December Medlemsblad nr 32. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "December 1997. Medlemsblad nr 32. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold."

Transkript

1 December 1997 Medlemsblad nr 32. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. Redaktion: Monika Åhlund-Efraimsson, Taxvikens kvarn 23, Dals Långed, Bo Rask, Lärksoppsväg. 5, Strömstad, Eva Caroluson, Bakke Rute 280, N-1765 Halden, Roland Olsson Gamla Edsbräckevägen 11, Ed. / En stilig byggnad, jernbanestasjonen i KornsjrjJ, gränsstation mellan Sverige och Norge. Under kriget fanns hela tiden telefonförbindelse mellan stationerna i Ed och KornsjrjJ. Denna utnyttjades, utan tyskarnas vetskap, inte bara i järnvägsärenden, utan även som hjälp åt hjemmefronten.

2 Föreningens funktionärer och adresser: Föreningens adress: Gränsbygdens Släktforskare, Box 12, ED Ordf. Sven Emanuelsson, Håbol, Fälterud, ED, Sekr. Jan Noren, Topperudsväg. 20, ED, Kassör Ulla Inders, Ängsholteväg. 7, ED, Kassör i Norge, adjungerad Egil Johansen, Gimleveien 62, N-1786 HALDEN, tel, Ledamöter: Eva Caroluson (vice ordf.) Bakke Rute 280, N-1765 HALDEN, tel Rosa Borg, Fressland, Mo, BULLAREN, Bengt Svensson, Storgatan 8, ED, (registerförare), Erik Milsten, Topperudsvägen 19,66831 ED, Gunnar Lindqvist, Ramberg, Rölanda, ED, Suppleanter: Bo Rask, Lärksoppsvägen 5, Strömstad, Tom Birkelund, Granitveien 2, N-1738 BORGENHAUGEN, Redaktör: Monika Åhlund-Efraimsson, Taxvikens Kvarn 23, DALS LÅNGED, Klubbmästare: Ingegerd Strutz, Kronoparksvägen ED, Det svenska postgirot: Gränsbygdens Släktforskare, Det norska postgirot: Gränsbygdens Slektsforskere, ~ , Ordföranden har ordet... Jag undrar över hur microkortspärmen med Håbols kyrkböcker kan ha försvunnit från biblioteket i Ed. Jag vädjar till alla släktforskare, den som har tagit pärmen med sig hem, var god lämna den tillbaka så fort som möjligt. I Gränsbygdens Släktforskarförening finns idag 256 medlemmar. Vi får plats med fler! Vid höstrnötet i Hällevadsholm beslutades att årsmötet 1998 skall hållas den 5 april i Håbols Församlingshem.Välkomna till Håbol. Jag önskar, så väl övriga i Styrelsen som alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År Sven Emanuelsson, ordf. L ~ 2

3 Hyvelmästare Magnus Johannesson, Saxegård, Tune av Berit Fridh 1:1 Hyvelmästare Magnus Johannesson, född 1867 i Krokstad, Bohuslän. Vigd 1890, Tune, Norge med Birthe Marie Hansdatter Omberg, dotter till Hans Martin Gundersen Omberg och hustrun Olea Jonsdatter. (Far 11:2, Mor 11:3) Var musikalisk, byggde själv många fioler, samt spelade upp till dans på bröllop. I folketellingen 1900 finns Magnus medtagen som "huseier" av Saxegard bruksnr. 5, Saxegardsberget och är där antecknad som varande "Svensk statsborger, Hövelmester ved Sagbruk". Strax före sjätte barnets födelse flyttade de till Sverige. Död 1961 Helsingborg. Magnus Johannesson och hans hustru Birthe Marie Hansdatter. 11:2 f Johannes Danielsson. Född 1829 Krokstad, Bohuslän Sverige. Vigd 1850 Krokstad. Död 1918 Saxegård, Tune Norge. (Barn I: l, Far 1Il:4, Mor 1Il:5). Johannes och Cathrine flyttade under de svåra nödåren i Bohuslän till 3

4 Norge. Prästen skriver några förrnanings- och trösteord i bekymmersamma tider: "Sörjen icke tör edert liv, vad i skolen äta och dricka och icke tör eder kropp, vad i skolen kläda eder med; är icke livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?" Den beska smaken av det uppblandade barkmjölet fanns alltid kvar i minnet! Läsarrörelsen i Bohuslän och Norge fick många anhängare! Efter flyttningen till Norge bosatte familjen sig på gården Ö. Saxegard, Rolvsöy, hos självägande Simen Hansen Saxegard, (gift med Johannes syster Anna Maria Danielsdotters dotter), Augusta Andersdotter. Där finns Johannes skriven som hustömmerrnan, hade potäter, spannmål och SVIn... Simen Hansens dotter, HUda Kongsberg har i sin bok "Bestemor forteller om livet på landet" skildrat sitt liv där. Gården blev senare brukad av hennes bror, Karl Saxegard. Övriga barn: Maja-Cajsa f Fästom, Bäcken under Önne, Krc,kstad Bohuslän. Flyttade till Hvaleröya Gift med sjömannen Nie1s Larsson Rörvik, Kjököya. Hon kallades ibland av efterkommare "Marie på Kjököy". Anders f Långemyr under Kettilröd, Sanne Bohuslän, Flyttade till Nya Zeeland Han finns antecknad i boken över obefintliga. Ambassadören i Nya Zeeland, Sten Aminoff berättar i sin bok: "Svenskarna i Nya Zeeland": Nr Anders Johanesson (Anders Johnson, Andrew Johnson) tödd Krokstad, Göteborgs län: Ankom 1882 Naturaliserad (medborgarskap) Rakia Död Ashburton Yrke: Carpenter (snickare). Föräldrar His parents Johannes Danielsson at Snaben a.h.w. Cathrina Hansdotter. (Gift: Not.M.)". I Ashburton bodde under den tiden då Anders vistades där, endast ytterligare 20 svenskar. Kanske föll hans hemspråk i glömska. Vi vet inte heller säkert exakt var han bodde under dessa 40 år. Föräldrarna fick ett brev från honom några år efter emigrationen. Han skrev då att han sparat pengar för återresan till hemmet Saxegård i Norge och dessutom köpt biljett. Sedan avhördes han aldrig mer till familjen. De trodde att Anders blivit rånmördad. Men han överlevde alltså sina föräldrar. Så i modern Cathrines dödsruna borde rätteligen stått, att hon sörjdes av efterlämnade 7 barn i stället för 6. Men varken hon eller några andra släktingar kände till att Anders var vid liv så sent som vid denna tiden Tyvärr är uppgifterna i boken knapphändiga, men genealoger med intresse för Anders liv i Nya Zeeland kan kanske utforska detta bättre. 4

5 Catharina Hansdotter Dalgren och hennes man Johannes Danielsson fotograferade i Fredrikstad efter Gissningsvis är det yngsta dottern Sofia de har emellan sig. Det finns många frågor om varför Anders förblev tyst under alla dessa år och aldrig mer sände ett livstecken till sina gamla föräldrar och syskon. Anna-Stina f Måssarne under Ryr, Sanne. Flyttade till Hvaleröya Bosatt enl. Kongsberg senare på Saxegard fjellet, möjligen fanns hon också på Onsöy. Maja-Lisa (Lisa) f Flyttade till Fredrikstad Bosatt senare på Saxegardfjellet. Daniel f Krokstad, dopnotis saknas. Flyttade till Tune Gift med Grete Lovise. Bosatt, i Eslöv. Var möbelsnickare och gjorde stora utskurna länsstolar, samt många vackra, konstnärliga arbeten, ofta utsnidade djurmotiv. Var också mycket musikalisk och spelade flera instrument. 5

6 Augusta f Krokstad, dopnotis saknas. Flyttade till Fredrikstad Gift med tegelarbetaren Johannes Johannesen Saxegard. "Augusta bodde på Hafslund i närheten av Sarpsborg tii hun döde, der var jeg med mor på besök", berättar system Lisas efterkommare. Sofia f Krokstad, dopnotis saknas. Död Gift med sågarbetare Johan August Larsson, vars barnbarn, Kjell Johansen har medarbetat i utformningen av bokverket: "Rolvsöy ". Johannes och Catharina Danielsson finns upptagna i husförhörslängden i Krokstad år under: Kullen, Backplass under Snaben "Näset". 11:3 ffi Cathrina Hansdotter Dalgren, född 1829 på Bäcken under Önne, Krokstad Bohuslän. Död 1923 Saxegård, Tune. (Barn 1:1, Far III:6, Mor III:7) Etterkommere fortelier: "Jeg for forsöke å forte Ile det jeg husker og det jeg hörte av bestemor Lisa. Oldemor Catrine rökte pipe det var doktorn som hadde ordinert det. Det var vist noe med syren. Oldemors begravel- Catharina och Johannes Danielsson fotograferade vid deras jernbröllop på Saxegard. Kan någon av läsarna säga vad Catharina (hattmakarens dotrer) har på huvudet? 6

7 se kan jeg huske - men ikke i detalj. Jeg hadde jo ikke begynt på skolen engång. Men jeg husker hun lå på 'likstrå'. Det var noen som kom med krans, jeg skulle vise dem oldemor og ta vekk servietten på ansiktet - så syns jeg hun tok meg i armen - det grepet har jeg aldri glemt. Når oldemor döde kledde dem ett likhus med hvite laken, der lå hun i kisten til begravelsedagen, det var jo ikke noe kappel på den tiden. Dem som kom med kranser, kom dagen för begravelsen. Likstrå vet jeg ikke va kom av dem kalte det så. Dem satte op granbusker på to sider av porten og hakket granbar og strödde på marken fra likhuset og til porten. Det er det jeg husker fra det, samt att bestemor Lisa vanket på Hans Nilsen Hauges födested på bedehuset der" - berättar ett av Cathrines barnbarn. Cathrine och Johannes finns även omskrivna i Hilda Kongsbergs bok "Bestemor forteller om livet på landet". Cathrine bodde hos dottern Lisa de sista åren av sitt liv. Cathrine var vid sin död Rolvsöys äldsta kvinna och dödsnotisen kan berätta om detta: DÖDSRUNA 1 FREDRIKSTAD BLAD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X X Begravelse paa Rolvsöy. X X X Rolvsöys reldste kvinde, Katrine Danielsen Saksegaard, X X blev söndag 14:e oktober begravet paa Rolvsöy kirkegaard. X X Hun var födt 1829 X. X og opnaadde altsaa den höje al der av 94 aar. X X Hendes mand, teglverksarbeider Johannes Danielsen, X X döde for c:a 5 aar siden og opnaadde ogsaa en höi alder. En X X tid i forveien feiret egteparret jembryllup. Begge var födt i X X Sverige, men utvandret til Norge for mange aar siden og X X hadde den meste tid vreret bosat i Rolvsöy. X X A vderes 8 barn er 6 i live. X X De var begge snille og strrevsomme mennesker og var X X meget avholdt av naboer og andre. En stor skare X X fulgte gamle Katrine til hendes sidste hvilested. Ved graven X X talte stedets sogneprest vakkert og stemningsfuldt X X over: "Hvor jeg gaar hen, vet l, og veien vet I". X X Gamle Katrine visste veien, og hun gik vist veien. X X Efter jordpaakastelsen blev Wexels deilige salme X X avsunget av hele sorgeskaren. X X X 7

8 Överst t.v. Maja-Lisa lohannesdotter och till höger hennes bror Magnus i förlovningstiden. Nedan ses bröderna Daniel t.v. och Magnus t.h. med Birthe Marie i hatt bakom och sin familj.

9 Catharinas och Johannes' yngsta dotter Sofia och hennes familj. 111:4 ff Smed, Torpare Daniel Johansson, född 1805 Krokstad, Bohuslän. Vigd Död ej funnen. Var bosatt på Solliden under Önne. Närmste granne till Daniel var hattmakare Hans Dahlgren. (Barn 11:2, Far IV:8, Mor IV:9) Övriga barn: Johanna f Flogene Krokstad. Sara f Brobacken under Flogene. Anders f Hålan under Flogene. Var soldat och hemmansägare. Fick namnet Sällström. Bosatt på Säbo. Död Britta Maria f. 1835, Anna Maria f Brobacken under L. Röd. Bosatt på Lilla Röd, Krokstad. Ogift, hennes barn: Alfred Andersson f och dottern Augusta Andersdotter f. 1871, flyttade till Norge som 18-åring. Där tog hon kontakt med sin onkel (möjl. Andreas Danielsson). Senare kom Augusta som tjenstepike till Östre Saxegard i Rolvsöy till 2 bröder. Den ene, Simen Hansen blev hennes man, som var 20 år äldre än hon själv. Andreas f Solliden under Önne. Flyttade till Fredrikstad

10 111:5 fm Lisa Andersdotter, född 1801 Krokstad, Bohuslän. Död ej funnen (Barn 11:2, Far IV: 10, Mor IV: 11) 111:6 mf Hattmakare, husman Hans Jonsson Dahlgren, född 1796 Lane Ryr, Bohuslän. Vigd 1817 Krokstad. Död ej funnen. En utflyttningsattest omtalar: "Hattmakare Lärlingen Hans Jonsson, född isigneröd, N. Ryrs Socken d. 21 Julij 1796 undfår betyg, att han med någorlunda kristen-. doms kunskap konfirmerades här 1813, har sedan ordenteligen begagnat H:s H. Nattvard, fört oklandrad lefnad och är till äktenskap fåstad med Pigan Maria Larsdoter, som härifrån uttog bevis till Krokstad d. 28 Januarii Sistl. För innewarande års kronoutlagor answarar Mästare Hattmakaren P. Videgren. Uddevalla d. 11 febr Alten Rabe". (Barn 11:3, Far IV:12, Mor IV: 13) Övriga barn: Ingrid Maja f Närmare Fjället under Åseröd. Död 1821 av gallfeber. Sara f Strömmarne under Åseröd, Johanna f Rönnehoimen under Åseröd. Johannes f var snickare och byggde sig ett eget hus i Pjäxeröd Sanne. Det kallades "Hattmakarns hus" och lär göra det än i dag (enl. uppg. från efterkommaren Ove Sannerholm). Abraham f Bäcken under Önne. Abraham övertog föräldrahemmet, och husförhörslängden berättar att Hans och Maria Dalgren sitter på undantag där. Abraham var ett bohusländskt original, kallad Abraham på Bäcken, ty där fanns en liten bäck. Den var och är kanske ännu en gräns mellan socknarna Sanne och Krokstad. Abraham var snickare till yrket, finsnickare om man så vill. Han tillverkade laggkärl, smörbyttor, större tvättbaljor, samt köksmöbler. Han framställde också likkistor för en ringa peng. En sen höstkväll tillverkade han sin egen kista och han ville prova den också. Hans dåvarande hushållerska Lotta fick assistera. När locket lagts på utlät sig Abraham: "Den är bra, ja trivs bra här". Abraham var speleman i ordets rätta bemärkelse. Många är det i Sörbygden som har trått dansen efter hans fiol. Han klippte aldrig sitt hår, utan det fick falla ut efter ryggen som på en kvinna. Han var starkt religiös och kunde diskutera både politik och religion med vem som helst. Till och med - med självaste kyrkoherden i byn. Det är nu många år sedan Abraham gick ur tiden - med honom miste Sörbygden sitt största original, skrev A. Bornstrand. 10

11 Abraham hade varit gift 2 gånger, hade dottern Maja-Stina Dalgren f gift med Johannes Sällström och var bosatta på gården Säbo, Krokstad, samt sonen Edvin f (Uppg. lämnad av o. Sannerholm). 111:7 mm Maria Larsdotter född 1792 Krokstad. (Barn II:3, Far IV:14, Mor: IV: 15) IV:8 fff Smed och torpare Johan Larsson, född 1763 Ärtemark (?) Älvsborgs län. Vigd 1794 Blomskog Värmland. Morgon Gåfwa 3 Rd. 16 sk. Död 1820 Halmstad, Krokstad. Boupt. Tunge H:r. Krokstad inflyttningsattest 1795 omtalar: "Torparen Johan Larsson och dess hustru Elin Danielsdotter från torpet Boserud, som nu flytta till Krokstad Prästegård, lämnas till bevis at han är född 1774 och hon Begge läsa uti Bok och förstå någorlunda sina Christendoms stycken. Nyttjat de dyra Nådemedlen och fört en beskedelig lefnad. Deras son Johannes, född Attesteras Blomskog d. 30 Mars Jonas Jordansson. (Barn III:4, V:16, Mor V:17) Övriga barn: Johannes f troligen Blomskog, Andreas f Halmstad under Prestegården, Anna-Britta f Halmstad under Prestegården, Maria f. 1807, Hans f Krokstad, dopnotis saknas. IV:9 ffm Elin Danielsdotter, född 1769 Blomskog, Värmland. Död 1840 på Enkesätet u. Krokstad Prästegård. (Barn III:4, Far V:18, Mor V:19) IV: 10 fm f Corporal Anders Ericsson Swahn, född 1777 Gesäter, Dalsland. Vigd 1801 Gesäter. Död (Barn III:5, Far V:20, Mor V:21) Övriga barn: Jonas f Hällegrin under Sivertorp, Andreas f Soldatstommen under Sivertorp, Christina f Hällegrinden under Sivertorp, Sara f Hällegrinden under Siv~rtorp, vigd med Andrias Larsson på Bräkan Kråkeröd, Anders f Hällegrinden under Sivertorp, Cathrina f Hällegrinden under Sivertorp, Anna f Hällegrinden under Sivertorp, Anna-Maria f Hällegrinden under Sivertorp. 11

12 IV:ll fm m Kjerstin Isaksdotter, född 1775 Gesäter. Död 1833 Krokstad av Wattusot. Boupt Tunge H:r. (Barn III:5, Far V:22, Mor V:23) IV:12 mff Torpare Jon Hansson, född ej känd. Vigd II 1811 i Uddevalla med enkan Kerstin Pers dotter Nedre Kurud <Bäve socken> (Barn III:6, Far V:24, Mor V:25) Övriga barn: Lars dopnotis saknas, Stina dopnotis saknas, Anna f Swinnebohult, Maria f Swinnebohult. IV:13 mfm Ingeborg Hansdotter, född cirka Död 1809 Uddevalla av Moderpassion. Boupt. finns. (Barn III:6, Far V:26, Mor V:27) IV:14 mm f Bonden Lars Andersson, född 1762 Krokstad. Vigd 1789 Sanne. Död 1809 Krokstad av feber. Boupt. Tunge h:d (Barn III:7, Far V:28, MorV:29) Övriga barn: Anders f Strömmarne under Åseröd, Lars f Strömmarne, Elisabeth f: 1797 Strömmarne under Åseröd, Anna-Britta f IV:15mmm Anna Larsdotter, född 1764 Sanne, Krokstad. (Barn III:7, Far V:30, Mor V:31) IV:16 ffff Soldat och husman Lars Larsson, Boserud, Blomskog, Värmland. Född cirka Fanns i Vårvik 1771 under torpet Daskerud som soldat. (Barn IV:8, Far VI:32, Mor VI:33) Övriga barn: Stina f. c. 1773, gift med Erik Larsson från Gårdsjö by i Laxarby, Anders okänd, Britta f Kolmetorp, Olof f. c V:17 fffm Dordi Jönsdotter, född "1750 adm. Fristads sockn" (Barn IV:8, Far VI:34, Mor VI:35) 12

13 V:18 ffmf Bonden Daniel Simonsson, född 1738 Blomskog, Värmland. Vigd 1761 efter 3:ne ordentelige Lyse på, "Copulerades 29 November af herr Werner, Ärlige, Wänstad1ige drängen Daniel Simonsson i Öbyn med Ärliga, Redosamma Pigan Berit Hansdotter i Suckan under Ängebäck, Blomskog". Död 1797 Blomskog af Bröstfeber. (Barn IV:9, Far VI:36, Mor VI:37). Övriga barn: Ellicka f Öbyn, blev gift och bosatt i Norge, se boupt. e. Daniel. Marit f Öbyn, Simon f Öbyn, Anna dopnotis saknas, Hans dopnotis saknas, står 1805 som brukare. V:19 ffmm Börit Hansdotter, född c Trankil, Värmland. Död 1805 Blomskog av Bröstfeber. (Barn IV:9, Far VI:38, Mor VI:39) Bouppteckning efter Daniel Simonsson, Öbyn, Blomskog Utdrag ur Nordmarks häradsrätt FIl:3 sid Bouptekning efter afledne Daniel Simonsson i Öbyn hållen den 4 December 1797 i Närwaro af dess efterlefwande Enka Böret Hans dotter Och Barn, Sonen Hans och Dottren Mahrit, jemte Mågen Jan larsson, som blifwit gift med dottren Elin, hwilka alla Boet upgaf; hwarwid anmältes at dottren Ellika är wistandes i Noriget, der Gift och ditflyttad för flere år, samt således der Nedsatt at beständigt Qwarblifwa; Äfwen som det angafs at Daniel Simonsson Aflidit den 21 Nowemb. detta år; hwarefter och sedan Enkan på wanligt sätt af tagit sin Enkesäng O,ch Nödige Gångkläder, Uptekningenföretogs på sätt som följer: Fast Ägendom li12:del efter helt i Öbyn, hwaraf li3:del är Modrens Arfwejord och 2/3:delar Fadrens, wärderas til58 Rdr 16 sk. specie. Husgeråd 1 Gryta söndrig 1 Dito liten, söndrig 2 st. Säckar 3 st Lyar, glo RD:r S rst specie

14 l Huggyx,Ny Dito, gl l Rirnlina och Spännel :ne Hamrar, ] st. Tång _. l 6 l Skåfwel, Järnskodd - l - - l Plog, gl l Har/, gl l Fählsläde, gl l Kar, gl l Hålk, gl. - l - - l dito l Sa, gaml Drikstunnor l litet Kar, i Boden ] Hålk gl. do st. dito do - l - - l dito do st. Tjernor, gl. do st. Saar, gl. do - l - - l st. Mjölkar do - l st. Nafwar, sma - l - - l Häkla l Betsmal l st. skap l Saltho - l - - l lgngtina el. Balja _. ] st. Sehlar -: 16:- - 3 sma Mjölkatrag DriksBollar - l - - l Spann - l Sillebyttor Trätallrikar - l TräJat - l st. Logsall - l - - 1:47: 3 Böcker 2 st Psalmböcker gl. söndriga

15 Gångkläder l Grå Råck afwallmar, glo l dito l Tröya, af hwitt Wallmar l par Skinbyxor glo l par Dito, sämre l par Wallmars Byxor, af hwitt wallmar l Lärofts skiorta, glo l Blaggarns skjorta, Ny 2 st. dito gamal l par Ullvantar l par Ullstrumpor, blå l par Dito, grå l par Dito, hwita l st. Hatt, glo l st. Lambskinsmössa, hwit -:24: :12:- - - l :- - - l l :- - 1:- - 1:- - 1:17: 6 Kreatur l Häst, röd, hwit Mahn och Swants l Ko, röd Juhlegås l Qviga, Kollinna 6:32:- - 2:16:- - 1:24:- - 2 st. Får -:32: :8:- - Summa lnwentarii 72:42:9 A/går Sterbhusets skulder, upgijne til: Börje Bryngelsson i Öbyn Son i huset Hans Danielsson, glo Fordran och betalning til Likstoi etc. Dotter Mahrit Danielsdr, glo Fordran och en åtagen skuld til Mon 1797 års Mantals peng Fattigandelen eller 1/8 proc. af Summa lnwentarii o 1797 års Abo Afgift, Tings- och djäkne peng, samt -: 8: 9 5:46:- - 2:21:- - 1:34: 7 -: 4: 5 earlstads Bromedel af li12:del -:23: 2 Dito af : 8: års Ord. Utlagor af li12:del etc 3:--:- - 14: 2: 7 Behållning 58:40: 2 Sålunda wara befunnit, angifwit, upteknadt och wärderat, intyga, 15

16 Öbyn den 4 Dec Såsom tillkallade Bouptekningsmän E. Sundling, Börje BBS Bryngelsson i Öbyn. At altsammans är rigtigt Upgijwit, Och ingen ting med welt och wilja undandölgt, betyga under Eds pligt ut Supra Böret BHD Hans Dotter, Hans HDS Daniellsson, Mahritt MDD Daniells Dotter. V:20 fm ff Kyrkvärd, Dragon Eric Swanberg, född c Vigd 1761 Nowember 11 "Sammanwigdes i Prästgården, Dragonen Eric Swanberg från Gisäter från Dahl med Pigan Karin Olsd. från Torp. I morgongåfwa lofwades före Wigslen 30 lod oförgylt Silfwer". Bosatt på torpet Swanerud under Näs invid Örekilsälven. Död 1820 Gesäter av Ålderdom. (Barn IV: 10, Far VI:40, Mor VI:4l). Övriga barn: Eric f Gesäter, Lifwa f Giesäter, Karin dopnotis saknas. Dödboken den 22 nowember begrafdes "Dragon Eric Swanbergs och H:o Karin Andersdrs barn Karin från Danska Ryrå, som hörer under Staden Uddewalla samt bief dödt d. 30 okt. på Torp hos' hustru Brede Ola Anderssons. Dät som war fad henne: Rödsot, 1/2 åhr gammal". Hon begrofs i Krokstad. V:21 fm fm Karin Andersdotter, född 1745 Krokstad. Död 1817 Gesäter av Ålderdom. (Barn IV: 10, Far VI:42, Mor VI:43). V:22 fmmf Rusthållare Isac Olofsson, född 1738 Medbön Krokstad. Vigd "1774 julii 17 Enkeman ock Rusthållaren Isac Olofsson ifrån Mebön, Krokstad socken med Enkan Karin Andersdotter ifrån Ringstad Morgongåva 30 daler Smt". Död 1776 av Feber. (Barn IV: 11, Far VI:44, Mor VI:45). V:23fmmm Karin Jönsdotter, född c:a Död 1807 av Håll. Karin var tidigare gift med Helge Rasmusson och hade med honom barnen: Anders, Malin, Per och Olof Karin var senare bosatt hos dottern Kierstin och hennes make Anders Swahn. (Barn IV: 11, Far VI:46, Mor VI:47). 16

17 V:28 mm ff Torpare Anders Larsson, född c Hede. Vigd "1760 drängen Anders Larsson från Hede med pigan Malin Swensdotter från Strömmarne". Morgongåva lofwades 30 daler Smt. Död 1766 af en swullnad om halsen och axel. Boupt. Sunnervikens domsaga. (Barn IV;:14, Far VI:56, Mor VI:57) Övriga barn: Britta f. 1761, Muskedaien, Anna f Främste Fjellet under Åseröd. V:29mmfm Malin Swensdotter, född 1738 Krokstad. Död ej funnen. (Barn IV:14, Far VI:58, Mor VI:59). V:30mmmf Rusthållare Lars Andersson, född 1729 Sanne. Vigd 1755 i Sanne Kyrka "Ungkarlen Lars Andersson på Ryr med N.M.-dottren Lisbeth Andersdr. på Kättilsrud Morgongåfwa låfwades 5 dal. Smt o femtijo ör Smt". Död 1767 af Håll och styng. Boupt. Tunge häradsrätt. (Barn IV:15, Far VI:60, Mor VI:61). Övriga barn: Martha f. 1756, Ryr, Britta f Ryr. Bouppteckning efter Lars Andersson, Åseröd, Krokstad Utdrag ur Tunge häradsrätt FIIa:13, sidan År 1810 den 16 Martiiförrättades på begiäran uptekning och wärdering hos Enckan Anna Lars dotter på Fiället under Åseröd, i Krogstads socken uppå qwarlåtenskapeiz efter Hennes Afledne Man Lars Andersson hwars arftagare äro fem omyndige Barn Anders, Lars, Maria, Lisa, och Anna Britta, hwilkas Rätt härwid bewakades af Erick Olofsson i Åseröd. Ägendomen upgafs af Enckan samt upteknades och wärderades afunderteknade på sätt somfölier nemligen: Riksgiäld sedlar D:r sk. r Fast ägendom En sextonde dels Hemman Fiället hafwer afledne Manen under Ägtenskapet med sin efterlemnade Encka kiöpt af Anders Andersson i Åseröd enligt kiöpebref af den 27 Junij :32:- - 17

18 och så har Enckan tagit lösen för sin Arjwelåt i Ryr och inlagt i denna fastighet Enckan är skyldig på en inropat Koo Summa 25:- -: :16: :- -:- - At all sterbhusets ägendom Ricktigt är upgifwen det warder af mig med Edelig förplicktelse underskrifwit och besannat. Anna Larsdotter På de omyndigas wägnar Erick Olofsson i Åseröd såsom ombudene upteknings och..värderingsmän Johannes Pärsson i Elseröd N:m, OlofPehrsson i Krogstad. Afkortning Uptecknings och skifteskostnad Chart. Sig. De fattigas andel därtil anslås af Enckans skuld til Sterbhuset 2:12 -: 3: 6 -: 7: 9 2:23: 3 Delning Sedanföreskrifne afkortning 2 RD:r 23 s. 3 r. blifwit Bosumman afdragen, så är öfrigt til delning ej allenast Fastigheten däruti Enckan tilkomer dels wedetlag för sine ärfde jordepenningar och dels Giftorätt tilsammans 55:26: 2 samt Barnen 61 RD:r 5 s 4 r neml. n Sonen Anders Sonen Lars Dotteren Maria Dotteren Lisa Dotteren Anna Brita Utan ock af Enckans skuld til Stärbhuset 8 RD:r 40 s 9 r hwaraf Henne!ilkommer uti Fördel, giftorätt och Morgongåjwa samt Barnen i Arf2 RD:r 12 s 11 r. nemligen Sonen Anders Sonen Lars 17:22:- - 17:22: 1 8:35: 1 8:35: 1 8:35: 1 116:32:- - 6:27:10 -:31:1 -:31:1 18

19 Dotteren Maria Dotteren Lisa Dotteren Anna Brita Summa Rätteligen skiftadt, betygar J. J. Sonnenstein -: 15: 7 -: 15: 7 -: 15: 7 128:- -:- - V:31 mm mm Elisabeth Andersdotter, född 1735 Sanne. Död 1793 av Moderpassion. (Barn IV: 15, Far VI:62, Mor VI:63). Vigd II med Anders Olsson i Ryr med soldatnamn Bisser. VI:36 ffmff Bonden Simon Algutsson, född c. 1681, Öbyn, Blomskog Värmland. "Vigd 1728 förståndig dreng Simon Algutsson i Blomma med Pigan Gudfr. Ellika Rassmidotter i Öbyn. Morgongåfwa: 16 Dal. Smt". Död 1741 Öbyn. (Barn V:18, Far VII:72, Mor VII:73). Övriga barn: Karin f Öbyn. VI:37 ffmfm Ellicka Rasmidotter, född c 1707 iöbyn, Värmland. Vigd II 1743 den 18 juni med drängen Helge Larsson. Ellicka dog l 1/2 månad därefter, d. 31 Juli 1743 Öbyn, Blomskog. (Barn V:18, Far VII:74, Mor VII:75). V:38ffmmf Bonden Hans Olofsson, född c Södra Viker, Trankil Värmland. Död 1765 Trankil, af Häfta Upkastning och Andetäppa. Boupt. Nordmarks h:r. (Barn V:19, Far VII:76, Mor VII:77). Övriga barn: Olof, Nils, Hans, Pär, Dotter, Dotter. Samtliga dopnotiser saknas. V: 39 ffmm m Malin Nilsdotter, född c Död "Gl. Änkan Malin Nilsdotter från Töresbyn Blomskog, av Ålderdomsswaghet". (Barn V:19, Far VII:78, Mor VII:79). 19

20 V:42 fm fm f Rusthållare Anders Olofsson Torp, Krokstad. Född c Vigd 1729 Krokstad. Död 1762 av feber. Boupt. Sunnervikens H:r. (Barn V:21, Far VII:84, Mor VII:85). Övriga barn: Gossebarn f. 1735, Anders f. 1738, Olof f. 1742, övertog föräldragården. Vigd 1763 med Kerstin Larsdotter f från Biörnebyn, Töftedal socken. Död VI:43 fmfmm Karin Jonsdotter, född c Död 1768 Junius d. 31 begrafdes "Hufwudswaga i 4 Åhr tilbaka Änkan Karin Jonsdr. ifrån Söder Krogsta, som d. 25 dennes uti sin ängslighet under Gudstiensten sprungit af huset medan folcket war i K yrckan, och wid dess hemkomst genast eftersökt och (oläsl.) ropade til henne som stod i Ower Kihls Elf, stupade sig straxt i elfwen och straxt optagen, men efter (oläsl.) dock funnd död, war efter hemställan til Öfwerhetens ompröfwande fick niuta (oläsl.) begrafning, sedan hon i Werlden lefwat 63 år". (Barn V:21, Far VII:86, Mor VII:87). VI:44 fmmff Kyrkvärd, Bonden Oluf Amundsson Medbön, Krokstad. Född c Töftedal, Dalsland. Vigd 1733 "Änkemannen Oluff Ammunsson ifrån Medbön med Pigan Kiersten Nilsdotter ifrån Hult". Död 1753 Krokstad. (Barn V:22, Far VII:88, Mor VII:89). Olof var gift I: med Martha Andersdotter 1728, omtalas då att han kom från Söbön. Gift III: med Karin Jönsdotter. Boupt. finns. (Vedbo?). Övriga barn: Nils f. och död 1741, Kierstif. 1742, död Bouppteckning efter Oluf Ammunsson i Medbön, Krokstad Utdrag ur? Obs! All text inom < > parentes är överstruken i originalet. Inwentarium Fast Egendom Enfierding i Medbön, tillkommer barnet Enskilt ifader- och moderarf och kåstar 140:- - Till en annan fierding jord inlösande uti Österbön 20

21 som warit pantsatt för 62 D, 16 öre Smt. hafwer Enkan under Echtenskapet, inlagt sin arf ock betalt förenemde 62:16 <hwaribland war Enkans arfwedel 22 D. Smt, som hon (01.) må särskilt bekomma>. Denna <jord> senare fierding är <af afl:ne under Eihtenskapet med den omyndiges Moder Kirstin Nilsdotter kiöpet, och under samma eihtenskap utsatt som före bemelt är, samt> nu sedermera under Echtenskapet <med denna Enka> åter utsatt till Swen i Österbönför 60 D. Koppar och lernbrdt 1 Kiettel 1 gryta 1 sembre dito 1 söndrig gryta 1 stekepanna 1 jernstör 1 liten nafver 1 Såg 3 yxar 1 kastelänk plog med jern och rist 1 Spennel 1 ulsax 1 häkla halfdelen i en Watnqwarn med Redskap 1/4 del i en handqwarn 1 harf 2 bogselar 1 harf 1 Käkfwelås Creatur och boskap 1 brun Häst 1 Swart dito 16:- - 1 :16 1:- - -: 12 -: 4 1 ;'- - -: 4 -: 8 1:16 -: 16, 1: 8 -: 2 -: 4 -: 4 2:- - -: 4 1 :16 1:- - 1: 8 -: 6 32:- - 32:- - 21

22 1 KoMorlik 7:- - 1 Kojerar 7:16 1 Ko rågiet 6:16 1 Ko gulios 6:- - 1 Ko brunvi 5:16 1 stut Carlsson 3:- - 1 liten qwikalv 2:16 2 Späkaljwar 2:- - 9 Får och 1 P 9:- - 2 wärar 1 :16 3 jemmerlam 1 :16 1 ung Sugga 1:8 Spannamltl Utsädet Rog 1 Kutting -: 24 4 tunnor blandkorn 16:- - 1 t. hafvre 3:16 lin och hampefrä -: 18 Gdngkläder 1 Walmars Råk 1 :16 1 blå walmarswäst 1 :16 1 vit walmarswäst 1:- - 1 par skinbyxor -: 8 1 par strumpor -: 16 2 blagarnssiortor -: 24 2 glo hattar - 8 sadel och betsel 2:- - Sängkläder 1 Bulster 7:- - 1 dito 6:- - 1 Sängkläde 2: 8 2 skinfällar 2: 8 1 Bänkedyna 1:- - 1 Hyve -: 16 1 Bänkedyna 2:- - 2 Hujwudputor -: 24 22

23 o 1 Akläde 1: 2 1 bordtäcke -: 20 1 duk 1:16 1 duk 1:- - llärefts lakan 1: 8 Ny duk -: 24 2 Handkläde -: 12 2 Säkar -: 20 1 Liwnekläde -: 24 Träbråt 1 Wråskåp matskåp -: 16 1 kista med lås 1:16 1 gl kista Saltebalg -: 24 1 kar med låck -: 16 2 Spannar -: 16 lutet kar -: 20 2 Spannar -: 20 1 Boke -: 16 2 gl kar 1: 8 1 öltunna 2:- - 2 hal/tunnor -: 24 Wäfmed be hör -: 24 all öfrig små träbråt 2:- - I Mordtell och 1 glas -: 8 Qwins kläder 1 röd kiortel 3:- - 1 Swart klädeströja 1:- - 1 lintröja -: 20 1 flanels Ii/stycke -: 24!nfordring hos Anders Ollsson -: 24 hos Anders Amundsson 7:16 Summa 434:20 23

24 Richtigt upgifwet och icke någon Egendom undandölgt, dett betygas under Edes förpliktelse af Karin Jönsdotter <Bortskuldig gield Kyrke Balance Hr. Magister Höök Swen i Österbön hwarföre en fierding i samma hemman är pantsat. dessa 60 d. påstår Enkan sine, hwilket helt i dett första må betalas af dett lösa, och sedan öfrige blifwa henne tillagd. Enkan tilägges enskilt sina arfwegz i fast denna jord 22 D. > Hans i Borgen Ingteresse Oluf på Kurfebergane Interesse Sergeanmt Ditlöw Kyrketionde Anders Hansson i Borgen Britta Larsdotter Jacob i Borgen Oluf Ryrfelt H ästegielpstilökning drängen Oluf Lars i Österbön Sonens Moderarf o löst 52:- - 20:- - 60:- - 23:- - II:- - 13:24 4:24 2:16 II :01 2:24 -:23 -:13 -: 7 II :14 17:- - -: 8 39:16 Förmyndare för gåssen blifwer dess faderbröder Anders och Helge Amundzsöner i Toftsäter. VI:45 fmmfm Kierstin Nilsdotter, född 1711 Hult, Krokstad. Död 1742 Krokstad. (Barn V:22, Far VII:90, Mor VII:9l). VI:46 fm mm f Nämndeman Jöns Andersson Ringstad, Gesäter, Dalsland. Lever 24 24

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Anfäder Anna Hildegard Wall

Anfäder Anna Hildegard Wall Anfäder Anna Hildegard Wall Anna Hildegard Wall. Född 1900-10-28 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1923-07-04 Duluth, USA 1). Immigrerade 1931 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1942

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Nº 13. Tillgång: 5 500 :- 17:25 3:50 10 :- 20 :- 20 :- 14 :- 4:50 10 :- 4 :- 9 :- 2:25 3:50 :50 1: 8 :- 6 :- Transport 112:75 5 520:75

Nº 13. Tillgång: 5 500 :- 17:25 3:50 10 :- 20 :- 20 :- 14 :- 4:50 10 :- 4 :- 9 :- 2:25 3:50 :50 1: 8 :- 6 :- Transport 112:75 5 520:75 Nº 13 År 1892 den 8 Juli förättades laga bouppteckning efter Hemannsegare Josef Johansson i Åseröd som aflidit den 20 sistlidne april och efterlemnade som dödsbodelegare enkan Lotta Larsdotter och med

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar Bouppteckningar Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar 20140210 Tsff Kerstin Carlborg 1 http://www.skatteverket.se/privat/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Hans Larsson 1(10) Utg 2 Okt 2007 Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Innehåll Infällt foto:

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Bouppteckning efter Anders Eriksson

Bouppteckning efter Anders Eriksson Finnträsk den 27:e September 1852. Då För gångs mannen Anders Erik son der samman städes med döden afliditt den 13:de i denna måna så har den efter Lefvande makan Cristina Jons dåtter Låtit upptekna och

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Bouppteckning efter min farmors farfars farfar Lars Andersson

Bouppteckning efter min farmors farfars farfar Lars Andersson Bouppteckning efter min farmors farfars farfar Lars Andersson Pengarna i Riksdaler och skilling, det gick 48 skilling på en daler. (Rd = Riksdaler) (sr = shillingar) No 3. År 1817 den 7 october war undertecknad

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

SLÄKT-FÖRENINGS-NYTT

SLÄKT-FÖRENINGS-NYTT SLÄKT-FÖRENINGS-NYTT ESKEKÄRR-TOMASBOLSSLÄKTENS PÅ DAL SLÄKTFÖRENING Grundad 1948 Meddelande nr 33 December 2012 Ansvarig utgivare och redaktör: Anders Klevmarken www.et-slaktforening.se Ordförandens ruta

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Jonny Nilsson 2013 Det är så här de flesta äldre Mönsteråsare minns husar Skog - i uniform och till häst på hembygdsföreningens årsfest.

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Bouppteckning hållen den 13 september 1773.

Bouppteckning hållen den 13 september 1773. Bouppteckning hållen den 13 september 1773. Inventarium efter framl. Enke-Pastorskan Fru Magdalena Hofverberg, som den 30 nästl. Maij genom döden afgått, uprättadh i närwaro af herrar arfwingarne hr. kyrkoherden

Läs mer

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1.

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1. A ~APLER5D _N.r...-...3.2..--nnn...2@;;ei199 B6rje Olsson, Korsgérden. pantsatt till Jon Andersson i Apler6d 3 ob 3 p 6. f6r 32 dl f6r att utlsa dessa frén Olof Jonsson i Préstorp. M i Nr. 22. Oktober

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

1 Lilja. Borg. Lilja. Lilja. Generation I 2 f Lilja. Lilja Eriksson. Lilja. 3 m Larsdotter Lilja.

1 Lilja. Borg. Lilja. Lilja. Generation I 2 f Lilja. Lilja Eriksson. Lilja. 3 m Larsdotter Lilja. 1 Carl August Ka Lilja. Gevärshantverkare, vapenhantverkare. Född 1880-12-20 i Brinken, Vist (E). Döpt 1880-12-26 i Brinken, Vist (E). Faddrar: Bonde Alfred Nilsson. med hustru NN NN. Johanna Andersdotter.

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG

LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : 1835-05-11, LOVÖ (AB) HVILAN HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG Torsdagen den 20 september

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert!

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert! Göteborg den 1 april 1990 Bäste Albert! Hjärtligt tack för Ditt välskrivna och lättlästa brev. Nu får Du papper Dej tillsända som inte är så välskrivna. Men jag hoppas Du kan förstå dem åndå. Jag har så

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Anfäder Petrus Andersson

Anfäder Petrus Andersson Anfäder Petrus Andersson Petrus Andersson. Född 1883-11-30 Gävle (Gästrikland). Död 1944-03-10 Gävle (Gästrikland). Far: I:1 Anders Johan Andersson. Mor: I:2 Catharina Charlotta Persdotter. Familj med

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar

Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar Hur tror du att det var att leva för hundra år sedan? Titta så fin jag blev med lockar i håret! Vi frågade några 6-åringar: "Det var krig, man bodde i stenhus, de

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Arbetet med rekonstruktionen av Röra/Tegneby/Stala går framåt under säker ledning av Birgit Flyholt och Gunnel Billö.

Arbetet med rekonstruktionen av Röra/Tegneby/Stala går framåt under säker ledning av Birgit Flyholt och Gunnel Billö. MEDLEMSBLAD NR 2 2007 www.orustgenealogi.se Årgång 20 Ordföranden har ordet Idag är det åska, regn och blåst. Riktigt busväder. Årets sommardel har inte varit så där riktigt som man vill att det skall

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Bouppteckning 1773 efter Malin Hansdotter från Hökhult i Fröderyd socken Excerp 1992/Lennart Ekström

Bouppteckning 1773 efter Malin Hansdotter från Hökhult i Fröderyd socken Excerp 1992/Lennart Ekström Bouppteckning 1773 efter Malin Hansdotter från Hökhult i Fröderyd socken Excerp 1992/Lennart Ekström Malin Hansdotter, gift med Per Håkansson, sonson till min anfader Börje. År 1773 d. 8 November blef

Läs mer

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping.

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping. Version 2015-04-12 Biografi för Elvira Teresia "Teres" Ahlström född 1881-12-23 Teres var min verkliga farmor. Hon dog redan 1931, 12 år innan jag föddes. Farfar gifte om sig samma år med Elsa som jag

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 nytt_original_0914 06-09-14 11.30 Sida 3 Innehåll Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 Mitt liv min barndom 10 min ungdom 22 mitt vuxenliv

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg Första säkra uppgifterna om släkten Hansson-Christensson-Malmberg-Castenfors återfinns i Håslöfs församlings husförhörsböcker. År 1734 finner vi där husmannen Hans Jakobsson som ägare av gården nr 18 i

Läs mer

Bra genomförd tävling

Bra genomförd tävling I lördags arrangerade DCSW:s Dansföreing och DansCenter Sofia Westlund sin första regionstävling i Åmål. Drygt 350 dansare från Åmål, Tidaholm, Lidköping, Göteborg, Kalmar och Helsingborg deltog i disciplinerna

Läs mer

Tullerum. Torp under Brokulla (märkt 2004) Från en karta från 1786 då Brokullas rågångar skulle mätas ut jämförde man med en karta från 1693.

Tullerum. Torp under Brokulla (märkt 2004) Från en karta från 1786 då Brokullas rågångar skulle mätas ut jämförde man med en karta från 1693. Tullerum Torp under Brokulla (märkt 2004) Rågångskarta 1786: Från en karta från 1786 då Brokullas rågångar skulle mätas ut jämförde man med en karta från 1693. Då fann man en ganska stor olikhet mot Hester

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer