Datorn som stöd och hjälp för funktionshindrade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorn som stöd och hjälp för funktionshindrade"

Transkript

1 Datorn som stöd och hjälp för funktionshindrade

2 2

3 Förord I Sverige har vi kommit jämförelsevis långt i processen att introducera datorn som ett kraftfullt och användbart arbetsredskap i alla typer av utbildning, administration och produktion. Vi bör dock vara ödmjuka och inse att mycket arbete återstår om vi ska kunna bidra till att ge alla användare samma möjlighet till lärande och ett utvecklande och rikt arbetsliv. Självstudier I denna självstudiekurs vill vi visa hur datorn med hjälp av Microsoft Windows Vista, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint och Microsoft Internet Explorer kan anpassas så att barn och vuxna med oavsett funktionsförmåga skall nå sin fulla potential. Tillgänglighet Microsoft har under de sista 20 åren forskat på och utvecklat programvara för människor med nedsatt funktionsförmåga. Vi vill aktivt stödja och utveckla alla våra användare så att de kan fokusera på personlig utveckling och goda resultat. Med hjälp av datorn och kraftfulla programvaror kan vi skapa bättre möjligheter att göra arbetsmarknaden tillgänglig för alla. Vi kan bidra till att berika Sveriges arbetsplatser med människor med olika kompetenser och därigenom stärka mångfalden och innovationskraften. För dig också Du kommer snabbt att märka att flera av de inställningar du kan göra i Microsoft Vista och Microsoft Office är till glädje för större delen av vår befolkning. I vårt land blir vi allt äldre och är aktiva i samhället på många plan även efter pensioneringen. Med stigande ålder behöver vi dock allt fler anpassningar av hjälpmedel och arbetsredskap till exempel datorn. Företagare Till dig som är företagare vill vi gärna säga att du med denna självstudiekurs kan komma ett par på steg på vägen att förbereda dig för att anställa personer med ovanliga kompetenser, säkerställa att ni tillverkar produkter för alla samt inte minst göra din arbetplats tillgänglig för alla. Ibland står barn i fokus Alla hjälpmedel som finns i Microsoft Windows Vista passar naturligtvis såväl barn som vuxna användare. I ett par avsnitt i denna studieplan ligger dock fokus på barn med funktionshinder eftersom vi möter stort intresse för vad datorn kan åstadkomma för dessa elevkategorier från skolor i hela landet. Vi är lika På många sätt är vi människor lika. En åsikt vi troligen delar är att våra hjälpmedel ska vara så effektiva och lättanvända som möjligt. De ska också hjälpa oss på vägen mot den kunskap vi vill erövra eller den produkt/tjänst vi vill producera. Vi hoppas att vi med denna korta kurs kan visa dig hur du kan göra datorn smidigare och effektivare att använda både för dig själv och andra. Vår förhoppning är att dessa råd skall komma till god användning och underlätta arbetet och lärande. Eva Pethrus Ansvarig Partnerskap i lärande, Microsoft Ledamot i Handisams Insynsråd 3

4 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1: Datorn och användare med funktionshinder Datorer för användare med funktionshinder Multimedia ger omedelbar feedback Utbildningshjälpmedel för elever med funktionshinder Stora möjligheter... 8 Fall 1: Erik en pojke med förståndshandikapp... 8 Fall 2: Anna en flicka med nedsatt syn... 8 Fall 3: Johan en pojke som inte pratar... 8 Fall 4: Magnus en pojke med inlärningsproblem... 8 Fall 5: Titti en flicka med flera allvarliga funktionshinder... 8 Fall 6: Datoranvändning på avslutningen i särskolan... 9 Datorns roll idag... 9 Kapitel 2: Alternativ i Windows för användare med funktionshinder Hjälpmedel för användare med fysiska funktionshinder För användare som ofta skriver fel För användare som inte kan trycka ned två tangenter samtidigt För användare som har problem med att använda en mus För användare som bara kan använda tangentbordet För användare som kan använda en mus, men inte tangentbordet För användare som varken kan använda tangentbord eller mus Hjälpmedel för användare med nedsatt syn eller hörsel För användare som har ansiktet för nära skärmen För användare som kisar med ögonen när de tittar på skärmen För användare som ofta tappar bort muspekaren eller markören på skärmen För användare som inte kan se skärmen alls För användare som inte kan höra fel- eller varningsljud Hjälpmedel för användare som är svag begåvade, har autism eller inlärningssvårigheter För användare som startar och använder datorn på olämpligt sätt För användare som blir förvirrade av skärmalternativ För användare som distraheras av irrelevanta program eller menyer Kapitel 3: Enkel användning av program, till exempel Word och Internet Explorer Alternativ för användare med fysiska funktionshinder För användare som använder Word, men har svårt med navigeringen För användare som har svårt för att klicka på länkar i Internet Explorer För användare som har svårt att skriva e-postadresser i Outlook

5 3.2 Alternativ för användare med nedsatt syn eller hörsel Förstora text i Word Behålla tillräckligt stort textområde när stora ikoner och menyer fyller skärmen i Word Anpassa visningsalternativ för Internet Explorer Navigera i Outlook med hjälp av tangentbordet Alternativ för användare som är svag begåvade, har autism eller inlärningssvårigheter För användare som ofta skriver eller stavar fel För användare som har svårt att navigera i Internet Explorer Webbplatser med olämpligt innehåll Skydda användare mot skräppost och e-postvirus Kapitel 4: PowerPoint för utbildningsmaterial Skapa utbildningsmaterial för användare av ett reglage Verktyg som hjälper barn med flera allvarliga funktionshinder förstå kopplingen mellan orsak och verkan Så här skapar du Ansluta ett reglage Skapa undervisnings- och proceduranvisningar Hjälpa barn med förståndshandikapp förstå vad som sägs Anvisningar för att använda PowerPoint Andra exempel Skapa ett tidur som bidrar till förståelsen av tid Hjälpa barn med kognitiv funktionsnedsättning förstå tid Skapa ett tidur i PowerPoint Kapitel 5: Frågor och funderingar om datorn frågor och svar Använda datorn Säkerhet och moral Kapitel 6: Simulering av funktionshinder för att förstå hjälpmedlen Övning 1: Övning 2:

6 Kursanvisningar Följande kurs kan användas som självstudier av lärare och andra som arbetar tillsammans med personer med funktionshinder. Kursen beskriver hur datorn kan anpassas till funktionshindrade personer och fungera som ett stöd för dessa. Målgrupp Lärare och annan personal som arbetar med funktionshindrade personer Organisationer som vill göra sin arbetsplats tillgänglig för alla Förkunskaper Grundläggande kunskaper om Microsoft Office. Kursens mål Deltagare som har slutfört den här kursen kan anpassa hjälpmedlen i Microsoft Windows så att de passar barn och vuxna med funktionshinder kan anpassa hjälpmedlen i programmen så att de passar barn och vuxna med funktionshinder kan skapa enkla läromedel i Microsoft PowerPoint har grundläggande kunskaper om hur datorn kan användas för undervisning av barn med funktionshinder. Terminologi i studieplanen Följande förenklade termer används ibland för Microsofts programvara i den här studieplanen: Microsoft Windows "Windows" Microsoft Office Word "Word" Microsoft Office Excel "Excel" Microsoft Office PowerPoint "PowerPoint" Microsoft Office Outlook Outlook Microsoft Internet Explorer "IE" eller " Internet Explorer" De versioner av programvarorna som beskrivs här är Windows Vista, Office 2007 och Internet Explorer 7. VillkorCopyright Delar av materialet 2007 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Delar av materialet 2007 NPO e-at association. Med ensamrätt. Användningslicens: Dokumentationen omfattas av denna licens. Du bekräftar genom att använda dokumentationen att du accepterar licensen. Ingen kopiering av denna dokumentation får göras utan att ovanstående copyrightmeddelande och denna användningslicens inkluderas i samtliga kopior. Kopior får endast göras för informationsändamål eller personliga ändamål och får inte användas för kommersiellt bruk. Dokumentationen får inte kopieras eller anslås på någon nätverksdator eller sändas via någon form av medium. Denna dokumentation TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", "MED EVENTUELLA FEL" OCH UTAN NÅGRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER OM KOMMERSIELL GÅNGBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL och kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. De egennamn och data som används kan vara fiktiva och är inte på något sätt avsedda att representera verkliga personer, platser eller föremål. Microsoft frånsäger sig ansvaret för och stödjer inga länkar till externa webbplatser som refereras häri. Refererade webbplatser kan omfattas av ytterligare villkor gällande användning och sekretess. Microsoft har rätt att säga upp denna licens. Microsoft, Windows, PowerPoint och Outlook är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. 6

7 Kapitel 1: Datorn och användare med funktionshinder Idag anser de flesta lärare att datorn är ett viktigt utbildningsverktyg. Fortfarande märker man dock viss tvekan att låta barn med funktionshinder använda datorn. Man befarar kanske att barnen ska spela spel istället för att koncenterera sig på sina studier eller att datorn hämmar deras sociala utveckling. Vi vill visa att datorn tvärtom kan vara ett mycket användbart stöd för dessa elever och bidra till att de kan delta aktivt i klassrumsarbetet. För att det ska bli så är det dock viktigt att vuxna i barnens omgivning har en god förståelse för hur barn med funktionshinder kan använda datorn för ökad måluppfyllelse. 1.1 Datorer för användare med funktionshinder Multimedia ger omedelbar feedback En av datorns bästa funktioner är den omedelbara och löpande feedback som användaren får i form av text, bilder och ljud. En lärare har naturligtvis inte möjlighet att alltid ge omedelbar återkoppling till alla elever, För autistiska barn kan datorns konsekventa återkoppling vara ett gott stöd. Dessa barn kan ibland bli förvirrade av inkonsekventa reaktioner från oss människor medan datorn alltid bemöter användaren på samma sätt. Det finns många bra utbildningsprogram som uppmuntrar till kommunikation, läsning för nöjes skull, logiskt tänkande, problemlösning och andra kunskaper som behövs i livet. Det är viktigt att dessa program används för att stimulera inlärningen, samtidigt som man naturlitvis inser att en medveten lärare använder programmen som en inlärningsaktivitet bland många Utbildningshjälpmedel för elever med funktionshinder Barn som inte kan hålla i en penna på grund av fysiska funktionshinder kan skriva en text med hjälp av ett vanligt eller specialutformat tangentbord eller en mus. Barn kan även kommunicera genom att skriva ett meddelande och använda programvara som omvandlar text till tal. Denna teknik hjälper läsaren att koncentrerar sig på textens innehåll, ordbehandling med stavningskontroll och ordprediktionssystem som underlättar när man skriver. 7

8 1.2 Stora möjligheter Datorn kan erbjuda helt nya möjligheter och förändra livet för barn med funktionshinder. Låt oss ge några exempel. Fall 1: Erik en pojke med förståndshandikapp Erik går i åttonde klass i särskolan. Han har begränsad rörlighet och svårt att skriva för hand. Hans ordförråd är också begränsat. Erik tycker inte om att skriva, men med hjälp av en dator har hans lust att skriva ökat. Han kan enkelt variera sitt sätt att uttrycka sig med hjälp av ett elektroniskt lexikon och en ordlista i ordbehandlaren. Att kunna skriva bra med hjälp av datorn har ökat Eriks självkänsla och stimulerat honom att fortsätta skriva. Fall 2: Anna en flicka med nedsatt syn Anna går i trean i en särskoleklass. Hon har mycket nedsatt syn och behöver stora tecken för att kunna läsa. Skrymmande papperskopior med stor text är besvärliga att hantera, men avgörande för hennes inlärning. Om inte hennes lärare gör kopior med stor text är Annas möjligheter att läsa mycket begränsade. Datorn har bidragit till att förändra hennes situation. När hennes lärare skickar henne ett arbetsblad via e-post kan hon förstora det på skärmen. Hon kan också välja de bästa kontrastfärgerna. Datorn har gjort det möjligt för henne att öka läsmängden dramatiskt. Nu kan hon själv till exempel hitta och läsa mycket material på Internet. Fall 3: Johan en pojke som inte pratar Johan går i sjätte klass i särskolan. Han har en CP-skada och kan inte prata. Trots att han inte kan skriva med en penna, kan han skriva via det virtuella tangentbordet på datorn skärmtangentbordet. Det tangentbordet söker kontinuerligt igenom tangenterna och visar tydligt upp bokstäverna en och en. Johan rör halsen och väljer en bokstav genom att aktivera ett externt reglage som är kopplat till datorn. Han kan nu skriva och därmed uttrycka sina tankar via datorn. Fall 4: Magnus en pojke med inlärningsproblem Magnus går i tredje klass i grundskolan. Han har lässvårigheter och hoppar ofta över en rad eller ett ord när han läser. Datorn kan göra det lättare för honom att läsa. Han kan till exempel följa med i texten med markören. Han får också lättare att läsa om radavståndet justeras. Dessa funktioner har ökat Magnus vilja att läsa. Fall 5: Titti en flicka med flera allvarliga funktionshinder Titti går i första klass i särskolan och har flera allvarliga funktionshinder. Hon kan inte skriva med tangentbordet eller använda en mus. Hon har svårt att förstå språk och visar knappt någon reaktion när man pratar med henne. Hon fick ett spel till datorn som hon kunde spela genom att klicka på musknappen. Musen placerades så att hon kunde klicka genom att röra armen en aning. När hon rörde armen ändrade skärmen färg och det fångade hennes uppmärksamhet. Genom den upplevelsen började hon gradvis förstå kopplingen mellan sina rörelser och de effekter de hade på datorns skärm. 8

9 Fall 6: Datoranvändning på avslutningen i särskolan Det kan vara svårt för barn med förståndshandikapp att koncentrera sig på vad som sägs under till exempel en avslutningsceremoni. I en sådan situation är det ofta svårt för barnen att vara tysta och stilla. För att lösa det här problemet fick deras lärare i förväg en kopia av det tal föredragshållaren skulle hålla. De gjorde PowerPoint-bilder där talet tolkades med symboler och bilder och visade dessa under talet. Det bidrog till att barnen kunde förstå talet, och behålla koncentrationen. Datorns roll idag Datorn är inte oumbärlig. Barn kan naturligtvis leva utan datorn, men den kan vara ett mycket användbart verktyg för barn med funktionshinder och bidra till att de får ett aktivt socialt liv. Att kunna göra saker själv är viktigt och med hjälp av verktyg som datorer kan barn bygga upp sin självkänsla och känslan av att lyckas. För att det ska kunna ske är det viktigt att barnens lärare har goda kunskaper om hur datorn kan användas och anpassas efter den typ och/eller grad av funktionshinder som barnet har. 9

10 Kapitel 2: Alternativ i Windows för användare med funktionshinder Microsoft Windows Vista innehåller många användbara hjälpmedel för personer med funktionshinder. Hjälpmedel som även underlättar för de flesta av oss i takt med att vi blir äldre. Dessa hjälpmedel kan göra datoranvändningen till en spännande och rolig upplevelse för många. I det här kapitlet ordnas dessa hjälpmedel i tre kategorier: hjälpmedel för användare med (1) fysisk funktionsnedsättning, (2) nedsatt syn eller hörsel och (3) kognitiv funktionsnedsättning. Liknande hjälpmedel och programvara presenteras kortfattat i de fall där hjälpmedlen i Windows Vista inte täcker behovet helt och hållet. 2.1 Hjälpmedel för användare med fysiska funktionshinder Användare med fysiska funktionshinder kan få olika problem när de vill använda en dator: En förlamning gör att kroppens rörelser inte kan följa tanken. En obalanserad hållning eller amputering gör kanske att användarna inte kan nå tangentbordet. Skakningar eller andra ofrivilliga rörelser orsakar oavsiktliga kroppsrörelser. Genom att anpassa hjälpmedlen i Windows Vista och använda andra hjälpmedel kan användarna lättare hantera dessa svårigheter. Även om användarna kan använda tangentbordet eller en mus kan de behöva mer tid och större arbetsinsats för att slutföra olika uppgifter. I så fall kan användningen av en dator bli en belastning som sänker motivationen. Hjälpmedlen i Windows Vista kan användas även för att motverka det För användare som ofta skriver fel En del användare med förlamning skriver på tangentbordet genom att glida med armarna. Andra användare med muskelspänningar eller ofrivilliga rörelser kommer åt tangentbordet av misstag. Filtertangenter Filtertangenter är ett hjälpmedel som används för att ställa in tidsintervallet mellan en tangenttryckning och datorns respons. Det här är en standardfunktion i Windows Vista. När Filtertangenter används håller användaren ned tangenterna under en viss tidsperiod innan bokstäverna skrivs. Filtertangenter gör med andra ord att oavsiktliga felskrivningar ignoreras. Filtertangenter kan också användas för att ställa in fördröjning av tangentupprepning. När en tangent hålls ned upprepas tangentnedtryckningen automatiskt. Filtertangenter kan användas för att ange tidsintervallet mellan den första tangenttryckningen och nästa upprepning av samma tangent. 10

11 Steg 1 Välj Kontrollpanelen på Start-menyn. Steg 2 Välj Hjälpmedel och välj sedan Ändra hur tangentbordet fungerar på nästa panel. 11

12 Steg 3 Markera kryssrutan Aktivera Filtertangenter och välj sedan knappen Använd. Välj Konfigurera Filtertangenter. Steg 4 Under Filteralternativ väljer du Aktivera Tangentrepetition och Långsamma tangenter och sedan Konfigurera Tangentrepetition och Långsamma tangenter. 12

13 Steg 5 Med Hur länge vill du hålla en tangent nedtryckt innan tryckningen accepteras? anges hur länge användaren måste hålla en tangent nedtryckt för att tecknet ska skrivas på skärmen. Det här alternativet gör alltså att en tangent som trycks ned alltför kort tid ignoreras. I exemplet nedan väljs värdet 1 sekund för det här alternativet. Steg 6 När en tangent hålls ned upprepas tangentnedtryckningen. Du kan ställa in en fördröjning av upprepningen genom att välja Minska repetitionshastigheten. Här kan tidsintervallet för upprepning av den första tangentnedtryckningen ställas in under Hur länge ska datorn vänta innan den första upprepade tangentnedtryckningen accepteras? Efterföljande upprepningar kan ställas in under Hur länge ska datorn vänta innan nästa upprepade tangentnedtryckning accepteras? Alla inställningar för Filtertangenter är nu gjorda. Aktivera inställningarna genom att klicka på knappen Använd. Prova att skriva med olika tidsintervall i rutan Skriv text här om du vill testa inställningarna. 13

14 Tangentskydd och stort tangentbord Ett tangentskydd är ett skydd av plast med hål över tangenterna. När användaren skriver placerar han eller hon ett finger i hålet på tangentskyddet som förhindrar att tecken missas eller att oönskade tangenter trycks ned. Användaren kan dessutom lägga händerna på tangentskyddet när han/hon skriver. Tangentskyddet används av personer som inte kan hålla upp händerna på grund av förlamning eller låg muskelstyrka. Stora tangentbord har stora tangenter. De bidrar också till att användare som lider av skakningar eller dålig koordination inte missar tangenter eller trycker ned oönskade tangenter. Mer information om hjälpmedel och programvara finns på webbplatserna Specialpedagogiska Skolmyndigheten Hjälpmedelsinstitutet Tangentskydd Stort tangentbord 14

15 2.1.2 För användare som inte kan trycka ned två tangenter samtidigt Vissa användare har begränsad rörlighet i sina händer eller fingrar till exempel på grund av en förlamning. För dem kan det vara svårt eller omöjligt att använda Skift-, Ctrl- eller Alt-tangenterna. Tröga tangenter Tröga tangenter är en funktion som kan låsa modifierartangenterna. Det här är en standardfunktion i Windows Vista. Med Tröga tangenter kan användaren trycka ned en tangent i taget för att åstadkomma en tangentkombination i stället för att trycka ned flera tangenter samtidigt. Om du till exempel vill skriva ett stort A, kan du i stället för att samtidigt hålla ned Skift och A trycka på Skift-tangenten, släppa upp den och sedan trycka på A när funktionen Tröga tangenter är aktiverad. Steg 1 Välj Kontrollpanelen på Start-menyn. Välj Hjälpmedel på Kontrollpanelen och sedan Ändra hur tangentbordet fungerar på nästa panel. 15

16 Steg 2 Under Gör det enklare att skriva markerar du kryssrutan Aktivera Tröga tangenter och väljer sedan knappen Verkställ. Välj Konfigurera Tröga tangenter. Steg 3 Markera alla kryssrutor under Tangentbordsgenväg, Alternativ och Meddelande. Alla inställningar för Tröga tangenter är nu gjorda. Aktivera inställningarna genom att klicka på knappen Använd. Avancerat avsnitt Användaren kan aktivera eller inaktivera Tröga tangenter genom att trycka på Skift fem gånger. Med "Lås modifierartangenter när de trycks ned två gånger i rad" kan användaren låsa en modifierartangent genom att trycka på tangenten två gånger i rad. Den förblir aktiv tills tangenten trycks ned en tredje gång. Det här är användbart när användaren behöver hålla ned modifierartangenter kontinuerligt, till exempel för att skriva flera stora bokstäver efter varandra. Markera kryssrutan "Inaktivera Tröga tangenter när två tangenter trycks ned samtidigt" när datorn delas av flera användare som inte behöver alternativet Tröga tangenter. 16

17 2.1.3 För användare som har problem med att använda en mus Det finns användare som har svårt att flytta eller klicka med en mus på grund av sitt funktionshinder. Justera muspekarens hastighet och klickningsalternativ Muspekarens hastighet och klickningsalternativ kan anpassas under Egenskaper för mus. En långsam muspekare kan minska effekten av ofrivilliga rörelser. En snabb muspekare kan däremot passa användare som har ALS eller muskelförtvining. Även om personer med dessa sjukdomar inte kan göra stora rörelser med musen fungerar deras finmotorik under längre tidsperioder. När det gäller klickningsalternativen kan hastigheten för dubbelklickning justeras och Klicklås väljas. Välj en lägre dubbelklickningshastighet för användare som inte kan klicka flera gånger snabbt i följd med musen. Klicklås används för användare som inte kan hålla ned musknappen samtidigt som musen dras. När Klicklås används kan en klickning låsas genom att användaren håller ned musknappen under en viss tidsperiod. Steg 1 Öppna Start-menyn, välj Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och välj sedan Mus på nästa panel. 17

18 Steg 2 Klicka på fliken Pekaralternativ i dialogrutan Egenskaper för Mus. Under Rörelse väljer du en muspekarhastighet genom att föra skjutreglaget Välj pekarhastighet mot Långsam eller Snabb. Aktivera inställningarna genom att klicka på knappen Verkställ. Obs! Dialogrutan Egenskaper för Mus har ett annat utseende på vissa bärbara datorer som har ytterligare funktioner. Steg 3 I dialogrutan Egenskaper för Mus, på fliken Knappar under Hastighet för dubbelklick, väljer du en hastighet genom att föra skjutreglaget Hastighet mot Långsam eller Snabb. Hastigheten kan kontrolleras genom att dubbelklicka på testmappen till höger. Musinställningarna har nu slutförts. 18

19 2.1.4 För användare som bara kan använda tangentbordet Vissa användare kan inte använda en mus på grund av sitt funktionshinder, trots att de kan använda tangentbordet. Inställningar för mustangenter Med Mustangenter kan användaren styra muspekaren med hjälp av det numeriska tangentbordet. Det här är en standardfunktion i Windows Vista. Användaren kan till exempel flytta muspekaren uppåt genom att trycka på siffertangenten 8 och nedåt med siffertangenten 2. Siffertangenten 5 anses vara centrum för muspekaren. Diagonala förflyttningar, klickningar och dubbelklickningar kan också utföras med det numeriska tangentbordet. Steg 1 Öppna Start-menyn, välj Kontrollpanelen, Hjälpmedel och välj sedan Ändra hur tangentbordet fungerar på nästa panel. Steg 2 Under Gör tangentbordet mer lättanvänt markerar du kryssrutan Aktivera Mustangenter och väljer sedan knappen Använd. Välj Konfigurera Mustangenter. 19

20 Steg 3 I fönstret Konfigurera Mustangenter, under Markörhastighet, ställer du in pekarens hastighet genom att flytta skjutreglagen Högsta hastighet och Acceleration. Inställningarna har nu slutförts. Listan nedan innehåller information om hur tangenterna på det numeriska tangentbordet styr musen. [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9] flytta pekaren, [5] klickning, [+] dubbelklickning, [0] knapplåsning, [.] knappupplåsning, [ ] ange för högerklickning, [/] ange för vänsterklickning Användaren kan använda Mustangenter på en bärbar dator som saknar det numeriska tangentbordet. En del av tangentbordet fungerar som numeriska tangenter om tangenten Num Lock trycks ned. Använda en alternativ mus När användaren inte kan använda en mus kan en styrkula eller styrspak vara ett alternativ Dessutom finns en mängd olika speciallösningar ute på marknaden, till exempel en mus med riktningsknappar eller en mus som styrs med huvudet. Musen med riktningsknappar kan användas av personer som har begränsad räckvidd och/eller nedsatt koordination i händerna. Den huvudstyrda musen kan användas för att flytta musen med huvudet. En liten reflektionspunkt placeras på användarens panna, glasögon eller mössa. En ljussensor registrerar punkten och läser av användarens huvudrörelser. Även för dem som inte kan använda en vanlig mus med handen eller foten går det att använda den huvudstyrda musen så länge som de kan hålla kroppen stabil och röra huvudet. 20

21 2.1.5 För användare som kan använda en mus, men inte tangentbordet Ibland är det omöjligt för personer med svåra funktionshinder att använda tangentbordet. Använda Skärmtangentbordet Skärmtangentbordet är ett virtuellt tangentbord på datorskärmen. Det här är en standardfunktion i Windows Vista. Användaren kan skriva med Skärmtangentbordet genom att använda en mus, styrkula, styrspak eller liknande pekdon. På vissa skärmtangentbord kan användaren anpassa tangentlayouten till något annat än den vanliga QWERTYlayouten om det skulle behövas. Vissa av dessa tangentbord innehåller funktioner för ordprediktion och utskrivning av förkortningar som kompletterar det ord som håller på att skrivas genom att förutsäga ordet eller genom att hämta redan lagrade ord eller fraser. I följande exempel beskrivs hur Skärmtangentbord används med det automatiska alternativet. Steg 1 Öppna Start-menyn och välj Alla program, Tillbehör och Hjälpmedel. Välj Skärmtangentbordet. 21

22 Steg 2 Under Skärmtangentbordet väljer du Inställningar och sedan Skrivläge. I dialogrutan Skrivläge väljer du Markera genom hovring. Välj Minsta tid för hovring till 2 sekunder som i det här exemplet. Använda små tangentbord Små tangentbord har mindre tangenter och mindre mellanrum mellan tangenterna. Dessa är användbara för personer som har begränsad räckvidd eller som inte kan göra stora handrörelser på grund av muskelsjukdomar. 22

23 2.1.6 För användare som varken kan använda tangentbord eller mus Användare med svåra funktionshinder som varken kan använda ett tangentbord eller en mus kan använda datorn så länge som de kan utföra viljestyrda rörelser med någon del av sin kropp. Använda Skärmtangentbordet I stället för att använda en mus kan användaren välja bokstäver på Skärmtangentbordet med hjälp av en avsökningsfunktion och ett externt reglage. När reglaget är aktiverat markeras varje tangentrad på Skärmtangentbordet i tur och ordning. Användaren aktiverar reglaget när den rad som innehåller önskad tangent markeras. Skärmtangentbordet söker sedan efter de enskilda tangenterna på raden. Användaren aktiverar reglaget när önskad tangent markeras. I följande exempel används BLANKSTEG på det fysiska tangentbordet i stället för ett externt reglage och sökintervallet är inställt på 2 sekunder. Steg 1 Under Skärmtangentbordet väljer du Inställningar och sedan Skrivläge. Steg 2 I dialogrutan Skrivläge väljer du Markera med styrspak eller tangentbordstangent. Välj Sökintervall till 2 sekunder som i det här exemplet. 23

24 Steg 3 När BLANKSTEG trycks ned markeras varje tangentrad på Skärmtangentbordet med en sökfunktion. Tryck på BLANKSTEG igen när den rad som innehåller önskad tangent markeras. Steg 4 Skärmtangentbordet söker sedan efter de enskilda tangenterna på raden. Tryck på BLANKSTEG när önskad tangent markeras. Tecknet för den önskade tangenten skrivs ut. Avancerat avsnitt I stället för att använda BLANKSTEG kan serie-, parallell- eller spelporten användas för sökningen. På så sätt kan ett externt reglage som ansluts till porten användas för samma ändamål. Det finns flera olika typer av reglagegränssnitt på marknaden. 24

25 Reglage och reglagegränssnitt Ett externt reglage ansluts till datorn via en enhet som kallas för reglagegränssnitt när Skärmskrivbordet eller liknande kommersiella produkter används. Det finns en mängd olika typer av reglage att köpa, till exempel tryckknappsreglage, vippreglage, blåsreglage, beröringsreglage, optiska reglage m.m. Välj ett reglage som svarar mot användarens behov. Signaler från det externa reglaget omvandlas till indata, som till exempel en musklickning eller en nedtryckning av Retur-tangenten, i reglagegränssnittet. Avancerat avsnitt Windows-tangenten+U: genväg till Hjälpmedelscenter där alla hjälpmedel finns samlade. Hjälpmedel och verktyg fanns på flera olika platser i tidigare versioner av Windows. I till exempel Windows XP låg Filtertangenter under Hjälpmedel på Kontrollpanelen. Musinställningar fanns under Mus på Kontrollpanelen. Skärmförstoraren fanns i mappen Hjälpmedel i Tillbehör på Alla program-menyn. I Windows Vista finns alla alternativ och verktyg på en plats, Hjälpmedelscenter, där användaren kan välja alternativ och verktyg, inklusive Taligenkänning och Skärmläsaren, ett verktyg för omvandling av text till tal. Kortkommandot Windows-tangenten+U kan användas för att komma till Hjälpmedelscenter. Dessutom har Windows Vista en ny funktion som gör att användaren kan komma till Hjälpmedelscenter från inloggningsskärmen. En förenklad version av Hjälpmedelscenter visas om kortkommandot används eller om användaren klickar på ikonen för Hjälpmedelscenter på skärmen. Det är som sagt enklare och går snabbare att komma åt hjälpmedlen i Windows Vista. Mer information om Hjälpmedelscenter finns på Microsofts webbplats för hjälpmedel där du också hittar självstudier för hjälpmedel i Windows Vista. windowsvista/ 25

26 2.2 Hjälpmedel för användare med nedsatt syn eller hörsel Även om användare med nedsatt syn eller hörsel kan röra sina händer och fingrar som de vill, kan de ha problem med att använda datorn. De kan i synnerhet ha svårt att uppfatta vad som händer på skärmen eller de signaler datorn ger till användaren. Nedsatt syn kan omfatta allt från lätta synfel till blindhet. Genom att använda stora teckensnitt och justera färgerna på skärmen går det att underlätta för personer med nedsatt syn. Den uppdaterbara Braille-skärmen och skärmläsaren, ett program som läser upp texten och menyerna på skärmen med hjälp av en röstsynthesizer, är användbara för personer som är blinda. Om blinda personer kan få tillgång till den information som visas på skärmen kan de använda en dator med ett tangentbord, i stället för en mus. Eftersom de flesta datoraktiviteter är beroende av visuell information tror människor att personer med nedsatt hörsel inte har några problem med att använda en dator. Det är inte alltid sant. Datorer avger ljud för att fånga användarens uppmärksamhet (till exempel om ett fel uppstår eller vid varningsmeddelanden). Om det ljudet inte uppfattas uppmärksammar inte användaren felet och kan bli förvirrad och undra om datorn inte fungerar. Windows Vista har ett alternativ som gör att datorn kan förmedla ljud vid fel och varningsmeddelanden visuellt För användare som har ansiktet för nära skärmen Anledningen till att användare har ansiktet för nära skärmen kan vara att texten är för liten och svår att se. Ändra skärmupplösningen Användaren kan anpassa visningsegenskaperna i Windows Vista. Det här är en standardfunktion i Windows Vista. Skärmupplösningen är en av dessa egenskaper. Högre upplösning gör objekten mindre men ett större område och mer information kan visas på skärmen. En lägre skärmupplösning gör i stället objekten större på skärmen. Steg 1 Öppna Start-menyn, välj Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och välj sedan Ändra bildskärmsupplösning. 26

27 Steg 2 I dialogrutan Bildskärmsinställningar väljer du lämplig skärmupplösning genom att flytta skjutreglaget Upplösning mot Låg eller Hög. Aktivera inställningarna genom att klicka på knappen Verkställ. Avancerat avsnitt När du klickar på OK stängs dialogrutan Bildskärmsinställningar. Användaren behöver därför öppna dialogrutan igen för att anpassa andra egenskaper. När användaren vill anpassa flera egenskaper samtidigt och förhandsgranska resultatet av ändringen väljer han eller hon knappen Verkställ så att dialogrutan inte stängs. 27

28 Förstora särskilda objekt separat Via Bildskärmsinställningar kan användaren anpassa färgerna eller storleken på objekten, till exempel menyer och ikoner. I exemplet nedan behöver användaren öka teckenstorleken på menyerna. Steg 1 Öppna Start-menyn och välj Hjälpmedel under Kontrollpanelen. På nästa panel under Hjälpmedelscenter väljer du Gör det lättare att läsa text på skärmen. På skärmen Gör information på skärmen lättare att se väljer du Finjustera skärmeffekter under Göra visningen på skärmen tydligare. 28

29 Steg 2 I dialogrutan Inställningar för utseende klickar du på Avancerat. Välj Menyrad från den nedrullningsbara listan Objekt i dialogrutan Avancerade inställningar. 29

30 Steg 3 Gör teckenstorleken på menyn större. Välj storleken 36 för Objekt och 16 för Teckensnitt som i det här exemplet. Avancerat avsnitt Färgscheman kan ändras i dialogrutan Inställningar för utseende. Windows standard, Windows klassisk och flera andra färgscheman finns tillgängliga, och även Windows Aero. 30

31 Använda Skärmförstoraren Skärmförstoraren är ett verktyg som visar en förstorad del av skärmen i ett separat fönster. Den del som förstoras kan bli upp till 16 gånger större. Med Skärmförstoraren kan även färgerna inverteras. Den förstorade delen kan antingen ställas in så att den följer muspekaren eller textinmatningsmarkören. Steg 1 Öppna Start-menyn, välj Alla program, Tillbehör, Hjälpmedel och sedan Skärmförstoraren. Steg 2 När Skärmförstoraren startas för första gången visas dess fönster överst på skärmen. 31

32 Steg 3 När muspekaren hamnar längst ned i fönstret Skärmförstoraren ändras den till en korspil. Håll ned musknappen och dra fönstret Skärmförstoraren om du vill ändra storlek på det. Steg 4 Användaren kan dra fönstret Skärmförstoraren och ändra dess placering precis som med ett vanligt fönster. När fönstret Skärmförstoraren har flyttats till en ny plats dockas fönstret där. Steg 5 Om du vill anpassa Skärmförstoraren väljer du Skärmförstoraren i Aktivitetsfältet och öppnar dialogrutan Skärmförstoraren. Förstoringsgrad, invertering av färger och spårningsalternativ kan väljas i dialogrutan. 32

33 Avancerat avsnitt När Skärmförstoraren visas som ett flytande fönster blir hanteringen av skärmen annorlunda än när Skärmförstoraren är dockad. När Skärmförstoraren är ett flytande fönster måste användaren flytta fönstret om han eller hon vill se det dolda området under fönstret. När Skärmförstoraren är dockad krymper skrivbordet så att det inte finns något dolt område under fönstret. Förstoringsgrad 2. Färgerna är inverterade För användare som kisar med ögonen när de tittar på skärmen Anledningen till att användare kisar, kan vara att de tycker att de blir bländade av skärmen. Inställningar för Högkontrast Högkontrast är en funktion som användaren kan använda för att välja färgscheman med hög kontrast från en lista med flera alternativa färgkombinationer. Dessa färgscheman innehåller både mjuka och skarpa färgkontrastkombinationer. Välj ett schema som matchar användarens behov. Ett av de mest populära färgschemana innehåller vit eller grön text mot svart bakgrund. Steg 1 Öppna Start-menyn, välj Kontrollpanelen, Hjälpmedel och sedan Gör det lättare att läsa text på skärmen under Hjälpmedelscenter. På skärmen Gör information på skärmen lättare att se väljer du Välj ett högkontrastschema under Högkontrast. 33

34 Steg 2 I dialogrutan Inställningar för utseende väljer du Högkontrast svart i den nedrullningsbara listan Färgschema och klickar sedan på knappen Verkställ. Skärmen ändras enligt följande. Högkontrast används. TIPS Kortkommandot är tillgängligt när kryssrutan "Aktivera eller inaktivera Högkontrast när Alt+Vänster Skift+PrintScrn trycks ned" har markerats. Med kortkommandot kan användaren snabbt aktivera eller inaktivera Högkontrast vilket är användbart när flera användare delar datorn eller när Högkontrast används då och då. 34

35 2.2.3 För användare som ofta tappar bort muspekaren eller markören på skärmen Alla tappar någon gång bort den lilla muspekaren eller markören på en rörig skärm med många ikoner och mycket text. Det händer dock oftare för personer med nedsatt syn. Anpassa storlek och utseende på pekaren Det finns stora muspekare tillgängliga för användare som har svårt att hålla reda på pekaren. En del pekare har inverterade färger vilket gör att de syns bättre mot en vit bakgrund, medan vanliga vita muspekare är svåra att se mot den bakgrunden. I följande exempel har extra stor standardmuspekare valts. Muspekare med inverterade färger kan väljas på samma sätt. Steg 1 Välj Mus under Maskinvara och ljud på Kontrollpanelen. 35

36 Steg 2 Klicka på fliken Pekare i dialogrutan Egenskaper för Mus. Under Schema väljer du Windows standard (extra stor) (systemschema) i den nedrullningsbara listan. Aktivera inställningarna genom att klicka på knappen Verkställ. Visa pekarspår Det är svårt för användare med nedsatt syn eller nedsatt kognitiv förmåga att hålla reda på muspekaren. För dem kan det bli lättare om pekarspår visas på skärmen. Längden på pekarspåren kan anpassas. Steg 1 Välj Mus under Maskinvara och ljud på Kontrollpanelen. 36

37 Steg 2 Klicka på fliken Pekaralternativ i dialogrutan Egenskaper för Mus. Under Synlighet markerar du kryssrutan Visa pekarspår. Välj längd på pekarspåren genom att flytta pilen på skjutreglaget mot Kort eller Långt. Klicka på knappen Verkställ så visas pekarspåren. Visa pekarens placering Med det här alternativet förbättras muspekarens synlighet genom att ett visuellt tips visas, d.v.s. en kort animering av en cirkel som krymper mot pekarens placering när du trycker på Ctrl-tangenten. Steg 1 Välj Mus under Maskinvara och ljud på Kontrollpanelen. 37

38 Steg 2 Klicka på fliken Pekaralternativ i dialogrutan Egenskaper för Mus. Under Synlighet markerar du kryssrutan Visa var pekaren är när jag trycker ned CTRL-tangenten. Klicka på knappen Verkställ så visas det visuella tipset när Ctrl-tangenten trycks ned. Anpassa markörens bredd och blinkningshastighet Markören anger var eventuell text kommer att skrivas. Det är svårt för användare med nedsatt syn att hitta en liten blinkande markör. Markörens bredd och blinkningshastighet kan anpassas. Steg 1 Välj Hjälpmedel på Kontrollpanelen och välj sedan Gör det lättare att läsa text på skärmen under Hjälpmedelscenter på nästa panel. 38

39 Steg 2 Under Göra visningen på skärmen tydligare markerar du kryssrutan Gör fokusrektangeln tjockare. Justera tjockleken på markören i den nedrullningsbara listan Ange den blinkande markörens tjocklek. Anpassning av markören är klar. Aktivera inställningarna genom att klicka på knappen Använd För användare som inte kan se skärmen alls Det går att navigera helt och hållet med hjälp av tangentbordet i Windows Vista, vilket gör att blinda personer inte behöver använda musen. Blinda personer kan använda datorn med en skärmläsare, ett program som läser upp texten och menyerna på skärmen med hjälp av en röstsynthesizer. Skärmläsare är kommersiella produkter. Windows Vista innehåller ett verktyg som kallas för Skärmläsaren och har grundläggande funktioner för skärmläsning. Kortkommandon och tangentbordsnavigering Det går att navigera helt och hållet med hjälp av tangentbordet i Windows. Det kallas för tangentbordsnavigering. De tangenter som brukar användas vid tangentbordsnavigering är Ctrl, Alt, Skift, Retur och piltangenterna. Det finns tangentkombinationer för tangentbordsnavigering både i Windows och i många program. Dessa tangentkombinationer kallas för kortkommandon eller genvägar. Windows-tangenten Alt Tabb Blanksteg Esc Backsteg Tangenter för tangentbordsnavigering Öppnar Start-menyn Startar menyurval i det aktiva fönstret Går till nästa kontroll i fönstret (Skift+Tabb går tillbaka) Klickar på knappen/markerar eller avmarkerar kryssrutan/väljer alternativet Avbryt Går bakåt/växlar till överordnad mapp Ctrl+Esc Windows-tangenten+E Alt+F4 Alt+Tabb Allmänna genvägar och genvägar i Utforskaren Öppnar Start-menyn Startar Utforskaren Stänger det aktuella fönstret Växlar mellan öppna program 39

40 Alt+Blanksteg Ctrl+A Visar systemmenyn i fönstret Markerar alla objekt i det aktuella fönstret Mer information finns på Microsofts webbplats för hjälpmedel: Skärmläsare Skärmläsare är program som läser upp texten och menyerna på skärmen med hjälp av en röstsynthesizer. I vissa skärmläsare kan användaren använda ett vanligt tangentbord, som till exempel Braille-tangentbordet. En del skärmläsare fungerar också med en Braille-skärm. Alla program fungerar inte bra med en skärmläsare. Det finns dock produkter på marknaden som gör det. Windows innehåller ett verktyg som kallas för Skärmläsaren. Om du vill aktivera Skärmläsaren väljer du Hjälpmedel på Kontrollpanelen och sedan Hjälpmedelscenter. Därefter väljer du Gör det lättare att läsa text på skärmen. I fönstret Gör information på skärmen lättare att se. I Hjälpmedelscenter markerar du kryssrutan Aktivera Skärmläsaren under Få text och beskrivningar upplästa högt. Skärmläsaren läser upp tangentval, menyer, felmeddelanden o.s.v. 40

41 2.2.5 För användare som inte kan höra fel- eller varningsljud Användare som är döva eller har nedsatt hörsel kanske inte uppmärksammar datorns signaler vid fel eller varningar. Då kanske de förlorar det de har skapat på datorn eftersom de ignorerar felet eller varningen. Visa ljud och bildtexter Steg 1 Öppna Start-menyn, välj Kontrollpanelen och sedan Hjälpmedel. På nästa panel under Hjälpmedelscenter väljer du Ersätt ljud med visuella tips. Steg 2 Under Använd text eller visuella alternativ för ljud markerar du kryssrutorna Aktivera visuellt meddelande för ljud (visuell varning) och Aktivera textning. Aktivera inställningarna genom att klicka på knappen Använd. När ett fel uppstår blinkar skärmen och bildtexter visas. 41

42 2.3 Hjälpmedel för användare som är svag begåvade, har autism eller inlärningssvårigheter För användare som startar och använder datorn på olämpligt sätt Det händer naturligtvis ofta att både barn och vuxna startar och använder datorn till olämpliga aktviteter och vid olämpliga tillfällen. Ange ett lösenord Ett effektivt sätt att förhindra oönskad användning av datorn är att ange ett lösenord. I Windows Vista går det att skapa flera konton och tilldela varje konto ett lösenord så att datorn kan delas av flera användare. Den här funktionen kan även förhindra att någon gör oönskade ändringar av datorns inställningar. Steg 1 Välj Kontrollpanelen på Start-menyn. Under Användarkonton väljer du Lägg till eller ta bort användarkonton. Steg 2 På skärmen Hantera konton väljer du Skapa ett nytt konto. 42

43 Steg 3 Ange ett namn på det nya kontot, välj Standard och klicka sedan på knappen Skapa konto. Steg 4 Välj det skapade kontot. Steg 5 Välj Skapa ett lösenord. 43

44 Steg 6 Skriv ett nytt lösenord och skriv det en gång till för att bekräfta. Steg 7 Ange ett ord eller en fras i textrutan Hur skapar man ett starkt lösenord så att du lätt kan komma ihåg lösenordet. Klicka på knappen Skapa lösenord. Efter det krävs det ett lösenord varje gång som kontoanvändaren loggar in på datorn. 44

45 2.3.2 För användare som blir förvirrade av skärmalternativ Det finns användare som blir förvirrade när de ser många ikoner och filer på skärmen. Eftersom de inte vet vad de ska göra i en sådan situation kan de välja orelaterade menyer eller filer vilket gör datorarbetet ännu svårare för dem. Automatisk start Automatisk start är användbart för användare som har begränsad förståelse för hur de ska använda datorn, men vill använda den till särskilda ändamål, till exempel lärospel och surfa på Internet. Eftersom autostartprogram startar automatiskt när datorn startar behöver inte användaren söka efter dem för att starta dem. I exemplet nedan väljs Internet Explorer 7 (IE) som ett autostartprogram. Steg 1 Öppna Start-menyn, välj Alla program och sedan Internet Explorer. Steg 2 Dra ikonen Internet Explorer och släpp den i mappen Autostart. Nu startar IE automatiskt när datorn startas. 45

46 Hålla ordning på skrivbordet och menyerna Genom att hålla ordning på skrivbordet och menyerna kan användarna skilja på sina program och filer och andra irrelevanta objekt. Det gör att de blir mindre beroende av andra när de ska använda datorn. Ta bort oanvända genvägar Rensa upp skrivbordet genom att ta bort oanvända genvägar. I det här exemplet lämnas endast genvägarna för Word och IE på skrivbordet. Övriga genvägar flyttas till mappen Endast lärare. Steg 1 Dra onödiga genvägar till Papperskorgen. Steg 2 Skapa en ny mapp på skrivbordet. Byt namn på mappen till Endast lärare. Dra alla genvägar och filer som lärarna vill behålla, men som inte barnen behöver till mappen Endast lärare. 46

47 Anpassa Start-menyn Ta bort oanvända programgenvägar från Start-menyn och lägg eventuellt till nya programgenvägar som är lämpliga för användarna. Placera genvägarna för Word och IE i programlistan på Start-menyn och lås sedan listan så att inga fler genvägar kan läggas till automatiskt i listan. Steg 1 Öppna Start-menyn, välj Kontrollpanelen och sedan Utseende och anpassning. På panelen Utseende och anpassning väljer du Anpassa Start-menyn under Aktivitetsfältet och Start-menyn. 47

48 Steg 2 I dialogrutan Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn klickar du på knappen Anpassa på fliken Startmenyn. Steg 3 I dialogrutan Anpassa Start-menyn väljer du 0 under Antal program som ska visas och klickar sedan på OK. 48

49 Steg 4 Välj Alla program på Start-menyn och leta sedan efter genvägsikonen för Microsoft Word. Dra genvägsikonen för Microsoft Word till Start-menyn. Nu kan Word och IE startas från genvägarna på Start-menyn För användare som distraheras av irrelevanta program eller menyer Vissa användare upplever att det är svårt att koncentrera sig på vad de ska göra när de använder datorn. De frestas till exempel att klicka på andra filer på skrivbordet. Skapa en dold fil eller mapp Filer och mappar kan döljas om du inte vill att användarna ska ha tillgång till dem. Steg 1 Öppna Start-menyn, välj Kontrollpanelen och sedan Utseende och anpassning. 49

50 Steg 2 På panelen Utseende och anpassning väljer du Visa dolda filer och mappar under Mappalternativ. Steg 3 Markera Visa inte dolda filer och mappar under Avancerade inställningar: Filer och mappar på fliken Visning i dialogrutan Mappalternativ. Aktivera inställningarna genom att klicka på knappen Verkställ. 50

51 Steg 4 Högerklicka på den fil eller mapp som du vill dölja och välj sedan Egenskaper. Steg 5 I dialogrutan Egenskaper för Endast lärare på fliken Allmänt, under Attribut, markerar du kryssrutan Dold. Aktivera inställningarna genom att klicka på knappen Verkställ. Filen eller mappen är nu dold. När du vill visa den igen följer du instruktionerna i steg 3 ovan och väljer alternativet Visa dolda filer och mappar. 51

52 Kapitel 3: Enkel användning av program, till exempel Word och Internet Explorer Som vi beskrev i föregående kapitel innehåller Windows Vista hjälpmedel som kan hjälpa användare med funktionshinder att använda datorn. Program som Microsoft Word och Microsoft Internet Explorer (IE) innehåller också användbara funktioner och alternativ. I följande kapitel beskrivs vilka funktioner i Word och IE som kan användas för användare med fysiska och kognitiva funktionshinder. 3.1 Alternativ för användare med fysiska funktionshinder För användare som använder Word, men har svårt med navigeringen Word är ett effektivt ordbehandlingsprogram. Vissa användare kan dock uppleva att det är svårt att navigera i Word och därmed tidskrävande. Vad kan man göra för att åtgärda det? Använda taligenkänning Windows Vista innehåller ett taligenkänningsprogram som gör att användaren kan diktera text med rösten. Tangentbordet och musen kan också användas när taligenkänning används, så taligenkänning kan ses som ett komplement för vissa användare. Taligenkänning fungerar dock inte bra om användarens röst är otydlig. Det här alternativet är för närvarande bara tillgängligt i den kinesiska, engelska, franska och spanska versionen av Windows Vista. Använda kortkommandon Det finns olika kortkommandon i Microsoft Word för att spara, kopiera, klistra in, välja fetstil, markera ett avsnitt o.s.v. Med hjälp av kortkommandon kan navigeringen i programmet göras mer effektiv. I exemplet som följer demonstreras kopiera/klistra in text och spara dokument med hjälp av funktionen Tröga tangenter. Steg 1 Öppna Start-menyn, välj Kontrollpanelen och Hjälpmedel. Välj sedan Ändra hur tangentbordet fungerar under Hjälpmedelscenter på nästa panel. Markera kryssrutan Aktivera Tröga tangenter. Aktivera inställningarna genom att klicka på knappen Använd. 52

53 Steg 2 Öppna ett Word-dokument eller skapa ett nytt dokument. Steg 3 Så här väljer du ett avsnitt som ska kopieras: Placera markören överst i avsnittet. Tryck på Skift två gånger så att tangenten blir låst. Flytta markören till slutet av avsnittet med hjälp av piltangenterna. Tryck på Skift en gång för att låsa upp tangenten. Steg 4 Kortkommandot för att kopiera är Ctrl+C. Tryck på Ctrl-tangenten och sedan på C. Steg 5 Flytta markören till den plats där du vill klistra in det kopierade avsnittet. 53

54 Steg 6 Kortkommandot för att klistra in är Ctrl+V. Tryck på Ctrl-tangenten och sedan på V. Steg 7 Kortkommandot för att spara är Ctrl+S. Tryck på Ctrl-tangenten och sedan på S. Ange filnamnet och klicka på knappen Spara. Använda funktionstangenterna Varje funktionstangent har tilldelats en funktion i Word. Funktionerna innefattar att visa hjälp, flytta text eller bilder, välja stavningskontroll m.m. Navigeringen i Word blir effektivare när funktionstangenterna används. I exemplet nedan beskrivs hur du snabbt och enkelt markerar ett ord eller en mening. Steg 1 Öppna ett Word-dokument eller skapa ett nytt dokument. 54

55 Steg 2 Placera markören på ett ord. Användaren kan markera ordet genom att trycka två gånger på F8. Om användaren trycker ytterligare en gång på F8 markeras den mening som ordet finns i. Om du vill ångra markeringen trycker du på Esc-tangenten. Avancerat avsnitt Några användbara funktioner som har tilldelats funktionstangenterna: F1 Få hjälp eller gå till Microsoft Office Online F2 Flytta text eller bilder F4 Upprepa senaste åtgärden F8 Utöka en markering F12 Välja kommandot Spara som Mer information om kortkommandon finns i hjälpen i Microsoft Word För användare som har svårt för att klicka på länkar i Internet Explorer Använda tangentbordsnavigering Tabb-tangenten används för att gå till nästa objekt i många program. I IE används Tabb-tangenten för att gå till nästa länk. (1) Gå till nästa länk genom att trycka på Tabb-tangenten. (2) När du har kommit till länken trycker du på Retur för att komma till länkens webbsida. Skärmförstoring som inkluderar menyer och ikoner För användare som har begränsad finmotorik är det lättare att navigera med stora menyer och ikoner. När menyerna och ikonerna görs större i dialogrutan Egenskaper för bildskärm förstoras även menyerna och ikonerna i IE. Mer information finns i föregående kapitel. 55

56 3.1.3 För användare som har svårt att skriva e-postadresser i Outlook Använda kontaktlistorna Office Outlook har en stödfunktion för adressinmatning som ger omedelbar inmatning av en avsändares adress när ett e-postmeddelande tas emot och automatisk inmatning av mottagarens adress när ett e- postmeddelande besvaras. Genom att utnyttja den här funktionen kan användaren snabbt hämta e- postadresser från kontaktlistan i stället för att skriva ut hela adressen. Steg 1 Lägga till avsändare Välj ett mottaget e-postmeddelande från den avsändare som du vill lägga till i kontaktlistan. Högerklicka på den kontakt du vill lägga till i kontaktlistan och välj Lägg till i Outlook-kontakter. Ordna kontaktlistan När användaren lägger till många e-postadresser i kontaktlistan blir det svårare att hämta adresser. Office Outlook innehåller flera sätt att ordna kontaktlistan, till exempel möjlighet att gruppera kontakter i grupper och mappar vilket underlättar hämtningen. Steg 1 Välj Kontakter på huvudmenyn i Office Outlook. Du kan även använda snabbkommandot Ctrl+3. 56

57 Steg 2 För att skapa nya grupper högerklicka på Mina Kontakter och välj Ny grupp i listan. Ge den ett namn, i detta exempel döps den nya gruppen till Super gruppen. Steg 3 För att skapa nya mappar, högerklicka på en kontaktmapp och välj Ny mapp. Ange ett namn på gruppen i textrutan för gruppnamn. I det här exemplet väljs Vänner. Du kan sortera dina kontakter genom att dra och släppa kontaktmappar till olika grupper. 57

58 Steg 4 Dra och släpp kontakter till den nya mappen. Personen läggs då till i kontaktmappen. Upprepa samma procedur för att lägga till fler personer. ortera kontakterna För att enkelt hitta rätt kontakt kan användaren sortera kontaktlistorna och titta på olika vyer, till exempel vyer sorterat efter företag eller land. Sparade kontakter visas i alfabetisk ordning i kontaktlistan och du kan enkelt hitta kontakter genom att hoppa till rätt del av alfabetet genom bokstavslistan som finns i vyn visitkort. Det finns även möjlighet att söka på kontakter Steg 1 Gör en sökning i kontaktlistan från sökfältet. 58

59 3.2 Alternativ för användare med nedsatt syn eller hörsel Förstora text i Word Använda zoomningsfunktionen Genom att anpassa skärmupplösningen, använda stora ikoner och använda Skärmförstoraren går det att hjälpa användare med nedsatt syn. Förstoringen gör dock att arbetsområdet minskar och det blir svårt att snabbt få en överblick över all information på skärmen. I vissa program, till exempel Microsoft Word, går det att förstora vissa områden. I exemplet nedan förstoras texten upp 150 procent. Steg 1 I ett Microsoft Word-dokument väljer du Zooma på Visa-menyn. Steg 2 I dialogrutan Zooma, under Zooma till, anger du 150 i rutan Procent och klickar sedan på OK. Texten zoomas enligt bilden nedan. Om du vill ångra zoomningen väljer du 100% under Zooma till. Dialogrutan Zooma 59

60 100% 150% förstorad Avancerat avsnitt Musanvändare kan använda skjutreglaget Zooma för snabbare zoomning. (1) Word 2007 har ett zoomningsfält längst ned i fönstret. Genom att flytta pilen i fältet kan användaren zooma in eller ut i dokumentet. När en mus med rullningsknapp används kan dokumentet zoomas in eller ut genom att rulla rullningsknappen samtidigt som Ctrl-tangenten hålls ned på tangentbordet. (3) Internet Explorer 7 (IE7) innehåller följande kortkommandon för att zooma in eller ut. Zooma in: Ctrl+plus(+) Zooma ut: Ctrl+minus (-) Zooma till 100%: Ctrl+noll(0) 60

61 3.2.2 Behålla tillräckligt stort textområde när stora ikoner och menyer fyller skärmen i Word Hålla ordning på skärmen När stora menyer och ikoner används fyller de skärmen och begränsar arbetsytan. När så är fallet bör du endast visa de menyer och ikoner som används mest. I exemplet nedan minimerar användaren menyfliksområdet, så att det döljs i Microsoft Office-fönstret. Steg 1 I det här exemplet visas en begränsad arbetsyta vid zoomning I Microsoft Word 2007 högerklickar du i menyfliksområdet och väljer Minimera menyfliksområdet. 61

62 Steg 2 Som du ser av exemplet är arbetsytan nu större. Genom att dölja menyfliksområdet får användaren en tydligare skärm. Ett annat sätt att göra arbetsmiljön mer lämpad för barn är att lägga till användbara genvägar i verktygsfältet Snabbåtkomst. Högerklicka i menyfliksområdet och välj Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst om du vill anpassa det. Obs! Om du vill visa menyfliksområdet igen högerklickar du på menyraden och väljer Minimera menyfliksområdet. 62

63 3.2.3 Anpassa visningsalternativ för Internet Explorer Ändra teckensnitt, teckenstorlek och bakgrundsfärger Användaren kan ändra teckensnitt, teckenstorlek och bakgrundsfärger i Internet Explorer 7. IE7 har fem olika teckenstorlekar. Användaren kan till exempel använda stora eller de största teckensnitten när texten är för liten. Det går dock inte alltid att ändra teckenstorlek på alla webbsidor om webbdesignern har specificerat en viss teckenstorlek. I exemplet nedan ändras teckenstorleken till den största storleken. Steg 1 Peka på Textstorlek på Visa-menyn i Internet Explorer och välj Störst. Obs! Om menyraden är dold väljer du Verktyg-menyn till höger och sedan Menyrad för att visa menyraden. Steg 2 Texten på sidan förstoras, enligt bilden nedan. 63

64 Ignorera färger, stilar och teckenstorlekar som specificerats på webbsidor När det är svårt att läsa en webbsida på grund av dess färger, stil eller teckenstorlek kan användaren välja de alternativ i IE som har beskrivits här och använda de färger, stilar och teckenstorlekar som är standard i IE i stället. Steg 1 Välj Internetalternativ på Verktyg-menyn i Internet Explorer. I dialogrutan Internetalternativ klickar du på knappen Hjälpmedel på fliken Allmänt. Obs! Om menyraden är dold väljer du Verktyg-menyn till höger och sedan Menyrad för att visa menyraden. 64

65 Steg 2 I dialogrutan Hjälpmedel under Format markerar du alla tre kryssrutorna. Aktivera inställningarna genom att klicka på knappen OK. Färger, stilar och teckenstorlekar som specificerats på webbsidor kommer att ignoreras efter detta. När dessa inställningar används, används i stället de standardfärger, standardstilar och standardteckenstorlekar som finns i Internet Explorer. Använda användarens egna formatmallar Som tidigare nämnts går det att använda stora teckensnitt eller ändra färger på webbsidor i IE. Genom att använda formatmallar går det att använda mer detaljerade inställningar för hur webbsidor ska visas i IE. Färger och storlekar kan till exempel specificeras för varje textobjekt. Röd och 20 punkter för rubriken, gul och 14 punkter för själva texten o.s.v. Genom att använda användarens egen formatmall visas alla webbsidor på samma sätt, (samma färger, storlekar m.m.) som har angetts i formatmallen. Det gäller dock inte webbsidor som inte accepterar externa formatmallar. I exemplet nedan beskrivs hur användarens egen formatmall används i IE. Steg 1 Välj Internetalternativ på Verktyg-menyn i Internet Explorer. Obs! Om menyraden är dold väljer du Verktyg-menyn till höger och sedan Menyrad för att visa menyraden. 65

66 Steg 2 I dialogrutan Internetalternativ klickar du på knappen Hjälpmedel på fliken Allmänt. Steg 3 I dialogrutan Hjälpmedel, under Formatmall, markerar du kryssrutan Formatera dokument med hjälp av egen formatmall och klickar sedan på knappen Bläddra. 66

67 Steg 4 Välj den formatmall som användaren vill använda och klicka sedan på knappen Öppna. Obs! Formatmallen måste ha specificerats i förväg. Mer information om formatmallar finns i publikationer som innehåller information om hur man skapar webbsidor, i de avsnitt som tar upp formatmallar eller CSS Navigera i Outlook med hjälp av tangentbordet Skapa och skicka ett nytt e-postmeddelande Vissa användare med nedsatt syn tycker att det är svårt att använda en mus och föredrar i stället tangentbordet. I exemplet nedan beskrivs hur e-postmeddelanden skickas med hjälp av tangentbordet, vilket också inkluderar att välja en mottagare i kontaktlistan. Steg 1 Visa Start-menyn genom att trycka på Windows-tangenten (eller på Ctrl+Esc). Gå till Microsoft Office Outlook genom att trycka på piltangenterna och tryck sedan på Retur. 67

68 Steg 2 Gå till menyraden genom att trycka på Alt. Gå till E-post-delen genom att trycka på Högerpil till Gå till menyn och sedan på Nedpil. Gå till E-post och tryck på Retur. Obs! Med Ctrl+1 kommer användaren till E-post-delen. Ctrl+N gör att användaren öppnar fönstret Nytt meddelande utan att öppna Meddelande-menyn. Steg 3 När Alt-tangenten används i fönstret Nytt meddelande visas snabbtangenter med bokstäver eller siffror. Det gör att användaren kan använda tangentbordsnavigering fast han eller hon inte kommer ihåg kortkommandona. Genom kommandon kan du navigera dig genom gränssnittet, men du kan även använda pilarna. Du kan öppna adressboken för att infoga en mottagare genom att trycka alt+h+zn +AB. 68

69 Ett annat sätt att välja mottagare är att börja att skriva namnet i Till fältet, Outlook hjälper då till och föreslår kontakter som du har skickat mail till tidigare. För att få upp ytterligare förslag från Outlook kontakter börjar vi skriva namnet och sedan ctrl+k Steg 4 Flytta markören till nästa fält genom att trycka på Tabb-tangenten skriv i textrutan Ämne tryck Tabb-tangenten igen för att flytta markören till textområdet och skriv sedan meddelandet. För att flytta markören uppåt ett fält tryck Skift+Tabb. 69

70 Steg 5 När du är klar trycker du på Alt-+A för att gå till Arkiv-menyn. Gå till Skicka meddelande och tryck på Retur. Obs! Med Alt+S kan användaren skicka meddelandet utan att gå till Arkiv-menyn. 70

71 3.3 Alternativ för användare som är svag begåvade, har autism eller inlärningssvårigheter För användare som ofta skriver eller stavar fel Det finns användare som ofta skriver eller stavar fel. Ofta har de också svårt att se sina egna fel. Stavningskontroll I stavningskontrollen i Word pekas felstavade ord ut för användaren genom att ordet stryks under med ett rött, vågformat streck. Steg 1 Klicka på Office-knappen i Microsoft Word och välj Word-alternativ. Steg 2 I dialogrutan Word-alternativ klickar du på fliken Språkkontroll. Under Vid stavnings- och grammatikkontroll i Word markerar du kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver. Nu är stavningskontrollen aktiverad. Grammatikkontrollen är också tillgänglig i samma dialogruta i Word Med den stryks grammatiska fel under med ett grönt vågformat streck. 71

72 Autokorrigering Autokorrigering är en funktion som används för att automatiskt korrigera vanliga skriv- eller stavfel. Användaren kan lägga till nya poster i autokorrigeringslistan. I exemplet nedan är funktionen Autokorrigering aktiverad och en ny post som ersätter "arkvi" med "arkiv" läggs till. Steg 1 Klicka på Office-knappen i Word 2007 och välj Word-alternativ. Välj fliken Språkkontroll och sedan Alternativ för Autokorrigering. Steg 2 I dialogrutan Autokorrigering, på fliken Autokorrigering, markerar du kryssrutan Skriv över befintlig text. 72

73 Steg 3 Skriv "arkvi" i textrutan Ersätt och "arkiv" i textrutan Med, klicka sedan på Lägg till. Från och med nu kommer alla förekomster av "arkvi" att ersättas automatiskt. Användaren kan lägga till fler poster i autokorrigeringslistan genom att upprepa det sista steget ovan. Obs! Vissa har uppfattningen att barn bör lära sig att se sina stavfel eller grammatiska fel själva och vill därför inte att barnen ska använda dessa funktioner i samband med undervisning. I många fall är dock dessa funktioner till hjälp för barn som hela tiden gör fel på grund av sitt funktionshinder För användare som har svårt att navigera i Internet Explorer Det är svårt för vissa användare att hitta en webbsida med hjälp av söksida eller skriva en webbadress. Ändra startsidan Den första sida som visas när IE startas kallas för startsidan. Det är praktiskt att ha den mest använda webbsidan som startsida. Steg 1 Öppna den webbsida (Windows Live i det här exemplet) som användaren vill ha som startsida. Klicka på Internetalternativ på Verktyg-menyn. Om menyraden är dold väljer du Verktyg-menyn till höger och sedan Menyrad för att visa menyraden. 73

74 Steg 2 I dialogrutan Internetalternativ klickar du på knappen Använd aktuell på fliken Allmänt under Startsida. Startsidan uppdateras. Aktivera inställningarna genom att klicka på knappen Verkställ. Startsidan visas också när ikonen för startsidan väljs i verktygsfältet i IE. Favoriter Favoriter är den lista med webbsidor som lagras i IE så att användaren snabbt kan komma åt dem. I exemplet nedan läggs webbsidan för Microsoft Accessibility till i Favoriter. Länken sparas sedan och får namnet Hjälpmedel. Steg 1 Öppna en webbsida som ska läggas till i Favoriter. Välj Favoriter-menyn (klicka på ikonen Lägg till i Favoriter i verktygsfältet) och välj Lägg till i Favoriter. 74

75 Steg 2 Skriv/ändra namnet på sidan vid behov. Klicka på knappen Lägg till. Sidan läggs till i listan Favoriter. Sidan kan öppnas genom att du väljer den på Favoriter-menyn Webbplatser med olämpligt innehåll Även om Internet är användbart kan det också medföra kontakter med skadliga webbplatser. Det är svårt för många användare att själva undvika dessa webbplatser. Filtreringsfunktion Filtreringsfunktionen i IE gör att sådana webbplatser inte går att visa. Det finns tre eller fyra olika filtreringsnivåer i form av språk, nakenhet, sex, våld o.s.v. Steg 1 Välj Internetalternativ på Verktyg-menyn i Internet Explorer. 75

76 Steg 2 I dialogrutan Internetalternativ klickar du på fliken Innehåll under Klassificering av innehåll och sedan på knappen Aktivera. Steg 3 Användaren kan välja en filtreringsnivå för 13 kategorier. 76

77 Arbeta offline Även när datorn inte är ansluten till Internet kan IE visa webbsidor som redan har visats. Öppna de webbplatser som är tillåtna. Sidorna öppnas och lagras automatiskt i IE. Inaktivera anslutningen till Internet. På så sätt får användarna en säker miljö där de kan använda de lagrade sidorna. I exemplet nedan tar du bort sidor som har sparats tidigare och lägger till de nya sidorna. Steg 1 Välj Internetalternativ på Verktyg-menyn i Internet Explorer. På fliken Allmänt klickar du på knappen Ta bort under Webbhistorik. I dialogrutan Ta bort webbhistorik klickar du på knappen Rensa Tidigare under Historik. Webbhistoriken är nu borttagen. Steg 2 Öppna de webbsidor som användarna kommer att visa senare. Steg 3 Inaktivera anslutningen till Internet. Du kan även dra ut LAN-kabeln. Nu är datorn offline. När användaren försöker öppna en lagrad sida visas dialogrutan Webbsidan är inte tillgänglig offline. Klicka på knappen Anslut inte för att visa sidan. 77

78 Använda säkerhetsfunktioner i e-postprogram Många människor får oönskade e-postmeddelanden från obekanta avsändare. Sådana meddelanden kallas för skräppost och har ibland ett virus som bilaga. Det finns flera användbara alternativ för att spärra skräppost i Office Outlook som gör att du automatiskt kan radera e-postmeddelanden från särskilda avsändare (välj ett e- postmeddelande som du vill spärra och välj Skräppost på Meddelande-menyn och sedan Spärra avsändare), förhindra att bilagor som skulle kunna innehålla virus sparas eller öppnas samt blockera bilder och annat externt innehåll i e-postmeddelanden i HTML-format (välj Säkerhetscenter på Verktyg-menyn) Skydda användare mot skräppost och e-postvirus E-post är ett viktigt kommunikationsverktyg för användare som har svårt att kommunicera direkt med andra personer. Vi måste dock vara medvetna om att det finns mycket skräppost och många virus på Internet. Det är svårt för användarna att själva undvika dessa. Meddelanderegler Mottagna e-postmeddelanden kan flyttas till en mapp eller tas bort automatiskt. Regler kan definieras för olika delar av ett e-postmeddelande, till exempel ämnet, avsändaradressen eller förekomsten av bilagor. I exemplet nedan skapas en ny regel för att ta bort meddelanden som innehåller ordet "inteckning" i ämnesrubriken. Steg 1 Ställ dig på E-post delen i Office Outlook och peka på Regler och aviseringar på Verktyg-menyn. Klicka sedan på Ny regel. 78

79 Steg 2 I guiden för att skapa en ny regel kan du välja en mall. 1.Välj mallen Flytta meddelanden med specifika ord i ämnesraden till en mapp, tryck nästa Steg 3 Tryck på specifika ord och lägg till de ord som regeln ska reagera på, i vårt exempel lägger vi till inteckning. 79

80 Steg 4 Tryck på namn och definiera vilken mapp de meddelanden som, i vårt fall har inteckning i ämnesraden, hamnar. I vårt exempel väljer vi mappen Deleted Items. När vi har definierat både ord och mapp trycker vi på nästa. Som sista steg i regelguiden anger vi ett namn på regeln och trycker sedan på Slutför. Spärra en avsändare Office Outlook innehåller funktioner för att blockera e-postmeddelanden från särskilda avsändare. I exemplet nedan spärras en avsändare som har skickat ett oönskat e-postmeddelande. Steg 1 Välj ett e-postmeddelande från en avsändare vars e-postmeddelanden du vill blockera. Peka på Skräppost på Meddelande-menyn och klicka sedan på Spärrade avsändare. 80

81 Steg 2 Framtida e-postmeddelanden från den avsändaren kommer att spärras. Om en avsändare läggs till av misstag väljer du Alternativ på Verktyg-menyn och vid Skräppostalternativ, väljer du fliken Spärrade avsändare och tar bort avsändaren från listan. 81

82 Kapitel 4: PowerPoint för utbildningsmaterial Microsoft PowerPoint används i stor utsträckning för att ta fram presentationer, så hur kan vi använda programmet för barn med flera allvarliga funktionshinder? PowerPoint används för bildspel som det går att navigera i med hjälp av en mus. PowerPoint innehåller även många olika funktioner för att skapa bilder. Med hjälp av de användbara funktionerna i PowerPoint kan användaren enkelt skapa ett läromedel med attraktiva bilder för barn med flera allvarliga funktionshinder. Barnen kan navigera i ett PowerPoint-bildspel med enkla och små rörelser. PowerPoint kan också användas för att skapa proceduranvisningar för barn med kognetiv funktionsnedsättning. 4.1 Skapa utbildningsmaterial för användare av ett reglage Verktyg som hjälper barn med flera allvarliga funktionshinder förstå kopplingen mellan orsak och verkan När man observerar ett barn som leker med leksaker och pratar med andra, inser man att barnet förstår att leksakerna och människorna påverkas. Spädbarn förstår inte kopplingen mellan orsak och verkan direkt efter födseln. De lär sig det genom upprepning, till exempel när de sträcker ut handen och vidrör något, eller att någon kommer när de gråter. När de lägger märke till vad som händer när de gör olika saker blir de alltmer aktiva och kan på egen hand närma sig världen omkring dem. Det finns dock många fall där barn med flera allvarliga funktionshinder inte förstår kopplingen mellan orsak och verkan. När ett barn med förlamade armar och ben rör sig är rörelsen ofta alltför liten för att orsaka någon förändring i omgivningen. Många av dem pratar inte och andra personer reagerar inte på deras önskemål. Ju längre tid som går utan respons utifrån, desto mer tenderar dessa barn att tappa intresset för att vara delaktiga i sin miljö. Specialisterna kallar detta för "inlärd hjälplöshet". Begränsad tillgång till världen tros också ha en negativ effekt på deras intellektuella utveckling. I syfte att förhindra den här negativa spiralen bör man erbjuda olika aktiviteter som barnen kan delta i, med den begränsade förmåga som de har, och öka deras förståelse för kopplingen mellan orsak och verkan och därmed deras motivation Så här skapar du... (1) Ett läromedel för att ändra färger I exemplet nedan skapas ett leksaksliknande bildspel där bakgrundsfärgen ändras till röd, blå, gul och grön. Även om det är enkelt blir förändringen märkbar och kan dra till sig ett barns uppmärksamhet. Steg 1 Starta PowerPoint. 82

83 Steg 2 Öppna PowerPoint och klicka på Layout i gruppen Bilder på fliken Start. Olika layouter visas. Välj Tom bland alternativen. Steg 3 Klicka på Bakgrundsformat i gruppen Bakgrund på fliken Design. Olika bakgrundsformat visas. Välj Formatera bakgrund. Steg 4 I dialogrutan Formatera bakgrund, under Fyllning, kan du välja en färg på den nedrullningsbara menyn Färg. I det här exemplet väljs röd. Den första bilden är klar. 83

84 Obs! Om den nedrullningsbara menyn inte innehåller någon bra färg för bakgrunden väljer du Fler färger på menyn. Välj en färg i dialogrutan Färger. Välj knappen Stäng i dialogrutan Formatera bakgrund när du är klar. Steg 5 Lägg till en ny bild. Klicka på Ny bild i gruppen Bilder på fliken Start och välj sedan Tom. 84

85 Steg 6 Upprepa proceduren ovan med olika bakgrundsfärger, blå för den andra bilden, gul för den tredje och grön för den fjärde. Steg 7 Bilderna är klara. Klicka på Från början i gruppen Starta bildspelet på fliken Bildspel och klicka för att gå vidare till nästa bild. När du klickar med musen byter skärmen färg från den ena bilden till den andra. 85

86 Steg 8 Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel. I dialogrutan Inställningar för bildspel, under Visa alternativ, markerar du kryssrutan Repetera till Esc trycks ned. Steg 9 Klicka på Från början i gruppen Starta bildspelet på fliken Bildspel. Skärmen ändrar färg när du klickar på musen. När bildspelet kommer till den sista bilden upprepas det från början igen. Tryck på Esc-tangenten för att avsluta bildspelet. 86

87 (2) Ett animerat läromedel Du kan skapa en animering genom att placera en serie bilder på PowerPoint-bilderna. I exemplet nedan används en serie bilder av chips som visar hur mängden chips minskar på tallriken. Alla digitala bilder har förberetts i förväg för det här exemplet. Steg 1 Starta PowerPoint. Klicka på Layout i gruppen Bilder på fliken Start och välj sedan Tom. Steg 2 Klicka på Bild i gruppen Illustrationer på fliken Infoga. Steg 3 I dialogrutan Infoga bild väljer du den bild som du vill lägga till. Klicka sedan på knappen Infoga. 87

88 Fotot infogas nu i den första bilden. Du kan ändra storlek på fotot i bilden. När du ändrar storleken kan fotots form, d.v.s. förhållandet mellan längden och bredden, ändras proportionellt genom att du drar i fotots kant samtidigt som du håller Skift-tangenten nedtryckt. Ett foto kan också infogas i en bild genom att du kopierar filen och klistrar in den i bilden. 3 Steg 4 Skapa följande bilder genom att upprepa steg 2 och 3 ovan och infoga ett foto i taget. Bilderna är klara. Chipsen kommer att minska i mängd när du klickar med musen i bildspelet Ansluta ett reglage Det finns barn med allvarliga funktionshinder som inte kan klicka med en mus, men som kanske kan använda någon form av reglage i stället. Det finns en mängd olika typer av reglage på marknaden, till exempel tryckknappsreglage, vippreglage, sug-/blåsreglage, beröringsreglage, optiska reglage m.m. Välj lämpligt reglage anpassat efter barnets behov och fysiska förutsättningar. Ett särskilt reglagegränssnitt behövs för att ansluta reglaget till datorn. 88

89 4.2 Skapa undervisnings- och proceduranvisningar Hjälpa barn med förståndshandikapp förstå vad som sägs Det finns barn med förståndshandikapp som har svårt att förstå vad som sägs. Några av dem förstår inte betydelsen av det som sägs. Vissa barn förstår vad som sägs till dem, men kommer senare inte ihåg vad som har sagts. I sådana fall kan man av misstag tro att barnen inte förstår alls. Barn som inte förstår saker och ting omkring dem kan också göra oväntade. Ibland kan de förstå när saker förklaras med hjälp av bilder. Visuell information är också till hjälp för vissa barn så att de kommer ihåg vad som har sagts vid ett tidigare tillfälle. Det är allmänt känt att bilder påminner oss om tidigare händelser Anvisningar för att använda PowerPoint I exemplet nedan tas anvisningar om hur man kokar ägg fram i PowerPoint. Foton och filmer kan läggas till i PowerPoint-bilderna för att barnen lättare ska förstå anvisningarna. I avsnitt finns mer information om hur du skapar PowerPoint-bilder. Steg 1 Skapa följande sex bilder med hjälp av proceduren för att skapa PowerPoint-bilder som beskrivs tidigare i dokumentet. Steg 2 Barnen kan koka ägg medan de tittar på bildspelet Andra exempel Vid flera tillfällen under skolåret förekommer det att någon håller tal. På skolavslutningen är det till exempel vanligt vid många skolor att man bjuder in någon gästtalare. Sådana tal är ofta svåra att förstå för barn med förståndshandikapp. Då kan tolkningen av talet underlättas genom att visa ett PowerPoint-bildspel med bilder och symboler som visar vad talet handlar om. 89

90 4.3 Skapa ett tidur som bidrar till förståelsen av tid Hjälpa barn med kognitiv funktionsnedsättning förstå tid En del barn med kognitiv funktionsnedsättning kan inte förstå tid när det uttrycks muntligt. När en lärare exempelvis säger "Vi ska avsluta det här om 25 minuter. Kom tillbaka och sitt ned när ni är klara." kanske de inte förstår hur lång tid 25 minuter är och de kommer därför inte tillbaka. De kan även drabbas av panik i en sådan situation. Dessa barn har inte för avsikt att bryta mot några regler, och inte vill de råka i panik heller. De förstår helt enkelt inte vad tid är i det sammanhanget. Människor kontrollerar ofta vad klockan är när de arbetar. De kanske tänker "vi stänger klockan 17" eller "Klockan är redan 15. Nu måste jag vara effektiv i två timmar till". Om man inte vet när man ska vara klar med en uppgift skulle vem som helst känna sig osäker eller till och med kunna känna panik. På ett tidur (t.ex. ett timglas) syns det hur tiden går, vilket kan vara till hjälp för vissa barn Skapa ett tidur i PowerPoint I exemplet nedan tas anvisningar om hur man kokar ägg fram i PowerPoint. Foton och filmer kan läggas till i PowerPoint-bilderna för att barnen lättare ska förstå anvisningarna. I avsnitt finns mer information om hur du skapar PowerPoint-bilder. Steg 1 Starta PowerPoint. Klicka på Layout i gruppen Bilder på fliken Start och välj sedan Tom. Steg 2 Klicka på Figurer i gruppen Illustrationer på fliken Infoga och välj sedan Rektangel med rundade hörn. 90

91 Steg 3 Pekaren ändrar form till ett plustecken. Placera en rektangel i bilden genom att hålla ned musknappen och dra pekaren till önskad form på rektangeln. Steg 4 Markera rektangeln genom att klicka på den. Klicka på ikonen Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start för att kopiera rektangeln. 91

92 Steg 5 Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start. Upprepa inklistringen tills du har tio rektanglar i bilden. Placera ut de tio rektanglarna med jämna avstånd. Steg 6 Markera miniatyren av bilden på fliken Bilder till vänster. Klicka på ikonen Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start för att kopiera bilden. Steg 7 Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start för att klistra in den kopierade bilden. 92

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 Vi vill ge dig några användbara idéer om hur du kan göra det bekvämt för dig när du arbetar i Windows XP och Word 2003. Det finns en hel del små förändringar

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

Inställningstips Windows

Inställningstips Windows @ Inställningstips Windows 7 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Tryck på Windows knappen för att öppna Start menyn och skriv: mus i sökfältet. 2. Välj: Mus. Inställningstips - Windows 7 2(11) 3. Välj fliken:

Läs mer

Inställningstips Windows 10

Inställningstips Windows 10 @ Inställningstips Windows 10 2015-08-13 För att anpassa din dator med Windows 10. 1. Navigera till Skrivbordet (Windows+D) och höger-klicka med musen: 2. Tryck pil ner till Anpassa 3. Tryck Enter Inställningstips

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar.

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar. Skrivbordet... 1 Aero... 1 Anpassa skrivbordet och aktivera Aero-tema... 1 Ändra storlek på skrivbordsikoner... 1 Ändra skärmupplösning... 1 Startmenyn... 2 Sök... 3 Aktivitetsfältet... 3 Förhandsgranska

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Egna inställningar i Windows XP

Egna inställningar i Windows XP 2014-08-27/MaBj Hjälpmedel Västerbotten Egna inställningar i Windows XP I Kontrollpanelen finns flera möjligheter att anpassa Windows individuellt. Kontrollpanelen är en samling av ikoner för diverse inställningar

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Lathund. Windows Alta Vista

Lathund. Windows Alta Vista Lathund Windows Alta Vista sv Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet i denna Lathund är enligt lagen om upphovsrätt av 1960-12-30 förbjudet

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Outlook Outlook är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hantera e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter. Det är viktigt att du förstår grunderna i programmet så att du kan använda

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Handikappstöd. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Handikappstöd. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Handikappstöd 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.1.1 Alarm........................................ 4 1.1.2 Väljartangenter...................................

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

BRUKSANVISNING. izoom 6

BRUKSANVISNING. izoom 6 BRUKSANVISNING izoom 6 2 Bruksanvisning izoom 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 INLEDNING... 4 2.0 INSTALLATION... 5 2.1 Starta izoom... 5 2.2 Avsluta izoom... 6 3.0 INSTÄLLNINGAR... 7 3.1 Aktivera / Inaktivera

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

del 3 ARBETA MED PROGRAM

del 3 ARBETA MED PROGRAM del ARBETA MED PROGRAM Det finns ett enormt stort antal program som kan användas tillsammans med Windows Vista. Med ett ordbehandlingsprogram som Microsoft Word till exempel, kan man skapa, redigera och

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

CD-ORD 8 elevdata.se

CD-ORD 8 elevdata.se Snabbhjälp i CD-ORD 8 elevdata.se SNABBHJÄLP för CD-ORD 8 Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 8. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad manual för programmet.

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden SNABBSTARTSGUIDE LYNC 2010 Bygga upp kontaktlistan Lägg till personer i listan Kontakter om du kommer att kontakta dem ofta eller om du bara vill hålla ordning på dem. 1. I huvudfönstret i Lync anger du

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Datagrund Windows 7 Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2010 1

Datagrund Windows 7 Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2010 1 Datagrund Windows 7 1 2 Datagrund Windows 7 Det här kursmaterialet är baserat på Windows 7 som är den senaste versionen och tar upp några grundläggande funktioner som ska hjälpa dig att komma igång med

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation.

Att använda talsyntes i en lässituation. Att använda talsyntes i en lässituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad syns

Läs mer

Outlook 2016 Tips och råd

Outlook 2016 Tips och råd Outlook 2016 Tips och råd Kortkommandon och genvägar för dina favoritprogram för e-post och kalender Gäller i Outlook 2016 för Windows 1. Gå till inkorgen snabbt Har du just startat datorn och vill se

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Grundkurs 1 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 1 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IT 1... Fel! Bokmärket är inte definierat. Grundkurs i Data vid Ålands Lyceum... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning...

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

Magnus Palm. Lättläst IT

Magnus Palm. Lättläst IT Magnus Palm Lättläst IT Del 1 LÄRA KÄNNA DIN DATOR 1. Persondatorn... 6. Bekanta dig med Windows XP... 7 3. Filer... 10. Hitta i datorn... 1 5. Gör det enkelt att hitta i datorn... 16 6. Övningsuppgifter...

Läs mer

Det numeriska tangentbordet

Det numeriska tangentbordet Det numeriska tangentbordet Det finns några fler tangenter än de som vi tidigare tittat på som man kan ha användning för. Vi ska titta lite närmare på dem. Den första tangenten som man bör bekanta sig

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 Låta andra få veta vad du gör I Microsoft Lync 2010 anges din närvaro automatiskt utifrån dina aktiviteter eller kalendern i Microsoft Outlook, men du kan ange

Läs mer

Tangentbord. Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll

Tangentbord. Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Fliken Hårdvara 4 2 Fliken Layouter 4 3 Fliken Avancerat 5 3 Den här modulen gör det möjligt att välja hur ditt tangentbord fungerar.

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se.

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se. Bruksanvisning Starta Anpassad för Bildfabriken Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se Rev B 05-02-03 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Installation...

Läs mer

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator Grundläggande datorkunskap Kom igång med dator Korta fakta om datorn: DATORNS OLIKA DELAR BILDSKÄRM SYSTEMENHET TANGENTBORD MUS Använd bara musens vänsterknapp till att börja med. I många fall klarar du

Läs mer

INTERNET EXPLORER HAL och SUPERNOVA version 7

INTERNET EXPLORER HAL och SUPERNOVA version 7 INTERNET EXPLORER HAL och SUPERNOVA version 7 Dokumentet är tillägnat användare av våra skärmläsningsprogramvaror Hal och Supernova version 7.01 och senare. Dokumentet fungerar även utmärkt som en guide

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

SuperNova Kortkommandoreferens

SuperNova Kortkommandoreferens SuperNova Kortkommandoreferens Kortkommandon för stationära och bärbara PC CAPS LOCK D O L P H + F1 I N H J Ä L P Denna information är tillgänglig i alternativa format på sidorna www.yourdolphin.com Introduktion

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela TextIT Hjälp I textfältet kan du skriva din egen text eller kopiera in text ifrån andra källor som t.ex. Word, PDF, Internetsidor etc. Du kan sedan välja något av följande för att få texten uppläst. Ljudning!

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion

Kapitel 1 Introduktion Kapitel 1 Introduktion ZoomText 9.1 är en kraftfull programlösning för synskadade. Innehåller två olika teknologier förstoring och skärmläsning ZoomText tillåter dig att se och höra allting som visas på

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 Ordboken 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 MINIMERA OCH STÄNG... 3 SÖKFÄLT... 4 SÖKRESULTAT... 4 Resultat... 4 Ordklassfärger...

Läs mer