gården byter ägare. Dags för ÄgarsKIfTE?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "gården byter ägare. Dags för ÄgarsKIfTE?"

Transkript

1 gården byter ägare. Dags för ÄGARSKIFTE?

2 Lär dig mer om ägarskifte Trendspaning med LRF Konsult 3 Vem är du? 4 Hur blev ditt generationsskifte? 5 Övertagare, överlåtare eller syskon, sid. 4 Låt det ta tid 6 Kompensation till syskon, sid. 11 Avtal och juridik, sid. 13 Hur går ett generationsskifte till? 7 Vad är din fastighet värd 8 Ekonomiska planeringen 9 Kompensation till syskon 11 Köp eller gåva? 12 Avtal och juridik 13 Samägande 14 Anna berättar om hur de planerade övertagandet av gården, sid. 15 Så här blev det för oss 15 Om ingen vill ta över 16 När du ska sälja 17 Inför en överlåtelse av din fastighet 18 Några viktiga frågor att tänka igenom 19 Om ingen vill ta över, sid 16 Tips inför en överlåtelse av din fastighet, sid 18 2

3 Trendspaning med lrf konsult Vi blir allt äldre På grund av att Sveriges och Europas bönder blir allt äldre har EU nu beslutat att ge ökat ekonomisk stöd speciellt riktat till nystartade bönder under 40 år. Syftet är att minska den stora ekonomiska barriär det innebär att investera i lantbruk idag. Det är bra att både EU och Sveriges beslutsfattare har fokus på denna avgörande fråga för lantbrukets utveckling. I Sverige är jordbrukets åldersstruktur mer alarmerande än i många andra jämförbara länder. Fyra procent av de svenska lantbrukarna är yngre än 35 år, vilket kan jämföras med det europeiska genomsnittet på 5-6 procent. Allt fler väljer storstadslivet Unga idag har högre krav på ledighet och arbetsliv än äldre generationer. Allt fler väljer bort sina föräldrars gård för storstadsliv, universitetsstudier och annat yrkesliv. Är man inte född och uppvuxen på en gård är steget ännu större. Idag är lant- och skogsbruk en teknologisk verksamhet med hjälpmedel såsom mjölkrobotar, skotare och GPS. Dessutom kan ofta bra lånevillkor erhållas och det finns duktiga avbytare, vilket är en förutsättning för att unga ska våga satsa på yrket i framtiden. Gården byter ägare I LRF Konsults årliga Lantbruksbarometer framgår att störst framtidstro finns hos de yngsta lantbrukarna, av dem tror hälften att lönsamheten kommer vara ganska eller mycket god om ett år. Hela 95 procent av lantbruk- och skogsbrukarkåren trivs bra med sitt yrke. Vi vill visa att det inte behöver vara så svårt att generationsskifta. Därför arrangerar vi träffar som vi kallar Gården Byter Ägare. Det gäller att börja i tid så att man som familj hinner planera och genomföra ägarskiftet på ett genomtänkt och kostnadseffektivt sätt, både vad gäller skatt, ekonomi och de juridiska bitarna. 3

4 Vem är du? Överlåtare -Vad ska jag göra efter att jag har överlåtit? -Det kommer aldrig att gå om övertagaren ska betala marknadspris! Känner du igen dig? Det är så som många gårdsägare resonerar och man skjuter på skiftet, för man ser ingen lösning. Att stanna kvar och driva gården långt upp i åldrarna är oftast igen bra lösning. Dels kan barnen redan ha valt andra karriärer och dels kanske orken tryter för dig så att företaget inte utvecklas lika effektivt längre. Det är viktigt att börja resonera med familjen i god tid inför ett ägarskifte. Det är du som överlåtare som har ansvaret för att diskussionen kommer igång och det är också du som bestämmer. Det kan vara skönt att börja med att prata igenom dina funderingar med en av våra auktoriserade generationsskiftare innan du startar upp, så att du har en bra bild av vad det kommer att innebära för din del. Du kommer kanske också att se lösningar du inte tänkt på innan. Övertagare Den vanligaste övertagandeformen är att ett barn övertar hela fastigheten och företaget. Alternativ till detta kan vara att dela gården så att alla barnen får var sin lott eller att syskon övertar tillsammans i ett samägande. Alla alternativen har sina för- och nackdelar. En av de främsta utmaningarna för dig som övertagare är att få en lönsam verksamhet. Tag hjälp av våra affärsrådgivare, som kan göra beräkningar utifrån dina förutsättningar. Det är viktigt att du känner dig trygg med det pris som du ska betala för fastigheten och de investeringar du behöver göra i företaget. Tänk dessutom igenom vad som behöver skrivas, så att ni säkrar upp vad som händer om det värsta händer i familjen. Hur ser det ut om ni drabbas av sjukdom, dödsfall eller skilsmässa? Mycket kan lösas med försäkringar och tydliga avtal. Detta är också viktigt om du ska driva företaget tillsammans med någon annan. Syskon Ett generationsskifte berör alla i familjen. Det är precis lika viktigt att du som inte ska överta är med i generationsskiftet. Tänk igenom vad du vill och klargör detta så att alla förstår din ståndpunkt. Det är inte ovanligt att det blir missförstånd om värden när tillgångarna fördelas. Ditt syskon får hela gården och du får bara en liten andel av värdet på fastigheten. Det är då lätt att tro att du fått för lite! Ibland kan det vara svårt att jämföra. Överlåtelseavtalet kanske innehåller villkor som påverkar värdet, t.ex. att föräldrarna ska bo kvar eller att det syskon som övertar gården, också tar över föräldrarnas lån och får oskattade tillgångar med skatteskulder, medan de pengar du får är skattade och klara att använda till vad du vill. Var noga med hur du investerar de tillgångar du får i generationsskiftet, det är ju ditt trygghetskapital för framtiden. Därför vill ofta föräldrar att den kompensation du får ska vara din egendom oavsett om du är gift eller sambo. Det ställer krav på att du hanterar dessa pengar på ett genomtänkt sätt som ni kommer överens om inom din familj. 4

5 Hur blev ditt generationsskifte? Skogsägaren i stan Annelie 38 år, Sundbyberg - Jag sade först nej till att ta över skogen. Både jag och min man hade ett alldeles för stressat tidsschema för att ha tid att sköta en skogsfastighet. Samtidigt kändes det tråkigt att göra sig av med skogen och fäbodstugan. När vi började sätta oss in i vad som krävdes upptäckte vi att det var inte så mycket som vi hade trott. Med hjälp av den nya skogsbruksplanen kan vi sköta det mesta arbetet i skogen från stan. Det flesta jobben är tjänster vi köper. Det är en värdefull skogsfastighet som ger ett välkommet tillskott till privatekonomin. Vår rådgivare på LRF Konsult har hjälpt oss att komma igång med pappersarbetet och nu sköter jag bokföringen själv. Både jag och min man är glada att vi tog över skogen. Det har blivit ett gemensamt intresse och ett andningshål i en annars rätt stressig vardag. Produktionsjordbruket Bosse 47 år, Vadstena - Vid generationsskiftet var det ganska givet att jag skulle fortsätta med jordbruket. Mina syskon utbildade sig till lärare resp. sjuksköterska och de fick en kompensation när jag övertog gården. Dessutom har mina föräldrar skrivit ett testamente som anger att mina syskon ska få villan som min far och mor köpte för summan som jag betalade för gården. Ända sedan jag gick i småskolan har jag kört traktor, läst lanbrukstidningar och numera är jag uppdaterad på den senaste teknikutvecklingen inom spannmålsodlingen. GPS är ett självklart hjälpmedel för mig. Jag gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet och har en lantmästarutbildning. Sedan ett par år tillbaka samarbetar jag med en granne och vi äger en tröska tillsammans. Samarbetet fungerar bra och det känns tryggt att vi har ett tydligt avtal för samarbetet. Boende på landet Patrik 35 år, Sundsvall - Jag är det enda barnet och är uppvuxen på gården. Då var jag inte intresserad av gården och driften. Jag blev elektriker och har en egen elektrikerfirma. Mina föräldrar överlät fastigheten till mig för många år sedan, främst för skattefördelarna i kombination med elfirman. Så träffade jag Sofie, som är ekonomichef på ett företag i stan. Vi flyttade ut till gården för att par år sedan, innan barnen började skolan. Gården har både skog, bete och åkermark. Vi har skaffat får till betesmarken och samarbetar med grannen om skötseln av åkermarken. Skogsvården sköter vi tillsammans. Det är vårt eget hemmagym, säger Sofie. Att Sofie skulle sköta ekonomin var självklart, men hon har också upptäckt att hon gillar att odla. Det är något speciellt med att äta sin egen potatis och grönsaker. Boningshuset har renoverats i gammal stil och vi stortrivs i det hemtrevliga huset. 5

6 Låt det ta tid Hur gården ska överlåtas är en viktig fråga för alla som äger jord och skog. Förr eller senare måste man ta ställning till ett antal viktiga frågor. Det är inte ovanligt att det tar lång tid innan alla frågor får sitt svar. Ett lyckat generationsskifte innebär att alla i familjen är nöjda, nu och i framtiden, och att allas önskemål tillvaratas i den mån det är möjligt. FAKTARUTA Generationsskiften i Europa Planering Vid ett generationsskifte är god framförhållning viktigt av många skäl. Frågor som rör t.ex. framtida boende, investeringsbehov, skogsavverkning, pensionsskydd, överlåtelse i flera steg kräver ofta lång förberedelsetid. Erfarenheten visar att ett generationsskifte som planeras i god tid, alltid blir bättre än de fall som genomförts snabbt på grund av ny lagstiftning eller att något har hänt i familjen. Att åstadkomma rättvisa och undvika osämja mellan syskonen är en viktig del att lösa. Ett bra underlag för de bedömningar man gör och de beslut man fattar underlättar arbetet. Värderingen och familjeförållandena bestämmer till vilket pris företaget ska överlåtas. Har alla parter ett bra underlag blir det förmodligen lättare att komma överens. 6 Vad innebär planeringen? Helst bör samtliga parter inom familjen samlas vid ett inledande möte där deras respektive intressen och önskemål klaras ut. Öppenheten mot alla och att alla får tala om vad de tycker i detta inledande skede kan förebygga många uppslitande tvister i ett senare skede. Erfarenheten visar också att syskon i de flesta fall har mycket rimliga krav, bara de får vara med från början. En plan för genomförandet upprättas, vilken innehåller praktiska åtgärder för att förbereda generationsskiftet. Det kan exempelvis vara en lösning på bostadsfrågan, ordna med eventuell avstyckning, tidsplan för upprättandet av överlåtelsehandlingar och låneansökan. Planering av skatter är också viktigt i sammanhanget. Vi upprättar alltid ett generationsskiftes- PM där det klart framgår hur upplägget ser ut. Genom att alla parter tar del av PM kan framtida familjetvister undvikas. I Finland har man en pensionskassa där överlåtare kan erhålla ersättning från och med 60 års ålder. Dessutom finns subventionerad rådgivning i frågor gällande ägarskifte. Detta är smörjmedel som snabbar på ägarskiften. Tyskland har en lagstiftning som säger att äldsta barnet ska erhålla fastigheten vilket ger ett självklart skifte. Överlåtelsen kopplas ofta samman med en mängd villkor, t.ex. fritt kvarboende för överlåtaren och överlåtelseförbud. Nederländernas jordbrukare har generellt god lönsamhet och dessutom höga markpriser, vilket leder till att övertagaren måste planera och ha djup kunskap om sin framtida verksamhet. Övertagaren har därför skaffat gedigen utbildning, praktisk erfarenhet från flera länder och man arbetar en längre tid parallellt med överlåtaren. Ofta tar ett skifte år.

7 Hur går ett generationsskifte till? För att få arbeta med ägarskiften inom LRF Konsult måste man ha genomgått vår egen auktorisation! Denna kräver att man kontinuerligt går utbildningar för att hålla sig uppdaterad om nya lagar som påverkar ägarskiften inom jord- och skogsbruk. Dessutom måste man som auktoriserad generationsskiftare arbeta ett visst antal timmar per år för att få behålla sin auktorisation. Vår metodik tar hänsyn till: Livspussel Börja med de mjuka frågorna. Med mjuka frågor avses allt som inte är av direkt ekonomisk karaktär. Dit hör till exempel de önskemål som finns avseende övertagande, boende, hänsyn till syskon, utbildningar med mera. Det är viktigt att alla parter känner sig hörda och förstådda och att önskemålen retts ut. Först därefter är det lämpligt att ta sig an nästa steg. Ekonomi och juridik När väl de mjuka frågorna behandlats är målet att se till alla parters ekonomiska behov. Det handlar om trygghet för den överlåtande generationen, om rättviseaspekter i förhållande till syskon, men kanske framförallt om övertagarens ekonomiska förutsättning att finansiera övertagandet. Skatt När familjen är överens om de mjuka och ekonomiska frågorna är det dags att hitta den överlåtelsemodell som bäst passar det aktuella generationsskiftet. LRF Konsults auktoriserade generationsskiftares mångåriga kunskap är ditt stöd på vägen. Livspussel Ekonomi och juridik Skatt 7

8 Vad är din fastighet värd? Marknadspriserna på fastigheter har ökat markant de senaste åren. Detta har i många fall fört med sig ökade svårigheter att genomföra överlåtelser av fastigheter inom familjen på marknadsmässiga grunder. Vid ett generationsskifte måste därför många ekonomiska frågor redas ut. Priset på företaget/fastigheten En av de svårare frågorna i generationsskiftet är att bestämma till vilket pris överlåtelsen ska ske. Priset avgör till stor del övertagarens möjligheter att driva företaget med tillräcklig lönsamhet. Samtidigt som det påverkar möjligheten att skapa rättvisa mellan syskon. De vanligaste värdebegreppen som används för fastigheter är: Marknadsvärde Avkastningsvärde Nettovärde efter skatt Taxeringsvärde Fastighetsvärde Marknadsvärde Avkastningsvärde Nettovärde efter skatt Taxeringsvärde Marknadsvärdet Vi rekommenderar att man anlitar våra värderare för att sätta ett marknadsvärde på fastigheten. Det är främst när det gäller rättviseförhållandet mellan syskon som marknadsvärdet har betydelse. Marknadsvärde är också viktigt för övertagaren, eftersom det ligger till grund för hur mycket fastigheten kan belånas. Marknadsvärdet är dessutom avgörande för vilka villkor som kan förenas med överlåtelsen. Slutligen är det naturligtvis en trygghet för alla inblandade att känna till fastighetens värde. Kronor Avkastningsvärde Avkastningsvärde är en bedömning av hur mycket övertagaren kan betala för fastigheten om man ska klara räntor, amorteringar och egna behov med inkomster från fastigheten. Vi kan hjälpa till att göra de beräkningar som behövs så att övertagaren känner sig trygg i beslutet att ta över företaget. Nettovärdet efter skatt Ett annat viktigt värde är nettovärdet efter skatt eftersom marknadspriset reduceras av kapitalvinstskatten. Nettovärdet efter skatt sätter normalt ett tak för beräkning av eventuella syskonkompensationer (se beräkning, sid 11 Kompensation till syskon ) Taxeringsvärdet Taxeringsvärdet kan ge viss vägledning när det gäller att uppskatta marknadsvärdet. Taxeringsvärdet utgör gräns för om överlåtelsen i ett generationsskifte skattemässigt är köp eller gåva. Taxeringsvärdet är också proportioneringsgrund för fastighetens underlag för räntefördelning, skogsavdrag och anskaffningsvärde för ekonomibyggnader (observera att brister i tidigare uppgiftslämnande kan ge fastigheten felaktigt taxeringsvärde). 8

9 Ekonomiska planeringen Finansiering, kalkyler, avkastningsvärde. LRF Konsults affärsrådgivning hjälper dig att förverkliga dina idéer, utveckla ditt företag och nå dina affärsmål. Vi erbjuder rådgivning och utbildningar inom företagsledning, ekonomistyrning och affärsutveckling till ägarledda företag. affärsrådgivningen ERBJUDER: Vi hjälper dig att ta fram beslutsunderlag för investeringar både i fastigheten och företaget. Du får hjälp med värderingar avseende företaget, så att du kan vara trygg med att klara av ett övertagande av fastighet och företag. Investeringskalkyler, ansökningar om startstöd m.m. Affärsplan Många företagare har sin planering för företaget i huvudet och inte så ofta nedtecknad i ett dokument. Ibland behöver man dock en skriven affärsplan, exempelvis för att presentera för bankens tjänstemän så att de ser att den planerade satsningen är klok och lönsam. Affärsplanen kan också vara kittet för att hålla ihop delägarnas viljor och mål och kan till och med vara förutsättningen för företagets överlevnad om det händer företagsledaren något. En marknadsplan kan också behövas som innehåller analyser av kundgrupper, försäljningskanaler m.m. som är viktiga för ditt företag just nu. Båda verktygen hjälper dig att bli konkret i vart du vill och hur du ska ta dig dit. Som kund hos LRF Konsult har du via vår kundportal MittKontor tillgång till en affärsplansmodell med stödfrågor som är en bra början. Att sedan bolla affärsplanen med en affärsrådgivare gör att den kan vässas ytterligare med hjälp av en utomståendes frågor och perspektiv. Rådgivaren kan också visa på alternativa verktyg för att synliggöra och tydliggöra din affärsidé och företagsstruktur. Vi har specialister vilka ger råd om EU frågor som är aktuella vid övertagandet. Kompetent personal hjälper till att arrangera ett Företagsråd, både för den som lämnar över företaget och för den som ska ta vid. I Företagsrådet görs planer på hur överlämnandet ska gå till och man beslutar vem som ansvarar för vad. Läs mer på lrfkonsult.se/affarsradgivning Att skriva ner dina mål gör det möjligt att nå dem! 9 9

10 10

11 Kompensation till syskon Kompensation till syskon är oftast ett resultat av diskussioner inom familjen om ett rimligt värde på fastigheten eller företaget. Kompensation till syskon Vid kompensation till syskon måste hänsyn tas till bland annat vilken ekonomi och kapitalbehov föräldrarna vill ha efter överlåtelsen och vilken skuldsättning övertagaren klarar. Dessutom påverkar latent kapitalvinstskatt kompensationens storlek. Kompensationen brukar räknas ut på följande sätt: - Överenskommet värde på fastigheten - Avdrag görs för latent skatteskuld, d.v.s. den skatt som skulle uppstå om fastigheten säljs på öppna marknaden för det överenskomna värdet. - Avdrag görs för befintliga skulder som övertagaren ska ta över. - Avdrag görs för föräldrarnas kapitalbehov. - Det värde som är kvar är det belopp som föräldrarna (vid en tänkt försäljning) har disponibelt att dela ut till samtliga sina barn. Har man exempelvis tre barn delas denna summa med tre. Exempel Fastigheten Hyltan 1:1 har ett värde om fem miljoner, ett av tre barn ska ta över. Kompensationen räknas ut på följande sätt: Fastighetens värde Latent skatt Skulder på fastigheten Föräldrars kapitalbehov Återstår Varje syskon ska således kompenseras med ( /3) en miljon kronor. 11

12 köp eller gåva Köp Ett köp innebär att fastigheten överlåts mot en ersättning som motsvarar egendomens marknadsvärde. Skatterättsligt blir det ett köp mellan närstående parter om det man betalar (inkl övertagande av befintliga lån) är minst lika stort som taxeringsvärdet för fastigheten. Är betalningen lägre än taxeringsvärdet anses överlåtelsen vara en gåva. För köp av inventarierna och djuren gäller inga särskilda regler om köpets form. Det räcker att ett avtal ingås mellan köparen och säljaren. När det gäller överlåtelse som ett led i ett generationsskifte är det viktigt att avtalet är skriftligt så att man kan gå tillbaka och se hur detta gjordes. KÖP fördelaktig om: Merkostnaderna kompenseras av framtida skattelättnader inom en överskådlig period Den förväntade lönsamheten i företaget är hög. Gåva En gåva innebär att fastigheten överlåts från givaren till gåvotagaren med gåvoavsikt och att det sker en förmögenhetsöverföring. I en gåvohandling gällande en fastighet, kan villkor skrivas in. Det ger givaren bättre möjligheter att kontrollera vad som händer med fastigheten efter överlåtelsen. Man ska dock vara lite försiktig med vissa villkor, eftersom dessa kan bakbinda gåvotagaren så att fastigheten och verksamheten inte kan utvecklas. Exempel på villkor som är vanliga är att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom eller att gåvotagaren inte har rätt att fritt överlåta fastigheten utan givarens samtycke. GÅVA fördelaktig om: Nyttan av förbättrat anskaffningsvärde är begränsad Lönsamheten är låg Företaget inte har utrymme för expansion Stämpelskatt Vid köp av fastighet uppgår stämpelskatten till 1,5 % av det högsta av köpeskillingen eller fastighetens taxeringsvärde. Vid gåva tas stämpelskatt ut om betalning sker till 85 % eller mer av fastighetenstaxeringsvärde. En expeditionsavgift debiteras med 825 kronor. Inkomstskatt När en fastighet säljs för ett pris som motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet har övertagaren förvärvat fastigheten genom köp ur inkomstskatterättslig synpunkt. Detta innebär att överlåtaren får betala kapitalvinstskatt. Övertagaren får vid köp ett nytt eget anskaffningsvärde för fastigheten som påverkar skogsavdrag, avskrivningsunderlag för byggnader med mera. Om priset understiger taxeringsvärdet har övertagaren förvärvat fastigheten genom gåva ur inkomstskatterättslig synpunkt. Barnet övertar då förälderns eventuella restvärden för skogsavdrag, avskrivningsunderlag för byggnader m.m, och får inte ett nytt anskaffningsvärde för fastigheten. Överlåtaren behöver då inte betala kapitalvinstskatt. 12

13 avtal och juridik Att hållbara avtal upprättas, är en nödvändig trygghet för alla i ett ägarskifte. Oavsett om det gäller ett överlåtelseavtal, klyvning av en fastighet, ett äktenskapsförord eller ett arrendeavtal, kräver det en hög juridisk kompetens både inom familjerätt, affärsjuridik och fastighetsrätt. Våra jurister upprättar de avtal som krävs. Ett ägarskifte kan ske på flera sätt. Överföring av egendomen kan göras genom köpeavtal, gåvoavtal, fastighetsregleringsavtal, arv eller testamente. Detta gäller både för överlåtelsen av fastigheten som för driften. Vilken överlåtelseform som är bäst beror på omständigheter i det enskilda fallet. Vid fastighetsgåva är det vanligt att villkor för överlåtelsen skrivs in, exempelvis att egendomen ska vara enskild egendom för övertagaren. Andra avtal som man Vanliga avtal som skrivs vid generationsskiften är. Köp/gåvoavtal/fastighetsreglering Revers Äktenskapsförord ofta skriver i samband med ett generationsskifte är reverser, äktenskapsförord, testamenten och samboavtal. Många gånger bor föräldrarna kvar i bostaden, eller övertagaren bör kanske börja med att arrendera. I dessa fall hyres- och arrendeavtal upprättas. Om det är flera som ska överta egendomen, rekommenderar vi starkt att kompanjonavtal skrivs, för att undvika att konflikter uppkommer. Arrendeavtal Hyresavtal Nyttjanderättsavtal Juridiken erbjuder: Vi har en av Sveriges mer omfattande juridiska verksamheter med ett 100- tal jurister/specialister som kan juridiken kring ägande av fastigheter. Arrangerar kundträffar med inriktning på familjejuridik för att upplysa om vikten av att skriva avtal inom familjen, så att det blir så som man tänkt om det värsta händer. Vi vet vilka avtal som bör skrivas vid ett generationsskifte. Många gånger är man inte lika överens när en tid har gått, som man var när överenskommelsen träffades. Som kund hos LRF Konsult kan du kostnadsfritt ringa Affärsjuristjouren. Vi hjälper varje år ett tusental markägare med markintrångsfrågor Är marknadsledande inom arrendejuridik. Läs mer på lrfkonsult.se/juridik Samboavtal Kompanjonavtal Testamente 13

14 Samägande Ibland väljer två eller flera syskon att ta över fastigheten tillsammans. Det kan bero på att fastigheten har så stort värde att det inte finns ekonomiska möjligheter för en att ta över utan att det skapar stor orättvisa mellan syskonen. Det kan också vara så att man måste vara flera för att klara av att driva företaget eller att man helt enkelt vill äga det tillsammans. Samägande Kräver tydliga regler Viktigt att tänka på är att ägandet av en jord- och skogsfastighet tillsammans ställer precis samma krav på samsyn och tydliga regler som för vilket företag som helst med flera delägare. Det är till och med så att kravet kanske är ännu större när det gäller en lantbruksfastighet, eftersom en delägare när som helst kan begära att fastigheten säljs oavsett om de andra delägarna vill. tydliga mål och ansvarsfördelning För att få ett framgångsrikt samägande är det viktigt att man från början sätter upp tydliga mål och ansvarsfördelning för verksamheten. Att man har protokollförda möten där det framgår vad som ska göras, vem som är ansvarig för att det blir gjort och när det ska var klart. Delägarna kan ha olika möjligheter att delta i förvaltningen av fastigheten. De kan bo på olika håll och kan av praktiska skäl inte delta lika mycket i skötsel och drift som den som bor på eller nära fastigheten. Det är därför viktigt att man också kommer överens om hur olika arbetsinsatser ska värderas. I lagen om förvaltning av samägda jordbruksfastigheter, ges möjlighet för delägarna att utse en ställföreträdare som har rätt att skriva under avtal och företräda företaget när det gäller den löpande driften. Vi kan hjälpa till med att utforma en tydlig struktur och avtal om hur den gemensamma verksamheten ska bedrivas. 14

15 Så här blev det för oss Anna berättar om hur de planerade övertagandet av gården. Jag är nu 38 år, gift med Stefan 42 år och vi träffades på naturbruksgymnasiet. Efter gymnasiet läste jag till sjukgymnast och Stefan fortsatte och blev lärare på naturbruksgymnasiet. Våra två barn, Stina och Fredrik är nu 12 resp 9 år Både Stefan och jag är uppvuxna på ett lantbruk och vi har alltid känt att vi vill att våra barn ska växa upp på landet. Mina föräldrar är 63 och 67 år och de äger gården som jag växte upp på. Gården består av 60 ha skog och 180 ha åker samt 20 ha bete och för att hålla betena öppna har de 50 amkor. Mina föräldrar bokade in en tid hos en auktoriserad generationsskiftare på LRF Konsult för två år sedan och jag, mina syskon och föräldrar samlades och diskuterade framtiden. Det framkom att mina syskon inte var intresserade av att bo på och driva gården. Jag och Stefan visste att vi ville överta, men bara till ett belopp som vi kan reda ut att finansiera. LRF Konsults rådgivare rådde oss till att göra en marknadsvärdering av fastigheten, maskinerna och djuren. Dessutom skulle rådgivaren ta fram arrendenivåer i vårt område. Mina föräldrar fick i uppgift att fundera över hur deras boende skulle se ut framöver. Det har nu gått två år sedan vi träffades på LRF Konsult och påbörjade vårt generationsskifte. Vi har marknadsvärderat både fastigheten och maskinerna. Idag arrenderar vi fastigheten och vi ser nu hur vi kan utveckla gården i framtiden. Djuren har vi köpt liksom en del maskiner. Några maskiner har sålts externt eftersom vi kommer att samarbeta med grannen om tröskan och såmaskinen. Mina föräldrar bor ännu kvar på gården, men de flyttar i vår när de får tillträde till en villa i stan som de köpt. LRF Konsults rådgivare rådde oss till att göra en marknadsvärdering av fastigheten, maskinerna och djuren. Värderingen av gården slutade på 26 miljoner, avkastningsvärderingen som vår affärsrådgivare gjorde visade dock att det priset är för högt med hänsyn tagen till fastighetens avkastningsförmåga. Jag och Stefan har nu en plan som innebär att vi övertar gården i vår och vi har kommit överens om ett belopp som vi betalar till mina föräldrar då. Mina syskon ska erhålla en viss del av beloppet i kompensation. Mina föräldrar skriver dessutom ett testamente där det anges att mina syskon ska få mer av mina föräldrars egendom, än vad jag får. Vi är nu alla nöjda och trygga med generationsskiftet och vet att detta håller nu och i framtiden. 15

16 Om ingen vill ta över Det finns många gårdsägare som vill göra ett ägarskifte, men som inte har någon som vill ta över, det har LRF Konsults auktoriserade generationsskiftare erfaret många gånger. Om gården har varit i familjen i generationer kan det kännas som ett svek mot tidigare generationer att sälja. - Jag tycker att man ska resonera så att den egendom man fått från tidigare generationer ger stora möjligheter att göra vad man vill i livet och det ska förvaltas på bästa sätt. För dig är det kanske inte genom att driva lantbruk, säger en av LRF Konsults erfarna auktoriserade generationsskiftare. Att placera pengarna i annan verksamhet, bättre boende eller barnens utbildning kan vara en väl så bra placering. Pension Många ser fram mot pensionen och drömmer om saker de vill göra när de blir pensionärer. Det inte alla tänker på är att en hel del av gårdens värde är ett pensionssparande som du har gjort under din verksamhetstid. För att få tillgång till ditt pensionskapital och förverkliga dina drömmar medan du vill och orkar, kan försäljning vara en förutsättning. - Jag tycker att du ska välja det som passar dig och din familj. Är inte jord-och skogsbruk det bästa, är det lämpligare att förvalta tillgångarna på annat sätt, fortsätter LRF Konsults generationsskiftare. Nya tider nya möjligheter Många barn som ställs inför frågan om ett övertagande säger nej för att de tror att det krävs en stor arbetsinsats, tid som man inte har eller måste ta från familjen. Men så måste det inte vara. Särskilt när det gäller skogsbruk har brukandet förändrats mycket. I dag sker nästan all gallring och föryngringsavverkning med maskiner. Maskinerna är så effektiva och skonsamma mot miljön att det inte finns någon större lönsamhet i att göra arbetet själv. Med nya lösningar kan du till stor del sköta din skogsfastighet därifrån du bor. - Ägandet av lantbruksfastigheter har över tiden visat sig vara en stabil placering med liten risk, men en värdeökning i nivå med börsindex. 16

17 när du ska sälja Om det inte finns någon som vill ta över så finns alternativet att sälja din fastighet på öppna marknaden. LRF Konsult är Sveriges största mäklare av skogs- och jordbruksfastigheter. Hos oss finns värderare, fastighetsmäklare, jurister och skatteexperter. När du ska sälja din gård dyker det ofta upp en mängd frågor. Det kan exempelvis vara allt ifrån vad fastigheten är värd, hur arrendet på åkern och jakten ska hanteras, om skogen ska säljas avstyckad för sig, vad skatten blir, till när det är bäst läge att sälja just din fastighet. Mycket att tänka på? Inte när du anlitar det företag som har branschens längsta erfarenhet och all den kompetens du behöver under ett tak. Vi ger dig en trygg försäljningsprocess där du som säljare har de bästa förutsättningarna att göra en så bra affär som möjligt. Varje år säljer vi över tusen skogs- och lantbruksfastigheter över hela Sverige. Våra mäklare har erfarenhet och relevant utbildning inom jord och skog, såsom agronomer, skogsmästare eller jägmästare. Ofta jobbar vi tillsammans i ett försäljningsuppdrag med våra kollegor som är jurister, lantmätare, ekonomer och företagsrådgivare. Det är en bredd som vi är unika med på marknaden. fastighetsförmedlingen erbjuder: Genuint kompetenta och utbildade fastighetsmäklare inom skog- och lantbruk nära dig och din fastighet. Marknadens främsta fastighetsvärdering. Skogsbruksplan/volymuppskattning inför försäljning. Marknadsföring som skräddarsys för just dig och din fastighet. Vår fastighetsapp Köpa Gård. Tillgång till vårt unika kontaktnätverk och spekulantregister. Specialister som hjälper dig med alla frågor kring ex. juridik, arrende, ekonomi och skatt. En flexibel lösning som anpassas efter just dina behov. Läs mer på lrfkonsult.se/fastighetsformedling 17

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte?

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Gården byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Ett generationsskifte är enkelt uttryckt en överlåtelse till en yngre generation där fastighetens eller företagets värde fördelas mellan familjemedlemmarna.

Läs mer

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling sid 2-3: Att överlåta en gård utanför familjen är svårt. Att överlåta den inom familjen är kanske ännu svårare. Fast av andra orsaker. Generationsväxling

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

SÄLJA GÅRD E n l i t E n h a n d b o k

SÄLJA GÅRD E n l i t E n h a n d b o k SÄLJA GÅRD E n l i t e n h a n d b o k 1 2 3 SÄLJA GÅRD E n l i t e n h a n d b o k innehåll 6 Att sälja en gård 9 Innan du går vidare 11 Köp, gåva eller arv? 4 5 17 Värdering alltid värdefullt 23 Faktaunderlag

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Generationsskifte i lantbruket

Generationsskifte i lantbruket Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Generationsskifte i lantbruket En fallstudie på gård med maskinstationsverksamhet Carl Pilhemmer Självständigt

Läs mer

Generationsskifte i lantbruksföretag en arbetsgång och fallstudie

Generationsskifte i lantbruksföretag en arbetsgång och fallstudie Generationsskifte i lantbruksföretag en arbetsgång och fallstudie Sara Löfvendahl SLU Institutionen för ekonomi Thesis 509 Examensarbete i företagsekonomi Uppsala, 2008 D-nivå, 30 ECTS hp ISSN 1401-4084

Läs mer

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Innehållsförteckning Ditt företagsköp. Inledning...7 Preliminära

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Vi finns till för dig

Vi finns till för dig Familjen Företaget Fastigheten NR 2 september 2009 Nu expanderar LRF konsult i Gävle Anders Björkman, Resultatenhetschef Gävle-Dala Rådgivning som ger kraft att växa Skogsmarkspriser Första halvåret 2009

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Lyckas med ditt ägarskifte

Lyckas med ditt ägarskifte Extra tidning med Lyckas med ditt ägarskifte CAMILLA & ANDERS Två generationer ger företaget styrka TEMA Nu styr Andreas gården 3 sätt som gör skiftet möjligt Planera övergången rätt n dina frågor LÖNSAM

Läs mer

ägarskifte Nyckeln till ett lyckat En tidning om effektivt företagande Maj 2007 Polen-special LOCKAR MED TILLVÄXTPOTENTIAL

ägarskifte Nyckeln till ett lyckat En tidning om effektivt företagande Maj 2007 Polen-special LOCKAR MED TILLVÄXTPOTENTIAL En tidning om effektivt företagande 2007 Polen-special LOCKAR MED TILLVÄXTPOTENTIAL Nyckeln till ett lyckat ägarskifte STATEN INFÖR ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING UTLAGD LÖNEHANTERING KAN LÖNA SIG FILIAL

Läs mer

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter. Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter. Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Design inlaga: Sandra Imelda Santos Fernandez. ISBN: in

Läs mer

Vad krävs för att köpa ett företag?

Vad krävs för att köpa ett företag? Vad krävs för att köpa ett företag? kandidatuppsats VT2010 Seminariearbete kandidat i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet vårterminen 2010 Handledare: Anders

Läs mer

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Marcela Ramírez-Pasillas och Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Design: Sandra Imelda Santos Fernandez och Marcela Ramírez Pasillas. ISBN: Marcela

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag Inledning Denna guide har tagits fram för dig som är, eller vill bli, företagare i de gröna näringarna och som är i behov av inspiration och tips kring

Läs mer

jord- och skogsbruksfastighet

jord- och skogsbruksfastighet I N T E R N A T I O N E L L A H A N D E L S H Ö G S K O L A N HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Problematiken vid samägd jord- och skogsbruksfastighet De rättsliga förhållandena Filosofie magisteruppsats inom Ekonomisk

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare?

Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare? SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2014:05 Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare? What need of additional services has property buyers of Areal? Emil Hjerpe Examensarbete i skogshushållning,

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Enkätundersökning om vilka frågor som var viktiga vid valet av fastighetsmäklare

Enkätundersökning om vilka frågor som var viktiga vid valet av fastighetsmäklare SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2011:26 Enkätundersökning om vilka frågor som var viktiga vid valet av fastighetsmäklare Survey of the issues that were important in the choice of Realtors Karin Hildingsson

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer