VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INKLUSIVE ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INKLUSIVE ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INKLUSIVE ÅRSREDOVISNING

2 Innehåll ett händelserikt år 3 BARNOMSORG 4 Birkagårdens förskolor 4 Storfritids 5 Ivarsudde kollo 5. BLOMSTERFESTEN 6 BIRKAGÅRDSHUSET 7 Lokaler 7 Tysta rummet 7 Pianorummet 7 Tornrummet 7 Takvåningen 7 Samlingssalen 7 Blomsterrummet 7 Snickeriet 7 Keramiksalen 7 Birkakaféet 7 Replokal 7 Övernattningslägenheten 7 BIRKAGÅRDEN 100 ÅR 10 Programpunkter oktober Jubileumsfest 11 Film, skrift och historiatavla 11 BESLUTANDE ORGAN 12 FABARIS AB 12 Birkagårdens folkhögskola 12. Foto: Lisa Lindqvist Liljedahl s. 1, 6. Sara Öhman s. 4, 8, 9, 12. Evelina Carborn s. 5. Karlavagnen s. s. 4. Shahla Fallhian s. 8. Teater Tre s. 9. KURSVERKSAMheten 8 KULTURPROGRAM 9

3 2012 ett händelserikt år Birkagårdens 100-årsjubileum var årets höjdpunkt, ett jubileum som involverade alla verksamheter och många medarbetare inom Birkagården. Ett stort och engagerat arbete som resulterade i ett fantastiskt firande med en marknad, hästskjuts, veteranbilar, filmpremiär, seminarier och en 100-årsskrift. Naturligtvis ett stort kalas med över 200 inbjudna gäster. Förutom att vi firade Birkagårdens fantastiska 100 år som pionjär inom det sociala och kulturella området, var det också ett avstamp för det nya och framtida Birkagården. I samband med förberedelserna inför vårt 100-årsjubileum anordnade Fritidsforum en studieresa till London och till hemgårdarnas förebild inom Settlementrörelsen som Toynbee Hall och Cambridge House. Projektgruppen för 100-årsfirandet deltog i denna studieresa, för att bl a få historiken och förståelse för Birkagårdens och hemgårdarnas ursprung. Birkagården har också under året deltagit i en grupp för Hagastadens framtida utveckling. Hagastaden den lärande staden, ett oerhört intressant byggprojekt i närheten av Birkagården som kommer inrymma bl a forskning, skolor, boende och kommersiella faciliteter. Birkagården kommer att befinna sig i ett intressant läge och kommer att ha en fantastisk möjlighet till att vara en fristående anordnare av till exempel barnomsorg och fritidsverksamhet i Hagastaden. Under hösten har hemgårdarna i Stockholm varit föremål för bidragsöversyn. Det har inneburit att vi har varit proaktiva och inbjudit kulturnämndens politiker för att presentera vår diversifierade verksamhet. Det har inneburit att vi har kunnat presentera oss och vår verksamhet, som mötts med stor positivitet och förståelse, vilket vi hoppas kommer att gynna hemgårdsverksamheten, trots våra olika förutsättningar. Föreningen Stockholms hemgårdar har under året jobbat intensivt för att marknadsföra sig och sin verksamhet. Stockholms hemgårdar har även påbörjat ett projekt tillsammans med Kista folkhögskola genom att starta en hemgård i Kista. En annan viktig händelse under det gångna året var att fullmäktige avvecklades med anledning av att fullmäktiges formella roll hade en mycket ringa betydelse, då styrelsen är det högst beslutande organet. Mot den bakgrunden beslöt man vid fullmäktiges årsmöte den 29 maj att påbörja en avveckling, som också godkändes sedermera av Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Ett allt mer vanligt problem som har dykt upp under året, är kraftigt höjda hyror i synnerhet för förskolorna i fastigheter där ägarna är bostadsrättsföreningar. De höjda hyrorna kommer innebära stora svårigheter att få lönsamhet för denna verksamhet, vilket i allt väsentligt kommer att påverka hela Birkagården. I maj arrangerade Birkagården 1kmloppis på Karlbergsvägen som var en formidabel succé med cirka besökare. Inför 2013 kommer 1kmloppis bli 2kmloppis, som kommer att sträcka sig ända ner till Odenplan. Blomsterfesten har under året blivit mer känt och har i stort sätt haft besök varje dag under hösten. Att Sagoverkstaden lyckats bli så pass känt i Stockholm med omnejd är fantastiskt roligt, särskilt med tanke på den blygsamma marknadsföringsbudget vi har haft. Roland Romehed Föreståndare Birkagården 3

4 BARNOMSORG Barnomsorg är en av Birkagårdens grundstenar och har funnits med sedan starten. Från början anordnades Kindergarten och lek-/arbetsstugor för pojkar och flickor genom privata gåvor och oavlönat arbete. Idag driver Birkagården barnomsorg i flera olika former med förskolor, fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, kollo för barn i årskurs 3-9. BIRKAGÅRDENS FÖRSKOLOR Förskoleverksamheten drivs i egen regi med verksamhetsbidrag från Stockholms kommun. Förskoleverksamheten består av tio avdelningar på fyra förskolor. Under 2012 gick cirka 170 barn i blandade åldrar på våra förskolor. Vi hade cirka 40 pedagoger/barnskötare och två förskolechefer anställda. Efterfrågan på förskoleplatser är mycket stor på Norrmalm. Birkagårdens förskolor har många sökanden. Vi hade Öppet Hus på våra förskolor under mars, och det var mycket välbesökt. Birkagårdsmodellen Utifrån LPFÖ 98 skapades Birkagårdsmodellen år Läroplanen är vårt styrdokument. Birkagårdsmodellen beskriver på olika sätt hur vi arbetar med förskolebarnen och vilka mål som eftersträvas inom bland annat det pedagogiska området. Till exempel beskriver vi hur vi arbetar med ett pedagogiskt material -Kompiskortsom utvecklar barnens empatiska förmåga. I den dagliga verksamheten försöker vi föra in en miljömedvetenhet hos barnen. Birkagården 100 år Under året arbetade förskolorna med 100-årsjubileet, våra avdelningar hade varsitt årtionde att fördjupa sig i. Barnen fick inblick i hur man levde förr i tiden, tack vare engagerad personal. Arbetet genererade en utställning under firandet i oktober. 4

5 STORFRITIDS Storfritids, som håller till på Karlbergsvägen 86 B, är en eftermiddagsverksamhet för barn i årskurs 4 6. Personalgruppen består av fem personer. Öppettiderna är mellan och mellanmål serveras mellan Under loven har Storfritids heldagsomsorg mellan kl och då serveras lunch och mellanmål. I februari 2012 var 146 barn inskrivna och i september samma år var det 184 barn. Att det varierar under året beror främst på att de äldre barnen slutar under vårterminen. En vanlig dag besöks Storfritids av ungefär barn. Under sommaren hade Storfritids heldagsomsorg från 13 juni - 29 juni och från 8 augusti - 21 augusti. Verksamheten har stängt i juli och första veckan i augusti. Under 2012 var 146 barn (131 barn 2011) inskrivna på vårterminen och 184 barn (183 barn 2011) på höstterminen. Ett gott kvitto på att verksamheten är uppskattad är att fler barn väljer att gå kvar under vårterminen. I de lokaler vi har finns inte möjlighet att ta emot fler barn än vi i nuläget gör på hösten. IVARSUDDE KOLLO 1927 var den första kullen barn på kollo på Ivarsudde på Vätö utanför Norrtälje och sedan dess har Birkagården haft kolloverksamhet där. Idag finns Ivarsudde med i Stockholms stads kollokatalog och till Ivarsudde kommer barn från hela Stockholm. Att vara med i kollokatalogen innebär en trygghet med en centralintagning. De flesta av barnen bor i Birkastan och många går på Storfritids. Ivarsuddes kollo erbjuder paddling, segling, hajk, bad, bastu, äventyr och kamratskap. Under 2012 hade vi 5 perioder och en egen period. Det var 200 barn (186 barn 2011) på Ivarsudde under 10 veckor. Totalt jobbade 30 personer, mellan 6 12 personer per period. Ivarsudde användes under året även av våra förskolor. 5

6 BLOMSTERFESTEN Blomsterfesten erbjuder pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 3-8 år i en miljö uppbyggd som Elsa Beskows sagovärld. Programmet innefattar en interaktiv upplevelse med en levande berättelse ur Elsa Beskows sagoarkiv, utklädning i kläder uppsydda efter Elsas Beskows sagofigurer. Som avslutning får barnen skapa sina egna bilder av upplevelsen i bild och form. Blomsterfesten gör också besök på förskolor med berättelser och bild och formmaterial. Ett nytt besöksformat anpassat för skolklasser provades och kommer att utvecklas och erbjudas under Ett skolbesök innebär ett längre program där de även får välja mellan att göra en sagofrågesport eller spela bingo med gammeldags tombola. Verksamheten riktar sig till barn i hela Storstockholm och besök bokas via epost eller per telefon. Under helgerna bedriver Blomsterfesten kalasverksamhet där kalaspedagogen ordnar alla förberedelser, tårta, lekar, godispåsar samt städning efteråt. I övrigt deltog Blomsterfesten även i Kulturnatten och Älvsjödagen under våren. Blomsterfesten hade öppet under hela jubeliumsveckan med berättelser och pyssel. Den 20 oktober ansvarade Blomsterfesten bland annat för Tant Bruns marknad. Jeanna Jörgensen-Bagger är ansvarig för Blomsterfesten, Jeanna var föräldraledig från maj Anna Öhman vikarierade i Blomstersfesten under Jeannas föräldraledighet. Vi har extrapersonal under helgerna som arbetar med kalasen. Under 2012 besökte 61 förskolegrupper Blomsterfesten (19 besök 2011) och 30 födelsedagskalas genomfördes (44 kalas 2011) Totalt var det 1424 barn som tog del av Blomsterfestens verksamhet (1054 barn 2011). 6

7 BIRKAGÅRDSHUSET LOKALER Birkagården har flera olika lokaler som används flitigt. De används av våra egna verksamheter som Storfritids, Blomsterfesten, Birkakaféet och Kursverksamheten. Övrig tid hyrs flera lokaler ut till andra aktörer som anordnar kurser, möten, seminarier och andra sammankomster. På plan 4 hyr vi ut några kontorslokaler på lång sikt. Hyresintäkterna uppgick till kr 2012 ( kr 2011). Tysta rummet På plan 5 finns Tysta Rummet som har plats för personer. Tillgång till DVD/VHS och whiteboardtavla. Pianorummet På plan 5 finns Pianorummet med plats för personer. Tillgång till whiteboardtavla. BIRKAKAFÉET Birkagårdens kafé finns på bottenplanet och är öppen måndag till torsdag mellan kl Fredagar har kaféet öppet mellan Måndag, onsdag och torsdag serveras luncher i form av vegetarisk soppa och nygräddat bröd. Kaféet har stängt under skolloven. Kaféet utgör en central träffpunkt för de allra flesta som på ett eller annat sätt passerar genom Birkagården. Kaféet används till en mängd olika aktiviteter, bland annat fritidsverksamhet, föreningsmöten, kalas och till foto- och konstutställningar. Under 2012 omsatte kaféet kr ( kr 2011). Att omsättningen ökat så markant beror bland annat på att folkhögskolans elever, i större utsträckning, åt i vårt kafé då deras husmor var sjuk under hösten En soppdag äter i genomsnitt 30 personer i kaféet. Tornrummet På plan 6 finns tornrummet med plats för cirka 14 personer. Tillgång till Whiteboardtavla. Takvåningen På plan 6 finns Takvåningen, en stor, något oregelbunden lokal på cirka 200 km 2. Samlingssalen I källaren finns Samlingssalen som rymmer cirka personer. Musikanläggning och projektor finns i rummet. Blomsterrummet Med egen ingång på Norra Stationsgatan ligger Blomsterfestens lokaler med sittplatser för personer. Snickeriet I källaren ligger snickeriet med arbetsbänkar för 10 personer. Keramiksalen I källaren ligger keramikverkstaden med 5 drejskivor. REPLOKAL Under 2012 har två band repat i replokalen. Storfritids barn använder replokalen flera gånger i veckan. Det finns utrymme för att fler band ska kunna repa i replokalen. ÖVERNATTNINGSLÄGENHETEN Lägenheten som 2009 renoverades för att passa till övernattningslägenhet för upp till tre personer ligger på Norra Stationsgatan 121. I lägenheten finns toalett, dusch, TV, kylskåp och pentry. Den hyrs ut i korta perioder. Lägenheten var under 2012 uthyrd 154 nätter (174 nätter 2011) och totalt bodde 63 personer (80 personer 2011) där. Pris per natt person 700 kr 2 personer 850 kr 3 personer 1000 kr. 7

8 KURSVERKSAMHETEN Birkagården anordnar kurser vår- och hösttermin. ABF som är vårt studieförbund. Det innebär att vi redovisar studiecirklar via ABF och därigenom får ta del av de statliga och kommunala bidrag som utgår för studiecirklar och viss kulturverksamhet. Under 2012 genomfördes 30 kurser (29 kurser 2011) i egen regi med sammanlagt 210 deltagare (220 deltagare 2011) som träffades vid 269 tillfällen (303 tillfällen 2011). Målning & teckning Vi samarbetar även med Sensus Studieförbund, Studieförbundet Vuxenskolan och Skandiapensionärerna när det gäller studiecirklar för seniorer. Kursutbudet kan man även hitta i vår kurskatalog. Under 2012 genomfördes Sensus och Studieförbundet Vuxenskolan 28 kurser (26 kurser 2011) på Birkagården med sammanlagt 223 deltagare (212 deltagare 2011) som träffades vid 274 tillfällen (254 tillfällen 2011). Grafik Barndans 8 Keramik

9 KULTURPROGRAM Att ha kulturella programpunkter är en viktig del av Birkagården, målet är att Birkagården ska vara tillgängligt för alla. Under våren var vi för andra gången med i Stockholms stads kulturnatt den 21 april. Besökare kunde prova på att dansa flamenco, dreja, trycka kopparplåt samt lyssna till berättelser i Blomsterfesten. Nära 450 personer i olika åldrar besökte oss den natten (200 personer 2011). 1kmloppis Under 2012 har vi haft fem kulturlördagar. De har haft fokus på barn men även ett musikkafé per termin. Den 21 februari höll Zebra Dans workshopen Vild bild dans där 15 barn mellan 4 8 år medverkade. 18 februari var årets första musikkafé med bandet Klubb Uppifrån följt av en musikquiz av Petter Broman, 30 personer hittade till Birkagården denna snöiga dag. 17 mars spelade Dockteatern Tittut Nu är vi gorillor låsas vi, för barn 2-4 år. Föreställningen besökte av 80 barn och vuxna. 15 september spelades Teater Tres Klä av klä på för barn 2-4 år. Föreställningen besöktes av 20 personer. 17 november hölls årets andra musikkafé som kombinerades med bildvisning av naturfotografen Gösta W Jansson därefter spelade Oskar Danielsson. Musikkaféet besöktes av cirka 20 personer. Den 6 maj ägde vår första km-loppis rum, 1kmloppis i Birkastan. Boende i kvarteren kring Karlbergsvägen fram till Torsgatan sålde sina begagnade saker på Karlbergsvägen efter en förlaga i Aspuddens 2kmloppis. 1kmloppis var en stor succé med närmare besökare. Under 2013 planeras en loppis hela vägen till Odenplan efter samma koncept, 2kmloppis. 1kmloppis Kulturlördag: Klä på klä av Kulturlördag: Nu är vi Gorillor låtas vi 9

10 10 BIRKAGÅRDEN 100 ÅR Planeringeringen inför 100 årsfirandet har pågått sedan 2011 och intensiverades under Personalen arbetade i olika arbetsgrupper och Sara Öhman projektledde arbetet. Firandet ägde rum mellan den oktober. Programpunkter jubileumsveckan Lördag 20 oktober Öppet hus. Tema besökare. Tant Bruns marknad ( ). På marknaden finns det godsaker att köpa. Häst och vagn på Karlbergsvägen ( ) 20 kr/person. Påstigning vid busshållplatsen. Veteranbilar från 1912 ( ). Några bilar som är jämngamla med Birkagården finns på plats. Prova på kurser ( ). Keramik i källaren och grafik högst upp i huset. Elsa Beskows sagoverkstad Blomsterfesten. Har öppet hela dagen med pyssel med mera. Klockan 11.30, och berättas en av Elsas sagor. Birkagårdens kafé ( ). Självklart kommer vårt kafé hålla öppet med hembakade bullar och varmkorv. Fotoutställning med Lars Engström Bilder från Karlbergsvägen tagna mellan År 2112 ( ). Storfritids utställning om hur livet kan se ut om 100 år. Barnens framtidsfilm med deras tankar om framtiden visas. Storsångsamling (11.00). Våra förskolor har arbetat med varsitt årtionde under året. Barnen sjunger en sång från varje decennium. I ateljén finns förskolornas utställning att titta på. Konsert Klassiska musiklinjen (13.00 & 15.00). Den Klassiska musiklinjen firar 50 år med öppet hus på våning 2 mellan med två konserter. Filmpremiär Birkagården 100 år (12.30). Filmaren Babis Tsokas har gjort en film om Birkagårdens verksamhet nu och då. Stadsvandring i Birkastan (12.00 & 15.00). Arkitekten Marie Ekblad tar dig runt i Birkastan. Natanael och kvinnorna på Birkagården (13.30). Ronny Bengtsson, Fritidsforum, berättar om de färgstarka kvinnorna som startade Birkagården. Måndag 22 oktober Tema besökare. Stadsvandring i Birkastan (17.00). Folkhögskola och folkbildning (18.00). Göran Eriksson, ABF, föreläser om folkbildning och om Birkagårdens folkhögskola. Stumfilm med pianomusik (20.00). Vi visar Charlie som toffelhjälte (Pay Day) från 1922 ackompanjerad av pianisten Ernst Erlanson i samlingssalen. Berättelser i Elsa Beskows sagoverkstad Blomsterfesten (16.00 & 18.30). Tisdag 23 oktober. Tema besökare. Hemvändarkväll och kollominnen ( ). Perfekt tillfälle för dig som tidigare varit på Birkagården. Kvällen bjuder på öppen scen, bildvisning och gemenskap. Stadsvandring i Birkastan (16.00). Konsert Birkagårdens folkhögskola (18.30). Den Klassiska musiklinjen och Rockmusiklinjen spelar tillsammans i en konsert med 60-talstema. Berättelse i Elsa Beskows sagoverkstad Blomsterfesten (17.00).

11 Onsdag 24 oktober. Tema besökare. Stadsvandring i Birkastan (15.00). Trubadur (18.30). Inspiratören och trubaduren Mikael Edfeldt sjunger och spelar i kaféet. Birkagårdsrättegången (19.00). Advokaten Claes Borgström berättar om kampen för en bättre utomhusmiljö kring Birkagården i slutet av 70-talet när 14 barn stämde Stockholms kommun. Berättelser i Elsa Beskows sagoverkstad Blomsterfesten (16.00 & 18.00). Torsdag 25 oktober. Tema 2000 & framtiden. 110 besökare. Hagastaden (18.00). Exploateringskontoret i Stockholms stad presenterar Hagastaden, som växer fram mellan Stockholm och Solna. Du får höra om vad som planeras och vad som händer på området just nu. Visans vänner (20.00). Visans vänner spelar visor på temat staden. Berättelser i Elsa Beskows sagoverkstad Blomsterfesten (17.00 & 19.00). Öppet varje dag under veckan. Birkagårdens kafé ( ) Tiotalen med förskolan ( ). I ateljén visar förskolan upp sitt temaarbete kring årtiondena. År 2112 ( ). Storfritids utställning om hur livet kan se ut om 100 år. Fotoutställning med Lars Engström ( ). Filmen Birkagården 100 år ( ). Fotoalbum ( ). Slå dig ner i Tornrummet högst upp i huset och bläddra i några av våra fotoalbum. 26 oktober 2012 Jubileumsfest Birkagården öppnade för den första familjeafton den 26 oktober 1912 och exakt 100 år senare firades detta med en fest för cirka 130 gäster på Karlbergsvägen 86. Bandet San Fairy Ann spelade och på talarlistan stod Roland Romehed (föreståndare), Kinna Bellander (ordförande), Lars Öhlmer (fd Birkagårdens fastighetsbolag), Gerd Forsell (fd barn på Birkagården), Donald Forssten och Lisa Ingestad (Fritidsforum), Marie Ekblad (förälder till barn på Birkagården och har arbetat på Stadstudiecentrum). Film, skrift och historiatavla Utöver programmet under veckan gjorde Babis Tsokas en film om Birkagården som vävde samman vår historia med nuvarande verksamheter. Filmen är 24 minuter lång. En jubileumsskrift med 29 nya och gamla texter trycktes. De gamla texterna togs från verksamhetsberättelser samt skriften som togs fram texter är nyskrivna och fokus var att ge sin personliga syn av sitt Birkagården. Alla texter bearbetades av en redaktör. Förskolorna arbetade med ett gemensamt tema, varje avdelning arbetade med varsitt årtionde. Uppfinningsrikedomen var stor och barnen hade 90-talsdisco, gjorde besök i en 1930-tals lägenhet och åt mat som var modern under respektive årtionde. Temaarbetet visades under 100-årsveckan i oktober. Till kaféet tillverkades en tavla med en kort sammanfattning av vår historia för att ge en överblick över våra 100 år. Tavlan kommer bli ett permanent inslag inredningen i kaféet. 11

12 BESLUTANDE ORGAN Styrelsen är Stiftelsen Birkagårdens högsta beslutande organ. Den 29 maj 2012 togs beslutet att avveckla fullmäktige som verkat sedan 1970-talet men som nu spelat ut sin roll års styrelse Ordförande Christina Bellander Roland Romehed Styrelseledamöter Kerstin Malmberg Jerker Kolare Anders Syrén Swante Holm Anders Medin Föreståndare Roland Romehed Revisorer Lennart Samuelsson (ord) Annika Hansen(revisorssuppleant) FABARIS AB Stiftelsen Birkagården är ägare till dotterbolaget FABARIS AB som har till uppgift att tillhandahålla och förvalta fastigheter för att bland annat tillgodose behoven av kostnadseffektiva lokaler till de egna verksamheterna. Bolagets fastigheter Skålen 19, Karlbergsvägen 86, Stockholm Harg 8:5-6, 8:35-38, Ivarsudde, Norrtälje VD Roland Romehed Kinna Bellander Birkagårdens folkhögskola Birkagården och ABF är tillsammans huvudmän för Birkagårdens Folkhögskola. Idag har folkhögskolan verksamhet på tre platser i Stockholm; i ABF-huset, Fryshuset och på Birkagården, där man hyr lokaler på plan två på för Pensionärslinjen och Musiklinjen. Folkhögskolans elever är regelbundna besökare på luncherna i Birkakaféet. 12

13 Styrelsen för Stiftelsen Birkagården får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen 6 Resultaträkning - moderstiftelsen 7 Balansräkning - moderstiftelsen 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderstiftelsen 9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 10 Underskrifter 16

14 Stiftelsen Birkagården 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Moderstiftelsen/Koncernen Stiftelsen Birkagården har till uppgift att bedriva social och kulturell verksamhet. Stiftelsen skall söka möta behov och önskningar i ett föränderligt samhälle. Verksamheten skall bedrivas genom olika slag av barn- och ungdomsverksamhet såsom förskolor, fritidshem, barn- och ungdomsklubbar, genom sommarverksamhet för barn och ungdom, genom folkbildningsarbete och genom annan kulturell och social verksamhet för alla åldrar. Birkagården har därmed under året fortsatt med sitt traditionella arbete inom förskola, fritids, barnkollo och kursverksamhet. Koncernen Birkagården består av två separata juridiska personer - moderstiftelsen Stiftelsen Birkagården samt det helägda dotterbolaget Fabaris AB. I Stiftelsen Birkagården ligger den verksamhet som omfattar kursverksamhet, barnomsorg, uthyrningar, kulturevenemang och kolloverksamhet. Dotterbolaget Fabaris AB äger fastigheterna Skålen 19 och Harg 8:5-6 m fl, Ivarsudde kollo. I dessa fastigheter bedriver moderstiftelsen en del av sin verksamhet. Stiftelsen Birkagården och Fabaris AB har i det närmaste identiska styrelser. Fabaris AB köper bl a tjänster av Stiftelsen, t ex fastighetsskötsel och ledning/administration. Birkagårdskoncernens samlade intäkter uppgick under 2012 till 35,2 mkr (jmf ,9 mkr). Barnomsorgsverksamheten är den största verksamheten och bidrog med 27,2 mkr (jmf ,5 mkr). Birkagårdens 100-årsjubileum var årets höjdpunkt, ett jubileum som involverade alla verksamheter och många medarbetare inom Birkagården. Ett stort och engagerat arbete som resulterade i ett fantastiskt firande med en marknad, hästskjuts, veteranbilar, filmpremiär, seminarier och en 100-årsskrift. Naturligtvis ett stort kalas med över 200 inbjudna gäster. Förutom att vi firade Birkagårdens fantastiska 100 år som pionjär inom det sociala och kulturella området, var det också ett avstamp för det nya och framtida Birkagården. I samband med förberedelserna inför vårt 100-årsjubileum anordnade Fritidsforum en studieresa till London och till hemgårdarnas förebilder inom Settlementrörelsen, Toynbee Hall och Cambridge House. Projektgruppen för 100-årsfirandet deltog i denna studieresa för att bl a få historiken och förståelse för Birkagårdens och hemgårdarnas ursprung. Blomsterfesten - Elsa Beskows sagoverkstad, har under året blivit mer känt och har i stort sett haft besök varje dag under hösten. Att Sagoverkstaden lyckats bli så pass känt i Stockholm med omnejd är fantastiskt roligt, särskilt med tanke på den blygsamma marknadsföringsbudget som vi haft. Under hösten har hemgårdarna i Stockholm varit föremål för bidragsöversyn. Det har inneburit att vi har varit proaktiva och inbjudit Kulturnämndens politiker för att presentera vår diversifierade verksamhet. En fördel med översynen är att vi har kunnat presentera oss och vår verksamhet som mötts med stor positivitet och förståelse vilket vi hoppas kommer att gynna hemgårdsverksamheten, trots våra olika förutsättningar. Föreningen Stockholms Hemgårdar har under året jobbat intensivt för att marknadsföra sig och sin verksamhet. Tillsammans med Kista folkhögskola har projektet "att starta en hemgård i Kista" påbörjats.

15 Stiftelsen Birkagården 3 (16) Det egna kapitalet i koncernen ökade med 0,8 mkr från 6,6 mkr till 7,4 mkr under De samlade investeringarna under 2012 uppgår till 1,5 mkr vilket bl a inkluderar en renovering av Storfritids kök, ett stort ventilationsprojekt i Skålen 19 har avslutats och i övrigt diverse smärre reparationer och underhåll. På Ivarsudde har projekteringen fortsatt inför en stor köksombyggnad år Birkagården har också under året deltagit i en grupp för Hagastadens framtida utveckling. Hagastaden - den lärande staden, ett oerhört intressant byggprojekt i närheten av Birkagården som kommer att inrymma bl a forskning, skolor, boende och kommersiella faciliteter. Birkagården kommer att hamna i ett intressant läge och kommer att ha en fantastisk möjlighet till att vara en fristående anordnare ev t ex barnomsorg och fritidsverksamhet i Hagastaden. Ett allt mer vanligt problem som har dykt upp under året är kraftigt höjda hyror, i synnerhet för förskolorna, i fastigheter som ägs av bostadsrättsföreningar. De höjda hyrorna kommer innebära stora svårigheter att få lönsamhet för denna verksamhet, vilket i allt väsentligt också kommer att påverka hela Birkagården. Beträffande Birkagårdskoncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

16 Stiftelsen Birkagården 4 (16) Resultaträkning - koncernen Belopp i tkr Not Erhållna statliga bidrag 49 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 2, Driftskostnader Underhåll Administration Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Realisationsresultat vid försäljn av fondandelar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat

17 Stiftelsen Birkagården 5 (16) Balansräkning - koncernen Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Byggnadsinventarier Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar 5 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Swedbank Svensk Likviditetsfond Plus Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 Stiftelsen Birkagården 6 (16) Balansräkning - koncernen Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Donationskapital Reservfond Uppskrivningsfond Eget kapitaldel i obeskattade reserver Ansamlad förlust Årets resultat Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 15, Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser, se not

19 Stiftelsen Birkagården 7 (16) Resultaträkning - moderstiftelsen Belopp i tkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (utdelningar) Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 7-7 Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner, övriga Avsättning till periodiseringsfond Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på förra årets resultat -7-5 Skatt på årets resultat Årets resultat

20 Stiftelsen Birkagården 8 (16) Balansräkning - moderstiftelsen Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Långfr fordran på koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Koncernfordringar Övrig Fordran 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

21 Stiftelsen Birkagården 9 (16) Balansräkning - moderstiftelsen Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Donationskapital Fritt Eget Kapital Ansamlad vinst Årets resultat Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser, se not

Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB

Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB Text och foto: Kirunabostäder AB Layout och produktion: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: Hallvigs 06 Året som gått 08 Våra medarbetare Innehåll 11 Fastighetsavdelningarna

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Luleå Kommunföretag AB

Luleå Kommunföretag AB Luleå Kommunföretag AB Årsredovisning 2012 Luleå Kommunföretag AB Luleå Energi AB Lulebo AB Luleå Lokaltrafik AB Luleå Renhållning AB Luleå Bogserbåts AB Luleå Expo AB Nordiskt FlygTeknikCentrum AB Kronan

Läs mer

Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648. Årsredovisning 2010

Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648. Årsredovisning 2010 Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648 Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning VD har ordet...2 Verksamhetsanalys...3 Det ekonomiska utfallet...4 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst...4

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2008 www.svenskakyrkan.se/vastanfors Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning koncernen...

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G

Å R S R E D OV I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2002 Prisvärt mode för många människor. Året som gått Ledningsgruppens kommentar 4 Mötet med kunden Målgrupp och sortiment 7 Butiker och marknadsföring 9 Marknad och försäljning 9 Bakom

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information Elverkets årsredovisning 2004 Innehåll VD-kommentar 3 Elverket Vallentuna AB 4 Elhandel 5 Elnät 6 Rätt Mätt 7 Bredband 8 Förvaltningsberättelse 9 11 Finansiella rapporter Koncernen 12 17 Moderbolaget 17

Läs mer

AB Ronneby Industrifastigheter

AB Ronneby Industrifastigheter 2008 Årsredovisning Bra år med oväntat avslut Verksamhetsåret 2008 har varit positivt för AB Ronneby Industrifastigheter. Vår nettoomsättning ökade med 2,6 procent till 63 MSEK, bolaget ökade sin totala

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ) 1 (32) Årsredovisning och Koncernredovisning för Mindark PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2013 2 (32) Styrelsen och verkställande direktören för Mindark PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Byggnadsfirman Lund Aktiebolag, organisationsnummer 556086-0917,

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ)

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ) Verksamhetsberättelse 2012 Bixia Vind AB (publ) innehåll Foto: Mats Alm 3 4 4 5 2 Vd har ordet Om Bixia Vind AB (publ) Ägarstruktur Produktion 6 6 7 7 8 10 Bixia Vind AB (publ) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Läs mer

K elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva företagshus strategiskt beläget i Borås affärsdistrikt Katrinedal Business District.

K elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva företagshus strategiskt beläget i Borås affärsdistrikt Katrinedal Business District. ÅRSREDOVISNING 2013 K elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva företagshus strategiskt beläget i Borås affärsdistrikt Katrinedal Business District. Här ligger även Uddetorp Invests kontor. UDDETORP

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer