Nya företag är viktiga för Jokkmokk och Älvsbyn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya företag är viktiga för Jokkmokk och Älvsbyn"

Transkript

1 1

2 Nya företag är viktiga för Jokkmokk och Älvsbyn Jokkmokks och Älvsbyns kommuner har sedan början av 2000-talet arbetat aktivt för att stödja nya företag. Kommunernas framtid vilar i stor utsträckning på förmågan att stimulera det lokala näringslivets växtkraft och vidareutveckling av strategiska tillväxtområden. De lokala nyföretagarverksamheterna i Älvsbyn och Jokkmokk har därför erbjudit individuell affärsrådgivning, konsultation, coachning/support med mera. Utvärderingar visar att de nystartade företag som deltagit har hög överlevnadsgrad, stabilitet och konkurrenskraft, vilket är mycket positivt, konstaterar Randolf Eriksson, EntreprenörCentras projektledare. Välbesökta seminarier Gemensamt EU-projekt Kommunerna, som såg stora möjligheter att genom samverkan utvidga nyföretagarverksamhetena i Jokkmokk och Älvsbyn, påbörjade därför EU-projektet EntreprenörCentra år Genom samarbetsprojektet jobbar kommunerna sedan dess tillsammans för att bemöta gemensamma framtidsutmaningar. 95 nya företag under första projektperioden EntreprenörCentra-projektet har sedan starten varit mycket lyckat. Under föregående period, , deltog 318 personer i projektet för att starta eller vidareutveckla sin verksamhet. Det resulterade i att 95 nya företag startades, vilket ledde till 128 nya arbetstillfällen. Under den tredje omgången av Entreprenör- Centra har gemensamma seminarier, på teman som ledarskap, företagandets utmaningar och det goda värdskapet, varit välbesökta. Många har tagit chansen att lyssna på intressanta föreläsare men också fått tillfälle att knyta kontakter och hitta samverkansmöjligheter över kommungränserna. Seminarierna har riktat sig till företagare, politiker och andra intresserade, som förutom de intressanta föreläsningarna fått möta både drivna entreprenörer och helt färska nyföretagare. Seminarierna har bidragit till att lyfta fram lokala hjältar helt enkelt, menar Randolf Eriksson. Fokus på framtiden Våren 2013 arrangerades ett kvällseminarium i Kåbdalis, där ett sjuttiotal företagare och andra intresserade från både Jokkmokk och Älvsbyn samlades för att ta fokus på framtiden. På seminariet deltog bland annat turistorganisationen Swedish Lapland, Älvsbyhus, Arctic Falls, Kåbdalis Skidliftar och de nya lanthandlarna i Kåbdalis (läs mer på sid 6) som målande berättade om sin verksamhet. Det blev många spontana och positiva kommentarer från publiken som tyckte att det var inspirerande med ett företag som verkligen vågar satsa för att leva sin dröm, berätttar Anna Arvidsson, EntreprenörCentra i Jokkmokk. Seminarier Utöver de gemensamma seminarierna har projektet också arrangerat lokala seminarier i Älvsbyn och Jokkmokk, baserade på projektdeltagarnas behov. I Jokkmokk har EntreprenörCentra arrangerat seminarier i samverkan med näringslivsbolaget Strukturums övriga projekt, som exempelvis Funderar du på att starta företag? Funderar du på att anställa? Jämställdhetsseminarium Prissättning Marknadskommunikation och sälj på webben Totalt lockade de gemensamma seminarierna cirka 350 deltagare. 2

3 Lika men ändå olika en av många framgångsfaktorer Det finns många förklaringar till varför projektet EntreprenörCentra varit och är framgångsrikt. Fri rådgivning och lika men ändå olika kommuner som lär av varandra är några. Fri rådgivning med fria konsulttimmar har varit det stora. Det har gett väldigt bra resultat i båda kommunerna och lett till många nya företag, konstaterar Randolf Eriksson. Älvsbyn har stigit som en raket i företagsbarometern och klev upp 68 platser vid senaste mätningen. Det är en glädjande utveckling som jag vågar påstå bland annat beror på företagarfrukost och rådgivning, menar Randolf Eriksson. Det har varit ett lättarbetat område, kontakten Än finns chansen EntreprenörCentras tredje projektperiod pågår fram till sista december Än finns alltså chansen att få hjälp. EntreprenörCentra projektet är nu inne på sin tredje omgång. Ungdomar över 19 år, kvinnor och inflyttade med utländsk bakgrund är prioriterade i projektet, men alla med företagsidéer eller företag som varit verksamma i max tre år tillhör målgruppen. Intresset är stort och de insatser som erbjuds är helt och hållet anpassat efter de individuella behoven. Utveckling av affärsplaner, budget och marknadsföring är bara något av allt nyföretagare kan ta del av, berättar Anna Arvidsson. Man behöver inte ha startat sitt företag. Man kan få individuell rådgivning som hjälp för att se om en företagsidé är bärkraftig eller inte. Så passa på nu medan den här hjälpen finns, råder Anna Arvidsson. Anna Arvidsson, EntreprenörCentras kontaktperson i Jokkmokk. mellan kommunerna har varit enkel. Det är två inlands- och skogskommuner som är lika men ändå olika och därför kan lära av varandra. Vi i Älvsbyn kan lära oss av Jokkmokk, som har stark turism, starka samiska näringar och är duktig på att få nya företagare Randolf Eriksson, projektledare med utländsk bakgrund, och de kan lära av Älvsbyn som är bra på annat. Svarar du ja på minst en av dessa frågor? Ta kontakt med EntreprenörCentra! Planerar du att starta eget företag? Är du nyföretagare som drivit eget företag i mindre än 3 år? Står du inför ett generationsskifte; vill du överlåta eller överta ett befintligt företag? Är du över 19 år och har en företagsidé? Är du deltidsföretagare? Är du inflyttad utländsk medborgare eller utlandsfödd svensk som vill starta eget? PROJEKTETS MÅL öka antalet nya och växande små och medelstora företag i Jokkmokks och Älvsbyns kommuner öka antalet kvinnliga företagare öka antalet företag ägda av utlandsfödda svenskar/utländska medborgare skapa ett tillväxtskapande affärsklimat skapa förutsättningar för professionell och resultatorienterad affärsrådgivning/nyföretagarverksamhet skapa nya och säkrade arbetstillfällen inom kommunerna 3

4 Älvsby Taxi ska bli ett starkt transportföretag Sedan årsskiftet är David Lindström och Magnus Boman nya ägare till Älvsby Taxi. Vi hade funderat länge innan vi kom David Lindström och Magnus Boman. till skott och erbjöd oss köpa ut övriga fyra delägare, berättar David Lindström. Tidigare ägde de sex delägarna taxibolaget gemensamt och verksamheten drevs som en förening, där flera transportörer utförde transporterna. Nu har vi klippt bort transportörerna och ska bygga upp Älvsby Taxi till ett starkt företag, säger David Lindström. Bolaget har fjorton anställda och femton fordon, varav tio bussar, som förutom skoltrafik och sjukoch färdtjänst även ser till att nattrumlande Älvsbybor kommer sig hem framåt natten. Fredagar och lördagar går det bra att ringa taxi ända till klockan två respektive tre. Övriga dagar är det förhandsbokning som gäller efter klockan 22. Nya tjänster till nya kunder Med erfarenhet från branschen i bagaget är nu huvudmålet att utveckla verksamheten och bygga upp en lite större koncern. De nya ägarna har långsiktiga planer. Vi behöver hitta nya sätt att bedriva verksamheten. Det har inte hänt så mycket nytt tidigare. Nu gäller det att hitta nya vägar och synas i sociala medier för att få tag i nya kunder, menar David. Budtransporter är en av de nya tjänster som ska erbjudas Älvsbyföretagen, som inom kort har besök från Älvsby Taxi att vänta. Istället för att företag ska skicka iväg anställda långa sträckor för att köra reservdelar eller annat kan Älvsby Taxi, som oftast befinner sig med någon bil i det aktuella området, hämta eller lämna varorna medan firmans anställda kan vara hemma och producera istället. Det är långa avstånd överallt men det går oftast fort att hämta eller lämna försändelser med taxi, menar Magnus Boman. Åtskilliga möten För David och Magnus var det självklart att ta rådgivning av EntreprenörCentra när planerna på övertagandet började ta form. Vi hade åtskilliga möten och de ställde vettiga frågor och gav oss mycket att tänka på. Det är mycket värdefullt att ha någon att bolla idéer med. I starten pendlar man ofta upp och ner, men med deras hjälp fick vi ner allt på papper. Det ser bra ut kör på, sa de, berättar Magnus Boman. Vi fick också konsulttimmar med en redovisningsbyrå. Vi hade gjort mycket av jobbet själv men behövde få veta om vi tänkt rätt och få bekräftelse att vi räknat rätt när vi gjorde budgeten, säger David. EntreprenörCentra är toppen. Vi är extremt nöjda och jättetacksamma att denna möjlighet finns. 4

5 Beslutet att starta eget var inte utan vånda Det finns många forn- och kulturlämningar i skog och mark, ett faktum som kan få följder den dag skog ska avverkas eller kanske en ny vägstump dras. Vad och hur får man egentligen göra? Det kan Jokkmokks Kulturmiljökonsult ge svar på. Vet man inte hur man ska hantera och undvika skador på olika lämningar på sin skogsfastighet är jag nog rätt person att fråga, medger Anna Rimpi. Skogslandet bär spår ända från stenåldern men också av renskötsel, nybyggen och tidigt skogsbruk. Dessa lämningar skyddas av fornminnesoch kulturminneslagen, ett område som Anna Rimpi behärskar. Det kan exempelvis vara fornlämningar som eldhärdar och fångstgropar men också tjärdalar, kolbottnar och kojgrunder, förklarar Anna Rimpi, som är arkeologkonsult och förutom inventering av fornoch kulturlämningar även erbjuder skoglig inventering samt rådgivning, utbildning och kvalitetssäkring inom kulturmiljöområdet. Inte utan vånda För ganska exakt ett år sedan startade Anna Rimpi sitt företag, som hon än så länge driver vid sidan av ett deltidsarbete på Länsstyrelsens fältenhet. Men beslutet att starta eget var inte utan vånda. Det var inget naturligt steg. Jag har ingen som helst erfarenhet av företagande från uppväxten och var faktiskt lite rädd. Jag har nog länge tänkt att det är bättre att vara anställd, berättar Anna Rimpi. I dag har min rädsla gått över. Det är väldigt roligt att jobba åt sig själv och en stor tillfredsställelse som jag inte upplevt förut. Fast det är en helt ny situation att ragga jobb istället för att som anställd ha alldeles för många arbetsuppgifter som väntar, konstaterar hon. God hjälp av EntreprenörCentra Steget till eget företag gick trots allt ganska lätt, vilket hon menar mycket beror på hjälpen från projektet EntreprenörCentra. I startskedet fick jag svar på alla mina frågor via EntreprenörCentra. Jag fick delta i en seminarieserie och fick även ett antal timmars rådgivning av en revisor. Även om min ambition är att kunna göra det mesta själv behöver man få ställa någon fråga då och då. Jag är väldigt tacksam, säger Anna Rimpi. Populära utbildningar i fält Att marknadsföra en tjänst, som dessutom riktar sig till en så smal och speciell målgrupp som olika aktörer inom skogsbruket, är en utmaning. Det är inte helt självklart för alla att anlita en rådgivare. Många försöker klara den biten själva, trots att rätt kompetens saknas. Anna Rimpis utbildningar startar oftast inomhus med ett teoripass om kulturminneslagen och andra lagar som styr olika verksamheter i skogen. Lagstiftningen skapar ofta både frågetecken och en del frustration, men när gruppen sedan går ut i fält för att studera det teoretiska i praktiken blir dialogen en annan. Ute i skogen får man en helt annan relation och kan prata öppnare. Det är ett väldigt bra och trevligt sätt att möta människor på. Där ställs frågor som man kanske inte vågar ställa till myndighetspersoner, berättar Anna Rimpi som också avslöjar att hon under 2013 har utökat verksamheten med något så oväntat som personlig träning och teknikutveckling inom längdskidåkning. Hon är passionerad elitmotionär och har konstaterat att särskilt kvinnor gärna finslipar tekniken i grupp. Ett bra komplement under vinterhalvåret då snötäcket bäddar in kolbottnar och andra kulturlämningar i skogen. 5

6 korvar till nybakat surdegsbröd och vackra presenter. Och trafikanterna längs E45:an gladdes över ett tankstopp med rasande gott fika. Vi bakar massor. Mjukkakorna går bäst, och bullar. Vi levererar färdiga mackor till Kåbdalis Skidliftar och fyller deras fikamontrar, berättar Marie. Kicki Unga och Marie Nygårds. Vi lever vår dröm Lärorikt, intensivt och fyllt med överraskningar. Vi har jobbat mycket, men det har blivit en livsstil. Så sammanfattar Marie Nygårds sitt första år som bagare och lanthandlare i Kåbdalis. Fast vi har fått ge avkall på vänner och familj, och lediga dagar kan räknas på fingrarna, lägger kompanjonen Kicki Unga till. Strax före julen 2012 slogs dörrarna upp till den mjukkaksdoftande butiken K&M in bageri och lanthandel i Kåbdalis. Att påstå att de två butiksägarna farit fram som yrväder är ingen direkt överdrift. Och den där lågsäsongen, som alla påstod skulle komma, har lyst med sin frånvaro. Vi höll på att jobba ihjäl oss i somras. Alla hade rått oss att dra ner på lagret och öppettiderna och ha stängt någon dag i veckan. Istället fick vi ha öppet 7 20 varenda dag, berättar Marie och storskrattar. Nybakade mjukkakor Eftersom Kåbdalis är en ort med knappa 40 invånare var succén inte riktigt väntad. Men då Kåbdalis också är en vintersportort och Europaväg 45 passerar förbi knuten fanns potentialen. Husvagnsgästerna lärde sig snabbt uppskatta det bitvis unika sortimentet med allt från basvaror, ekologiskt snacks och lokala Roadtrip längs E45:an Ända från dag ett, då affärsidén föddes, har EntreprenörCentra och Strukturum varit med i båten. Genom Strukturum fick Marie och Kicki möjlighet att åka på studiebesök en roadtrip längs E45:an där de besökte caféer, delikatessbutiker och bagerier. De besökte också Formex-mässan och har provsmakat det mesta de säljer i butiken. Man måste ha kunskap om det man säljer. Merförsäljning sker när vi tror på och kan berätta om det vi säljer. Ingenting säljer sig självt. Vi köper hem det vi själva tycker om, menar Marie. Genom EntreprenörCentra fick de sedan hjälp med layout av logotyp, fondtapet och förkläden samt ekonomisk rådgivning. Viktigast av allt var att någon trodde på oss och pushade oss. Vi hade någonstans att vända oss för att bolla idéer. Det är bra med någon som är spindeln i nätet, som har koll, menar Kicki. Flyttat till Kåbdalis Ett flertal personer har bidragit till deras utveckling genom att ömsom pusha, ömsom såga dem jäms med fotknölarna. Det har bara triggat oss. En av dem suckade till sist och sa; är det någon som ska fixa det här är det ni, berättar Marie glatt. Det är en styrka att vi är två. Marie sprutar idéer, jag samlar ihop, sopar och bromsar eller pushar om det behövs, säger Kicki, som menar att det också är en fördel att de båda är så olika. Vi tycker om olika saker, gör olika saker och är inte missunnsamma mot varandra. När den ena blir stressad är den andra lugn, säger hon. Även om tillvaron stundtals är hektisk har det blivit någon slags vardagslunk. Båda har dragit upp bopålarna och flyttat från Jokkmokk till Kåbdalis, vilket de inte ångrar en sekund. Ofta säger vi; Vad lyckliga vi är, vilket jobb vi har! Vi lever vår dröm. 6

7 Turridning med samisk prägel Hästar har varit Miliana Baers passion nästan hela livet. Jag grät många tårar innan jag äntligen fick börja rida när jag var i åttaårsåldern, berättar Miliana. I dag driver hon aktiebolaget Váijal Raid in Sápmi med skönlockiga och allergivänliga curlyhästar. Att träna hästar och tävla var Miliana Baers absolut största intresse under uppväxten i Jokkmokk. När hennes tränare flyttade tillbaka till Libanon för att starta ridskola följde hon med. Tre år arbetade hon på ridskolan. När jag kom hem förstod jag att jag inte kunde livnära mig på hästar, så jag började plugga samiska. Jag har läst till tolk och flyttat omkring, men har alltid haft hästar som fritidsintresse startade Miliana tolk- och översättningsbyrån Gielain. Sommaren 2012 var det dags för nästa företagsstart. Med fyra lockiga och allergivänliga hästar av rasen American Curly och en idé om en turistisk ridverksamhet med samisk prägel startade hon Váijal Rajd in Sápmi. Hästar är en livsstil som ett gift så jag kunde inte släppa det, även om det är som tolk och översättare jag hittills livnärt mig, säger hon. Går i flock Fyra curlyhästar, tre shetlandshästar och en ponny strövar förnöjt ute i hagen. De går ute året om. Hästarna mår bra när de får gå fritt. Ponnyn trivs också jättebra utomhus. Förut var han en surponny på ridskolan. Nu får han gå i flock och rör sig hela tiden. Det är bra för en gammal häst, säger Miliana, som till sin hjälp med skötsel och träning har vännen Sunna Stina Kuoljok. Vi gillar båda att utbilda, både hästar och människor. Vi rider hästarna bettlöst eftersom de är väldigt känsliga, förklarar Miliana, och berättar att vissa curlyhästarna behärskar två extra gångarter, foxtrot och pass, vilket för den ovane ryttaren är enklare. Skogsturer med samiskt tema I Váijal Rajd in Sápmis längre turer ingår fikapaus i skogen där Miliana berättar om samisk kultur och renskötsel. I framtidsplanerna ingår att sälja weekendturer där gästerna antingen övernattar på hotell eller i skogen. Från slutet av juni och två månader framåt kommer verksamheten att bedrivas i Saltoluokta. Den här första sommaren blir det bara dagsturer. Vi får se tiden an, säger Miliana, som något förvånad konstaterar att många Jokkmokksbor börjat friskvårdsrida hos henne. Vi hade nog inte tänkt att det skulle bli någon lokal marknad, men det känns jätteroligt. Man ska inte underskatta den lokala marknaden. Målet är att kunna dela sin tid lika mellan företagen och att inkomsterna från ridverksamheten på sikt ska bära en anställd. Värdefullt med räknehjälp Miliana konstaterar att EntreprenörCentra har varit ett gott stöd, särskilt vid företagsstarten då hon fick hjälp med affärsplaner, budget och kalkyler. Konsulten var jätteduktig. Jag fick också hjälp att söka startstöd från länsstyrelsen för en ombyggnad, men det har jag inte nyttjat än, säger Miliana och berättar att EntreprenörCentra hjälpte till med logga och grafisk profil även när hon startade sitt tolkoch översättningsföretag. Det är kanon, jättebra. Bara det att få räkna med någon som kan. Från början hade jag stora planer, men äh, kill your darlings, så fick det bli. 7

8 Erfarna företagare blir nyföretagare Leif Öhlund och Tony Sundberg driver Kvikkjokk Stugor AB. Målbilden var att de första nyckelfärdiga timmerstugorna skulle stå klara på Kvikkjokk fjällsluttning redan hösten Men saker och ting tar ofta längre tid än entusiastiska nyföretagare vill tro. Det visade sig att en helt ny detaljplan behövdes, och den klubbas tidigast i juni. Kanske kan den första stugan bli klar till hösten, säger Leif Öhlund, som tillsammans med Tony Sundberg driver Kvikkjokk Stugor AB. Trots att de båda är erfarna företagare har de i sitt nya gemensamma bolag fått genomgå alla faser som de flesta nyföretagare går igenom. Från viss överentusiasm och optimistiska tidsplaner till att inse att både koncept och utförande behöver revideras. Ny detaljplan behövdes De blev snabbt varse att den befintliga detaljplanen inte tillät uthyrningsstugor. Ett direkt hinder eftersom uthyrning var en bärande del i affärsplanen förutom att sälja nyckelfärdiga stugor. Vi har förstått att det finns behov året om av en uthyrningsstuga på 8 10 bäddar med full standard, berättar Tony Sundberg. När de tack vare Strukturum fick möjlighet att åka på studiebesök blev det fullständigt glasklart hur angelägen en ny detaljplan var. I Katterjåkk har ett liknande men något mindre område exploaterats med bortåt fyrtio stugor. Där fick vi verkligen upp ögonen för vilka fällor vi måste undvika, berättar Leif Öhlund. Vi insåg att den gamla detaljplanen inte alls var up to date. Enligt bygglovet skulle stugorna bli små för att tillgodose dagens krav på standard. Numera bygger ingen en stuga på mindre än 100 kvadratmeter. Tomterna å andra sidan var för stora och det var för långt mellan dem för att få en bra infrastruktur för vatten och avlopp, tillägger han. EntreprenörCentra har bistått med värdefull konsultation kring räkenskaperna och Tony Sundberg berömmer samverkan mellan Strukturum och EntreprenörCentra. Det är en styrka eftersom resurserna kompletterar varandra. Som företagare kan man få extra stöd och det känns väldigt positivt, menar han. Hitta rätt kunder Istället för 15 tomter finns nu 27 tomter inritade på den nya detaljplanen som förhoppningsvis blir fastställd i juni. Intresset för de nyckelfärdiga stugorna är försiktigt positivt, men det stora arbetet med att hitta rätt kundgrupp återstår. Kvikkjokk är ingen traditionell vintersportort och därför är de framtida stugägarna inte desamma som i Åre eller Katterjåkk. Intresset för tomter är däremot desto större. Tre tomter har sålts utan någon som helst marknadsföring. Två av köparna kommer att bygga redan i sommar, berättar Leif Öhlund. Positiva till all hjälp Destination Jokkmokk kommer att bli kanal för den framtida uthyrningsverksamheten och ett samarbete med företaget Fiskflyg håller på att ta form, för marknadsföring av gemensamma paket. De båda företagarna är positiva till all hjälp de som nyföretagare fått, både från EntreprenörCentra, Strukturum och Jokkmokks kommun. Det känns kul att få vara nyföretagare, man tror sig ju veta en hel del men vi kan konstatera att det var en himla fördel att få göra studiebesöket. Det känns spännande. Det är också kul att Kvikkjokksborna är så positiva till satsningen. Vi önskar bara att vi haft större plånbok och kunnat satsa på ett annat sätt, konstaterar Tony Sundberg. 8

9 Jag har alltid velat bli egen När jag var liten och gick förbi Helena med stils skyltfönster drömde jag om att få jobba där när jag blev stor, berättar Lisa Lundström. Hösten 2012 blev hon ny ägare till modebutiken och i april utökar hon med skoavdelning. Jag har alltid velat bli egen, säger Lisa som tålmodigt väntat på rätt tillfälle. Att småbarnsåren med många vab-dagar inte var rätt tidpunkt att bli företagare var hon väl medveten om. Och eftersom familjen alltid kommer i första hand fick företagsplanerna vänta, tills hon förra julen såg att butiken var till salu. Jag såg genast möjligheter, så jag kontaktade EntreprenörCentra, berättar Lisa. Trygghet för att våga EntreprenörCentra blev den trygga punkten för Lisa, där fick hon hjälp med det hon själv inte behärskade. Beräkningar, bankkontakter, moms, skatter och arbetsgivaravgifter var plötsligt inga problem. Det är bra att ha någonstans att vända sig med sina frågor för att våga satsa. De gjorde mig sifferkunnig, även om jag nu väljer att köpa redovisningstjänster. Jag jobbar så mycket jag bara kan så jag betalar hellre för att någon som håller alla papper iordning så att jag kan sova lugnt, säger Lisa. Efter att ha jobbat strödagar i butiken under ett halvår tog hon över den väletablerade verksamheten den 1 september I dag har hon tre anställda, utbudet har breddats och omsättningen ökar stadigt. Men filosofin har varit att inte göra alltför stora förändringar. Det är viktigt att gamla kunder ska känna sig trygga, menar Lisa. Skillnad att äga och driva butik Ett par tre nya leverantörer har passerat nålsögat samtidigt som mer köps in från de tidigare leverantörerna. Målgruppen, den mogna kvinnan över 35, har fått mer och ärtigare kläder att välja bland. Mångfalden är viktig för Lisa. Hon är extremt nog- Lisa Lundström satsar friskt i Älvsbyns bästa A-läge. grann och, som hon själv säger, petig med sina leverantörer. Hon vet exakt vad hon vill ha. Vi är alltid minst två, helst alla fyra, som tar beslut om inköp. Säger en nej blir det inget. Tvekan dödar, påstår Lisa. Det är skillnad mellan att äga och driva en butik, det är två helt olika saker och man måste förstå skillnaden. Man kan äga en butik och ha den öppen, men ska man driva en butik måste man aktivt göra det varje dag. A-läge och arbetsglädje Det faktum att ingen numera säljer skor i Älvsbyn och att Lisa själv är förtjust i skor i kombination med att lokalen intill stod tom banade väg för nästa satsning. I april öppnar Lisa skoaffär. Även denna gång har EntreprenörCentra varit involverad. Man måste ha ett A-läge. Annars går det inte att göra business. Man måste våga satsa, fast samtidigt förstå hur mycket jobb det är, konstaterar Lisa, som med sin energi har lätt att sprida entusiasm. Arbetsglädjen är viktig. Det är viktigt att ha roligt på jobbet och ge tid åt sina medmänniskor. Funkar inte det funkar inte heller butiken. Det gäller att hela tiden utvecklas och tänka out of the box. Kunden ska alltid vara i fokus och vara nöjd och glad när hon går ut ur butiken. 9

10 När drömmar går i uppfyllelse Inte bara en stor dröm utan två har Anette Burström förverkligat. Det har kostat hårt arbete men också en viss portion mod. Jag har alltid varit en drömmare utan dess like, konstaterar Anette Burström, som i dag driver företaget Calm and Beauty i Älvsbyn. Anette Burströms stora dröm var att bli sjukgymnast, men med ofullständiga betyg kändes drömmen avlägsen. Jag läste upp betygen på KomVux, men tog mig inte in på sjukgymnastutbildningen. Istället började jag en juridisk översiktskurs. Kunde jag ha hamnat mer fel, skrattar Anette. Men ödet ville henne väl. Hon erbjöds en reservplats till den efterlängtade utbildningen och tre år senare fick hon anställning i Gällivare. Efter en tjänst i Arvidsjaur erbjöds hon 2004 ett vikariat på vårdcentralen i Älvsbyn, där hon tidigare praktiserat och trivts. Jag ville ju arbeta hemma så min dröm hade gått i uppfyllelse. Vikariatet blev en vidareanställning, ett fantastiskt arbete med fantastiska kollegor, berättar Anette. Förundrade kollegor Under åren som följde fick Anette möjlighet att arbeta som fristående hudvårdskonsult och ytterligare en stor barndomsdröm vaknade till liv. Jag var tjänstledig under ett halvår för att prova arbeta heltid som konsult, men jag var inte redo att säga upp mig förrän Då startade jag Calm and Beauty. Mina kollegor var förundrade. Kan man göra så vad häftigt, tyckte de, berättar Anette. Hon fick hjälp av EntreprenörCentra med marknadsplan, affärsplan och budet. Det är en fantastisk möjlighet att träffa någon och diskutera en affärsidé, och få inspiration, utan att det kostar något. Det är precis det man behöver när man är i en startprocess, konstaterar Anette som också tycker att hennes revisor varit ett stort stöd. Hade jag vetat hur mycket papper företagsstarten innebar hade jag nog aldrig vågat. Jag är glad att min revisor portionerade dem lite i sänder. Legitimation trygghet för kunden Sedan snart två år kombinerar hon de bästa bitarna inom sjukgymnastiken med hudvård och make up. Vacker inifrån och ut är något av ledord för Anette, som vet hur viktigt lugn och ro men också det yttre är för läkprocessen. Förutom massage och sjukgymnastik rekommenderar Anette sina kunder lämplig träning. Ofta kan besvär orsakade av ett monotont arbete förvärras om samma muskulatur tränas felaktigt. Min starka sida är att möta och lyssna in kunden. Det är en stor fördel att ha jobbat inom primärvården och jag är tacksam för mina år i landstinget. För många av mina kunder är det en positiv skillnad att vara kund och inte patient, säger Anette, som är noga med att uppfylla alla kriterier för att bland annat behålla sin sjukgymnastlegitimation. Att jag är legitimerad och granskad av socialstyrelsen är en trygghet för kunden som då också omfattas av patientförsäkringen, förklarar hon. Nya drömmar Vad gäller drömmar så poppar det hela tiden upp nya. Under våren blir det premiär för en föreläsningsturné i Älvsbyn, Luleå, Boden och Arvidsjaur där Anette tillsammans med en Luleåföretagare ska föreläsa om ledarskap, attityd, energier och hur vi människor påverkas av varandra. Tankens kraft är stor, säger Anette Burström glatt. Vilket hon själv är ett utmärkt bevis på. 10

11 Från innovatör till entreprenör Nils Nilsson har provat sina vingar. Efter en systemvetenskaplig utbildning i Umeå flyttade han till Malta för att jobba med marknadsföring. Men bara efter drygt ett år drog det i älvsbyrötterna. Jag kände att det är i Älvsbyn jag vill bo, berättar Nils Nilsson, som idag driver dataföretaget Ishare. Nils Nilsson återvände till Älvsbyn och vill nu bidra till hemkommunens utveckling. Något jobb väntade inte när han 2009 flyttade hem till Älvsbyn. Istället startade han en enskild firma. I början dominerade hemsidesjobben men med tiden blev det alltmer programmering och e-handel. Vid årsskiftet startade han aktiebolaget Ishare och köpte en solarieverksamhet. Jag kände att jag vill satsa och utvecklas som företagare. Fast i början var jag nog mer innovatör än entreprenör, erkänner Nils Nilsson, som kanske ärvt en företagargen, både far, mor och bror driver alla företag. Idérik problemlösare Brist på idéer har han inte. En av idéerna resulterade i app:en Lunch direkt, som han efter utvecklingsfasen sålde. Just nu är det större programmeringsuppdrag som dominerar, han samarbetar med ett Luleåföretag och utför delar av deras uppdrag. De är väldigt professionella och duktiga. Jag lär mig av dem hela tiden och får inspiration och nya tankar. Jag gillar att lösa problem, det är fruktansvärt roligt. Dessutom har jag en utvecklings- och projektledardel som jag får användning av, berättar Nils. EntreprenörCentras hjälp avgörande För Nils har det ända från starten varit självklart att använda EntreprenörCentra som bollplank och kunskapsbank. Utan den hjälpen hade det mesta varit betydligt knepigare. För mig var det ganska avgörande att få hjälp i början, framförallt när jag startade den enskilda firman, men även under nästa steg. Bara det här med alla siffror, hur verksamheten ska gå ihop. Att få svart på vitt hur man räknar har varit till fruktansvärt stor hjälp, menar Nils, och berömmer projektets personal. De ser inga hinder, bara nya lösningar och vinklar. Det är ack så viktigt, faktiskt avgörande, att ibland kunna se saker och ting från andra vinklar. Lyfta Älvsbyn Just nu deltar Nils i Almis mentorsprogram. Han vill fortsätta utvecklas och kunna driva egna projekt utan att känna att han ständigt måste jobba bara för att gå runt. Så småningom hoppas han kunna anställa personal med rätt kompetens, vilket han anar kan bli en stor utmaning i Älvsbyn. Jag vill bidra till att lyfta Älvsbyn. Bland utflyttade kompisar finns ett motstånd att flytta hem, men jag märker att numera stannar fler unga kvar. Det gör mig glad. De som vill och vågar stanna kvar ska hyllas, anser Nils. Hans känsla för hembygden är stark och han tycker att det är viktigt i små kommuner som Älvsbyn att alla som har idéer till förändringar eller förbättringar gör något av sina idéer. Idéer får inte förfaras. Funderar man på en app eller något annat roligt, ta kontakt med någon mig till exempel, tipsar Nils Nilsson, numera både innovatör och entreprenör. 11

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning

Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning NKI 2014 Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning för 2014. respondenter: 504 NyföretagarCentrum Stockholm När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum

Läs mer

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2010 Visste du att det finns en boksnok på biblioteket? Ny personalchef på plats Sidan 16 3 Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

REGIONALT RESURSCENTRUM FÖR KVINNOR I SKÅNE. Inspiration för utveckling!

REGIONALT RESURSCENTRUM FÖR KVINNOR I SKÅNE. Inspiration för utveckling! REGIONALT RESURSCENTRUM FÖR KVINNOR I SKÅNE Inspiration för utveckling! Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skånes syfte är att öka kvinnors inflytande i samhälle och arbetsliv på jämställda villkor.

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009 Nr 1 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Ny VD på 7-Eleven Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet Tema: Kaffe & bröd Kurser

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB maj 2015 NR.3 MANDATUM från innehållet ängelholms ff fokus på nya företag en artikel om vi-känsla rotary luntertun nästa nummer: om rögle i framtiden HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer