Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond."

Transkript

1 P R O M E M O R I A Datum Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax Publicering av riskmått upphör I takt med att förvaltare av specialfonder får tillstånd enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ( LAIF ) upphör kravet på rapportering av specialfonders riskmått. Det innebär att allt färre specialfonders riskmått publiceras. Finansinspektionen kommer därför att upphöra med publiceringen av riskmåtten. Den sista publiceringen sker den 16 februari 2015, vilken omfattar siffor för december Information om riskmått för specialfonder I bifogade tabell finns riskmått listade för specialfonder. Informationen är beräknad och inrapporterad av respektive fondbolag enligt instruktion från Finansinspektionen. Namnen på fonderna och fondbolagen är de namn som gäller per publiceringsdatum. Informationen nedan och i den bifogade tabellen ska inte ses som någon garanti för framtida risktagande eller positioner i fonderna. De berörda fondbolagen ansvarar för inrapporterat data. Olika fonder har olika placeringsinriktningar vilket innebär att de i tabellen redovisade riskmåtten inte kan jämföras utan att hänsyn tas till respektive fonds placeringsinriktning. Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. Startdatum Här har fondbolagen rapporterat startdatum för fonden. Standardavvikelse Standardavvikelsen är beräknad per respektive månadsskifte och baseras på fondernas avkastning varje månad de senaste 36 respektive 12 månaderna. Finns inte tillräcklig historik anges -. Standardavvikelse är ett statistiskt mått som exempelvis beskriver en fonds kursförändringar och som anger avvikelsen från ett genomsnittligt värde i en mätserie, här fondens månatliga avkastning över de senaste 36 respektive 12 månaderna. Ett högt värde innebär stora fluktuationer och vice versa. Syftet med att publicera standardavvikelsen är att illustrera

2 fondens risknivå över tiden och hur denna faktiska risknivå förhåller sig till eventuell eftersträvad risknivå 1. Månadsavkastning Värdet avser utvecklingen för fonden under respektive månad, exempelvis avser värdet per den sista oktober avkastningen under oktober månad. Avkastningen anges efter avdrag för realiserade och orealiserade fasta och rörliga förvaltningsavgifter. I de fall en fond har individuellt beräknad rörlig förvaltningsavgift har beräkning gjorts utifrån antagandet att det avser en andelsägare som varit med sedan fondens start. Koncentration Här har fondbolagen rapporterat värdet av de fem största exponeringarna mot viss emittent/underliggande i fonden. Värdet är angivet i procent av fondens förmögenhet. Exponeringen mot viss emittent/underliggande är här definierat som nettopositionen av fondens alla positioner mot emittenten/underliggande. Därefter har de absoluta värdena (dvs. en negativ exponering anges även den i positiva termer) av dessa summerats, satts i relation till fondförmögenheten och rapporterats in till Finansinspektionen. 2 Måttet syftar till att illustrera hur stor del av fondens kapital som är exponerat mot de största innehaven. Ett högt värde ska dock inte likställas med högt risktagande eftersom de olika innehaven i sig är olika riskfyllda. Om en fond exempelvis har två lika stora exponeringar mot dels statsskuldväxlar och dels en aktie är exponeringen mot aktien mer riskfyllt trots att det är lika stort som exponeringen mot statsskuldväxlar mätt som andel av fonden. Därför är det mycket viktigt att man i sin analys av en fonds risknivå och risktagande tar i beaktande även andra riskmått och annan information. Övrigt Vid eventuella frågor till Finansinspektionen kontakta enheten Tillsyn investeringsfonder tfn För ytterligare information om hur riskmåtten har beräknats av fondbolagen vid inrapportering kontakta respektive fondbolag samt se riskmatt_2006.pdf. 1 Se respektive fonds informationsbroschyr och fondbestämmelser för information om eftersträvad risknivå. 2 Exempel: antag en fond som har en fondförmögenhet på 1000 kronor. Fondens fem största nettopositioner är i storleksordning: svenska staten (500 kr), Ericsson (100 kr), Volvo (-75 kr), Astrazeneca (-70 kr) och Atlas Copco (50 kr). Detta innebär att fonden rapporterar en koncentration på 79,5% (( )/1000).

3 35523 Ability Asset Management Scandinavia Ability Hedge ,12 1,25 0,84 37, Adrigo Asset Management AB ADRIGO HEDGE ,55 2,90 0,70 46, Advisor Fondförvaltning AB Advisor Multihedge ,48 1,42 38, Agenta Investment Management AB Agenta Akademifond ,92 0,00 0,00 0, Agenta Investment Management AB Agenta Alternativa Räntor ,82-0,35 27, Agenta Investment Management AB Agenta Globala Aktier ,28 6,34 2,90 60, Agenta Investment Management AB Agenta Multistrategi ,45 2,28 0,50 36, Agenta Investment Management AB Agenta Svenska Aktier ,86 8,47 1,58 78, Agenta Investment Management AB Agenta Svenska Räntor ,88 1,30 1,00 49, Agenta Investment Management AB Agenta Tillväxtmarknader ,18 10,36 3,02 89, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar FoF THREE ,85 37, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar FondSelect Global ,09 5,18 2,02 92, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal ,94 1,75 0,07 54, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge ,08 1,93-0,04 47, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge ,44 9,37 1,28 498, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Offensiv ,87 3,49-0,08 199, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Total ,59 3,14 0,16 98, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Total 2xL ,73 6,18 0,08 193, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Trendhedge ,74 9,15-1, , Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Peritus ,72 5,48 0,56 57, ALFAKRAFT Fonder AB ALFA Commodity Fund ,76 16,70 3,19 210, ALFAKRAFT Fonder AB ALFA Edge Fund ,30-1,41 99, ALFAKRAFT Fonder AB ALFA Quant Fund ,27 0,33 99, ALFAKRAFT Fonder AB ALFA Quant fund 2xL ,55 196, ALFAKRAFT Fonder AB ALFA Rubicon Fund ,31 6,38-0,14 72, ALFAKRAFT Fonder AB ALFA Saga Fund ,99 723, Archipel Asset Management AB Archipel ,30 4,03 1,58 98, Archipel Asset Management AB Archipel Dynamic ,25 1,57 99, Archipel Asset Management AB Archipel Master ,01 1,61 0, Atlant Fonder AB Atlant Multi-Strategy ,94 0,14 59, Atlant Fonder AB Edge ,68 11,79-6,21 33, Atlant Fonder AB Explora ,13 1,41-0,73 23, Atlant Fonder AB Sharp ,87 7,88-2,62 26, Atlant Fonder AB Stability ,92 0,53 0,04 28, Avanza Fonder AB Fond i Fond +BlackRock ,42 0,66 99, Avanza Fonder AB Fond i Fond +East Capital ,75 3,40 89, Avanza Fonder AB Fond i Fond +SKAGEN ,37 1,07 89, Avanza Fonder AB Fond i Fond Avanza ,70 3,03 99, Avanza Fonder AB Fond i Fond Avanza ,32 1,55 85, Avanza Fonder AB Fond i Fond Avanza ,05 2,29 88, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy ,42 4,23-1,92 100, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy 2xL ,78 8,39-3,98 168, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy Euro ,42 4,21-1,97 98, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy Master ,23-1,92 84, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy Utdelande ,23-1,92 104, Caprifol AB Nordiska Fonden ,70 13,14-5,62 63,19

4 58195 Carve Capital AB Carve ,67 2,06 103, Carve Capital AB Carve ,70 1,95 100, Carve Capital AB Carve Master ,45 2,50 42, Case Asset Management AB Case ,57 8,45 3,62 30, Case Asset Management AB Fair Play ,50 3,87 1,30 22, Case Asset Management AB Safe Play ,92 1,27-0,54 21, Catella Fondförvaltning AB Catella Balanserad ,85 5,78 1,77 63, Catella Fondförvaltning AB Catella Fokus ,73 13,51 0,07 48, Catella Fondförvaltning AB Catella Hedgefond ,19 2,61 1,36 41, Catella Fondförvaltning AB ICA Banken Modig ,58 2,71 89, Catella Fondförvaltning AB ICA Banken Måttlig ,42 1,63 73, Catella Fondförvaltning AB ICA Banken Varlig ,23 0,85 80, Cliens Kapitalförvaltning AB Cliens Mixfond Sverige ,19 4,34 0,90 23, Cliens Kapitalförvaltning AB Cliens Räntefond Kort ,42 0,43-0,06 25, Cliens Kapitalförvaltning AB Cliens Sverige ,05 7,78 1,20 42, Cliens Kapitalförvaltning AB Cliens Sverige Fokus ,67 8,95 3,51 38, Coeli AB Coeli Power ,28 4,54 2,52 94, Coeli AB Ekvator Absolut ,69 4,66 1,35 70, Coeli AB Ekvator Global Megatrend ,11 5,44 2,10 75, Coeli AB Ekvator Likviditetsstrategi ,51 0,53-0,19 20, Coeli AB Ekvator Total ,05 5,34 2,53 60, Coeli AB Ekvator Trygghet ,17 1,63 0,56 58, Coeli AB Norrsken ,10 5,29-0,24 121, Coeli AB Select Brasilien ,46 22,68 1,68 42, Coeli AB Select Multihedge ,23 0,28 97, Coeli AB Select Multihedge 2XL ,36 0,41 196, Coeli AB Select Sverige ,71 5,38 49, Coeli AB Spektrum ,34 10,49-0,77 780, Consafe Capital Advisors AB Alcur ,46 1,92-0,04 47, DNB Asset Management AB DNB Global Hedge ,53 3,09 0,10 58, DNB Asset Management AB DNB Prisma ,60 2,90 0,07 55, DNB Asset Management AB DNB Sverige Hållbar ,48 1,38 47, DNB Asset Management AB DNB Sverige Koncis ,86 7,56 1,08 48, DNB Asset Management AB KOMBI Aktiefond Utland ,51 6,14 2,66 98, eturn Fonder AB eturn ,28 6,60-2,43 14, eturn Fonder AB Fondväljaren Trend ,50-0,82 54, eturn Fonder AB Transparenta Fonden ,53-0,60 84, Excalibur Värdepappersfond AB Excalibur ,33 1,13-0, , Futuris Asset Management AB Futuris ,87 6,71 0,00 0, Handelsbanken Fonder AB AstraZeneca Allemansfond ,26 12,23 2,82 69, Handelsbanken Fonder AB Handelsbanken Europa Hedge Selektiv ,12 3,47 2,39 24, Handelsbanken Fonder AB Handelsbanken Fixed Income Opportunity ,53 0,34-0,13 31, Handelsbanken Fonder AB Handelsbanken Nordenfond Aggressiv ,78 8,11 0,03 23, Handelsbanken Fonder AB XACT BEAR (ETF) ,88 10,23-1,50 164, Handelsbanken Fonder AB XACT BEAR 2 (ETF) ,06 13,63-2,22 220, Handelsbanken Fonder AB XACT BULL (ETF) ,32 10,27 0,54 163,65

5 58037 Handelsbanken Fonder AB XACT BULL 2 (ETF) ,89 13,70 0,48 215, HealthInvest Partners AB Healthinvest MicroCap Fund ,70 2,30 36, Indecap AB Guide Hedgefond ,88 1,90 0,55 51, Indecap AB Guide Hedgefond ,95 1,50-0,16 54, Indecap AB Guide Multihedge ,33 2,53 0,75 47, Indecap AB Indecap Fondguide Aktie ,50 5,98 1,92 61, Indecap AB Indecap Fondguide Balans ,56 4,21-0,19 87, Indecap AB Indecap Guide Företagsobligation ,85 0,75 0,13 96, Indecap AB Indecap Guide Global ,61 6,44 2,65 88, Indecap AB Indecap Guide High Risk Dynamic ,69 6,15-1,12 83, Indecap AB Indecap Guide Sverige ,08 7,99 2,15 86, Indecap AB Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond ,24 12,63 2,57 99, Indecap AB Sparbanken Aktiefond Sverige ,16 8,19 2,25 91, Indecap AB Sparbanken Bas ,75 4,01 1,30 51, Indecap AB Sparbanken Global ,69 6,62 2,54 99, Indecap AB Sparbanken Likviditetsförvaltning ,23 89, Indecap AB Sparbanken Tillväxt ,20 12,51 2,46 98, Insiderfonder AB Scientia Hedge ,62 12,42-1,36 55, Lancelot Asset Management Aktiebolag Lancelot Avalon ,23-1,00 61, Lancelot Asset Management Aktiebolag Lancelot Camelot ,89 8,80 2,87 40, Lancelot Asset Management Aktiebolag Lancelot Global Select ,08-1,45 66, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Bekväm Pension ,86 62, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Flexibel ,06 0,85 2,46 53, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Försiktig ,86 0,73 2,13 61, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Offensiv ,70 1,56 3,22 62, Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB Gladiator ,50 11,76 5,65 96, Nektar Asset Management AB Nektar ,75 3,66-0, , Nordic Equities Kapitalförvaltning Nordic Equities Select ,13 9,45-0,37 30, Nordkinn Asset Management AB Nordkinn Fixed Income Macro Fund (EUR) C ,06-0,37 191, Nordkinn Asset Management AB Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) B ,05-0,11 192, Nordkinn Asset Management AB Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) E ,21-0,05 195, Nordkinn Asset Management AB Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A ,10-0,31 99, Nordkinn Asset Management AB Nordkinn Fixed Income Macro Master Fund ,10-0, , Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Omega ,51-0,85 119, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Omega L ,36-2,55 266, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Vega ,95 1,88 0,08 101, Peak Partners Kapitalförvaltning AB Peak Core Allocation ,36-0,54 56, Peak Partners Kapitalförvaltning AB Peak Core Equities ,01 0,82 66, Peak Partners Kapitalförvaltning AB Peak Core Hedge ,85 0,34 121, Prior & Nilsson Fond- och Idea ,60 9,60-0,91 38, Prior & Nilsson Fond- och Yield ,27 1,00 0,28 33, PSG Capital AB PSG Small Cap ,05 7,68-2,47 45, QQM Fund Management AB QQM Equity Hedge ,42 2,79 39, Sentat Asset Management AB Sentat Event-Driven ,15 119, Sentat Asset Management AB Thyra Hedge ,54 12,91 3,70 59, Sivers Urban Fonder AB Calgus ,23 8,23 1,10 33,27

6 58128 Spiltan Fonder AB Spiltan Aktiefond Investmentbolag ,27 11,65 2,36 77, Strand Kapitalförvaltning AB Strand Förmögenhetsfond ,39 5,49 1,25 26, Strand Kapitalförvaltning AB Strand Småbolagsfond ,66 8,98 0,67 30, Tanglin Asset Management AB Tanglin ,24 4,20 2,60 84, von Euler & Partners AB Aktieportföljen ,77 7,18 1,17 80, von Euler & Partners AB Balanserade Modellportföljen ,20 2,55 0,01 57, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,28 3,34 0,00 60, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,62 2,47-0,09 57, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,43 2,55-0,16 54, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,85 3,51 0,08 51, von Euler & Partners AB Diskretionär Fond ,96 0,05 56, von Euler & Partners AB Diskretionär Fond ,03 0,12 48, von Euler & Partners AB Konservativa Modellportföljen ,25 1,25-0,53 77, von Euler & Partners AB Ränteportföljen ,96-0,36 99, Zeres Capital AB Zeres Public Market Fund ,15 10,44 67,33

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2013-09-06 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2011-04-15 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2011-03-15 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2010-05-17 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder

Läs mer

Information om riskmått för specialfonder

Information om riskmått för specialfonder PROMEMORIA Datum 2008-06-16 Författare Oskar Ode Information om riskmått för specialfonder Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder

Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Standardavvikelsen nedan är beräknad per den 31 december 2005 och baseras på fonderna månatliga avkastning de senaste 36 månaderna (förutsatt

Läs mer

Swedbank Robur Access Hedge.

Swedbank Robur Access Hedge. Informationsbroschyr 7 november 2013 Swedbank Robur Access Hedge Informationsbroschyren för nedan angiven specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL 31 augusti 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Konsten att göra en rak kurva.

Konsten att göra en rak kurva. 5 Konsten att göra en rak kurva. Juli 2002 10 5 Varldsindex inklusive utdelningar Aktie-Ansvar GRAAL AKTIEHEDGE FÖRVALTAS E GRAAL TREND Juli 2002 Juni 2010 10 5 öppnar Total Juli 2002 Aktie-Ansvar Estlander

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Indecap Fonder Årsberättelse 2013

Indecap Fonder Årsberättelse 2013 Indecap Fonder Årsberättelse 2013 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Styrelsen 4-5 Året 2013 6 Guidefonderna 7 - Guide Hedgefond 7 - Guide Hedgefond 2 9 - Guide Multihedge

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL

ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL BRUMMER MULTI-STRATEGY I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy och Brummer Multi-Strategy Euro är multistrategifonder

Läs mer

Swedbank Roburs pensionsfonder

Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyr 17 februari 2014 Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Vår ersättning. Personlig Öppen Analytisk

Vår ersättning. Personlig Öppen Analytisk Vår ersättning Personlig Öppen Analytisk vår ersättning Söderberg & Partners Du ska veta vad vi tjänar Söderberg & Partners har tre ledord Personlig, Öppen och Analytisk Vi kör med öppna kort. Inget hemlighetsmakeri.

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er)

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyr 6 mars 2014 Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyren omfattar Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 och Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Bear -1 och är i dessa

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Finansiering HT terminen 2012 Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning en studie om svenska fondbolag Av: Andres

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil INFORMATIONSBROSCHYR Lancelot Avalon ( Fonden ) är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden förvaltas av Lancelot Asset Management A ( Bolaget )B,

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

PriorNilsson Fonder Årsberättelse 2013

PriorNilsson Fonder Årsberättelse 2013 PriorNilsson Fonder Årsberättelse 2013-1 - Innehåll VD har ordet... 3 Helåret 2013... 4 PriorNilsson Realinvest... 5 PriorNilsson Sverige Aktiv... 9 PriorNilsson Idea... 15 PriorNilsson Yield...21 Styrelse,

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer