V0M 0< National Library of Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V0M 0< National Library of Sweden"

Transkript

1 V < Ntnl Lbrry f Sweden Denn bk dgtlserdes på Kungl. bblteket år 22

2 STTENS FFENTLIG UTREDNINGR 947:7 JUSTITIEDEPRTEENTET ÅTERFLL I RTT ÅREN EN STTISTISK UNDERSÖKNING V Sverker Grth FÖRSTE KTURIE I KUNGL. STTISTISK ENTRLYRÅN S T K H L 9 4 7

3 Sttens ffentlg utrednngr 947 Krnlgs förteknng. Kllektv frätt. etänknde med förslg tt underlätt hushälens tvättrbete. Hggström. xv. 284 s. S. 2. etänknd ngående fskernärngens efterkrgsprblem stmt den prsreglernde verksmheten på fskets nråde. ntnsns, Götebrg. 25 s. J.. Elkrftutrenngens redgörelse nr. Redgörelse för detljdstrbutörern smt ders råkrftkstnder h p-ser vd dstrbutn v elektrsk krft. Inlednde Iverskt. Sv. Tryker. 84 s. K. 4. etänknd med förslg tll stndrdtrffer för detljdstrbutn v elektrsk krft. Eteggström. 26 s. K rs mltärsjukvårdskmmttés betänknde. Del 2. enn. 7 s. Fö. 6. etänknd med förslg tll gefysskt bservtrum Knn m. m. Idun. 64 s. K. 7. etädknd» med förslg ngående lntmäterpersnlens rgnstn smt vlönngsförhållnden m. m. r:us. 2 s. J. 8. etänkndt med förslg ngående fskets dmnstrtn n. m. Khlström. 55 s. J. 9. etänkndt m tndläkrutbldnngens rdnnde m. m. Del. Tndläkrnsttutens rgnstn m. m. ekm. 66 s. E.. etänknd med förslg rörnde vlförsvrets rgnstn n. m. ekmn. 262 s. S.. 94 års skdutrednngs betänknden h utrednngr. 8. Utrenng h förslg rörnde vss sjpedggsk nrdnngr nm sklväsendet. Idun. 48 s. E. 2. Ungdnent frtdsverksmhet. Ungdmsvårdskmmtténs betänknde del 4. V. Pettersn. 92 s. Ju.. etänknd med utrednng rörnde rksräkenskpsverkets rgnstn. rus. 4 s. Fl. 4. Hndeln nud lj. etänknde med förslg vgvet v ljeutrenngen 945. Heggström. 4 s. 4 pl. F års lä'rlöneskkunng. etänknde medförslg tll lörereglerng för övnngslärre. Sv. Tryker. 7 s. l. 6. Förslg tl knventn melln Sverge, Dnmrk h Nrge m erkännnde h verkställghet v dmr brttmål m. m. Nrstedt. 24 s. Ju. 7. Stöd åt uveklngshämmd ungdm. Ungdmsvårdskmntténs betänknde del 5. V. Pettersn. 44 s. Ju. 8. Kmmttén) för prtellt rbetsför betänknde. 2. Förslg gående yrkesväglednng h yrkesutbldnng fö- prtellt rbetsför m. m. Ktlg h Tdskrftstvk. 24 s. S. 9. Kmpeteusnrdrngr för sttlg, vss hlvsttlg h kmmnl tjänster smt sådn yrken h befttnngr, 'ör vlks utövnde kräves v sttlg myndghet tfärdd behörghetsförklrng eller legtmtn. V Pettersn. 288 s. S. 2. Elkrftutrenngens redgörelse nr 2: 5. Redgörelse.förbtlj dstrbutörern smt ders råkrftkstnder h prser vd dstrbutn v elektrsk krft. Ålvslrgs län. ekmn. 48 s. K. 2. Slvårdsxmmtténs betänknde. 5. Utrednng h förslg ngående särskld brnbdrg h bdrgsförskt m. m. V. Pettersn. 4 s. S. 22. etänknde med förslg tll ändrd lgstftnng ngående hnel med skrt, lump h beggnt gds. Sv. Tryker. 25 s. H års löekmmtté. 2. etänknde med förslg tll sttens llmänn vlönngsreglemente m. m. rus. 289 s. F. 24. etänknde rörnde ett entrlt rbetsmrkndsrgn. Nrs;edt. 22 s. S års ldemkerutrednng. Nrstedt. 64 s. E. 26. Slutbetänknde vgvet v bstdssl utrednngen. De. 2. Snerngen v stdssmhällens bebyggelse. rgnstnen v låne- h bdrgsverksmhete för bstdsändmål. Idun. 598 s etänknde med förslg tll ändrd rdnng beträffnde vss helgdgr. Ktlg h Tdskrftstryk. 75 s. E. 28. Stuververkmheten svensk hmnr. Hseggström. E. H. 29. Välfärdsnrdnngr för sjök hmn. Hseggström. 8 s. H.. etänknde med förslg tll lg m regnkmmuner m. m. ekmn. 24 s. S.. etänknde med förslg ngående utbldnng v befäl för hndelsttn m. m. Idun. 264 s. H. 2. Utrednng med synpunkter på sågverksdrften Nrrlnd h förslg ngående nrättnde v en entrl sågverksskl. V. Pettersn. 5 s. krt. J.. Redgörelse smmndrg för utrednng rörnde plnerng v jrdbruket h skgsbruket Nedertrneå kmmun. V. Pettersn. 77 s. 6 pl. krt. J års sklutrednngs betänknden h utrednngr. 9. Gymnset. Idun. 622 s. E. 5. Elkrftutrednngens redgörelse nr 2: 2. Redgörelse för detlj dstrbutörern smt ders råkrftkstnder h prser vd dstrbutn v elektrsk krft. lmöhus län. ekmn. 4 s. K. 6. Vd ndr rksskgstxerngen v Nrrlnd åren nvänd metdk h härm vunn erfrenheter. Redgörelse vgven v 97 års rksskgstxerngsnämnd. V. Pettersn. 25 s. J års skgshärbärgesutrednngs betänknde. Del. Utrednng rörnde bstds- h levndsförhållnden på hemmnsskgrn med förslg tll åtgärder för bstdsbeståndets kmpletterng h förbättrnde. Idun. s. S. 8. Lgberednngens förslg tll jrdblk.. Nrstedt. s. Ju. 9. Supplement nr 7 tll Sverges fmljenmn 92. Sttens Reprduktnsnstlt. 2 s. Ju. 4. Elkrftutrednngens redgörelse nr 2:. Redgörelse för detlj dstrbutörern smt ders råkrftkstnder h prser vd dstrbutn v elektrsk krft. Krstnstds län. ekmn. 4 s. K. 4. Sttsmktern h khushållnngen under den tll följd v strmktskrget 99 nträdd krsen. Del 7. Tden jul 945 jun 946. Idun. 449 s. F. 42. etänknde ngående rgnstnen v försöksverksmheten på jrdbrukets mråde. Ktlg h Tdskrftstryk. 252 s. J. 4. etänknde med förslg m upphävnde v äldre gftermålsblken. Nrstedt 72 s. Ju. 44. Kmmtténs för prtellt rbetsför betänknde.. Sttens sjukhusutrednngs v år 94 betänknde.. Utrednngr h förslg ngående sysselsättnngsh rbetsterp vd vss sjukhus h vårdnstlter m. m. Ktlg h Tdskrftstryk. 76 s. 8 pl. I. 45. Plsen h llmänheten. etänknde med förslg tlj tjänstereglemente för plsväsendet. Idun. 26 s etänknde ngående fmljelv h hemrbete. ekmn. 2 s. S. 47. Fskerättskmmtténs förslg tll fskelg jämte därmed smmnhängnde förfttnngr. V. Pettersn. 558 s. 2 pl. J. 48. Elkrftutrednngens redgörelse nr 2: 8. Redgörelse för detlj dstrbutörern smt ders råkrftkstnder h prser vd dstrbutn v elektrsk krft. Klmr län, Gtlnds län h leknge län. ekmn K års sklutrednngs betänknden h utrednngr.. Flkskln. Iduu. 25 s. E. 5. Sysselsålttnngsförhållnden nm vruhndeln. ekmn. 97 s. E. 5. etänknde m grnsknng h ntgnng v lärböker. Heggström. 7 s. E. 52. öbler. etänknde vgvet v 946 års möbelutrednng. Stkhlms kndustr. 68 s. H. 5. Kmmuugskmmtténs betänknde med förslg ngående ändrngr kmmunllgrns bestämmelser m brgerlg prmärkmmuns kmpetens h m kvlferd mjrtet. Idun. 26, 72* s. I. 54. Elkrftutrednngens redgörelse nr 2: 25. Redgörelse för detlj dstrbutörern smt ders råkrftkstnder h prser vd dstrbutn v elektrsk krft. Nrrbttens län. ekmn. 4 s. K. 55. Utrednng med förslg ngående utbldnng v lärre för ndustr h hntverk vd nstlter för yrkesundervsnng m. m. Heeggström. 7 s. E. (Frts, å mslgets :e sd.)

4 STTENS FFENTLIG UTREDNINGR 947:7 JUSTITIEDEPRTEENTET ÅTERFLL I RTT ÅREN EN STTISTISK UNDERSÖKNING V SVERKER GRTH FÖRSTE KTURIE I KUNGL. STTISTISK ENTRLYRÅN STKHL 947 KTXNGL. KTRYKERIET. P.. NRSTEDT & SÖNER 4768 XL/Q /

5

6 Tll KNUNGEN. Enlgt nådgt beslut den 8 ktber 94 h nvsts femtusen krnr tll täknde v kstnder för mn sttstsk undersöknngr rörnde återl brtt. En redgörelse för resulttet v dess undersöknngr överlämns härmed. Stkhlm den 22 februr 945. Underdångst SVERKER GRTH.

7

8 Inlednng. I egenskp v tjänstemn kungl. sttstsk entrlbyrån med plerng å ämbetsverkets vdelnng för rättssttstk m. m. hr jg under en lång följd v år sysslt med krmnlsttstk h därvd kmmt tt särsklt ntresser mg för prblemet tt åvägbrng en tllfredsställnde redvsnng v återlsbrttslgheten. Prnpellt hr dett prblem sedn länge vrt löst. Härutnnn kn hänvss frmför llt tll. Köbners Zetshrft fur de gesmte Strfrehtswssenshft (89 s. 65 ff) ntgn vhndlng: De ethde ener wssenshftlhen Rklssttstk ls Grundlge ener Refrm der Krmnlsttstk. tt ntresse hr därför nrktts på tt prktskt sttstskt rbete nm frågvrnde mråde sök tllämp de metder sm prnp är tt nse såsm rktg. I förelggnde redgörelse frmlägges det sffermässg resulttet v mtt utm tjänsten bedrvn rbete med återlssttstken. Tll bestrdnde v utgfter för ersättnng tll bträdespersnl h för expenser hr jg åtnjutt nslg från Längmnsk kulturfnden h sedermer även sttsbdrg. Kp.. Den undersökt ppultnens vgränsnng. Där ej nnt utsäges, tges det följnde rdet brtt en betydelse sm är någt vdsträktre än den nm strffrättsvetenskpen gängse. Såsm brtt h sålund räknts ke bltt strffbr hndlngr utn även vss ke strffbr sltetsyttrngr (lösdrver, tredsk v den sm ntgts fttgvårdsnstlt) mt vlk enlgt svensk rätt smhället regerr med skyddsåtgärden tvångsrbete. Ur sklg synpunkt kn dett försvrs med tt sstnämnd sltetsyttrngr utgör med brtten när besläktde företeelser smt tt tvångsrbetrn tll övervägnde del tllhör smhällets egentlg menng krmnell element (jfr t. ex. etänknde med förslg tll lg m rbetjrfstrn m. m SU 99: 25 s. 52). Den frmell synpunkten på denn fråg smmnler väsentlgen med utrymmessynpunkten. Nödvändgheten v knentrtn frmställnngen utesluter, tt återlssttstken lösdrvre h dylk, å en sdn, smt egentlg brttslngr, å ndr sdn, llmänhet behndls för sg särskld tbeller; någt sm gvetvs ke får men på ntet sätt heller behöver förhndr, tt återlsförhållnden beträffnde lösdrvre h dylk få sn tllbörlg belysnng. Då det följnde tls m strff, nrymmes dett rd llmänhet även tvångsrbete.

9 6 För tt återl brtt skll nses förelgg förutsttes här, tt den brttslge förut gjrt sg skyldg tll brtt v ett eller nnt slg h med nlednng därv vrt föremål för strffrättslg rektn. Däremt förutsttes ke, tt det ny brttet är v beskffenhet tt enlgt lg bör tllräkns den brttslge tll förhöjnng v strffet (se t. ex. SL 2: 6, 7; 2: ; 4: 4; 5: 4; smtlg lgrum enlgt lydelsen före / 94). Vd berbetnngen v mterlet hr uppmärksmmts, tt såsm redv ke räknts l då det ny brttet begåtts nnn den brttslge blvt fälld tll det förr strffet, h vdre hr med hänsyn tll den under bservtnsperden gällnde rätten såsm redv, prnpellt h regel, ke nsetts l då ny brttet vsserlgen begåtts sedn det förr strffet ådömdes men nnn det tll full verkställts (se SL 4: 9, enlgt lydelsen före / 99 smt 4: enlgt lydelsen efter /2 98). eträffnde strffverkställgheten märkes emellertd tt, brst på uppgfter m denn prmärmterlet, vllkrlgt ådömt bötesstrff nsetts fullbrdt smm dg lg krft ägnde utslg målet meddelts smt tt vllkrlgt ådömt frhetsstrff nsetts verkställt å den dg sm erhålles genm ddtn v den ådömd strfftden tll dgen för det lg krft ägnde utslget. Vd vllkrlg dm hr»strffet» räknts såsm»verkställt» å dgen för den lg krft ägnde dmen; dk hr för l tt det medgvn nståndet med strffet förverkts nnrledes än genm begående v nytt brtt, d. v. s. nnrledes än genm återl brtt, strffet betrktts såsm verkställt först å den dg sm erhålles genm ddtn v strfftden tll dgen för meddelndet v det lg krft ägnde beslut vrgenm nståndet förklrts förverkt respektve, vd böter, å dgen för meddelndet v nämnd beslut. eräknngen v tden för fullbrdndet v frhetsstrff hr skett under tgen hänsyn tll lämnde uppgfter m nedsättnng v strffet genm benådnng eller vräknng v häktnngstd. ärks bör, tt jämväl brtt, sm begåtts sedn ådömt strff helt h hållet brtlt genm benådnng eller preskrptn eller genm tt prövtden efter vllkrlg dm beståtts, här räknts sm återl; dess l kn ju det på det föregående brttet h för sg grundde strffrättslg förhållndet melln stten h den brttslge nses h upphört, nnn det ny brttet begks. åhänd brde, på sätt skett med vllkrlgt dömd, även vllkrlgt frgvn h räknts såsm återlskpbl under prövtden eller åtmnstne tll dess de begått nytt brtt därunder smt såsm redvster, m de sålund förbrutt sg, men härför hr vsknden v erfrderlg uppgfter m vllkrlg frgvnng prmärmterlet lgt hnder vägen. Undersöknngen vser återlsbrttslgheten under åren 92 9W; dk med vss begränsnngr. Sålund hr endst den brttslghet vrm uppgfter kunnt erhålls ur strffregstret bserverts. Vdre hr hänsyn tgts llenst tll persner sm under redgörelseperden dömts först gången för strffregsterbrtt. Från undersöknngen h uteslutts de rk 5 persner vlk en eller er gånger dömts tll ungdmsfängelse, tvångsuppfstrn, förvrng nstlt för förmnskt tllräknelg förbrytre eller nternerng nstlt för återlsförbrytre; dett v den nlednngen tt

10 prmärmterlet ke nnehåller ll för undersöknngen erfrderlg uppgfter m dess persner. I övrgt hr den undersökt ppultnen vgränsts så tt den mfttr persner, vlk dömts tll strff genm lg krft ägnde utslg meddelde under tden / 92 /2 94. Dett nnebär, tt hänsyn å en sdn tgts tll brttsl, sm nträfft före / 92 men ej lgförts förrän efter nämnd dg, h å ndr sdn ej tgts tll brttsl, sm nträfft under bservtnsperden men ej slutbehndlts v dmstl förrän efter /2 94. De för undersöknngen tllgänglg pennngmedlen h ke räkt tll för tt låt den mftt hel den på förenämnd sätt vgränsde mssn. v de persner sm ngå denn mss hr medtgts llenst en femtedel. Utvld är de vlks regsterktnummer strff regstret är jämnt delbr med tlet 5. Därest persn med sådnt nummer ke blvt genm lg krft ägnde utslg dömd för strffregsterbrtt, hr dennes ställe medtgts den blnd de för sådnt brtt slutgltgt dömd sm hr närmst högre regsterktnummer. För prövnng v representtvteten hs den utvld mssn hr ett ntl v mkrng 4 förstgångsförbrytre med medelbrt på vrndr följnde regsterktnummer prentuellt fördelts llteftersm de under perden dömts, 2,. s. v. gånger, vrefter lknnde fördelnng genmförts med en femtedel h en tndel v nämnd persner, vrtll uttgts vr 5:e respektve vr :e nummerrdnngen (se följnde tblå). Persner dömd gång 2 ggr ggr 4 ggr 5 ggr 5 ggr Summ Hel prvmssn 78'5 2' 4s 22 *9 2' V 6 v * 78'8 '7 4'4-8 '5-8 l- V»» l l- - n fnner v tblån, tt fördelnngen på lk ntl dmr är när ng enhnd, vre sg mn räknr med hel prvmssn eller med bråkdelrn v densmm. Denn mständghet tlr strkt för representtvteten hs den undersökt delen, mfttnde 4 72 persner, v bservtnsperdens någt mer än 7 här frågvrnde förstgångsbrttslngr. Även nednstående tblå ger belägg för tt undersöknngsmterlet väl återspeglr strukturen hs mderppultnen. Under ff. Under- ff. År sökn. stt. År sökn. stt ' ' '

11 8 I tblån hr ngvts den prentuell fördelnngen på de lk åren v dels de utslg, vrgenm de undersöknngen medtgn männen dömts först gången, dels vd sdn därv de utslg, vrgenm enlgt den ffell sttstken män först gången skfällts för strffregsterbrtt, överensstämmelsen melln sfferserern är myket gd; förekmmnde skljktgheter melln de båd tlen för ett h smm år kunn måhänd delvs h sn rsk tt den ffell sttstken räknr med utslg först nstns, vre sg de vunnt eller ke vunnt lg krft, medn förevrnde undersöknng bygger på lg krft ägnde utslg, smt tt den ffell sttstken mtsts tll undersöknngen räknr även med män sm dömts tll tvångsuppfstrn, ungdmsfängelse, förvrng eller nternerng; sstnämnd mständghet kmpensers dk vss mån v tt tll tvångsrbete dömd ke nräknts de på den ffell sttstken byggd sffrrn. Kp. 2. Prmärmterlet. Undersöknngen bygger på de utdrg ur det hs fångvårdsstyrelsen förd strffregstret sm jämlkt 8 mm. lgen 7/ 9 m strffregster meddelts tll sttstsk entrlbyrån för den ffell sttstken. Utdrgen är vfttde å blnketter v det utseende bl. (s. 4) utvsr. Utn tt nvsnng därm gjrts utdrgsblnketterns trykt text h å dem lämnts utdrg rörnde vllkrlg dm å förvndlngsstrff för böter. eträffnde dess utdrg märkes följnde. Före år 99 kunde vllkrlg dm beträffnde böter tllämps endst under förutsättnng tt det vrt nlednng ntg tt den dömde tll följd v fttgdm eller brstnde förvärvsförmåg skulle nödgs vtjän bötern med frhetsstrff. Den vllkrlg dmen hr med ndr rd vsserlgen frmellt vsett bötesstrffet men reellt vrt begränsd tll förvndlngsstrffet (jfr Wetter, Ny svensk lgstftnng m verkställghet v bötesstrff De nrdsk krmnlstförenngrns årsbk 97). Genm lg 9/4 97 m ändrng vss delr v lgen 28/6 98 ngående vllkrlg strffdm, vlken förstnämnd lg trätt krft / 99, hr knsekvens härmed stdgts, tt vllkrlg dm ke må tllämps beträffnde det prmär bötesstrffet utn endst vse förvndlngsstrffet (jfr dk övergångsbestämmelsern). För undersöknngen h nvänts å strffregsterutdrgen förekmmnde uppgfter rörnde dem sm dömts tll strffrbete, fängelse, böter, tvångsrbete eller för brtt tll förverknde v vllkrlg dm (jfr strff regsterlgen h 2 ). Vd särsklt ngår vllkrlg dm å böter märkes, tt sådn h för sg enlgt de före år 98 gällnde reglern skulle förnled nteknng strffregstret endst m bötern ådömts för sntter. Genm lg /4 97, sm enlgt kungl. kung. /2 97 trädde krft / 98, gjrdes härutnnn den ändrngen tt även persner dömd med tllämpnng v SL 5: 2 tll böter för brtt vr enlgt lg kn följ strffrbete eller med

12 tllämpnng v 5: 6 tll böter skulle regstrers. Denn ändrng hr måhänd hft en vss, m än säkerlgen betydlg nverkn på undersöknngens resultt men ke mnskt desss tllförltlghet. Däremt försvårr ändrngen fråg jämförelsen melln här publerde sffrr, å en sdn, smt resultten v eventuell utrednngr rörnde återlsbrttslgheten efter 94 års utgång, å ndr sdn. er betydnde är emellertd lägenheten v tt endst en rng del v den str mssn bötesförbrytelser kmmer tll synes strffregstret h därför är åtkmlg för återlssttstken (se vdre nedn). Genm kungl. kung. 5/ 922, sm trädde krft / 922, bestämdes tt beträffnde vllkrlgt dömd uppgft skulle lämns tll strffregstret, huruvd den dömde ställts under övervknng. Sålund lämnd uppgft hr återgvts å de sttstsk strffregsterutdrgen. För tden före / 922 h emellertd dess utdrg kmpletterts sttstsk entrlbyrån nämnd vseende med lednng v drekt från dmstlrn tll entrlbyrån nsänd uppgfter å frm. tll rättssttstken enlgt dett frmulärs dåvrnde lydelse (jfr kungl. kung. 2/2 95 ngående rättssttstken). Det tll grund för undersöknngen lggnde mterlet får lltså nses såsm huvudsk hmgent fråg m uppgfter rörnde övervknng v vllkrlgt dömd. Här må nskjuts, tt de lkheter de krmnlsttstsk mssrns struktur sm följ v ändrngr under h efter bservtnsperden den mterell strffrätten lk ltet sm förenämnd lkhet fråg m regstrerngen v bötfälld persner nverk på tllförltlgheten hs de här frmlgd sffrrn för tden / 92 /2 94, tgen över ett, men däremt måste vr tll men för jämförbrheten melln lk perder beträffnde återl brtt lksm beträffnde krmnlteten över huvud. Härutnnn må dk särsklt uppmärksmms, tt den genm 942 års strfgsändrngr vdtgn mgestltnngen v återlsreglern ke möjlggör jämförelser melln tden före / 94, då dess ändrngr trädde krft, h tden efter nämnd dg fråg m brttsredvsmen; den hndrr nämlgen ke, tt begreppet återl för sttstkens vdkmmnde bestämmes på smm sätt för den förstnämnd sm för den sstnämnd tden. De vn mförmäld utdrgen ur strffregstret lämn ke uttömmnde upplysnngr m strffregstrets nnehåll. En mer fullständg kännedm m dett skulle möjlggör uppställndet v en någt nggrnnre återlssttstk än det förhndenvrnde mterlet tllåter. v vkt vre exempelvs tt känn tdpunkten, då fånge frgvts från fångvårdsnstlt, h m fånge vldt. Överhuvud bereder sttstkutdrgens brst på uppgfter m verkställgheten v de strffrättslg rektnern svårgheter för en på utdrgen byggd återlssttstk. Dess svårgheter gör sg särsklt gällnde beträffnde dem vlk ntgts ungdmsfängelse eller nstlt för tvångsuppfstrn, förvrng eller nternerng h för vlk vd här nedn klls nspärrnngstden ke kunnt tllnärmelsevs beräkns med lednng t

13 v utdrgen. Dett är nlednngen tll tt, såsm redn nämnts, dess ktegrer v brttslngr lämnts utnför förelggnde undersöknng. Även m mterlet kmpletterdes genm fullständgre utdrg ur strffregstret, bleve emellertd återlssttstken behäftd med åtskllg svgheter. Vrken brtt vdömd utlndet eller, såsm redn mnämnts, den str mssn v bötesbrtt är»strffregsterbrtt» h kunn sålund ke medräkns en på fångvårdsstyrelsens strffregster byggd återlssttstk. Här må nämns, tt de hs generltullstyrelsen h kntrllstyrelsen förd särskld strffregstren över dem sm dömts för vss tull- h sprtförbrytelser erbjud möjlgheter tll spelundersöknngr rörnde återl dylk brtt även för händelse de medfört endst bötesstrff (jfr hefens för fnnsdeprtementet ämbetsskrvelse den /9 926 tll generltullstyrelsen smt kungl. kung. 6/9 99 m särsklt strffregster rörnde fyller h vss ndr brtt ävensm kungl. kung. smm dg m skyldghet tt nhämt utdrg v de hs generltullstyrelsen h kntrllstyrelsen förd strffregstren). Veterlgen h dess möjlgheter httlls utnyttjts endst så vtt ngår det hs kntrllstyrelsen förd strff regstret (se särsklt G. Dhlbergs undersöknng etänknde ngående nykterhetstllståndet under krgsåren, SU 944: s. 26 ff). Sttstken över brttsredvsmen åsyftr först hnd tt få så vtt möjlgt nggrnn uppgfter m förhållndet melln ntlet redvster h ntlet återlskpbl. Såväl återlet sm återlskpteten måste sttstken bestämms efter ffell krterer. n måste emellertd räkn med tt åtskllg härutnnn relevnt mständgheter ldrg blv ffellt knstterde. ång brtt, sm sttstken skulle räknts såsm återl, därest de lett tll fällnde dm, kunn ke där medräkns v den nlednngen tt någn sådn dm beträffnde dem ldrg meddels (t. ex. på grund v tt brttet eller brttslngen ke upptäkes). Den verklg förekmsten det särskld let v återlskptet, d. v. s. förmåg tt begå nytt brtt efter undergången strffrättslg rektn på ett tdgre brtt, berr v mständgheter, vlk str utsträknng undndrg sg ffentlgheten eller åtmnstne sttstkerns kttgelse. Såsm exempel må först h främst nämns, tt kunskp näppelgen kn för sttstken erhålls m tdpunktern då för brtt strffde persner vld, vlk tdpunkter dk regelmässgt blv ffellt fstslgn. Vdre skns, prktskt tget, möjlghet tt fstslå, huruvd återlskptet upphört för lltd eller för vss td genm vyttnng tll utlndet. Slutlgen lärer någn utväg ke fnns för sttstken tt nnrledes än myket begränsd mfttnng vnn kännedm m nträde v sådn återlskpteten upphävnde fktrer sm fyssk eller rättslg hndlngsförmåg (t. ex. på grund v sjukdm). Nu påtlde lukr det återlssttstsk mterlet, berende på fullständg uppgfter å en sdn m fktskt förelupn återl h å ndr sdn m fktrer sm mnsk återlskptetens vlym, verk därhän tt sttstken ntlet återl blr för ltet h ntlet återlskpbl för strt. Dett nnebär, tt den redvsde återlsprenten är för lten

14 eller, nnrlund uttrykt, tt de sffrr sm här publers rörnde redvsmens reltv mfttnng är tt nse såsm mnmsffrr. För tt någn mån elmner verknngrn v mterlets fullständghet hr dödlgheten blnd lk grupper v brttslngr på ett ungefär beräknts enlgt summrsk metder. Även övrgt bygger utrednngen str utsträknng på pprxmtner. Förfttren hr, med hänsyn tll beskffenheten v det mterl sm stått tll förfgnde, nsett sg ke kunn ställ större krv på exkthet hs undersöknngens resultt än tt dé bör tllnärmelsevs vr v den rätt strleksrdnngen h, vd berr på nggrnnheten, tllåt jämförelser med resultten v eventuell undersöknngr ngående återlsbrttslgheten efter år 94. Kp.. Grundlnjer h undersöknngsmetder. Utrednngen hr genmförts efter två grundlnjer. Sålund hr undersökts å en sdn huru ntlet redvster v lk ktegrer förhåller sg tll mtsvrnde ntl återlskpbl h å ndr sdn huru de sm dömts respektve först, ndr, tredje. s. v. gången fördel sg på lk ktegrer. Förstnämnd undersöknng ger besked m redvsmens mfttnng blnd skld grupper v brttslngr (se tb. 4, 6, 8,,, 4, 7, 9 2, 25); den sstnämnd klrlägger strukturen hs mssn v dem sm dömts ett vsst ntl gånger (se tb. 5, 7, 9, 2,, 5, 6, 8, 22 24). Vd beräknngen v redvsmens mfttnng hr, närmre bestämt, tlllämpts den numer såsm rktg llmänt erkänd men httlls endst rng utsträknng genmförd prnpen tt mn bör utgå från en vss grupp brttslngr smt bestämm, huru mång v dem sm under bservtnsperden. är återlskpbl h 2. återl, smt därefter sätt det under 2. vsedd ntlet reltn tll det under. vsedd. De på denn väg erhålln reltvtlen smmnl, såsm senre skll närmre vss, ke med dem sm frmkmm vd fördelnng v de under bservtnstden först gången dömd efter ntlet gånger de under smm td dömts; även sstnämnd reltvtl kunn emellertd sägs utgör ett slgs mått på återlsbrttslgheten (se tb. s. 5). m ntlet persner sm under bservtnsperden slutgltgt dömts först, ndr, tredje. s. v. gången för brtt vrm här är fråg, d. v. s. strffregsterbrtt, lämnr prmärmterlet fullständgt besked. ntlet återlskpbl kn däremt, enlgt vd förut frmhållts, endst pprxmtvt beräkns. Sm hel återlskpbel enhet beträffnde ett vsst återl, här beteknt såsm det n:te, hr här llmänhet räknts vrje helt v en persn under rsk för dett återl under bservtnsperden (92 94) genmlevt år. Det är sålund frmför llt vd beräknngen v ntlet under återf llsrsk genmlevd år sm mn måste nöj sg med pprxmtner. eräknngssättet beskrves här nedn först med hänsyn tll först återlet, vrefter en generlserng med hänsyn tll smtlg återl göres.

15 2 /. Först återlet.. För de under 2-årsperden endst gång dömd h verkställts de nedn under ngvn uträknngrn.. ntlet dömd. b. Smmnlgd ntlet år melln utslgets dg h bservtnsperdens slut (/2 94). För dett ntl hr nvänts beteknngen. Genmsnttlg ntlet år melln utslgets dg h /2 94 För dett genmsntt hr nvänts beteknngen G. d. De dömds genmsnttlg ålder vd tden för utslget. Å de för undersöknngen nvänd krtlnern hr de dömds ålder vd tden för utslget ke blvt utstt men däremt ders ålder vd tden för brttets begående. Då skllnden melln dess båd åldrr förevrnde smmnhng sknr prktsk betydelse, hr för tt spr rbete h kstnder såsm genmsnttsålder vd utslget här räknts genmsnttsåldern vd brttets begående. e. De dömds genmsnttlg ålder vd bservtnsperdens slut (/2 94) under ntgnde tt ll de dömd vd nämnd tdpunkt ännu vr vd lv. Denn genmsnttsålder hr erhållts genm tt tll genmsnttsåldern vd tden för utslget (se under d.) dder genmsnttlg ntlet år melln tden för utslget h /2 94 (se under ). f. Under tden melln utslget h /2 94 h de dömd ntgts genmsntt tllhör en åldersgrupp, vrs undre h övre gränser tllnärmelsevs är de under d. respektve e. ngvn genmsnttsåldrrn. tt åldersgruppens sålund beräknde övre gräns är någt för hög med hänsyn tll det tll grund för denn beräknng lggnde ntgndet tt ll dömd vr vd lv /2 94 hr ke tllmätts någn betydelse. g. edelkmängden under tden / 92 /2 94 den under f. ngvn åldersgruppen (se de v sttstsk entrlbyrån publerde översktern över beknngsrörelsen åren 92 9 h 9 94, tb. 6 resp. 5). h. Årlg ntlet död under tden / 92 /2 94 den under f. ngvn åldersgruppen. Dett ntl hr uträknts med hjälp v sttstsk entrlbyråns under g. ngvn överskter för åren 92 9 h 9 94 (tb. 44 resp. 28).. Det under h. vsedd ntlet död på v den under g. vsedd medelkmängden. Den sålund erhålln reltnen hr nvänts såsm ett ungefärlgt mått på dödlgheten blnd här frågvrnde dömd. Dett mått måste betekns såsm ett mnmmått särsklt betrktnde v tt dödlgheten med ll snnlkhet är större blnd de krmnell beknngselementen än blnd genmsnttsbeknngen. j. ntlet dömd sm vldt melln utslgets dg h /2 94. Dett ntl, sm här beteknts D v hr erhållts genm tt först med hjälp v frmeln s = k ( p) t beräkn ntlet överlevnde vd bservtnsperdens slut (/2 94) h därefter subtrher dett ntl från de dömds. Vd

16 nämnd frmels nvändnde h s, k, p h t beteknt respektve ntlet överlevnde, ntlet dömd (se under.), måttet på dödlgheten (se under.) h den genmsnttlg tden melln utslget h /2 94 (se under ). k. nsknngen genm dödlgheten ntlet under rsk för återl genmlevd år. I brst på uppgfter m tdpunktern för de lk dödslen hr ntgts, tt den genmsnttlg tdpunkten för dödslen lgger mtt emelln den genmsnttlg tdpunkten för utslget h /2 94. Den sökt mnsknngen genm dödlgheten ntlet under rsk för återlet D G genmlevd år är lltså - ~ (se under. h j.).. nsknngen genm nspärrnng fångvårdsnstlt. dyl. ntlet under rsk för återl genmlevd år. Denn mnsknng är för de endst gång dömd lk med summn v ders nm bservtnsperden lnde nspärrnngstder, räknd år. Denn summ betekns här med 7 r 2. För dem sm gjrt sg skyldg tll ett först återl uträkns summn v»nkubtnstdern» för dett återl, d. v. s. summn v tdern melln först utslget h först återlet mnskd med summn v nspärrnngstdern för först utslget, llt år räknt. Summn v nkubtnstdern betekns här med R x. eteknr mn ntlet återlskpbl enheter med K,, så blr, pprxmtvt, II. ndr h följnde återlen. eräknngsmetden är nlg med den under /. beskrvn. m återlets rdnngsnummer betekns med n, kn den under I. ngvn frmeln generellt skrvs sålund: K ^n^n j p. n n s y n + ^n. där sålund: K n = ntlet tll n:te återlet kpbl enheter; n = smmnlgd ntlet år melln n:te utslget h bservtnsperdens slut för dem sm dömts n gånger; ö n = ntlet död under tden från n:te utslget tll bservtnsperdens slut blnd dem sm dömts n gånger; G n genmsnttlg ntlet år melln tdpunkten för n :te utslget h bservtnsperdens slut för dem sm dömts n gånger; I n = smmnlgd nspärrnngstden, år räknt, efter n:te utslget för dem sm dömts n gånger; smt /? n = summn v nkubtnstdern, år räknt, för dem sm gjrt sg skyldg tll n:te återlet. ärks bör, tt utslget med rdnngsnummer n är det närmst före n:te återlet meddelde utslget.

17 4 t nu beskrvn beräknngssätt kn prnp nvänds, tt de sm dött under nspärrnngstden medräknts både D n h I n ; prktken synes mn emellertd, med hänsyn tll det fångvårdsstyrelsens ämbetsberättelser redvsde, synnerlgen rng ntlet vldn fångr, kunn brtse från denn dubbelräknng. ärks bör ytterlgre, tt rsken för återl ke jämnt fördels på ll under dylk rsk genmlevd år h tt denn mständghet nverkr på jämförbrheten melln lk frekvenstl; se härm vdre s. 6. Utrednngsrbetet nleddes med tt smtlg tll sttstsk entrlbyrån nkmn, å förenämnd frmulär (se s. 8) vfttde strff regsterutdrg för tden t.. m. år 94 srterdes efter regsterktnummer smt för vrje sådnt nummer efter drenummer. Därefter överfördes de å utdrgen förekmmnde för berbetnng vsedd uppgftern å särskld krtlner v det utseende bl. 2 (s. 4) utvsr. v de å strffregsterutdrgen lämnde uppgftern h de sm rör den dömdes föräldrrs yrke lämnts utnför utrednngen, vlket blnd nnt nnebär, tt denn ke ger ll tllgänglg upplysnng m återlsförhållnden nm lk brttslngsgrupper bestämd med hänsyn tll den sl mljö vrur brttslngrn utgått. Uteslutnngen v nämnd uppgfter mtvers v hänsyn dels tll nödvändgheten tt v kstndsskäl begräns utrednngens mfttnng så myket sm möjlgt h dels tll tt upplysnngr dk här lämns m fördelnng efter yrke h därmed även efter slklss v dem sm dömts respektve först, ndr, tredje. s. v. gången (se tb. 2 s. 25). Tll efterrättelse vd krtlnskrvnngen h lämnts nvsnngr med bfgd nmenklturförteknng (se bl. å s. 42 ff). Kp. 4. Utrednngens resultt. De undersöknngen medräknde persnern fördel sg efter högst ntlet gånger de under bservtnstden blvt dömd på sätt tb. utvsr. Någt mer än 85 h dömts bltt en gång (v männen när 85, v kvnnrn när 9 ) h endst 5 h dömts er än 2 gånger (v männen någt mer än 5, v kvnnrn knppt 4 ). Reltvtlen tb. kunn betrkts såsm ett slgs mått på redvsmen under bservtnsperden; jämförd med mtsvrnde tl för ndr tjuguårsperder bör de ge en vss föreställnng m ändrngrn från td tll nnn återlsbrttslghetens mfttnng. I tb. 2 nges, huru mång v förstgångsförbrytrn sm dömts för ndr gången, huru mång v nämnd redvster sm dömts för tredje gången. s. v. Tbellen vsr tydlgt hän på öknng redvsmens reltv mfttnng med stgnde återlsgrd. Den sålund redvsde öknngen är emellertd för lten, berende på tt reltvtlen tbellen beräknts utn hänsyn tll återlsbrttslghetens vhängghet v de tdrymder

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

VENTYRS. Magiska möten #2/2011

VENTYRS. Magiska möten #2/2011 VENTYRS Mgisk möten De dimhöljd bergens gorillor Hvsisens konung isbjörnen Reserpporter från Äventyrre Isbrytrexpedition till Frnz Josef Lnd Städexpedition upp till 8 750 meter Örn bortom horisonten #2/2011

Läs mer

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet.

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet. ÄNTLIGEN! Som jg hr väntt på den här dgen. Allsvensk premär på Stdon. Underbrt, efter fem månders uppehåll känns det otrolgt kul tt det börjr på rktgt gen. Den senste månden hr jg verklgen längtt efter

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

-ClassiC samhällskunskap kurs 1 b

-ClassiC samhällskunskap kurs 1 b Z-CssC smhäskunskp är vsedd ör den ymns utbdnnens kurs 1b GY 2011 Z-CssC smhäskunskp betonr smbnd oh smmnhn en tydt uppbyd pedosk struktur Z-CssC smhäskunskp är ett v er äromede Z-men, som dessutom består

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Fler lövsångarhonor än hanar fångas under vårflyttningen. Det beror på att hanarna har bråttom till häckningsplatserna

Fler lövsångarhonor än hanar fångas under vårflyttningen. Det beror på att hanarna har bråttom till häckningsplatserna Lövsångrens Phyllscpus trchilus flyttning vid Ottenby Vår Fågelvtirld 13 I e81): : I 7 2 )il ANDERS TTpBNsTnÖM & JAN PETTERSSN En viktig del i rbetet vid sf:s fdgelsttin på Ölnds södr udde iir tt med hjtitp

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige "!# " $ % &('*),+.-0/0%'&%3)5476 8 &(' 9;: +@),>BA % &C6D% &E>>):D4 F GIHJGLKMONQPRKTSVUXW Y[Z]\8 &4^>_\0%"à&b+ & c

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

WendelAvisan. N:o 52 Wendelas Vänner Juni 2013. Wendela Hebbegymnasiet Här skolas nya Wendelor

WendelAvisan. N:o 52 Wendelas Vänner Juni 2013. Wendela Hebbegymnasiet Här skolas nya Wendelor WdelAvisn N:o 52 Wdels Vänner Juni 2013 Wdel Hebbegynsiet Här skols ny Wdelor 1 Vet ni hur ång litterär sällskp det finns i lndet? Själv vet jg inte exkt de flest, inte indre än 116 styck, är edler i DELS,

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 77, februri 2012 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 l En hemvändnde Edeforsbo Sid 4 l Kronotorp i Edefors socken Sid 5 Olle Mlmsten en forskrprofil är

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer