Verksamhetsberättelse och årsredovisning för SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET. Datum: Plats: Scandic Star, Sollentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET. Datum: 2010-04-10. Plats: Scandic Star, Sollentuna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning för Datum: Plats: Scandic Star, Sollentuna Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Lena Bleckman, Bodil Dahl Layout: Pernilla Larsson SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1

2 Dagordning för SVEMO förbundsmöte 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötet i stadgeenlig ordning utlysts 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll 7. Val av två rösträknare 8. Val av redaktionskommitté 9. Behandling av verksamhetsberättelse för 2008 och Behandling av förvaltnings- och revisionsberättelse för Behandling av förvaltnings- och revisionsberättelse för Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende , Styrelsens förslag 12.1 Förslag från styrelsen, förändringar i stadgarnas kapitel 7, Föreningar, dels vad gäller IdrottsAB med en förtydligande text i 6 samt dels, en ny Förslag från styrelsen, att förbundsmötet ger styrelsen uppdraget att bilda ett av SVEMO helägt förbundsidrottsaktiebolag under kommande mandatperiod 12.3 Förslag från styrelsen, på begäran av distrikten, att förbundsmötet fattar beslut om en organisationsförändring, beskriven genom ett förslag till stadgeförändring i kapitel 2, Förbundsmöte och kapitel 3, Valberedning 12.4 Budget 2010, prognos Års-, inträdes- och förseningsavgiftens storlek i SVEMO 2011 och Nästkommande förbundsmöte 13. Motioner som tillstyrkts av SDF-möten 14. Motioner som avslagits av SDF-möten 15. Arbetsplan för kommande verksamhetsperiod 16. Val 16.1 Val av ordförande i förbundsstyrelsen (mandattid två år) 16.2 Val av fyra ledamöter i förbundsstyrelsen (mandattid fyra år) 16.3 Val av tre revisorer (mandattid två år) 16.4 Val av en sammankallande och minst tre ledamöter i valberedningen (mandattid två år) 17. Avslutning 2

3 Röstlängd Övre Norra Motorcykeloch Snöskoterförbundet 5 delegater 1. Christer Rönnquist Kiruna 2. Tomas Lindroth Luleå 3. Ann-Christine Forswall Umeå 4. Per-Anders Eriksson Umeå 5. Åke Dellenbäck Luleå Suppleanter 1:a Petter Häggman Luleå 2:a Ola Åkerström Skellefteå Mellersta Norra Motorcykeloch Snöskoterförbundet 4 delegater 6. Dag Hjalmarsson Östersund 7. Marie Westerlund Timrå 8. Kent Westin Nyland 9. Roland Lithén Timrå Suppleanter 1:a Hans-Erik Lundkvist Östersund 2:a Johan Lundkvist Östersund Nedre Norra Motorcykeloch Snöskoterförbundet 4 delegater 10. Maria Hedberg Grycksbo 11. Mats Lindqvist Ljusdal 12. Torni Wallström Edsbyn 13. Jan Larsson Mora Suppleant 1:a Rolf Samuelsson Rättvik 2:a Johan Hård af Segerstad Rättvik Östra Motorcykeloch Snöskoterförbundet 10 delegater 14. Ben Nyman Älvjö 15. Eva Fahlén Enköping 16. Annica Ekengren Sollentuna 17. Lars Pärnebjörk Uppsala 18. Lars-Olof Pettersson Arboga 19. Annelie Karlsson Heby 20. Thomas Avelin Västerås 21. Sören Carlsson Västerås 22. Hans Weidenius Sollentuna 23. Björn Andersson Hässelby Suppleanter 1:a Jan-Einar Oxelmark Ösmo 2:a Magnus Markenfelt Sollentuna 3:e Pia Hjerne Bergshamra 4:e Anders Östling Hallstavik Västra Motorcykelförbundet 10 delegater 24. Bengt Ahlgren Lundsbrunn 25. Tommy Allansson Falkenberg 26. Allan Dahllöf Floda 27. Kenneth Dahllöf Tollered 28. Fredrik Hansson Lindome 29. Tony Jacobsson Karlskoga 30. Christina H Klemetz Timmele 31. Tommy Landin Göteborg 32. Patrik Lindegren Kumla 33. Thomas Nygren Mölndal Suppleanter 1:a Bernt Johansson Uddevalla 2:a Mikel Nilsson Tollered 3:e Gabriella Roti Mölndal 4:e Håkan Erlandsson Kungabacka Södra Motorcykelförbundet 7 delegater 34. Morgan Wirestam Värnamo 35. Bernt Israelsson Anderstorp 36. Ulrika Wahnström Jönköping 37. Mikael Karlsson Ätran 38. Jörgen Lindahl Oxie 39. Lars Larsson Ängelholm 40. Seimour Östervall Västervik Suppleanter 1:a Kenneth Hallberg Veinge 2:a Elisabeth Svendler Ängelholm 3

4 Organisation Hedersordförande Anders Thunborg Jacob Douglas Styrelse Sture Fredell Stig Klemetz Agneta Andersson Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen Hafström Åke Knutsson Håkan Olsson Ordförande Vice ordförande Verkställande utskott Sture Fredell Stig Klemetz Per Westling Ordförande Föredragande Kunglig medaljkommitté Sture Fredell Kåge Schildt Christer Gustafsson John Grubbström Johan Fischerström Tävlingskommitté Anders Lindén Björn Andersson Bengt Ahlgren Barnkommitté SVEMO SBF SVERA FSF Kungliga Hovet Sammankallande Tommy Landin Sammankallande Christer Melander Kenneth Karlsson till våren 2008 Mats Ericsson från våren 2008 Miljökommitté Olle Bergman Sammankallande Kjell Ericsson Thomas Sandberg till våren 2009 Bernt Johansson från våren 2009 Utbildningskommitté Thomas Avelin Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Mikael Karlsson Sammankallande Tekniska kommittén Roger Johansson Kenneth Lodnert Ola Andersson Thomas Gustavsson Tekniska kommittén tillsattes våren 2009 Disciplinnämnd Rune Brännström Åke Knutsson Harald Nordenson Lars Lindgren Sammankallande Sammankallande Elitlicensnämnd speedway Lars Nilsson Jan Alkebring Henry Stein Susanne Stridh Per-Åke Tjäder Sammankallande Appellationsnämnd för elitserien speedway Anders Dereborg Sammankallande Tommy Andersson Christer Johansson Sören Johansson Sten Lindvall Valberedningskommitté Roland Johansson Anita Sjösvärd Allan Dahllöf Bernt Israelsson Revisorer Björn Samuelson Christer Svensson Thina Johansson RF-delegater Sture Fredell Agneta Andersson Åke Knutsson Per Westling Sammankallande 4

5 Grensektioner Dragracing mc och snöskoter Carl-Erik Sörman Sammankallande Peder Eneroth Ulla Peterson Ronny Nylund till hösten 2009 Patrik Löfdahl Enduro Robert Svensson Sammankallande Patricia Eneroth Stefan Holm till våren 2008 Per Lennerman från våren 2008 Motocross Jan-Eric Sällqvist Roger Karlsson Håkan Olsson Minimoto Sammankallande Björn Andersson Sammankallande Patrik Marklund Mike Wandéus Joakim Österberg till hösten 2009 Snöskoter Thomas Nordin Sammankallande till hösten 2009 därefter medlem Tobias Eklund Medlem till hösten 2009 därefter sammankallande från hösten 2009 Urban Backman Roger Strandberg till våren 2009 SuperMoto Hans Weidenius Sammankallande Joakim Danielsson Daniel Fransson till hösten 2008 Peter Larsson till hösten 2009 Fredrik Palm från hösten 2009 Trial Magnus Liljeblad Sammankallande Jan-Erik Mellberg till våren 2008 Henrik Lettesjö från våren 2008 Ulrika Johansson till våren 2009 Lars Nyberg från våren 2009 Roadracing Fredrik Hansson Rikard Sthillert Per Träff Sammankallande Rundbana Christer Gustavsson Sammankallande till hösten 2008 Leif Fredriksson till hösten 2008 Tony Olsson från hösten 2008 till våren 2009 Christer Gustavsson Sammankallande från våren 2009 Leif Fredriksson från våren 2009 Tomas Engman från våren 2009 Michael Liebgott från våren

6 SVEMO kansli Administrativ enhet Generalsekreterare Per Westling Informations- och marknadsansvarig Viktor Månsson Mars-oktober 2008 Stefan Lang Fr o m december 2008 Ekonomichef Gun-Britt Söderman GS assistent, koordinator barn Bodil Dahl Reception/service Barbro Larsson T o m maj 2008 Reception/service Lise-Lotte Pegado Data-, licensenhet Licensansvarig Annelie Hellborg Assistent licenser Eva Ericson IT-ansvarig Rickard Rodestrand T o m oktober 2008 Handläggare IT, hemsidan, funktionärslicenser Björn Bergström t o m oktober 2008 Idrotts-, utbildningsenhet Sportchef Tony Olsson T o m januari 2008 Koordinator rundbana Tony Olsson T o m januari 2009 Koordinator rundbana Anders Carlberg Fr o m mars 2009 samordningschef Annika Pettersson T o m januari 2008 Sportchef Annika Pettersson Fr o m januari 2008 Sportchef/koordinator, dragracing Annika Pettersson Koordinator roadracing, minimoto Annika Pettersson T o m april 2009 Koordinator roadracing, minimoto Kristian Stenström Fr o m maj 2009 Koordinator enduro, trial, snöskoter Anders Tibbling Koordinator motocross, supermoto Peter Isgren Assistent rundbana/idrottsgruppen, kontaktperson IB Pernilla Larsson Assistent idrottsgruppen Eva Ericson Koordinator utbildning, miljö/klubbar Lena Bleckman Internationell representation Förbundet har varit represen terat i vårt internationella världsförbund, FIM, genom: Stig Klemetz Ledamot i finanskommittén CCI Stig Björk Ledamot i touringkommissionen, CML Jesper Christenson Ledamot i trafiksäkerhetspanelen, CMT Christer Bergström Ledamot i rundbanekommissionen, CCP Jan-Eric Sällqvist Vice president i motocross- och snöskoterkommissionen, CMS Patricia Eneroth Ledamot i endurokommissionen, CER Jan-Olof Svärd Ledamot i medicinska panelen, CMI I det europeiska motorcykel unionen, UEM, har SVEMO representerats av: Per Westling Ledamot i arbetsgruppen miljö Jesper Christensen Ledamot i arbetsgruppen trafiksäkerhet Stig Björk Ledamot i arbetsgruppen turism Arne Hedin Ledamot i arbetsgruppen trial Björn Weissmann Ordförande i arbetsgruppen veteranracing roadracing Christer Bergström Ledamot i arbetsgruppen rundbana Anders Lindén Ledamot i arbetsgruppen enduro Lars Andersson Ledamot i arbetsgruppen roadracing/dragracing till hösten 2009 Peder Eneroth Ledamot i arbetsgruppen roadracing/dragracing från hösten

7 Verksamhetsberättelse Styrelsen Ordförande Sture Fredell Under den gångna verksamhetsperioden har styrelsen genomfört 19 stycken protokollförda styrelsemöten. Löpande verksamhet har genererat ett stort antal kontakter och kommunikation inom förbundsledningen och med aktörer i och utanför förbundet. Uppdragen från förbundsmötet 2008 har genomförts. En del av uppdragen är kopplade till processer där förbundet inte kontrollerar processen. Det får till följd att det ibland tar lång tid att komma till avslut och att delar av vissa genomförande fullt ut dröjer. Internationellt så har SVEMO aktivt drivit och medverkat i Ett tydligare FIM/UEM, miljöfrågor och säkerhetsarbetet. Vår medverkan i dessa frågor har bland annat resulterat i ett förslag till FIM Strategic Plan, miljöpolicy UEM, begränsningar av ljudnivån och utvecklingen av säkerhetshöjande åtgärder. Samarbetet inom Nordic Motorsport Council (NMC) har formaliserats, fördjupats och blivit tydligare. Styrelsen var representerad vid Riksidrottsmötet (RIM) som bland annat behandlade förhållandet till Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Inom Riksidrottsförbundets ram, så har SVEMO, under lång tid, fört fram frågan om elitidrottsstöd även till icke olympiska idrotter. Riksidrottsstyrelsen (RS) har fattat beslut som - för SVEMO:s del - innebär ett stort ekonomiskt tillskott åren 2009 och 2010 för utveckling av våra landslag på internationell nivå (världsnivå/europanivå). En betydande grund för det positiva utfallet för förbundets del har varit vår Topp & Talang -satsning. Härtill kommer en RF-satsning på enskilda utövare och ett allmänt stöd (i form av kompetensstöd - såsom träningsstöd, medicinskt stöd, forskningsstöd mm.). Dessa stöd kommer att fördelas efter ansökan med början under På annan plats i verksamheten redogörs för breddsatsningen Handslaget. Under verksamhetsperioden så har det genomförts en genomgripande förändring av licenssystemet. Förändringen har hittills utfallit positivt. Det slutgiltiga omdömet om förändringen kommer vi inte att ha förrän under En ökande kommersialisering av verksamheten inom vissa grenar har inneburit att styrelsen engagerat sig i att finna lämpliga och bra modeller att tillämpa. Det gäller trovärdighet, ekonomi och juridik och berör bland annat seriesystem, tävlingar och deltagande i dessa mm. En del i detta arbete har varit att hantera yttre påverkan och hot i form av bland annat skatteutredningar och myndighetsförslag som på sikt kan komma att påverka förutsättningarna för förbundets verksamhet. Styrelsen har också fattat beslut om att verka för utveckling av alternativa energikällor för att positivt bidra till miljödebatten. I den andan så har styrelsen fattat beslut om att inköpa en eldriven motorcykel (för motocross och enduro). Detta för att signalera våra visioner inför framtiden och att vara med i täten av utveckling och diskussion. Det är styrelsens uppfattning att miljöfrågor kommer att vara avgörande för våra sporters möjligheter att accepteras och att utvecklas. Tack vare mångas insatser så kan styrelsen konstatera att ekonomin är god, verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt och förtroendeingivande sätt samt att förutsättningarna för förbundets kommande verksamhetsperiod ser bra ut. Ett stort engagemang från enskilda personer, organisationer och kansli har bidragit till förbundets framgångar. Hjärtligt tack till alla från styrelsen. 7

8 Dragracing MC och Snöskoter Sektionens sammansättning under verksamhetsperioden har varit: Carl-Erik Sörman Sammankallande Peder Eneroth Ledamot MC Ulla Peterson Ledamot MC Ronny Nylund Ledamot SSK till hösten 2009 Patrik Löfdahl Ledamot SSK Carl-Erik Sörman Adjungerad ledamot: Pär Evensson MC, under 2009 Lars Andersson UEM-representant till hösten 2009 Peder Eneroth UEM-representant från hösten Dragracing MC De förändringar som vi haft i sektionens bemanning under verksamhetsperioden är att Ronny Nylund slutade hösten 2009 som handläggare för snöskoter dragracing på is och snö. Under 2009 kom Pär Evensson in som adjungerad medlem i sektionen. Pär är aktiv som dragbikeförare. SVEMO sportchef Annika Pettersson har under perioden varit koordinator för den administrativa enheten dragracing. Peder Eneroth blev under senare delen av 2009 ny svensk representant i UEM Road Racing & Dragbike Commission efter Lars Andersson. Miljö och säkerhet Vi har sedan tidigare förbjudit användningen av lustgas som tillsatsmedel, infört depåmattor och tillåtit E85 som drivmedel. Under perioden har vi infört depåljuddämpare för snöskoter. Sektionens främsta uppgift är att se till att sporten kan bedrivas på ett sportsligt, underhållande och spännande sätt utan att någon person kommer till skada. Detta sker genom fortlöpande revidering av vårt regelverk samt genom att våra utbildade funktionärer leder, övervakar och avrapporterar tävlingsverksamheten. I vårt proaktiva säkerhetsarbete har vi skärpt kraven på hjälmar. Vi har påbörjat en studie av användningen av HRS (Helmet removal system). Under verksamhetsperioden Har vi inte haft någon form av allvarlig incident eller olycka med personskador. Utbildning Den största delen av sektionens verksamhet är utbildning i olika former. Omfattningen är fortbildning av befintliga funktionärer och utbildning av nya. Funktionärsrollerna är tävlingsledare, biträdande tävlingsledare, och tekniker. Vi genomför också årligen en uppdatering av våra domares kompetens avseende regler och säkerhet. Barn och ungdom Elsa Karlsson, Sundsvall 2008 Foto: Marcus Ek, Den barn- och ungdomssatsning som sektionen bedriver finns inom området Junior dragbike. Det är en tävlingsklass utformad för att passa ungdomar i åldersgruppen 10 till 16 år. Vi tycker att det är mycket stimulerande att ett stort antal flickor valt att satsa på dragracing. Vi har haft en total tillväxt av barn och ungdomar från det att verksamheten startade 2006 enligt följande: st st st st, 6 junior och 15 ungdom Det är en tillväxt som vi bedömer som mycket god utifrån att det totala antalet licenser för Dragbike 2009 var 187 stycken, ungdomarna inkluderade. Det innebär att ca 8 % av förarna är 16 år och yngre. Att tillväxten inte varit kraftigare beror säkert på att det inte finns några motorcyklar för Junior Dragbike att köpa. Det fordras att föraren har någon närstående person eller vårdnadshavare som kan bygga en lämplig motorcykel. Vi tror att det framdeles kommer att finnas en marknad för begagnade motorcyklar för Junior Dragbike även om tillväxten går sakta. SVEMO har skapat en central elitsatsning för lovande svenska motorcykel- och snöskoterförare. Den kallas Topp & Talang. Sedan hösten 2008 så ingår dragbikeföraren Kalle Lyrén i denna grupp.

9 Internationellt Svenska förare har genom åren varit mycket framgångsrika i de internationella tävlingar i Dragbike, dvs EM som vi har möjlighet att delta på. Under de två senaste åren så ser de främsta resultaten sett ut så här: Super Twin 3:a, 5:a 1:a Top Fuel Bik 2:a, 3:a 2:a, 3:a Pro Stock 2:a 1:a, 4:a, 6:a Segrare i EM Super Twin 2009 var Per Bengtsson (hans tredje EM-guld) och i Pro Stock, Ulf Ögge. Speciellt roligt var det att Gabriella Nikolovska var 6:a i Pro Stock. 2:an i Top Fuel Bike 2009 Peter Svensson, har också europarekordet i sin klass med 5,798. Han körde också en inte uppbackad tid på 5,91 vilket är den tredje snabbaste tiden i världen någonsin. Peter Svensson, Mantorp Foto: Marcus Ek, Sektionens möten En mötesform som vi använder innan vi fastställer vårt specialreglemente, SR är det vi kallar rådslag. Då träffar vi förarna och berättar om vad som skett under de senaste säsongerna och vilka eventuella förändringar som vi står inför, ett av båda parter uppskattat möte. Ett sådant genomfördes under senare delen av 2008 i Stockholm. Sektionens protokollförda administrativa möten har under båda verksamhetsåren varit elva stycken per år. Huvuddelen av dessa har varit telefonmöten. Några möten där medlemmarna också har varit fysiskt närvarande, har förlagts till tävlingshelger, exempelvis till Mantorp vid EM-tävlingen. Framtid Den tekniska utvecklingen medför att motorcyklarnas topphastighet ökar från år till år. Det medför att vi måste vara extra uppmärksamma på de risker som den ökade hastigheten medför. En trolig utveckling är att tävlingar för de snabbaste klasserna om några år kommer att köras över kortare sträckor än 402 meter. Exempelvis 1000 fot eller 1/8 mile, dvs 304,8 respektive 201 meter. En kortare tävlingssträcka ger: - Lägre topphastighet och mindre belastning på maskinmaterialet utan att på något sätt ta bort spänningen i tävlingsmomentet. - Kortare bromssträckor och mindre total yta på tävlingsanläggningarna. - Gör tävlingen lättare för publiken att överblicka och förenklar TV-bevakning. - Begränsar skadorna vid en eventuell olycka. Carl-Erik Sörman Dragracing SSK Verksamheten för snöskoter dragracing i Sverige bedrivs till största delen under sommarsäsongen och då på asfalt. Detta sker i samarrangemang med MC och bil. På sommaren arrangeras även den återkommande Dala Cupen på gräs med deltagare från hela Norden. Det osäkra väderläget gör att vi tyvärr har tappat flera vinterarrangörer och verksamheten på snö och is är nästan lika med noll Miljö och säkerhet Se MC. Kravet på depåljuddämpare kom från förarhåll 2008 och infördes som regel from Att kravet kom upp från förarhåll ser vi som mycket positivt. Utbildning Utbildningen för snöskoter dragracingfunktionärer integreras med MC. Minst en kurs per säsong arrangeras i norra Sverige. Målsättningen är att alla tekniker ska göra ett besök med teori och praktik i skotergaraget. Barn och ungdom Möjligheten till ungdomsverksamhet på snö har funnits sedan länge, men inför säsongen 2010 kommer vi att införa ungdomsklassen även på asfalt. Internationellt 2008 arrangerades UEM-cupen för Pro Stock Snowmobile Asphalt (försteget till EM) av SHRA Sundsvall samt i Norge på Gardemoen. Vinnare i Piteå var Kicki Blomquist. Motsvarande UEM-cup för Snowmobile Grass arrangerades i Finland på Power Park i Alahärmä både 2008 och kom 2an, 3an och 4an i Pro Stock från Sverige. Framtid Ett ganska konstant antal förare, arrangörer och en SM-serie med ca 5 deltävlingar för asfalt finns under sommarmånaderna. Konceptet Enklare tävling, Test & Tune hoppas vi ska kunna locka fler mindre arrangörer att genomföra lokala tävlingar. Vi kommer också att lyfta fram Bracket Racing inför säsongen Då kan du komma med i stort sett vilken skoter som helst som uppfyller säkerhetsreglementet och tävla i ett handikappsystem. Ulla Peterson Sektionen har deltagit vid mötena mellan de nordiska motorcykelförbunden som genomförs varje år var mötet i Norge och 2009 i Sverige. SM-vinnare 2009, Kicki Blomquist. Foto: Marcus Ek, 9

10 Enduro Sektionens sammansättning under verksamhetsperioden har varit: Robert Svensson Sammankallande Patricia Eneroth Ledamot, FIM-representant Stefan Holm Ledamot till våren 2008 Per Lennerman Ledamot från våren 2008 Robert Svensson Adjungerade ledamöter: Bo Sjösvärd Anders Lindén Anders Sjöholm Stefan Andersson Magnus Walltersson Curt Öberg Miljö UEM-representant samt regler Guldhjälm Damansvarig Ungdomsansvarig Klassikersamordnare Inledning Endurosporten håller ställningen som en av de största inom SVEMO om man ser till antalet licensierade förare. Med 40,5 % av det totala antalet tävlingslicenser inom förbundet och dessutom ett stort antal engångslicenser, har endurosporten tillsammans med motocrossen den dominerande ställningen sett till antalet utövare. Vi har kunnat se en liten ökning av antalet endurolicenser främst på ungdoms- och juniorsidan, vilket vi ser som mycket positivt. Fortfarande är osäkerheten för klubbarna stor när det gäller att hitta marker för sina tävlingar. Det är fortfarande problem att få nyttja militär mark på vissa ställen och det är inte heller lätt med privata markägare. Möten/utbildning 2008 höll sektionen åtta protokollförda sektionsmöten, ett allmänt höstmöte i Norrköping samt SM-arrangörsmöte höll sektionen fem protokollförda sektionsmöten samt ett möte med distriktsansvariga, ett SM-arrangörsmöte samt ett allmänt höstmöte i Skövde. Sektionen har också genomfört en utbildningsdag för domare både 2008 och hade vi Krister Malmsten som föreläsare inom juridik på domarutbildningen genomförde Patricia Eneroth ett FIM-seminarium för tävlingsledare och FMN-delegater i Finland med deltagare från flera länder, där vi också hade svenskt deltagande. 10 Träningsläger Under 2008 och 2009 har genomförts ett antal läger för såväl ungdom, juniorer, dam som elit. Topp & Talang-förarna har under 2008 och 2009 testats och haft träffar på Bosön. Sektionen har dessutom tillsammans med Svea enduro och Laxå MK genomfört ett läger för motions- och breddåkare under 2008 med Six Days -förarna som tränare. Detta läger har hållits för att samla in pengar för Sveriges Six Days -satsning. Lägret har varit mycket populärt och samlat ca 100 förare och dessutom gett ett bra ekonomiskt tillskott till Six Days. Under 2009 kördes tyvärr inget läger av denna typ då inget datum kunde hittas som tränarna kunde ställa upp på. Landslagsledning Under 2008 använde vi oss av en förbundskaptensgrupp bestående av Björn Nyberg, Kent Karlsson och Mikael Nilsson. Under 2009 organiserade vi om funktionen och tog in Lars-Göran Ståhl som seniorcoach och Mikael Nilsson fortsatte som juniorcoach. Till sin hjälp har de också haft Stefan Holm och Kent Karlsson. Barn och ungdom Från och med 2009 så har vi fört in guldhjälm inom enduron. Det har varit mycket positivt och ett stort antal tävlingar har körts under året. Vi har även fått in en ny ungdomsansvarig i och med att Magnus Walltersson tog över efter Lars Börjesson under Magnus har fortsatt det fina arbete som Lars drog igång och även knutit till sig en grupp av duktiga medarbetare som fortsätter att utveckla ungdomsenduron. Till 2008 fick även ungdomarna sitt eget Svenska Mästerskap efter att tidigare varit Riksmästerskap. Dam Stefan Andersson har varit damansvarig under åren 2008 och Och även på damsidan så uppgraderades den tidigare RM-serien till ett riktigt Svenskt Mästerskap till Vi har även här sett en stor utveckling under de senaste 2 åren. Våra damer har haft stora framgångar internationellt med en 3:e plats 2008 och en 2:a plats 2009 vid Womens Cup som körs under ISDE. SM, JSM och VRM Utvecklingen vad gäller vår SM-serie har fortsatt, Marcus Frändén har som SMsamordnare/promotor tagit ytterligare ett par steg framåt vad gäller att höja standarden och statusen på vår serie. Han har tillsammans med Joakim Dahlberg och Kristian Söderholm fortsatt att utveckla och finslipa tidtagningssystemet till absolut världsklass, allting ligger online med tillgång till resultat både via skärmar på tävlingsplatsen, internet, FM-radio och mobiltelefoner. Även arrangörerna har varit med på noterna och höjt kvalitén på

11 arrangemangen kördes 6 deltävlingar varav en dubbeltävling. Avslutningen och SM-banketten var förlagd till Östhammar. Även 2009 kördes 6 deltävlingar varav en dubbeltävling. Avslutningen och SMbanketten var förlagd till Enköping. Övriga tävlingar Under 2008 genomfördes i Sverige 58 enklare tävlingar, 79 nationella tävlingar och 8 internationella tävlingar. Under 2009 genomfördes i Sverige 81 enklare tävlingar, 90 nationella tävlingar och 5 internationella tävlingar. Stångebroslaget, Ränneslättsloppet och Gotland Grand National är fortfarande de deltagarmässigt största tävlingarna. Novemberkåsan som är vår traditionsrikaste tävling kördes 2008 i Vimmerby med Calle Bjerkert som segrare och 2009 kördes tävlingen i Falun med Joakim Ljunggren som segrare. Sektionen har tillsammans med Svensk Enduro Supporterklubb stått som arrangör till Fyradagars Enduro som 2008 kördes i Sala och 2009 i Skövde. Internationellt Vi har under 2008 och 2009 haft ett stort antal förare som varit ute och kört EM-tävlingar. Det är mycket positivt att våra juniorer tidigt åker ut och provar på internationellt tävlande och då är EMserien en mycket bra inkörsport. Under 2008 lyckades Calle Sjöö med bedriften att vinna den sista EM-deltävlingen i Holland. Även i VM så har vi haft ett flertal svenskar som varit ute och kört, där har vi också haft dagssegrar under genom Joakim Ljunggren och Robert Kvarnström. Bäst totalt har Joakim Ljunggren lyckats genom en 6:e plats totalt 2008 och en 3:e plats totalt ISDE 2008 kördes i Grekland och där tog seniorerna en 7:e plats med Joakim Ljunggren, Patrik Wicksell, Björne Carlsson, Anders Eriksson, Niklas Gustafsson och Fredrik Georgsson i laget. Juniorerna tog en 9:e plats med Martin Sundin, Kalle Svensson, Viktor Karlsson och Robert Kvarnström i laget. Damerna tog en mycket fin 3:e plats i Women Cup med Vanja Kollmann, Jessica Jönsson och Paulina Andersson. I klubblagstävlingen lyckades Östra/Göta bäst med en 3:e plats. ISDE 2009 kördes i Portugal och där tog seniorerna en 12:e plats med Joakim Ljunggren, Björne Carlsson, Anders Eriksson, Calle Sjöö, Kalle Svensson och Niklas Gustafsson. Juniorerna tog en 5:e plats med Martin Sundin, Fredrik Berg, Anton Nordh och Jonas Karlsson. Damerna lyckades igen och tog en 2:a plats i Women Cup med Vanja Kollmann, Jessica Jönsson och Sandra Adriansson. I klubblagstävlingen lyckades Team Östra Junior att ta en 3:e plats kördes också för 3:e gången en VM-deltävling i Östersund under vinterförhållanden dock med en ny arrangör. Miljö och säkerhet Sektionen har under 2008 och 2009 arbetat med miljö och säkerhet bland annat genom att fortsätta att utbilda våra domare i både säkerhet och miljöfrågor. Vi har satsat hårt på att få ner ljudet på våra tävlingar och för detta köpte vi under 2008/2009 in 22 st ljudmätningsutrustningar som vi försett alla våra domare med. Det genomförs numera ljudmätningar på alla våra tävlingar. Framtid Vi ser mycket ljust på svensk enduros utveckling, då vi har en bra plantskola i våra guldhjälms- och ungdomstävlingar. Vi är inne i generationsväxling just nu där vi ser att de yngre förarna utvecklas bra och tar för sig av de äldres råd och kunskaper. Vi ser också redan att satsningen Topp & Talang börjar ge resultat. Vi var med och såg satsningen på Eco Enduro, dvs tävling med eldrivna motorcyklar, något som vi tror kommer att skapa nya möjligheter och nya tävlingsformer. Glädjande är också att det tagits initiativ till lokala satsningar som syftar till att ge unga förare möjlighet att komma ut och åka internationellt. Avslutning Vi vill också passa på att tacka alla förare, ledare, klubbar och andra som bidrar till att utveckla sporten genom att arrangera tävlingar och ställa upp med marker och personal så att läger och träningar kan genomföras. Ett stort tack också till Svensk Enduro Supporterklubb och Svea Enduro för ekonomiska bidrag till förare och läger. Robert Svensson Joakim Ljunggren Foto: Mikael Sandberg 11

12 Motocross Solo, Tjejer, Sidvagn, Quad, Backe, Isbana Sektionens sammansättning under verksamhetsperioden har varit: Jan-Eric Sällqvist Sammankallande, FIM-representant Roger Karlsson Ledamot Håkan Olsson Ledamot Jan-Eric Sällqvist Adjungerade ledamöter: Martin Holm Ronnie Johansson Rudi Alferi Tommy Landin Isbana/Backe Elitserien Quad Guldhjälm Inledning Under perioden har sektionens inriktning varit att få en stabil och väl fungerande arbetssituation inom motocrossen. Sektionen har delegerat arbetsuppgifter/ beslut till respektive distrikts motocrosskommitté, vilket har fungerat bra. Sektionen har haft adjungerad representant för guldhjälmsfrågor samt coacher som ansvarat för olika typer av satsningar för ungdomar, juniorer och elitförare samt adjungerad för Lag-SM, Backe/Isbana och Quad. Verksamheten Sektionen har fortsatt arbetet med att prioritera SM-arrangemangen i motocross, vilket har lyckats mycket bra. Antalet övriga tävlingar har ökat och då speciellt motionstävlingar. Möten Under år 2008 genomfördes åtta protokollförda sektionsmöten varav sex var telefonmöten. Ett sektionsrådsmöte, en SM-arrangörs-träff samt ett coachmöte. Under 2009 blev det nio protokollförda sektionsmöten varav sex var telefonmöten. Ett sektionsrådsmöte samt en SMarrangörsträff. Förarutveckling Sektionen har under gjort flera olika satsningar för att på sikt få fram etablerade toppförare i VM/ EM och att utveckla svenska förare att bli internationellt konkurrenskraftiga. Sektionen har prioriterat en satsning som kallas för MX Future för de allra yngsta förarna i 65cc- och 85cc-klasserna. Ansvarig coach har varit Patrik Olsson. Satsningen har inneburit att 8 förare i varje 12 klass har deltagit i ett antal träningsläger samt fått ekonomisk hjälp för att kunna delta i ett antal deltävlingar i UEM 65cc och 85cc med bra resultat. En annan satsning som sektionen har genomfört är på ett antal juniorförare i klassen MX2. Dessa har deltagit i antal träningsläger samt deltagit i JEM-tävlingar, nämnas kan att Filip Bengtsson tog en pallplats i Slovenien. Ansvarig coach för dessa juniorer har varit Marcus Fredriksson. Topp & Talang är en central satsning från förbundets sida som startade hösten 2008, motocross-sektionen har totalt 6 förare varav 1st är tjej med i denna satsning som ger förarna tillgång till fysiska tester, rådgivning och träningslära på Bosön av allra yppersta klass. Vidare har sektionen satsat ekonomiskt på ett antal förare som deltagit i VM- och EM-deltävlingar. Internationella framgångar Världsmästerskap för tjejer MX Women 5:a Elin Mann Världsmästerskap solo MX1-2-3 Nedan nämner vi några av de svenska förare som fick VM-poäng i de olika klasserna. Johan Carlsson, Marcus Norlén, Tom Söderström, Filip Thuresson, Kim Lindström Veteran World Cup :a Mats Nilsson Ett urval av de svenska förare som fick EM-poäng Europa-Mästerskap solo MX2 Filip Thuresson, Alex Eriksson Europa-Mästerskap solo MX 85cc, MX 65cc Jesper Jönsson, Erik Appelqvist, Kalle Olsson, Hampus Kahrle Lag-VM Motocross :e Sverige ibland 30 nationer Lag-EM sidvagn :a Sverige :a Sverige Världsmästerskap FreeStyle :a Fredrik Johansson SM Sammanfattning av Svenskt Mästerskap Motocross Under 2008 kunde vi se botten på antalet besökare per SM-deltävling i motocross på flera år. Inför 2009 tryckte vi på klubbarna att satsa mer på marknadsföring.detta resulterade i 25 % ökning till närmare 2500 personer i snitt per deltävling, en utveckling som vi tror och hoppas ska fortsätta under Klasser/tävlingsdagar 2008 var sista året av 3 som SM-

förbundet V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8

förbundet V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 Svenska Bilsport förbundet Under Ronnie Peterson Historic Grand Prix på Anderstorp vann Stefan "Lill-Lövis" Johansson med den Lotus 79, även kallad "Black Beauty", som Ronnie tävlade med 1978. Foto: Leif

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014 Förare: Marcus Igelström Fotograf: Arne Hedin Quality Hotel Arlandastad 2014-03-01 ~ 1 ~ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3-5 Röstlängd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Svenska Bilsportförbundet

Verksamhetsberättelse 2014 Svenska Bilsportförbundet Verksamhetsberättelse Svenska Bilsportförbundet Innehåll ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR FÖR SVENSK BILSPORT 2 VERKSAMHETEN 4 MÄSTERSKAP 24 UTMÄRKELSER OCH STIPENDIER 27 ORGANISATION 28 STATISTIK 30 EKONOMI 32 Foto:

Läs mer

SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET

SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET Juniorvärldsmästare i Rally 2004 PG Andersson, Årjängs MK Jonas Andersson, MK Team Treske V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 4 Svenska Bilsportförbundet Verksamhetsåret

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Scandic Hotell Södertälje 2015-03-07 Järva MK: Guld i Lag SM 2015 Fotograf: Ben Nyman Göta MS, Enduro VM: Bästa VM arrangör

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2012 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2013/2014 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

erksamhetsberättelse SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

erksamhetsberättelse SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET V 2003 erksamhetsberättelse SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 2003 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Foto: Bildbyrån INNEHÅLL Förbundsmötet 2004... 1 Inledning... 2 Organisationen... 6 Kommittérapporter... 10 Representantskapets

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2012/2013 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2006 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2006 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2006 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET Foto: Henrik Montgomery, Scanpix INNEHÅLL Förbundsmötet 2007...1 Inledning...2 Organisationen... 6 Internationella uppdrag...9 Kommittérapporter...

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5

Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5 Svenska Friidrottsförbundets Årsberättelse 2003 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5 Styrelsens berättelse 6 Styrelsen 6 Förbundsmötet 6 EM i friidrott 2006

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Jennie Ekström, EM 2009, Reykjavik Omslag: Anna Seth, Special Olympics European Summer Games 2010, Polen. Innehållsförteckning KOMMENTARER 4-7 VERKSAMHETEN 8-21 IDROTTERNA 22-31 ORGANISATIONEN

Läs mer

07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDETS ORGANISATION Årsmöte Valberedning Styrelse Revisorer Ansvarsnämnden GS Kansli Komittéer Idrottskommittéer (5+långlopp) Övriga kommittéer

Läs mer

Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013

Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013 Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013 Foto: Rikard Godlund INNEHÅLL Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 Tekniska kommittén 6 UV-rugby

Läs mer

Svenska Triathlonförbundet. Årsmöteshandlingar. Lisa Nordén i sin World Cup premiär i Mooloolaba, Australien där hon slutade 12:a.

Svenska Triathlonförbundet. Årsmöteshandlingar. Lisa Nordén i sin World Cup premiär i Mooloolaba, Australien där hon slutade 12:a. Årsmöteshandlingar 2006 Lisa Nordén i sin World Cup premiär i Mooloolaba, Australien där hon slutade 12:a. Dagordning årsmöte 2006 1. Öppnande av årsmötet 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande

Läs mer

Styrelse Råd/Kommittéer. Index

Styrelse Råd/Kommittéer. Index Svenska Tennisförbundet Verksamhetsberättelse 2014 1 verksamhetsåret Index Styrelse Råd/Kommittéer STYRELSE RÅD/KOMMITTÉER 5 TILL MINNE AV 6 UTMÄRKELSER 7 STYRELSENS BERÄTTELSE 8 SEB NEXT GENERATION 12

Läs mer

Årsbok för Svenska Danssportförbundet 2009

Årsbok för Svenska Danssportförbundet 2009 DANS SPORT Årsbok för Svenska Danssportförbundet 2009 Innehåll Detta är Danssport....... sid 4 Tiodansen under året......... sid 6 North European Championship 2009....... sid 6 Veera & Stefano valde Italien......

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 08 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDETS ORGANISATION Årsmöte Valberedning Styrelse Revisorer Ansvarsnämnden Kansli Kommittéer Svenska Simförbundet organiserar simidrotten i Sverige.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2008

Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2008 Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2008 STYRELSEN Styrelsen Ordförande: Kent-Åke Lundberg Styrelseledamöter Stefan Gustafsson, vice ordförande Anders Danielsson, tillika generalsekreterare Eva

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19

Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19 Sida 1 av 19 Sammanfattning Under 2014 fortsatte glädjande antalet medlemmar att öka. På samma sätt ökade också antalet banor genom Unipeg. Det som framkom redan i vår undersökning 2013 är att vi har överlägset

Läs mer

Verksamhets berättelse 2004

Verksamhets berättelse 2004 Verksamhets berättelse 2004 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET INNEHÅLL Förbundsmötet 2005... 1 Inledning... 2 100-årsjubileet...6 Organisationen... 10 Internationella uppdrag... 13 Kommittérapporter... 14 Representantskapets

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

ENDURO. Motorkalender 2009-2010 för SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1

ENDURO. Motorkalender 2009-2010 för SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Motorkalender 2009-2010 för ENDURO Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Pernilla Larsson, Anders Tibbling Annonser: Allan Dahllöf På omslaget: Robert Kvarnström Foto: Mikael Sandberg SVENSKA MOTORCYKEL

Läs mer

Styrelsens verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsår Verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsår 3 Organisation och arbete 3 Bemanning 5 Ekonomi 6 Medlemmar 7 Kanalplan - Vår arena 7 Nytt i Gula Villan 8 Varumärket Hammarby Damfotboll

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer