InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim"

Transkript

1 Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva miljöer eller på farliga platser. 8,3 MPa (83 bar, 200 psi) maximalt arbetstryck 204 C (400 F) maximal drifttemperatur för vätska 0,7 MPa (7 bar, 00 psi) maximalt tryck vid luftinlopp Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok och i handböckerna för applikatorn och slangen. Spara alla anvisningar Certifikat enligt CAN/CSA C22.2 nr 88 Uppfyller ANSI/UL 499

2 Innehåll Närliggande handböcker Verktyg som krävs Modeller V AC, V AC HM50-modeller V AC, V AC HM25-modeller V AC transformator HM25-modeller V AC transformator HM50-modeller V AC transformator HM25-modeller V AC transformator HM50-modeller Varningar Identifiering av komponenter Fördelningsrör för uppvärmd vätska Elskåp Avancerad bildskärmsmodul (ABM) Konfiguration Jordning Plats Fäst komponenter Rekommenderad luftkonfiguration Anslut elkabel V elkretsar Välj ABM-inställningar Applikatorer PLC-anslutning Drift Översikt Första uppstarten och flödning av systemet Manuell påfyllning Automatisk påfyllning Dispensering Avstängning Schema Tryckavlastande procedur Tömning av systemet Renspolning Tips vid användning för att minimera förkolning Underhåll Ersättning av utloppsfiltret Ersättning av inloppsfiltret Ersättning av trattfiltret Riktlinjer för underhåll av filter* Felsökning Tabell för ABM-felkoder Mekanisk och elektrisk felsökning Felsökning, MZLE Reparation Pump Smältare Temperaturkontrollmodul, multizon, låg effekt (MZLE) System Luftkontroller Luftmotor Transformatorfläkt Procedur för uppdatering av programvara Elkretsscheman Ineffekt Identifiering av kablar System V AC transformatoralternativ Typiskt slang-/applikatorkablage Andra och tredje MZLE-alternativ Luftschema Delar InvisiPac-system Elskåp Transformatorenheter Smältare och pumpenhet Luftmotor, 24V Matarsystemets skakapparat och rör, 24V Luftkontrollenhet Tryckavlastningsventil, 24P Inloppstratt, matare, 24V Tillbehör Specialverktyg Icke-Graco adapterkablar till applikator Luftjusteringslås, 24R Stativ för system, 24R Hjul till stativ, Adapterplatta, 24R ,5 l (30 gallon) vibrerande matarbinge, 24R Ljustornssats, 24R Sats för luftreservoar, 6W kanals uppgraderingssats, 24V kanals uppgraderingssats, 24V InvisiPac ABM-simulatorsats, 24R Förlängningssatser för ABM Fäste för fjärrmontering av ABM, 24A Bygelkontakt för övertemperatur, 6Y Sats för metrisk luftkoppling, 24W Avlastande bussningssats, 24X Slangremmar (4-pack), 24R Ersättningssats för tryckmätare, 24R Appendix A ABM Allmän drift Identifiering av ikoner Skärmbilder, drift Konfigurationsskärmar Appendix B USB-hämtning, överföring Hämtningsprocedur Åtkomst till filer Överföringsprocedur USB-loggar Systeminställningsfil Systemspråkfil Tekniska data Uppstartstid Mått Gracos utökade garanti Information om Graco F

3 Närliggande handböcker Närliggande handböcker Handböckerna finns tillgängliga på Komponenthandböcker på engelska: Del Beskrivning 3A2805 Instruktioner för InvisiPac GS35 smältlimsapplikator delar Instruktioner för InvisiPac uppvärmd slang delar HM50 säkringssats, instruktioner delar InvisiPac uppgraderingssats för 480 V transformator, instruktioner delar MZLE-säkringssats, instruktioner Verktyg som krävs Vanlig insexnyckelsats Metrisk insexnyckelsats Skiftnycklar av olika storlekar /6 tums skiftnyckel 3/8 tums spärrhake 3/8 tums hylsnyckel 5/6 tums skruvdragare 7/6 tums hylsnyckel 7/8 tums lång hylsnyckel tums hylsnyckel 3 mm hylsnyckel 0 mm hylsnyckel /2 tums spärrhake Sidavbitare Stjärnmejsel Skruvmejsel Multimeter Slangavbitare F 3

4 Modeller Modeller V AC, V AC HM50-modeller Se 400 V AC transformatormodeller på sidan 6. Se 480 V AC transformatormodeller på sidan 7. Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere V AC Φ/PE Enfas V AC 50/60 Hz 32A Tvåledare och PE Treledare utan neutral 24T V AC Δ 3Φ/PE V AC 50/60 Hz 27A Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC Y 3Φ/Neutral/PE V AC fas till neutral 50/60 Hz 6A 24T T V AC Φ/PE V AC Δ 3Φ/PE V AC Y 3Φ/Neutral/PE V AC Φ/PE V AC Δ 3Φ/PE V AC Y 3Φ/Neutral/PE Treledare, neutral och PE Enfas V AC Tvåledare och PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC fas till neutral Treledare, neutral och PE Enfas V AC Tvåledare och PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC fas till neutral Treledare, neutral och PE 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 27A 50/60 Hz 6A 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 30A F

5 Modeller V AC, V AC HM25-modeller Se 400 V AC transformatormodeller på sidan 6. Se 480 V AC transformatormodeller på sidan 7. Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere V AC Φ/PE Enfas V AC 50/60 Hz 32A Tvåledare och PE Treledare utan neutral 24V V AC Δ 3Φ/PE V AC 50/60 Hz 27A Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC Y 3Φ/Neutral/PE V AC fas till neutral 50/60 Hz 6A 24V V V AC Φ/PE V AC Δ 3Φ/PE V AC Y 3Φ/Neutral/PE V AC Φ/PE V AC Δ 3Φ/PE V AC Y 3Φ/Neutral/PE Treledare, neutral och PE Enfas V AC Tvåledare och PE Treledare utan neutral V AC Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC fas till neutral Treledare, neutral och PE Enfas V AC Tvåledare och PE Treledare utan neutral V AC Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC fas till neutral Treledare, neutral och PE 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 27A 50/60 Hz 6A 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 30A F 5

6 Modeller 400 V AC transformator HM25-modeller Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 7A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 7A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE 50/60 Hz 7A 400 V AC transformator HM50-modeller Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 7A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 7A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE 50/60 Hz 7A F

7 Modeller 480 V AC transformator HM25-modeller Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 4A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 4A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE 50/60 Hz 4A 480 V AC transformator HM50-modeller Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 4A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 4A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE 50/60 Hz 4A F 7

8 Varningar Varningar Följande varningar gäller konfiguration, användning, jordning, underhåll och reparationer av denna utrustning. Symbolerna med utropstecken ger dig en allmän varning och farosymbolerna hänvisar till särskilda risker som är specifika för proceduren. Gå tillbaka till dessa varningar när symbolerna förekommer i brödtexten i denna handbok eller på varningsetiketter. Produktspecifika farosymboler och varningar som inte omfattas av detta avsnitt kan förekomma i brödtexten i denna handbok när det är tillämpligt. VARNINGAR FARA FÖR ELEKTRISK STÖT Denna utrustning måste jordas. Felaktig jordning, konfiguration eller användning av systemet kan orsaka elektrisk stöt. Stäng av och koppla från strömmen på huvudbrytaren innan frånkoppling av andra kablar och före underhåll eller installation av utrustning. Anslut endast till jordade strömkällor. All elektrisk kabeldragning måste utföras av en kvalificerad elektriker och uppfylla alla lokala regler och förordningar. RISK FÖR BRÄNNSKADA Utrustningens ytor och vätska som har värmts upp kan bli väldigt varma vid drift. För att undvika allvarliga brännskador: Vidrör ej varm vätska eller utrustning. + RISK FÖR HUDPENETRERING Högtrycksvätska från matarenheten, slangläckage eller brustna komponenter tränger igenom huden. Detta kan se ut som ett lindrigt skärsår, men är en allvarlig skada som kan leda till amputation. Uppsök omedelbar kirurgisk behandling. Rikta inte matarenheten mot någon person eller mot några kroppsdelar. För inte handen över vätskeutloppet. Stoppa eller avled inte läckor med din hand, kropp, handske eller med trasor. Följ Tryckavlastande procedur när du stoppar utmatningen och före rengöring, kontroll eller underhåll av utrustning. Dra åt alla vätskekopplingar innan utrustningen används. Kontrollera slangar och kopplingar dagligen. Ersätt slitna eller skadade delar omedelbart. FARA VID RÖRLIGA DELAR Rörliga delar kan nypa, skära eller amputera fingrar och andra kroppsdelar. Håll dig undan från rörliga delar. Använd inte utrustningen medan skydd eller kåpor är avlägsnade. Trycksatt utrustning kan starta utan förvarning. Följ Tryckavlastande procedur och koppla från alla strömkällor innan kontroll, förflyttning eller underhåll av utrustningen utförs F

9 Varningar VARNINGAR FARA VID MISSBRUK AV UTRUSTNINGEN Missbruk kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada. Använd inte enheten när du är trött eller påverkad av droger eller alkohol. Överskrid inte maximalt arbetstryck eller maxtemperatur för den lägst klassificerade systemkomponenten. Se Tekniska data i utrustningens alla handböcker. Använd vätskor och lösningsmedel som är kompatibla med utrustningens våta delar. Se tekniska data i utrustningens alla handböcker. Läs vätske- och lösningsmedelstillverkarens varningar. Se säkerhetsdatabladet från distributören eller återförsäljaren för fullständig information om ditt material. Lämna inte arbetsområdet när utrustningen är strömsatt eller under tryck. Stäng av all utrustning och följ Tryckavlastande procedur när utrustningen inte används. Kontrollera utrustningen dagligen. Reparera eller ersätt slitna eller skadade delar omedelbart med originalreservdelar från tillverkaren. Ändra eller modifiera inte utrustningen. Ändringar och modifieringar kan göra myndighetsgodkännanden ogiltiga och skapa säkerhetsrisker. Se till att all utrustning är klassad och godkänd för den miljö som du ska använda den i. Använd endast utrustning för dess avsedda syfte. Ring din distributör för mer information. Dra slangar och kablar så att de inte ligger i trafikerade områden, mot vassa kanter, rörliga delar eller varma ytor. Knyt eller överböj inte slangar och använd inte slangar för att dra utrustning. Barn och djur ska vara utom räckhåll från arbetsområdet. Följ alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter. BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK Brandfarliga ångor, till exempel från lösningsmedel och färg, i arbetsområdet kan självantända eller explodera. För att hjälpa till att förhindra brand och explosioner: Använd inte lösningsmedelsbaserade lim som kan skapa en explosiv atmosfär när de bearbetas. Använd endast utrustning i välventilerade områden. Eliminera alla antändningskällor, till exempel sparlågor, cigaretter, sladdlampor och plastdraperier (risk för statisk elektricitet). Håll arbetsområdet fritt från smuts, inklusive lösningsmedel, trasor och bensin. Koppla inte i eller från strömsladdar och stäng inte av eller slå på ström- eller lysknappar när brandfarliga ångor finns närvarande. Jorda all utrustning i arbetsområdet. Se instruktionerna för Jordning. Använd endast jordade slangar. Sluta omedelbart om statisk elektricitet förekommer eller om du får en stöt. Använd inte utrustningen förrän du har identifierat och åtgärdat problemet. Ha en fungerande brandsläckare i arbetsområdet. FARA VID GIFTIGA VÄTSKOR OCH ÅNGOR Giftiga vätskor och ångor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall om de skvätts i ögonen eller på huden, inandas eller sväljs. Läs säkerhetsdatabladet för att bekanta dig med de specifika farorna med de vätskor du använder. Förvara farliga vätskor i godkända behållare och kassera dem enligt tillämpliga riktlinjer F 9

10 Varningar VARNINGAR PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING Bär lämplig skyddsutrustning i arbetsområdet för att hjälpa till att förhindra allvarliga personskador, inklusive skada på ögon, hörselnedsättning, inandning av giftiga ångor samt brännskador. Denna skyddsutrustning innefattar men är inte begränsad till: Skyddsglasögon och hörselskydd. Gasmasker, skyddskläder och handskar rekommenderas av tillverkaren av vätskan och lösningsmedlet FARA FÖR TRYCKSATTA ALUMINIUMDELAR Om vätskor används som inte är kompatibla med aluminium i trycksatt utrustning kan detta orsaka allvarliga kemiska reaktioner och skador på utrustningen. Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till dödsfall, allvarlig personskada eller skada på egendom. Använd inte,,-trikloretan, metylenklorid, andra halogenerade kolväten eller vätskor som innehåller sådana lösningsmedel. Många andra vätskor kan innehålla kemikalier som kan reagera med aluminium. Kontakta din materialåterförsäljare för kompatibilitet F

11 Identifiering av komponenter Identifiering av komponenter G3 G2 G4 A AD H G G B F E C D K Kod: A Avancerad bildskärmsmodul (ABM) B Elskåp C Tryckluftsregulator för pump D Tryckluftsmätare för pump E Tryckluftsregulator för vakuumöverföring F Tryckluftsmätare för vakuumöverföring G Skakarrör G Skakarhuvud G2 Vakuumöverföringsrör G3 Inloppstratt för vakuumöverföring G4 Vakuumöverföring 3/8 tums ytterdiamter, lufttillförsel H Huvudströmbrytare J Systemets luftinlopp K Vakuumöverföringsinlopp (skakare) L Luftmotor och pump M Dragavlastning inström N Fördelningsrör för uppvärmd vätska (smältare) P Temperaturkontrollmodul, multizon, låg effekt (MZLE) R Vätskeutlopp för anslutning av uppvärmda slangar (numrerade 6) S Kund-I/O-kabel (valfritt) AC Avtappningsport FIG. R AC P G3 J S L N M F

12 Identifiering av komponenter Fördelningsrör för uppvärmd vätska AB U Y R AA T X W W2 OBSERVERA: Systemet visas med plast- och metallhöljen avlägsnade. FIG. 2 Kod: T Främre lucka till elskåp U Smältare W Avtappningsport W2 Avtappningstråg X Inloppsfilter (lågt tryck före pump) Y Utloppsfilter (högt tryck efter pump) Z Nivåsensor för limpellets (visas ej; inuti tratt) AA Anslutning av ström- och RTD-sele till applikator (selen ansluts från systemet till den uppvärmda slangen och sedan från den uppvärmda slangen till applikatorn) AB Skärm, inloppstratt F

13 Identifiering av komponenter Elskåp AC P AF AG FIG. 3 Kod: P Temperaturkontrollmodul, multizon, låg effekt (MZLE) AC Anslutning av inström AF Jordning av chassin AG Automatiskt kretskort (AKK) F 3

14 Identifiering av komponenter Avancerad bildskärmsmodul (ABM) Användargränssnitt OBSERVERA För att undvika att skada funktionsknapparna, tryck inte på knapparna med vassa föremål som pennor, plastkort eller naglarna. BK BL OBSERVERA: Se Appendix A ABM på sidan 4 för fullständig driftsinformation om ABM. BA BB BC BD BE BF BR FIG. 5 BP BN Kod: BK Identifikationsetikett för artikelnummer BL USB-gränssnitt BM CAN-kabelanslutning (strömförsörjning och kommunikation) BN LED-lampor för modulstatus BP (Används ej) BR Åtkomstpanel för programvarutoken BM BH FIG. 4 BG TI2362a B Kod BA BB BC BD BE BF BG BH Funktion Aktivering/inaktivering av uppvärmningssystem och pump Systemstatusindikator (LED) Stoppa alla systemprocesser Definierad av ikonen intill funktionsknappen Avbryt aktuell åtgärd Acceptera ändringar, bekräfta fel, välj objekt, växla till markerat objekt Växla mellan drifts- och konfigurationsskärmarna Navigera inom en skärm eller till en ny skärm F

15 Identifiering av komponenter Komponenter, skärm Aktuellt datum och tid Skärmordning Driftsläge Fel, status Värmestatus, smältare Aktuell temperatur, smältare Status för slang- och applikatoruppvärmning Aktuell temperatur, slang Aktuell temperatur, applikator FIG. 6: Komponenter, huvudskärm Driftsläge Beskrivning Komponentstatus System av Inaktiv Uppvärmning Aktiv Systemet har ingen ström. Värmarsystemet och pumparna är inaktiverade. Systemet värmer materialet till angiven temperatur. Systemet är redo att mata ut material. Ingen systemstatusindikator (LED) på ABM Ingen värme Pumpen är avstängd Gul systemstatusindikator (LED) på ABM Ingen värme Pumpen är avstängd Blinkande grön systemstatusindikator (LED) på ABM Värmen ökar till börvärdestemperatur Pumpen är avstängd Fast grön systemstatusindikator (LED) på ABM Värmen är på börvärdestemperatur Pumpen är på F 5

16 Identifiering av komponenter F

17 Konfiguration Konfiguration Jordning Utrustningen måste jordas för att minska risken för statisk gnistbildning och elektrisk stöt. Elektrisk eller statisk gnistbildning kan göra att ångorna antänds eller exploderar. Felaktig jordning kan orsaka elektrisk stöt. Jordning tillhandahåller en flykttråd för den elektriska strömmen. InvisiPac-systemet är utrustat med en jordningsterminal. En kvalificerad elektriker måste jorda systemet med hjälp av denna terminal. Se Anslut elkabel på sidan 23. OBSERVERA Installera valfri jordningssats 24R708 för att förhindra statisk uppbyggnad på skakaren eller limbingen. Applikatorn måste placeras inom 7,6 m (25 fot) från smältaren. Placera bassystemet på en yta som är i ögonhöjd för enkel drift. Använd Stativ för system, 24R088 för att installera systemet i ögonhöjd. Se sidan 02. Köp Adapterplatta, 24R083 om systemet installeras istället för ett icke-graco-smältsystem. Se sidan 02. Valfri 3,5 l (30 gallon) vibrerande matarbinge, 24R36, tillgänglig (köps separat). Se sidan 04. Placera systemet så att alla sidorna är enkelt åtkomliga och har tillräcklig belysning för att göra det enklare att reparera systemet. Fäst komponenter Fäst inte elsladden förrän proceduren Fäst komponenter är färdig för att minska risken för elektriska stötar. OBSERVERA: Endast system med transformatorer levereras med en lyftrem. OBSERVERA Dra remmen runt stängerna enligt anvisningarna för att förhindra belastningar på elektriska eller mekaniska anslutningar runt pumpenheten. FIG. 7: Jordningssats 24R708 Plats. Använd medföljande lyftrem för att transportera system med transformatorer. Dra remmen runt tre pumpdragstänger och dra tillbaka remmen genom sig själv i kragkonfigurationen. Se rem för detaljer. Se FIG. 8, sidan 8. Omgivningstemperaturen måste vara 0 49 C (32 20 F). Slanglängden på den medföljande vakuumöverföringsslangen är 3 m (0 fot). Tillgänglig maxlängd på vakuumöverföringsslangar är 9, m (30 fot). Limpelletsbehållaren måste placeras inom räckhåll för vakuumöverföringsslangen och inom 9, m (30 fot) F 7

18 Konfiguration 3. Justera trattens inlopp: G a. Avlägsna pluggen (23) och infoga den medföljande 5/6 tums mutterdragaren (92) genom åtkomsthålet på systemets baksida. Lossa två varv på bandklämman (8). FIG. 8: Lyftrem b. Rotera trattinloppet (G3) och dra åt bandklämman (8) igen. 2. Placera systemets bas på önskad arbetsyta i önskad riktning. Se Plats, sida 7. Elskåpets undersida har hål för att fästa InvisiPac-systemet på en yta. Hålen nås via luckorna i botten i de tre bakre väggarna av elskåpet. För att installera InvisiPac istället för ett icke-graco-smältsystem, köp Adapterplatta, 24R083. Se installationsanvisningarna på sidan 02. G2 G3 G4 För att höja systemet till ögonhöjd, köp Stativ för system, 24R088. Se installationsanvisningarna på sidan 02. OBSERVERA: Medföljande vakuumöverföringsslangar måste nå mellan systemet och limpelletsbehållaren. Medföljande värmarslang måste nå mellan systemet och applikatorn(-erna). FIG Infoga den genomskinliga vakuumöverföringsslangen (33 mm/,3 tum ytterdiameter) (G2) i trattinloppet för vakuumöverföring (G3) och fäst med medföljande slangklämma. Slangklämman bör placeras över utskärningen i trattinloppet där det kan hålla fast överföringsslangen ordentligt. Se FIG Anslut den långa medföljande 3/8 tums (ytterdiameter) luftledningen (G4) i den 3/8 tums tryckkopplingen på luftledningen från systemet. Se FIG F

19 Konfiguration OBSERVERA: Säkerställ under följande steg, vid dragning av vakuumöverföringsslangen, att det inte förekommer några snäva svängar, vridningar eller nedsänkningar i vakuumslangen. Dessa kommer att göra att vakuumöverföringssystemet fungerar sämre. OBSERVERA: Maximal vakuumslanglängd är 9, m (30 fot). Dra slangen horisontellt i högsta möjliga grad. Vakuumslangen får inte stiga mer än 3,0 m (0 fot), mätt från vakuuminloppet. All vertikal stigning kommer att sänka den maximala flödeshastigheten i vakuumöverföringssystemet. 6. Dra den genomskinliga vakuumöverföringsslangen (33 mm/,3 tum ytterdiameter) (G2) från systemet till platsen för limpelletsbehållaren. 7. Applicera rörtätning på gängorna när skakarröret av stål fästs i (G) skakarhuvudet (G). Se FIG. 0. OBSERVERA För att förhindra att skakarhuvudet (G) skaver mot skakarröret (G), dra inte åt kopplingen mellan skakarhuvudet och skakarröret för hårt. Dessa bör dras åt för hand. 0. Om så önskas, fäst den 33 mm (,3 tum) genomskinliga vakuumöverföringsslangen (G2) och luftledningen (3/8 tum ytterdiameter) (G4) med buntband i en stödstruktur vid olika punkter längs ledningen.. Fäst den andra änden av den långa luftledningen (3/8 tum ytterdiameter) (G4) i den 3/8 tums tryckkopplingen på skakarhuvudet (G). 2. Säkerställ att limpelletsbehållaren står på önskad plats. Platsen bör väljas så att det är enkelt att fylla på behållaren med pellets. 3. Placera skakarenheten i en tom pelletsbehållare och fyll sedan behållaren med limpellets. OBSERVERA: Köp 3,5 l (30 gallon) vibrerande matarbinge, 24R36 för att underlätta för systemet att prestera optimalt. Se installationsanvisningarna på sidan 04. OBSERVERA: Vid stor uppbyggnad av statisk elektricitet i matarröret (G), installera den valfria jordningssatsen för matarrör 24R708 i slutet av matarröret (G6). Se FIG. 7. G2 G6 G5 G G4 FIG. 0 G ti23a 8. Fäst den genomskinliga vakuumöverföringsslangen (33 mm/,3 tum ytterdiameter) (G2) i skakarröret av stål (G) och säkra med medföljande slangklämma. Se FIG Dra luftledningen (3/8 tums ytterdiameter) (G4) längs den 33 mm (,3 tums) genomskinliga vakuumslangen (G2) och säkra vid flera punkter med medföljande buntband (G5). Se FIG F 9

20 Konfiguration 4. Installera uppvärmda slangar, se FIG.. Använd endast uppvärmda slangar från Graco tillsammans med InvisiPac-systemet för att minska risken för brand och explosion. Myndighetsgodkännanden blir ogiltiga om icke-graco-slangar används. f. Installera slangen på hydraulkopplingen (68) med elkopplingens hane vänd mot systemet. Använd en /6 tums skiftnyckel för att dra åt slangen på hydraulkopplingen (68). g. Hitta MZLE-kopplingen (AA) som är markerad med samma nummer som slangens vätskeutloppsport. Avlägsna kopplingens hölje och installera kopplingen från den uppvärmda slangen. Se FIG.. N Applikator h. Upprepa proceduren för de återstående kanalerna. Använd smältarportarna i botten först för att förenkla installationen. i. Montera lock på alla oanvända MZLE-elkopplingar. FIG. AA W W2 a. Placera en trasa i avtappningstråget (W2) som är fäst i smältaren. Oljerester från fabriken kan finnas kvar i systemet. Se FIG.. b. Använd en /4 tums insexnyckel för att avlägsna pluggen i avtappningsporten (W). Se FIG.. OBSERVERA: En /4 tums insexnyckel medföljer systemet. ti23298a c. Montera tillbaka portens plugg (W) när vätska slutar tömmas, och avlägsna sedan trasan. Se FIG.. d. Avlägsna pluggen (247) från smältarens lägst numrerade utlopp. Använd inte avtappningspluggen (W). Se FIG.. OBSERVERA: I följande steg är o-ringssidan på den hydrauliska kopplingen (68) vänd mot systemet. Se FIG.. e. Installera den medföljande hydrauliska kopplingen (68) med en o-ring i den öppna porten och dra åt med en /6 tums skiftnyckel eller hylsnyckel. OBSERVERA: Vätskeutloppsport måste användas och elkontakten från den slangen måste anslutas till MZLE-kontakt. Systemet kommer inte att fungera om inte någon slang ansluts till MZLE-koppling. Om ingen slang kopplas till koppling kommer detta att orsaka felet Ogiltig sensor slang/pistol. Om smältaren måste köras utan att en slang/applikator ansluts till MZLE-kontakten, använd Bygelkontakt för övertemperatur, 6Y727 på sidan Installera applikator(-er), se FIG. : OBSERVERA: En applikator från Graco måste inte användas i detta system. Däremot måste alla applikatorer som är fästa i systemet vara klassade för 8,3 MPa (200 psi, 83 bar), (204 C 400 F), ha en sensor av RTD-typ och inte använda mer än 400 W vid 240 V AC. a. Anslut den uppvärmda slangens vätskeutlopp i applikatorns vätskeinlopp. Använd en /6 tums skiftnyckel för att dra åt. Se FIG.. b. Graco-applikatorer fästs genom att applikatorns elkoppling ansluts till den uppvärmda slangens elkoppling. Se FIG.. c. Icke-Graco-applikatorer fästs genom att applikatorns elkoppling ansluts till adapterkabel 6T96, 6T97 eller 6Y828 och att adapterkabeln sedan fästs i den uppvärmda slangens koppling. Se Icke-Graco adapterkablar till applikator på sidan 0 för att avgöra vilka adapterkablar som ska användas med din applikator F

21 Konfiguration d. Upprepa för fler applikatorer. 9. Stäng kulventilen. 6. Konfigurera mönsterkontrollen (ingår ej) om det är nödvändigt för att kontrollera applikatorns öppning och stängning. Se mönsterkontrollens handbok. OBSERVERA: Systemet styr endast applikatorns uppvärmning. En separat mönsterkontroll måste konfigureras för att öppna och stänga applikatorn. 7. Montera den medföljande kulventilen för avluftning av luftinloppet och luftfiltersatsen (Graco, artikelnr 24R707) i honkopplingen på /4 NPT-luftintaget (J). Se FIG. 2. OBSERVERA: Krökar och stigrör monterade med inloppsluftsatser är valfria och kan användas efter behov. J FIG Koppla en ledning för lufttillförsel till luftfiltret som är minst 3/8 tum. Se FIG. 3. OBSERVERA: Trycket i lufttillförseln måste vara mellan 550 kpa (80 psi, 5,5 bar) och 690 kpa (00 psi, 6,9 bar). Rekommenderat tryck är 690 kpa (00 psi, 6,9 bar). Om lufttrycket förväntas falla under 0,5 MPa (5 bar, 80 psi) finns en luftreservoarsats som låter systemet verka i ned till 0,4 Mpa (60 psi, 4 bar). Se Sats för luftreservoar, 6W366 på sidan För att låsa åtkomst till lufttrycksinställningarna, köp Luftjusteringslås, 24R084. Se installationsanvisningarna på sidan 0. FIG. 2 OBSERVERA: Systemet måste ha en kulventil av avluftningstyp som avluftar trycket nedströms när den är stängd. Annars måste den medföljande luften kopplas från systemet när trycket lättas. OBSERVERA: Systemet måste använda ett luftfilter med ett minimiflöde på 30 scfm. 22. För att installera ett ljustorn som lyser rött när ett systemfel inträffar, köp Ljustornssats, 24R226. Se installationsanvisningarna på sidan För att uppgradera ett 2-kanalsystem till ett 4-kanalsystem, köp 4-kanals uppgraderingssats, 24V528. Se installationsanvisningarna på sidan För att uppgradera ett 4-kanalsystem till ett 6-kanalsystem, köp 6-kanals uppgraderingssats, 24V529. Se installationsanvisningarna på sidan Montera lock för MZLE-elkopplingar på alla kanaler som inte används. 8. Om samma luft används för applikatorerna måste T-kopplingen installeras i luftledningen innan kulventilen. Ingenting ska finnas mellan kulventilen och systemet. Se applikatorns handbok för applikatorns lufttryckskrav, och använd en regulator innan pistolen för att vid behov kunna minska lufttrycket F 2

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. EG-försäkran om överensstämmelse (Direktiv 98/37/EG, Bilaga

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual Innehåll 1. Inledning............................................................................2 2. Allmänt.............................................................................2

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) 2007 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras

Läs mer

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera GHP 10 marint autopilotsystem i enlighet med följande

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer