Tänk om småbutikerna i city

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänk om småbutikerna i city"

Transkript

1 DEL 2 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED AKTÖRER OCH INTRESSENTER I CITY Här följer en kort sammanfattning av synpunkter från ett 30-tal intervjuade personer. Först sammanfattas de vanligaste åsikterna i textform. Därefter redovisas de mest förekomande svaren i tabellform. Eftersom en del personer lyfte fram flera frågor och överensstämmer inte alltid antal intervjupersoner och antal svar. Korta citat ur ett antal av intervjuerna följer efter sammanställningen. OBS! Intervjuer har genomförts och kommer att genomföras med flera företrädare för branscher, organisationer, fastighetsägare och politiska partier. Materialet kommer därför att uppdateras och kompletteras. Tänk om småbutikerna i city Picadilly Arcade, London 1-22

2 Citys betydelse (Sammanfattning av de vanligaste synpunkterna): Livsviktigt nav, hjärta, symbol och motor för Stockholm och Sverige. Symbolvärde och referenspunkt för besökare och skapare av självkänsla för Stockholmare. City borde ha hög klass och ligga i framkant som representant för Sveriges framtid. Det första intrycket är mycket viktigt. Idag känns city vid centralen och Sergels torg samt många bakgator som en otrygg och skräpig transportyta som inte avspeglar vårt i grunden välmående och välskötta land. City klarar sig inte självt, utan tydliga mål och åtgärder. Stadens viktiga satsning på besöksnäringen syns inte i city som är den viktigaste mötes- och shoppingplatsen i Sverige. City inte så väl förankrat i befolkningens hjärta som det kunde vara. (Vanligaste avgivna svar och synpunkter, i siffror): Motor för Sverige, huvudstadsfunktion 22 Symbol och första intryck för turister 14 Viktig handelsplats 13 Knutpunkt, nav för Stockholmare 12 Attraktiv välkommande mötesplats för alla grupper 11 Alla måste dra åt samma håll, gemensam idé för helheten behövs 8 Varumärket Capital of Scandinavia Det är ett uppkäftigt och bra varumärke som varken stadsmiljö eller handel lever upp till. Det saknas en gemensam vilja och profil. Det skamfilade ryktet kring plattan med knarkförsäljning och det likriktade handelsutbudet måste åtgärdas. Varumärket måste stärkas med evenemang och starkare koppling till vårt unika vatten. Varumärket borde uttryckas i en magnifik känsla, en riktig paradgata, grönare stadsmiljö och ny grön teknik. Positiv till varumärket 15 Vi lever inte upp till varumärket 12 Mycket har blivit bättre 6 Skamfilat rykte, trygghet och miljö bör åtgärdas 9 Gemensam framtidsbild saknas 7 Tveksam till varumärket 5 Vi lever i huvudsak upp till varumärket 2 Julmarknad, Sergels Torg 2-22

3 Miljöhuvudstadsåret 2010 Miljöhuvudstadsåret ger goda möjligheter att visa upp Stockholm från sin bästa sida, både gentemot utlandet och Stockholmarna. Vi måste ta på oss den gröna ledartröjan! Det måste synas ute på stan att vi är bäst i Europa, med kollektivtrafik, cyklar, återvinningsstationer, laddstationer för elbilar, energieffektiv belysning, sopsortering, ekologisk profil på butiker och i torghandeln. Gärna gröna tak och fasader, nya gröna stråk i city som lyfter fram vattenkontakten. Men börja med det väsentliga, att städa, ta bort affischer och klotter. En grön huvudstad måste till att börja med vara ren och snygg. Återanvänd devisen Håll Stockholm Rent! Gör city mer gångtrafikvänlig på biltrafikens bekostnad. Koppla cityarbetet till utnämningen Green Capital of Europe 21 Skapa symboler, visa upp och marknadsför den gröna huvudstaden. 13 Det syns inte i staden att vi är miljöhuvudstad, 7 Fler trafikfria miljöer, bättre kollektivtrafik 5 Bättre städning är en viktig miljöfråga 6 Allmänna önskemål om förändringar Gator och torg måste få en rejäl ansiktslyftning med högre standard på belysning, papperskorgar, toaletter, små parker och oaser samt informationstavlor till turister. Skapa bättre och tydligare samband och stråk. City behöver ett bredare, mer intressant och originellt restaurangutbud och vackrare och mer trygga utemiljöer för att alla ska känna sig välkomna. Det gäller främst Sergels Torg, Centralen, Klarabergsgatan, Drottninggatan. Utveckla unika platser med egen identitet. Bygg ut cykelbanorna och satsa på kollektivtrafik på vattnet. Bättre städning 10 Samordna marknadsföring och evenemang 6 Mer samarbete mellan staden och fastighetsägare 6 Tryggare city 5 Hänvisningsskyltar i City 5 Bygg om, rusta upp Sergels Torg 3 Gatustädare, New York 3-22

4 Genomförande och beslut Stadens organisation uppfattas av flera aktörer som ogenomtränglig och svåröverskådlig, där det är svårt att få besked och beslut. Bättre samordning och tydligare ansvar efterfrågas. Flera intervjuade uppfattar det som att tidsplaner och ekonomi bollas mellan olika förvaltningar som saknar mandat att ta beslut. Politiken måste ta på sig ledartröjan och slå fast strategier och mål. Beslutsprocessen kunde bli mer tydlig med ett gemensamt forum för fastighetsägare, tjänstemän och politiker. Cityarbetet hindras av alltför stor tyngdpunkt på bevarande. Nya finansieringsformer behövs för bättre samverkan mellan privat och offentligt. Stadens organisation är otydlig, det är svårt att få besked. Mer 10 samordning krävs. För många aktörer med olika intressen 9 Samordna beslut och genomförande till en citygrupp, ett gemensamt 8 forum Nya upplägg för finansiering behövs 5 Staden saknar mål för city, politikerna måste ta på sig ledartröjan 5 Brister, de sämsta platserna i City Sergels Torg är utan konkurrens den plats i city som de flesta anser behöver förbättras, följt av Järnvägsparken, Brunkebergs torg, Norrmalmstorg och Malmskillnadsgatan. Det finns för få gröna platser, mötesplatser och kopplingen till vattnet är svag. City saknar bostäder i olika priskategorier och billiga lokaler. Ett fåtal kedjor dominerar utbudet som ibland är för dyrt för t ex ungdomar. Miljön känns otrygg nattetid, är biltrafikdominerad, smutsig och dåligt underhållen. Det skulle behövas en starkare samordning av allt från skötsel till event. Dobblare och tiggare understryker den slitna karaktären. Det saknas ett informellt och enklare kulturutbud. Många bottenvåningar är döda eller kontoriserade. Respekten för 60-talets arkitektur hindrar nya moderna projekt. Förbättra Sergels Torg 12 Förbättra döda bakgator 7 Förbättra Järnvägsparken 6 Förbättra Brunkebergstorg 6 Förbättra Malmskillnadsgatan 5 Förbättra Drottninggatan 3 Dålig butiksmix 5 Biltrafiken dominerar stadsbilden 4 Las Ramblas, Barcelona 4-22

5 Kvalitéer, de bästa platserna i City De främsta kvalitéerna i city är närheten till vattnet, parkerna och dagens mest befolkade stråk och platser, främst Kungsträdgården. Kulturutbudet och de gröna platserna bör utvecklas vidare. Andra populära platser är Kulturhuset, Biblioteksgatan, Humlegården, Nybrokajen. Kungsträdgården 12 Närheten till vattnet 10 Kulturhuset/Stadsteatern 6 Sergelgången efter inglasningen 4 Hötorget/Hötorgshallen 3 Kollektivtrafiken, T-banan 3 Sveavägen 2 Synpunkter på besöksnäringen Förbättra omhändertagandet av turister och besökare. De digitala informationstavlorna bör kompletteras med information och hänvisningsskyltar i gatumiljön. Många intervjuade efterlyser ett mer personligt bemötande av besökare, med guider och personer som på plats besvarar frågor. Glöm inte bort kommunikationen face to face. Fler cityvärdar som tar hand om besökarna. Turistinformation behövs på flera centrala platser, självklart på både svenska och engelska. Längre öppettider i citybutikerna. Hänvisningsskyltar behövs 10 Dåligt mottagande av turister 9 Längre öppettider 7 Personlig turistservice, cityvärdar 6 Skapa evenemang, erbjudanden, paketlösningar till besökare 6 Turistinformation på centralen 5 Turistinformation på Sergels Torg 4 Gran Place, Bryssel 5-22

6 Förslag till litet förbättringsprojekt De viktigaste mindre förbättringarna som efterlyses i city handlar om turistinformation, städning och upprustning av gatumiljön. Infoskyltar, hänvisningsskyltar, turistinformation 10 Bättre städning, uppsnyggning 8 Bättre belysning, papperskorgar, gatumöbler 6 Bättre rabatter, planteringar, grön miljö, små parker 6 Upprustning av gatumiljö, trottoarer och gatumaterial 5 Fler caféer, restauranger, torghandel 5 Förslag till större förbättringsprojekt Det viktigaste större ombyggnadsprojekt som nämns i intervjuerna är Sergels Torg. Aktörerna är inte intresserade av att bevara dagens utformning, trafikföring eller funktioner. Många anser att torget bör byggas om i ett plan och underjordiska delar glasas in. Många intervjuade nämner ombyggnadsprojekt som förbättrar flödet i city och kopplar samman olika platser till mer attraktiva och gärna bilfria stråk. Bortglömda bakgator bör byggas om och vattnet göras mer tillgängligt. Bygg om Sergels Torg 11 Rusta upp Drottninggatan 3 Skapa fler symbolbyggnader i city 3 Matmarknad, Kulturtorget 6-22

7 Bruttolista, övriga förslag De enskilda önskeprojekt aktörerna själva skulle vilja se i city berör både generella förbättringar som bättre belysning och fler aktiviteter, liksom upprustning av centrala mötesplatser och torg. Ett bredare utbud och mer specialiserad kultur, handel och service är vanliga önskemål. Fler lokaler i bottenvåningar på kontorshus och i döda kvarter 8 Upprustning av Sergels Torg 5 Mer kultur i city 5 Fler aktiviteter kvällstid 4 Ny spektakulär byggnad, motsvarighet till London Eye 4 Skapa infopelare 3 Upprustning Gustav Adolfs Torg 2 Bättre belysning 3 Utökad julbelysning 2 Återupprätta Järnvägsparken 3 Förslag till finansiering av cityupprustning Flera aktörer efterlyser nya finansiella och organisatoriska upplägg, exempelvis OPS-lösningar och en svensk variant av BID (Business Improvement Districts) för att säkra investeringar i citykärnan. Flera tillfrågade anser att det sätt som tomträttsavgälden idag beräknas på skapar osäkerhet och bromsar angelägna kompletteringar och upprustningar. Andra aktörer vill se ett starkare ansvar från stadsdelsnämndens sida. Nya finansieringslösningar 9 Svensk variant av BID 7 Förändra tomträttsavgälden 6 Sponsringslösningar 5 Biblioteksgatan, Stockholm 7-22

8 Framtida tidningsrubrik om City De intervjuades framtida önskenyheter om City handlar om Sergels Torg, mat, promenadstråk, små butiker och folkliv. Invigning av nya Plattan Kulturhuset flyttar ut på Plattan Nu har alla butiker i city öppet til Alla dagar året runt! Nytt promenadstråk från Wennergren Center till Globen! Äntligen får city informationstavlor och personlig service till besökare! Renässans för småbutiker och hantverk mitt i city Pocket parks har kommit till Stockholms city. Unik tillflyktsort i ett hektiskt city. Nu lever city dygnet runt Nya nationalarenan i Sona invigd Nyinvigning av Sergels Torg Äntligen ett levande torgstråk i city, från Hötorget till Gustaf Adolfs Torg Folksamling i city Hamngatan avstängd för biltrafik alla söndagar Norrbro stängs av för biltrafik. Blir restauranggata Matdestinationen Hötorget klar. Hötorgshallen upprustad Alla partier ense: Stockholm ska bli en världsstad Äntligen lyfter staden Sergels Torg T-banan mellan Kungsträdgården och Nacka öppnar Nu åker vi bil till jobbet! Äntligen kollektivtrafik på Stockholms vatten Gamla Stan, Stockholm 8-22

9 Framtida vykort från Stockholm De intervjuade fick i uppgift att föreslå ett vykort med Citymotiv om fem års tid. Vad skulle fotot föreställa, och hur löd baksidestexten? De flesta förslagen visar ett förändrat Sergels Torg. Texterna på baksidan understryker Stockholms gröna kvalitéer. Bild Text Flygbild över ombyggt Sergels Torg Gateway to Stockholm City Nybyggt Sergels Torg Folkfest Soligt Strandvägen med - restauranger Inglasat Sergels Torg - You tube film med fyrverkerier på Röst: Wow, You gotta see this nyårsafton från Sergels Torg Spårvagnar på Hamngatan Skandinaviens renaste och miljövänligaste stad Ett av höghusen ombyggt till Nu har vi börjat bygga den miljövänliga bostäder, med balkonger och koldioxidfria staden i Stockholm massor av grönt Spektakulär byggnad Hälsning från Europas mest besöksvärda miljövänliga huvudstad Grönskande torg mellan höghus och - Kulturhus Folkmingel på Mynttorget Välkommen till Nordens tryggaste och renaste huvudstad Rent vatten (Miljöbudskap) Samlad kulturinformationsplats med Välkommen till Stockholms kulturutbud, biljettförsäljning i Kulturhuset samlat på en enda plats Hänvisningsskylt i city Stockholm, en levande stad med handel och kultur Permanent vinterträdgård på - Kulturhuset Abbamuséum vid Gröna Lund Stockholm, Årets Stadskärna 2014 Levande stadsmiljö med kultur och Nu vet jag vad Capital of Scandinavia kommers betyder! Nytänkande djärv byggnad vid Kom hit och upplev en fantastisk miljö vattnet Symbolbyggnad fotograferad under Nu har jag gjort det här också nästa år nyårsfirande blir det New York! Liv och rörelse på gator och torg Europas vackraste stad Människor som bor i city Bra luft, många boende! Nyrenoverat Sergels Torg med liv - och rörelse Maffig fasad på ett 60-talshus - Ekoskyskrapa med balonger, Stockholm, den gröna metropolen lövverk, gröna tak 9-22

10 Korta utdrag ur intervjuer Här följer korta sammanfattningar av de intervjuer som genomförts. Materialet kan komma att kompletteras, med förslag från flera redan tillfrågade aktörer, politiker, organisationsföreträdare. I urvalet har vi fokuserat på de intervjuades egen verksamhet, synpunkter på Stockholms kvalitéer, förslag till förbättringar samt relevanta förebilder och exempel. Sören Eriksson, Sthlm Tourist Shop och ordf. i Drottninggatans Förening - Vi får otroligt många frågor i vår turistshopp från turister som har svårt att hitta rätt. Stockholm borde satsa på informationspelare och hänvisningsskyltar och förstärka sina turistshoppar. Vi har en Sverigesymbol Dalahästen - men ingen Stockholmssymbol. Staden blir bedömd utifrån sitt kommersiella utbud och där är även souvenirer en viktig del. - Jag skulle önska en upprustning av Beridarebansgatan där vi kunde öppna en butik med temat Swedish tradition. Liksom en restaurang i Kulturhuset med svensk inriktning på maten. - Stockholms unika värde är vattnet och strandlinjen som kunde göras mer aktiv med båttaxi och sjötrafik till olika stadsdelar. Det skulle avlasta gatorna i city. Bäst vore om SL-kortet gällde på dessa bussar på vattnet. - Staden Denver är en bra förebild. Där anlitas pensionerade tjänstemän från staden för att hjälpa turisterna till rätta, utrustade med korgvagnar på hjul, en kamera och en mobiltelefon. De får en stor jättefest som tack varje år. I Denver har man också sett till att en enda person ansvarar för den övergripande driften av city. Det gäller alla saker, som sopor, blommor, klotter, städning. Med ett samlat ansvar istället för ett stort antal olika instanser tror jag att man använder resurserna effektivare och får ett bättre resultat. Det är en modell jag tror att Stockholm skulle tjäna på. Sven Renström, Humlegården Fastigheter - Samarbetet med staden, i ombyggnad och utveckling av våra fastigheter fungerar mycket bra. Vi har förändrat många fastigheter och skapat bättre företagsklimat i mindre skala samt bättre puls i dessa områden. - Vi förvaltar idag ca 70 fastigheter men fortfarande behandlar vi varje hus som en individ och som en viktig del av staden. Det går inte att tänka på det enskilda husets ekonomi då detta skulle leda till suboptimering. Vi ser fastighetsutveckling som en del av stadens utveckling. Våra fastigheter måste passa in och fungera i samspelet med omgivningen. - Jag skulle vilja förbättra området kring Sturegatan, Birgerjarlsgatan och Humlegårdsgatan. Det som vi kallar Biblioteksstaden. Här finns möjlighet att stärka kopplingen till Humlegården, en av citys största gröna parker som turisterna inte hittar till i dagsläget. Vi skulle vilja skapa glaspaviljonger i området med sommarmat och mer uteliv sommartid. Kungsträdgården, bästa platsen i city eligt många intervjuade aktörer

11 Henrik Gidlund, Belysningsansvarig på Trafikkontoret - Det saknas ett utsiktstorg i city, ett torg med uteserveringar hela vägen runt som man kan sitta på med en kaffe eller ett glas vin och njuta av folklivet, ungefär som på Medborgarplatsen. Kungsträdgården kommer ganska nära men har inte rätt känsla. Kanske kan man få till den känslan på Norrmalmstorg på sommaren eller med ett ombyggt Gustav Adolf torg med mindre biltrafik. - Området kring Sheraton och Järnvägsparken är citys tristaste plats som kunde ha en bättre koppling till Stadshuset och Ångbåtskajen. Den överbyggda ytan på Sergels torg är nersmutsad och sliten och känns mörk och murrig. - Det första som möter en besökare är Cityterminalen, Centralstation eller Arlandabanan. De flesta tror jag sen hamnar på Vasagatan eller Klarabergsviadukten. Här behövs mer och bättre skyltning. Vi borde utveckla Stockholm som ett besöksmål även på höst och vinter. Varför inte starta Stockholm Underground: Så här tar du dig runt mellan olika aktiviteter utan att utsättas för höstrusk eller vinterkylan. Med tunnelbanan, gallerian, NK, Åhlens och gångarna runt Sergels Torg finns det kilometer av underjord att utforska! Vädret gör att jag själv väljer Stinsen eller Kista istället för Vällingby på höst och vinter. - Men glöm inte det positiva! Stockholm är unikt i världen med sin blandning av kvaliteter - skärgård, natur, urskog, arkitektur, historia, mat, teknik, miljö, shopping, kultur, nöje, teater, museum, kommunikationer. Vi har till och med en skidbacke på gångavstånd, det är bara att förpacka och marknadsföra! Det räcker inte att ha kvaliteterna, man måste berätta att dom finns. Brunkebergstorg kan utvecklas som en lugn paus i city. Men då behövs aktiviteter så folk hittar torget. Laga fontänen så det irriterande ljudet försvinner. Etablera en uteservering från gallerian och stärk kommunikationen mellan Drottninggatan och Gallerian. Thomas Silvander, SL - City är motorn för Stockholm och Sverige. Oavsett om du bor i eller besöker Stockholm är utbudet helt avgörande för om du tar dig in till city. Vi kan nog lära en del av Göteborg som har en gemensam syn på allt från infrastruktur till evenemang. Samtidigt är Stockholms styrka kollektivtrafiken. Nätet med tunnelbana, pendeltåg, buss, spårvagn och tåg ligger i framkant mot många andra städer. Närheten till vattnet är också en stor fördel. Om vi skall vara Capital of Scandinavia skall vi vara störst och bäst på mycket, även genom nya arenor och stora evenemang. - Synliga förändringar är viktiga. Miljöperspektivet hör ihop med att staden inte är full av skräp, illegala affischer och klotter. Även plattan måste göras mer attraktiv, genom uteserveringar, evenemang och marknader. Varför inte gratisevenemang med en tillfällig scen med musik på dagtid? Det skulle göra att det händer mer i city. Vi vill gärna se krafttag mot de illegala dobblarna som lurar folk på pengar. Möjligen behövs en förändrad lagstiftning, som förändringar i ordningsstadgan, för att komma åt detta. Vattentaxi i Vancouver, ett 90-tal båtar som drivs av det lokala bussbolaget 11-22

12 Peter Enell, Citypolisen Klara - Stockholm har stor betydelse, inte minst som en plats där trender föds och syns och därmed påverkar omvärlden. Det första intrycket är viktigt. Om det syns att staden och polisen samarbetar för att skapa en trygg miljö har det också en förebyggande effekt. Och om besökarna vet vad som händer när de kommer till en plats ger det ökad trygghetskänsla. Genom att belysa problem och arbeta aktivt med synliga åtgärder förbättrar det besökarens intryck. - Vi arbetar själva med att samla in skrotcyklar i city och nya och tydligare regler för skyltning på gatorna. Vi har börjat inventera restauranger som drabbats av fickstölder under kvällar och nätter. De mest drabbade ingår i en grupp av 18 restauranger som försetts med affischer och informerats om hur man kan minska problemen. Ur vårt perspektiv är åklagarväsendet ibland för hyggliga mot kriminella besökare. Det finns många gränsdragningsproblem vad gäller hur kriminella grupper kan omhändertas och sättas i förvar, vilket påverkar vårt arbete. - Viktigast just nu är att få till informationstavlor för besökarna, där både staden och polisen kan komma ut med viktiga budskap. Det skulle öka tryggheten och minska tråkiga händelser för de som har svårt att hitta. Ibland hamnar besökare i händerna på personer som visar vägen men samtidigt plockar på sig deras ägodelar. - Ett positivt exempel är London där man målar stolpar och andra ytor med en sorts knotterfärg som förhindrar illegal affischering. London är stad som trots sin storlek upplevs som renare och mer ordningsam. Och med en mycket välfungerande service riktad till turister. Jesper Ackinger, Stockholm Business Region - Stockholms city är viktigt både för Stockholm och för landet i rollen som huvudstad. Det är det största arbetsplatsområdet i Stockholm (och sannolikt Sverige) med över företag och den största handelsplatsen regionen. Men cityområdet har även andra roller och uppgifter. Det ska också fungera som mötesplats, både för organiserade och spontana möten. - Det finns fortfarande vissa döda stråk i cityområdet. Jag tänker främst på Malmskillnadsgatan från Brunkebergstorg mot Kungstornen och på tvärgatorna till Drottninggatan. Utvecklingen med fler butikslokaler som öppnar upp gaturummet bör enligt min mening fortsätta. Walkabout, kedja för turistbutiker over hela Australien 12-22

13 Claes Hulting, Johan Sundman, Clear Channel - Vi är stora aktörer i city genom vår annonsering i tunnelbanan och genom vår satsning på lånecyklar. Målet är att 80 av totalt 160 cykelstationer ska finnas i city och i citys omedelbara närhet. För det behövs ett tätare nätverk med stationer och att ytor som idag används för annat, t ex parkeringar, kan användas för cykelstationer. - Vår närvaro i city är mycket viktig, eftersom det ur ett annonsörsperspektiv är den mest attraktiva delen av staden med mest folk i rörelse under dagtid. Utan city skulle mycket av vår verksamhet bli lidande. - Vi skulle önska fler toaletter, bättre hänvisningsskyltar, realtidsinformation för bussarna och fler butiksgator i city. Om t ex fastighetsägarna runt Brunkebergstorg och på Malmskillnadsgatan gemensamt kunde få dit mer publik verksamhet i form av butiker och restauranger skulle city växa. Det skulle öppna upp de delar som idag känns ogästvänliga. City skulle även vinna på fler bostäder. Peter Ohrstedt, Statens Fastighetsverk - Vi hyr ut cirka kvm kontorslokaler till Regeringskansliet i våra tio kvarter i södra Klara. Det handlar om cirka arbetsplatser samt kvm lokaler för publik verksamhet, t ex två museer och ett 70-tal butiker. Det finns en medvetenhet om att staten har intresse och ansvar för en positiv utveckling av stadsmiljön. Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att Riksdagen och Regeringskansliet kan verka i City, trots att läget innebär vissa svårigheter att hantera säkerhetsproblematiken. - En ofta förbisedd faktor för uppbyggnad av en stads varumärke är hur den faktiska stadsmiljön upplevs av en flanerande besökare. De flesta som besöker Stockholm för längre eller kortare tid, för konferenser, politiska eller kulturella möten, strosar mer eller mindre på måfå runt i city, med utgångspunkt från det egna hotellet. Citys samlade stadsmiljö är en utomordentligt viktig för uppfattningen om Sverige och Stockholm runt om i världen. Finns det trevliga caféer? Finns det butiker med attraktivt utbud? Känns det tryggt? Är det rent och snyggt? Avspeglar byggnadernas skick att det är ett välmående och välskött land? - Det jag saknar är bra krogar, mötesplatser och torg. Närhet till vattnet kan också utvecklas långt mer. Man borde kunna gå ner till samma nivå som det förbirusande vattnet i Strömmen. Det är ju bland annat detta som är unikt! Jag skulle vilja se nya attraktiva platser och verksamheter för barn och därmed barnfamiljer, t ex en matmarknad med inslag som attraherar familjer. Stationer för lånecyklar i Stockholm 13-22

14 Mats Eggeby, Kulturhuset - Ibland känns city lite för mycket som en transport yta, något man passerar på väg till caféet, butiken eller bion. City borde upplevas som något som ligger i framkant och driver och stimulerar omvärlden. Sveriges huvudstad bör fungera som en föregångare, som visar upp det allra senaste av både produkter och kultur. Det får gärna också knyta an till det gamla Stockholm som är det turisterna söker. - En uppsnyggning av området kring plattan vore positiv. I viss mån har plattan som mötesplats och utgångspunkt för demonstrationer och folkyttringar spelat ut sin roll, eller åtminstone fått en mindre roll än på 70-talet. I realiteten är det en tom yta som människor springer tvärs över med den stora trappan som mötesplats för den yngre generationen. Vi behöver en mer nutidsorienterad analys av hur området kan utnyttjas och hur den kan stärkas som en attraktiv plats för olika verksamheter. - Ett problem med städers citykärnor är att de är så förfärande lika. I London och Paris har man försökt förnya sig med ny och spännande arkitektur. Men som turist är man minst lika förtjust i det man upplever som genuint. I Amsterdam har man försökt lyfta fram det genuina även i den senare förnyelsen. Jag tror att det skulle vara klokt att odla det som är Stockholms särart. Knyt ihop Gamla Stan och City. Lyft fram Strindbergscitaten i Drottninggatan knutet till ett ordentligt Strindbergsmuseum (se hur Norge hanterar sin Ibsen) som binder ihop City, Odenplan och Gamla Stan. Blomsterarrangemang med blomor som sköts dagligen, parkeringsplats i Oregon 14-22

15 Eric Sjöström, Kulturhuset - Kulturhuset har nästan 3 miljoner besökare årligen. Det är i högsta grad knutet till vårt centrala läge. Kulturen har placerats på den dyraste marknadsplatsen i staden, som ett alternativ till den kommersiella verksamheten. Vårt uppdrag är att erbjuda både bred kultur och smal verksamhet med spets. - Vi saknar de vardagliga och värdiga miljöerna i city. Jag skulle vilja se åtgärder på flera plan, från belysning och städning till ett rikare utbud kvällstid. Det saknas en puls dygnet runt, liksom vettiga aktiviteter och estetiska idéer om utformningen Det är viktigt att stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret har en gemensam vilja och linje för utveckling. Biblioteksgatan och Götgatan har en egen identitet och idé men det saknas på många platser i city. - Vi behöver några mer spektakulära nya inslag i stadskärnan. Jämför med den konstnärliga installationen i Liverpool med 100 stenstatyer som står och blickar ut över staden och ner i vattnet. Jag efterlyser någon typ av stora spektakulära saker eller händelser i gaturummet, någonting i stil med Globen, något som uttrycker vår tid. - Berlin har flera stadsdelar som sjuder av liv och kultur, med konstgallerier och enkla men exotiska serveringar och mötesplatser. Stockholm skulle kunna lära av delar av Kreuzberg och varför inte av New Dehli som jag just besökt. Vi utnyttjar inte våra stora och majestätiska märkesbyggnader. Det görs mycket bättre utomlands. Slottet och Operan skulle kunna få en helt annan omgivning med uppstädning av onödig trafik och uppställda fordon som skymmer byggnaderna. Eva Troell, Atrium Ljungberg (PUB och Glashuset) - Sedan 2005 genomgår PUB en stor förvandling, från en traditionell handelsplats till ett varuhus med starkt fokus på utvalt mode, accessoarer, design och mat. PUB är fortfarande under ombyggnad var omsättningen på drygt 200 miljoner och 3,2 miljoner besök. Vårt centrala läge är en styrka och citys folkströmmar är viktiga för PUB. - Gemensamma öppettider ser vi positivt på, det underlättar i kommunikation med kund och skapar en gemenskap i city. Dock är PUB i en förändringsfas och har för närvarande därför inte möjlighet att utöka öppettiderna. - På frågan om vad som saknas i city - ordentliga hänvisningsskyltar. Stockholm har många besökare som kan behöva guidning, vi bör vårda dem. För att hålla city rent och snyggt förespråkar jag fler papperskorgar och askfat samt mer växter i staden. I city finns många trista bakgator, dessa tycker jag bör lyftas och vävas samman med övriga stråk. Kanske det är just här som så kallade pocket parks ska finnas? - Torghandeln på Hötorget kan förfinas och Drottninggatan göras mer levande med blommor och bänkar. Evenemang och aktiviteter som drar folk till city är uppskattat. Varför inte storbildsvisning av EM- och VM- matcher på Hötorget, en gemensam modevisning eller en fotoutställning längs gatan som det ibland är på Nybrokajen? Det ska vara en levande och föränderlig stad som man trivs i. Belysning av fasader och broar i Budapest 15-22

16 Magnus Kring, Stadsteatern - Stadsteaterns besökare ska känna att det är säkert i city, på väg till och från teatern. Ett led är att förbättra belysningen i city, att staden är trygg, ren och ljus. Vi försöker själva hålla ordning i närområdet. Vår målsättning är att besökaren ska få en trevlig känsla redan innan de kommer fram till teatern. Och att den känslan ska sitta kvar efter det att man gått ut genom dörren. - Om man tog bort taxizonen på Beridarebansgatan och tillförde mer grönska skulle det kunna bli ett andningshål för människor, ett levande och inbjudande torg. Belysningen längst Beridarebanan skulle också behöva förbättras. Kulturhusarkitektens Peter Celsings tanke att binda ihop Brunkebergs Torg med Sergels Torg och Gustav Adolfs Torg skulle behöva förverkligas. - Vissa andra platser behöver en mer praktisk funktion för att lock folk och göra staden mer levande.. Järnvägsparken finns det inget grönt i alls. Den borde man kunna omforma till en trevligare yta. Idag är det bara ett slöseri av mark. Vi behöver också förbättra tryggheten i city. T ex genom att ha ordningsvakter på plattan och andra ställen där polisen inte räcker till. Med mandat att göra ingripanden. Karolin Forsling, AMF Pension - För oss är city viktigt. Vi är ett 30-tal personer som arbetar på AMF Fastigheter och har i stort sett hela vårt fastighetsbestånd i city, med både retail och kontor. - City är det vi visar upp för varandra och omvärlden, för turister och affärsbesökare. City är en motor för resten av Sverige. Utbudet och utformningen skapar upplevelsen av Stockholm, Sveriges huvudstad. Jag tror att vi behöver utvidga det mentala cityområdet, med bättre samband och flöden, för att göra "kalla" fastigheter "varma och få ett större och mer levande city. Idag är koncentrationen för retail och retaillägen som efterfrågas begränsad till Drottninggatan, Hamngatan och Biblioteksgatan. - Potentiella utvecklingsområden och platser som behöver lyftas är bl.a: Brunkebergs Torg och taxitorget på baksidan av kulturhuset. Malmskillnadsgatan och Sergels torg också områdena kring vattnet och Gamla Stan som i sig är unika kvalitéer gör vi inte tillräckligt mycket av. Vi skulle behöva fler riktiga och inspirerande stadsgator, som inte är så dominerade av biltrafiken. - Viktigt är att det finns ekonomiska incitament som gör att både staden och fastighetsägarna vågar och vill utveckla och satsa på ett levande och mer attraktivt city. Ordningsvakter på Sergels Torg 16-22

17 Tänk OM City Inspirationsmaterial från City i Samverkan Stockholm Jan Wiklund, Alternativ Stad - Den symboliska betydelsen av city är viktig. Det är trots allt Sveriges synligaste plats. Om city är ensidigt kommersiellt är det en symbol för att kommers är det enda viktiga. Om allt är dyrt är det en symbol för att det som inte är dyrt inte är viktigt. Om bara kapitalstarka aktörer får plats är det en symbol för att andra saker inte har något värde. - Den direkta brist vi upplever är att platsen för offentliga möten Sergelplattan är för eftersökt och att den ibland måste bokas månader i förväg. City som helhet är för litet i förhållande till efterfrågan och till regionens storlek. Det skapar konstlat höga hyror som slår ut både bostäder och enkla och billiga lokaler. - De sämsta platserna är de många bakgatorna, i särklass värst är de västra delarna av Vattugatan och Herkulesgatan liksom det stora skämtet Järnvägsparken. Här behövs både komplettering med lokaler öppna för allmänheten, och eliminering, dvs att ändra på de barriärer som förhindrar genomströmning. - Öppna kontorshusens bottenvåningar för verksamheter riktade till allmänheten. Återupprätta Järnvägsparken och gör om hela Vattugatan och Herkulesgatan till riktiga stadsgator. Skapa stråk genom Järnvägsparken under eller över järnvägen mot Stadshuset och förse dom med verksamheter riktade mot allmänheten, kanske en saluhall. Det skulle också vara möjligt att skapa ett stråk genom Hamngatsgallerian. Flera nya öst-västliga stråk kan göra city mer sammanhållet och öppet. Niklas Kullinger, Safe site - Vi arbetar med trygghetssystem för butiker och hotell och har många kunder just i cityområdet. När besökarna kommer hit är det viktigt att de känner igen sig från reklambladen, annars blir det falsk marknadsföring. Miljötänket måste genomsyra allt, från papperskorgar till butiker och restauranger som arbetar ekologiskt, t ex serverar miljömärkt kaffe. - Alla stora hotell som är kunder till oss skulle tjäna på att trygghet och städning var på topp. Jag tycker att systemet med cityvärdar som går runt på stan och hjälper till och svarar på besökarnas frågor är fantastiskt bra. Det är också viktigt att informera besökare om problem, t ex att varna för ficktjuvar. Så att de blir mer uppmärksamma. - Mottagandet av turisterna kan förbättras, t ex med en turistbyrå på centralstationen, med personligt bemötande och omhändertagande. Det finns många goda exempel i USA, där man till och med i Grand Canyon har en vakt var tusende meter längs stigarna, som hjälper till och svarar på frågor. Av citys miljöer är plattan den mest bedrövliga och misshandlade platsen. Vi behöver fler små parker och bilfria gator. Cityvärdar i Stockholms City 17-22

18 Lena Nyblom, Lindex - Vi är ett modeföretag som levererar en Modeupplevelse i Världsklass till våra kunder. Vi har idag 4 citybutiker, 3 större och en mindre med totalt ca 80 anställda. Lindex har i Sverige idag mer än 200 butiker, och självklart har vi starkt fokus på våra citybutiker i Stockholm. Stockholm City är viktigt för Lindex, inte minst ur ett varumärkesperspektiv. - Vi vill uppgradera våra citybutiker så att de håller en högre standard och uppdateras i relation till vad som händer på marknaden. Vi är förstås även intresserade av att expandera i Stockholm City. Samarbetet med Stockholm Stad är viktigt för den dagliga verksamheten. Det är viktigt för Lindex att få tydlig information om eventuella gatuarbeten, och andra tillfälliga förändringar i stadsbilden, så att vi har möjlighet att anpassa vår verksamhet. Samarbetet med City i Samverkan är intressant för att tillsammans skapa en mer långsiktig förändring av Stockholm Citys marknadsstruktur. - Stockholm är störst i Sverige! Händer det inte i Stockholm City har det inte hänt. Det är hit man ska vilja åka för att uppleva och shoppa! Desto starkare City blir desto bättre för alla besökare, boende och för oss! Utseende, erbjudanden och funktion har stor betydelse. Stockholm City ska ligga Top of mind, det är hit man ska söka sig när man vill se det senaste. Det är en bit kvar tills Stockholm City i alla aspekter lever upp till varumärket Capital of Scandinavia. - Stadsbilden måste anpassas till kommersen, vi kan inte låtsas att shoppingen inte finns. Därför vill vi ha bättre skyltning och information till besökare. Vi skulle tex vilja förbättra stråket mellan Åhléns och Gallerian, med bättre flöden och mer grönt, för att skapa lust varvat med rofyllda platser. Stadsbilden skulle även kunna bli mer levande varje dag med hjälp av fler lunchställen och kulturaktiviteter som lockar folk att stanna upp en stund. - Den minst utvecklade delen i detta perspektiv i city är Klarabergsgatan och stråket ner mot Åhléns. Och den nu mest inspirerande platsen är Kungsträdgården, en naturlig mötesplats med storstadskänsla, där pulsen och det lugna blandas. I varje fall på sommaren. Det finns även enorma utvecklingsmöjligheter för en starkare upplevelse av Stockholm City om vi kan skapa mer närhet till allt vatten som omger oss! Anders Edlund, Stockholm Parkering - Stockholm Parkering betalar högre hyror och har högre avgifter i city än i ytterstaden. Dock är nettot detsamma eftersom parkeringarna i city kräver större resurser. Av vår totaal årliga omsättning på 400 miljoner omsätter cityparkeringen 100 milj. kr. - Vi skulle gärna se längre öppettider i city och förbättrad trygghet på kvällar genom fler restauranger och fler boende. City lever inte på kvällarna, på samma sätt som Södermalm. Därför måste vi ersätta döda fasader och kvarter, med ombyggnad eller att man river och bygger nytt. - Om vi skulle komma med konkreta förslag till förändringar skulle det vara att koppla ihop spårvagnen från Djurgården med Centralen och att skapa parkeringsmöjligheter i anslutning till den. Norrbro kunde stängas av för biltrafik och få ett flertal restauranger och knytas ihop med Brunkebergstorg via Gustav Adolfs Torg. Parkera och shoppa, Tyskland 18-22

19 Lars Edwin Andersson, Stockholms stad, Fastighetskontoret - Stockholm är en regionshuvudstad i Europa. Capital of Scandinavia är ett kaxigt uttryck men relevant utifrån statistik och siffror. Det är positivt med en gemensam målbild. Torghandeln utvecklas alltmer till en positiv bild i stadsmiljön. Hötorget, Kungshallen och en utveckling av Hötorgshallen och Sergelgatan håller på att skapa ett mycket attraktivt område. - Jag tror att en svensk modell av Business Improvement District är möjlig, där fastighets aktörerna tar ett större ansvar och får ett större inflytande över sin närmiljö. Som exempel skulle det kunna vara ett samarbete där t ex staden handlar upp klottersanering och fastighetsägarna är med och finansierar. - Platser som borde utvecklas är Sergelgångens förlängning vid Plattan, Järnvägsparken och de tre torgen Sergels Torg, Brunkebergs Torg och Gustav Adolfs Torg. Dessutom borde vi utnyttja vår närhet till vattnet, med nya restauragner och förbättrade fiske förhållanden. - Ett problem som jag ser det är att vi idag har att göra med en viss rädsla för att förändra staden. Jag tror att även historiska miljöer måste utvecklas, annars blir det ett Skansen av alltihop. Bra exempel där man tillför något i en historisk miljö är Kupolen på Riksbyggnaden i Berlin och Pyramiden vid Louvren Paris Detta kan möjligen vara en generationsfråga, att det är ett övergående fenomen. Lukas Forslund, Centerpartiet, Stockholms Stadshus - Stockholm och City är för många den viktigaste referenspunkten för vad Sverige står för. Vi bör vidareutveckla stadens varumärke till Green Capital of Scandinavia genom att våga ta på oss ledartröjan, satsa på grön teknologi och lyfta fram våra parker och vårt vatten på ett helt annat sätt än idag. - Utgå mer från besökarnas perspektiv. Börja med städningen och förbättra sedan orienteringen och informationen vid stationer, färjor och hotell. Skylta sedan upp staden ordentligt, självklart både på svenska och på engelska. Vi bör också arbeta mer på att folk ska känna sig välkomna, exempelvis genom cityvärdar. - Tyvärr har vi idag en tendens att allting från 1960-talet ska bevaras och skyddas från förändring. Så kan vi helt enkelt inte ha det. Vill vi vara en av norra Europas ledande städer kan vi inte se på staden som ett museum. Åtgärda istället bristerna, fyll döda och oanvända bottenvåningar med publika verksamheter och aktiviteter. Och skapa bättre förutsättningar för entreprenörer och fastighetsägare att satsa på nya och varför inte gröna utvecklingsprojekt mitt i city. För det behöver vi se över de ekonomiska spelreglerna, kanske luckra upp eller förändra dagens system med tomträttsavgäld. Blomsterarangemang vid Stureplan 19-22

20 Anna Wersäll, Handelskammaren - En attraktiv stadskärna kan bidraga till att skapa en god image för hela Sverige, eftersom city både är det viktigaste besöksmålet och landets finansiella och politiska centrum. Men standard och finish i city lever inte helt upp till stadens varumärke, Capital of Scandinavia. - Det är nödvändigt att rusta upp området kring Sergels Torg. Det finns goda förutsättningar att utveckla de befintliga 60- talshusen utan att förändra allting. Sergelgatan 1 skulle kunna få en maffig glasfasad med bra butiker eller ett varuhus i flera plan. Jag tror generellt att vi måste våga lite mer, även om vi bör vara återhållsamma med höga hus. Det positiva är att det är lätt att ta sig in till city. Lyft fram och utveckla tunnelbanan och den spårbundna trafiken. Men testa också att införa korttidsparkering centralt för de som bara gör korta besök i city. - City behöver också en bättre och djupare butiksmix, fler caféer och restauranger och en förstärkt mottagning av turister, t ex en turistinformation vid Sergels Torg och Centralstationen. Vi bör fortsätta arbetet med en högre standard på julbelysningen och skapa fler bra marknader. - Organisatoriskt tror jag att vi kunde diskutera någon form av en BID-version för city. Fler aktörer än staden kan satsa pengar på drift och skötsel, men då måste vi skapa ekonomiska incitament för detta. Om City verkligen ska kunna utvecklas måste fastighetsägarna tillförsäkras en rimlig avkastning på sina investeringar. Inte bara, som idag, påräknas ökadekostnader i form av högre tomträttsavgäld. - Det finns många intressanta förebilder runt Europa som vi kan dra lärdom av. Uppseendeväckande och annorlunda gatumöbler i Spanien, nedsänkta återvinningsstationer i Cambrils, liksom Rotterdams arbete med att ta tillvara och utveckla sin 1960-talsarkitektur. Sveavägen,, Stockholm 20-22

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008 Attitydundersökning i Stockholm City maj City i Samverkan har under maj genomfört attitydundersökningar på 500 personer bosatta i Stockholms län Attitydundersökning i Stockholm City Under maj har 500 personliga

Läs mer

Delvision för Brunkebergstorg

Delvision för Brunkebergstorg Delvisioner för utveckling av City Delvision för Brunkebergstorg är en av flera konkretiseringar av City i Samverkans samlade vision för Stockholm City. En delvision är en genomförandeplan, kopplad till

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Kungsgatan 7, City 227 kvm. Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan

STOCKHOLMS INNERSTAD. Kungsgatan 7, City 227 kvm. Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Yta: 227 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Bocken 39 Sidan 1 (6) Om lokalen Den lediga kontorslokalen ligger på våning 4

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

10 punktsprogram för Stockholm City

10 punktsprogram för Stockholm City 10 punktsprogram för Stockholm City City i Samverkans tiopunktsprogram för city Många av de vykort som skickats från Sverige har motiv från Stockholms innerstad. Många rum där Sveriges politiska och ekonomiska

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Kungsgatan 7, City 227 kvm. Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan

STOCKHOLMS INNERSTAD. Kungsgatan 7, City 227 kvm. Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Yta: 227 kvm Typ av lokal: Fastighetsbeteckning: Bocken 39 Sidan 1 (6) Om lokalen Den lediga kontorslokalen ligger på våning 4 på en

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade.

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Under 2012-2014 har Göteborg stad blivit beviljade ett EU-projekt Ett blomstrande Rosenlund för att Göteborgs

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Yta: 1 033 kvm Typ av lokal: Kontor Sidan 1 (5) Om lokalen Nu finns det möjlighet att vara med och påverka ditt nya kontor. Det kommer

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Tänk om skyltningen i City.

Tänk om skyltningen i City. DEL 3 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT FRÅN CITY I SAMVERKANS WORKSHOPS Workshop 1, 29 Januari 2009 Workshop 2, 15 Maj 2009 Tänk om skyltningen i City. 1-16 Workshop 1 den 29 januari 2009 För att samla idéer

Läs mer

Delresultat och slutredovisning av projekt 2009-01-01-2009-12-31

Delresultat och slutredovisning av projekt 2009-01-01-2009-12-31 Delresultat och slutredovisning av projekt 2009-01-01-2009-12-31 Delresultat och slutredovisning Grundvisionen är att öka Citys attraktivitet och därigenom ser vi till att Stockholm City alltid är värt

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 27, City 761 kvm. Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City!

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 27, City 761 kvm. Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City! Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City! Yta: 761 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Hägern Mindre 7 Sidan 1 (5) Om lokalen Här finns nu möjlighet att hyra kontor i ett

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S)

Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S) Utlåtande 2011:18 RV (Dnr 316-1080/2010) Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Kungsgatan 57 440 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 440 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 440 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 440 kvm. Yta Våning 440 kvm Plan 4 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan. Adress Kungsgatan 7

Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan. Adress Kungsgatan 7 Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Typ Storlek 227 kvm Adress Kungsgatan 7 Område City Lokalbeskrivning Omgivning Kontakt Den lediga kontorslokalen ligger på våning 4 på

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 364 kvm. Yta Våning 364 kvm Plan 1 Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

NCC. Den inkluderande staden

NCC. Den inkluderande staden NCC Den inkluderande staden 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till panelister via Cint Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-65 med representativa

Läs mer

Kundundersökning Innerstaden Göteborg 2012. Marcus Lindström 0736-239311 energi@innerstadengbg.se

Kundundersökning Innerstaden Göteborg 2012. Marcus Lindström 0736-239311 energi@innerstadengbg.se Kundundersökning Innerstaden Göteborg 2012 2012 11 21 Marcus Lindström 0736-239311 energi@innerstadengbg.se 1 Innehållsförteckning Slutsats... 3 Swot- analys... 4 Styrkor... 4 Möjligheter... 4 Svagheter...

Läs mer

KVALITETSKARTA Vad kännetecknar en attraktiv stadskärna? Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 Kvalitetsfaktorer Kännetecken Miljön

KVALITETSKARTA Vad kännetecknar en attraktiv stadskärna? Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 Kvalitetsfaktorer Kännetecken Miljön Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 n n kring Maren, gågatan, Centralen, Stadsparken, gör något för alkoholisterna och åt Lunahuset. Mindre trafik. Städa/sanera hela centrum. Mer träd och blommor. Glada

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP DELTAGANDE ORGANISATIONER: UDDEVALLA CENTRUMUTVECKLING FÖRETAGARNA I UDDEVALLA UDDEVALLA HANDEL UDDEVALLA NÄRINGSLIV FASTIGHETSÄGARNA DESTINATION UDDEVALLA Tillväxt Uddevalla

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Yta: 6 000-18 100 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Sidan 1 (6) Om lokalen I växande Hammarby Sjöstad hittar du Trikåfabriken. En byggnad som rymmer mer än hundra år av historier

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Yta: 151 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ormträsket 10 Sidan 1 (6) Planlösning Trevligt kontor med en öppen planlösning. Nyrenoverade ytskikt

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel.

En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel. En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel. WWW.HUFVUDSTADEN.SE Sveavägen 23, Kvarteret Hästhuvudet Lokalen & Fastigheten ADRESS: Sveavägen 23 LOKALAREA:

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141 Entréplan, 412 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 141 Alviks Strand Ledig yta: 412 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 10 20 Tillträde: Omgående Utsikt Konferens

Läs mer

no-20 LÄSTMAKARGATAN

no-20 LÄSTMAKARGATAN n o 20 LÄSTMAKARGATAN vi ses vid svampen om en minut! Det finns många omskrivningar av ordet mittpunkt. När det gäller våra lokaler på Lästmakargatan skulle man vilja använda samtliga floskler mitt i smeten,

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Gemensam målbild och vision för Stockholm City Version 1, Februari 2010

Gemensam målbild och vision för Stockholm City Version 1, Februari 2010 TÄNK OM CITY - Del 5 Gemensam målbild och vision för Stockholm City Version, Februari 200 Gemensam målbild och vision för Stockholm City Februari, 200 S. 02 City i Samverkan har under 2008-2009 arbetat

Läs mer

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan.

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Välkommen till Frihamnen! Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 INLEDNING Magasinsgatan har haft en positiv utveckling under en längre tid som formligen exploderat dom senaste åren från skum bakgata till shoppinggata med fokus på design,

Läs mer

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 737 kvm. Yta Våning 737 kvm Plan 7 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

Stockholm i mitt hjärta

Stockholm i mitt hjärta Stockholm i mitt hjärta - Stockholmarna om Stockholm 8 december 2010 Per Fernström Ida af Robson 2082 1 Nästan alla, 96 procent, har en positiv relation till Stockholm Om du skulle jämföra din relation

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små

Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små Ystad fick i stark konkurrens med Norrköping och Varberg utmärkelsen Årets Stadskärna 2007 med motiveringen: Ystad Citygrupp visar att man med små resurser och stort engagemang kan åstadkomma en stor förändring.

Läs mer

Bilden av Göteborg som destination i de skandinaviska länderna 2016

Bilden av Göteborg som destination i de skandinaviska länderna 2016 Bilden av Göteborg som destination i de skandinaviska länderna 2016 MÅNGA OLIKA BILDER SAMSPELAR I DESTINATIONENS IMAGE RESULTAT 2001 0CH 2006: EN VÄNLIG OCH VARM STAD FAST LITE FÖR LAGOM OCH LUGN EN NY

Läs mer

Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Adress Hammarby Allé 47

Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Adress Hammarby Allé 47 Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Typ Kontor Storlek 690 kvm Adress Hammarby Allé 47 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 DANDERYDS KOMMUN Centrala Danderyd Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 Tisdag 8 oktober träffades 32 engagerade Danderydsbor i Kevingeskolans matsal för att

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22, plan 10 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Kontorslokal högst upp i huset om 388 m 2 med utsikt över takåsarna

Kontorslokal högst upp i huset om 388 m 2 med utsikt över takåsarna Kontorslokal högst upp i huset om 388 m 2 med utsikt över takåsarna Bibliotekstan Atmosfären när man stiger ut i området är unik för Bibliotekstan, där klassiskt möter modernt. Bakom sekelskiftesfasaderna

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 4 000 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Det här är City i Samverkan

Det här är City i Samverkan Det här är City i Samverkan Detta är City i Samverkan Många av de vykort som skickas från Sverige har motiv från Stockholms innerstad. Många rum där Sveriges politiska och ekonomiska framtid formas har

Läs mer

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Sveavägen 20 Fastigheten Kontorsbyggnaden uppfördes 1964-1967 i åtta våningar mot Sveavägen. 2006

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen LINKÖPINGS CITY - Den moderna och attraktiva mötesplatsen Utvecklingen av Linköpings city har under de senaste åren varit mycket positiv ur en rad aspekter. Stadskärnan upplevs av både invånare och besökare

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

1. Närheten till service och kommunikationer. 2. Nyrenoverade kontorslokaler. 3. Centralt läge på Södermalm. Sveavägen 3820. En plats i solen.

1. Närheten till service och kommunikationer. 2. Nyrenoverade kontorslokaler. 3. Centralt läge på Södermalm. Sveavägen 3820. En plats i solen. Tre starka punkter som talar för Ringvägen 100 i Stockholm 3 Sveavägen 3820. En plats i solen. 1. Närheten till service och kommunikationer. 2. Nyrenoverade kontorslokaler. 3. Centralt läge på Södermalm.

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK 2015-09-29 SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Solnavägen 31-51, Solna/Solna Business Park 6 000 kvm En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Yta: 6 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Lagern

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Lokalen ligger på våning 8 med en fantastisk utsikt mot Hammarby sjö. Mycket ljus med skön industrikänsla. Adress Lumaparksvägen 7

Lokalen ligger på våning 8 med en fantastisk utsikt mot Hammarby sjö. Mycket ljus med skön industrikänsla. Adress Lumaparksvägen 7 Lokalen ligger på våning 8 med en fantastisk utsikt mot Hammarby sjö. Mycket ljus med skön industrikänsla. Typ Kontor Storlek 1132 kvm Adress Lumaparksvägen 7 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning Den

Läs mer

På våning 10, med milsvid utsikt mot Hammarby Sjö, har ni möjlighet att uppfylla era lokaldrömmar. Adress Lumaparksvägen 7

På våning 10, med milsvid utsikt mot Hammarby Sjö, har ni möjlighet att uppfylla era lokaldrömmar. Adress Lumaparksvägen 7 På våning 10, med milsvid utsikt mot Hammarby Sjö, har ni möjlighet att uppfylla era lokaldrömmar. Typ Kontor Storlek 457 kvm Adress Lumaparksvägen 7 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning och värd.

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Nyrenoverat kontor med uteplats mitt i City

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Nyrenoverat kontor med uteplats mitt i City Nyrenoverat kontor med uteplats mitt i City Yta: 1 038 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Hägern Mindre 7 Sidan 1 (6) Om lokalen Nu finns det möjlighet att vara med och påverka ditt nya kontor.

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Årsstämma 2011-03-17

Årsstämma 2011-03-17 Årsstämma 2011-03-17 Linköping City Vision: Den attraktivaste marknadsplatsen ALLAskall trivasi Linköping City Den attraktivaste mötesplatsen Alltid ligga i framkant Linköpings stadskärna skall vara regionens

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm

Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm Baltzarsgatan 25 Yta: 80 kvm Plan: 5 Välkommen till Västra Baltzarsgatan 25, plan 5 Fastigheten Här befinner du dig i händelsernas centrum mitt i Malmö. Huset byggdes

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Torggatan 4

Ditt nästa kontor? Torggatan 4 Ditt nästa kontor? Torggatan 4 340 kvm, Centrum Torggatan 4 Centrum Ledig yta: 340 m 2 Typ: Kontor Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Enligt överenskommelse Utsikt Garage Miljöcertifierad byggnad

Läs mer

Adress Lästmakargatan 14

Adress Lästmakargatan 14 Typ Butik Storlek 145 kvm Adress Lästmakargatan 14 Område City Lokalbeskrivning Fin lokal med direktentré från gatan, dock ingen matlagning eller caféverksamhet miniatyrskyskrapa som ligger mitt bland

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Plan 7, 625 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 135 Alviks Strand Ledig yta: 625 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 25 45 Tillträde: Omgående Yteffektivitet

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Plan 4, 77 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, plan 4 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 77 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 2 6 Tillträde: 2016-10-01 I hjärtat

Läs mer