InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim"

Transkript

1 Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva miljöer eller på farliga platser. 8,3 MPa (83 bar, 200 psi) maximalt arbetstryck 204 C (400 F) maximal drifttemperatur för vätska 0,7 MPa (7 bar, 00 psi) maximalt tryck vid luftinlopp Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok och i handböckerna för applikatorn och slangen. Spara alla anvisningar Certifikat enligt CAN/CSA C22.2 nr 88 Uppfyller ANSI/UL 499

2 Innehåll Närliggande handböcker Verktyg som krävs Modeller V AC, V AC HM50-modeller V AC, V AC HM25-modeller V AC transformator HM25-modeller V AC transformator HM50-modeller V AC transformator HM25-modeller V AC transformator HM50-modeller Varningar Identifiering av komponenter Fördelningsrör för uppvärmd vätska Elskåp Avancerad bildskärmsmodul (ABM) Konfiguration Jordning Plats Fäst komponenter Rekommenderad luftkonfiguration Anslut elkabel V elkretsar Välj ABM-inställningar Applikatorer PLC-anslutning Drift Översikt Första uppstarten och flödning av systemet Manuell påfyllning Automatisk påfyllning Dispensering Avstängning Schema Tryckavlastande procedur Tömning av systemet Renspolning Tips vid användning för att minimera förkolning Underhåll Ersättning av utloppsfiltret Ersättning av inloppsfiltret Ersättning av trattfiltret Riktlinjer för underhåll av filter* Felsökning Tabell för ABM-felkoder Mekanisk och elektrisk felsökning Felsökning, MZLE Reparation Pump Smältare Temperaturkontrollmodul, multizon, låg effekt (MZLE) System Luftkontroller Luftmotor Transformatorfläkt Procedur för uppdatering av programvara Elkretsscheman Ineffekt Identifiering av kablar System V AC transformatoralternativ Typiskt slang-/applikatorkablage Andra och tredje MZLE-alternativ Luftschema Delar InvisiPac-system Elskåp Transformatorenheter Smältare och pumpenhet Luftmotor, 24V Matarsystemets skakapparat och rör, 24V Luftkontrollenhet Tryckavlastningsventil, 24P Inloppstratt, matare, 24V Tillbehör Specialverktyg Icke-Graco adapterkablar till applikator Luftjusteringslås, 24R Stativ för system, 24R Hjul till stativ, Adapterplatta, 24R ,5 l (30 gallon) vibrerande matarbinge, 24R Ljustornssats, 24R Sats för luftreservoar, 6W kanals uppgraderingssats, 24V kanals uppgraderingssats, 24V InvisiPac ABM-simulatorsats, 24R Förlängningssatser för ABM Fäste för fjärrmontering av ABM, 24A Bygelkontakt för övertemperatur, 6Y Sats för metrisk luftkoppling, 24W Avlastande bussningssats, 24X Slangremmar (4-pack), 24R Ersättningssats för tryckmätare, 24R Appendix A ABM Allmän drift Identifiering av ikoner Skärmbilder, drift Konfigurationsskärmar Appendix B USB-hämtning, överföring Hämtningsprocedur Åtkomst till filer Överföringsprocedur USB-loggar Systeminställningsfil Systemspråkfil Tekniska data Uppstartstid Mått Gracos utökade garanti Information om Graco F

3 Närliggande handböcker Närliggande handböcker Handböckerna finns tillgängliga på Komponenthandböcker på engelska: Del Beskrivning 3A2805 Instruktioner för InvisiPac GS35 smältlimsapplikator delar Instruktioner för InvisiPac uppvärmd slang delar HM50 säkringssats, instruktioner delar InvisiPac uppgraderingssats för 480 V transformator, instruktioner delar MZLE-säkringssats, instruktioner Verktyg som krävs Vanlig insexnyckelsats Metrisk insexnyckelsats Skiftnycklar av olika storlekar /6 tums skiftnyckel 3/8 tums spärrhake 3/8 tums hylsnyckel 5/6 tums skruvdragare 7/6 tums hylsnyckel 7/8 tums lång hylsnyckel tums hylsnyckel 3 mm hylsnyckel 0 mm hylsnyckel /2 tums spärrhake Sidavbitare Stjärnmejsel Skruvmejsel Multimeter Slangavbitare F 3

4 Modeller Modeller V AC, V AC HM50-modeller Se 400 V AC transformatormodeller på sidan 6. Se 480 V AC transformatormodeller på sidan 7. Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere V AC Φ/PE Enfas V AC 50/60 Hz 32A Tvåledare och PE Treledare utan neutral 24T V AC Δ 3Φ/PE V AC 50/60 Hz 27A Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC Y 3Φ/Neutral/PE V AC fas till neutral 50/60 Hz 6A 24T T V AC Φ/PE V AC Δ 3Φ/PE V AC Y 3Φ/Neutral/PE V AC Φ/PE V AC Δ 3Φ/PE V AC Y 3Φ/Neutral/PE Treledare, neutral och PE Enfas V AC Tvåledare och PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC fas till neutral Treledare, neutral och PE Enfas V AC Tvåledare och PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC fas till neutral Treledare, neutral och PE 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 27A 50/60 Hz 6A 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 30A F

5 Modeller V AC, V AC HM25-modeller Se 400 V AC transformatormodeller på sidan 6. Se 480 V AC transformatormodeller på sidan 7. Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere V AC Φ/PE Enfas V AC 50/60 Hz 32A Tvåledare och PE Treledare utan neutral 24V V AC Δ 3Φ/PE V AC 50/60 Hz 27A Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC Y 3Φ/Neutral/PE V AC fas till neutral 50/60 Hz 6A 24V V V AC Φ/PE V AC Δ 3Φ/PE V AC Y 3Φ/Neutral/PE V AC Φ/PE V AC Δ 3Φ/PE V AC Y 3Φ/Neutral/PE Treledare, neutral och PE Enfas V AC Tvåledare och PE Treledare utan neutral V AC Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC fas till neutral Treledare, neutral och PE Enfas V AC Tvåledare och PE Treledare utan neutral V AC Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC fas till neutral Treledare, neutral och PE 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 27A 50/60 Hz 6A 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 30A F 5

6 Modeller 400 V AC transformator HM25-modeller Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 7A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 7A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE 50/60 Hz 7A 400 V AC transformator HM50-modeller Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 7A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 7A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE 50/60 Hz 7A F

7 Modeller 480 V AC transformator HM25-modeller Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 4A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 4A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE 50/60 Hz 4A 480 V AC transformator HM50-modeller Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 4A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 4A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE 50/60 Hz 4A F 7

8 Varningar Varningar Följande varningar gäller konfiguration, användning, jordning, underhåll och reparationer av denna utrustning. Symbolerna med utropstecken ger dig en allmän varning och farosymbolerna hänvisar till särskilda risker som är specifika för proceduren. Gå tillbaka till dessa varningar när symbolerna förekommer i brödtexten i denna handbok eller på varningsetiketter. Produktspecifika farosymboler och varningar som inte omfattas av detta avsnitt kan förekomma i brödtexten i denna handbok när det är tillämpligt. VARNINGAR FARA FÖR ELEKTRISK STÖT Denna utrustning måste jordas. Felaktig jordning, konfiguration eller användning av systemet kan orsaka elektrisk stöt. Stäng av och koppla från strömmen på huvudbrytaren innan frånkoppling av andra kablar och före underhåll eller installation av utrustning. Anslut endast till jordade strömkällor. All elektrisk kabeldragning måste utföras av en kvalificerad elektriker och uppfylla alla lokala regler och förordningar. RISK FÖR BRÄNNSKADA Utrustningens ytor och vätska som har värmts upp kan bli väldigt varma vid drift. För att undvika allvarliga brännskador: Vidrör ej varm vätska eller utrustning. + RISK FÖR HUDPENETRERING Högtrycksvätska från matarenheten, slangläckage eller brustna komponenter tränger igenom huden. Detta kan se ut som ett lindrigt skärsår, men är en allvarlig skada som kan leda till amputation. Uppsök omedelbar kirurgisk behandling. Rikta inte matarenheten mot någon person eller mot några kroppsdelar. För inte handen över vätskeutloppet. Stoppa eller avled inte läckor med din hand, kropp, handske eller med trasor. Följ Tryckavlastande procedur när du stoppar utmatningen och före rengöring, kontroll eller underhåll av utrustning. Dra åt alla vätskekopplingar innan utrustningen används. Kontrollera slangar och kopplingar dagligen. Ersätt slitna eller skadade delar omedelbart. FARA VID RÖRLIGA DELAR Rörliga delar kan nypa, skära eller amputera fingrar och andra kroppsdelar. Håll dig undan från rörliga delar. Använd inte utrustningen medan skydd eller kåpor är avlägsnade. Trycksatt utrustning kan starta utan förvarning. Följ Tryckavlastande procedur och koppla från alla strömkällor innan kontroll, förflyttning eller underhåll av utrustningen utförs F

9 Varningar VARNINGAR FARA VID MISSBRUK AV UTRUSTNINGEN Missbruk kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada. Använd inte enheten när du är trött eller påverkad av droger eller alkohol. Överskrid inte maximalt arbetstryck eller maxtemperatur för den lägst klassificerade systemkomponenten. Se Tekniska data i utrustningens alla handböcker. Använd vätskor och lösningsmedel som är kompatibla med utrustningens våta delar. Se tekniska data i utrustningens alla handböcker. Läs vätske- och lösningsmedelstillverkarens varningar. Se säkerhetsdatabladet från distributören eller återförsäljaren för fullständig information om ditt material. Lämna inte arbetsområdet när utrustningen är strömsatt eller under tryck. Stäng av all utrustning och följ Tryckavlastande procedur när utrustningen inte används. Kontrollera utrustningen dagligen. Reparera eller ersätt slitna eller skadade delar omedelbart med originalreservdelar från tillverkaren. Ändra eller modifiera inte utrustningen. Ändringar och modifieringar kan göra myndighetsgodkännanden ogiltiga och skapa säkerhetsrisker. Se till att all utrustning är klassad och godkänd för den miljö som du ska använda den i. Använd endast utrustning för dess avsedda syfte. Ring din distributör för mer information. Dra slangar och kablar så att de inte ligger i trafikerade områden, mot vassa kanter, rörliga delar eller varma ytor. Knyt eller överböj inte slangar och använd inte slangar för att dra utrustning. Barn och djur ska vara utom räckhåll från arbetsområdet. Följ alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter. BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK Brandfarliga ångor, till exempel från lösningsmedel och färg, i arbetsområdet kan självantända eller explodera. För att hjälpa till att förhindra brand och explosioner: Använd inte lösningsmedelsbaserade lim som kan skapa en explosiv atmosfär när de bearbetas. Använd endast utrustning i välventilerade områden. Eliminera alla antändningskällor, till exempel sparlågor, cigaretter, sladdlampor och plastdraperier (risk för statisk elektricitet). Håll arbetsområdet fritt från smuts, inklusive lösningsmedel, trasor och bensin. Koppla inte i eller från strömsladdar och stäng inte av eller slå på ström- eller lysknappar när brandfarliga ångor finns närvarande. Jorda all utrustning i arbetsområdet. Se instruktionerna för Jordning. Använd endast jordade slangar. Sluta omedelbart om statisk elektricitet förekommer eller om du får en stöt. Använd inte utrustningen förrän du har identifierat och åtgärdat problemet. Ha en fungerande brandsläckare i arbetsområdet. FARA VID GIFTIGA VÄTSKOR OCH ÅNGOR Giftiga vätskor och ångor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall om de skvätts i ögonen eller på huden, inandas eller sväljs. Läs säkerhetsdatabladet för att bekanta dig med de specifika farorna med de vätskor du använder. Förvara farliga vätskor i godkända behållare och kassera dem enligt tillämpliga riktlinjer F 9

10 Varningar VARNINGAR PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING Bär lämplig skyddsutrustning i arbetsområdet för att hjälpa till att förhindra allvarliga personskador, inklusive skada på ögon, hörselnedsättning, inandning av giftiga ångor samt brännskador. Denna skyddsutrustning innefattar men är inte begränsad till: Skyddsglasögon och hörselskydd. Gasmasker, skyddskläder och handskar rekommenderas av tillverkaren av vätskan och lösningsmedlet FARA FÖR TRYCKSATTA ALUMINIUMDELAR Om vätskor används som inte är kompatibla med aluminium i trycksatt utrustning kan detta orsaka allvarliga kemiska reaktioner och skador på utrustningen. Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till dödsfall, allvarlig personskada eller skada på egendom. Använd inte,,-trikloretan, metylenklorid, andra halogenerade kolväten eller vätskor som innehåller sådana lösningsmedel. Många andra vätskor kan innehålla kemikalier som kan reagera med aluminium. Kontakta din materialåterförsäljare för kompatibilitet F

11 Identifiering av komponenter Identifiering av komponenter G3 G2 G4 A AD H G G B F E C D K Kod: A Avancerad bildskärmsmodul (ABM) B Elskåp C Tryckluftsregulator för pump D Tryckluftsmätare för pump E Tryckluftsregulator för vakuumöverföring F Tryckluftsmätare för vakuumöverföring G Skakarrör G Skakarhuvud G2 Vakuumöverföringsrör G3 Inloppstratt för vakuumöverföring G4 Vakuumöverföring 3/8 tums ytterdiamter, lufttillförsel H Huvudströmbrytare J Systemets luftinlopp K Vakuumöverföringsinlopp (skakare) L Luftmotor och pump M Dragavlastning inström N Fördelningsrör för uppvärmd vätska (smältare) P Temperaturkontrollmodul, multizon, låg effekt (MZLE) R Vätskeutlopp för anslutning av uppvärmda slangar (numrerade 6) S Kund-I/O-kabel (valfritt) AC Avtappningsport FIG. R AC P G3 J S L N M F

12 Identifiering av komponenter Fördelningsrör för uppvärmd vätska AB U Y R AA T X W W2 OBSERVERA: Systemet visas med plast- och metallhöljen avlägsnade. FIG. 2 Kod: T Främre lucka till elskåp U Smältare W Avtappningsport W2 Avtappningstråg X Inloppsfilter (lågt tryck före pump) Y Utloppsfilter (högt tryck efter pump) Z Nivåsensor för limpellets (visas ej; inuti tratt) AA Anslutning av ström- och RTD-sele till applikator (selen ansluts från systemet till den uppvärmda slangen och sedan från den uppvärmda slangen till applikatorn) AB Skärm, inloppstratt F

13 Identifiering av komponenter Elskåp AC P AF AG FIG. 3 Kod: P Temperaturkontrollmodul, multizon, låg effekt (MZLE) AC Anslutning av inström AF Jordning av chassin AG Automatiskt kretskort (AKK) F 3

14 Identifiering av komponenter Avancerad bildskärmsmodul (ABM) Användargränssnitt OBSERVERA För att undvika att skada funktionsknapparna, tryck inte på knapparna med vassa föremål som pennor, plastkort eller naglarna. BK BL OBSERVERA: Se Appendix A ABM på sidan 4 för fullständig driftsinformation om ABM. BA BB BC BD BE BF BR FIG. 5 BP BN Kod: BK Identifikationsetikett för artikelnummer BL USB-gränssnitt BM CAN-kabelanslutning (strömförsörjning och kommunikation) BN LED-lampor för modulstatus BP (Används ej) BR Åtkomstpanel för programvarutoken BM BH FIG. 4 BG TI2362a B Kod BA BB BC BD BE BF BG BH Funktion Aktivering/inaktivering av uppvärmningssystem och pump Systemstatusindikator (LED) Stoppa alla systemprocesser Definierad av ikonen intill funktionsknappen Avbryt aktuell åtgärd Acceptera ändringar, bekräfta fel, välj objekt, växla till markerat objekt Växla mellan drifts- och konfigurationsskärmarna Navigera inom en skärm eller till en ny skärm F

15 Identifiering av komponenter Komponenter, skärm Aktuellt datum och tid Skärmordning Driftsläge Fel, status Värmestatus, smältare Aktuell temperatur, smältare Status för slang- och applikatoruppvärmning Aktuell temperatur, slang Aktuell temperatur, applikator FIG. 6: Komponenter, huvudskärm Driftsläge Beskrivning Komponentstatus System av Inaktiv Uppvärmning Aktiv Systemet har ingen ström. Värmarsystemet och pumparna är inaktiverade. Systemet värmer materialet till angiven temperatur. Systemet är redo att mata ut material. Ingen systemstatusindikator (LED) på ABM Ingen värme Pumpen är avstängd Gul systemstatusindikator (LED) på ABM Ingen värme Pumpen är avstängd Blinkande grön systemstatusindikator (LED) på ABM Värmen ökar till börvärdestemperatur Pumpen är avstängd Fast grön systemstatusindikator (LED) på ABM Värmen är på börvärdestemperatur Pumpen är på F 5

16 Identifiering av komponenter F

17 Konfiguration Konfiguration Jordning Utrustningen måste jordas för att minska risken för statisk gnistbildning och elektrisk stöt. Elektrisk eller statisk gnistbildning kan göra att ångorna antänds eller exploderar. Felaktig jordning kan orsaka elektrisk stöt. Jordning tillhandahåller en flykttråd för den elektriska strömmen. InvisiPac-systemet är utrustat med en jordningsterminal. En kvalificerad elektriker måste jorda systemet med hjälp av denna terminal. Se Anslut elkabel på sidan 23. OBSERVERA Installera valfri jordningssats 24R708 för att förhindra statisk uppbyggnad på skakaren eller limbingen. Applikatorn måste placeras inom 7,6 m (25 fot) från smältaren. Placera bassystemet på en yta som är i ögonhöjd för enkel drift. Använd Stativ för system, 24R088 för att installera systemet i ögonhöjd. Se sidan 02. Köp Adapterplatta, 24R083 om systemet installeras istället för ett icke-graco-smältsystem. Se sidan 02. Valfri 3,5 l (30 gallon) vibrerande matarbinge, 24R36, tillgänglig (köps separat). Se sidan 04. Placera systemet så att alla sidorna är enkelt åtkomliga och har tillräcklig belysning för att göra det enklare att reparera systemet. Fäst komponenter Fäst inte elsladden förrän proceduren Fäst komponenter är färdig för att minska risken för elektriska stötar. OBSERVERA: Endast system med transformatorer levereras med en lyftrem. OBSERVERA Dra remmen runt stängerna enligt anvisningarna för att förhindra belastningar på elektriska eller mekaniska anslutningar runt pumpenheten. FIG. 7: Jordningssats 24R708 Plats. Använd medföljande lyftrem för att transportera system med transformatorer. Dra remmen runt tre pumpdragstänger och dra tillbaka remmen genom sig själv i kragkonfigurationen. Se rem för detaljer. Se FIG. 8, sidan 8. Omgivningstemperaturen måste vara 0 49 C (32 20 F). Slanglängden på den medföljande vakuumöverföringsslangen är 3 m (0 fot). Tillgänglig maxlängd på vakuumöverföringsslangar är 9, m (30 fot). Limpelletsbehållaren måste placeras inom räckhåll för vakuumöverföringsslangen och inom 9, m (30 fot) F 7

18 Konfiguration 3. Justera trattens inlopp: G a. Avlägsna pluggen (23) och infoga den medföljande 5/6 tums mutterdragaren (92) genom åtkomsthålet på systemets baksida. Lossa två varv på bandklämman (8). FIG. 8: Lyftrem b. Rotera trattinloppet (G3) och dra åt bandklämman (8) igen. 2. Placera systemets bas på önskad arbetsyta i önskad riktning. Se Plats, sida 7. Elskåpets undersida har hål för att fästa InvisiPac-systemet på en yta. Hålen nås via luckorna i botten i de tre bakre väggarna av elskåpet. För att installera InvisiPac istället för ett icke-graco-smältsystem, köp Adapterplatta, 24R083. Se installationsanvisningarna på sidan 02. G2 G3 G4 För att höja systemet till ögonhöjd, köp Stativ för system, 24R088. Se installationsanvisningarna på sidan 02. OBSERVERA: Medföljande vakuumöverföringsslangar måste nå mellan systemet och limpelletsbehållaren. Medföljande värmarslang måste nå mellan systemet och applikatorn(-erna). FIG Infoga den genomskinliga vakuumöverföringsslangen (33 mm/,3 tum ytterdiameter) (G2) i trattinloppet för vakuumöverföring (G3) och fäst med medföljande slangklämma. Slangklämman bör placeras över utskärningen i trattinloppet där det kan hålla fast överföringsslangen ordentligt. Se FIG Anslut den långa medföljande 3/8 tums (ytterdiameter) luftledningen (G4) i den 3/8 tums tryckkopplingen på luftledningen från systemet. Se FIG F

19 Konfiguration OBSERVERA: Säkerställ under följande steg, vid dragning av vakuumöverföringsslangen, att det inte förekommer några snäva svängar, vridningar eller nedsänkningar i vakuumslangen. Dessa kommer att göra att vakuumöverföringssystemet fungerar sämre. OBSERVERA: Maximal vakuumslanglängd är 9, m (30 fot). Dra slangen horisontellt i högsta möjliga grad. Vakuumslangen får inte stiga mer än 3,0 m (0 fot), mätt från vakuuminloppet. All vertikal stigning kommer att sänka den maximala flödeshastigheten i vakuumöverföringssystemet. 6. Dra den genomskinliga vakuumöverföringsslangen (33 mm/,3 tum ytterdiameter) (G2) från systemet till platsen för limpelletsbehållaren. 7. Applicera rörtätning på gängorna när skakarröret av stål fästs i (G) skakarhuvudet (G). Se FIG. 0. OBSERVERA För att förhindra att skakarhuvudet (G) skaver mot skakarröret (G), dra inte åt kopplingen mellan skakarhuvudet och skakarröret för hårt. Dessa bör dras åt för hand. 0. Om så önskas, fäst den 33 mm (,3 tum) genomskinliga vakuumöverföringsslangen (G2) och luftledningen (3/8 tum ytterdiameter) (G4) med buntband i en stödstruktur vid olika punkter längs ledningen.. Fäst den andra änden av den långa luftledningen (3/8 tum ytterdiameter) (G4) i den 3/8 tums tryckkopplingen på skakarhuvudet (G). 2. Säkerställ att limpelletsbehållaren står på önskad plats. Platsen bör väljas så att det är enkelt att fylla på behållaren med pellets. 3. Placera skakarenheten i en tom pelletsbehållare och fyll sedan behållaren med limpellets. OBSERVERA: Köp 3,5 l (30 gallon) vibrerande matarbinge, 24R36 för att underlätta för systemet att prestera optimalt. Se installationsanvisningarna på sidan 04. OBSERVERA: Vid stor uppbyggnad av statisk elektricitet i matarröret (G), installera den valfria jordningssatsen för matarrör 24R708 i slutet av matarröret (G6). Se FIG. 7. G2 G6 G5 G G4 FIG. 0 G ti23a 8. Fäst den genomskinliga vakuumöverföringsslangen (33 mm/,3 tum ytterdiameter) (G2) i skakarröret av stål (G) och säkra med medföljande slangklämma. Se FIG Dra luftledningen (3/8 tums ytterdiameter) (G4) längs den 33 mm (,3 tums) genomskinliga vakuumslangen (G2) och säkra vid flera punkter med medföljande buntband (G5). Se FIG F 9

20 Konfiguration 4. Installera uppvärmda slangar, se FIG.. Använd endast uppvärmda slangar från Graco tillsammans med InvisiPac-systemet för att minska risken för brand och explosion. Myndighetsgodkännanden blir ogiltiga om icke-graco-slangar används. f. Installera slangen på hydraulkopplingen (68) med elkopplingens hane vänd mot systemet. Använd en /6 tums skiftnyckel för att dra åt slangen på hydraulkopplingen (68). g. Hitta MZLE-kopplingen (AA) som är markerad med samma nummer som slangens vätskeutloppsport. Avlägsna kopplingens hölje och installera kopplingen från den uppvärmda slangen. Se FIG.. N Applikator h. Upprepa proceduren för de återstående kanalerna. Använd smältarportarna i botten först för att förenkla installationen. i. Montera lock på alla oanvända MZLE-elkopplingar. FIG. AA W W2 a. Placera en trasa i avtappningstråget (W2) som är fäst i smältaren. Oljerester från fabriken kan finnas kvar i systemet. Se FIG.. b. Använd en /4 tums insexnyckel för att avlägsna pluggen i avtappningsporten (W). Se FIG.. OBSERVERA: En /4 tums insexnyckel medföljer systemet. ti23298a c. Montera tillbaka portens plugg (W) när vätska slutar tömmas, och avlägsna sedan trasan. Se FIG.. d. Avlägsna pluggen (247) från smältarens lägst numrerade utlopp. Använd inte avtappningspluggen (W). Se FIG.. OBSERVERA: I följande steg är o-ringssidan på den hydrauliska kopplingen (68) vänd mot systemet. Se FIG.. e. Installera den medföljande hydrauliska kopplingen (68) med en o-ring i den öppna porten och dra åt med en /6 tums skiftnyckel eller hylsnyckel. OBSERVERA: Vätskeutloppsport måste användas och elkontakten från den slangen måste anslutas till MZLE-kontakt. Systemet kommer inte att fungera om inte någon slang ansluts till MZLE-koppling. Om ingen slang kopplas till koppling kommer detta att orsaka felet Ogiltig sensor slang/pistol. Om smältaren måste köras utan att en slang/applikator ansluts till MZLE-kontakten, använd Bygelkontakt för övertemperatur, 6Y727 på sidan Installera applikator(-er), se FIG. : OBSERVERA: En applikator från Graco måste inte användas i detta system. Däremot måste alla applikatorer som är fästa i systemet vara klassade för 8,3 MPa (200 psi, 83 bar), (204 C 400 F), ha en sensor av RTD-typ och inte använda mer än 400 W vid 240 V AC. a. Anslut den uppvärmda slangens vätskeutlopp i applikatorns vätskeinlopp. Använd en /6 tums skiftnyckel för att dra åt. Se FIG.. b. Graco-applikatorer fästs genom att applikatorns elkoppling ansluts till den uppvärmda slangens elkoppling. Se FIG.. c. Icke-Graco-applikatorer fästs genom att applikatorns elkoppling ansluts till adapterkabel 6T96, 6T97 eller 6Y828 och att adapterkabeln sedan fästs i den uppvärmda slangens koppling. Se Icke-Graco adapterkablar till applikator på sidan 0 för att avgöra vilka adapterkablar som ska användas med din applikator F

21 Konfiguration d. Upprepa för fler applikatorer. 9. Stäng kulventilen. 6. Konfigurera mönsterkontrollen (ingår ej) om det är nödvändigt för att kontrollera applikatorns öppning och stängning. Se mönsterkontrollens handbok. OBSERVERA: Systemet styr endast applikatorns uppvärmning. En separat mönsterkontroll måste konfigureras för att öppna och stänga applikatorn. 7. Montera den medföljande kulventilen för avluftning av luftinloppet och luftfiltersatsen (Graco, artikelnr 24R707) i honkopplingen på /4 NPT-luftintaget (J). Se FIG. 2. OBSERVERA: Krökar och stigrör monterade med inloppsluftsatser är valfria och kan användas efter behov. J FIG Koppla en ledning för lufttillförsel till luftfiltret som är minst 3/8 tum. Se FIG. 3. OBSERVERA: Trycket i lufttillförseln måste vara mellan 550 kpa (80 psi, 5,5 bar) och 690 kpa (00 psi, 6,9 bar). Rekommenderat tryck är 690 kpa (00 psi, 6,9 bar). Om lufttrycket förväntas falla under 0,5 MPa (5 bar, 80 psi) finns en luftreservoarsats som låter systemet verka i ned till 0,4 Mpa (60 psi, 4 bar). Se Sats för luftreservoar, 6W366 på sidan För att låsa åtkomst till lufttrycksinställningarna, köp Luftjusteringslås, 24R084. Se installationsanvisningarna på sidan 0. FIG. 2 OBSERVERA: Systemet måste ha en kulventil av avluftningstyp som avluftar trycket nedströms när den är stängd. Annars måste den medföljande luften kopplas från systemet när trycket lättas. OBSERVERA: Systemet måste använda ett luftfilter med ett minimiflöde på 30 scfm. 22. För att installera ett ljustorn som lyser rött när ett systemfel inträffar, köp Ljustornssats, 24R226. Se installationsanvisningarna på sidan För att uppgradera ett 2-kanalsystem till ett 4-kanalsystem, köp 4-kanals uppgraderingssats, 24V528. Se installationsanvisningarna på sidan För att uppgradera ett 4-kanalsystem till ett 6-kanalsystem, köp 6-kanals uppgraderingssats, 24V529. Se installationsanvisningarna på sidan Montera lock för MZLE-elkopplingar på alla kanaler som inte används. 8. Om samma luft används för applikatorerna måste T-kopplingen installeras i luftledningen innan kulventilen. Ingenting ska finnas mellan kulventilen och systemet. Se applikatorns handbok för applikatorns lufttryckskrav, och använd en regulator innan pistolen för att vid behov kunna minska lufttrycket F 2

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

G5 Nitrogen Generator PV 1160 / LV 1170 Manual

G5 Nitrogen Generator PV 1160 / LV 1170 Manual G5 Nitrogen Generator PV 1160 / LV 1170 Manual Läs igenom innan användning BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se Allmänna Specifikationer E-1160-N2P Strömförsörjning 100-240v AC 50/60Hz Optimal

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 1. BESKRIVNING Vikings flexibla sprinklerneddragningar är en komplett enhet avsedd för installation i kommersiella hängtak med medelkraftiga till kraftiga T-balkar som stöd, såsom

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Doseringsventil. Handbok reservdelar 3A0344D

Doseringsventil. Handbok reservdelar 3A0344D Handbok reservdelar Doseringsventil 3A03D SV Skall användas med XM och Xtreme Mix flerkomponentssprutor. Endast för yrkesmässig användning. Artikelnr. 2, Serie B Doseringsventilenhet för XM spruta Maximalt

Läs mer

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Målarspruta Art.: 90 37 797 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Säkerhet Packa upp enheten och kontrollera omsorgsfullt om någonting

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

DC-fyrkulskolvpump. Handbok reservdelar 332717DE

DC-fyrkulskolvpump. Handbok reservdelar 332717DE Handbok reservdelar E-Flo DC-fyrkulskolvpump 332717DE SV Elektriskt drivna kolvpumpar för färgcirkulationsapplikationer med låg- till medelvolym. Endast för yrkesmässigt bruk. Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs mer

SÄKERHETS- OCH INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

SÄKERHETS- OCH INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SÄKERHETS- OCH INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALINSTRUKTIONERNA VIKTIGT: Läs alla dokument noggrant före förvaring, installation eller igångsättning av den berörda utrustningen (endast

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Elektriska högtryckslackeringssystem

Elektriska högtryckslackeringssystem Drift Elektriska högtryckslackeringssystem 332794A SV - För applikation av byggnadsmålningsfärg och -beläggningar med bärbara sprutor - - Endast för yrkesmässigt bruk - - Inte godkänd för användning i

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Oxalsyraförångare Användarmanual

Oxalsyraförångare Användarmanual Oxalsyraförångare Användarmanual 1 VIKTIGT FÖLJ ANVISNINGARNA I DENNA MANUAL. Tillverkaren och dess återförsäljare tar inget ansvar för felaktig användning av produkten. -) Oxalsyrakristallerna och gaserna

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

RTD typ e.dot smältlimsslangar

RTD typ e.dot smältlimsslangar Användarkort - Swedish - RTD typ e.dot smältlimsslangar Säkerhetsinstruktioner VARNING: Systemet står under tryck! Sänk fullständigt hydraultrycket i systemet innan några hydraulkopplingar eller anslutningar

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Handbok. Gysmi 250 TRi Art. nr

Handbok. Gysmi 250 TRi Art. nr Handbok Gysmi 250 TRi Art. nr 9517288 Vi tackar för att du valt den här produkten. Vi uppmanar dig att läsa instruktionen noggrant, så att du får största möjliga nytta av din nya apparat. Beskrivning Gysmi

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare.

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Ulf.Grevillius@AlfaLaval.com Portfolio management /EPSi 01/11/2010 Innehåll Allmänt Sida Miljöbestämmelser och CIP 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Varför använda

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Dos. Inkoppling. Vatten in från vattentanken. Koncentrat Till Mix pump (slangen som tidigare gick till koncentratdunken)

Dos. Inkoppling. Vatten in från vattentanken. Koncentrat Till Mix pump (slangen som tidigare gick till koncentratdunken) Instruktioner DROPPEN Dos doserar automatiskt Rotstop Gel till rätt blandning av koncentrat för Mix-pumpen. Denna instruktion visar generell inkoppling av Dos-systemet till befintlig stubbehandling på

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK

INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK f o r SOLVÄRMESYSTEM FÖR POOLER A För ovanjords pooler Produktnummer: 2950100 INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK Hur soluppvärmning av poolen fungerar Poolpumpen pumpar automatiskt vattnet genom solfångarna.

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Fjärrdisplaymodulsats

Fjärrdisplaymodulsats Handbok/reservdelar Fjärrdisplaymodulsats 3A2943C SV För ändring av systeminställningar på en Graco Control Architecture -styrd Reactor. Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla varningar och föreskrifter

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning BT BLASTER Luftkanon fylls med tryckluft upp till 10 bars tryck via en 3/2-vägs ventil och en snabbtömningsventil. Membranet i snabbtömningsventilen stänger 3/4" avluftningen. Luften

Läs mer

INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL. SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6

INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL. SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6 SWE INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6 1. INNAN DU BÖRJAR Symbolerna används i bruksanvisningen för att förbättra din orientering. Följande tabell innehåller de grafiska

Läs mer