Nya företag är viktiga för Jokkmokk och Älvsbyn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya företag är viktiga för Jokkmokk och Älvsbyn"

Transkript

1 1

2 Nya företag är viktiga för Jokkmokk och Älvsbyn Jokkmokks och Älvsbyns kommuner har sedan början av 2000-talet arbetat aktivt för att stödja nya företag. Kommunernas framtid vilar i stor utsträckning på förmågan att stimulera det lokala näringslivets växtkraft och vidareutveckling av strategiska tillväxtområden. De lokala nyföretagarverksamheterna i Älvsbyn och Jokkmokk har därför erbjudit individuell affärsrådgivning, konsultation, coachning/support med mera. Utvärderingar visar att de nystartade företag som deltagit har hög överlevnadsgrad, stabilitet och konkurrenskraft, vilket är mycket positivt, konstaterar Randolf Eriksson, EntreprenörCentras projektledare. Välbesökta seminarier Gemensamt EU-projekt Kommunerna, som såg stora möjligheter att genom samverkan utvidga nyföretagarverksamhetena i Jokkmokk och Älvsbyn, påbörjade därför EU-projektet EntreprenörCentra år Genom samarbetsprojektet jobbar kommunerna sedan dess tillsammans för att bemöta gemensamma framtidsutmaningar. 95 nya företag under första projektperioden EntreprenörCentra-projektet har sedan starten varit mycket lyckat. Under föregående period, , deltog 318 personer i projektet för att starta eller vidareutveckla sin verksamhet. Det resulterade i att 95 nya företag startades, vilket ledde till 128 nya arbetstillfällen. Under den tredje omgången av Entreprenör- Centra har gemensamma seminarier, på teman som ledarskap, företagandets utmaningar och det goda värdskapet, varit välbesökta. Många har tagit chansen att lyssna på intressanta föreläsare men också fått tillfälle att knyta kontakter och hitta samverkansmöjligheter över kommungränserna. Seminarierna har riktat sig till företagare, politiker och andra intresserade, som förutom de intressanta föreläsningarna fått möta både drivna entreprenörer och helt färska nyföretagare. Seminarierna har bidragit till att lyfta fram lokala hjältar helt enkelt, menar Randolf Eriksson. Fokus på framtiden Våren 2013 arrangerades ett kvällseminarium i Kåbdalis, där ett sjuttiotal företagare och andra intresserade från både Jokkmokk och Älvsbyn samlades för att ta fokus på framtiden. På seminariet deltog bland annat turistorganisationen Swedish Lapland, Älvsbyhus, Arctic Falls, Kåbdalis Skidliftar och de nya lanthandlarna i Kåbdalis (läs mer på sid 6) som målande berättade om sin verksamhet. Det blev många spontana och positiva kommentarer från publiken som tyckte att det var inspirerande med ett företag som verkligen vågar satsa för att leva sin dröm, berätttar Anna Arvidsson, EntreprenörCentra i Jokkmokk. Seminarier Utöver de gemensamma seminarierna har projektet också arrangerat lokala seminarier i Älvsbyn och Jokkmokk, baserade på projektdeltagarnas behov. I Jokkmokk har EntreprenörCentra arrangerat seminarier i samverkan med näringslivsbolaget Strukturums övriga projekt, som exempelvis Funderar du på att starta företag? Funderar du på att anställa? Jämställdhetsseminarium Prissättning Marknadskommunikation och sälj på webben Totalt lockade de gemensamma seminarierna cirka 350 deltagare. 2

3 Lika men ändå olika en av många framgångsfaktorer Det finns många förklaringar till varför projektet EntreprenörCentra varit och är framgångsrikt. Fri rådgivning och lika men ändå olika kommuner som lär av varandra är några. Fri rådgivning med fria konsulttimmar har varit det stora. Det har gett väldigt bra resultat i båda kommunerna och lett till många nya företag, konstaterar Randolf Eriksson. Älvsbyn har stigit som en raket i företagsbarometern och klev upp 68 platser vid senaste mätningen. Det är en glädjande utveckling som jag vågar påstå bland annat beror på företagarfrukost och rådgivning, menar Randolf Eriksson. Det har varit ett lättarbetat område, kontakten Än finns chansen EntreprenörCentras tredje projektperiod pågår fram till sista december Än finns alltså chansen att få hjälp. EntreprenörCentra projektet är nu inne på sin tredje omgång. Ungdomar över 19 år, kvinnor och inflyttade med utländsk bakgrund är prioriterade i projektet, men alla med företagsidéer eller företag som varit verksamma i max tre år tillhör målgruppen. Intresset är stort och de insatser som erbjuds är helt och hållet anpassat efter de individuella behoven. Utveckling av affärsplaner, budget och marknadsföring är bara något av allt nyföretagare kan ta del av, berättar Anna Arvidsson. Man behöver inte ha startat sitt företag. Man kan få individuell rådgivning som hjälp för att se om en företagsidé är bärkraftig eller inte. Så passa på nu medan den här hjälpen finns, råder Anna Arvidsson. Anna Arvidsson, EntreprenörCentras kontaktperson i Jokkmokk. mellan kommunerna har varit enkel. Det är två inlands- och skogskommuner som är lika men ändå olika och därför kan lära av varandra. Vi i Älvsbyn kan lära oss av Jokkmokk, som har stark turism, starka samiska näringar och är duktig på att få nya företagare Randolf Eriksson, projektledare med utländsk bakgrund, och de kan lära av Älvsbyn som är bra på annat. Svarar du ja på minst en av dessa frågor? Ta kontakt med EntreprenörCentra! Planerar du att starta eget företag? Är du nyföretagare som drivit eget företag i mindre än 3 år? Står du inför ett generationsskifte; vill du överlåta eller överta ett befintligt företag? Är du över 19 år och har en företagsidé? Är du deltidsföretagare? Är du inflyttad utländsk medborgare eller utlandsfödd svensk som vill starta eget? PROJEKTETS MÅL öka antalet nya och växande små och medelstora företag i Jokkmokks och Älvsbyns kommuner öka antalet kvinnliga företagare öka antalet företag ägda av utlandsfödda svenskar/utländska medborgare skapa ett tillväxtskapande affärsklimat skapa förutsättningar för professionell och resultatorienterad affärsrådgivning/nyföretagarverksamhet skapa nya och säkrade arbetstillfällen inom kommunerna 3

4 Älvsby Taxi ska bli ett starkt transportföretag Sedan årsskiftet är David Lindström och Magnus Boman nya ägare till Älvsby Taxi. Vi hade funderat länge innan vi kom David Lindström och Magnus Boman. till skott och erbjöd oss köpa ut övriga fyra delägare, berättar David Lindström. Tidigare ägde de sex delägarna taxibolaget gemensamt och verksamheten drevs som en förening, där flera transportörer utförde transporterna. Nu har vi klippt bort transportörerna och ska bygga upp Älvsby Taxi till ett starkt företag, säger David Lindström. Bolaget har fjorton anställda och femton fordon, varav tio bussar, som förutom skoltrafik och sjukoch färdtjänst även ser till att nattrumlande Älvsbybor kommer sig hem framåt natten. Fredagar och lördagar går det bra att ringa taxi ända till klockan två respektive tre. Övriga dagar är det förhandsbokning som gäller efter klockan 22. Nya tjänster till nya kunder Med erfarenhet från branschen i bagaget är nu huvudmålet att utveckla verksamheten och bygga upp en lite större koncern. De nya ägarna har långsiktiga planer. Vi behöver hitta nya sätt att bedriva verksamheten. Det har inte hänt så mycket nytt tidigare. Nu gäller det att hitta nya vägar och synas i sociala medier för att få tag i nya kunder, menar David. Budtransporter är en av de nya tjänster som ska erbjudas Älvsbyföretagen, som inom kort har besök från Älvsby Taxi att vänta. Istället för att företag ska skicka iväg anställda långa sträckor för att köra reservdelar eller annat kan Älvsby Taxi, som oftast befinner sig med någon bil i det aktuella området, hämta eller lämna varorna medan firmans anställda kan vara hemma och producera istället. Det är långa avstånd överallt men det går oftast fort att hämta eller lämna försändelser med taxi, menar Magnus Boman. Åtskilliga möten För David och Magnus var det självklart att ta rådgivning av EntreprenörCentra när planerna på övertagandet började ta form. Vi hade åtskilliga möten och de ställde vettiga frågor och gav oss mycket att tänka på. Det är mycket värdefullt att ha någon att bolla idéer med. I starten pendlar man ofta upp och ner, men med deras hjälp fick vi ner allt på papper. Det ser bra ut kör på, sa de, berättar Magnus Boman. Vi fick också konsulttimmar med en redovisningsbyrå. Vi hade gjort mycket av jobbet själv men behövde få veta om vi tänkt rätt och få bekräftelse att vi räknat rätt när vi gjorde budgeten, säger David. EntreprenörCentra är toppen. Vi är extremt nöjda och jättetacksamma att denna möjlighet finns. 4

5 Beslutet att starta eget var inte utan vånda Det finns många forn- och kulturlämningar i skog och mark, ett faktum som kan få följder den dag skog ska avverkas eller kanske en ny vägstump dras. Vad och hur får man egentligen göra? Det kan Jokkmokks Kulturmiljökonsult ge svar på. Vet man inte hur man ska hantera och undvika skador på olika lämningar på sin skogsfastighet är jag nog rätt person att fråga, medger Anna Rimpi. Skogslandet bär spår ända från stenåldern men också av renskötsel, nybyggen och tidigt skogsbruk. Dessa lämningar skyddas av fornminnesoch kulturminneslagen, ett område som Anna Rimpi behärskar. Det kan exempelvis vara fornlämningar som eldhärdar och fångstgropar men också tjärdalar, kolbottnar och kojgrunder, förklarar Anna Rimpi, som är arkeologkonsult och förutom inventering av fornoch kulturlämningar även erbjuder skoglig inventering samt rådgivning, utbildning och kvalitetssäkring inom kulturmiljöområdet. Inte utan vånda För ganska exakt ett år sedan startade Anna Rimpi sitt företag, som hon än så länge driver vid sidan av ett deltidsarbete på Länsstyrelsens fältenhet. Men beslutet att starta eget var inte utan vånda. Det var inget naturligt steg. Jag har ingen som helst erfarenhet av företagande från uppväxten och var faktiskt lite rädd. Jag har nog länge tänkt att det är bättre att vara anställd, berättar Anna Rimpi. I dag har min rädsla gått över. Det är väldigt roligt att jobba åt sig själv och en stor tillfredsställelse som jag inte upplevt förut. Fast det är en helt ny situation att ragga jobb istället för att som anställd ha alldeles för många arbetsuppgifter som väntar, konstaterar hon. God hjälp av EntreprenörCentra Steget till eget företag gick trots allt ganska lätt, vilket hon menar mycket beror på hjälpen från projektet EntreprenörCentra. I startskedet fick jag svar på alla mina frågor via EntreprenörCentra. Jag fick delta i en seminarieserie och fick även ett antal timmars rådgivning av en revisor. Även om min ambition är att kunna göra det mesta själv behöver man få ställa någon fråga då och då. Jag är väldigt tacksam, säger Anna Rimpi. Populära utbildningar i fält Att marknadsföra en tjänst, som dessutom riktar sig till en så smal och speciell målgrupp som olika aktörer inom skogsbruket, är en utmaning. Det är inte helt självklart för alla att anlita en rådgivare. Många försöker klara den biten själva, trots att rätt kompetens saknas. Anna Rimpis utbildningar startar oftast inomhus med ett teoripass om kulturminneslagen och andra lagar som styr olika verksamheter i skogen. Lagstiftningen skapar ofta både frågetecken och en del frustration, men när gruppen sedan går ut i fält för att studera det teoretiska i praktiken blir dialogen en annan. Ute i skogen får man en helt annan relation och kan prata öppnare. Det är ett väldigt bra och trevligt sätt att möta människor på. Där ställs frågor som man kanske inte vågar ställa till myndighetspersoner, berättar Anna Rimpi som också avslöjar att hon under 2013 har utökat verksamheten med något så oväntat som personlig träning och teknikutveckling inom längdskidåkning. Hon är passionerad elitmotionär och har konstaterat att särskilt kvinnor gärna finslipar tekniken i grupp. Ett bra komplement under vinterhalvåret då snötäcket bäddar in kolbottnar och andra kulturlämningar i skogen. 5

6 korvar till nybakat surdegsbröd och vackra presenter. Och trafikanterna längs E45:an gladdes över ett tankstopp med rasande gott fika. Vi bakar massor. Mjukkakorna går bäst, och bullar. Vi levererar färdiga mackor till Kåbdalis Skidliftar och fyller deras fikamontrar, berättar Marie. Kicki Unga och Marie Nygårds. Vi lever vår dröm Lärorikt, intensivt och fyllt med överraskningar. Vi har jobbat mycket, men det har blivit en livsstil. Så sammanfattar Marie Nygårds sitt första år som bagare och lanthandlare i Kåbdalis. Fast vi har fått ge avkall på vänner och familj, och lediga dagar kan räknas på fingrarna, lägger kompanjonen Kicki Unga till. Strax före julen 2012 slogs dörrarna upp till den mjukkaksdoftande butiken K&M in bageri och lanthandel i Kåbdalis. Att påstå att de två butiksägarna farit fram som yrväder är ingen direkt överdrift. Och den där lågsäsongen, som alla påstod skulle komma, har lyst med sin frånvaro. Vi höll på att jobba ihjäl oss i somras. Alla hade rått oss att dra ner på lagret och öppettiderna och ha stängt någon dag i veckan. Istället fick vi ha öppet 7 20 varenda dag, berättar Marie och storskrattar. Nybakade mjukkakor Eftersom Kåbdalis är en ort med knappa 40 invånare var succén inte riktigt väntad. Men då Kåbdalis också är en vintersportort och Europaväg 45 passerar förbi knuten fanns potentialen. Husvagnsgästerna lärde sig snabbt uppskatta det bitvis unika sortimentet med allt från basvaror, ekologiskt snacks och lokala Roadtrip längs E45:an Ända från dag ett, då affärsidén föddes, har EntreprenörCentra och Strukturum varit med i båten. Genom Strukturum fick Marie och Kicki möjlighet att åka på studiebesök en roadtrip längs E45:an där de besökte caféer, delikatessbutiker och bagerier. De besökte också Formex-mässan och har provsmakat det mesta de säljer i butiken. Man måste ha kunskap om det man säljer. Merförsäljning sker när vi tror på och kan berätta om det vi säljer. Ingenting säljer sig självt. Vi köper hem det vi själva tycker om, menar Marie. Genom EntreprenörCentra fick de sedan hjälp med layout av logotyp, fondtapet och förkläden samt ekonomisk rådgivning. Viktigast av allt var att någon trodde på oss och pushade oss. Vi hade någonstans att vända oss för att bolla idéer. Det är bra med någon som är spindeln i nätet, som har koll, menar Kicki. Flyttat till Kåbdalis Ett flertal personer har bidragit till deras utveckling genom att ömsom pusha, ömsom såga dem jäms med fotknölarna. Det har bara triggat oss. En av dem suckade till sist och sa; är det någon som ska fixa det här är det ni, berättar Marie glatt. Det är en styrka att vi är två. Marie sprutar idéer, jag samlar ihop, sopar och bromsar eller pushar om det behövs, säger Kicki, som menar att det också är en fördel att de båda är så olika. Vi tycker om olika saker, gör olika saker och är inte missunnsamma mot varandra. När den ena blir stressad är den andra lugn, säger hon. Även om tillvaron stundtals är hektisk har det blivit någon slags vardagslunk. Båda har dragit upp bopålarna och flyttat från Jokkmokk till Kåbdalis, vilket de inte ångrar en sekund. Ofta säger vi; Vad lyckliga vi är, vilket jobb vi har! Vi lever vår dröm. 6

7 Turridning med samisk prägel Hästar har varit Miliana Baers passion nästan hela livet. Jag grät många tårar innan jag äntligen fick börja rida när jag var i åttaårsåldern, berättar Miliana. I dag driver hon aktiebolaget Váijal Raid in Sápmi med skönlockiga och allergivänliga curlyhästar. Att träna hästar och tävla var Miliana Baers absolut största intresse under uppväxten i Jokkmokk. När hennes tränare flyttade tillbaka till Libanon för att starta ridskola följde hon med. Tre år arbetade hon på ridskolan. När jag kom hem förstod jag att jag inte kunde livnära mig på hästar, så jag började plugga samiska. Jag har läst till tolk och flyttat omkring, men har alltid haft hästar som fritidsintresse startade Miliana tolk- och översättningsbyrån Gielain. Sommaren 2012 var det dags för nästa företagsstart. Med fyra lockiga och allergivänliga hästar av rasen American Curly och en idé om en turistisk ridverksamhet med samisk prägel startade hon Váijal Rajd in Sápmi. Hästar är en livsstil som ett gift så jag kunde inte släppa det, även om det är som tolk och översättare jag hittills livnärt mig, säger hon. Går i flock Fyra curlyhästar, tre shetlandshästar och en ponny strövar förnöjt ute i hagen. De går ute året om. Hästarna mår bra när de får gå fritt. Ponnyn trivs också jättebra utomhus. Förut var han en surponny på ridskolan. Nu får han gå i flock och rör sig hela tiden. Det är bra för en gammal häst, säger Miliana, som till sin hjälp med skötsel och träning har vännen Sunna Stina Kuoljok. Vi gillar båda att utbilda, både hästar och människor. Vi rider hästarna bettlöst eftersom de är väldigt känsliga, förklarar Miliana, och berättar att vissa curlyhästarna behärskar två extra gångarter, foxtrot och pass, vilket för den ovane ryttaren är enklare. Skogsturer med samiskt tema I Váijal Rajd in Sápmis längre turer ingår fikapaus i skogen där Miliana berättar om samisk kultur och renskötsel. I framtidsplanerna ingår att sälja weekendturer där gästerna antingen övernattar på hotell eller i skogen. Från slutet av juni och två månader framåt kommer verksamheten att bedrivas i Saltoluokta. Den här första sommaren blir det bara dagsturer. Vi får se tiden an, säger Miliana, som något förvånad konstaterar att många Jokkmokksbor börjat friskvårdsrida hos henne. Vi hade nog inte tänkt att det skulle bli någon lokal marknad, men det känns jätteroligt. Man ska inte underskatta den lokala marknaden. Målet är att kunna dela sin tid lika mellan företagen och att inkomsterna från ridverksamheten på sikt ska bära en anställd. Värdefullt med räknehjälp Miliana konstaterar att EntreprenörCentra har varit ett gott stöd, särskilt vid företagsstarten då hon fick hjälp med affärsplaner, budget och kalkyler. Konsulten var jätteduktig. Jag fick också hjälp att söka startstöd från länsstyrelsen för en ombyggnad, men det har jag inte nyttjat än, säger Miliana och berättar att EntreprenörCentra hjälpte till med logga och grafisk profil även när hon startade sitt tolkoch översättningsföretag. Det är kanon, jättebra. Bara det att få räkna med någon som kan. Från början hade jag stora planer, men äh, kill your darlings, så fick det bli. 7

8 Erfarna företagare blir nyföretagare Leif Öhlund och Tony Sundberg driver Kvikkjokk Stugor AB. Målbilden var att de första nyckelfärdiga timmerstugorna skulle stå klara på Kvikkjokk fjällsluttning redan hösten Men saker och ting tar ofta längre tid än entusiastiska nyföretagare vill tro. Det visade sig att en helt ny detaljplan behövdes, och den klubbas tidigast i juni. Kanske kan den första stugan bli klar till hösten, säger Leif Öhlund, som tillsammans med Tony Sundberg driver Kvikkjokk Stugor AB. Trots att de båda är erfarna företagare har de i sitt nya gemensamma bolag fått genomgå alla faser som de flesta nyföretagare går igenom. Från viss överentusiasm och optimistiska tidsplaner till att inse att både koncept och utförande behöver revideras. Ny detaljplan behövdes De blev snabbt varse att den befintliga detaljplanen inte tillät uthyrningsstugor. Ett direkt hinder eftersom uthyrning var en bärande del i affärsplanen förutom att sälja nyckelfärdiga stugor. Vi har förstått att det finns behov året om av en uthyrningsstuga på 8 10 bäddar med full standard, berättar Tony Sundberg. När de tack vare Strukturum fick möjlighet att åka på studiebesök blev det fullständigt glasklart hur angelägen en ny detaljplan var. I Katterjåkk har ett liknande men något mindre område exploaterats med bortåt fyrtio stugor. Där fick vi verkligen upp ögonen för vilka fällor vi måste undvika, berättar Leif Öhlund. Vi insåg att den gamla detaljplanen inte alls var up to date. Enligt bygglovet skulle stugorna bli små för att tillgodose dagens krav på standard. Numera bygger ingen en stuga på mindre än 100 kvadratmeter. Tomterna å andra sidan var för stora och det var för långt mellan dem för att få en bra infrastruktur för vatten och avlopp, tillägger han. EntreprenörCentra har bistått med värdefull konsultation kring räkenskaperna och Tony Sundberg berömmer samverkan mellan Strukturum och EntreprenörCentra. Det är en styrka eftersom resurserna kompletterar varandra. Som företagare kan man få extra stöd och det känns väldigt positivt, menar han. Hitta rätt kunder Istället för 15 tomter finns nu 27 tomter inritade på den nya detaljplanen som förhoppningsvis blir fastställd i juni. Intresset för de nyckelfärdiga stugorna är försiktigt positivt, men det stora arbetet med att hitta rätt kundgrupp återstår. Kvikkjokk är ingen traditionell vintersportort och därför är de framtida stugägarna inte desamma som i Åre eller Katterjåkk. Intresset för tomter är däremot desto större. Tre tomter har sålts utan någon som helst marknadsföring. Två av köparna kommer att bygga redan i sommar, berättar Leif Öhlund. Positiva till all hjälp Destination Jokkmokk kommer att bli kanal för den framtida uthyrningsverksamheten och ett samarbete med företaget Fiskflyg håller på att ta form, för marknadsföring av gemensamma paket. De båda företagarna är positiva till all hjälp de som nyföretagare fått, både från EntreprenörCentra, Strukturum och Jokkmokks kommun. Det känns kul att få vara nyföretagare, man tror sig ju veta en hel del men vi kan konstatera att det var en himla fördel att få göra studiebesöket. Det känns spännande. Det är också kul att Kvikkjokksborna är så positiva till satsningen. Vi önskar bara att vi haft större plånbok och kunnat satsa på ett annat sätt, konstaterar Tony Sundberg. 8

9 Jag har alltid velat bli egen När jag var liten och gick förbi Helena med stils skyltfönster drömde jag om att få jobba där när jag blev stor, berättar Lisa Lundström. Hösten 2012 blev hon ny ägare till modebutiken och i april utökar hon med skoavdelning. Jag har alltid velat bli egen, säger Lisa som tålmodigt väntat på rätt tillfälle. Att småbarnsåren med många vab-dagar inte var rätt tidpunkt att bli företagare var hon väl medveten om. Och eftersom familjen alltid kommer i första hand fick företagsplanerna vänta, tills hon förra julen såg att butiken var till salu. Jag såg genast möjligheter, så jag kontaktade EntreprenörCentra, berättar Lisa. Trygghet för att våga EntreprenörCentra blev den trygga punkten för Lisa, där fick hon hjälp med det hon själv inte behärskade. Beräkningar, bankkontakter, moms, skatter och arbetsgivaravgifter var plötsligt inga problem. Det är bra att ha någonstans att vända sig med sina frågor för att våga satsa. De gjorde mig sifferkunnig, även om jag nu väljer att köpa redovisningstjänster. Jag jobbar så mycket jag bara kan så jag betalar hellre för att någon som håller alla papper iordning så att jag kan sova lugnt, säger Lisa. Efter att ha jobbat strödagar i butiken under ett halvår tog hon över den väletablerade verksamheten den 1 september I dag har hon tre anställda, utbudet har breddats och omsättningen ökar stadigt. Men filosofin har varit att inte göra alltför stora förändringar. Det är viktigt att gamla kunder ska känna sig trygga, menar Lisa. Skillnad att äga och driva butik Ett par tre nya leverantörer har passerat nålsögat samtidigt som mer köps in från de tidigare leverantörerna. Målgruppen, den mogna kvinnan över 35, har fått mer och ärtigare kläder att välja bland. Mångfalden är viktig för Lisa. Hon är extremt nog- Lisa Lundström satsar friskt i Älvsbyns bästa A-läge. grann och, som hon själv säger, petig med sina leverantörer. Hon vet exakt vad hon vill ha. Vi är alltid minst två, helst alla fyra, som tar beslut om inköp. Säger en nej blir det inget. Tvekan dödar, påstår Lisa. Det är skillnad mellan att äga och driva en butik, det är två helt olika saker och man måste förstå skillnaden. Man kan äga en butik och ha den öppen, men ska man driva en butik måste man aktivt göra det varje dag. A-läge och arbetsglädje Det faktum att ingen numera säljer skor i Älvsbyn och att Lisa själv är förtjust i skor i kombination med att lokalen intill stod tom banade väg för nästa satsning. I april öppnar Lisa skoaffär. Även denna gång har EntreprenörCentra varit involverad. Man måste ha ett A-läge. Annars går det inte att göra business. Man måste våga satsa, fast samtidigt förstå hur mycket jobb det är, konstaterar Lisa, som med sin energi har lätt att sprida entusiasm. Arbetsglädjen är viktig. Det är viktigt att ha roligt på jobbet och ge tid åt sina medmänniskor. Funkar inte det funkar inte heller butiken. Det gäller att hela tiden utvecklas och tänka out of the box. Kunden ska alltid vara i fokus och vara nöjd och glad när hon går ut ur butiken. 9

10 När drömmar går i uppfyllelse Inte bara en stor dröm utan två har Anette Burström förverkligat. Det har kostat hårt arbete men också en viss portion mod. Jag har alltid varit en drömmare utan dess like, konstaterar Anette Burström, som i dag driver företaget Calm and Beauty i Älvsbyn. Anette Burströms stora dröm var att bli sjukgymnast, men med ofullständiga betyg kändes drömmen avlägsen. Jag läste upp betygen på KomVux, men tog mig inte in på sjukgymnastutbildningen. Istället började jag en juridisk översiktskurs. Kunde jag ha hamnat mer fel, skrattar Anette. Men ödet ville henne väl. Hon erbjöds en reservplats till den efterlängtade utbildningen och tre år senare fick hon anställning i Gällivare. Efter en tjänst i Arvidsjaur erbjöds hon 2004 ett vikariat på vårdcentralen i Älvsbyn, där hon tidigare praktiserat och trivts. Jag ville ju arbeta hemma så min dröm hade gått i uppfyllelse. Vikariatet blev en vidareanställning, ett fantastiskt arbete med fantastiska kollegor, berättar Anette. Förundrade kollegor Under åren som följde fick Anette möjlighet att arbeta som fristående hudvårdskonsult och ytterligare en stor barndomsdröm vaknade till liv. Jag var tjänstledig under ett halvår för att prova arbeta heltid som konsult, men jag var inte redo att säga upp mig förrän Då startade jag Calm and Beauty. Mina kollegor var förundrade. Kan man göra så vad häftigt, tyckte de, berättar Anette. Hon fick hjälp av EntreprenörCentra med marknadsplan, affärsplan och budet. Det är en fantastisk möjlighet att träffa någon och diskutera en affärsidé, och få inspiration, utan att det kostar något. Det är precis det man behöver när man är i en startprocess, konstaterar Anette som också tycker att hennes revisor varit ett stort stöd. Hade jag vetat hur mycket papper företagsstarten innebar hade jag nog aldrig vågat. Jag är glad att min revisor portionerade dem lite i sänder. Legitimation trygghet för kunden Sedan snart två år kombinerar hon de bästa bitarna inom sjukgymnastiken med hudvård och make up. Vacker inifrån och ut är något av ledord för Anette, som vet hur viktigt lugn och ro men också det yttre är för läkprocessen. Förutom massage och sjukgymnastik rekommenderar Anette sina kunder lämplig träning. Ofta kan besvär orsakade av ett monotont arbete förvärras om samma muskulatur tränas felaktigt. Min starka sida är att möta och lyssna in kunden. Det är en stor fördel att ha jobbat inom primärvården och jag är tacksam för mina år i landstinget. För många av mina kunder är det en positiv skillnad att vara kund och inte patient, säger Anette, som är noga med att uppfylla alla kriterier för att bland annat behålla sin sjukgymnastlegitimation. Att jag är legitimerad och granskad av socialstyrelsen är en trygghet för kunden som då också omfattas av patientförsäkringen, förklarar hon. Nya drömmar Vad gäller drömmar så poppar det hela tiden upp nya. Under våren blir det premiär för en föreläsningsturné i Älvsbyn, Luleå, Boden och Arvidsjaur där Anette tillsammans med en Luleåföretagare ska föreläsa om ledarskap, attityd, energier och hur vi människor påverkas av varandra. Tankens kraft är stor, säger Anette Burström glatt. Vilket hon själv är ett utmärkt bevis på. 10

11 Från innovatör till entreprenör Nils Nilsson har provat sina vingar. Efter en systemvetenskaplig utbildning i Umeå flyttade han till Malta för att jobba med marknadsföring. Men bara efter drygt ett år drog det i älvsbyrötterna. Jag kände att det är i Älvsbyn jag vill bo, berättar Nils Nilsson, som idag driver dataföretaget Ishare. Nils Nilsson återvände till Älvsbyn och vill nu bidra till hemkommunens utveckling. Något jobb väntade inte när han 2009 flyttade hem till Älvsbyn. Istället startade han en enskild firma. I början dominerade hemsidesjobben men med tiden blev det alltmer programmering och e-handel. Vid årsskiftet startade han aktiebolaget Ishare och köpte en solarieverksamhet. Jag kände att jag vill satsa och utvecklas som företagare. Fast i början var jag nog mer innovatör än entreprenör, erkänner Nils Nilsson, som kanske ärvt en företagargen, både far, mor och bror driver alla företag. Idérik problemlösare Brist på idéer har han inte. En av idéerna resulterade i app:en Lunch direkt, som han efter utvecklingsfasen sålde. Just nu är det större programmeringsuppdrag som dominerar, han samarbetar med ett Luleåföretag och utför delar av deras uppdrag. De är väldigt professionella och duktiga. Jag lär mig av dem hela tiden och får inspiration och nya tankar. Jag gillar att lösa problem, det är fruktansvärt roligt. Dessutom har jag en utvecklings- och projektledardel som jag får användning av, berättar Nils. EntreprenörCentras hjälp avgörande För Nils har det ända från starten varit självklart att använda EntreprenörCentra som bollplank och kunskapsbank. Utan den hjälpen hade det mesta varit betydligt knepigare. För mig var det ganska avgörande att få hjälp i början, framförallt när jag startade den enskilda firman, men även under nästa steg. Bara det här med alla siffror, hur verksamheten ska gå ihop. Att få svart på vitt hur man räknar har varit till fruktansvärt stor hjälp, menar Nils, och berömmer projektets personal. De ser inga hinder, bara nya lösningar och vinklar. Det är ack så viktigt, faktiskt avgörande, att ibland kunna se saker och ting från andra vinklar. Lyfta Älvsbyn Just nu deltar Nils i Almis mentorsprogram. Han vill fortsätta utvecklas och kunna driva egna projekt utan att känna att han ständigt måste jobba bara för att gå runt. Så småningom hoppas han kunna anställa personal med rätt kompetens, vilket han anar kan bli en stor utmaning i Älvsbyn. Jag vill bidra till att lyfta Älvsbyn. Bland utflyttade kompisar finns ett motstånd att flytta hem, men jag märker att numera stannar fler unga kvar. Det gör mig glad. De som vill och vågar stanna kvar ska hyllas, anser Nils. Hans känsla för hembygden är stark och han tycker att det är viktigt i små kommuner som Älvsbyn att alla som har idéer till förändringar eller förbättringar gör något av sina idéer. Idéer får inte förfaras. Funderar man på en app eller något annat roligt, ta kontakt med någon mig till exempel, tipsar Nils Nilsson, numera både innovatör och entreprenör. 11

12 Tre företag i ett Egentligen var det Mattias Lundströms fru som skulle starta eget. Lite motvilligt följde han med till EntreprenörCentra. Besöket ledde till att det istället var han som först tog klivet till egenföretagare, när han sommaren 2012 startade Commobi Consulting AB. När Lisa startade sitt företag startade vi även ett holdingbolag som äger de två andra. Så plötsligt var det tre istället för ett företag i familjen, berättar Mattias Lundström. Tioårige Oskar gillar att pappa Mattias har jobbet hemma och alltid finns där när skoldagen är slut. Commobi Consulting levererar tjänster inom IT och telekommunikation. Basen är villan på Eldargatan i Älvsbyn, därifrån Mattias för tillfället jobbar mot svenska och utländska mobiloperatörer. Just nu skriver jag samarbetsavtal med en större konsultfirma i Sverige för att dels kunna få ramavtal, dels i sakta mak kunna expandera, förklarar Mattias. Distansoberoende Arbetet hemifrån fungerar perfekt eftersom Mattias har tillgång till både optisk fiber och eget mobilnät, vilket gör honom distansoberoende. Att kunna finnas till hands för barnen, som är fyra och tio år gamla, är en bonus. Efter åratals pendling och jobbresor värderar han tiden högt. Jag har lärt mig mycket på kort tid om vad det innebär att vara egenföretagare. Det finns både för- och nackdelar, men det har gått över förväntan. Det är en klar fördel jämfört med tidigare jobb, där pendlingen tog mycket tid och pengar. Nu kan den tiden läggas på barnen i stället, jag kan hämta och lämna och vara med på träningar, säger Mattias. Den andra fördelen är att när företaget tjänar pengar bestämmer jag själv vad jag vill göra med dem. Holdingbolag ger handlingsfrihet Men visst har det krävts ett visst mod och åtskilligt funderande. Eftersom hans fru Lisa köpte en befintlig affärsrörelse blev lösningen att dessutom starta ett holdingbolag som äger de två andra bolagen. En fördelaktig lösning för att slippa privat finansiering med skattade pengar. På sikt, om man ledsnar på någon av verksamheterna, kan man sälja ett bolag medan det andra är kvar i moderbolaget. Holdingbolaget gör det lättare att styra de ekonomiska resurserna. Visserligen blev det dyrare att sätta igång men på sikt ger det mer handlingsfrihet, förklarar Mattias, som dock medger att det hela kändes aningen rörigt i början. Han är tacksam för att EntreprenörCentra varit behjälplig i allt från budgetering, råd om finansiering och allmän stöttning till att sjösätta idén med holdingbolaget, efter att ha informerat om för- och nackdelarna. Utan deras hjälp hade det här inte varit möjligt. Vare sig att sätta sig in i tankegångarna, inhämta kunskapen eller sjösätta bolagen. För dem var allting enkelt, konstaterar Mattias. Optimalt vara två Som läget ser ut just nu har firman garanterat jobb till augusti. Planen är att hitta tre fasta kunder för att bli mindre sårbar. Än så länge väljer Mattias att ta extern hjälp på timtid vid arbetstoppar istället för att anställa. Det bästa vore att vara två. Då klarar man av 250 procent utan att blinka, det är svårt att jobba för två när man är ensam men att jobba för tre när man är två är möjligt, menar han och berättar att hans gamla kollegor som driver konsultföretag gett honom rådet att se till att ha tre månaders buffert, för att klara tuffare perioder. Det är nog ett klokt råd. 12

13 Inget företagande är en enmansshow En bit in på 2013 öppnade Villa Åsgård i ny regi. Vandrarhemmet den vackra tomten i centrala Jokkmokk var en gång jägmästarbostad. Nu hoppas den nya arrendatorn att Villa Åsgård ska bli lika välbesökt av Jokkmokksborna som av turister sedan många decennier. Min ambition är att fler ska glädjas åt stället, säger Anna Innala. Anna Innala bytte Lule skärgård mot Jokkmokk, där hon nu driver vandrarhem.. De senaste tio åren har Anna Innala drivit stuguthyrning i Luleå skärgård. Hon brinner för turister, värdskap, mat och upplevelser hon har kört svävare i skärgårdens packisområden och de tre sista åren har hon sommartid arbetat ombord på båten M/S Storlule mellan Ritsem och Vaisaluokta. Då som anställd åt STF, men det har varit enda avkallet från företagandet, förtydligar Anna Innala. Med morsarvet följde rötter i Jokkmokkstrakten, där Anna tillbringat mycket tid under uppväxten. När hon tipsades om att Åsgård låg ute på annons var därför betänketiden kort. Jokkmokk är väldigt trivsamt och jag såg genast potentialen i stället. Om Åsgård legat i en annan kommun hade det kanske inte varit lika intressant, konstaterar hon. Ovärderlig hjälp av EntreprenörCentra Det första jag gjorde var att ta kontakt med EntreprenörCentra. Den support jag fick var ovärderlig. När man är mitt uppe i att starta något är det viktigt att fler tror på idén. Feedback är jätteviktig, tycker Anna som menar att inte minst pappersarbetet kring en företagsstart tar mycket tid. Det är så otroligt mycket som ska göras i uppstarten. Att få allt papperarbete rätt gjort med en gång har varit väldigt bra. EntreprenörCentra har också hjälpt till med ansökningar och hjälpt mig etablera kontakter med Länsstyrelsen och banken. Att någon lobbar för en och visar på vägar man själv aldrig skulle ha tänkt på är värt mycket. De har också hjälpt till med finansiering av hemsidan. Jag gillar verkligen framåttänket, säger hon. Skapat egen atmosfär Under några veckor vid årsskiftet fick Villa Åsgård ett ansiktslyft då hela huset målades och tapeterades i flygande fläng. Att kunna skapa en egen atmosfär har känts viktigt. Med nya möbler, ett godkänt restaurangkök med en meny à la Anna, baserad på lokala råvaror så långt det är möjligt, samt fullständiga rättigheter finns nu alla förutsättningar att Villa Åsgård ska bli en samlingspunkt för både turister och ortsbor. Min ambition är att Jokkmokkarna ska upptäcka Villa Åsgård, säger Anna och nämner att bland annat kick-offer, kalas, minnesstunder och mindre konferenser kan passa den lokala marknaden. Med god mat då förstås. Intresse för samarbete Anna har också blivit varmt mottagen av andra företagare. Flera entreprenörer har knackat på och presenterat sig och vill göra saker tillsammans med mig. Det känns hemskt roligt. Det vi alla hoppas på är att kunna hitta på saker tillsammans där vi kompletterar varandra. Inget företagande är en enmansshow, konstaterar Anna Innala. Min drivkraft är att utveckla mötet mellan människor och att se resultat. Jag har svårt att sätta mig ner och vara nöjd. Målen flyttas hela tiden. 13

14 Utsi Ren Utsi Ren i Porjus har gjort sig ett namn inom renköttsförädling. Hög renommé och förstklassiga produkter, som delvis marknadsförs och säljs via webben, är hemligheten bakom den ökande efterfrågan. Sedan vi bildade aktiebolag för ett år sedan har vi ökat volymen med 55 procent, berättar Nila Jannok, som tillsammans med Olof Thomas Utsi driver företaget. Nila Jannok styckar en ren. Olof Thomas tog över verksamheten efter sin far och sina farbröder för sex år sedan. För tre år sedan gick Nila in som delägare och tillsammans bildade de ett så kallat enkelt bolag, den enklaste men också ovanligaste formen av företag. Verksamheten fungerade bra men företagsformen var långt ifrån optimal, ett enkelt bolag kan exempelvis inte äga tillgångar och skulder. Ett aktiebolag var också praktiskt för resultatredovisningen, eftersom säsongen inte följer kalenderår och endast ett aktiebolag kan bryta räkenskapsåret. I höstas tog vi kontakt med EntreprenörCentra för att få hjälp att bilda aktiebolag. Vi hade varken tid eller kompetens att fixa allt själv, säger Nila Jannok som berättar att de också fick rådgivning om verksamhet och administration i aktiebolag. Det är bra att möjligheten att få hjälp via EntreprenörCentra finns, vi hade aldrig haft råd att betala för den tjänsten, konstaterar han. Bra första år Med en volymökning på 55 procent kan de inför bokslutet vid halvårsskiftet notera att aktiebolagets första säsong varit bra. Ändå är det med stor spänning som de strax får svart på vitt hur bolagets ekonomi egentligen ser ut, efter att alla fasta kostnader betalats. Lönsamheten blir direkt avgörande för bolagets framtid. Intresset för renkött har ökat och Nila menar att Utsi Ren därför fyller en viktig funktion. Det finns behov av fler renköttsförädlare för att förhindra monopol på marknaden. I dag domineras branschen av en stor aktör. Med en alltför stor drake finns det risk för att priserna dumpas, säger Nila Jannok, som menar att den stora utmaningen inte är tillgången på renkött utan tillgången på personal. Det är sjukt svårt att hitta arbetskraft. Trenden de senaste tio åren har varit att många lokala styckare blivit uppsagda. Istället har billigare arbetskraft från Östeuropa anställts. De lokala styckarna har sökt sig till andra branscher och det drabbar oss. Det blir svårt att få tag på kunnigt folk så länge vi inte har möjlighet att heltidsanställa, förklarar han. -Drömmen är att vi får så pass stor verksamhet att vi kan anställa någon på heltid så att jag och Olof Thomas får ägna oss åt det som är roligt; att sälja och ha kontakt med kunderna. 14

15 Utan Entreprenör- Centra hade det aldrig gått När Urban Lidström och Linda Berg startade företag 2009 satsade de djärvt. Sex anställda från dag ett var vågat men det höll. Det var all in. Vi satsade allt på ett kort, och det gick. Fast utan EntreprenörCentra som bollplank och stöttning hade vi aldrig vågat fullt ut, konstaterar Urban Lidström, Rörteknik i Norr. Urban Lidström och Linda Berg För Urban Lidström var det inte helt lättvindigt att säga upp sig från ett fast jobb för att bli egenföretagare. Men affärsmöjligheterna inom fjärrvärmebranschen, med svetsning och kulvertjobb lockade. Men jag var nervös att starta eget. Utan EntreprenörCentras stöd och kunnande hade det aldrig gått att starta i den omfattningen, menar Urban Lidström och sambon Linda Berg håller med. Det är skönt ha någon vid sin sida som vet vad de pratar om, konstaterar Linda. Entreprenader på annan ort De första veckorna var en pärs. Första jobbet de lagt anbud på fick de, men anbudet överklagades. Ta det lugnt, det löser sig, rådde EntreprenörCentra, och fick rätt. Inom kort var verksamheten igång. Som mest har företaget haft 13 anställda och periodvis har det rentav varit ohälsosamt mycket jobb. Det är en svår balansgång när man är ny, att tordas säga bort jobb, konstaterar Urban. Det geografiska området har breddats och entreprenader i Gällivare och Norge har blivit vardagen, vilket de anställda tycker är helt okey. Förutsatt att det inte blir under alltför långa perioder. Det är tråkigt att ligga borta alltför länge, men det finns inte så mycket fjärrvärmejobb här hemma. Det mesta är redan utbyggt. Vi har i snitt haft sex årsanställda de senaste åren och många föredrar att vara säsongsanställda. Det fungerar att jobba i Norge ett halvår, om man sedan är ledig eller jobbar med annat hemikring under vinterhalvåret, menar Urban, som själv värderar att kunna vara hemma med familjen längre perioder istället för att konkurrera med låga priser på den lokala marknaden. Omfattande pappersarbete Urban Lidström konstaterar att en rad hantverksyrken har det tufft just nu och att företaget haft tur som hållit sig med jobb. Det är sämre tider på gång. Grossisterna ser att försäljningen går ner och stora företag måste konkurrera med små, säger Urban, som är väl medveten om att det innebär att Rörteknik Norr även fortsättningsvis kommer att arbeta i Norge där fjärrvärmenätet är under uppbyggnad, ett arbete som kommer att ta tid eftersom fjäll och berg mitt i städerna försvårar. Dessutom är kraven på kvalitet och dokumentation högt ställda, vilket medför mycket pappersarbete. För Linda är det administrativa periodvis en heltidssysselsättning. Urban och Linda har fortfarande kontakt med EntreprenörCentra. Att kunna få stöd och utveckla förslag känns tryggt. EntreprenörCentra har också varit en god hjälp för att klara all byråkrati det innebär att arbeta i ett icke EU-land. Vi känner att de vet vad de talar om och litar fullt ut att de kan sin sak. Vi hade aldrig fixat att starta i den omfattning vi gjorde utan dem, konstaterar Urban Lidström än en gång. 15

16 EntreprenörCentra ett samverkansprojekt mellan Älvsbyns och Jokkmokks kommun för att öka antalet nya och växande små och medelstora företag i kommunerna Projektledare Älvsbyn Jokkmokk Randolf Eriksson Kompetensutvecklarna AB Kontaktperson Jokkmokk Anna Arvidsson Strukturum i Jokkmokk AB

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Besöksnäring i utveckling (2)

Besöksnäring i utveckling (2) Besöksnäring i utveckling (2) Kompetensutveckling och kreativa möten i en växande bransch Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företag och anställda inom besöksnäringen

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Synpunkter från några av våra medlemmar:

Synpunkter från några av våra medlemmar: Synpunkter från några av våra medlemmar: Vilken härlig affärsidé med en riktigt lyckad utveckling Grattis! ExtremeFood startade en gång som ett litet hobbyprojekt och har från detta tagit steget till en

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Hemlagade middagar till dörren

Hemlagade middagar till dörren Hemlagade middagar till dörren Det nystartade företaget Ellens gryta erbjuder vällagade middagar med fokus på traditionellt långkok, inspirerade av mormor Ellens goda grytor. Vi träffade grundaren Ann-Louise

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Ta steget till. Eget!

Ta steget till. Eget! Ta steget till Eget! Ditt företag behövs! NyföretagarCentrum hjälper varje år 10 000 nya företag till start. Genom den kostnadsfria rådgivningen och med hjälp av det lokala nätverket av företag får man

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Varför har vi skapat denna kurs? Vi tror att alla människor oavsett nuvarande situation (ålder, hälsa, gener) kan förändra och förbättra sin hälsa och

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR PLATS 05 TILLVÄXTPROCENT 68,96 % Apsis byter VD inte målsättning När Anders Frankel drog in sin tidigare konkurrent Kim Mortensen i Apsis visste han inte exakt vilken roll Kim skulle ha i företaget. Men

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun.

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. FÖRETAGSJUNTAN ULFSBY GÅRD 28.2.2009 Hej! Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. Kyrkogårdsö är en liten ö med tre gårdar, nu finns det två bosatta familjer

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 PROJEKT NORRSKEN FAKTA PROJEKT NORRSKEN DELTAGARES RESA FAKTA NÅGRA DELTAGARES RESA I PROJEKTET PROJEKTTID: 1 september

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012.

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012. Namn: Johan Lindblad Födelsedatum: 1974-02-23 Adress: Värnhemsgatan 25, 621 49 Visby E-post: johan@saljhjalpen.se Mobiltelefon 072-501 89 00 Personligt brev Hej, Jag heter Johan Lindblad och jag lever

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231 Norrbottens län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Norrbottens län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler.

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler. BJÖRN OLSSONS TIPS Så förhindrar du överlevnadsjukan När företaget tagit beslutet att dra ner på personal måste du som chef skapa en egen målbild och strategi för det framtida arbetet: Hur ska processen

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE.

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE. KRAFT & RESULTAT TRÄNING START DATUM 2015 1 Juni 16 Sept MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Mer BUSINESS,

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 PROJEKT NORRSKEN FAKTA FAKTA PROJEKTTID: 1 september 2010 31 augusti 2014 Vänder sig till kvinnor och män i Piteå och Arvidsjaur

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer