Fortbildning språk, kultur, didaktik, internationalisering. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortbildning 2014. språk, kultur, didaktik, internationalisering. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering"

Transkript

1 språk, kultur, didaktik, internationalisering 50 år Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

2 Innehåll Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering 50 år...5 Hallå där...6 Examinationscentrum för de franska språktesterna DELF och DALF...8 Skräddarsydda fortbildningsprojekt med fokus på språk, kultur, didaktik och internationalisering...8 EUROPARÅDETS PESTALOZZIPROGRAM Europarådets Pestalozziprogram...9 Språk. världens grej! Språk. Världens grej! en handfull texter om gränslösheten, glädjen, nyttan, vikten POÄNGGIVANDE KURSER Engelska för lärare åk 4 6, 30 hp, (1 30) Irland idag 7,5 hp Franskundervisning att undervisa om Afrika idag 7,5 hp Kina i klassrummet 7,5 hp Kultur och samhälle i spanskundervisningen 7,5 hp Att undervisa om Latinamerika idag 7,5 hp Spanska som skolämne teori och praktik 7,5 hp Att undervisa tyska i en skapande och föränderlig miljö 15 hp Språkdidaktik, förändrat innehåll varierande arbetssätt 7,5 hp Att undervisa modersmål i klassrummet och på distans 7,5 hp Studiehandledning i skolan 7,5 hp Europeiskt projekt En europeisk resursbank för svenska språklärare ECML publications for plurilingual and intercultural education in use (PIU) ett europeiskt projekt Allmän srpåkdidaktik Fokus på språkklassrummet Språk ett verktyg för livet Europeiska språkdagen Språk bygger broar Mångfald Engelska Nya perspektiv på utbildning och utveckling i en föränderlig värld seminarium...34 Nya perspektiv på utbildning och utveckling i en föränderlig värld kurs...35 Kommunikativa arbetssätt i engelska för yngre åldrar Certificate in Advanced English att arbeta mot avancerade färdighetsnivåer i engelska med hjälp av CAE Drama in the English Classroom Språk ett verktyg för livet Tavlan i ramen omvärldskunskap och språk samtidigt Franska Film och bild i franskundervisningen Dans l air du temps Språk, didaktik och kultur på Korsika Méditerranée(s) Kinesiska Kinesiskan flyttar in 汉 语 教 师 一 日 研 习 会 关 于 在 瑞 典 学 校 教 学 境 况 的 学 习 和 讨 论 Spanska Lärare, elever och spanska som modernt språk. Styrkor och svagheter möjligheter och hot Webben i spanskundervisningen sociala medier och digitala verktyg Tyska Att prata tyska med varandra ett seminarium med samtalet i fokus Online i tyskundervisningen Berlins samtida och historiska utveckling som didaktiskt tema i tyskundervisningen Neue Herausforderungen in Bildungspolitik und Bildungspraxis mit dem Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache Forskning och kunskapsproduktion Forskning och kunskapsproduktion Övriga publikationer

3 Formgivning och produktion Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet Fotografer Omslag: Mikael Wallerstedt Inlaga: Fernando Camacho, Staffan Claesson, Daniel Golabiewski, Jean-Pol Grandmont, Annika Nittmar, Mikael Wallerstedt. Tryck Edita Västra Aros AB, 2013 Upplaga ex Tryckt på miljövänligt papper Med reservation för eventuella tryckfel. Fortlöpande uppdateringar sker på

4 50 år Dåtid, samtid och framtid Fortbildningsavdelningen var mellan åren 1969 till 2010 förlagd till Seminariets rektorsbostad, Gula villan. Huset blev ett varumärke, en symbol, för verksamheten och har ofta använts i marknadsföringen. Gula villan och miljön runt den har uppskattats, inte enbart, av dem som arbetat här utan även av våra kursdeltagare, samarbetspartners och andra besökare. Sedan januari 2010 finns Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering i Blåsenhus. Där finns även Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Rektorsutbildningen.

5 Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering 50 år dåtiden, samtiden och framtiden Under 2014 jubilerar Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. 50 år har då passerat sedan starten Ett halvsekel i fortbildningens och internationaliseringens tecken som kommer att uppmärksammas på flera sätt. Bland annat är en jubileumsskrift som skildrar Fortbildningsavdelningens verksamhet, profiler på avdelningen och intressanta skeenden genom decennierna under produktion. Det är alltid intressant att blicka bakåt, men just nu har vi så många intressanta saker på gång att samtiden upptar hela vår uppmärksamhet. Det är nyttiga och intressanta kurser, konferenser och seminarier, nya böcker och olika spännande projekt. Läs mer om vår verksamhet i denna katalog eller besök oss på webben. Framtiden då? Sedan september har vi två nya medarbetare som kommer att bidra till att utveckla avdelningens verksamhet. Juanma Higuera, universitetsadjunkt i spanska som skolämne och spansk språkdidaktik. Juanma kommer närmast från en liknande tjänst på Högskolan Dalarna. Hanna Sahlberg, projektledare med inriktning mot kinesiska som skolämne. Hanna är framförallt känd som Sveriges radios korrespondent i Peking. Du kan läsa mer om våra nya medarbetare på nästa uppslag. Så samtidigt som vi gärna tänker tillbaka på 50 rikt fyllda år så går Fortbildningsavdelningen en spännande framtid till mötes. Hoppas du vill vara med oss! Hans Nytell Fortbildningsledare 5

6 Vi hälsar två nya medarbetare välkomna till Fortbildningsavdelningen HALLÅ DÄR......Juan Manuel Higuera, fil.mag, universitetsadjunkt i spanska som skolämne och spansk språkdidaktik Berätta om din bakgrund. Jag är ursprungligen från Spanien men har bott i Sverige sedan Efter studier i musikvetenskap och spanska utbildade jag mig till lärare med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan. Därefter arbetade jag som lärare i spanska vid en gymnasieskola i Stockholm. Sedan 2010 har jag arbetat som lärarutbildare vid Högskolan Dalarna med särskilt ansvar för ämnet spanska. Jag medverkade även i högskolans utvecklingsarbete av den nya ämneslärarutbildningen. När väcktes ditt intresse för fortbildning? Mina första erfarenheter av fortbildning fick jag vid Högskolan Dalarna. Under ett antal år anordnade jag ämnesdidaktiska nätverksträffar för verksamma lärare och lärarstudenter, där vi diskuterade aktuella ämnesdidaktiska frågor och praxisnära forskning. Jag har arbetat med utveckling av högskolans utbud i spanska inom Lärarlyftet. Vad ser du för utmaningar i ditt nya arbete på Fortbildningsavdelningen? Mina pedagogiska intressen kretsar framför allt kring språkdidaktik och utveckling av kurser som håller god balans mellan teoretiska språkdidaktiska studier och en praxisnära språkundervisning. Ett särskilt utmanande arbetsområde är IKT i språkundervisningen. Språkläraren och språkinläraren kommer ständigt att behöva undersöka, utveckla och systematisera IKT-baserade lösningar för undervisning och lärande. Ytterligare intressanta områden som jag vill utveckla inom ramen för Fortbildningsavdelningens kursutbud är kommunikativ grammatikundervisning, användning av den Gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS), tilllämpad lingvistik och internationalisering. 6

7 ...Hanna Sahlberg, projektledare med inriktning på kinesiska som skolämne Berätta om din bakgrund. Jag har under många år arbetat som journalist med inriktning på Kina grundade jag Sveriges radios kontor i Beijing och arbetade där som korrespondent i fem år. Hur väcktes ditt intresse för Kina? Efter att ha läst franska i högstadiet och gymnasiet längtade jag efter att sträcka mig utanför den europeiska språk- och tankevärlden, och flyttade till provinsen Yunnan i sydvästra Kina. Samtidigt som jag jobbade på ett galleri där lärde jag mig grunderna i mandarin rikskinesiska. Det tog nästan ett år innan jag förstod varför jag inte fattade vad äldre personer sade till mig: de talade lokaldialekten, och i början hörde jag inte skillnaden. Med tiden har jag vant mig vid just den dialekten, lite som Kinas värmländska, och tycker att den är mycket hemtrevlig. Vilka utmaningar ser du i ditt nya arbete på Fortbildningsavdelningen? Eftersom jag själv har haft den stora förmånen att få lära mig kinesiska, hoppas jag kunna bidra till att fler unga i Sverige får chansen. Det är en intressant tidpunkt just nu, när kinesiska ska erbjudas som skolämne till svenska elever, och det behövs en god strategi för att göra det bästa möjliga av vad det innebär, inte minst för framtidens viktiga kontakter med Kina. 7

8 Examinationscentrum för de franska språktesterna DELF och DALF Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering har examinationsbehörighet för de franska språktesterna DELF och DALF. DELF (diplôme d'études en langue française) och DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) är två examina i det franska språket som är godkända av det franska utbildningsdepartementet och även internationellt erkända. De är de mest populära och gångbara språktesterna i franska. DELF/DALF kan jämföras med en Cambridge-examen i engelska eller en DELE-examen i spanska. Fortbildningsavdelningen erbjuder möjlighet till examination två gånger per år, en gång på hösten och en på våren. FAKTA OM DELF/DALF Mer information kontakta Véronique Simon, , Skräddarsydda fortbildningsprojekt med fokus på språk, kultur, didaktik och internationalisering FAKTA OM FORTBILDNINGEN Fortbildningsavdelningen har ett väl utvecklat kontaktnät, stor kompetens och lång erfarenhet av att ordna kompetensutveckling för skolpersonal. Den fortbildning vi erbjuder bygger på aktuell forskning och har som mål att utveckla arbetssätt med reellt kommunikativa och interkulturella perspektiv samt att skapa en verkningsfull språkinlärning. Du som är rektor, skolchef eller lärare är välkommen att vända dig till oss för att diskutera vilken kompetensutveckling ni behöver för att internationaliseringsmålet skall kunna uppnås och för att språkundervisningen skall bli mer verkningsfull. Projekten planeras och utformas tillsammans med er utifrån identifierade behov och i linje med er organisations övergripande strategier för internationaliseringsarbetet. Vi hjälper er att gå från tanke till handling! Mer information kontakta Marita Gareis, , Juanma Higuera, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 8

9 Europarådets Pestalozziprogram The Council of Europe training programme for education professionals Le programme de formation des professionnels de l éducation du Conseil de l Europe Pestalozziprogrammet syftar till att sprida kunskap om Europarådets verksamhet och dess centrala värderingar demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter - inom det europeiska skolväsendet samt att främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan skolpersonal från Europarådets medlemsländer. Detta är av stort värde eftersom skolan, inte bara i Sverige utan i hela Europa, idag mer än någonsin präglas av mångfald i språk och kultur. Programmet riktar sig till lärare, skolledare, lärarutbildare eller läromedelsförfattare och ger möjlighet att utan kostnad delta i fortbildningsaktiviteter anordnade av Europarådet centralt eller i något av Europarådets 47 medlemsländer. Fortbildningsaktiviteterna erbjuds i form av workshops, seminarier (Summer School) eller längre lärarfortbildningsprojekt, alla kring teman med anknytning till något av Europarådets prioriterade områden tex demokratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter undervisning i»hågkomst» i syfte att förhindra brott mot mänskligheten interkulturell kompetens och social integration bilden av»den Andre» i historieundervisning plurilingualism, mångfald, medborgarskap... interkulturell dialog utbildning för romska barn. Dessutom ges möjlighet att efter genomförd utbildning delta i Europarådets digitala diskussionsforum. Där kan deltagare diskutera tankar, idéer och erfarenheter kring skola, undervisning och eventuella framtida samarbeten med kolleger från andra länder. Ansökan om deltagande i dessa fortbildningsaktiviteter skickas till Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, där den behandlas innan den vidarebefordras till Europarådet och arrangerande land. Observera att ansökan skall vara Fortbildningsavdelningen tillhanda tre veckor före det anmälningsdatum som anges för respektive kurs på Europarådets webbplats. Ansökan skrivs på det språk som är arbetsspråk för den sökta kursen. Kursprogram, kost och logi finansieras av arrangerande land och Europarådet. Du själv ordnar och betalar resan till och från kursorten. Efter genomförd utbildning, i samband med att du skrivit en rapport, ersätts dina resekostnader av Europarådet. Information om Pestalozziprogrammet, kursutbudet och anmälningsblanketter kan hämtas antingen på Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering eller på Europarådets webbplats Vill du veta mer? Kontakta Annika Nitmar, Sveriges National Liaison Officer , Workshop i Sverige 2014 Inom ramen för Europarådets Pestalozziprogram anordnar Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering en internationell workshop i Sverige under hösten Mer information publiceras på vår webbplats under våren. 9

10 Språk. Världens grej! en handfull texter om gränslösheten, glädjen, nyttan, vikten Carin Söderberg, universitetsadjunkt, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet Visste du till exempel att man har chans att bli bjuden på kokosmjölk om man kan säga hej på wolof, en viktig affär kan gå i stöpet på grund av bristande interkulturell kompetens, om man inte vet skillnaden på sapin och serpent på franska kan man tro att hunden blir biten av en gran och inte av en orm, till och med ett års tyskstudier med skrala resultat kan vara en framgång i livet, det kan ge en personlig kick att lära sig ett nytt språk? Var kan du läsa mer om allt detta? Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering bad ett antal personer, mer kända och mindre kända, med skilda samhällsfunktioner att i korta texter ge personliga uttryck för betydelsen av att kunna kommunicera på olika språk inte bara engelska med människor i och från andra kulturer. Detta resulterade i Språk. Världens grej! I den har bland andra Renata Chlumska, Dogge Doggelito, Magdalena Forsberg, Alexandra Pascalidou, Bo Pellnäs, Carlos Rojas, Jesper Svartvik, Jörgen Tholin, Ulrika Tornberg skrivit texter om gränslösheten, glädjen, nyttan, vikten av språk. Författarna delar med sig av sina erfarenheter och belyser många olika aspekter av språk, såsom vanliga och ovanliga språk,»stora«språk, minoritetsspråk, turistspråk, fackspråk, modersmål, främmande språk, talspråk, skriftspråk, moderna språk, klassiska språk Boken är avsedd att ge föräldrar och lärare idéer och uppslag för att kunna motivera ungdomar att läsa språk och fortsätta med ännu fler språk eller fördjupade språkstudier. Bakgrunden är inte endast att vi på Fortbildningsavdelningen tycker att det är viktigt och roligt med språk, utan även att vidgade och djupare språkstudier svarar mot ett beslut som Europeiska unionens medlemsländer fattade Man bestämde att gemensamt följa Europaparlamentets rekommendation att verka för att alla medborgare skall uppnå åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. En nyckelkompetens förklaras som den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. 10

11 De åtta nyckelkompetenserna är: 1. Kommunikation på modersmålet 2. Kommunikation på främmande språk 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 4. Digital kompetens 5. Lära att lära 6. Social och medborgerlig kompetens 7. Initiativförmåga och företagaranda 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer Alla åtta anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Som man kan se, överlappar och kompletterar de varandra. För språklärarna är det främst kompetens nummer två som är intressant. EU har till och med ännu tydligare preciserat att alla medborgare bör kunna kommunicera på två språk förutom sitt modersmål. Hur följer Sverige dessa rekommendationer? Alla elever i svensk skola har möjlighet att i grundskolan läsa ett språk förutom engelska. Så tillvida följs EU:s målsättning. På papperet ser det alltså»det vore ju enkelt och praktiskt om all klokskap fanns tillgänglig på svenska och engelska. Men så är inte fallet«sigbrit Franke bra ut, men i verkligheten haltar det. Det finns nämligen, som alla vet, en möjlighet för elever att redan från början välja förstärkt engelska och/eller svenska, dessutom kan de under grundskoletiden»hoppa av«sitt moderna språk. Hur många elever rör det sig om? Skolverkets statistik visar att endast ca 60 % av eleverna har fullföljt sina studier i ett modernt språk när de lämnar grundskolan. Vad beror detta på? Det finns säkert många olika faktorer som spelar in: en allmänt utbredd uppfattning är att det räcker med engelska, att undervisningen inte känns stimulerande, att det är mindre arbetsamt med svenska/engelska, att skolledningen eller kanske till och med språklärarna själva inte uppmuntrar tillräckligt mycket, att elever undrar vad det ska vara bra för Språk. Världens grej! vill visa språkens gränslöshet, glädje, nytta och vikt och vara en hjälp att komma närmare den målsättning Sverige har valt att verka för. Du kan beställa Språk. Världens grej! på vår webbplats Boken är kostnadsfri. olof jobbar i palmer olof och dogge Foto: Alvaro León 11

12 Poänggivande kurser 12

13 Engelska för lärare åk 4 6, 30 hp, (1 30) Ingår i Lärarlyftet II Vt 2014 respektive Ht 2014, 50 % Många av dagens åringar hör, läser och kommunicerar dagligen på engelska. Även om kunskaperna varierar så kan man ofta räkna med att barn i åk 4 6 redan har passerat den första nybörjarnivån, och många är redo för nya utmaningar. Det ställs därför krav på lärarna som undervisar dessa åldrar att kunna skapa en inspirerande, kreativ och varierad engelskundervisning som möjliggör progression för alla elever. I de nya kursplanerna i Lgr11, preciseras ett centralt innehåll, kunskapskrav och betygssteg för åk 6, vilket förutsätter att lärarna har kunskap och förmåga att inte bara undervisa, utan även bedöma och betygsätta eleverna i åk 6. Denna kurs, som är behörighetsgivande, syftar till att ge lärare i grundskolans åk 4 6 en ämnesdidaktisk grund för att kunna undervisa och bedöma ämnet engelska enligt Lgr11. I kursen varvas ämnesteori och språkdidaktik med en mängd praktiska övningar och utveckling av varierande kommunikativa arbetssätt. Kursdeltagarna fördjupar samtidigt sina egna färdigheter i engelskt tal och skrift, för att bli säkrare i rollen som engelsklärare. Exempel på områden som behandlas under kursen utveckling av de språkliga färdigheterna förstå, tala, interagera, läsa och skriva språkteori och språkdidaktik bedömning och betygsättning engelska för yngre åldrar i ett internationellt och mångkulturellt perspektiv Europeisk språkportfolio. Kursen bedrivs som modifierad distanskurs på halvfart. VÅRTERMINEN 2014 HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart januari 2014 (v 4) * Ansökan sker på Mer information Maria Allström, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Kursstart augusti 2014 (v 34) * Ansökan sker på Mer information Maria Allström, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, * Kursen erbjuds vår- respektive höstterminen 2014 under förutsättning att den upphandlas av Skolverket. 13

14 Irland idag 7,5 hp samhälle, kultur och ny litteratur Ht 2014, veckoslut, 25 % Det irländska samhället har genomgått dramatiska förändringar under det senaste århundradet, sett ur såväl politisk, religiös, ekonomisk som kulturell synvinkel. Det keltiska arvet, katolicismen, sekler av engelskt förtryck, svält och fattigdom har påverkat den irländska folksjälen. Sedan Irlands inträde i EU har landet utvecklats till en välfärdsstat, men 1990-talets ekonomiska uppgång»the Celtic Tiger«har följts av en djup ekonomisk kris, som drabbat Irland mycket hårt. Hur skall Irland fortsätta att utvecklas? Vilken plats kommer landet att ha i framtidens Europa? Irland idag behandlar kultur- och samhällsfrågor i republiken Irland med fokus på samhällsutvecklingen de senaste decennierna. En historisk bakgrund till konflikten och fredsprocessen i Nordirland ingår också i kursen. Innehållet presenteras i form av föredrag, bilder, artiklar, nyskriven skönlitteratur, musik och film. Dagens irländska litteratur bygger på en rik berättartradition, som vuxit sig stark under århundraden. I kursen presenteras en rad aktuella författarskap och vi studerar hur den irländska samhällsutvecklingen speglas genom ett antal skönlitterära verk. Deltagarna ges möjlighet att utveckla och presentera egna aktiviteter för att integrera kultur, litteratur och samhällsfrågor i engelskundervisningen. Kursspråket är engelska. Kursen pågår under en termin och består av två obligatoriska träffar i Uppsala: veckosluten 6 7 september och 6 7 december. För den som har möjlighet erbjuder vi en litterär resa till Irland, med möten med ett par av de lästa författarna. Resan är frivillig och bekostas av deltagaren. HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart augusti 2014 (v 36) Ansökan sker på senast 15 april Mer information Maria Allström, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 14

15 Franskundervisning att undervisa om Afrika idag 7,5 hp Ht 2014, veckoslut, 25 % De senaste åren har världens blickar i allt högre grad vänts mot Afrika. Inte minst i samband med den så kallade Arabiska våren. Med ökad uppmärksamhet följer även intresset för Afrikas snabba utveckling samt för dess politiska, sociologiska och kulturella mångfald. Franska är ett av Afrikas stora språk. Det talas i 31 länder av ca 115 miljoner invånare. Hur utvecklas de fransktalande länderna i Afrika idag? Hur ser förhållandet ut dessa länder emellan? och hur är relationen till övriga Afrika och till den forna kolonialmakten Frankrike? Kursen Att undervisa om Afrika idag vänder sig främst till lärare i franska i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Den behandlar aktuella kultur- och samhällsfrågor i fransktalande länder i Afrika med fokus på dess tillämpning i undervisningen. Genom föreläsningar, studiebesök samt delvis digitalt autentiskt material (fack- och skönlitteratur, media, musik, konst, film, dans) erbjuds deltagarna en fördjupad inblick i dessa länder. Deltagarna ges möjlighet att HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart augusti 2014 (v 35) Ansökan sker på senast 15 april Mer information Véronique Simon, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, undersöka, utveckla och presentera egna aktiviteter och projekt för att integrera kultur- och samhällsfrågor med ett Afrikanskt perspektiv, i sin franskundervisning. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna identifiera och beskriva kulturella och samhälleliga särdrag i franskspråkiga länders undervisning om Afrika analysera och jämföra nutida kulturella och politiska fenomen i olika franskspråkiga afrikanska länder tillämpa sina kunskaper om franskspråkiga länder i Afrika i sin franskundervisning. Kursen ges i samarbete med Nordiska Afrikainstitutet och pågår under en termin. Den består av tre träffar i Uppsala (lördagar), litteraturläsning och ett individuellt undervisningsmetodiskt utvecklingsprojekt. Mellan campusträffarna är handledning, undervisning och diskussioner nätbaserade. Kursen ges på franska. Perspektiv på genus och hållbar utveckling integreras i kursen. 15

16 Kina i klassrummet 7,5 hp Ht 2014, veckoslut, 25 % Såväl språklärare i kinesiska som de som undervisar i samhällsorienterande ämnen står inför utmaningen att undervisa om ett land vars roll i världen förändrats snabbare än läroböckerna. Språket är en nyckel till landet men både elever och lärare behöver också kunskap om den politiska situationen, samhällsförhållanden och vardagsliv i Kina. Kursen Kina i klassrummet introducerar ett undervisningsperspektiv på Kina inom ramen för kinesiska som modernt språk och samhällsorienterande ämnen. Syftet är att deltagarna ska utveckla sina kunskaper om Kinas kultur och samhällsförhållanden samt förmåga att relatera dessa kunskaper till undervisningen i sina respektive ämnen. Kursen omfattar orientering i Kinas regioner, styrelsesätt, politisk utveckling och den senaste tidens aktuella samhällsfrågor behandling av sakprosatexter, populärvetenskapliga artiklar och aktuella medier ur ett sociopolitiskt och kulturellt perspektiv Kinas ekonomiska, politiska, miljömässiga och kulturella inflytande ur globala perspektiv didaktiska moment och diskussion om hur kunskapen kan tillämpas i klassrummet. Deltagarna ges möjlighet att inom ramen för ett skriftligt slutarbete tillämpa sina kunskaper genom att utveckla och presentera ett didaktiskt projekt för undervisning om Kina och kinesiska. Kursen består av två träffar i Uppsala, fredag eftermiddag lördag, (preliminärt v 35 och v 46). Undervisning och handledning mellan träffarna är nätbaserad. Undervisningsspråket är svenska. HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart augusti 2014 (v 35) Ansökan sker på senast 15 april Begränsat platsantal. Mer information Hanna Sahlberg, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 16

17 Kultur och samhälle i spanskundervisningen 7,5 hp Aspectos socioculturales en la enseñanza de español como lengua extranjera Vt 2014, 25 % Att undervisa i spanska som främmande språk är mycket mer än att lära ut grammatik och hjälpa eleverna att utöka ordförrådet. I den kommunikativa språkundervisningen är inslag om kulturella fenomen och samhälleliga särdrag minst lika viktiga. Kursen behandlar aktuella kulturoch samhällsfrågor i spansktalande länder med fokus på tillämpning i undervisningen. Kursinnehållet inriktas huvudsakligen på samhällsutvecklingen i den spanskspråkiga världen under de senaste åren. Syftet är ge deltagarna en ökad kunskap om samspelet mellan samhälle, språk och kultur samt utveckla idéer om hur detta kan användas för att berika spanskundervisningen. I kursen ingår följande moment språkdidaktiska teorier som behandlar kulturens roll i språkundervisningen sakprosatexter och tidningsartiklar samt diverse audiovisuella material som behandlas ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv kulturell mångfald i den spanskspråkiga världen, varvid diskussion om språkliga, kulturella och sociala skillnader sker med utgångspunkt i begreppen språklig variation och interkulturell kompetens användning av litteratur, film, musik och digital media som verktyg för att introducera omvärldskunskap och kulturella fenomen i spanskundervisningen produktion av egna didaktiska upplägg för att integrera kultur- och samhällsfrågor i den egna undervisningen. Kursen pågår under en termin och består av två fysiska träffar på campus och fem nätbaserade seminarietillfällen. Mellan träffarna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisningsspråket är spanska. VÅRTERMINEN 2014 Kursstart januari 2014 (v 4) Ansökan Sen ansökan kan göras fram till kursstart på Begränsat platsantal. Mer information Juanma Higuera, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 17

18 Att undervisa om Latinamerika idag 7,5 hp América latina en la enseñanza del español Ht 2014, veckoslut, 25 % Undervisning i spanska innefattar, förutom språket, en orientering i det spanskspråkiga kulturområdet, där Latinamerika har en central plats. Kan man tala om Latinamerika som ett enhetligt område? På vilka sätt skiljer sig länderna åt och vad beror det på? Hur påverkas kulturgrupperna i Latinamerika av globaliseringen? Kursen behandlar dessa frågor och sätter dem i relation till undervisningen i spanska som främmande språk. Syftet är att deltagarna under kursen ska nå fördjupad kunskap om Latinamerikas kulturella och sociala mångfald samt utveckla former för att använda denna kunskap i undervisningen. Kursen omfattar språkdidaktiska teorier som behandlar kulturens roll i språkundervisningen behandling av sakprosatexter, tidningsartiklar samt digitalt material ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv litteratur, film, musik och digitala medier som verktyg för att belysa Latinamerikas mångfald i undervisningen globalisering, demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika samt analys och diskussion av dessa områden med utgångspunkt i dokumentärfilmer och aktuella medier. Deltagarna ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom att undersöka, utveckla och presentera arbetsområden som kan användas i spanskundervisningen. Kursen pågår under en termin och består av två fysiska träffar på campus och fem nätbaserade seminarietillfällen. Handledning och kommunikation mellan träffarna är nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisningsspråket är spanska. HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart augusti 2014 (v 35) Ansökan sker på senast 15 april Begränsat platsantal. Mer information Juanma Higuera, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 18

19 Spanska som skolämne teori och praktik 7,5 hp Español como lengua extranjera en la enseñanza reglada Ht 2014, veckoslut, 25 % Spanskan är i dag väl etablerat inom ramen för skolämnet moderna språk. Att undervisa i spanska förutsätter, förutom goda ämneskunskaper och språkfärdighet, en ämnesdidaktisk kompetens som bl a omfattar teorier om språkinlärning, läroplanskunskaper, kännedom om Europarådets referensram för språk, kännedom om aktuell språkdidaktisk forskning och kunskaper om betyg och bedömning. Inte minst ska spanskläraren kunna svara på frågorna Vad, Hur och Varför vad gäller innehåll och arbetssätt för undervisningen. Kursens övergripande mål är att deltagarna utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spanska som skolämne och spanska som främmande språk. Den studerande skall även utveckla en förmåga att koppla språkdidaktiska teorier samt sina befintliga kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i undervisningen. Kursen omfattar centrala språkdidaktiska frågeställningar kring undervisningens innehåll och form i relation till skolans styrdokument och elevers förutsättningar för språkinlärning teoribildning om språkinlärning i allmänhet och om spanska som främmande språk i synnerhet med fokus på tillämpning i undervisning en orientering i Den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS), vilken också relateras till den svenska skolans kurs- och ämnesplaner i moderna språk, framför allt spanska analys och diskussion av olika typer av bedömning och betygssättning granskning av olika typer av läromedel samt utformande av eget material för undervisning i spanska. Kursen pågår under en termin och består av två fysiska träffar på campus och sex nätbaserade seminarier. Handledning och kommunikation mellan träffarna är nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisningsspråket är spanska. HÖSTTERMINEN 2014 Kursstart augusti 2014 (v 35) Ansökan sker på senast 15 april Begränsat platsantal. Mer information Juanma Higuera, , eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 19

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp 4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp gå in i handledande och vägledande uppgifter på ett reflekterande sätt. 4PE154 Tutoring and Developing Professional Skills within

Läs mer

Fortbildning språk, kultur, didaktik, internationalisering. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Fortbildning språk, kultur, didaktik, internationalisering. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering språk, kultur, didaktik, internationalisering 50 år 1964 2014 Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Innehåll Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering 50 år...5 Hallå

Läs mer

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(9) Kursplan Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Spanish I for Teacher Students 30 Credits*, First Cycle Level 1 Lärandemål Kursens övergripande mål är att de studerande

Läs mer

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2 Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsundervisning Iákovos Demetriádes Europeisk Språkportfolio, verktygslådan för modersmål och svenska som andraspråk 3 ESP och modersmålsundervisningen ESP språkutvecklingsnivåer

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Dossier 3. Europeisk språkportfolio 16+ European Language Portfolio 16+ Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Dossier 3. Europeisk språkportfolio 16+ European Language Portfolio 16+ Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier Europeisk språkportfolio 16+ European Language Portfolio 16+ Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Europeisk språkportfolio Europeisk språkportfolio (ESP) är ett material utarbetat

Läs mer

Ämnesblock engelska 112,5 hp

Ämnesblock engelska 112,5 hp Ämneslärarexamen inriktning årskurs 7-9 Sida 1 av 5 Ämnesblock engelska 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 2011-08-09 Inriktningsblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan

Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 2011-08-09 Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

Ämnesblock franska 142,5 hp

Ämnesblock franska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock franska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan 2011-08-09 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

LSP110 Spanska för lärare 1, 30 högskolepoäng

LSP110 Spanska för lärare 1, 30 högskolepoäng = Gäller fr.o.m. vt 09 LSP110 Spanska för lärare 1, 30 högskolepoäng Spanish for Teacher Education and Training I, Introductory course, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Fortbildning. språk, kultur, didaktik, internationalisering. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Fortbildning. språk, kultur, didaktik, internationalisering. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Fortbildning språk, kultur, didaktik, internationalisering 2015 Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Här börjar 2 din nästa resa! kurser, seminarier och utbildningspaket 3 Innehåll

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION LLSV10 Svenska för lärare, åk 4-6 intervall 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II., 30 högskolepoäng Swedish for Teachers in Higher Primary School, interval

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Kulturell identitet och interkulturellt förhållningssätt

Kulturell identitet och interkulturellt förhållningssätt Om ämnet Modersmål Ämnesplanen utgår från att kunskaper i och om det egna modersmålet är avgörande för lärande och intellektuell utveckling. EU betonar vikten av modersmål som en av sina åtta nyckelkompetenser.

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Ämnesblock spanska 142,5 hp

Ämnesblock spanska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 6 Ämnesblock spanska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan 2011-08-09 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II.

Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Stockholms universitet Kursens namn Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 45 hp Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och

Läs mer

Kursplan. FR1032 Franska, Språkdidaktik I. 6 högskolepoäng, Grundnivå 1. French, Language Learning and Teaching I

Kursplan. FR1032 Franska, Språkdidaktik I. 6 högskolepoäng, Grundnivå 1. French, Language Learning and Teaching I Kursplan FR1032 Franska, Språkdidaktik I 6 högskolepoäng, Grundnivå 1 French, Language Learning and Teaching I 6 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att studenterna

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer Samhällsorientering för nyanlända invandrare Välkommen till Stockholms Universitet och utbildningen av samhällsinformatörer Utbildningen omfattar 30 hp respektive 45 hp. För dig som saknar pedagogisk kompetens

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Geografi Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c. Ht 15 Anm kod: UU-P4057. Vt 16 Anm kod: UU-P9059

Geografi Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c. Ht 15 Anm kod: UU-P4057. Vt 16 Anm kod: UU-P9059 Utbildning intar idag en viktig ställning inom alla samhällsområden. Utbildningssystemet formar människor och sätten att tänka och det har ofta en avgörande betydelse för den inriktning livskarriären får.

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(6) Kursplan Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Swedish as Second Language for Teachers, Years 4-6, 30 cr (1-30 cr) 30

Läs mer

Kursplan för Moderna språk

Kursplan för Moderna språk Kursplan för Moderna språk Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna använda

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet Örebro kommun arrangerar tillsammans med Örebro universitet två dagar med föreläsningar kring språk och lärande i skolan. Syftet är att ge pedagoger och skolledare kunskap, inspiration och handfasta tips

Läs mer

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Fokus på nyanlända Citat från Nationellt centrum för svenska som andraspråk: Andraspråkstalande elevers behov av språkutveckling innebär inte att de ska få allt för enkla uppgifter, utan att de ska få

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

En välorganiserad modersmålsundervisning ger skolframgång

En välorganiserad modersmålsundervisning ger skolframgång En välorganiserad modersmålsundervisning ger skolframgång Dagens innehåll Organisationsmöjligheter för modersmålämnet utifrån lag och förordning samt styrdokument Modersmålets och studiehandledningens

Läs mer

Geografi Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c. Ht 15 Anm kod: UU-P4057. Vt 16 Anm kod: UU-P9059

Geografi Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c. Ht 15 Anm kod: UU-P4057. Vt 16 Anm kod: UU-P9059 Utbildning intar idag en viktig ställning inom alla samhällsområden. Utbildningssystemet formar människor och sätten att tänka och det har ofta en avgörande betydelse för den inriktning livskarriären får.

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

LTY210, Tyska, Fortsättningskurs för blivande lärare, 30 högskolepoäng

LTY210, Tyska, Fortsättningskurs för blivande lärare, 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht 08 LTY210, Tyska, Fortsättningskurs för blivande lärare, 30 högskolepoäng German for Teacher Education and Training, Intermediate Course, 30 Higher Education Credits Grundnivå/First Cycle

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

Kursplan. Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet. Lärarutbildningsnämnden Engelska

Kursplan. Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet. Lärarutbildningsnämnden Engelska Dnr: ENGL02/20161 Lärarutbildningsnämnden Engelska Kursplan Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet Kurskod: Kursens benämning: Högskolepoäng: 30 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning:

Läs mer

Ämnesblock engelska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan

Ämnesblock engelska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 2011-08-09 Ämnesblock engelska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Kurs i didaktik, Moderna språk (Lärarens uppdrag), Vt 09

Kurs i didaktik, Moderna språk (Lärarens uppdrag), Vt 09 Kurs i didaktik, Moderna språk (Lärarens uppdrag), Vt 09 Lärare: Brita Bodin, 12A550 Tel. 700 23 03 Brita.bodin@kau.se Mål med kursen Efter avslutad kurs ska du: ha god kännedom om nationella styrdokument

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Lokal pedagogisk planering - ett exempel. Inge-Marie Svensson

Lokal pedagogisk planering - ett exempel. Inge-Marie Svensson Lokal pedagogisk planering - ett exempel Inge-Marie Svensson Att leva i närområdet, åk 3 Förankring i kursplaners syfte: Den ämnesövergripande undervisningen ska syfta till att eleverna ges möjligheter

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK LLSL45 Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet, 45 högskolepoäng Sloyd for teachers year 7-9, within Fastställande Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden

Läs mer

Exempel på ämnen för examensarbete inom kurserna UÖÄ007, HOA400, UÖÄ008: (Se också DIVA: http://mdh.diva-portal.org/smash/search.

Exempel på ämnen för examensarbete inom kurserna UÖÄ007, HOA400, UÖÄ008: (Se också DIVA: http://mdh.diva-portal.org/smash/search. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Exempel på ämnen för examensarbete inom kurserna UÖÄ007, HOA400, UÖÄ008: (Se också DIVA: http://mdh.diva-portal.org/smash/search.jsf)

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Resultatet av referensgruppens arbete. Introduktion av ESP. Hur kan man göra?

Resultatet av referensgruppens arbete. Introduktion av ESP. Hur kan man göra? Resultatet av referensgruppens arbete Introduktion av ESP. Hur kan man göra? A Grundskolan Kerstin Lööf, Vällingby Jag har provat på två sätt: Första gången med biografin då vi lite i taget pratade oss

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse De nya styrdokumenten- stöd och krav Lärande för hållbar utveckling - kopplingen till andra prioriterade områden Entreprenörskap/entreprenöriellt

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Premiär för Prima En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Inspiration Kreativitet Utveckling Prima handlar om kreativitet och digital kompetens! Prima är en helt ny, spännande form av grundskola.

Läs mer

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola 18th February 2016, Gothenburg Handlingsplan för Skapande skola Bakgrund The International School of the Gothenburg Region (ISGR) är en International Baccalaureate (IB)-skola för årskurserna 0-12. Skolan

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Tryck: Wikströms tryckeri Upplaga: 5 000 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Foto, omslag: Dan Lepp/Johnér, Michael McLain, s. 5 Juliana Wiklund/Johnér

Läs mer

Information om språkval - stödmaterial

Information om språkval - stödmaterial Information om språkval - stödmaterial Denna information om språkval riktar sig till lärare, rektorer samt studie- och yrkesvägledare i grundskolan. Texten är tänkt som ett stöd för den person/de personer

Läs mer

Engelska, Didaktik för lärare, 30 högskolepoäng English, Teaching and Learning Language, Intermediate Course, 30 Credits

Engelska, Didaktik för lärare, 30 högskolepoäng English, Teaching and Learning Language, Intermediate Course, 30 Credits 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Engelska, Didaktik för lärare, 30 högskolepoäng English, Teaching and

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Betyg och bedömning Lokala kursplaner Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Johan Dahlberg 2010 Att arbeta med bedömning och betygssättning så att en rättssäker och likvärdig

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp Education Ba (A), Basic Learning Reading and writing, Teacher Education, Afterschool Centres

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer