Fortbildning språk, kultur, didaktik, internationalisering. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortbildning 2014. språk, kultur, didaktik, internationalisering. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering"

Transkript

1 språk, kultur, didaktik, internationalisering 50 år Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

2 Innehåll Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering 50 år...5 Hallå där...6 Examinationscentrum för de franska språktesterna DELF och DALF...8 Skräddarsydda fortbildningsprojekt med fokus på språk, kultur, didaktik och internationalisering...8 EUROPARÅDETS PESTALOZZIPROGRAM Europarådets Pestalozziprogram...9 Språk. världens grej! Språk. Världens grej! en handfull texter om gränslösheten, glädjen, nyttan, vikten POÄNGGIVANDE KURSER Engelska för lärare åk 4 6, 30 hp, (1 30) Irland idag 7,5 hp Franskundervisning att undervisa om Afrika idag 7,5 hp Kina i klassrummet 7,5 hp Kultur och samhälle i spanskundervisningen 7,5 hp Att undervisa om Latinamerika idag 7,5 hp Spanska som skolämne teori och praktik 7,5 hp Att undervisa tyska i en skapande och föränderlig miljö 15 hp Språkdidaktik, förändrat innehåll varierande arbetssätt 7,5 hp Att undervisa modersmål i klassrummet och på distans 7,5 hp Studiehandledning i skolan 7,5 hp Europeiskt projekt En europeisk resursbank för svenska språklärare ECML publications for plurilingual and intercultural education in use (PIU) ett europeiskt projekt Allmän srpåkdidaktik Fokus på språkklassrummet Språk ett verktyg för livet Europeiska språkdagen Språk bygger broar Mångfald Engelska Nya perspektiv på utbildning och utveckling i en föränderlig värld seminarium...34 Nya perspektiv på utbildning och utveckling i en föränderlig värld kurs...35 Kommunikativa arbetssätt i engelska för yngre åldrar Certificate in Advanced English att arbeta mot avancerade färdighetsnivåer i engelska med hjälp av CAE Drama in the English Classroom Språk ett verktyg för livet Tavlan i ramen omvärldskunskap och språk samtidigt Franska Film och bild i franskundervisningen Dans l air du temps Språk, didaktik och kultur på Korsika Méditerranée(s) Kinesiska Kinesiskan flyttar in 汉 语 教 师 一 日 研 习 会 关 于 在 瑞 典 学 校 教 学 境 况 的 学 习 和 讨 论 Spanska Lärare, elever och spanska som modernt språk. Styrkor och svagheter möjligheter och hot Webben i spanskundervisningen sociala medier och digitala verktyg Tyska Att prata tyska med varandra ett seminarium med samtalet i fokus Online i tyskundervisningen Berlins samtida och historiska utveckling som didaktiskt tema i tyskundervisningen Neue Herausforderungen in Bildungspolitik und Bildungspraxis mit dem Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache Forskning och kunskapsproduktion Forskning och kunskapsproduktion Övriga publikationer

3 Formgivning och produktion Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet Fotografer Omslag: Mikael Wallerstedt Inlaga: Fernando Camacho, Staffan Claesson, Daniel Golabiewski, Jean-Pol Grandmont, Annika Nittmar, Mikael Wallerstedt. Tryck Edita Västra Aros AB, 2013 Upplaga ex Tryckt på miljövänligt papper Med reservation för eventuella tryckfel. Fortlöpande uppdateringar sker på

4 50 år Dåtid, samtid och framtid Fortbildningsavdelningen var mellan åren 1969 till 2010 förlagd till Seminariets rektorsbostad, Gula villan. Huset blev ett varumärke, en symbol, för verksamheten och har ofta använts i marknadsföringen. Gula villan och miljön runt den har uppskattats, inte enbart, av dem som arbetat här utan även av våra kursdeltagare, samarbetspartners och andra besökare. Sedan januari 2010 finns Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering i Blåsenhus. Där finns även Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Rektorsutbildningen.

5 Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering 50 år dåtiden, samtiden och framtiden Under 2014 jubilerar Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. 50 år har då passerat sedan starten Ett halvsekel i fortbildningens och internationaliseringens tecken som kommer att uppmärksammas på flera sätt. Bland annat är en jubileumsskrift som skildrar Fortbildningsavdelningens verksamhet, profiler på avdelningen och intressanta skeenden genom decennierna under produktion. Det är alltid intressant att blicka bakåt, men just nu har vi så många intressanta saker på gång att samtiden upptar hela vår uppmärksamhet. Det är nyttiga och intressanta kurser, konferenser och seminarier, nya böcker och olika spännande projekt. Läs mer om vår verksamhet i denna katalog eller besök oss på webben. Framtiden då? Sedan september har vi två nya medarbetare som kommer att bidra till att utveckla avdelningens verksamhet. Juanma Higuera, universitetsadjunkt i spanska som skolämne och spansk språkdidaktik. Juanma kommer närmast från en liknande tjänst på Högskolan Dalarna. Hanna Sahlberg, projektledare med inriktning mot kinesiska som skolämne. Hanna är framförallt känd som Sveriges radios korrespondent i Peking. Du kan läsa mer om våra nya medarbetare på nästa uppslag. Så samtidigt som vi gärna tänker tillbaka på 50 rikt fyllda år så går Fortbildningsavdelningen en spännande framtid till mötes. Hoppas du vill vara med oss! Hans Nytell Fortbildningsledare 5

6 Vi hälsar två nya medarbetare välkomna till Fortbildningsavdelningen HALLÅ DÄR......Juan Manuel Higuera, fil.mag, universitetsadjunkt i spanska som skolämne och spansk språkdidaktik Berätta om din bakgrund. Jag är ursprungligen från Spanien men har bott i Sverige sedan Efter studier i musikvetenskap och spanska utbildade jag mig till lärare med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan. Därefter arbetade jag som lärare i spanska vid en gymnasieskola i Stockholm. Sedan 2010 har jag arbetat som lärarutbildare vid Högskolan Dalarna med särskilt ansvar för ämnet spanska. Jag medverkade även i högskolans utvecklingsarbete av den nya ämneslärarutbildningen. När väcktes ditt intresse för fortbildning? Mina första erfarenheter av fortbildning fick jag vid Högskolan Dalarna. Under ett antal år anordnade jag ämnesdidaktiska nätverksträffar för verksamma lärare och lärarstudenter, där vi diskuterade aktuella ämnesdidaktiska frågor och praxisnära forskning. Jag har arbetat med utveckling av högskolans utbud i spanska inom Lärarlyftet. Vad ser du för utmaningar i ditt nya arbete på Fortbildningsavdelningen? Mina pedagogiska intressen kretsar framför allt kring språkdidaktik och utveckling av kurser som håller god balans mellan teoretiska språkdidaktiska studier och en praxisnära språkundervisning. Ett särskilt utmanande arbetsområde är IKT i språkundervisningen. Språkläraren och språkinläraren kommer ständigt att behöva undersöka, utveckla och systematisera IKT-baserade lösningar för undervisning och lärande. Ytterligare intressanta områden som jag vill utveckla inom ramen för Fortbildningsavdelningens kursutbud är kommunikativ grammatikundervisning, användning av den Gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS), tilllämpad lingvistik och internationalisering. 6

7 ...Hanna Sahlberg, projektledare med inriktning på kinesiska som skolämne Berätta om din bakgrund. Jag har under många år arbetat som journalist med inriktning på Kina grundade jag Sveriges radios kontor i Beijing och arbetade där som korrespondent i fem år. Hur väcktes ditt intresse för Kina? Efter att ha läst franska i högstadiet och gymnasiet längtade jag efter att sträcka mig utanför den europeiska språk- och tankevärlden, och flyttade till provinsen Yunnan i sydvästra Kina. Samtidigt som jag jobbade på ett galleri där lärde jag mig grunderna i mandarin rikskinesiska. Det tog nästan ett år innan jag förstod varför jag inte fattade vad äldre personer sade till mig: de talade lokaldialekten, och i början hörde jag inte skillnaden. Med tiden har jag vant mig vid just den dialekten, lite som Kinas värmländska, och tycker att den är mycket hemtrevlig. Vilka utmaningar ser du i ditt nya arbete på Fortbildningsavdelningen? Eftersom jag själv har haft den stora förmånen att få lära mig kinesiska, hoppas jag kunna bidra till att fler unga i Sverige får chansen. Det är en intressant tidpunkt just nu, när kinesiska ska erbjudas som skolämne till svenska elever, och det behövs en god strategi för att göra det bästa möjliga av vad det innebär, inte minst för framtidens viktiga kontakter med Kina. 7

8 Examinationscentrum för de franska språktesterna DELF och DALF Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering har examinationsbehörighet för de franska språktesterna DELF och DALF. DELF (diplôme d'études en langue française) och DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) är två examina i det franska språket som är godkända av det franska utbildningsdepartementet och även internationellt erkända. De är de mest populära och gångbara språktesterna i franska. DELF/DALF kan jämföras med en Cambridge-examen i engelska eller en DELE-examen i spanska. Fortbildningsavdelningen erbjuder möjlighet till examination två gånger per år, en gång på hösten och en på våren. FAKTA OM DELF/DALF Mer information kontakta Véronique Simon, , Skräddarsydda fortbildningsprojekt med fokus på språk, kultur, didaktik och internationalisering FAKTA OM FORTBILDNINGEN Fortbildningsavdelningen har ett väl utvecklat kontaktnät, stor kompetens och lång erfarenhet av att ordna kompetensutveckling för skolpersonal. Den fortbildning vi erbjuder bygger på aktuell forskning och har som mål att utveckla arbetssätt med reellt kommunikativa och interkulturella perspektiv samt att skapa en verkningsfull språkinlärning. Du som är rektor, skolchef eller lärare är välkommen att vända dig till oss för att diskutera vilken kompetensutveckling ni behöver för att internationaliseringsmålet skall kunna uppnås och för att språkundervisningen skall bli mer verkningsfull. Projekten planeras och utformas tillsammans med er utifrån identifierade behov och i linje med er organisations övergripande strategier för internationaliseringsarbetet. Vi hjälper er att gå från tanke till handling! Mer information kontakta Marita Gareis, , Juanma Higuera, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 8

9 Europarådets Pestalozziprogram The Council of Europe training programme for education professionals Le programme de formation des professionnels de l éducation du Conseil de l Europe Pestalozziprogrammet syftar till att sprida kunskap om Europarådets verksamhet och dess centrala värderingar demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter - inom det europeiska skolväsendet samt att främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan skolpersonal från Europarådets medlemsländer. Detta är av stort värde eftersom skolan, inte bara i Sverige utan i hela Europa, idag mer än någonsin präglas av mångfald i språk och kultur. Programmet riktar sig till lärare, skolledare, lärarutbildare eller läromedelsförfattare och ger möjlighet att utan kostnad delta i fortbildningsaktiviteter anordnade av Europarådet centralt eller i något av Europarådets 47 medlemsländer. Fortbildningsaktiviteterna erbjuds i form av workshops, seminarier (Summer School) eller längre lärarfortbildningsprojekt, alla kring teman med anknytning till något av Europarådets prioriterade områden tex demokratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter undervisning i»hågkomst» i syfte att förhindra brott mot mänskligheten interkulturell kompetens och social integration bilden av»den Andre» i historieundervisning plurilingualism, mångfald, medborgarskap... interkulturell dialog utbildning för romska barn. Dessutom ges möjlighet att efter genomförd utbildning delta i Europarådets digitala diskussionsforum. Där kan deltagare diskutera tankar, idéer och erfarenheter kring skola, undervisning och eventuella framtida samarbeten med kolleger från andra länder. Ansökan om deltagande i dessa fortbildningsaktiviteter skickas till Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, där den behandlas innan den vidarebefordras till Europarådet och arrangerande land. Observera att ansökan skall vara Fortbildningsavdelningen tillhanda tre veckor före det anmälningsdatum som anges för respektive kurs på Europarådets webbplats. Ansökan skrivs på det språk som är arbetsspråk för den sökta kursen. Kursprogram, kost och logi finansieras av arrangerande land och Europarådet. Du själv ordnar och betalar resan till och från kursorten. Efter genomförd utbildning, i samband med att du skrivit en rapport, ersätts dina resekostnader av Europarådet. Information om Pestalozziprogrammet, kursutbudet och anmälningsblanketter kan hämtas antingen på Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering eller på Europarådets webbplats Vill du veta mer? Kontakta Annika Nitmar, Sveriges National Liaison Officer , Workshop i Sverige 2014 Inom ramen för Europarådets Pestalozziprogram anordnar Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering en internationell workshop i Sverige under hösten Mer information publiceras på vår webbplats under våren. 9

10 Språk. Världens grej! en handfull texter om gränslösheten, glädjen, nyttan, vikten Carin Söderberg, universitetsadjunkt, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet Visste du till exempel att man har chans att bli bjuden på kokosmjölk om man kan säga hej på wolof, en viktig affär kan gå i stöpet på grund av bristande interkulturell kompetens, om man inte vet skillnaden på sapin och serpent på franska kan man tro att hunden blir biten av en gran och inte av en orm, till och med ett års tyskstudier med skrala resultat kan vara en framgång i livet, det kan ge en personlig kick att lära sig ett nytt språk? Var kan du läsa mer om allt detta? Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering bad ett antal personer, mer kända och mindre kända, med skilda samhällsfunktioner att i korta texter ge personliga uttryck för betydelsen av att kunna kommunicera på olika språk inte bara engelska med människor i och från andra kulturer. Detta resulterade i Språk. Världens grej! I den har bland andra Renata Chlumska, Dogge Doggelito, Magdalena Forsberg, Alexandra Pascalidou, Bo Pellnäs, Carlos Rojas, Jesper Svartvik, Jörgen Tholin, Ulrika Tornberg skrivit texter om gränslösheten, glädjen, nyttan, vikten av språk. Författarna delar med sig av sina erfarenheter och belyser många olika aspekter av språk, såsom vanliga och ovanliga språk,»stora«språk, minoritetsspråk, turistspråk, fackspråk, modersmål, främmande språk, talspråk, skriftspråk, moderna språk, klassiska språk Boken är avsedd att ge föräldrar och lärare idéer och uppslag för att kunna motivera ungdomar att läsa språk och fortsätta med ännu fler språk eller fördjupade språkstudier. Bakgrunden är inte endast att vi på Fortbildningsavdelningen tycker att det är viktigt och roligt med språk, utan även att vidgade och djupare språkstudier svarar mot ett beslut som Europeiska unionens medlemsländer fattade Man bestämde att gemensamt följa Europaparlamentets rekommendation att verka för att alla medborgare skall uppnå åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. En nyckelkompetens förklaras som den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. 10

11 De åtta nyckelkompetenserna är: 1. Kommunikation på modersmålet 2. Kommunikation på främmande språk 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 4. Digital kompetens 5. Lära att lära 6. Social och medborgerlig kompetens 7. Initiativförmåga och företagaranda 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer Alla åtta anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Som man kan se, överlappar och kompletterar de varandra. För språklärarna är det främst kompetens nummer två som är intressant. EU har till och med ännu tydligare preciserat att alla medborgare bör kunna kommunicera på två språk förutom sitt modersmål. Hur följer Sverige dessa rekommendationer? Alla elever i svensk skola har möjlighet att i grundskolan läsa ett språk förutom engelska. Så tillvida följs EU:s målsättning. På papperet ser det alltså»det vore ju enkelt och praktiskt om all klokskap fanns tillgänglig på svenska och engelska. Men så är inte fallet«sigbrit Franke bra ut, men i verkligheten haltar det. Det finns nämligen, som alla vet, en möjlighet för elever att redan från början välja förstärkt engelska och/eller svenska, dessutom kan de under grundskoletiden»hoppa av«sitt moderna språk. Hur många elever rör det sig om? Skolverkets statistik visar att endast ca 60 % av eleverna har fullföljt sina studier i ett modernt språk när de lämnar grundskolan. Vad beror detta på? Det finns säkert många olika faktorer som spelar in: en allmänt utbredd uppfattning är att det räcker med engelska, att undervisningen inte känns stimulerande, att det är mindre arbetsamt med svenska/engelska, att skolledningen eller kanske till och med språklärarna själva inte uppmuntrar tillräckligt mycket, att elever undrar vad det ska vara bra för Språk. Världens grej! vill visa språkens gränslöshet, glädje, nytta och vikt och vara en hjälp att komma närmare den målsättning Sverige har valt att verka för. Du kan beställa Språk. Världens grej! på vår webbplats Boken är kostnadsfri. olof jobbar i palmer olof och dogge Foto: Alvaro León 11

12 Poänggivande kurser 12

13 Engelska för lärare åk 4 6, 30 hp, (1 30) Ingår i Lärarlyftet II Vt 2014 respektive Ht 2014, 50 % Många av dagens åringar hör, läser och kommunicerar dagligen på engelska. Även om kunskaperna varierar så kan man ofta räkna med att barn i åk 4 6 redan har passerat den första nybörjarnivån, och många är redo för nya utmaningar. Det ställs därför krav på lärarna som undervisar dessa åldrar att kunna skapa en inspirerande, kreativ och varierad engelskundervisning som möjliggör progression för alla elever. I de nya kursplanerna i Lgr11, preciseras ett centralt innehåll, kunskapskrav och betygssteg för åk 6, vilket förutsätter att lärarna har kunskap och förmåga att inte bara undervisa, utan även bedöma och betygsätta eleverna i åk 6. Denna kurs, som är behörighetsgivande, syftar till att ge lärare i grundskolans åk 4 6 en ämnesdidaktisk grund för att kunna undervisa och bedöma ämnet engelska enligt Lgr11. I kursen varvas ämnesteori och språkdidaktik med en mängd praktiska övningar och utveckling av varierande kommunikativa arbetssätt. Kursdeltagarna fördjupar samtidigt sina egna färdigheter i engelskt tal och skrift, för att bli säkrare i rollen som engelsklärare. Exempel på områden som behandlas under kursen utveckling av de språkliga färdigheterna förstå, tala, interagera, läsa och skriva språkteori och språkdidaktik bedömning och betygsättning engelska för yngre åldrar i ett internationellt och mångkulturellt perspektiv Europeisk språkportfolio. Kursen bedrivs som modifierad distanskurs på halvfart. VÅRTERMINEN 2014 HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart januari 2014 (v 4) * Ansökan sker på Mer information Maria Allström, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Kursstart augusti 2014 (v 34) * Ansökan sker på Mer information Maria Allström, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, * Kursen erbjuds vår- respektive höstterminen 2014 under förutsättning att den upphandlas av Skolverket. 13

14 Irland idag 7,5 hp samhälle, kultur och ny litteratur Ht 2014, veckoslut, 25 % Det irländska samhället har genomgått dramatiska förändringar under det senaste århundradet, sett ur såväl politisk, religiös, ekonomisk som kulturell synvinkel. Det keltiska arvet, katolicismen, sekler av engelskt förtryck, svält och fattigdom har påverkat den irländska folksjälen. Sedan Irlands inträde i EU har landet utvecklats till en välfärdsstat, men 1990-talets ekonomiska uppgång»the Celtic Tiger«har följts av en djup ekonomisk kris, som drabbat Irland mycket hårt. Hur skall Irland fortsätta att utvecklas? Vilken plats kommer landet att ha i framtidens Europa? Irland idag behandlar kultur- och samhällsfrågor i republiken Irland med fokus på samhällsutvecklingen de senaste decennierna. En historisk bakgrund till konflikten och fredsprocessen i Nordirland ingår också i kursen. Innehållet presenteras i form av föredrag, bilder, artiklar, nyskriven skönlitteratur, musik och film. Dagens irländska litteratur bygger på en rik berättartradition, som vuxit sig stark under århundraden. I kursen presenteras en rad aktuella författarskap och vi studerar hur den irländska samhällsutvecklingen speglas genom ett antal skönlitterära verk. Deltagarna ges möjlighet att utveckla och presentera egna aktiviteter för att integrera kultur, litteratur och samhällsfrågor i engelskundervisningen. Kursspråket är engelska. Kursen pågår under en termin och består av två obligatoriska träffar i Uppsala: veckosluten 6 7 september och 6 7 december. För den som har möjlighet erbjuder vi en litterär resa till Irland, med möten med ett par av de lästa författarna. Resan är frivillig och bekostas av deltagaren. HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart augusti 2014 (v 36) Ansökan sker på senast 15 april Mer information Maria Allström, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 14

15 Franskundervisning att undervisa om Afrika idag 7,5 hp Ht 2014, veckoslut, 25 % De senaste åren har världens blickar i allt högre grad vänts mot Afrika. Inte minst i samband med den så kallade Arabiska våren. Med ökad uppmärksamhet följer även intresset för Afrikas snabba utveckling samt för dess politiska, sociologiska och kulturella mångfald. Franska är ett av Afrikas stora språk. Det talas i 31 länder av ca 115 miljoner invånare. Hur utvecklas de fransktalande länderna i Afrika idag? Hur ser förhållandet ut dessa länder emellan? och hur är relationen till övriga Afrika och till den forna kolonialmakten Frankrike? Kursen Att undervisa om Afrika idag vänder sig främst till lärare i franska i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Den behandlar aktuella kultur- och samhällsfrågor i fransktalande länder i Afrika med fokus på dess tillämpning i undervisningen. Genom föreläsningar, studiebesök samt delvis digitalt autentiskt material (fack- och skönlitteratur, media, musik, konst, film, dans) erbjuds deltagarna en fördjupad inblick i dessa länder. Deltagarna ges möjlighet att HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart augusti 2014 (v 35) Ansökan sker på senast 15 april Mer information Véronique Simon, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, undersöka, utveckla och presentera egna aktiviteter och projekt för att integrera kultur- och samhällsfrågor med ett Afrikanskt perspektiv, i sin franskundervisning. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna identifiera och beskriva kulturella och samhälleliga särdrag i franskspråkiga länders undervisning om Afrika analysera och jämföra nutida kulturella och politiska fenomen i olika franskspråkiga afrikanska länder tillämpa sina kunskaper om franskspråkiga länder i Afrika i sin franskundervisning. Kursen ges i samarbete med Nordiska Afrikainstitutet och pågår under en termin. Den består av tre träffar i Uppsala (lördagar), litteraturläsning och ett individuellt undervisningsmetodiskt utvecklingsprojekt. Mellan campusträffarna är handledning, undervisning och diskussioner nätbaserade. Kursen ges på franska. Perspektiv på genus och hållbar utveckling integreras i kursen. 15

16 Kina i klassrummet 7,5 hp Ht 2014, veckoslut, 25 % Såväl språklärare i kinesiska som de som undervisar i samhällsorienterande ämnen står inför utmaningen att undervisa om ett land vars roll i världen förändrats snabbare än läroböckerna. Språket är en nyckel till landet men både elever och lärare behöver också kunskap om den politiska situationen, samhällsförhållanden och vardagsliv i Kina. Kursen Kina i klassrummet introducerar ett undervisningsperspektiv på Kina inom ramen för kinesiska som modernt språk och samhällsorienterande ämnen. Syftet är att deltagarna ska utveckla sina kunskaper om Kinas kultur och samhällsförhållanden samt förmåga att relatera dessa kunskaper till undervisningen i sina respektive ämnen. Kursen omfattar orientering i Kinas regioner, styrelsesätt, politisk utveckling och den senaste tidens aktuella samhällsfrågor behandling av sakprosatexter, populärvetenskapliga artiklar och aktuella medier ur ett sociopolitiskt och kulturellt perspektiv Kinas ekonomiska, politiska, miljömässiga och kulturella inflytande ur globala perspektiv didaktiska moment och diskussion om hur kunskapen kan tillämpas i klassrummet. Deltagarna ges möjlighet att inom ramen för ett skriftligt slutarbete tillämpa sina kunskaper genom att utveckla och presentera ett didaktiskt projekt för undervisning om Kina och kinesiska. Kursen består av två träffar i Uppsala, fredag eftermiddag lördag, (preliminärt v 35 och v 46). Undervisning och handledning mellan träffarna är nätbaserad. Undervisningsspråket är svenska. HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart augusti 2014 (v 35) Ansökan sker på senast 15 april Begränsat platsantal. Mer information Hanna Sahlberg, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 16

17 Kultur och samhälle i spanskundervisningen 7,5 hp Aspectos socioculturales en la enseñanza de español como lengua extranjera Vt 2014, 25 % Att undervisa i spanska som främmande språk är mycket mer än att lära ut grammatik och hjälpa eleverna att utöka ordförrådet. I den kommunikativa språkundervisningen är inslag om kulturella fenomen och samhälleliga särdrag minst lika viktiga. Kursen behandlar aktuella kulturoch samhällsfrågor i spansktalande länder med fokus på tillämpning i undervisningen. Kursinnehållet inriktas huvudsakligen på samhällsutvecklingen i den spanskspråkiga världen under de senaste åren. Syftet är ge deltagarna en ökad kunskap om samspelet mellan samhälle, språk och kultur samt utveckla idéer om hur detta kan användas för att berika spanskundervisningen. I kursen ingår följande moment språkdidaktiska teorier som behandlar kulturens roll i språkundervisningen sakprosatexter och tidningsartiklar samt diverse audiovisuella material som behandlas ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv kulturell mångfald i den spanskspråkiga världen, varvid diskussion om språkliga, kulturella och sociala skillnader sker med utgångspunkt i begreppen språklig variation och interkulturell kompetens användning av litteratur, film, musik och digital media som verktyg för att introducera omvärldskunskap och kulturella fenomen i spanskundervisningen produktion av egna didaktiska upplägg för att integrera kultur- och samhällsfrågor i den egna undervisningen. Kursen pågår under en termin och består av två fysiska träffar på campus och fem nätbaserade seminarietillfällen. Mellan träffarna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisningsspråket är spanska. VÅRTERMINEN 2014 Kursstart januari 2014 (v 4) Ansökan Sen ansökan kan göras fram till kursstart på Begränsat platsantal. Mer information Juanma Higuera, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 17

18 Att undervisa om Latinamerika idag 7,5 hp América latina en la enseñanza del español Ht 2014, veckoslut, 25 % Undervisning i spanska innefattar, förutom språket, en orientering i det spanskspråkiga kulturområdet, där Latinamerika har en central plats. Kan man tala om Latinamerika som ett enhetligt område? På vilka sätt skiljer sig länderna åt och vad beror det på? Hur påverkas kulturgrupperna i Latinamerika av globaliseringen? Kursen behandlar dessa frågor och sätter dem i relation till undervisningen i spanska som främmande språk. Syftet är att deltagarna under kursen ska nå fördjupad kunskap om Latinamerikas kulturella och sociala mångfald samt utveckla former för att använda denna kunskap i undervisningen. Kursen omfattar språkdidaktiska teorier som behandlar kulturens roll i språkundervisningen behandling av sakprosatexter, tidningsartiklar samt digitalt material ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv litteratur, film, musik och digitala medier som verktyg för att belysa Latinamerikas mångfald i undervisningen globalisering, demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika samt analys och diskussion av dessa områden med utgångspunkt i dokumentärfilmer och aktuella medier. Deltagarna ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom att undersöka, utveckla och presentera arbetsområden som kan användas i spanskundervisningen. Kursen pågår under en termin och består av två fysiska träffar på campus och fem nätbaserade seminarietillfällen. Handledning och kommunikation mellan träffarna är nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisningsspråket är spanska. HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart augusti 2014 (v 35) Ansökan sker på senast 15 april Begränsat platsantal. Mer information Juanma Higuera, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 18

19 Spanska som skolämne teori och praktik 7,5 hp Español como lengua extranjera en la enseñanza reglada Ht 2014, veckoslut, 25 % Spanskan är i dag väl etablerat inom ramen för skolämnet moderna språk. Att undervisa i spanska förutsätter, förutom goda ämneskunskaper och språkfärdighet, en ämnesdidaktisk kompetens som bl a omfattar teorier om språkinlärning, läroplanskunskaper, kännedom om Europarådets referensram för språk, kännedom om aktuell språkdidaktisk forskning och kunskaper om betyg och bedömning. Inte minst ska spanskläraren kunna svara på frågorna Vad, Hur och Varför vad gäller innehåll och arbetssätt för undervisningen. Kursens övergripande mål är att deltagarna utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spanska som skolämne och spanska som främmande språk. Den studerande skall även utveckla en förmåga att koppla språkdidaktiska teorier samt sina befintliga kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i undervisningen. Kursen omfattar centrala språkdidaktiska frågeställningar kring undervisningens innehåll och form i relation till skolans styrdokument och elevers förutsättningar för språkinlärning teoribildning om språkinlärning i allmänhet och om spanska som främmande språk i synnerhet med fokus på tillämpning i undervisning en orientering i Den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS), vilken också relateras till den svenska skolans kurs- och ämnesplaner i moderna språk, framför allt spanska analys och diskussion av olika typer av bedömning och betygssättning granskning av olika typer av läromedel samt utformande av eget material för undervisning i spanska. Kursen pågår under en termin och består av två fysiska träffar på campus och sex nätbaserade seminarier. Handledning och kommunikation mellan träffarna är nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisningsspråket är spanska. HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart augusti 2014 (v 35) Ansökan sker på senast 15 april Begränsat platsantal. Mer information Juanma Higuera, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 19

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2 Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsundervisning Iákovos Demetriádes Europeisk Språkportfolio, verktygslådan för modersmål och svenska som andraspråk 3 ESP och modersmålsundervisningen ESP språkutvecklingsnivåer

Läs mer

Fortbildning. språk, kultur, didaktik, internationalisering. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Fortbildning. språk, kultur, didaktik, internationalisering. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Fortbildning språk, kultur, didaktik, internationalisering 2015 Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Här börjar 2 din nästa resa! kurser, seminarier och utbildningspaket 3 Innehåll

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Svenska för lärare åk 7-9, 60 hp (31-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 60 hp Målgrupp

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

EU:s åtta nyckelkompetenser

EU:s åtta nyckelkompetenser EU:s åtta nyckelkompetenser 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5.

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska

Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska Det svenska exemplet Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska Högskolestudier i skolspråk (I): studiegång Grundkurs (30

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Språk och kultur som integrativa aspekter i språkundervisning på universitetsnivå

Språk och kultur som integrativa aspekter i språkundervisning på universitetsnivå Språk och kultur som integrativa aspekter i språkundervisning på universitetsnivå Laura Álvarez López Per Simfors Ann-Kari Sundberg/IKK, LiU Övergripande mål: Att designa språkutbildning utifrån ett integrerat

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT HAR DET HÄNT NÅGOT? HÄNDER DET NÅGOT? Bengt Landfeldt 2012-11-19 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015

Beskrivning av kurs ht 2015 Beskrivning av kurs ht 2015 2.7.4-2014:1034 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 7-9, 45hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Antal högskolepoäng 45

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLAN KURSBESKRIVNING

FÖRSVARSHÖGSKOLAN KURSBESKRIVNING FÖRSVARSHÖGSKOLAN SPRÅKUTBILDNING VID STABSUTBILDNINGEN (SU 15-16) 2015-06-28 Fastställs: Håkan Jönsson Programchef SU Samråd Annette Nolan C Språksektion MVI/KVA 2015-07-03 Sida 2 (4) 1 Allmänt Syftet

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet Eller: Finns det en framtid för lärarutbildningar i moderna språk? Bakgrund

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Lära matematik med datorn. Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby

Lära matematik med datorn. Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby Lära matematik med datorn Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby Innehåll Varför undervisar jag som jag gör? Lärarens roll i det digitala klassrummet

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme)

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1(8) Växjö universitet Dnr: 908/2002-510 Ekonomihögskolan Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1.1 Beslut om inrättande av

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Symposium 4 oktober 2012 Anniqa Sandell Ring anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se Arash Hassanpour arash.hassanpour@linkoping.se Innehåll En historisk tillbakablick

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax. 044-20 33 03 Utbildningsområde: NA 40%, LU

Läs mer

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A!

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Upprop, registrering och kursstart Upprop sker måndag 1 september kl 08.15 i Lindahlsalen, EBC (Evolutionsbiologiskt centrum) Norbyvägen 18D. Kårlegitimation

Läs mer

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Utbil dning i entr e pren för S örska tock p holm s sko ht 20 lor 12 - vt 2 013 FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Vad är ELIS? Stockholms stad, utbildningsförvaltningen har tillsammans med föreningen FramtidsFrön

Läs mer

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Projektbeskrivning Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier är ett projekt

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer