lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2012 kontor handel industri logistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2012 kontor handel industri logistik"

Transkript

1 lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2012 kontor handel industri logistik

2 INNEHÅLL INLEDNING sid TRANSAKTIONSMARKNADEN sid Sverige Göteborg kontorsmarknaden sid Ny- och ombyggnation Vakansutveckling 23 Efterfrågan 24 Hyresutveckling 25 3 logisitik sid Vakanser, nyproduktion och efterfrågan 27 Hyresutveckling Ranking logistik-områden Sveriges 25 bästa logistiklägen HANDEL sid Vad har hänt inom handeln under Handeln i Göteborgsregionen avslutning sid

3 En utmärkt inblick i Göteborgsregionen Lokalmarknadsrapporten har blivit en uppskattad och återkommande publikation från Business Region Göteborg. Den är en viktig del i det välbesökta seminariet Lokalmarknadsdagen som i år hålls för 27:e året. Syftet är att ge en god inblick i Göteborgsregionens utveckling, satt i ett historiskt perspektiv. Detta är kort och gott en bra utgångspunkt för den som är intresserad av att lära känna regionen. Vare sig det gäller för en etablering eller en investering. Men se rapporten som en första inblick. Vi berättar gärna mer, så tveka inte att kontakta oss. Här under kan du läsa lite mer om hur vi kan hjälpa dig att komma igång. Ovärderlig hjälp vid etablering kostnadsfritt Business RegionGöteborg har ett uppdrag: få regionen att blomstra. Ett uppdrag vi tar på största allvar. Och är det något vi lärt oss genom åren, så är det att influenser utifrån berikar. Därför vill vi att det ska vara smidigt att etablera sig här. Vår etableringsavdelning har ett tätt samarbete med regionens näringsliv, kommuner, fastighetsägare och utbildningsväsen. Du som företagsledare behöver bara ringa ett enda samtal så hjälper vi dig ta klivet in på en av Europas mest expansiva marknader. Vi hjälper dig att: hitta rätt mark och lokaler Vi har en väl etablerad relation med fastighetsbolag och hyresvärdar i Göteborgsregionen. Detta gör det möjligt för oss att hjälpa dig som vill hitta ett kontor eller lämplig mark. Du kan själv kika på tillgänglig mark och lokaler via vår webbplats: rekrytera Vi har upparbetade kontakter med arbetsförmedlingen i Göteborg. Med hjälp av deras nätverk förser vi er med den rätta kompetensen för verksamheten. hitta skolor för medflyttande Vi vet att barnens skolgång är viktig för de som flyttar hit med sina familjer. Göteborgsregionen har flera internationella förskolor, grundskolor och gymnasier som vi har täta kontakter med. hitta kvalificerade rådgivare Vi har ett omfattande nätverk av rådgivare. Här hittar du regionens bästa revisorer, skatterevisorer, jurister och affärsutvecklare. Och sist men inte minst allt sker med högsta diskretion och sekretess. Kontakta: Petra Sedelius Head of Establishment and Investment Service Telephone: Mobile: Roger Strömberg Director of Establishment and Investment Service Telephone: Mobile:

4 GÖTEBORGSREGIONEN 2012 RAPPORT OM LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORG års Lokalrapport: Göteborgsregionen etablerar sig i Europatoppen Årets Lokalrapport berättar om en region som växer och som hävdar sig mycket väl i den internationella konkurrensen. Och som spås en stark framtid. Under 2011 fortsatte Göteborgs arbetsmarknadsregion att växa. Nu kan vi räkna in 18 kommuner med omkring 1,1 miljoner invånare. Detta innebär också att regionen växer i konkurrenskraft. Det internationella konsultföretaget BAK Basel har gjort en undersökning av tillväxten i 119 Europeiska regioner och i den hamnar Göteborgsregionen bland de 20 snabbast växande regionerna i Europa under 2000-talet. Västsverige anses dessutom ha mycket starka förutsättningar för en bra utveckling i framtiden. Sveriges bästa logistikläge En av regionens styrkor är det logistiska läget vilket också fastslås genom att Stor-Göteborg, för åttonde året i rad, ligger i topp på Intelligent Logistiks lista över Sveriges bästa logistiklägen. En avgörande faktor är att regionen har Nordens största import- och exporthamn, med oceangående direktlinjer. Business Region Göteborg ger årligen ut Lokalrapporten innehållande information om utvecklingstendenser för bland annat näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionen. Rapporten bygger på öppenhet och ett gott samarbete mellan Göteborgsregionens näringslivschefer, banker, finansinstitut, fastighetsägare, stadsbyggnads- och fastighetskontor samt övriga samarbetspartners. Årets upplaga av rapporten har gjorts i samarbete med Jones Lang LaSalle, en av Sveriges ledande fastighetsråd givare. Den innehåller bland annat information om regionens senaste och största fastighetstransaktioner, vakans- och hyresnivåerna på kontorsoch logistikfastigheter samt handelns utveckling under 2011 och första kvartalet Kostnadsfri rådgivning Business Region Göteborg har en kostnadsfri mark- och lokalservice. Vi hjälper även företag med marknadsinformation, rådgivning och kontakter i etableringsprocessen. Information om mark och lediga lokaler finns på vår hemsida: Har du synpunkter om lokalmarknaden eller etableringsprocessen i Göteborgsregionen eller har frågor angående rapporten är du välkommen att kontakta Roger Strömberg; eller BUSINESS REGION GÖTEBORG 25 september 2012 Roger Strömberg Petra Sedelius Caisa Brunander 6 7

5 GÖTEBORGSREGIONEN 2012 GÖTEBORGSREGIONEN 2012 Göteborgsregionen möter 2000-talet offensivt bland de 20 snabbast växande i Europa Sedan år 2000 har Göteborgs arbetsmarknadsregion vuxit med invånare till att idag ha 1,1 miljoner. Målsättningen är 1,5 miljoner år Och undersökningar pekar på att regionen, med internationella mått, har goda förutsättningar att skapa konkurrenskraft och tillväxt under kommande årtionde. Storstäderna allt viktigare motorer Enligt FN bor idag hälften av jordens befolkning i storstäder. Den främsta anledningen till att stadsregionerna växer är att de erbjuder närhet till mångfald. Det handlar konkret om mångfald av människor, företag, specialister, nöjen med mera, som tillsammans skapar unika förutsättningar för tillväxt. Detta samband gäller i synnerhet för Sverige, som är ett litet och glest land, och därmed även för Göteborgsregionen. Regionen har därför satt upp som mål att till 2020 växa till 1,5 miljoner invånare. Det skall ske både genom att vi attraherar minst 8000 nya invånare per år och genom att pendlingsförutsättningarna förbättras så att fler kommuner integreras i arbetsmarknadsregionen. Göteborgsregionen blir större för varje år Sedan år 2000 har antalet invånare i Göteborgsregionen ökat med cirka personer tack vare ökad inflyttning och positivt födelseöverskott. Det innebär att regionen har stått för 20 % av Sveriges befolkningstillväxt. Men det är inte bara inflyttning och födelseöverskott som gör att regionen växer. Det är även så att allt fler kommuner knyts ihop med Göteborg genom att pendlingen ökar. Under de sista åren har pendlingen från Varberg och Falkenberg blivit så omfattande att SCB nu inkluderar dem i Göteborgs arbetsmarknadsregion. Det innebär att det idag bor nästan 1,1 miljoner invånare i Göteborgsregionen. I början på 2000-talet inkluderade SCB endast 15 kommuner i Göteborgs arbetsmarknadsregion som då hade invånare. Därmed har regionens tillgång till mångfald ökat, vilket i sin tur förbättrat Göteborgsregionens långsiktiga konkurrenskraft. Göteborgsregionen växer Antal kommuner i arbetsmarknadsregionen Antal invånare i arbetsmarknadsregionen Kommuner Invånare Structural potential <= 96 <= 99 <= 102 <= 106 <= 115 <= 129 Structural potential är ett index som avser återspegla regionens framtida tillväxtpotential. Potentialen beräknas som en samman vägning av styrka i regionens näringslivsstruktur, exportinriktning samt en bedömning av hur väl det politiska systemet fungerar mm. Källa: VGR, Bak Basel nya jobb i Göteborgsregionen Sett under hela 2000-talet har det skapats minst nya jobb i Göteborgsregionen. Det innebär att vart sjätte nytt jobb i landet har tillkommit här. Flest jobb har tillkommit inom företagstjänster, men alla branscher utom industrin har ökat antal sysselsatta. Men det har inte varit en spikrak resa. Den 15 september 2008 lämnade Lehman Brothers in sin ansökan om konkursskydd. Det utlöste en omfattande finanskris som även satte spår i Göteborgsregionen och framförallt slog hårt mot vår fordonsindustri. Året efter minskade antalet sysselsatta i Göteborgsregionen med personer och osäkerheten var stor i hela landet. Nu i efterhand kan vi konstatera att det bara tog 12 månader så var hela sysselsättningstappet återhämtat. Göteborgsregionen hade klarat ännu en omställning! Det illustrerar tydligt den mångfald och kraft som finns i Göteborgsregionens ekonomi. Idag finns över arbetsställen i Göteborgsregionen som är verksamma inom 750 olika branscher. Det motsvarar 93 % av alla branscher som finns i landet. Ökad mångfald i göteborgsregionen Arbetsställen Antal branscher i regionen (av alla i landet) Källa: SCB 89% 93% En av Europas ledande tillväxtregioner Hur står sig då Göteborgsregionen i den globala konkurrensen? Det internationella konsultföretaget BAK Basel har gjort en benchmark av tillväxten i 119 Europeiska regioner. I den hamnar Göteborgsregionen bland de 20 snabbast växande regionerna i Europa under 2000-talet. Västsverige anses samtidigt ha mycket starka förutsättningar för en bra utveckling i framtiden. Västsveriges potential bedöms till den femte bästa av samtliga 119 jämförda västeuropeiska stadsregioner (se karta). Potentialen beräknas som en sammanvägning av styrkan i regionens näringslivsstruktur, exportinriktning samt en bedömning av hur väl det politiska systemet fungerar. Mycket pekar alltså på att Göteborgsregionen med internationella mått har goda förutsättningar att skapa konkurrenskraft och tillväxt. Men det finns naturligtvis många utmaningar som måste hanteras. En av de viktigaste handlar om att på olika sätt säkerställa tillgången till mångfald och kompetens. Det handlar både om att genomföra de regionala infrastruktursatsningarna och att utveckla tillgängligheten till viktiga marknader genom flyg och sjöfart. Andra viktiga framgångsfaktorer kommer vara att attrahera rätt kompetens till regionen, stärka företagsklimatet, öka nyföretagandet och att möta företagens behov av nya centrala lokaler. FÖRÄNDRING I ANTALET FÖRVÄRVS- ARBETANDE I GÖTEBORGSREGIONEN MELLAN Tillverknings- och utvinningsindustri Kreditinstitut och försäkringsbolag Transportföretag Informations- och kommunikationsföretag Handel Utbildningsväsendet Företag inom energi och miljö Jordbruk, skogsbruk och fiske Fastighetsbolag Enheter för vård och omsorg Civila myndigheter och försvaret Byggindustri Personliga och kulturella tjänster m.m. Företagstjänster Hotell och restauranger Källa: SCB % Förändring

6 Foto: Göran Assner Transaktions 1MARKNADEN 10 11

7 TRANSAKTIONSMARKNADEN Foto: Göran Assner Fortsatt lokal dominans på Göteborgs transaktionsmarknad Årets första kvartal innehöll flera stora transaktioner som gav en rivstart på Fjolårets svaga avslutning har därmed vänts och volymerna är nu väl i linje med toppåren 2006 och mdkr Under 2011 genomfördes transaktioner till ett värde av 89,8 mdkr vilket motsvarar en minskning med 6 % jämfört med 2010 då transaktionsvolymen uppgick till cirka 95,5 mdkr. Transaktionsvolymen för så kallade Cross Border-transaktioner under 2011 där minst en av köpare och säljare har utländskt ursprung minskade med cirka 25 % jämfört med 2010, från 39 till 29,3 mdkr. Under kommande år bedömer Jones Lang LaSalle att transaktionsintensiteten kan TRAnsaktionsvolym - sverige per ursprung och år Källa: Jones Lang LaSalle Inhemsk Cross-border Q Q komma att avta något som en följd av större försiktighet samt högre riskaversion. Det lokala institutionella kapitalet förväntas fortsätta att dominera samtidigt som det kommer vara fortsatt svårt för de utländska aktörerna att konkurrera om investeringsmöjligheter. Sverige Den totala transaktionsvolymen i Sverige uppgick till 22 mdkr under det första kvartalet Detta motsvarar en ökning med 18 % jämfört med samma period 2011 och en minskning med 14 % jämfört med föregående kvartal. Siffrorna omfattar samtliga kommersiella fastighetsslag, inklusive bostäder. Den största affären under det första kvartalet 2012 var Vasakronans försäljning av Nacka Strand till den amerikanska fondförvaltaren Carlyle. Affären omfattar totalt m 2 uthyrningsbar area varav lokaler står för m 2. Resterande area består av bostäder ( m 2 ) och garage ( m 2 ). Vakansgraden i Nacka Strand uppgår till cirka 20 %. Köpeskillingen uppgår till 2,95 mdkr och direktavkastningen uppskattas till cirka 7 % (beräknat på ett normaliserat driftnetto). Den näst största fastighetsaffären under första kvartalet 2012 var den isländska banken Glitnirs förvärv av Bovista Invest vilket innefattar en fastighetsportfölj av cirka m 2. Fastigheterna är i huvudsak bostadsfastigheter i södra Sverige. Säljare är det konkursdrabbade danska bolaget Centerplan Nordic A/S och affären omfattar 2,3 mdkr i lån och eget kapital. Glitnir har tidigare lånat pengar till Bovista för finansiering av fastighetsköp och när Centerplan sedan gick i konkurs valde banken att ta över fastighetsportföljen

8 TRANSAKTIONSMARKNADEN Foto: Göran Assner Cross Border-transaktioner (där minst en av köpare och säljare är en utländsk aktör) stod för 35 % av den totala transaktionsvolymen under det första kvartalet Det är en snarlik fördelning jämfört med föregående kvartal men en minskning jämfört med samma period 2011 då motsvarande andel var 44 %. Bostäder och kontor är de dominerande fastighetsslagen tack vare ovanstående transaktioner med en andel av den totala transaktionsvolymen om 42 respektive 40 %. Det råder ett fortsatt fokus på låg risk och så kallade coreinvesteringar (färdigutvecklade objekt med säkra kassaflöden). Den rådande finansmarknaden gör det svårt för opportunistiska investerare och det fortsatt oroliga ekonomiska klimatet i Europa bidrar till en försiktighet bland investerare. Dock ses Sverige som en attraktiv marknad bland internationella investerare p.g.a. relativt starka ekonomiska fundamenta. Direktavkastningskrav kontor Göteborg % 10,00 9,25 8,50 7,75 7,00 6,25 5,50 4,75 4,00 Mölndal Västra Göteborg Norra Älvstranden Övriga innerstaden CBD K1-01 K1-02 K1-03 K1-04 K1-05 K1-06 K1-07 K1-08 K1-09 K1-10 K1-11 K1-12 Källa: Jones Lang LaSalle Göteborg Den totala transaktionsvolymen i Göteborg under första kvartalet uppgick till 2,4 mdkr. Detta motsvarar en ökning med cirka 11 % jämfört med samma period förra året och en dryg fördubbling (ökning med 114 %) jämfört med föregående kvartal. Den största fastighetsaffären i Göteborg under det första kvartalet 2012 var Diligentias försäljning av tolv fastigheter i centrala Göteborg till Vasakronan för cirka 2,1 Mdkr. Fastigheterna har en total yta om drygt m 2 varav 80 % är kontor och 20 % är detaljhandel. Direktavkastningen är konfidentiell men Jones Lang LaSalle uppskattar prime yield för kontor i Göteborg till 5,00 % och bedömer motsvarande nivå för den här transaktionen. Tack vare Diligentias försäljning är kontorsfastigheter det dominerande fastighetsslaget i Göteborg under det första kvartalet 2012 med 88 % av den totala transaktionsvolymen. Resterande del av transaktionsvolymen utgörs av två transaktioner med handelsfastigheter. Den ena affären var när Axfast köpte fastigheten Tingstadsvassen 4:8 på Backaplan av en irländsk fond. Byggnaden har en uthyrbar area om cirka 4800 m 2 med hyresgäster som Intersport, Chilli, Burger King och Dressmann. Köpeskillen har ej kommunicerats offentligt men Jones Lang LaSalle uppskattar den till cirka 200 mkr vilket motsvarar drygt SEK/m 2. Den andra affären med detaljhandelsfastigheter var Citycons försäljning av en fastighet i Floda strax utanför Göteborg. Köpare var Floda Torg Fastighets AB och köpeskillingen uppgick till 84 mkr. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka m 2 och köpeskillingen motsvarar cirka SEK/m 2. Direktavkastningen uppskattas till cirka 6 %. Dessa två handelsfastigheter är de affärer som räknas som Cross Border-transaktioner i Göteborg under det första kvartalet Således utgör Cross Border-transaktioner 12 % av den totala transaktionsvolymen

9 TRANSAKTIONSMARKNADEN TRAnsaktionsvolym - GÖTEBORG per ursprung och år CBD prime yield i Göteborg är oförändrad på 5,00 %. I Övriga innerstaden och på Norra Älvstranden är prime yield 6,00 % mdkr 12 Inhemsk respektive 6,25 %, även de oförändrade. 10 Cross-border Prognos Transaktionsmarknaden Årets första kvartal visar upp överraskande starka siffror, väl i linje 8 med toppåren 2006 och Trots att förra kvartalet var svagare än väntat och läget på marknaden såg mer bekymmersamt ut, har 6 sentimentet nu ändrats till det mer positiva. Intresset för handelsfastigheter fortsätter att vara mycket starkt, även om ingen större 4 transaktion skedde under det första kvartalet. Även om kreditgivningen bedöms vara fortsatt restriktiv, är Jones Lang LaSalles 2 bedömning att 2012 kommer att karaktäriseras av en god aktivitet på fastighetsmarknaden Källa: Jones Lang LaSalle Q Q

10 KONTORS 2MARKNADEN 18 19

11 KONTORsmarknaden KONTORsmarknaden Göteborgs kontorsmarknad är hetare än någonsin Det råder just nu historiskt låga vakans- och hyresnivåer för centrala fastigheter i Göteborg. Dessutom finns stor efterfrågan på yteffektiva lokaler allt fler lägger större fokus på hyreskostnad per anställd än yta. Norra Älvstranden CBD Nordstan Centralstationen Ullevi Ny- och ombyggnation för Tennet etapp 2 på Gullbergsvass 5:24, Kämpegatan i CBD. Under det första kvartalet 2012 har ingen ny yta färdigställts i Produktionskostnaden har uppskattats till cirka 300 Mkr och skulle Göteborg. Under resterande 2012 beräknas m 2 kontorsyta startats vid årsskiftet 2010/2011, men försenades p g a problem bli färdigställd, varav m 2 är i CBD och m 2 är i Övriga Innerstaden. 70 % av dessa ytor är redan uthyrda, vilket visar på ett med bygglov. I dagsläget finns inga kända hyresgäster på de totalt cirka 9000 m 2 stora ytorna. Liseberg fortsatt högt tryck på marknaden för nya, moderna kontorslokaler. NCCs nybyggnadsprojekt vid Ullevigatan, med totalt cirka Platzer har under första kvartalet 2012 påbörjat etapp två av sin påbyggnad på Gullbergsvass 1:1 vid Lilla Bommen i CBD. Vasastaden m 2 kontorsyta, påbörjades i januari 2011 utan klara hyres- Projektets första etapp färdigställdes under föregående kvartal, en gäster. Totalt har uthyrningar om cirka m 2 tecknats, vilket tillbyggnad om m 2. Andra etappen omfattar m 2 och gör att projektet i dagsläget är uthyrt till cirka 70 %. Inflyttning färdigställs vid halvårsskiftet beräknas till fjärde kvartalet I Gårda, i delmarknaden Övriga Innerstaden, bygger Stena Hufvudstaden bygger till på Femmanhuset i Nordstan, CBD, Fastigheter ett nytt kontorshus om totalt m 2 kallat Bobinen. om totalt 5100 m 2. Av dessa är endast 770 m 2 vakanta och projektet i sin helhet beräknas vara inflyttningsklart under andra kvartalet Advokatbyrån Vinge flyttade under fjärde kvartalet 2011 in i Av dessa tar Stena själva 500 m 2, resterande ytor är vakanta i dagsläget. Projektet beräknas inflyttningsklart under det första kvartalet Hisingen E20 en tidigare färdigställd del av projektet. Eklandias projekt Aurora på Lindholmen, Norra Älvstranden, Även delmarknaden Mölndal har ett större projekt under produktion. Det är Husvärden som på Krokslätts fabriker vid Göteborgs- norra älvstranden CBD kommer vid färdigställandet andra kvartalet 2013 tillföra marknaden 9500 m 2 kontor. Ännu finns inga kända uthyrningar. vägen bygger ett kontorshus på m 2 uthyrningsbar yta. Projektet kommer att färdigställas under fjärde kvartalet 2013 och har i dags- Östra göteborg Under tredje kvartalet 2011 påbörjade Skanska byggnadsarbetet läget inga kända hyresgäster. centrala göteborg E

12 KONTORSMARKNADEN KONTORsmarknaden urval av de aktuella kontorsprojekten i Göteborg Kontorsprojekt Göteborg, Kvartal Adress Delmarknad Ägare Kontorsyta (m 2 ) Projektfas Lorensberg 4:1 Landsarkivet Geijersg. 1 CBD Klippan Kulturfastigheter (2 200 nytt) Under byggnation 2012 Gårda 13:2 Ombyggnadsdel Johan Willins gata 3 Övriga innerstaden Göteborg Energi Under byggnation 2014 Gårda 13:2 (2 av 2) nybyggnadsdel Johan Willins gata 3 Övriga innerstaden Göteborg Energi Under byggnation 2013 Almedals fabriker Skårs led Övriga innerstaden Wallenstam AB Mellan detaljplan och byggnation Inom Vallgraven 12:2 Södra Hamngatan 47 Övriga innerstaden Hufvudstaden AB Detaljplan pågår Heden 46:2, Ullevi Park Skånegatan Övriga innerstaden NCC Fastigheter AB Under byggnation 2012 Gullbergsvass 703:56 (Vita Huset) Bergslagsgatan 2 Övriga innerstaden Västfastigheter Detaljplan pågår Gamlestaden 740:22 Marieholmsg. 60 Östra Göteborg Wallenstam AB Mellan detaljplan och byggnation Gullbergsvass 5:24 (Tennet 2) Kämpegatan 9 CBD Skanska Under byggnation 2013 Krokslätts Fabriker Fas 3 Göteborgsvägen 97 Mölndal Husvärden AB Under byggnation 2013 Gullbergsvass 1:1 (Projektdel) Lilla Bommen 3 CBD Platzer Fastigheter AB Under byggnation 2013 Lindholmen 735:491 (Aurora) Theres Svenssons gata 7 Norra Älvstranden Eklandia Under byggnation 2013 Kallebäck 2:5 (ÅF-huset) Grafiska Vägen Övriga innerstaden Skanska Detaljplan pågår Bobinen Gårda Övriga innerstaden Stena Fastigheter Under byggnation 2013 FÄRDIG- STÄLLANDE Vakansutveckling I Göteborg som helhet har vakansgraden fortsatt nedåt under det första kvartalet 2012, och är nu nere på 7,0 %. Detta är en minskning med 0,9 procentenheter från det fjärde kvartalet 2011 (från 7,9 %) vakansgrader i göteborg och är nu på nivåer vi inte uppmätt sedan andra kvartalet Västra Göteborg Norra Älvstranden Den nedåtgående trenden förklaras framför allt av hög absorption Mölndal Övriga innerstaden CBD i Västra Göteborg och Norra Älvstranden, men också av att antalet nya vakanser som nått marknaden är mycket få. Jämförelsevis, så var vakansgraden för Göteborg det första kvartalet ,7 %, vilket innebär en minskning om 1,7 % på årsbasis. Vakansgrader på delmarknadsnivå uppgick under första kvartalet 2012 till följande (fjärde kvartalet 2011 inom parentes): CBD 3,8% (4,5%), Övriga Innerstaden 5,2% (6,0%), Norra Älvstranden 10,4% (13,0%), Övriga Hisingen 9,0% (8,0%), Mölndal 9,4% (10,1%), Västra Göteborg 13,0% (15,4%) samt Östra Göteborg 9,2% (9,0%). På delmarknaden Göteborg CBD har det registrerats en % 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 K1-01 K1-02 K1-03 K1-04 K1-05 K1-06 K1-07 K1-08 K1-09 K1-10 K1-11 K1-12 Källa: Jones Lang LaSalle sjunkande vakansgrad ända sedan första kvartalet 2010, då de värsta sviterna av finanskrisen började avta. Dagens nivå på 3,8 % är den lägsta som uppmätts på tio år, sedan första kvartalet 2002, Göteborg prime rent då vakansgraden var 3,4 %. Av förra kvartalets totalt m 2 Mölndal Västra Göteborg Norra Älvstranden färdigställd kontorsyta i ny- eller ombyggnadsprojekt inom CBD, var m 2 spekulativt när byggnation påbörjades. På grund av flera större uthyrningar under projektens gång är i dagsläget endast 3900 m 2 fortfarande outhyrda. Det i kombination med en stark take-up för delmarknaden, gör att vakansgraden fortsatt nedåt. Nettoabsorptionen för första kvartalet 2012 var m 2, vilket är högt och än högre än de m 2 som uppmättes förra kvartalet. Detta kan förklaras med att få nya vakanser har kommit ut på marknaden, samtidigt som flera stora ytor har hyrts ut på flera delmarknader. CBD hade en nettoabsorption på m 2, vilket är väsentligt lägre än föregående kvartal men visar fortfarande på att den positiva trenden håller i sig i stadsdelen. Även i Övriga Innerstaden har absorptionen minskat från höga m 2 till 5900 m 2, Övriga innerstaden CBD vilket tyder på en fortsatt hög efterfrågan i förhållande till utbud K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 om än något lägre än tidigare. På Övriga Hisingen har nettoabsorptionen varit negativ, m 2, därav den ökade vakansgraden till 10,4 % Källa: Jones Lang LaSalle kr/m 2 och år 22 23

13 KONTORSMARKNADEN KONTORsmarknaden Efterfrågan Registrerad volym av nya uthyrningar under det första kvartalet uppgår till cirka m 2, att jämföra med volymen det första och det fjärde kvartalet 2011 som var m 2 respektive m 2. Detta innebär en minskning med cirka 18 % på kvartalsbasis och 30 % på årsbasis. Den största uthyrningen under kvartalet var JB Grundskolas tecknande av m 2 avsedda för skolverksamhet i nya Pedagogen park. Två andra större uthyrningar som registrerades under kvartalet återfinns i samma storleksklass och dessa var Platzers uthyrning av 2520 m 2 i fastigheten Stigberget 34:12 vid Stigbergstorget till Teleperformance, samt Älvstranden Utvecklings uthyrning till Volvo IT, på 2500 m 2 i Lindholmen Science Park vid Norra Älvstranden. Den fjärde största uthyrningen var Schenker Sjö&Flygs tecknande av m 2 i Niams fastighet Juristen 4 nära Mölndal Centrum. Andra uthyrningar värda att nämna var DEKRA Industrials tecknande av m 2 i Gamlestadens Fabriker och MiROis tecknande av m 2 i gamla GT-huset, Masthugget. Under första kvartalet 2012 har totalt 44 hyreskontrakt tecknats. Detta ger en medelyta per uthyrning på 543 m 2. Denna siffra kan jämföras med och 645 m 2 /uthyrning för det tredje respektive det fjärde kvartalet Inom CBD har tolv kontrakt tecknats om 3238 m 2 under kvartalet, medan sexton stycken tecknade kontrakt har registrerats om 8749 m 2 i Övriga innerstaden. Av de 44 stycken tecknade kontrakten var elva stycken över 500 m 2. Inom CBD var det två stycken uthyrningar på över 500 m 2, av de tolv stycken som gjordes på delmarknaden. Hyresutveckling Den starkaste efterfrågan på lokaler under kvartalet kom från En trend som kunnat skönjas de senaste kvartalen är en stor organisationer verkande inom Offentlig förvaltning och utbildning, Volymen av nya uthyrningar för kvartal uppgick till cirka efterfrågan på yteffektiva lokaler, med mer fokus på hyreskostnad samt Teknologi och telekom. Verksamheter inom dessa branscher m 2. Det innebär lägre take-up än de två föregående kvartalen, per anställd än yta. Detta har föranlett en vilja bland hyresgäster, har medverkat till uthyrningar om cirka m 2. Det innebär att men högre nivåer jämfört med de som uppmättes under 2009 och med tonvikt på större, att flytta till nya lokaler där de kan skära ner dessa branscher har en andel om 42 % under kvartalet. Förklaringar Samtidigt har vi sett ännu färre nya vakanser, vilket innebär hyreskostnaden per anställd. Denna trend bedöms förstärkas ännu till denna stora efterfrågan är dels att fyra av de sex största kontrakten att vakansgraden på i stort sett alla delmarknader har gått ner. I mer de närmsta kvartalen och kan sätta press på hyresvärdar att under kvartalet har varit inom dessa områden, dels de många små CBD är den nere i 3,8 % och i hela Göteborg på 7,0 %, vilket är de modernisera äldre fastigheter till hyresgästernas krav. uthyrningarna inom andra branscher. lägsta siffrorna sedan andra kvartalet 2002 respektive det andra kvartalet Prime rent för samtliga delmarknader bedöms vara oförändrade Detta tyder på att efterfrågan på kontorslokaler trots allt är under kvartalet. Den stora efterfrågan på kontorslokaler tillsammans mycket god. De indikationer vi har fått tyder också på att det anses med det låga utbudet, gör att prime rent för flera delmarknader Vakansgrader i Europa Q vara för låg vakansgrad i CBD och Övriga innerstaden. trots försiktighet på marknaden bedöms fortsatt stabil och något Budapest Den låga vakansgraden kan vara en direkt orsak till den låga ökande på sikt. Dublin volymen av nya uthyrningar, då eventuell omflytt försvåras av Athen Moskva bristen på vakanta lokaler i framför allt CBD. För tillfället så är Amsterdam inte byggnationen särskilt omfattande av nya kontorslokaler i CBD, Hyresspann per delmarknad Frankfurt/M Bryssel vilket leder till stora kostnader för hyresvärdar när de ska anpassa Dusseldorf 3000 Stockholm gamla fastigheter till nya standarder inom effektivitet, miljö och Milano energi. Byggnationen är betydligt större i Övriga innerstaden vilket 2500 Köpenhamn Q Helsingfors skulle kunna föranleda utflytt av stora hyresgäster från stadskärnan Berlin Hamburg Q Än så länge har inte något sådant skett då densamma fortsättningsvis Warszawa 1500 har en stor dragningskraft, men endast två uthyrningar över 500 m2 Göteborg Oslo tyder samtidigt på att bristen på stora lokaler i CBD är påtaglig Malmö London En annan indikator vi fått är att det råder en större försiktighet 500 bland presumtiva hyresgäster, förfrågningarna är många men tiden Euro/m fram till avslut är längre än vanligt. Möjliga orsaker till detta är dels 0 Källa: Jones Lang LaSalle den låga vakansgraden överlag, dels att det avvaktas för att se om CBD Övriga Norra Västra Östra Mölndal Innerstaden Älvstranden Göteborg Göteborg det ekonomiska läget stabiliserar sig och om de krisande länderna i Källa: Jones Lang LaSalle Sydeuropas läge förbättras. kr/m 2 och år 24 25

14 Foto: Göran Assner 3 Vakanser Logistik Fortsatt stabilitet på marknaden för logistikfastigheter Tidningen Intelligent Logistik rankar återigen Göteborgsregionen till Sveriges mest attraktiva logistikläge och vakansgraden kommer att ligga lägre än riket i stort. Detta gör både äldre och nyare logistikfastigheter attraktiva på marknaden. och efterfrågan Vakansgraden för logistikfastigheter i Sverige är mycket låg. En av orsakerna är att det byggs mycket lite på spekulation och att efterfrågan sedan länge är större än utbudet. Kontrakt skrivs normalt på många år, ofta år för nyproduktion och därför finns knappt några moderna logistikfastigheter vakanta på marknaden. Detta får också till följd att äldre omoderna logistikfastigheter fortfarande är attraktiva. Därmed kan fastighetsägare hålla uppe hyrorna för sådana objekt. Kontraktslängden kan också hållas kortare än vad som är möjligt för nyproduktion, vilket kan göra skillnaden för en hyresgäst som vill behålla flexibiliteten som ett kortare kontrakt innebär. För moderna logistikfastigheter är dock hyrespressen den omvända. I takt med att logistik i allt högre grad anses som en god investering och många har fått upp ögonen för marknadens potential, har också avkastningskraven gått nedåt. Detta får till följd att hyrorna pressas, mot att hyresgästerna kan skriva på längre avtal om år. En annan orsak till den låga vakansen är att omkring 60% av ägarna av logistikfastigheter även är nyttjare av fastigheten. Detta innebär att det inte finns några större ekonomiska incitament för hyresgästen/ägaren att göra sig av med lokalerna i en lågkonjunktur. Generellt i Europa rapporteras ägarna till 40% bestå av nyttjare till fastigheterna. Trenden är att vi i Sverige är på väg mot detta förhållande. Av det som är under konstruktion idag så består merparten av fastigheter som ägs av fastighetsägare vars syfte inte består i att nyttja byggnaderna själva. Eftersom hyreskontrakten generellt är på över fem år så innebär det också att hyresgäster inom logistiksegmentet har mindre möjligheter att påverka sitt lokalbehov i en lågkonjunktur än vad exempelvis kontorshyresgäster har. Trenden går också mot moderna, yteffektiva logistikfastigheter allteftersom hyresgästerna ställer högre krav på standarden. Den äldre stocken av lagerlokaler kommer att se en ökande vakansgrad framöver till förmån för moderna fastigheter i bra lägen. En estimering av den totala vakansgraden i Sverige för logistikfastigheter är att den idag ligger på mellan 5 och 7%, medan den i Göteborgsområdet bedöms vara 3 5%. Logistik 26 27

15 Logistik Logistik Hyresutveckling Historiskt sett så har hyresutvecklingen för logistikfastigheter i Sverige varit relativt stabil. Hyrorna har inte förändrat sig oavsett om det har varit lågkonjunktur eller högkonjunktur i landet. Anledningarna till detta är flera. Den mest självklara anledningen är att hyresnivåerna utanför storstäderna generellt är så låga att det är svårt att pressa dem ytterligare. Även i storstäderna står sig hyresnivåerna stabilt. Anledningen här stavas begränsat utbud och svårighet att hitta lokaler i bra lägen och att hyresgäster därmed är villiga att betala lite mer för att få dessa lägen även i lågkonjunkturer. Dessutom är hyreskontrakten ofta längre än vad de exempelvis är för kontorslokaler. Göteborg har den näst högsta hyran för logistikfastigheter i Sverige. En hyresnivå på omkring 700 SEK/m 2 i primeläge är inte omöjlig. Det är dock viktigt att poängtera att detta avser ytor mindre än 5000 m 2. Hyresläget har legat mycket stabilt efter finanskrisen 2008/2009 på mellan 700 och 725 SEK/m 2. Det är anmärkningsvärt att hyresskillnaden mellan moderna och äldre logistikfastigheter är närmast obefintlig. Anledningen till detta är framförallt att vakanserna är så låga på modern logistik att även det äldre beståndet är eftertraktat på marknaden. I t.ex. området kring Backa och Ringön är hyresnivåer på 700 SEK/m 2 ingen omöjlighet, trots att lokalerna där till stor del är äldre, med färre portar, lägre takhöjd och standard. Backa är också ett av de mest eftertraktade logistiklägena i Göteborg pga sin närhet till centrum. För större lokaler på m 2 eller mer bedöms prime rent ligga på 550 SEK/m 2 och år i dagsläget, en hyresnivå som gäller för nyproduktion i stort sett i hela Sverige eftersom byggkostnaderna redan är i princip så pressade de kan vara för att utvecklare fortfarande ska tjäna på sina byggen. Genomsnittliga topphyresnivåer för lager/logistik i Europa Q Paris Prag Bryssel Berlin Budapest Rotterdam Dublin Hamburg Manchester Warszawa Madrid Frankfurt Birmingham Barcelona Göteborg Amsterdam Helsingfors Stockholm Moskva Oslo London EUR/m 2 och år Källa: Jones Lang LaSalle Foto: Göran Assner 28 29

16 logistik Göteborgsregionen toppar Intelligent Logistiks ranking för åttonde året i rad Tidningen Intelligent Logistik är Nordens största renodlade logistiktidning. Varje år rankar den Sveriges 25 bästa logistiklägen och regioner. Rankingen avser bästa etableringsort för centrallager med distribution av konsumentprodukter. Tidningens lista, som nu publiceras för åttonde året, bygger på faktiska etableringar av logistikanläggningar i form av centrallager och anläggningar för tredjepartslogistik för distribution av konsumtionsvaror i första hand till Sverige. Det geografiska och demografiska läget, d v s närheten till konsumenter och marknad, är det första kriteriet. Det väger, tillsammans med infrastrukturen, tyngst för en regions placering på listan. Till den demografiska tyngdpunkten ger också kortast distributionsväg till konsumenter och handel. Sveriges demografiska, d v s befolkningsmässiga mittpunkt ligger någonstans mellan städerna Örebro och Norrköping. Härifrån nås den största andelen av befolkningen med kortast avstånd vid distribution. Det gör att de cirka 2/3-delar av Sveriges yta som ligger norr om Gävle, liksom sydligaste Sverige, hamnar långt från den demografiska tyngdpunkten för att få högsta poäng när det gäller närheten till hela den svenska marknaden. Därför dominerar också Mellansverige toppen på listan. Göteborg toppar igen Stor-Göteborg har ända från början kommit etta på listan. Nordens största import- och exporthamn, med oceangående direktlinjer och med ett 25-tal pendlar för järnvägsgods, är en stark faktor när alltmer konsumentprodukter importeras från Sydostasien. Kort avstånd från hamn till lager ger låga logistikkostnader. En på det hela taget mycket väl fungerande transportinfrastruktur, spetsutbildning i logistik vid Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ger toppoäng för tillgången till logistikkompetens. I årets listning har Borås lagts till Stor-Göteborg p g a stor och ökande arbetspendling och närheten till Landvetter. Regionala samarbeten I övrigt har Gävle, Sandviken och Borlänge förts till den nya regionen Mellansverige. Trots att avstånden är relativt långa är flödena av industri- och råvaror betydande och Gävle är utskeppningshamn för SSAB i Borlänge och Sandvik i Sandviken. Det finns också ett samarbete i ett nytt nätverk, kallat Mellansveriges Logistiknav. Under året har ett nytt nätverkssamarbete mellan Arlanda Logistic Network och Eskilstuna Logistiknätverk startat. Det kan ses som ett första steg mot ökat regionalt samarbete i Stor-Stockholmsregionen, där samarbetsinitiativ hittills har varit en bristvara. I Östergötland vidgas regionen från att omfatta Linköping/ Norrköping till att också innefatta Mjölby och Motala. Två nya på listan Att regionerna på detta sätt integreras gör att två nya regioner i år kommer med på listan. Det gäller dels Trelleborg-Ystad i söder, dels Umeå i norr. Särskilt Trelleborg har en av landets största hamnar sett till volymen och numera även logistikanläggningar i anslutning till hamnen. Ystad har flöden från den expansiva polska marknaden. Ystad och Trelleborg förs nu samman till en region som för första gången är med på listan. Även Umeå finns nu med på listan, trots avståndet till Sveriges demografiska mittpunkt och låg befolkningstäthet i regionen. Med stora infrastruktursatsningar och Sveriges Nordligaste containerhamn kallar sig Umeå porten till norra Skandinavien. I Umeå finns också Nordic Logistic Center som fokuserar på intermodalitet och öppnar för ökade logistiketableringar i Norrlands mest expansiva stad. I Halmstad kommer två nya stora logistikanläggningar under året och antalet tågpendlar växer. Med gott om plats och korta Sveriges bästa logistiklägen 2012 Placering 2011 inom parantes 1. Stor-Göteborg(1) (Business Region Göteborg +Borås) 2. Östgötaregionen (2) (Norrköping, Linköping, Mjölby, Motala) 3. Jönköpingsregionen (3) (Jönköping, Nässjö, Vaggeryd) 4. Örebroregionen (3) (Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla, Askersund) 5. Arlandaregionen (5) (Sigtuna, Uppl. Väsby, Enköping, Håbo, Bro, Knivsta) 6. Eskilstuna/Strängnäs (6) 7. Västerås/Köping (7) 8. Helsingborgsregionen (9) 9. Malmöregionen(10) (Malmö, Landskrona, Lund) 10. Stockholm Syd(11) (Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Haninge, Nynäshamn) 11. Halmstadsregionen (13) 12. Mellansvenska regionen (15/20) (Gävle, Sandviken, Borlänge) 13. Katrineholm (14) 14. Skaraborgsregionen (12) (Falköping, Skara, Skövde, Lidköping, Götene) 15. Hässleholm/Kristianstad/Åhus (18) 16. Nyköping/Oxelösund (16) 17. Värnamo/Gnosjö/Gislaved (19) 18. Växjö/Alvesta/Sävsjö (22) 19. Karlshamn/Karlskrona (17) 20. Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla (20) 21. Trelleborg/Ystad NY! 22. Karlstad (23) 23. Umeåregionen NY! 24. Sundsvallsregionen (25) 25. Uppsala (24) (Copyright: Intelligent Logistik) väntetider vill Halmstad utmana Göteborgs hamns särställning som containerhamn. Bland annat vann de över Gekås containerfrakt Jönköping mot toppen Experts nya centrallager i Vaggeryd var 2011 års största nyetablering. Det gör att Jönköpingsregionen fortsätter marschen mot toppen på årets lista tack vare större tillkommande logistikytor än Örebroregionen och Östgötaregionen. Men marginalerna mellan de här tre regionernas placering är så små att deras placering på listan kan fortsätta att växla från år till år. Trängseln i centrala Stockholm gör fortfarande att Stor- Stockholm sönderfaller i två separata logistikområden, där det norra är mest expansivt. Närheten till Arlanda, Sveriges största logistikarbetsplats och en ny kombiterminal i Rosersberg stärker Arlandaregionen dit vi också räknar Sigtuna, Bro, Håbo, Knivsta och Enköping. Ser vi till det samlade utbudet av nya logistikanläggningar de senaste åren, ligger Arlandaområdet väl i nivå med både Göteborgsoch Jönköpingsregionen. Ett andra kraftcentrum håller samtidigt på att utvecklas, i form av Stockholm Syd, med Södertälje, Nykvarn, Huddinge och Botkyrka och med Södertälje hamn som en viktig nod

17 Logistik logistik Hamnen avgjorde till Göteborgs fördel här alla 25 motiveringarna 1. Stor-Göteborg (Business Region Göteborg +Borås) (91 poäng) Till Stor-Göteborg räknas de 13 kommunerna i nätverket Business Region Göteborg BRG, plus Varberg och från och med 2012 även Borås, p g a stor och ökande arbetspendling och närheten till Landvetter. Avgörande är Nordens största import-/exporthamn med oceangående direktlinjer och 23 tågpendlar för järnvägsgods till 21 destinationer. Korta avstånd från hamn till lager ger låga logistikkostnader. Miljöfokus, väl fungerande transportinfrastruktur, spetsutbildningar och forskning inom logistik vid Chalmers och Handelshögskolan, är andra styrkor. Göteborg får toppbetyg inom infrastruktur, tillgång till logistikkompetens och samarbetsklimat Östgötaregionen (Norrköping, Linköping, Mjölby, Motala) (85 poäng) Östgötaregionen, där stråket Norrköping-Linköping-Mjölby och i år även Motala räknas in, har ett optimalt demografiskt läge med närhet till de viktigaste marknaderna och ett nytt regionalt samarbete genom Ostsam. Med bra järnvägs- och motorvägstandard, nyligen utbyggd containerhamn i Norrköping, ledande logistikutbildning och forskning vid Linköpings universitet och god tillgång på etableringsmark, håller Östgötaregionen fortfarande sin andraplacering på listan Jönköpingsregionen (Jönköping, Nässjö, Vaggeryd) (84 poäng) Jönköping/Nässjö/Vaggeryd har under flera år toppat listan över nybyggda logistikanläggningar, förra året tillkom bl a Experts centrallager i Vaggeryd, 2011 års största logistikbygge. Järnvägspendel till Göteborg och tre kombiterminaler gör det lätt att ta hit importgods. Logistik- och supplyforskning vid Internationella Handelshögskolan och Ingenjörshögskolan i Jönköping. Aktivt logistiksamarbete mellan de tre kommunerna ökar regionens konkurrenskraft Örebroregionen (Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla, Askersund) (83 poäng) Ett optimalt geografiskt läge nära Sveriges demografiska mittpunkt i Hallsbergs kommun. Regionen har mycket bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar och kombiterminaler, samt en av Sveriges största fraktflygplatser. Logistikregionen som omfattar Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla är ett välfungerande regionsamarbete. Kurser i logistik på Örebro universitet. Ahlsells utbyggda lager i Hallsberg och Postens nya brevterminal i Hallsberg kommer att stärka regionens ställning. Sex kriterier styr placeringen Här är de sex kriterier som avgör placeringen på listan samt de olika kriteriernas respektive tyngd*. 1. Geografiskt läge, med närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt. (25 poäng) 2. Allsidighet, tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur. (Vägar, järnvägar, hamnar, fraktflyg och kombiterminaler.) (25 poäng) 3. Volymen av tillkommande logistikyta de senaste fem åren. (20 poäng) 4. Samlat utbud av loigistikservice, relevant akademisk utbildning och tillgång till arbetskraft. (10 poäng) 5. Samarbetsklimat, affärsklimat och nätverk inom regionen. (10 poäng) 6. Pris och tillgång till färdigplanerad mark för nyetableringar. (10 poäng) *I årets lista har två nya faktorer förts in. Det gäller dels bedömningen av hållbarheten i den samlade infrastrukturen. Det gäller då både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. De orter och regioner som har en stor del av sina flöden via sjöfart och järnväg kan sägas vara mer hållbara än regioner med främst landsvägsflöden. 5. Arlandaregionen (Sigtuna, U Väsby, Enköping, Håbo, Bro, Knivsta) (81 poäng) Arlandaregionen har under de senaste åren fått en rad stora logistiketableringar i Rosersberg och Arlandastad. Närhet till Sveriges viktigaste konsumtionsmarknad och största fraktflygplats. Rosersbergs kombiterminal och samarbetet i Arlanda Logistic Network kommer att stärka regionens ställning. Till Arlandaregionen räknar vi även arbetsmarknadsmässigt norra delen av Stockholms län, Enköping, Håbo, Bro och Knivsta. Ett påbörjat samarbete med Eskilstunas ELN kring utbildning är en positiv faktor i en region som i stort sett saknar akademiska logistikutbildningar. Framkomligheten i Storstockholm och bristen på goda regionala samarbeten hämmar Storstockholm som logistikläge. 6. Eskilstuna/Strängnäs (77 poäng) Ett av landets bästa demografiska lägen. Kombiterminal med pågående spåranslutning till Svealandsbanan förbättrar anknytningen till järnvägsnätet. Flygplats. Utmärkt infrastruktur med torrhamn i sikte. Närhet till Stockholm och till Södertälje hamn. Samarbetet i Eskilstuna Logistic Network och yrkeshögskoleutbildning i lageroch transportstyrning sedan 2009 är positiva för regionen. 7. Västerås/Köping (75 poäng) Fördelaktigt demografiskt läge i Mälardalen. Ny, utbyggd kombiterminal. Landets största inlandshamn med containerhantering, som kommer gynnas av den planerade utbyggnaden av Södertälje sluss. Betydande fraktflygplats i Västerås. Utbyggd motorväg E18. Kluster för livsmedelslogistik och teknik. Närhet till Stockholm och Arlanda flygplats. 8. Helsingborgsregionen (74 poäng) Mycket god infrastruktur ger full poäng med landets näst största containerhamn och stora och välbelägna kombiterminaler. Stort befolkningsunderlag inom Öresundsregionen. Livsmedels- och färskvarukluster. Regionalt näringslivssamarbete i region Skåne. Högskoleutbildning i Logistics Service Management vid Campus Helsingborg 9. Malmöregionen (Malmö, Landskrona, Lund) (71 poäng) Stort befolkningsunderlag i Öresundsregionen. Mycket god infrastruktur och tillgång till logistikytor i nya Norra Hamnen. Landets ledande kluster för bilimport. Transport- och logistikutbildning på akademisk nivå vid Malmö högskola och Lunds Tekniska Högskola. DSVs nya m 2 -hub i Landskrona blir årets största nya logistikanläggning Stockholm Syd (Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Haninge, Nynäshamn) (69 poäng) Stort befolkningsunderlag och bra demografiskt läge. Mycket god infrastruktur med växande containerhamn och kombiterminal i Södertälje. Begränsade ytor för nyetablering av logistik. När Norviks containerhamn står färdig och området Stockholm Syd öppnas för logistiketableringar, kommer regionens betydelse som logistikläge att växa Halmstadsregionen (68 poäng) Halmstad klättrar på listan tack vare årets största sammanlagda logistiketbleringar och tre nya tågpendlar. Gott om etableringsplats nära hamnen och korta väntetider gör Halmstad som containerhamn till ett alternativ till Göteborg. Vann bl a över Gekås containerfrakt 2011, vilket ökade anlöpen från ett till två/vecka. 12 Mellansvenska regionen (Gävle, Sandviken, Falun, Borlänge) (67 poäng) Nytt regionalt samarbete genom Mellansveriges logistiknav gör att Gävle/Sandviken och Falun/Borlänge i år slås ihop som logistikläge. Bra infrastruktur med växande containerhamn och kombiterminaler i Gävle och Borlänge. Ny roro-linje till Rauma och och omklassning till europaväg sträckan Gävle-Oslo stärker regionen i öst-västlig riktning. Logistikutbildning vid Gävle högskola Katrineholm (66 poäng) Utmärkt demografiskt läge. Nyinvigd kombiterminal med högsta rankning av Trafikverket. Ambitiös kommunal satsning på logistik har på några få år gjort läget attraktivt för framtida logistiketableringar. Bra läge för intermodala transporter i mötet mellan västra och södra stambanan. Utbyggd logistikpark med järnvägspendlar Skaraborgsregionen (Falköping, Skara, Skövde, Lidköping, Götene) (65 poäng) Bra infrastruktur med kombiterminal i Falköping och blivande torrhamn där. Livsmedelskluster i Skara/Götene. Logistikutbildning vid Skövde högskola. Närhet till Göteborgs hamn. Utbyggnaden av Julas centrallager som blev färdigt förra året ökade regionens logistikytor. Regionen har stora godsflöden, men är allt för starkt beroende av landsvägstransporter på dåligt utbyggda vägar Hässleholm/Kristianstad/Åhus (59 poäng) Ny logistikpark med kombiterminal under utbyggnad i Hässleholm Nord, i ett första skede exploateras 120 ha mark. Utmärkt järnvägsinfrastruktur med södra stambanan och snabba förbindelser till Sydsveriges viktigaste hamnar. Dryckes- och livsmedelskluster. Exporthamn i Åhus. Utbildning i produktionslogistik (Lean Production) vid Campus Hässleholm

18 Logistik 16. Nyköping/Oxelösund (58 poäng) Bra demografiskt läge med närhet till konsumentmarknaden. Närhet till Oxelösunds hamn med containerhantering och roro-trafik. Fraktflyg på Skavsta. Möjligheter till logistiketableringar i anslutning till E4 i Nyköping Värnamo/Gnosjö/Gislaved (57 poäng) Bra kommunikationsläge vid E4an och Rv 27. Sydsveriges industritätaste region med ca 400 tillverkande företag. Etablering av ny logistikpark Sydsvenska Krysset kan bli aktuell i Värnamo. En upprustning av järnvägen sträckan Värnamo Halmstad och satsningen på kust till kustbanan Kalmar/Karlskrona-Göteborg ökar regionens betydelse som logistikläge och godsknutpunkt Växjö/Alvesta/Sävsjö (55 poäng) Bra knutpunkt mellan kust till kustbanan och Södra stambanan. Omlastning och goda logistiketableringsmöjligheter vid Alvestas kombiterminal. Framgångsrik kombiterminal i Stockaryd, Sävsjö. Tillgängliga logistikytor i Växjö. Logistikutbildning vid Linnéuniversitetet Karlshamn/Karlskrona (48 poäng) Gynnas av upprustning av Kust till kustbanan. Strategiskt belägna hamnar med växande flöden från Polen (Karlskrona) och Baltikum (Karlshamn). Utbyggd logistikpark med kombiterminal i anslutning till Karlshamns hamn. Kurser i logistik vid Blekinge tekniska högskola. Aviserat samarbete mellan hamnarna avstannat i samband med Stenalines övertagande av Verköhamnen i Karlskrona Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla (47 poäng) Utbyggt dubbelspår och motorväg Trollhättan-Göteborg på gång. Närhet till Göteborgs hamn. Fordonskluster försvagas av SAABs konkursbesked. Logistikutbilsdning vid Högskolan Väst i Trollhättan Trelleborg/Ystad (46 poäng) Nytt logistikläge på 2012 års rankning. Pågående utbyggnad av Sveriges viktigaste roro-hamn i Trelleborg. Ökad färjetrafik till Tyskland och Polen från Ystad. Närhet till Öresundsregionens stora konsumtionsområde och arbetsmarknad Karlstad (45 poäng) Ny containerterminal med järnvägsanslutning invigdes 2011 i Karlstads hamn med allt högre andel landbaserat gods. Trä- och pappersindustrikluster med regionalt nätverk inom förpackningsutveckling. Torrhamn Railport för Göteborgs hamn planeras. Möjlighet till sjöfrakt direkt till Göteborgs hamn och Nordsjön. Närhet till Osloregionen ger potential Sundsvallsregionen (44 poäng) Strategisk hamn med omfattande feedertrafik. Satsning på ny kombiterminal och logistikpark i anslutning till hamnen. Upprustning och elektrifiering av industrispåret från ådalsbanan till hamnen planeras. Nationellt trä- och pappersindustrikluster. Yrkesutbildning i Inköp & Supply Management vid Nordic Business Institute i Sundsvall. Satsning på Ostkustbanan med dubbelspår Gävle-Sundsvall skulle stärka regionen som logistikläge Umeåregionen (43 poäng) Nytt logistikläge på 2012 års lista. Sveriges modernaste godsbangård. Nyinvigt Nordic Logistic Center med kombiterminal och stora logistikytor. Direkttågpendel och torrhamn till Göteborgs hamn. Sveriges nordligaste containerhamn med feedertrafik till Europa. Civilekonomutbildning inom handel och logistik vid handelshögskolan i Umeå. Demografin svaghet Uppsala (40 poäng) Utmärkt demografiskt läge. Närhet till Sveriges största fraktflygplats och Gävle hamn. Stor potential för förbättring. Dåligt regionalt samarbete, brist på exploateringsytor för logistik. Uppsala universitet saknar utbildning inom logistik. (Copyright: Intelligent Logistik) 34 35

19 Foto: Göran Assner 4HANDEL 36 37

20 handel Foto: Göran Assner Trots tufft läge fortsatte detaljhandeln att öka turismen en tillväxtmotor Högre boendekostnader, en mild vinter samt en stark svensk krona är tre faktorer som inte gynnar detaljhandeln och 2011 slog de in alla tre. Trots detta fortsatte detaljhandeln att öka, om än svagt. Sammanfattning 2011 mötte detaljhandeln det tuffaste året sedan En tillväxt på 0,8 % är den lägsta noteringen på 15 år, men dock fortsatt en tillväxt. E-handeln utgjorde 28 miljarder SEK av den totala omsättningen på 620 miljarder SEK. Tillväxten på nätet var starkare än detaljhandeln som helhet och ökade med 10 %. Helt klart är att handeln genom internet begåvats med en ny försäljningskanal som driver handeln i såväl den fysiska som virtuella världen. Högre boendekostnader, en mild vinter, samt en stark svensk krona gav detaljhandeln ett tufft utgångsläge och är några av förklaringarna till ett svagt år. När detaljhandeln möter svårare tider är det dagligvaruhandeln som utvecklas starkast. För sällanköpsvaruhandeln och volymhandeln i synnerhet blir det betydligt hårdare, vilket tydligt framgått under För Göteborgsregionen har nedgången i konsumtionen av volymhandelsrelaterade varor påverkat hela regionens detaljhandelsomsättning. Detta eftersom Göteborg har flera volymhandelsföretag etablerade inom kommunens gränser. Här skiljer sig Göteborg mot exempelvis Stockholm. Göteborgsregionens detaljhandel utvecklades svagare än för riket som helhet under Detaljhandeln är starkt sammankopplat med turism, 12 % av detaljhandelns omsättning är relaterad till turism. Organisationen Svensk Turism har en vision där den svenska besöksnäringen ska fördubblas fram till En tuff, men viktig utmaning. För att nå det målet kommer detaljhandeln att vara en viktig aktör. Göteborgsregionen utvecklas fortsatt starkt inom besöksnäringen. Viktiga framtidsfrågor för handeln är rätt utbud och koll på kunden. Framtidens tillväxt ligger i det hållbara utbudet där detaljhandeln möter kunderna efter kundernas sätt att konsumera. Dagens och framtidens konsument ser inga gränser i vad och vart de konsumerar. Resor, tjänster eller varor? På nätet eller i den fysiska butiken? Detaljhandeln i det nationella perspektivet 2011 blev ett tufft år för detaljhandeln i Sverige. Med en tillväxt på endast 0,8 % fick vi se det svagaste året på femton år. Det kan ändå konstateras att detaljhandeln haft en obruten tillväxt på femton år, vilket är imponerande. 620 miljarder SEK omsatte detaljhandeln 2011, vilket var en ökning med 0,8 %. E-handeln växte med 10 % och uppgick till 28 miljarder SEK samma år. E-handeln utgör nu cirka 5 % av den totala detaljhandeln. Ett ekonomiskt turbulent Europa skapade en oro och återhållsamhet från de svenska konsumenterna. Den lågkonjunktur som gestaltade sig under 2011 skiljer sig i flera stycken från den detaljhandeln mötte åren Då fanns flera ljusglimtar för detaljhandeln med bland annat kraftigt sänkt ränta samt en lågt värderad svensk valuta som gynnade den inhemska detaljhandeln. Under 2011 såg vi högre bolånekostnader för konsumenterna samt en stark svensk krona som gav ett ökat utlandsresande för svenskarna. Detta påverkade den svenska detaljhandeln negativt. En ökad konkurrens från andra sektorer var påtaglig för detaljhandeln under året. Inköp av fordon, utlandsresor samt café- och restaurangbesök ökade på detaljhandelns bekostnad. En mild start på vintern gav heller inte de förutsättningarna som flera branscher önskat sig. Kläd-, sport och fritidsvaruhandeln fick en tuff avslutning på ett tufft år. När detaljhandeln möter svagare tider blir dagligvaruhandeln en vinnare. Historiskt sett utvecklar sig dagligvaruhandeln starkare när konjunkturen viker. Volymhandeln möter hårdare tider i en svag konjunktur och 2011 var inget undantag. Bygg- och järnhandeln hade en något bättre utveckling, där ROT-avdraget fortsatt är en välbehövlig stimulans

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2011 för kontor, handel, industri och logistik. The region of sustainable

lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2011 för kontor, handel, industri och logistik. The region of sustainable lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2011 för kontor, handel, industri och logistik. The region of sustainable growth THIS IS WHAT WE DO Business Region Göteborg s Establishment and Relocation Service

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne (fast jag kommer att prata om fastighetsmarknaden i Sverige och Skåne, trender och tendenser samt

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016 ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016 Årsstämma 2016-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2015 2. Första kvartalet 2016 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Gårda

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2017

Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region I rapporten

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Vinter 2014 Konjunktur Sammanfattning Västsvensk Lägesöversikt, Vintern 2014: Västsvensk konjunktur stärks långsamt men fortsätter röra sig runt ett neutralt konjunkturläge enligt

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Detaljhandeln i Västerås år 2014 [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Welin, 021-39 13 52 StatistikInfo

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 2011-12-13 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 År 2010 arbetade 58 686 personer i Norrköping, vilket var en ökning med över 2 000 arbetstillfällen sedan år 2009. Störst ökning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år Statistik om Västerås Västerås arbetsmarknad år 2014 Västeråsare i förvärvsarbete år 2014 Antalet personer med förvärvsarbete ökade i Västerås med 470 personer mellan år 2013 och år 2014, vilket innebär

Läs mer

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal 4 2012 Flera ljuspunkter i en fortsatt osäker ekonomisk omvärld Det är ingen överdrift att påstå att 2012 kännetecknades av stor ekonomisk oro på flera olika

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

Norrköping och kommunsamarbete Ulf Arumskog

Norrköping och kommunsamarbete Ulf Arumskog Norrköping och kommunsamarbete Ulf Arumskog Fakta om Norrköpings kommun 130 000 invånare, 57 000 förvärvsarbetande Fakta om Norrköpings kommun 6000 studenter vid Campus Norrköping Vård, omsorg och handel

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Kontorsindex. Fler anställda men konjunkturen vänder. Höstens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK

Kontorsindex. Fler anställda men konjunkturen vänder. Höstens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Kontorsindex 1 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Höstens mätning 2006 Fler anställda men konjunkturen vänder Program 7 december 2 Kontorsindex Peter Gimbe, presschef, Skanska AB. Kontorslokalerna en viktig

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin

Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin 2012-11-12 Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin Utveckling av antalet arbetstillfällen 1990-2010 Index (1990=100) 140 130 120 110 100

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås För ett västsvenskt näringsliv i världsklass Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med

Läs mer

Cykeln och hållbar stadsutveckling

Cykeln och hållbar stadsutveckling Cykeln och hållbar stadsutveckling Cyklingen dagsläget Cykeln i transportpolitiken Infrastrukturplanen 2014-2025 Planeringsmodellen Föredragning vid Socialdepartementets möte om cykelplanering 2014-06-10

Läs mer

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer