Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002"

Transkript

1 Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Ks 83 Dnr KS02/ Ledarpolicy för Arvika kommun En beredningsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, representanter för förvaltningscheferna samt administrativa kontoret har utarbetat ett förslag till ledarpolicy för Arvika kommun. Ledarpolicy för Arvika kommun antas. Tidigare beslut om chefspolicy från 19 april 1993 upphävs. Ks 85 Dnr KS02/ AF Galaxen, ansökan om att få ta ut entréavgift i hamnområdet under Kyrkvikend AF Galaxen ansöker i skrivelse om att få ta ut entréavgift i hamnområdet under Kyrkvikend. Då området utgör allmänplats mark krävs att kommunen medger att entréavgift får tas ut. Föreningen ansöker hos Polismyndigheten om tillstånd att nyttja allmän platsmark. Kommunen avger yttrande i den delen. Kommunen bidrar med 200 tkr till projektet. Kommunstyrelsen ger AF Galaxen tillstånd att under Kyrkvikend den augusti 2002 ta ut entréavgift för inträde till avspärrat område i hamnen enligt upprättad karta.

2 Ks 86 Dnr KS00/ Överenskommelse mellan Arvika kommun och Polismyndigheten om hyra av Garvaren Polismyndigheten tecknade den 21 februari 2000 ett preliminärt hyreskontrakt för förhyrning av kommunens lokaler i kv. Garvaren 6, Storgatan 17, Arvika. Kommunstyrelsen godkände kontraktet den 10 april 2000 under förutsättning att kommunfullmäktige beviljade ett tilläggsanslag för ombyggnad av fastigheten. Den 25 april 2000 beviljades tilläggsanslaget. Den 28 juni 2001 begärde Polismyndigheten annullering av kontraktet. Olika uppfattningar avseende kontraktets giltighet har medfört att parterna förhandlat kring detta och kommit överens om att Polismyndigheten till Arvika kommun ska betala 297 tkr som ersättning för projekteringskostnader. Överenskommelsen mellan Arvika kommun och Polismyndigheten godkännes. Ks 88 Dnr KS02/ Remiss Förberedelser för nytt utbildningssystem för skydd mot olyckor, UTB2003 Räddningsverket bereder kommunen tillfälle att yttra sig över projektarbete "UTB2003" som förberedelse för nytt utbildningssystem för personal i kommunal räddningstjänst. Upprättat yttrande antas. Ks 90 Dnr KS01/ KS02/

3 Inbjudan att delta i projektet "Värmlands ansvar" Länsstyrelsen Värmland uppger i skrivelse att Länssamverkansgruppen för alkoholoch drogfrågor i Värmland har sökt och fått särskilda medel från Socialdepartementet för ett treårigt projekt i länet. Regeringens beslut innebär att stöd beviljas till första årets verksamhet. En skriftlig lägesrapport om projektet och hur medlen ( kr) har använts ska lämnas till Social-departementet senast den 31 december 2002, innan beslut om fortsatta medel beviljas. Projektet syftar till att stödja utvecklandet av ett mer långsiktigt och systematiskt alkohol- och drogförebyggande arbete i kommunerna. Representanter för länsstyrelsen och Länssamverkansgruppen för alkohol- och drogfrågor i Värmland kommer under januari 2002 att ta kontakt med respektive kommun för att sammanträffa med representanter för kommunstyrelsen i avsikt att tydliggöra syftet med satsningen på det förebyggande arbetet, informera om aktuella utvecklingsmedel och redogöra för projektet "Värmlands ansvar". Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt fritidsnämnden föreslår att en projekttjänst inrättas under två år för att samordna kommunens aktiviteter kring alkohol- och drogförebyggande arbete. Kommunen har möjlighet att söka statsbidrag om 50% till projektet. Nämnderna finansierar projektet genom att socialnämnden svarar för 175 tkr under projektets första verksamhetsår samt att andra året finansieras genom en fördelning med 70 tkr från barn- och utbildningsnämnden, 70 tkr från socialnämnden och 35 tkr från fritidsnämnden. Nämnderna föreslår att kommunstyrelsen ansöker hos länsstyrelsen om kr per år i projektbidrag till förebyggande insatser för barn och ungdom. Kommunstyrelsen ansöker hos länsstyrelsen i Värmland om 175 tkr i projektbidrag per år under två år, till alkohol- och drogförebyggande insatser för barn och ungdomar. Finansiering av kommunens del sker gemensamt av nämnderna. Ks 91 Delegationsärenden

4 Anmäles följande fram till dagens sammanträde med stöd av delegation fattade beslut: Arbetsutskottets protokoll den 24 april, 6 och 27 maj, 3 och 24 juni och 4 juli. Tekniska utskottets protokoll den 23 april, 7 och 28 maj, 11 och 25 juni. Beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande: Förköpsärenden nr Beslut fattade av underhållsingenjören: Inköpsbeslut, snöröjning, enskilda vägar, 2 år Beslut fattade av markingenjören: Lantmäteriförrättningar Beslut fattade av tekniske assistenten: Servitut, nyttjanderätt, Övertagande av lån Beslut fattade av trafikingenjören: Utnyttjande av allmän platsmark, juni-juli, Dispenser, handikapptillstånd, tillfälliga lokala trafikföreskrifter, juni-juli Beslut fattade av lokalteknikern: Uthyrning av lokaler och bostäder, jan maj 2002 Beslut fattade av inköpsledaren: Inköpsbeslut ramavtal, kopiatorer Beslut fattade av förvaltningschefen: Inköpsbeslut produktion Arvikabroschyr Beslut fattade av socialnämndens ordförande: Ansökan om intagning i allmänna hemvärnet Beslut fattade av alkoholinspektören: Utskänkningsärenden fr.o.m den 1 april t.o.m. den 30 juni 2002 Beslut i personalfrågor fattade enligt delegationsordningen, kommunstyrelsen 151/99: A+G Anställningar B Uppsägningar av anställningar B Disciplinära åtgärder C Löneöverenskommelser C Lönesättning D+G Avtal D Löneöversynsförhandlingar D Förhandlingar MBL 10 D Förhandlingar MBL 11

5 D Förhandlingar MBL 12 F Bisyssla F Pensioner, försäkringar (löpnr F36 46/2002) Ks 92 Dnr KS02/ Upplåtelse av nyttjanderätt vid Arvika flygplats Westlanda, ändring av kommunstyrelsens delegationsordning KommunTeknik har upprättat förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning med avseende på upplåtelse av tillfälliga nyttjanderätter vid Arvika flygplats Westlanda för aktiviteter med eller utan anknytning till flygverksamheten. KommunTeknik föreslår vidare att alla upplåtelser ska vara skriftliga antingen genom arrende/hyresavtal eller upprättat förslag till upplåtelseavtal. Taxa för upplåtelse av flygfältet saknas idag och ersättning debiteras endast för faktisk arbetstid i flygtornet. KommunTeknik föreslår därför att en schablontaxa införs. Godkänna föreslagen delegationsordning för upplåtelse av flygfältet. Upplåtelse av flygfältet ska ske skriftligen genom arrende-/hyresavtal eller med framtaget förslag till upplåtelseavtal.

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 1 (43) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, tisdagen den 16 januari 2007 klockan 13.00-18.15 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-06-19 1 Kf 66 Meddelanden 1. Kammarrättens i Jönköping dom 1995-05-09 i S-R Jonassons, Virserum, överklagande av kommunfullmäktiges beslut 1994-11-24, 120, om renhållningstaxa för Hultsfreds kommun.

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-03-27 kl. 09.00 11.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter Åberg (S) Patrik Persson

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S)

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S) 2(30) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00 14.55 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson (M) Kristina Kristiansson

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer