Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system (avsnitt 7.7 i Modern Reglerteknik av Bertil Thomas).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system (avsnitt 7.7 i Modern Reglerteknik av Bertil Thomas)."

Transkript

1 /TFE CJ, BT, BaE, SG Laboration i kurs Tillämpad reglerteknik Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet PID - NIVÅREGLERING AV TANK Målsättning Målet med denna laboration är att visa hur PID-reglering fungerar i praktiken. Du förväntas efter genomförd laboration ha kunskaper om nivåreglering och hur PID-regulatorns olika parametrar påverkar den reglerade storheten vid olika lastfall. Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system (avsnitt 7.7 i Modern Reglerteknik av Bertil Thomas). Förberedelseuppgifter 1. Vad är fördel respektive nackdel med PI-reglering jämfört med enbart P-reglering? 2. Vad är fördel respektive nackdel med PD-reglering jämfört med enbart P-reglering? 3. Vilket samband finns det mellan P-delens proportionalband (%) och regulatorförstärkningen (ggr)? Om proportionalbandet tex är 20 % - vad är då förstärkningskonstanten? 4. Vad ställer man in för värde på T i och T d om man vill att regulatorn bara skall ha P-del? 5. Hur använder man Ziegler-Nichols självsvängningsmetod? Om en process beskrivs av : 4 G P ( s) = 1+ 2s Varför kan då denna svängningsmetod inte användas? 6. Rita ett reglertekniskt blockschema av laborationsuppställningen som matchar nivåreglering av den övre tanken ( se figur nedan) - Reglerad storhet är då vatten-nivån i den övre tanken. Rita ett block "en ruta" för var och en av följande enheter: regulator, effektförstärkare till pump, vattentank samt nivågivare. Rita in texterna börvärde, ärvärde, felsignal, styrdon och reglerobjekt i ditt schema. Överföringsfunktioner för blocken behöver ej anges i schemat. Anm. Se även fråga En lämplig modell för hela systemet (laborationsuppställningen) består av ut- och insignaler

2 (till varje block) som beskriver förändringar utifrån ett jämviktsläge. Varför är det lämpligt i detta fall att studera små avvikelser från ett jämviktsläge? 8. Vad har en PID-regulator med parametrarna K, T i och T d för överföringsfunktion ( i s-planet)? Vad är motsvarande samband i tidsplanet?

3 Laborationsuppställning Laborationsuppställningen består av två seriekopplade vattentankar, se figur 1. Vatten pumpas in i den övre av tankarna (tank 1) med hjälp av en elektrisk pump. Utflödet från den övre tanken leds till den undre (tank 2). En störning av utflödet från den övre tanken kan åstadkommas genom att manuellt öppna en ventil och leda vatten förbi den undre tanken, se figur 1. I båda tankarna finns nivågivare. Högst upp på tankstativet sitter en kopplingsplint med givarnas utgångar samt ingångar för anslutning av matningsspänning för givarnas elektronik samt pumpens drivspänning, se figur 1. Pump Tank 1 Tank 2 Manuell ventil = Nivågivare + Tank 1 0 V (Nivå ) Trimpotentiometrar + Tank 2 0 V (Nivå ) Nivå-givare Tank 1 Nivå-givare Tank 2-12V 0V +12V + MOTOR - Kopplingsplint på tankstativet Figur 1: Laborationsuppställning.

4 Regulator Regulatorn DB1000 sitter i en låda som även innehåller spänningsmatning till nivågivarna samt effektsteg (drivning) till vattenpumpen, se figur 2. Hur man ställer in regulatorn framgår av bilaga 1. Lådan har även en vippkontakt för manuell styrning (PID-regulatorn kopplas då ur och pumpen styrs av en ratt på lådans front). Står vippkontakten i läge "auto", så styrs pumpen av PID-regulatorn i lådan. I mittenläget ext styrs pumpen av en extern analog signal från till exempel en annan regulator. Denna variant kommer att användas i denna laboration. Pumpens drivutgångar har färg svart och vit och kopplas till "Motor" på tankstativet. Givarelektroniken kräver +/- 12 V och jord (0 V) som tas från regulatorlådan. I denna laboration skall PID-regulatorn implementeras med hjälp av Labview. Den svarta lådan som också innehåller en PID-regulator skall bara fungera som spänningskälla för nivågivarna och som effektsteg till pumpen. Nivågivarnas utgångar kopplas till mätkortet på datorn. Labview beräknar styrsignalen och denna kopplas till den svarta lådan, som driver pumpen. Till mätkortets kombinerade ingång och utgång på datorns baksida ansluts kopplingsplinten via en kabel. Nivågivaren i den övre tanken ansluts till den analoga ingångskanalen 0 på mätkortet (ACH0), vilket motsvarar ingång 68 på kopplingsplinten. Jord ansluts till kanal 8, vilket motsvarar ingång 34. Nivågivaren till den undre tanken ansluts till kanal 1, vilket motsvarar ingång 33 på kopplingsplinten. Jorden för den andra givaren skall anslutas till kanal 9 (ingång 66). Enklast är att koppla ihop ingångarna 34 och 66. Styrsignalen från regulatorn läggs ut som en spänning mellan utgångskanalen 0, vilket är utgång 22 på kopplingsplinten, och jord som är utgång 55 på kopplingsplinten. Denna spänning ansluts till ingången styrsignal på den svarta lådan. Vippkontakten på den svarta lådan skall stå i läge ext när styrsignalen ges av en extern regulator. Starta labview. Vid reglering av nivån i den övre (1) och den undre (2) tanken används labviewprogrammen tank1.vi respektive tank2.vi. Med hjälp av det grafiska användargränssnittet kan regulatorparametrar och samplingsfrekvens väljas. Programmet startas genom att klicka på run continously. Ärvärde, börvärde och styrsignal presenteras grafiskt.

5 ÄR-värde Styr-signal Pump Ut +12 V 0-10 V 0-10 V 0 V -12 V Jord Jord Jord. Anslutningar på lådan ÄR-värde: Ansluts till nivågivare (IN) Styrsignal Pump ut: Till pump.( UT ) +/-12V,0V: Strömförsörjning. ( UT Figur 2: Regulatorn DB1000

6 Utförande 1. Koppla in regulatorn till tankprocessen. 2. Styr pumpen manuellt. Pröva att manuellt reglera nivån i övre respektive undre tanken! Vilken tank är lättare att reglera - varför? 3. Reglera nivån i övre tanken med enbart P-reglering. Använd stora respektive små värden på regulatorförstärkningen (K). Kommentar: Stort K är ca 100 litet K är ca 0.5 Hur bra går det? Hur är stabiliteten? Hur stort är kvarstående fel? Har kvarstående fel något samband med K? 4. Samma uppgift som nyss fast pröva olika lastfall: Stör processen genom att fylla på med lite vatten från en mugg- eller med att öppna en kran som släpper förbi vatten (en "last" som ökar avflödet). 5. Gör nu samma test i undre tanken som du gjort i den övre. 6. Upprepa dina tester som du gjort tidigare fast nu med PI-reglering av övre resp. undre tank. Använd "lagom" stort K men variera T i. Hur bra går det? Hur stort är kvarstående fel? Kontrollera med en graf på ärvärdet från regleringen. Stabiliteten? Finns det något samband mellan stabilitet och storleken på T i? Hur påverkas systemet av laststörningar? 7. Gör test med PD-reglering i övre och undre tank. Vad blir resultatet? 8. Använd PID-reglering på undre tanken. Välj värde på T i och T d från tidigare lyckosamma regleringar. 9. Bestäm ungefärliga värden på K, T i och T d till PID-regleringen i undre tanken med Ziegler- Nichols metod. Vilka parametervärden fick du? Hur bra blev regleringen med dessa värden. Redovisa Skriv en fullständig laborationsrapport i vilken du redovisar: Föreberedelseuppgift I-VII Uppgift 4 (enbart övre tank) Uppgift 6-9

7 BILAGA PID-regulator DB1000 Display: PV = Process Value (ÄR-värde) SV = Set Point Value ( BÖR-värde) OUT = Styrsignal från regulatorn PV 25.2 % SV 40.0 % OUT : 75% MODE SEL A/M ENT MODE: Switch mellan normal visning och MODE-meny. SEL: Val av funktion i aktuell MODE. Flytta markör vid inställning av numeriskt värde samt låsfunktion K=100/25=4 ggr. ( P = proportionalband ) MODE-val samt minska numeriskt värde. MODE-val samt öka numeriskt värde. DISPLAY MODE Format på PID- Parameterinställning: Meny-layout: T I =38 sek. Obs att I=0 T I =! PID -1 P.025.0% I.0038SD.0008S T D =8 sek. MODE 0 MODE 1 MODE 2 MODE 3 SEL SV-inst. PID-inst. Autotune

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

A. Stationära felet blir 0. B. Stationära felet blir 10 %. C. Man kan inte avgöra vad stationära felet blir enbart med hjälp av polerna.

A. Stationära felet blir 0. B. Stationära felet blir 10 %. C. Man kan inte avgöra vad stationära felet blir enbart med hjälp av polerna. Man använder en observatör för att skatta tillståndsvariablerna i ett system, och återkopplar sedan från det skattade tillståndet. Hur påverkas slutna systemets överföringsfunktion om man gör observatören

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard 1. Säkerhetsinformation Den här enheten överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. Installation, underhåll och användning av manöverdonet ska göras av kvalificerad och utbildad personal. Läs noggrant

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

Använd ditt Nexus System

Använd ditt Nexus System Använd ditt Nexus System Christer Ahlbäck www.nexusmarine.se 2009 Nexus Marine AB Karlsbodavägen 20B 168 67 Bromma 08-506 939 00 08-506 939 01 Bakrund: Detta dokument är till för att ni, Nexusianer skall

Läs mer

Att placera bilder i Word

Att placera bilder i Word Att placera bilder i Word Att infoga bilder i Word i en vanlig text kan lätt ge huvudbry. Det är inte helt lätt att fritt flytta på en infogad bild och texten tycks flyta lite godtyckligt samtidigt som

Läs mer

Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar

Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar elab006a Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar Namn atum Handledarens sign. Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt spänningsmätning.

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Leica mojo3d Start första gången

Leica mojo3d Start första gången Leica mojo3d Start första gången SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro Tel o fax 019-228005 INSTRUKTION LEICA Mojo3D GUIDNING. 2 Generellt denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a Bedömningsexempel Matematik kurs 1a Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 10 Exempel

Läs mer

Skapa din egen kanal på Youtube

Skapa din egen kanal på Youtube Skapa din egen kanal på Youtube - för dina uppladdade filmer eller som portal som visar din spellista En kanal är en sida som den allmänna publiken kan titta på och som innehåller en användares profilinformation,

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13 Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13 1 Inloggningssida http://intagning.nykoping.se 1. Högst upp till vänster har du två boxar som kommer att följa med på alla sidor när du gör dina

Läs mer

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk stockholm.se Sammanfattning Den 26 januari 2015 gick Stockholm stad över till dokumentation i den nya Hälso- och sjukvårdsjournalen

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c Bedömningsexempel Matematik kurs b och c Innehåll Inledning... Allmänna riktlinjer för bedömning... Bedömningsanvisningar... 3 Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga... 3 Provsammanställning... 4

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

IndraLogic PLC-programmering. Mitt första PLC-projekt Version 2

IndraLogic PLC-programmering. Mitt första PLC-projekt Version 2 IndraLogic PLC-programmering Mitt första PLC-projekt Version 2 Innehållsförteckning IndraLogic PLC-programmering... 1 Mitt första PLC-projekt... 1 Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 Service och

Läs mer