Fortbildning språk, kultur, didaktik, internationalisering. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortbildning 2014. språk, kultur, didaktik, internationalisering. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering"

Transkript

1 språk, kultur, didaktik, internationalisering 50 år Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

2 Innehåll Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering 50 år...5 Hallå där...6 Examinationscentrum för de franska språktesterna DELF och DALF...8 Skräddarsydda fortbildningsprojekt med fokus på språk, kultur, didaktik och internationalisering...8 EUROPARÅDETS PESTALOZZIPROGRAM Europarådets Pestalozziprogram...9 Språk. världens grej! Språk. Världens grej! en handfull texter om gränslösheten, glädjen, nyttan, vikten POÄNGGIVANDE KURSER Engelska för lärare åk 4 6, 30 hp, (1 30) Irland idag 7,5 hp Franskundervisning att undervisa om Afrika idag 7,5 hp Kina i klassrummet 7,5 hp Kultur och samhälle i spanskundervisningen 7,5 hp Att undervisa om Latinamerika idag 7,5 hp Spanska som skolämne teori och praktik 7,5 hp Att undervisa tyska i en skapande och föränderlig miljö 15 hp Språkdidaktik, förändrat innehåll varierande arbetssätt 7,5 hp Att undervisa modersmål i klassrummet och på distans 7,5 hp Studiehandledning i skolan 7,5 hp Europeiskt projekt En europeisk resursbank för svenska språklärare ECML publications for plurilingual and intercultural education in use (PIU) ett europeiskt projekt Allmän srpåkdidaktik Fokus på språkklassrummet Språk ett verktyg för livet Europeiska språkdagen Språk bygger broar Mångfald Engelska Nya perspektiv på utbildning och utveckling i en föränderlig värld seminarium...34 Nya perspektiv på utbildning och utveckling i en föränderlig värld kurs...35 Kommunikativa arbetssätt i engelska för yngre åldrar Certificate in Advanced English att arbeta mot avancerade färdighetsnivåer i engelska med hjälp av CAE Drama in the English Classroom Språk ett verktyg för livet Tavlan i ramen omvärldskunskap och språk samtidigt Franska Film och bild i franskundervisningen Dans l air du temps Språk, didaktik och kultur på Korsika Méditerranée(s) Kinesiska Kinesiskan flyttar in 汉 语 教 师 一 日 研 习 会 关 于 在 瑞 典 学 校 教 学 境 况 的 学 习 和 讨 论 Spanska Lärare, elever och spanska som modernt språk. Styrkor och svagheter möjligheter och hot Webben i spanskundervisningen sociala medier och digitala verktyg Tyska Att prata tyska med varandra ett seminarium med samtalet i fokus Online i tyskundervisningen Berlins samtida och historiska utveckling som didaktiskt tema i tyskundervisningen Neue Herausforderungen in Bildungspolitik und Bildungspraxis mit dem Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache Forskning och kunskapsproduktion Forskning och kunskapsproduktion Övriga publikationer

3 Formgivning och produktion Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet Fotografer Omslag: Mikael Wallerstedt Inlaga: Fernando Camacho, Staffan Claesson, Daniel Golabiewski, Jean-Pol Grandmont, Annika Nittmar, Mikael Wallerstedt. Tryck Edita Västra Aros AB, 2013 Upplaga ex Tryckt på miljövänligt papper Med reservation för eventuella tryckfel. Fortlöpande uppdateringar sker på

4 50 år Dåtid, samtid och framtid Fortbildningsavdelningen var mellan åren 1969 till 2010 förlagd till Seminariets rektorsbostad, Gula villan. Huset blev ett varumärke, en symbol, för verksamheten och har ofta använts i marknadsföringen. Gula villan och miljön runt den har uppskattats, inte enbart, av dem som arbetat här utan även av våra kursdeltagare, samarbetspartners och andra besökare. Sedan januari 2010 finns Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering i Blåsenhus. Där finns även Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Rektorsutbildningen.

5 Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering 50 år dåtiden, samtiden och framtiden Under 2014 jubilerar Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. 50 år har då passerat sedan starten Ett halvsekel i fortbildningens och internationaliseringens tecken som kommer att uppmärksammas på flera sätt. Bland annat är en jubileumsskrift som skildrar Fortbildningsavdelningens verksamhet, profiler på avdelningen och intressanta skeenden genom decennierna under produktion. Det är alltid intressant att blicka bakåt, men just nu har vi så många intressanta saker på gång att samtiden upptar hela vår uppmärksamhet. Det är nyttiga och intressanta kurser, konferenser och seminarier, nya böcker och olika spännande projekt. Läs mer om vår verksamhet i denna katalog eller besök oss på webben. Framtiden då? Sedan september har vi två nya medarbetare som kommer att bidra till att utveckla avdelningens verksamhet. Juanma Higuera, universitetsadjunkt i spanska som skolämne och spansk språkdidaktik. Juanma kommer närmast från en liknande tjänst på Högskolan Dalarna. Hanna Sahlberg, projektledare med inriktning mot kinesiska som skolämne. Hanna är framförallt känd som Sveriges radios korrespondent i Peking. Du kan läsa mer om våra nya medarbetare på nästa uppslag. Så samtidigt som vi gärna tänker tillbaka på 50 rikt fyllda år så går Fortbildningsavdelningen en spännande framtid till mötes. Hoppas du vill vara med oss! Hans Nytell Fortbildningsledare 5

6 Vi hälsar två nya medarbetare välkomna till Fortbildningsavdelningen HALLÅ DÄR......Juan Manuel Higuera, fil.mag, universitetsadjunkt i spanska som skolämne och spansk språkdidaktik Berätta om din bakgrund. Jag är ursprungligen från Spanien men har bott i Sverige sedan Efter studier i musikvetenskap och spanska utbildade jag mig till lärare med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan. Därefter arbetade jag som lärare i spanska vid en gymnasieskola i Stockholm. Sedan 2010 har jag arbetat som lärarutbildare vid Högskolan Dalarna med särskilt ansvar för ämnet spanska. Jag medverkade även i högskolans utvecklingsarbete av den nya ämneslärarutbildningen. När väcktes ditt intresse för fortbildning? Mina första erfarenheter av fortbildning fick jag vid Högskolan Dalarna. Under ett antal år anordnade jag ämnesdidaktiska nätverksträffar för verksamma lärare och lärarstudenter, där vi diskuterade aktuella ämnesdidaktiska frågor och praxisnära forskning. Jag har arbetat med utveckling av högskolans utbud i spanska inom Lärarlyftet. Vad ser du för utmaningar i ditt nya arbete på Fortbildningsavdelningen? Mina pedagogiska intressen kretsar framför allt kring språkdidaktik och utveckling av kurser som håller god balans mellan teoretiska språkdidaktiska studier och en praxisnära språkundervisning. Ett särskilt utmanande arbetsområde är IKT i språkundervisningen. Språkläraren och språkinläraren kommer ständigt att behöva undersöka, utveckla och systematisera IKT-baserade lösningar för undervisning och lärande. Ytterligare intressanta områden som jag vill utveckla inom ramen för Fortbildningsavdelningens kursutbud är kommunikativ grammatikundervisning, användning av den Gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS), tilllämpad lingvistik och internationalisering. 6

7 ...Hanna Sahlberg, projektledare med inriktning på kinesiska som skolämne Berätta om din bakgrund. Jag har under många år arbetat som journalist med inriktning på Kina grundade jag Sveriges radios kontor i Beijing och arbetade där som korrespondent i fem år. Hur väcktes ditt intresse för Kina? Efter att ha läst franska i högstadiet och gymnasiet längtade jag efter att sträcka mig utanför den europeiska språk- och tankevärlden, och flyttade till provinsen Yunnan i sydvästra Kina. Samtidigt som jag jobbade på ett galleri där lärde jag mig grunderna i mandarin rikskinesiska. Det tog nästan ett år innan jag förstod varför jag inte fattade vad äldre personer sade till mig: de talade lokaldialekten, och i början hörde jag inte skillnaden. Med tiden har jag vant mig vid just den dialekten, lite som Kinas värmländska, och tycker att den är mycket hemtrevlig. Vilka utmaningar ser du i ditt nya arbete på Fortbildningsavdelningen? Eftersom jag själv har haft den stora förmånen att få lära mig kinesiska, hoppas jag kunna bidra till att fler unga i Sverige får chansen. Det är en intressant tidpunkt just nu, när kinesiska ska erbjudas som skolämne till svenska elever, och det behövs en god strategi för att göra det bästa möjliga av vad det innebär, inte minst för framtidens viktiga kontakter med Kina. 7

8 Examinationscentrum för de franska språktesterna DELF och DALF Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering har examinationsbehörighet för de franska språktesterna DELF och DALF. DELF (diplôme d'études en langue française) och DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) är två examina i det franska språket som är godkända av det franska utbildningsdepartementet och även internationellt erkända. De är de mest populära och gångbara språktesterna i franska. DELF/DALF kan jämföras med en Cambridge-examen i engelska eller en DELE-examen i spanska. Fortbildningsavdelningen erbjuder möjlighet till examination två gånger per år, en gång på hösten och en på våren. FAKTA OM DELF/DALF Mer information kontakta Véronique Simon, , Skräddarsydda fortbildningsprojekt med fokus på språk, kultur, didaktik och internationalisering FAKTA OM FORTBILDNINGEN Fortbildningsavdelningen har ett väl utvecklat kontaktnät, stor kompetens och lång erfarenhet av att ordna kompetensutveckling för skolpersonal. Den fortbildning vi erbjuder bygger på aktuell forskning och har som mål att utveckla arbetssätt med reellt kommunikativa och interkulturella perspektiv samt att skapa en verkningsfull språkinlärning. Du som är rektor, skolchef eller lärare är välkommen att vända dig till oss för att diskutera vilken kompetensutveckling ni behöver för att internationaliseringsmålet skall kunna uppnås och för att språkundervisningen skall bli mer verkningsfull. Projekten planeras och utformas tillsammans med er utifrån identifierade behov och i linje med er organisations övergripande strategier för internationaliseringsarbetet. Vi hjälper er att gå från tanke till handling! Mer information kontakta Marita Gareis, , Juanma Higuera, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 8

9 Europarådets Pestalozziprogram The Council of Europe training programme for education professionals Le programme de formation des professionnels de l éducation du Conseil de l Europe Pestalozziprogrammet syftar till att sprida kunskap om Europarådets verksamhet och dess centrala värderingar demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter - inom det europeiska skolväsendet samt att främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan skolpersonal från Europarådets medlemsländer. Detta är av stort värde eftersom skolan, inte bara i Sverige utan i hela Europa, idag mer än någonsin präglas av mångfald i språk och kultur. Programmet riktar sig till lärare, skolledare, lärarutbildare eller läromedelsförfattare och ger möjlighet att utan kostnad delta i fortbildningsaktiviteter anordnade av Europarådet centralt eller i något av Europarådets 47 medlemsländer. Fortbildningsaktiviteterna erbjuds i form av workshops, seminarier (Summer School) eller längre lärarfortbildningsprojekt, alla kring teman med anknytning till något av Europarådets prioriterade områden tex demokratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter undervisning i»hågkomst» i syfte att förhindra brott mot mänskligheten interkulturell kompetens och social integration bilden av»den Andre» i historieundervisning plurilingualism, mångfald, medborgarskap... interkulturell dialog utbildning för romska barn. Dessutom ges möjlighet att efter genomförd utbildning delta i Europarådets digitala diskussionsforum. Där kan deltagare diskutera tankar, idéer och erfarenheter kring skola, undervisning och eventuella framtida samarbeten med kolleger från andra länder. Ansökan om deltagande i dessa fortbildningsaktiviteter skickas till Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, där den behandlas innan den vidarebefordras till Europarådet och arrangerande land. Observera att ansökan skall vara Fortbildningsavdelningen tillhanda tre veckor före det anmälningsdatum som anges för respektive kurs på Europarådets webbplats. Ansökan skrivs på det språk som är arbetsspråk för den sökta kursen. Kursprogram, kost och logi finansieras av arrangerande land och Europarådet. Du själv ordnar och betalar resan till och från kursorten. Efter genomförd utbildning, i samband med att du skrivit en rapport, ersätts dina resekostnader av Europarådet. Information om Pestalozziprogrammet, kursutbudet och anmälningsblanketter kan hämtas antingen på Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering eller på Europarådets webbplats Vill du veta mer? Kontakta Annika Nitmar, Sveriges National Liaison Officer , Workshop i Sverige 2014 Inom ramen för Europarådets Pestalozziprogram anordnar Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering en internationell workshop i Sverige under hösten Mer information publiceras på vår webbplats under våren. 9

10 Språk. Världens grej! en handfull texter om gränslösheten, glädjen, nyttan, vikten Carin Söderberg, universitetsadjunkt, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet Visste du till exempel att man har chans att bli bjuden på kokosmjölk om man kan säga hej på wolof, en viktig affär kan gå i stöpet på grund av bristande interkulturell kompetens, om man inte vet skillnaden på sapin och serpent på franska kan man tro att hunden blir biten av en gran och inte av en orm, till och med ett års tyskstudier med skrala resultat kan vara en framgång i livet, det kan ge en personlig kick att lära sig ett nytt språk? Var kan du läsa mer om allt detta? Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering bad ett antal personer, mer kända och mindre kända, med skilda samhällsfunktioner att i korta texter ge personliga uttryck för betydelsen av att kunna kommunicera på olika språk inte bara engelska med människor i och från andra kulturer. Detta resulterade i Språk. Världens grej! I den har bland andra Renata Chlumska, Dogge Doggelito, Magdalena Forsberg, Alexandra Pascalidou, Bo Pellnäs, Carlos Rojas, Jesper Svartvik, Jörgen Tholin, Ulrika Tornberg skrivit texter om gränslösheten, glädjen, nyttan, vikten av språk. Författarna delar med sig av sina erfarenheter och belyser många olika aspekter av språk, såsom vanliga och ovanliga språk,»stora«språk, minoritetsspråk, turistspråk, fackspråk, modersmål, främmande språk, talspråk, skriftspråk, moderna språk, klassiska språk Boken är avsedd att ge föräldrar och lärare idéer och uppslag för att kunna motivera ungdomar att läsa språk och fortsätta med ännu fler språk eller fördjupade språkstudier. Bakgrunden är inte endast att vi på Fortbildningsavdelningen tycker att det är viktigt och roligt med språk, utan även att vidgade och djupare språkstudier svarar mot ett beslut som Europeiska unionens medlemsländer fattade Man bestämde att gemensamt följa Europaparlamentets rekommendation att verka för att alla medborgare skall uppnå åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. En nyckelkompetens förklaras som den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. 10

11 De åtta nyckelkompetenserna är: 1. Kommunikation på modersmålet 2. Kommunikation på främmande språk 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 4. Digital kompetens 5. Lära att lära 6. Social och medborgerlig kompetens 7. Initiativförmåga och företagaranda 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer Alla åtta anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Som man kan se, överlappar och kompletterar de varandra. För språklärarna är det främst kompetens nummer två som är intressant. EU har till och med ännu tydligare preciserat att alla medborgare bör kunna kommunicera på två språk förutom sitt modersmål. Hur följer Sverige dessa rekommendationer? Alla elever i svensk skola har möjlighet att i grundskolan läsa ett språk förutom engelska. Så tillvida följs EU:s målsättning. På papperet ser det alltså»det vore ju enkelt och praktiskt om all klokskap fanns tillgänglig på svenska och engelska. Men så är inte fallet«sigbrit Franke bra ut, men i verkligheten haltar det. Det finns nämligen, som alla vet, en möjlighet för elever att redan från början välja förstärkt engelska och/eller svenska, dessutom kan de under grundskoletiden»hoppa av«sitt moderna språk. Hur många elever rör det sig om? Skolverkets statistik visar att endast ca 60 % av eleverna har fullföljt sina studier i ett modernt språk när de lämnar grundskolan. Vad beror detta på? Det finns säkert många olika faktorer som spelar in: en allmänt utbredd uppfattning är att det räcker med engelska, att undervisningen inte känns stimulerande, att det är mindre arbetsamt med svenska/engelska, att skolledningen eller kanske till och med språklärarna själva inte uppmuntrar tillräckligt mycket, att elever undrar vad det ska vara bra för Språk. Världens grej! vill visa språkens gränslöshet, glädje, nytta och vikt och vara en hjälp att komma närmare den målsättning Sverige har valt att verka för. Du kan beställa Språk. Världens grej! på vår webbplats Boken är kostnadsfri. olof jobbar i palmer olof och dogge Foto: Alvaro León 11

12 Poänggivande kurser 12

13 Engelska för lärare åk 4 6, 30 hp, (1 30) Ingår i Lärarlyftet II Vt 2014 respektive Ht 2014, 50 % Många av dagens åringar hör, läser och kommunicerar dagligen på engelska. Även om kunskaperna varierar så kan man ofta räkna med att barn i åk 4 6 redan har passerat den första nybörjarnivån, och många är redo för nya utmaningar. Det ställs därför krav på lärarna som undervisar dessa åldrar att kunna skapa en inspirerande, kreativ och varierad engelskundervisning som möjliggör progression för alla elever. I de nya kursplanerna i Lgr11, preciseras ett centralt innehåll, kunskapskrav och betygssteg för åk 6, vilket förutsätter att lärarna har kunskap och förmåga att inte bara undervisa, utan även bedöma och betygsätta eleverna i åk 6. Denna kurs, som är behörighetsgivande, syftar till att ge lärare i grundskolans åk 4 6 en ämnesdidaktisk grund för att kunna undervisa och bedöma ämnet engelska enligt Lgr11. I kursen varvas ämnesteori och språkdidaktik med en mängd praktiska övningar och utveckling av varierande kommunikativa arbetssätt. Kursdeltagarna fördjupar samtidigt sina egna färdigheter i engelskt tal och skrift, för att bli säkrare i rollen som engelsklärare. Exempel på områden som behandlas under kursen utveckling av de språkliga färdigheterna förstå, tala, interagera, läsa och skriva språkteori och språkdidaktik bedömning och betygsättning engelska för yngre åldrar i ett internationellt och mångkulturellt perspektiv Europeisk språkportfolio. Kursen bedrivs som modifierad distanskurs på halvfart. VÅRTERMINEN 2014 HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart januari 2014 (v 4) * Ansökan sker på Mer information Maria Allström, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Kursstart augusti 2014 (v 34) * Ansökan sker på Mer information Maria Allström, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, * Kursen erbjuds vår- respektive höstterminen 2014 under förutsättning att den upphandlas av Skolverket. 13

14 Irland idag 7,5 hp samhälle, kultur och ny litteratur Ht 2014, veckoslut, 25 % Det irländska samhället har genomgått dramatiska förändringar under det senaste århundradet, sett ur såväl politisk, religiös, ekonomisk som kulturell synvinkel. Det keltiska arvet, katolicismen, sekler av engelskt förtryck, svält och fattigdom har påverkat den irländska folksjälen. Sedan Irlands inträde i EU har landet utvecklats till en välfärdsstat, men 1990-talets ekonomiska uppgång»the Celtic Tiger«har följts av en djup ekonomisk kris, som drabbat Irland mycket hårt. Hur skall Irland fortsätta att utvecklas? Vilken plats kommer landet att ha i framtidens Europa? Irland idag behandlar kultur- och samhällsfrågor i republiken Irland med fokus på samhällsutvecklingen de senaste decennierna. En historisk bakgrund till konflikten och fredsprocessen i Nordirland ingår också i kursen. Innehållet presenteras i form av föredrag, bilder, artiklar, nyskriven skönlitteratur, musik och film. Dagens irländska litteratur bygger på en rik berättartradition, som vuxit sig stark under århundraden. I kursen presenteras en rad aktuella författarskap och vi studerar hur den irländska samhällsutvecklingen speglas genom ett antal skönlitterära verk. Deltagarna ges möjlighet att utveckla och presentera egna aktiviteter för att integrera kultur, litteratur och samhällsfrågor i engelskundervisningen. Kursspråket är engelska. Kursen pågår under en termin och består av två obligatoriska träffar i Uppsala: veckosluten 6 7 september och 6 7 december. För den som har möjlighet erbjuder vi en litterär resa till Irland, med möten med ett par av de lästa författarna. Resan är frivillig och bekostas av deltagaren. HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart augusti 2014 (v 36) Ansökan sker på senast 15 april Mer information Maria Allström, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 14

15 Franskundervisning att undervisa om Afrika idag 7,5 hp Ht 2014, veckoslut, 25 % De senaste åren har världens blickar i allt högre grad vänts mot Afrika. Inte minst i samband med den så kallade Arabiska våren. Med ökad uppmärksamhet följer även intresset för Afrikas snabba utveckling samt för dess politiska, sociologiska och kulturella mångfald. Franska är ett av Afrikas stora språk. Det talas i 31 länder av ca 115 miljoner invånare. Hur utvecklas de fransktalande länderna i Afrika idag? Hur ser förhållandet ut dessa länder emellan? och hur är relationen till övriga Afrika och till den forna kolonialmakten Frankrike? Kursen Att undervisa om Afrika idag vänder sig främst till lärare i franska i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Den behandlar aktuella kultur- och samhällsfrågor i fransktalande länder i Afrika med fokus på dess tillämpning i undervisningen. Genom föreläsningar, studiebesök samt delvis digitalt autentiskt material (fack- och skönlitteratur, media, musik, konst, film, dans) erbjuds deltagarna en fördjupad inblick i dessa länder. Deltagarna ges möjlighet att HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart augusti 2014 (v 35) Ansökan sker på senast 15 april Mer information Véronique Simon, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, undersöka, utveckla och presentera egna aktiviteter och projekt för att integrera kultur- och samhällsfrågor med ett Afrikanskt perspektiv, i sin franskundervisning. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna identifiera och beskriva kulturella och samhälleliga särdrag i franskspråkiga länders undervisning om Afrika analysera och jämföra nutida kulturella och politiska fenomen i olika franskspråkiga afrikanska länder tillämpa sina kunskaper om franskspråkiga länder i Afrika i sin franskundervisning. Kursen ges i samarbete med Nordiska Afrikainstitutet och pågår under en termin. Den består av tre träffar i Uppsala (lördagar), litteraturläsning och ett individuellt undervisningsmetodiskt utvecklingsprojekt. Mellan campusträffarna är handledning, undervisning och diskussioner nätbaserade. Kursen ges på franska. Perspektiv på genus och hållbar utveckling integreras i kursen. 15

16 Kina i klassrummet 7,5 hp Ht 2014, veckoslut, 25 % Såväl språklärare i kinesiska som de som undervisar i samhällsorienterande ämnen står inför utmaningen att undervisa om ett land vars roll i världen förändrats snabbare än läroböckerna. Språket är en nyckel till landet men både elever och lärare behöver också kunskap om den politiska situationen, samhällsförhållanden och vardagsliv i Kina. Kursen Kina i klassrummet introducerar ett undervisningsperspektiv på Kina inom ramen för kinesiska som modernt språk och samhällsorienterande ämnen. Syftet är att deltagarna ska utveckla sina kunskaper om Kinas kultur och samhällsförhållanden samt förmåga att relatera dessa kunskaper till undervisningen i sina respektive ämnen. Kursen omfattar orientering i Kinas regioner, styrelsesätt, politisk utveckling och den senaste tidens aktuella samhällsfrågor behandling av sakprosatexter, populärvetenskapliga artiklar och aktuella medier ur ett sociopolitiskt och kulturellt perspektiv Kinas ekonomiska, politiska, miljömässiga och kulturella inflytande ur globala perspektiv didaktiska moment och diskussion om hur kunskapen kan tillämpas i klassrummet. Deltagarna ges möjlighet att inom ramen för ett skriftligt slutarbete tillämpa sina kunskaper genom att utveckla och presentera ett didaktiskt projekt för undervisning om Kina och kinesiska. Kursen består av två träffar i Uppsala, fredag eftermiddag lördag, (preliminärt v 35 och v 46). Undervisning och handledning mellan träffarna är nätbaserad. Undervisningsspråket är svenska. HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart augusti 2014 (v 35) Ansökan sker på senast 15 april Begränsat platsantal. Mer information Hanna Sahlberg, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 16

17 Kultur och samhälle i spanskundervisningen 7,5 hp Aspectos socioculturales en la enseñanza de español como lengua extranjera Vt 2014, 25 % Att undervisa i spanska som främmande språk är mycket mer än att lära ut grammatik och hjälpa eleverna att utöka ordförrådet. I den kommunikativa språkundervisningen är inslag om kulturella fenomen och samhälleliga särdrag minst lika viktiga. Kursen behandlar aktuella kulturoch samhällsfrågor i spansktalande länder med fokus på tillämpning i undervisningen. Kursinnehållet inriktas huvudsakligen på samhällsutvecklingen i den spanskspråkiga världen under de senaste åren. Syftet är ge deltagarna en ökad kunskap om samspelet mellan samhälle, språk och kultur samt utveckla idéer om hur detta kan användas för att berika spanskundervisningen. I kursen ingår följande moment språkdidaktiska teorier som behandlar kulturens roll i språkundervisningen sakprosatexter och tidningsartiklar samt diverse audiovisuella material som behandlas ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv kulturell mångfald i den spanskspråkiga världen, varvid diskussion om språkliga, kulturella och sociala skillnader sker med utgångspunkt i begreppen språklig variation och interkulturell kompetens användning av litteratur, film, musik och digital media som verktyg för att introducera omvärldskunskap och kulturella fenomen i spanskundervisningen produktion av egna didaktiska upplägg för att integrera kultur- och samhällsfrågor i den egna undervisningen. Kursen pågår under en termin och består av två fysiska träffar på campus och fem nätbaserade seminarietillfällen. Mellan träffarna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisningsspråket är spanska. VÅRTERMINEN 2014 Kursstart januari 2014 (v 4) Ansökan Sen ansökan kan göras fram till kursstart på Begränsat platsantal. Mer information Juanma Higuera, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 17

18 Att undervisa om Latinamerika idag 7,5 hp América latina en la enseñanza del español Ht 2014, veckoslut, 25 % Undervisning i spanska innefattar, förutom språket, en orientering i det spanskspråkiga kulturområdet, där Latinamerika har en central plats. Kan man tala om Latinamerika som ett enhetligt område? På vilka sätt skiljer sig länderna åt och vad beror det på? Hur påverkas kulturgrupperna i Latinamerika av globaliseringen? Kursen behandlar dessa frågor och sätter dem i relation till undervisningen i spanska som främmande språk. Syftet är att deltagarna under kursen ska nå fördjupad kunskap om Latinamerikas kulturella och sociala mångfald samt utveckla former för att använda denna kunskap i undervisningen. Kursen omfattar språkdidaktiska teorier som behandlar kulturens roll i språkundervisningen behandling av sakprosatexter, tidningsartiklar samt digitalt material ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv litteratur, film, musik och digitala medier som verktyg för att belysa Latinamerikas mångfald i undervisningen globalisering, demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika samt analys och diskussion av dessa områden med utgångspunkt i dokumentärfilmer och aktuella medier. Deltagarna ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom att undersöka, utveckla och presentera arbetsområden som kan användas i spanskundervisningen. Kursen pågår under en termin och består av två fysiska träffar på campus och fem nätbaserade seminarietillfällen. Handledning och kommunikation mellan träffarna är nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisningsspråket är spanska. HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart augusti 2014 (v 35) Ansökan sker på senast 15 april Begränsat platsantal. Mer information Juanma Higuera, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 18

19 Spanska som skolämne teori och praktik 7,5 hp Español como lengua extranjera en la enseñanza reglada Ht 2014, veckoslut, 25 % Spanskan är i dag väl etablerat inom ramen för skolämnet moderna språk. Att undervisa i spanska förutsätter, förutom goda ämneskunskaper och språkfärdighet, en ämnesdidaktisk kompetens som bl a omfattar teorier om språkinlärning, läroplanskunskaper, kännedom om Europarådets referensram för språk, kännedom om aktuell språkdidaktisk forskning och kunskaper om betyg och bedömning. Inte minst ska spanskläraren kunna svara på frågorna Vad, Hur och Varför vad gäller innehåll och arbetssätt för undervisningen. Kursens övergripande mål är att deltagarna utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spanska som skolämne och spanska som främmande språk. Den studerande skall även utveckla en förmåga att koppla språkdidaktiska teorier samt sina befintliga kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i undervisningen. Kursen omfattar centrala språkdidaktiska frågeställningar kring undervisningens innehåll och form i relation till skolans styrdokument och elevers förutsättningar för språkinlärning teoribildning om språkinlärning i allmänhet och om spanska som främmande språk i synnerhet med fokus på tillämpning i undervisning en orientering i Den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS), vilken också relateras till den svenska skolans kurs- och ämnesplaner i moderna språk, framför allt spanska analys och diskussion av olika typer av bedömning och betygssättning granskning av olika typer av läromedel samt utformande av eget material för undervisning i spanska. Kursen pågår under en termin och består av två fysiska träffar på campus och sex nätbaserade seminarier. Handledning och kommunikation mellan träffarna är nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisningsspråket är spanska. HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart augusti 2014 (v 35) Ansökan sker på senast 15 april Begränsat platsantal. Mer information Juanma Higuera, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 19

Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering

Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Formgivning och produktion Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering,

Läs mer

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer!

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Nummer 3 4 2010 I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Ordföranden har ordet Ett bra distansutbildningsår Ordförande: Ulf Sandström

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

Film, språk och hur man sår ett intressefrö

Film, språk och hur man sår ett intressefrö LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Film, språk och hur man sår ett intressefrö - En intervjustudie om film som ett didaktiskt verktyg i spanskundervisningen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 12 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från förskola, grundskola och gymnasieskola 2004 2 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen En undersökning av spår efter lärares kompetensutveckling i studiecirkeln Stärk språket Stärk lärandet. Anna Norlin Persson Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning

All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning Redaktörer: Åsa Cornelius och Gunlög Bredänge Design och omslag: Eva Spångberg Tryckt hos ett klimatneutralt företag Edita, Västerås 2011

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 VÄLKOMMEN TILL VÅRT TREDJE UTBILDNINGSFORUM! Ängelholms kommun profilerar sig som Kunskapsstaden 2020. Intentionen är att alla led i våra verksamheter ska genomsyras av

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Entreprenörskap i skolans tidiga år

Entreprenörskap i skolans tidiga år Entreprenörskap i skolans tidiga år - en intervjustudie bland lärare Ann Hanson Evelina Jönsson Examensarbete 15 hp inom Lärande Lärarutbildningen Höstterminen 2008 Handledare Åsa Hirsh Examinator Mikael

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

LIV OCH LÄRANDE I GYMNASIESKOLAN

LIV OCH LÄRANDE I GYMNASIESKOLAN LIV OCH LÄRANDE I GYMNASIESKOLAN En studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program Martin Hugo School of Education and Communication Jönköping University

Läs mer

ÄR SVENSKAN NÖDVÄNDIG FÖR ATT LÄRA UT ETT FRÄMMANDE SPRÅK?

ÄR SVENSKAN NÖDVÄNDIG FÖR ATT LÄRA UT ETT FRÄMMANDE SPRÅK? KANDIDATUPPSATS PEDAGOGIK FÖRDJUPNING, 15 POÄNG vid INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2009 ÄR SVENSKAN NÖDVÄNDIG FÖR ATT LÄRA UT ETT FRÄMMANDE SPRÅK? Dagmar Dindová Claudia Andersson SAMMANFATTNING Arbetets

Läs mer

!"#$%&''(%$)) *+,+$&")-(.'/$/01)+)"2%&%#$3+"40+0,)(56)1-("&) 7889):)78;;) Dnr LnU 2010/2354. Dnr KK 2005/0321

!#$%&''(%$)) *+,+$&)-(.'/$/01)+)2%&%#$3+40+0,)(56)1-(&) 7889):)78;;) Dnr LnU 2010/2354. Dnr KK 2005/0321 Dnr LnU 2010/2354 Dnr KK 2005/0321!"#$%&''(%$)) *+,+$&")-(.'/$/01)+)"2%&%#$3+"40+0,)(56)1-("&) 7889):)78;;)!""#$%&%'()")#&)**%+#,-++./+-0)'$-")")"1#2*)3-+4)#5)3+-$3%#674$38*%#89:## ;;%&.$&,&04/$)&=)1"#$%&''(%$/0)

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre.

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. Malmö högskola Lärande och samhälle Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. ipad in math education

Läs mer

Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6

Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6 Malmö Högskola Lärande och samhälle Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6 Seven teachers views on the tablet in grades 4-6 Sandra Blad Dafina

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer