Prologen Nyhetsbrev till samtliga anställda inom Prolog KB Mars 2008 Kvalitetspris till Eskilstuna Miljön i fokus i Norrtälje Vad innebär nya avtalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prologen Nyhetsbrev till samtliga anställda inom Prolog KB Mars 2008 Kvalitetspris till Eskilstuna Miljön i fokus i Norrtälje Vad innebär nya avtalet"

Transkript

1 Prologen Nyhetsbrev till samtliga anställda inom Prolog KB Mars 2008 Kvalitetspris till Eskilstuna Miljön i fokus i Norrtälje Vad innebär nya avtalet

2 Prologen Gott Nytt Prolog! Ett spännande och händelserikt 2007 har gått till ända. Prolog och NAdistribution har ingått förlovning och från årsskiftet är de tu ett, Prolog. Ett nytt år är här fyllt av möjligheter och förväntningar. Bilgruppen arbetar för att hitta gemensamma riktlinjer för val av bilar och bilutrustning. Kvalitet står i fokus och bästa förbättring under 2007 stod Eskilstunaområdet för och prisbelönas av MTD. Ett nytt löneavtal för tidningsdistributörer såg dagsljus 2007 och skall nå full verkan i år. Affärsområdena Prolog Effekt och Prolog Påväg har fått ny geografi att växa i och nya affärsmål att växa mot. I arbetet med det nya stora Prolog kommer vi även att beakta de miljökonsekvenser som distributionsarbete innebär. Astrid Lindgren skrev att den som är stor måste också vara snäll, Miljösnäll. Johan Lundin, VD Prolog byter system för telefoni Prolog har bytt telefonnummer och fått gemensam växel. Från och med onsdagen den 20 februari gäller ett och samma nummer för Prolog Västmanland, Södermanland och Norrtälje, Prolog Örebro berörs ännu så länge inte av omläggningen. Samtidigt med nummerbytet sker en övergång till IP-telefoni, en ny teknik som många företag och offentliga institutioner infört. Inom Prolog berörs ett 60- tal anknytningar av omläggningen. Det handlar framför allt om dem som arbetar dagtid. För de mobiltelefoner som används på våra billinjer sker ingen förändring. De gamla numren gäller som vanligt. Kunderna har fått information om nummerbytet genom annonser i våra tidningar. Det blir till exempel nya nummer som gäller för utebliven tidning. Det har varit en del problem när till exempel kommuner gått över till IPtelefoni, men Anne Kedborn som är ansvarig för projektet inom Prolog är inte orolig. Förberedelserna har gått bra. Jag känner mig trygg. Det här kommer att fungera bra. Förhoppningsvis ska vi användare inte märka något av växelbytet, säger hon. Nya telefonnummer vid utebliven tidning: Västmanland Eskilstuna Norrtälje Katrineholm Strängnäs

3 Prologen Kvalitetspris till Eskilstunaområdet En nöjd Curt Andersson skiner i kapp med kristallkronorna. Eskilstunaområdet inom Prolog Södermanland lyckades utmärkt med kvalitetsarbetet under 2007, så bra att man nu fått pris av MTD. Eskilstunaområdet (Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Flen) var det MTD-område som under fjolåret höjde sin kvalitet mest i hela landet. Jag är givetvis både nöjd och stolt över den här utmärkelsen, säger Curt Andersson, chef för region Södermanland. Han fick ta emot priset vid den årliga MTD-galan i Stockholm nyligen. Under 2007 förbättrade Eskilstunaområdet sina reklamationstal med 40 procent när det gäller andra titlar än de lokala morgontidningarna. Men även för dessa förbättrades reklamationsstatistiken; kvalitetshöjningen gick så att säga hand i hand. När det gäller MTD-titlarna låg vi tidigare i mitten av tabellen vid en jämförelse med andra distributörer. Vi klättrade alltså inte från någon bottennivå, säger Curt Andersson, som nu kan sikta mot den absoluta toppen. Han framhåller sin fantastiska personal som en stor förklaring till att Prolog lyckats i sina ambitioner att höja kvaliteten. Och att man numera har ett mycket gynnsamt läge när det handlar om rekrytering. Stundtals har man haft hundratals sökande i kö till budjobb. Vi har bra budchefer och en noggrann och kompetent budkår. Det görs ett fantastiskt jobb på nätterna, säger en mycket nöjd regionchef i Eskilstuna. Även i Västmanland satsas det extra på kvalitet I Västmanland gör vi nu en extra insats i vårt kvalitetsarbete. Vårt mål är att avsevärt sänka reklamationsstatistiken under Som ett led i detta kvalitetsarbete arbetar vi nu med att skapa printade budböcker på samtliga våra distrikt. Upprepade reklamationer får stort fokus. I samband med detta arbete ser vi över vårt bonussystem och dess effekter. Den som har idéer om hur vi kan förändra bonussystemet är välkomna med synpunkter.

4 Prologen Norrtälje fokuserar på miljön Miljöfrågorna finns högt på agendan hos Prolog Norrtälje. Så har det varit de senaste åren och så ska det bli även i fortsättningen. Vår satsning på miljöarbetet går vidare. Det är viktigt och engagerande, säger Viveca Wigelius-Aronsson, regionchef i Norrtälje. Norrtelje Tidning är sedan år 1997 ett miljöcertifierat företag enligt ISO och för Prolog var det angeläget att slå vakt om den miljöcertifieringen. Prolog Norrtälje har därför ett eget miljöcertifikat sedan Det innebär att man kontinuerligt fortsatt att arbeta med förbättringar på olika delar inom miljöområdet. Tävling i miljövänlig bilkörning Det största projektet har handlat om transporter och bilar. Det gäller att minimera bränsleförbrukning och därmed utsläpp. Optimering av billinjerna, bilval, körutbilning med mera har stått på dagordningen för att åstadkomma en så miljövänlig distribution som möjligt. I år ordnar vi en tävling i att köra så bränslekonomiskt som möjligt. Pris utlovas till dem som kört de bilar som dragit minst, säger Viveca Wigelius-Aronsson. I det sammanhanget kan nämnas att alla under året ska delta i en så kallad ecodrivingutbildning. Men även på andra områden jobbar Prolog Norrtälje med ett framsynt miljötänkande. Sopsortering har man kommit långt med. Allt som kan sorteras, från gem till apelsinskal, snören, papper och plast separeras. Så mycket som möjligt ska återvinnas. Här finns det en stor medvetenhet bland alla anställda. Miljöpolicy underlättar beslut Viveca är mycket nöjd med det stora engagemanget i och intresset för miljöfrågorna. Det har inte varit svårt att få människor att känna delaktighet i projekten och komma med förslag på miljöförbättringar. Miljöfrågorna engagerar! Och så finns det en stor fördel för mig med vår miljöpolicy jag kan enkelt och med gott samvete säga nej till säljare och leverantörer av produkter som inte uppfyller våra miljökrav, säger Viveca Wigelius-Aronsson.

5 Prologen Möten om framtiden I december har det genomförts en rad informationsträffar inför den förestående sammanläggningen av NAdistribution och Prolog. Från årsskiftet blir NAdistribution som bekant Prolog och Prologs VD Johan Lundin passade på att berätta om koncernen och dess verksamhet. Det har ordnats möten för tidningsbuden i Lindesberg, Hallsberg och Örebro och personalen i Örnsro har fått samma information. Johan Lundin berättade om Prolog KB och dess fyra ben: Prolog Tidningsdistribution, Prolog PåVäg, Prolog Effekt och Prolog Optimal. Prolog Tidningsdistribution handlar förstås om utbärning av tidningar, f n 30 titlar plus 10 i MTD. Prolog PåVäg sysslar med transporter, t ex av läkemedel till apoteken ett färskt uppdrag som inleds någon gång efter årsskiftet. Prolog Effekt jobbar med bilagor och direktreklam och Prolog Optimal slutligen med planering och effektivisering av distribution. GIS är ett exempel på detta. Kvalitet, lönsamhet, affärsutveckling och tillväxt Prologs VD Johan Lundin informerade NAdistributions personal vid ett möte i VIPvåningen. med lönsamhet, är hörnpelare i vår företagsfilosofi, sa Johan Lundin, och nämnde bl a att han såg distribution av DR som ett expansivt område i framtiden. Intressant och spännande, tyckte mötesdeltagarna som också hade en del frågor kring och synpunkter på den stora nyordning som nu bara är några dagar avlägsen.

6 Prologen Nytt uppdrag för Prolog Påväg: Leverans till apoteken Prolog Påväg har tecknat ett stort avtal som innebär distribution av läkemedel från grossist till apoteken i Sörmland och norra Östergötland. Avtalet är i storleksordningen 4 miljoner kronor per år. Det är mycket glädjande att vi lyckats få det här uppdraget. Det handlar om att se till att leveranserna till drygt 40 apotek i våra regioner fungerar. Det här är helt i linje med våra ambitioner att hitta nya och lönsamma verksamheter, säger Johan Lundin, vd i Prolog KB. Med långtradare kommer Prolog att dagligen hämta läkemedelsprodukter från ett lager i Kungens kurva i Stockholm för vidarebefordran till apoteken. Leveranser kommer att ske nattetid ihop med att vi kör ut tidningar till Katrineholm, Strängnäs och andra orter. Tamro är specialister på läkemedelslogistik. Man levererar dagligen läkemedel, hälso- och sjukvårdsprodukter till landets 900 apotek, men även till sjukhus, vårdcentraler och veterinärer. Tamros roll i vårdkedjan är att lagerhålla och distribuera - samt att ständigt vidareutveckla logistiken. Man varken tillverkar eller marknadsför läkemedel. Uppdragsgivarna är svenska och utländska läkemedelsföretag. Man har också uppdrag för företag inom den medicintekniska sektorn, inom laboratorieverksamhet och företag som marknadsför och tillverkar veterinärprodukter. Man arbetar även med hälsofackhandeln.

7 Prologen Mer eller mindre i lönekuvertet? Det nya treåriga avtalet för tidningsbuden kommer att få konsekvenser för tidnings- och distributionsföretagen. Och givetvis för det enskilda budet. Den tidigare tabellönen ska omvandlas till tidlön vilket betyder att lönesättningen får tid istället för distans och vikt som parametrar. Det första avtalsåret ska också en ny lönetrappa börja gälla. Ett komplicerat arbete med att förändra lönesättningen ska nu starta. För Prologs del handlar det om att fastställa löner för 450 distrikt. Det är ännu för tidigt att säga något om utfallet av det arbetet. Men rent generellt kan man konstatera att det nya avtalet innebär höjningar för långa bilburna distrikt, där personalen ofta har lång anställningstid och lägre ersättningar för de allra kortaste distrikten som ju går fortast att ta sig runt, säger Johan Lundin, VD i Prolog. På sikt finns det risk för att det nya avtalet kommer att få oönskade effekter i form av kraftigt ökade kostnader för distribution av vissa tidningar i de yttre delarna av spridningsområdet. Inom Prolog kommer vi under våren att tillsätta en projektgrupp för att ser över effektiviteten när det gäller tidningsdistributionen, säger Johan Lundin. En röd dag mindre under 2008 I år blir det en tidningsfri dag mindre än ett normalt år, då vi har elva dagar utan att morgontidningarna kommer ut blir tio dagar tidningsfria beroende på att 1 maj och Kristi himmelsfärdsdag infaller på samma dag. En röd dag mindre i almanackan detta år alltså. Ny inloggning till prologkb.se Nu byter vi lösenord till vårt intranät på Du loggar in med ditt personnummer och lösenordet promedia.

8 Returadress: Prolog KB Box Västerås profilen Namn: Lotta Molinder Aktuell: Ny controller hos Prolog Ålder: 36 år Familj: Sambo med Per och har två söner på 3 och 4 år. Bor: Villa på väster i Örebro Tidning på papper eller nätet? Jag tillhör nog den äldre generationen som vill läsa tidningen på papper. Bakgrund: Tog civilekonomexamen på Örebro Universitet Jobbade sedan på en redovisningsbyrå i tre år. Började på Nerikes Allehanda våren På NA började jag med att upprätta månadsbokslut, del- och årsbokslut, prognoser, avvikelserapporter, årsredovisningar deklarationer mm började jag med motsvarande arbetsuppgifter för bolagen NAdistribution, Nerikes Allehanda och V-tab Örebro. Jag har även arbetat med systemadministration för vårt inskanningssystem av fakturor och vårt webbbaserade prognossystem. Vad ska du göra på nya jobbet: Jag ska ansvara för rapportering, budgetarbete, uppföljning av ekonomi och effektivitet. Arbetsplatsen blir Örnsro, men jag kommer nog vara en hel del i Västerås. Gör helst på fritiden: Med två små barn har jag inte så mycket egen tid, annars tycker jag om att spela tennis och badminton och hålla på i min trädgård. Viktigt! Personalenkät gör din röst hörd! I en strävan att göra arbete och arbetsvillkor bättre inom Prolog har vi börjat ett arbete. Det startar med att ta reda på nuläget vad tycker vi om att arbeta på Prolog. Sammanställning av nuläget kommer att leda till att vi går vidare och förbättrar de områden som känns svaga. Dina synpunkter kommer att var anonyma. Så här gör du: Logga in på klicka på logga in ange ditt personnummer som användarnamn och promedia som lösen. Gå vidare till Arbetsrutiner & policies välj sedan Personalenkät i den vänstra spalten. Klicka och fyll i! Om du inte har tillgång till webb eller känner dig osäker på hur man skall göra, då kontaktar du din budchef, eller mig på prologkb.se eller Vi vill ha dina synpunkter senast sista april! Berit Jalder, HR ansvarig Prolog KB Region Västmanland Prolog KB, Box 190, Västerås Telefon: Besöksadress: Stenbygatan 10 Region Södermanland Prolog KB, Box 321, Eskilstuna Telefon: Besöksadress: Montörgatan 1 Region Norrtälje Prolog KB, Gula Villan, c/o NT, Norrtälje Telefon: Region Örebro Prolog KB, Örebro Telefon: Besöksadress: Svartå Bangata 14 V L T R E K L A M

TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig.

TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig. T A B Posttidning B Nr 58 Maj 2012 Bra resultat för TAB 2011 TAB:s ekonomiska resultat 2011 slutade på 7,3 Mkr efter skatt. Det är ett bättre resultat än året innan. Resultatet mäts dock inte endast i

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

PROTONEN Nyheter från Proton Group

PROTONEN Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 1:2014 Ny funktion ger eko i hela koncernen Proton Engineerings nya VD vill back to basics Det pekar uppåt för Proton Caretec innehåll ledaren Nr 1:2014 4 5 Aktuellt

Läs mer

Skulpturernas stad. en ny del av TB. Alva skapar historiskt vackra kläder Kvalitetsarbete på många fronter Semestersystemet gör jobbet bättre

Skulpturernas stad. en ny del av TB. Alva skapar historiskt vackra kläder Kvalitetsarbete på många fronter Semestersystemet gör jobbet bättre Nummer 1 2012 Skulpturernas stad en ny del av TB Fotograf: Anton Hedberg/Borås Tidning Alva skapar historiskt vackra kläder Kvalitetsarbete på många fronter Semestersystemet gör jobbet bättre En spännande

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

NyhetsBrev. RegionFastigheter. Kompetens, engegemang och fokusering Vi vill mycket i RegionFastigheter. Vi INNEHÅLL: 29 september 2008

NyhetsBrev. RegionFastigheter. Kompetens, engegemang och fokusering Vi vill mycket i RegionFastigheter. Vi INNEHÅLL: 29 september 2008 RegionFastigheter NyhetsBrev www.regionfastigheter.se 29 september 2008 Ansvarig utgivare: patrik.lundstrom@skane.se Kompetens, engegemang och fokusering Vi vill mycket i RegionFastigheter. Vi kan mycket

Läs mer

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi 4 juni 2010 Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi Vi är förberedda inför en generationsväxling Jeanette Saveros, Affärsområdeschef Öst, Hifab Sociala medier

Läs mer

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst.

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R T A B Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. ledare, sidan 2 Hur påverkas vi av nattarbete? Tema: Arbetsmiljö I detta nummer av är

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Sverige- Svepet VVS DEL 1: PROJEKTENGAGEMANG Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Projektengagemang är en ung konsultkoncern med ambitioner. Bakom företaget finns de två rutinerade initiativtagarna Per-Arne

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären?

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? 3 februari 2010 Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? Jag ser HR som en partner till ledningen Birgit Gadde, Personalchef, Sigtuna kommun Generationsskiftet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Medlemsvärvning pågår

Medlemsvärvning pågår Medlemsvärvning Nyanställningar på Härryda Medlemsaktivitet i Uppsala Nummer 2 2014 Årgång 4 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Medlemsvärvning pågår Ur innehållet

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning

Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning 5 november 2010 Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning Vi är 20 anställda som samarbetar med 30 konsulter Olle Cyrén, Avdelningschef för stora projekt, Stockholms stad Svenska

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer