lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2012 kontor handel industri logistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2012 kontor handel industri logistik"

Transkript

1 lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2012 kontor handel industri logistik

2 INNEHÅLL INLEDNING sid TRANSAKTIONSMARKNADEN sid Sverige Göteborg kontorsmarknaden sid Ny- och ombyggnation Vakansutveckling 23 Efterfrågan 24 Hyresutveckling 25 3 logisitik sid Vakanser, nyproduktion och efterfrågan 27 Hyresutveckling Ranking logistik-områden Sveriges 25 bästa logistiklägen HANDEL sid Vad har hänt inom handeln under Handeln i Göteborgsregionen avslutning sid

3 En utmärkt inblick i Göteborgsregionen Lokalmarknadsrapporten har blivit en uppskattad och återkommande publikation från Business Region Göteborg. Den är en viktig del i det välbesökta seminariet Lokalmarknadsdagen som i år hålls för 27:e året. Syftet är att ge en god inblick i Göteborgsregionens utveckling, satt i ett historiskt perspektiv. Detta är kort och gott en bra utgångspunkt för den som är intresserad av att lära känna regionen. Vare sig det gäller för en etablering eller en investering. Men se rapporten som en första inblick. Vi berättar gärna mer, så tveka inte att kontakta oss. Här under kan du läsa lite mer om hur vi kan hjälpa dig att komma igång. Ovärderlig hjälp vid etablering kostnadsfritt Business RegionGöteborg har ett uppdrag: få regionen att blomstra. Ett uppdrag vi tar på största allvar. Och är det något vi lärt oss genom åren, så är det att influenser utifrån berikar. Därför vill vi att det ska vara smidigt att etablera sig här. Vår etableringsavdelning har ett tätt samarbete med regionens näringsliv, kommuner, fastighetsägare och utbildningsväsen. Du som företagsledare behöver bara ringa ett enda samtal så hjälper vi dig ta klivet in på en av Europas mest expansiva marknader. Vi hjälper dig att: hitta rätt mark och lokaler Vi har en väl etablerad relation med fastighetsbolag och hyresvärdar i Göteborgsregionen. Detta gör det möjligt för oss att hjälpa dig som vill hitta ett kontor eller lämplig mark. Du kan själv kika på tillgänglig mark och lokaler via vår webbplats: rekrytera Vi har upparbetade kontakter med arbetsförmedlingen i Göteborg. Med hjälp av deras nätverk förser vi er med den rätta kompetensen för verksamheten. hitta skolor för medflyttande Vi vet att barnens skolgång är viktig för de som flyttar hit med sina familjer. Göteborgsregionen har flera internationella förskolor, grundskolor och gymnasier som vi har täta kontakter med. hitta kvalificerade rådgivare Vi har ett omfattande nätverk av rådgivare. Här hittar du regionens bästa revisorer, skatterevisorer, jurister och affärsutvecklare. Och sist men inte minst allt sker med högsta diskretion och sekretess. Kontakta: Petra Sedelius Head of Establishment and Investment Service Telephone: Mobile: Roger Strömberg Director of Establishment and Investment Service Telephone: Mobile:

4 GÖTEBORGSREGIONEN 2012 RAPPORT OM LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORG års Lokalrapport: Göteborgsregionen etablerar sig i Europatoppen Årets Lokalrapport berättar om en region som växer och som hävdar sig mycket väl i den internationella konkurrensen. Och som spås en stark framtid. Under 2011 fortsatte Göteborgs arbetsmarknadsregion att växa. Nu kan vi räkna in 18 kommuner med omkring 1,1 miljoner invånare. Detta innebär också att regionen växer i konkurrenskraft. Det internationella konsultföretaget BAK Basel har gjort en undersökning av tillväxten i 119 Europeiska regioner och i den hamnar Göteborgsregionen bland de 20 snabbast växande regionerna i Europa under 2000-talet. Västsverige anses dessutom ha mycket starka förutsättningar för en bra utveckling i framtiden. Sveriges bästa logistikläge En av regionens styrkor är det logistiska läget vilket också fastslås genom att Stor-Göteborg, för åttonde året i rad, ligger i topp på Intelligent Logistiks lista över Sveriges bästa logistiklägen. En avgörande faktor är att regionen har Nordens största import- och exporthamn, med oceangående direktlinjer. Business Region Göteborg ger årligen ut Lokalrapporten innehållande information om utvecklingstendenser för bland annat näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionen. Rapporten bygger på öppenhet och ett gott samarbete mellan Göteborgsregionens näringslivschefer, banker, finansinstitut, fastighetsägare, stadsbyggnads- och fastighetskontor samt övriga samarbetspartners. Årets upplaga av rapporten har gjorts i samarbete med Jones Lang LaSalle, en av Sveriges ledande fastighetsråd givare. Den innehåller bland annat information om regionens senaste och största fastighetstransaktioner, vakans- och hyresnivåerna på kontorsoch logistikfastigheter samt handelns utveckling under 2011 och första kvartalet Kostnadsfri rådgivning Business Region Göteborg har en kostnadsfri mark- och lokalservice. Vi hjälper även företag med marknadsinformation, rådgivning och kontakter i etableringsprocessen. Information om mark och lediga lokaler finns på vår hemsida: Har du synpunkter om lokalmarknaden eller etableringsprocessen i Göteborgsregionen eller har frågor angående rapporten är du välkommen att kontakta Roger Strömberg; eller BUSINESS REGION GÖTEBORG 25 september 2012 Roger Strömberg Petra Sedelius Caisa Brunander 6 7

5 GÖTEBORGSREGIONEN 2012 GÖTEBORGSREGIONEN 2012 Göteborgsregionen möter 2000-talet offensivt bland de 20 snabbast växande i Europa Sedan år 2000 har Göteborgs arbetsmarknadsregion vuxit med invånare till att idag ha 1,1 miljoner. Målsättningen är 1,5 miljoner år Och undersökningar pekar på att regionen, med internationella mått, har goda förutsättningar att skapa konkurrenskraft och tillväxt under kommande årtionde. Storstäderna allt viktigare motorer Enligt FN bor idag hälften av jordens befolkning i storstäder. Den främsta anledningen till att stadsregionerna växer är att de erbjuder närhet till mångfald. Det handlar konkret om mångfald av människor, företag, specialister, nöjen med mera, som tillsammans skapar unika förutsättningar för tillväxt. Detta samband gäller i synnerhet för Sverige, som är ett litet och glest land, och därmed även för Göteborgsregionen. Regionen har därför satt upp som mål att till 2020 växa till 1,5 miljoner invånare. Det skall ske både genom att vi attraherar minst 8000 nya invånare per år och genom att pendlingsförutsättningarna förbättras så att fler kommuner integreras i arbetsmarknadsregionen. Göteborgsregionen blir större för varje år Sedan år 2000 har antalet invånare i Göteborgsregionen ökat med cirka personer tack vare ökad inflyttning och positivt födelseöverskott. Det innebär att regionen har stått för 20 % av Sveriges befolkningstillväxt. Men det är inte bara inflyttning och födelseöverskott som gör att regionen växer. Det är även så att allt fler kommuner knyts ihop med Göteborg genom att pendlingen ökar. Under de sista åren har pendlingen från Varberg och Falkenberg blivit så omfattande att SCB nu inkluderar dem i Göteborgs arbetsmarknadsregion. Det innebär att det idag bor nästan 1,1 miljoner invånare i Göteborgsregionen. I början på 2000-talet inkluderade SCB endast 15 kommuner i Göteborgs arbetsmarknadsregion som då hade invånare. Därmed har regionens tillgång till mångfald ökat, vilket i sin tur förbättrat Göteborgsregionens långsiktiga konkurrenskraft. Göteborgsregionen växer Antal kommuner i arbetsmarknadsregionen Antal invånare i arbetsmarknadsregionen Kommuner Invånare Structural potential <= 96 <= 99 <= 102 <= 106 <= 115 <= 129 Structural potential är ett index som avser återspegla regionens framtida tillväxtpotential. Potentialen beräknas som en samman vägning av styrka i regionens näringslivsstruktur, exportinriktning samt en bedömning av hur väl det politiska systemet fungerar mm. Källa: VGR, Bak Basel nya jobb i Göteborgsregionen Sett under hela 2000-talet har det skapats minst nya jobb i Göteborgsregionen. Det innebär att vart sjätte nytt jobb i landet har tillkommit här. Flest jobb har tillkommit inom företagstjänster, men alla branscher utom industrin har ökat antal sysselsatta. Men det har inte varit en spikrak resa. Den 15 september 2008 lämnade Lehman Brothers in sin ansökan om konkursskydd. Det utlöste en omfattande finanskris som även satte spår i Göteborgsregionen och framförallt slog hårt mot vår fordonsindustri. Året efter minskade antalet sysselsatta i Göteborgsregionen med personer och osäkerheten var stor i hela landet. Nu i efterhand kan vi konstatera att det bara tog 12 månader så var hela sysselsättningstappet återhämtat. Göteborgsregionen hade klarat ännu en omställning! Det illustrerar tydligt den mångfald och kraft som finns i Göteborgsregionens ekonomi. Idag finns över arbetsställen i Göteborgsregionen som är verksamma inom 750 olika branscher. Det motsvarar 93 % av alla branscher som finns i landet. Ökad mångfald i göteborgsregionen Arbetsställen Antal branscher i regionen (av alla i landet) Källa: SCB 89% 93% En av Europas ledande tillväxtregioner Hur står sig då Göteborgsregionen i den globala konkurrensen? Det internationella konsultföretaget BAK Basel har gjort en benchmark av tillväxten i 119 Europeiska regioner. I den hamnar Göteborgsregionen bland de 20 snabbast växande regionerna i Europa under 2000-talet. Västsverige anses samtidigt ha mycket starka förutsättningar för en bra utveckling i framtiden. Västsveriges potential bedöms till den femte bästa av samtliga 119 jämförda västeuropeiska stadsregioner (se karta). Potentialen beräknas som en sammanvägning av styrkan i regionens näringslivsstruktur, exportinriktning samt en bedömning av hur väl det politiska systemet fungerar. Mycket pekar alltså på att Göteborgsregionen med internationella mått har goda förutsättningar att skapa konkurrenskraft och tillväxt. Men det finns naturligtvis många utmaningar som måste hanteras. En av de viktigaste handlar om att på olika sätt säkerställa tillgången till mångfald och kompetens. Det handlar både om att genomföra de regionala infrastruktursatsningarna och att utveckla tillgängligheten till viktiga marknader genom flyg och sjöfart. Andra viktiga framgångsfaktorer kommer vara att attrahera rätt kompetens till regionen, stärka företagsklimatet, öka nyföretagandet och att möta företagens behov av nya centrala lokaler. FÖRÄNDRING I ANTALET FÖRVÄRVS- ARBETANDE I GÖTEBORGSREGIONEN MELLAN Tillverknings- och utvinningsindustri Kreditinstitut och försäkringsbolag Transportföretag Informations- och kommunikationsföretag Handel Utbildningsväsendet Företag inom energi och miljö Jordbruk, skogsbruk och fiske Fastighetsbolag Enheter för vård och omsorg Civila myndigheter och försvaret Byggindustri Personliga och kulturella tjänster m.m. Företagstjänster Hotell och restauranger Källa: SCB % Förändring

6 Foto: Göran Assner Transaktions 1MARKNADEN 10 11

7 TRANSAKTIONSMARKNADEN Foto: Göran Assner Fortsatt lokal dominans på Göteborgs transaktionsmarknad Årets första kvartal innehöll flera stora transaktioner som gav en rivstart på Fjolårets svaga avslutning har därmed vänts och volymerna är nu väl i linje med toppåren 2006 och mdkr Under 2011 genomfördes transaktioner till ett värde av 89,8 mdkr vilket motsvarar en minskning med 6 % jämfört med 2010 då transaktionsvolymen uppgick till cirka 95,5 mdkr. Transaktionsvolymen för så kallade Cross Border-transaktioner under 2011 där minst en av köpare och säljare har utländskt ursprung minskade med cirka 25 % jämfört med 2010, från 39 till 29,3 mdkr. Under kommande år bedömer Jones Lang LaSalle att transaktionsintensiteten kan TRAnsaktionsvolym - sverige per ursprung och år Källa: Jones Lang LaSalle Inhemsk Cross-border Q Q komma att avta något som en följd av större försiktighet samt högre riskaversion. Det lokala institutionella kapitalet förväntas fortsätta att dominera samtidigt som det kommer vara fortsatt svårt för de utländska aktörerna att konkurrera om investeringsmöjligheter. Sverige Den totala transaktionsvolymen i Sverige uppgick till 22 mdkr under det första kvartalet Detta motsvarar en ökning med 18 % jämfört med samma period 2011 och en minskning med 14 % jämfört med föregående kvartal. Siffrorna omfattar samtliga kommersiella fastighetsslag, inklusive bostäder. Den största affären under det första kvartalet 2012 var Vasakronans försäljning av Nacka Strand till den amerikanska fondförvaltaren Carlyle. Affären omfattar totalt m 2 uthyrningsbar area varav lokaler står för m 2. Resterande area består av bostäder ( m 2 ) och garage ( m 2 ). Vakansgraden i Nacka Strand uppgår till cirka 20 %. Köpeskillingen uppgår till 2,95 mdkr och direktavkastningen uppskattas till cirka 7 % (beräknat på ett normaliserat driftnetto). Den näst största fastighetsaffären under första kvartalet 2012 var den isländska banken Glitnirs förvärv av Bovista Invest vilket innefattar en fastighetsportfölj av cirka m 2. Fastigheterna är i huvudsak bostadsfastigheter i södra Sverige. Säljare är det konkursdrabbade danska bolaget Centerplan Nordic A/S och affären omfattar 2,3 mdkr i lån och eget kapital. Glitnir har tidigare lånat pengar till Bovista för finansiering av fastighetsköp och när Centerplan sedan gick i konkurs valde banken att ta över fastighetsportföljen

8 TRANSAKTIONSMARKNADEN Foto: Göran Assner Cross Border-transaktioner (där minst en av köpare och säljare är en utländsk aktör) stod för 35 % av den totala transaktionsvolymen under det första kvartalet Det är en snarlik fördelning jämfört med föregående kvartal men en minskning jämfört med samma period 2011 då motsvarande andel var 44 %. Bostäder och kontor är de dominerande fastighetsslagen tack vare ovanstående transaktioner med en andel av den totala transaktionsvolymen om 42 respektive 40 %. Det råder ett fortsatt fokus på låg risk och så kallade coreinvesteringar (färdigutvecklade objekt med säkra kassaflöden). Den rådande finansmarknaden gör det svårt för opportunistiska investerare och det fortsatt oroliga ekonomiska klimatet i Europa bidrar till en försiktighet bland investerare. Dock ses Sverige som en attraktiv marknad bland internationella investerare p.g.a. relativt starka ekonomiska fundamenta. Direktavkastningskrav kontor Göteborg % 10,00 9,25 8,50 7,75 7,00 6,25 5,50 4,75 4,00 Mölndal Västra Göteborg Norra Älvstranden Övriga innerstaden CBD K1-01 K1-02 K1-03 K1-04 K1-05 K1-06 K1-07 K1-08 K1-09 K1-10 K1-11 K1-12 Källa: Jones Lang LaSalle Göteborg Den totala transaktionsvolymen i Göteborg under första kvartalet uppgick till 2,4 mdkr. Detta motsvarar en ökning med cirka 11 % jämfört med samma period förra året och en dryg fördubbling (ökning med 114 %) jämfört med föregående kvartal. Den största fastighetsaffären i Göteborg under det första kvartalet 2012 var Diligentias försäljning av tolv fastigheter i centrala Göteborg till Vasakronan för cirka 2,1 Mdkr. Fastigheterna har en total yta om drygt m 2 varav 80 % är kontor och 20 % är detaljhandel. Direktavkastningen är konfidentiell men Jones Lang LaSalle uppskattar prime yield för kontor i Göteborg till 5,00 % och bedömer motsvarande nivå för den här transaktionen. Tack vare Diligentias försäljning är kontorsfastigheter det dominerande fastighetsslaget i Göteborg under det första kvartalet 2012 med 88 % av den totala transaktionsvolymen. Resterande del av transaktionsvolymen utgörs av två transaktioner med handelsfastigheter. Den ena affären var när Axfast köpte fastigheten Tingstadsvassen 4:8 på Backaplan av en irländsk fond. Byggnaden har en uthyrbar area om cirka 4800 m 2 med hyresgäster som Intersport, Chilli, Burger King och Dressmann. Köpeskillen har ej kommunicerats offentligt men Jones Lang LaSalle uppskattar den till cirka 200 mkr vilket motsvarar drygt SEK/m 2. Den andra affären med detaljhandelsfastigheter var Citycons försäljning av en fastighet i Floda strax utanför Göteborg. Köpare var Floda Torg Fastighets AB och köpeskillingen uppgick till 84 mkr. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka m 2 och köpeskillingen motsvarar cirka SEK/m 2. Direktavkastningen uppskattas till cirka 6 %. Dessa två handelsfastigheter är de affärer som räknas som Cross Border-transaktioner i Göteborg under det första kvartalet Således utgör Cross Border-transaktioner 12 % av den totala transaktionsvolymen

9 TRANSAKTIONSMARKNADEN TRAnsaktionsvolym - GÖTEBORG per ursprung och år CBD prime yield i Göteborg är oförändrad på 5,00 %. I Övriga innerstaden och på Norra Älvstranden är prime yield 6,00 % mdkr 12 Inhemsk respektive 6,25 %, även de oförändrade. 10 Cross-border Prognos Transaktionsmarknaden Årets första kvartal visar upp överraskande starka siffror, väl i linje 8 med toppåren 2006 och Trots att förra kvartalet var svagare än väntat och läget på marknaden såg mer bekymmersamt ut, har 6 sentimentet nu ändrats till det mer positiva. Intresset för handelsfastigheter fortsätter att vara mycket starkt, även om ingen större 4 transaktion skedde under det första kvartalet. Även om kreditgivningen bedöms vara fortsatt restriktiv, är Jones Lang LaSalles 2 bedömning att 2012 kommer att karaktäriseras av en god aktivitet på fastighetsmarknaden Källa: Jones Lang LaSalle Q Q

10 KONTORS 2MARKNADEN 18 19

11 KONTORsmarknaden KONTORsmarknaden Göteborgs kontorsmarknad är hetare än någonsin Det råder just nu historiskt låga vakans- och hyresnivåer för centrala fastigheter i Göteborg. Dessutom finns stor efterfrågan på yteffektiva lokaler allt fler lägger större fokus på hyreskostnad per anställd än yta. Norra Älvstranden CBD Nordstan Centralstationen Ullevi Ny- och ombyggnation för Tennet etapp 2 på Gullbergsvass 5:24, Kämpegatan i CBD. Under det första kvartalet 2012 har ingen ny yta färdigställts i Produktionskostnaden har uppskattats till cirka 300 Mkr och skulle Göteborg. Under resterande 2012 beräknas m 2 kontorsyta startats vid årsskiftet 2010/2011, men försenades p g a problem bli färdigställd, varav m 2 är i CBD och m 2 är i Övriga Innerstaden. 70 % av dessa ytor är redan uthyrda, vilket visar på ett med bygglov. I dagsläget finns inga kända hyresgäster på de totalt cirka 9000 m 2 stora ytorna. Liseberg fortsatt högt tryck på marknaden för nya, moderna kontorslokaler. NCCs nybyggnadsprojekt vid Ullevigatan, med totalt cirka Platzer har under första kvartalet 2012 påbörjat etapp två av sin påbyggnad på Gullbergsvass 1:1 vid Lilla Bommen i CBD. Vasastaden m 2 kontorsyta, påbörjades i januari 2011 utan klara hyres- Projektets första etapp färdigställdes under föregående kvartal, en gäster. Totalt har uthyrningar om cirka m 2 tecknats, vilket tillbyggnad om m 2. Andra etappen omfattar m 2 och gör att projektet i dagsläget är uthyrt till cirka 70 %. Inflyttning färdigställs vid halvårsskiftet beräknas till fjärde kvartalet I Gårda, i delmarknaden Övriga Innerstaden, bygger Stena Hufvudstaden bygger till på Femmanhuset i Nordstan, CBD, Fastigheter ett nytt kontorshus om totalt m 2 kallat Bobinen. om totalt 5100 m 2. Av dessa är endast 770 m 2 vakanta och projektet i sin helhet beräknas vara inflyttningsklart under andra kvartalet Advokatbyrån Vinge flyttade under fjärde kvartalet 2011 in i Av dessa tar Stena själva 500 m 2, resterande ytor är vakanta i dagsläget. Projektet beräknas inflyttningsklart under det första kvartalet Hisingen E20 en tidigare färdigställd del av projektet. Eklandias projekt Aurora på Lindholmen, Norra Älvstranden, Även delmarknaden Mölndal har ett större projekt under produktion. Det är Husvärden som på Krokslätts fabriker vid Göteborgs- norra älvstranden CBD kommer vid färdigställandet andra kvartalet 2013 tillföra marknaden 9500 m 2 kontor. Ännu finns inga kända uthyrningar. vägen bygger ett kontorshus på m 2 uthyrningsbar yta. Projektet kommer att färdigställas under fjärde kvartalet 2013 och har i dags- Östra göteborg Under tredje kvartalet 2011 påbörjade Skanska byggnadsarbetet läget inga kända hyresgäster. centrala göteborg E

12 KONTORSMARKNADEN KONTORsmarknaden urval av de aktuella kontorsprojekten i Göteborg Kontorsprojekt Göteborg, Kvartal Adress Delmarknad Ägare Kontorsyta (m 2 ) Projektfas Lorensberg 4:1 Landsarkivet Geijersg. 1 CBD Klippan Kulturfastigheter (2 200 nytt) Under byggnation 2012 Gårda 13:2 Ombyggnadsdel Johan Willins gata 3 Övriga innerstaden Göteborg Energi Under byggnation 2014 Gårda 13:2 (2 av 2) nybyggnadsdel Johan Willins gata 3 Övriga innerstaden Göteborg Energi Under byggnation 2013 Almedals fabriker Skårs led Övriga innerstaden Wallenstam AB Mellan detaljplan och byggnation Inom Vallgraven 12:2 Södra Hamngatan 47 Övriga innerstaden Hufvudstaden AB Detaljplan pågår Heden 46:2, Ullevi Park Skånegatan Övriga innerstaden NCC Fastigheter AB Under byggnation 2012 Gullbergsvass 703:56 (Vita Huset) Bergslagsgatan 2 Övriga innerstaden Västfastigheter Detaljplan pågår Gamlestaden 740:22 Marieholmsg. 60 Östra Göteborg Wallenstam AB Mellan detaljplan och byggnation Gullbergsvass 5:24 (Tennet 2) Kämpegatan 9 CBD Skanska Under byggnation 2013 Krokslätts Fabriker Fas 3 Göteborgsvägen 97 Mölndal Husvärden AB Under byggnation 2013 Gullbergsvass 1:1 (Projektdel) Lilla Bommen 3 CBD Platzer Fastigheter AB Under byggnation 2013 Lindholmen 735:491 (Aurora) Theres Svenssons gata 7 Norra Älvstranden Eklandia Under byggnation 2013 Kallebäck 2:5 (ÅF-huset) Grafiska Vägen Övriga innerstaden Skanska Detaljplan pågår Bobinen Gårda Övriga innerstaden Stena Fastigheter Under byggnation 2013 FÄRDIG- STÄLLANDE Vakansutveckling I Göteborg som helhet har vakansgraden fortsatt nedåt under det första kvartalet 2012, och är nu nere på 7,0 %. Detta är en minskning med 0,9 procentenheter från det fjärde kvartalet 2011 (från 7,9 %) vakansgrader i göteborg och är nu på nivåer vi inte uppmätt sedan andra kvartalet Västra Göteborg Norra Älvstranden Den nedåtgående trenden förklaras framför allt av hög absorption Mölndal Övriga innerstaden CBD i Västra Göteborg och Norra Älvstranden, men också av att antalet nya vakanser som nått marknaden är mycket få. Jämförelsevis, så var vakansgraden för Göteborg det första kvartalet ,7 %, vilket innebär en minskning om 1,7 % på årsbasis. Vakansgrader på delmarknadsnivå uppgick under första kvartalet 2012 till följande (fjärde kvartalet 2011 inom parentes): CBD 3,8% (4,5%), Övriga Innerstaden 5,2% (6,0%), Norra Älvstranden 10,4% (13,0%), Övriga Hisingen 9,0% (8,0%), Mölndal 9,4% (10,1%), Västra Göteborg 13,0% (15,4%) samt Östra Göteborg 9,2% (9,0%). På delmarknaden Göteborg CBD har det registrerats en % 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 K1-01 K1-02 K1-03 K1-04 K1-05 K1-06 K1-07 K1-08 K1-09 K1-10 K1-11 K1-12 Källa: Jones Lang LaSalle sjunkande vakansgrad ända sedan första kvartalet 2010, då de värsta sviterna av finanskrisen började avta. Dagens nivå på 3,8 % är den lägsta som uppmätts på tio år, sedan första kvartalet 2002, Göteborg prime rent då vakansgraden var 3,4 %. Av förra kvartalets totalt m 2 Mölndal Västra Göteborg Norra Älvstranden färdigställd kontorsyta i ny- eller ombyggnadsprojekt inom CBD, var m 2 spekulativt när byggnation påbörjades. På grund av flera större uthyrningar under projektens gång är i dagsläget endast 3900 m 2 fortfarande outhyrda. Det i kombination med en stark take-up för delmarknaden, gör att vakansgraden fortsatt nedåt. Nettoabsorptionen för första kvartalet 2012 var m 2, vilket är högt och än högre än de m 2 som uppmättes förra kvartalet. Detta kan förklaras med att få nya vakanser har kommit ut på marknaden, samtidigt som flera stora ytor har hyrts ut på flera delmarknader. CBD hade en nettoabsorption på m 2, vilket är väsentligt lägre än föregående kvartal men visar fortfarande på att den positiva trenden håller i sig i stadsdelen. Även i Övriga Innerstaden har absorptionen minskat från höga m 2 till 5900 m 2, Övriga innerstaden CBD vilket tyder på en fortsatt hög efterfrågan i förhållande till utbud K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 om än något lägre än tidigare. På Övriga Hisingen har nettoabsorptionen varit negativ, m 2, därav den ökade vakansgraden till 10,4 % Källa: Jones Lang LaSalle kr/m 2 och år 22 23

13 KONTORSMARKNADEN KONTORsmarknaden Efterfrågan Registrerad volym av nya uthyrningar under det första kvartalet uppgår till cirka m 2, att jämföra med volymen det första och det fjärde kvartalet 2011 som var m 2 respektive m 2. Detta innebär en minskning med cirka 18 % på kvartalsbasis och 30 % på årsbasis. Den största uthyrningen under kvartalet var JB Grundskolas tecknande av m 2 avsedda för skolverksamhet i nya Pedagogen park. Två andra större uthyrningar som registrerades under kvartalet återfinns i samma storleksklass och dessa var Platzers uthyrning av 2520 m 2 i fastigheten Stigberget 34:12 vid Stigbergstorget till Teleperformance, samt Älvstranden Utvecklings uthyrning till Volvo IT, på 2500 m 2 i Lindholmen Science Park vid Norra Älvstranden. Den fjärde största uthyrningen var Schenker Sjö&Flygs tecknande av m 2 i Niams fastighet Juristen 4 nära Mölndal Centrum. Andra uthyrningar värda att nämna var DEKRA Industrials tecknande av m 2 i Gamlestadens Fabriker och MiROis tecknande av m 2 i gamla GT-huset, Masthugget. Under första kvartalet 2012 har totalt 44 hyreskontrakt tecknats. Detta ger en medelyta per uthyrning på 543 m 2. Denna siffra kan jämföras med och 645 m 2 /uthyrning för det tredje respektive det fjärde kvartalet Inom CBD har tolv kontrakt tecknats om 3238 m 2 under kvartalet, medan sexton stycken tecknade kontrakt har registrerats om 8749 m 2 i Övriga innerstaden. Av de 44 stycken tecknade kontrakten var elva stycken över 500 m 2. Inom CBD var det två stycken uthyrningar på över 500 m 2, av de tolv stycken som gjordes på delmarknaden. Hyresutveckling Den starkaste efterfrågan på lokaler under kvartalet kom från En trend som kunnat skönjas de senaste kvartalen är en stor organisationer verkande inom Offentlig förvaltning och utbildning, Volymen av nya uthyrningar för kvartal uppgick till cirka efterfrågan på yteffektiva lokaler, med mer fokus på hyreskostnad samt Teknologi och telekom. Verksamheter inom dessa branscher m 2. Det innebär lägre take-up än de två föregående kvartalen, per anställd än yta. Detta har föranlett en vilja bland hyresgäster, har medverkat till uthyrningar om cirka m 2. Det innebär att men högre nivåer jämfört med de som uppmättes under 2009 och med tonvikt på större, att flytta till nya lokaler där de kan skära ner dessa branscher har en andel om 42 % under kvartalet. Förklaringar Samtidigt har vi sett ännu färre nya vakanser, vilket innebär hyreskostnaden per anställd. Denna trend bedöms förstärkas ännu till denna stora efterfrågan är dels att fyra av de sex största kontrakten att vakansgraden på i stort sett alla delmarknader har gått ner. I mer de närmsta kvartalen och kan sätta press på hyresvärdar att under kvartalet har varit inom dessa områden, dels de många små CBD är den nere i 3,8 % och i hela Göteborg på 7,0 %, vilket är de modernisera äldre fastigheter till hyresgästernas krav. uthyrningarna inom andra branscher. lägsta siffrorna sedan andra kvartalet 2002 respektive det andra kvartalet Prime rent för samtliga delmarknader bedöms vara oförändrade Detta tyder på att efterfrågan på kontorslokaler trots allt är under kvartalet. Den stora efterfrågan på kontorslokaler tillsammans mycket god. De indikationer vi har fått tyder också på att det anses med det låga utbudet, gör att prime rent för flera delmarknader Vakansgrader i Europa Q vara för låg vakansgrad i CBD och Övriga innerstaden. trots försiktighet på marknaden bedöms fortsatt stabil och något Budapest Den låga vakansgraden kan vara en direkt orsak till den låga ökande på sikt. Dublin volymen av nya uthyrningar, då eventuell omflytt försvåras av Athen Moskva bristen på vakanta lokaler i framför allt CBD. För tillfället så är Amsterdam inte byggnationen särskilt omfattande av nya kontorslokaler i CBD, Hyresspann per delmarknad Frankfurt/M Bryssel vilket leder till stora kostnader för hyresvärdar när de ska anpassa Dusseldorf 3000 Stockholm gamla fastigheter till nya standarder inom effektivitet, miljö och Milano energi. Byggnationen är betydligt större i Övriga innerstaden vilket 2500 Köpenhamn Q Helsingfors skulle kunna föranleda utflytt av stora hyresgäster från stadskärnan Berlin Hamburg Q Än så länge har inte något sådant skett då densamma fortsättningsvis Warszawa 1500 har en stor dragningskraft, men endast två uthyrningar över 500 m2 Göteborg Oslo tyder samtidigt på att bristen på stora lokaler i CBD är påtaglig Malmö London En annan indikator vi fått är att det råder en större försiktighet 500 bland presumtiva hyresgäster, förfrågningarna är många men tiden Euro/m fram till avslut är längre än vanligt. Möjliga orsaker till detta är dels 0 Källa: Jones Lang LaSalle den låga vakansgraden överlag, dels att det avvaktas för att se om CBD Övriga Norra Västra Östra Mölndal Innerstaden Älvstranden Göteborg Göteborg det ekonomiska läget stabiliserar sig och om de krisande länderna i Källa: Jones Lang LaSalle Sydeuropas läge förbättras. kr/m 2 och år 24 25

14 Foto: Göran Assner 3 Vakanser Logistik Fortsatt stabilitet på marknaden för logistikfastigheter Tidningen Intelligent Logistik rankar återigen Göteborgsregionen till Sveriges mest attraktiva logistikläge och vakansgraden kommer att ligga lägre än riket i stort. Detta gör både äldre och nyare logistikfastigheter attraktiva på marknaden. och efterfrågan Vakansgraden för logistikfastigheter i Sverige är mycket låg. En av orsakerna är att det byggs mycket lite på spekulation och att efterfrågan sedan länge är större än utbudet. Kontrakt skrivs normalt på många år, ofta år för nyproduktion och därför finns knappt några moderna logistikfastigheter vakanta på marknaden. Detta får också till följd att äldre omoderna logistikfastigheter fortfarande är attraktiva. Därmed kan fastighetsägare hålla uppe hyrorna för sådana objekt. Kontraktslängden kan också hållas kortare än vad som är möjligt för nyproduktion, vilket kan göra skillnaden för en hyresgäst som vill behålla flexibiliteten som ett kortare kontrakt innebär. För moderna logistikfastigheter är dock hyrespressen den omvända. I takt med att logistik i allt högre grad anses som en god investering och många har fått upp ögonen för marknadens potential, har också avkastningskraven gått nedåt. Detta får till följd att hyrorna pressas, mot att hyresgästerna kan skriva på längre avtal om år. En annan orsak till den låga vakansen är att omkring 60% av ägarna av logistikfastigheter även är nyttjare av fastigheten. Detta innebär att det inte finns några större ekonomiska incitament för hyresgästen/ägaren att göra sig av med lokalerna i en lågkonjunktur. Generellt i Europa rapporteras ägarna till 40% bestå av nyttjare till fastigheterna. Trenden är att vi i Sverige är på väg mot detta förhållande. Av det som är under konstruktion idag så består merparten av fastigheter som ägs av fastighetsägare vars syfte inte består i att nyttja byggnaderna själva. Eftersom hyreskontrakten generellt är på över fem år så innebär det också att hyresgäster inom logistiksegmentet har mindre möjligheter att påverka sitt lokalbehov i en lågkonjunktur än vad exempelvis kontorshyresgäster har. Trenden går också mot moderna, yteffektiva logistikfastigheter allteftersom hyresgästerna ställer högre krav på standarden. Den äldre stocken av lagerlokaler kommer att se en ökande vakansgrad framöver till förmån för moderna fastigheter i bra lägen. En estimering av den totala vakansgraden i Sverige för logistikfastigheter är att den idag ligger på mellan 5 och 7%, medan den i Göteborgsområdet bedöms vara 3 5%. Logistik 26 27

15 Logistik Logistik Hyresutveckling Historiskt sett så har hyresutvecklingen för logistikfastigheter i Sverige varit relativt stabil. Hyrorna har inte förändrat sig oavsett om det har varit lågkonjunktur eller högkonjunktur i landet. Anledningarna till detta är flera. Den mest självklara anledningen är att hyresnivåerna utanför storstäderna generellt är så låga att det är svårt att pressa dem ytterligare. Även i storstäderna står sig hyresnivåerna stabilt. Anledningen här stavas begränsat utbud och svårighet att hitta lokaler i bra lägen och att hyresgäster därmed är villiga att betala lite mer för att få dessa lägen även i lågkonjunkturer. Dessutom är hyreskontrakten ofta längre än vad de exempelvis är för kontorslokaler. Göteborg har den näst högsta hyran för logistikfastigheter i Sverige. En hyresnivå på omkring 700 SEK/m 2 i primeläge är inte omöjlig. Det är dock viktigt att poängtera att detta avser ytor mindre än 5000 m 2. Hyresläget har legat mycket stabilt efter finanskrisen 2008/2009 på mellan 700 och 725 SEK/m 2. Det är anmärkningsvärt att hyresskillnaden mellan moderna och äldre logistikfastigheter är närmast obefintlig. Anledningen till detta är framförallt att vakanserna är så låga på modern logistik att även det äldre beståndet är eftertraktat på marknaden. I t.ex. området kring Backa och Ringön är hyresnivåer på 700 SEK/m 2 ingen omöjlighet, trots att lokalerna där till stor del är äldre, med färre portar, lägre takhöjd och standard. Backa är också ett av de mest eftertraktade logistiklägena i Göteborg pga sin närhet till centrum. För större lokaler på m 2 eller mer bedöms prime rent ligga på 550 SEK/m 2 och år i dagsläget, en hyresnivå som gäller för nyproduktion i stort sett i hela Sverige eftersom byggkostnaderna redan är i princip så pressade de kan vara för att utvecklare fortfarande ska tjäna på sina byggen. Genomsnittliga topphyresnivåer för lager/logistik i Europa Q Paris Prag Bryssel Berlin Budapest Rotterdam Dublin Hamburg Manchester Warszawa Madrid Frankfurt Birmingham Barcelona Göteborg Amsterdam Helsingfors Stockholm Moskva Oslo London EUR/m 2 och år Källa: Jones Lang LaSalle Foto: Göran Assner 28 29

16 logistik Göteborgsregionen toppar Intelligent Logistiks ranking för åttonde året i rad Tidningen Intelligent Logistik är Nordens största renodlade logistiktidning. Varje år rankar den Sveriges 25 bästa logistiklägen och regioner. Rankingen avser bästa etableringsort för centrallager med distribution av konsumentprodukter. Tidningens lista, som nu publiceras för åttonde året, bygger på faktiska etableringar av logistikanläggningar i form av centrallager och anläggningar för tredjepartslogistik för distribution av konsumtionsvaror i första hand till Sverige. Det geografiska och demografiska läget, d v s närheten till konsumenter och marknad, är det första kriteriet. Det väger, tillsammans med infrastrukturen, tyngst för en regions placering på listan. Till den demografiska tyngdpunkten ger också kortast distributionsväg till konsumenter och handel. Sveriges demografiska, d v s befolkningsmässiga mittpunkt ligger någonstans mellan städerna Örebro och Norrköping. Härifrån nås den största andelen av befolkningen med kortast avstånd vid distribution. Det gör att de cirka 2/3-delar av Sveriges yta som ligger norr om Gävle, liksom sydligaste Sverige, hamnar långt från den demografiska tyngdpunkten för att få högsta poäng när det gäller närheten till hela den svenska marknaden. Därför dominerar också Mellansverige toppen på listan. Göteborg toppar igen Stor-Göteborg har ända från början kommit etta på listan. Nordens största import- och exporthamn, med oceangående direktlinjer och med ett 25-tal pendlar för järnvägsgods, är en stark faktor när alltmer konsumentprodukter importeras från Sydostasien. Kort avstånd från hamn till lager ger låga logistikkostnader. En på det hela taget mycket väl fungerande transportinfrastruktur, spetsutbildning i logistik vid Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ger toppoäng för tillgången till logistikkompetens. I årets listning har Borås lagts till Stor-Göteborg p g a stor och ökande arbetspendling och närheten till Landvetter. Regionala samarbeten I övrigt har Gävle, Sandviken och Borlänge förts till den nya regionen Mellansverige. Trots att avstånden är relativt långa är flödena av industri- och råvaror betydande och Gävle är utskeppningshamn för SSAB i Borlänge och Sandvik i Sandviken. Det finns också ett samarbete i ett nytt nätverk, kallat Mellansveriges Logistiknav. Under året har ett nytt nätverkssamarbete mellan Arlanda Logistic Network och Eskilstuna Logistiknätverk startat. Det kan ses som ett första steg mot ökat regionalt samarbete i Stor-Stockholmsregionen, där samarbetsinitiativ hittills har varit en bristvara. I Östergötland vidgas regionen från att omfatta Linköping/ Norrköping till att också innefatta Mjölby och Motala. Två nya på listan Att regionerna på detta sätt integreras gör att två nya regioner i år kommer med på listan. Det gäller dels Trelleborg-Ystad i söder, dels Umeå i norr. Särskilt Trelleborg har en av landets största hamnar sett till volymen och numera även logistikanläggningar i anslutning till hamnen. Ystad har flöden från den expansiva polska marknaden. Ystad och Trelleborg förs nu samman till en region som för första gången är med på listan. Även Umeå finns nu med på listan, trots avståndet till Sveriges demografiska mittpunkt och låg befolkningstäthet i regionen. Med stora infrastruktursatsningar och Sveriges Nordligaste containerhamn kallar sig Umeå porten till norra Skandinavien. I Umeå finns också Nordic Logistic Center som fokuserar på intermodalitet och öppnar för ökade logistiketableringar i Norrlands mest expansiva stad. I Halmstad kommer två nya stora logistikanläggningar under året och antalet tågpendlar växer. Med gott om plats och korta Sveriges bästa logistiklägen 2012 Placering 2011 inom parantes 1. Stor-Göteborg(1) (Business Region Göteborg +Borås) 2. Östgötaregionen (2) (Norrköping, Linköping, Mjölby, Motala) 3. Jönköpingsregionen (3) (Jönköping, Nässjö, Vaggeryd) 4. Örebroregionen (3) (Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla, Askersund) 5. Arlandaregionen (5) (Sigtuna, Uppl. Väsby, Enköping, Håbo, Bro, Knivsta) 6. Eskilstuna/Strängnäs (6) 7. Västerås/Köping (7) 8. Helsingborgsregionen (9) 9. Malmöregionen(10) (Malmö, Landskrona, Lund) 10. Stockholm Syd(11) (Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Haninge, Nynäshamn) 11. Halmstadsregionen (13) 12. Mellansvenska regionen (15/20) (Gävle, Sandviken, Borlänge) 13. Katrineholm (14) 14. Skaraborgsregionen (12) (Falköping, Skara, Skövde, Lidköping, Götene) 15. Hässleholm/Kristianstad/Åhus (18) 16. Nyköping/Oxelösund (16) 17. Värnamo/Gnosjö/Gislaved (19) 18. Växjö/Alvesta/Sävsjö (22) 19. Karlshamn/Karlskrona (17) 20. Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla (20) 21. Trelleborg/Ystad NY! 22. Karlstad (23) 23. Umeåregionen NY! 24. Sundsvallsregionen (25) 25. Uppsala (24) (Copyright: Intelligent Logistik) väntetider vill Halmstad utmana Göteborgs hamns särställning som containerhamn. Bland annat vann de över Gekås containerfrakt Jönköping mot toppen Experts nya centrallager i Vaggeryd var 2011 års största nyetablering. Det gör att Jönköpingsregionen fortsätter marschen mot toppen på årets lista tack vare större tillkommande logistikytor än Örebroregionen och Östgötaregionen. Men marginalerna mellan de här tre regionernas placering är så små att deras placering på listan kan fortsätta att växla från år till år. Trängseln i centrala Stockholm gör fortfarande att Stor- Stockholm sönderfaller i två separata logistikområden, där det norra är mest expansivt. Närheten till Arlanda, Sveriges största logistikarbetsplats och en ny kombiterminal i Rosersberg stärker Arlandaregionen dit vi också räknar Sigtuna, Bro, Håbo, Knivsta och Enköping. Ser vi till det samlade utbudet av nya logistikanläggningar de senaste åren, ligger Arlandaområdet väl i nivå med både Göteborgsoch Jönköpingsregionen. Ett andra kraftcentrum håller samtidigt på att utvecklas, i form av Stockholm Syd, med Södertälje, Nykvarn, Huddinge och Botkyrka och med Södertälje hamn som en viktig nod

17 Logistik logistik Hamnen avgjorde till Göteborgs fördel här alla 25 motiveringarna 1. Stor-Göteborg (Business Region Göteborg +Borås) (91 poäng) Till Stor-Göteborg räknas de 13 kommunerna i nätverket Business Region Göteborg BRG, plus Varberg och från och med 2012 även Borås, p g a stor och ökande arbetspendling och närheten till Landvetter. Avgörande är Nordens största import-/exporthamn med oceangående direktlinjer och 23 tågpendlar för järnvägsgods till 21 destinationer. Korta avstånd från hamn till lager ger låga logistikkostnader. Miljöfokus, väl fungerande transportinfrastruktur, spetsutbildningar och forskning inom logistik vid Chalmers och Handelshögskolan, är andra styrkor. Göteborg får toppbetyg inom infrastruktur, tillgång till logistikkompetens och samarbetsklimat Östgötaregionen (Norrköping, Linköping, Mjölby, Motala) (85 poäng) Östgötaregionen, där stråket Norrköping-Linköping-Mjölby och i år även Motala räknas in, har ett optimalt demografiskt läge med närhet till de viktigaste marknaderna och ett nytt regionalt samarbete genom Ostsam. Med bra järnvägs- och motorvägstandard, nyligen utbyggd containerhamn i Norrköping, ledande logistikutbildning och forskning vid Linköpings universitet och god tillgång på etableringsmark, håller Östgötaregionen fortfarande sin andraplacering på listan Jönköpingsregionen (Jönköping, Nässjö, Vaggeryd) (84 poäng) Jönköping/Nässjö/Vaggeryd har under flera år toppat listan över nybyggda logistikanläggningar, förra året tillkom bl a Experts centrallager i Vaggeryd, 2011 års största logistikbygge. Järnvägspendel till Göteborg och tre kombiterminaler gör det lätt att ta hit importgods. Logistik- och supplyforskning vid Internationella Handelshögskolan och Ingenjörshögskolan i Jönköping. Aktivt logistiksamarbete mellan de tre kommunerna ökar regionens konkurrenskraft Örebroregionen (Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla, Askersund) (83 poäng) Ett optimalt geografiskt läge nära Sveriges demografiska mittpunkt i Hallsbergs kommun. Regionen har mycket bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar och kombiterminaler, samt en av Sveriges största fraktflygplatser. Logistikregionen som omfattar Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla är ett välfungerande regionsamarbete. Kurser i logistik på Örebro universitet. Ahlsells utbyggda lager i Hallsberg och Postens nya brevterminal i Hallsberg kommer att stärka regionens ställning. Sex kriterier styr placeringen Här är de sex kriterier som avgör placeringen på listan samt de olika kriteriernas respektive tyngd*. 1. Geografiskt läge, med närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt. (25 poäng) 2. Allsidighet, tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur. (Vägar, järnvägar, hamnar, fraktflyg och kombiterminaler.) (25 poäng) 3. Volymen av tillkommande logistikyta de senaste fem åren. (20 poäng) 4. Samlat utbud av loigistikservice, relevant akademisk utbildning och tillgång till arbetskraft. (10 poäng) 5. Samarbetsklimat, affärsklimat och nätverk inom regionen. (10 poäng) 6. Pris och tillgång till färdigplanerad mark för nyetableringar. (10 poäng) *I årets lista har två nya faktorer förts in. Det gäller dels bedömningen av hållbarheten i den samlade infrastrukturen. Det gäller då både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. De orter och regioner som har en stor del av sina flöden via sjöfart och järnväg kan sägas vara mer hållbara än regioner med främst landsvägsflöden. 5. Arlandaregionen (Sigtuna, U Väsby, Enköping, Håbo, Bro, Knivsta) (81 poäng) Arlandaregionen har under de senaste åren fått en rad stora logistiketableringar i Rosersberg och Arlandastad. Närhet till Sveriges viktigaste konsumtionsmarknad och största fraktflygplats. Rosersbergs kombiterminal och samarbetet i Arlanda Logistic Network kommer att stärka regionens ställning. Till Arlandaregionen räknar vi även arbetsmarknadsmässigt norra delen av Stockholms län, Enköping, Håbo, Bro och Knivsta. Ett påbörjat samarbete med Eskilstunas ELN kring utbildning är en positiv faktor i en region som i stort sett saknar akademiska logistikutbildningar. Framkomligheten i Storstockholm och bristen på goda regionala samarbeten hämmar Storstockholm som logistikläge. 6. Eskilstuna/Strängnäs (77 poäng) Ett av landets bästa demografiska lägen. Kombiterminal med pågående spåranslutning till Svealandsbanan förbättrar anknytningen till järnvägsnätet. Flygplats. Utmärkt infrastruktur med torrhamn i sikte. Närhet till Stockholm och till Södertälje hamn. Samarbetet i Eskilstuna Logistic Network och yrkeshögskoleutbildning i lageroch transportstyrning sedan 2009 är positiva för regionen. 7. Västerås/Köping (75 poäng) Fördelaktigt demografiskt läge i Mälardalen. Ny, utbyggd kombiterminal. Landets största inlandshamn med containerhantering, som kommer gynnas av den planerade utbyggnaden av Södertälje sluss. Betydande fraktflygplats i Västerås. Utbyggd motorväg E18. Kluster för livsmedelslogistik och teknik. Närhet till Stockholm och Arlanda flygplats. 8. Helsingborgsregionen (74 poäng) Mycket god infrastruktur ger full poäng med landets näst största containerhamn och stora och välbelägna kombiterminaler. Stort befolkningsunderlag inom Öresundsregionen. Livsmedels- och färskvarukluster. Regionalt näringslivssamarbete i region Skåne. Högskoleutbildning i Logistics Service Management vid Campus Helsingborg 9. Malmöregionen (Malmö, Landskrona, Lund) (71 poäng) Stort befolkningsunderlag i Öresundsregionen. Mycket god infrastruktur och tillgång till logistikytor i nya Norra Hamnen. Landets ledande kluster för bilimport. Transport- och logistikutbildning på akademisk nivå vid Malmö högskola och Lunds Tekniska Högskola. DSVs nya m 2 -hub i Landskrona blir årets största nya logistikanläggning Stockholm Syd (Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Haninge, Nynäshamn) (69 poäng) Stort befolkningsunderlag och bra demografiskt läge. Mycket god infrastruktur med växande containerhamn och kombiterminal i Södertälje. Begränsade ytor för nyetablering av logistik. När Norviks containerhamn står färdig och området Stockholm Syd öppnas för logistiketableringar, kommer regionens betydelse som logistikläge att växa Halmstadsregionen (68 poäng) Halmstad klättrar på listan tack vare årets största sammanlagda logistiketbleringar och tre nya tågpendlar. Gott om etableringsplats nära hamnen och korta väntetider gör Halmstad som containerhamn till ett alternativ till Göteborg. Vann bl a över Gekås containerfrakt 2011, vilket ökade anlöpen från ett till två/vecka. 12 Mellansvenska regionen (Gävle, Sandviken, Falun, Borlänge) (67 poäng) Nytt regionalt samarbete genom Mellansveriges logistiknav gör att Gävle/Sandviken och Falun/Borlänge i år slås ihop som logistikläge. Bra infrastruktur med växande containerhamn och kombiterminaler i Gävle och Borlänge. Ny roro-linje till Rauma och och omklassning till europaväg sträckan Gävle-Oslo stärker regionen i öst-västlig riktning. Logistikutbildning vid Gävle högskola Katrineholm (66 poäng) Utmärkt demografiskt läge. Nyinvigd kombiterminal med högsta rankning av Trafikverket. Ambitiös kommunal satsning på logistik har på några få år gjort läget attraktivt för framtida logistiketableringar. Bra läge för intermodala transporter i mötet mellan västra och södra stambanan. Utbyggd logistikpark med järnvägspendlar Skaraborgsregionen (Falköping, Skara, Skövde, Lidköping, Götene) (65 poäng) Bra infrastruktur med kombiterminal i Falköping och blivande torrhamn där. Livsmedelskluster i Skara/Götene. Logistikutbildning vid Skövde högskola. Närhet till Göteborgs hamn. Utbyggnaden av Julas centrallager som blev färdigt förra året ökade regionens logistikytor. Regionen har stora godsflöden, men är allt för starkt beroende av landsvägstransporter på dåligt utbyggda vägar Hässleholm/Kristianstad/Åhus (59 poäng) Ny logistikpark med kombiterminal under utbyggnad i Hässleholm Nord, i ett första skede exploateras 120 ha mark. Utmärkt järnvägsinfrastruktur med södra stambanan och snabba förbindelser till Sydsveriges viktigaste hamnar. Dryckes- och livsmedelskluster. Exporthamn i Åhus. Utbildning i produktionslogistik (Lean Production) vid Campus Hässleholm

18 Logistik 16. Nyköping/Oxelösund (58 poäng) Bra demografiskt läge med närhet till konsumentmarknaden. Närhet till Oxelösunds hamn med containerhantering och roro-trafik. Fraktflyg på Skavsta. Möjligheter till logistiketableringar i anslutning till E4 i Nyköping Värnamo/Gnosjö/Gislaved (57 poäng) Bra kommunikationsläge vid E4an och Rv 27. Sydsveriges industritätaste region med ca 400 tillverkande företag. Etablering av ny logistikpark Sydsvenska Krysset kan bli aktuell i Värnamo. En upprustning av järnvägen sträckan Värnamo Halmstad och satsningen på kust till kustbanan Kalmar/Karlskrona-Göteborg ökar regionens betydelse som logistikläge och godsknutpunkt Växjö/Alvesta/Sävsjö (55 poäng) Bra knutpunkt mellan kust till kustbanan och Södra stambanan. Omlastning och goda logistiketableringsmöjligheter vid Alvestas kombiterminal. Framgångsrik kombiterminal i Stockaryd, Sävsjö. Tillgängliga logistikytor i Växjö. Logistikutbildning vid Linnéuniversitetet Karlshamn/Karlskrona (48 poäng) Gynnas av upprustning av Kust till kustbanan. Strategiskt belägna hamnar med växande flöden från Polen (Karlskrona) och Baltikum (Karlshamn). Utbyggd logistikpark med kombiterminal i anslutning till Karlshamns hamn. Kurser i logistik vid Blekinge tekniska högskola. Aviserat samarbete mellan hamnarna avstannat i samband med Stenalines övertagande av Verköhamnen i Karlskrona Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla (47 poäng) Utbyggt dubbelspår och motorväg Trollhättan-Göteborg på gång. Närhet till Göteborgs hamn. Fordonskluster försvagas av SAABs konkursbesked. Logistikutbilsdning vid Högskolan Väst i Trollhättan Trelleborg/Ystad (46 poäng) Nytt logistikläge på 2012 års rankning. Pågående utbyggnad av Sveriges viktigaste roro-hamn i Trelleborg. Ökad färjetrafik till Tyskland och Polen från Ystad. Närhet till Öresundsregionens stora konsumtionsområde och arbetsmarknad Karlstad (45 poäng) Ny containerterminal med järnvägsanslutning invigdes 2011 i Karlstads hamn med allt högre andel landbaserat gods. Trä- och pappersindustrikluster med regionalt nätverk inom förpackningsutveckling. Torrhamn Railport för Göteborgs hamn planeras. Möjlighet till sjöfrakt direkt till Göteborgs hamn och Nordsjön. Närhet till Osloregionen ger potential Sundsvallsregionen (44 poäng) Strategisk hamn med omfattande feedertrafik. Satsning på ny kombiterminal och logistikpark i anslutning till hamnen. Upprustning och elektrifiering av industrispåret från ådalsbanan till hamnen planeras. Nationellt trä- och pappersindustrikluster. Yrkesutbildning i Inköp & Supply Management vid Nordic Business Institute i Sundsvall. Satsning på Ostkustbanan med dubbelspår Gävle-Sundsvall skulle stärka regionen som logistikläge Umeåregionen (43 poäng) Nytt logistikläge på 2012 års lista. Sveriges modernaste godsbangård. Nyinvigt Nordic Logistic Center med kombiterminal och stora logistikytor. Direkttågpendel och torrhamn till Göteborgs hamn. Sveriges nordligaste containerhamn med feedertrafik till Europa. Civilekonomutbildning inom handel och logistik vid handelshögskolan i Umeå. Demografin svaghet Uppsala (40 poäng) Utmärkt demografiskt läge. Närhet till Sveriges största fraktflygplats och Gävle hamn. Stor potential för förbättring. Dåligt regionalt samarbete, brist på exploateringsytor för logistik. Uppsala universitet saknar utbildning inom logistik. (Copyright: Intelligent Logistik) 34 35

19 Foto: Göran Assner 4HANDEL 36 37

20 handel Foto: Göran Assner Trots tufft läge fortsatte detaljhandeln att öka turismen en tillväxtmotor Högre boendekostnader, en mild vinter samt en stark svensk krona är tre faktorer som inte gynnar detaljhandeln och 2011 slog de in alla tre. Trots detta fortsatte detaljhandeln att öka, om än svagt. Sammanfattning 2011 mötte detaljhandeln det tuffaste året sedan En tillväxt på 0,8 % är den lägsta noteringen på 15 år, men dock fortsatt en tillväxt. E-handeln utgjorde 28 miljarder SEK av den totala omsättningen på 620 miljarder SEK. Tillväxten på nätet var starkare än detaljhandeln som helhet och ökade med 10 %. Helt klart är att handeln genom internet begåvats med en ny försäljningskanal som driver handeln i såväl den fysiska som virtuella världen. Högre boendekostnader, en mild vinter, samt en stark svensk krona gav detaljhandeln ett tufft utgångsläge och är några av förklaringarna till ett svagt år. När detaljhandeln möter svårare tider är det dagligvaruhandeln som utvecklas starkast. För sällanköpsvaruhandeln och volymhandeln i synnerhet blir det betydligt hårdare, vilket tydligt framgått under För Göteborgsregionen har nedgången i konsumtionen av volymhandelsrelaterade varor påverkat hela regionens detaljhandelsomsättning. Detta eftersom Göteborg har flera volymhandelsföretag etablerade inom kommunens gränser. Här skiljer sig Göteborg mot exempelvis Stockholm. Göteborgsregionens detaljhandel utvecklades svagare än för riket som helhet under Detaljhandeln är starkt sammankopplat med turism, 12 % av detaljhandelns omsättning är relaterad till turism. Organisationen Svensk Turism har en vision där den svenska besöksnäringen ska fördubblas fram till En tuff, men viktig utmaning. För att nå det målet kommer detaljhandeln att vara en viktig aktör. Göteborgsregionen utvecklas fortsatt starkt inom besöksnäringen. Viktiga framtidsfrågor för handeln är rätt utbud och koll på kunden. Framtidens tillväxt ligger i det hållbara utbudet där detaljhandeln möter kunderna efter kundernas sätt att konsumera. Dagens och framtidens konsument ser inga gränser i vad och vart de konsumerar. Resor, tjänster eller varor? På nätet eller i den fysiska butiken? Detaljhandeln i det nationella perspektivet 2011 blev ett tufft år för detaljhandeln i Sverige. Med en tillväxt på endast 0,8 % fick vi se det svagaste året på femton år. Det kan ändå konstateras att detaljhandeln haft en obruten tillväxt på femton år, vilket är imponerande. 620 miljarder SEK omsatte detaljhandeln 2011, vilket var en ökning med 0,8 %. E-handeln växte med 10 % och uppgick till 28 miljarder SEK samma år. E-handeln utgör nu cirka 5 % av den totala detaljhandeln. Ett ekonomiskt turbulent Europa skapade en oro och återhållsamhet från de svenska konsumenterna. Den lågkonjunktur som gestaltade sig under 2011 skiljer sig i flera stycken från den detaljhandeln mötte åren Då fanns flera ljusglimtar för detaljhandeln med bland annat kraftigt sänkt ränta samt en lågt värderad svensk valuta som gynnade den inhemska detaljhandeln. Under 2011 såg vi högre bolånekostnader för konsumenterna samt en stark svensk krona som gav ett ökat utlandsresande för svenskarna. Detta påverkade den svenska detaljhandeln negativt. En ökad konkurrens från andra sektorer var påtaglig för detaljhandeln under året. Inköp av fordon, utlandsresor samt café- och restaurangbesök ökade på detaljhandelns bekostnad. En mild start på vintern gav heller inte de förutsättningarna som flera branscher önskat sig. Kläd-, sport och fritidsvaruhandeln fick en tuff avslutning på ett tufft år. När detaljhandeln möter svagare tider blir dagligvaruhandeln en vinnare. Historiskt sett utvecklar sig dagligvaruhandeln starkare när konjunkturen viker. Volymhandeln möter hårdare tider i en svag konjunktur och 2011 var inget undantag. Bygg- och järnhandeln hade en något bättre utveckling, där ROT-avdraget fortsatt är en välbehövlig stimulans

lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2011 för kontor, handel, industri och logistik. The region of sustainable

lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2011 för kontor, handel, industri och logistik. The region of sustainable lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2011 för kontor, handel, industri och logistik. The region of sustainable growth THIS IS WHAT WE DO Business Region Göteborg s Establishment and Relocation Service

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang Härnösand/Sollefteå Karlstad Göteborg Halmstad SYD Borås Malmö/Öresund MELLAN/NORR Örebro Falun Västerås Kalmar Uppsala STOCKHOLM Kista Storstockholm Globen Nyköping Norrköping

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin

Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin 2012-11-12 Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin Utveckling av antalet arbetstillfällen 1990-2010 Index (1990=100) 140 130 120 110 100

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING Götalandsbanan - En närmare framtid Marknad -Trafikering - Resandeflöden 07 10 09 Anders Lundberg Idéstudiens trafikavsnitt är inte en spårutredning Marknadsanalys Konkurrensanalys Definition av mål för

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA INNEHÅLL BOSTÄDER, KONTORSYTOR OCH HANDEL EN NATURLIG DEL AV MÖLNDALS INNERSTAD VÄLKOMMEN TILL DEN SJÄLVKLARA

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

rapport om Lokalhyresmarknaden i Göteborgsregionen 2007 Foto: Göran Assner

rapport om Lokalhyresmarknaden i Göteborgsregionen 2007 Foto: Göran Assner rapport om Lokalhyresmarknaden i Göteborgsregionen 2007 f ö r ko n to r, H A N DEL, i n dus t r i o ch LOGISTIK Foto: Göran Assner 1 r a p p o r t o m l o k a l h y r e s m a r k n a d e n I G Ö T E B

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En satsning byggd på ansvar för miljön i ett av Sveriges bästa transportlägen Kiruna Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Investeringar. Större pågående projekt

Investeringar. Större pågående projekt Investeringar I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna sker i

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK 1 Kontorsindex ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Vårens mätning 2006 Fler anställda och ett ökat lokalbehov Fakta om Kontorsindex 2 12:e undersökningen Svarsfrekvens 180 bolag, motsvarande ca 50% av panelen

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Kommersiell Fastighetsutveckling 2012

Kommersiell Fastighetsutveckling 2012 Kommersiell Fastighetsutveckling 2012 Innehåll Koncernens verksamheter och marknader...3 Värden och byggrätter...4 Färdigställda fastigheter...5 Färdigställda fastigheter, Stockholm...6 Färdigställda fastigheter,

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009 F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar Investeringar och försäljningar per år Investeringar och försäljningar per region 2009 I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL PROPERTY SALES/PROPERTY ACQUISITION/ASSET MANAGEMENT/ TENANT REPRESANTATION/ DEVELOPMENT&LEASING /VALUATION Rödjans väg 7 Nödinge Kontor/lager, Nol Rödjans

Läs mer