Verksamhetsberättelse och årsredovisning för SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET. Datum: Plats: Scandic Star, Sollentuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET. Datum: 2010-04-10. Plats: Scandic Star, Sollentuna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning för Datum: Plats: Scandic Star, Sollentuna Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Lena Bleckman, Bodil Dahl Layout: Pernilla Larsson SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1

2 Dagordning för SVEMO förbundsmöte 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötet i stadgeenlig ordning utlysts 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll 7. Val av två rösträknare 8. Val av redaktionskommitté 9. Behandling av verksamhetsberättelse för 2008 och Behandling av förvaltnings- och revisionsberättelse för Behandling av förvaltnings- och revisionsberättelse för Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende , Styrelsens förslag 12.1 Förslag från styrelsen, förändringar i stadgarnas kapitel 7, Föreningar, dels vad gäller IdrottsAB med en förtydligande text i 6 samt dels, en ny Förslag från styrelsen, att förbundsmötet ger styrelsen uppdraget att bilda ett av SVEMO helägt förbundsidrottsaktiebolag under kommande mandatperiod 12.3 Förslag från styrelsen, på begäran av distrikten, att förbundsmötet fattar beslut om en organisationsförändring, beskriven genom ett förslag till stadgeförändring i kapitel 2, Förbundsmöte och kapitel 3, Valberedning 12.4 Budget 2010, prognos Års-, inträdes- och förseningsavgiftens storlek i SVEMO 2011 och Nästkommande förbundsmöte 13. Motioner som tillstyrkts av SDF-möten 14. Motioner som avslagits av SDF-möten 15. Arbetsplan för kommande verksamhetsperiod 16. Val 16.1 Val av ordförande i förbundsstyrelsen (mandattid två år) 16.2 Val av fyra ledamöter i förbundsstyrelsen (mandattid fyra år) 16.3 Val av tre revisorer (mandattid två år) 16.4 Val av en sammankallande och minst tre ledamöter i valberedningen (mandattid två år) 17. Avslutning 2

3 Röstlängd Övre Norra Motorcykeloch Snöskoterförbundet 5 delegater 1. Christer Rönnquist Kiruna 2. Tomas Lindroth Luleå 3. Ann-Christine Forswall Umeå 4. Per-Anders Eriksson Umeå 5. Åke Dellenbäck Luleå Suppleanter 1:a Petter Häggman Luleå 2:a Ola Åkerström Skellefteå Mellersta Norra Motorcykeloch Snöskoterförbundet 4 delegater 6. Dag Hjalmarsson Östersund 7. Marie Westerlund Timrå 8. Kent Westin Nyland 9. Roland Lithén Timrå Suppleanter 1:a Hans-Erik Lundkvist Östersund 2:a Johan Lundkvist Östersund Nedre Norra Motorcykeloch Snöskoterförbundet 4 delegater 10. Maria Hedberg Grycksbo 11. Mats Lindqvist Ljusdal 12. Torni Wallström Edsbyn 13. Jan Larsson Mora Suppleant 1:a Rolf Samuelsson Rättvik 2:a Johan Hård af Segerstad Rättvik Östra Motorcykeloch Snöskoterförbundet 10 delegater 14. Ben Nyman Älvjö 15. Eva Fahlén Enköping 16. Annica Ekengren Sollentuna 17. Lars Pärnebjörk Uppsala 18. Lars-Olof Pettersson Arboga 19. Annelie Karlsson Heby 20. Thomas Avelin Västerås 21. Sören Carlsson Västerås 22. Hans Weidenius Sollentuna 23. Björn Andersson Hässelby Suppleanter 1:a Jan-Einar Oxelmark Ösmo 2:a Magnus Markenfelt Sollentuna 3:e Pia Hjerne Bergshamra 4:e Anders Östling Hallstavik Västra Motorcykelförbundet 10 delegater 24. Bengt Ahlgren Lundsbrunn 25. Tommy Allansson Falkenberg 26. Allan Dahllöf Floda 27. Kenneth Dahllöf Tollered 28. Fredrik Hansson Lindome 29. Tony Jacobsson Karlskoga 30. Christina H Klemetz Timmele 31. Tommy Landin Göteborg 32. Patrik Lindegren Kumla 33. Thomas Nygren Mölndal Suppleanter 1:a Bernt Johansson Uddevalla 2:a Mikel Nilsson Tollered 3:e Gabriella Roti Mölndal 4:e Håkan Erlandsson Kungabacka Södra Motorcykelförbundet 7 delegater 34. Morgan Wirestam Värnamo 35. Bernt Israelsson Anderstorp 36. Ulrika Wahnström Jönköping 37. Mikael Karlsson Ätran 38. Jörgen Lindahl Oxie 39. Lars Larsson Ängelholm 40. Seimour Östervall Västervik Suppleanter 1:a Kenneth Hallberg Veinge 2:a Elisabeth Svendler Ängelholm 3

4 Organisation Hedersordförande Anders Thunborg Jacob Douglas Styrelse Sture Fredell Stig Klemetz Agneta Andersson Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen Hafström Åke Knutsson Håkan Olsson Ordförande Vice ordförande Verkställande utskott Sture Fredell Stig Klemetz Per Westling Ordförande Föredragande Kunglig medaljkommitté Sture Fredell Kåge Schildt Christer Gustafsson John Grubbström Johan Fischerström Tävlingskommitté Anders Lindén Björn Andersson Bengt Ahlgren Barnkommitté SVEMO SBF SVERA FSF Kungliga Hovet Sammankallande Tommy Landin Sammankallande Christer Melander Kenneth Karlsson till våren 2008 Mats Ericsson från våren 2008 Miljökommitté Olle Bergman Sammankallande Kjell Ericsson Thomas Sandberg till våren 2009 Bernt Johansson från våren 2009 Utbildningskommitté Thomas Avelin Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Mikael Karlsson Sammankallande Tekniska kommittén Roger Johansson Kenneth Lodnert Ola Andersson Thomas Gustavsson Tekniska kommittén tillsattes våren 2009 Disciplinnämnd Rune Brännström Åke Knutsson Harald Nordenson Lars Lindgren Sammankallande Sammankallande Elitlicensnämnd speedway Lars Nilsson Jan Alkebring Henry Stein Susanne Stridh Per-Åke Tjäder Sammankallande Appellationsnämnd för elitserien speedway Anders Dereborg Sammankallande Tommy Andersson Christer Johansson Sören Johansson Sten Lindvall Valberedningskommitté Roland Johansson Anita Sjösvärd Allan Dahllöf Bernt Israelsson Revisorer Björn Samuelson Christer Svensson Thina Johansson RF-delegater Sture Fredell Agneta Andersson Åke Knutsson Per Westling Sammankallande 4

5 Grensektioner Dragracing mc och snöskoter Carl-Erik Sörman Sammankallande Peder Eneroth Ulla Peterson Ronny Nylund till hösten 2009 Patrik Löfdahl Enduro Robert Svensson Sammankallande Patricia Eneroth Stefan Holm till våren 2008 Per Lennerman från våren 2008 Motocross Jan-Eric Sällqvist Roger Karlsson Håkan Olsson Minimoto Sammankallande Björn Andersson Sammankallande Patrik Marklund Mike Wandéus Joakim Österberg till hösten 2009 Snöskoter Thomas Nordin Sammankallande till hösten 2009 därefter medlem Tobias Eklund Medlem till hösten 2009 därefter sammankallande från hösten 2009 Urban Backman Roger Strandberg till våren 2009 SuperMoto Hans Weidenius Sammankallande Joakim Danielsson Daniel Fransson till hösten 2008 Peter Larsson till hösten 2009 Fredrik Palm från hösten 2009 Trial Magnus Liljeblad Sammankallande Jan-Erik Mellberg till våren 2008 Henrik Lettesjö från våren 2008 Ulrika Johansson till våren 2009 Lars Nyberg från våren 2009 Roadracing Fredrik Hansson Rikard Sthillert Per Träff Sammankallande Rundbana Christer Gustavsson Sammankallande till hösten 2008 Leif Fredriksson till hösten 2008 Tony Olsson från hösten 2008 till våren 2009 Christer Gustavsson Sammankallande från våren 2009 Leif Fredriksson från våren 2009 Tomas Engman från våren 2009 Michael Liebgott från våren

6 SVEMO kansli Administrativ enhet Generalsekreterare Per Westling Informations- och marknadsansvarig Viktor Månsson Mars-oktober 2008 Stefan Lang Fr o m december 2008 Ekonomichef Gun-Britt Söderman GS assistent, koordinator barn Bodil Dahl Reception/service Barbro Larsson T o m maj 2008 Reception/service Lise-Lotte Pegado Data-, licensenhet Licensansvarig Annelie Hellborg Assistent licenser Eva Ericson IT-ansvarig Rickard Rodestrand T o m oktober 2008 Handläggare IT, hemsidan, funktionärslicenser Björn Bergström t o m oktober 2008 Idrotts-, utbildningsenhet Sportchef Tony Olsson T o m januari 2008 Koordinator rundbana Tony Olsson T o m januari 2009 Koordinator rundbana Anders Carlberg Fr o m mars 2009 samordningschef Annika Pettersson T o m januari 2008 Sportchef Annika Pettersson Fr o m januari 2008 Sportchef/koordinator, dragracing Annika Pettersson Koordinator roadracing, minimoto Annika Pettersson T o m april 2009 Koordinator roadracing, minimoto Kristian Stenström Fr o m maj 2009 Koordinator enduro, trial, snöskoter Anders Tibbling Koordinator motocross, supermoto Peter Isgren Assistent rundbana/idrottsgruppen, kontaktperson IB Pernilla Larsson Assistent idrottsgruppen Eva Ericson Koordinator utbildning, miljö/klubbar Lena Bleckman Internationell representation Förbundet har varit represen terat i vårt internationella världsförbund, FIM, genom: Stig Klemetz Ledamot i finanskommittén CCI Stig Björk Ledamot i touringkommissionen, CML Jesper Christenson Ledamot i trafiksäkerhetspanelen, CMT Christer Bergström Ledamot i rundbanekommissionen, CCP Jan-Eric Sällqvist Vice president i motocross- och snöskoterkommissionen, CMS Patricia Eneroth Ledamot i endurokommissionen, CER Jan-Olof Svärd Ledamot i medicinska panelen, CMI I det europeiska motorcykel unionen, UEM, har SVEMO representerats av: Per Westling Ledamot i arbetsgruppen miljö Jesper Christensen Ledamot i arbetsgruppen trafiksäkerhet Stig Björk Ledamot i arbetsgruppen turism Arne Hedin Ledamot i arbetsgruppen trial Björn Weissmann Ordförande i arbetsgruppen veteranracing roadracing Christer Bergström Ledamot i arbetsgruppen rundbana Anders Lindén Ledamot i arbetsgruppen enduro Lars Andersson Ledamot i arbetsgruppen roadracing/dragracing till hösten 2009 Peder Eneroth Ledamot i arbetsgruppen roadracing/dragracing från hösten

7 Verksamhetsberättelse Styrelsen Ordförande Sture Fredell Under den gångna verksamhetsperioden har styrelsen genomfört 19 stycken protokollförda styrelsemöten. Löpande verksamhet har genererat ett stort antal kontakter och kommunikation inom förbundsledningen och med aktörer i och utanför förbundet. Uppdragen från förbundsmötet 2008 har genomförts. En del av uppdragen är kopplade till processer där förbundet inte kontrollerar processen. Det får till följd att det ibland tar lång tid att komma till avslut och att delar av vissa genomförande fullt ut dröjer. Internationellt så har SVEMO aktivt drivit och medverkat i Ett tydligare FIM/UEM, miljöfrågor och säkerhetsarbetet. Vår medverkan i dessa frågor har bland annat resulterat i ett förslag till FIM Strategic Plan, miljöpolicy UEM, begränsningar av ljudnivån och utvecklingen av säkerhetshöjande åtgärder. Samarbetet inom Nordic Motorsport Council (NMC) har formaliserats, fördjupats och blivit tydligare. Styrelsen var representerad vid Riksidrottsmötet (RIM) som bland annat behandlade förhållandet till Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Inom Riksidrottsförbundets ram, så har SVEMO, under lång tid, fört fram frågan om elitidrottsstöd även till icke olympiska idrotter. Riksidrottsstyrelsen (RS) har fattat beslut som - för SVEMO:s del - innebär ett stort ekonomiskt tillskott åren 2009 och 2010 för utveckling av våra landslag på internationell nivå (världsnivå/europanivå). En betydande grund för det positiva utfallet för förbundets del har varit vår Topp & Talang -satsning. Härtill kommer en RF-satsning på enskilda utövare och ett allmänt stöd (i form av kompetensstöd - såsom träningsstöd, medicinskt stöd, forskningsstöd mm.). Dessa stöd kommer att fördelas efter ansökan med början under På annan plats i verksamheten redogörs för breddsatsningen Handslaget. Under verksamhetsperioden så har det genomförts en genomgripande förändring av licenssystemet. Förändringen har hittills utfallit positivt. Det slutgiltiga omdömet om förändringen kommer vi inte att ha förrän under En ökande kommersialisering av verksamheten inom vissa grenar har inneburit att styrelsen engagerat sig i att finna lämpliga och bra modeller att tillämpa. Det gäller trovärdighet, ekonomi och juridik och berör bland annat seriesystem, tävlingar och deltagande i dessa mm. En del i detta arbete har varit att hantera yttre påverkan och hot i form av bland annat skatteutredningar och myndighetsförslag som på sikt kan komma att påverka förutsättningarna för förbundets verksamhet. Styrelsen har också fattat beslut om att verka för utveckling av alternativa energikällor för att positivt bidra till miljödebatten. I den andan så har styrelsen fattat beslut om att inköpa en eldriven motorcykel (för motocross och enduro). Detta för att signalera våra visioner inför framtiden och att vara med i täten av utveckling och diskussion. Det är styrelsens uppfattning att miljöfrågor kommer att vara avgörande för våra sporters möjligheter att accepteras och att utvecklas. Tack vare mångas insatser så kan styrelsen konstatera att ekonomin är god, verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt och förtroendeingivande sätt samt att förutsättningarna för förbundets kommande verksamhetsperiod ser bra ut. Ett stort engagemang från enskilda personer, organisationer och kansli har bidragit till förbundets framgångar. Hjärtligt tack till alla från styrelsen. 7

8 Dragracing MC och Snöskoter Sektionens sammansättning under verksamhetsperioden har varit: Carl-Erik Sörman Sammankallande Peder Eneroth Ledamot MC Ulla Peterson Ledamot MC Ronny Nylund Ledamot SSK till hösten 2009 Patrik Löfdahl Ledamot SSK Carl-Erik Sörman Adjungerad ledamot: Pär Evensson MC, under 2009 Lars Andersson UEM-representant till hösten 2009 Peder Eneroth UEM-representant från hösten Dragracing MC De förändringar som vi haft i sektionens bemanning under verksamhetsperioden är att Ronny Nylund slutade hösten 2009 som handläggare för snöskoter dragracing på is och snö. Under 2009 kom Pär Evensson in som adjungerad medlem i sektionen. Pär är aktiv som dragbikeförare. SVEMO sportchef Annika Pettersson har under perioden varit koordinator för den administrativa enheten dragracing. Peder Eneroth blev under senare delen av 2009 ny svensk representant i UEM Road Racing & Dragbike Commission efter Lars Andersson. Miljö och säkerhet Vi har sedan tidigare förbjudit användningen av lustgas som tillsatsmedel, infört depåmattor och tillåtit E85 som drivmedel. Under perioden har vi infört depåljuddämpare för snöskoter. Sektionens främsta uppgift är att se till att sporten kan bedrivas på ett sportsligt, underhållande och spännande sätt utan att någon person kommer till skada. Detta sker genom fortlöpande revidering av vårt regelverk samt genom att våra utbildade funktionärer leder, övervakar och avrapporterar tävlingsverksamheten. I vårt proaktiva säkerhetsarbete har vi skärpt kraven på hjälmar. Vi har påbörjat en studie av användningen av HRS (Helmet removal system). Under verksamhetsperioden Har vi inte haft någon form av allvarlig incident eller olycka med personskador. Utbildning Den största delen av sektionens verksamhet är utbildning i olika former. Omfattningen är fortbildning av befintliga funktionärer och utbildning av nya. Funktionärsrollerna är tävlingsledare, biträdande tävlingsledare, och tekniker. Vi genomför också årligen en uppdatering av våra domares kompetens avseende regler och säkerhet. Barn och ungdom Elsa Karlsson, Sundsvall 2008 Foto: Marcus Ek, Den barn- och ungdomssatsning som sektionen bedriver finns inom området Junior dragbike. Det är en tävlingsklass utformad för att passa ungdomar i åldersgruppen 10 till 16 år. Vi tycker att det är mycket stimulerande att ett stort antal flickor valt att satsa på dragracing. Vi har haft en total tillväxt av barn och ungdomar från det att verksamheten startade 2006 enligt följande: st st st st, 6 junior och 15 ungdom Det är en tillväxt som vi bedömer som mycket god utifrån att det totala antalet licenser för Dragbike 2009 var 187 stycken, ungdomarna inkluderade. Det innebär att ca 8 % av förarna är 16 år och yngre. Att tillväxten inte varit kraftigare beror säkert på att det inte finns några motorcyklar för Junior Dragbike att köpa. Det fordras att föraren har någon närstående person eller vårdnadshavare som kan bygga en lämplig motorcykel. Vi tror att det framdeles kommer att finnas en marknad för begagnade motorcyklar för Junior Dragbike även om tillväxten går sakta. SVEMO har skapat en central elitsatsning för lovande svenska motorcykel- och snöskoterförare. Den kallas Topp & Talang. Sedan hösten 2008 så ingår dragbikeföraren Kalle Lyrén i denna grupp.

9 Internationellt Svenska förare har genom åren varit mycket framgångsrika i de internationella tävlingar i Dragbike, dvs EM som vi har möjlighet att delta på. Under de två senaste åren så ser de främsta resultaten sett ut så här: Super Twin 3:a, 5:a 1:a Top Fuel Bik 2:a, 3:a 2:a, 3:a Pro Stock 2:a 1:a, 4:a, 6:a Segrare i EM Super Twin 2009 var Per Bengtsson (hans tredje EM-guld) och i Pro Stock, Ulf Ögge. Speciellt roligt var det att Gabriella Nikolovska var 6:a i Pro Stock. 2:an i Top Fuel Bike 2009 Peter Svensson, har också europarekordet i sin klass med 5,798. Han körde också en inte uppbackad tid på 5,91 vilket är den tredje snabbaste tiden i världen någonsin. Peter Svensson, Mantorp Foto: Marcus Ek, Sektionens möten En mötesform som vi använder innan vi fastställer vårt specialreglemente, SR är det vi kallar rådslag. Då träffar vi förarna och berättar om vad som skett under de senaste säsongerna och vilka eventuella förändringar som vi står inför, ett av båda parter uppskattat möte. Ett sådant genomfördes under senare delen av 2008 i Stockholm. Sektionens protokollförda administrativa möten har under båda verksamhetsåren varit elva stycken per år. Huvuddelen av dessa har varit telefonmöten. Några möten där medlemmarna också har varit fysiskt närvarande, har förlagts till tävlingshelger, exempelvis till Mantorp vid EM-tävlingen. Framtid Den tekniska utvecklingen medför att motorcyklarnas topphastighet ökar från år till år. Det medför att vi måste vara extra uppmärksamma på de risker som den ökade hastigheten medför. En trolig utveckling är att tävlingar för de snabbaste klasserna om några år kommer att köras över kortare sträckor än 402 meter. Exempelvis 1000 fot eller 1/8 mile, dvs 304,8 respektive 201 meter. En kortare tävlingssträcka ger: - Lägre topphastighet och mindre belastning på maskinmaterialet utan att på något sätt ta bort spänningen i tävlingsmomentet. - Kortare bromssträckor och mindre total yta på tävlingsanläggningarna. - Gör tävlingen lättare för publiken att överblicka och förenklar TV-bevakning. - Begränsar skadorna vid en eventuell olycka. Carl-Erik Sörman Dragracing SSK Verksamheten för snöskoter dragracing i Sverige bedrivs till största delen under sommarsäsongen och då på asfalt. Detta sker i samarrangemang med MC och bil. På sommaren arrangeras även den återkommande Dala Cupen på gräs med deltagare från hela Norden. Det osäkra väderläget gör att vi tyvärr har tappat flera vinterarrangörer och verksamheten på snö och is är nästan lika med noll Miljö och säkerhet Se MC. Kravet på depåljuddämpare kom från förarhåll 2008 och infördes som regel from Att kravet kom upp från förarhåll ser vi som mycket positivt. Utbildning Utbildningen för snöskoter dragracingfunktionärer integreras med MC. Minst en kurs per säsong arrangeras i norra Sverige. Målsättningen är att alla tekniker ska göra ett besök med teori och praktik i skotergaraget. Barn och ungdom Möjligheten till ungdomsverksamhet på snö har funnits sedan länge, men inför säsongen 2010 kommer vi att införa ungdomsklassen även på asfalt. Internationellt 2008 arrangerades UEM-cupen för Pro Stock Snowmobile Asphalt (försteget till EM) av SHRA Sundsvall samt i Norge på Gardemoen. Vinnare i Piteå var Kicki Blomquist. Motsvarande UEM-cup för Snowmobile Grass arrangerades i Finland på Power Park i Alahärmä både 2008 och kom 2an, 3an och 4an i Pro Stock från Sverige. Framtid Ett ganska konstant antal förare, arrangörer och en SM-serie med ca 5 deltävlingar för asfalt finns under sommarmånaderna. Konceptet Enklare tävling, Test & Tune hoppas vi ska kunna locka fler mindre arrangörer att genomföra lokala tävlingar. Vi kommer också att lyfta fram Bracket Racing inför säsongen Då kan du komma med i stort sett vilken skoter som helst som uppfyller säkerhetsreglementet och tävla i ett handikappsystem. Ulla Peterson Sektionen har deltagit vid mötena mellan de nordiska motorcykelförbunden som genomförs varje år var mötet i Norge och 2009 i Sverige. SM-vinnare 2009, Kicki Blomquist. Foto: Marcus Ek, 9

10 Enduro Sektionens sammansättning under verksamhetsperioden har varit: Robert Svensson Sammankallande Patricia Eneroth Ledamot, FIM-representant Stefan Holm Ledamot till våren 2008 Per Lennerman Ledamot från våren 2008 Robert Svensson Adjungerade ledamöter: Bo Sjösvärd Anders Lindén Anders Sjöholm Stefan Andersson Magnus Walltersson Curt Öberg Miljö UEM-representant samt regler Guldhjälm Damansvarig Ungdomsansvarig Klassikersamordnare Inledning Endurosporten håller ställningen som en av de största inom SVEMO om man ser till antalet licensierade förare. Med 40,5 % av det totala antalet tävlingslicenser inom förbundet och dessutom ett stort antal engångslicenser, har endurosporten tillsammans med motocrossen den dominerande ställningen sett till antalet utövare. Vi har kunnat se en liten ökning av antalet endurolicenser främst på ungdoms- och juniorsidan, vilket vi ser som mycket positivt. Fortfarande är osäkerheten för klubbarna stor när det gäller att hitta marker för sina tävlingar. Det är fortfarande problem att få nyttja militär mark på vissa ställen och det är inte heller lätt med privata markägare. Möten/utbildning 2008 höll sektionen åtta protokollförda sektionsmöten, ett allmänt höstmöte i Norrköping samt SM-arrangörsmöte höll sektionen fem protokollförda sektionsmöten samt ett möte med distriktsansvariga, ett SM-arrangörsmöte samt ett allmänt höstmöte i Skövde. Sektionen har också genomfört en utbildningsdag för domare både 2008 och hade vi Krister Malmsten som föreläsare inom juridik på domarutbildningen genomförde Patricia Eneroth ett FIM-seminarium för tävlingsledare och FMN-delegater i Finland med deltagare från flera länder, där vi också hade svenskt deltagande. 10 Träningsläger Under 2008 och 2009 har genomförts ett antal läger för såväl ungdom, juniorer, dam som elit. Topp & Talang-förarna har under 2008 och 2009 testats och haft träffar på Bosön. Sektionen har dessutom tillsammans med Svea enduro och Laxå MK genomfört ett läger för motions- och breddåkare under 2008 med Six Days -förarna som tränare. Detta läger har hållits för att samla in pengar för Sveriges Six Days -satsning. Lägret har varit mycket populärt och samlat ca 100 förare och dessutom gett ett bra ekonomiskt tillskott till Six Days. Under 2009 kördes tyvärr inget läger av denna typ då inget datum kunde hittas som tränarna kunde ställa upp på. Landslagsledning Under 2008 använde vi oss av en förbundskaptensgrupp bestående av Björn Nyberg, Kent Karlsson och Mikael Nilsson. Under 2009 organiserade vi om funktionen och tog in Lars-Göran Ståhl som seniorcoach och Mikael Nilsson fortsatte som juniorcoach. Till sin hjälp har de också haft Stefan Holm och Kent Karlsson. Barn och ungdom Från och med 2009 så har vi fört in guldhjälm inom enduron. Det har varit mycket positivt och ett stort antal tävlingar har körts under året. Vi har även fått in en ny ungdomsansvarig i och med att Magnus Walltersson tog över efter Lars Börjesson under Magnus har fortsatt det fina arbete som Lars drog igång och även knutit till sig en grupp av duktiga medarbetare som fortsätter att utveckla ungdomsenduron. Till 2008 fick även ungdomarna sitt eget Svenska Mästerskap efter att tidigare varit Riksmästerskap. Dam Stefan Andersson har varit damansvarig under åren 2008 och Och även på damsidan så uppgraderades den tidigare RM-serien till ett riktigt Svenskt Mästerskap till Vi har även här sett en stor utveckling under de senaste 2 åren. Våra damer har haft stora framgångar internationellt med en 3:e plats 2008 och en 2:a plats 2009 vid Womens Cup som körs under ISDE. SM, JSM och VRM Utvecklingen vad gäller vår SM-serie har fortsatt, Marcus Frändén har som SMsamordnare/promotor tagit ytterligare ett par steg framåt vad gäller att höja standarden och statusen på vår serie. Han har tillsammans med Joakim Dahlberg och Kristian Söderholm fortsatt att utveckla och finslipa tidtagningssystemet till absolut världsklass, allting ligger online med tillgång till resultat både via skärmar på tävlingsplatsen, internet, FM-radio och mobiltelefoner. Även arrangörerna har varit med på noterna och höjt kvalitén på

11 arrangemangen kördes 6 deltävlingar varav en dubbeltävling. Avslutningen och SM-banketten var förlagd till Östhammar. Även 2009 kördes 6 deltävlingar varav en dubbeltävling. Avslutningen och SMbanketten var förlagd till Enköping. Övriga tävlingar Under 2008 genomfördes i Sverige 58 enklare tävlingar, 79 nationella tävlingar och 8 internationella tävlingar. Under 2009 genomfördes i Sverige 81 enklare tävlingar, 90 nationella tävlingar och 5 internationella tävlingar. Stångebroslaget, Ränneslättsloppet och Gotland Grand National är fortfarande de deltagarmässigt största tävlingarna. Novemberkåsan som är vår traditionsrikaste tävling kördes 2008 i Vimmerby med Calle Bjerkert som segrare och 2009 kördes tävlingen i Falun med Joakim Ljunggren som segrare. Sektionen har tillsammans med Svensk Enduro Supporterklubb stått som arrangör till Fyradagars Enduro som 2008 kördes i Sala och 2009 i Skövde. Internationellt Vi har under 2008 och 2009 haft ett stort antal förare som varit ute och kört EM-tävlingar. Det är mycket positivt att våra juniorer tidigt åker ut och provar på internationellt tävlande och då är EMserien en mycket bra inkörsport. Under 2008 lyckades Calle Sjöö med bedriften att vinna den sista EM-deltävlingen i Holland. Även i VM så har vi haft ett flertal svenskar som varit ute och kört, där har vi också haft dagssegrar under genom Joakim Ljunggren och Robert Kvarnström. Bäst totalt har Joakim Ljunggren lyckats genom en 6:e plats totalt 2008 och en 3:e plats totalt ISDE 2008 kördes i Grekland och där tog seniorerna en 7:e plats med Joakim Ljunggren, Patrik Wicksell, Björne Carlsson, Anders Eriksson, Niklas Gustafsson och Fredrik Georgsson i laget. Juniorerna tog en 9:e plats med Martin Sundin, Kalle Svensson, Viktor Karlsson och Robert Kvarnström i laget. Damerna tog en mycket fin 3:e plats i Women Cup med Vanja Kollmann, Jessica Jönsson och Paulina Andersson. I klubblagstävlingen lyckades Östra/Göta bäst med en 3:e plats. ISDE 2009 kördes i Portugal och där tog seniorerna en 12:e plats med Joakim Ljunggren, Björne Carlsson, Anders Eriksson, Calle Sjöö, Kalle Svensson och Niklas Gustafsson. Juniorerna tog en 5:e plats med Martin Sundin, Fredrik Berg, Anton Nordh och Jonas Karlsson. Damerna lyckades igen och tog en 2:a plats i Women Cup med Vanja Kollmann, Jessica Jönsson och Sandra Adriansson. I klubblagstävlingen lyckades Team Östra Junior att ta en 3:e plats kördes också för 3:e gången en VM-deltävling i Östersund under vinterförhållanden dock med en ny arrangör. Miljö och säkerhet Sektionen har under 2008 och 2009 arbetat med miljö och säkerhet bland annat genom att fortsätta att utbilda våra domare i både säkerhet och miljöfrågor. Vi har satsat hårt på att få ner ljudet på våra tävlingar och för detta köpte vi under 2008/2009 in 22 st ljudmätningsutrustningar som vi försett alla våra domare med. Det genomförs numera ljudmätningar på alla våra tävlingar. Framtid Vi ser mycket ljust på svensk enduros utveckling, då vi har en bra plantskola i våra guldhjälms- och ungdomstävlingar. Vi är inne i generationsväxling just nu där vi ser att de yngre förarna utvecklas bra och tar för sig av de äldres råd och kunskaper. Vi ser också redan att satsningen Topp & Talang börjar ge resultat. Vi var med och såg satsningen på Eco Enduro, dvs tävling med eldrivna motorcyklar, något som vi tror kommer att skapa nya möjligheter och nya tävlingsformer. Glädjande är också att det tagits initiativ till lokala satsningar som syftar till att ge unga förare möjlighet att komma ut och åka internationellt. Avslutning Vi vill också passa på att tacka alla förare, ledare, klubbar och andra som bidrar till att utveckla sporten genom att arrangera tävlingar och ställa upp med marker och personal så att läger och träningar kan genomföras. Ett stort tack också till Svensk Enduro Supporterklubb och Svea Enduro för ekonomiska bidrag till förare och läger. Robert Svensson Joakim Ljunggren Foto: Mikael Sandberg 11

12 Motocross Solo, Tjejer, Sidvagn, Quad, Backe, Isbana Sektionens sammansättning under verksamhetsperioden har varit: Jan-Eric Sällqvist Sammankallande, FIM-representant Roger Karlsson Ledamot Håkan Olsson Ledamot Jan-Eric Sällqvist Adjungerade ledamöter: Martin Holm Ronnie Johansson Rudi Alferi Tommy Landin Isbana/Backe Elitserien Quad Guldhjälm Inledning Under perioden har sektionens inriktning varit att få en stabil och väl fungerande arbetssituation inom motocrossen. Sektionen har delegerat arbetsuppgifter/ beslut till respektive distrikts motocrosskommitté, vilket har fungerat bra. Sektionen har haft adjungerad representant för guldhjälmsfrågor samt coacher som ansvarat för olika typer av satsningar för ungdomar, juniorer och elitförare samt adjungerad för Lag-SM, Backe/Isbana och Quad. Verksamheten Sektionen har fortsatt arbetet med att prioritera SM-arrangemangen i motocross, vilket har lyckats mycket bra. Antalet övriga tävlingar har ökat och då speciellt motionstävlingar. Möten Under år 2008 genomfördes åtta protokollförda sektionsmöten varav sex var telefonmöten. Ett sektionsrådsmöte, en SM-arrangörs-träff samt ett coachmöte. Under 2009 blev det nio protokollförda sektionsmöten varav sex var telefonmöten. Ett sektionsrådsmöte samt en SMarrangörsträff. Förarutveckling Sektionen har under gjort flera olika satsningar för att på sikt få fram etablerade toppförare i VM/ EM och att utveckla svenska förare att bli internationellt konkurrenskraftiga. Sektionen har prioriterat en satsning som kallas för MX Future för de allra yngsta förarna i 65cc- och 85cc-klasserna. Ansvarig coach har varit Patrik Olsson. Satsningen har inneburit att 8 förare i varje 12 klass har deltagit i ett antal träningsläger samt fått ekonomisk hjälp för att kunna delta i ett antal deltävlingar i UEM 65cc och 85cc med bra resultat. En annan satsning som sektionen har genomfört är på ett antal juniorförare i klassen MX2. Dessa har deltagit i antal träningsläger samt deltagit i JEM-tävlingar, nämnas kan att Filip Bengtsson tog en pallplats i Slovenien. Ansvarig coach för dessa juniorer har varit Marcus Fredriksson. Topp & Talang är en central satsning från förbundets sida som startade hösten 2008, motocross-sektionen har totalt 6 förare varav 1st är tjej med i denna satsning som ger förarna tillgång till fysiska tester, rådgivning och träningslära på Bosön av allra yppersta klass. Vidare har sektionen satsat ekonomiskt på ett antal förare som deltagit i VM- och EM-deltävlingar. Internationella framgångar Världsmästerskap för tjejer MX Women 5:a Elin Mann Världsmästerskap solo MX1-2-3 Nedan nämner vi några av de svenska förare som fick VM-poäng i de olika klasserna. Johan Carlsson, Marcus Norlén, Tom Söderström, Filip Thuresson, Kim Lindström Veteran World Cup :a Mats Nilsson Ett urval av de svenska förare som fick EM-poäng Europa-Mästerskap solo MX2 Filip Thuresson, Alex Eriksson Europa-Mästerskap solo MX 85cc, MX 65cc Jesper Jönsson, Erik Appelqvist, Kalle Olsson, Hampus Kahrle Lag-VM Motocross :e Sverige ibland 30 nationer Lag-EM sidvagn :a Sverige :a Sverige Världsmästerskap FreeStyle :a Fredrik Johansson SM Sammanfattning av Svenskt Mästerskap Motocross Under 2008 kunde vi se botten på antalet besökare per SM-deltävling i motocross på flera år. Inför 2009 tryckte vi på klubbarna att satsa mer på marknadsföring.detta resulterade i 25 % ökning till närmare 2500 personer i snitt per deltävling, en utveckling som vi tror och hoppas ska fortsätta under Klasser/tävlingsdagar 2008 var sista året av 3 som SM-

13 deltävlingarna i MX3 (tidigare 500cc) arrangerades tillsammans med JSM. Med ett sjunkande deltagarantal togs beslut att inför 2009, följa flera av de övriga europeiska förbunden, och öppna MX1 även för MX3-maskiner. Hur stor påverkan regeländringen utgjorde är omöjlig att säga, men faktum är att 2009 ökade antalet förare i MX1/MX2 totalt med i snitt 14 st förare per deltävling. Inför 2009 diskuterades eventuella förändringar i tävlingsupplägget för MX-Girls och bl a beslöts att finalheaten endast skulle bestå av 20 startande i stället för 30. Detta resulterade i en skrivelse från representanterna för MX-Girls som dessutom gavs stort utrymme i media. I skrivelsen konstaterades att antalet aktiva tjejer skulle minska på grund av gjorda förändringar. Ett möte genomfördes mellan representanterna och Motocrosssektionen i samband med SMK Eksjös SM-premiärtävling, vilket la grunden till en god dialog under 2009, en dialog vi hoppas fortsätter i framtiden. När säsongen avslutats kunde dock konstateras att antalet kvinnliga SMdeltagare under 2009 minskat med 6 st per deltävling, oklart är dock hur stor inverkan regeländring och/eller det ekonomiska läget haft var också året då vi, efter dialog med såväl förare, team som arrangörer, återgick till 2-dagars-tävlingar efter att de tidigare 2 säsongerna haft 1-dagstävling. (Snittåldern på förare som tagit SM-poäng var år, för 2009 sänktes den till 23,5 år) Wildcard Det ökade antalet förare som genom wildcard i SM-deltävlingarna berättigades elitlicens, gjorde att vi inför 2008 beslutade att avskaffa det tidigare mångåriga uppklassningssystemet med elitpoäng för uppklassning till elitlicens. Under de senaste 2 säsongerna har totalt 57 st nya elitförare tillkommit, med en snittålder på 19 år. I kombination med förändringen av uppklassningsystemet gjordes stora förändringar av Sverige Cup, den statustävling som tidigare funnits för endast seniorförare. Cupen öppnades nu även för juniorförare, och var enda steget för att få wildcard till SM. Förändringen har slagit mycket väl ut och systemet och tävlingen är dag mycket uppskattade av både junior- och seniorförarna. Intressant är också att antalet klubbar som är intresserade att arrangera Sverige Cup ökat markant sedan förändringen. Årets Rookie/Årets Arrangör De senaste 2 säsongernas hedersutnämning Årets Rookie har tilldelats Tommy Sjöström (16 år) respektive Viktor Björklund (15år). Dessa båda förare har visat framfötterna och presterat mycket fina resultat av samtliga förare som deltagit sin första säsong i Motocross-SM. Motocrossektionens andra hederspris Årets Arrangör tilldelades Tomelilla MK (2008) respektive Finspångs MS (2009), klubbar som på ett föredömligt och professionellt sett arrangerat den mest prestigefyllda tävlingen i svensk motocross, Svenskt Mästerskap i huvudklasserna MX1, MX2 och MX Girls. Framtid Inför 2010 sker stora förändringar av samtliga mästerskapstävlingar i motocross (SM, JSM och USM). Efter att ha inlett 2000-talet med tidskval, återgår vi nu till kvalheat som kvalificeringstävling för final-heaten. Detta är en anpassning till de regler som idag gäller i VM och EM, dessutom tror och hoppas vi att det kommer att göra SMtävlingarna intressantare och ge publiken en större underhållning. Utveckling av unga förare (MX Future) Tack vare gott och långvarigt samarbete och support från företag inom framför allt branschen, ges vi ytterligare resurser att utveckla våra unga och lovande motocrossförare. Motocrossektionen vill passa på att rikta ett varmt tack till samtliga samarbetspartners och ser med tillförsikt fram emot kommande samarbete och fortsatta utveckling av lovande talanger inom svensk motocross. Miljömedvetande Sektionen har under perioden fokuserat på miljösidan. I arbetet med SM-deltävlingar har miljökrav ställts på arrangörerna. Inför 2010 kommer vi att trappa upp kontrollen ytterliggare gällande användandet av miljömatta. Samtliga förare måste använda miljömatta för att få deltaga i tävlingen. Kontroll av ljudnivån kommer att prioriteras ännu hårdare än tidigare. Utbildning Utveckla och nyrekrytera domare och banbesiktningsmän Antalet domare och banbesiktningsmän behöver ytterliggare ökas för att täcka upp sektionens behov. Sektionen förväntar sig att distriktens motocrosskommittéer hjälper till med förslag på lämpliga kandidater. Fokus har legat på utvecklingen av domarkåren och banbesiktare. Inför 2010 införs ett uppdaterat banbesiktningsmaterial. Kurser för ungdomstränare (steg 1) har genomförts av distrikten och klubbtränarkurser (steg 2) har genomförts i Tibro. Just nu omarbetas tränarstegen och det första steget beräknas bli klart under Tävlingsverksamhet Antal nationella tävlingar ligger på samma nivå under perioden. Antalet licenser har ökat, detta har inneburit att motocross nu är största gren inom SVEMO, om man ser till antalet licenser och antal tävlingar. Isbana Tyvärr fick 2008 års SM-serie ställas in p g a den milda väderleken genomfördes SM-serien som planerat. Förarintresset har stadigt ökat efter att vi införde en inbjudningsklass med endurodubb. Backe SM genomfördes som planerat både 2008 och VM-arrangör Sverige har under arrangerat en VM-tävling per år i motocross. BMK Uddevalla har stått som arrangör för Skandinaviens största VM-deltävling MX1-2. Detta arrangemang har återigen genomförts på ett mycket professionellt sätt, vilket i alla sammanhang har framförts både nationellt och internationellt. VM i motocross har år från år blivit allt större och mer omfattande, vilket inneburit mycket stora krav på arrangören. Sektionen vill passa på att framföra ett stort tack till alla ideellt arbetande funktionärer (ca 600), vilka möjliggör att denna VM-tävling i Sverige kan genomföras varje år. Avslutning Sektionsarbetet har fungerat mycket bra. Vi kan också glädjas åt att samarbetet med våra olika distrikts motocrosskommittéer har utvecklas på ett bra sätt. Målet från sektionens sida har varit att fördela ut mer ansvar på dessa kommittéer. Slutligen vill sektionen tacka SVEMO:s kansli och inte minst sektionens koordinator Peter Isgren för all hans energi att hjälpa sektionen med att utveckla svensk motocross. Jan-Eric Sällqvist 13

14 Minimoto Sektionens sammansättning under verksamhetsperioden har varit: Björn Andersson Sammankallande Patrik Marklund Ledamot Mike Wandéus Ledamot Joakim Österberg Ledamot till hösten 2009 Björn Andersson Allmänt 2008 och 2009 blev inte de svåra år som vi förväntade oss med tanke på åldersväxling och det allmänna ekonomiska läget. Trots en rätt svår utgångspunkt, där vi förväntade oss förlust av en stor mängd förare, så lyckades vi under året hålla oss på ungefär samma antal aktiva som tidigare år. Arbetsfördelning oss emellan har varit följande: Björn Andersson har ansvarat för utbildning, arrangörer, banor, säkerhet, mässor och ekonomi samt varit mentor för de övriga i gruppen. Joakim Österberg, Patrik Marklund och Mike Wandeus har gemensamt skött tävlingstekniska- och utbildningsfrågor samt rekrytering. Patrik Marklund är även miljöansvarig. Kommunikation Under året har sektionen startat ett arbete för att bli bättre på att kommunicera med klubbar, aktiva och övriga intressenter. Det har bland annat resulterat i ett ökat intresse från klubbarna att arrangera tävlingar under Vi höll under november månad 2008 och 2009 en träff med alla klubbar, där säsongerna utvärderades samt nästkommande säsong planerades. Säkerhet och miljö Sektionen har arbetat mycket med säkerhetsfrågor både med den personliga säkerheten och maskinmaterialet likväl som med att öka banornas säkerhetsnivå. Miljöarbetet har varit omfattande för att kunna nå upp till den standard som vi eftersträvar inom SVEMO. Stor vikt har lagts på att förbättra och hålla ljudnivåer på acceptabla nivåer och att arbeta med lokala myndigheter för att kunna vara steget före. Under året har mycket fokus lagts vid enkla säkerhetsfrågor, såsom brandrisker i depån, risk för spill och utsläpp, uppställning av fordon med mera. Ett arbete har startats som noggrant fokuserar på bränsle och bränsleprovtagning i syfte att öka medvetenheten om vikten av att endast använda miljöklassat bränsle. Tävlingar Det har under perioden genomförts ett stort antal nationella tävlingar, regionala tävlingar, enklare tävlingar och uppvisningar. Deltagandet på tävlingarna har varit relativt lika som tidigare år men flera ljusglimtar finns, bland annat ökar antalet yngre förare, likaså har många av våra tidigare förare gått vidare till roadracingen, där stora delar av eliten idag har sitt ursprung i vår verksamhet. Under 2008 etablerades ett samarbete med Honda som lanserade sin RR- Academy Cup för förare mellan 9 och 14 år. Under 2008 och 2009 har hälften av deras tävlingar i cupen körts ihop med minimotons RM-tävlingar, vilket gett bra utdelning och mycket nya idéer. Rekrytering Sektionen har varit representerad på flera Mc-mässor och andra stora evenemang för att visa verksamheten och föra ut sitt budskap och kunna värva nya utövare. Ett uppskattat, men tungt arbete. Förberedelse sker för att utbilda fler ledare på lokal nivå, och för att hjälpa till med rekryteringen till klubbarna, både av nya utövare och av nya ledare. Deltagande inom SVEMO Sektionen har varit väl representerad på en rad olika SVEMO-möten, däribland det nordiska mötet. Samverkan har kommit igång mer regelmässigt med andra närliggande sektioner där vi nu, i flera fall har ett väl utvecklat samarbete. Björn Andersson 14

15 Roadracing Sektionens sammansättning under verksamhetsperioden har varit : Fredrik Hansson Sammankallande Rikard Sthillert Ledamot Per Träff Ledamot Fredrik Hansson Adjungerade ledamöter: Lars Andersson UEM-representant till hösten 2009 Peder Eneroth UEM-representant från hösten 2009 Håkan Olsson Förbundskapten Jannica Sjöstedt Ass. Förbundskapten Kenneth Lodnert Tekniskt ansvarig Volmar Mårtensson Banbesiktning Allmänt Arbetets fördelning inom sektionen har varit följande: Fredrik Hansson har ansvarat för förare, arrangörer, ekonomi och utbildning, Kenneth Lodnert för regler, Per Träff för säkerhet, tävlingstekniskt och ungdomar, Rikard Sthillert för miljö och STCC. Håkan Olsson har varit förbundskapten och Jannica Sjöstedt ass. förbundskapten. Till Karlskoga har förare och arrangörer inbjudits till våra rådslag och prisutdelningar av SM-plaketter. Vi har deltagit på nordiska möten, framförallt diskuterat hur vi ska utföra ljudmätning och gemensamma regler. Vi har även diskuterat att NM-tävlingar har högre prioritet en nationella tävlingar. Sektionen har deltagit på våra förbundsmöten. Säkerhet och miljö Utvecklingen av våra banors säkerhet fortsätter, ombesiktning sker nästan varje år p g a av fartutvecklingen på mc. När det gäller miljön är nästan alla banor certifierade. Vi har gemensamt bestämt hur ljudmätning ska gå till. Utbildning Vi har genomfört två fortbildningar för domare och tävlingsledare. Under 2009 har vi genomfört en ny utbildning för förarutbildare ute i klubbarna, utbildat träningsledare för klubbarnas träningar samt genomfört en teknikerkurs för maskinbesiktigare. Göteborg har varit värd för fortbildning för tävlingsledare och tekniker i UEM. Vi har deltagit i utbildningar som anordnats av utbildningskommittén och miljökommittén. Topp & Talang, Future Vi har tagit ut ett antal förare som sektionen tror har fina förutsättningar att kunna bli stora internationellt. Gruppen av förare ändras dock emellanåt, då en del inte riktigt kan leva upp till de mål vi gemensamt beslutat inom SVEMO. Under 2009 har vi tagit med förarna på ett gemensamt träningsläger i Tjeckien. De förare som nu är uttagna representerar SVEMO RR i landslaget. Vår förbundskapten har varit ute i VMdepåerna för att knyta kontakter med befintliga team, och samtidigt promota hur vi gör för att få fram nya talanger. Vi har tagit ut fem förare i vad vi kallar Future som är för stadiet innan T & T i ålder år. Honda 100cc Vi har i denna klass genomfört två år av vårt fem-årsavtal. Klassen har tyvärr inte vuxit i den omfattning vi trodde från början, bl a på grund av dålig marknadsföring. Till 2009 tog Mike Wandeus över ansvaret i minimotosektionen och fick genom sitt engagemang fler förare till klassen. Samarbetet med minimotosektionen fortsätter då RR inte har någon egen barnverksamhet. STCC Vi har nu genomfört år 2 och 3 med klassen 1000cc i STCC av vårt femårsavtal som ger ekonomiska medel till vår ungdomssatsning varje år. Under dessa år har vi genomfört flera möten med STCC:s ledning för att stämma av verksamheten. Dialogen har varit bra och utvecklande för båda parter framför allt gällande säkerhet och regler. Licenser Vi har fortfarande en stor efterfrågan på s k nybörjarlicenser. Anpassningen till det nya gemensamma licenssystemet har gått fantasiskt bra, fåtal problem men med mycket positivt från bl a arrangörer och förare. Tävlingar Inom RR kör vi inte mindre än ca tävlingar inom alla kategorier per år, vilket vi tycker är många, då det är tävling nästan varje helg. Därför har vi för att kunna utveckla det lokala tävlandet beslutat att börja genomföra kvällstävlingar. Under säsongen 2009 genomförde vi en och till 2010 har vi fem. Vi har haft uttagningar till EM-finalerna i Spanien på de svenska NM-tävlingarna. Fredrik Hansson 15

16 Rundbana Speedway, Isracing, Sand- och Gräsbana Sektionens sammansättning under verksamhetsperioden har varit: Christer Gustavsson Sammankallande till hösten 2008, från våren 2009 Leif Fredriksson Ledamot till hösten 2008, från våren 2009 Michael Liebgott Ledamot från våren 2009 Tomas Engman Ledamot från våren 2009 Tony Olsson från hösten 2008 till våren 2009 Sektionsarbetet Sektionen har haft sju protokollförda möten under 2008 och tio under Under perioden oktober 2008 till april 2009 fanns ingen sektion. Då sköttes verksamheten av koordinatorn Tony Olsson. Sektionen har under perioden haft ett antal möten med serieföreningen, domarkommittén, ESS samt med alla isracingklubbar och den utsedda isracingkommittén. Dessa möten är också protokollförda. Vid nordiska möten har också sektionen deltagit. Internationellt Sektionen har representerats av Christer Bergström i det internationella arbetet både i FIM och UEM. Våra landslag har tävlat internationellt i VM och EM både som lag och även individuellt. Utbildning Christer Gustavsson Utbildning har bedrivits under ledning av Hans Lexenberg. Det har bl a varit kurser för domare, tävlingsledare, maskinbesiktningsmän, lagledare etc. Sektionen har även deltagit i utbildningskommitténs sammankomster. Barn och ungdom Daniel Nelson och Pierre Gustafsson har ansvarat för våra landslag, junior respektive ungdom. Båda landslagen har varit aktiva nationellt och internationellt. Dessutom har Daniel varit aktiv med juniorer på Bosön med Topp & Talang-projektet. Sektionen oroas för den vikande trenden av barn- och ungdomsförare. Adjungerade ledamöter: Hans Lexenberg Utbildnings-/domarfrågor Christer Bergström FIM-/UEM-representant Sören Johansson Isracing 2008 Peter Jansson Isracing 2009 Jan Alkebring Elitlicensfrågor Miljö och säkerhet På miljösidan arbetar vi konsekvent med besiktningar av anläggningar samt att vi genomför arbetet med våra bullernivåer. Detta genom beslut om nya ljuddämpare med lägre bullernivå. Arbetet med säkerhet har bedrivits hårt och målmedvetet. En säkerhetsgrupp bildades omedelbart efter de svåra olyckorna som inträffade under Gruppen har kommit fram med många förbättringar som höjt säkerheten avsevärt, både för förare, funktionärer och åskådare. En av de största säkerhetshöjande åtgärderna har varit införandet av luftstaket, som idag är styrt av vårt reglemente. Framtid Speedwaysporten har fortfarande sportsligt, publikt och massmedialt en positiv trend. Det är av största vikt att vi kan behålla vårt TV-avtal så att vår sport syns där. Vi måste arbeta hårt med att få igång en bredd på vår undgomsverksamhet och ge våra undgomar verktyg för att bedriva sporten på ett mera ekonomiskt försvarbart sätt. Det är också av största vikt att vi skapar ett reglemente så att även elitklubbarna känner en ekonomisk trygghet med bibehållen hög sportslig nivå. Christer Gustavsson Andreas Jonsson, Svensk Mästare 2009 Foto: Roger Hultgren 16

17 Snöskoter Cross, Backe, Enduro Sektionens sammansättning under verksamhetsperioden har varit: Thomas Nordin Sammankallande till hösten 2009 Tobias Eklund Sammankallande från hösten 2009 Thomas Nordin Ledamot från hösten 2009 Urban Backman Ledamot Tobias Eklund Ledamot till hösten 2009 Roger Strandberg Ledamot till våren 2009 Tobias Eklund Inledning blev händelserika säsonger inte minst i sektionen. Från att ha varit fem personer slutade säsongen 2009 med tre personer. Detta har naturligtvis påverkat arbetet och ambitionen att utveckla sporten. Vår ambition att få ett utökat engagemang från distrikt och klubbar har gett resultat och idag har vi i alla fall ett distrikt (Övre Norra) som tagit ett utökat ansvar och som idag är aktivt och drivande. Vår uppfattning är fortfarande att om vi ska få skotercrossen att utvecklas måste vi bygga en bred plattform där klubbarna är motorn i verksamheten. I övrigt har utvecklingen inte varit positiv. Antalet arrangörer och tävlingar har minskat. Förklaringar till detta är säkert flera. Osäkra vintrar, minskat antal förare, svårt att få funktionärer att ställa upp är som vi uppfattat det en del av förklaringen. Träningsläger/ Utbildning Tjejläger Vi har genomfört ett läger enbart riktat till tjejer. Fokus låg vid trivsel och lära känna varandra mer i den grupp tjejer som tävlar i skotercross. Vi hade föreläsningar bland annat i skoterteknik, sälja sig själv, tro på sig själv och kostlära. Ett uppskattat inslag var äventyr på Multi Challenge med bland annat karting, laserhall och klättervägg. Anna Henriksson och Lina Kaasalainen stod som värdar för lägret. Tävlingsförare Östersund september 2008 Vi genomförde ett träningsläger, en kickoff för tävlingsförare i Östersund, första gången något liknande arrangerades i sitt slag. Hög fokus på att lära känna varandra och trivsel. Denna gång också på Multi Challenge med bland annat Boda Borg. Uppskattad andra dag där sektionen och tävlingsförare luftade idéer om framtiden. Träningsläger seniorer och damer Vi planerade ett gemensamt träningsläger för damer och seniorer i december 2008, men tvingades ställa in p g a dåligt intresse från förarna. Domare/Tävlingsledare Eftersom vi lagt ansvaret för fortbildning av tävlingsledare på distrikten anordnade vi enbart fortbildning för domare under återupptog vi gemensam träff för domare och tävlingsledare. Detta efter önskemål från domare och tävlingsledare att få en gemensam träff, där man både kunde genomföra fortbildning och också utbyta erfarenheter. Miljö Kraven på miljöhänsyn har även nått skotersporten och ett viktigt arbete har varit att få arrangörer och aktiva att förstå vikten av detta. Det vi gjort konkret är att miljömatta blivit obligatorisk. Vi har även genomfört en sänkning av högsta tillåtna ljudvolym på tävlingsmaskinerna. Tävling SM har genomförts i alla discipliner och vi har gått tillbaka till norr- och söderkval. Detta efter att många tyckt till om att serie inneburit en fördyring av sporten med risk att många tvingas lägga av på grund av detta. NM Nordiska Mästerskapen har genomförts för ungdom och damer med framgång för våra svenska förare. Resultat 2009 I ungdomsklassen vann Filip Eriksson, Markus Johansson tvåa samt Jesper Axelsson trea I damklassen vann Anna-Carin Karlsson, Jessika Niska tvåa och Lina Kaasalainen kom trea. VM-serien har haft fortsatt framgång för våra svenska förare stod Emil Öhman som segrare och Viktor Stenman på silverplatsen segrade Peter Ericsson och Emil Öhman tog silver. Malå har stått som arrangör för de två senaste VM-finalerna, vilka varit framgångsrika både tävlingsmässigt och publikmässigt. SM i stadioncross Under våren 2009 genomfördes en ny SM-tävling i stadioncross. Tävlingen genomfördes i Sundsvall och var del i en SM-vecka med flera vintersporter inblandade, som också bevakades av SVT. Sammanfattningsvis har de senaste säsongerna inneburit att Michael Björch samt Roger Strandberg lämnat sektionen. Detta har fått till följd att ambitionsnivån fått lov att sänkas med fokus på basfunktionerna, regler, tävling etc. Önskemål om träff med domare, tävlingsförare samt arrangörer direkt efter säsong, har visat sig vara svårt. Trots aktiva försök har vi tvingats ställa in p g a för få deltagare. Under säsongen har vi haft åtta protokollförda möten, två träffar där hela sektionen varit på plats och utöver detta har vi haft ett antal telefonmöten. Tobias Eklund 17

18 SuperMoto Sektionens sammansättning under verksamhetsperioden har varit: Hans Weidenius Sammankallande Joakim Danielsson Ledamot Daniel Fransson Ledamot till hösten 2008 Peter Larsson Ledamot till hösten 2009 Fredrik Palm Ledamot från hösten 2009 Hans Weidenius Adjungerade ledamöter: Jan Pettersson Supermoto solo. Rudi Alferi Supermoto quad Magnus Lindh Förbundskapten till våren 2008 Ola Andersson Förbundskapten från våren 2008 Ola Andersson Förarrepresentant till våren 2008 Christofer Barrett Förarrepresentant från våren 2008 Stefan Ljungberg Förarrepresentant Miljö och säkerhet Joakim Danielsson är ansvarig för miljö i sektionen. Sektionen ser till att miljö efterlevs enligt de regler som finns, då det gäller miljömattor, kärl för vätskor på motorcyklarna och i depån, samt att den tillåtna max-gränsen för ljudnivå db ej överskrids. Dessutom att förar- och bansäkerhet är förenligt med reglementet. Utbildning Licensutbildare har under perioden tagits fram, specifikt för att ta en supermotolicens. Fr o m 2010 krävs en genomgången utbildning praktikteori för att erhålla en supermotolicens. Sektionens medlemmar har deltagit i ledarutbildningar under perioden Barn och ungdom Verksamheten har varit väldigt blygsam under periodens inledning 2008, men utvecklats under 2009 genom startandet av supermoto ungdom en klass för 85/150cc med förare som har ungdomslicens år, något som är högprioriterat av sektionen. Internationellt Supermoto har deltagit i Lag-VM 2008 och Ca tio förare har till och ifrån deltagit i Tyska Mästerskapet under perioden. En förare har sporadiskt deltagit i VM för solo under Sektionens möten Sektionen har i snitt haft två sektionsmöten per säsong, vilket är alldeles för lite och kommer att ökas till det dubbla under Mail och telefon har ersatt personliga möten. 18 Framtid Sektionen ser framtiden an med tillförsikt. De två stora prioiteringarna är ungdom och SM. Etablerandet av den nya klassen supermoto ungdom är helt avgörande för vår framtida utveckling. En planering finns för att söka oss ned på guldhjälmsnivå och etablera en klass för de allra yngsta förarna. Vi vill eftersträva att ha en stabil SM-serie för att bibehålla en hög status. Som vi ser det är en lämplig nivå sex deltävlingar, vilket vi körde 2009 och kommer att köra under Hans Weidenius

19 Trial Sektionens sammansättning under verksamhetsperioden har varit: Magnus Liljeblad Sammankallande Jan-Erik Mellberg Ledamot till våren 2008 Henrik Lettesjö Ledamot från våren 2008 Ulrika Johansson Ledamot till våren 2009 Lars Nyberg Ledamot från våren 2009 Magnus Liljeblad Adjungerade ledamöter: Arne Hedin UEM-representant Anders Nilsson Förbundskapten 2008 Johan Svensson Förbundskapten 2009 Allmänt Bland de stora aktiviterna vi har ansvarat för är individuella VM 2008 i Uddevalla, Scandinavian Open i inomhustrial i samband med MC-mässan i januari 2009, två träningsläger utomlands och ett FIMläger för kvinnor. Trialsektionen har haft åtta st sektionsmöten 2008 och nio st Utbildning När det gäller utbildning satsar vi varje år på den populära domar- och arrangörskursen i Örebro. Sektionen har haft domare med på juridikkurs under hösten 2009 och hela sektionen var också med på ledarskapsutbildning på Bosön under Trialriksdagen är ofta välbesökt och speciellt de gånger som vi förlägger den till Kinna i förbindelse med den årliga Fars dags-trialen där. Vi har under 2009 uppdaterat vårt utbildningsmaterial Tävlingsfunktionär Trial. Vi har även tagit fram ett utbildningsmaterial som heter Fortbildning Tävlingsledare Trial. VM i Uddevalla Den stora grejen under 2008 var EMoch VM-tävlingen i Uddevalla i augusti. Sektionen tillsammans med Arne Hedin tog på sig ansvaret att vara huvudaktörer i organisationskommitèn tillsammans med BMK Uddevallas rutinerade VM-stab. Vi samlade de åtta största klubbarna i Sverige och bildade en ny klubb. Alla klubbarna gick in som solidariskt ansvariga med lika delar vid en eventuell förlust och en delning av en vinst i förhållande till hur många arbetsdagar man hade lagt ner. Tävlingen blev en succè både sportsligt och publikt. Av FIM fick vi direkt frågan om vi kunde arrangera en tävling igen Miljö och säkerhet På miljösidan har det på slutet av 2009 varit en del diskussioner om detta med el-motorcyklar. I samband med lag-vm i Italien i september visades en prototyp av en el-trial som inför den samlade pressen visades upp och provkördes av svenske Emil Gyllenhammar. Bland de minsta el-cyklarna kommer det också fler och fler märken som passar utmärkt för nybörjare. På säkerhetsfronten har vi inte de stora utmaningarna, men detta med körning vid och i depå kommer vi att ta upp på vårens arrangörsträff. Barn och ungdom Vi har under denna period haft en positiv utveckling på antal startande i både ungdoms- och junior-sm arrangerade vi ett ungdomsläger i Belgien. Vi fick ett bra gensvar och lägret arrangerades på sporlovet, med en engelsktalande belgare som huvudtränare. Vi har också arrangerat ett FIM-läger för tjejer, vilket blev en succè. Eddie Karlsson Foto: Arne Hedin Internationellt Herrlandslaget hade ett väldigt bra år 2008, men en nedgång Glädjande nog har vi starka juniorer som vann junior- NM i lag kunde vi återigen ställa upp med ett kvinnligt landslag på NM, vilket var mycket glädjande. Individuellt har vi tre förare som har utmärkt sig under perioden. Fredrik Johansson körde 2008 alla deltävlingar i junior-vm med undantag av Japan. Fredrik placerade sig som 8:a totalt i JVM. Under 2009 är det Emil Gyllenhammar som försvarat de svenska färgerna i JVM, med en 7:e plats som bäst. Bäst resultat under perioden har vi haft i ungdoms-em där Eddie Karlsson placerade sig på en glädjande 6:e plats totalt. Framtid Eddie Karlsson har under 2010 chansen att slåss om en pallplats i ungdoms-em. Dessutom gör de båda elitåkarna Emil Gyllenhammar och Jesper Johansson rejäla internationella satsningar på JVM. Dessa två och Eddie tillhör också Topp & Talang-gruppen. Vi har också förhoppningar om att kunna ställa upp med ett damlag i lag-vm Till 2010 ska vi återigen arrangera ett ungdomsläger, denna gång i Tyskland där vi har engagerat 2007 års världsmästarinna Iris Krämer. Under 2010 kommer Arne Hedins mandat i UEM working group att gå ut, och han har inte tänkt att ställa upp i ytterligare en mandatperiod. Arne har lagt ned mycket jobb för att driva sporten framåt och vi tackar honom för ett mycket gott arbete. På längre sikt ser vi att vi har många utmaningar. Många diskussioner är igång om regeländringar och att göra sporten mer tillgänglig. Det blir också spännande att följa utvecklingen av eldrivna motorcyklar Magnus Liljeblad 19

20 Disciplinnämnden Nämndens sammansättning under verksamhetsperioden har varit: Rune Brännström Sammankallande Åke Knutsson Ledamot Harald Nordenson Ledamot Lars Lindgren Ledamot Rune Brännström En lagledare i ett elitserielag i speedway dömdes till avstängning två månader, väsentligen för att han uppträtt otillbörligt mot domaren vid en tävling. 2. En domare vid en speedwaytävling i 80cc-serien anmälde bl a fem förare i åldern år för att de utan giltigt skäl avbrutit en pågående tävling. De fem anmälda förarna gjorde gällande att de avbrutit tävlingen av säkerhetsskäl. Förarna fälldes inte till ansvar. Nämnden fann att det inte var klarlagt att förarnas hänvisning till säkerhetsskäl var obefogad. 3. Vid en roadracingtävling som ingick i Svenska Mästerskapsserien togs bränsleprov. Proverna på tre förares fordon uppvisade gränsvärden avseende oxygen som översteg FIM:s tillåtna gränsvärde. En av förarna friades eftersom denne inte var medlem i förening ansluten till RF. Han kunde därmed inte bli föremål för disciplinärt ingripande av SVEMO:s disciplinnämnd. De båda övriga fälldes och fick en tillrättavisning Nämnden har prövat tre anmälningar vilka avser att förare undertecknat en oriktig försäkran om tävlingslicens inför tävling. Licens ska i och för sig medföras till tävling. SVEMO tillhandahåller dock en särskild blankett som förare ska underteckna inför tävlingen, om man t ex glömt att ta licensen med sig till tävlingen. I det första ärendet konstaterade nämnden att det var ett oavvisligt krav på en förare, att föraren inte undertecknade en försäkran av nämnt slag om föraren inte var hundra procent säker på att det fanns en gällande tävlingslicens. Nämnden konstaterade att normalpåföljden vid en felaktig uppgift borde vara avstängning i tre månader. I ärendet bestämdes påföljden till avstängning två månader. Nämnden beaktade i mildrande riktning att föraren omedelbart efter tävlingen själv tagit kontakt med SVEMO:s kansli och kollat upp i vad mån licensen verkligen var betald. I det andra licensärendet bestämdes påföljden till avstängning tre månader. Föraren klagade till Riksidrottsnämnden och gjorde gällande att han felaktigt trodde att han hade betalat licensavgiften. Rikidrottsnämnden angav i sitt beslut, att för att en sådan invändning skulle förtjäna tilltro måste den stödjas av detaljerade förklarande omständigheter. Några sådana omständigheter fanns inte i det aktuella fallet. Påföljden fastställdes. Det tredje ärendet avsåg deltagande i en enklare tävling i motocross i juni månad Föraren fälldes. p g a speciella omständigheter stannade påföljden vid en tillrättavisning. 2. Tävlingsledare som hade licens som tävlingsledare i gren motocross, ställde upp som tävlingsledare i en som klubbmästerskap betecknad tävling i snöskoter utan att inneha tävlingsledarlicens för snöskoter. En olycka inträffade. Ett flertal åskådare skadades. Tävlingsledaren fälldes till ansvar för att han åtagit sig att vara tävlingsledare för tävlingen utan att ha gällande licens. Nämnden bedömde, att tävlingsledaren ändock genom att åta sig uppdraget ansvarat för regelefterlevnaden. Den hade inte följts, bl a såvitt avsåg banbredd och publikavspärrningar. Påföljden bestämdes till avstängning två år. 3. En åskådare vid en motocross SMdeltävling för damer anmäldes en av förarna för osportsligt uppträdande. Anmälaren avsåg dels uttalanden gjorda på en hemsida, dels uttalanden vid prisutdelning efter tävlingen och vid presskonferens efter tävlingen. Disciplinnämnden fann att otillbörliga uttalanden som görs i massmedia inte är straffbara enligt stadgarna och att detsamma gällde uttalanden på hemsida. I övrigt föranledde anmälan en tillrättavisning under hänvisning till att den anmälda vid den presskonferens som följde efter tävlingen, beskyllt en medtävlare för ett försök till avsiktlig påkörning. Den anmälda hade lämnat in en protest mot händelsen, fått protesten ogillad och avstått från att vädja mot beslutet. Handlandet bedömdes som otillbörligt uppträdande och påföljden bestämdes till tillrättavisning. Rune Brännström 20

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2010. Sammankallande Valberedningen

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2010. Sammankallande Valberedningen KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2010 Sammanträdesdata Tid 2010-04-11 kl 09.00-10.15 Plats Scandic Star Sollentuna Närvarande Jörgen Hafström Stig Klemetz Roland

Läs mer

Ordförande öppnade mötet med att hälsa ledamöterna välkomna till dagens möte. Ordförande hälsade revisor Björn Samuelson särskilt välkommen.

Ordförande öppnade mötet med att hälsa ledamöterna välkomna till dagens möte. Ordförande hälsade revisor Björn Samuelson särskilt välkommen. PROTOKOLL STY 2/2007 Sammanträdesdata Tid 2007-03-03 kl 10.00-16.30 Plats SVEMO kansli, Norrköping Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 2008-03-01 10:00-16:35 Scandic Hotel, Norrköping Närvarande Svemo Sture Fredell Stig Klemetz Lisbeth Hagman Jörgen Hafström Bertil Bergström Åke Knutsson Olle Bergman

Läs mer

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Mötet godkände framtagen dagordning med några tillägg.

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Mötet godkände framtagen dagordning med några tillägg. Protokoll Enduro 2008-1 Sammanträdesdata Tid: 19 Januari Plats: Norrköping Närvarande Robert Svensson RS Sammankallande Patricia Eneroth PE Ledamot Anders Tibbling AT Koordinator 1. MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande

Läs mer

Tid 2004-10-10 kl 10.00-16.00 Plats Scandic Nord Hotel, Norrköping

Tid 2004-10-10 kl 10.00-16.00 Plats Scandic Nord Hotel, Norrköping 1(5) ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MELLAN SVEMO STYRELSE OCH REPRESENTANTER FRÅN SNÖSKOTER-, TRIAL-, DRAGRACING- OCH ROADRACINGSEKTIONERNA SAMT RESPEKTIVE INTERNATIONELL REPRESENTANT OCH HANDLÄGGARE Tid 2004-10-10

Läs mer

Tid 2005-12-03 kl 10.00-15.45 Plats Grand Hotel, Stockholm

Tid 2005-12-03 kl 10.00-15.45 Plats Grand Hotel, Stockholm PROTOKOLL STY 8/2005 1(6) PROTOKOLL STY 8/2005 Sammanträdesdata Tid 2005-12-03 kl 10.00-15.45 Plats Grand Hotel, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2008 2008-10-04 10:00-16:00 SVEMO kansli, Norrköping Närvarande Svemo Agneta Andersson Bodil Dahl Gun-Britt Söderman Håkan Olsson Jörgen Hafström Olle Bergman Per Westling

Läs mer

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 4-2010

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 4-2010 1 (8) PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 4-2010 2010-08-27 (15.00) - 2010-08-28 (16.00) Scandic Hotell Opalen (Göteborg) Deltagare SVEMO Peter Isgren Roger Karlsson H Olsson Jan-Eric Sällqvist Koordinator

Läs mer

Tid 2007-04-13 kl 13.00 18.00 Plats Elite Grand Hotel, Norrköping

Tid 2007-04-13 kl 13.00 18.00 Plats Elite Grand Hotel, Norrköping PROTOKOLL STY 3/2007 Sammanträdesdata Tid 2007-04-13 kl 13.00 18.00 Plats Elite Grand Hotel, Norrköping Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström

Läs mer

Ordförande gjorde en kort återblick över de gångna två åren. Före förbundsmötesförhandlingarna delades utmärkelser ut:

Ordförande gjorde en kort återblick över de gångna två åren. Före förbundsmötesförhandlingarna delades utmärkelser ut: PROTOKOLL FÖRBUNDSMÖTE ÅR 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-05 kl 13.30 17.15 Plats Täby Park Hotel, Täby 1 MÖTETS ÖPPNANDE Mötet öppnades av förbundsordförande Sture Fredell som välkomnade ombuden, medaljörer

Läs mer

PROTOKOLL STY 1/2007 2007-01-29. Tid 2007-01-20 kl 10.00-16.35 Plats Hotell Scandic Nord, Norrköping

PROTOKOLL STY 1/2007 2007-01-29. Tid 2007-01-20 kl 10.00-16.35 Plats Hotell Scandic Nord, Norrköping 1(7) Sammanträdesdata Tid 2007-01-20 kl 10.00-16.35 Plats Hotell Scandic Nord, Norrköping Närvarande, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen Hafström Lisbeth Hagman

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SEKTIONSMÖTE ROADRACING 10-2008

PROTOKOLL FÖR SEKTIONSMÖTE ROADRACING 10-2008 PROTOKOLL FÖR SEKTIONSMÖTE ROADRACING 10-2008 Tid: 2008-10-22, kl 19.00 Plats: Telefonmöte Deltagare Fredrik Hansson Ordförande FH Rikard Sthillert Ledamot RS Per Träff Ledamot PT Annika Pettersson Koordinator

Läs mer

Tid 2007-12-01 kl 10.30 16.00 Plats Scandic Hotel Hasselbacken, Stockholm

Tid 2007-12-01 kl 10.30 16.00 Plats Scandic Hotel Hasselbacken, Stockholm 2007-12-06 1 ( 5) PROTOKOLL STY 8/2007 Sammanträdesdata Tid 2007-12-01 kl 10.30 16.00 Plats Scandic Hotel Hasselbacken, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 03-2015

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 03-2015 1 (7) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 03-2015 2015-03-03 (19.00-21.00) Telefon Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therese Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Gäster Fredrik Hansson Åke Rydergren Sammankallande

Läs mer

1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN. Den i förväg utsända dagordningen godkändes efter kompletteringar.

1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN. Den i förväg utsända dagordningen godkändes efter kompletteringar. PROTOKOLL STY 1/2003 1(5) PROTOKOLL STY 1/2003 Sammanträdesdata Tid 2003-01-25 kl 10.00-15.00 Plats Elite Plaza Hotel, Göteborg Närvarande Jacob Douglas Stig Klemetz Ann-Kristin Blomgren Jörgen Hafström

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1-2009

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1-2009 1 (5) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1-2009 2009-01-24 11.00-15.30 Rica Talk Hotel, Älvsjö, Stockholm Deltagare SVEMO Bodil Dahl Per Westling Agneta Andersson Åke Knutsson Bertil Bergström Håkan Olsson Jörgen

Läs mer

Mötesprotokoll den 4 november 2008 Dragracing MC/Skoter Sektionen

Mötesprotokoll den 4 november 2008 Dragracing MC/Skoter Sektionen Mötesprotokoll den 4 november 2008 Dragracing MC/Skoter Sektionen Protokoll: 9/2008 Plats: Telefonmöte Närvarande: Peder Eneroth Ulla Peterson Carl-Erik Sörman SVEMO-DR SVEMO-DR SVEMO-DR Pär Evensson Adjungerad

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011 2011-07-30 (10.00) - 2011-07-31 (16.00) SVEMO kansli, Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson

Läs mer

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML.

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML. 2006-12-27 PROTOKOLL TRIAL 7-06 SAMMANTRÄDESDATA Tid: Söndagen den 17 december kl.10.00 16.00 Plats: Hotell Park Inn, Märsta NÄRVARANDE Magnus Liljeblad Ordförande ML Jan-Erik Mellberg JEM Lars Svedje

Läs mer

Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet BUDGETFÖRSLAG 2016

Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet BUDGETFÖRSLAG 2016 BUDGETFÖRSLAG 2016 INTÄKTER Bidrag VIF 20 000,00 Bidrag NIF 10 000,00 Bidrag Svemo 13 250,00 Summa intäkter 43 250,00 KOSTNADER Verksamhetskostnader 5 500,00 Övriga externa kostnader 32 300,00 Personalkostnader

Läs mer

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 09-2013

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 09-2013 1 (5) PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 09-2013 2013-11-23 (15.00-20.00) Deltagare SVEMO Tommy Allansson Magnus Markenfelt Håkan Olsson Roger Karlsson Sammankallande 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1 (7) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 4 2013 2013-04-24 (19.00-21.30) Telefon Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Patrik Marklund Rikard Sthillert Anja Rauch Sammankallande Ledamot Ledamot Koordinator Gäster

Läs mer

PROTOKOLL STY 1/2006 1(7) 2006-01-26. Tid 2006-01-21 kl 10.00-16.00 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 1/2006 1(7) 2006-01-26. Tid 2006-01-21 kl 10.00-16.00 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 1/2006 1(7) PROTOKOLL STY 1/2006 Sammanträdesdata Tid 2006-01-21 kl 10.00-16.00 Plats SVEMO kansli, Norrköping Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2015

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2015 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2015 2015-02-08 (14.00-16.00) Hotel Elite Grand, Norrköping Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therese Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Gäster Fredrik Hansson

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Magnus Lindh Adjungerad (fr.o.m. 2005-09-17) Koordinator Motocross/SuperMoto, SVEMO-Kansli

Magnus Lindh Adjungerad (fr.o.m. 2005-09-17) Koordinator Motocross/SuperMoto, SVEMO-Kansli 1 SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET Protokoll Sektionsmöte 1-2005 Plats: Scandic Elmia, Jönköping Datum/Tid: Lördagen den 18 september, kl.10:00 20:00 Deltagare: Jan-Eric Sällqvist Sammankallande

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 4-2010 2010-04-21 19.00-21.00 Telefon Deltagare SVEMO Kristian Stenström Rikard Sthillert Per Träff Fredrik Hansson Gäster Jannica Sjöstedt Håkan Olsson Koordinator

Läs mer

Scandic Crown Hotel Slussen, Stockholm

Scandic Crown Hotel Slussen, Stockholm 2000-04-14 1(7) PROTOKOLL FÖRBUNDSMÖTE ÅR 2000 Sammanträdesdata Tid 2000-04-08 kl 13.30 17.25 Plats Scandic Crown Hotel Slussen, Stockholm 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsmöte år 2000 inleddes med att samtliga

Läs mer

PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) 2005-10-27. Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) 2005-10-27. Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) PROTOKOLL STY 6/2005 Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2010

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2010 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2010 2010-10-09 (10.00-16.00) SVEMO kansli Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1 (5) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12-2010 2010-12-04 (10.30-16.10) Grand Hotel, Stockholm Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte Roadracing 04-2016

Protokoll Sektionsmöte Roadracing 04-2016 Protokoll Sektionsmöte Roadracing 04-2016 2016-04-20 (19:00-21:20), telefonmöte Deltagare Patrik Marklund Lotta Kjellgren Therése Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Sammankallande Koordinator Gäster

Läs mer

DAGORDNING SEKTIONSMÖTE ENDURO 5-2011. 2011-12-17 (10.00-16.00) Skövde. Deltagare. Meddelat frånvaro

DAGORDNING SEKTIONSMÖTE ENDURO 5-2011. 2011-12-17 (10.00-16.00) Skövde. Deltagare. Meddelat frånvaro DAGORDNING SEKTIONSMÖTE ENDURO 5-2011 2011-12-17 (10.00-16.00) Skövde Deltagare Robert Svensson Per Lennerman Stefan Vahlin Åke Knutsson Björn Bergström Meddelat frånvaro Patricia Eneroth Ordförande Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1-2012

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1-2012 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1-2012 2012-02-12 (10.00-17.00) Möte Kansliet Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Patrik Marklund Rikard Sthillert Eva Ericson Annika Pettersson Sammankallande Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 10-2014 2014-09-27 (09.30-16.00) Svemo-huset, Norrköping Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therese Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Gäster Fredrik Hansson Robin

Läs mer

PROTOKOLL STY 8/2006 1(6) 2006-10-10

PROTOKOLL STY 8/2006 1(6) 2006-10-10 PROTOKOLL STY 8/2006 1(6) PROTOKOLL STY 8/2006 Sammanträdesdata Tid 2006-10-07 kl 10.00-16.00 Plats Elite Grand Hotel, Norrköping Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle

Läs mer

PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN, MÖTE (18:00-19:30) Telefonmöte

PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN, MÖTE (18:00-19:30) Telefonmöte PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN, MÖTE 02-2016 2016-03-07 (18:00-19:30) Telefonmöte Deltagare Svemo Tommy Allansson Joakim Svensson Magnus Markenfelt Peter Isgren Sammanfallande Ledamot Ledamot Koordinator

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2011

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2011 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2011 2011-10-13 (19.00-23.00) Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Rikard Sthillert Marie Landh Gäster Jannica Sjöstedt Sammankallande Ledamot Koordinator Adjungerad

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte 7-2006 1 (5)

Protokoll Sektionsmöte 7-2006 1 (5) Protokoll Sektionsmöte 7-2006 1 (5) SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET Protokoll Sektionsmöte 7-2006 Plats: Scandic Elmia, Jönköping Datum: 2006-10-22 Deltagare: Jan-Eric Sällqvist Sammankallande

Läs mer

Sektionsmöte Roadracing

Sektionsmöte Roadracing Sektionsmöte Roadracing 10-2015 2015-10-21(19:00-21:00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Roadracingsektion Patrik Marklund Therese Hammarberg Sammankallande Ledamot Gäster Åke Rydergren Niclas Wärlander Henrik

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund

ISRACING-MÖTE I Östersund SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET ISRACING-MÖTE I Östersund 2007-05-05 Närvarande: Christer Gustavson, SVEMO Annika Halvarsson, Bollnäs MK Sören Johansson, Bollnäs MK Peter Lundqvist, SMK Gävle

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4 2015 2015-05-17 (09:00-15:00) Kalmar Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Peter Svensson Thomas Avelin Tony Jacobsson Per

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 2014-02-12 (20.30-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 2014-09-20 (12.00) - 2014-09-21 (12.00) Deltagare SVEMO Robert Svensson Patricia Eneroth Sammankallande Ledamot Per Lennerman Gäster Anders Lindén 1 MÖTETS

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 6-2012

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 6-2012 1 (7) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 6-2012 2012-07-25 (10.50-19.40) Karlskoga Motorstadion Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Patrik Marklund Rikard Sthillert Anja Rauch Sammankallande Ledamot Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1 (5) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 6-2010 2010-05-15 10.00-15.30 Norrköping, SVEMO kansli Deltagare SVEMO Sture Fredell Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Håkan Leeman Per Westling

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013 2013-12-16 (14.00-18.00) Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Patrik Marklund Rikard Sthillert Gäster Therése Hammarberg Sammankallande Ledamot Ledamot Ny ledamot

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 1 (6) Deltagare: Enligt bifogad lista INLEDNING Margareta Lindfors, motocrossektionen, hälsade alla välkomna och gick igenom helgens

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER 7-2014 2014-02-17 (20.00-22.00) Deltagare SVEMO Urban Backman Tobias Eklund Anders Karlsson Rickard Stenberg Anders Tibbling Sammankallande Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Läs mer

Minnesanteckningar den 30 Okt. 2004. Rådslag Dragracing MC

Minnesanteckningar den 30 Okt. 2004. Rådslag Dragracing MC Minnesanteckningar den 30 Okt. 2004. Rådslag Dragracing MC Plats: Scandic Hotel, Upplands-Väsby. Närvarande: Tommy Andersson Svemo/DR Peder Eneroth Svemo/DR Ulla Peterson Svemo/DR Tage Pettersson Svemo/DR

Läs mer

Mötesantecknigar vid Höstmöte i Enduro. Scandic Billingen, Skövde 2011-11-12

Mötesantecknigar vid Höstmöte i Enduro. Scandic Billingen, Skövde 2011-11-12 Mötesantecknigar vid Höstmöte i Enduro Scandic Billingen, Skövde 2011-11-12 Inledning Mötet inleddes av en föreläsning i säkerhet med Hugo Mellander. Endurosektionen presenterades med dess medhjälpare.

Läs mer

Koordinator Motocross, SVEMO-kansli Agneta Andersson SVEMO:s styrelse (deltog på punkt 1-4)

Koordinator Motocross, SVEMO-kansli Agneta Andersson SVEMO:s styrelse (deltog på punkt 1-4) Sektionsrådsmöte 1 2009 Scandic Hotell, Upplands-Väsby 2009-11-13,14 1. Mötesdeltagare Jan-Eric Sällqvist Roger Karlsson Håkan Olsson Peter Isgren Koordinator Motocross, SVEMO-kansli Agneta Andersson SVEMO:s

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 10 2013 2013-10-19 (10.00-17.00) Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Rikard Sthillert Anja Rauch Gäster Magnus Granstedt Robin Ericsson Daniel Corin-Stig Sammankallande

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 5-2011 2011-05-30 (18.30-22.30) Deltagare SVEMO Marie Landh Rikard Sthillert Per Träff Fredrik Hansson Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster Håkan Olsson

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 9-2011

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 9-2011 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 9-2011 2011-12-28 (09.00-12.00) telefonmöte Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Rikard Sthillert Marie Landh Sammankallande Ledamot Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT

Läs mer

Årsmötesprotokoll Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet 2013-03-09

Årsmötesprotokoll Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet 2013-03-09 Plats: Rocklunda, ABB Arena Tid: Lördag den 9:e mars 2013 Årsmötesprotokoll Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet 2013-03-09 1 Mötets öppnande Distriktets sekreterare Annica Ekengren hälsade alla välkomna

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 06-2015

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 06-2015 PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 06-2015 2015-06-10 (19:00-20:19) Telefonmöte Deltagare - SVEMO Patrik Marklund Sammankallande Rikard Sthillert Therese Hammarberg Anja Rauch Ledamot Ledamot Koordinator

Läs mer

Ordföranden Margareta Lindfors hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

Ordföranden Margareta Lindfors hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN Nr 2 2003 Datum: 18-19 oktober 2003 Plats: Scandic Hotell, Norrköping Tid: lör 9:30 sön 15:00 Deltagare: Margareta Lindfors Håkan Svensson Peter Johansson Peter Isgren Jan-Eric

Läs mer

Tid kl Plats Scandic Nord Hotel, Norrköping

Tid kl Plats Scandic Nord Hotel, Norrköping 1 (5) ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MELLAN SVEMO STYRELSE OCH REPRESENTANTER FRÅN ENDURO-, MOTOCROSS- OCH RUND- BANESEKTIONERNA SAMT RESPEKTIVE INTERNATIONELL REPRESENANT OCH HANDLÄGGARE Tid 2004-11-14 kl 10.00-16.00

Läs mer

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) PROTOKOLL STY 2/2006 Sammanträdesdata Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

PROTOKOLL STY 10/2003 1(6) Tid Lördagen den 15 november kl Plats Scandic Örebro Väst, Örebro

PROTOKOLL STY 10/2003 1(6) Tid Lördagen den 15 november kl Plats Scandic Örebro Väst, Örebro PROTOKOLL STY 10/2003 1(6) PROTOKOLL STY 10/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 15 november kl 10.00-18.40 Plats Scandic Örebro Väst, Örebro Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice ordf Sture

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 06-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 06-2014 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 06-2014 2014-05-18 (16.00-19.00) Svemo-huset Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therese Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Gäster Fredrik Hansson Sammankallande

Läs mer

50 MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

50 MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN PROTOKOLL STY 7/2002 1(6) PROTOKOLL STY 7/2002 Sammanträdesdata Tid 2002-08-31 kl 09.00-14.00 Plats Elite Plaza Hotel, Göteborg Närvarande Jacob Douglas Stig Klemetz Ann-Kristin Blomgren Sture Fredell

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 8-2010 2010-09-04 (10.00-18.00) Elite Grand Hotel, Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Åke Knutsson Håkan

Läs mer

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 2009-02-20 1(5) PROTOKOLL UK 1/09 Sammanträdesdata Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 Plats Grand Hotel Falkenberg Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Micke

Läs mer

Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet BUDGETFÖRSLAG 2016

Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet BUDGETFÖRSLAG 2016 BUDGETFÖRSLAG 2016 INTÄKTER Bidrag VIF 20 000,00 Bidrag NIF 10 000,00 Bidrag Svemo 13 250,00 Summa intäkter 43 250,00 KOSTNADER Verksamhetskostnader 5 500,00 Övriga externa kostnader 32 300,00 Personalkostnader

Läs mer

PROTOKOLL MÖTE BARNKOMMITTÉN, 1/2007

PROTOKOLL MÖTE BARNKOMMITTÉN, 1/2007 2007-04-24 1 PROTOKOLL MÖTE BARNKOMMITTÉN, 1/2007 Sammanträdesdata Tid Onsdag 18 april Plats Scandic Hotel, Västerås Deltagare Tommy Landin Ordförande Kenneth Karlsson Ledamot Christer Melander Ledamot

Läs mer

Koordinator Motocross, SVEMO-kansli

Koordinator Motocross, SVEMO-kansli Sektionsrådsmöte 1 2010 Scandic Hotell, Upplands-Väsby 2010-11-13 1. Mötesdeltagare Jan-Eric Sällqvist Motocrossektionen Roger Karlsson Motocrossektionen Håkan Olsson Motocrossektionen Peter Isgren Koordinator

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER 6-2014 2014-02-10 (20.00-22.00) Deltagare SVEMO Tobias Eklund Anders Karlsson Rickard Stenberg Anders Tibbling Ledamot Ledamot Ledamot Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR3 2015-02-26

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR3 2015-02-26 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR3 2015-02-26 2015-02-26 (20.00-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Jonas Bergqvist Lars Edvardsson Anders Tibbling Nils Granath Gäster Peter Folkeson Arne Hedin Magnus

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte 5-2006 1 (4)

Protokoll Sektionsmöte 5-2006 1 (4) Protokoll Sektionsmöte 5-2006 1 (4) SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET Protokoll Sektionsmöte 5-2006 Plats: (Telefonmöte) Datum: 2006-07-12 Deltagare: Jan-Eric Sällqvist Sammankallande Roger Karlsson

Läs mer

Tid 2006-12-02 kl 10.00 16.00 Plats Göteborg Convention Centre, Göteborg

Tid 2006-12-02 kl 10.00 16.00 Plats Göteborg Convention Centre, Göteborg 1 (5) Sammanträdesdata Tid 2006-12-02 kl 10.00 16.00 Plats Göteborg Convention Centre, Göteborg Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen Hafström

Läs mer

TELEFONMÖTE SEKTIONSRÅDSMÖTE MOTOCROSS 1/2002. Deltagare Micke Karlsson - Ordförande/sekreterare. - Övre Norra, förhinder

TELEFONMÖTE SEKTIONSRÅDSMÖTE MOTOCROSS 1/2002. Deltagare Micke Karlsson - Ordförande/sekreterare. - Övre Norra, förhinder Motocross 1 Norrköping 2002-06-14 TELEFONMÖTE SEKTIONSRÅDSMÖTE MOTOCROSS 1/2002 Sammanträdesdata Tid 2002-06-14 kl. 18.30-19.22 Deltagare Micke Karlsson - Ordförande/sekreterare Gunnar Hedin - Mellersta

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4-2011

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4-2011 1 (8) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4-2011 2011-05-14 (09.00-16.00) Grand Hotel Opera, Göteborg Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke

Läs mer

PROTOKOLL SUPERMOTO SEKTIONSMÖTE

PROTOKOLL SUPERMOTO SEKTIONSMÖTE 1 (6) PROTOKOLL SUPERMOTO SEKTIONSMÖTE 1-2012 2012-01-21 (09.00-16.00) Klubblokal (Botkyrka MK) Deltagare SVEMO Rudi Alferi Fredrik Palm Lars Rostedt Gäster Christoffer Barrett Marcus Almqvist Ledamot

Läs mer

Följande förslag har inkommet från Joakim Johansson, Honda Racing

Följande förslag har inkommet från Joakim Johansson, Honda Racing Följande förslag har inkommet från Joakim Johansson, Honda Racing Hej på er, Jag har en liten fundering om varför inte förare från våra grannländer får några SM-poäng? Nu när vi har en SM-serie som utvecklats

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7-2010

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7-2010 1 (8) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7-2010 2010-07-31 (10.00) - 2010-08-01 (16.00) Hotel Scandic Nord, Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Jörgen Hafström Tony Jacobsson

Läs mer

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 1 (5) PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 8-2010 2010-12-28 (14.00-19.00) Scandic Elmia, Jönköping Deltagare SVEMO Peter Isgren Roger Karlsson H Olsson Jan-Eric Sällqvist Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande

Läs mer

Protokoll MOTOCROSSEKTION Nr 3 2004

Protokoll MOTOCROSSEKTION Nr 3 2004 Protokoll MOTOCROSSEKTION Nr 3 2004 Datum: 9 april 2004 Plats: Hotell Åhusstrand Tid: 09.00 15.00 Deltagare: Margareta Lindfors Ordförande Håkan Svensson Peter Johansson Peter Isgren Handläggare Elitseriekommittén

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Björn Samuelsson revisor närvarande vid punkt 43.1.1 Thomas Blomgren ordf motocrossektionen punkt 42.4

Björn Samuelsson revisor närvarande vid punkt 43.1.1 Thomas Blomgren ordf motocrossektionen punkt 42.4 PROTOKOLL STY 5/2000 1(7) STYRELSEMÖTE 5/2000 Sammanträdesdata Tid 2000-05-27 kl 10.00-17.00 Plats SVEMO kansli, Norrköping Närvarande Jacob Douglas ordf Inge Blank vice ordf Ann-Kristin Blomgren Kjell

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 8 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 8 2014 1 (8) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 8 2014 2014-08-16 (09.30-17.00) Norrköping Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Peter Svensson Per Westling Martin Jarl Anna

Läs mer

ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2005-02-19 Kl 13.00. Hotell Lappland, Lycksele

ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2005-02-19 Kl 13.00. Hotell Lappland, Lycksele ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2005-02-19 Kl 13.00. Hotell Lappland, Lycksele 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Per Persson

Läs mer

Tid Fredag den 26 mars 1999 kl 15.00-21.45 Plats Bosön, Mästarvillan, Stockholm

Tid Fredag den 26 mars 1999 kl 15.00-21.45 Plats Bosön, Mästarvillan, Stockholm PROTOKOLL STY 5/99 1(6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5/99 Sammanträdesdata Tid Fredag den 26 mars 1999 kl 15.00-21.45 Plats Bosön, Mästarvillan, Stockholm Närvarande Jacob Douglas ordf Inge Blank vice ordf Kjell

Läs mer

4.2 Tack till klubbar som lämnat VM-bidrag AP har skickat ut Julkort till klubbarna, där sektionen tackade för bidraget till VM-arrangemanget.

4.2 Tack till klubbar som lämnat VM-bidrag AP har skickat ut Julkort till klubbarna, där sektionen tackade för bidraget till VM-arrangemanget. 2005-01-26 PROTOKOLL ENDURO 1-2005 SAMMANTRÄDESDATA Tid: 2005-01-13 kl 16.00-20.00 Plats: Stockholm, Hotell Sergel Plaza NÄRVARANDE Anders Lindén Ordförande AL Patricia Eneroth PE Stefan Holm SH Robert

Läs mer

PROTOKOLL STY 4/2005 1(9) 2005-06-15

PROTOKOLL STY 4/2005 1(9) 2005-06-15 PROTOKOLL STY 4/2005 1(9) PROTOKOLL STY 4/2005 Sammanträdesdata Tid 2005-06-11--12, lördagen kl 10.00-17.00, söndagen kl 08.00-13.00 Plats Scandic Hotel Nord, Norrköping Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-06

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-06 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-06 2015-08-02 Linköping Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Thomas Avelin Tony Jacobsson Per Westling Martin Jarl Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 11-2011 2011-12-10 (10.30-16.00) Scandic Grand Central, Stockholm Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Scandic Star Hotel, Sollentuna. Ordförande gjorde en kort återblick över de gångna två åren.

Scandic Star Hotel, Sollentuna. Ordförande gjorde en kort återblick över de gångna två åren. 2006-04-07 1(8) PROTOKOLL FÖRBUNDSMÖTE ÅR 2006 Sammanträdesdata Tid 2006-04-01 kl 13.30 17.15 Plats Scandic Star Hotel, Sollentuna 1 MÖTETS ÖPPNANDE Mötet öppnades av förbundsordförande Sture Fredell som

Läs mer

Sektionsmöte Roadracing 05-2015

Sektionsmöte Roadracing 05-2015 Sektionsmöte Roadracing 05-2015 2015-08-18 (19:00-21:15) Telefonmöte Deltagare Svemo Patrik Marklund Rikard Sthillert Therése Hammarberg Sammankallande Ledamot Ledamot Gäster Niclas Wärlander Förbundstekniker

Läs mer

PROTOKOLL ENDURO SEKTIONSMÖTE

PROTOKOLL ENDURO SEKTIONSMÖTE 1 (9) PROTOKOLL ENDURO SEKTIONSMÖTE 5-2010 2010-08-10 (17.00-19.00) Deltagare SVEMO Patricia Eneroth Per Lennerman Robert Svensson Ledamot Ledamot Sammankallande 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Läs mer

Tid 2000-12-02 kl 11.00-16.40 Plats Stockholms Golfklubb, Kevingestrand, Danderyd

Tid 2000-12-02 kl 11.00-16.40 Plats Stockholms Golfklubb, Kevingestrand, Danderyd PROTOKOLL STY 9/2000 1(5) PROTOKOLL STY 9/2000 Sammanträdesdata Tid 2000-12-02 kl 11.00-16.40 Plats Stockholms Golfklubb, Kevingestrand, Danderyd Deltagare Jacob Douglas ordf Inge Blank vice ordf Ann-Kristin

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2014 1 (7) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2014 2014-02-10 (14.00-18.20) Svemo-huset, Norrköping Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therese Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Sammankallande Ledamot Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MOTOCROSS NR.4-2015

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MOTOCROSS NR.4-2015 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MOTOCROSS NR.4-2015 2015-04-16 (20.00-22.00) (Telefonmöte) Deltagare SVEMO Peter Isgren Magnus Markenfelt Joakim Svensson Tommy Allansson Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 2009-11-20 16.00-23.00 Quality Hotel Arlandastad Deltagare SVEMO Kristian Stenström Rikard Sthillert Per Träff Fredrik Hansson Koordinator Ledamot Ledamot

Läs mer