InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim"

Transkript

1 Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva miljöer eller på farliga platser. 8,3 MPa (83 bar, 200 psi) maximalt arbetstryck 204 C (400 F) maximal drifttemperatur för vätska 0,7 MPa (7 bar, 00 psi) maximalt tryck vid luftinlopp Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok och i handböckerna för applikatorn och slangen. Spara alla anvisningar Certifikat enligt CAN/CSA C22.2 nr 88 Uppfyller ANSI/UL 499

2 Innehåll Närliggande handböcker Verktyg som krävs Modeller V AC, V AC HM50-modeller V AC, V AC HM25-modeller V AC transformator HM25-modeller V AC transformator HM50-modeller V AC transformator HM25-modeller V AC transformator HM50-modeller Varningar Identifiering av komponenter Fördelningsrör för uppvärmd vätska Elskåp Avancerad bildskärmsmodul (ABM) Konfiguration Jordning Plats Fäst komponenter Rekommenderad luftkonfiguration Anslut elkabel V elkretsar Välj ABM-inställningar Applikatorer PLC-anslutning Drift Översikt Första uppstarten och flödning av systemet Manuell påfyllning Automatisk påfyllning Dispensering Avstängning Schema Tryckavlastande procedur Tömning av systemet Renspolning Tips vid användning för att minimera förkolning Underhåll Ersättning av utloppsfiltret Ersättning av inloppsfiltret Ersättning av trattfiltret Riktlinjer för underhåll av filter* Felsökning Tabell för ABM-felkoder Mekanisk och elektrisk felsökning Felsökning, MZLE Reparation Pump Smältare Temperaturkontrollmodul, multizon, låg effekt (MZLE) System Luftkontroller Luftmotor Transformatorfläkt Procedur för uppdatering av programvara Elkretsscheman Ineffekt Identifiering av kablar System V AC transformatoralternativ Typiskt slang-/applikatorkablage Andra och tredje MZLE-alternativ Luftschema Delar InvisiPac-system Elskåp Transformatorenheter Smältare och pumpenhet Luftmotor, 24V Matarsystemets skakapparat och rör, 24V Luftkontrollenhet Tryckavlastningsventil, 24P Inloppstratt, matare, 24V Tillbehör Specialverktyg Icke-Graco adapterkablar till applikator Luftjusteringslås, 24R Stativ för system, 24R Hjul till stativ, Adapterplatta, 24R ,5 l (30 gallon) vibrerande matarbinge, 24R Ljustornssats, 24R Sats för luftreservoar, 6W kanals uppgraderingssats, 24V kanals uppgraderingssats, 24V InvisiPac ABM-simulatorsats, 24R Förlängningssatser för ABM Fäste för fjärrmontering av ABM, 24A Bygelkontakt för övertemperatur, 6Y Sats för metrisk luftkoppling, 24W Avlastande bussningssats, 24X Slangremmar (4-pack), 24R Ersättningssats för tryckmätare, 24R Appendix A ABM Allmän drift Identifiering av ikoner Skärmbilder, drift Konfigurationsskärmar Appendix B USB-hämtning, överföring Hämtningsprocedur Åtkomst till filer Överföringsprocedur USB-loggar Systeminställningsfil Systemspråkfil Tekniska data Uppstartstid Mått Gracos utökade garanti Information om Graco F

3 Närliggande handböcker Närliggande handböcker Handböckerna finns tillgängliga på Komponenthandböcker på engelska: Del Beskrivning 3A2805 Instruktioner för InvisiPac GS35 smältlimsapplikator delar Instruktioner för InvisiPac uppvärmd slang delar HM50 säkringssats, instruktioner delar InvisiPac uppgraderingssats för 480 V transformator, instruktioner delar MZLE-säkringssats, instruktioner Verktyg som krävs Vanlig insexnyckelsats Metrisk insexnyckelsats Skiftnycklar av olika storlekar /6 tums skiftnyckel 3/8 tums spärrhake 3/8 tums hylsnyckel 5/6 tums skruvdragare 7/6 tums hylsnyckel 7/8 tums lång hylsnyckel tums hylsnyckel 3 mm hylsnyckel 0 mm hylsnyckel /2 tums spärrhake Sidavbitare Stjärnmejsel Skruvmejsel Multimeter Slangavbitare F 3

4 Modeller Modeller V AC, V AC HM50-modeller Se 400 V AC transformatormodeller på sidan 6. Se 480 V AC transformatormodeller på sidan 7. Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere V AC Φ/PE Enfas V AC 50/60 Hz 32A Tvåledare och PE Treledare utan neutral 24T V AC Δ 3Φ/PE V AC 50/60 Hz 27A Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC Y 3Φ/Neutral/PE V AC fas till neutral 50/60 Hz 6A 24T T V AC Φ/PE V AC Δ 3Φ/PE V AC Y 3Φ/Neutral/PE V AC Φ/PE V AC Δ 3Φ/PE V AC Y 3Φ/Neutral/PE Treledare, neutral och PE Enfas V AC Tvåledare och PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC fas till neutral Treledare, neutral och PE Enfas V AC Tvåledare och PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC fas till neutral Treledare, neutral och PE 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 27A 50/60 Hz 6A 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 30A F

5 Modeller V AC, V AC HM25-modeller Se 400 V AC transformatormodeller på sidan 6. Se 480 V AC transformatormodeller på sidan 7. Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere V AC Φ/PE Enfas V AC 50/60 Hz 32A Tvåledare och PE Treledare utan neutral 24V V AC Δ 3Φ/PE V AC 50/60 Hz 27A Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC Y 3Φ/Neutral/PE V AC fas till neutral 50/60 Hz 6A 24V V V AC Φ/PE V AC Δ 3Φ/PE V AC Y 3Φ/Neutral/PE V AC Φ/PE V AC Δ 3Φ/PE V AC Y 3Φ/Neutral/PE Treledare, neutral och PE Enfas V AC Tvåledare och PE Treledare utan neutral V AC Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC fas till neutral Treledare, neutral och PE Enfas V AC Tvåledare och PE Treledare utan neutral V AC Treledare och PE Trefas med Neutral V AC fas till fas V AC fas till neutral Treledare, neutral och PE 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 27A 50/60 Hz 6A 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 40A 50/60 Hz 30A F 5

6 Modeller 400 V AC transformator HM25-modeller Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 7A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 7A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE 50/60 Hz 7A 400 V AC transformator HM50-modeller Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 7A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 7A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE 50/60 Hz 7A F

7 Modeller 480 V AC transformator HM25-modeller Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 4A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 4A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE 50/60 Hz 4A 480 V AC transformator HM50-modeller Modell Kanaler Spänning Φ Typ Beskrivning Frekvens Maxampere 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 4A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas 50/60 Hz 4A Treledare och PE 24V V AC 3Φ/PE Treledare utan neutral V AC fas till fas Treledare och PE 50/60 Hz 4A F 7

8 Varningar Varningar Följande varningar gäller konfiguration, användning, jordning, underhåll och reparationer av denna utrustning. Symbolerna med utropstecken ger dig en allmän varning och farosymbolerna hänvisar till särskilda risker som är specifika för proceduren. Gå tillbaka till dessa varningar när symbolerna förekommer i brödtexten i denna handbok eller på varningsetiketter. Produktspecifika farosymboler och varningar som inte omfattas av detta avsnitt kan förekomma i brödtexten i denna handbok när det är tillämpligt. VARNINGAR FARA FÖR ELEKTRISK STÖT Denna utrustning måste jordas. Felaktig jordning, konfiguration eller användning av systemet kan orsaka elektrisk stöt. Stäng av och koppla från strömmen på huvudbrytaren innan frånkoppling av andra kablar och före underhåll eller installation av utrustning. Anslut endast till jordade strömkällor. All elektrisk kabeldragning måste utföras av en kvalificerad elektriker och uppfylla alla lokala regler och förordningar. RISK FÖR BRÄNNSKADA Utrustningens ytor och vätska som har värmts upp kan bli väldigt varma vid drift. För att undvika allvarliga brännskador: Vidrör ej varm vätska eller utrustning. + RISK FÖR HUDPENETRERING Högtrycksvätska från matarenheten, slangläckage eller brustna komponenter tränger igenom huden. Detta kan se ut som ett lindrigt skärsår, men är en allvarlig skada som kan leda till amputation. Uppsök omedelbar kirurgisk behandling. Rikta inte matarenheten mot någon person eller mot några kroppsdelar. För inte handen över vätskeutloppet. Stoppa eller avled inte läckor med din hand, kropp, handske eller med trasor. Följ Tryckavlastande procedur när du stoppar utmatningen och före rengöring, kontroll eller underhåll av utrustning. Dra åt alla vätskekopplingar innan utrustningen används. Kontrollera slangar och kopplingar dagligen. Ersätt slitna eller skadade delar omedelbart. FARA VID RÖRLIGA DELAR Rörliga delar kan nypa, skära eller amputera fingrar och andra kroppsdelar. Håll dig undan från rörliga delar. Använd inte utrustningen medan skydd eller kåpor är avlägsnade. Trycksatt utrustning kan starta utan förvarning. Följ Tryckavlastande procedur och koppla från alla strömkällor innan kontroll, förflyttning eller underhåll av utrustningen utförs F

9 Varningar VARNINGAR FARA VID MISSBRUK AV UTRUSTNINGEN Missbruk kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada. Använd inte enheten när du är trött eller påverkad av droger eller alkohol. Överskrid inte maximalt arbetstryck eller maxtemperatur för den lägst klassificerade systemkomponenten. Se Tekniska data i utrustningens alla handböcker. Använd vätskor och lösningsmedel som är kompatibla med utrustningens våta delar. Se tekniska data i utrustningens alla handböcker. Läs vätske- och lösningsmedelstillverkarens varningar. Se säkerhetsdatabladet från distributören eller återförsäljaren för fullständig information om ditt material. Lämna inte arbetsområdet när utrustningen är strömsatt eller under tryck. Stäng av all utrustning och följ Tryckavlastande procedur när utrustningen inte används. Kontrollera utrustningen dagligen. Reparera eller ersätt slitna eller skadade delar omedelbart med originalreservdelar från tillverkaren. Ändra eller modifiera inte utrustningen. Ändringar och modifieringar kan göra myndighetsgodkännanden ogiltiga och skapa säkerhetsrisker. Se till att all utrustning är klassad och godkänd för den miljö som du ska använda den i. Använd endast utrustning för dess avsedda syfte. Ring din distributör för mer information. Dra slangar och kablar så att de inte ligger i trafikerade områden, mot vassa kanter, rörliga delar eller varma ytor. Knyt eller överböj inte slangar och använd inte slangar för att dra utrustning. Barn och djur ska vara utom räckhåll från arbetsområdet. Följ alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter. BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK Brandfarliga ångor, till exempel från lösningsmedel och färg, i arbetsområdet kan självantända eller explodera. För att hjälpa till att förhindra brand och explosioner: Använd inte lösningsmedelsbaserade lim som kan skapa en explosiv atmosfär när de bearbetas. Använd endast utrustning i välventilerade områden. Eliminera alla antändningskällor, till exempel sparlågor, cigaretter, sladdlampor och plastdraperier (risk för statisk elektricitet). Håll arbetsområdet fritt från smuts, inklusive lösningsmedel, trasor och bensin. Koppla inte i eller från strömsladdar och stäng inte av eller slå på ström- eller lysknappar när brandfarliga ångor finns närvarande. Jorda all utrustning i arbetsområdet. Se instruktionerna för Jordning. Använd endast jordade slangar. Sluta omedelbart om statisk elektricitet förekommer eller om du får en stöt. Använd inte utrustningen förrän du har identifierat och åtgärdat problemet. Ha en fungerande brandsläckare i arbetsområdet. FARA VID GIFTIGA VÄTSKOR OCH ÅNGOR Giftiga vätskor och ångor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall om de skvätts i ögonen eller på huden, inandas eller sväljs. Läs säkerhetsdatabladet för att bekanta dig med de specifika farorna med de vätskor du använder. Förvara farliga vätskor i godkända behållare och kassera dem enligt tillämpliga riktlinjer F 9

10 Varningar VARNINGAR PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING Bär lämplig skyddsutrustning i arbetsområdet för att hjälpa till att förhindra allvarliga personskador, inklusive skada på ögon, hörselnedsättning, inandning av giftiga ångor samt brännskador. Denna skyddsutrustning innefattar men är inte begränsad till: Skyddsglasögon och hörselskydd. Gasmasker, skyddskläder och handskar rekommenderas av tillverkaren av vätskan och lösningsmedlet FARA FÖR TRYCKSATTA ALUMINIUMDELAR Om vätskor används som inte är kompatibla med aluminium i trycksatt utrustning kan detta orsaka allvarliga kemiska reaktioner och skador på utrustningen. Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till dödsfall, allvarlig personskada eller skada på egendom. Använd inte,,-trikloretan, metylenklorid, andra halogenerade kolväten eller vätskor som innehåller sådana lösningsmedel. Många andra vätskor kan innehålla kemikalier som kan reagera med aluminium. Kontakta din materialåterförsäljare för kompatibilitet F

11 Identifiering av komponenter Identifiering av komponenter G3 G2 G4 A AD H G G B F E C D K Kod: A Avancerad bildskärmsmodul (ABM) B Elskåp C Tryckluftsregulator för pump D Tryckluftsmätare för pump E Tryckluftsregulator för vakuumöverföring F Tryckluftsmätare för vakuumöverföring G Skakarrör G Skakarhuvud G2 Vakuumöverföringsrör G3 Inloppstratt för vakuumöverföring G4 Vakuumöverföring 3/8 tums ytterdiamter, lufttillförsel H Huvudströmbrytare J Systemets luftinlopp K Vakuumöverföringsinlopp (skakare) L Luftmotor och pump M Dragavlastning inström N Fördelningsrör för uppvärmd vätska (smältare) P Temperaturkontrollmodul, multizon, låg effekt (MZLE) R Vätskeutlopp för anslutning av uppvärmda slangar (numrerade 6) S Kund-I/O-kabel (valfritt) AC Avtappningsport FIG. R AC P G3 J S L N M F

12 Identifiering av komponenter Fördelningsrör för uppvärmd vätska AB U Y R AA T X W W2 OBSERVERA: Systemet visas med plast- och metallhöljen avlägsnade. FIG. 2 Kod: T Främre lucka till elskåp U Smältare W Avtappningsport W2 Avtappningstråg X Inloppsfilter (lågt tryck före pump) Y Utloppsfilter (högt tryck efter pump) Z Nivåsensor för limpellets (visas ej; inuti tratt) AA Anslutning av ström- och RTD-sele till applikator (selen ansluts från systemet till den uppvärmda slangen och sedan från den uppvärmda slangen till applikatorn) AB Skärm, inloppstratt F

13 Identifiering av komponenter Elskåp AC P AF AG FIG. 3 Kod: P Temperaturkontrollmodul, multizon, låg effekt (MZLE) AC Anslutning av inström AF Jordning av chassin AG Automatiskt kretskort (AKK) F 3

14 Identifiering av komponenter Avancerad bildskärmsmodul (ABM) Användargränssnitt OBSERVERA För att undvika att skada funktionsknapparna, tryck inte på knapparna med vassa föremål som pennor, plastkort eller naglarna. BK BL OBSERVERA: Se Appendix A ABM på sidan 4 för fullständig driftsinformation om ABM. BA BB BC BD BE BF BR FIG. 5 BP BN Kod: BK Identifikationsetikett för artikelnummer BL USB-gränssnitt BM CAN-kabelanslutning (strömförsörjning och kommunikation) BN LED-lampor för modulstatus BP (Används ej) BR Åtkomstpanel för programvarutoken BM BH FIG. 4 BG TI2362a B Kod BA BB BC BD BE BF BG BH Funktion Aktivering/inaktivering av uppvärmningssystem och pump Systemstatusindikator (LED) Stoppa alla systemprocesser Definierad av ikonen intill funktionsknappen Avbryt aktuell åtgärd Acceptera ändringar, bekräfta fel, välj objekt, växla till markerat objekt Växla mellan drifts- och konfigurationsskärmarna Navigera inom en skärm eller till en ny skärm F

15 Identifiering av komponenter Komponenter, skärm Aktuellt datum och tid Skärmordning Driftsläge Fel, status Värmestatus, smältare Aktuell temperatur, smältare Status för slang- och applikatoruppvärmning Aktuell temperatur, slang Aktuell temperatur, applikator FIG. 6: Komponenter, huvudskärm Driftsläge Beskrivning Komponentstatus System av Inaktiv Uppvärmning Aktiv Systemet har ingen ström. Värmarsystemet och pumparna är inaktiverade. Systemet värmer materialet till angiven temperatur. Systemet är redo att mata ut material. Ingen systemstatusindikator (LED) på ABM Ingen värme Pumpen är avstängd Gul systemstatusindikator (LED) på ABM Ingen värme Pumpen är avstängd Blinkande grön systemstatusindikator (LED) på ABM Värmen ökar till börvärdestemperatur Pumpen är avstängd Fast grön systemstatusindikator (LED) på ABM Värmen är på börvärdestemperatur Pumpen är på F 5

16 Identifiering av komponenter F

17 Konfiguration Konfiguration Jordning Utrustningen måste jordas för att minska risken för statisk gnistbildning och elektrisk stöt. Elektrisk eller statisk gnistbildning kan göra att ångorna antänds eller exploderar. Felaktig jordning kan orsaka elektrisk stöt. Jordning tillhandahåller en flykttråd för den elektriska strömmen. InvisiPac-systemet är utrustat med en jordningsterminal. En kvalificerad elektriker måste jorda systemet med hjälp av denna terminal. Se Anslut elkabel på sidan 23. OBSERVERA Installera valfri jordningssats 24R708 för att förhindra statisk uppbyggnad på skakaren eller limbingen. Applikatorn måste placeras inom 7,6 m (25 fot) från smältaren. Placera bassystemet på en yta som är i ögonhöjd för enkel drift. Använd Stativ för system, 24R088 för att installera systemet i ögonhöjd. Se sidan 02. Köp Adapterplatta, 24R083 om systemet installeras istället för ett icke-graco-smältsystem. Se sidan 02. Valfri 3,5 l (30 gallon) vibrerande matarbinge, 24R36, tillgänglig (köps separat). Se sidan 04. Placera systemet så att alla sidorna är enkelt åtkomliga och har tillräcklig belysning för att göra det enklare att reparera systemet. Fäst komponenter Fäst inte elsladden förrän proceduren Fäst komponenter är färdig för att minska risken för elektriska stötar. OBSERVERA: Endast system med transformatorer levereras med en lyftrem. OBSERVERA Dra remmen runt stängerna enligt anvisningarna för att förhindra belastningar på elektriska eller mekaniska anslutningar runt pumpenheten. FIG. 7: Jordningssats 24R708 Plats. Använd medföljande lyftrem för att transportera system med transformatorer. Dra remmen runt tre pumpdragstänger och dra tillbaka remmen genom sig själv i kragkonfigurationen. Se rem för detaljer. Se FIG. 8, sidan 8. Omgivningstemperaturen måste vara 0 49 C (32 20 F). Slanglängden på den medföljande vakuumöverföringsslangen är 3 m (0 fot). Tillgänglig maxlängd på vakuumöverföringsslangar är 9, m (30 fot). Limpelletsbehållaren måste placeras inom räckhåll för vakuumöverföringsslangen och inom 9, m (30 fot) F 7

18 Konfiguration 3. Justera trattens inlopp: G a. Avlägsna pluggen (23) och infoga den medföljande 5/6 tums mutterdragaren (92) genom åtkomsthålet på systemets baksida. Lossa två varv på bandklämman (8). FIG. 8: Lyftrem b. Rotera trattinloppet (G3) och dra åt bandklämman (8) igen. 2. Placera systemets bas på önskad arbetsyta i önskad riktning. Se Plats, sida 7. Elskåpets undersida har hål för att fästa InvisiPac-systemet på en yta. Hålen nås via luckorna i botten i de tre bakre väggarna av elskåpet. För att installera InvisiPac istället för ett icke-graco-smältsystem, köp Adapterplatta, 24R083. Se installationsanvisningarna på sidan 02. G2 G3 G4 För att höja systemet till ögonhöjd, köp Stativ för system, 24R088. Se installationsanvisningarna på sidan 02. OBSERVERA: Medföljande vakuumöverföringsslangar måste nå mellan systemet och limpelletsbehållaren. Medföljande värmarslang måste nå mellan systemet och applikatorn(-erna). FIG Infoga den genomskinliga vakuumöverföringsslangen (33 mm/,3 tum ytterdiameter) (G2) i trattinloppet för vakuumöverföring (G3) och fäst med medföljande slangklämma. Slangklämman bör placeras över utskärningen i trattinloppet där det kan hålla fast överföringsslangen ordentligt. Se FIG Anslut den långa medföljande 3/8 tums (ytterdiameter) luftledningen (G4) i den 3/8 tums tryckkopplingen på luftledningen från systemet. Se FIG F

19 Konfiguration OBSERVERA: Säkerställ under följande steg, vid dragning av vakuumöverföringsslangen, att det inte förekommer några snäva svängar, vridningar eller nedsänkningar i vakuumslangen. Dessa kommer att göra att vakuumöverföringssystemet fungerar sämre. OBSERVERA: Maximal vakuumslanglängd är 9, m (30 fot). Dra slangen horisontellt i högsta möjliga grad. Vakuumslangen får inte stiga mer än 3,0 m (0 fot), mätt från vakuuminloppet. All vertikal stigning kommer att sänka den maximala flödeshastigheten i vakuumöverföringssystemet. 6. Dra den genomskinliga vakuumöverföringsslangen (33 mm/,3 tum ytterdiameter) (G2) från systemet till platsen för limpelletsbehållaren. 7. Applicera rörtätning på gängorna när skakarröret av stål fästs i (G) skakarhuvudet (G). Se FIG. 0. OBSERVERA För att förhindra att skakarhuvudet (G) skaver mot skakarröret (G), dra inte åt kopplingen mellan skakarhuvudet och skakarröret för hårt. Dessa bör dras åt för hand. 0. Om så önskas, fäst den 33 mm (,3 tum) genomskinliga vakuumöverföringsslangen (G2) och luftledningen (3/8 tum ytterdiameter) (G4) med buntband i en stödstruktur vid olika punkter längs ledningen.. Fäst den andra änden av den långa luftledningen (3/8 tum ytterdiameter) (G4) i den 3/8 tums tryckkopplingen på skakarhuvudet (G). 2. Säkerställ att limpelletsbehållaren står på önskad plats. Platsen bör väljas så att det är enkelt att fylla på behållaren med pellets. 3. Placera skakarenheten i en tom pelletsbehållare och fyll sedan behållaren med limpellets. OBSERVERA: Köp 3,5 l (30 gallon) vibrerande matarbinge, 24R36 för att underlätta för systemet att prestera optimalt. Se installationsanvisningarna på sidan 04. OBSERVERA: Vid stor uppbyggnad av statisk elektricitet i matarröret (G), installera den valfria jordningssatsen för matarrör 24R708 i slutet av matarröret (G6). Se FIG. 7. G2 G6 G5 G G4 FIG. 0 G ti23a 8. Fäst den genomskinliga vakuumöverföringsslangen (33 mm/,3 tum ytterdiameter) (G2) i skakarröret av stål (G) och säkra med medföljande slangklämma. Se FIG Dra luftledningen (3/8 tums ytterdiameter) (G4) längs den 33 mm (,3 tums) genomskinliga vakuumslangen (G2) och säkra vid flera punkter med medföljande buntband (G5). Se FIG F 9

20 Konfiguration 4. Installera uppvärmda slangar, se FIG.. Använd endast uppvärmda slangar från Graco tillsammans med InvisiPac-systemet för att minska risken för brand och explosion. Myndighetsgodkännanden blir ogiltiga om icke-graco-slangar används. f. Installera slangen på hydraulkopplingen (68) med elkopplingens hane vänd mot systemet. Använd en /6 tums skiftnyckel för att dra åt slangen på hydraulkopplingen (68). g. Hitta MZLE-kopplingen (AA) som är markerad med samma nummer som slangens vätskeutloppsport. Avlägsna kopplingens hölje och installera kopplingen från den uppvärmda slangen. Se FIG.. N Applikator h. Upprepa proceduren för de återstående kanalerna. Använd smältarportarna i botten först för att förenkla installationen. i. Montera lock på alla oanvända MZLE-elkopplingar. FIG. AA W W2 a. Placera en trasa i avtappningstråget (W2) som är fäst i smältaren. Oljerester från fabriken kan finnas kvar i systemet. Se FIG.. b. Använd en /4 tums insexnyckel för att avlägsna pluggen i avtappningsporten (W). Se FIG.. OBSERVERA: En /4 tums insexnyckel medföljer systemet. ti23298a c. Montera tillbaka portens plugg (W) när vätska slutar tömmas, och avlägsna sedan trasan. Se FIG.. d. Avlägsna pluggen (247) från smältarens lägst numrerade utlopp. Använd inte avtappningspluggen (W). Se FIG.. OBSERVERA: I följande steg är o-ringssidan på den hydrauliska kopplingen (68) vänd mot systemet. Se FIG.. e. Installera den medföljande hydrauliska kopplingen (68) med en o-ring i den öppna porten och dra åt med en /6 tums skiftnyckel eller hylsnyckel. OBSERVERA: Vätskeutloppsport måste användas och elkontakten från den slangen måste anslutas till MZLE-kontakt. Systemet kommer inte att fungera om inte någon slang ansluts till MZLE-koppling. Om ingen slang kopplas till koppling kommer detta att orsaka felet Ogiltig sensor slang/pistol. Om smältaren måste köras utan att en slang/applikator ansluts till MZLE-kontakten, använd Bygelkontakt för övertemperatur, 6Y727 på sidan Installera applikator(-er), se FIG. : OBSERVERA: En applikator från Graco måste inte användas i detta system. Däremot måste alla applikatorer som är fästa i systemet vara klassade för 8,3 MPa (200 psi, 83 bar), (204 C 400 F), ha en sensor av RTD-typ och inte använda mer än 400 W vid 240 V AC. a. Anslut den uppvärmda slangens vätskeutlopp i applikatorns vätskeinlopp. Använd en /6 tums skiftnyckel för att dra åt. Se FIG.. b. Graco-applikatorer fästs genom att applikatorns elkoppling ansluts till den uppvärmda slangens elkoppling. Se FIG.. c. Icke-Graco-applikatorer fästs genom att applikatorns elkoppling ansluts till adapterkabel 6T96, 6T97 eller 6Y828 och att adapterkabeln sedan fästs i den uppvärmda slangens koppling. Se Icke-Graco adapterkablar till applikator på sidan 0 för att avgöra vilka adapterkablar som ska användas med din applikator F

21 Konfiguration d. Upprepa för fler applikatorer. 9. Stäng kulventilen. 6. Konfigurera mönsterkontrollen (ingår ej) om det är nödvändigt för att kontrollera applikatorns öppning och stängning. Se mönsterkontrollens handbok. OBSERVERA: Systemet styr endast applikatorns uppvärmning. En separat mönsterkontroll måste konfigureras för att öppna och stänga applikatorn. 7. Montera den medföljande kulventilen för avluftning av luftinloppet och luftfiltersatsen (Graco, artikelnr 24R707) i honkopplingen på /4 NPT-luftintaget (J). Se FIG. 2. OBSERVERA: Krökar och stigrör monterade med inloppsluftsatser är valfria och kan användas efter behov. J FIG Koppla en ledning för lufttillförsel till luftfiltret som är minst 3/8 tum. Se FIG. 3. OBSERVERA: Trycket i lufttillförseln måste vara mellan 550 kpa (80 psi, 5,5 bar) och 690 kpa (00 psi, 6,9 bar). Rekommenderat tryck är 690 kpa (00 psi, 6,9 bar). Om lufttrycket förväntas falla under 0,5 MPa (5 bar, 80 psi) finns en luftreservoarsats som låter systemet verka i ned till 0,4 Mpa (60 psi, 4 bar). Se Sats för luftreservoar, 6W366 på sidan För att låsa åtkomst till lufttrycksinställningarna, köp Luftjusteringslås, 24R084. Se installationsanvisningarna på sidan 0. FIG. 2 OBSERVERA: Systemet måste ha en kulventil av avluftningstyp som avluftar trycket nedströms när den är stängd. Annars måste den medföljande luften kopplas från systemet när trycket lättas. OBSERVERA: Systemet måste använda ett luftfilter med ett minimiflöde på 30 scfm. 22. För att installera ett ljustorn som lyser rött när ett systemfel inträffar, köp Ljustornssats, 24R226. Se installationsanvisningarna på sidan För att uppgradera ett 2-kanalsystem till ett 4-kanalsystem, köp 4-kanals uppgraderingssats, 24V528. Se installationsanvisningarna på sidan För att uppgradera ett 4-kanalsystem till ett 6-kanalsystem, köp 6-kanals uppgraderingssats, 24V529. Se installationsanvisningarna på sidan Montera lock för MZLE-elkopplingar på alla kanaler som inte används. 8. Om samma luft används för applikatorerna måste T-kopplingen installeras i luftledningen innan kulventilen. Ingenting ska finnas mellan kulventilen och systemet. Se applikatorns handbok för applikatorns lufttryckskrav, och använd en regulator innan pistolen för att vid behov kunna minska lufttrycket F 2

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish LEC startrutin Torka verktyget, lägg på full låskraft, - gånger (kläm fast ev. kablar före drift). Ställ huvudströmbrytaren på Till. automatiskt börvärde. zon, zon eller båda. Skriv in automatiskt börvärde.

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Husky 3300 luftdriven membranpump

Husky 3300 luftdriven membranpump rift Husky 3300 luftdriven membranpump 332181E SV Slitstark 3-tumspump med stora flödesvägar för vätskeöverföringsapplikationer, inklusive högviskösa material. Endast för yrkesmässigt bruk. Se sidan 4

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Integrerade luftregulatorer

Integrerade luftregulatorer Handbok reservdelar Integrerade luftregulatorer 3A0093H SV Integrerad luftstyrning för användning med NXT luftmotorer, modell 2200, 3400 och 6500. Endast för yrkesmässigt bruk. 100 psi (0,69 MPa, 6,9 bar)

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Om limmet är överhettat, särskilt med hjälp av öppen låga kommer limmet att brinna. Överdriven rök indikerar överhettning.

Om limmet är överhettat, särskilt med hjälp av öppen låga kommer limmet att brinna. Överdriven rök indikerar överhettning. . Säkerhetsdatablad 1. Företag och produktinformation Produktnamn : Smältlim Tunnel OEM 08/43 Artikelnummer: 28030 Kemisk beskrivning: Leverantör: SKB Väst AB Hantverksvägen 21 44361stenkullen SVERGIE

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer