lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2012 kontor handel industri logistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2012 kontor handel industri logistik"

Transkript

1 lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2012 kontor handel industri logistik

2 INNEHÅLL INLEDNING sid TRANSAKTIONSMARKNADEN sid Sverige Göteborg kontorsmarknaden sid Ny- och ombyggnation Vakansutveckling 23 Efterfrågan 24 Hyresutveckling 25 3 logisitik sid Vakanser, nyproduktion och efterfrågan 27 Hyresutveckling Ranking logistik-områden Sveriges 25 bästa logistiklägen HANDEL sid Vad har hänt inom handeln under Handeln i Göteborgsregionen avslutning sid

3 En utmärkt inblick i Göteborgsregionen Lokalmarknadsrapporten har blivit en uppskattad och återkommande publikation från Business Region Göteborg. Den är en viktig del i det välbesökta seminariet Lokalmarknadsdagen som i år hålls för 27:e året. Syftet är att ge en god inblick i Göteborgsregionens utveckling, satt i ett historiskt perspektiv. Detta är kort och gott en bra utgångspunkt för den som är intresserad av att lära känna regionen. Vare sig det gäller för en etablering eller en investering. Men se rapporten som en första inblick. Vi berättar gärna mer, så tveka inte att kontakta oss. Här under kan du läsa lite mer om hur vi kan hjälpa dig att komma igång. Ovärderlig hjälp vid etablering kostnadsfritt Business RegionGöteborg har ett uppdrag: få regionen att blomstra. Ett uppdrag vi tar på största allvar. Och är det något vi lärt oss genom åren, så är det att influenser utifrån berikar. Därför vill vi att det ska vara smidigt att etablera sig här. Vår etableringsavdelning har ett tätt samarbete med regionens näringsliv, kommuner, fastighetsägare och utbildningsväsen. Du som företagsledare behöver bara ringa ett enda samtal så hjälper vi dig ta klivet in på en av Europas mest expansiva marknader. Vi hjälper dig att: hitta rätt mark och lokaler Vi har en väl etablerad relation med fastighetsbolag och hyresvärdar i Göteborgsregionen. Detta gör det möjligt för oss att hjälpa dig som vill hitta ett kontor eller lämplig mark. Du kan själv kika på tillgänglig mark och lokaler via vår webbplats: rekrytera Vi har upparbetade kontakter med arbetsförmedlingen i Göteborg. Med hjälp av deras nätverk förser vi er med den rätta kompetensen för verksamheten. hitta skolor för medflyttande Vi vet att barnens skolgång är viktig för de som flyttar hit med sina familjer. Göteborgsregionen har flera internationella förskolor, grundskolor och gymnasier som vi har täta kontakter med. hitta kvalificerade rådgivare Vi har ett omfattande nätverk av rådgivare. Här hittar du regionens bästa revisorer, skatterevisorer, jurister och affärsutvecklare. Och sist men inte minst allt sker med högsta diskretion och sekretess. Kontakta: Petra Sedelius Head of Establishment and Investment Service Telephone: Mobile: Roger Strömberg Director of Establishment and Investment Service Telephone: Mobile:

4 GÖTEBORGSREGIONEN 2012 RAPPORT OM LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORG års Lokalrapport: Göteborgsregionen etablerar sig i Europatoppen Årets Lokalrapport berättar om en region som växer och som hävdar sig mycket väl i den internationella konkurrensen. Och som spås en stark framtid. Under 2011 fortsatte Göteborgs arbetsmarknadsregion att växa. Nu kan vi räkna in 18 kommuner med omkring 1,1 miljoner invånare. Detta innebär också att regionen växer i konkurrenskraft. Det internationella konsultföretaget BAK Basel har gjort en undersökning av tillväxten i 119 Europeiska regioner och i den hamnar Göteborgsregionen bland de 20 snabbast växande regionerna i Europa under 2000-talet. Västsverige anses dessutom ha mycket starka förutsättningar för en bra utveckling i framtiden. Sveriges bästa logistikläge En av regionens styrkor är det logistiska läget vilket också fastslås genom att Stor-Göteborg, för åttonde året i rad, ligger i topp på Intelligent Logistiks lista över Sveriges bästa logistiklägen. En avgörande faktor är att regionen har Nordens största import- och exporthamn, med oceangående direktlinjer. Business Region Göteborg ger årligen ut Lokalrapporten innehållande information om utvecklingstendenser för bland annat näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionen. Rapporten bygger på öppenhet och ett gott samarbete mellan Göteborgsregionens näringslivschefer, banker, finansinstitut, fastighetsägare, stadsbyggnads- och fastighetskontor samt övriga samarbetspartners. Årets upplaga av rapporten har gjorts i samarbete med Jones Lang LaSalle, en av Sveriges ledande fastighetsråd givare. Den innehåller bland annat information om regionens senaste och största fastighetstransaktioner, vakans- och hyresnivåerna på kontorsoch logistikfastigheter samt handelns utveckling under 2011 och första kvartalet Kostnadsfri rådgivning Business Region Göteborg har en kostnadsfri mark- och lokalservice. Vi hjälper även företag med marknadsinformation, rådgivning och kontakter i etableringsprocessen. Information om mark och lediga lokaler finns på vår hemsida: Har du synpunkter om lokalmarknaden eller etableringsprocessen i Göteborgsregionen eller har frågor angående rapporten är du välkommen att kontakta Roger Strömberg; eller BUSINESS REGION GÖTEBORG 25 september 2012 Roger Strömberg Petra Sedelius Caisa Brunander 6 7

5 GÖTEBORGSREGIONEN 2012 GÖTEBORGSREGIONEN 2012 Göteborgsregionen möter 2000-talet offensivt bland de 20 snabbast växande i Europa Sedan år 2000 har Göteborgs arbetsmarknadsregion vuxit med invånare till att idag ha 1,1 miljoner. Målsättningen är 1,5 miljoner år Och undersökningar pekar på att regionen, med internationella mått, har goda förutsättningar att skapa konkurrenskraft och tillväxt under kommande årtionde. Storstäderna allt viktigare motorer Enligt FN bor idag hälften av jordens befolkning i storstäder. Den främsta anledningen till att stadsregionerna växer är att de erbjuder närhet till mångfald. Det handlar konkret om mångfald av människor, företag, specialister, nöjen med mera, som tillsammans skapar unika förutsättningar för tillväxt. Detta samband gäller i synnerhet för Sverige, som är ett litet och glest land, och därmed även för Göteborgsregionen. Regionen har därför satt upp som mål att till 2020 växa till 1,5 miljoner invånare. Det skall ske både genom att vi attraherar minst 8000 nya invånare per år och genom att pendlingsförutsättningarna förbättras så att fler kommuner integreras i arbetsmarknadsregionen. Göteborgsregionen blir större för varje år Sedan år 2000 har antalet invånare i Göteborgsregionen ökat med cirka personer tack vare ökad inflyttning och positivt födelseöverskott. Det innebär att regionen har stått för 20 % av Sveriges befolkningstillväxt. Men det är inte bara inflyttning och födelseöverskott som gör att regionen växer. Det är även så att allt fler kommuner knyts ihop med Göteborg genom att pendlingen ökar. Under de sista åren har pendlingen från Varberg och Falkenberg blivit så omfattande att SCB nu inkluderar dem i Göteborgs arbetsmarknadsregion. Det innebär att det idag bor nästan 1,1 miljoner invånare i Göteborgsregionen. I början på 2000-talet inkluderade SCB endast 15 kommuner i Göteborgs arbetsmarknadsregion som då hade invånare. Därmed har regionens tillgång till mångfald ökat, vilket i sin tur förbättrat Göteborgsregionens långsiktiga konkurrenskraft. Göteborgsregionen växer Antal kommuner i arbetsmarknadsregionen Antal invånare i arbetsmarknadsregionen Kommuner Invånare Structural potential <= 96 <= 99 <= 102 <= 106 <= 115 <= 129 Structural potential är ett index som avser återspegla regionens framtida tillväxtpotential. Potentialen beräknas som en samman vägning av styrka i regionens näringslivsstruktur, exportinriktning samt en bedömning av hur väl det politiska systemet fungerar mm. Källa: VGR, Bak Basel nya jobb i Göteborgsregionen Sett under hela 2000-talet har det skapats minst nya jobb i Göteborgsregionen. Det innebär att vart sjätte nytt jobb i landet har tillkommit här. Flest jobb har tillkommit inom företagstjänster, men alla branscher utom industrin har ökat antal sysselsatta. Men det har inte varit en spikrak resa. Den 15 september 2008 lämnade Lehman Brothers in sin ansökan om konkursskydd. Det utlöste en omfattande finanskris som även satte spår i Göteborgsregionen och framförallt slog hårt mot vår fordonsindustri. Året efter minskade antalet sysselsatta i Göteborgsregionen med personer och osäkerheten var stor i hela landet. Nu i efterhand kan vi konstatera att det bara tog 12 månader så var hela sysselsättningstappet återhämtat. Göteborgsregionen hade klarat ännu en omställning! Det illustrerar tydligt den mångfald och kraft som finns i Göteborgsregionens ekonomi. Idag finns över arbetsställen i Göteborgsregionen som är verksamma inom 750 olika branscher. Det motsvarar 93 % av alla branscher som finns i landet. Ökad mångfald i göteborgsregionen Arbetsställen Antal branscher i regionen (av alla i landet) Källa: SCB 89% 93% En av Europas ledande tillväxtregioner Hur står sig då Göteborgsregionen i den globala konkurrensen? Det internationella konsultföretaget BAK Basel har gjort en benchmark av tillväxten i 119 Europeiska regioner. I den hamnar Göteborgsregionen bland de 20 snabbast växande regionerna i Europa under 2000-talet. Västsverige anses samtidigt ha mycket starka förutsättningar för en bra utveckling i framtiden. Västsveriges potential bedöms till den femte bästa av samtliga 119 jämförda västeuropeiska stadsregioner (se karta). Potentialen beräknas som en sammanvägning av styrkan i regionens näringslivsstruktur, exportinriktning samt en bedömning av hur väl det politiska systemet fungerar. Mycket pekar alltså på att Göteborgsregionen med internationella mått har goda förutsättningar att skapa konkurrenskraft och tillväxt. Men det finns naturligtvis många utmaningar som måste hanteras. En av de viktigaste handlar om att på olika sätt säkerställa tillgången till mångfald och kompetens. Det handlar både om att genomföra de regionala infrastruktursatsningarna och att utveckla tillgängligheten till viktiga marknader genom flyg och sjöfart. Andra viktiga framgångsfaktorer kommer vara att attrahera rätt kompetens till regionen, stärka företagsklimatet, öka nyföretagandet och att möta företagens behov av nya centrala lokaler. FÖRÄNDRING I ANTALET FÖRVÄRVS- ARBETANDE I GÖTEBORGSREGIONEN MELLAN Tillverknings- och utvinningsindustri Kreditinstitut och försäkringsbolag Transportföretag Informations- och kommunikationsföretag Handel Utbildningsväsendet Företag inom energi och miljö Jordbruk, skogsbruk och fiske Fastighetsbolag Enheter för vård och omsorg Civila myndigheter och försvaret Byggindustri Personliga och kulturella tjänster m.m. Företagstjänster Hotell och restauranger Källa: SCB % Förändring

6 Foto: Göran Assner Transaktions 1MARKNADEN 10 11

7 TRANSAKTIONSMARKNADEN Foto: Göran Assner Fortsatt lokal dominans på Göteborgs transaktionsmarknad Årets första kvartal innehöll flera stora transaktioner som gav en rivstart på Fjolårets svaga avslutning har därmed vänts och volymerna är nu väl i linje med toppåren 2006 och mdkr Under 2011 genomfördes transaktioner till ett värde av 89,8 mdkr vilket motsvarar en minskning med 6 % jämfört med 2010 då transaktionsvolymen uppgick till cirka 95,5 mdkr. Transaktionsvolymen för så kallade Cross Border-transaktioner under 2011 där minst en av köpare och säljare har utländskt ursprung minskade med cirka 25 % jämfört med 2010, från 39 till 29,3 mdkr. Under kommande år bedömer Jones Lang LaSalle att transaktionsintensiteten kan TRAnsaktionsvolym - sverige per ursprung och år Källa: Jones Lang LaSalle Inhemsk Cross-border Q Q komma att avta något som en följd av större försiktighet samt högre riskaversion. Det lokala institutionella kapitalet förväntas fortsätta att dominera samtidigt som det kommer vara fortsatt svårt för de utländska aktörerna att konkurrera om investeringsmöjligheter. Sverige Den totala transaktionsvolymen i Sverige uppgick till 22 mdkr under det första kvartalet Detta motsvarar en ökning med 18 % jämfört med samma period 2011 och en minskning med 14 % jämfört med föregående kvartal. Siffrorna omfattar samtliga kommersiella fastighetsslag, inklusive bostäder. Den största affären under det första kvartalet 2012 var Vasakronans försäljning av Nacka Strand till den amerikanska fondförvaltaren Carlyle. Affären omfattar totalt m 2 uthyrningsbar area varav lokaler står för m 2. Resterande area består av bostäder ( m 2 ) och garage ( m 2 ). Vakansgraden i Nacka Strand uppgår till cirka 20 %. Köpeskillingen uppgår till 2,95 mdkr och direktavkastningen uppskattas till cirka 7 % (beräknat på ett normaliserat driftnetto). Den näst största fastighetsaffären under första kvartalet 2012 var den isländska banken Glitnirs förvärv av Bovista Invest vilket innefattar en fastighetsportfölj av cirka m 2. Fastigheterna är i huvudsak bostadsfastigheter i södra Sverige. Säljare är det konkursdrabbade danska bolaget Centerplan Nordic A/S och affären omfattar 2,3 mdkr i lån och eget kapital. Glitnir har tidigare lånat pengar till Bovista för finansiering av fastighetsköp och när Centerplan sedan gick i konkurs valde banken att ta över fastighetsportföljen

8 TRANSAKTIONSMARKNADEN Foto: Göran Assner Cross Border-transaktioner (där minst en av köpare och säljare är en utländsk aktör) stod för 35 % av den totala transaktionsvolymen under det första kvartalet Det är en snarlik fördelning jämfört med föregående kvartal men en minskning jämfört med samma period 2011 då motsvarande andel var 44 %. Bostäder och kontor är de dominerande fastighetsslagen tack vare ovanstående transaktioner med en andel av den totala transaktionsvolymen om 42 respektive 40 %. Det råder ett fortsatt fokus på låg risk och så kallade coreinvesteringar (färdigutvecklade objekt med säkra kassaflöden). Den rådande finansmarknaden gör det svårt för opportunistiska investerare och det fortsatt oroliga ekonomiska klimatet i Europa bidrar till en försiktighet bland investerare. Dock ses Sverige som en attraktiv marknad bland internationella investerare p.g.a. relativt starka ekonomiska fundamenta. Direktavkastningskrav kontor Göteborg % 10,00 9,25 8,50 7,75 7,00 6,25 5,50 4,75 4,00 Mölndal Västra Göteborg Norra Älvstranden Övriga innerstaden CBD K1-01 K1-02 K1-03 K1-04 K1-05 K1-06 K1-07 K1-08 K1-09 K1-10 K1-11 K1-12 Källa: Jones Lang LaSalle Göteborg Den totala transaktionsvolymen i Göteborg under första kvartalet uppgick till 2,4 mdkr. Detta motsvarar en ökning med cirka 11 % jämfört med samma period förra året och en dryg fördubbling (ökning med 114 %) jämfört med föregående kvartal. Den största fastighetsaffären i Göteborg under det första kvartalet 2012 var Diligentias försäljning av tolv fastigheter i centrala Göteborg till Vasakronan för cirka 2,1 Mdkr. Fastigheterna har en total yta om drygt m 2 varav 80 % är kontor och 20 % är detaljhandel. Direktavkastningen är konfidentiell men Jones Lang LaSalle uppskattar prime yield för kontor i Göteborg till 5,00 % och bedömer motsvarande nivå för den här transaktionen. Tack vare Diligentias försäljning är kontorsfastigheter det dominerande fastighetsslaget i Göteborg under det första kvartalet 2012 med 88 % av den totala transaktionsvolymen. Resterande del av transaktionsvolymen utgörs av två transaktioner med handelsfastigheter. Den ena affären var när Axfast köpte fastigheten Tingstadsvassen 4:8 på Backaplan av en irländsk fond. Byggnaden har en uthyrbar area om cirka 4800 m 2 med hyresgäster som Intersport, Chilli, Burger King och Dressmann. Köpeskillen har ej kommunicerats offentligt men Jones Lang LaSalle uppskattar den till cirka 200 mkr vilket motsvarar drygt SEK/m 2. Den andra affären med detaljhandelsfastigheter var Citycons försäljning av en fastighet i Floda strax utanför Göteborg. Köpare var Floda Torg Fastighets AB och köpeskillingen uppgick till 84 mkr. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka m 2 och köpeskillingen motsvarar cirka SEK/m 2. Direktavkastningen uppskattas till cirka 6 %. Dessa två handelsfastigheter är de affärer som räknas som Cross Border-transaktioner i Göteborg under det första kvartalet Således utgör Cross Border-transaktioner 12 % av den totala transaktionsvolymen

9 TRANSAKTIONSMARKNADEN TRAnsaktionsvolym - GÖTEBORG per ursprung och år CBD prime yield i Göteborg är oförändrad på 5,00 %. I Övriga innerstaden och på Norra Älvstranden är prime yield 6,00 % mdkr 12 Inhemsk respektive 6,25 %, även de oförändrade. 10 Cross-border Prognos Transaktionsmarknaden Årets första kvartal visar upp överraskande starka siffror, väl i linje 8 med toppåren 2006 och Trots att förra kvartalet var svagare än väntat och läget på marknaden såg mer bekymmersamt ut, har 6 sentimentet nu ändrats till det mer positiva. Intresset för handelsfastigheter fortsätter att vara mycket starkt, även om ingen större 4 transaktion skedde under det första kvartalet. Även om kreditgivningen bedöms vara fortsatt restriktiv, är Jones Lang LaSalles 2 bedömning att 2012 kommer att karaktäriseras av en god aktivitet på fastighetsmarknaden Källa: Jones Lang LaSalle Q Q

10 KONTORS 2MARKNADEN 18 19

11 KONTORsmarknaden KONTORsmarknaden Göteborgs kontorsmarknad är hetare än någonsin Det råder just nu historiskt låga vakans- och hyresnivåer för centrala fastigheter i Göteborg. Dessutom finns stor efterfrågan på yteffektiva lokaler allt fler lägger större fokus på hyreskostnad per anställd än yta. Norra Älvstranden CBD Nordstan Centralstationen Ullevi Ny- och ombyggnation för Tennet etapp 2 på Gullbergsvass 5:24, Kämpegatan i CBD. Under det första kvartalet 2012 har ingen ny yta färdigställts i Produktionskostnaden har uppskattats till cirka 300 Mkr och skulle Göteborg. Under resterande 2012 beräknas m 2 kontorsyta startats vid årsskiftet 2010/2011, men försenades p g a problem bli färdigställd, varav m 2 är i CBD och m 2 är i Övriga Innerstaden. 70 % av dessa ytor är redan uthyrda, vilket visar på ett med bygglov. I dagsläget finns inga kända hyresgäster på de totalt cirka 9000 m 2 stora ytorna. Liseberg fortsatt högt tryck på marknaden för nya, moderna kontorslokaler. NCCs nybyggnadsprojekt vid Ullevigatan, med totalt cirka Platzer har under första kvartalet 2012 påbörjat etapp två av sin påbyggnad på Gullbergsvass 1:1 vid Lilla Bommen i CBD. Vasastaden m 2 kontorsyta, påbörjades i januari 2011 utan klara hyres- Projektets första etapp färdigställdes under föregående kvartal, en gäster. Totalt har uthyrningar om cirka m 2 tecknats, vilket tillbyggnad om m 2. Andra etappen omfattar m 2 och gör att projektet i dagsläget är uthyrt till cirka 70 %. Inflyttning färdigställs vid halvårsskiftet beräknas till fjärde kvartalet I Gårda, i delmarknaden Övriga Innerstaden, bygger Stena Hufvudstaden bygger till på Femmanhuset i Nordstan, CBD, Fastigheter ett nytt kontorshus om totalt m 2 kallat Bobinen. om totalt 5100 m 2. Av dessa är endast 770 m 2 vakanta och projektet i sin helhet beräknas vara inflyttningsklart under andra kvartalet Advokatbyrån Vinge flyttade under fjärde kvartalet 2011 in i Av dessa tar Stena själva 500 m 2, resterande ytor är vakanta i dagsläget. Projektet beräknas inflyttningsklart under det första kvartalet Hisingen E20 en tidigare färdigställd del av projektet. Eklandias projekt Aurora på Lindholmen, Norra Älvstranden, Även delmarknaden Mölndal har ett större projekt under produktion. Det är Husvärden som på Krokslätts fabriker vid Göteborgs- norra älvstranden CBD kommer vid färdigställandet andra kvartalet 2013 tillföra marknaden 9500 m 2 kontor. Ännu finns inga kända uthyrningar. vägen bygger ett kontorshus på m 2 uthyrningsbar yta. Projektet kommer att färdigställas under fjärde kvartalet 2013 och har i dags- Östra göteborg Under tredje kvartalet 2011 påbörjade Skanska byggnadsarbetet läget inga kända hyresgäster. centrala göteborg E

12 KONTORSMARKNADEN KONTORsmarknaden urval av de aktuella kontorsprojekten i Göteborg Kontorsprojekt Göteborg, Kvartal Adress Delmarknad Ägare Kontorsyta (m 2 ) Projektfas Lorensberg 4:1 Landsarkivet Geijersg. 1 CBD Klippan Kulturfastigheter (2 200 nytt) Under byggnation 2012 Gårda 13:2 Ombyggnadsdel Johan Willins gata 3 Övriga innerstaden Göteborg Energi Under byggnation 2014 Gårda 13:2 (2 av 2) nybyggnadsdel Johan Willins gata 3 Övriga innerstaden Göteborg Energi Under byggnation 2013 Almedals fabriker Skårs led Övriga innerstaden Wallenstam AB Mellan detaljplan och byggnation Inom Vallgraven 12:2 Södra Hamngatan 47 Övriga innerstaden Hufvudstaden AB Detaljplan pågår Heden 46:2, Ullevi Park Skånegatan Övriga innerstaden NCC Fastigheter AB Under byggnation 2012 Gullbergsvass 703:56 (Vita Huset) Bergslagsgatan 2 Övriga innerstaden Västfastigheter Detaljplan pågår Gamlestaden 740:22 Marieholmsg. 60 Östra Göteborg Wallenstam AB Mellan detaljplan och byggnation Gullbergsvass 5:24 (Tennet 2) Kämpegatan 9 CBD Skanska Under byggnation 2013 Krokslätts Fabriker Fas 3 Göteborgsvägen 97 Mölndal Husvärden AB Under byggnation 2013 Gullbergsvass 1:1 (Projektdel) Lilla Bommen 3 CBD Platzer Fastigheter AB Under byggnation 2013 Lindholmen 735:491 (Aurora) Theres Svenssons gata 7 Norra Älvstranden Eklandia Under byggnation 2013 Kallebäck 2:5 (ÅF-huset) Grafiska Vägen Övriga innerstaden Skanska Detaljplan pågår Bobinen Gårda Övriga innerstaden Stena Fastigheter Under byggnation 2013 FÄRDIG- STÄLLANDE Vakansutveckling I Göteborg som helhet har vakansgraden fortsatt nedåt under det första kvartalet 2012, och är nu nere på 7,0 %. Detta är en minskning med 0,9 procentenheter från det fjärde kvartalet 2011 (från 7,9 %) vakansgrader i göteborg och är nu på nivåer vi inte uppmätt sedan andra kvartalet Västra Göteborg Norra Älvstranden Den nedåtgående trenden förklaras framför allt av hög absorption Mölndal Övriga innerstaden CBD i Västra Göteborg och Norra Älvstranden, men också av att antalet nya vakanser som nått marknaden är mycket få. Jämförelsevis, så var vakansgraden för Göteborg det första kvartalet ,7 %, vilket innebär en minskning om 1,7 % på årsbasis. Vakansgrader på delmarknadsnivå uppgick under första kvartalet 2012 till följande (fjärde kvartalet 2011 inom parentes): CBD 3,8% (4,5%), Övriga Innerstaden 5,2% (6,0%), Norra Älvstranden 10,4% (13,0%), Övriga Hisingen 9,0% (8,0%), Mölndal 9,4% (10,1%), Västra Göteborg 13,0% (15,4%) samt Östra Göteborg 9,2% (9,0%). På delmarknaden Göteborg CBD har det registrerats en % 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 K1-01 K1-02 K1-03 K1-04 K1-05 K1-06 K1-07 K1-08 K1-09 K1-10 K1-11 K1-12 Källa: Jones Lang LaSalle sjunkande vakansgrad ända sedan första kvartalet 2010, då de värsta sviterna av finanskrisen började avta. Dagens nivå på 3,8 % är den lägsta som uppmätts på tio år, sedan första kvartalet 2002, Göteborg prime rent då vakansgraden var 3,4 %. Av förra kvartalets totalt m 2 Mölndal Västra Göteborg Norra Älvstranden färdigställd kontorsyta i ny- eller ombyggnadsprojekt inom CBD, var m 2 spekulativt när byggnation påbörjades. På grund av flera större uthyrningar under projektens gång är i dagsläget endast 3900 m 2 fortfarande outhyrda. Det i kombination med en stark take-up för delmarknaden, gör att vakansgraden fortsatt nedåt. Nettoabsorptionen för första kvartalet 2012 var m 2, vilket är högt och än högre än de m 2 som uppmättes förra kvartalet. Detta kan förklaras med att få nya vakanser har kommit ut på marknaden, samtidigt som flera stora ytor har hyrts ut på flera delmarknader. CBD hade en nettoabsorption på m 2, vilket är väsentligt lägre än föregående kvartal men visar fortfarande på att den positiva trenden håller i sig i stadsdelen. Även i Övriga Innerstaden har absorptionen minskat från höga m 2 till 5900 m 2, Övriga innerstaden CBD vilket tyder på en fortsatt hög efterfrågan i förhållande till utbud K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 om än något lägre än tidigare. På Övriga Hisingen har nettoabsorptionen varit negativ, m 2, därav den ökade vakansgraden till 10,4 % Källa: Jones Lang LaSalle kr/m 2 och år 22 23

13 KONTORSMARKNADEN KONTORsmarknaden Efterfrågan Registrerad volym av nya uthyrningar under det första kvartalet uppgår till cirka m 2, att jämföra med volymen det första och det fjärde kvartalet 2011 som var m 2 respektive m 2. Detta innebär en minskning med cirka 18 % på kvartalsbasis och 30 % på årsbasis. Den största uthyrningen under kvartalet var JB Grundskolas tecknande av m 2 avsedda för skolverksamhet i nya Pedagogen park. Två andra större uthyrningar som registrerades under kvartalet återfinns i samma storleksklass och dessa var Platzers uthyrning av 2520 m 2 i fastigheten Stigberget 34:12 vid Stigbergstorget till Teleperformance, samt Älvstranden Utvecklings uthyrning till Volvo IT, på 2500 m 2 i Lindholmen Science Park vid Norra Älvstranden. Den fjärde största uthyrningen var Schenker Sjö&Flygs tecknande av m 2 i Niams fastighet Juristen 4 nära Mölndal Centrum. Andra uthyrningar värda att nämna var DEKRA Industrials tecknande av m 2 i Gamlestadens Fabriker och MiROis tecknande av m 2 i gamla GT-huset, Masthugget. Under första kvartalet 2012 har totalt 44 hyreskontrakt tecknats. Detta ger en medelyta per uthyrning på 543 m 2. Denna siffra kan jämföras med och 645 m 2 /uthyrning för det tredje respektive det fjärde kvartalet Inom CBD har tolv kontrakt tecknats om 3238 m 2 under kvartalet, medan sexton stycken tecknade kontrakt har registrerats om 8749 m 2 i Övriga innerstaden. Av de 44 stycken tecknade kontrakten var elva stycken över 500 m 2. Inom CBD var det två stycken uthyrningar på över 500 m 2, av de tolv stycken som gjordes på delmarknaden. Hyresutveckling Den starkaste efterfrågan på lokaler under kvartalet kom från En trend som kunnat skönjas de senaste kvartalen är en stor organisationer verkande inom Offentlig förvaltning och utbildning, Volymen av nya uthyrningar för kvartal uppgick till cirka efterfrågan på yteffektiva lokaler, med mer fokus på hyreskostnad samt Teknologi och telekom. Verksamheter inom dessa branscher m 2. Det innebär lägre take-up än de två föregående kvartalen, per anställd än yta. Detta har föranlett en vilja bland hyresgäster, har medverkat till uthyrningar om cirka m 2. Det innebär att men högre nivåer jämfört med de som uppmättes under 2009 och med tonvikt på större, att flytta till nya lokaler där de kan skära ner dessa branscher har en andel om 42 % under kvartalet. Förklaringar Samtidigt har vi sett ännu färre nya vakanser, vilket innebär hyreskostnaden per anställd. Denna trend bedöms förstärkas ännu till denna stora efterfrågan är dels att fyra av de sex största kontrakten att vakansgraden på i stort sett alla delmarknader har gått ner. I mer de närmsta kvartalen och kan sätta press på hyresvärdar att under kvartalet har varit inom dessa områden, dels de många små CBD är den nere i 3,8 % och i hela Göteborg på 7,0 %, vilket är de modernisera äldre fastigheter till hyresgästernas krav. uthyrningarna inom andra branscher. lägsta siffrorna sedan andra kvartalet 2002 respektive det andra kvartalet Prime rent för samtliga delmarknader bedöms vara oförändrade Detta tyder på att efterfrågan på kontorslokaler trots allt är under kvartalet. Den stora efterfrågan på kontorslokaler tillsammans mycket god. De indikationer vi har fått tyder också på att det anses med det låga utbudet, gör att prime rent för flera delmarknader Vakansgrader i Europa Q vara för låg vakansgrad i CBD och Övriga innerstaden. trots försiktighet på marknaden bedöms fortsatt stabil och något Budapest Den låga vakansgraden kan vara en direkt orsak till den låga ökande på sikt. Dublin volymen av nya uthyrningar, då eventuell omflytt försvåras av Athen Moskva bristen på vakanta lokaler i framför allt CBD. För tillfället så är Amsterdam inte byggnationen särskilt omfattande av nya kontorslokaler i CBD, Hyresspann per delmarknad Frankfurt/M Bryssel vilket leder till stora kostnader för hyresvärdar när de ska anpassa Dusseldorf 3000 Stockholm gamla fastigheter till nya standarder inom effektivitet, miljö och Milano energi. Byggnationen är betydligt större i Övriga innerstaden vilket 2500 Köpenhamn Q Helsingfors skulle kunna föranleda utflytt av stora hyresgäster från stadskärnan Berlin Hamburg Q Än så länge har inte något sådant skett då densamma fortsättningsvis Warszawa 1500 har en stor dragningskraft, men endast två uthyrningar över 500 m2 Göteborg Oslo tyder samtidigt på att bristen på stora lokaler i CBD är påtaglig Malmö London En annan indikator vi fått är att det råder en större försiktighet 500 bland presumtiva hyresgäster, förfrågningarna är många men tiden Euro/m fram till avslut är längre än vanligt. Möjliga orsaker till detta är dels 0 Källa: Jones Lang LaSalle den låga vakansgraden överlag, dels att det avvaktas för att se om CBD Övriga Norra Västra Östra Mölndal Innerstaden Älvstranden Göteborg Göteborg det ekonomiska läget stabiliserar sig och om de krisande länderna i Källa: Jones Lang LaSalle Sydeuropas läge förbättras. kr/m 2 och år 24 25

14 Foto: Göran Assner 3 Vakanser Logistik Fortsatt stabilitet på marknaden för logistikfastigheter Tidningen Intelligent Logistik rankar återigen Göteborgsregionen till Sveriges mest attraktiva logistikläge och vakansgraden kommer att ligga lägre än riket i stort. Detta gör både äldre och nyare logistikfastigheter attraktiva på marknaden. och efterfrågan Vakansgraden för logistikfastigheter i Sverige är mycket låg. En av orsakerna är att det byggs mycket lite på spekulation och att efterfrågan sedan länge är större än utbudet. Kontrakt skrivs normalt på många år, ofta år för nyproduktion och därför finns knappt några moderna logistikfastigheter vakanta på marknaden. Detta får också till följd att äldre omoderna logistikfastigheter fortfarande är attraktiva. Därmed kan fastighetsägare hålla uppe hyrorna för sådana objekt. Kontraktslängden kan också hållas kortare än vad som är möjligt för nyproduktion, vilket kan göra skillnaden för en hyresgäst som vill behålla flexibiliteten som ett kortare kontrakt innebär. För moderna logistikfastigheter är dock hyrespressen den omvända. I takt med att logistik i allt högre grad anses som en god investering och många har fått upp ögonen för marknadens potential, har också avkastningskraven gått nedåt. Detta får till följd att hyrorna pressas, mot att hyresgästerna kan skriva på längre avtal om år. En annan orsak till den låga vakansen är att omkring 60% av ägarna av logistikfastigheter även är nyttjare av fastigheten. Detta innebär att det inte finns några större ekonomiska incitament för hyresgästen/ägaren att göra sig av med lokalerna i en lågkonjunktur. Generellt i Europa rapporteras ägarna till 40% bestå av nyttjare till fastigheterna. Trenden är att vi i Sverige är på väg mot detta förhållande. Av det som är under konstruktion idag så består merparten av fastigheter som ägs av fastighetsägare vars syfte inte består i att nyttja byggnaderna själva. Eftersom hyreskontrakten generellt är på över fem år så innebär det också att hyresgäster inom logistiksegmentet har mindre möjligheter att påverka sitt lokalbehov i en lågkonjunktur än vad exempelvis kontorshyresgäster har. Trenden går också mot moderna, yteffektiva logistikfastigheter allteftersom hyresgästerna ställer högre krav på standarden. Den äldre stocken av lagerlokaler kommer att se en ökande vakansgrad framöver till förmån för moderna fastigheter i bra lägen. En estimering av den totala vakansgraden i Sverige för logistikfastigheter är att den idag ligger på mellan 5 och 7%, medan den i Göteborgsområdet bedöms vara 3 5%. Logistik 26 27

lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2011 för kontor, handel, industri och logistik. The region of sustainable

lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2011 för kontor, handel, industri och logistik. The region of sustainable lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2011 för kontor, handel, industri och logistik. The region of sustainable growth THIS IS WHAT WE DO Business Region Göteborg s Establishment and Relocation Service

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 FEBRUARI 2012 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Förarlöst + röststyrning Förarlösa truckar och röststyrning i framtidens lager. Kris för kombi Risk

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik NUMMER 4 MAJ 2012 WWW.INTELLIGENTLOGISTIK.SE INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Göteborg hetast Göteborg och Oslo är hetast i Europa och de enda regionerna där logistikhyrorna stiger.

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 FEBRUARI 2013 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Mannen med kommunlistan Kilenkryssets Jan Persson om sin syn på logistikfastighetsmarknaden. Rekord

Läs mer

LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2009 för kontor, handel, industri och logistik

LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2009 för kontor, handel, industri och logistik LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2009 för kontor, handel, industri och logistik THIS IS WHAT WE DO DATABASE FOR AVAILABLE LAND AND PREMISES The MALO Database is accessible via the Internet (www.businessregion.se),

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 februari 2014 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Heta fastigheter Eva Landén, vd i börsnoterade Corem, om en het logistikfastighetsmarknad. Trendspaning:

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 MARS 2015 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Farligt att vänta Oddgeir Danielsen om risken att missa Kinahandeln i norr Pekingsyndromet Ola Wong

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik annons hela denna bilaga är en annons från intelligent logistik annons Intelligent Logistik 19 14 www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2008 2009 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Lastbilstransporterna har

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 5 september/oktober 2010 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Raka spåret. Med nya Citybanan växer Mälardalens tågkapacitet. Lean i Södertälje. Alla

Läs mer

Viktiga händelser 2012

Viktiga händelser 2012 årsredovisning12 KLÖVERN I KORTHET Viktiga händelser 2012 Karlstad r Göteborg Halmstad MELLAN/NORR Falun/Säter Västerås Örebro Borås SYD Kalmar Uppsala psala Nyköping N p Norrköping k Linköping Härnösand/Sollefteå

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Nordic City Report. Vår 2015

Nordic City Report. Vår 2015 Nordic City Report Vår 2015 Sammanfattning Fastighetsmarknaden 2014 slog alla rekord vad gäller transaktionsvolymer i samtliga storstadsregioner i Norden. Kapitalet flödar in i Norden i något som beskrivs

Läs mer

Nordic City Report. Höst 2015

Nordic City Report. Höst 2015 Nordic City Report Höst 2015 Sammanfattning Fastighetsmarknaden i Europa och Norden visar inga tecken på stagnation, snarare tvärtom. De makroekonomiska förutsättningarna med fortsatt låga räntor och en

Läs mer

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse.

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2007 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Åsa Torstensson vill skapa ett Logistikforum

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING13 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 10 MARKNADER 13 Svensk ekonomi & fastighetsmarknad 14 Större transaktioner & händelser 17 Region Syd 18 Region Öst 20

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

INNEHÅLL. Kalendarium Årsstämma 24 april 2014 Delårsrapport I 24 april 2014 Delårsrapport II 8 juli 2014 Delårsrapport III 6 november 2014

INNEHÅLL. Kalendarium Årsstämma 24 april 2014 Delårsrapport I 24 april 2014 Delårsrapport II 8 juli 2014 Delårsrapport III 6 november 2014 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL Tre vägar till värdeskapande se flik Förvaltningsberättelse 43 Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Omvärld och marknad 4 Strategisk inriktning 10 Verksamhet 12 Fastighetsbestånd

Läs mer

Intelligent Logistik NUMMER 5 SEPTEMBER 2013 WWW.INTELLIGENTLOGISTIK.SE INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER

Intelligent Logistik NUMMER 5 SEPTEMBER 2013 WWW.INTELLIGENTLOGISTIK.SE INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Intelligent Logistik NUMMER 5 SEPTEMBER 2013 WWW.INTELLIGENTLOGISTIK.SE INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Lean@home Eva Jarlsdotter har skrivit en guidebok om lean i vardagen. Gurun med guran I 20 år har

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter NAI Svefa Analys Våren 2012 Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen och har affärer som främsta drivkraft. Rapporten

Läs mer

PLATZER PÅ EN MINUT. mkr. mkr. mkr. Hyresintäkter 464 mkr. Förvaltningsresultat 166 mkr. Fastighetsvärde 6 913 mkr

PLATZER PÅ EN MINUT. mkr. mkr. mkr. Hyresintäkter 464 mkr. Förvaltningsresultat 166 mkr. Fastighetsvärde 6 913 mkr Årsredovisning 2014 PLATZER PÅ EN MINUT PLATZER PÅ EN MINUT Platzer erbjuder kommersiella lokaler i Göteborgsområdet. Med 60 fastigheter och en total yta om 415 000 kvm är Platzer en ledande aktör på

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Innehåll Hågesta, Sollefteå Innehåll VD-kommentar 2 Koncernen Strategisk inriktning 4 Marknad 8 Fastighetsbestånd

Läs mer

Intelligent Logistik. Han leder branschens bubblare. Molntjänster och säkerhet. IT-special: Med hela konferensprogrammet för Logistik&Transport

Intelligent Logistik. Han leder branschens bubblare. Molntjänster och säkerhet. IT-special: Med hela konferensprogrammet för Logistik&Transport Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2011 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER IT-special: Molntjänster och säkerhet Han leder branschens bubblare Med hela konferensprogrammet

Läs mer

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL HISTORIK När nuvarande Fabege skapades våren 2005 var det tredje gången som namnet gavs till ett fastighetsbolag. Bolagsnamnet Fabege har sitt ursprung i ett bolag

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik annons hela denna bilaga är en annons från intelligent logistik a n n o n s Intelligent Logistik Nummer 1 2008 www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2010 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Godsflöden och

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: BOSTADSFASTIGHETER VÅREN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ATT LYFTA PLATSENS SJÄL För att lyckas skapa attraktiva platser handlar det om att förstå livet i köpkvarteret, på arbetsplatsen och i bostadskvarteret. Det handlar

Läs mer