AB Storstockholms Lokaltrafik. Årsberättelse 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Storstockholms Lokaltrafik. Årsberättelse 2003"

Transkript

1 SL AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2003

2 12

3 INNEHÅLL Året som gått Vi sätter resenären i fokus Nya behov kräver nya lösningar reser med SL varje dag Så ska vi bli bättre Resenärerna får snabbare besked Det ska bli ännu tryggare att resa på natten Det enkla sättet att resa Hit går dina pengar Så säkrar SL kvaliteten Ny finansiering sänker kostnaderna Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter och kommentarer Styrelse och ledningsgrupp Revisionsberättelse Verksamhetstal

4 På SLs Spårvägsmuseum kan man lära sig om kollektivtrafiken förr och nu och samtidigt ha kul. Adressen är Tegelviksgatan 22. Buss 46 och 66 stannar utanför dörren.

5 Året som gått. Trafiken går allt bättre Tekniska orsaker till stopp i tunnelbanan blir allt färre. Förbättrat samarbete med Banverket är gynnsamt för pendeltågstrafiken. Allt fler nöjda resenärer Andelen nöjda resenärer ökar för tredje året i rad, från 56% som gav oss väl godkänt år 2000 till 64% idag. Förbättringarna inom busstrafiken är speciellt glädjande. Ekonomi i balans För 2003 redovisas ett överskott med 70 Mkr. Satsning på kundinformation Ny reseplanerare Nya pendeltåg beställda Förberedelser för ny depå i Bro. Leveranserna av Vagn 2000 mot avslut 80% av tunnelbanetrafiken körs nu med nya vagnar. Fortsatt offensiv miljösatsning Bränslecellsbussar, biogasbussar, miljöcertifiering. Nytt försäljningssystem med smarta kort Driftstart SLs ekonomi i korthet Belopp i Mkr Nettoomsättning Trafikkostnader Tunnelbana Pendeltåg Lokalbanor Buss Skattefinansieringsgrad 52,5% 50,3% Investeringar

6 Vi sätter resenären i fokus. Jag är inspirerad och full av tillförsikt efter mitt dryga halvår som vd för SL. Jag har ägnat ordentligt med tid åt att resa i länet under alla tider på dygnet. Därför kan jag konstatera att vi erbjuder ett bra och prisvärt resande. Följande fakta visar även detta: 95% av SLs avgångar kommer fram i tid. 64% av våra resenärer säger att de är nöjda, 22% säger varken eller. Ett 30-dagarskort är billigare än en full bensintank. Tro inte att vi med dessa fakta i ryggen tänker luta oss tillbaka. Det finns alltid utrymme för förbättringar. Det är där mitt fokus finns. Både stora och små beslut måste föregås av frågan: På vilket sätt är det bra för kunden? Den frågan ska vi på SL ställa oss så ofta vi kan. Därför är det glädjande att kunna visa på förbättringar inom flera områden som gör resandet med SL allt mer attraktivt. Vi har till exempel lyckats minska antalet stopp i trafiken orsakade av tekniska problem. Bättre och snabbare information Ett sådant område är förseningar i trafiken orsakade av vädrets makter. I fjol lyckades vi till exempel minska störningar orsakade av löv och snö på tunnelbanan och Roslagsbanan. Dessa erfarenheter räknar vi med att kunna överföra till pendeltågstrafiken. Tyvärr måste jag konstatera att störningarna på grund av vandalisering och sabotage ökar, något som vi arbetar med att sätta in krafttag emot. Jag hoppas att vi ska kunna minska den frustration som upplevs vid störningar i trafiken på grund av otillräcklig information. Tillsammans med våra entreprenörer ska vi ta fram lösningar för bättre och snabbare information till exempel via Internet och SMS. Under 2003 fick de som reser med Roslagsbanan information om störningar via SMS. Den här uppskattade servicen kommer vi att utöka. För att trafiken ska flyta smidigare har SL tagit ett första steg mot en förarövervakad automatisk körning. Det har skett på den Gröna linjen. Kortfattat innebär det att tunnelbanetågen på bättre sätt tar vara på signalsystemets kapacitet. Förutom att resenären får en mjukare färd går resan snabbare och kapaciteten ökar i hela tunnelbanenätet. En skönare resa kan även resenärerna på pendeltågen räkna med inom de närmaste åren. Vi ska införa en ny typ av pendeltåg som ger samma komfort som de nya vagnarna i tunnelbanan. Miljön som möter resenären ska bli bättre. Klottret är inte bara fult, det skapar också otrivsel. Skadegörelse och bevakning kostar SL drygt 200 miljoner kronor årligen, eller kronor i timmen. Dygnet runt, året runt! Här arbetar vi tillsammans med våra trafikentreprenörer för att hitta lösningar. SL arbetar också med miljöfrågorna i ett större perspektiv. Bussarna som drivs med biogas ska bli fler. Därför byggs en pipeline för biogas från Henriksdals reningsverk till Söderhallarna. Under 2003 kunde stockholmarna även se de första bussarna drivna med bränsleceller. Bussarna, som endast lämnar vattenånga efter sig, är en del av ett större EU-projekt. Jag hoppas att vi kan utöka det internationella samarbetet för att kunna skapa ännu bättre lösningar. I linje med våra miljöambitioner använder vi också enbart el från förnybara källor till all spårtrafik. Vi arbetar också för att bli miljöcertifierade. Tryggare resa för kvinnor Under mitt resande i SL-nätet har jag insett vikten av att vi måste anpassa oss bättre till kvinnor som reser med oss. En majoritet, 56%, av våra resenärer är kvinnor. De jag har träffat har uttryckt för mig att vi brister inom områden som säkerhet och trygghet på kvällar och nätter samt anpassning för barn. Här ska vi bli bättre. För att SL ska bli så bra som kunderna vill ha oss måste vi arbeta både med små och stora frågor. Vi måste bli bättre på att lyssna på våra kunder och ställa frågor av typen: Vad tycker du? Vi ska också utöka vårt samarbete med entreprenörerna för att tillsammans arbeta med frågor som kundbemötande, information, säkerhet och trafikstörningar. Mitt mål är att alla i länet, både boende och besökande, ska välja att åka med SL för att det är det bästa alternativet. Lennart Jangälv vd 4

7 Under mitt första halvår som vd för SL ägnade jag mycket tid åt att resa med SL runt om i länet under alla tider på dygnet. Därför vet jag att SL erbjuder ett bra och prisvärt resande, men att det alltid finns utrymme för att vi ska bli bättre. Med fortsatt hårt arbete och fokus på våra resenärer ska vi få allt fler stockholmare att åka med SL. Vi ska vara det självklara sättet att resa.

8 Nya behov kräver nya lösningar. Varje dag reser stockholmare med SL. Totalt gör länets invånare 400 miljoner resor per år. Under förra året minskade dock antalet resande i kollektivtrafiken något jämfört med Vi får gå tillbaka tio år för att se den senaste minskningen av kollektivtrafikresandet i Stockholms län. Men Stockholms befolkning växer på sikt, enligt prognoser med motsvarande ett Malmö vart femtonde år. Därför planerar SL för att möta nya resenärers behov. Ett mycket glädjande besked under 2003 var att regeringen beslutade att byggandet av Mälartunneln ska påbörjas Med Mälarbanan, som planeras vara färdigbyggd 2011, får tågtrafiken ytterligare två spår genom Stockholm. Därmed försvinner en av de värsta flaskhalsarna i landet. En annan förbättring av pendeltågstrafiken som är på planeringsstadiet är en upprustning och standardhöjning av spåret mellan Västerhaninge och Nynäshamn. Hela sträckan mellan Stockholm och Nynäshamn blir då dubbelspårig, vilket medför en efterlängtad bättre framkomlighet. Blåbussarna en succé Överallt där blåbussarna, eller så kallade stombusslinjer, införts har kollektivresandet ökat. Dessa bussar går tätt och ofta. De har införts både i innerstaden, från och till regionala centra och för att möta behovet av tvärkommunikationer. Under 2004 tillkommer en ny stombusslinje i Stockholms innerstad, linje 2, som får liknande sträckning som nuvarande linje 46, från Sofia kyrka på Söder till Norrtull. Dessutom blir de nya blåbussarna på denna linje biogasdrivna, ett led i vår miljösatsning på förnyelsebara energikällor. En ständigt svårknäckt nöt är att få tillgång till nya busskörfält. Vi arbetar aktivt för att tillsammans med Vägverket och kommunerna skapa fler busskörfält, vilka gör att trafiken går snabbare och säkrare och att turtätheten ökar. Bussen bryter den onda cirkeln med ökad trängsel. En av de senaste årens största investeringar i ny infrastruktur är Tvärbanan, som blivit en stor succé. Spårvagn är en populär trafikform och vi får ofta frågan om inte fler spårvägslinjer ska byggas. För kollektivtrafiken gäller det alltid att investera i den trafikform som bäst löser behovet. Tvärbanan löser ett mycket påtagligt behov av tvärkommunikation mellan västra och södra Stockholm och planeras bli förlängd både österut från Sickla till Slussen och norrut från Alvik till Solna. Denna utbyggnad har hög prioritet men ännu finns inget definitivt besked om när den kommer att ske, eftersom finansieringen måste lösas. Framtidens resande ställer nya krav Vi justerar ständigt våra planer utifrån länsinvånarnas resmönster. Hur ser det ut i Stockholm 2010 och 2015? Framtidens trafik ställer nya krav och planer finns för att möta utvecklingen. Men alla investeringar måste underkastas en prioritering som utgår från en mängd olika faktorer. Stockholms län har till exempel ett stort glesbygdsområde att ta hänsyn till. Det är därför en del av vårt uppdrag att se till att det finns alternativ för dem som saknar egna färdmedel. Till exempel måste skolungdomar erbjudas goda kommunikationer. Fördelningen av resurser ska vara rättvis utifrån befolkningsunderlag och behov. En annan aspekt av planeringsarbetet är framtida samverkan mellan SL och trafikhuvudmän i andra län. Detta kommer att ta sig uttryck i samordnad buss- och tågtrafik och gemensam prissättning för resor över länsgränserna, allt för att hela regionen ska få en kollektivtrafik som möter invånarnas behov av smidiga och prisvärda kommunikationer. Resandet följer konjunkturen Påstigande under ett vardagsdygn (tusental) En vikande konjunktur har medfört att resandet med SL har minskat för första gången på tio år

9 Diana Awad pendlar varje dag mellan hemmet i Uppsala och Ersta/Sköndals Högskola i Stockholm där hon utbildar sig till socionom. Resan innebär två byten, från tåg till tunnelbana och från tunnelbana till buss. Jag tycker det går bra att pendla, det är både smidigare och billigare än att åka bil. Dessutom kan jag använda en del av restiden till att plugga, och jag kommer fram lugn och avstressad. Utom de gånger tåget eller tunnelbanan är försenade, förstås. Tidhållningen på morgonen kunde vara bättre, säger Diana Awad.

10 reser med SL varje dag. Stockholms län har en femtedel av landets befolkning men står för hälften av alla kollektivtrafikresor i Sverige. SL är landets i särklass största trafikhuvudman personer reser varje dag med SL vilket innebär 2,3 miljoner påstigande under ett vardagsdygn. Mer än 90% av länets invånare reser med SL åtminstone någon gång om året. Varje dag kör tunnelbanan mil och pendeltågen mil. Bussarna rullar drygt mil per dag eller mer än sju varv runt jorden. Hur ser då snittresenären ut? 56% av SLs resenärer är kvinnor och 44% är män. Åldersgruppen under 40 år är överrepresenterad. Därför kan man säga att den typiske resenären är en kvinna i 35-årsåldern och en ung man i 19-årsåldern. Väl fungerande SL-trafik gynnar alla Av länets 1,9 miljoner invånare reser cirka förvärvsarbetande varje dag till sina arbetsplatser. Av dessa väljer i snitt 44% bilen, 38% SL och 18% annat färdsätt. Av dem som reser till och från innerstaden på vardagar väljer sju av tio att åka med SL. Det är lätt att föreställa sig vad som skulle hända om alla som reser kollektivt istället skulle välja att ta bilen trafiken skulle korkas igen totalt. Det är därför SLs verksamhet är helt avgörande för att livet i länet ska fungera. Även bilister drar nytta av en väl fungerande kollektivtrafik som skapar utrymme i trafiken. Den i särklass vanligaste resan är den till och från jobbet. Cirka 80% av resorna är arbetsrelaterade. Mest åker länsinvånarna inom den egna kommunen och till eller från innerstaden. Åsikterna om kollektivtrafiken skiljer sig åt beroende på vem man frågar. Olika resvanor och behov ger förstås olika prioriteringar. Det absolut viktigaste för vane resenären är att trafiken är pålitlig. Följdriktigt är bättre tid hållning den enskilt viktigaste förbättringen denna grupp efterlyser. Sällanresenären däremot efterlyser smidigare kommunikationsvägar (till exempel fler tvärförbindelser) och tycker att det är dyrt att resa. Prissättningen är styrd av politiska beslut. Under 2003 hade SL drygt 3,3 miljarder kronor i biljettintäkter och drygt 3,8 miljarder i direkt bidrag från landstinget. Eftersom det kostar lika mycket att åka långa och korta sträckor (åtminstone för resenärer som köpt 30-dagarskort) är det relativt sett billigare med längre resor. Att få så många som möjligt som bor i länets kranskommuner att åka kollektivt är ett mål för den regionala planeringen. De regelbundna mätningar som görs varje höst visar att alltfler är nöjda med kvaliteten i kollektivtrafiken. Hösten 2000 var 59% nöjda. År 2003 hade siffran stigit till 64%. Påverkas ständigt av utvecklingen SL-trafiken anpassas kontinuerligt efter ändrade levnadsvanor. Samhället stänger inte längre klockan sex på eftermiddagen rusningstiden ligger numera snarare mellan klockan och Ett annat exempel på anpassning till resvanor är planer ingen av utrymmet i de nya pendeltågsvagnarna som introduceras under Vagnarna byggs så att golv och plattform kommer i samma nivå, vilket avsevärt förenklar på- och avstigning. Banverket måste också anpassa stationernas platt formar. SL har även tagit hänsyn till resenärernas önskemål och planerat för större så kallade flexutrymmen. Det ska bli lättare för resenären att ta med barnvagn, rullator, bagage med mera. Förbättrad information är ett krav som återkommer år efter år. Under 2004 kommer alla nyinflyttade i länet få ett informationspaket om SL med tidtabeller, prova-på-kort, tillfälligt VIP-nummer till kundtjänst, kartor med mera. Detta paket sändes ut på prov förra året och blev mycket väl mottaget. Stockholmarna är våra bästa kvalitetskontrollanter. Trots den kritik som framförs så finns en stor medvetenhet om kollektivtrafikens fördelar. Det som uppskattas mest är att SL är prisvärt, ger många alternativa resvägar, har ett stort utbud och är lättillgängligt. Tunnelbanan och buss störst Påstigande en vardag fördelat på trafikslag (procent) Tunnelbana 45% Pendeltåg 10% Lokaltåg/spårvagn 4% Buss 41% Av de personer som reser med SL varje dag väljer de flesta tunnelbanan. 8

11 Vänninorna Sara, Macki och Kinna tar tunnelbanan till skolan varje dag och åker även ofta på fritiden. De tycker tunnelbanan är ett tryggt resealternativ. Jag tvekar inte att åka när jag vill och tycker att det fungerar bra. Den bästa förändringen på senare år är de nya vagnarna som jag tycker är mycket finare och fräschare än de gamla. Det enda tråkiga är när folk smutsar ner på stationerna, säger Macarena Macki Egana (mitten).

12 Så ska vi bli bättre. SLs ambition är att hela tiden jobba för att utveckla sin service utifrån kundernas behov. Målet är att stockholmarna ska få en kollektivtrafik som de känner sig stolta över och är nöjda med. Det gör vi bland annat genom att lyssna på resenärernas synpunkter och förslag. Med deras önskemål som utgångspunkt kan vi göra ytterligare förbättringar. Genom att vi tillgodoser resenärernas behov kommer allt fler att välja att åka kollektivt. Regelbundna undersökningar, dagliga samtal till Kundtjänst och tusentals synpunkter på sl.se gör att vi vet vad resenärerna tycker om SL. Vi vet att de anser att tidhållning och städning blivit bättre och att antalet nöjda bussåkare ökat från 64% till 70% på ett år. Men vi vet också att de anser att tryggheten kvällstid och personalens bemötande blivit sämre. Förra året kontaktade närmare resenärer SL med synpunkter på trafiken och förslag till förändringar. Det Punktligheten ökar Avgångar i rätt tid (procent) % Pendeltåg Tunnelbana gröna linjen Punktligheten har blivit bättre på tunnelbanans gröna linje och pendeltågen. handlade om allt från nya busslinjer och ökad trygghet till dåligt städade perronger. Resultatet från de regelbundna enkäterna och synpunkterna bearbetas och leder i många fall till åtgärder. Utbyggnaden av Tvärbanan och kontinuerliga förbättringar av stomtrafiken är två exempel på förbättringar som uppskattats av resenärerna. De återkommande enkäterna visar också att miljöfrågor är viktiga för resenärerna. I fjol kom de första vätgasdrivna bussarna som enbart lämnar vattenånga efter sig. Den fortsatta satsningen på förnyelsebar el till tunnelbanan och lokaltågen ligger i linje med de förslag på miljöåtgärder som resenärerna förser SL med. Bättre på att berätta om förbättringar Men det räcker inte med att göra förbättringar. Vi måste också bli bättre på att berätta om nyheter i verksamheten och nå ut till personal och resenärer med information om de förbättringar som genomförs. Vi har därför arbetat fram en ny strategi som ligger till grund för det fortsatta informationsarbetet. Den innebär bland annat att vi fortlöpande ska informera personalen om de förbättringar som görs. Syftet är att öka medarbetarnas motivation att arbeta mot det övergripande målet att fler ska resa med SL. Vi ska också kontinuerligt informera resenärerna om att vi varje dag arbetar för att göra resan både bättre och trevligare. Därigenom hoppas vi att fler ska välja att resa med SL. En titt i backspegeln visar att det påbörjade arbetet också ger resultat. Den mätning som genomfördes hösten 2003 visar att allt fler är nöjda med kvaliteten. I maj 2000 var 56% nöjda. I oktober 2003 hade siffran höjts till 64%. Men fortfarande finns det en hel del som går att förbättra. Målet är 75% nöjda resenärer. 10

13 När José Egana började plugga spanska på Stockholms universitet i Frescati var planen att omedelbart ta körkort. Men jag är väl lite lat av mig. Jag bor på Lidingö och tar mig snabbt och enkelt till Östermalmstorg och vidare till universitetet med röda linjen. Så det lär dröja innan jag tar körkort, säger José Egana. Han är nöjd med kollektivtrafiken men tycker att det kan bli bättre. Jag och mina kompisar är mycket inne i City. Därför skulle jag vilja att bussarna och tunnelbanan går oftare och senare på kvällar och helger.

14 Resenärerna får snabbare besked. När går sista bussen till Nacka? Hur kommer jag snabbast från City till Alvik? Hur ofta går pendeln till Märsta? Varje dag får SL Kundtjänst frågor från resenärer. Den övervägande delen av frågorna, , ställs på sl.se och besvaras av den automatiska Röststyrningstjänsten. Personalen på Kundtjänst besvarar resterande cirka samtal per telefon. Av dem får 85% svar inom tre minuter. De flesta samtalen handlar om hur resenärerna ska ta sig från ett ställe till ett annat och vilken tid som bussen eller pendeltåget går. Webbplatsen får allt större betydelse i vår strävan att förse resenärerna med snabb information. Under 2003 hade sl.se 10,6 miljoner besökare som ville ha besked om färdvägar, tidtabeller och trafikavvikelser. Ständiga förbättringar av webbtjänsten har lett till att besökarantalet stadigt växer och att antalet telefonsamtal till Kundtjänst minskar. Många resenärer utnyttjar också möjligheten att via telefon eller e-post lämna synpunkter medan ett fåtal fortfarande väljer att skicka brev eller fax. Många resenärer har synpunkter Antal resegarantiärenden, telefonsamtal, e-post, brev, fax och besök. Antal Snövintern 2002 orsakade extremt många resegarantianspråk. Under 2003 var antalet synpunkter tillbaka på normal nivå, dock med en liten ökning jämfört med Resegarantin infördes Webbplatsen och trafikupplysningen fick bästa betyg Sedan 2002 samägs Kundtjänst av SL och entreprenörerna. Personalen på Kundtjänst får en mängd faktauppgifter från såväl entreprenörernas personal som allmänheten om vad som händer i kollektivtrafiken. Informationen bearbetas och går snabbt tillbaka till personal i trafiken, som därigenom kan ge resenärerna korrekta besked om exempelvis inställda tåg och förseningar. Mot slutet av året genomfördes en utvärdering av informationskanalerna. 400 storstockholmare över 15 år tillfrågades om de kunde namnge de olika informationskanalerna och hur nöjda de är med dem. Bäst omdöme fick webbplatsen följd av försäljningsombuden och trafikupplysningen. Områden som kan och bör utvecklas för att göra stockholmarna mer nöjda med informationen är spärrvakternas möjlighet att ge information, den röststyrda reseplaneraren och SL Center. Nya tjänster ska ge bättre information För att bli ännu bättre på att informera resenärerna kommer vi under 2004 att testa två nya tjänster vilka beräknas vara i full drift under 2005: Förbättrad reseplanerare på Internet den kommer att ha kartfunktion och göra det möjligt för resenärerna att söka en resa på adressuppgifter. Reseplaneraren finns på SLs webbplats. Genom att skriva varifrån man vill åka och till vilken station man ska får resenären veta resväg, resesätt och hur lång tid det tar. Nytt störningsinformationssystem all information om störningar i kollektivtrafiken ska samlas i en databas. Där bearbetas uppgifterna innan de snabbt förmedlas till resenärerna, busschaufförer, spärrvakter, trafikledare och tågförare. Under 2004 börjar förberedelserna för en kundtjänstservice för det nya resekortet. Det ska fungera som en biljett men också som en börs och laddas med pengar. Kortet kommer att ställa högre krav på personalen, bland annat Kundtjänsten, varför SL ska avsätta större resurser till att utbilda personalen. 12

15 De flesta som ringer eller mejlar till Peter Trulsén och hans kolleger på SL Kundtjänst vill ha trafikupplysning. Resenärerna vill veta hur de ska ta sig från en plats till en annan eller när bussen går. Andra hör av sig med synpunkter och förslag på hur kollektivtrafiken ska bli bättre. Många samtal är från upprörda resenärer som till exempel fått vänta länge på bussen eller pendeltåget. När jag berättar vad det beror på och när bussen eller tåget kommer blir de ofta nöjda. Kan jag göra någon glad blir jag glad, säger Peter Trulsén.

16 Det ska bli ännu tryggare att resa på natten. Vi satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra säkerheten och tryggheten för resenärerna. Bland annat har följande förbättringar skett under 2003: På tunnelbanestationer som saknar nödutgång ger nya brandskyddsåtgärder säkrare utrymning. Under året genomfördes sådana installationer på stationen Zinkensdamm. Ett avancerat rök- och brandlarm ska börja installeras i tunnelbanan under ATC har satts i drift på Roslagsbanan. Det är en säkerhetshöjande teknik som automatiskt stoppar tåget om föraren av någon anledning skulle missuppfatta ljussignalerna. Under 2004 införs ATC även på Tvärbanan. Under 2003 slutfördes även utvecklingen av ett system för larm för folk på spåret, som nu införs på särskilt utsatta stationer. Systemet består bland annat av en laser som sveper över spåret och larmar när obehöriga befinner sig på spåret utefter en plattform. Under förra året byggdes även systemet för dörrsäkerhet om i samtliga nya tunnelbanevagnar. Skadegörelsen ökar Ett problem som SL ständigt brottas med är skadegörelse, bland annat i form av klotter. Under 2003 ökade skadegörelsen med cirka 20%. Detta medför inte bara stora kostnader för SL-trafiken och stor frustration hos personalen. Det orsakar framför allt att resenärerna känner sig mindre trygga i sitt resande och att trafiken störs. Vissa åtgärder har visat sig vara mycket effektiva för att minska skadegörelsen. Efter installation av bevakningskameror i tunnelbanevagnarna har mängden klotter och annan skadegörelse minskat invändigt. Tyvärr har förstörelsen i stället ökat utvändigt på vagnarna och på stationerna. Därför ska nu SL installera bevakningskameror även på stationer och på andra särskilt utsatta platser. Totalt kostade klottersaneringen över 100 miljoner kronor under Med kostnaderna för bevakning blir summan drygt 200 miljoner. Men det är bara en del av den faktiska kostnaden för all skadegörelse. Räknar vi med inställda avgångar, vagnar som tas ur trafik, intäktsbortfall och uteblivet resande som följd av en otrivsam miljö så är kostnaden betydligt högre. Bättre övervakning på kvällar och nätter Den högst prioriterade insatsen under 2004 blir att tillsammans med entreprenörerna förbättra tryggheten nattetid. Våra undersökningar visar att en stor grupp resenärer känner sig otrygga när de reser med tunnelbanan på natten. Därför är det där vi ska koncentrera våra åtgärder. Under vissa tider på kvällar och helgnätter ska alla tunnelbanetåg få två tågvärdar ombord. Tågvärdarna kommer att ha förordnade som ordningsvakter. Utöver personella insatser kommer kameraövervakningen att förbättras och larm att installeras. Ökad trygghet för våra resenärer går hand i hand med ökad säkerhet för personalen. Under 2003 installerades ett system för överfallslarm som skydd för tunnelbaneförare när de förflyttar sig på perrongerna. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla olika tekniska lösningar. När det gäller att förebygga skadegörelse, hot och våld satsar vi också stora resurser, men att helt förhindra dessa typer av kriminalitet i kollektivtrafiken kräver en insats från flera samhällsinstitutioner. Förhoppningen är att SL tillsammans med myndigheter och organisationer kan vända trenden och att 2004 blir ett år med tryggare resor för stockholmarna. Vandaliseringen ökar Kostnader för återställandet efter klotter och vandalisering kr kr kr kr kr kr Under 2003 ökade skadegörelsen med cirka 20% jämfört med

17 Lal Talebshah har kört buss i fyra år. Mest arbetar han på kvällar och helger. Han trivs med sitt arbete och uppskattar särskilt den goda stämningen bland kollegorna. Lal känner sig för det mesta trygg i arbetet. Men det är klart att man blir frustrerad ibland. Det händer till exempel att resenärer inte vill betala, eller att ungdomar stökar till det i bussen. Och på helgkvällar kan det stå taxibilar precis överallt vid övergångsställen och busshållplatser då är det en utmaning att vara busschaufför, säger Lal Talebshah.

18 Det enkla sättet att resa. Vi vill att fler resenärer ställer bilen och väljer att åka med SL för att det är enkelt, bekvämt och tryggt. För att nå dit jobbar vi hela tiden med att förbättra resan för resenärerna. Bussar och tåg som kommer och går i tid och information om störningar i trafiken är områden som måste bli bättre för att fler ska åka med oss. Likaså ska smidigare betalningssätt och ökad tillgänglighet bidra till att åka med SL blir det bästa alternativet för stockholmarna. JustNu är samlingsnamnet för ett antal projekt som genom effektiv informationsteknik skapar förutsättningar att ta emot och ge information. Projektet startades under hösten 2002 och består av fem delprojekt: Störningsinformation, Realtid, BussPC, BussKom och Resekortet. Merparten av arbetet planeras vara klart tidigast 2005 men redan 2004 ska några av systemen testas. Genom JustNu ska resenärerna få information om när bussen eller tågen verkligen går. Köer och krånglande växlar kan orsaka förseningar. Resenärerna ska också få bättre information om störningar i trafiken, såväl före som under resan. Detta ska ske med hjälp av modern teknik, via trafikinformatörer och skyltar samt via högtalare på hållplatser och i bussar och tåg. Resa kollektivt är prisvärt jämfört med att åka bil Så svarade i Stockholms län och i hela landet (procent) % Instämmer helt eller delvis Varken eller SL Rikssnitt Tar helt eller delvis avstånd Andelen resenärer som tycker att det är prisvärt att åka kollektivt jämfört med att ta bilen är större i Stockholms län än de som bor i övriga landet. Trafikinformation direkt i mobiltelefonen SL arbetar för att sl.se ska bli en allt viktigare kommunika - tions kanal till resenärerna i framtiden. Den nya generationen mobiltelefoner ökar möjligheten att sprida information direkt till varje resenär. Undersökningar visar att 95% av resenärerna använder mobiltelefonen. I åldersgruppen år är siffran 98%. I takt med att en ny teknisk plattform för störnings- och realtidsinformation installeras kommer SLs reseplanerare på Internet att förbättras. Reseplaneraren informerar resenärerna om hur de ska ta sig från ett ställe till ett annat och hur lång tid resan kommer att ta. Nytt i år blir att reseplaneraren förses med kartfunktion och möjlighet att söka sin resa på adressuppgifter. BussPC och BussKom ger förbättringar för resenärerna. Förutom att bussdatorn via automatiska och digitala skyltar meddelar destination och nästa hållplats, får bussresenären besked om störningar i till exempel tunnelbanan. Med hjälp av BussKom kan bussen meddela var den befinner sig, vilket ger oss möjlighet att informera resenärerna om när bussen verkligen kommer. Smarta kort är framtidens betalningssätt. De kommer att ha ett inbyggt chip som kan lagra mycket information. Förutom att fungera som biljett kan det nya SL-kortet användas som börs och laddas med pengar. En kortläsare läser av chipet via en antenn vilket gör att resenärerna smidigare kan passera spärrar eller gå ombord på bussar. Ett SL-kort som kommer bort eller stulits kan spärras och värdet kan föras över till ett nytt kort. Det nya kortet kan också göra det möjligt för resenärerna att resa på samma kort utanför det egna länet. Förbättringar för funktionshindrade För att resandet ska bli enklare för de cirka funktionshindrade i Stockholms län läggs stora resurser på fler hissar i tunnelbanan och fler bussar med lågt insteg. Under 2003 installerades nio hissar i tunnelbanan och fyra arbeten påbörjades som beräknas bli klara under Samtidigt ökade antalet bussar med lågt insteg till 40 procent. 80% av bussarna ska ha låga insteg år Vid årets utgång ska 132 av totalt 142 entréer i tunnelbanan ha hiss. 16

19 Göran Bergerham är på väg till en kund i City med Roslagsbanan. Göran driver GB Konsult som tidigare hade kontor i centrala Stockholm men har flyttat till Viggbyholm. Det gör att Göran nästan dagligen reser med SL. Det är oslagbart att ta tåget till Tekniska högskolan och vidare till kund. Samma resa med bil tar längre tid och jag vet aldrig om det går att hitta en parkeringsplats. Samtidigt är det en ekonomisk fråga det är betydligt billigare att åka kollektivt än att ta bilen, säger Göran Bergerham.

20 Hit går dina pengar. Moderniserings- och förbättringsarbetet under 2003 innebar att investeringar för 2,4 miljarder kronor gjordes för att göra resandet behagligare, öka säkerheten, minska störningarna i trafiken samt förbättra underhåll. Kostnaden för driften av SLs verksamhet är betydande. Under 2003 uppgick den till drygt 7 miljarder kronor. Genom att upphandla trafiken i konkurrens försäkrar vi oss om att inte betala för mycket. Investeringar för bättre komfort För att öka komforten och minska kostnaderna har SL ökat takten i investeringarna i nya tunnelbanevagnar och tvärbanan. Under det gångna året köpte SL 47 nya tunnelbanevagnar (Vagn 2000) för 987 miljoner kronor. I början av 2004 har den äldre vagnparken till 80% ersatts av Vagn Därmed har SL köpt 271 vagnar för 7,5 miljarder kronor. Bytet av tunnelbanevagnarna har varit ett betydande svenskt industriellt projekt. De nya vagnarna, som rönt stor uppskattning från resenärerna, har införts på halva tiden jämfört med den ursprungliga tidplanen. Flera av SLs investeringar kommer att synas i stadsbilden. Arbetet med Tranebergsbron fortsätter under hela 2004 och en bit in på 2005 då tunnelbanebron ska vara klar att tas i bruk. Då har SL investerat totalt 264 miljoner kronor i ombyggnaden av bron. På stationen i Kristineberg har en permanent plattform ersatt den provisoriska. Det norrgående spåret har flyttats ut till Drottningholmsvägen och en stödmur har byggts för att avskärma tunnelbanan från vägbanan. På Liljeholmens station har det byggts ett däck över de tidigare öppna tunnelbanespåren. Ovanpå tillbyggnaden har bostadshus byggts. Stationen har också fått en ny biljetthall och här ska bussterminalen ligga inomhus. Den totala investeringen för ombyggnad av Liljeholmens station kommer att uppgå till 214 miljoner kronor, varav 110 miljoner kronor under På Skanstulls tunnelbanestation påbörjades genomgripande förändringar under 2003, vilka ska vara klara Här görs en ny gångtunnel under Götgatan, vilken gör att resenären slipper den kraftiga blåsten genom att ett schakt för tryckutjämning har byggts. Entrén byggs om och glasas in. Även entrén vid Ringvägen får en ny biljetthall. Under 2003 investerades 63 miljoner kronor i Skanstulls tunnelbanestation. De kontinuerliga investeringarna i underhåll av systemen, till exempel byte av växlar och räls, är viktiga för att infrastrukturens kvalitet ska upprätthållas med färre driftstörningar och bibehållen säkerhet som följd. Under 2003 uppgick den här typen av reinvesteringar till 340 miljoner kronor. Konstnärlig utsmyckning för behaglig miljö Vår ambition är att resenärerna ska vistas i en behaglig miljö. Därför investeras sedan många år i konstnärlig utsmyckning. Exempel på detta är att biljetthallarna på Stadshagens tunnelbanestation fått en cementmosaik och att Zinkensdamms station klätts med klinkers. Vi arbetar även med tillfälliga utsmyckningar. På Slussens och Fridhemsplans tunnelbanestationer finns svartvita bilder som byts ut varje år. På Odenplans tunnelbanestation får elever från konstoch designhögskolor ställa ut sina verk och de byts ut kvartalsvis. Sedan 1993 har SL även bjudit resenärerna på Poesi på väg, en idé från Londons tunnelbana. För närvarande väljs ett nytt tema med tolv dikter ut varje år. Varje år satsas cirka 10 miljoner kronor på att vårda och utveckla konsten. Investeringar största posten SLs verksamheter 2003 (Mkr) Investeringar Tunnelbana Pendeltåg Lokaltåg/spårvagn 465 Buss Övrigt netto

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 1/9 Innehållsförteckning 1. Företaget Stockholmståg KB... 3 2. Tillstånd och certifikat... 3 3. Biljetter och trafikinformation... 4 4. Punktlighet och störningshantering...

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

AB Storstockholms. Årsberättelse 2004

AB Storstockholms. Årsberättelse 2004 AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se Årsberättelse 2004 INNEH Å LL Året som gått................................................................................ 3 Vi vågar bli ännu bättre......................................................................

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Trafikförändringar i sommar

Trafikförändringar i sommar Trafikförändringar i sommar Folder_allma n_sommar_a65.indd 1 2015-06-15 14:30 Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Stockholm

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

2011-08-17 LS 1010-0799

2011-08-17 LS 1010-0799 Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) Ankom Stockholms läns landsting 2011-08-17 LS 1010-0799 2011-08- 1 7 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN Dnr: 1 1-08- 1 7 * 02 5 Motion 2010:9 av Nanna Wikholm

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 1(5) 2009-05-06 Dokumenttyp Bilaga 1 Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 2010-2013 1. Sammanfattning Förslaget till trafikupphandlingsplan för 2010 2013 innebär att avtalsområdena Huddinge/Botkyrka,

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2 Norrtågs kvalitetsredovisning År 216 Kvartal 2 Sid 1 Innehållsförteckning Ny tågoperatör... 3 Resandeutveckling per sträcka... 6 Tåg i Tid... 9 Regulariteten 95 %... 1 Sid 2 Ny tågoperatör Norrtågstrafiken

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:96 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förslag till strukturella åtgärder i vissa intressebolag Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner Ärendet AB Storstockholms Lokaltrafiks

Läs mer

Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken?

Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken? Trafikutskottet Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken? Problemformulering Varje dag reser det cirka 700 000 resenärer med SL, 1 vilket innebär att 47 % av Stockholms

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck ISA test på SL bussar Erik Stenbäck AB Storstockholms Lokaltrafik Vad är ISA (Intelligent speed adaptation) Intelligent stöd för anpassning av hastighet ISA är ett GPS-baserat system som i realtid visar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:104 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:20 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om samordnad klottersanering Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner Ärendet Motionärerna

Läs mer

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016 Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-05 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 26 mars 2015 Förändringar i SL-trafiken

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens arbetsutskott Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling Ärendebeskrivning Förslag till godkännande

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Innehåll. Övrig information. Linje Sträckning Sida. Giltighetstid

Innehåll. Övrig information. Linje Sträckning Sida. Giltighetstid Innehåll Linje Sträckning Sida Övrig information Sida J J J J J Bålsta Nynäshamn Nynäshamn Bålsta Märsta Södertälje centrum Södertälje centrum Märsta Gnesta Södertälje centrum Södertälje centrum Gnesta

Läs mer

Moderat spårvägsvision för Stockholm

Moderat spårvägsvision för Stockholm Moderat spårvägsvision för Stockholm - en del av framtidens moderna och miljövänliga kollektivtrafik Augusti 2010 När Stockholm växer måste också kollektivtrafiken växa När Stockholm växer måste också

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:17 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:33 av Yvonne Blombäck (MP) om att införskaffa fler biljettautomater och bättre kortläsare i kollektivtrafiken Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(5) Samlad effektbedömning OBJEKT: BROMMAPLAN DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-22 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Brommaplan är en av Stockholms större trafikknutpunkter

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Landstingsstyrelsens förvaltning Avdelningen för Ekonomi- och Verksamhetsstyrning Handläggare: Patrick Aronsson Landstingsstyrelsen Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning

Läs mer

SL-trafiken före försöket med trängselskatt

SL-trafiken före försöket med trängselskatt AB Storstockholms Lokaltrafik PM 1 (11) Strategisk Planering Monica Casemyr, tel 08-686 1924 2005-04-21 SL-trafiken före försöket med trängselskatt SL-trafiken hösten 2004 SL svarar för den landburna kollektivtrafiken

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån

Ombyggnad av Brodepån Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka pendeltågstrafiken med nya

Läs mer

En tunnelbana i världsklass

En tunnelbana i världsklass En tunnelbana i världsklass 5 år med MTR och Stockholms tunnelbana MTR har drivit Stockholms tunnelbana sedan 2009 på uppdrag av SL*. SL: s och vårt mål är fler och nöjdare resenärer, och efter fem år

Läs mer

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka Foto: Susanne Walstrom, Istockphoto, rubiphoto Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka I en politisk överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder 2015 Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015 Projekt med trafik och resenärspåverkan

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB 2015-05-19 Innehåll Arriva Sverige AB... 1 Arriva Sverige AB... 3 Legal information... 3 Kontaktinformation... 3 Verksamhet... 3 Tillstånd och certifikat... 3 Tjänstekvalitetsrapport...

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Utvärdering av Nynäshamn

Utvärdering av Nynäshamn 1 (2) Datum 2011-05-05 Identitet TN 1105-119 SL 2011-04033 Trafiknämnden Utvärdering av Nynäshamn Bakgrund AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) har efter genomförd upphandling, (den s.k. E15-upphandlingen),

Läs mer

Kollektivtrafik i Norra Djurgårdsstaden. Boendemöte Norra Djurgårdsstaden (Hjorthagen)

Kollektivtrafik i Norra Djurgårdsstaden. Boendemöte Norra Djurgårdsstaden (Hjorthagen) Kollektivtrafik i Norra Djurgårdsstaden Boendemöte Norra Djurgårdsstaden (Hjorthagen) 20131128 2013-11-29 2 Nuläge - Linje 55 - Hiss, rulltrappor och rullband 2013-11-29 3 Allmänt Linjen trafikerar mellan

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012 Stockholm Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag Hearing 21 mars 2012 Tillväxten är vår styrka Stockholms län har 22 % av landets befolkning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst Stockholms nya tunnelbana Lättläst Stockholms nya tunnelbana Elva nya stationer alla alla Duvbo Duvbo rgs centrum rgs centrum Solna strand Solna strand Axelsberg Axelsberg jden jden Husby Husby Kista centrum

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Innehåll Allmän information om vår järnvägstrafik 2014 3 Information och biljetter 3 Punktlighet, hantering av trafikstörningar samt krissituationer

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2005

AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2005 AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2005 Innehåll 2 Hänt under 2005 4 VD har ordet 6 Detta är SL 8 Strategier för SL-trafiken 9 En vanlig tisdagsmorgon... 10 SLs marknad 12 Resenärer och intäkter

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport December 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning OBJEKT: BYTESPUNKTER FÖR BUSS DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-31 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Upprustningsåtgärder av bytespunkter

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Kundundersökning mars 2012 Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

SL:s trafikförändringar 2015/2016

SL:s trafikförändringar 2015/2016 Bromma stadsdelsförvaltning Förskola och teknik Tjänsteutlåtande. Sida 1 (5) 2015-02-26 Handläggare Gunnar Hedman E-post: bromma@stockholm.se Till Bromma stadsdelsnämnd SL:s trafikförändringar 2015/2016

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-09-02 BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer