Tänk om småbutikerna i city

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänk om småbutikerna i city"

Transkript

1 DEL 2 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED AKTÖRER OCH INTRESSENTER I CITY Här följer en kort sammanfattning av synpunkter från ett 30-tal intervjuade personer. Först sammanfattas de vanligaste åsikterna i textform. Därefter redovisas de mest förekomande svaren i tabellform. Eftersom en del personer lyfte fram flera frågor och överensstämmer inte alltid antal intervjupersoner och antal svar. Korta citat ur ett antal av intervjuerna följer efter sammanställningen. OBS! Intervjuer har genomförts och kommer att genomföras med flera företrädare för branscher, organisationer, fastighetsägare och politiska partier. Materialet kommer därför att uppdateras och kompletteras. Tänk om småbutikerna i city Picadilly Arcade, London 1-22

2 Citys betydelse (Sammanfattning av de vanligaste synpunkterna): Livsviktigt nav, hjärta, symbol och motor för Stockholm och Sverige. Symbolvärde och referenspunkt för besökare och skapare av självkänsla för Stockholmare. City borde ha hög klass och ligga i framkant som representant för Sveriges framtid. Det första intrycket är mycket viktigt. Idag känns city vid centralen och Sergels torg samt många bakgator som en otrygg och skräpig transportyta som inte avspeglar vårt i grunden välmående och välskötta land. City klarar sig inte självt, utan tydliga mål och åtgärder. Stadens viktiga satsning på besöksnäringen syns inte i city som är den viktigaste mötes- och shoppingplatsen i Sverige. City inte så väl förankrat i befolkningens hjärta som det kunde vara. (Vanligaste avgivna svar och synpunkter, i siffror): Motor för Sverige, huvudstadsfunktion 22 Symbol och första intryck för turister 14 Viktig handelsplats 13 Knutpunkt, nav för Stockholmare 12 Attraktiv välkommande mötesplats för alla grupper 11 Alla måste dra åt samma håll, gemensam idé för helheten behövs 8 Varumärket Capital of Scandinavia Det är ett uppkäftigt och bra varumärke som varken stadsmiljö eller handel lever upp till. Det saknas en gemensam vilja och profil. Det skamfilade ryktet kring plattan med knarkförsäljning och det likriktade handelsutbudet måste åtgärdas. Varumärket måste stärkas med evenemang och starkare koppling till vårt unika vatten. Varumärket borde uttryckas i en magnifik känsla, en riktig paradgata, grönare stadsmiljö och ny grön teknik. Positiv till varumärket 15 Vi lever inte upp till varumärket 12 Mycket har blivit bättre 6 Skamfilat rykte, trygghet och miljö bör åtgärdas 9 Gemensam framtidsbild saknas 7 Tveksam till varumärket 5 Vi lever i huvudsak upp till varumärket 2 Julmarknad, Sergels Torg 2-22

3 Miljöhuvudstadsåret 2010 Miljöhuvudstadsåret ger goda möjligheter att visa upp Stockholm från sin bästa sida, både gentemot utlandet och Stockholmarna. Vi måste ta på oss den gröna ledartröjan! Det måste synas ute på stan att vi är bäst i Europa, med kollektivtrafik, cyklar, återvinningsstationer, laddstationer för elbilar, energieffektiv belysning, sopsortering, ekologisk profil på butiker och i torghandeln. Gärna gröna tak och fasader, nya gröna stråk i city som lyfter fram vattenkontakten. Men börja med det väsentliga, att städa, ta bort affischer och klotter. En grön huvudstad måste till att börja med vara ren och snygg. Återanvänd devisen Håll Stockholm Rent! Gör city mer gångtrafikvänlig på biltrafikens bekostnad. Koppla cityarbetet till utnämningen Green Capital of Europe 21 Skapa symboler, visa upp och marknadsför den gröna huvudstaden. 13 Det syns inte i staden att vi är miljöhuvudstad, 7 Fler trafikfria miljöer, bättre kollektivtrafik 5 Bättre städning är en viktig miljöfråga 6 Allmänna önskemål om förändringar Gator och torg måste få en rejäl ansiktslyftning med högre standard på belysning, papperskorgar, toaletter, små parker och oaser samt informationstavlor till turister. Skapa bättre och tydligare samband och stråk. City behöver ett bredare, mer intressant och originellt restaurangutbud och vackrare och mer trygga utemiljöer för att alla ska känna sig välkomna. Det gäller främst Sergels Torg, Centralen, Klarabergsgatan, Drottninggatan. Utveckla unika platser med egen identitet. Bygg ut cykelbanorna och satsa på kollektivtrafik på vattnet. Bättre städning 10 Samordna marknadsföring och evenemang 6 Mer samarbete mellan staden och fastighetsägare 6 Tryggare city 5 Hänvisningsskyltar i City 5 Bygg om, rusta upp Sergels Torg 3 Gatustädare, New York 3-22

4 Genomförande och beslut Stadens organisation uppfattas av flera aktörer som ogenomtränglig och svåröverskådlig, där det är svårt att få besked och beslut. Bättre samordning och tydligare ansvar efterfrågas. Flera intervjuade uppfattar det som att tidsplaner och ekonomi bollas mellan olika förvaltningar som saknar mandat att ta beslut. Politiken måste ta på sig ledartröjan och slå fast strategier och mål. Beslutsprocessen kunde bli mer tydlig med ett gemensamt forum för fastighetsägare, tjänstemän och politiker. Cityarbetet hindras av alltför stor tyngdpunkt på bevarande. Nya finansieringsformer behövs för bättre samverkan mellan privat och offentligt. Stadens organisation är otydlig, det är svårt att få besked. Mer 10 samordning krävs. För många aktörer med olika intressen 9 Samordna beslut och genomförande till en citygrupp, ett gemensamt 8 forum Nya upplägg för finansiering behövs 5 Staden saknar mål för city, politikerna måste ta på sig ledartröjan 5 Brister, de sämsta platserna i City Sergels Torg är utan konkurrens den plats i city som de flesta anser behöver förbättras, följt av Järnvägsparken, Brunkebergs torg, Norrmalmstorg och Malmskillnadsgatan. Det finns för få gröna platser, mötesplatser och kopplingen till vattnet är svag. City saknar bostäder i olika priskategorier och billiga lokaler. Ett fåtal kedjor dominerar utbudet som ibland är för dyrt för t ex ungdomar. Miljön känns otrygg nattetid, är biltrafikdominerad, smutsig och dåligt underhållen. Det skulle behövas en starkare samordning av allt från skötsel till event. Dobblare och tiggare understryker den slitna karaktären. Det saknas ett informellt och enklare kulturutbud. Många bottenvåningar är döda eller kontoriserade. Respekten för 60-talets arkitektur hindrar nya moderna projekt. Förbättra Sergels Torg 12 Förbättra döda bakgator 7 Förbättra Järnvägsparken 6 Förbättra Brunkebergstorg 6 Förbättra Malmskillnadsgatan 5 Förbättra Drottninggatan 3 Dålig butiksmix 5 Biltrafiken dominerar stadsbilden 4 Las Ramblas, Barcelona 4-22

5 Kvalitéer, de bästa platserna i City De främsta kvalitéerna i city är närheten till vattnet, parkerna och dagens mest befolkade stråk och platser, främst Kungsträdgården. Kulturutbudet och de gröna platserna bör utvecklas vidare. Andra populära platser är Kulturhuset, Biblioteksgatan, Humlegården, Nybrokajen. Kungsträdgården 12 Närheten till vattnet 10 Kulturhuset/Stadsteatern 6 Sergelgången efter inglasningen 4 Hötorget/Hötorgshallen 3 Kollektivtrafiken, T-banan 3 Sveavägen 2 Synpunkter på besöksnäringen Förbättra omhändertagandet av turister och besökare. De digitala informationstavlorna bör kompletteras med information och hänvisningsskyltar i gatumiljön. Många intervjuade efterlyser ett mer personligt bemötande av besökare, med guider och personer som på plats besvarar frågor. Glöm inte bort kommunikationen face to face. Fler cityvärdar som tar hand om besökarna. Turistinformation behövs på flera centrala platser, självklart på både svenska och engelska. Längre öppettider i citybutikerna. Hänvisningsskyltar behövs 10 Dåligt mottagande av turister 9 Längre öppettider 7 Personlig turistservice, cityvärdar 6 Skapa evenemang, erbjudanden, paketlösningar till besökare 6 Turistinformation på centralen 5 Turistinformation på Sergels Torg 4 Gran Place, Bryssel 5-22

6 Förslag till litet förbättringsprojekt De viktigaste mindre förbättringarna som efterlyses i city handlar om turistinformation, städning och upprustning av gatumiljön. Infoskyltar, hänvisningsskyltar, turistinformation 10 Bättre städning, uppsnyggning 8 Bättre belysning, papperskorgar, gatumöbler 6 Bättre rabatter, planteringar, grön miljö, små parker 6 Upprustning av gatumiljö, trottoarer och gatumaterial 5 Fler caféer, restauranger, torghandel 5 Förslag till större förbättringsprojekt Det viktigaste större ombyggnadsprojekt som nämns i intervjuerna är Sergels Torg. Aktörerna är inte intresserade av att bevara dagens utformning, trafikföring eller funktioner. Många anser att torget bör byggas om i ett plan och underjordiska delar glasas in. Många intervjuade nämner ombyggnadsprojekt som förbättrar flödet i city och kopplar samman olika platser till mer attraktiva och gärna bilfria stråk. Bortglömda bakgator bör byggas om och vattnet göras mer tillgängligt. Bygg om Sergels Torg 11 Rusta upp Drottninggatan 3 Skapa fler symbolbyggnader i city 3 Matmarknad, Kulturtorget 6-22

7 Bruttolista, övriga förslag De enskilda önskeprojekt aktörerna själva skulle vilja se i city berör både generella förbättringar som bättre belysning och fler aktiviteter, liksom upprustning av centrala mötesplatser och torg. Ett bredare utbud och mer specialiserad kultur, handel och service är vanliga önskemål. Fler lokaler i bottenvåningar på kontorshus och i döda kvarter 8 Upprustning av Sergels Torg 5 Mer kultur i city 5 Fler aktiviteter kvällstid 4 Ny spektakulär byggnad, motsvarighet till London Eye 4 Skapa infopelare 3 Upprustning Gustav Adolfs Torg 2 Bättre belysning 3 Utökad julbelysning 2 Återupprätta Järnvägsparken 3 Förslag till finansiering av cityupprustning Flera aktörer efterlyser nya finansiella och organisatoriska upplägg, exempelvis OPS-lösningar och en svensk variant av BID (Business Improvement Districts) för att säkra investeringar i citykärnan. Flera tillfrågade anser att det sätt som tomträttsavgälden idag beräknas på skapar osäkerhet och bromsar angelägna kompletteringar och upprustningar. Andra aktörer vill se ett starkare ansvar från stadsdelsnämndens sida. Nya finansieringslösningar 9 Svensk variant av BID 7 Förändra tomträttsavgälden 6 Sponsringslösningar 5 Biblioteksgatan, Stockholm 7-22

8 Framtida tidningsrubrik om City De intervjuades framtida önskenyheter om City handlar om Sergels Torg, mat, promenadstråk, små butiker och folkliv. Invigning av nya Plattan Kulturhuset flyttar ut på Plattan Nu har alla butiker i city öppet til Alla dagar året runt! Nytt promenadstråk från Wennergren Center till Globen! Äntligen får city informationstavlor och personlig service till besökare! Renässans för småbutiker och hantverk mitt i city Pocket parks har kommit till Stockholms city. Unik tillflyktsort i ett hektiskt city. Nu lever city dygnet runt Nya nationalarenan i Sona invigd Nyinvigning av Sergels Torg Äntligen ett levande torgstråk i city, från Hötorget till Gustaf Adolfs Torg Folksamling i city Hamngatan avstängd för biltrafik alla söndagar Norrbro stängs av för biltrafik. Blir restauranggata Matdestinationen Hötorget klar. Hötorgshallen upprustad Alla partier ense: Stockholm ska bli en världsstad Äntligen lyfter staden Sergels Torg T-banan mellan Kungsträdgården och Nacka öppnar Nu åker vi bil till jobbet! Äntligen kollektivtrafik på Stockholms vatten Gamla Stan, Stockholm 8-22

9 Framtida vykort från Stockholm De intervjuade fick i uppgift att föreslå ett vykort med Citymotiv om fem års tid. Vad skulle fotot föreställa, och hur löd baksidestexten? De flesta förslagen visar ett förändrat Sergels Torg. Texterna på baksidan understryker Stockholms gröna kvalitéer. Bild Text Flygbild över ombyggt Sergels Torg Gateway to Stockholm City Nybyggt Sergels Torg Folkfest Soligt Strandvägen med - restauranger Inglasat Sergels Torg - You tube film med fyrverkerier på Röst: Wow, You gotta see this nyårsafton från Sergels Torg Spårvagnar på Hamngatan Skandinaviens renaste och miljövänligaste stad Ett av höghusen ombyggt till Nu har vi börjat bygga den miljövänliga bostäder, med balkonger och koldioxidfria staden i Stockholm massor av grönt Spektakulär byggnad Hälsning från Europas mest besöksvärda miljövänliga huvudstad Grönskande torg mellan höghus och - Kulturhus Folkmingel på Mynttorget Välkommen till Nordens tryggaste och renaste huvudstad Rent vatten (Miljöbudskap) Samlad kulturinformationsplats med Välkommen till Stockholms kulturutbud, biljettförsäljning i Kulturhuset samlat på en enda plats Hänvisningsskylt i city Stockholm, en levande stad med handel och kultur Permanent vinterträdgård på - Kulturhuset Abbamuséum vid Gröna Lund Stockholm, Årets Stadskärna 2014 Levande stadsmiljö med kultur och Nu vet jag vad Capital of Scandinavia kommers betyder! Nytänkande djärv byggnad vid Kom hit och upplev en fantastisk miljö vattnet Symbolbyggnad fotograferad under Nu har jag gjort det här också nästa år nyårsfirande blir det New York! Liv och rörelse på gator och torg Europas vackraste stad Människor som bor i city Bra luft, många boende! Nyrenoverat Sergels Torg med liv - och rörelse Maffig fasad på ett 60-talshus - Ekoskyskrapa med balonger, Stockholm, den gröna metropolen lövverk, gröna tak 9-22

10 Korta utdrag ur intervjuer Här följer korta sammanfattningar av de intervjuer som genomförts. Materialet kan komma att kompletteras, med förslag från flera redan tillfrågade aktörer, politiker, organisationsföreträdare. I urvalet har vi fokuserat på de intervjuades egen verksamhet, synpunkter på Stockholms kvalitéer, förslag till förbättringar samt relevanta förebilder och exempel. Sören Eriksson, Sthlm Tourist Shop och ordf. i Drottninggatans Förening - Vi får otroligt många frågor i vår turistshopp från turister som har svårt att hitta rätt. Stockholm borde satsa på informationspelare och hänvisningsskyltar och förstärka sina turistshoppar. Vi har en Sverigesymbol Dalahästen - men ingen Stockholmssymbol. Staden blir bedömd utifrån sitt kommersiella utbud och där är även souvenirer en viktig del. - Jag skulle önska en upprustning av Beridarebansgatan där vi kunde öppna en butik med temat Swedish tradition. Liksom en restaurang i Kulturhuset med svensk inriktning på maten. - Stockholms unika värde är vattnet och strandlinjen som kunde göras mer aktiv med båttaxi och sjötrafik till olika stadsdelar. Det skulle avlasta gatorna i city. Bäst vore om SL-kortet gällde på dessa bussar på vattnet. - Staden Denver är en bra förebild. Där anlitas pensionerade tjänstemän från staden för att hjälpa turisterna till rätta, utrustade med korgvagnar på hjul, en kamera och en mobiltelefon. De får en stor jättefest som tack varje år. I Denver har man också sett till att en enda person ansvarar för den övergripande driften av city. Det gäller alla saker, som sopor, blommor, klotter, städning. Med ett samlat ansvar istället för ett stort antal olika instanser tror jag att man använder resurserna effektivare och får ett bättre resultat. Det är en modell jag tror att Stockholm skulle tjäna på. Sven Renström, Humlegården Fastigheter - Samarbetet med staden, i ombyggnad och utveckling av våra fastigheter fungerar mycket bra. Vi har förändrat många fastigheter och skapat bättre företagsklimat i mindre skala samt bättre puls i dessa områden. - Vi förvaltar idag ca 70 fastigheter men fortfarande behandlar vi varje hus som en individ och som en viktig del av staden. Det går inte att tänka på det enskilda husets ekonomi då detta skulle leda till suboptimering. Vi ser fastighetsutveckling som en del av stadens utveckling. Våra fastigheter måste passa in och fungera i samspelet med omgivningen. - Jag skulle vilja förbättra området kring Sturegatan, Birgerjarlsgatan och Humlegårdsgatan. Det som vi kallar Biblioteksstaden. Här finns möjlighet att stärka kopplingen till Humlegården, en av citys största gröna parker som turisterna inte hittar till i dagsläget. Vi skulle vilja skapa glaspaviljonger i området med sommarmat och mer uteliv sommartid. Kungsträdgården, bästa platsen i city eligt många intervjuade aktörer

11 Henrik Gidlund, Belysningsansvarig på Trafikkontoret - Det saknas ett utsiktstorg i city, ett torg med uteserveringar hela vägen runt som man kan sitta på med en kaffe eller ett glas vin och njuta av folklivet, ungefär som på Medborgarplatsen. Kungsträdgården kommer ganska nära men har inte rätt känsla. Kanske kan man få till den känslan på Norrmalmstorg på sommaren eller med ett ombyggt Gustav Adolf torg med mindre biltrafik. - Området kring Sheraton och Järnvägsparken är citys tristaste plats som kunde ha en bättre koppling till Stadshuset och Ångbåtskajen. Den överbyggda ytan på Sergels torg är nersmutsad och sliten och känns mörk och murrig. - Det första som möter en besökare är Cityterminalen, Centralstation eller Arlandabanan. De flesta tror jag sen hamnar på Vasagatan eller Klarabergsviadukten. Här behövs mer och bättre skyltning. Vi borde utveckla Stockholm som ett besöksmål även på höst och vinter. Varför inte starta Stockholm Underground: Så här tar du dig runt mellan olika aktiviteter utan att utsättas för höstrusk eller vinterkylan. Med tunnelbanan, gallerian, NK, Åhlens och gångarna runt Sergels Torg finns det kilometer av underjord att utforska! Vädret gör att jag själv väljer Stinsen eller Kista istället för Vällingby på höst och vinter. - Men glöm inte det positiva! Stockholm är unikt i världen med sin blandning av kvaliteter - skärgård, natur, urskog, arkitektur, historia, mat, teknik, miljö, shopping, kultur, nöje, teater, museum, kommunikationer. Vi har till och med en skidbacke på gångavstånd, det är bara att förpacka och marknadsföra! Det räcker inte att ha kvaliteterna, man måste berätta att dom finns. Brunkebergstorg kan utvecklas som en lugn paus i city. Men då behövs aktiviteter så folk hittar torget. Laga fontänen så det irriterande ljudet försvinner. Etablera en uteservering från gallerian och stärk kommunikationen mellan Drottninggatan och Gallerian. Thomas Silvander, SL - City är motorn för Stockholm och Sverige. Oavsett om du bor i eller besöker Stockholm är utbudet helt avgörande för om du tar dig in till city. Vi kan nog lära en del av Göteborg som har en gemensam syn på allt från infrastruktur till evenemang. Samtidigt är Stockholms styrka kollektivtrafiken. Nätet med tunnelbana, pendeltåg, buss, spårvagn och tåg ligger i framkant mot många andra städer. Närheten till vattnet är också en stor fördel. Om vi skall vara Capital of Scandinavia skall vi vara störst och bäst på mycket, även genom nya arenor och stora evenemang. - Synliga förändringar är viktiga. Miljöperspektivet hör ihop med att staden inte är full av skräp, illegala affischer och klotter. Även plattan måste göras mer attraktiv, genom uteserveringar, evenemang och marknader. Varför inte gratisevenemang med en tillfällig scen med musik på dagtid? Det skulle göra att det händer mer i city. Vi vill gärna se krafttag mot de illegala dobblarna som lurar folk på pengar. Möjligen behövs en förändrad lagstiftning, som förändringar i ordningsstadgan, för att komma åt detta. Vattentaxi i Vancouver, ett 90-tal båtar som drivs av det lokala bussbolaget 11-22

12 Peter Enell, Citypolisen Klara - Stockholm har stor betydelse, inte minst som en plats där trender föds och syns och därmed påverkar omvärlden. Det första intrycket är viktigt. Om det syns att staden och polisen samarbetar för att skapa en trygg miljö har det också en förebyggande effekt. Och om besökarna vet vad som händer när de kommer till en plats ger det ökad trygghetskänsla. Genom att belysa problem och arbeta aktivt med synliga åtgärder förbättrar det besökarens intryck. - Vi arbetar själva med att samla in skrotcyklar i city och nya och tydligare regler för skyltning på gatorna. Vi har börjat inventera restauranger som drabbats av fickstölder under kvällar och nätter. De mest drabbade ingår i en grupp av 18 restauranger som försetts med affischer och informerats om hur man kan minska problemen. Ur vårt perspektiv är åklagarväsendet ibland för hyggliga mot kriminella besökare. Det finns många gränsdragningsproblem vad gäller hur kriminella grupper kan omhändertas och sättas i förvar, vilket påverkar vårt arbete. - Viktigast just nu är att få till informationstavlor för besökarna, där både staden och polisen kan komma ut med viktiga budskap. Det skulle öka tryggheten och minska tråkiga händelser för de som har svårt att hitta. Ibland hamnar besökare i händerna på personer som visar vägen men samtidigt plockar på sig deras ägodelar. - Ett positivt exempel är London där man målar stolpar och andra ytor med en sorts knotterfärg som förhindrar illegal affischering. London är stad som trots sin storlek upplevs som renare och mer ordningsam. Och med en mycket välfungerande service riktad till turister. Jesper Ackinger, Stockholm Business Region - Stockholms city är viktigt både för Stockholm och för landet i rollen som huvudstad. Det är det största arbetsplatsområdet i Stockholm (och sannolikt Sverige) med över företag och den största handelsplatsen regionen. Men cityområdet har även andra roller och uppgifter. Det ska också fungera som mötesplats, både för organiserade och spontana möten. - Det finns fortfarande vissa döda stråk i cityområdet. Jag tänker främst på Malmskillnadsgatan från Brunkebergstorg mot Kungstornen och på tvärgatorna till Drottninggatan. Utvecklingen med fler butikslokaler som öppnar upp gaturummet bör enligt min mening fortsätta. Walkabout, kedja för turistbutiker over hela Australien 12-22

13 Claes Hulting, Johan Sundman, Clear Channel - Vi är stora aktörer i city genom vår annonsering i tunnelbanan och genom vår satsning på lånecyklar. Målet är att 80 av totalt 160 cykelstationer ska finnas i city och i citys omedelbara närhet. För det behövs ett tätare nätverk med stationer och att ytor som idag används för annat, t ex parkeringar, kan användas för cykelstationer. - Vår närvaro i city är mycket viktig, eftersom det ur ett annonsörsperspektiv är den mest attraktiva delen av staden med mest folk i rörelse under dagtid. Utan city skulle mycket av vår verksamhet bli lidande. - Vi skulle önska fler toaletter, bättre hänvisningsskyltar, realtidsinformation för bussarna och fler butiksgator i city. Om t ex fastighetsägarna runt Brunkebergstorg och på Malmskillnadsgatan gemensamt kunde få dit mer publik verksamhet i form av butiker och restauranger skulle city växa. Det skulle öppna upp de delar som idag känns ogästvänliga. City skulle även vinna på fler bostäder. Peter Ohrstedt, Statens Fastighetsverk - Vi hyr ut cirka kvm kontorslokaler till Regeringskansliet i våra tio kvarter i södra Klara. Det handlar om cirka arbetsplatser samt kvm lokaler för publik verksamhet, t ex två museer och ett 70-tal butiker. Det finns en medvetenhet om att staten har intresse och ansvar för en positiv utveckling av stadsmiljön. Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att Riksdagen och Regeringskansliet kan verka i City, trots att läget innebär vissa svårigheter att hantera säkerhetsproblematiken. - En ofta förbisedd faktor för uppbyggnad av en stads varumärke är hur den faktiska stadsmiljön upplevs av en flanerande besökare. De flesta som besöker Stockholm för längre eller kortare tid, för konferenser, politiska eller kulturella möten, strosar mer eller mindre på måfå runt i city, med utgångspunkt från det egna hotellet. Citys samlade stadsmiljö är en utomordentligt viktig för uppfattningen om Sverige och Stockholm runt om i världen. Finns det trevliga caféer? Finns det butiker med attraktivt utbud? Känns det tryggt? Är det rent och snyggt? Avspeglar byggnadernas skick att det är ett välmående och välskött land? - Det jag saknar är bra krogar, mötesplatser och torg. Närhet till vattnet kan också utvecklas långt mer. Man borde kunna gå ner till samma nivå som det förbirusande vattnet i Strömmen. Det är ju bland annat detta som är unikt! Jag skulle vilja se nya attraktiva platser och verksamheter för barn och därmed barnfamiljer, t ex en matmarknad med inslag som attraherar familjer. Stationer för lånecyklar i Stockholm 13-22

14 Mats Eggeby, Kulturhuset - Ibland känns city lite för mycket som en transport yta, något man passerar på väg till caféet, butiken eller bion. City borde upplevas som något som ligger i framkant och driver och stimulerar omvärlden. Sveriges huvudstad bör fungera som en föregångare, som visar upp det allra senaste av både produkter och kultur. Det får gärna också knyta an till det gamla Stockholm som är det turisterna söker. - En uppsnyggning av området kring plattan vore positiv. I viss mån har plattan som mötesplats och utgångspunkt för demonstrationer och folkyttringar spelat ut sin roll, eller åtminstone fått en mindre roll än på 70-talet. I realiteten är det en tom yta som människor springer tvärs över med den stora trappan som mötesplats för den yngre generationen. Vi behöver en mer nutidsorienterad analys av hur området kan utnyttjas och hur den kan stärkas som en attraktiv plats för olika verksamheter. - Ett problem med städers citykärnor är att de är så förfärande lika. I London och Paris har man försökt förnya sig med ny och spännande arkitektur. Men som turist är man minst lika förtjust i det man upplever som genuint. I Amsterdam har man försökt lyfta fram det genuina även i den senare förnyelsen. Jag tror att det skulle vara klokt att odla det som är Stockholms särart. Knyt ihop Gamla Stan och City. Lyft fram Strindbergscitaten i Drottninggatan knutet till ett ordentligt Strindbergsmuseum (se hur Norge hanterar sin Ibsen) som binder ihop City, Odenplan och Gamla Stan. Blomsterarrangemang med blomor som sköts dagligen, parkeringsplats i Oregon 14-22

15 Eric Sjöström, Kulturhuset - Kulturhuset har nästan 3 miljoner besökare årligen. Det är i högsta grad knutet till vårt centrala läge. Kulturen har placerats på den dyraste marknadsplatsen i staden, som ett alternativ till den kommersiella verksamheten. Vårt uppdrag är att erbjuda både bred kultur och smal verksamhet med spets. - Vi saknar de vardagliga och värdiga miljöerna i city. Jag skulle vilja se åtgärder på flera plan, från belysning och städning till ett rikare utbud kvällstid. Det saknas en puls dygnet runt, liksom vettiga aktiviteter och estetiska idéer om utformningen Det är viktigt att stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret har en gemensam vilja och linje för utveckling. Biblioteksgatan och Götgatan har en egen identitet och idé men det saknas på många platser i city. - Vi behöver några mer spektakulära nya inslag i stadskärnan. Jämför med den konstnärliga installationen i Liverpool med 100 stenstatyer som står och blickar ut över staden och ner i vattnet. Jag efterlyser någon typ av stora spektakulära saker eller händelser i gaturummet, någonting i stil med Globen, något som uttrycker vår tid. - Berlin har flera stadsdelar som sjuder av liv och kultur, med konstgallerier och enkla men exotiska serveringar och mötesplatser. Stockholm skulle kunna lära av delar av Kreuzberg och varför inte av New Dehli som jag just besökt. Vi utnyttjar inte våra stora och majestätiska märkesbyggnader. Det görs mycket bättre utomlands. Slottet och Operan skulle kunna få en helt annan omgivning med uppstädning av onödig trafik och uppställda fordon som skymmer byggnaderna. Eva Troell, Atrium Ljungberg (PUB och Glashuset) - Sedan 2005 genomgår PUB en stor förvandling, från en traditionell handelsplats till ett varuhus med starkt fokus på utvalt mode, accessoarer, design och mat. PUB är fortfarande under ombyggnad var omsättningen på drygt 200 miljoner och 3,2 miljoner besök. Vårt centrala läge är en styrka och citys folkströmmar är viktiga för PUB. - Gemensamma öppettider ser vi positivt på, det underlättar i kommunikation med kund och skapar en gemenskap i city. Dock är PUB i en förändringsfas och har för närvarande därför inte möjlighet att utöka öppettiderna. - På frågan om vad som saknas i city - ordentliga hänvisningsskyltar. Stockholm har många besökare som kan behöva guidning, vi bör vårda dem. För att hålla city rent och snyggt förespråkar jag fler papperskorgar och askfat samt mer växter i staden. I city finns många trista bakgator, dessa tycker jag bör lyftas och vävas samman med övriga stråk. Kanske det är just här som så kallade pocket parks ska finnas? - Torghandeln på Hötorget kan förfinas och Drottninggatan göras mer levande med blommor och bänkar. Evenemang och aktiviteter som drar folk till city är uppskattat. Varför inte storbildsvisning av EM- och VM- matcher på Hötorget, en gemensam modevisning eller en fotoutställning längs gatan som det ibland är på Nybrokajen? Det ska vara en levande och föränderlig stad som man trivs i. Belysning av fasader och broar i Budapest 15-22

16 Magnus Kring, Stadsteatern - Stadsteaterns besökare ska känna att det är säkert i city, på väg till och från teatern. Ett led är att förbättra belysningen i city, att staden är trygg, ren och ljus. Vi försöker själva hålla ordning i närområdet. Vår målsättning är att besökaren ska få en trevlig känsla redan innan de kommer fram till teatern. Och att den känslan ska sitta kvar efter det att man gått ut genom dörren. - Om man tog bort taxizonen på Beridarebansgatan och tillförde mer grönska skulle det kunna bli ett andningshål för människor, ett levande och inbjudande torg. Belysningen längst Beridarebanan skulle också behöva förbättras. Kulturhusarkitektens Peter Celsings tanke att binda ihop Brunkebergs Torg med Sergels Torg och Gustav Adolfs Torg skulle behöva förverkligas. - Vissa andra platser behöver en mer praktisk funktion för att lock folk och göra staden mer levande.. Järnvägsparken finns det inget grönt i alls. Den borde man kunna omforma till en trevligare yta. Idag är det bara ett slöseri av mark. Vi behöver också förbättra tryggheten i city. T ex genom att ha ordningsvakter på plattan och andra ställen där polisen inte räcker till. Med mandat att göra ingripanden. Karolin Forsling, AMF Pension - För oss är city viktigt. Vi är ett 30-tal personer som arbetar på AMF Fastigheter och har i stort sett hela vårt fastighetsbestånd i city, med både retail och kontor. - City är det vi visar upp för varandra och omvärlden, för turister och affärsbesökare. City är en motor för resten av Sverige. Utbudet och utformningen skapar upplevelsen av Stockholm, Sveriges huvudstad. Jag tror att vi behöver utvidga det mentala cityområdet, med bättre samband och flöden, för att göra "kalla" fastigheter "varma och få ett större och mer levande city. Idag är koncentrationen för retail och retaillägen som efterfrågas begränsad till Drottninggatan, Hamngatan och Biblioteksgatan. - Potentiella utvecklingsområden och platser som behöver lyftas är bl.a: Brunkebergs Torg och taxitorget på baksidan av kulturhuset. Malmskillnadsgatan och Sergels torg också områdena kring vattnet och Gamla Stan som i sig är unika kvalitéer gör vi inte tillräckligt mycket av. Vi skulle behöva fler riktiga och inspirerande stadsgator, som inte är så dominerade av biltrafiken. - Viktigt är att det finns ekonomiska incitament som gör att både staden och fastighetsägarna vågar och vill utveckla och satsa på ett levande och mer attraktivt city. Ordningsvakter på Sergels Torg 16-22

17 Tänk OM City Inspirationsmaterial från City i Samverkan Stockholm Jan Wiklund, Alternativ Stad - Den symboliska betydelsen av city är viktig. Det är trots allt Sveriges synligaste plats. Om city är ensidigt kommersiellt är det en symbol för att kommers är det enda viktiga. Om allt är dyrt är det en symbol för att det som inte är dyrt inte är viktigt. Om bara kapitalstarka aktörer får plats är det en symbol för att andra saker inte har något värde. - Den direkta brist vi upplever är att platsen för offentliga möten Sergelplattan är för eftersökt och att den ibland måste bokas månader i förväg. City som helhet är för litet i förhållande till efterfrågan och till regionens storlek. Det skapar konstlat höga hyror som slår ut både bostäder och enkla och billiga lokaler. - De sämsta platserna är de många bakgatorna, i särklass värst är de västra delarna av Vattugatan och Herkulesgatan liksom det stora skämtet Järnvägsparken. Här behövs både komplettering med lokaler öppna för allmänheten, och eliminering, dvs att ändra på de barriärer som förhindrar genomströmning. - Öppna kontorshusens bottenvåningar för verksamheter riktade till allmänheten. Återupprätta Järnvägsparken och gör om hela Vattugatan och Herkulesgatan till riktiga stadsgator. Skapa stråk genom Järnvägsparken under eller över järnvägen mot Stadshuset och förse dom med verksamheter riktade mot allmänheten, kanske en saluhall. Det skulle också vara möjligt att skapa ett stråk genom Hamngatsgallerian. Flera nya öst-västliga stråk kan göra city mer sammanhållet och öppet. Niklas Kullinger, Safe site - Vi arbetar med trygghetssystem för butiker och hotell och har många kunder just i cityområdet. När besökarna kommer hit är det viktigt att de känner igen sig från reklambladen, annars blir det falsk marknadsföring. Miljötänket måste genomsyra allt, från papperskorgar till butiker och restauranger som arbetar ekologiskt, t ex serverar miljömärkt kaffe. - Alla stora hotell som är kunder till oss skulle tjäna på att trygghet och städning var på topp. Jag tycker att systemet med cityvärdar som går runt på stan och hjälper till och svarar på besökarnas frågor är fantastiskt bra. Det är också viktigt att informera besökare om problem, t ex att varna för ficktjuvar. Så att de blir mer uppmärksamma. - Mottagandet av turisterna kan förbättras, t ex med en turistbyrå på centralstationen, med personligt bemötande och omhändertagande. Det finns många goda exempel i USA, där man till och med i Grand Canyon har en vakt var tusende meter längs stigarna, som hjälper till och svarar på frågor. Av citys miljöer är plattan den mest bedrövliga och misshandlade platsen. Vi behöver fler små parker och bilfria gator. Cityvärdar i Stockholms City 17-22

18 Lena Nyblom, Lindex - Vi är ett modeföretag som levererar en Modeupplevelse i Världsklass till våra kunder. Vi har idag 4 citybutiker, 3 större och en mindre med totalt ca 80 anställda. Lindex har i Sverige idag mer än 200 butiker, och självklart har vi starkt fokus på våra citybutiker i Stockholm. Stockholm City är viktigt för Lindex, inte minst ur ett varumärkesperspektiv. - Vi vill uppgradera våra citybutiker så att de håller en högre standard och uppdateras i relation till vad som händer på marknaden. Vi är förstås även intresserade av att expandera i Stockholm City. Samarbetet med Stockholm Stad är viktigt för den dagliga verksamheten. Det är viktigt för Lindex att få tydlig information om eventuella gatuarbeten, och andra tillfälliga förändringar i stadsbilden, så att vi har möjlighet att anpassa vår verksamhet. Samarbetet med City i Samverkan är intressant för att tillsammans skapa en mer långsiktig förändring av Stockholm Citys marknadsstruktur. - Stockholm är störst i Sverige! Händer det inte i Stockholm City har det inte hänt. Det är hit man ska vilja åka för att uppleva och shoppa! Desto starkare City blir desto bättre för alla besökare, boende och för oss! Utseende, erbjudanden och funktion har stor betydelse. Stockholm City ska ligga Top of mind, det är hit man ska söka sig när man vill se det senaste. Det är en bit kvar tills Stockholm City i alla aspekter lever upp till varumärket Capital of Scandinavia. - Stadsbilden måste anpassas till kommersen, vi kan inte låtsas att shoppingen inte finns. Därför vill vi ha bättre skyltning och information till besökare. Vi skulle tex vilja förbättra stråket mellan Åhléns och Gallerian, med bättre flöden och mer grönt, för att skapa lust varvat med rofyllda platser. Stadsbilden skulle även kunna bli mer levande varje dag med hjälp av fler lunchställen och kulturaktiviteter som lockar folk att stanna upp en stund. - Den minst utvecklade delen i detta perspektiv i city är Klarabergsgatan och stråket ner mot Åhléns. Och den nu mest inspirerande platsen är Kungsträdgården, en naturlig mötesplats med storstadskänsla, där pulsen och det lugna blandas. I varje fall på sommaren. Det finns även enorma utvecklingsmöjligheter för en starkare upplevelse av Stockholm City om vi kan skapa mer närhet till allt vatten som omger oss! Anders Edlund, Stockholm Parkering - Stockholm Parkering betalar högre hyror och har högre avgifter i city än i ytterstaden. Dock är nettot detsamma eftersom parkeringarna i city kräver större resurser. Av vår totaal årliga omsättning på 400 miljoner omsätter cityparkeringen 100 milj. kr. - Vi skulle gärna se längre öppettider i city och förbättrad trygghet på kvällar genom fler restauranger och fler boende. City lever inte på kvällarna, på samma sätt som Södermalm. Därför måste vi ersätta döda fasader och kvarter, med ombyggnad eller att man river och bygger nytt. - Om vi skulle komma med konkreta förslag till förändringar skulle det vara att koppla ihop spårvagnen från Djurgården med Centralen och att skapa parkeringsmöjligheter i anslutning till den. Norrbro kunde stängas av för biltrafik och få ett flertal restauranger och knytas ihop med Brunkebergstorg via Gustav Adolfs Torg. Parkera och shoppa, Tyskland 18-22

19 Lars Edwin Andersson, Stockholms stad, Fastighetskontoret - Stockholm är en regionshuvudstad i Europa. Capital of Scandinavia är ett kaxigt uttryck men relevant utifrån statistik och siffror. Det är positivt med en gemensam målbild. Torghandeln utvecklas alltmer till en positiv bild i stadsmiljön. Hötorget, Kungshallen och en utveckling av Hötorgshallen och Sergelgatan håller på att skapa ett mycket attraktivt område. - Jag tror att en svensk modell av Business Improvement District är möjlig, där fastighets aktörerna tar ett större ansvar och får ett större inflytande över sin närmiljö. Som exempel skulle det kunna vara ett samarbete där t ex staden handlar upp klottersanering och fastighetsägarna är med och finansierar. - Platser som borde utvecklas är Sergelgångens förlängning vid Plattan, Järnvägsparken och de tre torgen Sergels Torg, Brunkebergs Torg och Gustav Adolfs Torg. Dessutom borde vi utnyttja vår närhet till vattnet, med nya restauragner och förbättrade fiske förhållanden. - Ett problem som jag ser det är att vi idag har att göra med en viss rädsla för att förändra staden. Jag tror att även historiska miljöer måste utvecklas, annars blir det ett Skansen av alltihop. Bra exempel där man tillför något i en historisk miljö är Kupolen på Riksbyggnaden i Berlin och Pyramiden vid Louvren Paris Detta kan möjligen vara en generationsfråga, att det är ett övergående fenomen. Lukas Forslund, Centerpartiet, Stockholms Stadshus - Stockholm och City är för många den viktigaste referenspunkten för vad Sverige står för. Vi bör vidareutveckla stadens varumärke till Green Capital of Scandinavia genom att våga ta på oss ledartröjan, satsa på grön teknologi och lyfta fram våra parker och vårt vatten på ett helt annat sätt än idag. - Utgå mer från besökarnas perspektiv. Börja med städningen och förbättra sedan orienteringen och informationen vid stationer, färjor och hotell. Skylta sedan upp staden ordentligt, självklart både på svenska och på engelska. Vi bör också arbeta mer på att folk ska känna sig välkomna, exempelvis genom cityvärdar. - Tyvärr har vi idag en tendens att allting från 1960-talet ska bevaras och skyddas från förändring. Så kan vi helt enkelt inte ha det. Vill vi vara en av norra Europas ledande städer kan vi inte se på staden som ett museum. Åtgärda istället bristerna, fyll döda och oanvända bottenvåningar med publika verksamheter och aktiviteter. Och skapa bättre förutsättningar för entreprenörer och fastighetsägare att satsa på nya och varför inte gröna utvecklingsprojekt mitt i city. För det behöver vi se över de ekonomiska spelreglerna, kanske luckra upp eller förändra dagens system med tomträttsavgäld. Blomsterarangemang vid Stureplan 19-22

20 Anna Wersäll, Handelskammaren - En attraktiv stadskärna kan bidraga till att skapa en god image för hela Sverige, eftersom city både är det viktigaste besöksmålet och landets finansiella och politiska centrum. Men standard och finish i city lever inte helt upp till stadens varumärke, Capital of Scandinavia. - Det är nödvändigt att rusta upp området kring Sergels Torg. Det finns goda förutsättningar att utveckla de befintliga 60- talshusen utan att förändra allting. Sergelgatan 1 skulle kunna få en maffig glasfasad med bra butiker eller ett varuhus i flera plan. Jag tror generellt att vi måste våga lite mer, även om vi bör vara återhållsamma med höga hus. Det positiva är att det är lätt att ta sig in till city. Lyft fram och utveckla tunnelbanan och den spårbundna trafiken. Men testa också att införa korttidsparkering centralt för de som bara gör korta besök i city. - City behöver också en bättre och djupare butiksmix, fler caféer och restauranger och en förstärkt mottagning av turister, t ex en turistinformation vid Sergels Torg och Centralstationen. Vi bör fortsätta arbetet med en högre standard på julbelysningen och skapa fler bra marknader. - Organisatoriskt tror jag att vi kunde diskutera någon form av en BID-version för city. Fler aktörer än staden kan satsa pengar på drift och skötsel, men då måste vi skapa ekonomiska incitament för detta. Om City verkligen ska kunna utvecklas måste fastighetsägarna tillförsäkras en rimlig avkastning på sina investeringar. Inte bara, som idag, påräknas ökadekostnader i form av högre tomträttsavgäld. - Det finns många intressanta förebilder runt Europa som vi kan dra lärdom av. Uppseendeväckande och annorlunda gatumöbler i Spanien, nedsänkta återvinningsstationer i Cambrils, liksom Rotterdams arbete med att ta tillvara och utveckla sin 1960-talsarkitektur. Sveavägen,, Stockholm 20-22

EXEMPEL PÅ PROJEKT SOM NÄMNTS I INTERVJUER OCH WORKSHOPS.

EXEMPEL PÅ PROJEKT SOM NÄMNTS I INTERVJUER OCH WORKSHOPS. DEL 4 EXEMPEL PÅ PROJEKT SOM NÄMNTS I INTERVJUER OCH WORKSHOPS. Här följer ett antal illustrerade projektförslag som förtydligar möjligheterna i dagens City. Förslagen baserar sig på diskussioner som förts

Läs mer

Det här är City i Samverkan

Det här är City i Samverkan Det här är City i Samverkan Detta är City i Samverkan Många av de vykort som skickas från Sverige har motiv från Stockholms innerstad. Många rum där Sveriges politiska och ekonomiska framtid formas har

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN

DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN innehåll staden Vår stolta stad 4 Mer som London, New York och Barcelona om svensken får välja 7 Favoritsysslor i stadskärnan

Läs mer

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige i Nässjö antog våren 2011 Vision 1.0 för stadskärnans utveckling. Sedan dess har ett strategiskt arbete bedrivits i bred samverkan med

Läs mer

Besökspunkter i nordöstra Göteborg

Besökspunkter i nordöstra Göteborg Besökspunkter i nordöstra Göteborg Angered Östra Göteborg Visioner och behov för utveckling av attraktiviteten i Angered och Östra Göteborg Utveckling Nordost en satsning från Göteborgs Stad och Europeiska

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17

DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17 Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17 Finns förutsättningar för utveckling av möten och evenemang på Verket, Avesta Art, i Koppardalen och i Avesta? Rapport på uppdrag av Avesta kommun projekt Avesta

Läs mer

Handlingsplan för Lunds stadskärna

Handlingsplan för Lunds stadskärna Möjligheter till handelsutveckling Handlingsplan för Lunds stadskärna APRIL 2011 INNEHÅLL BAKGRUND & SAMMANFATTNING SYFTE OCH MÅL TIDPLAN ARBETSGRUPP DEL I: NULÄGE UTVECKLINGSSTRATEGIER MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

Drottninggatan som gårdsgata

Drottninggatan som gårdsgata Drottninggatan som gårdsgata En konsekvensanalys av omvandlingen från gata till gårdsgata av Drottninggatan i Göteborg Anders Ågren Innerstaden Göteborg AB 2006-08-14 Innehållsförteckning Inledning s.

Läs mer

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Denna rapport är framtagen på uppdrag av delprojekt TA1, Samhällsplanering och transportinfrastruktur

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

bygg högt! närodlat & ekologiskt drömmar har du röstångest? om frihet urban gardening gatukonst sthlm som miljöskola Food trucks Höns i

bygg högt! närodlat & ekologiskt drömmar har du röstångest? om frihet urban gardening gatukonst sthlm som miljöskola Food trucks Höns i #1 bygg högt! drömmar om frihet urban gardening närodlat & ekologiskt har du röstångest? SOfo -Så BörJadE det gatukonst sthlm som miljöskola Höns i stan träna ute med musse Food trucks 24 29 5 9 Bli stark

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1 Åtgärda Stockholms stadsbrist Rapport 2006:1 Förord Åtgärda Stockholms stadsbrist Stockholms Handelskammare ser som sin främsta uppgift att verka för att Stockholmsregionen blir en ännu bättre plats för

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 5 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om Eskilstunas infarter Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Juni 2010 Infartsprojektet analys medborgarenkäten Kerstin Palmqvist

Läs mer

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen.

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen. The Line Atlas Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 6 introduktion - skanska 8 trender & tendenser 14 Arkitema Architects 16 Doc Piazza 20 Fojab 24 ID kommunikation

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Lunds stadskärna. Susanne Ingo och Anna Modin, WSP Analys och Strategi

Lunds stadskärna. Susanne Ingo och Anna Modin, WSP Analys och Strategi 7 Lunds stadskärna Dagens förhållanden Juli 2007 Susanne Ingo och Anna Modin, WSP Analys och Strategi Där ej annat anges är foton och övriga illustrationer framtagna av Lunds kommun eller WSP Analys och

Läs mer

Tätt och grönt. nr 3 2010. en tidning från regionplanekontoret

Tätt och grönt. nr 3 2010. en tidning från regionplanekontoret nr 3 2010 en tidning från regionplanekontoret Tätt och grönt TEMA: SAMSPEL Regionens unika förutsättningar att bli både tätare och grönare. sid 3 GRÖNA KILAR Så ska de bevaras, utvecklas och bli mer tillgängliga.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer