC Holmberg 2015

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Man kan lära sig att bli lycklig

Man kan lära sig att bli lycklig Man kan lära sig att bli lycklig Lyckan är till stor del genetiskt programmerad. Men med lite övning går det att bli en lyckligare människa, visar ny forskning. - De flesta tänker att sådant som pengar,

Läs mer

Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson

Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson För att använda pulsen som en mätare behöver du veta hur snabbt ditt hjärta kan slå maximalt, med andra ord vad du har för maxpuls. Det är viktigt att notera

Läs mer

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Lärande mål struktur för Sverige Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Arbetsfält Den utbildade tränaren kan arbeta i ett av de nedanstående fälten Prestation Utveckling Elit Generella

Läs mer

Hoppförmåga. SJ = koncentrisk hopp utan arminsats. CMJ= excentriskt koncentriskt hopp utan arminsats på två och på ett ben.

Hoppförmåga. SJ = koncentrisk hopp utan arminsats. CMJ= excentriskt koncentriskt hopp utan arminsats på två och på ett ben. Hur lite kan man träna som ungdom och ändå få en positiv utveckling? Att träna mycket och för mycket har vi gjort sedan 60-talet. Själv kostade det mig 11 operationer för viljan var starkare än förståndet.

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Pernilla Bolander & Andreas Werr Handelshögskolan i Stockholm

TALENT MANAGEMENT. Pernilla Bolander & Andreas Werr Handelshögskolan i Stockholm TALENT MANAGEMENT Pernilla Bolander & Andreas Werr Handelshögskolan i Stockholm VAD ÄR TALENT MANAGEMENT? DRIVKRAFTER BAKOM THE WAR FOR TALENT Begränsat utbud Åldrande arbetskraft Ändlig talangpool Växande

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Hitta inspiration och styrkan att göra hållbara livsstilsförändringar när du återvänder hem till vardagen.

Hitta inspiration och styrkan att göra hållbara livsstilsförändringar när du återvänder hem till vardagen. Hälso- och Träningsweekend Sälens Högfjällshotell 19-20 sept Träning, rörelse och näringsriktig god mat, i vacker fjällmiljö. En helg för att öka din hälsa och ditt välbefinnande. Fyll på med ny kunskap

Läs mer

Meningen med livet av Serge Kahili King

Meningen med livet av Serge Kahili King Meningen med livet av Serge Kahili King (översättning av Alexandra Telluselle) I en av mina artiklar berättar jag om historien där en man ägnar hela sitt liv åt att hitta någon som kan ge honom svaret

Läs mer

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-26

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-26 Tränarens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-26 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Schackledarens blad Lektion 1

Schackledarens blad Lektion 1 Schackledarens blad Lektion 1 Inledning Det är viktigt med en tydlig rutin för när schacklektionen börjar och slutar. Genom att samlas kring runda bordet när lektionen ska börja respektive avslutas uppnås

Läs mer

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa!

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! NYHETER OCH ERBJUDaNDEN TIll DIG som ÄR KUND HOs VaTTENFall VINTER 2013/2014 Vattenfall Försäljning FOTO: UlF Palm Följ hela OS erbjudande från Viaplay! lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! 20 procent

Läs mer

Kondition hos barn & ungdomar

Kondition hos barn & ungdomar Kondition hos barn & ungdomar Under 2000-talet har många larmrapporter publicerats som varnat för en ökad förekomst av övervikt & fetma hos barn och ungdomar. Orsaken är precis som hos vuxna ett för högt

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer