Näringslivsträffar Umeå landsbygd april Näringslivsträffar på Umeå landsbygd, april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivsträffar Umeå landsbygd april 2015. Näringslivsträffar på Umeå landsbygd, april 2015"

Transkript

1 Näringslivsträffar på Umeå landsbygd, april 2015

2 Vår roll Näring-Liv-Service -Skapa förutsättningar för -Ta initativ till -Samverka med -Utveckla partnerskap med -Dialog med -Nätverka med

3 Input från näringslivsträff hösten 2014: Hur kan Umeå kommun bidra till goda förutsättningar för företagande på Umeå landsbygd? Underlätta att driva företag Företagare på landsbygd känner inte till näringslivsservice Näringslivsservice ska ta kontakt och informera om vad man kan få för stöd Ta kontakt med företag genom frukostmöten med näringslivsservice

4 Input från näringslivsträff hösten 2014: Hur kan Umeå kommun bidra till goda förutsättningar för företagande på Umeå landsbygd? Bättre samordning inom kommunen= den ena handen vet inte vad den andra gör Lokala företagsnätverk i byarna Stödja företagsnätverk morgonpasset ute i byarna som är lite kluster Genomföra lokala utbildningar för små företag

5 Input från näringslivsträff hösten 2014: Vad kan företagarna själva göra för att stärka företagandet på Umeå landsbygd? Landsbygden måste bli bättre på att se värdet med landsbygd Vara positiva och meddela informera att jag finns Skapa mentorer från större företag till mindre företagare

6 Input från näringslivsträff hösten 2014: Nätverk finns de eller behöver det skapas nya? Nätverk är viktigt Lokala nätverk inom det lokala/ortsvis är ett måste Viktigt med nätverk och samverkan med andra branscher Är flera byar som ingår i bredbandsföreningen ett nätverk Starta upp företagsträffar från flera branscher Kommunen ger info och stöder företagsträffarna Bilda lokala nätverk i byarna.

7 Det är vi som är Näringslivsservice Roland Carlsson Näringslivschef Anders Kjellander Näringslivsutvecklare Carina Milton Assistent Håkan Johansson Bitr. näringslivschef Åsa Fällman Näringslivsutvecklare Carina Lindberg Projektledare Umeå-Örnsköldsvik Anna Olofsson Marknadschef Linus Stark Marknadsassistent Karin Björk Företagslots

8 Ambitiös vision År 2050 ska Umeå ha invånare Näringslivsträffar Umeå landsbygd april 2015

9 Stadsutveckling Attraktivitet Mötesplatser Umeå. Mer stad. Umeå. Mer besöksanledningar.

10 Utmaningar Tillväxt och utveckling i näringslivet Växande nyföretagande Investeringar och utveckling i befintligt näringsliv Attraktiv för etablering av nya företag Utveckla en större lokal arbetsmarknad Fler kvalificerade jobb Utvecklat samarbete mellan universitetet och näringslivet Stimulerande utvecklingsmiljöer för nya näringar Ökad kännedom om Umeås fördelar och möjligheter Konkurrenskraftiga universitet

11 Näringslivsservice Verksamhetsområden Näringslivsträffar Umeå landsbygd april 2015 Nyföretagande, innovationsutveckling och inkubatorer ALMI B.I.C. Factory Connect Norr Nyföretagarcentrum Uminova Innovation Uminova expression Umeå Biotech Incubator Uminova Science Park Ung Företagsamhet Venture Cup Lokalt näringsliv Företagsbesök Företagsträffar Handelsgalan Morgonpasset UmeåGalan Universitetskontakter Utvecklingsinsatser Branschanalyser Företagsstöd Infrastrukturfrågor Kompetensförsörjning Lokal och mark Marknadsutvidgning Företagsetableringar Identifiera potentiella investerare Marknadsföringsinsatser Service vid etableringar Kontakt med externa konsulter Västerbotten Investment Agency Uppföljning av etableringskontakter Branschutveckling BioTech Umeå Cleantech Umeå Fastighetsbranschen Finansiellt IT-kluster Handel Industri - Dragonskolans Teknikcenter - Teknikcollege Bothnia InfoTech Umeå Skogsteknik Sport & Hälsa Visit Umeå AB Företags- och evenemangslots Handlingsplan för ännu bättre företagsservice Lotsnätverk INSIKT Universitet European CBRNE Training Center Externa Relationer (ER) Idrottshögskolan Marknadsföring/studentrekrytering Sliperiet Strategiska satsningar (t ex UMIT, ProcessIT) Tvåpart Utbildningskommiten Nätverk Centralt näringslivsråd Centrumgruppen Flygrådet Flygmarknadsrådet Företagsorganisationer Make IT Marknadsföreningen Nätverket för hållbart byggande Region Västerbotten Teknikföretagen Tillväxtalliansen Umeå/Vasa/Örnsköldsvik Umeå Creative Industry Association (UCIA) Umeå Handel Projekt Medfinansiering EU-projekt Tillväxt- och utvecklingsprojekt Analyser och underlag Utvecklingsplanering Umeå & Örnsköldsvik Årets stadskärna Marknadsföring Alumnrelationer Evenemang Marknadsföring mot nuvarande studenter, inflyttare och investare Marknadssamarbeten med idrottsföreningar Portalsidan Positionerande branschsamverkan PR-arbete Strategiskt varumärkesarbete Umeå2014

12 Fokus Tillväxt och utveckling i näringslivet Samverkan och partnerskap Attraktionskraft och kännedom Kompetensförsörjning Strategiska satsningar

13 Fokusområden Universitetssamarbeten Innovation och kommersialisering Utvecklingsmiljöer t.ex. Konstnärligt campus/sliperiet och Science Park Strategiska satsningar som UMIT och Process IT Studentrekrytering 5 MSEK per år Idrottshögskolan, 4 kompetenscentrum Riksidrottsuniversitet Innovationssystem och inkubatorer Uminova Innovation, ägarandel 25% affärsidéer och 30 nya bolag varje år Uminova expression, ägarandel 25% European CBRNE Training Center, ägarandel 50% BIC Factory, 100% kommunägt Industri Dragonskolans Teknikcenter en av Sveriges bästa teknikutbildningar med 350 elever Skogstekniska klustret Norra Sveriges största industristad

14 Fokusområden IT-branschen Kartläggning 800 nya jobb och 80 nya aktiebolag sedan 2006 InfoTech Umeå besökare 2013 (36% ökning 2014), 25% från Stockholmsregionen Make IT - nätverk för att arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen för IT-branschen i Umeå. Finansiell IT nätverk för att starta en finansiellt IT-kluster i Umeåregionen Umeå Creative Industry Association kreativa och digitala näringar Kompetensförsörjning (gymnasiet och universitet) Bioteknik Umeå Biotech Incubator BioTech Umeå Handel Umeå Handel Handelsgalan Nyetableringar Umeå Fashion Week

15 Fokusområden Fastigheter Business Arena (Stockholm, Almedalen, Umeå) Fler aktörer Besöksnäringen Visit Umeå AB, ägarandel 28% - 64% mer besökare på webben 2014, 70% nya - 22% ökning av gästnätter mars Många nya evenemang Ny evenemangsbudget och evenemangslots Nätverksträffar och arrangemang Umeågalan deltagare Morgonpasset deltagare vid 9 tillfällen 2013 Räkmacka - över 1000 studenter har träffat mer än 80 företag Sleep Talk, nystartat arrangemang tillsammans med Umeå universitet och Marknadsföreningen

16 En plats varumärke ägs av ingen men skapas av alla. Platsmarknadsföring innebär att arbeta med kommunikation som tillväxtverktyg. Syftet med Umeås platsmarknadsföring är att nå visionen om invånare genom att öka kännedomen om platsens attraktionskrafter. Vårt arbete sker till stor del i partnerskap med näringsliv och andra aktörer. Prioriterade målgrupper; Investerare Inflyttare långsiktig och kortsiktig kompetensförsörjning Studenter bl.a. samarbete med Umeå universitet kring studentstaden Umeå

17 Företagslots En enkel ingång till kommunen Förenkla och samordna företagens kontakter med kommunen, lotsnätverket Synpunkter från företag, fokusgrupper Öka tjänstemännens kunskaper om företagens villkor Utbildningsinsatser INSIKT, bemötande

18 Tillståndsguide Näringslivsträffar Umeå landsbygd april 2015

19 Stödmöjligheter info från Länsstyrelsen Regionala företagsstöd Landsbygdsprogrammet Utredning om kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden

20 länk till Snabbguide företagsstöd

21

22

23

24

25

26 Utredning om kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden Föreslår två olika typer av långsiktiga stöd till försäljningsställen för dagligvaror som ska kunna utgå under vissa villkor En förutsättning för stöd är att försäljningsställena ligger i särskilt sårbara och utsatta glesbygdsområden = låg och mycket låg tillgänglighet till tätorter, direkt till sådana områden angränsande glesbygd och avlägset belägna skärgårdsområden utan fast landförbindelse De nya stöden ska ge goda förutsättningar för bibehållande och nyetablering av samordnade servicelösningar.

27 Övriga stödmöjligheter Leader lokalt ledd utveckling: Leader Vindelälven, men inte Leader URnära Kommunstyrelsens utvecklingsanslag Föreningsbidrag LONA och andra naturvårdsbidrag

28 Översiktsplanering Umeå landsbygd Aktualisering / revidering av Umeå kommuns översiktsplan Nya målsättningar för landsbygdsutveckling, pågående process ska skrivas in i den reviderade översiktsplanen VA-planering - var vatten och avlopp ska byggas ut. Planeringen utifrån recipienten mår, förslag efter sommaren Kommande översiktsplanering Norrbotniabanan!

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner 4K ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833 Slutrapport Version 2.1 2010-11-11 Projektnamn Ärende-ID KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364 Stödmottagare Organisationsnummer Bjurholms Kommun 212000-2833 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

Året som gått. Näringslivs- och destinationsutveckling 2014

Året som gått. Näringslivs- och destinationsutveckling 2014 Året som gått Näringslivs- och destinationsutveckling 2014 Helsingborg bästa platsen för företagsamma människor År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Rekommendation: Ökad samordning, kvalitet och tillgänglighet till de samhällsfinansierade företagsrådgivningsinsatserna. Bilaga Motiv: Nyföretagandet

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD 1 v Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012 Nils-Olof Forsgren, VD 2 1. Inledning Uminova Innovation AB (UI) är regionens motor för

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Strategiskt näringslivsprogram

Strategiskt näringslivsprogram Strategiskt näringslivsprogram 2014-2024 Tillsammans för tillväxt i Vänersborgs kommun Förord Våren 2013 i Vänersborg var mycket speciell. Under några få månader samlades över 200 företagare, föreningar,

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer