December Medlemsblad nr 32. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "December 1997. Medlemsblad nr 32. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold."

Transkript

1 December 1997 Medlemsblad nr 32. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. Redaktion: Monika Åhlund-Efraimsson, Taxvikens kvarn 23, Dals Långed, Bo Rask, Lärksoppsväg. 5, Strömstad, Eva Caroluson, Bakke Rute 280, N-1765 Halden, Roland Olsson Gamla Edsbräckevägen 11, Ed. / En stilig byggnad, jernbanestasjonen i KornsjrjJ, gränsstation mellan Sverige och Norge. Under kriget fanns hela tiden telefonförbindelse mellan stationerna i Ed och KornsjrjJ. Denna utnyttjades, utan tyskarnas vetskap, inte bara i järnvägsärenden, utan även som hjälp åt hjemmefronten.

2 Föreningens funktionärer och adresser: Föreningens adress: Gränsbygdens Släktforskare, Box 12, ED Ordf. Sven Emanuelsson, Håbol, Fälterud, ED, Sekr. Jan Noren, Topperudsväg. 20, ED, Kassör Ulla Inders, Ängsholteväg. 7, ED, Kassör i Norge, adjungerad Egil Johansen, Gimleveien 62, N-1786 HALDEN, tel, Ledamöter: Eva Caroluson (vice ordf.) Bakke Rute 280, N-1765 HALDEN, tel Rosa Borg, Fressland, Mo, BULLAREN, Bengt Svensson, Storgatan 8, ED, (registerförare), Erik Milsten, Topperudsvägen 19,66831 ED, Gunnar Lindqvist, Ramberg, Rölanda, ED, Suppleanter: Bo Rask, Lärksoppsvägen 5, Strömstad, Tom Birkelund, Granitveien 2, N-1738 BORGENHAUGEN, Redaktör: Monika Åhlund-Efraimsson, Taxvikens Kvarn 23, DALS LÅNGED, Klubbmästare: Ingegerd Strutz, Kronoparksvägen ED, Det svenska postgirot: Gränsbygdens Släktforskare, Det norska postgirot: Gränsbygdens Slektsforskere, ~ , Ordföranden har ordet... Jag undrar över hur microkortspärmen med Håbols kyrkböcker kan ha försvunnit från biblioteket i Ed. Jag vädjar till alla släktforskare, den som har tagit pärmen med sig hem, var god lämna den tillbaka så fort som möjligt. I Gränsbygdens Släktforskarförening finns idag 256 medlemmar. Vi får plats med fler! Vid höstrnötet i Hällevadsholm beslutades att årsmötet 1998 skall hållas den 5 april i Håbols Församlingshem.Välkomna till Håbol. Jag önskar, så väl övriga i Styrelsen som alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År Sven Emanuelsson, ordf. L ~ 2

3 Hyvelmästare Magnus Johannesson, Saxegård, Tune av Berit Fridh 1:1 Hyvelmästare Magnus Johannesson, född 1867 i Krokstad, Bohuslän. Vigd 1890, Tune, Norge med Birthe Marie Hansdatter Omberg, dotter till Hans Martin Gundersen Omberg och hustrun Olea Jonsdatter. (Far 11:2, Mor 11:3) Var musikalisk, byggde själv många fioler, samt spelade upp till dans på bröllop. I folketellingen 1900 finns Magnus medtagen som "huseier" av Saxegard bruksnr. 5, Saxegardsberget och är där antecknad som varande "Svensk statsborger, Hövelmester ved Sagbruk". Strax före sjätte barnets födelse flyttade de till Sverige. Död 1961 Helsingborg. Magnus Johannesson och hans hustru Birthe Marie Hansdatter. 11:2 f Johannes Danielsson. Född 1829 Krokstad, Bohuslän Sverige. Vigd 1850 Krokstad. Död 1918 Saxegård, Tune Norge. (Barn I: l, Far 1Il:4, Mor 1Il:5). Johannes och Cathrine flyttade under de svåra nödåren i Bohuslän till 3

4 Norge. Prästen skriver några förrnanings- och trösteord i bekymmersamma tider: "Sörjen icke tör edert liv, vad i skolen äta och dricka och icke tör eder kropp, vad i skolen kläda eder med; är icke livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?" Den beska smaken av det uppblandade barkmjölet fanns alltid kvar i minnet! Läsarrörelsen i Bohuslän och Norge fick många anhängare! Efter flyttningen till Norge bosatte familjen sig på gården Ö. Saxegard, Rolvsöy, hos självägande Simen Hansen Saxegard, (gift med Johannes syster Anna Maria Danielsdotters dotter), Augusta Andersdotter. Där finns Johannes skriven som hustömmerrnan, hade potäter, spannmål och SVIn... Simen Hansens dotter, HUda Kongsberg har i sin bok "Bestemor forteller om livet på landet" skildrat sitt liv där. Gården blev senare brukad av hennes bror, Karl Saxegard. Övriga barn: Maja-Cajsa f Fästom, Bäcken under Önne, Krc,kstad Bohuslän. Flyttade till Hvaleröya Gift med sjömannen Nie1s Larsson Rörvik, Kjököya. Hon kallades ibland av efterkommare "Marie på Kjököy". Anders f Långemyr under Kettilröd, Sanne Bohuslän, Flyttade till Nya Zeeland Han finns antecknad i boken över obefintliga. Ambassadören i Nya Zeeland, Sten Aminoff berättar i sin bok: "Svenskarna i Nya Zeeland": Nr Anders Johanesson (Anders Johnson, Andrew Johnson) tödd Krokstad, Göteborgs län: Ankom 1882 Naturaliserad (medborgarskap) Rakia Död Ashburton Yrke: Carpenter (snickare). Föräldrar His parents Johannes Danielsson at Snaben a.h.w. Cathrina Hansdotter. (Gift: Not.M.)". I Ashburton bodde under den tiden då Anders vistades där, endast ytterligare 20 svenskar. Kanske föll hans hemspråk i glömska. Vi vet inte heller säkert exakt var han bodde under dessa 40 år. Föräldrarna fick ett brev från honom några år efter emigrationen. Han skrev då att han sparat pengar för återresan till hemmet Saxegård i Norge och dessutom köpt biljett. Sedan avhördes han aldrig mer till familjen. De trodde att Anders blivit rånmördad. Men han överlevde alltså sina föräldrar. Så i modern Cathrines dödsruna borde rätteligen stått, att hon sörjdes av efterlämnade 7 barn i stället för 6. Men varken hon eller några andra släktingar kände till att Anders var vid liv så sent som vid denna tiden Tyvärr är uppgifterna i boken knapphändiga, men genealoger med intresse för Anders liv i Nya Zeeland kan kanske utforska detta bättre. 4

5 Catharina Hansdotter Dalgren och hennes man Johannes Danielsson fotograferade i Fredrikstad efter Gissningsvis är det yngsta dottern Sofia de har emellan sig. Det finns många frågor om varför Anders förblev tyst under alla dessa år och aldrig mer sände ett livstecken till sina gamla föräldrar och syskon. Anna-Stina f Måssarne under Ryr, Sanne. Flyttade till Hvaleröya Bosatt enl. Kongsberg senare på Saxegard fjellet, möjligen fanns hon också på Onsöy. Maja-Lisa (Lisa) f Flyttade till Fredrikstad Bosatt senare på Saxegardfjellet. Daniel f Krokstad, dopnotis saknas. Flyttade till Tune Gift med Grete Lovise. Bosatt, i Eslöv. Var möbelsnickare och gjorde stora utskurna länsstolar, samt många vackra, konstnärliga arbeten, ofta utsnidade djurmotiv. Var också mycket musikalisk och spelade flera instrument. 5

6 Augusta f Krokstad, dopnotis saknas. Flyttade till Fredrikstad Gift med tegelarbetaren Johannes Johannesen Saxegard. "Augusta bodde på Hafslund i närheten av Sarpsborg tii hun döde, der var jeg med mor på besök", berättar system Lisas efterkommare. Sofia f Krokstad, dopnotis saknas. Död Gift med sågarbetare Johan August Larsson, vars barnbarn, Kjell Johansen har medarbetat i utformningen av bokverket: "Rolvsöy ". Johannes och Catharina Danielsson finns upptagna i husförhörslängden i Krokstad år under: Kullen, Backplass under Snaben "Näset". 11:3 ffi Cathrina Hansdotter Dalgren, född 1829 på Bäcken under Önne, Krokstad Bohuslän. Död 1923 Saxegård, Tune. (Barn 1:1, Far III:6, Mor III:7) Etterkommere fortelier: "Jeg for forsöke å forte Ile det jeg husker og det jeg hörte av bestemor Lisa. Oldemor Catrine rökte pipe det var doktorn som hadde ordinert det. Det var vist noe med syren. Oldemors begravel- Catharina och Johannes Danielsson fotograferade vid deras jernbröllop på Saxegard. Kan någon av läsarna säga vad Catharina (hattmakarens dotrer) har på huvudet? 6

7 se kan jeg huske - men ikke i detalj. Jeg hadde jo ikke begynt på skolen engång. Men jeg husker hun lå på 'likstrå'. Det var noen som kom med krans, jeg skulle vise dem oldemor og ta vekk servietten på ansiktet - så syns jeg hun tok meg i armen - det grepet har jeg aldri glemt. Når oldemor döde kledde dem ett likhus med hvite laken, der lå hun i kisten til begravelsedagen, det var jo ikke noe kappel på den tiden. Dem som kom med kranser, kom dagen för begravelsen. Likstrå vet jeg ikke va kom av dem kalte det så. Dem satte op granbusker på to sider av porten og hakket granbar og strödde på marken fra likhuset og til porten. Det er det jeg husker fra det, samt att bestemor Lisa vanket på Hans Nilsen Hauges födested på bedehuset der" - berättar ett av Cathrines barnbarn. Cathrine och Johannes finns även omskrivna i Hilda Kongsbergs bok "Bestemor forteller om livet på landet". Cathrine bodde hos dottern Lisa de sista åren av sitt liv. Cathrine var vid sin död Rolvsöys äldsta kvinna och dödsnotisen kan berätta om detta: DÖDSRUNA 1 FREDRIKSTAD BLAD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X X Begravelse paa Rolvsöy. X X X Rolvsöys reldste kvinde, Katrine Danielsen Saksegaard, X X blev söndag 14:e oktober begravet paa Rolvsöy kirkegaard. X X Hun var födt 1829 X. X og opnaadde altsaa den höje al der av 94 aar. X X Hendes mand, teglverksarbeider Johannes Danielsen, X X döde for c:a 5 aar siden og opnaadde ogsaa en höi alder. En X X tid i forveien feiret egteparret jembryllup. Begge var födt i X X Sverige, men utvandret til Norge for mange aar siden og X X hadde den meste tid vreret bosat i Rolvsöy. X X A vderes 8 barn er 6 i live. X X De var begge snille og strrevsomme mennesker og var X X meget avholdt av naboer og andre. En stor skare X X fulgte gamle Katrine til hendes sidste hvilested. Ved graven X X talte stedets sogneprest vakkert og stemningsfuldt X X over: "Hvor jeg gaar hen, vet l, og veien vet I". X X Gamle Katrine visste veien, og hun gik vist veien. X X Efter jordpaakastelsen blev Wexels deilige salme X X avsunget av hele sorgeskaren. X X X 7

8 Överst t.v. Maja-Lisa lohannesdotter och till höger hennes bror Magnus i förlovningstiden. Nedan ses bröderna Daniel t.v. och Magnus t.h. med Birthe Marie i hatt bakom och sin familj.

9 Catharinas och Johannes' yngsta dotter Sofia och hennes familj. 111:4 ff Smed, Torpare Daniel Johansson, född 1805 Krokstad, Bohuslän. Vigd Död ej funnen. Var bosatt på Solliden under Önne. Närmste granne till Daniel var hattmakare Hans Dahlgren. (Barn 11:2, Far IV:8, Mor IV:9) Övriga barn: Johanna f Flogene Krokstad. Sara f Brobacken under Flogene. Anders f Hålan under Flogene. Var soldat och hemmansägare. Fick namnet Sällström. Bosatt på Säbo. Död Britta Maria f. 1835, Anna Maria f Brobacken under L. Röd. Bosatt på Lilla Röd, Krokstad. Ogift, hennes barn: Alfred Andersson f och dottern Augusta Andersdotter f. 1871, flyttade till Norge som 18-åring. Där tog hon kontakt med sin onkel (möjl. Andreas Danielsson). Senare kom Augusta som tjenstepike till Östre Saxegard i Rolvsöy till 2 bröder. Den ene, Simen Hansen blev hennes man, som var 20 år äldre än hon själv. Andreas f Solliden under Önne. Flyttade till Fredrikstad

10 111:5 fm Lisa Andersdotter, född 1801 Krokstad, Bohuslän. Död ej funnen (Barn 11:2, Far IV: 10, Mor IV: 11) 111:6 mf Hattmakare, husman Hans Jonsson Dahlgren, född 1796 Lane Ryr, Bohuslän. Vigd 1817 Krokstad. Död ej funnen. En utflyttningsattest omtalar: "Hattmakare Lärlingen Hans Jonsson, född isigneröd, N. Ryrs Socken d. 21 Julij 1796 undfår betyg, att han med någorlunda kristen-. doms kunskap konfirmerades här 1813, har sedan ordenteligen begagnat H:s H. Nattvard, fört oklandrad lefnad och är till äktenskap fåstad med Pigan Maria Larsdoter, som härifrån uttog bevis till Krokstad d. 28 Januarii Sistl. För innewarande års kronoutlagor answarar Mästare Hattmakaren P. Videgren. Uddevalla d. 11 febr Alten Rabe". (Barn 11:3, Far IV:12, Mor IV: 13) Övriga barn: Ingrid Maja f Närmare Fjället under Åseröd. Död 1821 av gallfeber. Sara f Strömmarne under Åseröd, Johanna f Rönnehoimen under Åseröd. Johannes f var snickare och byggde sig ett eget hus i Pjäxeröd Sanne. Det kallades "Hattmakarns hus" och lär göra det än i dag (enl. uppg. från efterkommaren Ove Sannerholm). Abraham f Bäcken under Önne. Abraham övertog föräldrahemmet, och husförhörslängden berättar att Hans och Maria Dalgren sitter på undantag där. Abraham var ett bohusländskt original, kallad Abraham på Bäcken, ty där fanns en liten bäck. Den var och är kanske ännu en gräns mellan socknarna Sanne och Krokstad. Abraham var snickare till yrket, finsnickare om man så vill. Han tillverkade laggkärl, smörbyttor, större tvättbaljor, samt köksmöbler. Han framställde också likkistor för en ringa peng. En sen höstkväll tillverkade han sin egen kista och han ville prova den också. Hans dåvarande hushållerska Lotta fick assistera. När locket lagts på utlät sig Abraham: "Den är bra, ja trivs bra här". Abraham var speleman i ordets rätta bemärkelse. Många är det i Sörbygden som har trått dansen efter hans fiol. Han klippte aldrig sitt hår, utan det fick falla ut efter ryggen som på en kvinna. Han var starkt religiös och kunde diskutera både politik och religion med vem som helst. Till och med - med självaste kyrkoherden i byn. Det är nu många år sedan Abraham gick ur tiden - med honom miste Sörbygden sitt största original, skrev A. Bornstrand. 10

11 Abraham hade varit gift 2 gånger, hade dottern Maja-Stina Dalgren f gift med Johannes Sällström och var bosatta på gården Säbo, Krokstad, samt sonen Edvin f (Uppg. lämnad av o. Sannerholm). 111:7 mm Maria Larsdotter född 1792 Krokstad. (Barn II:3, Far IV:14, Mor: IV: 15) IV:8 fff Smed och torpare Johan Larsson, född 1763 Ärtemark (?) Älvsborgs län. Vigd 1794 Blomskog Värmland. Morgon Gåfwa 3 Rd. 16 sk. Död 1820 Halmstad, Krokstad. Boupt. Tunge H:r. Krokstad inflyttningsattest 1795 omtalar: "Torparen Johan Larsson och dess hustru Elin Danielsdotter från torpet Boserud, som nu flytta till Krokstad Prästegård, lämnas till bevis at han är född 1774 och hon Begge läsa uti Bok och förstå någorlunda sina Christendoms stycken. Nyttjat de dyra Nådemedlen och fört en beskedelig lefnad. Deras son Johannes, född Attesteras Blomskog d. 30 Mars Jonas Jordansson. (Barn III:4, V:16, Mor V:17) Övriga barn: Johannes f troligen Blomskog, Andreas f Halmstad under Prestegården, Anna-Britta f Halmstad under Prestegården, Maria f. 1807, Hans f Krokstad, dopnotis saknas. IV:9 ffm Elin Danielsdotter, född 1769 Blomskog, Värmland. Död 1840 på Enkesätet u. Krokstad Prästegård. (Barn III:4, Far V:18, Mor V:19) IV: 10 fm f Corporal Anders Ericsson Swahn, född 1777 Gesäter, Dalsland. Vigd 1801 Gesäter. Död (Barn III:5, Far V:20, Mor V:21) Övriga barn: Jonas f Hällegrin under Sivertorp, Andreas f Soldatstommen under Sivertorp, Christina f Hällegrinden under Sivertorp, Sara f Hällegrinden under Siv~rtorp, vigd med Andrias Larsson på Bräkan Kråkeröd, Anders f Hällegrinden under Sivertorp, Cathrina f Hällegrinden under Sivertorp, Anna f Hällegrinden under Sivertorp, Anna-Maria f Hällegrinden under Sivertorp. 11

12 IV:ll fm m Kjerstin Isaksdotter, född 1775 Gesäter. Död 1833 Krokstad av Wattusot. Boupt Tunge H:r. (Barn III:5, Far V:22, Mor V:23) IV:12 mff Torpare Jon Hansson, född ej känd. Vigd II 1811 i Uddevalla med enkan Kerstin Pers dotter Nedre Kurud <Bäve socken> (Barn III:6, Far V:24, Mor V:25) Övriga barn: Lars dopnotis saknas, Stina dopnotis saknas, Anna f Swinnebohult, Maria f Swinnebohult. IV:13 mfm Ingeborg Hansdotter, född cirka Död 1809 Uddevalla av Moderpassion. Boupt. finns. (Barn III:6, Far V:26, Mor V:27) IV:14 mm f Bonden Lars Andersson, född 1762 Krokstad. Vigd 1789 Sanne. Död 1809 Krokstad av feber. Boupt. Tunge h:d (Barn III:7, Far V:28, MorV:29) Övriga barn: Anders f Strömmarne under Åseröd, Lars f Strömmarne, Elisabeth f: 1797 Strömmarne under Åseröd, Anna-Britta f IV:15mmm Anna Larsdotter, född 1764 Sanne, Krokstad. (Barn III:7, Far V:30, Mor V:31) IV:16 ffff Soldat och husman Lars Larsson, Boserud, Blomskog, Värmland. Född cirka Fanns i Vårvik 1771 under torpet Daskerud som soldat. (Barn IV:8, Far VI:32, Mor VI:33) Övriga barn: Stina f. c. 1773, gift med Erik Larsson från Gårdsjö by i Laxarby, Anders okänd, Britta f Kolmetorp, Olof f. c V:17 fffm Dordi Jönsdotter, född "1750 adm. Fristads sockn" (Barn IV:8, Far VI:34, Mor VI:35) 12

13 V:18 ffmf Bonden Daniel Simonsson, född 1738 Blomskog, Värmland. Vigd 1761 efter 3:ne ordentelige Lyse på, "Copulerades 29 November af herr Werner, Ärlige, Wänstad1ige drängen Daniel Simonsson i Öbyn med Ärliga, Redosamma Pigan Berit Hansdotter i Suckan under Ängebäck, Blomskog". Död 1797 Blomskog af Bröstfeber. (Barn IV:9, Far VI:36, Mor VI:37). Övriga barn: Ellicka f Öbyn, blev gift och bosatt i Norge, se boupt. e. Daniel. Marit f Öbyn, Simon f Öbyn, Anna dopnotis saknas, Hans dopnotis saknas, står 1805 som brukare. V:19 ffmm Börit Hansdotter, född c Trankil, Värmland. Död 1805 Blomskog av Bröstfeber. (Barn IV:9, Far VI:38, Mor VI:39) Bouppteckning efter Daniel Simonsson, Öbyn, Blomskog Utdrag ur Nordmarks häradsrätt FIl:3 sid Bouptekning efter afledne Daniel Simonsson i Öbyn hållen den 4 December 1797 i Närwaro af dess efterlefwande Enka Böret Hans dotter Och Barn, Sonen Hans och Dottren Mahrit, jemte Mågen Jan larsson, som blifwit gift med dottren Elin, hwilka alla Boet upgaf; hwarwid anmältes at dottren Ellika är wistandes i Noriget, der Gift och ditflyttad för flere år, samt således der Nedsatt at beständigt Qwarblifwa; Äfwen som det angafs at Daniel Simonsson Aflidit den 21 Nowemb. detta år; hwarefter och sedan Enkan på wanligt sätt af tagit sin Enkesäng O,ch Nödige Gångkläder, Uptekningenföretogs på sätt som följer: Fast Ägendom li12:del efter helt i Öbyn, hwaraf li3:del är Modrens Arfwejord och 2/3:delar Fadrens, wärderas til58 Rdr 16 sk. specie. Husgeråd 1 Gryta söndrig 1 Dito liten, söndrig 2 st. Säckar 3 st Lyar, glo RD:r S rst specie

14 l Huggyx,Ny Dito, gl l Rirnlina och Spännel :ne Hamrar, ] st. Tång _. l 6 l Skåfwel, Järnskodd - l - - l Plog, gl l Har/, gl l Fählsläde, gl l Kar, gl l Hålk, gl. - l - - l dito l Sa, gaml Drikstunnor l litet Kar, i Boden ] Hålk gl. do st. dito do - l - - l dito do st. Tjernor, gl. do st. Saar, gl. do - l - - l st. Mjölkar do - l st. Nafwar, sma - l - - l Häkla l Betsmal l st. skap l Saltho - l - - l lgngtina el. Balja _. ] st. Sehlar -: 16:- - 3 sma Mjölkatrag DriksBollar - l - - l Spann - l Sillebyttor Trätallrikar - l TräJat - l st. Logsall - l - - 1:47: 3 Böcker 2 st Psalmböcker gl. söndriga

15 Gångkläder l Grå Råck afwallmar, glo l dito l Tröya, af hwitt Wallmar l par Skinbyxor glo l par Dito, sämre l par Wallmars Byxor, af hwitt wallmar l Lärofts skiorta, glo l Blaggarns skjorta, Ny 2 st. dito gamal l par Ullvantar l par Ullstrumpor, blå l par Dito, grå l par Dito, hwita l st. Hatt, glo l st. Lambskinsmössa, hwit -:24: :12:- - - l :- - - l l :- - 1:- - 1:- - 1:17: 6 Kreatur l Häst, röd, hwit Mahn och Swants l Ko, röd Juhlegås l Qviga, Kollinna 6:32:- - 2:16:- - 1:24:- - 2 st. Får -:32: :8:- - Summa lnwentarii 72:42:9 A/går Sterbhusets skulder, upgijne til: Börje Bryngelsson i Öbyn Son i huset Hans Danielsson, glo Fordran och betalning til Likstoi etc. Dotter Mahrit Danielsdr, glo Fordran och en åtagen skuld til Mon 1797 års Mantals peng Fattigandelen eller 1/8 proc. af Summa lnwentarii o 1797 års Abo Afgift, Tings- och djäkne peng, samt -: 8: 9 5:46:- - 2:21:- - 1:34: 7 -: 4: 5 earlstads Bromedel af li12:del -:23: 2 Dito af : 8: års Ord. Utlagor af li12:del etc 3:--:- - 14: 2: 7 Behållning 58:40: 2 Sålunda wara befunnit, angifwit, upteknadt och wärderat, intyga, 15

16 Öbyn den 4 Dec Såsom tillkallade Bouptekningsmän E. Sundling, Börje BBS Bryngelsson i Öbyn. At altsammans är rigtigt Upgijwit, Och ingen ting med welt och wilja undandölgt, betyga under Eds pligt ut Supra Böret BHD Hans Dotter, Hans HDS Daniellsson, Mahritt MDD Daniells Dotter. V:20 fm ff Kyrkvärd, Dragon Eric Swanberg, född c Vigd 1761 Nowember 11 "Sammanwigdes i Prästgården, Dragonen Eric Swanberg från Gisäter från Dahl med Pigan Karin Olsd. från Torp. I morgongåfwa lofwades före Wigslen 30 lod oförgylt Silfwer". Bosatt på torpet Swanerud under Näs invid Örekilsälven. Död 1820 Gesäter av Ålderdom. (Barn IV: 10, Far VI:40, Mor VI:4l). Övriga barn: Eric f Gesäter, Lifwa f Giesäter, Karin dopnotis saknas. Dödboken den 22 nowember begrafdes "Dragon Eric Swanbergs och H:o Karin Andersdrs barn Karin från Danska Ryrå, som hörer under Staden Uddewalla samt bief dödt d. 30 okt. på Torp hos' hustru Brede Ola Anderssons. Dät som war fad henne: Rödsot, 1/2 åhr gammal". Hon begrofs i Krokstad. V:21 fm fm Karin Andersdotter, född 1745 Krokstad. Död 1817 Gesäter av Ålderdom. (Barn IV: 10, Far VI:42, Mor VI:43). V:22 fmmf Rusthållare Isac Olofsson, född 1738 Medbön Krokstad. Vigd "1774 julii 17 Enkeman ock Rusthållaren Isac Olofsson ifrån Mebön, Krokstad socken med Enkan Karin Andersdotter ifrån Ringstad Morgongåva 30 daler Smt". Död 1776 av Feber. (Barn IV: 11, Far VI:44, Mor VI:45). V:23fmmm Karin Jönsdotter, född c:a Död 1807 av Håll. Karin var tidigare gift med Helge Rasmusson och hade med honom barnen: Anders, Malin, Per och Olof Karin var senare bosatt hos dottern Kierstin och hennes make Anders Swahn. (Barn IV: 11, Far VI:46, Mor VI:47). 16

17 V:28 mm ff Torpare Anders Larsson, född c Hede. Vigd "1760 drängen Anders Larsson från Hede med pigan Malin Swensdotter från Strömmarne". Morgongåva lofwades 30 daler Smt. Död 1766 af en swullnad om halsen och axel. Boupt. Sunnervikens domsaga. (Barn IV;:14, Far VI:56, Mor VI:57) Övriga barn: Britta f. 1761, Muskedaien, Anna f Främste Fjellet under Åseröd. V:29mmfm Malin Swensdotter, född 1738 Krokstad. Död ej funnen. (Barn IV:14, Far VI:58, Mor VI:59). V:30mmmf Rusthållare Lars Andersson, född 1729 Sanne. Vigd 1755 i Sanne Kyrka "Ungkarlen Lars Andersson på Ryr med N.M.-dottren Lisbeth Andersdr. på Kättilsrud Morgongåfwa låfwades 5 dal. Smt o femtijo ör Smt". Död 1767 af Håll och styng. Boupt. Tunge häradsrätt. (Barn IV:15, Far VI:60, Mor VI:61). Övriga barn: Martha f. 1756, Ryr, Britta f Ryr. Bouppteckning efter Lars Andersson, Åseröd, Krokstad Utdrag ur Tunge häradsrätt FIIa:13, sidan År 1810 den 16 Martiiförrättades på begiäran uptekning och wärdering hos Enckan Anna Lars dotter på Fiället under Åseröd, i Krogstads socken uppå qwarlåtenskapeiz efter Hennes Afledne Man Lars Andersson hwars arftagare äro fem omyndige Barn Anders, Lars, Maria, Lisa, och Anna Britta, hwilkas Rätt härwid bewakades af Erick Olofsson i Åseröd. Ägendomen upgafs af Enckan samt upteknades och wärderades afunderteknade på sätt somfölier nemligen: Riksgiäld sedlar D:r sk. r Fast ägendom En sextonde dels Hemman Fiället hafwer afledne Manen under Ägtenskapet med sin efterlemnade Encka kiöpt af Anders Andersson i Åseröd enligt kiöpebref af den 27 Junij :32:- - 17

18 och så har Enckan tagit lösen för sin Arjwelåt i Ryr och inlagt i denna fastighet Enckan är skyldig på en inropat Koo Summa 25:- -: :16: :- -:- - At all sterbhusets ägendom Ricktigt är upgifwen det warder af mig med Edelig förplicktelse underskrifwit och besannat. Anna Larsdotter På de omyndigas wägnar Erick Olofsson i Åseröd såsom ombudene upteknings och..värderingsmän Johannes Pärsson i Elseröd N:m, OlofPehrsson i Krogstad. Afkortning Uptecknings och skifteskostnad Chart. Sig. De fattigas andel därtil anslås af Enckans skuld til Sterbhuset 2:12 -: 3: 6 -: 7: 9 2:23: 3 Delning Sedanföreskrifne afkortning 2 RD:r 23 s. 3 r. blifwit Bosumman afdragen, så är öfrigt til delning ej allenast Fastigheten däruti Enckan tilkomer dels wedetlag för sine ärfde jordepenningar och dels Giftorätt tilsammans 55:26: 2 samt Barnen 61 RD:r 5 s 4 r neml. n Sonen Anders Sonen Lars Dotteren Maria Dotteren Lisa Dotteren Anna Brita Utan ock af Enckans skuld til Stärbhuset 8 RD:r 40 s 9 r hwaraf Henne!ilkommer uti Fördel, giftorätt och Morgongåjwa samt Barnen i Arf2 RD:r 12 s 11 r. nemligen Sonen Anders Sonen Lars 17:22:- - 17:22: 1 8:35: 1 8:35: 1 8:35: 1 116:32:- - 6:27:10 -:31:1 -:31:1 18

19 Dotteren Maria Dotteren Lisa Dotteren Anna Brita Summa Rätteligen skiftadt, betygar J. J. Sonnenstein -: 15: 7 -: 15: 7 -: 15: 7 128:- -:- - V:31 mm mm Elisabeth Andersdotter, född 1735 Sanne. Död 1793 av Moderpassion. (Barn IV: 15, Far VI:62, Mor VI:63). Vigd II med Anders Olsson i Ryr med soldatnamn Bisser. VI:36 ffmff Bonden Simon Algutsson, född c. 1681, Öbyn, Blomskog Värmland. "Vigd 1728 förståndig dreng Simon Algutsson i Blomma med Pigan Gudfr. Ellika Rassmidotter i Öbyn. Morgongåfwa: 16 Dal. Smt". Död 1741 Öbyn. (Barn V:18, Far VII:72, Mor VII:73). Övriga barn: Karin f Öbyn. VI:37 ffmfm Ellicka Rasmidotter, född c 1707 iöbyn, Värmland. Vigd II 1743 den 18 juni med drängen Helge Larsson. Ellicka dog l 1/2 månad därefter, d. 31 Juli 1743 Öbyn, Blomskog. (Barn V:18, Far VII:74, Mor VII:75). V:38ffmmf Bonden Hans Olofsson, född c Södra Viker, Trankil Värmland. Död 1765 Trankil, af Häfta Upkastning och Andetäppa. Boupt. Nordmarks h:r. (Barn V:19, Far VII:76, Mor VII:77). Övriga barn: Olof, Nils, Hans, Pär, Dotter, Dotter. Samtliga dopnotiser saknas. V: 39 ffmm m Malin Nilsdotter, född c Död "Gl. Änkan Malin Nilsdotter från Töresbyn Blomskog, av Ålderdomsswaghet". (Barn V:19, Far VII:78, Mor VII:79). 19

20 V:42 fm fm f Rusthållare Anders Olofsson Torp, Krokstad. Född c Vigd 1729 Krokstad. Död 1762 av feber. Boupt. Sunnervikens H:r. (Barn V:21, Far VII:84, Mor VII:85). Övriga barn: Gossebarn f. 1735, Anders f. 1738, Olof f. 1742, övertog föräldragården. Vigd 1763 med Kerstin Larsdotter f från Biörnebyn, Töftedal socken. Död VI:43 fmfmm Karin Jonsdotter, född c Död 1768 Junius d. 31 begrafdes "Hufwudswaga i 4 Åhr tilbaka Änkan Karin Jonsdr. ifrån Söder Krogsta, som d. 25 dennes uti sin ängslighet under Gudstiensten sprungit af huset medan folcket war i K yrckan, och wid dess hemkomst genast eftersökt och (oläsl.) ropade til henne som stod i Ower Kihls Elf, stupade sig straxt i elfwen och straxt optagen, men efter (oläsl.) dock funnd död, war efter hemställan til Öfwerhetens ompröfwande fick niuta (oläsl.) begrafning, sedan hon i Werlden lefwat 63 år". (Barn V:21, Far VII:86, Mor VII:87). VI:44 fmmff Kyrkvärd, Bonden Oluf Amundsson Medbön, Krokstad. Född c Töftedal, Dalsland. Vigd 1733 "Änkemannen Oluff Ammunsson ifrån Medbön med Pigan Kiersten Nilsdotter ifrån Hult". Död 1753 Krokstad. (Barn V:22, Far VII:88, Mor VII:89). Olof var gift I: med Martha Andersdotter 1728, omtalas då att han kom från Söbön. Gift III: med Karin Jönsdotter. Boupt. finns. (Vedbo?). Övriga barn: Nils f. och död 1741, Kierstif. 1742, död Bouppteckning efter Oluf Ammunsson i Medbön, Krokstad Utdrag ur? Obs! All text inom < > parentes är överstruken i originalet. Inwentarium Fast Egendom Enfierding i Medbön, tillkommer barnet Enskilt ifader- och moderarf och kåstar 140:- - Till en annan fierding jord inlösande uti Österbön 20

21 som warit pantsatt för 62 D, 16 öre Smt. hafwer Enkan under Echtenskapet, inlagt sin arf ock betalt förenemde 62:16 <hwaribland war Enkans arfwedel 22 D. Smt, som hon (01.) må särskilt bekomma>. Denna <jord> senare fierding är <af afl:ne under Eihtenskapet med den omyndiges Moder Kirstin Nilsdotter kiöpet, och under samma eihtenskap utsatt som före bemelt är, samt> nu sedermera under Echtenskapet <med denna Enka> åter utsatt till Swen i Österbönför 60 D. Koppar och lernbrdt 1 Kiettel 1 gryta 1 sembre dito 1 söndrig gryta 1 stekepanna 1 jernstör 1 liten nafver 1 Såg 3 yxar 1 kastelänk plog med jern och rist 1 Spennel 1 ulsax 1 häkla halfdelen i en Watnqwarn med Redskap 1/4 del i en handqwarn 1 harf 2 bogselar 1 harf 1 Käkfwelås Creatur och boskap 1 brun Häst 1 Swart dito 16:- - 1 :16 1:- - -: 12 -: 4 1 ;'- - -: 4 -: 8 1:16 -: 16, 1: 8 -: 2 -: 4 -: 4 2:- - -: 4 1 :16 1:- - 1: 8 -: 6 32:- - 32:- - 21

22 1 KoMorlik 7:- - 1 Kojerar 7:16 1 Ko rågiet 6:16 1 Ko gulios 6:- - 1 Ko brunvi 5:16 1 stut Carlsson 3:- - 1 liten qwikalv 2:16 2 Späkaljwar 2:- - 9 Får och 1 P 9:- - 2 wärar 1 :16 3 jemmerlam 1 :16 1 ung Sugga 1:8 Spannamltl Utsädet Rog 1 Kutting -: 24 4 tunnor blandkorn 16:- - 1 t. hafvre 3:16 lin och hampefrä -: 18 Gdngkläder 1 Walmars Råk 1 :16 1 blå walmarswäst 1 :16 1 vit walmarswäst 1:- - 1 par skinbyxor -: 8 1 par strumpor -: 16 2 blagarnssiortor -: 24 2 glo hattar - 8 sadel och betsel 2:- - Sängkläder 1 Bulster 7:- - 1 dito 6:- - 1 Sängkläde 2: 8 2 skinfällar 2: 8 1 Bänkedyna 1:- - 1 Hyve -: 16 1 Bänkedyna 2:- - 2 Hujwudputor -: 24 22

23 o 1 Akläde 1: 2 1 bordtäcke -: 20 1 duk 1:16 1 duk 1:- - llärefts lakan 1: 8 Ny duk -: 24 2 Handkläde -: 12 2 Säkar -: 20 1 Liwnekläde -: 24 Träbråt 1 Wråskåp matskåp -: 16 1 kista med lås 1:16 1 gl kista Saltebalg -: 24 1 kar med låck -: 16 2 Spannar -: 16 lutet kar -: 20 2 Spannar -: 20 1 Boke -: 16 2 gl kar 1: 8 1 öltunna 2:- - 2 hal/tunnor -: 24 Wäfmed be hör -: 24 all öfrig små träbråt 2:- - I Mordtell och 1 glas -: 8 Qwins kläder 1 röd kiortel 3:- - 1 Swart klädeströja 1:- - 1 lintröja -: 20 1 flanels Ii/stycke -: 24!nfordring hos Anders Ollsson -: 24 hos Anders Amundsson 7:16 Summa 434:20 23

24 Richtigt upgifwet och icke någon Egendom undandölgt, dett betygas under Edes förpliktelse af Karin Jönsdotter <Bortskuldig gield Kyrke Balance Hr. Magister Höök Swen i Österbön hwarföre en fierding i samma hemman är pantsat. dessa 60 d. påstår Enkan sine, hwilket helt i dett första må betalas af dett lösa, och sedan öfrige blifwa henne tillagd. Enkan tilägges enskilt sina arfwegz i fast denna jord 22 D. > Hans i Borgen Ingteresse Oluf på Kurfebergane Interesse Sergeanmt Ditlöw Kyrketionde Anders Hansson i Borgen Britta Larsdotter Jacob i Borgen Oluf Ryrfelt H ästegielpstilökning drängen Oluf Lars i Österbön Sonens Moderarf o löst 52:- - 20:- - 60:- - 23:- - II:- - 13:24 4:24 2:16 II :01 2:24 -:23 -:13 -: 7 II :14 17:- - -: 8 39:16 Förmyndare för gåssen blifwer dess faderbröder Anders och Helge Amundzsöner i Toftsäter. VI:45 fmmfm Kierstin Nilsdotter, född 1711 Hult, Krokstad. Död 1742 Krokstad. (Barn V:22, Far VII:90, Mor VII:9l). VI:46 fm mm f Nämndeman Jöns Andersson Ringstad, Gesäter, Dalsland. Lever 24 24

December 2000. Medlemsblad nr 41. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold.

December 2000. Medlemsblad nr 41. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. December 2000 Medlemsblad nr 41. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. Det höga vattenståndet i Dalslands kanal har blivit mycket omtalat. Här Upperudsälven vid Långbron, Dals Långed

Läs mer

September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare

September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. Utsiktens gymnasieskola i Ed, där vår konferens äger rum 31 sept-1 okt. Foto: Roland Olsson Föreningens funktionärer

Läs mer

Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org

Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org Ordföranden har ordet! Göteborg i juni 2010 Nr 2-2010 Återigen står sommaren

Läs mer

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Foto: Richard Atter

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Foto: Richard Atter Anbudet Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Foto: Eskilstuna Nr 2 2015 Vykortsförening Klosters kyrka, Eskilstuna Foto: Richard Atter ed Innehåll Ordförandespalten... 2 Kalendarium...3

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12 ÖÖSF Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12 Anna Charlotta (Hägg) Monson På sin 100 årsdag Tillsammans med sonen Ernest Monson och dottern Dora Monson Dahl 1 Styrelsen år

Läs mer

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland.

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg.21 dec 2008 nr.2 TEMA - EMIGRATION Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland Söka emigranter i USA & Tyskland Guldkungen

Läs mer

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller:

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller: KLGF-bladet Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar nr 56 Årgång 14, Augusti 2005 ISSN 1653-087X Ordförandens sida... 2 Höstens program...

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nr 1-2010 Ordföranden har ordet! Så närmar oss slutet på märkesåret 2009, det år då Finland och Sverige skiljdes åt. Vår Såkung sa i en intervju att 2010 Ingrid också Olsson kommer att bli ett märkesår

Läs mer

BILAGOR TILL ÄTTARTAL

BILAGOR TILL ÄTTARTAL BILAGOR TILL ÄTTARTAL MER OM JOSEFIN OCH JOHAN BÄGERFELDTS FÖRFÄDER Lars Bägerfeldt Innehåll MER OM LARSSONS FÖRFÄDER 5 BOUPPTECKNING 5 Lars Nilssons (C 1) 5 Nils Nilssons (F 1 ) självmord 6 MER OM ÅKERLUNDS

Läs mer

http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Register

http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Register Historiska notiser http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Sida 1 av 6 Register Nr 1 Vånafjärdens by. Nr 2 Nr 3 Nr 4 del 1 Nr 4 del 2 Nr 4 del 3 Nr 5 Följande citat är hämtat från Buraeus karta över Vånafjärdens

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

Släkt-Eken. Blekinges apostel - Biskop Egino sidan 11. Om släktförhållandena i Kölja sidan 8. Sin egen lyckas smed sidan 4. Nr.

Släkt-Eken. Blekinges apostel - Biskop Egino sidan 11. Om släktförhållandena i Kölja sidan 8. Sin egen lyckas smed sidan 4. Nr. Nr. 105 Släkt-Eken Medlemsblad för Blekinge Släktforskarförening Årg. 28 Feb. 2011 Foto: David Castor Blekinges apostel - Biskop Egino sidan 11 Om släktförhållandena i Kölja sidan 8 Sin egen lyckas smed

Läs mer

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Kullabladet 2/2012 Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Familjen Nordström utanför Smedstorp i augusti 1907 eller 1908 Övre raden: Evald, Ingrid och Selma. Undre raden:

Läs mer

God Jul. Gott Nytt År. och. tillönskas av Styrelsen. B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H

God Jul. Gott Nytt År. och. tillönskas av Styrelsen. B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H No 37 Decembris 2000 tillönskas av Styrelsen God Jul och Gott Nytt År Nora Släktforskarklubb Styrelse: Britt-Marie Lundell,

Läs mer

-, "U U ~~~~~~~~~~::~. ~~ fjstfold. Medlemsblad nr. 15. April 1992. CRÄNSBYGDENS SLÄKTFORSKARE i DALSLAND BOHUSLÄN och

-, U U ~~~~~~~~~~::~. ~~ fjstfold. Medlemsblad nr. 15. April 1992. CRÄNSBYGDENS SLÄKTFORSKARE i DALSLAND BOHUSLÄN och CRÄNSBYGDENS SLÄKTFORSKARE i DALSLAND BOHUSLÄN och fjstfold Medlemsblad nr. 15. April 1992. Redaktion: Roland Olsson, G. Edsbräckev. 11, 668 00 Ed, Bo Rask, 452 00 Strömstad, Eva Carolusson, N-1750 Halden.

Läs mer

Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein

Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein En man klev av tåget... Känsö - en isolerad idyll LEDAREN DEN BLOMSTERTID NU KOMMER I skrivande stund, så här mellan hägg och syren, känns släktforskningen

Läs mer

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg. 16 december 2003 nr. 2 Tema - Åstorp med omnejd Ur innehållet: Åstorps gamla gästgivaregård, Skanne killa, O. D. Krook, Elsa Andersson,

Läs mer

2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26

2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26 Mars 2009 2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26 Detta är ett utsnitt ur den karta Carta marina som framställdes av Olaus Magnus 1539. Kartan anses vara den första något så

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7 Styrelsen år 2005 Ordförande Sture Olofsson 96 14 51 9 V ordförande Hans Taremark 96 73 25 Kassör Helene Sörensson 96 71 55 Sekreterare

Läs mer

Förfäderna i Värend. En släktkrönika

Förfäderna i Värend. En släktkrönika Förfäderna i Värend En släktkrönika Rolf A Karlsson 2015 1 Midsommar 1893 i Hössjö Nilsagård efter mina farföräldra Anders och Mathildas bröllop. Anders i hög hatt längs fram och till vänster grannarna

Läs mer

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Amiralen Johan von Utfall får symbolisera släkten som den ende jag kan få fram en bild på. Han får här stå för sjöfarten som var en central del

Läs mer

Fortsättning på sidan 4

Fortsättning på sidan 4 Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 4 år 2001 Dambergsgatan 1 "Ring så öppnar vi" Presstopp! Den 19/1 "slår vi upp portarna"

Läs mer

KLGF-bladet nr 70. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Årgång 18, Jan 2009 Adress: Gullan Olsson, Magistratsgatan 12 B, 392 35 KALMAR

KLGF-bladet nr 70. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Årgång 18, Jan 2009 Adress: Gullan Olsson, Magistratsgatan 12 B, 392 35 KALMAR KLGF-bladet nr 70 Två postbåtar från Öland kapades Postbåten ifrån Gåttlandh till Öhlandh, blef han af dhe danska Caprar uthi Siön fasttagen och till Bornholm förd, då fienden af honom Bååth, Segell och

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003. Nu är den här: CD:n med över. registerposter och mycket mer för föreningen. www.slaktdata.

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003. Nu är den här: CD:n med över. registerposter och mycket mer för föreningen. www.slaktdata. Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003 Nu är den här: CD:n med över 1100000 registerposter och mycket mer för föreningen www.slaktdata.org LEDAREN ÄNTLIGEN HÖST! Så säger du säkert som släktforskare

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14

Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14 Wåra Rötter Tjust Släktforskarförening Nummer 2 2011 Årgång 25 Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14 föreningsnytt Tjust Släktforskarförening

Läs mer

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr nr 91 2010-12 25 kr DisKULOGEN med Släktforskarnytt Bokmässan Gamla fakturor Medlemstidning för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen swedgen tour 2010 innehåll Kort & gott 4 Kallelse

Läs mer

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52 Februari 2000 Nr 52 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET Vad är nu detta? frågar sig säkert mången medlem, som bor långt från Oskarshamn. Tror han verkligen att

Läs mer

Från utställningshallen i London. Hedersmedlemmar. Att skiljas förr - en komplicerad historia sid 7

Från utställningshallen i London. Hedersmedlemmar. Att skiljas förr - en komplicerad historia sid 7 Nr 2-2013 Nr 23-2013 2010 Foto: Björn Jönsson Från utställningshallen i London Who Do You Think You Are Live Hedersmedlemmar sid 10 sid 4 Att skiljas förr - en komplicerad historia sid 7 Skriv för din

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer