gården byter ägare. Dags för ÄgarsKIfTE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "gården byter ägare. Dags för ÄgarsKIfTE?"

Transkript

1 gården byter ägare. Dags för ÄGARSKIFTE?

2 Lär dig mer om ägarskifte Trendspaning med LRF Konsult 3 Vem är du? 4 Hur blev ditt generationsskifte? 5 Övertagare, överlåtare eller syskon, sid. 4 Låt det ta tid 6 Kompensation till syskon, sid. 11 Avtal och juridik, sid. 13 Hur går ett generationsskifte till? 7 Vad är din fastighet värd 8 Ekonomiska planeringen 9 Kompensation till syskon 11 Köp eller gåva? 12 Avtal och juridik 13 Samägande 14 Anna berättar om hur de planerade övertagandet av gården, sid. 15 Så här blev det för oss 15 Om ingen vill ta över 16 När du ska sälja 17 Inför en överlåtelse av din fastighet 18 Några viktiga frågor att tänka igenom 19 Om ingen vill ta över, sid 16 Tips inför en överlåtelse av din fastighet, sid 18 2

3 Trendspaning med lrf konsult Vi blir allt äldre På grund av att Sveriges och Europas bönder blir allt äldre har EU nu beslutat att ge ökat ekonomisk stöd speciellt riktat till nystartade bönder under 40 år. Syftet är att minska den stora ekonomiska barriär det innebär att investera i lantbruk idag. Det är bra att både EU och Sveriges beslutsfattare har fokus på denna avgörande fråga för lantbrukets utveckling. I Sverige är jordbrukets åldersstruktur mer alarmerande än i många andra jämförbara länder. Fyra procent av de svenska lantbrukarna är yngre än 35 år, vilket kan jämföras med det europeiska genomsnittet på 5-6 procent. Allt fler väljer storstadslivet Unga idag har högre krav på ledighet och arbetsliv än äldre generationer. Allt fler väljer bort sina föräldrars gård för storstadsliv, universitetsstudier och annat yrkesliv. Är man inte född och uppvuxen på en gård är steget ännu större. Idag är lant- och skogsbruk en teknologisk verksamhet med hjälpmedel såsom mjölkrobotar, skotare och GPS. Dessutom kan ofta bra lånevillkor erhållas och det finns duktiga avbytare, vilket är en förutsättning för att unga ska våga satsa på yrket i framtiden. Gården byter ägare I LRF Konsults årliga Lantbruksbarometer framgår att störst framtidstro finns hos de yngsta lantbrukarna, av dem tror hälften att lönsamheten kommer vara ganska eller mycket god om ett år. Hela 95 procent av lantbruk- och skogsbrukarkåren trivs bra med sitt yrke. Vi vill visa att det inte behöver vara så svårt att generationsskifta. Därför arrangerar vi träffar som vi kallar Gården Byter Ägare. Det gäller att börja i tid så att man som familj hinner planera och genomföra ägarskiftet på ett genomtänkt och kostnadseffektivt sätt, både vad gäller skatt, ekonomi och de juridiska bitarna. 3

4 Vem är du? Överlåtare -Vad ska jag göra efter att jag har överlåtit? -Det kommer aldrig att gå om övertagaren ska betala marknadspris! Känner du igen dig? Det är så som många gårdsägare resonerar och man skjuter på skiftet, för man ser ingen lösning. Att stanna kvar och driva gården långt upp i åldrarna är oftast igen bra lösning. Dels kan barnen redan ha valt andra karriärer och dels kanske orken tryter för dig så att företaget inte utvecklas lika effektivt längre. Det är viktigt att börja resonera med familjen i god tid inför ett ägarskifte. Det är du som överlåtare som har ansvaret för att diskussionen kommer igång och det är också du som bestämmer. Det kan vara skönt att börja med att prata igenom dina funderingar med en av våra auktoriserade generationsskiftare innan du startar upp, så att du har en bra bild av vad det kommer att innebära för din del. Du kommer kanske också att se lösningar du inte tänkt på innan. Övertagare Den vanligaste övertagandeformen är att ett barn övertar hela fastigheten och företaget. Alternativ till detta kan vara att dela gården så att alla barnen får var sin lott eller att syskon övertar tillsammans i ett samägande. Alla alternativen har sina för- och nackdelar. En av de främsta utmaningarna för dig som övertagare är att få en lönsam verksamhet. Tag hjälp av våra affärsrådgivare, som kan göra beräkningar utifrån dina förutsättningar. Det är viktigt att du känner dig trygg med det pris som du ska betala för fastigheten och de investeringar du behöver göra i företaget. Tänk dessutom igenom vad som behöver skrivas, så att ni säkrar upp vad som händer om det värsta händer i familjen. Hur ser det ut om ni drabbas av sjukdom, dödsfall eller skilsmässa? Mycket kan lösas med försäkringar och tydliga avtal. Detta är också viktigt om du ska driva företaget tillsammans med någon annan. Syskon Ett generationsskifte berör alla i familjen. Det är precis lika viktigt att du som inte ska överta är med i generationsskiftet. Tänk igenom vad du vill och klargör detta så att alla förstår din ståndpunkt. Det är inte ovanligt att det blir missförstånd om värden när tillgångarna fördelas. Ditt syskon får hela gården och du får bara en liten andel av värdet på fastigheten. Det är då lätt att tro att du fått för lite! Ibland kan det vara svårt att jämföra. Överlåtelseavtalet kanske innehåller villkor som påverkar värdet, t.ex. att föräldrarna ska bo kvar eller att det syskon som övertar gården, också tar över föräldrarnas lån och får oskattade tillgångar med skatteskulder, medan de pengar du får är skattade och klara att använda till vad du vill. Var noga med hur du investerar de tillgångar du får i generationsskiftet, det är ju ditt trygghetskapital för framtiden. Därför vill ofta föräldrar att den kompensation du får ska vara din egendom oavsett om du är gift eller sambo. Det ställer krav på att du hanterar dessa pengar på ett genomtänkt sätt som ni kommer överens om inom din familj. 4

5 Hur blev ditt generationsskifte? Skogsägaren i stan Annelie 38 år, Sundbyberg - Jag sade först nej till att ta över skogen. Både jag och min man hade ett alldeles för stressat tidsschema för att ha tid att sköta en skogsfastighet. Samtidigt kändes det tråkigt att göra sig av med skogen och fäbodstugan. När vi började sätta oss in i vad som krävdes upptäckte vi att det var inte så mycket som vi hade trott. Med hjälp av den nya skogsbruksplanen kan vi sköta det mesta arbetet i skogen från stan. Det flesta jobben är tjänster vi köper. Det är en värdefull skogsfastighet som ger ett välkommet tillskott till privatekonomin. Vår rådgivare på LRF Konsult har hjälpt oss att komma igång med pappersarbetet och nu sköter jag bokföringen själv. Både jag och min man är glada att vi tog över skogen. Det har blivit ett gemensamt intresse och ett andningshål i en annars rätt stressig vardag. Produktionsjordbruket Bosse 47 år, Vadstena - Vid generationsskiftet var det ganska givet att jag skulle fortsätta med jordbruket. Mina syskon utbildade sig till lärare resp. sjuksköterska och de fick en kompensation när jag övertog gården. Dessutom har mina föräldrar skrivit ett testamente som anger att mina syskon ska få villan som min far och mor köpte för summan som jag betalade för gården. Ända sedan jag gick i småskolan har jag kört traktor, läst lanbrukstidningar och numera är jag uppdaterad på den senaste teknikutvecklingen inom spannmålsodlingen. GPS är ett självklart hjälpmedel för mig. Jag gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet och har en lantmästarutbildning. Sedan ett par år tillbaka samarbetar jag med en granne och vi äger en tröska tillsammans. Samarbetet fungerar bra och det känns tryggt att vi har ett tydligt avtal för samarbetet. Boende på landet Patrik 35 år, Sundsvall - Jag är det enda barnet och är uppvuxen på gården. Då var jag inte intresserad av gården och driften. Jag blev elektriker och har en egen elektrikerfirma. Mina föräldrar överlät fastigheten till mig för många år sedan, främst för skattefördelarna i kombination med elfirman. Så träffade jag Sofie, som är ekonomichef på ett företag i stan. Vi flyttade ut till gården för att par år sedan, innan barnen började skolan. Gården har både skog, bete och åkermark. Vi har skaffat får till betesmarken och samarbetar med grannen om skötseln av åkermarken. Skogsvården sköter vi tillsammans. Det är vårt eget hemmagym, säger Sofie. Att Sofie skulle sköta ekonomin var självklart, men hon har också upptäckt att hon gillar att odla. Det är något speciellt med att äta sin egen potatis och grönsaker. Boningshuset har renoverats i gammal stil och vi stortrivs i det hemtrevliga huset. 5

6 Låt det ta tid Hur gården ska överlåtas är en viktig fråga för alla som äger jord och skog. Förr eller senare måste man ta ställning till ett antal viktiga frågor. Det är inte ovanligt att det tar lång tid innan alla frågor får sitt svar. Ett lyckat generationsskifte innebär att alla i familjen är nöjda, nu och i framtiden, och att allas önskemål tillvaratas i den mån det är möjligt. FAKTARUTA Generationsskiften i Europa Planering Vid ett generationsskifte är god framförhållning viktigt av många skäl. Frågor som rör t.ex. framtida boende, investeringsbehov, skogsavverkning, pensionsskydd, överlåtelse i flera steg kräver ofta lång förberedelsetid. Erfarenheten visar att ett generationsskifte som planeras i god tid, alltid blir bättre än de fall som genomförts snabbt på grund av ny lagstiftning eller att något har hänt i familjen. Att åstadkomma rättvisa och undvika osämja mellan syskonen är en viktig del att lösa. Ett bra underlag för de bedömningar man gör och de beslut man fattar underlättar arbetet. Värderingen och familjeförållandena bestämmer till vilket pris företaget ska överlåtas. Har alla parter ett bra underlag blir det förmodligen lättare att komma överens. 6 Vad innebär planeringen? Helst bör samtliga parter inom familjen samlas vid ett inledande möte där deras respektive intressen och önskemål klaras ut. Öppenheten mot alla och att alla får tala om vad de tycker i detta inledande skede kan förebygga många uppslitande tvister i ett senare skede. Erfarenheten visar också att syskon i de flesta fall har mycket rimliga krav, bara de får vara med från början. En plan för genomförandet upprättas, vilken innehåller praktiska åtgärder för att förbereda generationsskiftet. Det kan exempelvis vara en lösning på bostadsfrågan, ordna med eventuell avstyckning, tidsplan för upprättandet av överlåtelsehandlingar och låneansökan. Planering av skatter är också viktigt i sammanhanget. Vi upprättar alltid ett generationsskiftes- PM där det klart framgår hur upplägget ser ut. Genom att alla parter tar del av PM kan framtida familjetvister undvikas. I Finland har man en pensionskassa där överlåtare kan erhålla ersättning från och med 60 års ålder. Dessutom finns subventionerad rådgivning i frågor gällande ägarskifte. Detta är smörjmedel som snabbar på ägarskiften. Tyskland har en lagstiftning som säger att äldsta barnet ska erhålla fastigheten vilket ger ett självklart skifte. Överlåtelsen kopplas ofta samman med en mängd villkor, t.ex. fritt kvarboende för överlåtaren och överlåtelseförbud. Nederländernas jordbrukare har generellt god lönsamhet och dessutom höga markpriser, vilket leder till att övertagaren måste planera och ha djup kunskap om sin framtida verksamhet. Övertagaren har därför skaffat gedigen utbildning, praktisk erfarenhet från flera länder och man arbetar en längre tid parallellt med överlåtaren. Ofta tar ett skifte år.

7 Hur går ett generationsskifte till? För att få arbeta med ägarskiften inom LRF Konsult måste man ha genomgått vår egen auktorisation! Denna kräver att man kontinuerligt går utbildningar för att hålla sig uppdaterad om nya lagar som påverkar ägarskiften inom jord- och skogsbruk. Dessutom måste man som auktoriserad generationsskiftare arbeta ett visst antal timmar per år för att få behålla sin auktorisation. Vår metodik tar hänsyn till: Livspussel Börja med de mjuka frågorna. Med mjuka frågor avses allt som inte är av direkt ekonomisk karaktär. Dit hör till exempel de önskemål som finns avseende övertagande, boende, hänsyn till syskon, utbildningar med mera. Det är viktigt att alla parter känner sig hörda och förstådda och att önskemålen retts ut. Först därefter är det lämpligt att ta sig an nästa steg. Ekonomi och juridik När väl de mjuka frågorna behandlats är målet att se till alla parters ekonomiska behov. Det handlar om trygghet för den överlåtande generationen, om rättviseaspekter i förhållande till syskon, men kanske framförallt om övertagarens ekonomiska förutsättning att finansiera övertagandet. Skatt När familjen är överens om de mjuka och ekonomiska frågorna är det dags att hitta den överlåtelsemodell som bäst passar det aktuella generationsskiftet. LRF Konsults auktoriserade generationsskiftares mångåriga kunskap är ditt stöd på vägen. Livspussel Ekonomi och juridik Skatt 7

8 Vad är din fastighet värd? Marknadspriserna på fastigheter har ökat markant de senaste åren. Detta har i många fall fört med sig ökade svårigheter att genomföra överlåtelser av fastigheter inom familjen på marknadsmässiga grunder. Vid ett generationsskifte måste därför många ekonomiska frågor redas ut. Priset på företaget/fastigheten En av de svårare frågorna i generationsskiftet är att bestämma till vilket pris överlåtelsen ska ske. Priset avgör till stor del övertagarens möjligheter att driva företaget med tillräcklig lönsamhet. Samtidigt som det påverkar möjligheten att skapa rättvisa mellan syskon. De vanligaste värdebegreppen som används för fastigheter är: Marknadsvärde Avkastningsvärde Nettovärde efter skatt Taxeringsvärde Fastighetsvärde Marknadsvärde Avkastningsvärde Nettovärde efter skatt Taxeringsvärde Marknadsvärdet Vi rekommenderar att man anlitar våra värderare för att sätta ett marknadsvärde på fastigheten. Det är främst när det gäller rättviseförhållandet mellan syskon som marknadsvärdet har betydelse. Marknadsvärde är också viktigt för övertagaren, eftersom det ligger till grund för hur mycket fastigheten kan belånas. Marknadsvärdet är dessutom avgörande för vilka villkor som kan förenas med överlåtelsen. Slutligen är det naturligtvis en trygghet för alla inblandade att känna till fastighetens värde. Kronor Avkastningsvärde Avkastningsvärde är en bedömning av hur mycket övertagaren kan betala för fastigheten om man ska klara räntor, amorteringar och egna behov med inkomster från fastigheten. Vi kan hjälpa till att göra de beräkningar som behövs så att övertagaren känner sig trygg i beslutet att ta över företaget. Nettovärdet efter skatt Ett annat viktigt värde är nettovärdet efter skatt eftersom marknadspriset reduceras av kapitalvinstskatten. Nettovärdet efter skatt sätter normalt ett tak för beräkning av eventuella syskonkompensationer (se beräkning, sid 11 Kompensation till syskon ) Taxeringsvärdet Taxeringsvärdet kan ge viss vägledning när det gäller att uppskatta marknadsvärdet. Taxeringsvärdet utgör gräns för om överlåtelsen i ett generationsskifte skattemässigt är köp eller gåva. Taxeringsvärdet är också proportioneringsgrund för fastighetens underlag för räntefördelning, skogsavdrag och anskaffningsvärde för ekonomibyggnader (observera att brister i tidigare uppgiftslämnande kan ge fastigheten felaktigt taxeringsvärde). 8

9 Ekonomiska planeringen Finansiering, kalkyler, avkastningsvärde. LRF Konsults affärsrådgivning hjälper dig att förverkliga dina idéer, utveckla ditt företag och nå dina affärsmål. Vi erbjuder rådgivning och utbildningar inom företagsledning, ekonomistyrning och affärsutveckling till ägarledda företag. affärsrådgivningen ERBJUDER: Vi hjälper dig att ta fram beslutsunderlag för investeringar både i fastigheten och företaget. Du får hjälp med värderingar avseende företaget, så att du kan vara trygg med att klara av ett övertagande av fastighet och företag. Investeringskalkyler, ansökningar om startstöd m.m. Affärsplan Många företagare har sin planering för företaget i huvudet och inte så ofta nedtecknad i ett dokument. Ibland behöver man dock en skriven affärsplan, exempelvis för att presentera för bankens tjänstemän så att de ser att den planerade satsningen är klok och lönsam. Affärsplanen kan också vara kittet för att hålla ihop delägarnas viljor och mål och kan till och med vara förutsättningen för företagets överlevnad om det händer företagsledaren något. En marknadsplan kan också behövas som innehåller analyser av kundgrupper, försäljningskanaler m.m. som är viktiga för ditt företag just nu. Båda verktygen hjälper dig att bli konkret i vart du vill och hur du ska ta dig dit. Som kund hos LRF Konsult har du via vår kundportal MittKontor tillgång till en affärsplansmodell med stödfrågor som är en bra början. Att sedan bolla affärsplanen med en affärsrådgivare gör att den kan vässas ytterligare med hjälp av en utomståendes frågor och perspektiv. Rådgivaren kan också visa på alternativa verktyg för att synliggöra och tydliggöra din affärsidé och företagsstruktur. Vi har specialister vilka ger råd om EU frågor som är aktuella vid övertagandet. Kompetent personal hjälper till att arrangera ett Företagsråd, både för den som lämnar över företaget och för den som ska ta vid. I Företagsrådet görs planer på hur överlämnandet ska gå till och man beslutar vem som ansvarar för vad. Läs mer på lrfkonsult.se/affarsradgivning Att skriva ner dina mål gör det möjligt att nå dem! 9 9

10 10

11 Kompensation till syskon Kompensation till syskon är oftast ett resultat av diskussioner inom familjen om ett rimligt värde på fastigheten eller företaget. Kompensation till syskon Vid kompensation till syskon måste hänsyn tas till bland annat vilken ekonomi och kapitalbehov föräldrarna vill ha efter överlåtelsen och vilken skuldsättning övertagaren klarar. Dessutom påverkar latent kapitalvinstskatt kompensationens storlek. Kompensationen brukar räknas ut på följande sätt: - Överenskommet värde på fastigheten - Avdrag görs för latent skatteskuld, d.v.s. den skatt som skulle uppstå om fastigheten säljs på öppna marknaden för det överenskomna värdet. - Avdrag görs för befintliga skulder som övertagaren ska ta över. - Avdrag görs för föräldrarnas kapitalbehov. - Det värde som är kvar är det belopp som föräldrarna (vid en tänkt försäljning) har disponibelt att dela ut till samtliga sina barn. Har man exempelvis tre barn delas denna summa med tre. Exempel Fastigheten Hyltan 1:1 har ett värde om fem miljoner, ett av tre barn ska ta över. Kompensationen räknas ut på följande sätt: Fastighetens värde Latent skatt Skulder på fastigheten Föräldrars kapitalbehov Återstår Varje syskon ska således kompenseras med ( /3) en miljon kronor. 11

12 köp eller gåva Köp Ett köp innebär att fastigheten överlåts mot en ersättning som motsvarar egendomens marknadsvärde. Skatterättsligt blir det ett köp mellan närstående parter om det man betalar (inkl övertagande av befintliga lån) är minst lika stort som taxeringsvärdet för fastigheten. Är betalningen lägre än taxeringsvärdet anses överlåtelsen vara en gåva. För köp av inventarierna och djuren gäller inga särskilda regler om köpets form. Det räcker att ett avtal ingås mellan köparen och säljaren. När det gäller överlåtelse som ett led i ett generationsskifte är det viktigt att avtalet är skriftligt så att man kan gå tillbaka och se hur detta gjordes. KÖP fördelaktig om: Merkostnaderna kompenseras av framtida skattelättnader inom en överskådlig period Den förväntade lönsamheten i företaget är hög. Gåva En gåva innebär att fastigheten överlåts från givaren till gåvotagaren med gåvoavsikt och att det sker en förmögenhetsöverföring. I en gåvohandling gällande en fastighet, kan villkor skrivas in. Det ger givaren bättre möjligheter att kontrollera vad som händer med fastigheten efter överlåtelsen. Man ska dock vara lite försiktig med vissa villkor, eftersom dessa kan bakbinda gåvotagaren så att fastigheten och verksamheten inte kan utvecklas. Exempel på villkor som är vanliga är att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom eller att gåvotagaren inte har rätt att fritt överlåta fastigheten utan givarens samtycke. GÅVA fördelaktig om: Nyttan av förbättrat anskaffningsvärde är begränsad Lönsamheten är låg Företaget inte har utrymme för expansion Stämpelskatt Vid köp av fastighet uppgår stämpelskatten till 1,5 % av det högsta av köpeskillingen eller fastighetens taxeringsvärde. Vid gåva tas stämpelskatt ut om betalning sker till 85 % eller mer av fastighetenstaxeringsvärde. En expeditionsavgift debiteras med 825 kronor. Inkomstskatt När en fastighet säljs för ett pris som motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet har övertagaren förvärvat fastigheten genom köp ur inkomstskatterättslig synpunkt. Detta innebär att överlåtaren får betala kapitalvinstskatt. Övertagaren får vid köp ett nytt eget anskaffningsvärde för fastigheten som påverkar skogsavdrag, avskrivningsunderlag för byggnader med mera. Om priset understiger taxeringsvärdet har övertagaren förvärvat fastigheten genom gåva ur inkomstskatterättslig synpunkt. Barnet övertar då förälderns eventuella restvärden för skogsavdrag, avskrivningsunderlag för byggnader m.m, och får inte ett nytt anskaffningsvärde för fastigheten. Överlåtaren behöver då inte betala kapitalvinstskatt. 12

13 avtal och juridik Att hållbara avtal upprättas, är en nödvändig trygghet för alla i ett ägarskifte. Oavsett om det gäller ett överlåtelseavtal, klyvning av en fastighet, ett äktenskapsförord eller ett arrendeavtal, kräver det en hög juridisk kompetens både inom familjerätt, affärsjuridik och fastighetsrätt. Våra jurister upprättar de avtal som krävs. Ett ägarskifte kan ske på flera sätt. Överföring av egendomen kan göras genom köpeavtal, gåvoavtal, fastighetsregleringsavtal, arv eller testamente. Detta gäller både för överlåtelsen av fastigheten som för driften. Vilken överlåtelseform som är bäst beror på omständigheter i det enskilda fallet. Vid fastighetsgåva är det vanligt att villkor för överlåtelsen skrivs in, exempelvis att egendomen ska vara enskild egendom för övertagaren. Andra avtal som man Vanliga avtal som skrivs vid generationsskiften är. Köp/gåvoavtal/fastighetsreglering Revers Äktenskapsförord ofta skriver i samband med ett generationsskifte är reverser, äktenskapsförord, testamenten och samboavtal. Många gånger bor föräldrarna kvar i bostaden, eller övertagaren bör kanske börja med att arrendera. I dessa fall hyres- och arrendeavtal upprättas. Om det är flera som ska överta egendomen, rekommenderar vi starkt att kompanjonavtal skrivs, för att undvika att konflikter uppkommer. Arrendeavtal Hyresavtal Nyttjanderättsavtal Juridiken erbjuder: Vi har en av Sveriges mer omfattande juridiska verksamheter med ett 100- tal jurister/specialister som kan juridiken kring ägande av fastigheter. Arrangerar kundträffar med inriktning på familjejuridik för att upplysa om vikten av att skriva avtal inom familjen, så att det blir så som man tänkt om det värsta händer. Vi vet vilka avtal som bör skrivas vid ett generationsskifte. Många gånger är man inte lika överens när en tid har gått, som man var när överenskommelsen träffades. Som kund hos LRF Konsult kan du kostnadsfritt ringa Affärsjuristjouren. Vi hjälper varje år ett tusental markägare med markintrångsfrågor Är marknadsledande inom arrendejuridik. Läs mer på lrfkonsult.se/juridik Samboavtal Kompanjonavtal Testamente 13

14 Samägande Ibland väljer två eller flera syskon att ta över fastigheten tillsammans. Det kan bero på att fastigheten har så stort värde att det inte finns ekonomiska möjligheter för en att ta över utan att det skapar stor orättvisa mellan syskonen. Det kan också vara så att man måste vara flera för att klara av att driva företaget eller att man helt enkelt vill äga det tillsammans. Samägande Kräver tydliga regler Viktigt att tänka på är att ägandet av en jord- och skogsfastighet tillsammans ställer precis samma krav på samsyn och tydliga regler som för vilket företag som helst med flera delägare. Det är till och med så att kravet kanske är ännu större när det gäller en lantbruksfastighet, eftersom en delägare när som helst kan begära att fastigheten säljs oavsett om de andra delägarna vill. tydliga mål och ansvarsfördelning För att få ett framgångsrikt samägande är det viktigt att man från början sätter upp tydliga mål och ansvarsfördelning för verksamheten. Att man har protokollförda möten där det framgår vad som ska göras, vem som är ansvarig för att det blir gjort och när det ska var klart. Delägarna kan ha olika möjligheter att delta i förvaltningen av fastigheten. De kan bo på olika håll och kan av praktiska skäl inte delta lika mycket i skötsel och drift som den som bor på eller nära fastigheten. Det är därför viktigt att man också kommer överens om hur olika arbetsinsatser ska värderas. I lagen om förvaltning av samägda jordbruksfastigheter, ges möjlighet för delägarna att utse en ställföreträdare som har rätt att skriva under avtal och företräda företaget när det gäller den löpande driften. Vi kan hjälpa till med att utforma en tydlig struktur och avtal om hur den gemensamma verksamheten ska bedrivas. 14

15 Så här blev det för oss Anna berättar om hur de planerade övertagandet av gården. Jag är nu 38 år, gift med Stefan 42 år och vi träffades på naturbruksgymnasiet. Efter gymnasiet läste jag till sjukgymnast och Stefan fortsatte och blev lärare på naturbruksgymnasiet. Våra två barn, Stina och Fredrik är nu 12 resp 9 år Både Stefan och jag är uppvuxna på ett lantbruk och vi har alltid känt att vi vill att våra barn ska växa upp på landet. Mina föräldrar är 63 och 67 år och de äger gården som jag växte upp på. Gården består av 60 ha skog och 180 ha åker samt 20 ha bete och för att hålla betena öppna har de 50 amkor. Mina föräldrar bokade in en tid hos en auktoriserad generationsskiftare på LRF Konsult för två år sedan och jag, mina syskon och föräldrar samlades och diskuterade framtiden. Det framkom att mina syskon inte var intresserade av att bo på och driva gården. Jag och Stefan visste att vi ville överta, men bara till ett belopp som vi kan reda ut att finansiera. LRF Konsults rådgivare rådde oss till att göra en marknadsvärdering av fastigheten, maskinerna och djuren. Dessutom skulle rådgivaren ta fram arrendenivåer i vårt område. Mina föräldrar fick i uppgift att fundera över hur deras boende skulle se ut framöver. Det har nu gått två år sedan vi träffades på LRF Konsult och påbörjade vårt generationsskifte. Vi har marknadsvärderat både fastigheten och maskinerna. Idag arrenderar vi fastigheten och vi ser nu hur vi kan utveckla gården i framtiden. Djuren har vi köpt liksom en del maskiner. Några maskiner har sålts externt eftersom vi kommer att samarbeta med grannen om tröskan och såmaskinen. Mina föräldrar bor ännu kvar på gården, men de flyttar i vår när de får tillträde till en villa i stan som de köpt. LRF Konsults rådgivare rådde oss till att göra en marknadsvärdering av fastigheten, maskinerna och djuren. Värderingen av gården slutade på 26 miljoner, avkastningsvärderingen som vår affärsrådgivare gjorde visade dock att det priset är för högt med hänsyn tagen till fastighetens avkastningsförmåga. Jag och Stefan har nu en plan som innebär att vi övertar gården i vår och vi har kommit överens om ett belopp som vi betalar till mina föräldrar då. Mina syskon ska erhålla en viss del av beloppet i kompensation. Mina föräldrar skriver dessutom ett testamente där det anges att mina syskon ska få mer av mina föräldrars egendom, än vad jag får. Vi är nu alla nöjda och trygga med generationsskiftet och vet att detta håller nu och i framtiden. 15

16 Om ingen vill ta över Det finns många gårdsägare som vill göra ett ägarskifte, men som inte har någon som vill ta över, det har LRF Konsults auktoriserade generationsskiftare erfaret många gånger. Om gården har varit i familjen i generationer kan det kännas som ett svek mot tidigare generationer att sälja. - Jag tycker att man ska resonera så att den egendom man fått från tidigare generationer ger stora möjligheter att göra vad man vill i livet och det ska förvaltas på bästa sätt. För dig är det kanske inte genom att driva lantbruk, säger en av LRF Konsults erfarna auktoriserade generationsskiftare. Att placera pengarna i annan verksamhet, bättre boende eller barnens utbildning kan vara en väl så bra placering. Pension Många ser fram mot pensionen och drömmer om saker de vill göra när de blir pensionärer. Det inte alla tänker på är att en hel del av gårdens värde är ett pensionssparande som du har gjort under din verksamhetstid. För att få tillgång till ditt pensionskapital och förverkliga dina drömmar medan du vill och orkar, kan försäljning vara en förutsättning. - Jag tycker att du ska välja det som passar dig och din familj. Är inte jord-och skogsbruk det bästa, är det lämpligare att förvalta tillgångarna på annat sätt, fortsätter LRF Konsults generationsskiftare. Nya tider nya möjligheter Många barn som ställs inför frågan om ett övertagande säger nej för att de tror att det krävs en stor arbetsinsats, tid som man inte har eller måste ta från familjen. Men så måste det inte vara. Särskilt när det gäller skogsbruk har brukandet förändrats mycket. I dag sker nästan all gallring och föryngringsavverkning med maskiner. Maskinerna är så effektiva och skonsamma mot miljön att det inte finns någon större lönsamhet i att göra arbetet själv. Med nya lösningar kan du till stor del sköta din skogsfastighet därifrån du bor. - Ägandet av lantbruksfastigheter har över tiden visat sig vara en stabil placering med liten risk, men en värdeökning i nivå med börsindex. 16

17 när du ska sälja Om det inte finns någon som vill ta över så finns alternativet att sälja din fastighet på öppna marknaden. LRF Konsult är Sveriges största mäklare av skogs- och jordbruksfastigheter. Hos oss finns värderare, fastighetsmäklare, jurister och skatteexperter. När du ska sälja din gård dyker det ofta upp en mängd frågor. Det kan exempelvis vara allt ifrån vad fastigheten är värd, hur arrendet på åkern och jakten ska hanteras, om skogen ska säljas avstyckad för sig, vad skatten blir, till när det är bäst läge att sälja just din fastighet. Mycket att tänka på? Inte när du anlitar det företag som har branschens längsta erfarenhet och all den kompetens du behöver under ett tak. Vi ger dig en trygg försäljningsprocess där du som säljare har de bästa förutsättningarna att göra en så bra affär som möjligt. Varje år säljer vi över tusen skogs- och lantbruksfastigheter över hela Sverige. Våra mäklare har erfarenhet och relevant utbildning inom jord och skog, såsom agronomer, skogsmästare eller jägmästare. Ofta jobbar vi tillsammans i ett försäljningsuppdrag med våra kollegor som är jurister, lantmätare, ekonomer och företagsrådgivare. Det är en bredd som vi är unika med på marknaden. fastighetsförmedlingen erbjuder: Genuint kompetenta och utbildade fastighetsmäklare inom skog- och lantbruk nära dig och din fastighet. Marknadens främsta fastighetsvärdering. Skogsbruksplan/volymuppskattning inför försäljning. Marknadsföring som skräddarsys för just dig och din fastighet. Vår fastighetsapp Köpa Gård. Tillgång till vårt unika kontaktnätverk och spekulantregister. Specialister som hjälper dig med alla frågor kring ex. juridik, arrende, ekonomi och skatt. En flexibel lösning som anpassas efter just dina behov. Läs mer på lrfkonsult.se/fastighetsformedling 17

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte?

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Gården byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Ett generationsskifte är enkelt uttryckt en överlåtelse till en yngre generation där fastighetens eller företagets värde fördelas mellan familjemedlemmarna.

Läs mer

VÄLKOMNA! HUR KAN JAG ÖVERLÅTA MITT GRISFÖRETAG? - GENERATIONSSKIFTE? - ANNAN ÖVERLÅTELSE? Göran Silfverswärd, jurist LRF Konsult,

VÄLKOMNA! HUR KAN JAG ÖVERLÅTA MITT GRISFÖRETAG? - GENERATIONSSKIFTE? - ANNAN ÖVERLÅTELSE? Göran Silfverswärd, jurist LRF Konsult, VÄLKOMNA! HUR KAN JAG ÖVERLÅTA MITT GRISFÖRETAG? - GENERATIONSSKIFTE? - ANNAN ÖVERLÅTELSE? Göran Silfverswärd, jurist LRF Konsult, 013-37 70 11 ALTERNATIVA ÖVERLÅTELSER A. Överlåtelse genom generationsskifte

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Förenkla ditt ägarskifte

Förenkla ditt ägarskifte Förenkla ditt ägarskifte Ingvar Karlsson 2013-10-10 Publik 100-TALS MILJARDER BYTER ÄGARE Under den närmaste fem till tio åren kommer egendomar inom skogs- och lantbruk med ett värde på uppåt 100 miljarder

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling sid 2-3: Att överlåta en gård utanför familjen är svårt. Att överlåta den inom familjen är kanske ännu svårare. Fast av andra orsaker. Generationsväxling

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen

att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen 1 Sájtte är ett 3-årigt projekt som initierats av samebyarna i Jokkmokk. Näringslivsbolaget Strukturum i Jokkmokk AB är projektägare

Läs mer

För publiken i Skara, 18 maj 2015

För publiken i Skara, 18 maj 2015 För publiken i Skara, 18 maj 2015 Lönsamhet - vad krävs av dig Ta kontroll över ekonomin Vinnare vs förlorare Förbättra din bankrelation Generationsskifte Skattesänkningsråd Nya skatteregler Gröna tidningarna

Läs mer

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 Tel 0400 860 633 NSL/HL/2013 1 Vi erbjuder Dig rådgivning

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ BÄTTRE EKONOMI I DITT FÖRETAG? ( GRÖNA NÄRINGEN?)

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ BÄTTRE EKONOMI I DITT FÖRETAG? ( GRÖNA NÄRINGEN?) VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ BÄTTRE EKONOMI I DITT FÖRETAG? ( GRÖNA NÄRINGEN?) LRF Ordförandeträffar Nuntorp 19 Maj Strömma 20 Maj Jan Lagerroth Affärsrådgivare LRF Konsult Kompetenser och tjänster 7 regioner,

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård Välkommen. Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård Att jobba hos oss. Hos oss på Areal finns alltid plats för fler medarbetare som kan förstärka befintliga kontor

Läs mer

Att jobba hos oss. Tillvaro.

Att jobba hos oss. Tillvaro. Välkommen. Att jobba hos oss. Hos oss på Areal finns alltid plats för fler medarbetare som kan förstärka befintliga kontor eller som av egen kraft och företagsamhet kan utöka vårt kontorsnät. Alla jobbar

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och gårdsägare

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och gårdsägare Välkommen. Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och gårdsägare Att jobba hos oss. Hos oss på Areal finns alltid plats för fler medarbetare som kan förstärka befintliga kontor eller

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

Marknadsbrev nr 8. Försäljningarna har delats in i samma kategorier som tidigare.

Marknadsbrev nr 8. Försäljningarna har delats in i samma kategorier som tidigare. Marknadsbrev nr 8 MARKNADSÖVERSIKT Efterfrågan håller i sig och uppgången har varit stabil sedan förra marknadsbrevet kom ut våren 1998. Under 1998 förmedlade Skånegårdar fastigheter för ett sammanlagt

Läs mer

Skogsfastighet. om 57,4 ha varav 55,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 696 m3sk. Ett skifte. väg i skiftet

Skogsfastighet. om 57,4 ha varav 55,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 696 m3sk. Ett skifte. väg i skiftet Skogsfastighet ALVESTA RYAMON 1:3 om 57,4 ha varav 55,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 696 m3sk. Ett skifte. väg i skiftet Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2016-01-15. Ansvarig mäklare

Läs mer

Stödrätter för gårdsstöd 2016

Stödrätter för gårdsstöd 2016 1(7) Stödrätter för gårdsstöd 2016 Här finns den information som gällde för stödrätter 2016. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

Jordbruksmark 28 ha öst Hörby

Jordbruksmark 28 ha öst Hörby Jordbruksmark 28 ha öst Hörby Byggnadsfritt jordbruksskifte i Köinge några km öst Hörby. 19,5 ha åker, 7 ha bete och 1 ha skog. Rationellt med bra markväg och rejäla åkerskiften. Jakt på bl a rådjur och

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Stödrätter Det finns möjlighet att överta stödrätter från säljaren.

Stödrätter Det finns möjlighet att överta stödrätter från säljaren. Skogsfastighet 24 ha VETLANDA SANDEBO 1:6 Obebyggd skogsfastighet 2 mil söder om Vetlanda. Total areal ca 24 ha varav 20,8 ha skogsmark med ett virkesförråd om 2 100 m³sk. Prisidé 1 500 000 kr Försäljningssätt:

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast Skogsfastighet SKELLEFTEÅ BURTRÄSKS-GAMMELBYN 12:14 Skogsfastighet i ett skifte utan byggnader i Gammelbyn, Burträsk. Fastigheten håller ett virkesförråd om ca 5 900 m³sk fördelat på ca 39 hektar produktiv

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Skogsfastighet Harrsjö

Skogsfastighet Harrsjö Skogsfastighet Harrsjö SKELLEFTEÅ HARRSJÖ 1:3 Skogsfastighet i Harrsjö om 40 ha, produktiv skogsmark uppgår till 27,1 ha. Belägen väster om Åbyn mellan Piteå och Byske. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet 28 ha SÖDERTÄLJE ÅKERBY 4:1

Obebyggd skogsfastighet 28 ha SÖDERTÄLJE ÅKERBY 4:1 Obebyggd skogsfastighet 28 ha SÖDERTÄLJE ÅKERBY 4:1 Möjlighet att förvärva en obebyggd skogsfastighet om ca 28 hektar mellan Mölnbo, Järna och Hölö. Försäljningssätt: Anbud senast 2017-04-26 Joakim Aro

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

Skogsfastighet Sörbyn

Skogsfastighet Sörbyn Skogsfastighet Sörbyn Boden Sörbyn 34:1, del av Skogsfastighet i ett skifte om totalt 81 ha, produktiv skogsmark uppgår till 78. Fastighetens virkesförråd uppskattas till ca 7 500 m³sk. Jakträtt medföljer.

Läs mer

Skogsfastighet Pello. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-10-22.

Skogsfastighet Pello. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-10-22. Skogsfastighet Pello ÖVERTORNEÅ PELLO 3:2 Skogsfastighet fördelat på tre skiften runt byn Pello. Fastigheten består av 233 ha varav 89 ha utgör produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 8 729 m³sk. Jakträtt

Läs mer

Ljungby Ivla 9:16, del av

Ljungby Ivla 9:16, del av Lantgård 9 ha söder om Ljungby Trevlig Lantgård belägen i Ivla ca 17 km söder om Ljungby. Areal om ca 9 ha, huvudsakligen åker och bete. Vackra omgivningar med lång strand i Prästebodaån som rinner genom

Läs mer

Skogsfastighet. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Skogsfastighet. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Skogsfastighet SKELLEFTEÅ GAGSMARK 2:28 OCH 2:30 Två skogsfastigheter med välskött skog. Total areal 64 ha varav skogsmark 51 ha med ett virkesförråd om ca 5 500 m³sk. Jakt i Gagsmark jaktlag om ca 3 500

Läs mer

Nyarps Bergtäkt. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-03-06.

Nyarps Bergtäkt. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-03-06. Nyarps Bergtäkt HYLTE NYARP 1:19, 1:20, 1:28, 1:29 DEL AV Unik möjlighet att köpa aktiv täkt för naturgrus och fast berg som investering eller för egen brytning. Ca 9 000 000 ton i befintlig täkt på ca

Läs mer

Affärsplanen din kommunikation med omvärlden

Affärsplanen din kommunikation med omvärlden Affärsplanen din kommunikation med omvärlden Affärsplaner kan utformas på lite olika sätt men syftar alla i grunden till att du och dina omvärldskontakter ska få ett bra beslutsunderlag. Nedanstående affärsplan

Läs mer

Vi erbjuder i samarbete med ett antal nätverksexperter hjälp att lösa olika typer av överlåtelser.

Vi erbjuder i samarbete med ett antal nätverksexperter hjälp att lösa olika typer av överlåtelser. . Generationsskiften Vi erbjuder i samarbete med ett antal nätverksexperter hjälp att lösa olika typer av överlåtelser. I maj 3 genomfördes ett omfattande generationsskiftesseminarium med ca -talet deltagande.

Läs mer

Skogsfastighet Rian. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2016-01-11.

Skogsfastighet Rian. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2016-01-11. Skogsfastighet Rian KALIX RIAN 4:2, DEL AV Talldominerad ungskogsfastighet om 100 ha. Produktiv skogsmarks areal uppgår till 80 ha med ett virkesförråd om 4 700 m³sk. Fastigheten har varierad åldersstruktur.

Läs mer

Arrende 26 ha, Kvidinge DEL AV ÅSTORP SÖNNARSLÖV 2:1 OCH 7:1

Arrende 26 ha, Kvidinge DEL AV ÅSTORP SÖNNARSLÖV 2:1 OCH 7:1 Arrende 26 ha, Kvidinge DEL AV ÅSTORP SÖNNARSLÖV 2:1 OCH 7:1 Arrende upplåts på ettårsavtal från och med 2018-03-14. Ca 26 ha vid Sönnarslöv öster om Kvidinge. Anbud senast 2017-12-15 kl 17:00 Dan Lennartsson

Läs mer

En egen ö i natursköna Runn, Dalarna

En egen ö i natursköna Runn, Dalarna En egen ö i natursköna Runn, Dalarna FALUN KIVNÄBBEN 3:1 Falun Kivnäbben, en ö i sjön Runn, med gott om naturliga ankringsplatser. 180 000 kvm, äldre tallskog ca 4000 m3sk. Kräftfiske. Prisidé 850 000

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Låna hos oss och bli delägare

Låna hos oss och bli delägare Låna hos oss och bli delägare Bottenlån med din fastighet som säkerhet För ett rikare liv på landet Finansiera din gård, din skog eller ditt lantbruks - företag hos oss Vi är jord- och skogsbrukarnas egen

Läs mer

Marknadsbrev december 2004

Marknadsbrev december 2004 Marknadsbrev december 2004 Under 2003 såg vi en viss avmattning och faktiskt en blygsam sänkning av åkermarkspriserna som en följd av de nya MTR-reglerna. Dock har marknaden under 2004 generellt stabiliserats

Läs mer

Till dig som driver skogs- och lantbruk. Vi får skog och lantbruk att växa

Till dig som driver skogs- och lantbruk. Vi får skog och lantbruk att växa Till dig som driver skogs- och lantbruk Vi får skog och lantbruk att växa Swedbank, skogen och jordbruket har gått hand i hand i sekler Swedbank har sina rötter i spar- och föreningsbanksrörelsen och är

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid Vi är inte som andra företagsmäklare. Vi är företagsmäklarna som lever i tillverkningsindustrin. Det ger dig avgörande fördelar. Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig

Läs mer

Skogsfastighet Västerbottens kustland

Skogsfastighet Västerbottens kustland Skogsfastighet Västerbottens kustland UMEÅ HÅKNÄS 4:5 Skogsfastighet med en total areal om drygt 20 ha. Uppskattat virkesförråd är ca 1 000 m³sk. Fastigheten ingår i Håknäs VVO. Utgångspris: 500 000 kronor

Läs mer

Boa 9 ha jakt, skog och inägomark

Boa 9 ha jakt, skog och inägomark Boa 9 ha jakt, skog och inägomark OLOFSTRÖM BOA 4:33 Fastigheten Boa 4:33 uppgår till ca 9 ha och utgörs i huvudsak av ca 6 ha skogsmark och 3 ha inägomark. Inom fastigheten finns även en enklare verkstad/förrådsbyggnad.

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Klippan Sjöleden 1:5, del av Obebyggt skogsskifte om ca 30 ha. Skiftet är beläget nära Ljungbyhed och har ca 1,3 km gräns i Rönne å. Virkesförråd om 5400 m3sk

Läs mer

Skog i Djurås. Utgångspris: 500 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-20.

Skog i Djurås. Utgångspris: 500 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-20. Skog i Djurås GAGNEF SKOGEN 7:3 Obebyggd skogsfastighet belägen strax öster om Djurås, till fastigheten hör också tre fäbodskiften i Skallbodarna. Den produktiva skogsmarksarealen är uppmätt till ca 19

Läs mer

Grundläggande fastighetsförvaltning, 7,5hp

Grundläggande fastighetsförvaltning, 7,5hp Umeå Universitet Tillämpad fysik och elektronik Sara Bäckström Juridiska institutionen Signe Lagerkvist Tentamen för byggnadsingenjörer årskurs ett i Grundläggande fastighetsförvaltning, 7,5hp Datum: 2014-05-02

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Övningsuppgifter med lösningsförslag,

Övningsuppgifter med lösningsförslag, Övningsuppgifter med lösningsförslag, 2014-04-16 Uppgift 1 Allmän rättskunskap Gabriel blir plötsligt uppring av sin moster Elsa som har en juridisk fråga som hon behöver ha svar på. Elsa ber Gabriel att

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Bankekind Lerboga Linköpings kommun

Bankekind Lerboga Linköpings kommun Bankekind Lerboga Linköpings kommun Bo i Bankekind, sydost om Linköping. Älvsbyhus erbjuder 12 attraktiva tomter med 1-planshus eller 1,5-planshus till ett mycket fördelaktigt pris. Fakta om Lerboga,

Läs mer

GAMLA STUDIEORDNINGEN

GAMLA STUDIEORDNINGEN Flervalsdugga: 2014-02-26 Skrivsal: Ladu/Värta Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 15.00 17.00 GAMLA STUDIEORDNINGEN Läs detta först! Denna flervalsdugga gäller dig som går på gamla studieordningen.

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 december 2011 T 322-10 KLAGANDE LP Ombud: Advokat CBO MOTPART Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Ombud: AL och JZ SAKEN Inlösen

Läs mer

Skogsfastighet 36,8 Ha

Skogsfastighet 36,8 Ha Skogsfastighet 36,8 Ha VARBERG ÄLINGABERG 1:5 DEL AV Vacker skogsfastighet utan byggnader mellan Rolfstorp och Ullared, endast 30 min till Varberg. Virkesförråd ca 5150 m³ sk varav 3600 m³ sk möjligt att

Läs mer

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2 SKOGSFASTIGHET GRÖNSKÅRA HÖGSBY ISABO 1:2 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Grönskåra i byn Isabo. Fastigheten består av tre skiften om totalt 24,1 ha varav 21 ha är skogsmark. Skogen fördelar sig till

Läs mer

Juristförsäkring. För Sekos medlemmar. Medlemsförmån. 35 kr/månad* *Fr.o.m. 2018 kostar juristförsäkringen 40 kr/månad.

Juristförsäkring. För Sekos medlemmar. Medlemsförmån. 35 kr/månad* *Fr.o.m. 2018 kostar juristförsäkringen 40 kr/månad. Foto: Linus Meyer Juristförsäkring För Sekos medlemmar Medlemsförmån 35 kr/månad* *Fr.o.m. 2018 kostar juristförsäkringen 40 kr/månad Juristförsäkring som förmån hos Seko Inför lagen är vi alla lika, sägs

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Kärlek och sunt bondförnuft

Kärlek och sunt bondförnuft Kärlek och sunt bondförnuft Att gifta sig med ett lantbruk Sambor 4 Gemensam ekonomi 5 Stora skulder 6 Arv 9 Äktenskap 10 Enskild egendom 13 Äktenskapsförord 14 Särkullbarn 17 Arbetslöshet 18 Föräldrapenning

Läs mer

Skogsfastighet norr om Gävle

Skogsfastighet norr om Gävle Skogsfastighet norr om Gävle GÄVLE NORRA ÅBYGGEBY 3:66 Obebyggd skogsfastighet strax norr om Gävle. Fastigheten består av ett sammanhängande markområde om ca 36,3 hektar. Ca 35,4 ha produktiv skogsmark

Läs mer

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB Real Estate Konfidentiellt Inledning och Uppdraget Att: Johanna Magnusson 131 81 Nacka 2015-05-08 Robert Fonovich Partner T: +46 (0)10 2133364 M: +46 (0)709 293364 robert.fonovich@se.pwc.com Jan B Svensson

Läs mer

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt HFD 2015 ref 48 Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk

Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk Markaryd Tannsjö 2:9 Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk Skogsfastighet Björkhaga om ca 9 ha belägen strax väster om Strömsnäsbruk. Produktiv skogsmark ca 5 ha. Huvudsakligen yngre granskog. Virkesförråd

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

SKOGSGÅRD - OSTNÄS. AB SkogensHus Viktoriaesplanaden ÖRNSKÖLDSVIK Tel Fax

SKOGSGÅRD - OSTNÄS. AB SkogensHus Viktoriaesplanaden ÖRNSKÖLDSVIK Tel Fax AB SkogensHus Viktoriaesplanaden 23 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Tel 0771-120 140 Fax 0660-190 50 SKOGSGÅRD - OSTNÄS Fastighet Fastigheten Umeå Ostnäs 1:32 Adress Belägen i Umeå kommun och Sävar-Holmön församling.

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Juristförsäkring. För Säljarnas medlemmar. Medlemsförmån. 40 kr/månad

Juristförsäkring. För Säljarnas medlemmar. Medlemsförmån. 40 kr/månad Juristförsäkring För Säljarnas medlemmar Medlemsförmån 40 kr/månad Juristförsäkring som förmån hos Säljarnas Det är viktigt att stänga av jobbet och fylla på med energi under helger, kvällar och på semestern.

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor Information från Överförmyndarnämnden informerar om Gåvor BARN FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn ta emot en gåva utan större formkrav. Till exempel kan en

Läs mer

Dalarna Fritidshus vid Oresjön

Dalarna Fritidshus vid Oresjön Dalarna Fritidshus vid Oresjön RÄTTVIK ÖSTANVIK 124:2 Sjötomt vid Oresjön. Fritidshus, härbren mfl byggnader. Visning efter anmälan. Säljs genom offentlig auktion 18 november. Försäljningssätt: Offentlig

Läs mer

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Gåvor FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller gåvor till och från

Läs mer

Vem äger bostadsrätten?

Vem äger bostadsrätten? Vem äger bostadsrätten? Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten motsvarar den kvotdel av köpeskillingen

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Alla har vi drömmar! Generationsväxlingsdag 2.12.2015, Västankvarn, Ingå: Banktjänster för jordbrukare

Alla har vi drömmar! Generationsväxlingsdag 2.12.2015, Västankvarn, Ingå: Banktjänster för jordbrukare Alla har vi drömmar! Generationsväxlingsdag 2.12.2015, Västankvarn, Ingå: Banktjänster för jordbrukare Carola Wester-Sundblad, Lantbruksexpert, Aktia Bank Abp Måste få ta tid Generationsväxling kontakta

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas.

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas. SÄLJA FÖRETAGET Att sälja sitt företag kan vara rätt komplicerat och tidskrävande. Ofta krävs att man gör saker och har kunskaper som går utöver vad som varit tillräckligt för att framgångsrikt driva företaget.

Läs mer

TORSÅS HÄSTMAHULT 1:20

TORSÅS HÄSTMAHULT 1:20 SKOGSFASTIGHET GULLABO TORSÅS HÄSTMAHULT 1:20 Allmänt Skogsfastighet belägen sydväst om Gullabo i byn Hästmahult. Fastigheten består av två skiften om totalt 21,6 ha varav 21 ha är skogsmark. Nästan all

Läs mer

Åker, bete och skog - Sproge

Åker, bete och skog - Sproge Åker, bete och skog - Sproge Skifte som ligger vackert precis nedanför Mattsarve sommargård. Åkermark om 7,73 ha enligt SAM 2015 med ekologiskt åtagande t o m 2016. Fastmark med sandjord. Ungskog om ca

Läs mer