V0M 0< National Library of Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V0M 0< National Library of Sweden"

Transkript

1 V < Ntnl Lbrry f Sweden Denn bk dgtlserdes på Kungl. bblteket år 22

2 STTENS FFENTLIG UTREDNINGR 947:7 JUSTITIEDEPRTEENTET ÅTERFLL I RTT ÅREN EN STTISTISK UNDERSÖKNING V Sverker Grth FÖRSTE KTURIE I KUNGL. STTISTISK ENTRLYRÅN S T K H L 9 4 7

3 Sttens ffentlg utrednngr 947 Krnlgs förteknng. Kllektv frätt. etänknde med förslg tt underlätt hushälens tvättrbete. Hggström. xv. 284 s. S. 2. etänknd ngående fskernärngens efterkrgsprblem stmt den prsreglernde verksmheten på fskets nråde. ntnsns, Götebrg. 25 s. J.. Elkrftutrenngens redgörelse nr. Redgörelse för detljdstrbutörern smt ders råkrftkstnder h p-ser vd dstrbutn v elektrsk krft. Inlednde Iverskt. Sv. Tryker. 84 s. K. 4. etänknd med förslg tll stndrdtrffer för detljdstrbutn v elektrsk krft. Eteggström. 26 s. K rs mltärsjukvårdskmmttés betänknde. Del 2. enn. 7 s. Fö. 6. etänknd med förslg tll gefysskt bservtrum Knn m. m. Idun. 64 s. K. 7. etädknd» med förslg ngående lntmäterpersnlens rgnstn smt vlönngsförhållnden m. m. r:us. 2 s. J. 8. etänkndt med förslg ngående fskets dmnstrtn n. m. Khlström. 55 s. J. 9. etänkndt m tndläkrutbldnngens rdnnde m. m. Del. Tndläkrnsttutens rgnstn m. m. ekm. 66 s. E.. etänknd med förslg rörnde vlförsvrets rgnstn n. m. ekmn. 262 s. S.. 94 års skdutrednngs betänknden h utrednngr. 8. Utrenng h förslg rörnde vss sjpedggsk nrdnngr nm sklväsendet. Idun. 48 s. E. 2. Ungdnent frtdsverksmhet. Ungdmsvårdskmmtténs betänknde del 4. V. Pettersn. 92 s. Ju.. etänknd med utrednng rörnde rksräkenskpsverkets rgnstn. rus. 4 s. Fl. 4. Hndeln nud lj. etänknde med förslg vgvet v ljeutrenngen 945. Heggström. 4 s. 4 pl. F års lä'rlöneskkunng. etänknde medförslg tll lörereglerng för övnngslärre. Sv. Tryker. 7 s. l. 6. Förslg tl knventn melln Sverge, Dnmrk h Nrge m erkännnde h verkställghet v dmr brttmål m. m. Nrstedt. 24 s. Ju. 7. Stöd åt uveklngshämmd ungdm. Ungdmsvårdskmntténs betänknde del 5. V. Pettersn. 44 s. Ju. 8. Kmmttén) för prtellt rbetsför betänknde. 2. Förslg gående yrkesväglednng h yrkesutbldnng fö- prtellt rbetsför m. m. Ktlg h Tdskrftstvk. 24 s. S. 9. Kmpeteusnrdrngr för sttlg, vss hlvsttlg h kmmnl tjänster smt sådn yrken h befttnngr, 'ör vlks utövnde kräves v sttlg myndghet tfärdd behörghetsförklrng eller legtmtn. V Pettersn. 288 s. S. 2. Elkrftutrenngens redgörelse nr 2: 5. Redgörelse.förbtlj dstrbutörern smt ders råkrftkstnder h prser vd dstrbutn v elektrsk krft. Ålvslrgs län. ekmn. 48 s. K. 2. Slvårdsxmmtténs betänknde. 5. Utrednng h förslg ngående särskld brnbdrg h bdrgsförskt m. m. V. Pettersn. 4 s. S. 22. etänknde med förslg tll ändrd lgstftnng ngående hnel med skrt, lump h beggnt gds. Sv. Tryker. 25 s. H års löekmmtté. 2. etänknde med förslg tll sttens llmänn vlönngsreglemente m. m. rus. 289 s. F. 24. etänknde rörnde ett entrlt rbetsmrkndsrgn. Nrs;edt. 22 s. S års ldemkerutrednng. Nrstedt. 64 s. E. 26. Slutbetänknde vgvet v bstdssl utrednngen. De. 2. Snerngen v stdssmhällens bebyggelse. rgnstnen v låne- h bdrgsverksmhete för bstdsändmål. Idun. 598 s etänknde med förslg tll ändrd rdnng beträffnde vss helgdgr. Ktlg h Tdskrftstryk. 75 s. E. 28. Stuververkmheten svensk hmnr. Hseggström. E. H. 29. Välfärdsnrdnngr för sjök hmn. Hseggström. 8 s. H.. etänknde med förslg tll lg m regnkmmuner m. m. ekmn. 24 s. S.. etänknde med förslg ngående utbldnng v befäl för hndelsttn m. m. Idun. 264 s. H. 2. Utrednng med synpunkter på sågverksdrften Nrrlnd h förslg ngående nrättnde v en entrl sågverksskl. V. Pettersn. 5 s. krt. J.. Redgörelse smmndrg för utrednng rörnde plnerng v jrdbruket h skgsbruket Nedertrneå kmmun. V. Pettersn. 77 s. 6 pl. krt. J års sklutrednngs betänknden h utrednngr. 9. Gymnset. Idun. 622 s. E. 5. Elkrftutrednngens redgörelse nr 2: 2. Redgörelse för detlj dstrbutörern smt ders råkrftkstnder h prser vd dstrbutn v elektrsk krft. lmöhus län. ekmn. 4 s. K. 6. Vd ndr rksskgstxerngen v Nrrlnd åren nvänd metdk h härm vunn erfrenheter. Redgörelse vgven v 97 års rksskgstxerngsnämnd. V. Pettersn. 25 s. J års skgshärbärgesutrednngs betänknde. Del. Utrednng rörnde bstds- h levndsförhållnden på hemmnsskgrn med förslg tll åtgärder för bstdsbeståndets kmpletterng h förbättrnde. Idun. s. S. 8. Lgberednngens förslg tll jrdblk.. Nrstedt. s. Ju. 9. Supplement nr 7 tll Sverges fmljenmn 92. Sttens Reprduktnsnstlt. 2 s. Ju. 4. Elkrftutrednngens redgörelse nr 2:. Redgörelse för detlj dstrbutörern smt ders råkrftkstnder h prser vd dstrbutn v elektrsk krft. Krstnstds län. ekmn. 4 s. K. 4. Sttsmktern h khushållnngen under den tll följd v strmktskrget 99 nträdd krsen. Del 7. Tden jul 945 jun 946. Idun. 449 s. F. 42. etänknde ngående rgnstnen v försöksverksmheten på jrdbrukets mråde. Ktlg h Tdskrftstryk. 252 s. J. 4. etänknde med förslg m upphävnde v äldre gftermålsblken. Nrstedt 72 s. Ju. 44. Kmmtténs för prtellt rbetsför betänknde.. Sttens sjukhusutrednngs v år 94 betänknde.. Utrednngr h förslg ngående sysselsättnngsh rbetsterp vd vss sjukhus h vårdnstlter m. m. Ktlg h Tdskrftstryk. 76 s. 8 pl. I. 45. Plsen h llmänheten. etänknde med förslg tlj tjänstereglemente för plsväsendet. Idun. 26 s etänknde ngående fmljelv h hemrbete. ekmn. 2 s. S. 47. Fskerättskmmtténs förslg tll fskelg jämte därmed smmnhängnde förfttnngr. V. Pettersn. 558 s. 2 pl. J. 48. Elkrftutrednngens redgörelse nr 2: 8. Redgörelse för detlj dstrbutörern smt ders råkrftkstnder h prser vd dstrbutn v elektrsk krft. Klmr län, Gtlnds län h leknge län. ekmn K års sklutrednngs betänknden h utrednngr.. Flkskln. Iduu. 25 s. E. 5. Sysselsålttnngsförhållnden nm vruhndeln. ekmn. 97 s. E. 5. etänknde m grnsknng h ntgnng v lärböker. Heggström. 7 s. E. 52. öbler. etänknde vgvet v 946 års möbelutrednng. Stkhlms kndustr. 68 s. H. 5. Kmmuugskmmtténs betänknde med förslg ngående ändrngr kmmunllgrns bestämmelser m brgerlg prmärkmmuns kmpetens h m kvlferd mjrtet. Idun. 26, 72* s. I. 54. Elkrftutrednngens redgörelse nr 2: 25. Redgörelse för detlj dstrbutörern smt ders råkrftkstnder h prser vd dstrbutn v elektrsk krft. Nrrbttens län. ekmn. 4 s. K. 55. Utrednng med förslg ngående utbldnng v lärre för ndustr h hntverk vd nstlter för yrkesundervsnng m. m. Heeggström. 7 s. E. (Frts, å mslgets :e sd.)

4 STTENS FFENTLIG UTREDNINGR 947:7 JUSTITIEDEPRTEENTET ÅTERFLL I RTT ÅREN EN STTISTISK UNDERSÖKNING V SVERKER GRTH FÖRSTE KTURIE I KUNGL. STTISTISK ENTRLYRÅN STKHL 947 KTXNGL. KTRYKERIET. P.. NRSTEDT & SÖNER 4768 XL/Q /

5

6 Tll KNUNGEN. Enlgt nådgt beslut den 8 ktber 94 h nvsts femtusen krnr tll täknde v kstnder för mn sttstsk undersöknngr rörnde återl brtt. En redgörelse för resulttet v dess undersöknngr överlämns härmed. Stkhlm den 22 februr 945. Underdångst SVERKER GRTH.

7

8 Inlednng. I egenskp v tjänstemn kungl. sttstsk entrlbyrån med plerng å ämbetsverkets vdelnng för rättssttstk m. m. hr jg under en lång följd v år sysslt med krmnlsttstk h därvd kmmt tt särsklt ntresser mg för prblemet tt åvägbrng en tllfredsställnde redvsnng v återlsbrttslgheten. Prnpellt hr dett prblem sedn länge vrt löst. Härutnnn kn hänvss frmför llt tll. Köbners Zetshrft fur de gesmte Strfrehtswssenshft (89 s. 65 ff) ntgn vhndlng: De ethde ener wssenshftlhen Rklssttstk ls Grundlge ener Refrm der Krmnlsttstk. tt ntresse hr därför nrktts på tt prktskt sttstskt rbete nm frågvrnde mråde sök tllämp de metder sm prnp är tt nse såsm rktg. I förelggnde redgörelse frmlägges det sffermässg resulttet v mtt utm tjänsten bedrvn rbete med återlssttstken. Tll bestrdnde v utgfter för ersättnng tll bträdespersnl h för expenser hr jg åtnjutt nslg från Längmnsk kulturfnden h sedermer även sttsbdrg. Kp.. Den undersökt ppultnens vgränsnng. Där ej nnt utsäges, tges det följnde rdet brtt en betydelse sm är någt vdsträktre än den nm strffrättsvetenskpen gängse. Såsm brtt h sålund räknts ke bltt strffbr hndlngr utn även vss ke strffbr sltetsyttrngr (lösdrver, tredsk v den sm ntgts fttgvårdsnstlt) mt vlk enlgt svensk rätt smhället regerr med skyddsåtgärden tvångsrbete. Ur sklg synpunkt kn dett försvrs med tt sstnämnd sltetsyttrngr utgör med brtten när besläktde företeelser smt tt tvångsrbetrn tll övervägnde del tllhör smhällets egentlg menng krmnell element (jfr t. ex. etänknde med förslg tll lg m rbetjrfstrn m. m SU 99: 25 s. 52). Den frmell synpunkten på denn fråg smmnler väsentlgen med utrymmessynpunkten. Nödvändgheten v knentrtn frmställnngen utesluter, tt återlssttstken lösdrvre h dylk, å en sdn, smt egentlg brttslngr, å ndr sdn, llmänhet behndls för sg särskld tbeller; någt sm gvetvs ke får men på ntet sätt heller behöver förhndr, tt återlsförhållnden beträffnde lösdrvre h dylk få sn tllbörlg belysnng. Då det följnde tls m strff, nrymmes dett rd llmänhet även tvångsrbete.

9 6 För tt återl brtt skll nses förelgg förutsttes här, tt den brttslge förut gjrt sg skyldg tll brtt v ett eller nnt slg h med nlednng därv vrt föremål för strffrättslg rektn. Däremt förutsttes ke, tt det ny brttet är v beskffenhet tt enlgt lg bör tllräkns den brttslge tll förhöjnng v strffet (se t. ex. SL 2: 6, 7; 2: ; 4: 4; 5: 4; smtlg lgrum enlgt lydelsen före / 94). Vd berbetnngen v mterlet hr uppmärksmmts, tt såsm redv ke räknts l då det ny brttet begåtts nnn den brttslge blvt fälld tll det förr strffet, h vdre hr med hänsyn tll den under bservtnsperden gällnde rätten såsm redv, prnpellt h regel, ke nsetts l då ny brttet vsserlgen begåtts sedn det förr strffet ådömdes men nnn det tll full verkställts (se SL 4: 9, enlgt lydelsen före / 99 smt 4: enlgt lydelsen efter /2 98). eträffnde strffverkställgheten märkes emellertd tt, brst på uppgfter m denn prmärmterlet, vllkrlgt ådömt bötesstrff nsetts fullbrdt smm dg lg krft ägnde utslg målet meddelts smt tt vllkrlgt ådömt frhetsstrff nsetts verkställt å den dg sm erhålles genm ddtn v den ådömd strfftden tll dgen för det lg krft ägnde utslget. Vd vllkrlg dm hr»strffet» räknts såsm»verkställt» å dgen för den lg krft ägnde dmen; dk hr för l tt det medgvn nståndet med strffet förverkts nnrledes än genm begående v nytt brtt, d. v. s. nnrledes än genm återl brtt, strffet betrktts såsm verkställt först å den dg sm erhålles genm ddtn v strfftden tll dgen för meddelndet v det lg krft ägnde beslut vrgenm nståndet förklrts förverkt respektve, vd böter, å dgen för meddelndet v nämnd beslut. eräknngen v tden för fullbrdndet v frhetsstrff hr skett under tgen hänsyn tll lämnde uppgfter m nedsättnng v strffet genm benådnng eller vräknng v häktnngstd. ärks bör, tt jämväl brtt, sm begåtts sedn ådömt strff helt h hållet brtlt genm benådnng eller preskrptn eller genm tt prövtden efter vllkrlg dm beståtts, här räknts sm återl; dess l kn ju det på det föregående brttet h för sg grundde strffrättslg förhållndet melln stten h den brttslge nses h upphört, nnn det ny brttet begks. åhänd brde, på sätt skett med vllkrlgt dömd, även vllkrlgt frgvn h räknts såsm återlskpbl under prövtden eller åtmnstne tll dess de begått nytt brtt därunder smt såsm redvster, m de sålund förbrutt sg, men härför hr vsknden v erfrderlg uppgfter m vllkrlg frgvnng prmärmterlet lgt hnder vägen. Undersöknngen vser återlsbrttslgheten under åren 92 9W; dk med vss begränsnngr. Sålund hr endst den brttslghet vrm uppgfter kunnt erhålls ur strffregstret bserverts. Vdre hr hänsyn tgts llenst tll persner sm under redgörelseperden dömts först gången för strffregsterbrtt. Från undersöknngen h uteslutts de rk 5 persner vlk en eller er gånger dömts tll ungdmsfängelse, tvångsuppfstrn, förvrng nstlt för förmnskt tllräknelg förbrytre eller nternerng nstlt för återlsförbrytre; dett v den nlednngen tt

10 prmärmterlet ke nnehåller ll för undersöknngen erfrderlg uppgfter m dess persner. I övrgt hr den undersökt ppultnen vgränsts så tt den mfttr persner, vlk dömts tll strff genm lg krft ägnde utslg meddelde under tden / 92 /2 94. Dett nnebär, tt hänsyn å en sdn tgts tll brttsl, sm nträfft före / 92 men ej lgförts förrän efter nämnd dg, h å ndr sdn ej tgts tll brttsl, sm nträfft under bservtnsperden men ej slutbehndlts v dmstl förrän efter /2 94. De för undersöknngen tllgänglg pennngmedlen h ke räkt tll för tt låt den mftt hel den på förenämnd sätt vgränsde mssn. v de persner sm ngå denn mss hr medtgts llenst en femtedel. Utvld är de vlks regsterktnummer strff regstret är jämnt delbr med tlet 5. Därest persn med sådnt nummer ke blvt genm lg krft ägnde utslg dömd för strffregsterbrtt, hr dennes ställe medtgts den blnd de för sådnt brtt slutgltgt dömd sm hr närmst högre regsterktnummer. För prövnng v representtvteten hs den utvld mssn hr ett ntl v mkrng 4 förstgångsförbrytre med medelbrt på vrndr följnde regsterktnummer prentuellt fördelts llteftersm de under perden dömts, 2,. s. v. gånger, vrefter lknnde fördelnng genmförts med en femtedel h en tndel v nämnd persner, vrtll uttgts vr 5:e respektve vr :e nummerrdnngen (se följnde tblå). Persner dömd gång 2 ggr ggr 4 ggr 5 ggr 5 ggr Summ Hel prvmssn 78'5 2' 4s 22 *9 2' V 6 v * 78'8 '7 4'4-8 '5-8 l- V»» l l- - n fnner v tblån, tt fördelnngen på lk ntl dmr är när ng enhnd, vre sg mn räknr med hel prvmssn eller med bråkdelrn v densmm. Denn mständghet tlr strkt för representtvteten hs den undersökt delen, mfttnde 4 72 persner, v bservtnsperdens någt mer än 7 här frågvrnde förstgångsbrttslngr. Även nednstående tblå ger belägg för tt undersöknngsmterlet väl återspeglr strukturen hs mderppultnen. Under ff. Under- ff. År sökn. stt. År sökn. stt ' ' '

11 8 I tblån hr ngvts den prentuell fördelnngen på de lk åren v dels de utslg, vrgenm de undersöknngen medtgn männen dömts först gången, dels vd sdn därv de utslg, vrgenm enlgt den ffell sttstken män först gången skfällts för strffregsterbrtt, överensstämmelsen melln sfferserern är myket gd; förekmmnde skljktgheter melln de båd tlen för ett h smm år kunn måhänd delvs h sn rsk tt den ffell sttstken räknr med utslg först nstns, vre sg de vunnt eller ke vunnt lg krft, medn förevrnde undersöknng bygger på lg krft ägnde utslg, smt tt den ffell sttstken mtsts tll undersöknngen räknr även med män sm dömts tll tvångsuppfstrn, ungdmsfängelse, förvrng eller nternerng; sstnämnd mständghet kmpensers dk vss mån v tt tll tvångsrbete dömd ke nräknts de på den ffell sttstken byggd sffrrn. Kp. 2. Prmärmterlet. Undersöknngen bygger på de utdrg ur det hs fångvårdsstyrelsen förd strffregstret sm jämlkt 8 mm. lgen 7/ 9 m strffregster meddelts tll sttstsk entrlbyrån för den ffell sttstken. Utdrgen är vfttde å blnketter v det utseende bl. (s. 4) utvsr. Utn tt nvsnng därm gjrts utdrgsblnketterns trykt text h å dem lämnts utdrg rörnde vllkrlg dm å förvndlngsstrff för böter. eträffnde dess utdrg märkes följnde. Före år 99 kunde vllkrlg dm beträffnde böter tllämps endst under förutsättnng tt det vrt nlednng ntg tt den dömde tll följd v fttgdm eller brstnde förvärvsförmåg skulle nödgs vtjän bötern med frhetsstrff. Den vllkrlg dmen hr med ndr rd vsserlgen frmellt vsett bötesstrffet men reellt vrt begränsd tll förvndlngsstrffet (jfr Wetter, Ny svensk lgstftnng m verkställghet v bötesstrff De nrdsk krmnlstförenngrns årsbk 97). Genm lg 9/4 97 m ändrng vss delr v lgen 28/6 98 ngående vllkrlg strffdm, vlken förstnämnd lg trätt krft / 99, hr knsekvens härmed stdgts, tt vllkrlg dm ke må tllämps beträffnde det prmär bötesstrffet utn endst vse förvndlngsstrffet (jfr dk övergångsbestämmelsern). För undersöknngen h nvänts å strffregsterutdrgen förekmmnde uppgfter rörnde dem sm dömts tll strffrbete, fängelse, böter, tvångsrbete eller för brtt tll förverknde v vllkrlg dm (jfr strff regsterlgen h 2 ). Vd särsklt ngår vllkrlg dm å böter märkes, tt sådn h för sg enlgt de före år 98 gällnde reglern skulle förnled nteknng strffregstret endst m bötern ådömts för sntter. Genm lg /4 97, sm enlgt kungl. kung. /2 97 trädde krft / 98, gjrdes härutnnn den ändrngen tt även persner dömd med tllämpnng v SL 5: 2 tll böter för brtt vr enlgt lg kn följ strffrbete eller med

12 tllämpnng v 5: 6 tll böter skulle regstrers. Denn ändrng hr måhänd hft en vss, m än säkerlgen betydlg nverkn på undersöknngens resultt men ke mnskt desss tllförltlghet. Däremt försvårr ändrngen fråg jämförelsen melln här publerde sffrr, å en sdn, smt resultten v eventuell utrednngr rörnde återlsbrttslgheten efter 94 års utgång, å ndr sdn. er betydnde är emellertd lägenheten v tt endst en rng del v den str mssn bötesförbrytelser kmmer tll synes strffregstret h därför är åtkmlg för återlssttstken (se vdre nedn). Genm kungl. kung. 5/ 922, sm trädde krft / 922, bestämdes tt beträffnde vllkrlgt dömd uppgft skulle lämns tll strffregstret, huruvd den dömde ställts under övervknng. Sålund lämnd uppgft hr återgvts å de sttstsk strffregsterutdrgen. För tden före / 922 h emellertd dess utdrg kmpletterts sttstsk entrlbyrån nämnd vseende med lednng v drekt från dmstlrn tll entrlbyrån nsänd uppgfter å frm. tll rättssttstken enlgt dett frmulärs dåvrnde lydelse (jfr kungl. kung. 2/2 95 ngående rättssttstken). Det tll grund för undersöknngen lggnde mterlet får lltså nses såsm huvudsk hmgent fråg m uppgfter rörnde övervknng v vllkrlgt dömd. Här må nskjuts, tt de lkheter de krmnlsttstsk mssrns struktur sm följ v ändrngr under h efter bservtnsperden den mterell strffrätten lk ltet sm förenämnd lkhet fråg m regstrerngen v bötfälld persner nverk på tllförltlgheten hs de här frmlgd sffrrn för tden / 92 /2 94, tgen över ett, men däremt måste vr tll men för jämförbrheten melln lk perder beträffnde återl brtt lksm beträffnde krmnlteten över huvud. Härutnnn må dk särsklt uppmärksmms, tt den genm 942 års strfgsändrngr vdtgn mgestltnngen v återlsreglern ke möjlggör jämförelser melln tden före / 94, då dess ändrngr trädde krft, h tden efter nämnd dg fråg m brttsredvsmen; den hndrr nämlgen ke, tt begreppet återl för sttstkens vdkmmnde bestämmes på smm sätt för den förstnämnd sm för den sstnämnd tden. De vn mförmäld utdrgen ur strffregstret lämn ke uttömmnde upplysnngr m strffregstrets nnehåll. En mer fullständg kännedm m dett skulle möjlggör uppställndet v en någt nggrnnre återlssttstk än det förhndenvrnde mterlet tllåter. v vkt vre exempelvs tt känn tdpunkten, då fånge frgvts från fångvårdsnstlt, h m fånge vldt. Överhuvud bereder sttstkutdrgens brst på uppgfter m verkställgheten v de strffrättslg rektnern svårgheter för en på utdrgen byggd återlssttstk. Dess svårgheter gör sg särsklt gällnde beträffnde dem vlk ntgts ungdmsfängelse eller nstlt för tvångsuppfstrn, förvrng eller nternerng h för vlk vd här nedn klls nspärrnngstden ke kunnt tllnärmelsevs beräkns med lednng t

13 v utdrgen. Dett är nlednngen tll tt, såsm redn nämnts, dess ktegrer v brttslngr lämnts utnför förelggnde undersöknng. Även m mterlet kmpletterdes genm fullständgre utdrg ur strffregstret, bleve emellertd återlssttstken behäftd med åtskllg svgheter. Vrken brtt vdömd utlndet eller, såsm redn mnämnts, den str mssn v bötesbrtt är»strffregsterbrtt» h kunn sålund ke medräkns en på fångvårdsstyrelsens strffregster byggd återlssttstk. Här må nämns, tt de hs generltullstyrelsen h kntrllstyrelsen förd särskld strffregstren över dem sm dömts för vss tull- h sprtförbrytelser erbjud möjlgheter tll spelundersöknngr rörnde återl dylk brtt även för händelse de medfört endst bötesstrff (jfr hefens för fnnsdeprtementet ämbetsskrvelse den /9 926 tll generltullstyrelsen smt kungl. kung. 6/9 99 m särsklt strffregster rörnde fyller h vss ndr brtt ävensm kungl. kung. smm dg m skyldghet tt nhämt utdrg v de hs generltullstyrelsen h kntrllstyrelsen förd strffregstren). Veterlgen h dess möjlgheter httlls utnyttjts endst så vtt ngår det hs kntrllstyrelsen förd strff regstret (se särsklt G. Dhlbergs undersöknng etänknde ngående nykterhetstllståndet under krgsåren, SU 944: s. 26 ff). Sttstken över brttsredvsmen åsyftr först hnd tt få så vtt möjlgt nggrnn uppgfter m förhållndet melln ntlet redvster h ntlet återlskpbl. Såväl återlet sm återlskpteten måste sttstken bestämms efter ffell krterer. n måste emellertd räkn med tt åtskllg härutnnn relevnt mständgheter ldrg blv ffellt knstterde. ång brtt, sm sttstken skulle räknts såsm återl, därest de lett tll fällnde dm, kunn ke där medräkns v den nlednngen tt någn sådn dm beträffnde dem ldrg meddels (t. ex. på grund v tt brttet eller brttslngen ke upptäkes). Den verklg förekmsten det särskld let v återlskptet, d. v. s. förmåg tt begå nytt brtt efter undergången strffrättslg rektn på ett tdgre brtt, berr v mständgheter, vlk str utsträknng undndrg sg ffentlgheten eller åtmnstne sttstkerns kttgelse. Såsm exempel må först h främst nämns, tt kunskp näppelgen kn för sttstken erhålls m tdpunktern då för brtt strffde persner vld, vlk tdpunkter dk regelmässgt blv ffellt fstslgn. Vdre skns, prktskt tget, möjlghet tt fstslå, huruvd återlskptet upphört för lltd eller för vss td genm vyttnng tll utlndet. Slutlgen lärer någn utväg ke fnns för sttstken tt nnrledes än myket begränsd mfttnng vnn kännedm m nträde v sådn återlskpteten upphävnde fktrer sm fyssk eller rättslg hndlngsförmåg (t. ex. på grund v sjukdm). Nu påtlde lukr det återlssttstsk mterlet, berende på fullständg uppgfter å en sdn m fktskt förelupn återl h å ndr sdn m fktrer sm mnsk återlskptetens vlym, verk därhän tt sttstken ntlet återl blr för ltet h ntlet återlskpbl för strt. Dett nnebär, tt den redvsde återlsprenten är för lten

14 eller, nnrlund uttrykt, tt de sffrr sm här publers rörnde redvsmens reltv mfttnng är tt nse såsm mnmsffrr. För tt någn mån elmner verknngrn v mterlets fullständghet hr dödlgheten blnd lk grupper v brttslngr på ett ungefär beräknts enlgt summrsk metder. Även övrgt bygger utrednngen str utsträknng på pprxmtner. Förfttren hr, med hänsyn tll beskffenheten v det mterl sm stått tll förfgnde, nsett sg ke kunn ställ större krv på exkthet hs undersöknngens resultt än tt dé bör tllnärmelsevs vr v den rätt strleksrdnngen h, vd berr på nggrnnheten, tllåt jämförelser med resultten v eventuell undersöknngr ngående återlsbrttslgheten efter år 94. Kp.. Grundlnjer h undersöknngsmetder. Utrednngen hr genmförts efter två grundlnjer. Sålund hr undersökts å en sdn huru ntlet redvster v lk ktegrer förhåller sg tll mtsvrnde ntl återlskpbl h å ndr sdn huru de sm dömts respektve först, ndr, tredje. s. v. gången fördel sg på lk ktegrer. Förstnämnd undersöknng ger besked m redvsmens mfttnng blnd skld grupper v brttslngr (se tb. 4, 6, 8,,, 4, 7, 9 2, 25); den sstnämnd klrlägger strukturen hs mssn v dem sm dömts ett vsst ntl gånger (se tb. 5, 7, 9, 2,, 5, 6, 8, 22 24). Vd beräknngen v redvsmens mfttnng hr, närmre bestämt, tlllämpts den numer såsm rktg llmänt erkänd men httlls endst rng utsträknng genmförd prnpen tt mn bör utgå från en vss grupp brttslngr smt bestämm, huru mång v dem sm under bservtnsperden. är återlskpbl h 2. återl, smt därefter sätt det under 2. vsedd ntlet reltn tll det under. vsedd. De på denn väg erhålln reltvtlen smmnl, såsm senre skll närmre vss, ke med dem sm frmkmm vd fördelnng v de under bservtnstden först gången dömd efter ntlet gånger de under smm td dömts; även sstnämnd reltvtl kunn emellertd sägs utgör ett slgs mått på återlsbrttslgheten (se tb. s. 5). m ntlet persner sm under bservtnsperden slutgltgt dömts först, ndr, tredje. s. v. gången för brtt vrm här är fråg, d. v. s. strffregsterbrtt, lämnr prmärmterlet fullständgt besked. ntlet återlskpbl kn däremt, enlgt vd förut frmhållts, endst pprxmtvt beräkns. Sm hel återlskpbel enhet beträffnde ett vsst återl, här beteknt såsm det n:te, hr här llmänhet räknts vrje helt v en persn under rsk för dett återl under bservtnsperden (92 94) genmlevt år. Det är sålund frmför llt vd beräknngen v ntlet under återf llsrsk genmlevd år sm mn måste nöj sg med pprxmtner. eräknngssättet beskrves här nedn först med hänsyn tll först återlet, vrefter en generlserng med hänsyn tll smtlg återl göres.

15 2 /. Först återlet.. För de under 2-årsperden endst gång dömd h verkställts de nedn under ngvn uträknngrn.. ntlet dömd. b. Smmnlgd ntlet år melln utslgets dg h bservtnsperdens slut (/2 94). För dett ntl hr nvänts beteknngen. Genmsnttlg ntlet år melln utslgets dg h /2 94 För dett genmsntt hr nvänts beteknngen G. d. De dömds genmsnttlg ålder vd tden för utslget. Å de för undersöknngen nvänd krtlnern hr de dömds ålder vd tden för utslget ke blvt utstt men däremt ders ålder vd tden för brttets begående. Då skllnden melln dess båd åldrr förevrnde smmnhng sknr prktsk betydelse, hr för tt spr rbete h kstnder såsm genmsnttsålder vd utslget här räknts genmsnttsåldern vd brttets begående. e. De dömds genmsnttlg ålder vd bservtnsperdens slut (/2 94) under ntgnde tt ll de dömd vd nämnd tdpunkt ännu vr vd lv. Denn genmsnttsålder hr erhållts genm tt tll genmsnttsåldern vd tden för utslget (se under d.) dder genmsnttlg ntlet år melln tden för utslget h /2 94 (se under ). f. Under tden melln utslget h /2 94 h de dömd ntgts genmsntt tllhör en åldersgrupp, vrs undre h övre gränser tllnärmelsevs är de under d. respektve e. ngvn genmsnttsåldrrn. tt åldersgruppens sålund beräknde övre gräns är någt för hög med hänsyn tll det tll grund för denn beräknng lggnde ntgndet tt ll dömd vr vd lv /2 94 hr ke tllmätts någn betydelse. g. edelkmängden under tden / 92 /2 94 den under f. ngvn åldersgruppen (se de v sttstsk entrlbyrån publerde översktern över beknngsrörelsen åren 92 9 h 9 94, tb. 6 resp. 5). h. Årlg ntlet död under tden / 92 /2 94 den under f. ngvn åldersgruppen. Dett ntl hr uträknts med hjälp v sttstsk entrlbyråns under g. ngvn överskter för åren 92 9 h 9 94 (tb. 44 resp. 28).. Det under h. vsedd ntlet död på v den under g. vsedd medelkmängden. Den sålund erhålln reltnen hr nvänts såsm ett ungefärlgt mått på dödlgheten blnd här frågvrnde dömd. Dett mått måste betekns såsm ett mnmmått särsklt betrktnde v tt dödlgheten med ll snnlkhet är större blnd de krmnell beknngselementen än blnd genmsnttsbeknngen. j. ntlet dömd sm vldt melln utslgets dg h /2 94. Dett ntl, sm här beteknts D v hr erhållts genm tt först med hjälp v frmeln s = k ( p) t beräkn ntlet överlevnde vd bservtnsperdens slut (/2 94) h därefter subtrher dett ntl från de dömds. Vd

16 nämnd frmels nvändnde h s, k, p h t beteknt respektve ntlet överlevnde, ntlet dömd (se under.), måttet på dödlgheten (se under.) h den genmsnttlg tden melln utslget h /2 94 (se under ). k. nsknngen genm dödlgheten ntlet under rsk för återl genmlevd år. I brst på uppgfter m tdpunktern för de lk dödslen hr ntgts, tt den genmsnttlg tdpunkten för dödslen lgger mtt emelln den genmsnttlg tdpunkten för utslget h /2 94. Den sökt mnsknngen genm dödlgheten ntlet under rsk för återlet D G genmlevd år är lltså - ~ (se under. h j.).. nsknngen genm nspärrnng fångvårdsnstlt. dyl. ntlet under rsk för återl genmlevd år. Denn mnsknng är för de endst gång dömd lk med summn v ders nm bservtnsperden lnde nspärrnngstder, räknd år. Denn summ betekns här med 7 r 2. För dem sm gjrt sg skyldg tll ett först återl uträkns summn v»nkubtnstdern» för dett återl, d. v. s. summn v tdern melln först utslget h först återlet mnskd med summn v nspärrnngstdern för först utslget, llt år räknt. Summn v nkubtnstdern betekns här med R x. eteknr mn ntlet återlskpbl enheter med K,, så blr, pprxmtvt, II. ndr h följnde återlen. eräknngsmetden är nlg med den under /. beskrvn. m återlets rdnngsnummer betekns med n, kn den under I. ngvn frmeln generellt skrvs sålund: K ^n^n j p. n n s y n + ^n. där sålund: K n = ntlet tll n:te återlet kpbl enheter; n = smmnlgd ntlet år melln n:te utslget h bservtnsperdens slut för dem sm dömts n gånger; ö n = ntlet död under tden från n:te utslget tll bservtnsperdens slut blnd dem sm dömts n gånger; G n genmsnttlg ntlet år melln tdpunkten för n :te utslget h bservtnsperdens slut för dem sm dömts n gånger; I n = smmnlgd nspärrnngstden, år räknt, efter n:te utslget för dem sm dömts n gånger; smt /? n = summn v nkubtnstdern, år räknt, för dem sm gjrt sg skyldg tll n:te återlet. ärks bör, tt utslget med rdnngsnummer n är det närmst före n:te återlet meddelde utslget.

17 4 t nu beskrvn beräknngssätt kn prnp nvänds, tt de sm dött under nspärrnngstden medräknts både D n h I n ; prktken synes mn emellertd, med hänsyn tll det fångvårdsstyrelsens ämbetsberättelser redvsde, synnerlgen rng ntlet vldn fångr, kunn brtse från denn dubbelräknng. ärks bör ytterlgre, tt rsken för återl ke jämnt fördels på ll under dylk rsk genmlevd år h tt denn mständghet nverkr på jämförbrheten melln lk frekvenstl; se härm vdre s. 6. Utrednngsrbetet nleddes med tt smtlg tll sttstsk entrlbyrån nkmn, å förenämnd frmulär (se s. 8) vfttde strff regsterutdrg för tden t.. m. år 94 srterdes efter regsterktnummer smt för vrje sådnt nummer efter drenummer. Därefter överfördes de å utdrgen förekmmnde för berbetnng vsedd uppgftern å särskld krtlner v det utseende bl. 2 (s. 4) utvsr. v de å strffregsterutdrgen lämnde uppgftern h de sm rör den dömdes föräldrrs yrke lämnts utnför utrednngen, vlket blnd nnt nnebär, tt denn ke ger ll tllgänglg upplysnng m återlsförhållnden nm lk brttslngsgrupper bestämd med hänsyn tll den sl mljö vrur brttslngrn utgått. Uteslutnngen v nämnd uppgfter mtvers v hänsyn dels tll nödvändgheten tt v kstndsskäl begräns utrednngens mfttnng så myket sm möjlgt h dels tll tt upplysnngr dk här lämns m fördelnng efter yrke h därmed även efter slklss v dem sm dömts respektve först, ndr, tredje. s. v. gången (se tb. 2 s. 25). Tll efterrättelse vd krtlnskrvnngen h lämnts nvsnngr med bfgd nmenklturförteknng (se bl. å s. 42 ff). Kp. 4. Utrednngens resultt. De undersöknngen medräknde persnern fördel sg efter högst ntlet gånger de under bservtnstden blvt dömd på sätt tb. utvsr. Någt mer än 85 h dömts bltt en gång (v männen när 85, v kvnnrn när 9 ) h endst 5 h dömts er än 2 gånger (v männen någt mer än 5, v kvnnrn knppt 4 ). Reltvtlen tb. kunn betrkts såsm ett slgs mått på redvsmen under bservtnsperden; jämförd med mtsvrnde tl för ndr tjuguårsperder bör de ge en vss föreställnng m ändrngrn från td tll nnn återlsbrttslghetens mfttnng. I tb. 2 nges, huru mång v förstgångsförbrytrn sm dömts för ndr gången, huru mång v nämnd redvster sm dömts för tredje gången. s. v. Tbellen vsr tydlgt hän på öknng redvsmens reltv mfttnng med stgnde återlsgrd. Den sålund redvsde öknngen är emellertd för lten, berende på tt reltvtlen tbellen beräknts utn hänsyn tll återlsbrttslghetens vhängghet v de tdrymder

18 5 q é. V ft S : " +4 t. u ) m v u ed L m S v»ed et ed : ** 5 *» h j s t* b : S T- g : -ä 5 b ed ed «T! ej L S se ed er ej ed +* ed SS «- - ) «- -_r _ " TI - rv X ~ ( K9, ee TI d : Ö t< G, b T S *" ::S Q 4- rt ««t h ed b E ) b D D : b< s e "tr D : 4 b ) st : J b te 48 < t * e ÖD : *" ) 7 S E * *- :S t ^ < <! ^. S < ^ 4 < ^ s < ^ S +- < s? < y * 5 <»H -4 * I n r N t r»» s T -5) <: ( er -* ^t r t * 9 «8 < H l.»h r^ es S 5» S T m l ss r <X I r- 'X N 5 : T - b 9» -» T* S S /2 : ^ V * S ej ej - ed ej " H t U b, ej t» U ej. ed T S : " X. : S te s ej : s - sr ej ". ed S Ä ft «ej t. s ed sj «" S- t. " *^ I ** - ^2 j S «ej - 'S SJ. S SJ 8 9 -t TI _^ J [~ * * ) t S S "" T S E fe s rr Q b U D.S _ SG " S E s r; Q b 2 <~.S S XJ S E fe Q b tr -; d s E Ö b b, )»S * = E u Q t- b, ^. S 2 bl ^H <U S ^ E S P t S5 ^ -ttl S <J Ss ^" -^ ; < *- ^ S 4- t»q S ^ bh -^ S < S ^ < -* +-" "< S S S * < t l -5J ^ r- XI * ^ "*. ^n J ^ XH J er. T- _, T T. N t r ;j D Q " ^H -TI r^ <N ^; "- t T» ft - b» "* * l H J» <* I» T-»* Q ( * T * e ^H e *l V l r» T- * S e +- s S

19 6 vrunder persnern levt under rsk för återl h tll lkheter melln särskld persngrupper vseende å nämnd rsktd. Sådn hänsyn hr däremt tgts ll följnde tbeller med uppgfter m återlsprent, det tt denn prent dem bestämts såsm ntlet redvster på v mtsvrnde ntl återlskpbl enheter (jfr s. ). eträffnde dess tbeller måste emellertd en reservtn görs på grund v det förut (s. 4) påpekde förhållndet tt återf llsrsken ke fördelr sg jämnt på de särskld under dylk rsk genmlevd åren. Frmför llt märkes härutnnn, tt benägenheten tt återl regelmässgt är större under åren närmst efter utstånden strffrättsrektn än senre. Dett medför, tt genmsnttlg ntlet återl per rskår regel blr lägre för en grupp med längre rsktd nm bservtnsperden än för en övrgt lkrtd grupp med krtre sådn td. Där lkheten fråg m rsktden är rng, spelr den prktskt tget ngen rll, men större lkheter måste däremt bekts. Sålund måste vd jämförelser melln återlsfrekvensern för lk återlsgrder särsklt hålls mnnet, tt den redvsde prenten för ett efterföljnde återl llmänhet är för hög förhållnde tll prenttlen för de föregående återlen eller med ndr rd tt skllnden melln de lk återlsgrdern fråg m återlsprenten llmänhet ke är fullt så str sm tbellern utvs (jfr vd vn sgts m tb. 2, vlken återlsprenten beräknts förhållnde tll ntlet ndvder sm begått brtt med närmst lägre rdnngsnummer). Denn lägenhet kn ke undvks, då bservtnern, såsm här är let, måste begränss tll tt mftt en perd, vrs slut är bslut bestämd (tll utgången v år 94) h nsetts ke bör genmgående kmpletters med mer eller mndre säkr beräknngr m vd därefter nträfft återlshänseende nm den undersökt brttslngsgenertnen (jfr dk tb. 25). De här lämnde uppgftern m återlsfrekvens få därför nses h stt egentlg värde såsm ägnde tt belys lkhetern vseende å denn frekvens melln de tbellerns först klumn ngvn brttslngsgruppern, vlk llmänhet ke förete större nbördes lkheter beträffnde den under återlsrsk genmlevd tden. Undersöknngen hr frtsättnngen ke fullföljts längre än tll h med fjärde återlet, dett v den nlednngen tt sffrrn för de högre återlsgrdern är lltför små för tt vr v sttstsk betydelse. Smtlg dömd med fördelnng efter kön. I tb. h för män h kvnnr smt för båd könen tgn över ett uppgfter lämnts m ntlet redvster reltn tll ntlet under återlsrsk genmlevd år. Prprtnern melln prenttlen för de lk återlsgrdern vvk myket från de tb. 2 redvsde. lnd de två gånger dömd h återl under bservtnsperden förekmmt x / 2 gånger ftre än blnd förstgångsförbrytrn smt blnd de tre h fyr gånger dömd när 2 h r/ 2 gånger ftre än blnd ndr- respektve tredjegångsförbrytrn, llt förhållnde tll ntlet under rsk genmlevd år. Dess reltnstl

20 måste ses mt bkgrunden v vd förut nämnts m betydelsen v den genmsnttlg rsktdens längd; de utgör ke någt fullt tllfredsställnde mått på skllnden melln återlsgrdern fråg m benägenheten tt begå ytterlgre brtt. m denn skllnd se vdre nedn s. 7 ff. För kvnnrn h redvsts större dfferens än för båd könen tllsmmns melln först h ndr återlet men mndre dfferenser övrgt; för männen förhåller det sg på mtstt sättet. De tb. ngvn prenttlen trde bör ses mt bkgrunden v sffrr utvsnde huru mång prent v den tll strffmyndg ålder kmn delen v beknngen rket sm under bservtnsperden årlgen dömts först gången för strffregsterbrtt. Tll grund för undersöknngen rörnde sstnämnd prent lgg uppgfter den ffell sttstken m dels ntlet sålund dömd, dels medelkmängden åldern 5 år. lnd dess dömd ngå även sådn sm ådömts tvångsuppfstrn, ungdmsfängelse, förvrng eller nternerng men däremt ke de tll tvångsrbete dömd. Jämförbrheten med här förelggnde återl ssf fr r är sålund ke fullständg, men den är lkväl fullt tllräklg. Vd beräknngen v reltnen melln ntlet förstgångsförbrytre h medelkmängden brde den sstnämnd egentlgen h reduerts med hänsyn tll dem sm redn dömts h v denn nlednng ej vrt kpbl tt döms sm förstgångsförbrytre. Så hr dk ej kunnt ske. De uträknde prenttlen, 7 för männen h 6 för kvnnrn, är därför någt för låg. Jämför mn nu dess sffrr med sffrrn kl. 5 v tb. för genmsnttlg ntlet återlsförbrytre på rskår, så fnner mn, tt återf llsfrekvensen blnd förstgångförbrytrn är för männen 6 h för kvnnrn ej mndre än 88 gånger större än frekvensen v förstgångsförbrytre blnd den tll strffmyndg ålder kmn delen v beknngen. Såsm frmgår v tb. 25 återl nm först rksåret 5-4 v förstgångsförbrytrn. Denn sffr, sm vsserlgen vser män h kvnnr tgn över ett men väsentlgen bestämmes v männens återlsförhållnden, är 9 4 gånger större än det vnnämnd tlet för männens förstbrttsfrekvens (7 ). I den tll strff lgberednngens (SL:s) betänknde ngående verkställgheten v frhetsstrff m. m. (SU 944; 5) såsm blg fgde, v G. Dhlberg h T. Lndberg utförd undersöknngen rörnde frekvensen v återl brtt ( frtsättnngen benämnd SL:s undersöknng) hr å s. 56 lämnts uppgfter m rsken för återl jämförd med rsken för förstgångsbrttslghet. Enlgt dess uppgfter vr benägenheten för brtt blnd män sm under åren frgvts från ett först fängelse- eller strffrbetsstrff 9 7 gånger större än blnd den mnlg genmsnttsbeknngen; sffrn, sm fög skljer sg från den nyss ngvn (9 4), vser först året efter frgvnngen. I nslutnng tll det nu sgd hr uppmärksmmts G. Dhlbergs Nrdsk Tdsskrft fr Strfferet, 94, s. 45 ff, publerde vhndlng m rsken tt döms för svårre brtt. Enlgt där lämnde uppgfter är för en mn, sm lever lvet ut upp tll 7-årsåldern, rsken tt döms för strfff

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - --- " f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --.

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - ---  f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --. j _ ---n--t2-j V 1 _ r- - J Ll:: _--r -- - - : 1 : L J!_--- - J --l- ---+-L---- j l-l ---- - - - L_-J _ l _-! - - - - - - --l l--w--j - j- - L - - lårslag flll -------- :-! - --- - r -- - - --- e--- 1

Läs mer

2 års garanti. Renuvo

2 års garanti. Renuvo 2 års grnt Renuvo S Renuvo Snbbgude 1 2 3 Sätt smmn förbndelserören Monter påförngsdyn för utomhusbruk (med fogpensel) eller nomhusbruk Fyll behållren (mx. 1,9 lter) 4 5 6 Ställ n mterlflödet Tryck n vtryckrbygeln

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet.

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet. ÄNTLIGEN! Som jg hr väntt på den här dgen. Allsvensk premär på Stdon. Underbrt, efter fem månders uppehåll känns det otrolgt kul tt det börjr på rktgt gen. Den senste månden hr jg verklgen längtt efter

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk f REKRYTERNG, UTBLDNNG OCH UPPFÖLJNNGSMETODER En sammanställnng över aktuella förhållanden för drftpersnal vd landets kärnkraftverk s av Bertl Flbert h Jan Wrstad Rapprt nr 5, januar 1979 Rapprt nm kmpetensuppföljnngsprjektet

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2015 EU-MOPEDEN Ålders- och behörghetskrav för två- och trehjulga motorfordon SMU 1996:11 Delbbetänkande L 1994 års körkortsutrednng m w 7% C11 Statens offentlga utrednngar

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Resultatrapport I 000,00 4 006,40 122 473,38 154 461,40 50 549,00 21871,0A 0,97 363 212,15

Resultatrapport I 000,00 4 006,40 122 473,38 154 461,40 50 549,00 21871,0A 0,97 363 212,15 Resulttrpprt GUTEKOR EKOOMISK FOREIG 76961 9-061 5 Vld perid: Hel räkenskpsåret Räkenskpså r: 2A1 4-A1 -$ - 201 4-1 2-31 Senste ver.nr: A''162, L2 Sid 1 (2i Utskriven: 2A1 5-02-17 1 6:'l 3:35 Periden Rörelsens

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kund: Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!

Kund: Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Kund: Allt du behöver vet för tt plner dn nnonserng 0! okl nnonserng ger ökd försäljnng! tdnngen dels ut grts tll ll hushåll tenungsund, jörn och rust kommun på onsdgr och hr så gjorts över år. Här skldrs

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz D-uppsts i fonetik FON 44 Institutionen för lingvistik Lunds Universitet Juni 21 Hndledre: Prof. Göst Bruce Röstens ålder - en uditiv & kustisk studie Susnne Schötz Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Luftvärmepumpens inverkan på energiförbrukningen i ett gammalt egnahemshus Magnus Sederholm

Luftvärmepumpens inverkan på energiförbrukningen i ett gammalt egnahemshus Magnus Sederholm Luftvärmepumpens inverkn på energiförbrukningen i ett gmmlt egnhemshus Mgnus Sederholm 1 EXAMENSARBETE Arcd Utbildningsprogrm: Identifiktionsnummer: Förfttre: Arbetets nmn: Hndledre (Arcd): Energi- och

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

FTP - förmånsbestämd l'l'an

FTP - förmånsbestämd l'l'an ~.~.;~~~..~.; '-' ;;./~~v\.:~'\~~~~.~l. Blaga 1 tll Stadgar för Försäkrngsbranschens Pensonskassa - försäkrngsförenng ;

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer