V0M 0< National Library of Sweden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V0M 0< National Library of Sweden"

Transkript

1 V < Ntnl Lbrry f Sweden Denn bk dgtlserdes på Kungl. bblteket år 22

2 STTENS FFENTLIG UTREDNINGR 947:7 JUSTITIEDEPRTEENTET ÅTERFLL I RTT ÅREN EN STTISTISK UNDERSÖKNING V Sverker Grth FÖRSTE KTURIE I KUNGL. STTISTISK ENTRLYRÅN S T K H L 9 4 7

3 Sttens ffentlg utrednngr 947 Krnlgs förteknng. Kllektv frätt. etänknde med förslg tt underlätt hushälens tvättrbete. Hggström. xv. 284 s. S. 2. etänknd ngående fskernärngens efterkrgsprblem stmt den prsreglernde verksmheten på fskets nråde. ntnsns, Götebrg. 25 s. J.. Elkrftutrenngens redgörelse nr. Redgörelse för detljdstrbutörern smt ders råkrftkstnder h p-ser vd dstrbutn v elektrsk krft. Inlednde Iverskt. Sv. Tryker. 84 s. K. 4. etänknd med förslg tll stndrdtrffer för detljdstrbutn v elektrsk krft. Eteggström. 26 s. K rs mltärsjukvårdskmmttés betänknde. Del 2. enn. 7 s. Fö. 6. etänknd med förslg tll gefysskt bservtrum Knn m. m. Idun. 64 s. K. 7. etädknd» med förslg ngående lntmäterpersnlens rgnstn smt vlönngsförhållnden m. m. r:us. 2 s. J. 8. etänkndt med förslg ngående fskets dmnstrtn n. m. Khlström. 55 s. J. 9. etänkndt m tndläkrutbldnngens rdnnde m. m. Del. Tndläkrnsttutens rgnstn m. m. ekm. 66 s. E.. etänknd med förslg rörnde vlförsvrets rgnstn n. m. ekmn. 262 s. S.. 94 års skdutrednngs betänknden h utrednngr. 8. Utrenng h förslg rörnde vss sjpedggsk nrdnngr nm sklväsendet. Idun. 48 s. E. 2. Ungdnent frtdsverksmhet. Ungdmsvårdskmmtténs betänknde del 4. V. Pettersn. 92 s. Ju.. etänknd med utrednng rörnde rksräkenskpsverkets rgnstn. rus. 4 s. Fl. 4. Hndeln nud lj. etänknde med förslg vgvet v ljeutrenngen 945. Heggström. 4 s. 4 pl. F års lä'rlöneskkunng. etänknde medförslg tll lörereglerng för övnngslärre. Sv. Tryker. 7 s. l. 6. Förslg tl knventn melln Sverge, Dnmrk h Nrge m erkännnde h verkställghet v dmr brttmål m. m. Nrstedt. 24 s. Ju. 7. Stöd åt uveklngshämmd ungdm. Ungdmsvårdskmntténs betänknde del 5. V. Pettersn. 44 s. Ju. 8. Kmmttén) för prtellt rbetsför betänknde. 2. Förslg gående yrkesväglednng h yrkesutbldnng fö- prtellt rbetsför m. m. Ktlg h Tdskrftstvk. 24 s. S. 9. Kmpeteusnrdrngr för sttlg, vss hlvsttlg h kmmnl tjänster smt sådn yrken h befttnngr, 'ör vlks utövnde kräves v sttlg myndghet tfärdd behörghetsförklrng eller legtmtn. V Pettersn. 288 s. S. 2. Elkrftutrenngens redgörelse nr 2: 5. Redgörelse.förbtlj dstrbutörern smt ders råkrftkstnder h prser vd dstrbutn v elektrsk krft. Ålvslrgs län. ekmn. 48 s. K. 2. Slvårdsxmmtténs betänknde. 5. Utrednng h förslg ngående särskld brnbdrg h bdrgsförskt m. m. V. Pettersn. 4 s. S. 22. etänknde med förslg tll ändrd lgstftnng ngående hnel med skrt, lump h beggnt gds. Sv. Tryker. 25 s. H års löekmmtté. 2. etänknde med förslg tll sttens llmänn vlönngsreglemente m. m. rus. 289 s. F. 24. etänknde rörnde ett entrlt rbetsmrkndsrgn. Nrs;edt. 22 s. S års ldemkerutrednng. Nrstedt. 64 s. E. 26. Slutbetänknde vgvet v bstdssl utrednngen. De. 2. Snerngen v stdssmhällens bebyggelse. rgnstnen v låne- h bdrgsverksmhete för bstdsändmål. Idun. 598 s etänknde med förslg tll ändrd rdnng beträffnde vss helgdgr. Ktlg h Tdskrftstryk. 75 s. E. 28. Stuververkmheten svensk hmnr. Hseggström. E. H. 29. Välfärdsnrdnngr för sjök hmn. Hseggström. 8 s. H.. etänknde med förslg tll lg m regnkmmuner m. m. ekmn. 24 s. S.. etänknde med förslg ngående utbldnng v befäl för hndelsttn m. m. Idun. 264 s. H. 2. Utrednng med synpunkter på sågverksdrften Nrrlnd h förslg ngående nrättnde v en entrl sågverksskl. V. Pettersn. 5 s. krt. J.. Redgörelse smmndrg för utrednng rörnde plnerng v jrdbruket h skgsbruket Nedertrneå kmmun. V. Pettersn. 77 s. 6 pl. krt. J års sklutrednngs betänknden h utrednngr. 9. Gymnset. Idun. 622 s. E. 5. Elkrftutrednngens redgörelse nr 2: 2. Redgörelse för detlj dstrbutörern smt ders råkrftkstnder h prser vd dstrbutn v elektrsk krft. lmöhus län. ekmn. 4 s. K. 6. Vd ndr rksskgstxerngen v Nrrlnd åren nvänd metdk h härm vunn erfrenheter. Redgörelse vgven v 97 års rksskgstxerngsnämnd. V. Pettersn. 25 s. J års skgshärbärgesutrednngs betänknde. Del. Utrednng rörnde bstds- h levndsförhållnden på hemmnsskgrn med förslg tll åtgärder för bstdsbeståndets kmpletterng h förbättrnde. Idun. s. S. 8. Lgberednngens förslg tll jrdblk.. Nrstedt. s. Ju. 9. Supplement nr 7 tll Sverges fmljenmn 92. Sttens Reprduktnsnstlt. 2 s. Ju. 4. Elkrftutrednngens redgörelse nr 2:. Redgörelse för detlj dstrbutörern smt ders råkrftkstnder h prser vd dstrbutn v elektrsk krft. Krstnstds län. ekmn. 4 s. K. 4. Sttsmktern h khushållnngen under den tll följd v strmktskrget 99 nträdd krsen. Del 7. Tden jul 945 jun 946. Idun. 449 s. F. 42. etänknde ngående rgnstnen v försöksverksmheten på jrdbrukets mråde. Ktlg h Tdskrftstryk. 252 s. J. 4. etänknde med förslg m upphävnde v äldre gftermålsblken. Nrstedt 72 s. Ju. 44. Kmmtténs för prtellt rbetsför betänknde.. Sttens sjukhusutrednngs v år 94 betänknde.. Utrednngr h förslg ngående sysselsättnngsh rbetsterp vd vss sjukhus h vårdnstlter m. m. Ktlg h Tdskrftstryk. 76 s. 8 pl. I. 45. Plsen h llmänheten. etänknde med förslg tlj tjänstereglemente för plsväsendet. Idun. 26 s etänknde ngående fmljelv h hemrbete. ekmn. 2 s. S. 47. Fskerättskmmtténs förslg tll fskelg jämte därmed smmnhängnde förfttnngr. V. Pettersn. 558 s. 2 pl. J. 48. Elkrftutrednngens redgörelse nr 2: 8. Redgörelse för detlj dstrbutörern smt ders råkrftkstnder h prser vd dstrbutn v elektrsk krft. Klmr län, Gtlnds län h leknge län. ekmn K års sklutrednngs betänknden h utrednngr.. Flkskln. Iduu. 25 s. E. 5. Sysselsålttnngsförhållnden nm vruhndeln. ekmn. 97 s. E. 5. etänknde m grnsknng h ntgnng v lärböker. Heggström. 7 s. E. 52. öbler. etänknde vgvet v 946 års möbelutrednng. Stkhlms kndustr. 68 s. H. 5. Kmmuugskmmtténs betänknde med förslg ngående ändrngr kmmunllgrns bestämmelser m brgerlg prmärkmmuns kmpetens h m kvlferd mjrtet. Idun. 26, 72* s. I. 54. Elkrftutrednngens redgörelse nr 2: 25. Redgörelse för detlj dstrbutörern smt ders råkrftkstnder h prser vd dstrbutn v elektrsk krft. Nrrbttens län. ekmn. 4 s. K. 55. Utrednng med förslg ngående utbldnng v lärre för ndustr h hntverk vd nstlter för yrkesundervsnng m. m. Heeggström. 7 s. E. (Frts, å mslgets :e sd.)

4 STTENS FFENTLIG UTREDNINGR 947:7 JUSTITIEDEPRTEENTET ÅTERFLL I RTT ÅREN EN STTISTISK UNDERSÖKNING V SVERKER GRTH FÖRSTE KTURIE I KUNGL. STTISTISK ENTRLYRÅN STKHL 947 KTXNGL. KTRYKERIET. P.. NRSTEDT & SÖNER 4768 XL/Q /

5

6 Tll KNUNGEN. Enlgt nådgt beslut den 8 ktber 94 h nvsts femtusen krnr tll täknde v kstnder för mn sttstsk undersöknngr rörnde återl brtt. En redgörelse för resulttet v dess undersöknngr överlämns härmed. Stkhlm den 22 februr 945. Underdångst SVERKER GRTH.

7

8 Inlednng. I egenskp v tjänstemn kungl. sttstsk entrlbyrån med plerng å ämbetsverkets vdelnng för rättssttstk m. m. hr jg under en lång följd v år sysslt med krmnlsttstk h därvd kmmt tt särsklt ntresser mg för prblemet tt åvägbrng en tllfredsställnde redvsnng v återlsbrttslgheten. Prnpellt hr dett prblem sedn länge vrt löst. Härutnnn kn hänvss frmför llt tll. Köbners Zetshrft fur de gesmte Strfrehtswssenshft (89 s. 65 ff) ntgn vhndlng: De ethde ener wssenshftlhen Rklssttstk ls Grundlge ener Refrm der Krmnlsttstk. tt ntresse hr därför nrktts på tt prktskt sttstskt rbete nm frågvrnde mråde sök tllämp de metder sm prnp är tt nse såsm rktg. I förelggnde redgörelse frmlägges det sffermässg resulttet v mtt utm tjänsten bedrvn rbete med återlssttstken. Tll bestrdnde v utgfter för ersättnng tll bträdespersnl h för expenser hr jg åtnjutt nslg från Längmnsk kulturfnden h sedermer även sttsbdrg. Kp.. Den undersökt ppultnens vgränsnng. Där ej nnt utsäges, tges det följnde rdet brtt en betydelse sm är någt vdsträktre än den nm strffrättsvetenskpen gängse. Såsm brtt h sålund räknts ke bltt strffbr hndlngr utn även vss ke strffbr sltetsyttrngr (lösdrver, tredsk v den sm ntgts fttgvårdsnstlt) mt vlk enlgt svensk rätt smhället regerr med skyddsåtgärden tvångsrbete. Ur sklg synpunkt kn dett försvrs med tt sstnämnd sltetsyttrngr utgör med brtten när besläktde företeelser smt tt tvångsrbetrn tll övervägnde del tllhör smhällets egentlg menng krmnell element (jfr t. ex. etänknde med förslg tll lg m rbetjrfstrn m. m SU 99: 25 s. 52). Den frmell synpunkten på denn fråg smmnler väsentlgen med utrymmessynpunkten. Nödvändgheten v knentrtn frmställnngen utesluter, tt återlssttstken lösdrvre h dylk, å en sdn, smt egentlg brttslngr, å ndr sdn, llmänhet behndls för sg särskld tbeller; någt sm gvetvs ke får men på ntet sätt heller behöver förhndr, tt återlsförhållnden beträffnde lösdrvre h dylk få sn tllbörlg belysnng. Då det följnde tls m strff, nrymmes dett rd llmänhet även tvångsrbete.

9 6 För tt återl brtt skll nses förelgg förutsttes här, tt den brttslge förut gjrt sg skyldg tll brtt v ett eller nnt slg h med nlednng därv vrt föremål för strffrättslg rektn. Däremt förutsttes ke, tt det ny brttet är v beskffenhet tt enlgt lg bör tllräkns den brttslge tll förhöjnng v strffet (se t. ex. SL 2: 6, 7; 2: ; 4: 4; 5: 4; smtlg lgrum enlgt lydelsen före / 94). Vd berbetnngen v mterlet hr uppmärksmmts, tt såsm redv ke räknts l då det ny brttet begåtts nnn den brttslge blvt fälld tll det förr strffet, h vdre hr med hänsyn tll den under bservtnsperden gällnde rätten såsm redv, prnpellt h regel, ke nsetts l då ny brttet vsserlgen begåtts sedn det förr strffet ådömdes men nnn det tll full verkställts (se SL 4: 9, enlgt lydelsen före / 99 smt 4: enlgt lydelsen efter /2 98). eträffnde strffverkställgheten märkes emellertd tt, brst på uppgfter m denn prmärmterlet, vllkrlgt ådömt bötesstrff nsetts fullbrdt smm dg lg krft ägnde utslg målet meddelts smt tt vllkrlgt ådömt frhetsstrff nsetts verkställt å den dg sm erhålles genm ddtn v den ådömd strfftden tll dgen för det lg krft ägnde utslget. Vd vllkrlg dm hr»strffet» räknts såsm»verkställt» å dgen för den lg krft ägnde dmen; dk hr för l tt det medgvn nståndet med strffet förverkts nnrledes än genm begående v nytt brtt, d. v. s. nnrledes än genm återl brtt, strffet betrktts såsm verkställt först å den dg sm erhålles genm ddtn v strfftden tll dgen för meddelndet v det lg krft ägnde beslut vrgenm nståndet förklrts förverkt respektve, vd böter, å dgen för meddelndet v nämnd beslut. eräknngen v tden för fullbrdndet v frhetsstrff hr skett under tgen hänsyn tll lämnde uppgfter m nedsättnng v strffet genm benådnng eller vräknng v häktnngstd. ärks bör, tt jämväl brtt, sm begåtts sedn ådömt strff helt h hållet brtlt genm benådnng eller preskrptn eller genm tt prövtden efter vllkrlg dm beståtts, här räknts sm återl; dess l kn ju det på det föregående brttet h för sg grundde strffrättslg förhållndet melln stten h den brttslge nses h upphört, nnn det ny brttet begks. åhänd brde, på sätt skett med vllkrlgt dömd, även vllkrlgt frgvn h räknts såsm återlskpbl under prövtden eller åtmnstne tll dess de begått nytt brtt därunder smt såsm redvster, m de sålund förbrutt sg, men härför hr vsknden v erfrderlg uppgfter m vllkrlg frgvnng prmärmterlet lgt hnder vägen. Undersöknngen vser återlsbrttslgheten under åren 92 9W; dk med vss begränsnngr. Sålund hr endst den brttslghet vrm uppgfter kunnt erhålls ur strffregstret bserverts. Vdre hr hänsyn tgts llenst tll persner sm under redgörelseperden dömts först gången för strffregsterbrtt. Från undersöknngen h uteslutts de rk 5 persner vlk en eller er gånger dömts tll ungdmsfängelse, tvångsuppfstrn, förvrng nstlt för förmnskt tllräknelg förbrytre eller nternerng nstlt för återlsförbrytre; dett v den nlednngen tt

10 prmärmterlet ke nnehåller ll för undersöknngen erfrderlg uppgfter m dess persner. I övrgt hr den undersökt ppultnen vgränsts så tt den mfttr persner, vlk dömts tll strff genm lg krft ägnde utslg meddelde under tden / 92 /2 94. Dett nnebär, tt hänsyn å en sdn tgts tll brttsl, sm nträfft före / 92 men ej lgförts förrän efter nämnd dg, h å ndr sdn ej tgts tll brttsl, sm nträfft under bservtnsperden men ej slutbehndlts v dmstl förrän efter /2 94. De för undersöknngen tllgänglg pennngmedlen h ke räkt tll för tt låt den mftt hel den på förenämnd sätt vgränsde mssn. v de persner sm ngå denn mss hr medtgts llenst en femtedel. Utvld är de vlks regsterktnummer strff regstret är jämnt delbr med tlet 5. Därest persn med sådnt nummer ke blvt genm lg krft ägnde utslg dömd för strffregsterbrtt, hr dennes ställe medtgts den blnd de för sådnt brtt slutgltgt dömd sm hr närmst högre regsterktnummer. För prövnng v representtvteten hs den utvld mssn hr ett ntl v mkrng 4 förstgångsförbrytre med medelbrt på vrndr följnde regsterktnummer prentuellt fördelts llteftersm de under perden dömts, 2,. s. v. gånger, vrefter lknnde fördelnng genmförts med en femtedel h en tndel v nämnd persner, vrtll uttgts vr 5:e respektve vr :e nummerrdnngen (se följnde tblå). Persner dömd gång 2 ggr ggr 4 ggr 5 ggr 5 ggr Summ Hel prvmssn 78'5 2' 4s 22 *9 2' V 6 v * 78'8 '7 4'4-8 '5-8 l- V»» l l- - n fnner v tblån, tt fördelnngen på lk ntl dmr är när ng enhnd, vre sg mn räknr med hel prvmssn eller med bråkdelrn v densmm. Denn mständghet tlr strkt för representtvteten hs den undersökt delen, mfttnde 4 72 persner, v bservtnsperdens någt mer än 7 här frågvrnde förstgångsbrttslngr. Även nednstående tblå ger belägg för tt undersöknngsmterlet väl återspeglr strukturen hs mderppultnen. Under ff. Under- ff. År sökn. stt. År sökn. stt ' ' '

11 8 I tblån hr ngvts den prentuell fördelnngen på de lk åren v dels de utslg, vrgenm de undersöknngen medtgn männen dömts först gången, dels vd sdn därv de utslg, vrgenm enlgt den ffell sttstken män först gången skfällts för strffregsterbrtt, överensstämmelsen melln sfferserern är myket gd; förekmmnde skljktgheter melln de båd tlen för ett h smm år kunn måhänd delvs h sn rsk tt den ffell sttstken räknr med utslg först nstns, vre sg de vunnt eller ke vunnt lg krft, medn förevrnde undersöknng bygger på lg krft ägnde utslg, smt tt den ffell sttstken mtsts tll undersöknngen räknr även med män sm dömts tll tvångsuppfstrn, ungdmsfängelse, förvrng eller nternerng; sstnämnd mständghet kmpensers dk vss mån v tt tll tvångsrbete dömd ke nräknts de på den ffell sttstken byggd sffrrn. Kp. 2. Prmärmterlet. Undersöknngen bygger på de utdrg ur det hs fångvårdsstyrelsen förd strffregstret sm jämlkt 8 mm. lgen 7/ 9 m strffregster meddelts tll sttstsk entrlbyrån för den ffell sttstken. Utdrgen är vfttde å blnketter v det utseende bl. (s. 4) utvsr. Utn tt nvsnng därm gjrts utdrgsblnketterns trykt text h å dem lämnts utdrg rörnde vllkrlg dm å förvndlngsstrff för böter. eträffnde dess utdrg märkes följnde. Före år 99 kunde vllkrlg dm beträffnde böter tllämps endst under förutsättnng tt det vrt nlednng ntg tt den dömde tll följd v fttgdm eller brstnde förvärvsförmåg skulle nödgs vtjän bötern med frhetsstrff. Den vllkrlg dmen hr med ndr rd vsserlgen frmellt vsett bötesstrffet men reellt vrt begränsd tll förvndlngsstrffet (jfr Wetter, Ny svensk lgstftnng m verkställghet v bötesstrff De nrdsk krmnlstförenngrns årsbk 97). Genm lg 9/4 97 m ändrng vss delr v lgen 28/6 98 ngående vllkrlg strffdm, vlken förstnämnd lg trätt krft / 99, hr knsekvens härmed stdgts, tt vllkrlg dm ke må tllämps beträffnde det prmär bötesstrffet utn endst vse förvndlngsstrffet (jfr dk övergångsbestämmelsern). För undersöknngen h nvänts å strffregsterutdrgen förekmmnde uppgfter rörnde dem sm dömts tll strffrbete, fängelse, böter, tvångsrbete eller för brtt tll förverknde v vllkrlg dm (jfr strff regsterlgen h 2 ). Vd särsklt ngår vllkrlg dm å böter märkes, tt sådn h för sg enlgt de före år 98 gällnde reglern skulle förnled nteknng strffregstret endst m bötern ådömts för sntter. Genm lg /4 97, sm enlgt kungl. kung. /2 97 trädde krft / 98, gjrdes härutnnn den ändrngen tt även persner dömd med tllämpnng v SL 5: 2 tll böter för brtt vr enlgt lg kn följ strffrbete eller med

12 tllämpnng v 5: 6 tll böter skulle regstrers. Denn ändrng hr måhänd hft en vss, m än säkerlgen betydlg nverkn på undersöknngens resultt men ke mnskt desss tllförltlghet. Däremt försvårr ändrngen fråg jämförelsen melln här publerde sffrr, å en sdn, smt resultten v eventuell utrednngr rörnde återlsbrttslgheten efter 94 års utgång, å ndr sdn. er betydnde är emellertd lägenheten v tt endst en rng del v den str mssn bötesförbrytelser kmmer tll synes strffregstret h därför är åtkmlg för återlssttstken (se vdre nedn). Genm kungl. kung. 5/ 922, sm trädde krft / 922, bestämdes tt beträffnde vllkrlgt dömd uppgft skulle lämns tll strffregstret, huruvd den dömde ställts under övervknng. Sålund lämnd uppgft hr återgvts å de sttstsk strffregsterutdrgen. För tden före / 922 h emellertd dess utdrg kmpletterts sttstsk entrlbyrån nämnd vseende med lednng v drekt från dmstlrn tll entrlbyrån nsänd uppgfter å frm. tll rättssttstken enlgt dett frmulärs dåvrnde lydelse (jfr kungl. kung. 2/2 95 ngående rättssttstken). Det tll grund för undersöknngen lggnde mterlet får lltså nses såsm huvudsk hmgent fråg m uppgfter rörnde övervknng v vllkrlgt dömd. Här må nskjuts, tt de lkheter de krmnlsttstsk mssrns struktur sm följ v ändrngr under h efter bservtnsperden den mterell strffrätten lk ltet sm förenämnd lkhet fråg m regstrerngen v bötfälld persner nverk på tllförltlgheten hs de här frmlgd sffrrn för tden / 92 /2 94, tgen över ett, men däremt måste vr tll men för jämförbrheten melln lk perder beträffnde återl brtt lksm beträffnde krmnlteten över huvud. Härutnnn må dk särsklt uppmärksmms, tt den genm 942 års strfgsändrngr vdtgn mgestltnngen v återlsreglern ke möjlggör jämförelser melln tden före / 94, då dess ändrngr trädde krft, h tden efter nämnd dg fråg m brttsredvsmen; den hndrr nämlgen ke, tt begreppet återl för sttstkens vdkmmnde bestämmes på smm sätt för den förstnämnd sm för den sstnämnd tden. De vn mförmäld utdrgen ur strffregstret lämn ke uttömmnde upplysnngr m strffregstrets nnehåll. En mer fullständg kännedm m dett skulle möjlggör uppställndet v en någt nggrnnre återlssttstk än det förhndenvrnde mterlet tllåter. v vkt vre exempelvs tt känn tdpunkten, då fånge frgvts från fångvårdsnstlt, h m fånge vldt. Överhuvud bereder sttstkutdrgens brst på uppgfter m verkställgheten v de strffrättslg rektnern svårgheter för en på utdrgen byggd återlssttstk. Dess svårgheter gör sg särsklt gällnde beträffnde dem vlk ntgts ungdmsfängelse eller nstlt för tvångsuppfstrn, förvrng eller nternerng h för vlk vd här nedn klls nspärrnngstden ke kunnt tllnärmelsevs beräkns med lednng t

13 v utdrgen. Dett är nlednngen tll tt, såsm redn nämnts, dess ktegrer v brttslngr lämnts utnför förelggnde undersöknng. Även m mterlet kmpletterdes genm fullständgre utdrg ur strffregstret, bleve emellertd återlssttstken behäftd med åtskllg svgheter. Vrken brtt vdömd utlndet eller, såsm redn mnämnts, den str mssn v bötesbrtt är»strffregsterbrtt» h kunn sålund ke medräkns en på fångvårdsstyrelsens strffregster byggd återlssttstk. Här må nämns, tt de hs generltullstyrelsen h kntrllstyrelsen förd särskld strffregstren över dem sm dömts för vss tull- h sprtförbrytelser erbjud möjlgheter tll spelundersöknngr rörnde återl dylk brtt även för händelse de medfört endst bötesstrff (jfr hefens för fnnsdeprtementet ämbetsskrvelse den /9 926 tll generltullstyrelsen smt kungl. kung. 6/9 99 m särsklt strffregster rörnde fyller h vss ndr brtt ävensm kungl. kung. smm dg m skyldghet tt nhämt utdrg v de hs generltullstyrelsen h kntrllstyrelsen förd strffregstren). Veterlgen h dess möjlgheter httlls utnyttjts endst så vtt ngår det hs kntrllstyrelsen förd strff regstret (se särsklt G. Dhlbergs undersöknng etänknde ngående nykterhetstllståndet under krgsåren, SU 944: s. 26 ff). Sttstken över brttsredvsmen åsyftr först hnd tt få så vtt möjlgt nggrnn uppgfter m förhållndet melln ntlet redvster h ntlet återlskpbl. Såväl återlet sm återlskpteten måste sttstken bestämms efter ffell krterer. n måste emellertd räkn med tt åtskllg härutnnn relevnt mständgheter ldrg blv ffellt knstterde. ång brtt, sm sttstken skulle räknts såsm återl, därest de lett tll fällnde dm, kunn ke där medräkns v den nlednngen tt någn sådn dm beträffnde dem ldrg meddels (t. ex. på grund v tt brttet eller brttslngen ke upptäkes). Den verklg förekmsten det särskld let v återlskptet, d. v. s. förmåg tt begå nytt brtt efter undergången strffrättslg rektn på ett tdgre brtt, berr v mständgheter, vlk str utsträknng undndrg sg ffentlgheten eller åtmnstne sttstkerns kttgelse. Såsm exempel må först h främst nämns, tt kunskp näppelgen kn för sttstken erhålls m tdpunktern då för brtt strffde persner vld, vlk tdpunkter dk regelmässgt blv ffellt fstslgn. Vdre skns, prktskt tget, möjlghet tt fstslå, huruvd återlskptet upphört för lltd eller för vss td genm vyttnng tll utlndet. Slutlgen lärer någn utväg ke fnns för sttstken tt nnrledes än myket begränsd mfttnng vnn kännedm m nträde v sådn återlskpteten upphävnde fktrer sm fyssk eller rättslg hndlngsförmåg (t. ex. på grund v sjukdm). Nu påtlde lukr det återlssttstsk mterlet, berende på fullständg uppgfter å en sdn m fktskt förelupn återl h å ndr sdn m fktrer sm mnsk återlskptetens vlym, verk därhän tt sttstken ntlet återl blr för ltet h ntlet återlskpbl för strt. Dett nnebär, tt den redvsde återlsprenten är för lten

14 eller, nnrlund uttrykt, tt de sffrr sm här publers rörnde redvsmens reltv mfttnng är tt nse såsm mnmsffrr. För tt någn mån elmner verknngrn v mterlets fullständghet hr dödlgheten blnd lk grupper v brttslngr på ett ungefär beräknts enlgt summrsk metder. Även övrgt bygger utrednngen str utsträknng på pprxmtner. Förfttren hr, med hänsyn tll beskffenheten v det mterl sm stått tll förfgnde, nsett sg ke kunn ställ större krv på exkthet hs undersöknngens resultt än tt dé bör tllnärmelsevs vr v den rätt strleksrdnngen h, vd berr på nggrnnheten, tllåt jämförelser med resultten v eventuell undersöknngr ngående återlsbrttslgheten efter år 94. Kp.. Grundlnjer h undersöknngsmetder. Utrednngen hr genmförts efter två grundlnjer. Sålund hr undersökts å en sdn huru ntlet redvster v lk ktegrer förhåller sg tll mtsvrnde ntl återlskpbl h å ndr sdn huru de sm dömts respektve först, ndr, tredje. s. v. gången fördel sg på lk ktegrer. Förstnämnd undersöknng ger besked m redvsmens mfttnng blnd skld grupper v brttslngr (se tb. 4, 6, 8,,, 4, 7, 9 2, 25); den sstnämnd klrlägger strukturen hs mssn v dem sm dömts ett vsst ntl gånger (se tb. 5, 7, 9, 2,, 5, 6, 8, 22 24). Vd beräknngen v redvsmens mfttnng hr, närmre bestämt, tlllämpts den numer såsm rktg llmänt erkänd men httlls endst rng utsträknng genmförd prnpen tt mn bör utgå från en vss grupp brttslngr smt bestämm, huru mång v dem sm under bservtnsperden. är återlskpbl h 2. återl, smt därefter sätt det under 2. vsedd ntlet reltn tll det under. vsedd. De på denn väg erhålln reltvtlen smmnl, såsm senre skll närmre vss, ke med dem sm frmkmm vd fördelnng v de under bservtnstden först gången dömd efter ntlet gånger de under smm td dömts; även sstnämnd reltvtl kunn emellertd sägs utgör ett slgs mått på återlsbrttslgheten (se tb. s. 5). m ntlet persner sm under bservtnsperden slutgltgt dömts först, ndr, tredje. s. v. gången för brtt vrm här är fråg, d. v. s. strffregsterbrtt, lämnr prmärmterlet fullständgt besked. ntlet återlskpbl kn däremt, enlgt vd förut frmhållts, endst pprxmtvt beräkns. Sm hel återlskpbel enhet beträffnde ett vsst återl, här beteknt såsm det n:te, hr här llmänhet räknts vrje helt v en persn under rsk för dett återl under bservtnsperden (92 94) genmlevt år. Det är sålund frmför llt vd beräknngen v ntlet under återf llsrsk genmlevd år sm mn måste nöj sg med pprxmtner. eräknngssättet beskrves här nedn först med hänsyn tll först återlet, vrefter en generlserng med hänsyn tll smtlg återl göres.

15 2 /. Först återlet.. För de under 2-årsperden endst gång dömd h verkställts de nedn under ngvn uträknngrn.. ntlet dömd. b. Smmnlgd ntlet år melln utslgets dg h bservtnsperdens slut (/2 94). För dett ntl hr nvänts beteknngen. Genmsnttlg ntlet år melln utslgets dg h /2 94 För dett genmsntt hr nvänts beteknngen G. d. De dömds genmsnttlg ålder vd tden för utslget. Å de för undersöknngen nvänd krtlnern hr de dömds ålder vd tden för utslget ke blvt utstt men däremt ders ålder vd tden för brttets begående. Då skllnden melln dess båd åldrr förevrnde smmnhng sknr prktsk betydelse, hr för tt spr rbete h kstnder såsm genmsnttsålder vd utslget här räknts genmsnttsåldern vd brttets begående. e. De dömds genmsnttlg ålder vd bservtnsperdens slut (/2 94) under ntgnde tt ll de dömd vd nämnd tdpunkt ännu vr vd lv. Denn genmsnttsålder hr erhållts genm tt tll genmsnttsåldern vd tden för utslget (se under d.) dder genmsnttlg ntlet år melln tden för utslget h /2 94 (se under ). f. Under tden melln utslget h /2 94 h de dömd ntgts genmsntt tllhör en åldersgrupp, vrs undre h övre gränser tllnärmelsevs är de under d. respektve e. ngvn genmsnttsåldrrn. tt åldersgruppens sålund beräknde övre gräns är någt för hög med hänsyn tll det tll grund för denn beräknng lggnde ntgndet tt ll dömd vr vd lv /2 94 hr ke tllmätts någn betydelse. g. edelkmängden under tden / 92 /2 94 den under f. ngvn åldersgruppen (se de v sttstsk entrlbyrån publerde översktern över beknngsrörelsen åren 92 9 h 9 94, tb. 6 resp. 5). h. Årlg ntlet död under tden / 92 /2 94 den under f. ngvn åldersgruppen. Dett ntl hr uträknts med hjälp v sttstsk entrlbyråns under g. ngvn överskter för åren 92 9 h 9 94 (tb. 44 resp. 28).. Det under h. vsedd ntlet död på v den under g. vsedd medelkmängden. Den sålund erhålln reltnen hr nvänts såsm ett ungefärlgt mått på dödlgheten blnd här frågvrnde dömd. Dett mått måste betekns såsm ett mnmmått särsklt betrktnde v tt dödlgheten med ll snnlkhet är större blnd de krmnell beknngselementen än blnd genmsnttsbeknngen. j. ntlet dömd sm vldt melln utslgets dg h /2 94. Dett ntl, sm här beteknts D v hr erhållts genm tt först med hjälp v frmeln s = k ( p) t beräkn ntlet överlevnde vd bservtnsperdens slut (/2 94) h därefter subtrher dett ntl från de dömds. Vd

16 nämnd frmels nvändnde h s, k, p h t beteknt respektve ntlet överlevnde, ntlet dömd (se under.), måttet på dödlgheten (se under.) h den genmsnttlg tden melln utslget h /2 94 (se under ). k. nsknngen genm dödlgheten ntlet under rsk för återl genmlevd år. I brst på uppgfter m tdpunktern för de lk dödslen hr ntgts, tt den genmsnttlg tdpunkten för dödslen lgger mtt emelln den genmsnttlg tdpunkten för utslget h /2 94. Den sökt mnsknngen genm dödlgheten ntlet under rsk för återlet D G genmlevd år är lltså - ~ (se under. h j.).. nsknngen genm nspärrnng fångvårdsnstlt. dyl. ntlet under rsk för återl genmlevd år. Denn mnsknng är för de endst gång dömd lk med summn v ders nm bservtnsperden lnde nspärrnngstder, räknd år. Denn summ betekns här med 7 r 2. För dem sm gjrt sg skyldg tll ett först återl uträkns summn v»nkubtnstdern» för dett återl, d. v. s. summn v tdern melln först utslget h först återlet mnskd med summn v nspärrnngstdern för först utslget, llt år räknt. Summn v nkubtnstdern betekns här med R x. eteknr mn ntlet återlskpbl enheter med K,, så blr, pprxmtvt, II. ndr h följnde återlen. eräknngsmetden är nlg med den under /. beskrvn. m återlets rdnngsnummer betekns med n, kn den under I. ngvn frmeln generellt skrvs sålund: K ^n^n j p. n n s y n + ^n. där sålund: K n = ntlet tll n:te återlet kpbl enheter; n = smmnlgd ntlet år melln n:te utslget h bservtnsperdens slut för dem sm dömts n gånger; ö n = ntlet död under tden från n:te utslget tll bservtnsperdens slut blnd dem sm dömts n gånger; G n genmsnttlg ntlet år melln tdpunkten för n :te utslget h bservtnsperdens slut för dem sm dömts n gånger; I n = smmnlgd nspärrnngstden, år räknt, efter n:te utslget för dem sm dömts n gånger; smt /? n = summn v nkubtnstdern, år räknt, för dem sm gjrt sg skyldg tll n:te återlet. ärks bör, tt utslget med rdnngsnummer n är det närmst före n:te återlet meddelde utslget.

17 4 t nu beskrvn beräknngssätt kn prnp nvänds, tt de sm dött under nspärrnngstden medräknts både D n h I n ; prktken synes mn emellertd, med hänsyn tll det fångvårdsstyrelsens ämbetsberättelser redvsde, synnerlgen rng ntlet vldn fångr, kunn brtse från denn dubbelräknng. ärks bör ytterlgre, tt rsken för återl ke jämnt fördels på ll under dylk rsk genmlevd år h tt denn mständghet nverkr på jämförbrheten melln lk frekvenstl; se härm vdre s. 6. Utrednngsrbetet nleddes med tt smtlg tll sttstsk entrlbyrån nkmn, å förenämnd frmulär (se s. 8) vfttde strff regsterutdrg för tden t.. m. år 94 srterdes efter regsterktnummer smt för vrje sådnt nummer efter drenummer. Därefter överfördes de å utdrgen förekmmnde för berbetnng vsedd uppgftern å särskld krtlner v det utseende bl. 2 (s. 4) utvsr. v de å strffregsterutdrgen lämnde uppgftern h de sm rör den dömdes föräldrrs yrke lämnts utnför utrednngen, vlket blnd nnt nnebär, tt denn ke ger ll tllgänglg upplysnng m återlsförhållnden nm lk brttslngsgrupper bestämd med hänsyn tll den sl mljö vrur brttslngrn utgått. Uteslutnngen v nämnd uppgfter mtvers v hänsyn dels tll nödvändgheten tt v kstndsskäl begräns utrednngens mfttnng så myket sm möjlgt h dels tll tt upplysnngr dk här lämns m fördelnng efter yrke h därmed även efter slklss v dem sm dömts respektve först, ndr, tredje. s. v. gången (se tb. 2 s. 25). Tll efterrättelse vd krtlnskrvnngen h lämnts nvsnngr med bfgd nmenklturförteknng (se bl. å s. 42 ff). Kp. 4. Utrednngens resultt. De undersöknngen medräknde persnern fördel sg efter högst ntlet gånger de under bservtnstden blvt dömd på sätt tb. utvsr. Någt mer än 85 h dömts bltt en gång (v männen när 85, v kvnnrn när 9 ) h endst 5 h dömts er än 2 gånger (v männen någt mer än 5, v kvnnrn knppt 4 ). Reltvtlen tb. kunn betrkts såsm ett slgs mått på redvsmen under bservtnsperden; jämförd med mtsvrnde tl för ndr tjuguårsperder bör de ge en vss föreställnng m ändrngrn från td tll nnn återlsbrttslghetens mfttnng. I tb. 2 nges, huru mång v förstgångsförbrytrn sm dömts för ndr gången, huru mång v nämnd redvster sm dömts för tredje gången. s. v. Tbellen vsr tydlgt hän på öknng redvsmens reltv mfttnng med stgnde återlsgrd. Den sålund redvsde öknngen är emellertd för lten, berende på tt reltvtlen tbellen beräknts utn hänsyn tll återlsbrttslghetens vhängghet v de tdrymder

18 5 q é. V ft S : " +4 t. u ) m v u ed L m S v»ed et ed : ** 5 *» h j s t* b : S T- g : -ä 5 b ed ed «T! ej L S se ed er ej ed +* ed SS «- - ) «- -_r _ " TI - rv X ~ ( K9, ee TI d : Ö t< G, b T S *" ::S Q 4- rt ««t h ed b E ) b D D : b< s e "tr D : 4 b ) st : J b te 48 < t * e ÖD : *" ) 7 S E * *- :S t ^ < <! ^. S < ^ 4 < ^ s < ^ S +- < s? < y * 5 <»H -4 * I n r N t r»» s T -5) <: ( er -* ^t r t * 9 «8 < H l.»h r^ es S 5» S T m l ss r <X I r- 'X N 5 : T - b 9» -» T* S S /2 : ^ V * S ej ej - ed ej " H t U b, ej t» U ej. ed T S : " X. : S te s ej : s - sr ej ". ed S Ä ft «ej t. s ed sj «" S- t. " *^ I ** - ^2 j S «ej - 'S SJ. S SJ 8 9 -t TI _^ J [~ * * ) t S S "" T S E fe s rr Q b U D.S _ SG " S E s r; Q b 2 <~.S S XJ S E fe Q b tr -; d s E Ö b b, )»S * = E u Q t- b, ^. S 2 bl ^H <U S ^ E S P t S5 ^ -ttl S <J Ss ^" -^ ; < *- ^ S 4- t»q S ^ bh -^ S < S ^ < -* +-" "< S S S * < t l -5J ^ r- XI * ^ "*. ^n J ^ XH J er. T- _, T T. N t r ;j D Q " ^H -TI r^ <N ^; "- t T» ft - b» "* * l H J» <* I» T-»* Q ( * T * e ^H e *l V l r» T- * S e +- s S

19 6 vrunder persnern levt under rsk för återl h tll lkheter melln särskld persngrupper vseende å nämnd rsktd. Sådn hänsyn hr däremt tgts ll följnde tbeller med uppgfter m återlsprent, det tt denn prent dem bestämts såsm ntlet redvster på v mtsvrnde ntl återlskpbl enheter (jfr s. ). eträffnde dess tbeller måste emellertd en reservtn görs på grund v det förut (s. 4) påpekde förhållndet tt återf llsrsken ke fördelr sg jämnt på de särskld under dylk rsk genmlevd åren. Frmför llt märkes härutnnn, tt benägenheten tt återl regelmässgt är större under åren närmst efter utstånden strffrättsrektn än senre. Dett medför, tt genmsnttlg ntlet återl per rskår regel blr lägre för en grupp med längre rsktd nm bservtnsperden än för en övrgt lkrtd grupp med krtre sådn td. Där lkheten fråg m rsktden är rng, spelr den prktskt tget ngen rll, men större lkheter måste däremt bekts. Sålund måste vd jämförelser melln återlsfrekvensern för lk återlsgrder särsklt hålls mnnet, tt den redvsde prenten för ett efterföljnde återl llmänhet är för hög förhållnde tll prenttlen för de föregående återlen eller med ndr rd tt skllnden melln de lk återlsgrdern fråg m återlsprenten llmänhet ke är fullt så str sm tbellern utvs (jfr vd vn sgts m tb. 2, vlken återlsprenten beräknts förhållnde tll ntlet ndvder sm begått brtt med närmst lägre rdnngsnummer). Denn lägenhet kn ke undvks, då bservtnern, såsm här är let, måste begränss tll tt mftt en perd, vrs slut är bslut bestämd (tll utgången v år 94) h nsetts ke bör genmgående kmpletters med mer eller mndre säkr beräknngr m vd därefter nträfft återlshänseende nm den undersökt brttslngsgenertnen (jfr dk tb. 25). De här lämnde uppgftern m återlsfrekvens få därför nses h stt egentlg värde såsm ägnde tt belys lkhetern vseende å denn frekvens melln de tbellerns först klumn ngvn brttslngsgruppern, vlk llmänhet ke förete större nbördes lkheter beträffnde den under återlsrsk genmlevd tden. Undersöknngen hr frtsättnngen ke fullföljts längre än tll h med fjärde återlet, dett v den nlednngen tt sffrrn för de högre återlsgrdern är lltför små för tt vr v sttstsk betydelse. Smtlg dömd med fördelnng efter kön. I tb. h för män h kvnnr smt för båd könen tgn över ett uppgfter lämnts m ntlet redvster reltn tll ntlet under återlsrsk genmlevd år. Prprtnern melln prenttlen för de lk återlsgrdern vvk myket från de tb. 2 redvsde. lnd de två gånger dömd h återl under bservtnsperden förekmmt x / 2 gånger ftre än blnd förstgångsförbrytrn smt blnd de tre h fyr gånger dömd när 2 h r/ 2 gånger ftre än blnd ndr- respektve tredjegångsförbrytrn, llt förhållnde tll ntlet under rsk genmlevd år. Dess reltnstl

20 måste ses mt bkgrunden v vd förut nämnts m betydelsen v den genmsnttlg rsktdens längd; de utgör ke någt fullt tllfredsställnde mått på skllnden melln återlsgrdern fråg m benägenheten tt begå ytterlgre brtt. m denn skllnd se vdre nedn s. 7 ff. För kvnnrn h redvsts större dfferens än för båd könen tllsmmns melln först h ndr återlet men mndre dfferenser övrgt; för männen förhåller det sg på mtstt sättet. De tb. ngvn prenttlen trde bör ses mt bkgrunden v sffrr utvsnde huru mång prent v den tll strffmyndg ålder kmn delen v beknngen rket sm under bservtnsperden årlgen dömts först gången för strffregsterbrtt. Tll grund för undersöknngen rörnde sstnämnd prent lgg uppgfter den ffell sttstken m dels ntlet sålund dömd, dels medelkmängden åldern 5 år. lnd dess dömd ngå även sådn sm ådömts tvångsuppfstrn, ungdmsfängelse, förvrng eller nternerng men däremt ke de tll tvångsrbete dömd. Jämförbrheten med här förelggnde återl ssf fr r är sålund ke fullständg, men den är lkväl fullt tllräklg. Vd beräknngen v reltnen melln ntlet förstgångsförbrytre h medelkmängden brde den sstnämnd egentlgen h reduerts med hänsyn tll dem sm redn dömts h v denn nlednng ej vrt kpbl tt döms sm förstgångsförbrytre. Så hr dk ej kunnt ske. De uträknde prenttlen, 7 för männen h 6 för kvnnrn, är därför någt för låg. Jämför mn nu dess sffrr med sffrrn kl. 5 v tb. för genmsnttlg ntlet återlsförbrytre på rskår, så fnner mn, tt återf llsfrekvensen blnd förstgångförbrytrn är för männen 6 h för kvnnrn ej mndre än 88 gånger större än frekvensen v förstgångsförbrytre blnd den tll strffmyndg ålder kmn delen v beknngen. Såsm frmgår v tb. 25 återl nm först rksåret 5-4 v förstgångsförbrytrn. Denn sffr, sm vsserlgen vser män h kvnnr tgn över ett men väsentlgen bestämmes v männens återlsförhållnden, är 9 4 gånger större än det vnnämnd tlet för männens förstbrttsfrekvens (7 ). I den tll strff lgberednngens (SL:s) betänknde ngående verkställgheten v frhetsstrff m. m. (SU 944; 5) såsm blg fgde, v G. Dhlberg h T. Lndberg utförd undersöknngen rörnde frekvensen v återl brtt ( frtsättnngen benämnd SL:s undersöknng) hr å s. 56 lämnts uppgfter m rsken för återl jämförd med rsken för förstgångsbrttslghet. Enlgt dess uppgfter vr benägenheten för brtt blnd män sm under åren frgvts från ett först fängelse- eller strffrbetsstrff 9 7 gånger större än blnd den mnlg genmsnttsbeknngen; sffrn, sm fög skljer sg från den nyss ngvn (9 4), vser först året efter frgvnngen. I nslutnng tll det nu sgd hr uppmärksmmts G. Dhlbergs Nrdsk Tdsskrft fr Strfferet, 94, s. 45 ff, publerde vhndlng m rsken tt döms för svårre brtt. Enlgt där lämnde uppgfter är för en mn, sm lever lvet ut upp tll 7-årsåldern, rsken tt döms för strfff

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - --- " f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --.

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - ---  f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --. j _ ---n--t2-j V 1 _ r- - J Ll:: _--r -- - - : 1 : L J!_--- - J --l- ---+-L---- j l-l ---- - - - L_-J _ l _-! - - - - - - --l l--w--j - j- - L - - lårslag flll -------- :-! - --- - r -- - - --- e--- 1

Läs mer

2 års garanti. Renuvo

2 års garanti. Renuvo 2 års grnt Renuvo S Renuvo Snbbgude 1 2 3 Sätt smmn förbndelserören Monter påförngsdyn för utomhusbruk (med fogpensel) eller nomhusbruk Fyll behållren (mx. 1,9 lter) 4 5 6 Ställ n mterlflödet Tryck n vtryckrbygeln

Läs mer

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet.

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. v 6 Någr v de storheter som förekommer inom nturvetenskp kn specificers genom tt ders mätetl nges med ett end reellt tl. Exempel på sådn storheter, som klls sklär

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969 Evighetsklender Vilken veckodg vr det när du föddes? På vilken veckodg fyller du 18 år? Med den här evighetsklendern kn du t red på det. Gör så här när du sk t red på veckodgen: Lägg ihop följnde fyr tl:

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

f(x i ) Vi söker arean av det gråfärgade området ovan. Området begränsas i x-led av de två x-värdena där kurvan y = x 2 2x skär y = 0, d.v.s.

f(x i ) Vi söker arean av det gråfärgade området ovan. Området begränsas i x-led av de två x-värdena där kurvan y = x 2 2x skär y = 0, d.v.s. Dg. Remsummor och tegrler Rekommederde uppgfter 5.. Del upp tervllet [, 3] lk stor deltervll och väd rektglr med dess deltervll som bs för tt beräk re v området uder = +, över =, smt mell = och = 3. V

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Algebraiska uttryck: Introduktionskurs i matematik. Räknelagar: a = b a. a b. Potenser: 1. = ( n gånger )

Algebraiska uttryck: Introduktionskurs i matematik. Räknelagar: a = b a. a b. Potenser: 1. = ( n gånger ) Intrduktinskurs i mtemtik 1 v 5 Algerisk uttrk: Räknelgr: lgen distriutiv lgr ssitiv lgr kmmuttiv, Ptenser: 1 n L n gånger --------------------------------------- n udd tl, jämnt tl n, n n n 4 4.. ---------------------------------------

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

uppdrag: matte Gunnar Kryger Andreas Hernvald Hans Persson Lena Zetterqvist Mattespanarna

uppdrag: matte Gunnar Kryger Andreas Hernvald Hans Persson Lena Zetterqvist Mattespanarna uppdrg: mtte Gunnr Kryger ndres Hernvld Hns Perssn Len Zetterqvist Mttespnrn ISN 978-9-7-0- ndres Hernvld, Gunnr Kryger, Hns Perssn, Len Zetterqvist ch Liber re d k t i n Mirvi Unge Thrsén, Mri Österlund

Läs mer

Uppgiftssamling 5B1493, lektionerna 1 6. Lektion 1

Uppgiftssamling 5B1493, lektionerna 1 6. Lektion 1 Uppgiftssmling 5B1493, lektionern 1 6 Lektion 1 4. (Räkning med oändlig decimlbråk) Låt x = 0, 1 2 3 n och y = 0,b 1 b 2 b 3 b n ( i och b i siffror 0, 1,, 9).. Kn Du beskriv något förfrnde som säkert

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper CTH/GU LABORATION MVE6 - / Mtemtisk vetenskper Inledning Integrler Iblnd kn mn inte bestämm integrler exkt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproximtioner. T.ex. e x dx kn inte beräkns exkt, eftersom det

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet.

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet. ÄNTLIGEN! Som jg hr väntt på den här dgen. Allsvensk premär på Stdon. Underbrt, efter fem månders uppehåll känns det otrolgt kul tt det börjr på rktgt gen. Den senste månden hr jg verklgen längtt efter

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

0 a. a -Â n 2 p n. beskriver på sedvanligt sätt en a-periodisk utvidgning av f. Nedanför ritas en partialsumma av Fourierserien.

0 a. a -Â n 2 p n. beskriver på sedvanligt sätt en a-periodisk utvidgning av f. Nedanför ritas en partialsumma av Fourierserien. Sinus- och cosinusserier I slutet v kursen där vi skll lös differentilekvtioner på ändlig intervll v typen H, L, behöver vi konstruer Fourierserier med en viss typ v uppförnde i intervllens ändpunkter.

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

SIGNALER OCH SYSTEM II LEKTION 2 / MATEMATISK LEKTION 1. Fredrik Andréasson. Department of Mathematics, KTH

SIGNALER OCH SYSTEM II LEKTION 2 / MATEMATISK LEKTION 1. Fredrik Andréasson. Department of Mathematics, KTH SIGNALER OCH SYSTEM II LEKTION 2 / MATEMATISK LEKTION Fredrik Andrésson Deprtment of Mthemtics, KTH Lplcetrnsformen. I förr delkursen studerde vi fouriertrnsformen v en funktion h(t) H(iω) F[h(t)] Vi definierr

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Geometri. 4. Fyra kopior av en rätvinklig triangel kan alltid sättas ihop till en kvadrat med hål som i följande figur varför?

Geometri. 4. Fyra kopior av en rätvinklig triangel kan alltid sättas ihop till en kvadrat med hål som i följande figur varför? Geometri 1. Linjen är isektris till vinkeln. Sträkorn, oh är lik lång. Hur stor är vinkeln? vgör utn mätningr! 4. Fyr kopior v en rätvinklig tringel kn lltid sätts ihop till en kvdrt med hål som i följnde

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET Mtemtik för språkteknologer (5LN445) Institutionen för lingvistik och filologi VT 2014 Förfttre: Mrco Kuhlmnn 2013 (mindre revision Mts Dhllöf 2014) 6 Formell språk Det mänsklig språket

Läs mer

Matematiska uppgifter

Matematiska uppgifter Element Årgång 59, 976 Årgång 59, 976 Först häftet 3020. Lös på enklste sätt ekvtionssystemet (Svr: x = v = 2 och y = u = 2) x + 7y + 3v + 5u = 6 8x + 4y + 6v + 2u = 6 2x + 6y + 4v + 8u = 6 5x + 3y + 7v

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Repetitionsuppgifter i matematik

Repetitionsuppgifter i matematik Lärrprogrmmet Ingång Mtemtik och Lärnde Repetitionsuppgifter i mtemtik Inför vårterminens mtemtikstudier kn det vr r tt repeter grundläggnde räknefärdigheter. Dett mteril innehåller uppgifter inom följnde

Läs mer

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning Mtemtik Bokstvsräkning Du står nu inför en ny kurs i mtemtik, där meningen är tt du sk tillgodogör dig ny teorier, som smtlig leder frm till övningr och uppgifter. Även om du förstått vd teorin sk nvänds

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ . Nummer DT 1224 l (9) 000AD01.SAM Överklagat avgörande Trelleborgs tngsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se blaga A Klagande Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ Ombud Bolagsjursten Lef

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Generaliserade integraler

Generaliserade integraler Generliserde integrler Mtemtik Breddning 2.5 Frm till denn punkt hr vi endst studert integrler där funktionen som skll integrers vrit begränsd. Dessutom hr det intervll över vilket vi integrerr vrit begränst

Läs mer

Mat-1.1510 Grundkurs i matematik 1, del III

Mat-1.1510 Grundkurs i matematik 1, del III Mt-.50 Grundkurs i mtemtik, del III G. Gripenberg TKK december 00 G. Gripenberg TKK) Mt-.50 Grundkurs i mtemtik, del III december 00 / 59 Vribelbyte F gx))g x) dx = d F gx)) dx dx = / b F gx)) = F gb))

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Integralen. f(x) dx exakt utan man får nöja sig med att beräkna

Integralen. f(x) dx exakt utan man får nöja sig med att beräkna CTH/GU STUDIO TMVb - / Mtemtisk vetenskper Integrlen Anlys och Linjär Algebr, del B, K/Kf/Bt Inledning Mn kn inte lltid bestämm integrler f() d ekt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproimtioner. T.e. e

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

9. Bestämda integraler

9. Bestämda integraler 77 9. Bestämd integrler Låt f vr en icke-negtiv, begränsd funktion på [,b]. Vi hr lltså 0 f(x) ll x [,b] för någon konstnt B. B för Problem: Beräkn ren A v den yt som begränss v kurvn y = f(x), x b, x-xeln

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK

BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK t LT H i lf BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK Jimmy Gustfssn: ANALYS AV PROJEKTERINGSKOSTNADER KAN GE BILLIGARE HUS Särtryck ur tidskriften Vg- ch vttenbyggren 1:1966 Rpprt från Byggfrskningen, Stckhlm Rpprt 17z1967

Läs mer

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg Sånghäfte Hotellet vd hvet Texter v Brtt Hllqvst med musk v Lsse hlerg Hotellet vd hvet Innehåll Hotellet vd hvet Spöker Trät I Rövrekuln KurMurörn Lll råerg Bndhunn Skogen full v träd Jg Näcken Musslns

Läs mer

Bandhunden. j œ. œ. œ œ > j œ. j œ. b b. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ. # œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ j. œ œ. œ œ. œ œ Œ Œ œ. & bb.

Bandhunden. j œ. œ. œ œ > j œ. j œ. b b. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ. # œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ j. œ œ. œ œ. œ œ Œ Œ œ. & bb. b b b b b b b b 4 4 bb Œ > m Œ pno sm d lb m bnd kt hund hr t gnsk vl d grö n bb Œ J prns gå Hn ck, Œ Œ trå kgt, mr ker m dröm med mer om ros ett tg lnd länk Œ En långt om säl ln mår hn bndhund vl le m

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm I' ~~ KAMARRTTEN I STOCKHOLM Mgratonsöverdomstolen Avdelnng 1 DOM 2010-05-06 Meddelad Stockholm Sda 1 (3) Mål nr UM 1259-10 KLAGANE Offentlgt btrde: ÖVERKAGAT AVGORANDE Länsrättens Stockholms län, mgrtonsdomstolen,

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författnngssamlng Förordnng om ändrng trafkförordnngen (1998:1276); SFS 2007:235 Utkom från trycket den 23 maj 2007 utfärdad den 10 maj 2007. Regerngen föreskrver fråga om trafkförordnngen (1998:1276)

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk f REKRYTERNG, UTBLDNNG OCH UPPFÖLJNNGSMETODER En sammanställnng över aktuella förhållanden för drftpersnal vd landets kärnkraftverk s av Bertl Flbert h Jan Wrstad Rapprt nr 5, januar 1979 Rapprt nm kmpetensuppföljnngsprjektet

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2011 3. Kravgränser 4. Del I, 8 uppgifter utan miniräknare 5. Del II, 9 uppgifter med miniräknare 8

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2011 3. Kravgränser 4. Del I, 8 uppgifter utan miniräknare 5. Del II, 9 uppgifter med miniräknare 8 Kurs plnering.se NpMC vt011 1(9) Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 011 Krvgränser 4 Del I, 8 uppgifter utn miniräknre 5 Del II, 9 uppgifter med miniräknre 8 Förslg på lösningr

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet.

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet. rh \.)1' Y' '/ ()(j,'- -r '.' P- -c., (l/ V) '--~-.~. (0 / v.' ç.(úo 9- d t. 1')/ Kommunstyrelsens handlng nr 54/2007 Mellan Svenska Turstförenngen STF AB, org.nr 556415-4259, Box 25, 101 20 Stockholm,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

definitioner och begrepp

definitioner och begrepp 0 Cecili Kilhmn & Jokim Mgnusson Rtionell tl Övningshäfte Avsnitt definitioner och egrepp DEFINITION: Ett rtionellt tl är ett tl som kn skrivs som en kvot melln två heltl och där 0. Mängden rtionell tl

Läs mer